NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 4 august 2006 Vietnam som fokusmarked De færreste mennesker tænker eksport, outsourcing, samhandel når talen falder på udviklingslandet Vietnam, der gennem de seneste par tusinde år har ført en omtumlet tilværelse. Imidlertid har en kraftig økonomisk vækst på ca. 7% om året ført til en stigende velstand blandt landets 82 millioner indbyggere, hvorved Vietnam er blevet et mål også for eksportører af forbrugsvarer. Endnu er samhandlen mellem Danmark og Vietnam beskeden, men aktivitetsniveauet i landet er fortsat opadgående og der er derfor et stadigt stigende behov for tilførsel af udstyr og viden. Denne proces understøttes bl.a. af Danmark - hvor Vietnam i 1993 blev programsamarbejdsland for dansk udviklingsbistand. Vietnam er blandt de største modtagere af dansk bistand og i 2005 iværksattes et erhvervssektorprogram (Danidas Business-to-Business-program). Den væsentligste del af økonomien kommer fortsat via de statsejede virksomheder, der dog i stigende grad er begyndt at ansætte ledere med en mere professionel og kommerciel baggrund. Den vietnamesiske arbejdskraft er lidt billigere end den kinesiske og vietnameserne udmærker sig ved at være engagerede, energiske, kreative og gode håndværkere der lægger stor vægt på uddannelse og øget kompetence. Forudsætningen for optimal samhandel med Vietnam er - som i resten af Asien - det personlige netværk. Det er derfor vigtigt at bruge ressourcer (tid og penge) på at opbygge et netværk. I opstartsfasen er det vigtigt med hyppige besøg hos samarbejdspartneren. Alle disse baggrundsoplysninger er vigtige, når man besøger virksomheder i en fremmedartet kultur og endnu vigtigere, hvis man satser på det pågældende land som nyt marked. Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen og sprogkoordinator Inger Holm, Kursushuset, har tilrettelagt en seminarrække, hvoraf de to første aftener allerede er afviklet. Seminarrækken er åben for alle interesserede, der ønsker et få et indblik i Vietnams historie, kultur, sprog, markedsforhold og som ønsker at høre mere om etablering, eksport, outsourcing m.m. Som afslutning på seminarrækken, afvikler Skive- EgnensErhvervscenter og Kursushuset - i samarbejde med Danmarks Eksportråd - et markedsbesøg i Vietnam i perioden oktober, med fokus på byerne Ho Chi Minh City (HCMC) i den sydlige del af Vietnam og den gamle kejserby Hue, der ligger midt i landet. Ud over besøg hos lokale vietnamesiske virksomheder, besøges to danske virksomheder, der har fabrik i området, bl.a. Viedam, der er Skive-virksomheden WBL s datterselskab. Med ambassadør Peter Lysholt Hansen som indleder, afholdes en erhvervskonference, hvor danske og vietnamesiske virksomheder og myndigheder vil fortælle om Vietnam som partner ved im- og eksport og om muligheden for at starte virksomhed i landet. Efter erhvervskonferencen foretages individuel virksomheds-match making, hvor hver af de deltagende danske virksomheder sikres min. 3 kvalifi cerede emner. Der er naturligvis også afsat tid til at opleve den vietnamesiske kultur og brudstykker af den omtumlede historie. Som tidligere omtalt, er netværk et vigtigt parameter, når man påtænker samarbejde med virksomheder og myndigheder i Vietnam. For at give markedsbesøgets deltagere den bedst mulige service, var Susanne Toftegaard Hansen og Inger Holm derfor i Vietnam i juni måned. Turens formål var at tilrettelægge detaljerne i markedsbesøgets program. 1 Vietnam som fokusmarked 2 Ledelse og medarbejderudvikling 3 Kompetence Net Skive 3 Iværksætterordning i nyt regi 3 Skive Gavekort 3 Messe/jobtræf for teknikere og ingeniører 4 Kommende arrangementer 5 Udvikling i projekterne 5 Iværksætterkurser 5 Ægtefællefælden 5 Ud i naturen 6 Profi l af en medlemsvirksomhed 7 Kontakter i udlandet 8 Indfl ydelse på fremtiden 8 Den unge leder 9 Annoncehajer 9 Voksenundervisning 9 Medlemsnyt 10 Nye Virksomheder 11 Nye Medlemmer

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Ledelse og medarbejderudvikling I en tid, hvor forandringer er noget nær den eneste konstante størrelse, er de danske virksomheders evne til at agere strategisk målrettet og fl eksibelt vigtigere end nogensinde før. Ledelsesbegrebet er under stadig udvikling, og med den fart det internationale samfund udvikler sig, må ledere i såvel offentlige som private virksomheder konstant forsøge at tilpasse sig. Globaliseringen betyder ligeledes, at der konstant stilles nye krav til danske arbejdspladser. Medarbejderne både de nye og de gamle - stiller anderledes krav til jobbet, når det gælder personaleledelse, familieliv, udfordringer og videreuddannelse, og lederne må i dag være i stand til at tackle disse udfordringer. Det er ikke uden grund, at mange virksomheder i dag kalder personaleafdelingen for Human Ressource. I gamle dage drejede personalepolitik sig om administration af løn, adfærdsregler, ferie og ansættelseskontrakter. Moderne personaleledelse sigter derimod på at tænke de menneskelige ressourcer ind i virksomhedens planlægning. Medarbejderne er afgørende for virksomhedens succes, og deres forhold til arbejdspladsen er afgørende for, om de kan skabe en succes. Virksomhederne må være indstillet på, at meget langvarige ansættelsesforhold er en sjældenhed i dag. I moderne, danske virksomheder er det medarbejderne, der indsamler og besidder viden - ikke virksomheden som sådan. Det er derfor vigtigt, at man fi nder metoder til at dele viden mellem medarbejderne, således at virksomhedens viden ikke forsvinder, når en medarbejder forlader virksomheden. Flere undersøgelser viser, at de virksomheder, der arbejder struktureret og systematisk med strategi og ledelse, som regel også er de bedste til indtjening og gode resultater. Der er mange bud på, hvad god ledelse er. I de Skandinaviske lande er involvering, deltagelse, synlighed, etik og virksomhedens værdigrundlag ofte elementer, der indgår i opfattelsen af, hvad god ledelse indeholder. God ledelse er til dels noget den enkelte virksomhed eller organisation selv defi nerer, men der fi ndes visse regler og værktøjer, For at give Skiveegnens ledere og ledende medarbejdere viden om de nyeste ledelsesbegreber og konkrete redskaber at arbejde med, har SkiveEgnens Erhvervscenter - i samarbejde med Kursushuset, Skive Handelsskole - arrangeret en stor ledelseskonference baseret på indlæg og workshops. Jeg vil gerne opfordre alle med interesse for ledelse og medarbejderudvikling til at deltage i konferencen den 25. oktober. Der er sammensat et program med inspirerende indlægsholdere samt spændende og udviklende workshops så jeg tvivler ikke på, at det bliver en god og lærerig dag. Når talen er på ledelse og fremtiden, vil jeg samtidig benytte lejligheden til at rose Kulturregion Salling-Fjends uddannelsesforløb Den unge leder, som ligeledes er omtalt i dette Nyhedsbrev. I mange foreningssammenhænge får de unge helt ned til års alderen ansvar for andre unge eller mindre børn. Naturligvis er der i disse foreninger en oplæring, men jeg fi nder det yderst positivt, at der nu tilbydes de unge mennesker en målrettet uddannelse i at være leder. For uanset om man i foreningen kalder det træner eller patruljefører så drejer det sig jo i bund og grund om ledelse. Og jo mere indsigt de unge får, jo bedre bliver de til at forstå og vejlede andre. Færdigheder, som de kan bruge i deres fritid nu, men som kan gøre en væsentlig forskel i deres fremtidige arbejdsliv, da arbejdsgivere allerede nu er opmærksomme på, at unge, der tidligt har haft ansvar for andre,er potentielle lederemner. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Kompetence Net Skive For at samle så mange erhvervsrelaterede indsatser som muligt, overtager SkiveEgnens Erhvervscenter fra august ansvaret for de 10 kompetencegrupper, som Kursushuset v/skive Handelsskole gennem de seneste år har igangsat og opbygget. Erhvervscenteret vil fremover fungere som Iværksætterordning i nyt regi Siden 1998 har Viborg Amt med tilskud fra EU medfi nansieret rådgivningsordningerne til iværksættere og nyetablerede virksomheder. Denne ordning bortfalder pr. 1. september De to ordninger har imidlertid været en stor succes og overlevelsesraten for nystartede virksomheder på Skiveegnen ligger væsentligt over landsgennemsnittet. På den baggrund har SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt samarbejde med egnens specialiserede rådgivere (advokater, revisorer, reklamebureauer m.fl.) valgt at fortsætte iværksætterordningerne for egne midler. Skive Gavekort At købe gaver er ikke altid lige let. Især ikke, hvis modtageren er en medarbejder/ kollega, hvis smag man ikke nødvendigvis kender særlig godt. Skive Gavekort er den ideelle gave i alle anledninger både privat og i fi rmaet, da den giver modtageren valgfrihed til at købe lige netop dén ting, som han eller hun ønsker sig. tovholder for netværksgrupperne, der fungerer som inspirationsforum for private og offentlige virksomheder på Skiveegnen. Nærmere information om Kompetence Net Skive og de forskellige grupper fås hos eksportkonsulent Susanne Toftegaard Hansen, tlf Dette betyder i praksis, at iværksættere og nystartede virksomheder også efter 1. september kan modtage gratis rådgivning/ rådgivning med tilskud hos SkiveEgnens Erhvervscenter. Kontorets tre erfarne etableringsrådgivere - Morten Østergaard, Jeanne Søgaard og Jens E. Christensen har siden starten af 2005 rådgivet 195 nye iværksættere samt 43 nyetablerede virksomheder. Ring til Erhvervscenteret, hvis du har planer om at blive selvstændig eller hvis du har behov for at få et puf fremad i din virksomhed (der dog højest må være 3 år). Det elektroniske gavekort kan bruges i over 70 forretninger i Skive primært i midtbyen. Læs mere om Skive Gavekort på www. skivecity.dk eller ring til Skive City på tlf Messe/jobtræf for teknikere og ingeniører Sammen med Skive Kommune deltager Erhvervscenteret i dagene 11. og 12. oktober i en messe/et jobtræf i Gigantium i Aalborg. Messen er arrangeret af De Studerendes Erhvervskontakt i Aalborg og Ingeniøren A/S og formålet er at skabe kontakt mellem nuværende/kommende teknikere og ingeniører fra Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolerne i Jylland og institutioner/ virksomheder. Der forventes omkring studerende/nyuddannede ved messen. Standen skal være med til at fortælle, at Skiveegnen har mange ingeniører og at der er plads til endnu fl ere i egnens virksomheder i projektsamarbejde, praktikophold og ikke mindst i faste ansættelsesforhold. På standen vil kommunen og Erhvervscenteret fortælle om Skiveegnens erhvervsliv samt medbringe konkrete stillingsannoncer, hvis virksomhederne er interesseret i dette. Kontakt erhvervskonsulent Jens E. Christensen, tlf / for nærmere oplysninger om messen eller med konkrete stillingsopslag. 3

4 Arrangementer og møder Ledelseskonference: Nye tider nye krav Tid: Onsdag den 25. oktober 2006 Kl Sted: Hotel Gl. Skivehus/Restaurant Barbara s, Skive Målgruppe: Ledere på alle niveauer i offentlige og private virksomheder i Skive og Salling Deltagerpris: Kr moms (incl. materialer og fortæring) Tilmelding: Senest 5. oktober 2006 Arrangør: Indlæg: Workshops: SkiveEgnens Erhvervscenter og Kursushuset, Skive Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden v/professor Steen Hildebrandt Sådan sætter du vinderholdet v/leif Mikkelsen (tidl. håndboldlandstræner) Når forandringens vinde blæser v/christian Stadil, direktør i Hummel Du er hvad du tænker indtag førersædet! I fusionens øje fra mod- til medspiller Fremtidens arbejdsliv forstå og accepter det eller.. Raske medarbejdere betyder en bedre økonomi Kvindelige ledere bedre tal på bundlinien? Vi opfordrer ledere og mellemledere til at deltage i konferencen, hvor indlægsholderne præsenterer forskellige retninger og tendenser indenfor medarbejderfastholdelse og ledelse. Når dagen er omme er du klogere du ved hvad andre gør og du er blevet udfordret på din egen opfattelse af, hvad god ledelse er!! Hold øje med posten primo september, hvor invitationen bliver udsendt!! Hvis du ikke modtager invitationen, sender vi naturligvis gerne et eksemplar!!!! Se også Foredrag: Sæt turbo på det personlige salg Tid: Onsdag den 7. november Kl Sted: Pinenhus, Pinen 3, Glyngøre Målgruppe: Selvstændige, ledere og medarbejdere, der i det daglige arbejder med direkte salg Deltagerpris: Mindre deltagergebyr Tilmelding: Senest 31. oktober 2006 Arrangør: SkiveEgnens Erhvervscenter i samarbejde med Sparbank Vest Emne: Skab dialog til kunden for at afdække dennes behov og ønsker METNER en del af Remmer A/S Viborgvej 11D Tlf: n kontorartikler n tryksager n edb-tilbehør n kontormøbler n kontormaskiner Webshop: Ordretlf.: Foredrag: Pension for selvstændige Tid: Tirsdag den 21. november 2006 Kl Sted: Endnu ikke fastlagt Målgruppe: Medlemmer af Iværksætterklubben 2S Deltagerpris: Mindre gebyr for fortæring kan forekomme Tilmelding: Senest 14. november 2006 Arrangør: Iværksætterklubben 2S Emne: Pension for selvstændige SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Udvikling i projekterne Udviklingskonsulent Hanne Greisen er tovholder og primus motor i fl ere lokale projekter. Det mest synlige er naturligvis Skives nye Torvemarked, hvor gode råvarer fra Skiveegnen og smagsoplevelser er det gennemgående tema. Torvemarkedet har fået meget positive tilkendegivelser fra de mange besøgende, hvor også det store Torvetelt er en kæmpesucces (gæsterne får ved hvert marked mulighed for at smage på en ny, lokalpræget menu). Seneste nye projekt er Skive SportsCollege, der er et samarbejde mellem Skive Tekniske Skole, Skive Handelsskole, Skive Gymnasium & HF, Skive Kommune og Kulturcenter Limfjord og med SkiveEgnens Erhvervscenter som tovholder. Iværksætterkurser Som omtalt i det seneste Nyhedsbrev, tilbyder Etablerings Rådgivning i Viborg amt til efteråret videregående iværksætterkurser, der primært henvender sig den lille eller forholdsvis nystartede virksomhed. I Skive afholdes Salg og markedsføring Planen er at tilbyde de unge mennesker 6 ugentlige træningstimer med kompetente og kendte trænere. De første elever forventes at kunne starte på Skive SportsCollege ved skoleårets start i august Projektet Lærlinge til Fur har fået stor og positiv opbakning fra Furs virksomheder, idet 8 af øens erhvervsdrivende har ønsket at medvirke som læremestre. Et tilsagn om at ville uddanne i alt lærlinge i et kontinuerligt forløb medfører, at der nu arbejdes videre med at udvikle konceptet, idet Fur s nye lærlinge vil få tilbudt bl.a. international forberedelse, praktikophold i udlandet, bærbar pc, lærlingeklub, mentorordning m.m.. Læs mere om udviklingskonsulentens arbejde på i praksis og i Viborg Bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Begge kurser afholdes over 5 tirsdage (kl ) fra den 12. september. Kontakt Erhvervscenteret for yderligere oplysninger eller tilmelding til eet af de to kurser. Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf Ægtefællefælden Ifølge HK bladet Route 26 skal medhjælpende ægtefæller være meget opmærksomme på, om de er berettigede til dagpenge / efterløn. Hvis man har deltidsjob i sin ægtefælles virksomhed, opfattes man juridisk set selv som selvstændig uden ret til at komme på dagpenge / efterløn. Risikoen for at falde i ægtefællefælden er størst hvis: Man er gift med chefen og han/hun er selvstændigt erhvervsdrivende Virksomheden har færre end 20 ansatte Man arbejder mindre end 31 timer om ugen i virksomheden. Kontakt for en sikkerheds skyld A-kassen for at være sikker på, at alt er, som det skal være. Ud i naturen En landdistriktskonsulents job omhandler både de store linier og de små detaljer. Og som nytilfl yttet giver det en ekstra mulighed for at lære sin nye egn at kende, når man skal ajourføre et stort antal (meget lokale) vandretursfoldere. Hvilke netop er, hvad Maria Birk Rask står overfor i denne sommer. Vandreruterne fører de gående hen til steder, hvor de lokale hidtil har været eneste besøgende og de giver egnens befolkning en enestående mulighed for at lære Skiveegnens pragtfulde natur bedre at kende. De nye vandretursfoldere forventes klar i starten af efteråret men ruterne kan allerede nu ses på 5

6 6 Profil af en medlemsvirksomhed I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Denne gang har vi valgt en virksomhed, som må betegnes som værende både detailhandel, håndværk og produktion i eet nemlig Slagtermesterinden Sallingboerne og andre faste kunder skal nok lige vænne sig til det nye navn, når de nu gennem mange år har været vant til navnet Balling Slagterforretning. For efter 3 år som ejer af byens slagterforretning, har Kirsten Munkesø valgt at give forretningen et navn, der afspejler hendes køn, hendes fag, hendes forretning og ikke mindst hendes humoristiske sans. Navneskiftet kommer samtidig med en gennemgribende renovering, hvor både det ud- og indvendige er blevet endevendt. Ud over en ny facade, er selve butikken blevet ombygget, så der nu er frit kik ind til kølerummet. Uden SkiveEgnens Erhvervscenters etableringsrådgivning var vi aldrig kommet i gang med renoveringen, konstaterer Kirsten Munkesø der giver etableringsrådgiver Jeanne Søgaard en stor del af æren for, at Balling nu har en moderne slagterforretning. Hun kom med idéer og gav råd og hun holdt hele tiden kontakt, så vi ikke mistede gejsten og gav op på halvvejen. Slagtermesterinden selv er faglært slagter og hun og de 5 faglærte medarbejdere (heraf 2 elever) lægger stor vægt på at yde en god og professionel betjening, både når det gælder indkøbet og kundens tilberedning af kødet. I et forholdsvis lille lokalområde som Salling, hvor der ikke ligger en slagterforretning på hvert gadehjørne, er det ekstra vigtigt, at de forskellige faggrupper hos personalet er opmærksomme på forskellige trends indenfor madkulturen samtidig med, at de gamle traditioner ikke svigtes. Med et motto, der hedder Mad fra hjertet er det naturligt, at der købes, forarbejdes og sælges produkter af høj kvalitet. Eller måske er det snarere omvendt, nemlig at mottoet er valgt ud fra kærligheden til råvarerne og glæden ved at fremstille og sælge gode færdige produkter! Hos Slagtermesterinden er der to forretningsområder, der på hver sin måde afspejler mottoet. Det ene er naturligvis slagterforretningen, hvor der lægges vægt på hjemmelavede specialiteter indenfor pølser, pålæg og andre færdigvarer og et righoldigt udvalg i køledisken, der afspejler både tradition og fornyelse. Det andet forretningsområde er mad ud af huset, hvor Slagtermesterinden leverer færdige, varme buffeter eller smørrebrød til store fester, frokost i fi rmaet eller til en hyggeaften i familiens skød. Slagterforretningen er indrettet, så kunderne får et indblik i den mere håndværksprægede del af en slagters arbejde nemlig opskæring af dyrene. Gennem et vindue, kan kunden se dyrekroppene hænge og måske endda se sin aftensmad blive skåret ud. Personalets faglige stolthed er den primære årsag til den utraditionelle indretning, da de gerne vil vise kunderne, hvor kødet kommer fra at det ikke bare er taget op af en fryser og bearbejdet. At det samtidig indebærer, at selve butiksarealet er blevet mindre er med fuldt overlæg, fortæller Kirsten Munkesø, der godt kan lide den mere intime stemning, hvor personalet og kunderne kommer tættere på hinanden. God kvalitet, god service og et vågent øje på kundernes behov og ønsker er vigtige nøgleord for alle hos Slagtermesterinden. Oda Thomsen Johnny Østergaard Registrerede revisorer FRR Marius Jensens Vej 8 Tlf: Professionelle løsninger til professionelle virksomheder ELSKJÆRBAKKEN 1 SKIVE TELF

7 - Kontakter i udlandet v/eksportkonsulent Susanne Toftegaard Hansen Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Per T. Mouritsen Statsaut. ejendomsmægler Sallingsundvej Roslev Tlf.: Bangalore, Indien Jeg har netop besøgt Indien i forbindelse med Erhvervscentrets deltagelse i et Danida feasibility study - omhandlende virksomhedens sociale ansvar inden for stenhuggerbranchen i Indien. Studiet bestod i at afdække behovene for træning og uddannelse, medarbejderudveksling samt yderligere investering i sikkerhedsudstyr hos projektpartneren, Skive-virksomheden Nordisk Granit Imports indiske leverandør og tilhørende stenbrud. Med på turen var også Lisa Bertelsen og direktør Palle Jepsen, Nordisk Granit Import A/S samt sprogkoordinator Inger Holm, Kursushuset. Studiet omfattede ligeledes defi nering af fl ere små delprojekter i den indiske leverandørs nærområde - bl.a. er det intensionen at etablere et projekt for kvinder under fattigdomsgrænsen. Kvinderne skal bibringes et eksistens- og livsgrundlag via uddannelse og træning inden for personlig fremtræden, hygiejne og produktion af små skulpturer, der fremstilles på baggrund af restgranitten fra stenbrudene samt via etablering af en økonomisk fond. En aftale med en uddannelsesinstitution er også et af resultaterne af studiet. Der vil blive samarbejdet om afholdelse af en 3 ugers international workshop med fokus på skandinavisk stil inden for sten- og granitkunst samt blive spredt information om vigtigheden af restminimering af granit, arbejdsmiljø og sikkerhed inden for branchen samt etableret en aftale om 3 frie studiepladser. Studiet i Indien har bibragt Erhvervscentret en opdateret viden om det at drive forretning i Indien og der er etableret kontakt og relation med fl ere eksterne rådgivere, som vil være i stand til at understøtte egnens virksomheder ved markedsundersøgelser, søgning af potentielle forhandlere, leverandører mv. For en diskussion af hvordan og med hvilke midler Erhvervscentret kan støtte din virksomhed i en introduktion og bearbejdning af det indiske marked, kontakt Susanne Toftegaard Hansen. Ho Chi Minh City, Vietnam I forlængelse af ovennævnte besøg i Indien, fortsatte Inger Holm og jeg til Vietnam i forbindelse med Erhvervscentrets fokus på Vietnam i Opgaven i Vietnam bestod i at få sammensat og planlagt et kvalifi ceret program for Markedsbesøget i Vietnam fra den oktober. Den Danske Ambassade i Vietnam havde - i samarbejde med Erhvervscentret tilrettelagt vort program, der bestod af besøg hos danske og vietnamesiske virksomheder samt møder med myndigheder og mulige samarbejdspartnere. I forbindelse med markedsbesøget i oktober afholdes en erhvervskonference med efterfølgende mulighed for virksomheds-match making. Den danske ambassade garanterer min. 3 kvalifi cerede vietnamesiske emner det være sig agenter, forhandlere, leverandører eller kunder/ samarbejdspartnere. Jeg vil gerne opfordre Skiveegnens virksomheder til at deltage i markedsbesøget. Jeg tager gerne en uforpligtende snak om potentialet og tilbyder naturligvis også hjælp i forbindelse med udarbejdelse af profi l til brug ved match making. Læs mere om efterårets markedsbesøg i Vietnam herunder program og markedsinformation på Erhvervscenterets hjemmeside: under menupunktet Markedsbesøg i Vietnam eller ring på tlf og få yderligere oplysninger. 7

8 Indflydelse på fremtiden Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet, har Skive Storkommune igangsat en storstilet visionsproces, hvor borgere, græsrødder og erhvervsliv sammen med politikerne - skal give input til, hvordan fremtiden for den nye kommune bør være. Ud over den store visionsgruppe, som har tegnet de overordnede linier, har et stort antal mennesker fra ovennævnte grupper deltager i workshops med forskellige emner. Fra Erhvervscenteret har Morten Østergaard, Hanne Greisen, Maria Birk Rask og Jens E. Christensen deltaget i et antal Kompetenceudvikling på medarbejderniveau Projektet Kompetenceudvikling på medarbejderniveau er et Lean management (også kaldet Toyota-modellen) projekt, der går ud på at uddanne og kompetenceudvikle 160 medarbejdere med begrænset skolegang samt 24 mellemledere/ledere Produktudvikling og brugerdreven innovation Projektet om brugerdreven innovation inddrager ledelsen og medarbejderne i at udvikle virksomhedens produkter på baggrund af ønsker og idéer fra brugerne/ kunderne. Ideen er, at 10 SMV er deltager i projektet med hver 10 medarbejdere. temadage / workshops, hvor de enkelte fokusgrupper har foreslået og uddybet et antal fremadrettede og visionære projektet. Efterfølgende har konsulentfi rmaet Rambøll konkretiseret og beskrevet de mange projekter. SkiveEgnens Erhvervscenter er h.h.v. projektleder/projektholder på mange af projekterne, herunder to projekter vedr. kompetenceudvikling og effektivisering for medarbejdere i produktionsvirksomheder samt vedr. brugerdreven innovation. Projekterne igangsættes sidst i august. i effektiviseringsmetoder. Målet er at iværksætte initiativer på arbejdspladsen, der inddrager den enkelte medarbejder, hvorved både medarbejder og virksomhed udvikles til globaliseringsudfordringen. Yderligere oplysninger om de to Socialfondsprojekter fås hos erhvervschef Morten Østergaard, SkiveEgnens Erhvervscenter, tlf Professionel rådgivning og sparring: Salg og eksport Markedsføring Bestyrelsesarbejde Tilknyttet Danmarks Eksportråd som Eksportforberedelseskonsulent. Hold hovedet koldt med Ivan Høeg Consult. Ivan Høeg Consult Storhøjvej 24 DK-8831 Løgstrup Tlf Mobil Fax Den unge leder Fremtidens Danmark får brug for dygtige og kompetente ledere og jo tidligere de spottes og udvikles, jo bedre. Denne fi losofi er baggrunden for, at kulturregion Salling-Fjends pr. 1. januar 2007 starter et uddannelsesforløb over 1½ år for helt unge ledertalenter (12-16 år). Ud over noget praktik, vil der blive en del teori (med efterfølgende øvelser) indenfor bl.a. fagene mødeledelse, psykologi (gruppepsykologi), organisationsteori, samarbejdskursus. Alt naturligvis tilpasset de unge menneskers niveau. Uddannelsesforløbet afsluttes med, at de unge i fællesskab udvikler og gennemfører et kulturelt projekt. Undervisningen vil blive lagt 2 gange om måneden + 2 weekender samt i efterårsferien. Projektkoordinator Gorm Pagh håber, at ledere/trænere/vejledere i klubber, foreninger og andre steder, hvor unge mennesker færdes, vil være med til at spotte de unge mennesker og opfordre dem til at deltage. Hvis den unge er interesseret og forældrene giver deres tilsagn vil der blive skrevet en uddannelseskontrakt. Kontakt Gorm Pagh på tlf / eller ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 ND REVISION Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.:

9 Annoncehajer Især små virksomheder bliver ramt, når annoncehajerne ringer. Det starter med små beløb, men kan ende med krav på mange tusinde kroner, hvis virksomheden ikke får sagt fra i tide. For at imødegå, at yderligere virksomheder går i fælden og for at hjælpe og rådgive de, der allerede er blevet snydt, har Håndværksrådet oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse om annoncehajer samt en hotline, hvis man akut har brug for råd. Læs mere på eller ring til hotline på tlf Slotsgade 3 Tlf.: Voksenundervisning VUC Skive-Viborg arbejder målrettet med forberedende voksenundervisning i dansk - også kaldet FVU dansk. FVU dansk er et gratis undervisningstilbud, som er målrettet mennesker, der blandt andet vil forbedre deres læse- skrive- og stavefærdigheder. Ligeledes tilbyder VUC forberedende voksenundervisning i matematik. VUC i Skive har i det forløbne skoleår haft fl ere forløb i gang i Skive-området. FVU-undervisningen kan forgå på VUC eller ude på virksomhederne, og erfaringen viser, at kurser, der helt eller delvist holdes på en virksomhed, ofte giver endnu bedre resultater, end når de foregår på centret. Medlemsnyt Det kan bl.a. hænge sammen med, at undervisningen bliver mere nærværende, når man kan inddrage praktiske eksempler fra hverdagen, ligesom kursisterne måske føler endnu større ansvar over for undervisningen, når den foregår hjemme på arbejdspladsen. På VUC er der to halvtidsansatte medarbejdere, som skal markedsføre FVUkurserne samt tilrettelægge deres indhold i samarbejde med virksomhedsledere og tillidsfolk. På VUC Skive-Viborg fi ndes også andre efteruddannelsestilbud til virksomheder. Der er stadig stor efterspørgsel på edbkurser tilrettelagt specielt for virksomheder. Et andet tilbud er sprogfag, og endelig kan VUC lave kurser vedr. samarbejde og kommunikation, formidling samt coaching. For yderligere information om virksomhedsrettede kurser, kontakt venligst afdelingsforstander Ann Elsebeth Jakobsen på tlf Roslev Kro Jernbanegade 11 Roslev tlf Kro med restaurant og værelser Nye forpagtere: Steen Frausing Christensen og Pia Hald LB Truck Service ApS Dalagervej 27 Fur tlf Salg og reparation af trucks Søren Bro har overtaget en del af fi rmaet som led i et glidende generationsskifte Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax Scanlak A/S Ørnevej 10 Balling tlf Overfl adebehandling, pulverlakering m.m. Scanlak har etableret ny fabrik i Ukraine. Daglig leder: Max Færch Christensen PC Belysning ApS Ulvevej 12 Skive tlf Belysningsløsninger til erhvervslivet Flytning til nye lokaler 9

10 Højslev Kro v/claus Engemann Viborgvej 220 Højslev tlf Restaurant, festlokaler samt værelsesudlejning Forpagtning af Restaurant Strandtangen v/skive Lystbådehavn Fredskilde & Sørensen A/S Holstebrovej 16A Skive tlf Full-service reklamebureau Flytning fra hidtidige lokaler i Søndergade, Skive Kai Toft Elektronik ApS H. C. Ørstedsvej 8 Skive tlf Fremstilling af elektroniske måleinstrumenter Flytning fra Væselvej Skive Hallerne Skive Badeland Motionscenter Atlantis ONSDAG DEN 25. OKT KL Dans med Rosalina Oplev Poul Dissing, Benny Andersen og Brazz Brothers i en fantastisk koncert. Fjero A/S Gemsevej 13 Skive tlf Egenproduktion af cylindre. Navneændring fra Hem Maskinfabrik A/S Nye virksomheder Alpebyg v/gert Larsen Alperne 9 Roslev tlf Traditionel tømrervirksomhed Kings Corner v/zamir Rafa-Ameri Østertorv Skive Primært kebab-retter samt grillmad også ud af huset Midtbyens Zoneterapi v/tina Østergaard Fredensgade 20 Skive tlf Zoneterapi til virksomheder og private Throw-in v/thomas Grønnemark Lokesvej 44 Skive tlf Indkasttræner for bl.a. superliga-klubberne i Danmark På Sporet v/andreas H. Eiset Kastanievænget 39 Skive tlf Komponist og orkesterledelse. Afholdelse af workshops NI Byg v/nikolaj Iversen Nygade 7 Jebjerg tlf Traditionel tømrer- og snedkerforretning Adymo Montage ApS v/aage Kristensen Kertevej 23 Højslev tlf Salg og montage af døre & vinduer KMC-Technologies v/klavs Christensen Søbyvej 35 Højslev tlf Agenturhandel med hovedvægt på Vietnam LM Computer Nr. Ramsingvej 8 Spøttrup tlf IT konsulent-fi rma v/ Mikael Christensen og Lasse Juhl Pedersen HundeStedet v/louise Nielsen Frederiksgade 13D Skive tlf Klipning, trimning og badning af hunde samt salg af hundeartikler Ressource Psykoterapi v/natalia Nørgaard Bach Brårupvej 73 Skive tlf Klinik for psykoterapi hos Egeris Helsecenter Billetpris: Kr. 267,- 237,- inkl. gebyr Buffet Kl kan vi tilbyde Dem en lækker showtime buffet til kr. 178,- pr. couvert Forudbestilling er nødvendig Skyttevej Postbox 225 Tlf Fax SALG - LEJE - LEASING SERVICE - REPARATION SERVICE FUR Vi giver dig den aktuelle salgspris på din bolig. Salling Sol Affugtning v/gudmund Nielsen Kløvervænget 5 Breum tlf Salg og montage af paneler til opvarmning og affugtning via solen Renés Multiservice v/rené Villadsen Valmuevej 16 Breum tlf Vinduespolering og havearbejde 10 Eva Kristensen Tlf.: Resenvej 60,

11 g p p CA s Tømrerfi rma v/carl Aage Jørgensen Solvangs Alle 7 Skive tlf Traditionelt tømrerfi rma Skive Anlæg & Entreprenør v/michael Nielsen Bostrupvej 5 Jebjerg tlf Anlægsgartner My Soul ApS v/irene Hviid Omme Hvitfeldtsgade 28A Skive tlf Dametøj en gros til den kræsne, voksne kvinde Brårupvej 92. Tlf Hjælp og rådgivning til udvikling af din virksomhed Du er godt igang, men ofte er det svært at overskue, hvilken vej du skal gå. Undgå at bruge tid og penge på at gå forkert. Få 50% tilskud til rådgivning hos: Morten Østergaard Jens Christensen Jeanne Søgaard Tømrermester Jon Jakobsen Kirkebakken 4 Skive tlf Traditionelt tømrerfi rma Nye medlemmer Nybolig Erhverv Skottenborg Viborg tlf Ejendomsmæglere med speciale i erhvervsejendomme bgb A/S Marienlystvej 53 Skive tlf Tømrer- og snedkerarbejde i hoved-, fag- eller underentreprise Durup Montage v/henrik Hartmeyer Åstedvej 27 Durup tlf Freelance smedearbejde Salling Maskinfabrik A/S Holstebrovej 419 Hvidbjerg tlf Ordreproducerende maskinfabrik med egen produktion Skive Gymnasium & HF Egerisvej 10 Skive tlf Gymnasium og HF Brdr. Furbo A/S Industrivej 2 Rødding tlf Produktion og salg af kvalitetsmøbler primært stole, borde og reoler Jensen Virksomhedsrådgivning v/bent Jensen Byleddet 2 Ebeltoft tlf Virksomhedskonsulent Glaspusteriet Helledie v/jane Helledie Strandvejen 9A Skive tlf Glaspusteri med åbent værksted samt butik Grafi sk Bureau v/anette Thygesen Viborgvej 116 Dommerby tlf Fuldservice reklamebureau Handy Print A/S Rævevej 18 Skive tlf Alt i grafi ske løsninger Throw-in v/thomas Grønnemark Lokesvej 44 Skive tlf Indkasttræner for bl.a. superliga-klubberne i Danmark A Hereford Beefstouw v/per B. Jensen Strandvejen 3A Skive tlf Restaurant Savillas gaver & landkøkken Drivvejen 16 Lundø tlf Eksklusive gavekurve med lokale varer samt (fra vinteren 06) café og mad ud af huset. 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam NYHEDSBREV Nr. 5 oktober 2006 En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam 1 Vietnam mosaik 2 Viden 3 Kompetence Net Skive 3 Ejerledernetværk 4 Samarbejde med AAU 4 Regionale Videnpiloter

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed Grundlaget for dintandlæge For at få mere tid til den egentlige patientpleje, indledte

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser CERTIFICERING k ØD CUISINIER Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser Danmarks Slagteriskole ZBC Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk k ØD CUISINIER k ØD CUISINIER er en ny uddannelse,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse til Mød din fremtid Titel Mød din fremtid Temanummer 07062012snp Skole/Institution (adresse) EUC Syd Tønder

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen... 4 Plan for de første to-tre uger... 5 Uddannelsesplan...

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

JUNI 2014. Der!er!en!kæmpe!viden!og!lyst!blandt!vores!medlemmer!og!det!er!fedt.!!

JUNI 2014. Der!er!en!kæmpe!viden!og!lyst!blandt!vores!medlemmer!og!det!er!fedt.!! JUNI 2014 VELKOMMEN(TIL(JUNI(NYHEDSBREV FRA(CONNECTSPORT ( KÆRE(MEDLEM( (DET(GÅR(RIGTIG(GODT(( Detkørerderudaf,bådeinterntogeksterntforConnectSport.Viharhaftvoresførste Sessionogerklartilanden,hvorvinualleredeermangefleremedlemmersamlet.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad.

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad. Nyt tilbud til ledige Gastroskolen Et 6-ugers kompetenceforløb for dig som er eller gerne vil være kok, delikatesseassistent, smørrebrødsjomfru, cater, gastronom, tjener, ernæringsassistent, ernæringshjælper

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk Tilbud 17. august 2008 Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk konference på Djursland Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs, Udvalget for Job og Erhverv i

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang:

Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang: Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang: Vil du være med til at nå 1 million i 2015? Minikonference i Durup til næste år Hjemmeside på vej 75.000 kilometer god kundeservice Lavere sygefravær

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

Hirtshals Tversted. Lønstrup Frederikshavn

Hirtshals Tversted. Lønstrup Frederikshavn Skagen Skiveren Hirtshals Tversted Aalbæk Lønstrup Frederikshavn Løkken Sæby Blokhus Ejendomsmæglerfirmaet Hedegaard Madsen er 100% ejet af statsautoriseret ejendomsmægler, MDE Jørgen Hedegaard Madsen.

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

www.aalborgcity.dk Oplevelser og service - aldrig har det været vigtigere! Kære samarbejdspartner 20 12 I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag året rundt hårdt på at arrangere events,

Læs mere

Skiveegnen kan fordi vi vil

Skiveegnen kan fordi vi vil Nr. 2 April 2007 Skiveegnen kan fordi vi vil Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har hermed fornøjelsen at præsentere og byde velkommen til organisationens nye direktør, Svend Erik Jørgensen, der er

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber Udviklingskonference 17. november 2012 PROGRAM FOREDRAGSHOLDER PANELDEBAT WORKSHOPS Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. August 2016

ØKONOMISK NYHEDSBREV. August 2016 ØKONOMISK NYHEDSBREV August 2016 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: Konjunkturudsigter - Moderat samfundsøkonomisk vækst i 2016 og 2017, men nok til at skabe fremgang

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere