NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 4 august 2006 Vietnam som fokusmarked De færreste mennesker tænker eksport, outsourcing, samhandel når talen falder på udviklingslandet Vietnam, der gennem de seneste par tusinde år har ført en omtumlet tilværelse. Imidlertid har en kraftig økonomisk vækst på ca. 7% om året ført til en stigende velstand blandt landets 82 millioner indbyggere, hvorved Vietnam er blevet et mål også for eksportører af forbrugsvarer. Endnu er samhandlen mellem Danmark og Vietnam beskeden, men aktivitetsniveauet i landet er fortsat opadgående og der er derfor et stadigt stigende behov for tilførsel af udstyr og viden. Denne proces understøttes bl.a. af Danmark - hvor Vietnam i 1993 blev programsamarbejdsland for dansk udviklingsbistand. Vietnam er blandt de største modtagere af dansk bistand og i 2005 iværksattes et erhvervssektorprogram (Danidas Business-to-Business-program). Den væsentligste del af økonomien kommer fortsat via de statsejede virksomheder, der dog i stigende grad er begyndt at ansætte ledere med en mere professionel og kommerciel baggrund. Den vietnamesiske arbejdskraft er lidt billigere end den kinesiske og vietnameserne udmærker sig ved at være engagerede, energiske, kreative og gode håndværkere der lægger stor vægt på uddannelse og øget kompetence. Forudsætningen for optimal samhandel med Vietnam er - som i resten af Asien - det personlige netværk. Det er derfor vigtigt at bruge ressourcer (tid og penge) på at opbygge et netværk. I opstartsfasen er det vigtigt med hyppige besøg hos samarbejdspartneren. Alle disse baggrundsoplysninger er vigtige, når man besøger virksomheder i en fremmedartet kultur og endnu vigtigere, hvis man satser på det pågældende land som nyt marked. Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen og sprogkoordinator Inger Holm, Kursushuset, har tilrettelagt en seminarrække, hvoraf de to første aftener allerede er afviklet. Seminarrækken er åben for alle interesserede, der ønsker et få et indblik i Vietnams historie, kultur, sprog, markedsforhold og som ønsker at høre mere om etablering, eksport, outsourcing m.m. Som afslutning på seminarrækken, afvikler Skive- EgnensErhvervscenter og Kursushuset - i samarbejde med Danmarks Eksportråd - et markedsbesøg i Vietnam i perioden oktober, med fokus på byerne Ho Chi Minh City (HCMC) i den sydlige del af Vietnam og den gamle kejserby Hue, der ligger midt i landet. Ud over besøg hos lokale vietnamesiske virksomheder, besøges to danske virksomheder, der har fabrik i området, bl.a. Viedam, der er Skive-virksomheden WBL s datterselskab. Med ambassadør Peter Lysholt Hansen som indleder, afholdes en erhvervskonference, hvor danske og vietnamesiske virksomheder og myndigheder vil fortælle om Vietnam som partner ved im- og eksport og om muligheden for at starte virksomhed i landet. Efter erhvervskonferencen foretages individuel virksomheds-match making, hvor hver af de deltagende danske virksomheder sikres min. 3 kvalifi cerede emner. Der er naturligvis også afsat tid til at opleve den vietnamesiske kultur og brudstykker af den omtumlede historie. Som tidligere omtalt, er netværk et vigtigt parameter, når man påtænker samarbejde med virksomheder og myndigheder i Vietnam. For at give markedsbesøgets deltagere den bedst mulige service, var Susanne Toftegaard Hansen og Inger Holm derfor i Vietnam i juni måned. Turens formål var at tilrettelægge detaljerne i markedsbesøgets program. 1 Vietnam som fokusmarked 2 Ledelse og medarbejderudvikling 3 Kompetence Net Skive 3 Iværksætterordning i nyt regi 3 Skive Gavekort 3 Messe/jobtræf for teknikere og ingeniører 4 Kommende arrangementer 5 Udvikling i projekterne 5 Iværksætterkurser 5 Ægtefællefælden 5 Ud i naturen 6 Profi l af en medlemsvirksomhed 7 Kontakter i udlandet 8 Indfl ydelse på fremtiden 8 Den unge leder 9 Annoncehajer 9 Voksenundervisning 9 Medlemsnyt 10 Nye Virksomheder 11 Nye Medlemmer

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Ledelse og medarbejderudvikling I en tid, hvor forandringer er noget nær den eneste konstante størrelse, er de danske virksomheders evne til at agere strategisk målrettet og fl eksibelt vigtigere end nogensinde før. Ledelsesbegrebet er under stadig udvikling, og med den fart det internationale samfund udvikler sig, må ledere i såvel offentlige som private virksomheder konstant forsøge at tilpasse sig. Globaliseringen betyder ligeledes, at der konstant stilles nye krav til danske arbejdspladser. Medarbejderne både de nye og de gamle - stiller anderledes krav til jobbet, når det gælder personaleledelse, familieliv, udfordringer og videreuddannelse, og lederne må i dag være i stand til at tackle disse udfordringer. Det er ikke uden grund, at mange virksomheder i dag kalder personaleafdelingen for Human Ressource. I gamle dage drejede personalepolitik sig om administration af løn, adfærdsregler, ferie og ansættelseskontrakter. Moderne personaleledelse sigter derimod på at tænke de menneskelige ressourcer ind i virksomhedens planlægning. Medarbejderne er afgørende for virksomhedens succes, og deres forhold til arbejdspladsen er afgørende for, om de kan skabe en succes. Virksomhederne må være indstillet på, at meget langvarige ansættelsesforhold er en sjældenhed i dag. I moderne, danske virksomheder er det medarbejderne, der indsamler og besidder viden - ikke virksomheden som sådan. Det er derfor vigtigt, at man fi nder metoder til at dele viden mellem medarbejderne, således at virksomhedens viden ikke forsvinder, når en medarbejder forlader virksomheden. Flere undersøgelser viser, at de virksomheder, der arbejder struktureret og systematisk med strategi og ledelse, som regel også er de bedste til indtjening og gode resultater. Der er mange bud på, hvad god ledelse er. I de Skandinaviske lande er involvering, deltagelse, synlighed, etik og virksomhedens værdigrundlag ofte elementer, der indgår i opfattelsen af, hvad god ledelse indeholder. God ledelse er til dels noget den enkelte virksomhed eller organisation selv defi nerer, men der fi ndes visse regler og værktøjer, For at give Skiveegnens ledere og ledende medarbejdere viden om de nyeste ledelsesbegreber og konkrete redskaber at arbejde med, har SkiveEgnens Erhvervscenter - i samarbejde med Kursushuset, Skive Handelsskole - arrangeret en stor ledelseskonference baseret på indlæg og workshops. Jeg vil gerne opfordre alle med interesse for ledelse og medarbejderudvikling til at deltage i konferencen den 25. oktober. Der er sammensat et program med inspirerende indlægsholdere samt spændende og udviklende workshops så jeg tvivler ikke på, at det bliver en god og lærerig dag. Når talen er på ledelse og fremtiden, vil jeg samtidig benytte lejligheden til at rose Kulturregion Salling-Fjends uddannelsesforløb Den unge leder, som ligeledes er omtalt i dette Nyhedsbrev. I mange foreningssammenhænge får de unge helt ned til års alderen ansvar for andre unge eller mindre børn. Naturligvis er der i disse foreninger en oplæring, men jeg fi nder det yderst positivt, at der nu tilbydes de unge mennesker en målrettet uddannelse i at være leder. For uanset om man i foreningen kalder det træner eller patruljefører så drejer det sig jo i bund og grund om ledelse. Og jo mere indsigt de unge får, jo bedre bliver de til at forstå og vejlede andre. Færdigheder, som de kan bruge i deres fritid nu, men som kan gøre en væsentlig forskel i deres fremtidige arbejdsliv, da arbejdsgivere allerede nu er opmærksomme på, at unge, der tidligt har haft ansvar for andre,er potentielle lederemner. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Kompetence Net Skive For at samle så mange erhvervsrelaterede indsatser som muligt, overtager SkiveEgnens Erhvervscenter fra august ansvaret for de 10 kompetencegrupper, som Kursushuset v/skive Handelsskole gennem de seneste år har igangsat og opbygget. Erhvervscenteret vil fremover fungere som Iværksætterordning i nyt regi Siden 1998 har Viborg Amt med tilskud fra EU medfi nansieret rådgivningsordningerne til iværksættere og nyetablerede virksomheder. Denne ordning bortfalder pr. 1. september De to ordninger har imidlertid været en stor succes og overlevelsesraten for nystartede virksomheder på Skiveegnen ligger væsentligt over landsgennemsnittet. På den baggrund har SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt samarbejde med egnens specialiserede rådgivere (advokater, revisorer, reklamebureauer m.fl.) valgt at fortsætte iværksætterordningerne for egne midler. Skive Gavekort At købe gaver er ikke altid lige let. Især ikke, hvis modtageren er en medarbejder/ kollega, hvis smag man ikke nødvendigvis kender særlig godt. Skive Gavekort er den ideelle gave i alle anledninger både privat og i fi rmaet, da den giver modtageren valgfrihed til at købe lige netop dén ting, som han eller hun ønsker sig. tovholder for netværksgrupperne, der fungerer som inspirationsforum for private og offentlige virksomheder på Skiveegnen. Nærmere information om Kompetence Net Skive og de forskellige grupper fås hos eksportkonsulent Susanne Toftegaard Hansen, tlf Dette betyder i praksis, at iværksættere og nystartede virksomheder også efter 1. september kan modtage gratis rådgivning/ rådgivning med tilskud hos SkiveEgnens Erhvervscenter. Kontorets tre erfarne etableringsrådgivere - Morten Østergaard, Jeanne Søgaard og Jens E. Christensen har siden starten af 2005 rådgivet 195 nye iværksættere samt 43 nyetablerede virksomheder. Ring til Erhvervscenteret, hvis du har planer om at blive selvstændig eller hvis du har behov for at få et puf fremad i din virksomhed (der dog højest må være 3 år). Det elektroniske gavekort kan bruges i over 70 forretninger i Skive primært i midtbyen. Læs mere om Skive Gavekort på www. skivecity.dk eller ring til Skive City på tlf Messe/jobtræf for teknikere og ingeniører Sammen med Skive Kommune deltager Erhvervscenteret i dagene 11. og 12. oktober i en messe/et jobtræf i Gigantium i Aalborg. Messen er arrangeret af De Studerendes Erhvervskontakt i Aalborg og Ingeniøren A/S og formålet er at skabe kontakt mellem nuværende/kommende teknikere og ingeniører fra Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolerne i Jylland og institutioner/ virksomheder. Der forventes omkring studerende/nyuddannede ved messen. Standen skal være med til at fortælle, at Skiveegnen har mange ingeniører og at der er plads til endnu fl ere i egnens virksomheder i projektsamarbejde, praktikophold og ikke mindst i faste ansættelsesforhold. På standen vil kommunen og Erhvervscenteret fortælle om Skiveegnens erhvervsliv samt medbringe konkrete stillingsannoncer, hvis virksomhederne er interesseret i dette. Kontakt erhvervskonsulent Jens E. Christensen, tlf / for nærmere oplysninger om messen eller med konkrete stillingsopslag. 3

4 Arrangementer og møder Ledelseskonference: Nye tider nye krav Tid: Onsdag den 25. oktober 2006 Kl Sted: Hotel Gl. Skivehus/Restaurant Barbara s, Skive Målgruppe: Ledere på alle niveauer i offentlige og private virksomheder i Skive og Salling Deltagerpris: Kr moms (incl. materialer og fortæring) Tilmelding: Senest 5. oktober 2006 Arrangør: Indlæg: Workshops: SkiveEgnens Erhvervscenter og Kursushuset, Skive Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden v/professor Steen Hildebrandt Sådan sætter du vinderholdet v/leif Mikkelsen (tidl. håndboldlandstræner) Når forandringens vinde blæser v/christian Stadil, direktør i Hummel Du er hvad du tænker indtag førersædet! I fusionens øje fra mod- til medspiller Fremtidens arbejdsliv forstå og accepter det eller.. Raske medarbejdere betyder en bedre økonomi Kvindelige ledere bedre tal på bundlinien? Vi opfordrer ledere og mellemledere til at deltage i konferencen, hvor indlægsholderne præsenterer forskellige retninger og tendenser indenfor medarbejderfastholdelse og ledelse. Når dagen er omme er du klogere du ved hvad andre gør og du er blevet udfordret på din egen opfattelse af, hvad god ledelse er!! Hold øje med posten primo september, hvor invitationen bliver udsendt!! Hvis du ikke modtager invitationen, sender vi naturligvis gerne et eksemplar!!!! Se også Foredrag: Sæt turbo på det personlige salg Tid: Onsdag den 7. november Kl Sted: Pinenhus, Pinen 3, Glyngøre Målgruppe: Selvstændige, ledere og medarbejdere, der i det daglige arbejder med direkte salg Deltagerpris: Mindre deltagergebyr Tilmelding: Senest 31. oktober 2006 Arrangør: SkiveEgnens Erhvervscenter i samarbejde med Sparbank Vest Emne: Skab dialog til kunden for at afdække dennes behov og ønsker METNER en del af Remmer A/S Viborgvej 11D Tlf: n kontorartikler n tryksager n edb-tilbehør n kontormøbler n kontormaskiner Webshop: Ordretlf.: Foredrag: Pension for selvstændige Tid: Tirsdag den 21. november 2006 Kl Sted: Endnu ikke fastlagt Målgruppe: Medlemmer af Iværksætterklubben 2S Deltagerpris: Mindre gebyr for fortæring kan forekomme Tilmelding: Senest 14. november 2006 Arrangør: Iværksætterklubben 2S Emne: Pension for selvstændige SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Udvikling i projekterne Udviklingskonsulent Hanne Greisen er tovholder og primus motor i fl ere lokale projekter. Det mest synlige er naturligvis Skives nye Torvemarked, hvor gode råvarer fra Skiveegnen og smagsoplevelser er det gennemgående tema. Torvemarkedet har fået meget positive tilkendegivelser fra de mange besøgende, hvor også det store Torvetelt er en kæmpesucces (gæsterne får ved hvert marked mulighed for at smage på en ny, lokalpræget menu). Seneste nye projekt er Skive SportsCollege, der er et samarbejde mellem Skive Tekniske Skole, Skive Handelsskole, Skive Gymnasium & HF, Skive Kommune og Kulturcenter Limfjord og med SkiveEgnens Erhvervscenter som tovholder. Iværksætterkurser Som omtalt i det seneste Nyhedsbrev, tilbyder Etablerings Rådgivning i Viborg amt til efteråret videregående iværksætterkurser, der primært henvender sig den lille eller forholdsvis nystartede virksomhed. I Skive afholdes Salg og markedsføring Planen er at tilbyde de unge mennesker 6 ugentlige træningstimer med kompetente og kendte trænere. De første elever forventes at kunne starte på Skive SportsCollege ved skoleårets start i august Projektet Lærlinge til Fur har fået stor og positiv opbakning fra Furs virksomheder, idet 8 af øens erhvervsdrivende har ønsket at medvirke som læremestre. Et tilsagn om at ville uddanne i alt lærlinge i et kontinuerligt forløb medfører, at der nu arbejdes videre med at udvikle konceptet, idet Fur s nye lærlinge vil få tilbudt bl.a. international forberedelse, praktikophold i udlandet, bærbar pc, lærlingeklub, mentorordning m.m.. Læs mere om udviklingskonsulentens arbejde på i praksis og i Viborg Bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Begge kurser afholdes over 5 tirsdage (kl ) fra den 12. september. Kontakt Erhvervscenteret for yderligere oplysninger eller tilmelding til eet af de to kurser. Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf Ægtefællefælden Ifølge HK bladet Route 26 skal medhjælpende ægtefæller være meget opmærksomme på, om de er berettigede til dagpenge / efterløn. Hvis man har deltidsjob i sin ægtefælles virksomhed, opfattes man juridisk set selv som selvstændig uden ret til at komme på dagpenge / efterløn. Risikoen for at falde i ægtefællefælden er størst hvis: Man er gift med chefen og han/hun er selvstændigt erhvervsdrivende Virksomheden har færre end 20 ansatte Man arbejder mindre end 31 timer om ugen i virksomheden. Kontakt for en sikkerheds skyld A-kassen for at være sikker på, at alt er, som det skal være. Ud i naturen En landdistriktskonsulents job omhandler både de store linier og de små detaljer. Og som nytilfl yttet giver det en ekstra mulighed for at lære sin nye egn at kende, når man skal ajourføre et stort antal (meget lokale) vandretursfoldere. Hvilke netop er, hvad Maria Birk Rask står overfor i denne sommer. Vandreruterne fører de gående hen til steder, hvor de lokale hidtil har været eneste besøgende og de giver egnens befolkning en enestående mulighed for at lære Skiveegnens pragtfulde natur bedre at kende. De nye vandretursfoldere forventes klar i starten af efteråret men ruterne kan allerede nu ses på 5

6 6 Profil af en medlemsvirksomhed I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Denne gang har vi valgt en virksomhed, som må betegnes som værende både detailhandel, håndværk og produktion i eet nemlig Slagtermesterinden Sallingboerne og andre faste kunder skal nok lige vænne sig til det nye navn, når de nu gennem mange år har været vant til navnet Balling Slagterforretning. For efter 3 år som ejer af byens slagterforretning, har Kirsten Munkesø valgt at give forretningen et navn, der afspejler hendes køn, hendes fag, hendes forretning og ikke mindst hendes humoristiske sans. Navneskiftet kommer samtidig med en gennemgribende renovering, hvor både det ud- og indvendige er blevet endevendt. Ud over en ny facade, er selve butikken blevet ombygget, så der nu er frit kik ind til kølerummet. Uden SkiveEgnens Erhvervscenters etableringsrådgivning var vi aldrig kommet i gang med renoveringen, konstaterer Kirsten Munkesø der giver etableringsrådgiver Jeanne Søgaard en stor del af æren for, at Balling nu har en moderne slagterforretning. Hun kom med idéer og gav råd og hun holdt hele tiden kontakt, så vi ikke mistede gejsten og gav op på halvvejen. Slagtermesterinden selv er faglært slagter og hun og de 5 faglærte medarbejdere (heraf 2 elever) lægger stor vægt på at yde en god og professionel betjening, både når det gælder indkøbet og kundens tilberedning af kødet. I et forholdsvis lille lokalområde som Salling, hvor der ikke ligger en slagterforretning på hvert gadehjørne, er det ekstra vigtigt, at de forskellige faggrupper hos personalet er opmærksomme på forskellige trends indenfor madkulturen samtidig med, at de gamle traditioner ikke svigtes. Med et motto, der hedder Mad fra hjertet er det naturligt, at der købes, forarbejdes og sælges produkter af høj kvalitet. Eller måske er det snarere omvendt, nemlig at mottoet er valgt ud fra kærligheden til råvarerne og glæden ved at fremstille og sælge gode færdige produkter! Hos Slagtermesterinden er der to forretningsområder, der på hver sin måde afspejler mottoet. Det ene er naturligvis slagterforretningen, hvor der lægges vægt på hjemmelavede specialiteter indenfor pølser, pålæg og andre færdigvarer og et righoldigt udvalg i køledisken, der afspejler både tradition og fornyelse. Det andet forretningsområde er mad ud af huset, hvor Slagtermesterinden leverer færdige, varme buffeter eller smørrebrød til store fester, frokost i fi rmaet eller til en hyggeaften i familiens skød. Slagterforretningen er indrettet, så kunderne får et indblik i den mere håndværksprægede del af en slagters arbejde nemlig opskæring af dyrene. Gennem et vindue, kan kunden se dyrekroppene hænge og måske endda se sin aftensmad blive skåret ud. Personalets faglige stolthed er den primære årsag til den utraditionelle indretning, da de gerne vil vise kunderne, hvor kødet kommer fra at det ikke bare er taget op af en fryser og bearbejdet. At det samtidig indebærer, at selve butiksarealet er blevet mindre er med fuldt overlæg, fortæller Kirsten Munkesø, der godt kan lide den mere intime stemning, hvor personalet og kunderne kommer tættere på hinanden. God kvalitet, god service og et vågent øje på kundernes behov og ønsker er vigtige nøgleord for alle hos Slagtermesterinden. Oda Thomsen Johnny Østergaard Registrerede revisorer FRR Marius Jensens Vej 8 Tlf: Professionelle løsninger til professionelle virksomheder ELSKJÆRBAKKEN 1 SKIVE TELF

7 - Kontakter i udlandet v/eksportkonsulent Susanne Toftegaard Hansen Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Per T. Mouritsen Statsaut. ejendomsmægler Sallingsundvej Roslev Tlf.: Bangalore, Indien Jeg har netop besøgt Indien i forbindelse med Erhvervscentrets deltagelse i et Danida feasibility study - omhandlende virksomhedens sociale ansvar inden for stenhuggerbranchen i Indien. Studiet bestod i at afdække behovene for træning og uddannelse, medarbejderudveksling samt yderligere investering i sikkerhedsudstyr hos projektpartneren, Skive-virksomheden Nordisk Granit Imports indiske leverandør og tilhørende stenbrud. Med på turen var også Lisa Bertelsen og direktør Palle Jepsen, Nordisk Granit Import A/S samt sprogkoordinator Inger Holm, Kursushuset. Studiet omfattede ligeledes defi nering af fl ere små delprojekter i den indiske leverandørs nærområde - bl.a. er det intensionen at etablere et projekt for kvinder under fattigdomsgrænsen. Kvinderne skal bibringes et eksistens- og livsgrundlag via uddannelse og træning inden for personlig fremtræden, hygiejne og produktion af små skulpturer, der fremstilles på baggrund af restgranitten fra stenbrudene samt via etablering af en økonomisk fond. En aftale med en uddannelsesinstitution er også et af resultaterne af studiet. Der vil blive samarbejdet om afholdelse af en 3 ugers international workshop med fokus på skandinavisk stil inden for sten- og granitkunst samt blive spredt information om vigtigheden af restminimering af granit, arbejdsmiljø og sikkerhed inden for branchen samt etableret en aftale om 3 frie studiepladser. Studiet i Indien har bibragt Erhvervscentret en opdateret viden om det at drive forretning i Indien og der er etableret kontakt og relation med fl ere eksterne rådgivere, som vil være i stand til at understøtte egnens virksomheder ved markedsundersøgelser, søgning af potentielle forhandlere, leverandører mv. For en diskussion af hvordan og med hvilke midler Erhvervscentret kan støtte din virksomhed i en introduktion og bearbejdning af det indiske marked, kontakt Susanne Toftegaard Hansen. Ho Chi Minh City, Vietnam I forlængelse af ovennævnte besøg i Indien, fortsatte Inger Holm og jeg til Vietnam i forbindelse med Erhvervscentrets fokus på Vietnam i Opgaven i Vietnam bestod i at få sammensat og planlagt et kvalifi ceret program for Markedsbesøget i Vietnam fra den oktober. Den Danske Ambassade i Vietnam havde - i samarbejde med Erhvervscentret tilrettelagt vort program, der bestod af besøg hos danske og vietnamesiske virksomheder samt møder med myndigheder og mulige samarbejdspartnere. I forbindelse med markedsbesøget i oktober afholdes en erhvervskonference med efterfølgende mulighed for virksomheds-match making. Den danske ambassade garanterer min. 3 kvalifi cerede vietnamesiske emner det være sig agenter, forhandlere, leverandører eller kunder/ samarbejdspartnere. Jeg vil gerne opfordre Skiveegnens virksomheder til at deltage i markedsbesøget. Jeg tager gerne en uforpligtende snak om potentialet og tilbyder naturligvis også hjælp i forbindelse med udarbejdelse af profi l til brug ved match making. Læs mere om efterårets markedsbesøg i Vietnam herunder program og markedsinformation på Erhvervscenterets hjemmeside: under menupunktet Markedsbesøg i Vietnam eller ring på tlf og få yderligere oplysninger. 7

8 Indflydelse på fremtiden Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet, har Skive Storkommune igangsat en storstilet visionsproces, hvor borgere, græsrødder og erhvervsliv sammen med politikerne - skal give input til, hvordan fremtiden for den nye kommune bør være. Ud over den store visionsgruppe, som har tegnet de overordnede linier, har et stort antal mennesker fra ovennævnte grupper deltager i workshops med forskellige emner. Fra Erhvervscenteret har Morten Østergaard, Hanne Greisen, Maria Birk Rask og Jens E. Christensen deltaget i et antal Kompetenceudvikling på medarbejderniveau Projektet Kompetenceudvikling på medarbejderniveau er et Lean management (også kaldet Toyota-modellen) projekt, der går ud på at uddanne og kompetenceudvikle 160 medarbejdere med begrænset skolegang samt 24 mellemledere/ledere Produktudvikling og brugerdreven innovation Projektet om brugerdreven innovation inddrager ledelsen og medarbejderne i at udvikle virksomhedens produkter på baggrund af ønsker og idéer fra brugerne/ kunderne. Ideen er, at 10 SMV er deltager i projektet med hver 10 medarbejdere. temadage / workshops, hvor de enkelte fokusgrupper har foreslået og uddybet et antal fremadrettede og visionære projektet. Efterfølgende har konsulentfi rmaet Rambøll konkretiseret og beskrevet de mange projekter. SkiveEgnens Erhvervscenter er h.h.v. projektleder/projektholder på mange af projekterne, herunder to projekter vedr. kompetenceudvikling og effektivisering for medarbejdere i produktionsvirksomheder samt vedr. brugerdreven innovation. Projekterne igangsættes sidst i august. i effektiviseringsmetoder. Målet er at iværksætte initiativer på arbejdspladsen, der inddrager den enkelte medarbejder, hvorved både medarbejder og virksomhed udvikles til globaliseringsudfordringen. Yderligere oplysninger om de to Socialfondsprojekter fås hos erhvervschef Morten Østergaard, SkiveEgnens Erhvervscenter, tlf Professionel rådgivning og sparring: Salg og eksport Markedsføring Bestyrelsesarbejde Tilknyttet Danmarks Eksportråd som Eksportforberedelseskonsulent. Hold hovedet koldt med Ivan Høeg Consult. Ivan Høeg Consult Storhøjvej 24 DK-8831 Løgstrup Tlf Mobil Fax Den unge leder Fremtidens Danmark får brug for dygtige og kompetente ledere og jo tidligere de spottes og udvikles, jo bedre. Denne fi losofi er baggrunden for, at kulturregion Salling-Fjends pr. 1. januar 2007 starter et uddannelsesforløb over 1½ år for helt unge ledertalenter (12-16 år). Ud over noget praktik, vil der blive en del teori (med efterfølgende øvelser) indenfor bl.a. fagene mødeledelse, psykologi (gruppepsykologi), organisationsteori, samarbejdskursus. Alt naturligvis tilpasset de unge menneskers niveau. Uddannelsesforløbet afsluttes med, at de unge i fællesskab udvikler og gennemfører et kulturelt projekt. Undervisningen vil blive lagt 2 gange om måneden + 2 weekender samt i efterårsferien. Projektkoordinator Gorm Pagh håber, at ledere/trænere/vejledere i klubber, foreninger og andre steder, hvor unge mennesker færdes, vil være med til at spotte de unge mennesker og opfordre dem til at deltage. Hvis den unge er interesseret og forældrene giver deres tilsagn vil der blive skrevet en uddannelseskontrakt. Kontakt Gorm Pagh på tlf / eller ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 ND REVISION Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.:

9 Annoncehajer Især små virksomheder bliver ramt, når annoncehajerne ringer. Det starter med små beløb, men kan ende med krav på mange tusinde kroner, hvis virksomheden ikke får sagt fra i tide. For at imødegå, at yderligere virksomheder går i fælden og for at hjælpe og rådgive de, der allerede er blevet snydt, har Håndværksrådet oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse om annoncehajer samt en hotline, hvis man akut har brug for råd. Læs mere på eller ring til hotline på tlf Slotsgade 3 Tlf.: Voksenundervisning VUC Skive-Viborg arbejder målrettet med forberedende voksenundervisning i dansk - også kaldet FVU dansk. FVU dansk er et gratis undervisningstilbud, som er målrettet mennesker, der blandt andet vil forbedre deres læse- skrive- og stavefærdigheder. Ligeledes tilbyder VUC forberedende voksenundervisning i matematik. VUC i Skive har i det forløbne skoleår haft fl ere forløb i gang i Skive-området. FVU-undervisningen kan forgå på VUC eller ude på virksomhederne, og erfaringen viser, at kurser, der helt eller delvist holdes på en virksomhed, ofte giver endnu bedre resultater, end når de foregår på centret. Medlemsnyt Det kan bl.a. hænge sammen med, at undervisningen bliver mere nærværende, når man kan inddrage praktiske eksempler fra hverdagen, ligesom kursisterne måske føler endnu større ansvar over for undervisningen, når den foregår hjemme på arbejdspladsen. På VUC er der to halvtidsansatte medarbejdere, som skal markedsføre FVUkurserne samt tilrettelægge deres indhold i samarbejde med virksomhedsledere og tillidsfolk. På VUC Skive-Viborg fi ndes også andre efteruddannelsestilbud til virksomheder. Der er stadig stor efterspørgsel på edbkurser tilrettelagt specielt for virksomheder. Et andet tilbud er sprogfag, og endelig kan VUC lave kurser vedr. samarbejde og kommunikation, formidling samt coaching. For yderligere information om virksomhedsrettede kurser, kontakt venligst afdelingsforstander Ann Elsebeth Jakobsen på tlf Roslev Kro Jernbanegade 11 Roslev tlf Kro med restaurant og værelser Nye forpagtere: Steen Frausing Christensen og Pia Hald LB Truck Service ApS Dalagervej 27 Fur tlf Salg og reparation af trucks Søren Bro har overtaget en del af fi rmaet som led i et glidende generationsskifte Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax Scanlak A/S Ørnevej 10 Balling tlf Overfl adebehandling, pulverlakering m.m. Scanlak har etableret ny fabrik i Ukraine. Daglig leder: Max Færch Christensen PC Belysning ApS Ulvevej 12 Skive tlf Belysningsløsninger til erhvervslivet Flytning til nye lokaler 9

10 Højslev Kro v/claus Engemann Viborgvej 220 Højslev tlf Restaurant, festlokaler samt værelsesudlejning Forpagtning af Restaurant Strandtangen v/skive Lystbådehavn Fredskilde & Sørensen A/S Holstebrovej 16A Skive tlf Full-service reklamebureau Flytning fra hidtidige lokaler i Søndergade, Skive Kai Toft Elektronik ApS H. C. Ørstedsvej 8 Skive tlf Fremstilling af elektroniske måleinstrumenter Flytning fra Væselvej Skive Hallerne Skive Badeland Motionscenter Atlantis ONSDAG DEN 25. OKT KL Dans med Rosalina Oplev Poul Dissing, Benny Andersen og Brazz Brothers i en fantastisk koncert. Fjero A/S Gemsevej 13 Skive tlf Egenproduktion af cylindre. Navneændring fra Hem Maskinfabrik A/S Nye virksomheder Alpebyg v/gert Larsen Alperne 9 Roslev tlf Traditionel tømrervirksomhed Kings Corner v/zamir Rafa-Ameri Østertorv Skive Primært kebab-retter samt grillmad også ud af huset Midtbyens Zoneterapi v/tina Østergaard Fredensgade 20 Skive tlf Zoneterapi til virksomheder og private Throw-in v/thomas Grønnemark Lokesvej 44 Skive tlf Indkasttræner for bl.a. superliga-klubberne i Danmark På Sporet v/andreas H. Eiset Kastanievænget 39 Skive tlf Komponist og orkesterledelse. Afholdelse af workshops NI Byg v/nikolaj Iversen Nygade 7 Jebjerg tlf Traditionel tømrer- og snedkerforretning Adymo Montage ApS v/aage Kristensen Kertevej 23 Højslev tlf Salg og montage af døre & vinduer KMC-Technologies v/klavs Christensen Søbyvej 35 Højslev tlf Agenturhandel med hovedvægt på Vietnam LM Computer Nr. Ramsingvej 8 Spøttrup tlf IT konsulent-fi rma v/ Mikael Christensen og Lasse Juhl Pedersen HundeStedet v/louise Nielsen Frederiksgade 13D Skive tlf Klipning, trimning og badning af hunde samt salg af hundeartikler Ressource Psykoterapi v/natalia Nørgaard Bach Brårupvej 73 Skive tlf Klinik for psykoterapi hos Egeris Helsecenter Billetpris: Kr. 267,- 237,- inkl. gebyr Buffet Kl kan vi tilbyde Dem en lækker showtime buffet til kr. 178,- pr. couvert Forudbestilling er nødvendig Skyttevej Postbox 225 Tlf Fax SALG - LEJE - LEASING SERVICE - REPARATION SERVICE FUR Vi giver dig den aktuelle salgspris på din bolig. Salling Sol Affugtning v/gudmund Nielsen Kløvervænget 5 Breum tlf Salg og montage af paneler til opvarmning og affugtning via solen Renés Multiservice v/rené Villadsen Valmuevej 16 Breum tlf Vinduespolering og havearbejde 10 Eva Kristensen Tlf.: Resenvej 60,

11 g p p CA s Tømrerfi rma v/carl Aage Jørgensen Solvangs Alle 7 Skive tlf Traditionelt tømrerfi rma Skive Anlæg & Entreprenør v/michael Nielsen Bostrupvej 5 Jebjerg tlf Anlægsgartner My Soul ApS v/irene Hviid Omme Hvitfeldtsgade 28A Skive tlf Dametøj en gros til den kræsne, voksne kvinde Brårupvej 92. Tlf Hjælp og rådgivning til udvikling af din virksomhed Du er godt igang, men ofte er det svært at overskue, hvilken vej du skal gå. Undgå at bruge tid og penge på at gå forkert. Få 50% tilskud til rådgivning hos: Morten Østergaard Jens Christensen Jeanne Søgaard Tømrermester Jon Jakobsen Kirkebakken 4 Skive tlf Traditionelt tømrerfi rma Nye medlemmer Nybolig Erhverv Skottenborg Viborg tlf Ejendomsmæglere med speciale i erhvervsejendomme bgb A/S Marienlystvej 53 Skive tlf Tømrer- og snedkerarbejde i hoved-, fag- eller underentreprise Durup Montage v/henrik Hartmeyer Åstedvej 27 Durup tlf Freelance smedearbejde Salling Maskinfabrik A/S Holstebrovej 419 Hvidbjerg tlf Ordreproducerende maskinfabrik med egen produktion Skive Gymnasium & HF Egerisvej 10 Skive tlf Gymnasium og HF Brdr. Furbo A/S Industrivej 2 Rødding tlf Produktion og salg af kvalitetsmøbler primært stole, borde og reoler Jensen Virksomhedsrådgivning v/bent Jensen Byleddet 2 Ebeltoft tlf Virksomhedskonsulent Glaspusteriet Helledie v/jane Helledie Strandvejen 9A Skive tlf Glaspusteri med åbent værksted samt butik Grafi sk Bureau v/anette Thygesen Viborgvej 116 Dommerby tlf Fuldservice reklamebureau Handy Print A/S Rævevej 18 Skive tlf Alt i grafi ske løsninger Throw-in v/thomas Grønnemark Lokesvej 44 Skive tlf Indkasttræner for bl.a. superliga-klubberne i Danmark A Hereford Beefstouw v/per B. Jensen Strandvejen 3A Skive tlf Restaurant Savillas gaver & landkøkken Drivvejen 16 Lundø tlf Eksklusive gavekurve med lokale varer samt (fra vinteren 06) café og mad ud af huset. 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam NYHEDSBREV Nr. 5 oktober 2006 En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam 1 Vietnam mosaik 2 Viden 3 Kompetence Net Skive 3 Ejerledernetværk 4 Samarbejde med AAU 4 Regionale Videnpiloter

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Perler på en snor. Kystrideruterne tænkes udbygget med shelters/teltpladser,

Perler på en snor. Kystrideruterne tænkes udbygget med shelters/teltpladser, Nr. 3 Juni 2008 Perler på en snor Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev Skal der udvikles ét stort fyrtårn for et område eller skal der udvikles en række tiltag, som tilsammen danner perler på en snor? Dette

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk Nr. 4 august 2011 Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om erhverv Lederkurser Ejerskifte www.skiveet.dk Eksportmuligheder turisme Vækstsparring handel Leder: Kommunikation - internt og eksternt

Læs mere

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk Nr. 6 december 2010 Ledelse Personligt og fagligt Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Farvel - og på gensyn v/direktør Jens E.

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen!

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Nr. 2 juli 2012 Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Kompetenceudvikling

Læs mere

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring Nr. 2 April 2010 Brug internettet aktivt til kommunikation, markedsføring og salg Et af tidens varmeste emner er, hvordan man bedst muligt udnytter internettets mange muligheder til at skabe kontakt til

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012 udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Partnerskaber for vækst Egnen står over for nogle erhvervs- og turismemæssige udfordringer der gør, at SET har valgt at ændre strategisk retning. En

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre Nr. 3 juni 2011 Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Iværksætteriet slår gnister -

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne Nr. 4. DECEMBER 2014 Produktivitet og konkurrenceevne Læs også: Automatisering skaber vækst SET vs BID? Fra produkt til service Mere Fart udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Produktivitet

Læs mere

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 4 DECEMBER 2013 Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Fremtidens industri - Skives fremtid? Kristen Hedegaard

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind.

udvikling iværksætteri events service netværk Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind. Nr. 3 september 2012 Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind. udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Ledelse eller lederskab Direktør

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Videnudveksling hvad er det? Læs indlæg fra institutleder ved AU Herning professor Michael Evan Goodsite

udvikling iværksætteri events service netværk Videnudveksling hvad er det? Læs indlæg fra institutleder ved AU Herning professor Michael Evan Goodsite Nr. 2 JULI 2013 Videnudveksling hvad er det? Læs indlæg fra institutleder ved AU Herning professor Michael Evan Goodsite udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Rette viden til rette tid Direktør

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme

udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme Nr. 2 AUGUST 2014 Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Ny vækstplan for turisme - vi skal frem

Læs mere

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 3 OKTOBER 2013 Turismefokuseret erhvervsindsats Læs indlæg fra Lise Bach Sørensen, Midtjysk Turisme udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Turismen skal skabe nye jobs Turismechef Alice

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Stærk på netværk. former for netværk. Ledernetværkene har samlet en bred skare af erhvervsledere, som diskuterer forretningsudvikling.

Stærk på netværk. former for netværk. Ledernetværkene har samlet en bred skare af erhvervsledere, som diskuterer forretningsudvikling. Stærk på netværk Netværksdannelse handler i bund og grund om at bruge formelle og uformelle kontakter i forbindelse med det daglige arbejde og som middel til læring og kompetenceudvikling. På Middelfart

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik... DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3 - september 2005 VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17 Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

Læs mere

Nr. 19 - september 2012

Nr. 19 - september 2012 Nr. 19 - september 2012 Kunsten at skabe kvalitet og mindeværdige oplevelser Holbæk - hele Danmarks julestue Kurser, ferie og fester under samme tag Det er ikke nok at kaste en masse bolde op i luften...

Læs mere

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk Årsberetning 14 udvikling iværksætteri events service netværk Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Om SET Medlemmer 4 Indledning 6 Erhvervsservice 7 Service, eks. virksomheder 9 Service, iværksættere 11

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere