Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov"

Transkript

1 Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Bilagsrapport Maj 2007 Erhvervsudvikling

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \966538_bilagsrapport_endelig(3c).doc 2

3 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Materiale vedrørende udviklingstendenser inden for de tre delbrancher (scenarieseminar)... 4 Program for scenarioseminar... 4 Antagelse bag scenarier... 5 Oplæg vedrørende scenario... 6 Referat af deltagernes pointer ved scenariedag d. 16. nov Bilag 2a: Tabeller over centrale resultater fra survey Teknologianvendelse sammenlignet mellem brancher Sammenligning af teknologianvendelse mellem hele virksomheden og handels- og kontoransatte Teknologianvendelse inden for Detailhandel Teknologianvendelse inden for Handel og logistik Teknologianvendelse inden for Spedition og shipping Teknologianvendelse inden for tværgående brancheområder Påvirkningsfaktorer inden for Detail 45 Påvirkningsfaktorer inden for Handel og logistik...46 Påvirkningsfaktorer inden for Spedition og Shipping.47 Bilag 2b: Spørgeskema anvendt i den kvantitative analysedel Bilag 3: Spørgeguides anvendt i den kvalitative analysedel Bilag 4: Anvendte kvalifikationsbegreber Bilag 5: Interviewpersoner

4 Bilag 1: Materiale vedrørende udviklingstendenser inden for de tre delbrancher (scenarieseminar) Program Seminar om fremtidens teknologier og kompetencekrav Tak for dit tilsagn om at deltage i et ressourcepanel, hvor der sættes fokus på fremtidens teknologier og de deraf følgende kompetencekrav. Deltagelsen i ressourcepanelet vil blive afviklet som en scenarieproces og vil finde sted Torsdag d. 16. november 2006, kl i lokale 65, bygning 6 på Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup. Formål Formålet med dialogen i ressourcepanelet er at få konkretiseret og samlet viden om, hvordan teknologiudviklingen udfordrer arbejdsprocesser og kompetencebehov inden for områderne: Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping. Resultaterne fra paneldiskussionen vil bidrage til et projekt iværksat af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL). Program for d. 16. november Programmet for dagen vil være følgende: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst og præsentation af målet med dagen Præsentation af to scenarier - Spørgsmål i forhold til scenarier Præsentation af opgaven vedrørende beskrivelse af jobprofiler og kompetencer - Hvilken betydning har indførelse af ny teknologi? - Hvad betyder det for jobbene inden for de tre brancheområder i forskellige virksomheder? Pause Gruppedrøftelser i to grupper vedrørende fremtidige jobfunktioner Frokost Gruppedrøftelser i to grupper vedrørende fremtidige kompetencekrav Præsentation af gruppearbejdet Afslutning 4

5 Antagelse bag scenarier I det nedenstående er opsummeret, hvilke udviklingstendenser, der er indarbejdet og lagt til grund for de to scenarier, som der blev arbejdet med på scenarieseminaret. Det ene scenarie benævnes Det digitale fort og det andet scenario Det globale tivoli. Udviklingstendenser 2016 Det digitale fort Det globale Tivoli Globalisering Regulering Outsourcing Konsolidering Specialisering Masse konsumentvarer Forbrugerne vil have oplevelser IT-investeringer RFID i realtid Tagging Business intelligence med fokus på optimering Business intelligence med fokus på nye kundebehov E-handel primært BtB E-handel primært BtC Brugerdrevet og medarbejderdrevet innovation Teknologi og markedsdrevet innovation Mangel på arbejdskraft Fokus på miljøhensyn Den kritiske forbruger Oplevelsesledelse Teambaseret organisering Tjek-point organisering IT-kompetencer

6 Oplæg vedrørende scenario I det nedenstående er gengivet oplæg, der kort beskriver indholdet i de to udvalgte scenarier, som der blev arbejdet videre med på scenarieseminaret. Præsentation af scenarier Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping 2016 Hvad er scenarier? Scenarier er.. Intelligente hypoteser om fremtiden Konstruerede, sandsynlige historier Divergerende billeder af fremtiden Scenarier er ikke.. Forudsigelser Fremskrivninger Videnskabelige teorier Fokus-scenarier med kun en sandsynlig fremtid 6

7 Hvorfor bruger vi scenarier? Scenarier handler om at forholde sig til fremtiden. fordi det skærper vores opmærksomhed.så vi kan handle strategisk.og derved søge at påvirke fremtiden i den ønskede retning The future is not out there waiting to be discovered. Futuresare in here, readyto be created Graham H. May (1997) Hvordan scenarier? Jobfunktioner og kompetencer - Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping Scenario 1 Centrale udviklingstendenser Jobfunktioner og kompetencer - Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping Scenario

8 De centrale udviklingstendenser Globalisering og verdenshandlen Regulering af handel og transport Adoption af nye teknologier (IT, RFID, mobil og trådløse teknologier, sensorer) Forbrugerefterspørgsel og præferencer Ledelse og strategi i de tre delbrancher Udvikling i udbudet af arbejdskraft - de unges præferencer De centrale udviklingstendenser EU taber terræn i globaliseringen (protektionisme) Scenario1: Det digitale fort Lavere grad af investeringer i ny teknologi og interoperabilitet Høj grad af investeringer i ny teknologi og interoperabilitet Scenario 2: Det globale tivoli EU vinder terræn i globaliseringen (liberal) 8

9 Vidensøgning & samarbejde Scenario 1: Det digitale fort Kilde: Danmarks Vækstlag Teknologisk Instituts SMV-barometer, Det digitale fort - kendetegn: Global økonomi og handel: EU taber terræn - et EU i utakt Tekstil-sagen fra 2006 blev starten til en periode med høj grad af protektionisme (kvotebeskyttelse) Set-backs i WTO forhandlinger og aftaler - aftalerne ender med at være regionale eller bilaterale Øget global handel mellem USA og Kina Terrorisme et udbredt problem - blandt andet på grund af EUs svækkede position i verdenspolitikken Oliepriserne, og deraf transportudgifterne, svinger, hvilket gør den globale økonomi følsom 9

10 Det digitale fort - kendetegn: Forretningsklima: Stor tro på det teknologiske fix Høj grad af konsolidering i delbrancherne - blandt andet på grund af krav om sikkerhed og controlling Virksomheder har måttet omlægge deres globale strategier - A.P. Møller ej lokaliseret i Danmark Business intelligence - og en konkurrence der handler om, hvem der kan agere hurtigt og betjene systemer on the spot Fokus på teknologi og markedsdrevet innovation Fokus på at effektivisere arbejdsprocesserne og optimere værdikæden Det digitale fort - kendetegn: Teknologi: EPCglobal har haft succes med ISO standarder, når det gælder udbredelse af RFID-teknologien Ketchup effekt hvad angår RFID i EU RFID, sensorer og trådløse teknologier betyder, at data om produkter, lagerlogistik og salg udveksles i realtid IKT og RFID integreret i hele forsyningskæden - både varer og information Pay by Touch nye, effektive systemer har vundet indpas Udbredt e-handel - både BtB og BtC - selvom der er en række problemer med kontrol og sikkerhed på nettet 10

11 Det digitale fort - kendetegn: Forbrugerefterspørgsel: Hjemme bedst - verden er usikker Kontrol og overvågning er centralt Sikre leverancer - f.eks. sikre fødevarer Høj kvalitet og effektivitet Det intelligente k øleskab - der rådgiver omkring forebyggende sundhed Biometriske betalingssystemer meget udbredt Udbudet af arbejdskraft: Mangel på hænder - restriktiv indvandrerpolitik Opbygning af scenarierne Scenario 2: Det globale Tivoli 11

12 Det globale Tivoli - kendetegn: Global økonomi og handel: Positiv attitude omkring globalisering i EU Global handel mellem EU og USA samt EU og Kina - USA har på nogle områder isoleret sig selv Øget grad af liberalisering via WTO aftaler Lavere grad af terrorisme - EU har en mere aktiv og stabiliserende rolle i den internationale politik Relativt stabil økonomisk periode Høj grad af outsourcing til Kina, Indien og andre tredjeverdenslande - kortere product-life-cycles - lægger pres på forsyningskædens effektivitet Fokus på at afkorte transportveje for en vare - miljø spiller en stor rolle Det globale Tivoli - kendetegn: Forretningsklima: Kunderne i centrum - fokus på oplevelser og branding Differentieret marked - de europæiske virksomheder finder egen niche Miljø og energispørgsmål er centrale Relationer og holdninger frem for teknologi God logistik, transport og spedition handler om samarbejde, relationer og videndeling - virksomheder engagerer sig i Business Networks (fælles logistik partner) (netværksorganisering) De fleste virksomheder spiller en aktiv rolle i globale forsyningskæder Konkurrence handler om business intelligence, konceptudvikling, to meet the demands Brugerdreven og medarbejderdreven innovation 12

13 Det globale Tivoli - kendetegn: Teknologi: Forbrugerskepsis mod tagging - privacy RFID kun udbredt i logistikfunktioner - forsat decentrale løsninger Udbredt E-handel - kunderne bestemmer selv hvem de vil købe hos E-handel - men inden for udvalgte varer - vi vil selv stå med mangofrugten i hånden Konvergens mellem konventionel detailhandel og e- handel - hvor traditionelle butikker udvikler deres levering til hjemmet baseret på elektroniske ordrer - og hvor e-handel virksomheder udvikler showroom i store shopping centre Location-based marketing et flop Det globale Tivoli - kendetegn: Forbrugerefterspørgsel: Differentieret vareudbud Personificerede varer og services Politisk forbruger Build a bear koncepter Tænk globalt og handl lokalt Fleksible åbningstider Udbud af arbejdskraft: Mangel på arbejdskraft Høj grad af mobilitet Unge vil have job med indhold og succes 13

14 Scenarierne i et brancheperspektiv Hvad kendetegner Detailhandel, Handel og logistik, samt Spedition og shipping i år 2016 i. Scenario 1. Det digitale fort Scenario 2: Det globale Tivoli 14

15 Referat af deltagernes pointer ved scenariedag d. 16. nov. Overlap mellem de tre brancheområder. Et realistisk scenarium er lidt af begge dele - nogle aktører vil være i begge lejre, mens andre vil være fokuserede på den ene lejr! Handel, logistik, spedition og shipping flyder sammen til ét. Vi ser det allerede i Eksempelvis logistiklagre rundt omkring i Europa sammen med rederier. Logistik bliver blandt andet i forbindelse med LEAN projekter fuldt integreret i virksomhedernes værdikæde. Shipping og spedition bliver et speciale Scenario 1: Det digitale fort Kendetegn: I scenario 1 vil der ske en glidning. Døgnrytmen bliver 24 timer i det globale marked. Vi er længere på arbejde, og har kortere tid til at handle. Grossister kan levere det, som detailhandelen ikke kan. Eller et andet udfald: Hvis detailhandelen er skarp nok i sine krav, går de direkte til logistikledet (speditører) uden om grossisterne. (Anita: Ja, vi kan godt se skriften på væggen ). I detailhandelen bliver der fuldstændig konkurrence på nye varer. Der opereres med timepriser. Kl. 10 priser, kl. 11 priser - som element i konkurrencen. [Det ser vi også allerede i dag - f.eks. benzinselskaber, som centralt fra dikterer priser, der dog reguleres i forhold til lokale forhold.] Der bliver en større og større integration med kunden. Shippingvirksomheder deler ITsystemer med deres kunder. De binder sig tæt som aktører - også selv om de ikke er trygge ved det. Der bliver mere og mere arbejdsopgaver i 3. parts logistik - speditør-motto: We ll fix it. Der bliver flere lagerhoteller. Detailhandel: To typer forbrugere: Discount (mandag til torsdag) og efterspørgere af luksusvarer (weekend). Udbredelse af e-handel og krav om døgnåbning. Konkurrence på pris. Handel og logistik: Arbejdsopgaver: Detailhandel: Indkøb og salg integreres. Medarbejderne er programmerede, og de traditionelle opgaver forsvinder. Medarbejderne kommer til at udføre handels- og logistikopgaver. Ansvarlighed over for hele processen (fra salg ud af lager til salg ud af butik), bredere jobindhold. Fra spidskompetencer til højere grad af centralisering og kernekompetencer. Skabe nærhed mellem forbrugere og varer. Kunderådgivning. 15

16 Krav om IT-kundskaber. (Kunden ved, hvad han vil have, når han er i butikken. Eks. Drive-in supermarked, hvor varerne er bestilt på forhånd. Derfor ikke krav om rådgivning men om IT-kundskaber). Informationssøgning om varer i forhold til udvalg, kvalitet og opfølgning på levering. Høj medarbejderomsætningshastighed uddannelse af generalister. Fokus på den enkelte medarbejders merværdi. Krav om fleksibilitet i forhold til levering = butiksansatte trækker varer direkte fra lager. Lokke kunder til merkøb gennem showrooms = udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside. Håndtering af store datamængder forudsigelse af efterspørgsel dynamiske og fleksible butikker, indretning af butikken og vareudbud efter kundegruppe fra dag til dag. Bearbejdning af informationer Videnintensive arbejdsopgaver. På trods af e-handelens udbredelse, bibeholdes de fysiske butikker. Handel og logistik: Handel og logistik samt detailhandel smelter sammen, arbejdsopgaver og kvalifikationer er de samme. Opgaverne forsvinder ikke, men de flyttes. Integration af opgaverne i virksomheden. Ekspedition Styring af transport. Data mining. Spedition og shipping: Speditionsfunktionerne er globale kommunikation til samarbejdspartnere. Hurtig fejlfinding, processtyring, opdage og rette fejl. Krav om dokumentation af informationsflow, pengeflow, materialestrøm osv. i alle led. Dokumentation af juridiske problemstillinger. Terrorsikring. Interkulturel kommunikation. Ledelse. Teamwork. Globale procedurer, kvalitetsstyring og certificering i forbindelse med f.eks. terrorsikring. Vi tilpasser os ikke verden vi stiller krav til verden og har bukserne på. Kvalifikationer Detailhandel: Generalistkompetencer. Informationsøgning på nettet. Kundeservice. Salg vil stadig foregå i forretningen (kunden skal ikke sendes hjem og taste og tænke). Markedsføring. 16

17 Handel og logistik Serviceminded, kunden i fokus, forståelse af kundens behov (og kundens kunde). Viden om: Salg. Kommunikation. Samarbejde. Analytiker - omsætning til handling. Informationsbearbejdning. Alle opgaver indebærer bearbejdning af data og betjening af IT. Intelligente maskiner og automatisering overtager arbejdsopgaver - f.eks. kopimaskiner, der selv underretter reparatør om fejl = frigivelse af ressourcer, færre blæksprutte -arbejdsopgaver. Spedition og shipping Viden om: Jura (transportjura). Toldbestemmelser. IT. Problemløsning. Sprog- og kulturkendskab. Tidsmæssig og rumlig fleksibilitet. Mangfoldig medarbejdersammensætning for at servicere bred kundegruppe i forskellige lande. Videnintensivering. Højere uddannelsesniveau for at sikre beslutningskompetence og overblik. Integration mellem produktion og transport = behov for indsigt i kundevirksomhed for at designe produkter. Scenario 2 - Det globale tivoli Kendetegn EU forsvinder som konstruktion - baserer sig på kristendommen. Vi melder os ind i en samfundsmodel ved den teknologi man vælger. - Det muliggøres ved teknologien - hvilken klub man tilhører. Lidt a la NY som er opdelt i sub-byer - Chinatown, Little Italy, den jødiske bydel mv. Fra sub-sub-kultur til mainstream. Esben Wolf introducerede et andet billedpar - hvor The bazar er det globale tivoli og The Catedral er modbilledet. The basar er kendetegnet ved: Man vælger ikke ukritisk teknologiløsninger, man vælger den også fra - ikke fordi man er blevet mæt, men man vælger de gadgets, som man synes om. Er afslappet om teknologivalg. Det autonome individ - build a bear konceptet. Vi bilder os ind, at vi er individualister - men vi er det ikke. 17

18 Mikrobryggerier er typiske for The bazar. Det er ikke ligegyldigt, hvordan varerne er blevet transporteret - miljø. Man skal kunne fortælle historien. Grossisterne skal hjælpe detailhandelen ved at fortælle butiksejeren historien. Det kræver uddannelse ud i yderste led. Arbejdsopgaver Innovation. Oplevelse. Netværk. Informations- og kommunikationsteknologi har genopdaget det lokale marked, så udbud og efterspørgsel bliver langt mere gennemskueligt - markedspladsen bliver global. Hjallerup marked bliver global! Spedition Sporbarhed på grund af viden om producenten og viden om produktet - kvalitetskontrol. De bliver måske rykket ud til der, hvor varen eksisterer, viden om produktet - kan formateres til en fremskudt indkøbsfunktion. Hurtigere og halvfabrikata skal leveres, større dynamik og fleksibilitet. Certificering (miljø). Det handler ikke kun om, hvad de gerne vil have - man skal fortælle dem om, hvad de ikke ved. Fortælle samarbejdsparter om hvilket udviklingspotentiale, der ligger i relationen. Transformering til behov. Tætte relationer mellem samtlige led. Globalt samarbejde. Kulturformidler. Rapportering af fejl. Systemer skal fitte sammen. Være forbindelsesled mellem hovedkontor og resten af verden. Handel og logistik Fleksibilitet, at få ting hurtigt igennem - vareflow. Mange varer, mange ting på hylderne. Procesorienteret, meget stort fokus på relationer mellem ansat og kunde - opbygge gode, loyale og troværdige relationer. At kunne transformere sig on the spot Omstillingsparat. Transformation. Meget mere oplevelsesorienteret teknologi, meget mere individualiseret - forskel fra scenario 1, som var administrativt orienteret! Meget teknologi individuelt orienteret. Som kunde: Selv stå for at levere og udvikle produktet, som handel og logistik skal varetage leverancen af. Certificering. Indkøbsfunktionen bliver ekstremt vigtig, fokus på viden. 18

19 En grossist i scenario 2 sælger oplevelser via markedsføring. Vi sælger identitet - f.eks. Max Havelaar kaffe. Hvordan rammer man den rigtige målgruppe? Eksemplet med de unge - de vælger ikke Max Havelaar kaffe, fordi de præsenteres for prøver i et supermarked, men deler man pakke ud ved en ColdPlay koncert - så måske! Detail Oplevelsesfremmende - ikke [nødvendigvis] sælge mere. At overaskes og udfordres. At pleje og servicere. Tænke indad, fokusere på egne processer. Produkterne bliver personaliseret. Undergrunds- og unikke butikker er forgangsfolk for alle andre - denne viden vil skabe udvikling for alle andre. Kan man købe relationen, som man sikrer sig det stilbevidste? - Købe sig til viden. Mange trends, som få trendsættere kender, men som mange køber sig viden til. Alt bliver bygget individuelt (typehuse, biler). Code of conduct vil blive optimeret enormt - brugt som markedsføring. Det vil være unikt mellem de enkelte butikker, på baggrund af deres mål, alle vil differentiere sig. Virksomhederne ansætter spin doctor. Damage control. Der er medarbejderne i front. Det er de sælgende medarbejdere. Der er de registrerende medarbejdere. Kvalifikationer/ kompetencer Flere specialister. Troværdighed. Social ansvarlighed (minus børnearbejde). Livsindholdet er at være en særlig individualiseret forbruger. Er det hønen eller ægget - Kim Larsen laver den musik, brugerne vil have; eller laver han den musik, som kunderne derefter efterspørger? Arbejdet vil rykke fra at være trivielt til at være fleksibelt - fokus på. Det kræver risikovillighed, fordi alting er meget mere uforudsigeligt - omstillingsparat. Lære at håndtere stress. Kommunikationshastigheden stiger - kompetencerne til analyse og mobilitet er essentielle. Spedition Ekstremt omstillingsparat. Innovationsorienteret. Kamæ leon. Handel og logistik Etik og troværdighed. De store kæder vil differentiere sig og opkøbe de små; de vil også differentiere sig internt. - Risikoen flytter fra detail til logistik, da det er de store, der styrer. 19

20 Samtidig kommer der krav til, at historierne holder. Selvom de store styrer differentieringen, skal det stadig være individuelt. Detail Skuespillere, der udstiller rollen omkring dit (producent) produkt. Man vil kopiere sine venner, så længe det er individuelt bestemt, at man ikke lader sig styre. Kræver købmandskab. Kommunikationseksperter. Markedsføring specifikt til bruger, vi markedsfører specifikt efter målgruppens bevægelser (f.eks. reklameblokke). Meget faglig viden - man skal vide, hvilke vinstokke viden er kommet fra. Det er forskelligt, hvad folk vil vide. Håndtering af information. 20

21 Bilag 2a: Tabeller over centrale resultater fra survey I de nedenstående tabeller gengives centrale resultater fra den gennemførte survey. I opgørelsen af svarfordelinger i de nedenstående tabeller, er det opgjort dels hvor mange, der har svaret bekræftende på spørgsmålet (under kolonneoverskrift Antal Ja ), og dels hvor mange, der har svaret bekræftende på spørgsmålet målt i forhold til det samlede antal, der har svaret på spørgsmålet. Sidstnævnte er opgjort procentvist og er gengivet i kolonne med overskrift %. 21

22 Teknologianvendelse sammenlignet mellem brancher Tabel A Teknologier der anvendes i virksomhederne generelt i dag. I den nedenstående tabel A vises en oversigt over hvilke teknologier, der anvendes i virksomhederne generelt i dag. Absolut og procentvist fo r- delt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående ). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvo r mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende deres teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for brugen af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden bruger den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på brugen af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de henholdsvis bruger eller ikke bruger den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende tabel AA, hvor det for hver branche og brancher i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 22

23 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel A. Anvendte teknologier i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier i dag Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 7% af varers fysiske 17placering og 4% evt. påvirkning 3) 8% 7 9% 5 5% 2 2. Stregkode-teknologi 50% % 48 43% 39 31% 17 51% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 33% 82 24% 16 39% 34 36% 19 30% Sensor-teknologi 18% 43 23% 16 16% 14 19% 9 10% 4 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 31% 76 18% 12 30% 27 47% 24 32% Simuleringsværktøjer 27% 66 22% 15 27% 24 29% 15 31% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 92% % 57 95% 82 98% 53 93% Web-teknologi 84% % 58 83% 75 83% 44 86% E-handel Business to Business 55% % 35 64% 56 52% 27 50% E-handel Business to Customer 41% % 29 39% 34 40% 21 45% EDI (Electronic Data Interchange) 54% % 28 61% 52 58% 31 49% Database-programmer 86% % 60 85% 76 81% 42 95% Kvalitetsstyringssystemer 66% % 39 79% 70 62% 32 63% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 29% 73 21% 14 38% 34 19% 10 36% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 80% % 55 85% 79 65% 35 90% Planlægnings- eller logistiksystemer 67% % 37 77% 69 57% 31 72% Business intelligence systemer 34% 82 28% 18 46% 40 27% 14 25% CRM (systemer til Customer Relation Management) 36% 88 24% 16 47% 41 35% 17 35% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 97% % 67 97% 89 96% 54 98% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 89% % 61 88% 81 89% 49 92% Andet. 33% 7 33% 1 30% 3 50% 2 25% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Kategorien % angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomheden benytter teknologien i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Sidstnævnte er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 23

24 Tabel AA. Anvendte teknologier i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier i dag Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 253 varers fysiske placering 17 og evt. 68 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Kategorien Antal i alt angiver hvor mange respondenter, der har i alt svaret på brugen af den pågældende teknologi. 24

25 Tabel B Teknologier der forventes anvendt i virksomhederne fremover I den nedenstående tabel B vises en oversigt over hvilke teknologier, der forventes at blive anvendt i virksomhederne fremover. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes at blive benyttet fremover. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende deres forventede fremtidige teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for forventet fremtidig brug af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden forventer at bruge den pågældende teknologi fremover målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på deres forventninger til fremtidig brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de forventer henholdsvis at bruge eller ikke bruge den pågældende teknologi fremover, henvises der til Tabel BB, hvor det for hver branche og brancherne i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 25

26 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel B. Forventede anvendte teknologier i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier fremover Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 38% af varers fysiske 73 placering 44% og evt. påvirkning 22 ) 27% 18 44% 18 43% Stregkode-teknologi 72% % 43 71% 51 50% 17 76% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 51% 91 47% 23 49% 31 62% 23 45% Sensor-teknologi 34% 59 31% 15 34% 22 46% 13 30% 9 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 48% 89 28% 13 40% 25 80% 32 56% Simuleringsværktøjer 42% 74 40% 19 38% 25 40% 14 52% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 94% % 45 93% 65 95% % Web-teknologi 93% % 49 91% 64 94% 34 97% E-handel Business to Business 77% % 36 81% 58 72% 28 78% E-handel Business to Customer 66% % 40 57% 38 63% 25 71% EDI (Electronic Data Interchange) 69% % 29 77% 54 69% 27 71% Database-programmer 90% % 47 89% 63 92% 35 97% Kvalitetsstyringssystemer 77% % 36 83% 59 81% 29 75% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 46% 87 25% 13 57% 40 43% 16 55% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 90% % 48 87% 59 84% % Planlægnings- eller logistiksystemer 86% % 39 89% 63 89% 33 94% Business intelligence systemer 52% 99 42% 21 61% 43 51% 18 49% CRM (systemer til Customer Relation Management) 56% % 23 69% 48 48% 16 48% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 95% % 52 93% 69 92% % Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 90% % 45 86% 63 97% 38 97% Andet. 29% 4 0% 0 20% 1 100% 2 20% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien %. angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomheden forventer at benytte teknologien fremover i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres forventede brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvist i kolonnen med overskriften %. 26

27 Tabel BB. Forventede anvendte teknologier i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier fremover Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 193 varers fysiske placering 73 og evt. 50 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svare t bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien Antal i alt angiver hvor mange respondenter, der har i alt svaret på deres forventede fremtidige brug af den pågældende teknologi. 27

28 Tabel C Teknologier der anvendes af virksomhedernes handels- og kontoransatte i dag. I den nedenstående tabel C vises en oversigt over hvilke teknologier, der anvendes i af virksomhedernes handels- og kontoransatte i dag. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels- og kontoransatte. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende handels- og kontoransattes teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for brugen af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomhedens handels- og kontoransatte bruger den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på handels- og kontoransattes brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om virksomhedens handels- og kontoransatte henholdsvis bruger eller ikke bruger den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende Tabel CC, hvor det for hver branche og brancher i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 28

29 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel C. Anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte i dag % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 6% af varers fysiske 14 placering 3% og evt. påvirkning 2 ) 7% 6 7% 3 8% 3 2. Stregkode-teknologi 39% 91 63% 40 28% 24 28% 13 38% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 25% 56 17% 10 25% 21 38% 17 21% 8 4. Sensor-teknologi 11% 23 16% 9 9% 7 11% 5 6% 2 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 25% 56 12% 7 24% 20 39% 17 32% Simuleringsværktøjer 20% 47 12% 7 24% 21 28% 13 16% 6 7. Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 88% % 48 89% % 47 89% Web-teknologi 80% % 48 77% 65 82% 36 82% E-handel Business to Business 51% % 27 55% 47 46% 21 58% E-handel Business to Customer 34% 77 34% 21 31% 26 30% 14 46% EDI (Electronic Data Interchange) 43% 99 28% 16 47% 40 51% 24 50% Database-programmer 79% % 46 77% 68 78% 38 86% Kvalitetsstyringssystemer 47% % 21 54% 47 40% 18 59% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 25% 56 16% 10 32% 27 18% 8 30% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 73% % 41 77% 67 64% 29 87% Planlægnings- eller logistiksystemer 55% % 24 63% 55 53% 24 58% Business intelligence systemer 24% 53 15% 9 34% 28 23% 10 16% CRM (systemer til Customer Relation Management) 26% 58 14% 8 35% 30 23% 9 29% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 91% % 59 89% 77 92% 47 89% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 80% % 48 74% 64 88% 43 89% Andet. 52% % 2 33% 3 100% 3 43% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om handels - og kontoransatte i virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels - og kontoransatte. Kategorien % angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at handels - og kontoransatte i virksomheden benytter teknologien i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på handels - og kontoransattes brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Sidstnævnte er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 29

30 Tabel CC. Anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte i dag Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 227 varers fysiske placering 14 og evt. 59 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om handels - og kontoransatte i virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels - og kontoransatte. Kategorien antal i alt angiver hvor mange respondenter, der i alt har svaret på spørgsmålet om handels - og kontoransattes brug af den pågældende teknologi. 30

31 Tabel D Teknologier der forventes anvendt af handels- og kontoransatte i virksomhederne fremover I den nedenstående tabel D vises en oversigt over hvilke teknologier, der forventes at blive anvendt af handels- og kontoransatte i virksomhederne fremover. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de forventer handels- og kontoransatte i virksomheden fremover vil benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes at blive benyttet fremover af deres handels- og kontoransatte. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende handels- og kontoransattes forventede fremtidige teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for handels- og kontoransattes forventet fremtidig brug af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden forventer at handels- og kontoransatte fremover vil bruge den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på deres forventninger til handels- og kontoransattes fremtidig brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de forventer at handels- og kontoransatte i virksomheden fremover henholdsvis vil bruge eller ikke bruge den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende Tabel DD, hvor det for hver branche og brancherne i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 31

32 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel D. Forventede anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal og procent. Forventede anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte fremover % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 25% af varers fysiske 44 placering 27% og evt. påvirkning 12 ) 20% 13 32% 11 26% 8 2. Stregkode-teknologi 52% 94 73% 35 48% 33 31% 11 52% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 40% 72 32% 15 46% 31 53% 18 27% 8 4. Sensor-teknologi 22% 38 23% 11 17% 11 24% 7 29% 9 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 40% 72 21% 10 38% 25 59% 22 47% Simuleringsværktøjer 33% 60 33% 16 32% 22 35% 11 34% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 91% % 46 88% 61 94% 34 97% Web-teknologi 85% % 46 85% 56 82% 28 84% E-handel Business to Business 70% % 34 75% 52 61% 20 69% E-handel Business to Customer 56% % 34 43% 27 53% 18 65% EDI (Electronic Data Interchange) 54% 97 39% 18 58% 39 60% 21 61% Database-programmer 85% % 42 82% 58 83% 30 94% Kvalitetsstyringssystemer 59% % 22 64% 44 63% 20 68% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 33% 59 20% 9 41% 28 34% 11 35% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 81% % 44 79% 55 71% 24 94% Planlægnings- eller logistiksystemer 68% % 30 70% 47 69% 22 72% Business intelligence systemer 38% 67 31% 15 45% 29 41% 13 31% CRM (systemer til Customer Relation Management) 42% 75 30% 14 49% 33 42% 14 41% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 93% % 48 91% 64 91% 32 97% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 84% % 41 80% 55 89% 33 94% Andet. 40% 6 50% 1 29% 2 100% 2 25% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at deres handels - og kontoransatte fremover vil benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien %. angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomhedens handels - og kontoransatte forventes at benytte teknologien fremover i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres handels - og kontoransattes forventede brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 32

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Ruteplanlægning og ITS

Ruteplanlægning og ITS Stefan Røpke, Ph.D., Lektor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Teknologisk Institut, 6. Marts 2012 Hvad er ruteplanlægning? Opgave: Forsyn supermarked og tankstationer med dagligvarer.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Velkommen til e-skills Week

Velkommen til e-skills Week Velkommen til e-skills Week Chefkonsulent John Sarborg Pedersen, DI ITEK European Commission Enterprise and Industry The e-skills Week is an initiative of the European Commission IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere