Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov"

Transkript

1 Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Bilagsrapport Maj 2007 Erhvervsudvikling

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \966538_bilagsrapport_endelig(3c).doc 2

3 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Materiale vedrørende udviklingstendenser inden for de tre delbrancher (scenarieseminar)... 4 Program for scenarioseminar... 4 Antagelse bag scenarier... 5 Oplæg vedrørende scenario... 6 Referat af deltagernes pointer ved scenariedag d. 16. nov Bilag 2a: Tabeller over centrale resultater fra survey Teknologianvendelse sammenlignet mellem brancher Sammenligning af teknologianvendelse mellem hele virksomheden og handels- og kontoransatte Teknologianvendelse inden for Detailhandel Teknologianvendelse inden for Handel og logistik Teknologianvendelse inden for Spedition og shipping Teknologianvendelse inden for tværgående brancheområder Påvirkningsfaktorer inden for Detail 45 Påvirkningsfaktorer inden for Handel og logistik...46 Påvirkningsfaktorer inden for Spedition og Shipping.47 Bilag 2b: Spørgeskema anvendt i den kvantitative analysedel Bilag 3: Spørgeguides anvendt i den kvalitative analysedel Bilag 4: Anvendte kvalifikationsbegreber Bilag 5: Interviewpersoner

4 Bilag 1: Materiale vedrørende udviklingstendenser inden for de tre delbrancher (scenarieseminar) Program Seminar om fremtidens teknologier og kompetencekrav Tak for dit tilsagn om at deltage i et ressourcepanel, hvor der sættes fokus på fremtidens teknologier og de deraf følgende kompetencekrav. Deltagelsen i ressourcepanelet vil blive afviklet som en scenarieproces og vil finde sted Torsdag d. 16. november 2006, kl i lokale 65, bygning 6 på Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup. Formål Formålet med dialogen i ressourcepanelet er at få konkretiseret og samlet viden om, hvordan teknologiudviklingen udfordrer arbejdsprocesser og kompetencebehov inden for områderne: Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping. Resultaterne fra paneldiskussionen vil bidrage til et projekt iværksat af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL). Program for d. 16. november Programmet for dagen vil være følgende: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst og præsentation af målet med dagen Præsentation af to scenarier - Spørgsmål i forhold til scenarier Præsentation af opgaven vedrørende beskrivelse af jobprofiler og kompetencer - Hvilken betydning har indførelse af ny teknologi? - Hvad betyder det for jobbene inden for de tre brancheområder i forskellige virksomheder? Pause Gruppedrøftelser i to grupper vedrørende fremtidige jobfunktioner Frokost Gruppedrøftelser i to grupper vedrørende fremtidige kompetencekrav Præsentation af gruppearbejdet Afslutning 4

5 Antagelse bag scenarier I det nedenstående er opsummeret, hvilke udviklingstendenser, der er indarbejdet og lagt til grund for de to scenarier, som der blev arbejdet med på scenarieseminaret. Det ene scenarie benævnes Det digitale fort og det andet scenario Det globale tivoli. Udviklingstendenser 2016 Det digitale fort Det globale Tivoli Globalisering Regulering Outsourcing Konsolidering Specialisering Masse konsumentvarer Forbrugerne vil have oplevelser IT-investeringer RFID i realtid Tagging Business intelligence med fokus på optimering Business intelligence med fokus på nye kundebehov E-handel primært BtB E-handel primært BtC Brugerdrevet og medarbejderdrevet innovation Teknologi og markedsdrevet innovation Mangel på arbejdskraft Fokus på miljøhensyn Den kritiske forbruger Oplevelsesledelse Teambaseret organisering Tjek-point organisering IT-kompetencer

6 Oplæg vedrørende scenario I det nedenstående er gengivet oplæg, der kort beskriver indholdet i de to udvalgte scenarier, som der blev arbejdet videre med på scenarieseminaret. Præsentation af scenarier Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping 2016 Hvad er scenarier? Scenarier er.. Intelligente hypoteser om fremtiden Konstruerede, sandsynlige historier Divergerende billeder af fremtiden Scenarier er ikke.. Forudsigelser Fremskrivninger Videnskabelige teorier Fokus-scenarier med kun en sandsynlig fremtid 6

7 Hvorfor bruger vi scenarier? Scenarier handler om at forholde sig til fremtiden. fordi det skærper vores opmærksomhed.så vi kan handle strategisk.og derved søge at påvirke fremtiden i den ønskede retning The future is not out there waiting to be discovered. Futuresare in here, readyto be created Graham H. May (1997) Hvordan scenarier? Jobfunktioner og kompetencer - Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping Scenario 1 Centrale udviklingstendenser Jobfunktioner og kompetencer - Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping Scenario

8 De centrale udviklingstendenser Globalisering og verdenshandlen Regulering af handel og transport Adoption af nye teknologier (IT, RFID, mobil og trådløse teknologier, sensorer) Forbrugerefterspørgsel og præferencer Ledelse og strategi i de tre delbrancher Udvikling i udbudet af arbejdskraft - de unges præferencer De centrale udviklingstendenser EU taber terræn i globaliseringen (protektionisme) Scenario1: Det digitale fort Lavere grad af investeringer i ny teknologi og interoperabilitet Høj grad af investeringer i ny teknologi og interoperabilitet Scenario 2: Det globale tivoli EU vinder terræn i globaliseringen (liberal) 8

9 Vidensøgning & samarbejde Scenario 1: Det digitale fort Kilde: Danmarks Vækstlag Teknologisk Instituts SMV-barometer, Det digitale fort - kendetegn: Global økonomi og handel: EU taber terræn - et EU i utakt Tekstil-sagen fra 2006 blev starten til en periode med høj grad af protektionisme (kvotebeskyttelse) Set-backs i WTO forhandlinger og aftaler - aftalerne ender med at være regionale eller bilaterale Øget global handel mellem USA og Kina Terrorisme et udbredt problem - blandt andet på grund af EUs svækkede position i verdenspolitikken Oliepriserne, og deraf transportudgifterne, svinger, hvilket gør den globale økonomi følsom 9

10 Det digitale fort - kendetegn: Forretningsklima: Stor tro på det teknologiske fix Høj grad af konsolidering i delbrancherne - blandt andet på grund af krav om sikkerhed og controlling Virksomheder har måttet omlægge deres globale strategier - A.P. Møller ej lokaliseret i Danmark Business intelligence - og en konkurrence der handler om, hvem der kan agere hurtigt og betjene systemer on the spot Fokus på teknologi og markedsdrevet innovation Fokus på at effektivisere arbejdsprocesserne og optimere værdikæden Det digitale fort - kendetegn: Teknologi: EPCglobal har haft succes med ISO standarder, når det gælder udbredelse af RFID-teknologien Ketchup effekt hvad angår RFID i EU RFID, sensorer og trådløse teknologier betyder, at data om produkter, lagerlogistik og salg udveksles i realtid IKT og RFID integreret i hele forsyningskæden - både varer og information Pay by Touch nye, effektive systemer har vundet indpas Udbredt e-handel - både BtB og BtC - selvom der er en række problemer med kontrol og sikkerhed på nettet 10

11 Det digitale fort - kendetegn: Forbrugerefterspørgsel: Hjemme bedst - verden er usikker Kontrol og overvågning er centralt Sikre leverancer - f.eks. sikre fødevarer Høj kvalitet og effektivitet Det intelligente k øleskab - der rådgiver omkring forebyggende sundhed Biometriske betalingssystemer meget udbredt Udbudet af arbejdskraft: Mangel på hænder - restriktiv indvandrerpolitik Opbygning af scenarierne Scenario 2: Det globale Tivoli 11

12 Det globale Tivoli - kendetegn: Global økonomi og handel: Positiv attitude omkring globalisering i EU Global handel mellem EU og USA samt EU og Kina - USA har på nogle områder isoleret sig selv Øget grad af liberalisering via WTO aftaler Lavere grad af terrorisme - EU har en mere aktiv og stabiliserende rolle i den internationale politik Relativt stabil økonomisk periode Høj grad af outsourcing til Kina, Indien og andre tredjeverdenslande - kortere product-life-cycles - lægger pres på forsyningskædens effektivitet Fokus på at afkorte transportveje for en vare - miljø spiller en stor rolle Det globale Tivoli - kendetegn: Forretningsklima: Kunderne i centrum - fokus på oplevelser og branding Differentieret marked - de europæiske virksomheder finder egen niche Miljø og energispørgsmål er centrale Relationer og holdninger frem for teknologi God logistik, transport og spedition handler om samarbejde, relationer og videndeling - virksomheder engagerer sig i Business Networks (fælles logistik partner) (netværksorganisering) De fleste virksomheder spiller en aktiv rolle i globale forsyningskæder Konkurrence handler om business intelligence, konceptudvikling, to meet the demands Brugerdreven og medarbejderdreven innovation 12

13 Det globale Tivoli - kendetegn: Teknologi: Forbrugerskepsis mod tagging - privacy RFID kun udbredt i logistikfunktioner - forsat decentrale løsninger Udbredt E-handel - kunderne bestemmer selv hvem de vil købe hos E-handel - men inden for udvalgte varer - vi vil selv stå med mangofrugten i hånden Konvergens mellem konventionel detailhandel og e- handel - hvor traditionelle butikker udvikler deres levering til hjemmet baseret på elektroniske ordrer - og hvor e-handel virksomheder udvikler showroom i store shopping centre Location-based marketing et flop Det globale Tivoli - kendetegn: Forbrugerefterspørgsel: Differentieret vareudbud Personificerede varer og services Politisk forbruger Build a bear koncepter Tænk globalt og handl lokalt Fleksible åbningstider Udbud af arbejdskraft: Mangel på arbejdskraft Høj grad af mobilitet Unge vil have job med indhold og succes 13

14 Scenarierne i et brancheperspektiv Hvad kendetegner Detailhandel, Handel og logistik, samt Spedition og shipping i år 2016 i. Scenario 1. Det digitale fort Scenario 2: Det globale Tivoli 14

15 Referat af deltagernes pointer ved scenariedag d. 16. nov. Overlap mellem de tre brancheområder. Et realistisk scenarium er lidt af begge dele - nogle aktører vil være i begge lejre, mens andre vil være fokuserede på den ene lejr! Handel, logistik, spedition og shipping flyder sammen til ét. Vi ser det allerede i Eksempelvis logistiklagre rundt omkring i Europa sammen med rederier. Logistik bliver blandt andet i forbindelse med LEAN projekter fuldt integreret i virksomhedernes værdikæde. Shipping og spedition bliver et speciale Scenario 1: Det digitale fort Kendetegn: I scenario 1 vil der ske en glidning. Døgnrytmen bliver 24 timer i det globale marked. Vi er længere på arbejde, og har kortere tid til at handle. Grossister kan levere det, som detailhandelen ikke kan. Eller et andet udfald: Hvis detailhandelen er skarp nok i sine krav, går de direkte til logistikledet (speditører) uden om grossisterne. (Anita: Ja, vi kan godt se skriften på væggen ). I detailhandelen bliver der fuldstændig konkurrence på nye varer. Der opereres med timepriser. Kl. 10 priser, kl. 11 priser - som element i konkurrencen. [Det ser vi også allerede i dag - f.eks. benzinselskaber, som centralt fra dikterer priser, der dog reguleres i forhold til lokale forhold.] Der bliver en større og større integration med kunden. Shippingvirksomheder deler ITsystemer med deres kunder. De binder sig tæt som aktører - også selv om de ikke er trygge ved det. Der bliver mere og mere arbejdsopgaver i 3. parts logistik - speditør-motto: We ll fix it. Der bliver flere lagerhoteller. Detailhandel: To typer forbrugere: Discount (mandag til torsdag) og efterspørgere af luksusvarer (weekend). Udbredelse af e-handel og krav om døgnåbning. Konkurrence på pris. Handel og logistik: Arbejdsopgaver: Detailhandel: Indkøb og salg integreres. Medarbejderne er programmerede, og de traditionelle opgaver forsvinder. Medarbejderne kommer til at udføre handels- og logistikopgaver. Ansvarlighed over for hele processen (fra salg ud af lager til salg ud af butik), bredere jobindhold. Fra spidskompetencer til højere grad af centralisering og kernekompetencer. Skabe nærhed mellem forbrugere og varer. Kunderådgivning. 15

16 Krav om IT-kundskaber. (Kunden ved, hvad han vil have, når han er i butikken. Eks. Drive-in supermarked, hvor varerne er bestilt på forhånd. Derfor ikke krav om rådgivning men om IT-kundskaber). Informationssøgning om varer i forhold til udvalg, kvalitet og opfølgning på levering. Høj medarbejderomsætningshastighed uddannelse af generalister. Fokus på den enkelte medarbejders merværdi. Krav om fleksibilitet i forhold til levering = butiksansatte trækker varer direkte fra lager. Lokke kunder til merkøb gennem showrooms = udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside. Håndtering af store datamængder forudsigelse af efterspørgsel dynamiske og fleksible butikker, indretning af butikken og vareudbud efter kundegruppe fra dag til dag. Bearbejdning af informationer Videnintensive arbejdsopgaver. På trods af e-handelens udbredelse, bibeholdes de fysiske butikker. Handel og logistik: Handel og logistik samt detailhandel smelter sammen, arbejdsopgaver og kvalifikationer er de samme. Opgaverne forsvinder ikke, men de flyttes. Integration af opgaverne i virksomheden. Ekspedition Styring af transport. Data mining. Spedition og shipping: Speditionsfunktionerne er globale kommunikation til samarbejdspartnere. Hurtig fejlfinding, processtyring, opdage og rette fejl. Krav om dokumentation af informationsflow, pengeflow, materialestrøm osv. i alle led. Dokumentation af juridiske problemstillinger. Terrorsikring. Interkulturel kommunikation. Ledelse. Teamwork. Globale procedurer, kvalitetsstyring og certificering i forbindelse med f.eks. terrorsikring. Vi tilpasser os ikke verden vi stiller krav til verden og har bukserne på. Kvalifikationer Detailhandel: Generalistkompetencer. Informationsøgning på nettet. Kundeservice. Salg vil stadig foregå i forretningen (kunden skal ikke sendes hjem og taste og tænke). Markedsføring. 16

17 Handel og logistik Serviceminded, kunden i fokus, forståelse af kundens behov (og kundens kunde). Viden om: Salg. Kommunikation. Samarbejde. Analytiker - omsætning til handling. Informationsbearbejdning. Alle opgaver indebærer bearbejdning af data og betjening af IT. Intelligente maskiner og automatisering overtager arbejdsopgaver - f.eks. kopimaskiner, der selv underretter reparatør om fejl = frigivelse af ressourcer, færre blæksprutte -arbejdsopgaver. Spedition og shipping Viden om: Jura (transportjura). Toldbestemmelser. IT. Problemløsning. Sprog- og kulturkendskab. Tidsmæssig og rumlig fleksibilitet. Mangfoldig medarbejdersammensætning for at servicere bred kundegruppe i forskellige lande. Videnintensivering. Højere uddannelsesniveau for at sikre beslutningskompetence og overblik. Integration mellem produktion og transport = behov for indsigt i kundevirksomhed for at designe produkter. Scenario 2 - Det globale tivoli Kendetegn EU forsvinder som konstruktion - baserer sig på kristendommen. Vi melder os ind i en samfundsmodel ved den teknologi man vælger. - Det muliggøres ved teknologien - hvilken klub man tilhører. Lidt a la NY som er opdelt i sub-byer - Chinatown, Little Italy, den jødiske bydel mv. Fra sub-sub-kultur til mainstream. Esben Wolf introducerede et andet billedpar - hvor The bazar er det globale tivoli og The Catedral er modbilledet. The basar er kendetegnet ved: Man vælger ikke ukritisk teknologiløsninger, man vælger den også fra - ikke fordi man er blevet mæt, men man vælger de gadgets, som man synes om. Er afslappet om teknologivalg. Det autonome individ - build a bear konceptet. Vi bilder os ind, at vi er individualister - men vi er det ikke. 17

18 Mikrobryggerier er typiske for The bazar. Det er ikke ligegyldigt, hvordan varerne er blevet transporteret - miljø. Man skal kunne fortælle historien. Grossisterne skal hjælpe detailhandelen ved at fortælle butiksejeren historien. Det kræver uddannelse ud i yderste led. Arbejdsopgaver Innovation. Oplevelse. Netværk. Informations- og kommunikationsteknologi har genopdaget det lokale marked, så udbud og efterspørgsel bliver langt mere gennemskueligt - markedspladsen bliver global. Hjallerup marked bliver global! Spedition Sporbarhed på grund af viden om producenten og viden om produktet - kvalitetskontrol. De bliver måske rykket ud til der, hvor varen eksisterer, viden om produktet - kan formateres til en fremskudt indkøbsfunktion. Hurtigere og halvfabrikata skal leveres, større dynamik og fleksibilitet. Certificering (miljø). Det handler ikke kun om, hvad de gerne vil have - man skal fortælle dem om, hvad de ikke ved. Fortælle samarbejdsparter om hvilket udviklingspotentiale, der ligger i relationen. Transformering til behov. Tætte relationer mellem samtlige led. Globalt samarbejde. Kulturformidler. Rapportering af fejl. Systemer skal fitte sammen. Være forbindelsesled mellem hovedkontor og resten af verden. Handel og logistik Fleksibilitet, at få ting hurtigt igennem - vareflow. Mange varer, mange ting på hylderne. Procesorienteret, meget stort fokus på relationer mellem ansat og kunde - opbygge gode, loyale og troværdige relationer. At kunne transformere sig on the spot Omstillingsparat. Transformation. Meget mere oplevelsesorienteret teknologi, meget mere individualiseret - forskel fra scenario 1, som var administrativt orienteret! Meget teknologi individuelt orienteret. Som kunde: Selv stå for at levere og udvikle produktet, som handel og logistik skal varetage leverancen af. Certificering. Indkøbsfunktionen bliver ekstremt vigtig, fokus på viden. 18

19 En grossist i scenario 2 sælger oplevelser via markedsføring. Vi sælger identitet - f.eks. Max Havelaar kaffe. Hvordan rammer man den rigtige målgruppe? Eksemplet med de unge - de vælger ikke Max Havelaar kaffe, fordi de præsenteres for prøver i et supermarked, men deler man pakke ud ved en ColdPlay koncert - så måske! Detail Oplevelsesfremmende - ikke [nødvendigvis] sælge mere. At overaskes og udfordres. At pleje og servicere. Tænke indad, fokusere på egne processer. Produkterne bliver personaliseret. Undergrunds- og unikke butikker er forgangsfolk for alle andre - denne viden vil skabe udvikling for alle andre. Kan man købe relationen, som man sikrer sig det stilbevidste? - Købe sig til viden. Mange trends, som få trendsættere kender, men som mange køber sig viden til. Alt bliver bygget individuelt (typehuse, biler). Code of conduct vil blive optimeret enormt - brugt som markedsføring. Det vil være unikt mellem de enkelte butikker, på baggrund af deres mål, alle vil differentiere sig. Virksomhederne ansætter spin doctor. Damage control. Der er medarbejderne i front. Det er de sælgende medarbejdere. Der er de registrerende medarbejdere. Kvalifikationer/ kompetencer Flere specialister. Troværdighed. Social ansvarlighed (minus børnearbejde). Livsindholdet er at være en særlig individualiseret forbruger. Er det hønen eller ægget - Kim Larsen laver den musik, brugerne vil have; eller laver han den musik, som kunderne derefter efterspørger? Arbejdet vil rykke fra at være trivielt til at være fleksibelt - fokus på. Det kræver risikovillighed, fordi alting er meget mere uforudsigeligt - omstillingsparat. Lære at håndtere stress. Kommunikationshastigheden stiger - kompetencerne til analyse og mobilitet er essentielle. Spedition Ekstremt omstillingsparat. Innovationsorienteret. Kamæ leon. Handel og logistik Etik og troværdighed. De store kæder vil differentiere sig og opkøbe de små; de vil også differentiere sig internt. - Risikoen flytter fra detail til logistik, da det er de store, der styrer. 19

20 Samtidig kommer der krav til, at historierne holder. Selvom de store styrer differentieringen, skal det stadig være individuelt. Detail Skuespillere, der udstiller rollen omkring dit (producent) produkt. Man vil kopiere sine venner, så længe det er individuelt bestemt, at man ikke lader sig styre. Kræver købmandskab. Kommunikationseksperter. Markedsføring specifikt til bruger, vi markedsfører specifikt efter målgruppens bevægelser (f.eks. reklameblokke). Meget faglig viden - man skal vide, hvilke vinstokke viden er kommet fra. Det er forskelligt, hvad folk vil vide. Håndtering af information. 20

21 Bilag 2a: Tabeller over centrale resultater fra survey I de nedenstående tabeller gengives centrale resultater fra den gennemførte survey. I opgørelsen af svarfordelinger i de nedenstående tabeller, er det opgjort dels hvor mange, der har svaret bekræftende på spørgsmålet (under kolonneoverskrift Antal Ja ), og dels hvor mange, der har svaret bekræftende på spørgsmålet målt i forhold til det samlede antal, der har svaret på spørgsmålet. Sidstnævnte er opgjort procentvist og er gengivet i kolonne med overskrift %. 21

22 Teknologianvendelse sammenlignet mellem brancher Tabel A Teknologier der anvendes i virksomhederne generelt i dag. I den nedenstående tabel A vises en oversigt over hvilke teknologier, der anvendes i virksomhederne generelt i dag. Absolut og procentvist fo r- delt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående ). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvo r mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende deres teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for brugen af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden bruger den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på brugen af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de henholdsvis bruger eller ikke bruger den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende tabel AA, hvor det for hver branche og brancher i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 22

23 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel A. Anvendte teknologier i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier i dag Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 7% af varers fysiske 17placering og 4% evt. påvirkning 3) 8% 7 9% 5 5% 2 2. Stregkode-teknologi 50% % 48 43% 39 31% 17 51% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 33% 82 24% 16 39% 34 36% 19 30% Sensor-teknologi 18% 43 23% 16 16% 14 19% 9 10% 4 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 31% 76 18% 12 30% 27 47% 24 32% Simuleringsværktøjer 27% 66 22% 15 27% 24 29% 15 31% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 92% % 57 95% 82 98% 53 93% Web-teknologi 84% % 58 83% 75 83% 44 86% E-handel Business to Business 55% % 35 64% 56 52% 27 50% E-handel Business to Customer 41% % 29 39% 34 40% 21 45% EDI (Electronic Data Interchange) 54% % 28 61% 52 58% 31 49% Database-programmer 86% % 60 85% 76 81% 42 95% Kvalitetsstyringssystemer 66% % 39 79% 70 62% 32 63% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 29% 73 21% 14 38% 34 19% 10 36% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 80% % 55 85% 79 65% 35 90% Planlægnings- eller logistiksystemer 67% % 37 77% 69 57% 31 72% Business intelligence systemer 34% 82 28% 18 46% 40 27% 14 25% CRM (systemer til Customer Relation Management) 36% 88 24% 16 47% 41 35% 17 35% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 97% % 67 97% 89 96% 54 98% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 89% % 61 88% 81 89% 49 92% Andet. 33% 7 33% 1 30% 3 50% 2 25% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Kategorien % angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomheden benytter teknologien i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Sidstnævnte er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 23

24 Tabel AA. Anvendte teknologier i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier i dag Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 253 varers fysiske placering 17 og evt. 68 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Kategorien Antal i alt angiver hvor mange respondenter, der har i alt svaret på brugen af den pågældende teknologi. 24

25 Tabel B Teknologier der forventes anvendt i virksomhederne fremover I den nedenstående tabel B vises en oversigt over hvilke teknologier, der forventes at blive anvendt i virksomhederne fremover. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes at blive benyttet fremover. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende deres forventede fremtidige teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for forventet fremtidig brug af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden forventer at bruge den pågældende teknologi fremover målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på deres forventninger til fremtidig brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de forventer henholdsvis at bruge eller ikke bruge den pågældende teknologi fremover, henvises der til Tabel BB, hvor det for hver branche og brancherne i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 25

26 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel B. Forventede anvendte teknologier i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier fremover Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 38% af varers fysiske 73 placering 44% og evt. påvirkning 22 ) 27% 18 44% 18 43% Stregkode-teknologi 72% % 43 71% 51 50% 17 76% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 51% 91 47% 23 49% 31 62% 23 45% Sensor-teknologi 34% 59 31% 15 34% 22 46% 13 30% 9 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 48% 89 28% 13 40% 25 80% 32 56% Simuleringsværktøjer 42% 74 40% 19 38% 25 40% 14 52% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 94% % 45 93% 65 95% % Web-teknologi 93% % 49 91% 64 94% 34 97% E-handel Business to Business 77% % 36 81% 58 72% 28 78% E-handel Business to Customer 66% % 40 57% 38 63% 25 71% EDI (Electronic Data Interchange) 69% % 29 77% 54 69% 27 71% Database-programmer 90% % 47 89% 63 92% 35 97% Kvalitetsstyringssystemer 77% % 36 83% 59 81% 29 75% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 46% 87 25% 13 57% 40 43% 16 55% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 90% % 48 87% 59 84% % Planlægnings- eller logistiksystemer 86% % 39 89% 63 89% 33 94% Business intelligence systemer 52% 99 42% 21 61% 43 51% 18 49% CRM (systemer til Customer Relation Management) 56% % 23 69% 48 48% 16 48% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 95% % 52 93% 69 92% % Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 90% % 45 86% 63 97% 38 97% Andet. 29% 4 0% 0 20% 1 100% 2 20% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien %. angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomheden forventer at benytte teknologien fremover i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres forventede brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvist i kolonnen med overskriften %. 26

27 Tabel BB. Forventede anvendte teknologier i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier fremover Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 193 varers fysiske placering 73 og evt. 50 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svare t bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien Antal i alt angiver hvor mange respondenter, der har i alt svaret på deres forventede fremtidige brug af den pågældende teknologi. 27

28 Tabel C Teknologier der anvendes af virksomhedernes handels- og kontoransatte i dag. I den nedenstående tabel C vises en oversigt over hvilke teknologier, der anvendes i af virksomhedernes handels- og kontoransatte i dag. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels- og kontoransatte. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende handels- og kontoransattes teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for brugen af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomhedens handels- og kontoransatte bruger den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på handels- og kontoransattes brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om virksomhedens handels- og kontoransatte henholdsvis bruger eller ikke bruger den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende Tabel CC, hvor det for hver branche og brancher i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 28

29 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel C. Anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte i dag % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 6% af varers fysiske 14 placering 3% og evt. påvirkning 2 ) 7% 6 7% 3 8% 3 2. Stregkode-teknologi 39% 91 63% 40 28% 24 28% 13 38% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 25% 56 17% 10 25% 21 38% 17 21% 8 4. Sensor-teknologi 11% 23 16% 9 9% 7 11% 5 6% 2 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 25% 56 12% 7 24% 20 39% 17 32% Simuleringsværktøjer 20% 47 12% 7 24% 21 28% 13 16% 6 7. Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 88% % 48 89% % 47 89% Web-teknologi 80% % 48 77% 65 82% 36 82% E-handel Business to Business 51% % 27 55% 47 46% 21 58% E-handel Business to Customer 34% 77 34% 21 31% 26 30% 14 46% EDI (Electronic Data Interchange) 43% 99 28% 16 47% 40 51% 24 50% Database-programmer 79% % 46 77% 68 78% 38 86% Kvalitetsstyringssystemer 47% % 21 54% 47 40% 18 59% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 25% 56 16% 10 32% 27 18% 8 30% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 73% % 41 77% 67 64% 29 87% Planlægnings- eller logistiksystemer 55% % 24 63% 55 53% 24 58% Business intelligence systemer 24% 53 15% 9 34% 28 23% 10 16% CRM (systemer til Customer Relation Management) 26% 58 14% 8 35% 30 23% 9 29% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 91% % 59 89% 77 92% 47 89% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 80% % 48 74% 64 88% 43 89% Andet. 52% % 2 33% 3 100% 3 43% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om handels - og kontoransatte i virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels - og kontoransatte. Kategorien % angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at handels - og kontoransatte i virksomheden benytter teknologien i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på handels - og kontoransattes brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Sidstnævnte er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 29

30 Tabel CC. Anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte i dag Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 227 varers fysiske placering 14 og evt. 59 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om handels - og kontoransatte i virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels - og kontoransatte. Kategorien antal i alt angiver hvor mange respondenter, der i alt har svaret på spørgsmålet om handels - og kontoransattes brug af den pågældende teknologi. 30

31 Tabel D Teknologier der forventes anvendt af handels- og kontoransatte i virksomhederne fremover I den nedenstående tabel D vises en oversigt over hvilke teknologier, der forventes at blive anvendt af handels- og kontoransatte i virksomhederne fremover. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de forventer handels- og kontoransatte i virksomheden fremover vil benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes at blive benyttet fremover af deres handels- og kontoransatte. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende handels- og kontoransattes forventede fremtidige teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for handels- og kontoransattes forventet fremtidig brug af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden forventer at handels- og kontoransatte fremover vil bruge den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på deres forventninger til handels- og kontoransattes fremtidig brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de forventer at handels- og kontoransatte i virksomheden fremover henholdsvis vil bruge eller ikke bruge den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende Tabel DD, hvor det for hver branche og brancherne i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 31

32 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel D. Forventede anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal og procent. Forventede anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte fremover % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 25% af varers fysiske 44 placering 27% og evt. påvirkning 12 ) 20% 13 32% 11 26% 8 2. Stregkode-teknologi 52% 94 73% 35 48% 33 31% 11 52% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 40% 72 32% 15 46% 31 53% 18 27% 8 4. Sensor-teknologi 22% 38 23% 11 17% 11 24% 7 29% 9 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 40% 72 21% 10 38% 25 59% 22 47% Simuleringsværktøjer 33% 60 33% 16 32% 22 35% 11 34% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 91% % 46 88% 61 94% 34 97% Web-teknologi 85% % 46 85% 56 82% 28 84% E-handel Business to Business 70% % 34 75% 52 61% 20 69% E-handel Business to Customer 56% % 34 43% 27 53% 18 65% EDI (Electronic Data Interchange) 54% 97 39% 18 58% 39 60% 21 61% Database-programmer 85% % 42 82% 58 83% 30 94% Kvalitetsstyringssystemer 59% % 22 64% 44 63% 20 68% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 33% 59 20% 9 41% 28 34% 11 35% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 81% % 44 79% 55 71% 24 94% Planlægnings- eller logistiksystemer 68% % 30 70% 47 69% 22 72% Business intelligence systemer 38% 67 31% 15 45% 29 41% 13 31% CRM (systemer til Customer Relation Management) 42% 75 30% 14 49% 33 42% 14 41% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 93% % 48 91% 64 91% 32 97% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 84% % 41 80% 55 89% 33 94% Andet. 40% 6 50% 1 29% 2 100% 2 25% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at deres handels - og kontoransatte fremover vil benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien %. angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomhedens handels - og kontoransatte forventes at benytte teknologien fremover i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres handels - og kontoransattes forventede brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 32

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport - Analyse af HAKL s målgruppe inden for funktionsområdet transport af varer og personer Marts 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut,

Læs mere

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren - Kvalifikationsanalyse og jobprofilkatalog August 2008 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Fra traditionel detailhandel til convenience butikker Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Udarbejdet i december 2009 af GEMBA Innovation for HAKL Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Rapport. Analyse af danskernes IKT færdigheder

Rapport. Analyse af danskernes IKT færdigheder Rapport Analyse af danskernes IKT færdigheder Teknologisk Institut Kompetence og IT August 2005 Indhold INTRODUKTION... 3 SEKTION 1: FORANALYSE OG UDVIKLING AF MODEL FOR UNDERSØGELSEN... 5 VIDENSAMFUNDET...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland FØDEVARE- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland FØDEVARE- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom i Nordjylland Kompetenceudfordringer FØDEVARE- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Introduktion... 3 KAPITEL 1 - INTRODUKTION TIL FØDEVAREKLYNGEN...4 Værdikæden Fra jord til bord... 4 Fødevareklyngen

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Øje på uddannelse. Hanne Shapiro, Jonas Svava Iversen, Teknologisk Institut Kompetence, IT, Analyser

Øje på uddannelse. Hanne Shapiro, Jonas Svava Iversen, Teknologisk Institut Kompetence, IT, Analyser Øje på uddannelse Scenarier for de erhvervsfaglige ITuddannelser et systemperspektiv Hanne Shapiro, Jonas Svava Iversen, Teknologisk Institut Kompetence, IT, Analyser Øje på uddannelse, 2005/03 Scenarier

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Dansk Erhvervs vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14 Bilag A De 4 hovedtemaer Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1 Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3 Bilag A-2 IT-erhvervsudvikling, e-handel og ITrammebetingelser for erhvervslivet side 10 Bilag A-3 Kompetence

Læs mere

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen The most comfortable place on earth ECCO i et teknologihistorisk perspektiv Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen Teknologihistorie Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser December 2005 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere