Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov"

Transkript

1 Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Bilagsrapport Maj 2007 Erhvervsudvikling

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \966538_bilagsrapport_endelig(3c).doc 2

3 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Materiale vedrørende udviklingstendenser inden for de tre delbrancher (scenarieseminar)... 4 Program for scenarioseminar... 4 Antagelse bag scenarier... 5 Oplæg vedrørende scenario... 6 Referat af deltagernes pointer ved scenariedag d. 16. nov Bilag 2a: Tabeller over centrale resultater fra survey Teknologianvendelse sammenlignet mellem brancher Sammenligning af teknologianvendelse mellem hele virksomheden og handels- og kontoransatte Teknologianvendelse inden for Detailhandel Teknologianvendelse inden for Handel og logistik Teknologianvendelse inden for Spedition og shipping Teknologianvendelse inden for tværgående brancheområder Påvirkningsfaktorer inden for Detail 45 Påvirkningsfaktorer inden for Handel og logistik...46 Påvirkningsfaktorer inden for Spedition og Shipping.47 Bilag 2b: Spørgeskema anvendt i den kvantitative analysedel Bilag 3: Spørgeguides anvendt i den kvalitative analysedel Bilag 4: Anvendte kvalifikationsbegreber Bilag 5: Interviewpersoner

4 Bilag 1: Materiale vedrørende udviklingstendenser inden for de tre delbrancher (scenarieseminar) Program Seminar om fremtidens teknologier og kompetencekrav Tak for dit tilsagn om at deltage i et ressourcepanel, hvor der sættes fokus på fremtidens teknologier og de deraf følgende kompetencekrav. Deltagelsen i ressourcepanelet vil blive afviklet som en scenarieproces og vil finde sted Torsdag d. 16. november 2006, kl i lokale 65, bygning 6 på Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup. Formål Formålet med dialogen i ressourcepanelet er at få konkretiseret og samlet viden om, hvordan teknologiudviklingen udfordrer arbejdsprocesser og kompetencebehov inden for områderne: Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping. Resultaterne fra paneldiskussionen vil bidrage til et projekt iværksat af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL). Program for d. 16. november Programmet for dagen vil være følgende: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst og præsentation af målet med dagen Præsentation af to scenarier - Spørgsmål i forhold til scenarier Præsentation af opgaven vedrørende beskrivelse af jobprofiler og kompetencer - Hvilken betydning har indførelse af ny teknologi? - Hvad betyder det for jobbene inden for de tre brancheområder i forskellige virksomheder? Pause Gruppedrøftelser i to grupper vedrørende fremtidige jobfunktioner Frokost Gruppedrøftelser i to grupper vedrørende fremtidige kompetencekrav Præsentation af gruppearbejdet Afslutning 4

5 Antagelse bag scenarier I det nedenstående er opsummeret, hvilke udviklingstendenser, der er indarbejdet og lagt til grund for de to scenarier, som der blev arbejdet med på scenarieseminaret. Det ene scenarie benævnes Det digitale fort og det andet scenario Det globale tivoli. Udviklingstendenser 2016 Det digitale fort Det globale Tivoli Globalisering Regulering Outsourcing Konsolidering Specialisering Masse konsumentvarer Forbrugerne vil have oplevelser IT-investeringer RFID i realtid Tagging Business intelligence med fokus på optimering Business intelligence med fokus på nye kundebehov E-handel primært BtB E-handel primært BtC Brugerdrevet og medarbejderdrevet innovation Teknologi og markedsdrevet innovation Mangel på arbejdskraft Fokus på miljøhensyn Den kritiske forbruger Oplevelsesledelse Teambaseret organisering Tjek-point organisering IT-kompetencer

6 Oplæg vedrørende scenario I det nedenstående er gengivet oplæg, der kort beskriver indholdet i de to udvalgte scenarier, som der blev arbejdet videre med på scenarieseminaret. Præsentation af scenarier Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping 2016 Hvad er scenarier? Scenarier er.. Intelligente hypoteser om fremtiden Konstruerede, sandsynlige historier Divergerende billeder af fremtiden Scenarier er ikke.. Forudsigelser Fremskrivninger Videnskabelige teorier Fokus-scenarier med kun en sandsynlig fremtid 6

7 Hvorfor bruger vi scenarier? Scenarier handler om at forholde sig til fremtiden. fordi det skærper vores opmærksomhed.så vi kan handle strategisk.og derved søge at påvirke fremtiden i den ønskede retning The future is not out there waiting to be discovered. Futuresare in here, readyto be created Graham H. May (1997) Hvordan scenarier? Jobfunktioner og kompetencer - Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping Scenario 1 Centrale udviklingstendenser Jobfunktioner og kompetencer - Detailhandel, Handel og logistik, Spedition og shipping Scenario

8 De centrale udviklingstendenser Globalisering og verdenshandlen Regulering af handel og transport Adoption af nye teknologier (IT, RFID, mobil og trådløse teknologier, sensorer) Forbrugerefterspørgsel og præferencer Ledelse og strategi i de tre delbrancher Udvikling i udbudet af arbejdskraft - de unges præferencer De centrale udviklingstendenser EU taber terræn i globaliseringen (protektionisme) Scenario1: Det digitale fort Lavere grad af investeringer i ny teknologi og interoperabilitet Høj grad af investeringer i ny teknologi og interoperabilitet Scenario 2: Det globale tivoli EU vinder terræn i globaliseringen (liberal) 8

9 Vidensøgning & samarbejde Scenario 1: Det digitale fort Kilde: Danmarks Vækstlag Teknologisk Instituts SMV-barometer, Det digitale fort - kendetegn: Global økonomi og handel: EU taber terræn - et EU i utakt Tekstil-sagen fra 2006 blev starten til en periode med høj grad af protektionisme (kvotebeskyttelse) Set-backs i WTO forhandlinger og aftaler - aftalerne ender med at være regionale eller bilaterale Øget global handel mellem USA og Kina Terrorisme et udbredt problem - blandt andet på grund af EUs svækkede position i verdenspolitikken Oliepriserne, og deraf transportudgifterne, svinger, hvilket gør den globale økonomi følsom 9

10 Det digitale fort - kendetegn: Forretningsklima: Stor tro på det teknologiske fix Høj grad af konsolidering i delbrancherne - blandt andet på grund af krav om sikkerhed og controlling Virksomheder har måttet omlægge deres globale strategier - A.P. Møller ej lokaliseret i Danmark Business intelligence - og en konkurrence der handler om, hvem der kan agere hurtigt og betjene systemer on the spot Fokus på teknologi og markedsdrevet innovation Fokus på at effektivisere arbejdsprocesserne og optimere værdikæden Det digitale fort - kendetegn: Teknologi: EPCglobal har haft succes med ISO standarder, når det gælder udbredelse af RFID-teknologien Ketchup effekt hvad angår RFID i EU RFID, sensorer og trådløse teknologier betyder, at data om produkter, lagerlogistik og salg udveksles i realtid IKT og RFID integreret i hele forsyningskæden - både varer og information Pay by Touch nye, effektive systemer har vundet indpas Udbredt e-handel - både BtB og BtC - selvom der er en række problemer med kontrol og sikkerhed på nettet 10

11 Det digitale fort - kendetegn: Forbrugerefterspørgsel: Hjemme bedst - verden er usikker Kontrol og overvågning er centralt Sikre leverancer - f.eks. sikre fødevarer Høj kvalitet og effektivitet Det intelligente k øleskab - der rådgiver omkring forebyggende sundhed Biometriske betalingssystemer meget udbredt Udbudet af arbejdskraft: Mangel på hænder - restriktiv indvandrerpolitik Opbygning af scenarierne Scenario 2: Det globale Tivoli 11

12 Det globale Tivoli - kendetegn: Global økonomi og handel: Positiv attitude omkring globalisering i EU Global handel mellem EU og USA samt EU og Kina - USA har på nogle områder isoleret sig selv Øget grad af liberalisering via WTO aftaler Lavere grad af terrorisme - EU har en mere aktiv og stabiliserende rolle i den internationale politik Relativt stabil økonomisk periode Høj grad af outsourcing til Kina, Indien og andre tredjeverdenslande - kortere product-life-cycles - lægger pres på forsyningskædens effektivitet Fokus på at afkorte transportveje for en vare - miljø spiller en stor rolle Det globale Tivoli - kendetegn: Forretningsklima: Kunderne i centrum - fokus på oplevelser og branding Differentieret marked - de europæiske virksomheder finder egen niche Miljø og energispørgsmål er centrale Relationer og holdninger frem for teknologi God logistik, transport og spedition handler om samarbejde, relationer og videndeling - virksomheder engagerer sig i Business Networks (fælles logistik partner) (netværksorganisering) De fleste virksomheder spiller en aktiv rolle i globale forsyningskæder Konkurrence handler om business intelligence, konceptudvikling, to meet the demands Brugerdreven og medarbejderdreven innovation 12

13 Det globale Tivoli - kendetegn: Teknologi: Forbrugerskepsis mod tagging - privacy RFID kun udbredt i logistikfunktioner - forsat decentrale løsninger Udbredt E-handel - kunderne bestemmer selv hvem de vil købe hos E-handel - men inden for udvalgte varer - vi vil selv stå med mangofrugten i hånden Konvergens mellem konventionel detailhandel og e- handel - hvor traditionelle butikker udvikler deres levering til hjemmet baseret på elektroniske ordrer - og hvor e-handel virksomheder udvikler showroom i store shopping centre Location-based marketing et flop Det globale Tivoli - kendetegn: Forbrugerefterspørgsel: Differentieret vareudbud Personificerede varer og services Politisk forbruger Build a bear koncepter Tænk globalt og handl lokalt Fleksible åbningstider Udbud af arbejdskraft: Mangel på arbejdskraft Høj grad af mobilitet Unge vil have job med indhold og succes 13

14 Scenarierne i et brancheperspektiv Hvad kendetegner Detailhandel, Handel og logistik, samt Spedition og shipping i år 2016 i. Scenario 1. Det digitale fort Scenario 2: Det globale Tivoli 14

15 Referat af deltagernes pointer ved scenariedag d. 16. nov. Overlap mellem de tre brancheområder. Et realistisk scenarium er lidt af begge dele - nogle aktører vil være i begge lejre, mens andre vil være fokuserede på den ene lejr! Handel, logistik, spedition og shipping flyder sammen til ét. Vi ser det allerede i Eksempelvis logistiklagre rundt omkring i Europa sammen med rederier. Logistik bliver blandt andet i forbindelse med LEAN projekter fuldt integreret i virksomhedernes værdikæde. Shipping og spedition bliver et speciale Scenario 1: Det digitale fort Kendetegn: I scenario 1 vil der ske en glidning. Døgnrytmen bliver 24 timer i det globale marked. Vi er længere på arbejde, og har kortere tid til at handle. Grossister kan levere det, som detailhandelen ikke kan. Eller et andet udfald: Hvis detailhandelen er skarp nok i sine krav, går de direkte til logistikledet (speditører) uden om grossisterne. (Anita: Ja, vi kan godt se skriften på væggen ). I detailhandelen bliver der fuldstændig konkurrence på nye varer. Der opereres med timepriser. Kl. 10 priser, kl. 11 priser - som element i konkurrencen. [Det ser vi også allerede i dag - f.eks. benzinselskaber, som centralt fra dikterer priser, der dog reguleres i forhold til lokale forhold.] Der bliver en større og større integration med kunden. Shippingvirksomheder deler ITsystemer med deres kunder. De binder sig tæt som aktører - også selv om de ikke er trygge ved det. Der bliver mere og mere arbejdsopgaver i 3. parts logistik - speditør-motto: We ll fix it. Der bliver flere lagerhoteller. Detailhandel: To typer forbrugere: Discount (mandag til torsdag) og efterspørgere af luksusvarer (weekend). Udbredelse af e-handel og krav om døgnåbning. Konkurrence på pris. Handel og logistik: Arbejdsopgaver: Detailhandel: Indkøb og salg integreres. Medarbejderne er programmerede, og de traditionelle opgaver forsvinder. Medarbejderne kommer til at udføre handels- og logistikopgaver. Ansvarlighed over for hele processen (fra salg ud af lager til salg ud af butik), bredere jobindhold. Fra spidskompetencer til højere grad af centralisering og kernekompetencer. Skabe nærhed mellem forbrugere og varer. Kunderådgivning. 15

16 Krav om IT-kundskaber. (Kunden ved, hvad han vil have, når han er i butikken. Eks. Drive-in supermarked, hvor varerne er bestilt på forhånd. Derfor ikke krav om rådgivning men om IT-kundskaber). Informationssøgning om varer i forhold til udvalg, kvalitet og opfølgning på levering. Høj medarbejderomsætningshastighed uddannelse af generalister. Fokus på den enkelte medarbejders merværdi. Krav om fleksibilitet i forhold til levering = butiksansatte trækker varer direkte fra lager. Lokke kunder til merkøb gennem showrooms = udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside. Håndtering af store datamængder forudsigelse af efterspørgsel dynamiske og fleksible butikker, indretning af butikken og vareudbud efter kundegruppe fra dag til dag. Bearbejdning af informationer Videnintensive arbejdsopgaver. På trods af e-handelens udbredelse, bibeholdes de fysiske butikker. Handel og logistik: Handel og logistik samt detailhandel smelter sammen, arbejdsopgaver og kvalifikationer er de samme. Opgaverne forsvinder ikke, men de flyttes. Integration af opgaverne i virksomheden. Ekspedition Styring af transport. Data mining. Spedition og shipping: Speditionsfunktionerne er globale kommunikation til samarbejdspartnere. Hurtig fejlfinding, processtyring, opdage og rette fejl. Krav om dokumentation af informationsflow, pengeflow, materialestrøm osv. i alle led. Dokumentation af juridiske problemstillinger. Terrorsikring. Interkulturel kommunikation. Ledelse. Teamwork. Globale procedurer, kvalitetsstyring og certificering i forbindelse med f.eks. terrorsikring. Vi tilpasser os ikke verden vi stiller krav til verden og har bukserne på. Kvalifikationer Detailhandel: Generalistkompetencer. Informationsøgning på nettet. Kundeservice. Salg vil stadig foregå i forretningen (kunden skal ikke sendes hjem og taste og tænke). Markedsføring. 16

17 Handel og logistik Serviceminded, kunden i fokus, forståelse af kundens behov (og kundens kunde). Viden om: Salg. Kommunikation. Samarbejde. Analytiker - omsætning til handling. Informationsbearbejdning. Alle opgaver indebærer bearbejdning af data og betjening af IT. Intelligente maskiner og automatisering overtager arbejdsopgaver - f.eks. kopimaskiner, der selv underretter reparatør om fejl = frigivelse af ressourcer, færre blæksprutte -arbejdsopgaver. Spedition og shipping Viden om: Jura (transportjura). Toldbestemmelser. IT. Problemløsning. Sprog- og kulturkendskab. Tidsmæssig og rumlig fleksibilitet. Mangfoldig medarbejdersammensætning for at servicere bred kundegruppe i forskellige lande. Videnintensivering. Højere uddannelsesniveau for at sikre beslutningskompetence og overblik. Integration mellem produktion og transport = behov for indsigt i kundevirksomhed for at designe produkter. Scenario 2 - Det globale tivoli Kendetegn EU forsvinder som konstruktion - baserer sig på kristendommen. Vi melder os ind i en samfundsmodel ved den teknologi man vælger. - Det muliggøres ved teknologien - hvilken klub man tilhører. Lidt a la NY som er opdelt i sub-byer - Chinatown, Little Italy, den jødiske bydel mv. Fra sub-sub-kultur til mainstream. Esben Wolf introducerede et andet billedpar - hvor The bazar er det globale tivoli og The Catedral er modbilledet. The basar er kendetegnet ved: Man vælger ikke ukritisk teknologiløsninger, man vælger den også fra - ikke fordi man er blevet mæt, men man vælger de gadgets, som man synes om. Er afslappet om teknologivalg. Det autonome individ - build a bear konceptet. Vi bilder os ind, at vi er individualister - men vi er det ikke. 17

18 Mikrobryggerier er typiske for The bazar. Det er ikke ligegyldigt, hvordan varerne er blevet transporteret - miljø. Man skal kunne fortælle historien. Grossisterne skal hjælpe detailhandelen ved at fortælle butiksejeren historien. Det kræver uddannelse ud i yderste led. Arbejdsopgaver Innovation. Oplevelse. Netværk. Informations- og kommunikationsteknologi har genopdaget det lokale marked, så udbud og efterspørgsel bliver langt mere gennemskueligt - markedspladsen bliver global. Hjallerup marked bliver global! Spedition Sporbarhed på grund af viden om producenten og viden om produktet - kvalitetskontrol. De bliver måske rykket ud til der, hvor varen eksisterer, viden om produktet - kan formateres til en fremskudt indkøbsfunktion. Hurtigere og halvfabrikata skal leveres, større dynamik og fleksibilitet. Certificering (miljø). Det handler ikke kun om, hvad de gerne vil have - man skal fortælle dem om, hvad de ikke ved. Fortælle samarbejdsparter om hvilket udviklingspotentiale, der ligger i relationen. Transformering til behov. Tætte relationer mellem samtlige led. Globalt samarbejde. Kulturformidler. Rapportering af fejl. Systemer skal fitte sammen. Være forbindelsesled mellem hovedkontor og resten af verden. Handel og logistik Fleksibilitet, at få ting hurtigt igennem - vareflow. Mange varer, mange ting på hylderne. Procesorienteret, meget stort fokus på relationer mellem ansat og kunde - opbygge gode, loyale og troværdige relationer. At kunne transformere sig on the spot Omstillingsparat. Transformation. Meget mere oplevelsesorienteret teknologi, meget mere individualiseret - forskel fra scenario 1, som var administrativt orienteret! Meget teknologi individuelt orienteret. Som kunde: Selv stå for at levere og udvikle produktet, som handel og logistik skal varetage leverancen af. Certificering. Indkøbsfunktionen bliver ekstremt vigtig, fokus på viden. 18

19 En grossist i scenario 2 sælger oplevelser via markedsføring. Vi sælger identitet - f.eks. Max Havelaar kaffe. Hvordan rammer man den rigtige målgruppe? Eksemplet med de unge - de vælger ikke Max Havelaar kaffe, fordi de præsenteres for prøver i et supermarked, men deler man pakke ud ved en ColdPlay koncert - så måske! Detail Oplevelsesfremmende - ikke [nødvendigvis] sælge mere. At overaskes og udfordres. At pleje og servicere. Tænke indad, fokusere på egne processer. Produkterne bliver personaliseret. Undergrunds- og unikke butikker er forgangsfolk for alle andre - denne viden vil skabe udvikling for alle andre. Kan man købe relationen, som man sikrer sig det stilbevidste? - Købe sig til viden. Mange trends, som få trendsættere kender, men som mange køber sig viden til. Alt bliver bygget individuelt (typehuse, biler). Code of conduct vil blive optimeret enormt - brugt som markedsføring. Det vil være unikt mellem de enkelte butikker, på baggrund af deres mål, alle vil differentiere sig. Virksomhederne ansætter spin doctor. Damage control. Der er medarbejderne i front. Det er de sælgende medarbejdere. Der er de registrerende medarbejdere. Kvalifikationer/ kompetencer Flere specialister. Troværdighed. Social ansvarlighed (minus børnearbejde). Livsindholdet er at være en særlig individualiseret forbruger. Er det hønen eller ægget - Kim Larsen laver den musik, brugerne vil have; eller laver han den musik, som kunderne derefter efterspørger? Arbejdet vil rykke fra at være trivielt til at være fleksibelt - fokus på. Det kræver risikovillighed, fordi alting er meget mere uforudsigeligt - omstillingsparat. Lære at håndtere stress. Kommunikationshastigheden stiger - kompetencerne til analyse og mobilitet er essentielle. Spedition Ekstremt omstillingsparat. Innovationsorienteret. Kamæ leon. Handel og logistik Etik og troværdighed. De store kæder vil differentiere sig og opkøbe de små; de vil også differentiere sig internt. - Risikoen flytter fra detail til logistik, da det er de store, der styrer. 19

20 Samtidig kommer der krav til, at historierne holder. Selvom de store styrer differentieringen, skal det stadig være individuelt. Detail Skuespillere, der udstiller rollen omkring dit (producent) produkt. Man vil kopiere sine venner, så længe det er individuelt bestemt, at man ikke lader sig styre. Kræver købmandskab. Kommunikationseksperter. Markedsføring specifikt til bruger, vi markedsfører specifikt efter målgruppens bevægelser (f.eks. reklameblokke). Meget faglig viden - man skal vide, hvilke vinstokke viden er kommet fra. Det er forskelligt, hvad folk vil vide. Håndtering af information. 20

21 Bilag 2a: Tabeller over centrale resultater fra survey I de nedenstående tabeller gengives centrale resultater fra den gennemførte survey. I opgørelsen af svarfordelinger i de nedenstående tabeller, er det opgjort dels hvor mange, der har svaret bekræftende på spørgsmålet (under kolonneoverskrift Antal Ja ), og dels hvor mange, der har svaret bekræftende på spørgsmålet målt i forhold til det samlede antal, der har svaret på spørgsmålet. Sidstnævnte er opgjort procentvist og er gengivet i kolonne med overskrift %. 21

22 Teknologianvendelse sammenlignet mellem brancher Tabel A Teknologier der anvendes i virksomhederne generelt i dag. I den nedenstående tabel A vises en oversigt over hvilke teknologier, der anvendes i virksomhederne generelt i dag. Absolut og procentvist fo r- delt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående ). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvo r mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende deres teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for brugen af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden bruger den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på brugen af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de henholdsvis bruger eller ikke bruger den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende tabel AA, hvor det for hver branche og brancher i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 22

23 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel A. Anvendte teknologier i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier i dag Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 7% af varers fysiske 17placering og 4% evt. påvirkning 3) 8% 7 9% 5 5% 2 2. Stregkode-teknologi 50% % 48 43% 39 31% 17 51% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 33% 82 24% 16 39% 34 36% 19 30% Sensor-teknologi 18% 43 23% 16 16% 14 19% 9 10% 4 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 31% 76 18% 12 30% 27 47% 24 32% Simuleringsværktøjer 27% 66 22% 15 27% 24 29% 15 31% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 92% % 57 95% 82 98% 53 93% Web-teknologi 84% % 58 83% 75 83% 44 86% E-handel Business to Business 55% % 35 64% 56 52% 27 50% E-handel Business to Customer 41% % 29 39% 34 40% 21 45% EDI (Electronic Data Interchange) 54% % 28 61% 52 58% 31 49% Database-programmer 86% % 60 85% 76 81% 42 95% Kvalitetsstyringssystemer 66% % 39 79% 70 62% 32 63% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 29% 73 21% 14 38% 34 19% 10 36% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 80% % 55 85% 79 65% 35 90% Planlægnings- eller logistiksystemer 67% % 37 77% 69 57% 31 72% Business intelligence systemer 34% 82 28% 18 46% 40 27% 14 25% CRM (systemer til Customer Relation Management) 36% 88 24% 16 47% 41 35% 17 35% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 97% % 67 97% 89 96% 54 98% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 89% % 61 88% 81 89% 49 92% Andet. 33% 7 33% 1 30% 3 50% 2 25% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Kategorien % angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomheden benytter teknologien i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Sidstnævnte er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 23

24 Tabel AA. Anvendte teknologier i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier i dag Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 253 varers fysiske placering 17 og evt. 68 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes. Kategorien Antal i alt angiver hvor mange respondenter, der har i alt svaret på brugen af den pågældende teknologi. 24

25 Tabel B Teknologier der forventes anvendt i virksomhederne fremover I den nedenstående tabel B vises en oversigt over hvilke teknologier, der forventes at blive anvendt i virksomhederne fremover. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes at blive benyttet fremover. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende deres forventede fremtidige teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for forventet fremtidig brug af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden forventer at bruge den pågældende teknologi fremover målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på deres forventninger til fremtidig brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de forventer henholdsvis at bruge eller ikke bruge den pågældende teknologi fremover, henvises der til Tabel BB, hvor det for hver branche og brancherne i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 25

26 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel B. Forventede anvendte teknologier i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier fremover Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 38% af varers fysiske 73 placering 44% og evt. påvirkning 22 ) 27% 18 44% 18 43% Stregkode-teknologi 72% % 43 71% 51 50% 17 76% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 51% 91 47% 23 49% 31 62% 23 45% Sensor-teknologi 34% 59 31% 15 34% 22 46% 13 30% 9 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 48% 89 28% 13 40% 25 80% 32 56% Simuleringsværktøjer 42% 74 40% 19 38% 25 40% 14 52% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 94% % 45 93% 65 95% % Web-teknologi 93% % 49 91% 64 94% 34 97% E-handel Business to Business 77% % 36 81% 58 72% 28 78% E-handel Business to Customer 66% % 40 57% 38 63% 25 71% EDI (Electronic Data Interchange) 69% % 29 77% 54 69% 27 71% Database-programmer 90% % 47 89% 63 92% 35 97% Kvalitetsstyringssystemer 77% % 36 83% 59 81% 29 75% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 46% 87 25% 13 57% 40 43% 16 55% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 90% % 48 87% 59 84% % Planlægnings- eller logistiksystemer 86% % 39 89% 63 89% 33 94% Business intelligence systemer 52% 99 42% 21 61% 43 51% 18 49% CRM (systemer til Customer Relation Management) 56% % 23 69% 48 48% 16 48% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 95% % 52 93% 69 92% % Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 90% % 45 86% 63 97% 38 97% Andet. 29% 4 0% 0 20% 1 100% 2 20% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien %. angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomheden forventer at benytte teknologien fremover i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres forventede brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvist i kolonnen med overskriften %. 26

27 Tabel BB. Forventede anvendte teknologier i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier fremover Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 193 varers fysiske placering 73 og evt. 50 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi fremover. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svare t bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien Antal i alt angiver hvor mange respondenter, der har i alt svaret på deres forventede fremtidige brug af den pågældende teknologi. 27

28 Tabel C Teknologier der anvendes af virksomhedernes handels- og kontoransatte i dag. I den nedenstående tabel C vises en oversigt over hvilke teknologier, der anvendes i af virksomhedernes handels- og kontoransatte i dag. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels- og kontoransatte. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende handels- og kontoransattes teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for brugen af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomhedens handels- og kontoransatte bruger den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på handels- og kontoransattes brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om virksomhedens handels- og kontoransatte henholdsvis bruger eller ikke bruger den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende Tabel CC, hvor det for hver branche og brancher i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 28

29 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel C. Anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal og procent. Anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte i dag % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 6% af varers fysiske 14 placering 3% og evt. påvirkning 2 ) 7% 6 7% 3 8% 3 2. Stregkode-teknologi 39% 91 63% 40 28% 24 28% 13 38% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 25% 56 17% 10 25% 21 38% 17 21% 8 4. Sensor-teknologi 11% 23 16% 9 9% 7 11% 5 6% 2 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 25% 56 12% 7 24% 20 39% 17 32% Simuleringsværktøjer 20% 47 12% 7 24% 21 28% 13 16% 6 7. Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 88% % 48 89% % 47 89% Web-teknologi 80% % 48 77% 65 82% 36 82% E-handel Business to Business 51% % 27 55% 47 46% 21 58% E-handel Business to Customer 34% 77 34% 21 31% 26 30% 14 46% EDI (Electronic Data Interchange) 43% 99 28% 16 47% 40 51% 24 50% Database-programmer 79% % 46 77% 68 78% 38 86% Kvalitetsstyringssystemer 47% % 21 54% 47 40% 18 59% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 25% 56 16% 10 32% 27 18% 8 30% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 73% % 41 77% 67 64% 29 87% Planlægnings- eller logistiksystemer 55% % 24 63% 55 53% 24 58% Business intelligence systemer 24% 53 15% 9 34% 28 23% 10 16% CRM (systemer til Customer Relation Management) 26% 58 14% 8 35% 30 23% 9 29% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 91% % 59 89% 77 92% 47 89% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 80% % 48 74% 64 88% 43 89% Andet. 52% % 2 33% 3 100% 3 43% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om handels - og kontoransatte i virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels - og kontoransatte. Kategorien % angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at handels - og kontoransatte i virksomheden benytter teknologien i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på handels - og kontoransattes brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Sidstnævnte er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 29

30 Tabel CC. Anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden i dag. Fordelt efter branche. Antal besvarelser i alt og antal ja svar. Anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte i dag Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja Antal i alt Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation af 227 varers fysiske placering 14 og evt. 59 påvirkning ) Stregkode-teknologi Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) Sensor-teknologi GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) Simuleringsværktøjer Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni Web-teknologi E-handel Business to Business E-handel Business to Customer EDI (Electronic Data Interchange) Database-programmer Kvalitetsstyringssystemer Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) Planlægnings- eller logistiksystemer Business intelligence systemer CRM (systemer til Customer Relation Management) Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) Andet Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om handels - og kontoransatte i virksomheden benytter eller ikke benytter den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien benyttes af handels - og kontoransatte. Kategorien antal i alt angiver hvor mange respondenter, der i alt har svaret på spørgsmålet om handels - og kontoransattes brug af den pågældende teknologi. 30

31 Tabel D Teknologier der forventes anvendt af handels- og kontoransatte i virksomhederne fremover I den nedenstående tabel D vises en oversigt over hvilke teknologier, der forventes at blive anvendt af handels- og kontoransatte i virksomhederne fremover. Absolut og procentvist fordelt på de enkelte brancher og samlet for de brancher som er udvalgt og indgår i undersøgelsen (benævnt Alle udv. brancher i det nedenstående). Betegnelsen Tværgående brancher dækker brancher, hvor virksomhedens aktiviteter går på tværs af de brancheområder, som indgår i undersøgelsen. Det kan dreje sig om følgende: 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om de forventer handels- og kontoransatte i virksomheden fremover vil benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi. Kolonneoverskriften Antal ja angiver hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes at blive benyttet fremover af deres handels- og kontoransatte. Det er ikke alle respondenter, der har svaret på alle spørgsmål, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen vedrørende handels- og kontoransattes forventede fremtidige teknologianvendelse. Antallet af besvarelser kan derfor variere mellem de spørgsmål som indgår i undersøgelsen, og vil kunne afvige fra de 271, der i alt har besvaret spørgeskemaet. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvis. I opgørelsen af svarfordelinger for handels- og kontoransattes forventet fremtidig brug af den enkelte teknologi, er det derfor opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på, at virksomheden forventer at handels- og kontoransatte fremover vil bruge den pågældende teknologi målt i forhold til det samlede antal, som har svaret på deres forventninger til handels- og kontoransattes fremtidig brug af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis og er gengivet i kolonne med kolonneoverskrift %. For at se hvor mange der i alt har svaret på, om de forventer at handels- og kontoransatte i virksomheden fremover henholdsvis vil bruge eller ikke bruge den pågældende teknologi, henvises der til den efterfølgende Tabel DD, hvor det for hver branche og brancherne i alt er opgjort, hvor mange der i alt har svaret. 31

32 (Se foregående side for tabelforklaring mv.) Tabel D. Forventede anvendte teknologier af handels- og kontoransatte i virksomheden fremover. Fordelt efter branche. Antal og procent. Forventede anvendte teknologier blandt virksomhedens Alle udv. brancher Detail Handel & logistik Spedition & ship. Tværgående brancher handels- og kontoransatte fremover % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja % Antal Ja 1. RFID-teknologi. (Radio Frequency Identification Device Chips med radiosignal til identifikation 25% af varers fysiske 44 placering 27% og evt. påvirkning 12 ) 20% 13 32% 11 26% 8 2. Stregkode-teknologi 52% 94 73% 35 48% 33 31% 11 52% Andre tagging-teknologier (f.eks. Blue-tooth, motes mv.) 40% 72 32% 15 46% 31 53% 18 27% 8 4. Sensor-teknologi 22% 38 23% 11 17% 11 24% 7 29% 9 5. GPS (Ground Position System - satellitbaseret identifikation af produkter) 40% 72 21% 10 38% 25 59% 22 47% Simuleringsværktøjer 33% 60 33% 16 32% 22 35% 11 34% Forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni 91% % 46 88% 61 94% 34 97% Web-teknologi 85% % 46 85% 56 82% 28 84% E-handel Business to Business 70% % 34 75% 52 61% 20 69% E-handel Business to Customer 56% % 34 43% 27 53% 18 65% EDI (Electronic Data Interchange) 54% 97 39% 18 58% 39 60% 21 61% Database-programmer 85% % 42 82% 58 83% 30 94% Kvalitetsstyringssystemer 59% % 22 64% 44 63% 20 68% Systemer til produktionsstyring (f.eks. SAP) 33% 59 20% 9 41% 28 34% 11 35% Økonomistyringssystemer (f.eks. SAP) 81% % 44 79% 55 71% 24 94% Planlægnings- eller logistiksystemer 68% % 30 70% 47 69% 22 72% Business intelligence systemer 38% 67 31% 15 45% 29 41% 13 31% CRM (systemer til Customer Relation Management) 42% 75 30% 14 49% 33 42% 14 41% Generelle IT-programmer (f.eks. Office-pakken) 93% % 48 91% 64 91% 32 97% Tilpassede IT-programmer (ift. virksomhedens behov) 84% % 41 80% 55 89% 33 94% Andet. 40% 6 50% 1 29% 2 100% 2 25% Kilde : Baseret på data fra survey gennemført af Teknologisk Institut, samt beregninger Note: Tværgående brancher dækker 'Detailhandel, samt Handel og logistik' og 'Detail, Handel og logistik, samt spedition og shipping' og 'Handel og logistik, samt spedition og shipping'. Alle udv. Brancher viser opgørelse for alle de brancher som er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere teknologier og har for hver teknologi kunnet afkrydse, om virksomheden forventer at deres handels - og kontoransatte fremover vil benytte eller ikke benytte den pågældende teknologi. Kategorien Antal Ja i ovenstående tabel angiver, hvor mange respondenter, der har svaret bekræftende på, at teknologien forventes benyttet fremover. Kategorien %. angiver hvor mange respondenter, der har svaret, at virksomhedens handels - og kontoransatte forventes at benytte teknologien fremover i forhold til det samlede antal af respondenter, der har svaret på deres handels - og kontoransattes forventede brug (eller ikke brug) af den pågældende teknologi. Dette er opgjort procentvis t i kolonnen med overskriften %. 32

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Plancher til debat og diskussion; index

Plancher til debat og diskussion; index Plancher til debat og diskussion; index Der er indgår følgende 10 plancher: 1. Kompetence i samspil med vækst og arbejdskraft mv. 2. Kompetencer i strategisk virksomhedsperspektiv 3. Kompetencer set ift.

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Gør kundedata til sund forretning Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Agenda 09.00 09.15 Velkomst og introduktion til dagen v/s.christoph 09.15 10.00 CRM i small business vækst v/p.ø.jacobsen,

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

E-markedspladser. Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger. E-markedspladser. Digital Aktør. Morten Rask 2

E-markedspladser. Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger. E-markedspladser. Digital Aktør. Morten Rask 2 E-markedspladser Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger E-markedspladser Virtuelt produkt Virtuel Proces Digitalt produkt Fysisk produkt Fysisk Digital Digital Proces Virtuel

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Showcase minihåndbog. Projekt fremtidens kompetencebehov. Version 1.1

Showcase minihåndbog. Projekt fremtidens kompetencebehov. Version 1.1 Showcase minihåndbog Projekt fremtidens kompetencebehov Version 1.1 1.1 Indledning I forbindelse med Region Midts projekt fremtidens kompetencebehov skal der udarbejdes 4 showcases for hvert ressourceområde.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Videncenter for Innovation

Videncenter for Innovation Helene E. Pedersen 9. februar 2012 videncenterchef Videncenter for Innovation Videncenter for Innovation FUTURE INNOVATORS MADE IN DENMARK Født 2005 på Erhvervsakademi SydVest 2010 udnævnt til best practice

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013

VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013 VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013 Status, muligheder og udfordringer i MODE- OG TEKSTILBRANCHEN DANSK MODE & TEXTILS VISION DM&T skal være mode- og tekstilbranchens eget og foretrukne videncenter,

Læs mere

E-handel i Danmark - Benchmark EU

E-handel i Danmark - Benchmark EU ** Island** Frankrik * Finland* Irland Serbien** * Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 FEBRUAR 217 E-handel i - Benchmark EU Danske virksomheder er europamestre i at købe ind på nettet, mange

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Fra traditionel detailhandel til convenience butikker Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Udarbejdet i december 2009 af GEMBA Innovation for HAKL 1. Indledning Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET LOGISTIKASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Bringing home. value

Bringing home. value Bringing home value velkommen til actonas med actona company som samarbejdspartner åbner der sig en helt ny møbelverden. vores vision er, sammen med vore leveran-dører, medarbejdere, detailforhandlere

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere