DS/EN DK NA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010-03"

Transkript

1 DS/EN DK NA: Ntionlt nneks til Eurocode 1: Lst på bygærker Del 1-4: Generelle lster - Vindlst Forord Dette ntionle nneks (NA) er en reision f en tidligere udge f EN DK NA:007 og Tillæg 1: til EN DK NA:007. Tidligere udger, tillæg og oersigt oer stlige udrbejdede NA er kn findes på Gyldighedsoråde Dette NA fstsætter betingelserne for ipleenteringen f denne Eurocode i Dnrk. Indhold Dette NA indeholder de ntionle lg, der er gældende i Dnrk. De ntionle lg kn ære i for f ntionlt gældende ærdier, lg elle flere etoder i Eurocoden eller tilføjelse f supplerende ejledning. I dette Ntionle Anneks er ngiet: Ntionle lg st oersigt oer stlige punkter, hor der kn foretges ntionle lg Beskrielse f ntionle lg Supplerende (ikke odstridende) infortion, so kn ære til hjælp for brugeren f Eurocoden Side 1 f 6 DS/EN DK NA:010-05

2 Ntionle lg st oersigt oer stlige punkter, hor der kn foretges ntionle lg Punkt Ene Vlg 1.1 (11) Note 1 Supplerende diensioneringsregler Ingen 1.5 () Diensionering ed nendelse f Ingen forsøg og ålinger 4.1 (1) Ntionl klitisk infortion Ikke relent 4. (1)P Note Bsisindhstighedens grundærdi Ntionlt lg 4. ()P Note 1, Retningsfktor, årstidsfktor og Ntionlt lg, 3 og 5 odificeret bsisindhstighed (1) Note 1 Orogrfifktor og Ingen supplerende regler og iddelindhstighed 4.3. (1) Ruhedsfktor Ntionlt lg 4.3. () Besteelse f terrænruhed Anbeflet procedure nendes (1) Besteelse f orogrfifktor Anbeflet procedure nendes (1) Betydning f nbokonstruktioner Anbeflet procedure nendes (1) Betydning f tætstående bygninger Anbeflet procedure nendes 4.4 (1) Note Turbulensintensitet Anbeflet procedure nendes 4.5 (1) Note 1 og Krkteristisk ksilt hstighedstryk og luftens densitet Anbeflet procedure og ærdi nendes 5.3 (5) Mngel på korreltion Ntionlt lg 6.1 (1) Konstruktionsfktor Ingen supplerende ejledning (1) Note 3 Procedure for besteelse f det Proceduren i Annex C nendes dyniske respons 6.3. (1) Besteelse f flytninger og Proceduren i Annex C nendes ccelertioner 7.1. () Asyetri og ridningspåirkning Anbeflet procedure nendes (1) Virkningen f is og sne Ingen supplerende ejledning 7..1 (1) Note Forfktorer for indlsten på Anbeflet procedure nendes reler elle 1 og 10 ² 7.. (1) Referencehøjder Anbeflet procedure nendes 7.. () Note 1 Forfktorer for ægge Anbeflede ærdier nendes 7..8 (1) Forfktorer for cylindriske tge Anbeflede ærdier nendes 7..9 () Åbningsforhold Ingen supplerende ejledning (3) Note Første bullit Forfktorer for ægge eller tg ed ere end et lg Ntionlt lg (1) Forfktorer for fritstående ægge Anbeflede ærdier nendes () Vndret excentricitet for skilte Anbeflet ærdi nendes 7.6 (1) Note 1 Betydningen f frundede hjørner Anbeflede ærdier nendes Side f 6 DS/EN DK NA:010-05

3 Punkt Ene Vlg 7.7 (1) Note 1 Forfktorer for priser ed kntet Anbeflet ærdi nendes tærsnit 7.8 (1) Forfktorer for priser ed Anbeflede ærdier nendes tærsnit so en regulær -knt (>4) Forfktorer for ertikle cylindre i Ntionlt lg række 7.10 (1) Note 1 Forfktorer for kugler Anbeflede ærdier nendes 7.11 (1) Note Reduktionsfktorer for scffolding Ingen supplerende ærdier 7.13 (1) Reduktionsfktorer for fri Anbeflede ærdier nendes ostrøning ed enderne f cylindre eller priser 7.13 () Slnkhed og reduktionsfktorer Anbeflede ærdier nendes 8.1 (1) Note 1+ Vindlst på broer Ikke relent for bygninger 8.1 (4) Substitutionsærdi for grundærdi Ikke relent for bygninger for bsisindhstigheden 8.1 (5) Substitutionsærdi for grundærdi Ikke relent for bygninger for bsisindhstigheden 8. (1) Note 1 Procedure for dynisk respons på Ikke relent for bygninger broer 8.3 (1) Forfktorer for indlst på Ikke relent for bygninger rækærk etc. på broer () Reduktionsfktor for indlst på Ikke relent for bygninger broer 8.3. (1) Forfktorer for indlst på broer Ikke relent for bygninger (1) Note 1 Forfktorer for indlst på broer Ikke relent for bygninger (1) Forfktorer for indlst på broer Ikke relent for bygninger 8.4. (1) Note 1 Vindlst på bropiller Ikke relent for bygninger og A. (1) Inhoogent terræn Ntionlt lg E (1) Luftens densitet Anbeflet ærdi nendes E (1) Note Vlg elle procedure 1 og Ntionlt lg 1 og E (3) Vlg elle procedure 1 og Ntionlt lg E (1) Antllet f lstcykler Ntionlt lg Note 1 E () Note Luftens densitet Anbeflet ærdi nendes 1 E (4) Indflydelsen f turbulens Ntionlt lg E (6) Pek fktor Den nbeflede ærdi nendes E.3 () Stbilitetspreter Ingen supplerende ærdier Side 3 f 6 DS/EN DK NA:010-05

4 Ntionle lg 4. (1)P Note Bsisindhstighedens grundærdi Bsisindhstighedens grundærdi b, 0 regnes til 4 /s oerlt i Dnrk bortset fr i en rndzone i Jyllnd ed lokliteter, der ligger indre end 5 k fr Vesterhet og Ringkøbing Fjord. I rndzonen regnes bsisindhstighedens grundærdi til 7 /s ed kysten lineært ftgende til 4 /s ed rndzonens ophør. Fstlæggelsen f rndzonen skl urderes under hensyntgen til lokle orogrfiske forhold, eksepelis de estjyske fjorde. 4. ()P Note 1,, 3 og 5 Retningsfktor og årstidsfktor og odificeret bsisindhstighed Den odificerede bsisindhstighed ændres ikke. Retningsfktorens kdrt c dir er nført i tbel 1, hor indretningen ngier idtpunktet i den 30 grders sektor, horfr inden koer. Retningsfktoren kn nendes sen ed terrænurderingen ed besteelsen f den krkteristiske indhstighed fr den pågældende indretning, såfret de retningsbestete forudsætninger kn påregnes eksisterende lige så længe so konstruktionen. Tbel 1 Retningsfktorens kdrt c dir Vindretning N 0 NNØ 30 ØNØ 60 Ø 90 ØSØ 10 SSØ 150 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 c dir Vindretning c dir S SSV VSV ,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 Årstidsfktorens kdrt er nført i tbel 1b. V VNV NNV Tbel 1b Årstidsfktorens kdrt c seson Måned Jn Feb Mr Apr Mj Juni Juli Aug Sep Okt No Dec c seson 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 Punkt 4.3. (1) Til noten efter. kn nføres i det ntionle nneks. tilføjes Den nbeflede etode til besteelse f ruhedsfktoren i højden z er giet ed ligning (4.4) Noten fsluttes efter i tilstrækkelig grd, se () tilføjes Kystnære oråder udst for pålndsind regnes til terrænktegori I for de pågældende indretninger I tbel 4.1 udides ktegori I ed st kystoråde eksponeret til åbent h. Side 4 f 6 DS/EN DK NA:010-05

5 5.3 (5) Mngel på korreltion Virkningen f den nglende korreltion elle udendige og indendige indtryk kn tges i regning ed besteelsen f indlsten Forfktorer for ertikle cylindre i række Tbel 7.14 kn underurdere indlsten for /b <,5 A. (1) Inhoogent terræn Procedure 1 nendes. I procedure 1 erstttes ktegori 0 ed ktegori I og ktegori I til III erstttes f ktegori II og III (3) Note Første bullit Forfktorer for ægge eller tg ed ere end et lg For rndoråder benænt "A" på figur 7.5 kn den nførte forfktor for det pereble ydre lg underurdere indlsten. Denne indlst underurderes ikke ed forfktoren -0,9. E (1) Note 1 og Vlg elle procedure 1 og Procedure nendes E (3) Vlg elle procedure 1 og Procedure nendes E (1) Note 1 Antllet f lstcykler Se nedenfor. E (1) Note 1 Antllet f lstcykler - udttelseslster For de konstruktioner, hor den krkteristiske ksile udbøjning bestet i E i EN :005 er indre end c. 10 % f konstruktionens tærål, kn udttelseslsterne bestees ed hjælp f E i EN :005 ed konstnterne C og K so nført nedenfor. c Konstnten C c s fhængighed f indhstighedsforholdet iddelindhstigheden, og crit i crit, i /, hor er 10-inutters, er resonnsindhstigheden, bestees tilnærelsesis ed: 3 / 1 1, / crit i C = c Cc ( tbel E.6) exp crit, i B C c ( tbel E.6) er nført i tbel E.6 i EN :005, og B kn tilnærelsesis regnes til B =0,1. 10-inutters iddelindhstigheden og resonnsindhstigheden oer terræn, hor konstruktionens beægelse er størst. crit, i bestees i den højde Konstruktionens beægelse underurderes ikke, his den erodyniske dæpningskonstnt K s fhængighed f indhstighedsforholdet / crit, i og turbulensintensiteten I bestees ed følgende forenklede og tilnærede udtryk: Side 5 f 6 DS/EN DK NA:010-05

6 K = K, x h( I ) g crit, i Funktionen h I ) er defineret i E (4) nedenfor. Funktionen g ntger sin største ærdi lig ( ed 1 for = crit, i og regnes t ftge lineært fr ærdien 1 til ærdien 0 for = crit, i. g regnes til 0 for < crit, i og > crit, i. Hyppigheden f iddelindhstigheder op til c /s kn bestees på grundlg f det europæiske indtls, se Troen, I.; Petersen, B. & Lundtng, E., 1989, Europæisk Wind Atls, Risø, Roskilde. For ind oer lndterræn ed en ruhedslængde på elle c. 0,01 og c. 0,05 kn hyppigheden f forskellige turbulensintensiteter tilnærelsesis urderes på bsis f en norlfordeling ed iddelærdien nført i 4.4 (1) i EN :005 og en spredning, so ftger grdis fr c. 0,06 ed iddelindhstigheder indre end c. 5 /s til c. 0,03 for iddelindhstigheder på c. 10 /s. Norlfordelingens sndsynlighedssse for negtie rguenter regnes her t sre til en turbulensintensitet på 0. Ved udttelsesberegninger bseret på oenstående specifiktioner skl ritionskoefficienten på spændingsidderne fr udttelseslsterne sættes til 30 % i forbindelse ed fstlæggelsen f prtilkoefficienten, se det ntionle nneks til EN E (4) Indflydelse f turbulens Virkningen f rytisk hirelfløsning fhænger f indens turbulens. For 10-inutters iddelindhstigheder større end c. 15 /s bestees indens turbulensintensitet f 4.4 (1) i EN :005. For 10-inutters iddelindhstigheder indre end c. 10 /s skl der tges hensyn til rytisk hirelfløsning i turbulensfri ind, hilket optræder under isse, reltit sjældne eteorologiske forhold. Konstruktionens beægelse underurderes ikke, his den erodyniske dæpningskonstnt K s fhængighed f turbulensintensiteten I bestees ed følgende forenklede og tilnærede udtryk: hor K ( I ) = K, x h( I ) K, x er nført i tbel E.6 i EN :005. Funktionen h bestees ed h( I ) = 1 3I for 0 I 0, 5 og h ( I ) = 0, 5 for I >0,5. Turbulensintensiteten hor konstruktionens beægelse er størst. I bestees i den højde, Supplerende, (ikke odstridende) infortion Troen, I.; Petersen, B. & Lundtng, E., 1989, Europæisk Wind Atls, Risø, Roskilde. Side 6 f 6 DS/EN DK NA:010-05

Det skrå kast uden luftmodstand

Det skrå kast uden luftmodstand Det skrå kast uden luftmodstand I dette lille tillæg skal i smart benytte ektorer til at udlede udtryk for stedfunktionen og hastigheden i det skrå kast uden luftmodstand. Vi il gøre brug af de fundamentale

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

En mekanisk analog til klassisk elektrodynamik

En mekanisk analog til klassisk elektrodynamik En mekanisk analog til klassisk elektrodynamik Af (f. 1970) er cand.scient i fysik fra Niels Bohr Institutet i 2000. Artiklen bygger på hans speciale. I dag arbejder han som softwareudikler på Danmarks

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Elementær Matematik. Rumgeometri

Elementær Matematik. Rumgeometri Elementær Mtemtik Rumgeometri Ole Witt-Hnsen Køge Gmnsium 8 Inhol. Koorintsstem i rummet.... Vektorer i rummet.... Sklrproukt.... Prmeterfremstilling for en linie i rummet...5. Krsproukt f to vektorer...6.

Læs mere

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard Det srå ast - ed luftodstand Eri Vestergaard Eri Vestergaard www.ateatisider.d Eri Vestergaard, Haderslev 9. Eri Vestergaard www.ateatisider.d 3. Indledning Denne note an danne udgangspunt for et 3g-projet

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Funktion af flere variable

Funktion af flere variable Funktion af flere variable Preben Alsolm 24. april 2008 1 Funktion af flere variable 1.1 Differentiabilitet for funktion af én variabel Differentiabilitet for funktion af én variabel f kaldes differentiabel

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere