Irland 26. Polen 27. Sverige 28. Australien 29. Rapid 30. Spirit 30. Carrier Drill 31. Seed Hawk 31. NZ Aggressive 32. TopDown 32.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Irland 26. Polen 27. Sverige 28. Australien 29. Rapid 30. Spirit 30. Carrier Drill 31. Seed Hawk 31. NZ Aggressive 32. TopDown 32."

Transkript

1

2 VÆLG DEN RIGTIGE ETABLERINGSMETODE Indhold Introduktion 3 Jordbearbejdning med plov 4 Jordbearbejdning uden plov 8 Øverlig jordbearbejdning 12 Såning direkte i stub 16 Valg af dyrkningsmetode 20 Valg af dyrkningsmetode på gården 22 Valg af dyrkningsmetode i hver mark 24 Erfaringer Irland 26 Polen 27 Sverige 28 Australien 29 Väderstads etableringsteknologi Rapid 30 Spirit 30 Carrier Drill 31 Seed Hawk 31 NZ Aggressive 32 TopDown 32 Cultus 32 Rexius 33 Carrier 33 Maskiner kapacitet og brændstof omkostninger 34 2

3 VÆLG DEN RIGTIGE ETABLERINGSMETODE Din bedrifts udbytte vores drivkraft Vores mål er at skabe alsidige redskaber til jordbehandling og såning, og som udfører et fortrinligt stykke arbejde uanset hvilket bearbejdningssystem, der anvendes. De fleste af vores redskaber udfører flere opgaver i en enkelt overkørsel, samtidig med at de har en høj fremkørselshastighed alt sammen noget der er med til at spare tid, energi og penge. På de følgende sider vil vi præsentere kendt viden og erfaringer vedrørende de forskellige dyrkningsmetoder. Vi har valgt typiske eksempler på redskaber, som passer bedst ind i de forskellige situationer. Kemikalier og kunstgødning er ofte tilføjet flere gange i løbet af sæsonen, men ved etableringen er der kun én chance for succes. Vores mål er at skabe etableringsløsninger til enhver situation. Vi håber, at du finder et system, der passer til dine forhold. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de, der har hjulpet med at producere denne brochure. Især vil vi takke agronom Sverker Bertilsson, Sverige for hans bidrag med viden og tekster, samt Dr. Dietmar Schmidt, Tyskland for hans bidrag. Väderstad-Verken AB Definitioner Pløjesystemer. Ved disse systemer skaber ploven grundlaget og udfører den største del af jordbearbejdningen. De efterfølgende harvninger er beregnet til at oprømme / sønderdele, pakke og skabe et såbed, hvor såsæden kan spire og udvikle sig med succes. Afhængigt af jordens struktur, vejrforhold og såmaskine skal der findes den rigtige løsning for at opnå det bedste resultat. Pløjefri dyrkning er ganske enkelt defineret ved at ploven mangler i dyrkningsprogrammet. Pløjefri dyrkning består i harvning, dybdeløsning og direkte såning. Reduceret jordbearbejdning dækker alle systemer hvor der er en bevidst ide med at reducere jordbehandlingen. Det kan f.eks. være systemer, med øverlig pløjning eller systemer, hvor såningen foregår efter en enkelt harvning. Men begrebet reduceret jordbearbejdning er bedst kendt ved pløjefri dyrkning. Såning med forudgående stubbearbejdning såning direkte i stub med total findeling af det øverste jordlag i ca. 10 cm dybde. Direkte såning såning direkte i stubben med meget lidt findeling af det øverste jordlag. ECO bearbejdning / Min-bearbejdning osv. Er alle mere eller mindre kendte systemer beregnet til pløjefri dyrkning. 3

4 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Pløjning er en af de ældste og mest efterforskede processer indenfor landbrug. Fordelene er blandt andet minimale problemer med stråbårne sygdomme og relativ lav følsomhed for regnfulde forhold under bearbejdningen. Ulemperne er hovedsagligt høje omkostninger og tidsforbruget samt den øgede risiko for erosion og tab af fugt. Ved pløjning er målet at begrave forrige års såbed og afgrøderester og det i en dybde på ca cm, og at skabe et nyt såbed i den vendte jord. Vel udført pløjning skaber praktisk talt en stråfri overflade og såbed, hvilket giver relativt få problemer med sygdomme, der stammer fra halm- og afgrøderester. Den større jordbearbejdningsdybde giver samtidig god kontrol med spirende spildkorn, hvilket især er vigtigt i kornprodukter. 4 Dybdebearbejdning med plov Sædskifte Pløjning passer bedre ind, der hvor der er få sædskifte end reduceret jordbearbejdning gør. Dette skyldes hovedsagligt bedre kontrol med spiresæd, og det giver et mindre svampeangreb, når afgrøderester er pløjet ned. Derfor kan pløjning være en måde at øge en bestemt afgrøde på i sædskiftet. Dog kan bestemte sygdomme, f.eks. i hvede, ikke undgås. Så i de fleste tilfælde kan et godt sædskifte også betale sig ved pløjning. I de fleste tilfælde betaler et godt sædskifte sig også ved pløjning Metoder Ved pløjning varierer pløjedybden ofte meget lidt fra år til år. Dette medfører et hårdt jordlag, lige under den jord, der er bearbejdet. I ekstreme tilfælde, hvor der er masser af halm, kan store mængder af halm samle sig lige over dette hårde jordlag. Disse lag er svære for såkornene at trænge igennem, og det giver ringe udvikling af rødder. For at undgå dette, bør pløjedybden varieres fra år til år. Er der store mænger af halm, kan det også være en ide med en overkørsel med f.eks. en Carrier før pløjning for at få blandet halmen i jorden. Maskiner Moderne plove findes i mange forskellige udformninger, med forskellige typer skær, muldplader osv. Jordbehandling efter pløjning har traditionen tro været domineret af tandharver, rotorharver, tromler og lamelplanker. Disc udstyr så som Carrier er ofte brugt. Såning har traditionelt været domineret af ældre skærtyper, som stiller store krav til såbedet. Såmaskiner såsom Rapid og Sprit med tallerkenskær er blevet meget populære. Disse redskaber udfører en grad af harvning i forbindelse med såning, og derfor spares adskillige

5 DYBDEHARVNING MED PLOV Efter pløjning jævner NZA såbedsharven marken, og forbereder jorden så der kan etableres et godt såbed. Facts ved pløjning Problemer tab af fugt tab af CO2 (i forbindelse med afbrænding) reduktion af regnorme risiko for hårdt jordlag risiko ved våde forhold: slemmet jordknolde risiko ved tørre forhold: knolde flere overkørsler efter pløjning for at opnå et godt såbed ødelæggelse af jordens struktur Fordele Tillader nedbør at trænge igennem Begraver halm, afgrøderester, gødning Kontrol med ukrudt Kan anvendes selv om jorden er lidt våd Jordløsning i dybden Velkendt tillid og tro til pløjning overkørsler for harvning. De har ligeledes en god evne til at bevare deres arbejdsdybde selv under grove forhold. Begge forhold der begrænser kravene til strukturen på et såbed. Kravene til et såbed og placeringen af såkorn er i grunden et spørgsmål om jordens fugtighed. På arealer, hvor såning ofte er efterfulgt af tørt vejr, er Rapid og Spirit med deres præcise placering af såkorn absolut at foretrække. Økonomi Ploven er ikke det absolut dyreste redskab i maskinparken, men dens begrænsede anvendelsesmuligheder gør, at omkostningerne pr. hektar er høje. Desuden er det begrænset, hvor mange hektar, der kan klares med én persons arbejde. Afhængigt af jordens beskaffenhed er der stor forskel på omkomstningerne ved pløjning. I let jord er det muligt at pløje med en større furebredde, og det er også let nok at etablere et acceptabelt såbed efter pløjning. I tung lerjord derimod skal furebredden sandsynligvis reduceres og 2-4 overkørsler skal der måske til for at forberede såbedet efter pløjning. Generelt er de forskelllige pløjesystemer ganske konkurrencedygtige i let jord på grund af de få overkørsler, som er nødvendige. Ydermere kræver denne jordtype ofte en dybere undergrundsløsning end ved reduceret jordbearbejdningssystemer, hvilket reducerer forskellen på disse systemer. 5

6 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Efter pløjning bearbejder Carrier jordknoldene. Vælger man en Carrier udstyret med Crossboard får man endnu flere kræfter til harvning. Crossboard fås i modeller med arbejdsbredderpå op til 6,5m. Både Spirit og Rapid har en formidabel harvningsevne og præsterer et fint såbed før den placerer såkornet. Såmaskinen pakker også jorden efter at have placeret såkornet, hvilket betyder, at der spares Väderstad anbefaler I tung jord og i arealer med mange jordknolde Dette harvnings koncept anbefales på arealer, hvor der forekommer mange jordknolde og når markerne skal harves omhyggeligt inden såning. Rexius tromlen knuser knoldene, og med en eller to overkørsler med NZA vil jordaggregaterne være findelt. adskillige overkørsler. Det sparer både tid, brændstof og holder på fugten. En sidste harvning inden såning udføres af Rapiden selv. Den pakker samtidig jorden efter at have placeret såkornet. (x2) Total Model 7 furet plov Rexius 1020 NZA 1000 Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0,71 0, 13 0,11 0,23 1,18 Brændstof (l/ha) 19,3 5,1 4,9 7,9 37,2 6

7 For større kapacitet Dette harveoncept anbefales, når der skal spares tid. Efter pløjning skabes der efter en eller to overkørsler med Carrier med Crossboard et lag muld. Den sidste harvning inden såning sørger DYBDE HARVNING MED PLOV Rapiden selv for. Samtidig pakker den jorden efter at have placeret såkornene. (x2) Total Model 7 furet plov Carrier 650 CB Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0,71 0,17 0,23 1,11 Brændstof (l/ha) 19,3 7,7 7,9 34,9 I let jord Dette harvningsystem anbefales i let jord. Er det nødvendigt kan en Carrier (eller Spirit brugt som en Carrier) bruges i første overkørsel for at harve og jævne arealet. En sidste harvning foretages af Spirit en under såningen. Den pakker også jorden efter at have placeret såkornene. Total Model 7 furet plov Carrier 650 CB Spirit 600 Tid (t/ha) 0,71 0,17 0,23 1,11 Brændstof (l/ha) 19,3 7,7 7,9 34,9 Lave omkostninger i fugtigt klima I let til middelsvær jord og under favorable forhold passer Carrier med gummivalse og Crossbord rigtig fint ind. Første overkørsel med Carrier udstyret med Crossboard skaber et fint lag muld. En sidste harvning inden såning foretages alene med Carrieren og det i samme overkørsel som såning. Total Model 4 furet plov Carrier Drill 300 Carrier Drill 300 Tid (t/ha) 1,23 0,46 0,46 2,15 Brændstof (l/ha) 19,2 7,6 7,6 34,4 Vi har valgt traktor ud fra såmaskinen og dermed arbejdsbredde ud fra harvningsredskabet. Flere tal på side 34. 7

8 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Pløjefri dyrkning kan bestå af harvning i 3 25 cm dybde. Valg af harvningsdybde fastlægges i stor udstrækning ud fra jordens struktur. Lettere jord har ofte bedst af en dybere harvning, hvorimod det modsatte er tilfældet i tung jord. Ved reduceret jordbearbejdning med dybdeharvning bliver kultivatorerne brugt til at løsne jorden dybere nede (10 25 cm). De primære grunde til dybdeharvning uden pløjning er den nedsatte risiko for skorpedannelse og slæmning, mindre risiko for erosion og udsigten til at bearbejde flere hektar i timen. Sædskifte På trods af en harvedybde på cm, efterlades der relativt 8 Dybdeharvning uden plov meget halm i overfladen efter dybdeharvning med en stubharve sammenlignet med pløjning. En positiv effekt af dette organiske lag er både en formindsket risiko for erosion og fordampning og samtidig fører det til mindre risiko for svampeangreb, og det skaber god mulighed for et godt sædskifte. To år i træk med den samme afgrøde skal helst undgås, korn bør ikke følge efter korn. Er dette alligevel tilfældet anbefales det at fjerne halmen. Dybdeharvningen giver større mængde korn i sædskiftet sammenlignet med øverlig harvning eller såning direkte i stub. Dog er dette problem ikke så stort, når der sås vårsæd, da der dermed er masser af tid mellem høst og såning som gør, at halmen kan nå at kompostere. Dybdeharvning uden plov Vigtige faktorer som er medvirkende til succes Afgrøderester skal fordeles godt og grundigt Et varieret sædskifte mindsker risikoen for overførsel af plantesygdomme Sygdomsfri afgrøderester med stort set ingen svampeangreb Fordele Forbedrer jordens struktur Mindsker risikoen for erosion, skorpedannelse og slæmning på grund af det organiske lag i overfladen Planerer arealer Mindre tidskrævende i forhold til pløjning

9 DYBDEHARVNING UDEN PLOV Metoder Dybdeharvning kan indledes med en øverlig harvning for at etablere et falsk såbed (spildkorn og ukrudt spirer). I den næste og dybere overkørsel bliver disse planter ødelagt. Afhængigt af kultivator og resultatet af jordbearbejdningen kan det være nødvendigt med en eller flere efterfølgende harvninger for at planere arealet og få skabt et godt såbed. Cultus har forskellige udstyrsmuligheder afhængig af om den skal køre i let eller tung jord. Kraftige harvetænder kombineret med en stålvalse giver mange kræfter i tung jord. I lettere jord passer gummivalsen i kombination med lettere harvetænder. Ved dybdeharvning uden plov har håndteringen af halmen stor betydning. Med en halmharve på Carrieren, bliver halmen fordelt en gang mere inden harvning. TopDown er en multiharve med stor kapacitet. Arbejdsdybden kan varieres fra 1 til 25 cm. Som en tommelfingerregel kan man sige, at ved dybdeharvning skal der bruges 2 cm arbejdsdybde pr. tons halm. Behandling af halm Ved al pløjefri dyrkning er behandling af halmen vigtig. Godt snittet og jævnt fordelt halm er elementært for et godt resultat. Dog kan der ved dybdeharvning bedre accepteres et større lag halm og knap så god fordeling af denne end ved øverlig harvning, da harvetænderne formår at blande jord og halm godt og grundigt. En tommelfingerregel siger, at ved dybdeharvning skal der bruges 2 cm arbejdsdybde pr. tons halm. Det vil sige, at hvis hveden giver 6 ton/h, skal man harve i en dybde på omkring 12 cm for at få iblandet al halmen. Jordens struktur Jord med ringe eller kun lidt indhold af ler mangler ofte den naturlige opbygning af strukturen og holdbarhed i jordaggregaterne, som ses i lerjord. Uden at blive løsnet, bliver disse aggregater med tiden kompakte og uigennemtrængelige. I sådan jord er dybdeharvning en af måderne at udnytte fordelene ved pløjefri jordbearbejdning uden reduceret udbytte. I lerjord kan dybdeharvning være nødven-dig for at udbedre skaderne i jord, som er komprimeret efter at gyllevogne eller mejetærskere har kørt under våde forhold. 9

10 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD TopDown TopDown Cultus Cultus Cultus Både TopDown og Cultus kan udstyres med en række forskellige harvespidser (der findes flere end de her viste). Og muligheden for at få vingeskær gør disse redskaber meget alsidige. På Cultus er der også mulighed for at vælge mellem harvetænder til let jord og til tung jord. Maskinerne De mest almindelige maskiner ved pløjefri dybdeharvning er harver som Cultus i kombination med et tallerkenredskab som Carrier. Et alternativ især til større gårde er den alsidige TopDown. Med dette redskab kan dybde- og øverlig harvning, planering og efterpakning ske i én overkørsel. Vil man nøjes med én enkelt overkørsel, skal man være sikker på effektiv kemisk bekæmpelse eller såmaskiner, som harver jorden såsom Rapid eller Spirit, for at bekæmpe spirende spildkorn og ukrudt. Dybdeharvning skaber et grovere jordlag end øverlig harvning, og det stiller større krav til såmaskinen for at holde sådybden og finishen på såbedet. Rapid og Spirit har en stor harvningsevne og sammen med deres evne til at holde en konstant sådybde, gør det dem yderst velegnede til formålet. Økonomi En kultivator behøver større trækkraftbehov end en plov for at flytte den samme mængde jord. Ofte behøver vi dog ikke at flytte den samme mængde jord. I stedet for vil man løsne og skabe passage i en bestemt dybde. Til det er en kultivator bedre egnet. En TopDown kan klare større areal end en plov på den samme tid. Det betyder stor besparelse af tid. I praksis skifter de fleste landmænd mellem dybde- og øverlig harvning, hvilket også giver en samlet besparelse. Undergrundsløsning Dybdeharvning kan til tider være under pløjedybde (35 50 cm) og kaldes populært for undergrundsløsning. Hyppigheden af undergrundsløsning kan variere fra hvert 3. eller 4. år til endnu sjældnere. Undergrundsløsning giver hovedsagligt en fordel når jorden har en hård. Väderstad anbefaler Stubharvning og falsk såbed Ved at foretage 2 overkørsler får man skabt et falsk såbed og får håndteret ukrudtet. Den første overkørsel med Carrier arbejder halmen ned i jorden og får spildsæd og ukrudt til at spire. Cultus (eller TopDown) arbejder jorden i bund og ødelægger det spirende ukrudt. En sidste harvning før såning udføres af Rapiden selv. Den pakker ligeledes jorden efter såning. Total Model Carrier 650 Cultus 420 Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0,17 0,34 0,23 0,74 Brændstof (l/ha) 7,7 12,5 7,9 28,1 10

11 Størst besparelse af tid Dette harvningskoncept anbefales, når du ønsker at spare mest muligt. Overkørslen med TopDown bearbejder jorden både øverligt og i dybden. Om nødvendigt kan der sprøjtes for at komme spirende ukrudt og spildsæd til livs. En sidste harvning før såning udføres DYBDEHARVNING UDEN PLOV af Rapiden selv. Den pakker ligeledes jorden efter såning. Total Model Top Down 400 Sprøjte 24 m Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0, 36 0,05 0,23 0,64 Brændstof (l/ha) 13,1 1,2 7,9 22,2 Mekanisk ukrudtskontrol få maskiner Dette harvningskoncept anbefales, når du vil udføre alt arbejde med en TopDown og en Rapid, men også når du ønsker at bekæmpe ukrudtet mekanisk. Den første, øverlige overkørsel med TopDown blander halmen i jorden og derved spirer spildkorn og ukrudt. Senere i den næste overkørsel arbejder TopDown i dybden, og ødelægger samtidig de spirende planter. En sidste harvning før såning udføres af Rapiden selv, og den pakker også jorden efter såning. Total Model TopDown 400 TopDown 400 Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0, 36 0, 36 0,23 0,95 Brændstof (l/ha) 13,1 13,1 7,9 34,1 I let jord I første øverlige overkørsel med Cultus (eller Carrier) blandes halmen med jorden. I anden og dybere overkørsel med Cultus løsnes jorden, og spiret spildkorn og ukrudt bliver samtidig ødelagt. En sidste harvning før såning udføres af Rapiden selv, og den pakker også jorden efter såning. Total Model Cultus 420 Cultus 420 Spirit 600 Tid (t/ha) 0,34 0,34 0,23 0,91 Brændstof (l/ha) 12,5 12,5 7,9 32,9 Vi har ladet såmaskinerne bestemme størrelse på traktor og dermed arbejdsbredden ved harvning. Tallene vedrørende brændstofforbrug er for gennemsnitlig arbejdsdybde. I praksis er den første overkørsel mere øverlig, mens den anden ofte er dybere. Flere tal på side 34 11

12 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Så dybt som nødvendigt, men ikke dybere. Med Carrier til at lægge grunden i et øverligt harvningssystem kan udbyttet holdes med et lavt timeforbrug. Ved reduceret jordbearbejdning med øverlig harvning er formålet at iblande det øverste jordlags afgrøderester og således etablere et godt såbed. Og samtidig undgå at ændre på strukturen i det dybere jordlag. En forudsætning for at dette lykkes er, at der ikke er noget komprimeret jordlag i marken. Sædskifte Ved øverlig harvning er risikoen for sygdomsoverførsel fra afgrøderester stor, og derfor er der øget behov for sædskifte. Det ideelle er et sædskifte, hvor kornafgrøder efterfølges af andre afgrødetyper. Den samme afgrøde bør ikke 12 Øverlig harvning dyrkes to år i træk, korn bør kun efterfølge korn, hvis risikoen for Fusarium er lav, og hvis landmanden er indstillet på at anvende bekæmpelsesmidler mod svampe. De økonomiske fordele ved et godt sædskifte er attraktive uanset jordbearbejdningsmetode. I dag betales en lang række efterafgrøder relativt godt, især raps. Metoder Harvedybden ved øverlig harvning er ca. 1 cm pr. ton halm /ha. Efter strårige afgrøder såsom rug og vinterhvede og ved stort udbytte kan harvedybden være dybere pr ton halm pr ha. I praksis er den normale bearbejdningsdybde 2 10 cm. Øverlig harvning er en relativ ny metode. Det samme er Er der et komprimeret jordlag i marken så undgå øverlig harvning Carrier, som er et redskab designet til denne form for jordbearbejdning. Selv ved øverlig harvning er der en mulig risiko for, at der opstår komprimerede jordlag hvis harvedybden ikke varieres tilstrækkeligt. For at variere bearbejdningsdybden, er et godt råd at harve noget dybere ved afgrøder, som har fordel af det for eksempel ærter, sukkerroer og raps. Halmhåndtering. Fundamentet for et godt resultat med øverlig harvning ligger hos mejetærskeren. God snitning og fordeling af afgrøderester er nødvendigt. Kort snittet halm er lettere at blande i jorden, og det giver et bedre slutresultat. Da alle spildkorn og ukrudtsfrø forbliver i såbedet ved øverlig harvning er kontrol med ukrudt især nødvendigt. Ukrudtsbekæmpelse kan foretages enten ved at sprøjte med ukrudtsmidler eller ved at skabe et falsk såbed. Ved

13 ØVERLIG HARVNING Ved falsk såbed mener vi, at vi lader det spire efter en første overkørsel med Carrier. Derefter ødelægges de spirede frø og kerner i en anden overkørsel et stykke tid senere. Da alt spildkorn og ukrudtsfrø forbliver i såbedet ved øverlig harvning er ukrudtsbekæmpelse især vigtig. Bekæmpelsen kan være ved at sprøjte med ukrudtsmiddel eller ved mekanisk bekæmpelse. For succes med øverlig harvning er halmhåndtering især vigtig. Godt snittet og jævn fordeling af halmen er grundlæggende, for at få det arbejdet ned i jorden. Ved øverlig bearbejdning er det især vigtigt at undgå at skabe spor i marken. En måde at undgå dette på er at anvende tvillinghjul på traktoren, således at jordtrykket reduceres. falsk såbed mener vi, at vi lader det spire efter en første overkørsel med Carrier. Derefter ødelægges de spirede frø og kerner i en anden overkørsel et stykke tid senere. For at et falsk såbed skal lykkes, skal en første harvning udføres i en dybde af 2 4 cm straks efter høst. Harvningen bør efterfølges af en pakning af jorden. Når ukrudtsfrø og spildkorn er spiret, kan de ødelægges enten ved hjælp af kemikalier eller ved en yderligere gang harvning. Maskinerne Carrier er den førende maskine, når det gælder øverlig harvning. En eller to overkørsler med Carrier burde være nok, når det efterfølges af en harvesåmaskine som Rapid eller Spirit. Afhængig af ukrudtsmængden kan sprøjtning være nødvendig. Moderne harver med efterpakningsfunktion så som Cultus arbejder også godt ved øverlig bearbejdning, selvom det kan være vanskeligt at opnå fuld sønderdeling ved meget øverlig bearbejdning. I sådanne systemer arbejder harven best som et alternativt redskab for dybere bearbejdning inden såning af raps og ærter, og til at fjerne spor, kørespor og til pakning af forland. Carrier er også det primære valg til forårsbearbejdning. Men om foråret kan en traditionel harve som NZ- Aggressive også udføre et rigtig fint stykke arbejde i situationer med moderat mængde halm. Til såning er Rapid og Spirit blandt de bedste alternativer ved øverlig bearbejdning, især når såningen normalt efterfølges af tørt vejr. Hvis man kan regne med nedbør, og markerne er jævne vil Carrier 13

14 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Drill gør et godt stykke arbejde og reducere omkostningerne. Økonomi Øverlig harvning er en økonomisk attraktiv mulighed, da bearbejdning af et mindre volumen af jord mindsker omkostningerne ved jordbearbejdning. I tillæg kræver denne metode færre redskaber og mindre trækkraftbehov. Imidlertid synes afgrøder som ærter og sukkerroer at have behov for en dybere jordbearbejdning for at give et rigtig godt udbytte. Den udgift, der stiger mest, er udgifterne til sprøjtemidler. Selv med et godt sædskifte er der et generelt behov for stadig større doser af sprøjtemidler og sandsynligvis en yderligere tidlig sprøjtning. Carrier er sammen med Rapid, Spirit eller Carrier Drill fundamentet i systemet. Det minimale behov for harven (TopDown eller Cultus) gør, at den enten kan være i maskinfællesskab eller den kan lejes, og derved reduceres kapitalbehovet. Forudsat der er en god forafgrøde, er niveauet af udbyttet ved øverlig harvning det samme som ved pløjede systemer. Gråplet i byg overføres let via afgrøderester. Ved øverlig harvning er risikoen for overførte sygdomme fra afgrøderester stor og derfor er behovet for et godt sædskifte stort. Det ideelle er et sædskifte hvor korn er afløst af en anden type afgrøde. Hold øje med svampesygdomme for at sikre højt udbytte Sygdom Sorter som angribes Risiko ved forfrugt Sneskimmel Vintersæd Kornsort Knækkefodsyge Vintersæd Vintersæd, vårbyg Hvedegråplet Hvede, triticale Hvede Hvedebladplet Hvede, triticale Hvede Fusarium Hvede, byg Korn, majs Bygbladplet Byg Byg Skjoldplet Byg, rug, triticale Byg, rug, triticale Yellow stripe Vinterafgrøder Vinterafgrøder, nogle græssorter Hvedens stinkbrand Vinterhvede Vinterhvede Stinkbrand Vinterhvede Vinterhvede Meldrøjer Korn, især rug Korn, nogle græsarter Kilde: Göran Gustafsson & Peder Waern, SJV Crop Protection Centre, Sweden Väderstad anbefaler Få redskaber falsk såbed En overkørsel med Carrier til at begynde med blander halmen i jorden og bevirker at spildkorn og ukrudt begynder at spire. I næste overkørsel et stykke tid efter ødelægges de spirede planter og den tiloversblevne halm blandes i jorden. En sidste harvning af jorden før såning udføres af Rapiden selv. Ligeledes pakker den jorden efter såning. Total Model Carrier 650 Carrier 650 Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0,17 0,17 0,23 0,57 Brændstof (l/ha) 7,7 7,7 7,9 23,3 14

15 Arealer med kun lidt halm i overfladen Denne metode er mulig, når der kun er lidt halm i overfladen. Carrieren blander halm i jorden og får derved spildkorn og ukrudt til at spire. Senere kan det fremspirede sprøjtes væk. En sidste harvning ØVERLIG HARVNING før såning udføres af Rapiden selv. Den pakker også jorden efter såning. Total Model Carrier 650 Sprøjte 24 m Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0,17 0,05 0,23 0,45 Brændstof (l/ha) 7,7 1,2 7,9 16,8 Let jord Dette harveprincip anbefales i let jord. Først en overkørsel med Carrier (eller Spirit brugt som en Carrier) som vil blande halmen i jorden, og fremme spiringen af ukrudt og spildkorn. Om nødvendigt foretages en dybere overkørsel med Cultus (eller med Carrier) lidt senere. De fremspirede planter vil blive ødelagt og tiloversbleven halm vil blive blandet i jorden. En sidste harvning af jorden før såning udføres af Spiriten selv. Ligeledes pakker den jorden efter såning. Total Model Carrier 650 Carrier 650 Spirit 600 Tid (t/ha) 0,17 0,34 0,23 0,74 Brændstof (l(ha) 7,7 12,5 7,9 28,1 Mindre omkostninger i fugtigt klima Dette harvekoncept anbefales i let til middelsvær jord i et klima, hvor der er gode muligheder for nedbør. Først en overkørsel med Carrier Drill som vil blande halmen i jorden, og fremme spiringen af ukrudt og spildkorn. Om nødvendigt foretages en overkørsel mere et stykke tid senere. Ukrudtet er ødelagt, og halmen er blandet yderligere i jorden. En sidste harvning foretages i samme overkørsel som såningen. Tromlen pakker jorden over det såede. Total Model Carrier Drill 300 Carrier Drill 300 Carrier Drill 300 Tid (t/ha) 0,46 0,46 0,46 1,38 Brændstof (l(ha) 7,6 7,6 7,6 22,8 Vi har ladet såmaskinerne bestemme størrelse på traktor og dermed arbejdsbredden ved harvning. Tallene vedrørende brændstofforbrug er for gennemsnitlig arbejdsdybde. I praksis er den første overkørsel øverlig, mens den anden ofte er dybere. Flere tal på side

16 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Kampen for at reducere omkostningerne i landbruget forsætter. For at øge indtjeningen har nogle landmænd droppet al jordbearbejdning og erstattet det med såning direkte i stub. Besparelserne kan være store, men for at det skal lykkes har man både brug for store evner og en vis portion af held. Når der sås direkte i stub er formålet at placere den nye afgrøde direkte i det forrige års såbed med så få gener som muligt. Halm og afgrøderester fra den forrige høst ligger uforstyrret på jordoverfladen. Det giver god beskyttelse mod erosion og fordampning. Men det giver samtidig stor chance for planteoverførte sygdomme. 16 Såning direkte i stub Når udbyttet er begrænset af andre faktorer I dag er såning direkte i stub især udbredt i områder i verden, hvor adgang til vand sætter definitive grænser for udbyttet. Canada, dele af USA og Rusland, Ukraine og så videre har relativt mange bedrifter, som anvender systemet. Når det højeste høstudbytte er 2 5 tons pr. ha, er der meget lidt interesse i at investere i etablering. Såning direkte i stub, har vist sig at være ganske konkurrencedygtigt med hensyn til dette. De anvendte typer såmaskiner er hovedsagligt baseret på tallerkenharvning, harvetænder eller grubbere. Sædskifte Da afgrøderester fra året før forbliver på jordoverfladen under hele sæsonen, må valget af afgrøde overvejes nøje. For at opnå stort udbytte ved direkte såning kræver det et godt sædskifte. Et mere monotont sædskifte er muligt ved direkte såning i tørt klima, hvor udbyttet er begrænset pga nedbørsmængden og svampeangreb er begrænset pga tørke. Metoder For at etableringen skal lykkes, må marken være jævn og fri for spor, da der ikke harves, så disse jævnes ud. Jorden må ligeledes være fri for komprimerede jordlag. Halmhåndtering. Afhængig af såmaskine stilles der forskellige krav til graden af snitning af halmen. Men uafhængigt af såmaskinen skal halmen altid fordeles jævnt. Kontrol med ukrudt og spirekorn stiller især krav ved direkte såning. Under gunstige vejrforhold med regn efter høst, kan spildkorn og

17 DIREKTE SÅNING ukrudtsfrø spire og og giver dermed mulighed for kontrol inden såning. Men såmaskinen bevirker at yderligere kerner spirer. Det er derfor vigtigt at have mulighed for at styre spirekorn fra den forrige afgrøde i den nye afgrøde, der sås. Her er det bedste våben et varieret sædskifte. En mere intensiv harvning med såmaskinen fremmer sandsynligvis spiringen. Dette er noget, der skal tages med i overvejelserne ved direkte såning med Rapid eller Spirit skal frontredskabet anvendes eller ej? Hvis frontredskabet anvendes vil det løsne jord som vil dække såsæden, men vil samtidig frigive jordfugtighed og gøre at ukrudtsfrø vil spire. Maskinerne Seed Hawk er en ikke-jord-bearbejdende såmaskine med en række unikke fordele. De tætsiddende skær bevirker, at jorden generes minimalt. Skærets form er designet, så det fjerner halm fra sårillen, så der opstår optimale forhold for planterne til at udvikle sig i halmfrie forhold. Dette minimerer risikoen for svampesygdomme. Skærenes design sammen med pakkehjulene bevirker at såkornet placeres i fugtig jord med lille afstand til jordoverfladen. Dette giver en hurtig fremspiring og dermed en fordel overfor ukrudt. Rapid og Spirit er begge velegnede til direkte såning, men de har ikke alle Seed Hawk s fordele. Derfor kræver det større opmærksomhed især med hensyn til halmrester, spirekorn og ukrudt. Men for landmænd, som kun anvender direkte såning, når vejrforholdene er optimale, er Rapid og Spirit et udmærket valg. Økonomi Ved at udelukke forudgående jordbearbejdning har man selvfølgelig den ultimative besparelse på omkostningerne ved etableringen. I tillæg til såmaskine, skal kalkulationerne også indeholde omkostningerne ved et øget forbrug af sprøjtemidler. Ydelsesgraden ved direkte såning afhænger for en stor del af udfaldet af etableringen. Ved et perfekt anlagt såbed er der stor sandsynlighed for at opnå samme grad af udbytte som ved andre etableringsløsninger. Dog er risi- 17

18 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD koen for at det mislykkes større, og i de indledende beregninger bør der kalkuleres med dette. Kommentarer til 25 cm rækkeafstand Seed Hawk arbejder med en rækkeafstand på 25 cm, hvilket er normal afstand i ikke-bearbejdet jord. Fordelen ved en arbejdsdybde på 25 cm rækkeafstand eller mere er, at det øger såmaskinens evne til at håndtere halm- og afgrøderester. Trækkraftbehovet og slidtage reduceres også. I klimaer med begrænset nedbør er det ofte vand, der sætter grænsen for udbytteniveauet, og såning med mindre rækkeafstand resulterer ikke i større udbytte i sådanne tilfælde. Evnen til at brede sig ved en større rækkeafstand varierer fra afgrøde til afgrøde. Raps og oliefrø har gode evner til at brede sig, så en rækkeafstand på 25 cm er faktisk en fordel i etableringen, selv i områder med bedre nedbørsmængde. Generelt har vinterafgrøder bedre evne til at brede sig, hvorimod vårafgrøder er en smule svagere med hensyn til dette. Dog kan byg og havre breder sig bedre end vårhvede og ærter. Et varieret sædskifte er den bedste måde at sikre sig et højt udbytte. Kornafgrøder bør afløses af f.eks. raps. Afgrøder sået med Seed Hawk er på en måde bedre beskyttet af stubben, og fremspiringen er hurtig og jævn. Skadedyr, som man skal være opmærksom på Insekter og andre skadedyr er ofte mindre berørt af jordbearbejdningen end de er af sprøjtning, da de kan søge væk fra markerne. Dog er der visse undtagelser. Snegle kan forårsage stor skade i afgrøder sået om efteråret, især efter en regnfuld sommer. For at udvikle sig skal sneglen beskytte sig mod sol og varme. Så hvis der er huller i jorden trives sneglen godt. Hvis fordelingen af halm er dårlig, kan sneglene ligeledes gemme sig og blive beskyttet mod solen. Opdages sneglene i tide, er en mild behandling ofte nok til at afgrøden når at passere sit ømme punkt. Vinterraps er ofte mere angrebet, men ødelæggelser i korn kan også forekomme. Bestemte arter af græshopper er bærere af hvedens stinkbrand, og kan kan forårsage stor skade i vinterhvede. Spirekorn af vinterhvede tiltrækker græshopperne, og de kan sprede virus til den fremspirede hvede. Bekæmpelse af spirekorn mindsker risikoen for at dette sker senere. Mider og gallemyg overvintrer i det øverlige jordlag og er også begunstiget ved reduceret jordbehandling. 18

19 Väderstad anbefaler DIREKTE SÅNING Minimal forstyrrelse Seed Hawk designet specielt til såning med mindst mulig forstyrrelse Seed Hawk designet specielt til såning uden jordbearbejdning har en fortræffelig evne til placering af såkornene. Den skaber minimal forstyrrelse i jorden, følger markens kurver og klarer også fint ujævne arealer. Ved at forstyrre jorden mindst muligt, bevares fugten i jorden, hvilket især er vigtigt i tørt klima. Samtidig betyder det lavt kraftbehov. Total Model Sprøjte 24 m Seed Hawk 600 Tid (t/ha) 0,05 0,26 0,31 Brændstof (l/ha) 1,2 6,6 7,8 Stor forstyrrelse Rapid mulig under gode forhold Rapid kan bruges til direkte såning under gode forhold. Det betyder jævne arealer og kun lidt halm er efterladt i marken. Efter høst bør halmen fjernes inden såning. Total Model Sprøjte 24 m Rapid RDA 600S Tid (t/ha) 0,05 0,23 0,28 Brændstof (l/ha) 1,2 7,9 9,1 Vi har ladet såmaskinerne afgøre traktorstørrelsen og dermed arbejdsbredden på harverne. Flere maskintal på side

20 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Alt er hverken sort eller hvidt, når det kommer til valget af jordbearbejdningssystem. De fleste landmænd, der anvender reduceret jordbehandling anvender en række forskellige måder afhængigt af de aktuelle forhold i den enkelte mark. Imidlertid er der en række faktorer, der mere eller mindre kræver bestemte jordbearbejdningssystemer. 20 Valg af harvesystem Pløjning I sædskifte, hvor korn er efterfulgt af korn og i værste fald af samme sort, er pløjning både den mest driftsikre og billigste mulighed. De besparelser, der kan opnås ved reduceret jordbearbejdning er ofte i de tilfælde elimineret af omkostningerne ved kemikalier eller usikkerheden vedrørende størrelse af udbytte. I meget let jord, hvor et såbed kan etableres ved hjælp af kun en eller to overkørsler, er pløjning ligeledes et relativt billigt system. De største ulemper er den øgede risiko for erosion, tab af fugt og det store timeforbrug pr. hektar. Reduceret jordbearbejdning i dybden Dybdeharvning uden ploven har den fordel, at det kræver mindre tids- og brændstofforbrug. Det giver også et højere indhold af organisk materiale i jordoverfladen, hvilket modvirker slæmning, erosion og fordampning. Dyb reduceret jordbearbejdning er især relevant i jord med dårlig struktur, som kræver en regulær jordløsning. Det kan også være nyttigt i andre typer jord, inden bestemte afgrøder, som er følsomme overfor jordpakning f.eks. ærter og raps. Øverlig reduceret jordbehandling Formålet med øverlig reduceret jordbehandling er at styre ukrudt og spirekorn men med så lille forstyrelse af jorden som muligt, og at blande afgrøderester i det øvre jordlag for at fremme nedbrydningen. Øverlig jordbearbejdning giver stor besparelse i omkostningerne og tid sammenlignet med dybdeharvning. Som følge af øverlig jordbehandlingsdybde har dette system begrænsninger med hensyn til at få styr på komprimering og hjulspor. I tillæg stiller den øverlige iblanding større krav til et godt sædskifte for at opnå en acceptabel grad af driftsikkerhed.

21 PLØJET ELLER PLØJEFRI Et af de største argumenter for pløjefri dyrkning er jordens egnethed til år efter år at bære tunge maskiner uden at blive ødelagt eller trykket sammen. Hver enkelt overkørsel med maskiner efter pløjning fører til dybe spor og nye sammenpresninger. Såning i ikke bearbejdet jord I ikke bearbejdede systemer foregår såningen direkte i stubben. Det stiller store krav til sædskiftet, håndtering af afgrøderester og jordens struktur. Samtidig er såning direkte i stub den absolut billigste etableringsmetode. På arealer, hvor udbyttet er begrænset af klimatiske forhold så som nedbør og vækstperiodens længde, er såning direkte i stubben måske den eneste måde at opnå et rentabelt udbytte på især når disse faktorer begrænser udbyttet mere end kontrolbare faktorer så som sygdomme, næringsstoffer og ukrudt. Direkte såning med harvesåmaskiner så som Rapid, er mere lig øverlig jordbearbejdning end helt direkte såning, da hele jordoverfladen harves. Den gyldne middelvej De bedste resultater opnås som oftest ved at tilpasse det jordbearbejdningssystem som passer bedst til de aktuelle forhold i stedet for et enkelt system. Der er ikke noget til hindring for at pløjning og direkte såning ikke skulle kunne bruges i samme mark indenfor et sædskifte. Den store ulempe ved ikke at anvende ét bearbejdningssystem er det store antal maskiner, der så skal anvendes. Hvis det areal, der skal bearbejdes er meget stort, kunne den bedste løsning være at have et hovedsystem og så lease eller leje de maskiner, som ikke skal anvendes så ofte. 21

22 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Valg af harvesystem på gården Besvar de 10 spørgsmål på modsatte side og se hvor dine forhold placerer dig med hensyn til hvilket system, du bør vælge. Spørgsmålene er af vidt forskellig værdi og resultaterne giver ikke et éntydigt svar. Begrænsninger Spørgsmål hvor du har svaret 1 2 viser de faktorer, som mest begrænser dit valg af bearbejdningssystem og det kan skabe problemer hvis du forsøger at indføre pløjefri dyrkning eller direkte såning. Ting som kan forbedres? Når du har besvaret alle spørgsmål, så prøv at betragte spørgsmålene med laveste point og stil dig selv spørgsmålet: Kan jeg forbedre dette? Husk at selv i pløjede systemer kan der opnås fordele ved at have gode forhold. Hvor frit kan du vælge? De bearbejdningsforslag, som der gives er kun en vejledning. Hvis dine svar er mellem 4 5 indikerer dette blot, at du kan vælge frit mellem de forskellige bearbejdningsmetoder, hvorimod hvis dine svar ligger mellem 1 2 skulle du måske være mere forsigtig med at anvende fuldstændig reduceret jordbearbejdning, før de eksisterende problemer er afhjulpet. Effektiv tid Til sidst en lille kommentar til spørgsmål 10. Hvordan kan en masse tid i overskud blive en ulempe? Selvfølgelig kan den ikke det, men redskaberne, der anvendes til reducereret jordbearbejdning, har en høj kapacitet og skal anvendes fuldt ud for at fordele omkostningerne. Tid i overskud betyder for lidt brug. Hvis tid ikke er en begrænsende faktor er interessen for at anvende tidsbesparende faktorer såsom reduceret jordbearbejdning og direkte såning sikkert mindre. 22

23 VÆLG DEN DYRKNINGSFORM DER ANVENDES Hvilket sædskifte anvender du? 1=Ensidigt sædskifte primært med korn 3=Mellemafgrøder efterfulgt af 2 til 3 år med korn 5=Varieret sædskifte - ikke korn efter korn 2 Overvejende jordtype? 1=Let 3=Blandet jordstruktur 5=Tung 3 Hvorledes er jordstrukturen? 1=Relativt ofte hårdt komprimeret 3=Begrænset komprimering af jorden 5=Ingen komprimering af jorden 4 Er der problemer med hjulspor i jordoverfladen 1=Ja en hel del, både fra sprøjte, mejetærsker og jordbehandlingsredskaber 3=Hovedsagligt i sprøjtespor 5=Nej 5 Hvor godt er halmen fordelt 1=Store mængder, ujævnt fordelt/dårligt snittet 3=Moderat mængde, jævnt fordelt 5=Lille mængde, jævnt fordelt eller presset/afbrændt 6 Hvor stort er ukrudtstrykket? 1=Stort, med konkurrende sorter 3=Normalt 5=Lille, ikke konkurrende sorter 7 Hvor ofte anvender du svampemidler 1=Ofte (2 3 gange om året) 3=Normalt (1 2 gange om året) 5=Sjældent (0 1 gang om året) 8 Hvor ofte tjekker du afgrøden i løbet af sæsonen? 1=Sjældent, fra bilen 3=Et par gange om måneden 5=Mindst en gang om ugen, til fods 9 Hvor store chancer tør du tage som landmand? 1=Livrem og seler, tak 3=Jeg tør tage en chance 5= Hvo intet vover, intet vinder er mit motto 10 Er tiden en begrænsende faktor for dig? 1=Nej, jeg har tid nok til etablering 3=I en vis udstrækning 5=Ja, jeg er nødt til at begrænse tidsforbruget i forbindelse med etablering Anbefalet valg af bearbejdningssystem Plov Plov (Plov) Blandet Blandet Blandet Pløjefri dyrkning Pløjefri dyrkning Direkte såning 23

24 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Valg af harvesystem i hver mark Dette skema er tænkt som en hjælp til at finde ud af, hvilken harvemetode, der passer bedst i den enkelte mark. Ved at overveje forfrugt, jordtype, jordstruktur, ukrudtstryk, planterester osv. Kan der Lettere jord findes et råd for det enkelte areal. Overvejende jordtype? Sværere jord Hvordan er jordstrukturen? God Ikke så god Hvordan er fordelingen af planterester? Harv jorden dybere eller pløj Er hovedårsagen spor i marken? Værre/store mængder God/lille mængde Ja Nej Ikke så god God Hvordan er jordstrukturen? God START Er forfrugten god eller dårlig i forhold til den afgrøde, der skal sås? Hvordan er fordelingen af planterester? Værre/store mængder God/lille mængde (Generelt er en afgrøde af anden art bedre forfrugt end en af samme art) Ikke så god Lettere jord Hvordan er jordstrukturen? God Ikke så god Er der meget ukrudt eller ukrudt, som er svært at få kontrol med? Dybdeharvning eller pløjning Er der mange afgrøderester? Nej Overvejende jordtype? Tungere jord Ikke så god Dybdeharvning eller pløjning. Udlæg eller afgrøder med pælerodnet kan måske forbedre jordstrukturen. 1. Forafgrøde Ja Dybdeharvning eller pløjning 2. Jordtype Hvordan er jordstrukturen? God Er der meget ukrudt eller ukrudt, som er svært at få kontrol med? 3. Jordstruktur 4. Ukrudtstryk / planterester 24

25 CHOICE FIELD LEVEL Kan afgrøderester fordeles ved hjælp af en halmharve? Hvis ja: Gå til god/lille mængde. Modsat bør du bearbejde jorden i stor dybde. Ja Anvend øverlig harvning i et falsk såbed. Er der meget ukrudt eller ukrudt, som er svært at få kontrol med? Bearbejd jorden i større dybde, specielt i hjulsporene. Nej Hvilket niveau af udbytte forventer du? Normalt eller højt Lavt Anvend direkte såning eller øverlig harvning. Anvend direkte såning. Bearbejd jorden dybt eller pløj. Udlæg eller afgrøder med pælerodsnet kan måske forbedre jordstrukturen. Anvend øverlig harvning i et falsk såbed. Kan afgrøderester fordeles ved hjælp af en halmharve? Hvis ja: Gå til god/lille mængde. Modsat bør du bearbejde jorden i stor dybde. Ja Anvend direkte såning eller øverlig harvning. Normalt eller højt Er der meget ukrudt eller ukrudt, som er svært at få kontrol med? Nej Hvilket niveau af udbytte forventer du? Lavt Anvend direkte såning. Ja Nej Ja Nej Harv jorden dybere eller pløj. Hvilket niveau af udbytte forventer du? Hvis ukrudtet ikke kan kontrolleres bør marken pløjes eller dybdeharves. Hvis det er muligt så sprøjt ukrudet med glyphosat / harvning Ja Normalt eller højt Lavt Normalt eller højt Hvor stor chance tør du tage? Anvend direkte såning eller øverlig harvning. Overvej sprøjtning ved fremspiring om efteråret. Hvor stor chance tør du tage? Større risiko Mindre risiko Større risiko Mindre risiko Øverlig harvning. Overvej tidlig svampebekæmpelse. Dybdeharvning eller pløjning. Overvej tidlig svampebekæmpelse. Øverlig harvning. Overvej tidlig svampebekæmpelse. Dybdeharvning eller pløjning. Overvej tidlig svampebekæmpelse. Hvilket niveau af udbytte forventer du? Lavt 5. Forventet arealudbytte, risiko Anvend direkte såning eller øverlig harvning. Overvej tidlig svampebekæmpelse. 25

26 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD System med enkelt overkørsel sparer tid og penge - Väderstad TopDown er en alsidig enkeltkørselsharve, som vil præstere det rigtige ligegyldigt hvad du vil have den til, udtaler Philip Reck, forvalter på Walter Furlong s gård i Irland. - Ved at gå over til systemet med en enkelt overkørsel med en 6m TopDown har vi nedsat timeforbruget med en tredjedel fra 500 timer til 350 timer og sparer derved tid og brændstof. Grubberen er blevet overflødig Nu klarer TopDown al harvning på 1000 ha, som består af egen, forpagtet og fælles jord. Sædskiftet består af alle afgrøder, såsom vinterhvede, byg, vinterhavre og vinterraps, og alt er etablereret med et minimum af jordbearbejdning. - Vi havde brug for at det rette jordlag fremkom, samt at få elimineret hårdt jordlag og det i én og samme overkørsel. Det var vigtigt ikke at skulle have flere overkørsler, og det har nu unødvendiggjort brug af grubber i etableringen. 26 Efterlader marken jævn og plan - TopDown er en meget alsidig maskine, som let kan ændres fra øverlig bearbejdning, hvor den bruger tallerkenerne til at blande halmen i jorden til at arbejde dybere ved hjælp af harvetænderne, der fjerner hårdt jordlag og opkørte hjulspor, tilføjer Mr. Reck: Maskinen indblander al halmen og efterlader et meget jævn og glat resultat. Med individuel indstilling af hver enkelt sektion er det nemt at opnå det resultat i marken, som vi ønsker, forklarer Mr. Reck. Kombinationen af mini-bearbejdningssystemet med Väderstads TopDown og Rapid såmaskine resulterer i en meget jævn overflade i marken. Forbedret jordstruktur mindre trækkraftbehov - Gennem de sidste 6 år har vi anvendt minimal jordbearbejdning og, med humusen fra den snittede halm, er jorden synligt mere letsmuldrende. Dette er klart med til at gøre det lettere at trække vores TopDown, tilføjer Mr. Reck. Arbejder vi i sandet lerjord, har TopDown ingen problemer med at klare omkring 4 ha/t med en hastighed på km/t. Gennemsnitligt brændstofforbrug er omkring 12 l/t. FAKTA: Gård: Philip Reck, Walter Furlong s Dranagh Farm, Wexford, Irland Jordtilliggende: 1000 ha Jordtype: Medium til tung, fugtig mineralholdig jord Sædskifte: Vintersæd inklusiv hvede, byg, havre og raps

27 ERFARINGER Med Cultus sparer jeg både jordens fugtighed og tid Den største fordel ved minimal jordbearbejdning er tiden man sparer. Brændstofomkostningerne reduceres også, men det hænger tydeligt sammen med den valgte sådybde. En anden vigtig fordel ved reduceret jordbearbejdning er, at jorden bevarer fugten. Jerzy Świerczek, ejer Barlewiczki Farm i Polen, er enig. Minimal jordbehandling har været anvendt på vores gård i 2 år nu. Efterårsbearbejdningen består i en overkørsel med en Carrier 420, en overkørsel med en Cultus 420 og til sidst sås der med en Rapid 300S. Om foråret pløjes jorden inden såning. Vigtigt at bevare jordfugtigheden Selvom det nogle gange kan være nødvendigt at pløje, er resultatet i vid udstrækning, at jorden tørrer ud, hvilket ikke er ønskeligt, da vi ved, hvor vigtigt en faktor vand er for planternes vækst. - Er høsten forsinket, og halmen derfor ikke har tid nok til at ligge og være iblandet jorden efter en overkørsel med Carrier, så pløjer vi, harver og derefter harver og sår vi med Rapid. Men hvis høsten er sket relativt tidligt, som dette år, anvender vi reduceret jordbearbejdning. - Efter min mening er ilt den vigtigste faktor med hensyn til halmnedbrydningen. Selvfølgelig skal der også tilføres kvælstof, men resultaterne er bedst, når jorden indeholder en passende mængde ilt. Det var ingen merudgifter for Jerzy, da han besluttede at gå over til reduceret jordbearbejdning på sin gård. - Passende redskaber og en traktor med passende hestekræfter er nok. Eftersom vores Cultus var den første i Polen, havde jeg ikke mulighed for at se den i arbejde inden jeg købte den. Men mine tidligere gode erfaringer med Väderstads produkter og min tillid til dette fabrikat gjorde, at jeg have lyst til at investere i Cultus, forklarer Jerzy Świerczek. Vi har aldrig haft problemer med fejl i produktet. De anvendte materialer er ekstremt holdbare, hvilket er nødvendigt for at undgå haveri under jordbearbejdningen FAKTA: Landmand: Jerzy Ścierczki, The Barlewiczki farm, northern Poland Jordtilliggende: 500 ha mark, 100 ha eng Jordtype: Medium jord Sædskifte: Ærter, raps og hvede 27

28 ETABLERINGSLØSNINGER TIL DINE FORHOLD Øverlig bearbejdning frigør værdifuld tid For Per Dolk er tiden en flaskehals. Øverlig jordbearbejdning er løsningen. Carrier passer ind her som hånd i handske. Øverlig bearbejdning frigør tid til Per Dolk udenfor Sparreholm i Sörmland i Sverige. Han driver 500 ha, har en voksende bestand af 220 stk. malkekvæg, 500 stk. ungkvæg samt en entreprenørvirksomhed med 5 ansatte. Tiden udnyttes fuldt ud, men ved at anvende øverlig bearbejdning kan der spares nogle flere timer. - Målet er at bearbejde så øverligt som muligt for at kunne spare tid til andet arbejde; således forklarer han sin strategi. 28 Variation i arbejdsdybde - Carrier er utrolig velegnet til øverlig jordbearbejdning i omkring 5 7 cm dybde. Den blander høstrester godt i jorden, bearbejdningen foregår hurtigt, arbejdshastigheden er stor og det kræver lidt brændstof pr. ha. Dog er Per Dolk forsigtig med at variere sin bearbejdningsdybde. Omkring hvert fjerde år pløjes jorden for at variere arbejdsdybden og derved undgå at skabe et hårdt jordlag. Reddet fremspiring Imidlertid er målet stadig øverlig harvning i første omgang. I dette års forårsbearbejdning fik metoden og Carrieren vist deres sande værdi. Tørke satte ind og to øverlige overkørsler med Carrier efterfulgt af såning med Rapid var taktikken, der blev anvendt for at spare på fugtigheden og få etableret vårbyg som kom perfekt op. Hvis vi havde bearbejdet dybere med harven, ville jorden være blevet for tør, og havde vi pløjet i foråret, kan jeg garantere at der overhovedet intet var kommet op Fordelen ved øverlig Når Per Dolk opsummerer sine synspunkter vedrørende øverlig jordbehandling med Carrier vejer ord som vækst og udbytte tungt. Men afgrødeøkonomi er i centrum. Med pløjning kan de klare 1 ha/t og det er stadig nødvendigt at harve bagefter, men med Carrier klarer de 4 5 ha/t. Vi sparer tid og brændstof. Det er fordelen ved øverlig bearbejdning, siger Per Dolk. FACTS Landmand: Per Dolk, Sparreholm, Sverige Jordtilliggende: 500 ha Jordtype: Siltholdig sandet lerjord Sædskifte: Udlæg, vinterhvede, triticale, hestebønner, ærter, havre/ærter, vårbyg

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Både og versus enten eller

Både og versus enten eller PLØJNING ELLER PLØJEFRI? Sammenligning af udbytter, kapacitet og omkostninger Maskinkonsulent Christian Rabølle Både og versus enten eller Meget få, som kun pløjer eller kun pløjefri Flertallet pløjer,

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 4. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 27. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning

Læs mere

Status efter 8 år uden plov

Status efter 8 år uden plov Status efter 8 år uden plov Farvel til ploven i 2001 Grej og ændringer undervejs Fast sædskifte Jordstruktur Minimal jordbearbejdning 10 liter diesel/hektar til etablering Efterafgrøder På vej mod direkte

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere...

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Effektivt landbrug Også uden bekæmpelsesmidler Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Gothia Redskap System Cameleon System Cameleon er udviklet til at give

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Pløjefri dyrkning af majs Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Disposition Fordele ved pløjefri dyrkning på sandjord Udfordringer Hvad viser forsøgene Nøglen til succes Opbygning af jordens frugtbarhed

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe

Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe 5 hours after tillage 24 hours after tillage 80 160 159.7 Cum. CO 2 Loss (g CO 2 m -2 ) 60 40 20 0 59.8 31.7 11.5 4.7 3.4 1.4 MP SS MK YK RM NT

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet!

Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet! Fotos: Ib Møller, LMO Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet! Ved Vibeke Fabricius, Planteavlskonsulent, LMO Plantekongres 2016, Herning Kongrescenter Kravet er: Stabilt højere udbytteniveau

Læs mere

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info Knudstrupgård 260 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 Hestebønner - praktiske erfaringer Ingen jordbearbejdning Conservation Agriculture Kulstof og humus i jord Lagring af CO2 Brændstofbesparelse Regnorme

Læs mere

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder Billigt og godt Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Ital Rajgræs udlagt i vårbyg Vælg det enkle hvor det kan lade sig gøre:

Læs mere

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede

Læs mere

alsidig harve med lavt trækkraftbehov

alsidig harve med lavt trækkraftbehov alsidig harve med lavt trækkraftbehov Swift kombinerer høj kapacitet og brænd Swift 2 Swift er en effektiv stubharve med høj kapacitet og lavt brændstofforbrug, designet til stubharvning ned til 15 cm.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER GOTHIA REDSKAP AB 2 SYSTEM MODULOPBYGGET 3 Systemet tilpasses dine behov System Cameleon er konstrueret til at kunne give flere og mere flexible muligheder for

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

International erfagruppe Faste kørespor (jordbearbejding)

International erfagruppe Faste kørespor (jordbearbejding) International erfagruppe Faste kørespor (jordbearbejding) FRDK, 28. januar 2014 Hans Henrik Pedersen, tlf: 2171 7737 hanshenrik@ctfeurope.eu, www.ctfeurope.dk Lidt om mig Fra 1992: Konsulent ved Dansk

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Det optimale så- og plantebed

Det optimale så- og plantebed Det optimale så- og plantebed For at skabe et optimalt så- og plantebed er der mange faktorer - både på kort og på lang sigt som skal være i orden: Tilførsel af organisk stof til jorden, skånsom trafik

Læs mere

Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig

Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig OptiTill Dyrkningsvejledning for pløjefri dyrkning Bente Andersen - plantekonsulent - Plantekonsulenten Erik Schou Maegaard - landskonsulent

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde.

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. Erfaringer fra Isbjerg Møllegård Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. . . Isbjerg Møllegård IS I/S kvægbedrift med mine forældre 555 Jersey køer,355 på spalter,200 på dybstrøelse. 465 ha, grovsandet

Læs mere

Intensiv bearbejdning og effektiv planering

Intensiv bearbejdning og effektiv planering Intensiv bearbejdning og effektiv planering 2 NZ Aggressive såbedstilberedning til dig, som stiller høje krav Allerede i 1967 lancerede Väderstad sin første harve. Dette blev starten til en fremgangsrig

Læs mere

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning v. Planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard dyrkning Ved planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard Disposition: Årets forsøg og resultater Lokale erfaringer

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Markbrug nr. 246 Januar 2002 Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Gitte Rasmussen & Peter Kryger Jensen, Afdeling for Plantebeskyttelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning Markbrug nr. 294 Maj 2004 Reduceret jordbearbejdning Brændstofforbrug og arbejdsindsats Villy Nielsen, Henrik S. Mortensen og Karsten Sørensen, Forskningscenter Bygholm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi Teknisk rådgiver Søren Trads Møller Økologichef Peter Mejnertsen Dagsorden Maskinanalysen I teorien

Læs mere

2level 1600 Kommentarer fra brugerne

2level 1600 Kommentarer fra brugerne 2level 1600 Kommentarer fra brugerne KK I/S 7870 Roslev Købt prototype 2level pakker Marts 2006 Mangan-mangel er slut med 2Level pakker Ole Sørensen, KK I/S, betragter 2Level pakkere med den store og lille

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer Kverneland Packomat Færdigt såbed mens du pløjer Pløjer og pakker i én overkørsel Pløjning med Packomat er den mest miljøvenlige metode til ukrudtsbekæmpelse. God pløjning er meget effektiv til ukrudtsbe

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 15. september 2003 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. JHN 2489 Reduceret

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård, majshøsten 2012. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde.

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård, majshøsten 2012. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. Erfaringer fra Isbjerg Møllegård, majshøsten 2012 Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. Hvordan behandler vi jorden- Jysk Plantedag d. 6 febr. 2013. Hvordan behandler vi jorden- Jysk Plantedag d. 6

Læs mere

Sædskifter med høj produktivitet og lav afhængighed af pesticider er det muligt? Per Kudsk Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Sædskifter med høj produktivitet og lav afhængighed af pesticider er det muligt? Per Kudsk Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Sædskifter med høj produktivitet og lav afhængighed af pesticider er det muligt? Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Baggrund Direktiv 2009/128/EC kræver at alle landmænd følger de 8 principper

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Väderstad på Agromek

Väderstad på Agromek Nyheder 2013 Väderstad på Agromek Väderstad skriver historie! For første gang deltager vi på Agromek med vores egen stand. I finder os i hal X Boxen på stand X1130, hvor vi glæder os til at byde jer velkomne

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

Agertidsler - biologi og bekæmpelse

Agertidsler - biologi og bekæmpelse Agertidsler - biologi og bekæmpelse Ph.d. stud. og forsker Rikke Klith Jensen Forskningscenter Flakkebjerg E-mail: RikkeK.Jensen@.Jensen@agrsci.dk 100 Vinterhvede Vårhvede Vårbyg Havre Relativt udbytte

Læs mere

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Den ideelle maskinpark Vær konkurrencedygtig, 20%

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere