Skabelsen af den danske. liberale drikkestil*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelsen af den danske. liberale drikkestil*"

Transkript

1 SIDSEL ERIKSEN Skabelsen af den danske liberale drikkestil* 'There is a liberal attitude toward alcohol consumption in Denmark and the country experiences few problems with alcohol abuse. The national drinking pattern is one of frequent but temperate consumption of alcoholic beverages mostly beer. The majority of consumption takes place in the home; initial drinking by adolescents is usually done in the presence of adults; and there is little increase in the rhythm of drinking on weekends or holidays. Alcoholic beverages including distilled spirits are sold in virtuaily all retail food outlets. There has been little variation in these patterns for years.. : 1 Den danske bevidste drikkestil Som det er illustreret i citatet fra 'The Encyclopedia of Alcoholism' er Danmark kendt som et 'vådt' og liberalt samfund i forhold til alkoholen men samtidig er det et samfund med få alkoholproblemer og hvor det tilmed har vist sig muligt at kontrollere alkoholforbruget uden restriktioner. Modsat har for eksempel Sverige og de andre nordiske lande stadig ifølge encyclopædien langt større alkoholproblemer mest i forbindelse med et stort forbrug af stærke drikke - i weekenderne. I det øvrige Norden er man da også meget mere optaget af problemerne knyttet til alkoholforbruget. Frem for alt fører vore nordiske brødre en meget restriktiv alkoholpolitik karakteriseret ved alkoholmonopoler de lægger stor vægt på alkoholistbehandling og på alkoholforskning. De skitserede forskelle i alkoholpolitik i holdninger til alkoholen og i alkoholproblemernes størrelse synes paradoksale fordi de andre nordboere drikker meget mindre end danskerne. I 1984 var det gennemsnitlige årlige alkoholforbrug pr. person 3.3 liter 100 % alkohol på Island 3.9 i Norge 4.9 i Sverige 6.5 i Finland og 9.9 i Danmark. På grund af det lavere alkoholforbrug og den restriktive alkoholpolitik er de andre nordiske lande ofte kaldt 'tørre' alkoholkulturer. 2 Danmark er blevet et interessant eksempel på hvordan frihed og behagelighed i forhold til alkoholen kan forenes uden ubehagelige begrænsninger og problemer. Spørgsmålene om 'hvordan man kan administrere en liberal alkoholpolitik' og 'om det er nødvendigt at påføre en befolkning restriktioner med alle de komplikationer det medfører hvis folk alligevel bedre kan styre det selv' har gjort Danmark interessant i den internationale alkoholforskning. 3 For hvorfor fremtvinge en 'tør' og kedelig alkoholkultur når en 'våd: behagelig og ikke-problematisk alkoholkultur er mulig? Også i dansk alkoholforskning har man taget udgangspunkt i danskernes særlige drikkekultur * Teksten er skrevet til Kettil Bruun Society Conference i Toronto i juni Nordisk Alkoholtidskrift Vol :1-3-

2 Øllet udtrykker i en dansk kontekst noget fredeligt frit folkeligt og fornøjeligt. (ni.: Svikmøllen 77. årg af Flemming Aabech) i projektet om 'Danskernes alkoholforbrugerbevidsthed'. I en dansk kontekst er begrebet 'bevidsthed' tvetydigt. Mentalitetshistorisk står begrebet for hvprdan folk i deres bevidsthed opfatter alkoholen i almindelighed men - næppe utilsigtet - kan det også hentyde til en opfattelse at at danskerne skulle være 'mere bevidste' i deres alkoholforbrug. 4 Nu kan man naturligvis ikke udelukke at danskerne faktisk er mere bevidste i alkoholforbruget - eller i alt fald at følelsen af denne særlige bevidsthed er med til at forhindre danskerne i at skeje ud. Et eksempel er udviklingen af stereotypen 'roligan' der står for en stille venlig og fuldstændig uskadelig 'drikkende dansker' som nyder livet med sit danske flag og øl ved fodboldkampe. Der kan ikke være tvivl om at stereotypen om den glade og fredelige danske øldrikkende 'roligan' får danskerne til at opføre sig bedre for at opfylde stereotypen og dermed (be)vise at han er 'en rigtig dansker'. Der kan heller ikke være tvivl om at det særlige danske drikke mønster med den mådelige men hyppige alkoholindtagelse blandt almindelige mennesker skaber færre akutte alkoholkriser forårsaget af beruselse f.eks. i weekenderne. Og den ikke-fordømmende holdning til alkoholen gør utvivlsomt sit til at danskerne ikke tager afstand fra dem der drikker og det gør vel i hvert fald de sociale problemer forårsaget af alkoholen mindre. Vi kan dog ikke komme uden om dehaktum at begrebet om danskernes særlige alkoholforbrugerbevidsthed er ansvarlig for ikke alene den danske liberale alkoholpolitik men også for det deraf følgende højere alkoholforbrug og for de dertil hørende alkoholproblemer. 5 Som vist af bl.a. Thorkil Thorsen er der i Danmark i et langtidsperspektiv en åbenlys sammenhæng mellem alkoholrelaterede sygdomme og det totale alkoholforbrug. 6 Og mon ikke også den liberale danske drikkestil tillader at den enkeltes alkoholforbrug blot får lov til at vokse indtil det ikke mere Nordisk Alkoholtidskrift Vol :1-4-

3 Figur l. Alkoholforbruget målt i 100% alkohol per capita i de nordiske lande i 1979 Figur 2. Alkoholforbruget 100% alkohol per capita Danmark liter O -.. "- / \ / \ -. \. \. \ I.. ' ~ " '... '... ~ --~-/../ -< Øl Danmark Norge Sverige Finland Island Øl Vin Spiritus Vin Spiritus stærkt øl vin spiritus Undergæret bajersk øl er fredeligt og folkeligt og i hvert fald den fysiske effekt ikke kan ignoreres længere. Da har forbruget nået et stade hvor den enkeltes problemer også er blevet vanskeligere at løse. For det videre studie i den særlige danske alkoholkultur skal jeg kort opstille to betragtninger: - Hvis der er noget om begrebet 'danskernes forbrugerbevidsthed' hvis danskerne virkelig er på en gang både mere tolerante og mere ansvarlige i den måde de drikker på og hvis deres drikkevaner derfor skaber færre problemer da må vi spørge: Hvorfor udviklede netop Danmark af de nordiske lande sådan en attraktiv alkoholkultur? - Hvis begrebet om 'danskernes forbrugerbevidsthed' derimod blot reflekterer en situation hvor alkoholdiskursen eller måden man taler om alkohol på ikke modsvarer alkoholforbrugets hårde kendsgerninger eller måske tilmed er med til at sløre dem må vi stille et andet spørgsmål: Hvorfra kommer begrebet om danskernes forbrugerbevidsthed i forhold til alkoholen? Hvordan kan sådan en illusion udvikle sig? For at besvare disse spørgsmål må vi prøve at undersøgene hvordan og hvornår det danske drikkemønster begyndte at skille sig ud fra de andre nordiske landes og mere interessant hvordan og hvornår begrebet om den særlige danske drikkestil blev introduceret. Noget kunne tyde på at den danske liberale men bevidste alkoholkultur hænger sammen med en dansk øldrikketradition. Et højere ølforbrug tegner sig faktisk for hele forskellen i alkoholforbruget i Danmark og det øvrige Norden (fig. 1). Ser vi nærmere på alkoholstatistikken er øllet dog et forholdsvis nyt fænomen (se fig.2). De første statistikker fra det 19. århundrede over alkoholforbruget målt i 100% alkohol pr. person pr. år viser utvetydigt at den foretrukne berusende drik i Danmark såvel som i de andre nordiske lande var brændevinen 7 og at brændevinsforbruget spillede en afgørende rolle som danskernes foretrukne berusningsmiddel helt frem til 1917 hvor den store brændevinsbeskatning i 1917 med et omlagde danskernes drikkevaner væk fra brændevinen. Eksemplet er interessant fordi forskningen hævder at 1917-beskatningen egentlig var tilfældig forårsaget af knaphed på korn under den første verdenskrig og et behov for øgede skatteindtægter. 8 Ved første øjekast synes forklaringen sandsynlig. Brændevinsforbruget faldt dramatisk efter uden brug af restriktioner og forbudslovgivning som i det øvrige Norden og ganske langsomt blev øllet danskernes foretrukne berusningsmiddel. Men det lyder nu underligt at forandringerne i Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO 1993:1-5-

4 det danske drikkemønster kan forklares udelukkende ved denne høje brændevinsbeskatning. Kultur forandres ikke bare fra den ene dag til den anden. Vi må spørge hvorfor beskatningen overhovedet var mulig? Og hvorfor netop en beskatning af brændevin og ikke øllet som bestemt også brugte korn i produktionsprocessen? Hvis årsagen alene var knaphed på korn måtte man vel forvente en tilsvarende beskatning af øl og den havde været ret konstant siden Og hvis brændevinsskatten var pålagt af økonomiske grunde var udbyttet nok skuffende forbrugsnedgangen taget i betragtning. 9 Men hvad ved vi i virkeligheden om den danske ølkultur før 1917? Ifølge god dansk tradition har danskerne altid drukket en masse og langt tilbage i Danmarkshistorien har vi haft en levende øldrikkende krokultur som en vigtig og naturlig del af det at være dansk. Øl var ligefrem en naturlig del af det traditionelle danske måltid. 10 Noget kunne dog tyde på at dette er en sandhed med modifikationer. Enten er historien - eller alkoholstatistikken - fejlagtig. Det er vanskeligt at måle størrelsen og styrken af ølforbruget før ølskatten i Alligevel kan man ikke være tvivl om at baggrunden for at indføre ølskatten var at en ny type øl - den stærkere undergærede bajerske øl - blev introduceret i Danmark i anden halvdel af det 19. århundrede. 11 Traditionelt dansk øldrikkeri var baseret på de svage overgærede ølsorter som ikke tynger alkoholstatistikken. Ganske vidst konkluderer Kristof Glamann i sin bog om 'Bryggeriets historie i Danmark' at de gamle overgærede ølsorter ikke altid var det svage hvidtøl: Overgæret øl kunne nå en relativ høj alkoholstyrke. 12 Men dette er ikke ensbetydende med at det var de stærke overgærede ølsorter der stod på danskernes daglige spisebord. Og i samtiden skelnede man da også klart mellem 'det nye øl' og de gamle svage hvidtølssorter. 13 Øllet var blevet introduceret af brygger J.c. Jacobsen på GI. Carlsberg i 1847 og de københavnske bryggeriers produktions statistikker er et vidnesbyrd om at øllet snart blev populært for både sin kvalitet - og sin styrke. Carl Jacobsen var først fremme og bryggeriet Carlsberg opretholdt en førende stilling på ølmarkedet skarpt fulgt af sønnen Carl Jacobsen på Ny Carlsberg og Tuborgbryggeriet. 14 Det bajerske øls udbredelse kulminerede umiddelbart før den første ølskat i 1892 hvor forbruget af det undergærede øl nåede alarmerende højder. 1S Øllet var synligt overalt. Det nye øl erstattede ganske enkelt de svagere undergærede ølsorter og blev endog en del af den daglige drik i byernes arbejderklasse. I 1879 blev det tilmed en del af arbejdernes gratis fortæring på arbejdspladserne. 16 Den danske statistiker Marcus Rubin viste i 1884 hvordan arbejderne i København var blevet afhængige af det undergærede øl. Han fæstede sig særligt ved ølprisen. Selv hvis arbejderne var tilfredse med tre potter undergæret øl og aldrig drak brændevin var det stadig dyrere end en hel pot brændevin og en flaske svagt øl drukket sammen 'som i gamle dage'. Det dyre undergærede øl gjorde det efter Marcus Rubins mening meget lettere at drikke sig ikke bare beruset men også fattig. 17 Og i 1893 konstaterede afholdsbevægelsen at mange som tidligere aldrig havde smagt alkohol mens den var tilgængelig i 'brændevinsformen' nu med øllet havde vænnet sig til at drikke berusende drikke til daglig. Afholdsfolkene tilføjede dog undrende: 'Måske skaber øl ikke store drankere men det har gjort alkoholnydelsen til en meget mere udbredt vane end brændevins drikkeriet: 18 Afholdsbevægelsen påpegede dermed klart at det nye ølprodukt var med til at øge og udbrede ølkonsumptionen og at det derfor nødvendiggjorde en massivafholdsindsats. Brygger Jacobsens afholdsprojekt Som den førende brygger af bajersk øl fulgte J.c. Jacobsen nøje virkningen af det nye øl skønt det han så dog ingenlunde fik ham til at stoppe produktionen. Så tidligt som i 1884 holdt han et ideologisk videnskabeligt foredrag om øllet i Videnskabernes Selskab og her argumenterede han for at hans øl ikke kunne forårsage alkoholisme: Det er fremdeles en Kjendsgjerrring at det baierske Øl selv hvor det drikkes i Overmaal som i Baiern ikke er berusende thi man ser der saa godt som aldrig berusede Folk paa Gaden og Drankersygdomme ere ligeledes saa godt som ukjendte. Dette synes at være et tilstrækkeligt Bevis paa det aldeles ugrundede i den Frygt som jævnlig høres for at baiersk Øl ogsaa skal fremkalde Alkoholisrnus. Man synes at glemme den fra Medicinen vel bekjendte Erfaring at en Drik der virker som en Gift naar den nydes koncentreret er aldeles uskadelig om den end nydes i større Mængde naar den indtages Nordisk AlkoholtidskriFt Vol. IO 1993:1-6-

5 i tilstrækkelig fortyndet Tilstand. Spørgsmaalet er altsaa om Alkoholen er tilstrækkelig fortyndet i det baierske øl og derpaa giver baierns Erfaring det Svar at den sædvanlige Styrke af c. 4 pct. i det baierske Øl ikke fremkalder Alkoholisrnus [henvisning tillægekongres]. Naar nogle imidlertid er af den Mening at det baierske Øl dog er mere spirituøst end nødvendigt og at det vilde være ønskeligt at det blev brygget lettere bør det bemærkes at de af den østerrigske "Forening mod Drukkenskab" offentliggjorte statistiske Oplysninger have paavist det fejlagtige i denne Mening. Disse Oplysninger have nemlig godtgjort at Nydelsen af Brændevin som var aftagen i de østerrigske Lande efter at det baierske Lagerøl var bleven den almindelige Drik atter er tiltagen i de senere Aar efter at den ubemidlede Klasse har maattet tage til Takke med det billigere og lettere "Abzugbier" (som knap indeholder 3 pct. Alkohol) fordi den forhøjede Ølskat fordyrede Øllet saa meget at mange ikke havde Raad til at nyde det gode "Lagerøl". Det var med andre ord Jacobsens ide at øllet helt skulle udkonkurrere den langt stærkere - og farligere brændevin. Blev øllet for dyrt som f.eks. gennem den påtænkte ølskat ville denne øllets gunstige funktion helt forsvinde. Det bajerske øl havde efter Jacobsens mening fundet nøjagtig den rette alkoholprocent. Stærkt og billigt nok til at være en værdig konkurrent til brændevinen og svagt nok til at være sundere end brændevinen: Den Kjendsgjerning bestyrker den Overbevisning at man ved Produktion af Lagerøl har truffet det rette Forhold af Alkohol i det mindste for den arbejdende Klasse idet baierns Exempel viser at dets Gehalt af 4 pct. Alkohol ikke er for stor og østerrigs Erfaring viser at denne Gehalt ikke kan være mindre naar Øllet skal opfylde sin vigtige Mission at fortrænge Brændevinsdrikken. For at dette skal opnaas maa det baierske Øl imidlertid leveres saa billigt at det kan blive den daglige Drik for alle og det er i den Henseende en glædelig Erfaring man har gjort hos os at den billige Pris hvortil dette Øl i de seneste Aar som Følge af Konkurrencen leveres her i Danmark i høj Grad har forøget Forbruget heraf i S æ r d e l e s h e d p a a L a n - d e t hvor det tidligere var alt for indskrænket til at kunne modarbejde Brændevinen. Naar De nu kaste et Tilbageblik paa Ølbrygningens Standpunkt for 50 Aar siden og sammenligne dette med det Trin hvorpaa denne Industri nu staar ville De vist nok finde at Fremskridtet er overordentlig betydeligt i alle Retninger. De kunde imidlertid tillige have set at ethvert større Fremskridt har været Frugten af ny Opdagelser paa Naturvidenskabernes Område navnlig paa Kemiens Fysiologiens og Fysikkens og at det saaledes er d i s s e V i d e n s k a b e r s U d v i k - l i n g i vore Dage som man har at takke for Brygnings-Industriens store Fremskridt. 19 Bryggeindustriens største udfordring var at frelse danskerne fra brændevinen. For brygger Jacobsens afholdsprojekt var det derfor vigtigt at producere en både god og billig øl til det danske folk! Det er absolut muligt at forklare faldet i brændevinsforbruget efter 1880 som et resultat af det nye undergærede øls succes. Målt i 100% alkohol modsvarer et fald i brændevinskurven en stigning i ølkurven. Da der var tale om at beskatte øllet i 1891 måtte bryggerne for enhver pris søge at undgå dette. De kastede sig ivrigt ud i debatten og talte for øllet frem for brændevinen.2o Bryggernes argumenter forhindrede dog ikke indførelsen af en beskatning af øllet - dog kun øl over 2 1/4 % alkoholprocent d.v.s. de overgærede gamle hvidtølssorter gik fri mens de nye - og mente man farligere - bajerskølsorter måtte bøde. Forsøgene på at markedsføre øllet som et sundt erstatningsprodukt for brændevinen blev modtaget med ekstrem mistro i afholdskredse. 21 Allerede i 1884 fastholdt afholdsfolkene at det undergærede øl ikke bare var en erstatning for men også et supplement til brændevinen. Og så var afholdsfolkene absolut ikke uvidende om de kommercielle interesser der lå bag Jacobsens afholdsinteresse. 22 'Lur 0lbryggeren! Han ved hvordan Madposen skal skjæres. Bare han kunde faa Folk indbildt at Bajerskøl var sundt og nærende... saa gik det ve1'23 Ifølge afholdsbevægelsen var brygger Jacobsens projekt dybt problematisk fordi han fik folk til at tro - eller i alt fald havde let ved at få sine kunder med på sine gode intentioner. De udvalgte derfor Jacobsen og Carlsberg som yndlings offer i kampen mod alkoholen. Afholdsbladene opfordrede gang på gang til at bekæmpe bryggerens livsværk men helt uden beundring for ham var de dog ikke. Blot ville de have foretrukket om Jacobsen havde brugt sin begavelse og bemærkelsesværdige handlekraft på mere samfundsnyttige foretagender. 24 Afholdsbevægelsen og Jacobsen var nemlig relaterede på mere end en måde. Begge var skabt ud af den samme moderniseringsproces i opbygningen af det nye massesamfund. Og begge troede på videnskabens fremskridt og betydningen af det enkelte menneskes eget initiativ og virkekraft. Brygger J.c. Jacobsen var asketisk i sit eget liv og han byggede sin fremgang på egen indsats og opofrelse for sagen og frugten af indsatsen skulle være til glæde ikke alene for ham selv men for hele landet. Jacobsens 'forbedring' af danskernes drikkevaner - og danskerne - var kun mulig på grund af hans nye og gode videnskabelige opda- Nordisk Alkoholtidskrift Vol :1-7-

6 gelser. Tilmed var han politisk liberal og patriot og dedicerede sit øl til det Kgl. danske Hof. Jacobsen og Carlsberg brugte også de samme begreber. Han kombinerede begreber som 'folke( 'danskhed: 'kultur: 'dannelse: 'frihed' og 'demokrati' ind i sit eget afholdsprojekt. Disse begreber havde Jacobsen - ligesom afholdsfolkene - lånt fra grundtvigsk-folkelige kredse i samfundet som netop omkring århundredskiftet havde et halvmonopol på at definere dansk kultur. Ved at bruge disse begreber gjorde Jacobsen sit ølprojekt til en del af danskernes store projekt om at skabe et godt samfund. Da Jacobsen døde i 1887 testamenterede han bryggeriet til ære for det danske folk til Carlsbergfondet til fremme af kunst litteratur og videnskab. Gennem øldrikkeriet blev danskerne gjort til støtter af kultur og videnskab. 25 Og den danske bondebevægelse fulgte bryggerne. Under folketingsdebatten om ølskatten i 1889/90 benyttede de begreber om frihed og demokrati som argumenter mod ølskatten. Sådan en skat ville blive en ny byrde pålagt de frie og demokratiske bønder af landets konservative godsejerregime. De ville betragte det som en politisk provokation hvis det konservative regime ville bruge sine i samtiden velkendte 'blå gendarmer' ikke blot til at undertrykke bønderne politisk men også til at undertrykke deres drikkevaner. 26 Afholdsbevægelsen søgte strategisk at imødegå bøndernes argumenter. Ifølge afholdsfolkene var alkoholen en byrde der var pålagt folket af borgerskabet for at undertrykke deres demokratiske opposition. 27 Hvis bønderne skulle være virkelig frie skulle de droppe det nye øl: Vi venstrefolk må være ædru når vi drikker øl. Der er andre bryggerier i landet end Carlsberg. og der er svagere ølsorter end de alkoholiske. Vi ruinerer ingen ved at berøve vor modstander vor støtte. Vi vil blot holde W' med at bidrage til vor egen ruin... Ikke mere Carlsberg!2 Det lykkedes som bekendt ikke for koalitionen af bryggere og bønder at forhindre 1892-skatten men et fundament var lagt for senere succes. CARLS- ~ BERG- FONDeT. JESU5KIRK/:.N RLSBERGS OVERSKUD TI LFALDER IION[~ Provokerende var ikke mindst Carlsbergfondets engagement i opførelsen af museer og kirker. Kladde til en plakat ca det til en attraktiv drik og sætte bryggeindustrien på linie med danskernes andre store bedrifter. Vi møder eksempelvis nogle ret bramfri formuleringer om Carlsbergbryggeriernes selvforståelse og strategi i en mindepjece fra 1913 over brygger Carl Jacobsen Carlsberg og forfattet af danskamerikaneren Max Henius: I... intend to show you that there is good reason for being proud of that country and its achievements in the brewing trade in art in science and in the promotion of temperance. Bemærkelsesværdigt er det at bryggeindustriens fremskridt blev sidestillet med samtidens afholdsinteresser. Men dertil illustrerede Henius hvordan Danmark altid havde været et liberalt øl drikkeland: Øllets image Gennem et målrettet arbejde og med forståelse i befolkningen formåede bryggeindustrien med Carlsberg i spidsen at afproletarisere øllet gøre You know that according to the latest theories the cradle of the great Teutonic race embracing today most of the great nations of the world Germany Austria England and the United States with the Scandinavian countries the Netherlands and Switzerland thrown in and a liberal sprinkling elsewhere stood along the shores of the Baltic and German oceans that Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO 1993: I -8-

7 is in what is today Denmark and adjoining coasts and since beer was the favourite drink when this race first appeared in history - and the myths and legends carry its use beyond the limits of history - perhaps beer also originated in the same regions. Øllet var efter Henius' mening en del af det at være dansk mens brændevinen var noget nyt og udansk. Ved at brygge godt øl byggede Carlsberg med andre ord på god gammel dansk kultur: You see then there is a certain historical or sociological interest attaching to Danish beer. And of late years the sociological interest has once more become pron\inent though in a very different way due to a beverage the ancients did not know - distilled spirits. During the early half of the last century the Danes were great drinkers of spirits Opfindelsen af den urgamle danske øldrikkeskik blev en vigtig faktor i at styrke og legitimere den moderne øldrikketradition - også selvom den ignorerede det faktum at produktet havde ændret karakter. I sin promovering af øllet og under indtryk af truende restriktioner under første verdenskrig fik bryggerne - uventet - støtte fra en helt ny folkelig bevægelse i Danmark 'Den personlige Friheds Værn' som i den personlige friheds navn og i foreningens tidsskrift 'Sund Sans. Mod Tvangsstyre. For personlig Frihed forsvarede retten til at nyde øl. Foreningen støttede endog historieforskning i dansk øltradition. Aage Welblund og A.G. Hassø publicerede en artikelserie om 'Gamle danske Landevejskroer' og udbredte dermed kendskabet til en urgammel men i folket relativt ubemærket side af dansk kultur. Landevejskroer havde altid men især siden kong Kristian II's forordning af 1522 været udbredt over hele landet. Og at true dette netværk af kroer danskens naturlige samlingssted ville være at true en naturlig del af dansk identitet. Artikelserien blev siden udgivet som bog. 30 Historien var dermed med til at skabe den 'våde' danske alkohol diskurs. Danske afholdsfolk som øldrikkere! Afholdsbevægelsens kritiske holdning til det undergærede øl var sammen med regeringens fiskale behov den udslagsgivende faktor bag den første ølskat i 1892 på øl med en vægtprocent på mere end 2 1/4 %. Skatten medførte umiddelbart et fald i forbruget på 20 %. Men lige siden starten af afholdsbevægelsen havde det faktisk været vanskeligt at definere præcist hvad afholdsfolk måtte drikke. Helt undvære de ufarlige og ikke-berusende hvidtølsprodukter havde folk nok vanskeligt ved - især på landet. Ingen kunne naturligvis forbyde brugen af ikke berusende drikke men præcist hvor meget alkohol en drik måtte indeholde for at være 'ikkeberusende' var stedse problemet. Derfor besluttede en stor del af afholdsbevægelsen at den nye skattergrænse på øl på de 2 1/4 % (vægt) ville være en simpel og fast grænse som fortsat ville tillade brugen af de almindelige 'ikkeberusende' svage hvidtølssorter under 2 1/4 % som en del af kosten ølskatten betød imidlertid en splittelse i afholdsbevægelsen. Majoriteten dvs. Danmarks Afholdsforening fulgte den nye skattegrænse. Men Independent Order of Good Templars (LO.G.T.) blev delt på spørgsmålet i og med stiftelsen af en ny orden 'Nordic Independent Order of Good Templars' (N.LO.G.T.) og kun denne nye orden tillod sine medlemmer at drikke det svage øl. Organisationen voksede sig hurtigt større end den gamle LO.G.T. Og medlemmerne drak derfor masser af det tynde øl ud fra devisen at 'hvis du må drikke øllet så må du drikke øllet'. Derfor blev N.LO.G.T. smidt ud af den internationale Good Templar-orden. Men øllet blev til stadighed et yndet diskussionsemne i danske afholdskredse. 31 Bryggerne udnyttede situationen. Omkring århundredskiftet lykkedes det for Carlsberg at producere en undergæret øl med mindre end 2 1/4 % alkohol dvs. inden for hovedparten af den danske afholdsbevægelses grænse. På denne måde lykkedes det for Carlsberg og de andre bryggerier at finde et lovende marked blandt afholdsfolk - og det var de med Max Henius' formulering meget stolte af: I 1913 konkluderede Max Henius at denne øltype var blevet den mest populære i Danmark. Trin for Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO 1993:1 Strange to say - at least strange to us who are accustomed to the fanatical anti-drink movement in this country - these low alcohol beers are not generally opposed by the temperance people of the country. On the contrary they frequently use them and allow them to be sold in the 'temperance houses' or [temperance l "inns" where people gather for social entertainment. -9-

8 trin lykkedes det Carlsberg at få afholdsfolkene med på den med den gamle danske tradition for øldrikkeri. 32 Og så skiftede Henius argument. Han distancerede sig selv fra 'den gamle stærke overgærede øl' som han nu beskrev som lige så farlig som brændevinen modsat Carlsbergs nye helt lette og svage bajerskølsorter: There was some beer brewed but it did not amount to much. It was a top-fermented kind similar to English porter rather heavy in alcohol but the common drink of the people was 'snaps'. og: The modem Danish lager beers are much lighter in alcohol than the ol der top-fermented kind and have crowded the latter to the wall. Det var den helt modsatte argumentation af den J.e. Jacobsen havde brugt i 1884 hvor Jacobsen hævdede at det gamle overgærede øl var svagt og at det derfor var nødvendigt at lave en stærkere 4 %' øl for at udkonkurrere brændevinen. Nu skulle danskerne pludselig drikke det nye svage undergærede øl for at udkonkurrere det gamle og stærke overgærede øl! Alligevel mente Henius at endnu i 1913 havde det nye svage undergærede øl som sådan endnu ikke fået den rolle som dets afholdskvaliteter ifølge Carlsberg berettigede det til. Folk drak stadig store mængder af brændevin! Carlsberg intensiverede derfor arbejdet for at få brændevinen beskattet lige så hårdt som øllet: If beer is the best antidote for strong drink and the tax-free beers are so popular why you would ask has the consumption of spirits not diminished more substantiaily and why has not beer consumption increased more? The answer is that the system of taxation in force has given ardent spirits an artificial support and to that extent hampered the progress of temperance. Og som et argument for at undgå en ny generel ølskat udnyttede Carlsberg det paradoks at majoriteten af den danske afholdsbevægelse nu støttede de svage undergærede ølsorter: It is interesting to note that the manufacture of low-alcohol tax-free beers has to a considerable degree been looked upon favourably by temperance workers. The leaders of the movement realized that in the fight against internperance in the use of alcoholic beverages it was of great importance to get a beverage that could take the place of the strong drinks. For that reason many temperance people were friendly toward the efforts to manufacture a type of beer that was at once palatable and contained but little alcohol. Og for Carlsbergs 'afholdsprojekt' var det mest lovende at danskerne drak deres øl på en civiliseret måde. Max Henius fremhævede afholdshjemmene. Ifølge Edwin A. Pratt: 'Licensing and Temperance in Sweden Norway and Denmark' kaldte Carlsberg den nye danske kontrollerede og civiliserede drikkestil for 'Københavnersystemet' næsten som en ækvivalent til det velkendte svenske Goteborgsystems alkoholmonopolsalg. The Copenhagen System as organized by the temperance societies of the city is base d primarily upon that principle of recognizing light beers as temperance drinks but it goes much further than that. It recognizes also the social instincts of our common humanity. Goteborgsystemet tog ikke hensyn til 'the social instincts of our common humanity' og det var ifølge Carlsberg og de civiliserede danskere hovedproblemet: The failure to do this constitutes one af the weakest features in the Gothenburg system especiaily as enforced in Norway. The Bolag and Samlag drinking bars are avowedly simply places where men can go to satisfy the purely physical sensation of thirst. With the sole exception af the money payment they perform just the same role for their patrons that the water trough in the street does for horse s and cattle. Men come in get their drink swallow it off and are then expected to go their way just as the horses and the cattle move an from the trough as soon as they have had their fill. In Norway there is even a great reluctance to provide seats lest the men may be tempted to stay and talk to one another and in both countries the hours of closing are abnormally early. 'Københavnersystemet' gav derimod på samme tid både en mere fornøjelig civiliseret og ikke mindst sund ølkultur i afholdshjemmene: Unlike the Gothenburg System the Capenhagen System sees in human beings something more than purely physical or animal wants and it aims at providing establishments where a maximum of possibie social enjoyment can be obtained with the help not merely of aerated waters but also of light (weak) beers of the kind aiready described. Hence the establishments knawn under a name which literally translated means "Abstinence Homes:'... So far has the movement spread that although it was starte d only so recently there is now an Afholdshjem or a "Temperance Home" an the lines here indicated in a large number of towns throughout Denmark.. " The Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO 1993:1-10-

9 Figur 3. Alkoholforbruget i Danmark liter per capita om året o \ '... -\: '~ "'. ""-..-:::::: '"'" stærkt øl --- svagt øl -- vin spiritus Forbruget af alkoholiske drikkevarer i liter: Svagt øl under 2 1/4 % vægt undergæret øl vin og spiritus. I det lange løb var det ikke det svage øl men øl som sådan der blev danskernes foretrukne nationaldrik. Grafen viser hvordan de svagere ølsorter langsomt blev erstattet af de stærkere undergærede ølsorter som hovedberusningsmidlet i Danmark.. Det svagere undergærede øl var med andre ord Carlsbergs og det danske folks fælles løsning på alkoholproblemerne. Der kan ikke være tvivl om at Carlsberg virkelig var i stand til at få danskerne til at tro at de alene forstod at bruge alkoholen - særlig i form af det undergærede øl - på en behagelig og problemfri måde. Derved lykkedes det for Carlsberg at skabe baggrunden for begrebet om 'Danskernes forbrugerbevidsthed' skatten på brændevin lå på bemærkelsesværdig vis i forlængelse af Carlsbergs oprindelige ide om at holde øllet billigt og attraktivt for det danske folk. Den viste hvor succesfuldt bryggerne havde arbejdet for at fremme øllet som 'sundt' og det ikke bare i den danske offentlighed. Argumentet trængte også langt ind i de politiskecirkler! Var 1917-brændevinsskatten en opportunistisk alliance mellem bryggeindustrien og afholdsbevægeisen? Særlig den øldrikkende del af afholdsbevægelsen støttede brændevinsskatten som et hovedinstrument til at reducere alkoholforbruget i samfundet. Mens den lille ikke-øldrikkende del af afholdsbevægelsen dog fastholdt den konsekvente linie at kun arbejdet mod et egentligt alkoholforbud i Danmark på lang sigt ville løse landets alkoholproblemer. Ingen tvivl om at den hårde brændevinsbeskatning i 1917 gjorde øllet meget mere attraktivt i pris. Folk drak nu mere øl end brændevin og da øllet var svagere faldt det totale alkoholforbrug. Skatten på brændevinen sammen med afholdshjemmene og de lokale forbudsbevægelser 33 skabte en 'tør' generation med en forsigtig og bevidst øldrikkestil. Den 'tørre' periode ophørte med den 'tørre' generation i 1930'erne og 1940'erne. Efter anden verdenskrig blev de lyse undergærede ølsorter umærkeligt udskiftet med de stærkere undergærede ølsorter når danskerne skulle nyde øl. På den måde blev det ufarlige og folkelige danske øl til danskernes foretrukne berusningsmiddel. bottles you fmd on the table are the tax-free beer with less than 2 1/4% alcohol. The sign under the clock states that the inn closes at 12 d clock while the other one in the rear contains the legend: "No strong drinks sold here:' NOTER 1. Robert O'Brien & Morris Chafetz (ed.): The Encyclopaedia of Alcoholism Facts on File Publications. New York Robm Room: The impossible Dream? - Routes to reducing Alcohol Problems in a Temperance Culture. Journal of Substance Abuse 4(1992): Juha Partanen: Tolerans som ideologi. Reseanteckningar från Danmark. Alkoholpolitik - Tidskrift for nordisk alkoholforskning 5(1988): Knud-Erik Sabroe: Alcohol Consurner Consciousness. A social psychologicai perspective on alcohol. Institute of psychology University of Aarhus Kulturelle forskelle ændrer næppe de fysiske virkninger af alkoholen. Se Robin Room: Alcohol and Ethnography: A Case of Problem Deflation. I: Current Anthropology Vol. 25: pp J6gvan Petersen & Thorkil Thorsen: Alkoholforbrug og levercirrhosedødelighed. Alkohol- og Narkotikarådets Skriftserie 4. København 1985; Thorkil Thorsen: Hundrede års alkoholmisbrug. Alkoholforbrug og alkoholproblemer i Danmark. Alkohol- og Narkotikarådet København 1990; Johannes Nielsen & Kurt Sørensen: Alkoholpolitik. Alkoholforbrug alkoholpriser delirium tremens og alkoholisme som dødsårsag. Ugeskrift for læger 2/ ss ; Anders Milhøj: Sammenhængen mellem det totale alkoholforbrug og antal dødsfald af alkoholrelaterede sygdomme analyseret ved tidsrækkernetoder. I: Leif Spange Mortensen (red.): Symposium i Nordisk Alkoholtidskrift Vol : l

10 anvendt statistik Århus Januar W. Scharling & V. Falbe-Hansen: Danmarks Statistik II s København Industrielle distillerier og en effektiv indsats mod hjemmebrænding stoppede hjemmebrændingen i begyndelsen af 1840'erne; Lars Rumar: Jordbrug og brændevinsbrænding I-II. Erhvervshistorisk Årbog. Meddelelser fra Erhvervsarkivet XVII vol Universitetsforlaget Aarhus 1967 ss. 7-95; ibid vol ss ; Samme argument i: Vagn Greve: Da danskerne opgav hjemmebrændingen. Alkoholpolitik 1(1984): ; Johannes Nielsen & Kurt Sørensen: Alkoholpolitik. Alkoholforbrug alkoholpriser delirium tremens og alkoholisme som dødsårsag. Ugeskrift for læger ; Børge Bech: Dansk Alkohol Statistik Talmæssige oplysninger om Brug og Misbrug. København 1981 (4. udg.) og 1986 (5. udg.) Anders Milhøj: Sammenhængen mellem det totale alkoholforbrug og antal dødsfald af alkoholrelaterede sygdomme analyseret ved tidsrækkemetoder. I: Leif Spange Mortensen (red.): Symposium i anvendt statistik Århus Januar 1987; Milhøj bruger Jens Warming: Haandbog i Danmarks Statistik København 1913 s Det er absolut muligt at det virkelige forbrug var højere da bedre produktionsteknik betød at der kunne produceres forholdsvis mere pr. beskattet produktionsenhed. V. Falbe-Hansen & W. Scharling: Danmarks Statistik. Bd. IV Forfatnings- og Forvaltningsforhold. Valgstatistik Finansstatistik København 1880 s Se Harald Westergaard: Drikfældigheden i Danmark og Midlerne derimod med henblik paa Forholdene i Sverige og Norge særlig Goteborgsystemet. Foredrag ved det nordiske Nationaløkonomiske Møde i Kjøbenhavn 1888 København 1888 s. 9f.; Henrik Fode: Liberalisme og frihandel Dansk Toldhistorie J6gvan Petersen: Dansk Alkoholpolitik - et æterisk begreb i forandring. Alkoholpolitik. Tidskrift for nordisk alkoholforskning 3(1986): ; Carl-Axel Nielsson: 'Det danske system' i 1920-talets rorbudstid. I: Ekonomisk-historisk Vmgslag. Festskrift tillagnad G. Fridlizius och L. Jorberg Lund 1987; Thorkil Thorsen: Da Danmark blev ædrueligt. Alkoholpolitik. Tidskrift for nordisk alkoholforskning 5(1988): Hans Chr. Johansen: Danmark i Tal. Politikens Danmarkshistorie bd s Frederik Troels-Lund: Dagligt liv i Norden i det sekstende Aarhundrede Vol. v. København 1908 s 10; 14; Inge Bundsgaard & Sidsel Eriksen: Hvem disciplinerede hvem? En kommentar til Poul Porskær Poulsens artikel: Afholdsbevægelsen som disciplineringsagent. I: Fortid og Nutid. 33(1986): Kristof Glamann: Bryggeriets Historie i Danmark indtil Slutningen af det 19. Århundrede. København 1962 s Bl.a. ved førstebehandling af lov om Ølskat m.s. 23/ Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. 43de ordentlige Samling 1890/91 s. 5515f 14. Birgit Nlichel Thomsen: Industrielle foretagere på Tuborg Kilder og studier København 1980 s Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. 43. ordentlige Samling III 1891 s D. Yde-Andersen: Arbejderne - første slægtled. I: Axel Steensberg (red.): Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede. bd. 2. København 1964 ss Marcus Rubin: Undersøgelse om Konsumen i Kjøbenhavn 1882; Marcus Rubin: Bajersk øl. I: Politiken 5/ Her citeret fra Den danske Good Templar Tidende 15/ s. 60ff 18. Øl og Brændevin. I: Nordisk Good-Templar 15/ ss J.e. Jacobsen: Bryggeri-Industriens Fremskridt i de sidste halvtredsindstyve Aar. Den tekniske Forenings Tidsskrift 1884 ss Bl.a. Ph. W. Heyman: Øl og Brændevin i deres indbyrdes Forhold ca Fx Valdo Holm: III. Kjærlighed. Nordisk Good-Templar 1/ ss Øl og Brændevin. Nordisk Good-Templar 15/ ss Efterretninger. Totalafholdsbladet 3D/IO 1884 s s: Brygger J.e. Jacobsen. Dansk Afholdsblad 1887 s Kristof Glamann: Bryggeren. Jacobsen på Carlsberg. København Viggo Bjørnbak i Folketinget 14/ I: Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folkethinget. 42de ordentlige Samling s Sidsel Eriksen: Det andet Stavnsbånd. Et lokalstudie i Thisted afholdsforenings ideologi og arbejde for at forandre mennesker og samfund. I: Historie. Jyske samlinger. vol. 4. Århus 1991 ss Væk med Carlsbergøllet! Totalafholdsbladet 4/ s Pjecen blev trykt til minde om brygger J.e. Jacobsens søn Carl Christian Hilman Jacobsen. Max Henius: Danish Beer and Continental Beer Gardens. IDustrated leeture by Dr. Max Henius at the Annual Convention in Atlantic City N.J. October 2nd United States Brewers Association Publishers New York Aage Welblund & A.G. Hassø & Heilskov: Gamle Landevejskroer. I: Sund Sans. Mod tvangsstyre. For personlig frihed ; Aage Welblund & Arthur G. Hassø: Gamle Landevejskroer. Fra København til Korsør 1946 ss Sidsel Eriksen: Søster Silfverberg. Søndagsskolelærer. Afholdsagitator. Feminist. (Manuskript under udgivelse) 32. Pjecen blev trykt til minde om brygger J.e. Jacobsens søn Carl Christian Hilman Jacobsen. Max Henius: Danish Beer and Continental Beer Gardens. IDustrated lecture by Dr. Max Henius at the Annual Convention in Atlantic City N.J. October 2nd United States Brewers Association Publishers New York Sidsel Eriksen: Smugkroer som protestform. Et bidrag til studiet af de danske lokalforbuds betydning for alkoholforbruget i Danmark. Alkoholpolitik. Tidskrift for nordisk alkoholforskning 6(1989): Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO 1993:1-12-

11 ENGLISH SUMMARY Sidsel Eriksen: The development of the Danish style of drinking (Skabelsen af den danske liberale drikkestil) There has been frequent diseussion around the question: Why did placing a high tax on distilled spirits in Denmark in 1917 ehange the alcohol eulture stop the eonsumption of distilled spirits and effeetively reduee the aleohol-related problems overnight? The question is especiaily interesting beeause the tax was not imposed for temperance reasons but for reasons related to a shortage of grain and fiscal needs eonneeted to World War I. There remains also the open question eoneerning why the Danes did not reaet to the eeonomie restric;tions whieh affeeted the availability of spirits by making home distilleries and by organizing the smuggling of spirits. The question ean be asked: What conditions made the tax possible? This article presents the explanation that the promotion of beer in the deeades prior to 1917 made Denmark into an aetive beer eulture. Seer was considered a healthy substitute for distilled spirits. Even the majority in the temperance movements aeeepted and promoted the spread of a weak sort of beer. As aresult beer was legitimatized as a relatively non-intoxieating beverage. The promotion of beer made the tax on distilled spirits workable. And even if open diseussion was laeking the temperance issue played an important role in making the tax legislation on distilled spirits possible. Key words: Denmark beer beer culture distilled spirits tax temperance movement A longer English version of this article will be published in Contemporary Drug Problems. Nordisk Alkoholtidskrift Vol. IO 1993:1-13-

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Brandmåling 2013. VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse

Brandmåling 2013. VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Brandmåling 2013 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse 2 3 Udfordring i at omsætte hollændernes vurdering af Danmark som attraktivt til besøgende. Udfordring i at øge Sveriges bedømmelse af Danmarks attraktivitet

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere