Virksomhedernes rolle i den nye reform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes rolle i den nye reform"

Transkript

1 Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne

2 Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger lederne om fravær og fastholdelse De forskellige aktørers rolle

3 Hvorfor skal virksomheden spille en rolle? For samfundets skyld; Udgifter til overførselsindkomst Udgifter til behandling i sundhedssystemet For virksomhedernes skyld Tabt produktion Tab af medarbejdere For medarbejdernes skyld Nedsat livskvalitet Risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet

4 Det virker International forskning konkluderer: Virksomhedernes inddragelse og medvirken i fastholdelsesprocesser øger afgørende sandsynligheden for, at den sygdomsramte vender tilbage i beskæftigelse og dermed selvforsørgelse Evidens for, at indsatserne har en positiv beskæftigelseseffekt for sygemeldte med muskelog skeletbesvær Indikation på, at indsatser, som inddrager arbejdspladsen, øger beskæftigelseschancen for sygemeldte med mentale helbredsproblemer

5 Det kræver ledelse En klar ledelsesvinkel Det som påvirker indsatsen er legitimt og nødvendigt at sætte i fokus Store udgifter og gevinster kan aflæses på bundlinjen Store menneskelige omkostninger og gevinster Socialt ansvar og nye lovkrav Ledelse har betydning Det er muligt at gøre en forskel Men ikke uden problemer og dilemmaer Lederen spiller en nøglerolle Lederen skal være klædt på Lederen kan ikke klare det alene

6 Faser i forebyggelse Primær forebyggelse Fast-track Fastholdelse Konsekvensforebyggelse Inklusion

7 Hvor tidlig en indsats? Fokus på konsekvensforebyggelse Vi skal sætte ind før sygefraværet opstår! Konsekvensforebyggelse handler om: at forebygge at et problem (f.eks. lænderygbesvær/ psykiske lidelser) fører til sygefravær Det er ikke muligt at primær forebygge forekomsten af lænderygsygdom, hvorfor indsatsen bør rette sig imod forebyggelse af konsekvenserne af allerede opstået sygdom (Backpain Europe 2006).

8 Konsekvensforebyggelse Der er så mange, der har ondt i ryggen af og til, så hvis du anser dem, der har ondt som en slags patienter, så er halvdelen af arbejdsstyrken allerede patienter. Og hvis man derfor udelukkende satser på et forebyggelsesperspektiv er man næsten dømt til at tabe. I stedet bør man se på, hvad vi kan gøre for alle dem, der har muskel og skeletbesvær. Har vi nogle gode råd til arbejdspladserne, og har vi nogle gode råd til folk selv? Så får man et andet perspektiv på, som siger, nu begrænser vi konsekvenserne af, at der er så mange der har muskel- og skeletbesvær. Det ene er at fokusere på, at arbejdspladsen kan rumme de ikke fuldt funktionsdygtige, og det andet er at sige, hvad arbejdstageren selv kan gøre Karen Søgaard, Professor i arbejdsfysiologi, Sydddansk Universitet

9 Hvad siger lederne selv om fravær og fraværsindsats? - nogle hurtige tal

10 Hvordan tackles fravær i dag på virksomhederne? 62% har en sygefraværspolitik 83% har fraværsstatistik 50% sammenligner med andre afdelinger 37% sammenligner med andre arbejdspladser 60% har faste retningslinjer for fraværssamtale 78% tager kontakt indenfor den første uge 89% svarer at nærmeste leder tager den første kontakt 1% svarer at ingen tager kontakt til den sygemeldte Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

11 Initiativer til fastholdelse Ændrede arbejdsopgaver 83% Nedsat arbejdstid 78% Delvis rask/sygemelding 74% Sundhedsforsikring 66% Psykologhjælp 64% Jobrotation/ændrede arbejdsgange 63% Anskaffelse af hjælpemidler 58% Overgang til fleks- eller skånejob 48% Rundbordssamtaler 37% Støtte til behandling af misbrug 37% 56 aftale 37% Hjemmearbejdsplads 28% Virksomhedspraktik 23% Personlig assistance 23% Mentorordning 10% Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

12 Hvad siger lederne selv? Kun ganske få ledere (8%) giver udtryk for, at det er tabu at tale om sygdom og fravær på deres arbejdsplads 84% af lederne mener der tages særligt hensyn til medarbejdere, der vender tilbage efter længere tids sygdom Nyt sygefraværsparadigme er ved at slå igennem! Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

13 Tidlig indsats - regler Kommunerne skal senest i 8. sygeuge afholde en opfølgningssamtale med den sygemeldte samt tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at tage den sygemeldte helt eller gradvist tilbage I Danmark sker dette jf. SFI kun i 10 % af langtidssygefraværssagerne Leder/ arbejdsgiver skal afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte senest 4 uger efter 1. sygefraværsdag Fast-track giver nye muligheder principielt mulighed for kontakt senest 2 uger efter sygemelding

14 En tidlig indsats - baggrund Langt de fleste sygemeldte kommer tilbage i arbejde i fuldt omfang af sig selv Risikoen for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet stiger allerede fra fraværsuge Spørgsmålet er hvordan det fungerer i praksis fra ledernes synspunkt?

15 Udfordringer for alle aktører Virksomhederne Lederen Den sygemeldte selv Kollegerne Praksislægerne Jobcentrene Kommunerne A-kasserne Andre aktører

16 Lederne efterlyser samarbejde 63 % af lederne mener, at et øget samarbejde med den sygemeldtes læge ville kunne hjælpe i forhold til at få den sygemeldte tilbage 49 % af lederne mener, at et øget samarbejde med kommunen ville hjælpe i forhold til at få sygemeldte tilbage i arbejde 53 % af lederne mener, at det vil være en fordel for virksomhederne, at have en fast kontaktperson hos kommunen Kilde: Nye regler og muligheder på fraværsområdet, undersøgelse fra Lederne oktober 2010

17 Lægerne skal Blive bedre til at samarbejde med ledere Fokusere mere på arbejdsfastholdelse Benytte mulighedserklæringen aktivt Hjælpe virksomheden med informationer om hvad skadelidte kan og må til arbejdspladsen Hjælpe med viden til etablering af de rette skånevilkår for skadelidte Understøtte udarbejdelse af konkret handlingsplan for skadelidte

18 Jobcentrene skal.. På banen tidligere Være bedre til at kontakte virksomheder med henblik på arbejdsfastholdelse af sygemeldte Give ledere konkret støtte, råd og hjælp til Fastholdelse og tilbagevenden Have kendskab til virksomhederne og deres rammevilkår Tage ansvaret for koordinering af indsats mellem jobcenter, læge- og sundhedsfaglig ekspertise, skadelidte og arbejdsplads Markedsføre tilbud, f.eks. fast-track Tilbyde virksomhederne let adgang, f.eks. ved en fast kontaktperson, hotline, m.m.

19 Stadig noget at arbejde med.. 81% af lederne mener at fastholdelse af en langtidssygemeldt medarbejder giver en øget arbejdsmængde for kollegerne 74 % af lederne oplever det som en større udfordring at håndtere sygemeldte medarbejdere med psykiske frem for fysiske helbredsproblemer Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

20 Råd til lederne Tidlig kontakt - vurder situationen Hvad kan og vil virksomheden tilbyde Første samtale er vigtigt - godt begyndt er halvt fuldendt Du er ikke terapeut eller læge! Det psykiske og fysiske går ofte hånd i hånd Se på muligheder frem for begrænsninger Brug de redskaber og muligheder der er Stil krav til læger og jobcentre om bedre samarbejde Viden afmystificerer og nedbryder tabu Skab plads til personer med midlertidigt eller permanent nedsat arbejdsevne Fokus på konsekvensforebyggelse

21 Spørgsmål?

22 Gevinster ved tidlig indsats? Det vil være en win-win situation for alle parter Den (potentielt) sygemeldte får hjælp tidligere og øger chancen for arbejdsfastholdelse Lederen får vejledning og støtte, når lederen har behov for det, det øger chancen for fastholdelse af medarbejdere, sænker udgifter til sygefravær og evt. rekruttering af ny medarbejder, mindsker arbejdspresset for sygmeldtes kollegaer Jobcenter/kommune får borgerne tidligere i forløbet hvor sagerne er lettere og nemmere at løse Lægerne får større mulighed for at medvirke til helbredelse og fastholdelse af patienter Samfundet vil få færre der ender i langtidssygefravær og på førtidspension

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere