Trivsel i liv og arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel i liv og arbejde"

Transkript

1 Ta et kort og få gang i dialogen Trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads

2 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, København K. Januar 2014 ISBN: EAN når samtalen er nødvendig Redaktion: Tine Mark Jensen, Modus Kommunikation. Projektleder: Morten W. Andersen Grafisk design: Tegnestuen Trojka Foto: Hans Søndergård Fotolocations: Danske Bank og Arbejdsskadestyrelsen Styregruppen bag værktøjerne består af repræsentanter for Danske Regioner, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, FOA Fag og Arbejde, Hovedstadens Sygehusfællesskab, KL, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Værktøjerne er afprøvet og udviklet i samarbejde med 19 arbejdspladser Læs mere om værktøjerne og få hjælp til at bruge dem på Læs mere om arbejdsmiljø på Hæftet kan downloades på og købes på

3 trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads Hvordan skaber man en sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives? Handler sundhed og trivsel kun om sund kost og motion? Eller er glæde ved at gå på arbejde, fordi man føler sig anerkendt, og fordi der er plads og forståelse for ens fritids- og familieliv lige så vigtige elementer for trivsel i liv og arbejde? Og er sundhed kun et valg for det enkelte individ eller er det i lige så høj grad bestemt af ind holdet i arbejdet, kollegerne, ledelsen og de rammer, der er for sundhed på arbejdspladsen? Der findes ikke nogen generel opskrift på sundhed, da det er et valg, der kun træffes af medarbejderne og ledelsen på den enkelte arbejdsplads. Dette hæfte giver en række bud på, hvad der kan skabe sundhed og trivsel i liv og arbejde. Og stiller en række spørgsmål, som I kan diskutere på jeres arbejdsplads.

4 få gang i dialogen Hæftet indeholder fem perspektiver på trivsel og sundhed: Anerkendelse i arbejdslivet Det brede sundhedsbegreb Balance mellem arbejds- og privatliv Bevægelse på arbejdspladsen Ledelse og trivsel Hæftet giver ingen færdige løsninger, men er tænkt som oplæg til dialog og debat om trivsel i liv og arbejde. Hæftet kan bruges som start eller som led i en proces, hvor I har trivsel og sundhed på dagsordenen. Siderne i hæftet kan rives ud, så de kan fungere som kort. Kortene kan bruges på mange forskellige måder, fx: Som afsæt for debat i mindre grupper. Deltagerne kan på skift trække et kort og ud fra kortet fortælle om sin holdning til emnet, hvorefter det kan debatteres. Deltagerne i et møde kan hver især vælge et kort med et tema, de synes er vigtigt. De kan derefter begrunde valget til de andre medarbejdere/ledere. Kortene kan hænges op på tavler og inspirere til uformel dialog i kantinen eller andre steder. Kortene kan bruges som afsæt for mus-samtaler. Kortene kan bruges på visions- eller temadage om sundhed og trivsel. Man kan som medarbejder/leder læse i hæftet og rive de kort ud, man særligt kan lide og evt. hænge dem op.

5 Anerkendelse Man skal se på det, der virker det styrker trivslen på arbejdspladsen

6 Anerkendelse er at respektere den andens version af virkeligheden den andens perspektiv. I stedet for at se forskellige perspektiver som en mulig konflikt, så undersøger man dem og ser på mulighederne. Anerkendelse handler også om at anerkende den andens bidrag. På en arbejdsplads kan man styrke en anerkendende kultur ved at give plads til at aner kende hinandens bidrag og fejre fælles succeser. Ledere og medarbejdere kan gøre det tydeligt, hvad de synes, der er positivt på arbejdspladsen. De kan undersøge, hvorfor noget fungerer og bruge den viden i arbejdet. Det er desuden afgørende at arbejde med sproget. Mange virksomheder har et problemsprog og en fejlfinderkultur. Man kan med nytte udvikle et ressourcesprog, og se på det der virker det styrker trivslen på arbejdspladsen. Charlotte Dalsgaard, direktør, Harbohus Er der plads til flere ideer og perspektiver på din arbejdsplads? Hvordan fejrer I succeser på din arbejdsplads? Fortæl om en situation, hvor du har følt dig anerkendt Læs mere på

7 Anerkendelse Som leder er jeg anerkendende, ved at jeg har tillid til medarbejderne og deres ansvarsfølelse

8 Jeg synes, det er vigtigt at arbejde med tingene i et anerkendende perspektiv. Man skal se på i hvilke processer, det går godt og hvor man kan bruge de erfaringer noget mere. Som leder er jeg anerkendende ved at have tillid til medarbejderne og deres ansvars følelse. Det skal jeg signalere løbende, så de ved, hvor de har mig. Anerkendelse er at være tydelig i handlinger og tale. Jeg giver øjeblikkelige tilbagemeldinger både individuelt og i gruppen. Og så prøver jeg med almindelig venlighed og engagement at skabe en god stemning, som jeg håber, er med til at skabe en større lydhørhed over for at justere de ting, der ikke fungerer så godt. Jane Pade, kontorchef, Kulturministeriet Hvad er anerkendelse for dig? På hvilken måde viser din ledelse anerkendelse? Hvordan synes du, man kan tale om problemer på en anerkendende måde? Læs mere om Kulturministeriets AI-proces på

9 Anerkendelse Der kommer meget godt ud af at fortælle positive historier

10 En anerkendende proces er en sjovere tilgang til at løse problemerne end brok. Der kommer meget godt ud af at fortælle positive historier og ha fokus på, hvad der fungerer. I dagligdagen er anerkendelse, at man fra ledelsens side tager medarbejdernes arbejde alvorligt og forholder sig til de problemer, der opstår. Det er afgørende for ens handlinger, at en leder viser anerkendelse ved at give respons på det, man laver. Min nærmeste leder er god til at anerkende og markere, når vi er kommet igennem en stor proces hun er synlig. Det styrker trivslen. Mads Flyvholm, medarbejder, Kulturministeriet Hvad kunne du godt tænke dig mere af på din arbejdsplads, hvis trivslen og sundheden skal styrkes? Hvordan viser du anerkendelse over for dine kolleger og din leder? Hvilke muligheder ser du i at fokusere på det der virker frem for problemer? Læs mere om Kulturministeriets AI-proces på

11 sundhed Et positivt sundhedsbegreb rummer livskvalitet og velvære det handler ikke kun om fravær af sygdom

12 Et bredt sundhedsbegreb betyder, at sundhed ikke kun kan ses i forhold til individets egen adfærd. Sundhed er også levevilkår hvilke rammer lever og arbejder vi under. Et positivt sundhedsbegreb rummer livskvalitet og velvære det handler ikke kun om fravær af sygdom. Med det brede sundhedsbegreb må man se på de rammer folk arbejder indenfor. Man må inddrage medarbejderne i en diskussion af, hvad sundhed er. Når de selv er med til at formulere det, vil de bruge det og få det på dagsordenen. Jeg synes, arbejdspladsernes tilgang er ret snæver og sygdomsfikseret. Der er ikke mange eksempler på, at man inddrager folk i at lave forslag til, hvordan en arbejdsplads kan blive sundere. Bjarne Bruun Jensen, professor, Danmarks Pædagogiske Universitet Hvordan bliver sundhed og trivsel prioriteret på din arbejdsplads? Hvem definerer, hvad der er sundt eksperterne eller dig? Hvordan er medarbejderne blevet inddraget i arbejdspladsens sundhedstiltag? Hvordan har det fungeret? Læs mere på

13 sundhed At man kan høre folk griner er jo også et tegn på, at folk trives

14 Der er meget fokus på sundhed og trivsel på vores arbejdsplads. Vi har mange forskellige tilbud som fx massage, fitness, frugt mm. Men vi har også stor indflydelse på vores arbejde. Vi har frihed under ansvar. Og det trives jeg godt med. Lederne tager også hånd om folks problemer. Man kan gennemføre mange undersøgelser uden at det ændrer noget. Men her i Vejle har man været gode til at handle og gøre noget konkret for sundhed og trivsel. Hvis jeg skal ønske noget mere, så skal vi have nogle tilbagevendende begivenheder, hvor vi laver noget fysisk aktivt sammen. Det skaber nogle gode oplevelser mellem medarbejderne, og vi kan grine det skaber også trivsel. Dorte Slæbo, medarbejder, Vejle Kommune Har din arbejdsplads fokus på sundhed og trivsel? Hvordan? Hvad kunne du ønske dig mere af for at styrke jeres sundhed og trivsel? Hvor meget griner I på din arbejdsplads? Læs mere om Vejle Kommunes arbejde med sundhed på

15 sundhed Sundhed på en arbejdsplads er vilkår, der skaber trivsel, udviklingsmuligheder, kompetenceudvikling og fysisk aktivitet

16 Sundhed på en arbejdsplads er vilkår, der skaber trivsel, udviklingsmuligheder, kompetenceudvikling og fysisk aktivitet. Det er at ha det godt. Man skal kunne kombinere arbejde med et familieliv. Og man skal have lov til at prøve noget nyt. Vi har fokus på både den fysiske og psykiske sundhed og begge dele er lige vigtigt for at kunne være i balance. Vi har tilbud om massage, frugtordning, coaching, krisehjælp, fittnesstilbud mm. og det bliver brugt. I forbindelse med kommunalreformen har vi arbejdet med kompetenceudvikling. De fleste blev mere opmærksomme på deres eget værd. Jeg tror, det er med til at øge trivslen og sundheden. Kirsten Poulsen, leder, Vejle Kommune Hvad giver dig fysisk trivsel? Hvad giver dig psykisk trivsel? Hvad betyder udviklingsmuligheder for din trivsel? Læs mere om Vejle Kommunes arbejde med sundhed på

17 balance Kollektivets præstationsnorm gør det sværere at sige fra

18 Kollektivets præstationsnorm gør det sværere at sige fra og dermed få balance mellem arbejdsliv og familieliv. Derfor har flere og flere det også psykisk dårligt på arbejdspladsen. Der hersker også en vældig synlighedskultur i vores arbejde det jeg kalder OL i pæle sidning. Hvis man arbejder hjemme skal man helst sprøjte mails ud for ikke at blive beskyldt for at holde fri. Vi skal hellere vise hinanden tillid og selv tilrettelægge vores arbejde. Det giver luft til at skabe balance og mindre stress. Camilla Kring, forfatter og konsulent. Phd. i Arbejdsliv og familieliv get a balance Hvordan er præstationsnormen på din arbejdsplads? Er det vigtigt at være synlig på din arbejdsplads? Hvordan kan du påvirke præstationsnormen på din arbejdsplads? Læs mere på

19 balance Vi har lært at mærke vores egne behov og er blevet bedre til at sige til og fra. Det gør det nemmere at bevare balancen

20 Jeg har frihed til at planlægge min dag. Der bliver taget hensyn til, at man har en familie derhjemme, der også skal fungere. Hvis det ikke fungerer det ene sted, fungerer det heller ikke det andet sted. Så selvom jeg er meget ansvarlig, skal jeg også kunne gå hjem. Vi har været på selvledelseskursus, NLP kursus, stresshåndteringskursus og kurser i selvværd, empati og indføling. Vi har lært at mærke vores egne behov og er blevet bedre til at sige til og fra. Det gør det nemmere at bevare balancen. Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved de valg, jeg tager. Der er en stor grad af tillid mellem kolleger og kolleger og ledere det skaber trivsel. Helle Lund Gregersen, medarbejder, Middelfart Sparekasse Er frihed til selv at tilrettelægge sin dag kun positivt? Hvad skal der til, for at du kan skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv? Tjekker du arbejds s hjemme? Læs mere om Middelfart Sparrekasses arbejde med balance på

21 balance Målet er at gøre medarbejderne stærkere personligt også til at sige fra

22 Vi har haft fokus på balance mellem arbejdsliv og familieliv i lang tid. Det er individuelt, hvor den enkeltes balance er. Vi har selvledelse, og derfor kan folk indrette sig efter deres situation. Og vi tør godt vise omsorg for hinanden, hvis en ser ud til at have det svært. Vi har afholdt mange forskellige kurser, hvor målet er at gøre medarbejderne personligt stærkere også når det gælder at sige fra. Lige nu arrangerer og afholder vi et kursus, hvor medarbejderne kommer afsted fire dage med deres ægtefælle. De vælger selv deres fokusområde/tema. På dette kursus er der en gennemgående opgave i balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi ønsker glade, velfungerende medarbejdere, der oplever, at der er plads til dem og sjældent er syge. Randi Rude, leder, Middelfart Sparekasse Hvad gør I på din arbejdsplads, hvis en kollega ser ud til at have det svært, fx pga. for meget arbejde? Hvad gør din nærmeste leder for at skabe balance mellem privatliv og familieliv? Slukker du arbejdsmobilen, når du er hjemme? Læs mere om Middelfart Sparrekasses arbejde med balance på

23 bevægelse Fysisk aktivitet betyder noget for velvære, livskvalitet og energibalance

24 Fysisk aktivitet betyder noget for velvære, livskvalitet og energibalance. Fysisk aktivitet er afstressende og forebygger sygdom. Arbejdspladser skal beslutte sig for at prioritere fysisk aktivitet. Man skal lave en politik på arbejdspladsen, og både medarbejdere og ledere skal involveres. Konkret kan man fx lave walk and talk, hvis man skal diskutere noget med en kollega. Man kan kigge på kulturen og vedtage, at man henvender sig personligt i stedet for at sende s. Man kan lave fittnes-rum, lave cykel på arbejde kampagner mv. Der er masser af muligheder. I længden er det en god investering og går ikke ud over effektiviteten, tværtimod. Bente Klarlund, professor, Rigshospitalet Hvor meget bevæger I jer på din arbejdsplads? Har I særlige tiltag for fysisk aktivitet? Hvad kan få dig op af kontorstolen og ud at bevæge dig? Læs mere på

25 bevægelse Vi har lavet walk and talk på programmøder og temadage. Folk får lidt frisk luft, får trukket vejret og gang i kroppen

26 Vi har lavet walk and talk på programmøder og temadage. Jeg synes, det har været rigtig godt. Man snakker på en anderledes måde, når man går rundt. Det er mere frit, og det er lettere at få sagt nogle ting. Folk får lidt frisk luft, får trukket vejret og gang i kroppen. Man kan sagtens bruge meget mere af det. Ellers har vi prøvet med Gå, gnask og gossip hver mandag går vi en tur og spiser og snakker. Derudover har vi stavgang en halv time om ugen. Og så er der 10 minutters pausegymnastik tirsdag og torsdag det foregår på gangen, hvor der er et plateau, hvor vi samles. Det varierer med tilslutningen, men man har det godt, når man har været med i aktiviteterne. Og vi gør noget for at få flere medarbejdere til at deltage. Annette Grønkær, medarbejder, Københavns Kommune Kan I bruge walk and talk på dit arbejde? Hvordan kan du få mere fysisk aktivitet i dit daglige arbejde? Hvordan tror du, arbejdsdagen vil være, hvis du får bevæget dig mere? Læs mere på

27 bevægelse Man kan faktisk putte fysisk aktivitet ind mange steder i dagligdagen det behøver ikke være så stort

28 Vi har pausegymnastik to gange ugentligt, gå, gnask og gossip en gang om ugen, stavgang og walk and talk er der mulighed for at bruge på møder, der egner sig fx hvor vi skal diskutere ting igennem. Vi deltager også i DHL-stafetten og vi cykler-på-arbejde kampagnen. Min primære opgave som leder er at bakke op og give aktiviteterne plads. Det at bevæge sig fysisk er også vigtigt, når man skal bruge sit hoved. Undersøgelser tyder på, at det fremmer intellektuelt arbejde, men også nogle gode kollektive dynamikker. Og det er vigtigt på en udviklingsarbejdsplads. Det forebygger desuden fysiske skavanker som dårlig ryg mm. Man kan faktisk putte fysisk aktivitet ind mange steder i dagligdagen det behøver ikke være så stort. Her sidder vi på enmandskontorer, så vi kommer ud af vores huller og laver noget sammen. Det giver gode grin og aktivitet. Jette Jul Bruun, Folkesundhedschef, Folkesundhed København Kan du mærke, at du tænker bedre, når du har dyrket motion? Ville mere motion på arbejdspladsen styrke sammenholdet på din arbejdsplads? Tror du ledelsen på din arbejdsplads vil bakke op om fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen? Læs mere på

29 ledelse Ledere har en afgørende indflydelse på medarbejdernes engagement og trivsel

30 Ledere har et meget stort personaleansvar. Derfor spiller de en vigtig rolle, uanset om man taler om jobbets udformning, kompetencedvikling, karriere eller på livets skyggeside: dårlig kommunikation, stress, udbrændthed og mobning. Ledere påvirker hvis de kan, vil og erkender det disse rammevilkår og har derfor en afgørende indflydelse på medarbejdernes engagement og trivsel. En helt central ledelsesopgave er at matche medarbejderens kompetence med de kompetencekrav, der stilles, samt at matche medarbejderens forventninger med dét, som arbejdspladsen kan og vil tilbyde. Hvis det lykkes, betyder det, at virksomheden kan holde på de gode medarbejdere og tiltrække nye. Henrik Holt Larsen, professor, Copenhagen Business School Hvordan påvirker din leder dit engagement og din trivsel? Taler din leder med dig om din sundhed og trivsel? Fortæl om en situation, hvor din leder har fremmet trivsel og sundhed Læs mere på

31 ledelse Som leder skal jeg være synlig i mål og forventninger, og i mindre grad kontrollere

32 I Ny Hjørring Kommune tror vi på indflydelse og dialog frem for kontrol som en vej til trivsel på arbejdspladsen. Som leder skal jeg være synlig i mål og forventninger og i mindre grad kontrollere. Uklare forventninger giver stress i sig selv. Jeg leder ikke ved kommandoer, instrukser og skemaer. Ledelsen skal have målet for øje, og ressourcerne skal være afpasset den opgavemængde, som medarbejderne har. Indholdet overlader vi til den enkelte medarbejder. Der er selvfølgelig forskel på medarbejderne der skal tages individuelle hensyn. Det stiller krav til mellemlederne de skal lave situationsbestemt og menneskebestemt ledelse. Men medarbejderne skal også være tydelige i deres ønsker og behov. Derfor er dialogen vigtig. Jesper Christensen, kommunaldirektør, Ny Hjørring Kommune Hvor meget indflydelse giver din ledelse dig i arbejdet? Hvor synlig er din ledelse? Hvad betyder det positivt/negativt? Hvordan kan ledelse og medarbejdere tackle forandringsprocesser på en konstruktiv måde? Læs mere på

33 ledelse Lederen skal sørge for, at medarbejderen har indflydelse på sit eget arbejde og planlægningen af det

34 En kompetent leder er en der ved sin adfærd og udstråling kan skabe en god stemning, er synlig, tydelig i sine krav og god til dialog. Medarbejderne skal behandles individuelt der skal være plads til den enkelte. Lederen skal sørge for, at medarbejderen har indflydelse på sit eget arbejde og planlægningen af det. Og så skal han skabe et godt arbejdsmiljø kollegerne imellem. God ledelse betyder, at man trives. Det giver energi, og man får lyst til at dyrke sport, og man bliver ikke syg. Man tænker simpelthen anderledes, når man trives. Annette Riis, medarbejder, Ny Hjørring Kommune Hvad betyder ledelsen for trivslen på din arbejdsplads? Hvad kan ledelsen gøre for at fremme gode samarbejdsrelationer på arbejdspladsen? Hvad skal ledelsen gøre for at forebygge stress? Læs mere på

35 læs mere Anerkendelse Anerkendende toner BAR FOKA 2007 ( Sundhed En sundere arbejdsplads idékatalog Nationalt Center for Sundhedsfremme 2005 ( Balance mellem arbejde og fritid Camilla Kring Livsnavigatøren Børsens Forlag 2006 Bevægelse (se Viden og metoder ) Ledelse Hent ledelsesværktøjer fra BAR FOKA

36 Trivsel i liv og arbejde Hvordan skaber man trivsel i liv og arbejde? Tag et kort og få inspiration Dette hæfte giver en række bud på, hvad der skaber sundhed og trivsel i liv og arbejde. Og stiller en række spørgsmål, som I kan diskutere på jeres arbejdsplads. Hæftet indeholder fem perspektiver på trivsel og sundhed: Anerkendelse i arbejdslivet Det brede sundhedsbegreb Balance mellem arbejds- og privatliv Bevægelse på arbejdspladsen Ledelse og trivsel. Hæftet giver ingen færdige løsninger, men er tænkt som oplæg til dialog og debat om trivsel i liv og arbejde. I Branchearbejdsmiljørådet Finans/ Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle sektor om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentlige Ansattes Organisationer, HK / Kommunal og HK / Stat. Varenummer Køb materialet i Prisen er 25 kr. Hent nyeste pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

trivsel i liv og arbejde

trivsel i liv og arbejde trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads Ta et kort og få gang i dialogen Udgiver: BAR FOKA, Studiestræde 3, 2. sal, 1455 København K. Oplag: 8.500. Udgivet: August 2007. Redaktion:

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Indhold 1. Det gode personalemøde 2. Kortlægning af arbejdspladskulturen

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre hvis der er tid og overskud værktøj 2 1 Indhold 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Prioritering af tiden 4 Kerneydelserne og det ekstra 4 Kerneydelserne

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Produktudvikling og formgivning. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1

Produktudvikling og formgivning. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1 Produktudvikling og formgivning Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED Byggeværksted Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. sal 1455

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Indhold 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning TEMA Fysisk arbejdsmiljø Produktudvikling og formgivning Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om produktudvikling og formgivning er en

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Vi finder os ikke i stress!

Vi finder os ikke i stress! psykisk arbejdsmiljø Vi finder os ikke i stress! Introduktion til otte forebyggende værktøjer Udgivet af Indhold Otte korte og koncentrerede forløb 3 Tag udgangspunkt i jeres ønsker og behov 4 Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Indhold 1. Omgangstone og spilleregler for omgangstonen 2. Omsorg og kollegial støtte ved

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet 1 Forsøgsprojekt 1 Program for workshoppen Velkomst og kort oplæg om projektet Afprøvning af en af metoderne i projektet Opsamling fra interviewafprøvningen Workshoppen Casevirksomheden Hvilke indsatsområder

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision værktøj 5 1 Indhold 3 Introduktion 3 Processen 3 Lav et oplæg til at indlede processen 4 Mening og

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts Kendetegn Forord. Plejecentret Sjælsø, marts 2009 1 Rudersdal Kommune har en vision om, at organisationen skal være kendetegnet ved Den attraktive arbejdsplads Den effektive organisation Den kompetente

Læs mere

Problembeskrivelse Løsning Ansvarlig Tidsfrist OK

Problembeskrivelse Løsning Ansvarlig Tidsfrist OK Side 1 8 Samarbejde med kollegaerne Konstruktiv feedback. Lære hinanden. Hjælp og støtte fra kollegaerne. Kollegaerne sætter pris på min indsats. Samarbejdet Vi har i indeværende år arbejdet med områderne

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere