Trivsel i liv og arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel i liv og arbejde"

Transkript

1 Ta et kort og få gang i dialogen Trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads

2 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, København K. Januar 2014 ISBN: EAN når samtalen er nødvendig Redaktion: Tine Mark Jensen, Modus Kommunikation. Projektleder: Morten W. Andersen Grafisk design: Tegnestuen Trojka Foto: Hans Søndergård Fotolocations: Danske Bank og Arbejdsskadestyrelsen Styregruppen bag værktøjerne består af repræsentanter for Danske Regioner, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, FOA Fag og Arbejde, Hovedstadens Sygehusfællesskab, KL, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Værktøjerne er afprøvet og udviklet i samarbejde med 19 arbejdspladser Læs mere om værktøjerne og få hjælp til at bruge dem på Læs mere om arbejdsmiljø på Hæftet kan downloades på og købes på

3 trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads Hvordan skaber man en sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives? Handler sundhed og trivsel kun om sund kost og motion? Eller er glæde ved at gå på arbejde, fordi man føler sig anerkendt, og fordi der er plads og forståelse for ens fritids- og familieliv lige så vigtige elementer for trivsel i liv og arbejde? Og er sundhed kun et valg for det enkelte individ eller er det i lige så høj grad bestemt af ind holdet i arbejdet, kollegerne, ledelsen og de rammer, der er for sundhed på arbejdspladsen? Der findes ikke nogen generel opskrift på sundhed, da det er et valg, der kun træffes af medarbejderne og ledelsen på den enkelte arbejdsplads. Dette hæfte giver en række bud på, hvad der kan skabe sundhed og trivsel i liv og arbejde. Og stiller en række spørgsmål, som I kan diskutere på jeres arbejdsplads.

4 få gang i dialogen Hæftet indeholder fem perspektiver på trivsel og sundhed: Anerkendelse i arbejdslivet Det brede sundhedsbegreb Balance mellem arbejds- og privatliv Bevægelse på arbejdspladsen Ledelse og trivsel Hæftet giver ingen færdige løsninger, men er tænkt som oplæg til dialog og debat om trivsel i liv og arbejde. Hæftet kan bruges som start eller som led i en proces, hvor I har trivsel og sundhed på dagsordenen. Siderne i hæftet kan rives ud, så de kan fungere som kort. Kortene kan bruges på mange forskellige måder, fx: Som afsæt for debat i mindre grupper. Deltagerne kan på skift trække et kort og ud fra kortet fortælle om sin holdning til emnet, hvorefter det kan debatteres. Deltagerne i et møde kan hver især vælge et kort med et tema, de synes er vigtigt. De kan derefter begrunde valget til de andre medarbejdere/ledere. Kortene kan hænges op på tavler og inspirere til uformel dialog i kantinen eller andre steder. Kortene kan bruges som afsæt for mus-samtaler. Kortene kan bruges på visions- eller temadage om sundhed og trivsel. Man kan som medarbejder/leder læse i hæftet og rive de kort ud, man særligt kan lide og evt. hænge dem op.

5 Anerkendelse Man skal se på det, der virker det styrker trivslen på arbejdspladsen

6 Anerkendelse er at respektere den andens version af virkeligheden den andens perspektiv. I stedet for at se forskellige perspektiver som en mulig konflikt, så undersøger man dem og ser på mulighederne. Anerkendelse handler også om at anerkende den andens bidrag. På en arbejdsplads kan man styrke en anerkendende kultur ved at give plads til at aner kende hinandens bidrag og fejre fælles succeser. Ledere og medarbejdere kan gøre det tydeligt, hvad de synes, der er positivt på arbejdspladsen. De kan undersøge, hvorfor noget fungerer og bruge den viden i arbejdet. Det er desuden afgørende at arbejde med sproget. Mange virksomheder har et problemsprog og en fejlfinderkultur. Man kan med nytte udvikle et ressourcesprog, og se på det der virker det styrker trivslen på arbejdspladsen. Charlotte Dalsgaard, direktør, Harbohus Er der plads til flere ideer og perspektiver på din arbejdsplads? Hvordan fejrer I succeser på din arbejdsplads? Fortæl om en situation, hvor du har følt dig anerkendt Læs mere på

7 Anerkendelse Som leder er jeg anerkendende, ved at jeg har tillid til medarbejderne og deres ansvarsfølelse

8 Jeg synes, det er vigtigt at arbejde med tingene i et anerkendende perspektiv. Man skal se på i hvilke processer, det går godt og hvor man kan bruge de erfaringer noget mere. Som leder er jeg anerkendende ved at have tillid til medarbejderne og deres ansvars følelse. Det skal jeg signalere løbende, så de ved, hvor de har mig. Anerkendelse er at være tydelig i handlinger og tale. Jeg giver øjeblikkelige tilbagemeldinger både individuelt og i gruppen. Og så prøver jeg med almindelig venlighed og engagement at skabe en god stemning, som jeg håber, er med til at skabe en større lydhørhed over for at justere de ting, der ikke fungerer så godt. Jane Pade, kontorchef, Kulturministeriet Hvad er anerkendelse for dig? På hvilken måde viser din ledelse anerkendelse? Hvordan synes du, man kan tale om problemer på en anerkendende måde? Læs mere om Kulturministeriets AI-proces på

9 Anerkendelse Der kommer meget godt ud af at fortælle positive historier

10 En anerkendende proces er en sjovere tilgang til at løse problemerne end brok. Der kommer meget godt ud af at fortælle positive historier og ha fokus på, hvad der fungerer. I dagligdagen er anerkendelse, at man fra ledelsens side tager medarbejdernes arbejde alvorligt og forholder sig til de problemer, der opstår. Det er afgørende for ens handlinger, at en leder viser anerkendelse ved at give respons på det, man laver. Min nærmeste leder er god til at anerkende og markere, når vi er kommet igennem en stor proces hun er synlig. Det styrker trivslen. Mads Flyvholm, medarbejder, Kulturministeriet Hvad kunne du godt tænke dig mere af på din arbejdsplads, hvis trivslen og sundheden skal styrkes? Hvordan viser du anerkendelse over for dine kolleger og din leder? Hvilke muligheder ser du i at fokusere på det der virker frem for problemer? Læs mere om Kulturministeriets AI-proces på

11 sundhed Et positivt sundhedsbegreb rummer livskvalitet og velvære det handler ikke kun om fravær af sygdom

12 Et bredt sundhedsbegreb betyder, at sundhed ikke kun kan ses i forhold til individets egen adfærd. Sundhed er også levevilkår hvilke rammer lever og arbejder vi under. Et positivt sundhedsbegreb rummer livskvalitet og velvære det handler ikke kun om fravær af sygdom. Med det brede sundhedsbegreb må man se på de rammer folk arbejder indenfor. Man må inddrage medarbejderne i en diskussion af, hvad sundhed er. Når de selv er med til at formulere det, vil de bruge det og få det på dagsordenen. Jeg synes, arbejdspladsernes tilgang er ret snæver og sygdomsfikseret. Der er ikke mange eksempler på, at man inddrager folk i at lave forslag til, hvordan en arbejdsplads kan blive sundere. Bjarne Bruun Jensen, professor, Danmarks Pædagogiske Universitet Hvordan bliver sundhed og trivsel prioriteret på din arbejdsplads? Hvem definerer, hvad der er sundt eksperterne eller dig? Hvordan er medarbejderne blevet inddraget i arbejdspladsens sundhedstiltag? Hvordan har det fungeret? Læs mere på

13 sundhed At man kan høre folk griner er jo også et tegn på, at folk trives

14 Der er meget fokus på sundhed og trivsel på vores arbejdsplads. Vi har mange forskellige tilbud som fx massage, fitness, frugt mm. Men vi har også stor indflydelse på vores arbejde. Vi har frihed under ansvar. Og det trives jeg godt med. Lederne tager også hånd om folks problemer. Man kan gennemføre mange undersøgelser uden at det ændrer noget. Men her i Vejle har man været gode til at handle og gøre noget konkret for sundhed og trivsel. Hvis jeg skal ønske noget mere, så skal vi have nogle tilbagevendende begivenheder, hvor vi laver noget fysisk aktivt sammen. Det skaber nogle gode oplevelser mellem medarbejderne, og vi kan grine det skaber også trivsel. Dorte Slæbo, medarbejder, Vejle Kommune Har din arbejdsplads fokus på sundhed og trivsel? Hvordan? Hvad kunne du ønske dig mere af for at styrke jeres sundhed og trivsel? Hvor meget griner I på din arbejdsplads? Læs mere om Vejle Kommunes arbejde med sundhed på

15 sundhed Sundhed på en arbejdsplads er vilkår, der skaber trivsel, udviklingsmuligheder, kompetenceudvikling og fysisk aktivitet

16 Sundhed på en arbejdsplads er vilkår, der skaber trivsel, udviklingsmuligheder, kompetenceudvikling og fysisk aktivitet. Det er at ha det godt. Man skal kunne kombinere arbejde med et familieliv. Og man skal have lov til at prøve noget nyt. Vi har fokus på både den fysiske og psykiske sundhed og begge dele er lige vigtigt for at kunne være i balance. Vi har tilbud om massage, frugtordning, coaching, krisehjælp, fittnesstilbud mm. og det bliver brugt. I forbindelse med kommunalreformen har vi arbejdet med kompetenceudvikling. De fleste blev mere opmærksomme på deres eget værd. Jeg tror, det er med til at øge trivslen og sundheden. Kirsten Poulsen, leder, Vejle Kommune Hvad giver dig fysisk trivsel? Hvad giver dig psykisk trivsel? Hvad betyder udviklingsmuligheder for din trivsel? Læs mere om Vejle Kommunes arbejde med sundhed på

17 balance Kollektivets præstationsnorm gør det sværere at sige fra

18 Kollektivets præstationsnorm gør det sværere at sige fra og dermed få balance mellem arbejdsliv og familieliv. Derfor har flere og flere det også psykisk dårligt på arbejdspladsen. Der hersker også en vældig synlighedskultur i vores arbejde det jeg kalder OL i pæle sidning. Hvis man arbejder hjemme skal man helst sprøjte mails ud for ikke at blive beskyldt for at holde fri. Vi skal hellere vise hinanden tillid og selv tilrettelægge vores arbejde. Det giver luft til at skabe balance og mindre stress. Camilla Kring, forfatter og konsulent. Phd. i Arbejdsliv og familieliv get a balance Hvordan er præstationsnormen på din arbejdsplads? Er det vigtigt at være synlig på din arbejdsplads? Hvordan kan du påvirke præstationsnormen på din arbejdsplads? Læs mere på

19 balance Vi har lært at mærke vores egne behov og er blevet bedre til at sige til og fra. Det gør det nemmere at bevare balancen

20 Jeg har frihed til at planlægge min dag. Der bliver taget hensyn til, at man har en familie derhjemme, der også skal fungere. Hvis det ikke fungerer det ene sted, fungerer det heller ikke det andet sted. Så selvom jeg er meget ansvarlig, skal jeg også kunne gå hjem. Vi har været på selvledelseskursus, NLP kursus, stresshåndteringskursus og kurser i selvværd, empati og indføling. Vi har lært at mærke vores egne behov og er blevet bedre til at sige til og fra. Det gør det nemmere at bevare balancen. Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved de valg, jeg tager. Der er en stor grad af tillid mellem kolleger og kolleger og ledere det skaber trivsel. Helle Lund Gregersen, medarbejder, Middelfart Sparekasse Er frihed til selv at tilrettelægge sin dag kun positivt? Hvad skal der til, for at du kan skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv? Tjekker du arbejds s hjemme? Læs mere om Middelfart Sparrekasses arbejde med balance på

21 balance Målet er at gøre medarbejderne stærkere personligt også til at sige fra

22 Vi har haft fokus på balance mellem arbejdsliv og familieliv i lang tid. Det er individuelt, hvor den enkeltes balance er. Vi har selvledelse, og derfor kan folk indrette sig efter deres situation. Og vi tør godt vise omsorg for hinanden, hvis en ser ud til at have det svært. Vi har afholdt mange forskellige kurser, hvor målet er at gøre medarbejderne personligt stærkere også når det gælder at sige fra. Lige nu arrangerer og afholder vi et kursus, hvor medarbejderne kommer afsted fire dage med deres ægtefælle. De vælger selv deres fokusområde/tema. På dette kursus er der en gennemgående opgave i balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi ønsker glade, velfungerende medarbejdere, der oplever, at der er plads til dem og sjældent er syge. Randi Rude, leder, Middelfart Sparekasse Hvad gør I på din arbejdsplads, hvis en kollega ser ud til at have det svært, fx pga. for meget arbejde? Hvad gør din nærmeste leder for at skabe balance mellem privatliv og familieliv? Slukker du arbejdsmobilen, når du er hjemme? Læs mere om Middelfart Sparrekasses arbejde med balance på

23 bevægelse Fysisk aktivitet betyder noget for velvære, livskvalitet og energibalance

24 Fysisk aktivitet betyder noget for velvære, livskvalitet og energibalance. Fysisk aktivitet er afstressende og forebygger sygdom. Arbejdspladser skal beslutte sig for at prioritere fysisk aktivitet. Man skal lave en politik på arbejdspladsen, og både medarbejdere og ledere skal involveres. Konkret kan man fx lave walk and talk, hvis man skal diskutere noget med en kollega. Man kan kigge på kulturen og vedtage, at man henvender sig personligt i stedet for at sende s. Man kan lave fittnes-rum, lave cykel på arbejde kampagner mv. Der er masser af muligheder. I længden er det en god investering og går ikke ud over effektiviteten, tværtimod. Bente Klarlund, professor, Rigshospitalet Hvor meget bevæger I jer på din arbejdsplads? Har I særlige tiltag for fysisk aktivitet? Hvad kan få dig op af kontorstolen og ud at bevæge dig? Læs mere på

25 bevægelse Vi har lavet walk and talk på programmøder og temadage. Folk får lidt frisk luft, får trukket vejret og gang i kroppen

26 Vi har lavet walk and talk på programmøder og temadage. Jeg synes, det har været rigtig godt. Man snakker på en anderledes måde, når man går rundt. Det er mere frit, og det er lettere at få sagt nogle ting. Folk får lidt frisk luft, får trukket vejret og gang i kroppen. Man kan sagtens bruge meget mere af det. Ellers har vi prøvet med Gå, gnask og gossip hver mandag går vi en tur og spiser og snakker. Derudover har vi stavgang en halv time om ugen. Og så er der 10 minutters pausegymnastik tirsdag og torsdag det foregår på gangen, hvor der er et plateau, hvor vi samles. Det varierer med tilslutningen, men man har det godt, når man har været med i aktiviteterne. Og vi gør noget for at få flere medarbejdere til at deltage. Annette Grønkær, medarbejder, Københavns Kommune Kan I bruge walk and talk på dit arbejde? Hvordan kan du få mere fysisk aktivitet i dit daglige arbejde? Hvordan tror du, arbejdsdagen vil være, hvis du får bevæget dig mere? Læs mere på

27 bevægelse Man kan faktisk putte fysisk aktivitet ind mange steder i dagligdagen det behøver ikke være så stort

28 Vi har pausegymnastik to gange ugentligt, gå, gnask og gossip en gang om ugen, stavgang og walk and talk er der mulighed for at bruge på møder, der egner sig fx hvor vi skal diskutere ting igennem. Vi deltager også i DHL-stafetten og vi cykler-på-arbejde kampagnen. Min primære opgave som leder er at bakke op og give aktiviteterne plads. Det at bevæge sig fysisk er også vigtigt, når man skal bruge sit hoved. Undersøgelser tyder på, at det fremmer intellektuelt arbejde, men også nogle gode kollektive dynamikker. Og det er vigtigt på en udviklingsarbejdsplads. Det forebygger desuden fysiske skavanker som dårlig ryg mm. Man kan faktisk putte fysisk aktivitet ind mange steder i dagligdagen det behøver ikke være så stort. Her sidder vi på enmandskontorer, så vi kommer ud af vores huller og laver noget sammen. Det giver gode grin og aktivitet. Jette Jul Bruun, Folkesundhedschef, Folkesundhed København Kan du mærke, at du tænker bedre, når du har dyrket motion? Ville mere motion på arbejdspladsen styrke sammenholdet på din arbejdsplads? Tror du ledelsen på din arbejdsplads vil bakke op om fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen? Læs mere på

29 ledelse Ledere har en afgørende indflydelse på medarbejdernes engagement og trivsel

30 Ledere har et meget stort personaleansvar. Derfor spiller de en vigtig rolle, uanset om man taler om jobbets udformning, kompetencedvikling, karriere eller på livets skyggeside: dårlig kommunikation, stress, udbrændthed og mobning. Ledere påvirker hvis de kan, vil og erkender det disse rammevilkår og har derfor en afgørende indflydelse på medarbejdernes engagement og trivsel. En helt central ledelsesopgave er at matche medarbejderens kompetence med de kompetencekrav, der stilles, samt at matche medarbejderens forventninger med dét, som arbejdspladsen kan og vil tilbyde. Hvis det lykkes, betyder det, at virksomheden kan holde på de gode medarbejdere og tiltrække nye. Henrik Holt Larsen, professor, Copenhagen Business School Hvordan påvirker din leder dit engagement og din trivsel? Taler din leder med dig om din sundhed og trivsel? Fortæl om en situation, hvor din leder har fremmet trivsel og sundhed Læs mere på

31 ledelse Som leder skal jeg være synlig i mål og forventninger, og i mindre grad kontrollere

32 I Ny Hjørring Kommune tror vi på indflydelse og dialog frem for kontrol som en vej til trivsel på arbejdspladsen. Som leder skal jeg være synlig i mål og forventninger og i mindre grad kontrollere. Uklare forventninger giver stress i sig selv. Jeg leder ikke ved kommandoer, instrukser og skemaer. Ledelsen skal have målet for øje, og ressourcerne skal være afpasset den opgavemængde, som medarbejderne har. Indholdet overlader vi til den enkelte medarbejder. Der er selvfølgelig forskel på medarbejderne der skal tages individuelle hensyn. Det stiller krav til mellemlederne de skal lave situationsbestemt og menneskebestemt ledelse. Men medarbejderne skal også være tydelige i deres ønsker og behov. Derfor er dialogen vigtig. Jesper Christensen, kommunaldirektør, Ny Hjørring Kommune Hvor meget indflydelse giver din ledelse dig i arbejdet? Hvor synlig er din ledelse? Hvad betyder det positivt/negativt? Hvordan kan ledelse og medarbejdere tackle forandringsprocesser på en konstruktiv måde? Læs mere på

33 ledelse Lederen skal sørge for, at medarbejderen har indflydelse på sit eget arbejde og planlægningen af det

34 En kompetent leder er en der ved sin adfærd og udstråling kan skabe en god stemning, er synlig, tydelig i sine krav og god til dialog. Medarbejderne skal behandles individuelt der skal være plads til den enkelte. Lederen skal sørge for, at medarbejderen har indflydelse på sit eget arbejde og planlægningen af det. Og så skal han skabe et godt arbejdsmiljø kollegerne imellem. God ledelse betyder, at man trives. Det giver energi, og man får lyst til at dyrke sport, og man bliver ikke syg. Man tænker simpelthen anderledes, når man trives. Annette Riis, medarbejder, Ny Hjørring Kommune Hvad betyder ledelsen for trivslen på din arbejdsplads? Hvad kan ledelsen gøre for at fremme gode samarbejdsrelationer på arbejdspladsen? Hvad skal ledelsen gøre for at forebygge stress? Læs mere på

35 læs mere Anerkendelse Anerkendende toner BAR FOKA 2007 (www.arbejdsmiljoweb.dk/anerkendendetoner) Sundhed En sundere arbejdsplads idékatalog Nationalt Center for Sundhedsfremme 2005 (www.ncsa.dk) Balance mellem arbejde og fritid Camilla Kring Livsnavigatøren Børsens Forlag 2006 Bevægelse (se Viden og metoder ) Ledelse Hent ledelsesværktøjer fra BAR FOKA

36 Trivsel i liv og arbejde Hvordan skaber man trivsel i liv og arbejde? Tag et kort og få inspiration Dette hæfte giver en række bud på, hvad der skaber sundhed og trivsel i liv og arbejde. Og stiller en række spørgsmål, som I kan diskutere på jeres arbejdsplads. Hæftet indeholder fem perspektiver på trivsel og sundhed: Anerkendelse i arbejdslivet Det brede sundhedsbegreb Balance mellem arbejds- og privatliv Bevægelse på arbejdspladsen Ledelse og trivsel. Hæftet giver ingen færdige løsninger, men er tænkt som oplæg til dialog og debat om trivsel i liv og arbejde. I Branchearbejdsmiljørådet Finans/ Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle sektor om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentlige Ansattes Organisationer, HK / Kommunal og HK / Stat. Varenummer Køb materialet i Prisen er 25 kr. Hent nyeste pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Introduktion til fire værktøjshæfter om større trivsel og arbejdsglæde for ledere Værktøj for ledere 1 Projekt Hjælp til selvhjælp Dette hæfte er et led i projektet

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Trivsel i team- og projektarbejde

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Trivsel i team- og projektarbejde TEMA Psykisk arbejdsmiljø Trivsel i team- og projektarbejde Arbejdsglæden kommer ikke af sig selv Team er et rigtigt plusord, og for mange er det positivt og trygt at arbejde tæt sammen i en mindre gruppe.

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Stress Værktøj 10 Lederens arbejde med stress Samtaler med en medarbejder, der er stresset 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Hvordan forholder du dig til en medarbejder, der kan være

Læs mere

Omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet TEMA Psykisk arbejdsmiljø Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Omgangstone og kollegialitet er det femte værktøj

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

NUDGING-GUIDEN. En introduktion til nudging som metode til at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø

NUDGING-GUIDEN. En introduktion til nudging som metode til at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø NUDGING-GUIDEN En introduktion til nudging som metode til at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/13 16.37 Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/13 16.37 Skrivebord1_staa_roed.pdf

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer

Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer Psykisk arbejdsmiljø Intro til værktøjer Indholdsfortegnelse Et sundt arbejdsliv Værktøjer til mindre stress..................................... side 4 Lederens psykiske arbejdsmiljø................................

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Kollegial feedback og supervision

Kollegial feedback og supervision TEMA Psykisk arbejdsmiljø Kollegial feedback og supervision Værktøj nr. 7 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 7 i serien Vi finder os ikke i stress! Kollegial feedback/supervision er det syvende

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere