Kirkens Korshærs sociale arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkens Korshærs sociale arbejde"

Transkript

1 Kirkens Korshærs sociale arbejde

2 Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. Kontakt: Citater: Er tilladt med kildeangivelse. Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og fejl. Redaktion: Jesper Rønn-Simonsen. Foto: Kirkens Korshær og Søren Østerlund. Design: Andebyreauet 2 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

3 Indhold Side 4 Indledning Side 6 Udfordringen Side 8 Historien Side 10 Hvem hjælper vi Side 16 Genbrugsbutikkerne Side 18 Frivillige Side 20 Fakta Side 22 Støt os Kirkens Korshær arbejder ud fra troen på, at alle mennesker har umistelig værdi. Derfor skal alle mennesker mødes med respekt og værdighed Helle Christiansen Chef for Kirkens Korshær

4 Kirkens Korshær hjælper socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark Allerede i 1959 forudså daværende Korshærchef, Haldor Hald, at der altid vil findes en stor gruppe af danskere, der ikke magter samfundets konstante krav om udvikling. De passer ikke ind i det middelklasseliv, de fleste af os lever og trives i. Disse mennesker lever på kanten af det danske samfund. Årsagerne kan være mange. Magtesløsheden bunder ofte i ensomhed, misbrug, fattigdom, psykisk sygdom eller uheldige sociale omstændigheder. De lever et udsat liv, hvor der er brug for forståelse og varme. Det er det behov, tusindvis af frivillige og ansatte medarbejdere i Kirkens Korshær hver dag kæmper for at dække. Vores hjælpearbejde bunder i værdier, hvor næstekærlighed og fordomsfrihed spiller en afgørende rolle. På den baggrund byder vi velkommen til enhver, uanset tro eller ikke-tro. Vi er en folkekirkelig organisation, der bygger på det kristne menneskesyn. Vores holdning er, at alle mennesker er skabt i Guds billede og derfor har umistelig værdi. Helle christiansen chef for Kirkens Korshær 4 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

5 Vores hjælpearbejde bunder i værdier, hvor næstekærlighed og fordomsfrihed spiller en afgørende rolle Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær

6 Udfordringen Kirkens Korshær arbejder blandt de mest udsatte i Danmark. Fattigdom, ensomhed, hjemløshed, psykisk sygdom og stofmisbrug udgør en stor del af udfordringerne for de mennesker, Kirkens Korshær møder Til trods for at det danske velfærdssystem er relativt velfungerende, er der alligevel mennesker, der falder igennem og ikke får den hjælp, de har brug for. Fordi det offentlige system mangler ressourcer eller viden til at hjælpe, eller fordi problemstillingerne hos nogle mennesker er så komplekse, at de har svært ved at passe ind i det traditionelle system. De kommer derfor let til at leve som udstødte og glemte. Det er disse mennesker, Kirkens Korshær hjælper, og hjælpearbejdet er derfor i mange sammenhænge en nødvendig udvidelse af den offentlige hjælp. Denne tilgang til arbejdet har ikke ændret sig i de over 100 år, Kirkens Korshær har eksisteret, og det ser heller ikke ud til at forandre sig i de kommende mange år. Til trods for at det danske velfærdssystem er relativt velfungerende, er der alligevel mennesker, der falder igennem 6 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

7 Cirka 6000 mennesker er berørt af hjemløshed. Heraf sover på gaden om natten Kilde: SFI

8 Historien Kirkens Korshær har i over 100 år kæmpet for det samme: At hjælpe mennesker i nød Kirkens Korshærs historie begynder i Grundlæggeren Hans Peter Mollerup var allerede som ung et kendt navn i København. Han var præst og ejede en særlig evne til at have kontakt til menesker med vanskelige liv. Under en gudstjeneste i Frihavnskirken grundlagde Hans Peter Mollerup Kirkens Korshær i fællesskab med 12 andre personer. Formålet var dengang som nu at hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro. Rodfæstet i den kristne tro Kirkens Korshær begyndte sit arbejde med at holde møder på datidens beværtninger og i Københavns gader. Den evangeliske forkyndelse var det væsentlige i de første år, og organisationen var tæt forbundet med Indre Mission i København. Der blev oprettet små missionsstationer, hvor man kunne give omsorg til den enkelte, der blev holdt gudstjenester, og man opsøgte de prostituerede og hjemløse. Rustet til fremtiden Kirkens Korshær gik i 1929 fra at være en del af Københavns Indre Mission til at være en landsdækkende hjælpeorganisation inden for rammerne af den danske folkekirke. I takt med samfundets forandring har Kirkens Korshær bevæget sig ind på stadig nye arbejdsområder og har i dag blandt andet herberger, varmestuer og genbrugsbutikker spredt ud over hele landet. Men ønsket om at hjælpe samfundets mest udsatte er stadig det samme. 8 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

9 Personer fra venstre: Lars Peter Wissenbjerg, Kirsten Prip og Hans Peter Mollerup H. P. Mollerup stifter Kirkens Korshær 1918 Den første lokalafdeling uden for København åbnes i Aarhus 1929 Kirkens Korshær bliver en selvstændig institution under folkekirken 1946 Haldor Hald bliver korshærschef og udvider rammerne for det sociale arbejde 1964 Et nyt fokus på stofmisbrug og prostitution tager form under Ole Jensen 1972 Den første genbrugsbutik åbner, og det bliver starten på en ny, vigtig indtægtskilde 1987 Bjarne Lenau Henriksen bliver chef for Kirkens Korshær 2011 Helle Christiansen bliver chef for Kirkens Korshær

10 Hvem hjælper vi? Kirkens Korshærs brugere har forskellige behov. Derfor forsøger Kirkens Korshærs medarbejdere altid at være åbne og forstående over for den enkeltes situation Ensomhed Misbrug, psykiske lidelser og udstødelse indeholder stærke elementer af ensomhed. Men ensomheden rammer også såkaldt almindelige mennesker og er et meget udbredt fænomen i vores samfund. En del af forklaringen kan være, at nogle mennesker har få eller ingen relationer til andre, eller at de pludselig oplever voldsomme livskriser. På et af Kirkens Korshærs arbejdssteder møder man i særlig grad ensomheden, nemlig hos Kirkens Korshærs rådgivningslinje, Sct. Nicolai Tjenesten, hvor man hvert år har over opkald. Det er et tilbud til alle mennesker, der har behov for en samtale, og drives ved hjælp af mere end 200 frivillige. Hjemløshed Mange mennesker, der er hjemløse, kan fortælle om håbløse livssituationer med misbrug af alkohol og narkotika, bristede parforhold, psykisk sygdom og konflikter med det sociale system, politiet og sundhedsvæsenet. Siden 2007 har Socialministeriet hvert andet år optalt, hvor mange hjemløse der er. I 2013 var der knap mennesker, der var hjemløse. Det samlede antal pladser på herberger og forsorgshjem i Danmark er mellem og 3.000, og de seneste tal fra Ankestyrelsen viser, at langt de fleste pladser er optaget hele tiden. I mere end 30 byer, hvor Kirkens Korshær driver varmestuer, bliver presset og udfordringerne for medarbejderne større og større. Blandt andet fordi mange unge opsøger varmestuerne. 10 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

11 I de cirka 30 byer, hvor Kirkens Korshær driver varmestuer, bliver presset større og større Psykisk sygdom Mennesker med psykiske lidelser er blevet en stor og vigtig gruppe i Kirkens Korshærs varmestuer. En gruppe, der på mange måde fylder meget i arbejdet. Det vigtigste for mennesker med psykiske lidelser er den nære menneskelige omsorg. Følelsen af at være med i et fællesskab har stor betydning for den enkelte og kan være det lille løft i dagligdagen, der betyder, at man også kan klare de næste par dage. Det, at nogen lytter, får ikke den psykiske sygdom til at forsvinde. Men det kan give dem, der har psykiske lidelser, en lille smule mere styrke til at leve det svære og opslidende liv, de lever.

12 Brugerne kan altid møde nogen, der har lyst til at være sammen med dem uden fordømmelse og løftede pegefingre 12 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

13 Misbrug Misbrug betyder ofte, at man må leve et hårdt liv, hvor gaden bliver udgangspunktet. For nogles vedkommende endda både dag og nat. Som en kontrast til den kolde og rå gade tilbyder varmestuerne mad, varme og omsorg. Her kan man få et bad, måske klippet hår, behandlet sår og købe et billigt måltid mad, og så kan man altid møde nogen, der har lyst til at være sammen med en uden fordømmelse eller løftede pegefingre. I de største byer findes der natvarmestuer. Her kommer folk og sover på madrasser og liggeunderlag og som regel mange i samme rum. Men det er bedre end at skulle tilbringe natten på gaden. Indsatte Kirkens Korshær har tilbud til indsatte i arresthusene om en samtale under fortrolige former. Tre arresthusmedarbejdere, ansat i Kirkens Korshær, sørger sammen med et antal præster for, at indsatte i arresthusene får den menneskelige kontakt, en samtale skaber. Efter endt afsoning kan mennesker søge om plads på bofællesskabet Slusen og dér blive hjulpet i gang med en ny tilværelse. Fattige tilrejsende De seneste år har Kirkens Korshær i de største byer mødt mange mennesker fra andre lande, særligt andre EUlande. Selvom de kommer fra forskellige dele af verden, har de et fælles håb om at forbedre mulighederne for sig selv og familien derhjemme. Det liv, de lever i deres hjemland, er nemlig ofte kendetegnet ved ekstrem fattigdom. Derfor søger de til Vest-europa, herunder Danmark. Flere af dem kommer imidlertid til at leve under hårde kår her. Kirkens Korshær kan i begrænset omfang hjælpe nogle af dem med mad i varmestuerne og rådgivning i rådgivningstjenesten Kompasset. Kirkens Korshær opfordrer stat og kommuner til at tilbyde den rådgivning og hjælp, mennesker har brug for til at kunne træffe beslutninger for deres fremtid. Nogle har muligheder i Danmark, andre er bedre tjent med at vende hjem eller søge videre. Deres menneskelige værdighed skal ikke tilsidesættes og Kirkens Korshær forsøger så vidt muligt at hjælpe fattige tilrejsende mennesker med de mest basale ting.

14 Herberg og forsorgshjem I flere større danske byer driver Kirkens Korshær herberger og forsorgshjem. Et herberg er et midlertidigt botilbud, hvor beboerne bliver støttet i senere at finde et andet og varigt sted at bo. Nogle herberger drives efter aftale med kommunerne, der betaler for udgifterne, mens det er Kirkens Korshær, der står for driften og sætter præg på dagligdagen. Bofællesskaber Kirkens Korshær driver en række udslusningsfællesskaber, hvor tidligere herbergsbeboere kan vænne sig til mere normale boligforhold. Slusen er et bofællesskab for løsladte fanger, der forbereder sig til en ny tilværelse efter afsoningen. I Vejle og Aalborg kan mennesker, der ikke kan bo andre steder, bo i hyttebyer, hvor medarbejdere fra Kirkens Korshær er til stede med råd og støtte. Sjælesorg for homoseksuelle Akcept er en samtaletjeneste, der hjælper kristne homoseksuelle, som bliver udsat for chikane fra samfundet, familien eller omgangskredsen, der mener, man ikke kan være kristen og homoseksuel samtidig. Kirkens Korshær ser ingen modsætning i dette. Tjenesten består af korshærspræster. Familiearbejdet I familiearbejdet kommer et stigende antal enlige forældre. De kommer, fordi de har brug for rådgivning og støtte til at klare tilværelsen. I Kirkens Korshær finder de et netværk, og det er vigtigt at have nogle at dele små og store ting i hverdagen med. Ofte er de største problemer økonomien og ensomheden i rollen som enlig forsørger. Kirkens Korshærs medarbejdere har som primær opgave at lytte og vejlede. Der arrangeres fælles oplevelser som sommerlejre, juleaften og fælles spisning. 14 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

15

16 Genbrugsbutikkerne Den første genbrugsbutik åbnede i I dag driver Kirkens Korshær mere end 230 genbrugsbutikker over hele landet, og det er 8000 frivillige medarbejdere, der bestyrer butikkerne I 2013 havde Kirkens Korshær en omsætning på over 250 mio. kr., og en væsentlig del af disse penge kom ind via overskuddet fra genbrugsbutikkerne. Det kan kun lade sig gøre, fordi frivillige medarbejdere gør en kæmpe indsats, og fordi betænksomme medborgere afleverer tøj, møbler og andre ting. Det er til gavn for dem, der kan købe en billig sofa, men også til gavn for det sociale hjælpearbejde. Genbrugsbutikkerne giver mening Genbrugsbutikkerne er økonomisk meget vigtige for det sociale hjælpearbejde. Men de mange tusinde frivillige i genbrugsbutikkerne er også med til at præge Kirkens Korshær som en organisation båret af frivillige kræfter. Genbrugsbutikkerne danner rammen om sociale fællesskaber; ikke kun de frivillige imellem. I nogle af butikkerne er der mulighed for at få en hyggesnak og en kop kaffe. 16 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

17 Genbrugsbutikkerne danner rammen om mange sociale fællesskaber

18 Frivillige Kirkens Korshærs frivillige er altafgørende for hjælpearbejdet. Vi har to grupper frivillige. Butiksfrivillige og frivillige i det sociale hjælpearbejde. En del af de frivillige medarbejdere møder brugerne på arbejdsstederne og bidrager med varme og omsorg. Den anden store gruppe tjener penge til arbejdet igennem genbrugsbutikkerne og andre former for indsamlingsarbejde. Men alle har de også en anden vigtig funktion, nemlig at være fortalere for socialt udsatte. Ved at fortælle, informere og henlede andre menneskers opmærksomhed på vilkårene for socialt udsatte gør de opmærksom på en social virkelighed, som mange danskere ikke kender til. De frivillige er vidner til fattigdommen En fordom, som Kirkens Korshærs brugere må leve under, er fordommen om, at de bare kan tage sig sammen og finde en bolig og et arbejde eller komme ud af et misbrug. Denne fordom forsøger Kirkens Korshærs medarbejdere at nedbryde. De oplever dagligt, at de socialt udsatte ikke bare kan tage sig sammen af mange og indviklede grunde. Bliv frivillig i Kirkens Korshær Har du lyst til at vide mere om det at være frivillig i Kirkens Korshær, kan du ringe på tlf eller sende en mail på På kan du også finde en oversigt over vores sociale arbejde og genbrugsbutikker, som du kan kontakte, hvis du har lyst til at blive frivllig hos os. 18 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

19 Hjælpearbejdet kunne ikke lade sig gøre, hvis det ikke var for de frivillige

20 Fakta Økonomi og støtte Kirkens Korshær havde i 2013 en omsætning på 258 mio. kr. 93 procent af dette beløb blev brugt på det sociale arbejde *). Syv procent går til administration og landsarbejdet i Kirkens Korshær. Mere end halvdelen af midlerne til det sociale hjælpearbejde kommer fra gaver, overskud fra butikkerne, donationer fra private, virksomheder og fonde. De øvrige midler kommer fra samarbejde med stat og kommuner. Frivillige og lønnede medarbejdere De mange frivillige er med til skabe grundlaget for det sociale arbejde, der bliver udført. Der er ca frivillige tilknyttet Kirkens Korshær. De arbejder fortrinsvis i de over 230 genbrugsbutikker, i varmestuerne og som samtalepartnere i Sct. Nicolai Tjenesten. Derudover har Kirkens Korshær ansat cirka 400 lønnede medarbejdere med forskellig erfaring og uddannelsesmæssig baggrund. Antallet af brugere Vi ved fra tidligeres års optællinger, at vi i løbet af et år har besøg. Nogle kommer en gang, andre dagligt. Til dette kommer ca opkald om året i Sct. Nicolai Tjenestens opkaldsservice. *2013-tal - se Kirkens Korshærs hjemmeside for aktuelle tal 20 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

21 Det går pengene til 93 % Socialt arbejde i Danmark 4 % 2 % 1% Tal fra 2013 Landsarbejde Administration Øvrigt

22 Støt os Du kan være med til at hjælpe socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark. Der er flere muligheder for, at bidrage til vores arbejde. Som støttemedlem af Kirkens Korshær er du med til at hjælpe mennesker plaget af hjemløshed, misbrug, ensomhed og psykisk sygdom. Med en fast årlig støtte på 265 kr. sikrer du mættende måltider, lune varmestuer, fællesskab og omsorg for udsatte mennesker i Danmark. Vi holder dig selvfølgelig opdateret på vores sociale arbejde rundt i landet, så du kan følge med i, hvordan dit bidrag hjælper nødstedte mennesker. Du kan også altid bidrage med et valgfrit beløb enten som et enkelt bidrag eller en fast månedlig støtte - ethvert bidrag, stort som småt, tæller i vores arbejde for socialt udsatte. Husk, at alle bidrag er fradragsberettigede ved oplysning af CPR-nummer. ARV Vidste du, at du også kan betænke Kirkens Korshær i dit testamente? Det testamenterede beløb vil gå ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde, da vi som velgørende organisation er fritaget for boafgiften. Du kan støtte os eller læse mere om dine muligheder for at støtte på eller ringe på telefon / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

23 Virksomheder kan også støtte Kirkens Korshær samarbejder også med erhvervslivet. Virksomheder kan støtte vores arbejde med økonomiske bidrag og produkter. Vi skræddersyer også partnerskaber, så de skaber værdi for både virksomheden og Kirkens Korshær. w Støt med 100 kroner på sms 1231 støt med 100 kroner på sms 1231 Du kan sende en sms med teksten kk til du kan sende en sms med teksten kk til for hver For hver sms du sender, støtter du Kirkens Korshær sms du sender, støtter du Kirkens Korshær med 100 kr. med 100 kr. Hjælp hjælp et medmenneske på på På på vores hjemmeside kan kan du nemt du nemt og sikkert og støtte sikkert støtte det sociale arbejde med med kontante kontante beløb. beløb. der er Der er også mulighed også mulighed for at for oprette at oprette månedlige fast, månedlig donationer. støtte. Støt Du kan via bidrage bank og indbetaling via netbank og giro Du kan også støtte med større beløb via netbank Du og du indbetalingskort. kan også også støtte støtte med Beløb større med beløb via større bank via beløb netbank indbetales via netbank på reg.nr. eller med 9541, giroindbetaling konto. nr. til 540 Kirkens Korhærs Beløb via indbetalingskort konto, overføres reg. nr. 9541, til kortnummer konto nr , konto nr eller med giroindbetaling til Kirkens Korshærs konto, reg. nr. 9541, konto nr

24 Kontakt Nikolaj Plads København K Tlf.:

KIRKENS KORSHÆR KIRKENS KORSHÆR. en kirkelig social organisation

KIRKENS KORSHÆR KIRKENS KORSHÆR. en kirkelig social organisation KIRKENS KORSHÆR KIRKENS KORSHÆR en kirkelig social organisation 2 VI LEVER I ET SAMFUND, hvor begreber som forandring, udvikling og evaluering er centrale. Vi bliver som borgere og samfund konstant udsat

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Kirkens Korshær. Socialt arbejde blandt fattige familier i København. Dorte Olsen - do@kkdrejervej.dk

Kirkens Korshær. Socialt arbejde blandt fattige familier i København. Dorte Olsen - do@kkdrejervej.dk Kirkens Korshær Socialt arbejde blandt fattige familier i København Kirkens Korshær i 103 år Vores tilbud er: Varmestuer Rådgivning, støttende samtaler og sjælesorg Børne- og familiearbejde og aktiviteter

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Giv en gave for livet

Giv en gave for livet Giv en gave for livet Indimellem fratages vi livskvaliteten og livsglæden i en sådan grad, at livet føles meningsløst. Det er der en forklaring på, men bestemt ingen mening i. Blå Kors gør et stort arbejde

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE. med motorvej mod vest - så det gavner hele kommunen Stem: Niels Therkildsen. Har du fået en fiks eller fed idé?

SOCIALDEMOKRATERNE. med motorvej mod vest - så det gavner hele kommunen Stem: Niels Therkildsen. Har du fået en fiks eller fed idé? Har du fået en fiks eller fed idé? Planlægning og idéskabning omkring Andst nye samlingspunkt vores Fælles Foreningshus er godt i gang i forskellige udvalg, og der er masser af spændende ting at gå i gang

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT TFL 25/9 2016 EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT Disposition Del I: Fra kateder til Kirkens Korshær et personligt afsæt Del II: Kirkens Korshær historiske nedslag Del III: Diakoni og Velfærdsstat forskellige

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Nyhedsblad nr. 60 August 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Aktiv nødhjælp til selvhjælp Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Stor uddeling i Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd!

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

MEDIEKIT. www.foedevarebanken.dk

MEDIEKIT. www.foedevarebanken.dk MEDIEKIT 2012 HVEM VI ER fødevarebanken danner bro mellem dem, som har mad i overskud, og dem, som ikke har nok. fødevarebanken er en non-profit humanitær organisation, hvor mere end 60 frivillige er med

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Den Nationale Alkoholkonference 2017

Den Nationale Alkoholkonference 2017 Den Nationale Alkoholkonference 2017 Session 3. Resocialisering af udsatte mennesker Januar 2017 Præsentation Blå Kors Pensionat 19 pladser 12,4 medarbejdere 24 timer i døgnet - årets 365 dage Pris: ca.

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær KIRKENS KORSHÆR FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær HVAD ER KIRKENS KORSHÆR? Kirkens Korshær er en frivillig, folkekirkelig landsorganisation, som har til opgave at hjælpe nødstedte mennesker. EN FRIVILLIGORGANISATION

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 2. (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet)

Praktikstedsbeskrivelse. Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 2. (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktikbeskrivelse for Stubben Kirkens Korshær Herberg og varmestue Stubben Stubbedamsvej

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet vil stå dåbskandidatens

bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet vil stå dåbskandidatens Af Helle Torp. Midt i november fik vi indviet kirkens dåbstræ. Fremover, når et barn bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Anmeldelse af Finn Slumstrups bog Dér, hvor ingen andre er. Unitas forlag.

Anmeldelse af Finn Slumstrups bog Dér, hvor ingen andre er. Unitas forlag. Anmeldelse af Finn Slumstrups bog Dér, hvor ingen andre er. Unitas forlag. Bogen er En fortælling om Kirkens Korshær, som undertitlen siger det, en fortælling med historier fra Kirkens Korshærs virke gennem

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

INFORMATION OM SYDHJØRNET

INFORMATION OM SYDHJØRNET INFORMATION OM SYDHJØRNET Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Bofællesskabet sydhjørnet Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup ved Kolding Den selvejende Institution Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup CVR-nr.

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

Bofællesskabet har til formål at give socialt truede boligløse en bolig i trygge rammer.

Bofællesskabet har til formål at give socialt truede boligløse en bolig i trygge rammer. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Holbæk Kommune Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk 28. september 2015 Kære Gorm og Jan, Tak for jeres besøg hhv. den 4. august og 7. september. Som

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 64 August 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder I lære som syerske SIDE 6 Sommer transporter til Rumænien SIDE 4 Uddeling i Estland SIDE 7 Mennesker

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for et jeg. Vi vil skabe

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2010

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2010 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2010 Det Store Frivilligmarked 2010 Lørdag den 28. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år den sidste lørdag i august

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Familiebaggrund og social marginalisering. Lars Benjaminsen

Familiebaggrund og social marginalisering. Lars Benjaminsen Familiebaggrund og social marginalisering Lars Benjaminsen 1 Hovedpunkter i oplægget Baggrund: Social marginalisering og social arv SFI s undersøgelse af Familiebaggrund og social marginalisering -De marginaliserede

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 51 nov. 2003 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Ian Berry/Magnum Photos En håndsrækning til de glemte En del af Læger uden Grænsers arbejde er at tage hånd om udstødte

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere