Kirkens Korshærs sociale arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkens Korshærs sociale arbejde"

Transkript

1 Kirkens Korshærs sociale arbejde

2 Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. Kontakt: Citater: Er tilladt med kildeangivelse. Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og fejl. Redaktion: Jesper Rønn-Simonsen. Foto: Kirkens Korshær og Søren Østerlund. Design: Andebyreauet 2 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

3 Indhold Side 4 Indledning Side 6 Udfordringen Side 8 Historien Side 10 Hvem hjælper vi Side 16 Genbrugsbutikkerne Side 18 Frivillige Side 20 Fakta Side 22 Støt os Kirkens Korshær arbejder ud fra troen på, at alle mennesker har umistelig værdi. Derfor skal alle mennesker mødes med respekt og værdighed Helle Christiansen Chef for Kirkens Korshær

4 Kirkens Korshær hjælper socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark Allerede i 1959 forudså daværende Korshærchef, Haldor Hald, at der altid vil findes en stor gruppe af danskere, der ikke magter samfundets konstante krav om udvikling. De passer ikke ind i det middelklasseliv, de fleste af os lever og trives i. Disse mennesker lever på kanten af det danske samfund. Årsagerne kan være mange. Magtesløsheden bunder ofte i ensomhed, misbrug, fattigdom, psykisk sygdom eller uheldige sociale omstændigheder. De lever et udsat liv, hvor der er brug for forståelse og varme. Det er det behov, tusindvis af frivillige og ansatte medarbejdere i Kirkens Korshær hver dag kæmper for at dække. Vores hjælpearbejde bunder i værdier, hvor næstekærlighed og fordomsfrihed spiller en afgørende rolle. På den baggrund byder vi velkommen til enhver, uanset tro eller ikke-tro. Vi er en folkekirkelig organisation, der bygger på det kristne menneskesyn. Vores holdning er, at alle mennesker er skabt i Guds billede og derfor har umistelig værdi. Helle christiansen chef for Kirkens Korshær 4 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

5 Vores hjælpearbejde bunder i værdier, hvor næstekærlighed og fordomsfrihed spiller en afgørende rolle Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær

6 Udfordringen Kirkens Korshær arbejder blandt de mest udsatte i Danmark. Fattigdom, ensomhed, hjemløshed, psykisk sygdom og stofmisbrug udgør en stor del af udfordringerne for de mennesker, Kirkens Korshær møder Til trods for at det danske velfærdssystem er relativt velfungerende, er der alligevel mennesker, der falder igennem og ikke får den hjælp, de har brug for. Fordi det offentlige system mangler ressourcer eller viden til at hjælpe, eller fordi problemstillingerne hos nogle mennesker er så komplekse, at de har svært ved at passe ind i det traditionelle system. De kommer derfor let til at leve som udstødte og glemte. Det er disse mennesker, Kirkens Korshær hjælper, og hjælpearbejdet er derfor i mange sammenhænge en nødvendig udvidelse af den offentlige hjælp. Denne tilgang til arbejdet har ikke ændret sig i de over 100 år, Kirkens Korshær har eksisteret, og det ser heller ikke ud til at forandre sig i de kommende mange år. Til trods for at det danske velfærdssystem er relativt velfungerende, er der alligevel mennesker, der falder igennem 6 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

7 Cirka 6000 mennesker er berørt af hjemløshed. Heraf sover på gaden om natten Kilde: SFI

8 Historien Kirkens Korshær har i over 100 år kæmpet for det samme: At hjælpe mennesker i nød Kirkens Korshærs historie begynder i Grundlæggeren Hans Peter Mollerup var allerede som ung et kendt navn i København. Han var præst og ejede en særlig evne til at have kontakt til menesker med vanskelige liv. Under en gudstjeneste i Frihavnskirken grundlagde Hans Peter Mollerup Kirkens Korshær i fællesskab med 12 andre personer. Formålet var dengang som nu at hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro. Rodfæstet i den kristne tro Kirkens Korshær begyndte sit arbejde med at holde møder på datidens beværtninger og i Københavns gader. Den evangeliske forkyndelse var det væsentlige i de første år, og organisationen var tæt forbundet med Indre Mission i København. Der blev oprettet små missionsstationer, hvor man kunne give omsorg til den enkelte, der blev holdt gudstjenester, og man opsøgte de prostituerede og hjemløse. Rustet til fremtiden Kirkens Korshær gik i 1929 fra at være en del af Københavns Indre Mission til at være en landsdækkende hjælpeorganisation inden for rammerne af den danske folkekirke. I takt med samfundets forandring har Kirkens Korshær bevæget sig ind på stadig nye arbejdsområder og har i dag blandt andet herberger, varmestuer og genbrugsbutikker spredt ud over hele landet. Men ønsket om at hjælpe samfundets mest udsatte er stadig det samme. 8 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

9 Personer fra venstre: Lars Peter Wissenbjerg, Kirsten Prip og Hans Peter Mollerup H. P. Mollerup stifter Kirkens Korshær 1918 Den første lokalafdeling uden for København åbnes i Aarhus 1929 Kirkens Korshær bliver en selvstændig institution under folkekirken 1946 Haldor Hald bliver korshærschef og udvider rammerne for det sociale arbejde 1964 Et nyt fokus på stofmisbrug og prostitution tager form under Ole Jensen 1972 Den første genbrugsbutik åbner, og det bliver starten på en ny, vigtig indtægtskilde 1987 Bjarne Lenau Henriksen bliver chef for Kirkens Korshær 2011 Helle Christiansen bliver chef for Kirkens Korshær

10 Hvem hjælper vi? Kirkens Korshærs brugere har forskellige behov. Derfor forsøger Kirkens Korshærs medarbejdere altid at være åbne og forstående over for den enkeltes situation Ensomhed Misbrug, psykiske lidelser og udstødelse indeholder stærke elementer af ensomhed. Men ensomheden rammer også såkaldt almindelige mennesker og er et meget udbredt fænomen i vores samfund. En del af forklaringen kan være, at nogle mennesker har få eller ingen relationer til andre, eller at de pludselig oplever voldsomme livskriser. På et af Kirkens Korshærs arbejdssteder møder man i særlig grad ensomheden, nemlig hos Kirkens Korshærs rådgivningslinje, Sct. Nicolai Tjenesten, hvor man hvert år har over opkald. Det er et tilbud til alle mennesker, der har behov for en samtale, og drives ved hjælp af mere end 200 frivillige. Hjemløshed Mange mennesker, der er hjemløse, kan fortælle om håbløse livssituationer med misbrug af alkohol og narkotika, bristede parforhold, psykisk sygdom og konflikter med det sociale system, politiet og sundhedsvæsenet. Siden 2007 har Socialministeriet hvert andet år optalt, hvor mange hjemløse der er. I 2013 var der knap mennesker, der var hjemløse. Det samlede antal pladser på herberger og forsorgshjem i Danmark er mellem og 3.000, og de seneste tal fra Ankestyrelsen viser, at langt de fleste pladser er optaget hele tiden. I mere end 30 byer, hvor Kirkens Korshær driver varmestuer, bliver presset og udfordringerne for medarbejderne større og større. Blandt andet fordi mange unge opsøger varmestuerne. 10 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

11 I de cirka 30 byer, hvor Kirkens Korshær driver varmestuer, bliver presset større og større Psykisk sygdom Mennesker med psykiske lidelser er blevet en stor og vigtig gruppe i Kirkens Korshærs varmestuer. En gruppe, der på mange måde fylder meget i arbejdet. Det vigtigste for mennesker med psykiske lidelser er den nære menneskelige omsorg. Følelsen af at være med i et fællesskab har stor betydning for den enkelte og kan være det lille løft i dagligdagen, der betyder, at man også kan klare de næste par dage. Det, at nogen lytter, får ikke den psykiske sygdom til at forsvinde. Men det kan give dem, der har psykiske lidelser, en lille smule mere styrke til at leve det svære og opslidende liv, de lever.

12 Brugerne kan altid møde nogen, der har lyst til at være sammen med dem uden fordømmelse og løftede pegefingre 12 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

13 Misbrug Misbrug betyder ofte, at man må leve et hårdt liv, hvor gaden bliver udgangspunktet. For nogles vedkommende endda både dag og nat. Som en kontrast til den kolde og rå gade tilbyder varmestuerne mad, varme og omsorg. Her kan man få et bad, måske klippet hår, behandlet sår og købe et billigt måltid mad, og så kan man altid møde nogen, der har lyst til at være sammen med en uden fordømmelse eller løftede pegefingre. I de største byer findes der natvarmestuer. Her kommer folk og sover på madrasser og liggeunderlag og som regel mange i samme rum. Men det er bedre end at skulle tilbringe natten på gaden. Indsatte Kirkens Korshær har tilbud til indsatte i arresthusene om en samtale under fortrolige former. Tre arresthusmedarbejdere, ansat i Kirkens Korshær, sørger sammen med et antal præster for, at indsatte i arresthusene får den menneskelige kontakt, en samtale skaber. Efter endt afsoning kan mennesker søge om plads på bofællesskabet Slusen og dér blive hjulpet i gang med en ny tilværelse. Fattige tilrejsende De seneste år har Kirkens Korshær i de største byer mødt mange mennesker fra andre lande, særligt andre EUlande. Selvom de kommer fra forskellige dele af verden, har de et fælles håb om at forbedre mulighederne for sig selv og familien derhjemme. Det liv, de lever i deres hjemland, er nemlig ofte kendetegnet ved ekstrem fattigdom. Derfor søger de til Vest-europa, herunder Danmark. Flere af dem kommer imidlertid til at leve under hårde kår her. Kirkens Korshær kan i begrænset omfang hjælpe nogle af dem med mad i varmestuerne og rådgivning i rådgivningstjenesten Kompasset. Kirkens Korshær opfordrer stat og kommuner til at tilbyde den rådgivning og hjælp, mennesker har brug for til at kunne træffe beslutninger for deres fremtid. Nogle har muligheder i Danmark, andre er bedre tjent med at vende hjem eller søge videre. Deres menneskelige værdighed skal ikke tilsidesættes og Kirkens Korshær forsøger så vidt muligt at hjælpe fattige tilrejsende mennesker med de mest basale ting.

14 Herberg og forsorgshjem I flere større danske byer driver Kirkens Korshær herberger og forsorgshjem. Et herberg er et midlertidigt botilbud, hvor beboerne bliver støttet i senere at finde et andet og varigt sted at bo. Nogle herberger drives efter aftale med kommunerne, der betaler for udgifterne, mens det er Kirkens Korshær, der står for driften og sætter præg på dagligdagen. Bofællesskaber Kirkens Korshær driver en række udslusningsfællesskaber, hvor tidligere herbergsbeboere kan vænne sig til mere normale boligforhold. Slusen er et bofællesskab for løsladte fanger, der forbereder sig til en ny tilværelse efter afsoningen. I Vejle og Aalborg kan mennesker, der ikke kan bo andre steder, bo i hyttebyer, hvor medarbejdere fra Kirkens Korshær er til stede med råd og støtte. Sjælesorg for homoseksuelle Akcept er en samtaletjeneste, der hjælper kristne homoseksuelle, som bliver udsat for chikane fra samfundet, familien eller omgangskredsen, der mener, man ikke kan være kristen og homoseksuel samtidig. Kirkens Korshær ser ingen modsætning i dette. Tjenesten består af korshærspræster. Familiearbejdet I familiearbejdet kommer et stigende antal enlige forældre. De kommer, fordi de har brug for rådgivning og støtte til at klare tilværelsen. I Kirkens Korshær finder de et netværk, og det er vigtigt at have nogle at dele små og store ting i hverdagen med. Ofte er de største problemer økonomien og ensomheden i rollen som enlig forsørger. Kirkens Korshærs medarbejdere har som primær opgave at lytte og vejlede. Der arrangeres fælles oplevelser som sommerlejre, juleaften og fælles spisning. 14 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

15

16 Genbrugsbutikkerne Den første genbrugsbutik åbnede i I dag driver Kirkens Korshær mere end 230 genbrugsbutikker over hele landet, og det er 8000 frivillige medarbejdere, der bestyrer butikkerne I 2013 havde Kirkens Korshær en omsætning på over 250 mio. kr., og en væsentlig del af disse penge kom ind via overskuddet fra genbrugsbutikkerne. Det kan kun lade sig gøre, fordi frivillige medarbejdere gør en kæmpe indsats, og fordi betænksomme medborgere afleverer tøj, møbler og andre ting. Det er til gavn for dem, der kan købe en billig sofa, men også til gavn for det sociale hjælpearbejde. Genbrugsbutikkerne giver mening Genbrugsbutikkerne er økonomisk meget vigtige for det sociale hjælpearbejde. Men de mange tusinde frivillige i genbrugsbutikkerne er også med til at præge Kirkens Korshær som en organisation båret af frivillige kræfter. Genbrugsbutikkerne danner rammen om sociale fællesskaber; ikke kun de frivillige imellem. I nogle af butikkerne er der mulighed for at få en hyggesnak og en kop kaffe. 16 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

17 Genbrugsbutikkerne danner rammen om mange sociale fællesskaber

18 Frivillige Kirkens Korshærs frivillige er altafgørende for hjælpearbejdet. Vi har to grupper frivillige. Butiksfrivillige og frivillige i det sociale hjælpearbejde. En del af de frivillige medarbejdere møder brugerne på arbejdsstederne og bidrager med varme og omsorg. Den anden store gruppe tjener penge til arbejdet igennem genbrugsbutikkerne og andre former for indsamlingsarbejde. Men alle har de også en anden vigtig funktion, nemlig at være fortalere for socialt udsatte. Ved at fortælle, informere og henlede andre menneskers opmærksomhed på vilkårene for socialt udsatte gør de opmærksom på en social virkelighed, som mange danskere ikke kender til. De frivillige er vidner til fattigdommen En fordom, som Kirkens Korshærs brugere må leve under, er fordommen om, at de bare kan tage sig sammen og finde en bolig og et arbejde eller komme ud af et misbrug. Denne fordom forsøger Kirkens Korshærs medarbejdere at nedbryde. De oplever dagligt, at de socialt udsatte ikke bare kan tage sig sammen af mange og indviklede grunde. Bliv frivillig i Kirkens Korshær Har du lyst til at vide mere om det at være frivillig i Kirkens Korshær, kan du ringe på tlf eller sende en mail på På kan du også finde en oversigt over vores sociale arbejde og genbrugsbutikker, som du kan kontakte, hvis du har lyst til at blive frivllig hos os. 18 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

19 Hjælpearbejdet kunne ikke lade sig gøre, hvis det ikke var for de frivillige

20 Fakta Økonomi og støtte Kirkens Korshær havde i 2013 en omsætning på 258 mio. kr. 93 procent af dette beløb blev brugt på det sociale arbejde *). Syv procent går til administration og landsarbejdet i Kirkens Korshær. Mere end halvdelen af midlerne til det sociale hjælpearbejde kommer fra gaver, overskud fra butikkerne, donationer fra private, virksomheder og fonde. De øvrige midler kommer fra samarbejde med stat og kommuner. Frivillige og lønnede medarbejdere De mange frivillige er med til skabe grundlaget for det sociale arbejde, der bliver udført. Der er ca frivillige tilknyttet Kirkens Korshær. De arbejder fortrinsvis i de over 230 genbrugsbutikker, i varmestuerne og som samtalepartnere i Sct. Nicolai Tjenesten. Derudover har Kirkens Korshær ansat cirka 400 lønnede medarbejdere med forskellig erfaring og uddannelsesmæssig baggrund. Antallet af brugere Vi ved fra tidligeres års optællinger, at vi i løbet af et år har besøg. Nogle kommer en gang, andre dagligt. Til dette kommer ca opkald om året i Sct. Nicolai Tjenestens opkaldsservice. *2013-tal - se Kirkens Korshærs hjemmeside for aktuelle tal 20 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

21 Det går pengene til 93 % Socialt arbejde i Danmark 4 % 2 % 1% Tal fra 2013 Landsarbejde Administration Øvrigt

22 Støt os Du kan være med til at hjælpe socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark. Der er flere muligheder for, at bidrage til vores arbejde. Som støttemedlem af Kirkens Korshær er du med til at hjælpe mennesker plaget af hjemløshed, misbrug, ensomhed og psykisk sygdom. Med en fast årlig støtte på 265 kr. sikrer du mættende måltider, lune varmestuer, fællesskab og omsorg for udsatte mennesker i Danmark. Vi holder dig selvfølgelig opdateret på vores sociale arbejde rundt i landet, så du kan følge med i, hvordan dit bidrag hjælper nødstedte mennesker. Du kan også altid bidrage med et valgfrit beløb enten som et enkelt bidrag eller en fast månedlig støtte - ethvert bidrag, stort som småt, tæller i vores arbejde for socialt udsatte. Husk, at alle bidrag er fradragsberettigede ved oplysning af CPR-nummer. ARV Vidste du, at du også kan betænke Kirkens Korshær i dit testamente? Det testamenterede beløb vil gå ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde, da vi som velgørende organisation er fritaget for boafgiften. Du kan støtte os eller læse mere om dine muligheder for at støtte på eller ringe på telefon / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

23 Virksomheder kan også støtte Kirkens Korshær samarbejder også med erhvervslivet. Virksomheder kan støtte vores arbejde med økonomiske bidrag og produkter. Vi skræddersyer også partnerskaber, så de skaber værdi for både virksomheden og Kirkens Korshær. w Støt med 100 kroner på sms 1231 støt med 100 kroner på sms 1231 Du kan sende en sms med teksten kk til du kan sende en sms med teksten kk til for hver For hver sms du sender, støtter du Kirkens Korshær sms du sender, støtter du Kirkens Korshær med 100 kr. med 100 kr. Hjælp hjælp et medmenneske på på På på vores hjemmeside kan kan du nemt du nemt og sikkert og støtte sikkert støtte det sociale arbejde med med kontante kontante beløb. beløb. der er Der er også mulighed også mulighed for at for oprette at oprette månedlige fast, månedlig donationer. støtte. Støt Du kan via bidrage bank og indbetaling via netbank og giro Du kan også støtte med større beløb via netbank Du og du indbetalingskort. kan også også støtte støtte med Beløb større med beløb via større bank via beløb netbank indbetales via netbank på reg.nr. eller med 9541, giroindbetaling konto. nr. til 540 Kirkens Korhærs Beløb via indbetalingskort konto, overføres reg. nr. 9541, til kortnummer konto nr , konto nr eller med giroindbetaling til Kirkens Korshærs konto, reg. nr. 9541, konto nr

24 Kontakt Nikolaj Plads København K Tlf.:

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Korshærs bladet. Kirkens Korshær Nr. 2/ April 2015. Kirkens Korshær i Aalborg er flyttet sammen - til gavn for brugere, ansatte og det fælles mål.

Korshærs bladet. Kirkens Korshær Nr. 2/ April 2015. Kirkens Korshær i Aalborg er flyttet sammen - til gavn for brugere, ansatte og det fælles mål. Korshærs bladet Kirkens Korshær Nr. 2/ April 2015 NYE FÆLLES RAMMER I AALBORG Kirkens Korshær i Aalborg er flyttet sammen - til gavn for brugere, ansatte og det fælles mål. / 21 / Korshærs bladet Kirkens

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

SEPTEMBER 2014. mange gange og det er en stor glæde for både forældrene og Børnecafeens personale, at se, hvor glade børnene er for hinanden.

SEPTEMBER 2014. mange gange og det er en stor glæde for både forældrene og Børnecafeens personale, at se, hvor glade børnene er for hinanden. Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 BORNHOLM, DU ER MIN DEJLIGE FERIEØ.. Overskriften kunne være Børnecafeens slogan. Børnecafeens børn og voksne var for femte år på ferie på Bornholm i

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 2 februar 2012. Ung og udsat

Kirkens Korshær nr. 2 februar 2012. Ung og udsat Kirkens Korshær nr. 2 februar 2012 Ung og udsat korshærsnyt Forstander på Kirkens Korshærs herberg i Aarhus Jette Sølvhøj tiltrådte 1. Januar 2012 som forstander på Kirkens Korshærs herberg, Tre Ege, ved

Læs mere

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014 10 år med Svanegrupperne Akutboliger for unge Indsats for udenlandske kvinder Formandens beretning 2014-2015 Af Lisbeth Trinskær, formand for

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Korshærs bladet. Kirkens Korshær / December 2014. - Flere lever livet i en ghetto / 21 /

Korshærs bladet. Kirkens Korshær / December 2014. - Flere lever livet i en ghetto / 21 / Korshærs bladet Kirkens Korshær / December 2014 VARMESTUER ER POSTHUS FOR UDSATTE BORGERE - Brugt grej gavner - Flere lever livet i en ghetto / 21 / Korshærs bladet udgives af Kirkens Korshær Nikolaj Plads

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp h u sfo r bi nr. 10 oktober 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp politikernes gave til

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere