Kirkens Korshærs sociale arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkens Korshærs sociale arbejde"

Transkript

1 Kirkens Korshærs sociale arbejde

2 Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. Kontakt: Citater: Er tilladt med kildeangivelse. Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og fejl. Redaktion: Jesper Rønn-Simonsen. Foto: Kirkens Korshær og Søren Østerlund. Design: Andebyreauet 2 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

3 Indhold Side 4 Indledning Side 6 Udfordringen Side 8 Historien Side 10 Hvem hjælper vi Side 16 Genbrugsbutikkerne Side 18 Frivillige Side 20 Fakta Side 22 Støt os Kirkens Korshær arbejder ud fra troen på, at alle mennesker har umistelig værdi. Derfor skal alle mennesker mødes med respekt og værdighed Helle Christiansen Chef for Kirkens Korshær

4 Kirkens Korshær hjælper socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark Allerede i 1959 forudså daværende Korshærchef, Haldor Hald, at der altid vil findes en stor gruppe af danskere, der ikke magter samfundets konstante krav om udvikling. De passer ikke ind i det middelklasseliv, de fleste af os lever og trives i. Disse mennesker lever på kanten af det danske samfund. Årsagerne kan være mange. Magtesløsheden bunder ofte i ensomhed, misbrug, fattigdom, psykisk sygdom eller uheldige sociale omstændigheder. De lever et udsat liv, hvor der er brug for forståelse og varme. Det er det behov, tusindvis af frivillige og ansatte medarbejdere i Kirkens Korshær hver dag kæmper for at dække. Vores hjælpearbejde bunder i værdier, hvor næstekærlighed og fordomsfrihed spiller en afgørende rolle. På den baggrund byder vi velkommen til enhver, uanset tro eller ikke-tro. Vi er en folkekirkelig organisation, der bygger på det kristne menneskesyn. Vores holdning er, at alle mennesker er skabt i Guds billede og derfor har umistelig værdi. Helle christiansen chef for Kirkens Korshær 4 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

5 Vores hjælpearbejde bunder i værdier, hvor næstekærlighed og fordomsfrihed spiller en afgørende rolle Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær

6 Udfordringen Kirkens Korshær arbejder blandt de mest udsatte i Danmark. Fattigdom, ensomhed, hjemløshed, psykisk sygdom og stofmisbrug udgør en stor del af udfordringerne for de mennesker, Kirkens Korshær møder Til trods for at det danske velfærdssystem er relativt velfungerende, er der alligevel mennesker, der falder igennem og ikke får den hjælp, de har brug for. Fordi det offentlige system mangler ressourcer eller viden til at hjælpe, eller fordi problemstillingerne hos nogle mennesker er så komplekse, at de har svært ved at passe ind i det traditionelle system. De kommer derfor let til at leve som udstødte og glemte. Det er disse mennesker, Kirkens Korshær hjælper, og hjælpearbejdet er derfor i mange sammenhænge en nødvendig udvidelse af den offentlige hjælp. Denne tilgang til arbejdet har ikke ændret sig i de over 100 år, Kirkens Korshær har eksisteret, og det ser heller ikke ud til at forandre sig i de kommende mange år. Til trods for at det danske velfærdssystem er relativt velfungerende, er der alligevel mennesker, der falder igennem 6 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

7 Cirka 6000 mennesker er berørt af hjemløshed. Heraf sover på gaden om natten Kilde: SFI

8 Historien Kirkens Korshær har i over 100 år kæmpet for det samme: At hjælpe mennesker i nød Kirkens Korshærs historie begynder i Grundlæggeren Hans Peter Mollerup var allerede som ung et kendt navn i København. Han var præst og ejede en særlig evne til at have kontakt til menesker med vanskelige liv. Under en gudstjeneste i Frihavnskirken grundlagde Hans Peter Mollerup Kirkens Korshær i fællesskab med 12 andre personer. Formålet var dengang som nu at hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro. Rodfæstet i den kristne tro Kirkens Korshær begyndte sit arbejde med at holde møder på datidens beværtninger og i Københavns gader. Den evangeliske forkyndelse var det væsentlige i de første år, og organisationen var tæt forbundet med Indre Mission i København. Der blev oprettet små missionsstationer, hvor man kunne give omsorg til den enkelte, der blev holdt gudstjenester, og man opsøgte de prostituerede og hjemløse. Rustet til fremtiden Kirkens Korshær gik i 1929 fra at være en del af Københavns Indre Mission til at være en landsdækkende hjælpeorganisation inden for rammerne af den danske folkekirke. I takt med samfundets forandring har Kirkens Korshær bevæget sig ind på stadig nye arbejdsområder og har i dag blandt andet herberger, varmestuer og genbrugsbutikker spredt ud over hele landet. Men ønsket om at hjælpe samfundets mest udsatte er stadig det samme. 8 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

9 Personer fra venstre: Lars Peter Wissenbjerg, Kirsten Prip og Hans Peter Mollerup H. P. Mollerup stifter Kirkens Korshær 1918 Den første lokalafdeling uden for København åbnes i Aarhus 1929 Kirkens Korshær bliver en selvstændig institution under folkekirken 1946 Haldor Hald bliver korshærschef og udvider rammerne for det sociale arbejde 1964 Et nyt fokus på stofmisbrug og prostitution tager form under Ole Jensen 1972 Den første genbrugsbutik åbner, og det bliver starten på en ny, vigtig indtægtskilde 1987 Bjarne Lenau Henriksen bliver chef for Kirkens Korshær 2011 Helle Christiansen bliver chef for Kirkens Korshær

10 Hvem hjælper vi? Kirkens Korshærs brugere har forskellige behov. Derfor forsøger Kirkens Korshærs medarbejdere altid at være åbne og forstående over for den enkeltes situation Ensomhed Misbrug, psykiske lidelser og udstødelse indeholder stærke elementer af ensomhed. Men ensomheden rammer også såkaldt almindelige mennesker og er et meget udbredt fænomen i vores samfund. En del af forklaringen kan være, at nogle mennesker har få eller ingen relationer til andre, eller at de pludselig oplever voldsomme livskriser. På et af Kirkens Korshærs arbejdssteder møder man i særlig grad ensomheden, nemlig hos Kirkens Korshærs rådgivningslinje, Sct. Nicolai Tjenesten, hvor man hvert år har over opkald. Det er et tilbud til alle mennesker, der har behov for en samtale, og drives ved hjælp af mere end 200 frivillige. Hjemløshed Mange mennesker, der er hjemløse, kan fortælle om håbløse livssituationer med misbrug af alkohol og narkotika, bristede parforhold, psykisk sygdom og konflikter med det sociale system, politiet og sundhedsvæsenet. Siden 2007 har Socialministeriet hvert andet år optalt, hvor mange hjemløse der er. I 2013 var der knap mennesker, der var hjemløse. Det samlede antal pladser på herberger og forsorgshjem i Danmark er mellem og 3.000, og de seneste tal fra Ankestyrelsen viser, at langt de fleste pladser er optaget hele tiden. I mere end 30 byer, hvor Kirkens Korshær driver varmestuer, bliver presset og udfordringerne for medarbejderne større og større. Blandt andet fordi mange unge opsøger varmestuerne. 10 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

11 I de cirka 30 byer, hvor Kirkens Korshær driver varmestuer, bliver presset større og større Psykisk sygdom Mennesker med psykiske lidelser er blevet en stor og vigtig gruppe i Kirkens Korshærs varmestuer. En gruppe, der på mange måde fylder meget i arbejdet. Det vigtigste for mennesker med psykiske lidelser er den nære menneskelige omsorg. Følelsen af at være med i et fællesskab har stor betydning for den enkelte og kan være det lille løft i dagligdagen, der betyder, at man også kan klare de næste par dage. Det, at nogen lytter, får ikke den psykiske sygdom til at forsvinde. Men det kan give dem, der har psykiske lidelser, en lille smule mere styrke til at leve det svære og opslidende liv, de lever.

12 Brugerne kan altid møde nogen, der har lyst til at være sammen med dem uden fordømmelse og løftede pegefingre 12 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

13 Misbrug Misbrug betyder ofte, at man må leve et hårdt liv, hvor gaden bliver udgangspunktet. For nogles vedkommende endda både dag og nat. Som en kontrast til den kolde og rå gade tilbyder varmestuerne mad, varme og omsorg. Her kan man få et bad, måske klippet hår, behandlet sår og købe et billigt måltid mad, og så kan man altid møde nogen, der har lyst til at være sammen med en uden fordømmelse eller løftede pegefingre. I de største byer findes der natvarmestuer. Her kommer folk og sover på madrasser og liggeunderlag og som regel mange i samme rum. Men det er bedre end at skulle tilbringe natten på gaden. Indsatte Kirkens Korshær har tilbud til indsatte i arresthusene om en samtale under fortrolige former. Tre arresthusmedarbejdere, ansat i Kirkens Korshær, sørger sammen med et antal præster for, at indsatte i arresthusene får den menneskelige kontakt, en samtale skaber. Efter endt afsoning kan mennesker søge om plads på bofællesskabet Slusen og dér blive hjulpet i gang med en ny tilværelse. Fattige tilrejsende De seneste år har Kirkens Korshær i de største byer mødt mange mennesker fra andre lande, særligt andre EUlande. Selvom de kommer fra forskellige dele af verden, har de et fælles håb om at forbedre mulighederne for sig selv og familien derhjemme. Det liv, de lever i deres hjemland, er nemlig ofte kendetegnet ved ekstrem fattigdom. Derfor søger de til Vest-europa, herunder Danmark. Flere af dem kommer imidlertid til at leve under hårde kår her. Kirkens Korshær kan i begrænset omfang hjælpe nogle af dem med mad i varmestuerne og rådgivning i rådgivningstjenesten Kompasset. Kirkens Korshær opfordrer stat og kommuner til at tilbyde den rådgivning og hjælp, mennesker har brug for til at kunne træffe beslutninger for deres fremtid. Nogle har muligheder i Danmark, andre er bedre tjent med at vende hjem eller søge videre. Deres menneskelige værdighed skal ikke tilsidesættes og Kirkens Korshær forsøger så vidt muligt at hjælpe fattige tilrejsende mennesker med de mest basale ting.

14 Herberg og forsorgshjem I flere større danske byer driver Kirkens Korshær herberger og forsorgshjem. Et herberg er et midlertidigt botilbud, hvor beboerne bliver støttet i senere at finde et andet og varigt sted at bo. Nogle herberger drives efter aftale med kommunerne, der betaler for udgifterne, mens det er Kirkens Korshær, der står for driften og sætter præg på dagligdagen. Bofællesskaber Kirkens Korshær driver en række udslusningsfællesskaber, hvor tidligere herbergsbeboere kan vænne sig til mere normale boligforhold. Slusen er et bofællesskab for løsladte fanger, der forbereder sig til en ny tilværelse efter afsoningen. I Vejle og Aalborg kan mennesker, der ikke kan bo andre steder, bo i hyttebyer, hvor medarbejdere fra Kirkens Korshær er til stede med råd og støtte. Sjælesorg for homoseksuelle Akcept er en samtaletjeneste, der hjælper kristne homoseksuelle, som bliver udsat for chikane fra samfundet, familien eller omgangskredsen, der mener, man ikke kan være kristen og homoseksuel samtidig. Kirkens Korshær ser ingen modsætning i dette. Tjenesten består af korshærspræster. Familiearbejdet I familiearbejdet kommer et stigende antal enlige forældre. De kommer, fordi de har brug for rådgivning og støtte til at klare tilværelsen. I Kirkens Korshær finder de et netværk, og det er vigtigt at have nogle at dele små og store ting i hverdagen med. Ofte er de største problemer økonomien og ensomheden i rollen som enlig forsørger. Kirkens Korshærs medarbejdere har som primær opgave at lytte og vejlede. Der arrangeres fælles oplevelser som sommerlejre, juleaften og fælles spisning. 14 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

15

16 Genbrugsbutikkerne Den første genbrugsbutik åbnede i I dag driver Kirkens Korshær mere end 230 genbrugsbutikker over hele landet, og det er 8000 frivillige medarbejdere, der bestyrer butikkerne I 2013 havde Kirkens Korshær en omsætning på over 250 mio. kr., og en væsentlig del af disse penge kom ind via overskuddet fra genbrugsbutikkerne. Det kan kun lade sig gøre, fordi frivillige medarbejdere gør en kæmpe indsats, og fordi betænksomme medborgere afleverer tøj, møbler og andre ting. Det er til gavn for dem, der kan købe en billig sofa, men også til gavn for det sociale hjælpearbejde. Genbrugsbutikkerne giver mening Genbrugsbutikkerne er økonomisk meget vigtige for det sociale hjælpearbejde. Men de mange tusinde frivillige i genbrugsbutikkerne er også med til at præge Kirkens Korshær som en organisation båret af frivillige kræfter. Genbrugsbutikkerne danner rammen om sociale fællesskaber; ikke kun de frivillige imellem. I nogle af butikkerne er der mulighed for at få en hyggesnak og en kop kaffe. 16 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

17 Genbrugsbutikkerne danner rammen om mange sociale fællesskaber

18 Frivillige Kirkens Korshærs frivillige er altafgørende for hjælpearbejdet. Vi har to grupper frivillige. Butiksfrivillige og frivillige i det sociale hjælpearbejde. En del af de frivillige medarbejdere møder brugerne på arbejdsstederne og bidrager med varme og omsorg. Den anden store gruppe tjener penge til arbejdet igennem genbrugsbutikkerne og andre former for indsamlingsarbejde. Men alle har de også en anden vigtig funktion, nemlig at være fortalere for socialt udsatte. Ved at fortælle, informere og henlede andre menneskers opmærksomhed på vilkårene for socialt udsatte gør de opmærksom på en social virkelighed, som mange danskere ikke kender til. De frivillige er vidner til fattigdommen En fordom, som Kirkens Korshærs brugere må leve under, er fordommen om, at de bare kan tage sig sammen og finde en bolig og et arbejde eller komme ud af et misbrug. Denne fordom forsøger Kirkens Korshærs medarbejdere at nedbryde. De oplever dagligt, at de socialt udsatte ikke bare kan tage sig sammen af mange og indviklede grunde. Bliv frivillig i Kirkens Korshær Har du lyst til at vide mere om det at være frivillig i Kirkens Korshær, kan du ringe på tlf eller sende en mail på På kan du også finde en oversigt over vores sociale arbejde og genbrugsbutikker, som du kan kontakte, hvis du har lyst til at blive frivllig hos os. 18 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

19 Hjælpearbejdet kunne ikke lade sig gøre, hvis det ikke var for de frivillige

20 Fakta Økonomi og støtte Kirkens Korshær havde i 2013 en omsætning på 258 mio. kr. 93 procent af dette beløb blev brugt på det sociale arbejde *). Syv procent går til administration og landsarbejdet i Kirkens Korshær. Mere end halvdelen af midlerne til det sociale hjælpearbejde kommer fra gaver, overskud fra butikkerne, donationer fra private, virksomheder og fonde. De øvrige midler kommer fra samarbejde med stat og kommuner. Frivillige og lønnede medarbejdere De mange frivillige er med til skabe grundlaget for det sociale arbejde, der bliver udført. Der er ca frivillige tilknyttet Kirkens Korshær. De arbejder fortrinsvis i de over 230 genbrugsbutikker, i varmestuerne og som samtalepartnere i Sct. Nicolai Tjenesten. Derudover har Kirkens Korshær ansat cirka 400 lønnede medarbejdere med forskellig erfaring og uddannelsesmæssig baggrund. Antallet af brugere Vi ved fra tidligeres års optællinger, at vi i løbet af et år har besøg. Nogle kommer en gang, andre dagligt. Til dette kommer ca opkald om året i Sct. Nicolai Tjenestens opkaldsservice. *2013-tal - se Kirkens Korshærs hjemmeside for aktuelle tal 20 / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

21 Det går pengene til 93 % Socialt arbejde i Danmark 4 % 2 % 1% Tal fra 2013 Landsarbejde Administration Øvrigt

22 Støt os Du kan være med til at hjælpe socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark. Der er flere muligheder for, at bidrage til vores arbejde. Som støttemedlem af Kirkens Korshær er du med til at hjælpe mennesker plaget af hjemløshed, misbrug, ensomhed og psykisk sygdom. Med en fast årlig støtte på 265 kr. sikrer du mættende måltider, lune varmestuer, fællesskab og omsorg for udsatte mennesker i Danmark. Vi holder dig selvfølgelig opdateret på vores sociale arbejde rundt i landet, så du kan følge med i, hvordan dit bidrag hjælper nødstedte mennesker. Du kan også altid bidrage med et valgfrit beløb enten som et enkelt bidrag eller en fast månedlig støtte - ethvert bidrag, stort som småt, tæller i vores arbejde for socialt udsatte. Husk, at alle bidrag er fradragsberettigede ved oplysning af CPR-nummer. ARV Vidste du, at du også kan betænke Kirkens Korshær i dit testamente? Det testamenterede beløb vil gå ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde, da vi som velgørende organisation er fritaget for boafgiften. Du kan støtte os eller læse mere om dine muligheder for at støtte på eller ringe på telefon / KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

23 Virksomheder kan også støtte Kirkens Korshær samarbejder også med erhvervslivet. Virksomheder kan støtte vores arbejde med økonomiske bidrag og produkter. Vi skræddersyer også partnerskaber, så de skaber værdi for både virksomheden og Kirkens Korshær. w Støt med 100 kroner på sms 1231 støt med 100 kroner på sms 1231 Du kan sende en sms med teksten kk til du kan sende en sms med teksten kk til for hver For hver sms du sender, støtter du Kirkens Korshær sms du sender, støtter du Kirkens Korshær med 100 kr. med 100 kr. Hjælp hjælp et medmenneske på på På på vores hjemmeside kan kan du nemt du nemt og sikkert og støtte sikkert støtte det sociale arbejde med med kontante kontante beløb. beløb. der er Der er også mulighed også mulighed for at for oprette at oprette månedlige fast, månedlig donationer. støtte. Støt Du kan via bidrage bank og indbetaling via netbank og giro Du kan også støtte med større beløb via netbank Du og du indbetalingskort. kan også også støtte støtte med Beløb større med beløb via større bank via beløb netbank indbetales via netbank på reg.nr. eller med 9541, giroindbetaling konto. nr. til 540 Kirkens Korhærs Beløb via indbetalingskort konto, overføres reg. nr. 9541, til kortnummer konto nr , konto nr eller med giroindbetaling til Kirkens Korshærs konto, reg. nr. 9541, konto nr

24 Kontakt Nikolaj Plads København K Tlf.:

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær KIRKENS KORSHÆR FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær HVAD ER KIRKENS KORSHÆR? Kirkens Korshær er en frivillig, folkekirkelig landsorganisation, som har til opgave at hjælpe nødstedte mennesker. EN FRIVILLIGORGANISATION

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013

Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013 Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013 Nina Eg Hansen, Direktør for socialpolitik åbning af konferencen Et samfund skal kendes

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

MØLTRUP OPTAGELSESHJEM - en kort introduktion!

MØLTRUP OPTAGELSESHJEM - en kort introduktion! MØLTRUP OPTAGELSESHJEM - en kort introduktion! Møltrup Optagelseshjem - et helt almindeligt hjem (næsten!) Herregård Herberg Ude mod vest - lidt udenfor Herning, i nærheden af Vildbjerg ligger en gammel,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente Dit sidste ønske et barns første håb arv o g testamente Et testamente giver liv til dine ønsker Vil du huskes, skal du plante et frø, der kan spire og gøre en forskel i fremtiden. En måde at plante sådan

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 72 August 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Juli-transport til Rumænien SIDE 3 Rådgivning af kvinder i krise SIDE 5 Nyt hus til udannelsescenter SIDE 6 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf.

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk De skjulte unge Flere unge mænd bliver hjemløse. Det melder gadeplansmedarbejdere og bosteder, der arbejder med unge. De unge mænd bruger ikke de etablerede tilbud og optræder ikke i hjemløsestatistikkerne.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Et studie med tilknytning til forskningsprojektet Det Kvalificerede Hverdagsliv, som er finansieret af Socialministeriet Skæve hverdagsliv Af Stine Svendsen-Tune ISBN:

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Korshærs bladet. vedhæftet. Kirkens Korshær / September 2014 / 49 /

Korshærs bladet. vedhæftet. Kirkens Korshær / September 2014 / 49 / Korshærs bladet Kirkens Korshær / September 2014 Årsberetninger 2013 vedhæftet Henrik kom til kaffe Grov behandling af hjemløse Posten bliver digital for alle / 49 / Korshærs bladet udgives af Kirkens

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Uden min mor ville jeg vokse op helt alene VÆRD AT VIDE SOM INDSAMLER

Uden min mor ville jeg vokse op helt alene VÆRD AT VIDE SOM INDSAMLER Uden min mor ville jeg vokse op helt alene VÆRD AT VIDE SOM INDSAMLER HER ER NOGLE RETNINGSLINJER, DU SKAL FØLGE SOM INDSAMLER, SÅ ALLE FÅR EN GOD OPLEVELSE SOS Børnebyerne har indhentet tilladelse til

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ]

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] [ Spørgsmål 1 ] Hvor mange kommer der i gennemsnit til møderne i din forening: Aalborg IMU 40 Bethania IMU 32 Børkop IMU 8 Esbjerg IMU 4 Fredericia IMU 16 Herning IMU 50 Hvidesande

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915 REGNSKABSTAL for Tømmerby Sogns Menighedsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8714 CVR-nr. 60474915 Tømmerby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60474915,, Afleveret d. 01-04-2013 11:54 Side

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere