Hvad ved du om mobning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad ved du om mobning?"

Transkript

1 TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt overlik over de rigtige svr, så du nemt kn se, hvor mnge du hvde rigtige. De rigtige svr inkl. en forklring på, hvd der ligger g de rigtige svr. Testen kn fx ruges på et personlemøde, hvor I hr fokus på moning på rejdspldsen.

2 1. Hvor mnge medrejdere på dnske rejdspldser oplever, t de liver moet en gng om ugen eller en gng imellem? 7,2 % 12,5 % 16,3 % 2. Hvornår er det moning? 3. Når den moede udsættes for uehgelige hndlinger, som vedkommende ikke føler, t hn eller hun kn forsvre sig imod Når den moede udsættes for uehgelige og krænkende hndlinger, som vedkommende ikke føler, t hn eller hun kn forsvre sig imod og hvis det sker gentgne gnge over længere tid Det er kun moning, når den eller de, der moer, hr til hensigt t moe Hvd kendetegner rejdspldser med moning? 4. Medrejdere med særlige personligheder Medrejderne tler meget direkte til hinnden Et dårligt psykisk rejdsmiljø Hvem hr nsvret for t foreygge og håndtere moning på rejdspldsen? 5. Chefen Medrejderne Chefen og medrejderne Hvordn hænger rejdet med trivsel på rejdspldsen smmen med t foreygge moning? Sætter mn fokus på moning, hr det som regel en positiv effekt på trivslen Sætter mn fokus på trivslen, foreygger det utomtisk moning Der er ingen særlig smmenhæng 2

3 6. Er mn selv ude om det, hvis mn liver moet? J Nej, som regel ikke Nej, ikke hvis det er hefen, der moer 7. Kn mn live syg f t live moet? J Nej Det kommer n på ens personlighed 8. Hvem på rejdspldsen moer mest? Ledere Kolleger Underordnede 9. Er det særlige personlighedstyper, der moer? J J, lndt voksne Nej 10. Hvem er mest udst for moning? Mænd Kvinder Mænd og kvinder er lige udstte Testen er udrejdet f Videnenter for Arejdsmiljø. 3

4 Dit resultt Korrekt svr Sæt X ved dine rigtige svr Rigtige svr i lt: 8-10 rigtige Godt gået! Du er klædt rigtig godt på til t kunne foreygge moning. 4-7 rigtige Du ved en del, men du kunne godt live klædt lidt edre på, når det kommer til viden om moning. 0-3 rigtige Du hr meget t lære. Du ved ikke nok om moning til t kunne hjælpe med t foreygge den. Jo mere du og dine kolleger ved om moning, og jo mere åent I kn tle om prolemet, des edre går det med t foreygge moning på rejdspldsen. I kn også edre stoppe moning, hvis det skulle opstå. Lær mere om moning på rejdspldsen på frstresstiltrivsel.dk/moning. 4

5 Rigtige svr og forklringer 1. Hvor mnge medrejdere på dnske rejdspldser oplever, t de liver moet en gng om ugen eller en gng imellem? 12,5 % oplever, t de liver moet en gng om ugen eller en gng imellem. Undersøgelsen 'Arejdsmiljø og helred i Dnmrk 2010' udført f Det Ntionle Forskningsenter for Arejdsmiljø viser, t 12,5 % f den rejdende efolkning hr oplevet t live moet i løet f det seneste år. 2. Hvornår er det moning? Det ndet svr er korrekt. Moning på rejdspldsen defineres som en sitution, hvor en medrejder gentgne gnge og over længere tid udsættes for uehgelige og krænkende hndlinger. Personen føler ikke, t hn eller hun kn forsvre sig imod hndlingerne. En enkelt uehgelig hndling eller krænkende emærkning er ikke moning. Men en person kn godt føle sig moet f ndre, selv om de ikke hvde til hensigt t moe vedkommende. 3. Hvd kendetegner rejdspldser med moning? Et dårligt psykisk rejdsmiljø. Moning forekommer oftest på rejdspldser med et dårligt psykisk rejdsmiljø. Omvendt er der sjældent moning, hvis rejdspldsen hr et godt psykisk rejdsmiljø. Moning hr ltså ikke noget t gøre med medrejdernes personligheder, men kn hænge smmen med en særlig kultur på rejdspldsen. Fx opstår moning lettere på rejdspldser, hvor åde medrejdere og ledere er konfliktsky. Mens der sjældent opstår moning på rejdspldser, hvor mn tger hånd om konflikter og tler åent og direkte med hinnden. 4. Hvem hr nsvret for t foreygge og håndtere moning på rejdspldsen? Både hefen og medrejderne hr nsvr for t foreygge og håndtere moning. Ifølge rejdsmiljøloven er det rejdsgiveren, ltså hefen, der hr det overordnede og formelle nsvr for, t rejdsforholdene er i orden, herunder t foreygge og håndtere moning. Men i det dglige hr lle mednsvr for t sikre en moefri rejdsplds. 5

6 5. Hvordn hænger rejdet med trivsel på rejdspldsen smmen med t foreygge moning? Fokus på moning hr som regel en positiv effekt på trivslen. Hvis mn på en rejdsplds sætter særlig fokus på moning, smitter det som regel positivt f på trivslen. Men det omvendte er ikke utomtisk tilfældet: Mn foreygger ikke moning lot ved t rejde med trivsel. Foreyggelse f moning kræver ltså en særlig, fokuseret indsts, hvor netop moningen er i entrum. 6. Er mn selv ude om det, hvis mn liver moet? Nej, mn er som regel ikke selv ude om t live moet. Moning opstår ofte som følge f uløste konflikter, og som deltger i en konflikt kn mn hve et vist mednsvr for, t moningen opstår, også når den rmmer en selv. Men når moning rmmer en helt tilfældig person, der re liver syndeuk, er vedkommende ikke selv ude om det. 7. Kn mn live syg f t live moet? J, mn kn live syg f t live moet. Mn kn live rmt f psykiske lidelser som fx depression og ngst, men moermte oplever også psykosomtiske rektioner som fx hovedpine, smerter og mveprolemer. Nogle udvikler ligefrem posttrumtiske stresssymptomer. Konsekvensen er, t moede hr en højere risiko for t ryge permnent ud f rejdsmrkedet. 8. Hvem på rejdspldsen moer mest? På dnske rejdspldser foregår moning især lndt kolleger. Af de 12,5 proent, der ifølge undersøgelsen 'Arejdsmiljø og helred i Dnmrk 2010' hr følt sig moet i løet f det seneste år, oplever omkring hlvdelen sig moet f ndre nstte på rejdspldsen. De fleste føler sig moet f kolleger lidt færre f deres leder og færrest f en underordnet. Den nden hlvdel f de, der opgv t de vr levet moet, føler sig moet f ptienter, klienter eller elever. 6

7 9. Er det særlige personlighedstyper, der moer? Nej, der er ikke noget, der tyder på, t nogle personlighedstyper moer mere end ndre. Moning opstår som regel som følge f dårligt psykisk rejdsmiljø, som kn hænge smmen med konflikter, uklr rolle- og nsvrsfordeling og dårlig ledelse. 10. Hvem er mest udst for moning? Både mænd og kvinder i lle ldre er udst for moning på rejdspldsen. Undersøgelsen 'Arejdsmiljø og helred i Dnmrk 2010' fr Det Ntionle Forskningsenter for Arejdsmiljø viser, t stort set lige mnge mænd og kvinder hr følt sig udst for moning i løet f det seneste år. For egge køn er tllet over 10 %. Selvom mænd og kvinder er lige udst for moning på rejdspldsen, er der mere moning på rejdspldser, der domineres f det ene køn, end på rejdspldser hvor kønsfordelingen er mere lige. Kilder: Professor Ståle Einrsen - Arejdstilsynet - Moning og negtiv dfærd på rejdspldsen, Annie Høgh, m.fl., Det Ntionle Forskningsenter for Arejdsmiljø, Moning i rejdslivet: Hvd er det og hvd ved vi om det?, Ståle Einrsen & Ev Gemzøe Mikkelsen, Tidsskrift for ARBEJDSLIV, nr

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE...

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE... MATEMATIK NOTAT MATEMATISKE EVISER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: FERUAR 04 Michel Mndi (00) Side f 35 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS

Læs mere

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire.

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. Information: s we use PI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. EU Kids Online II 2/3/2010 PI QUESTIONNIRE 9-16 år SÅN UFYLES SKEMET I ENNE

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere