Skolen på byggepladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen på byggepladsen"

Transkript

1 Skolen på byggepladsen

2 2

3 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra struktører til ingeniører. Mange unge kender slet ikke de uddannelses- og karrieremuligheder, som branchen tilbyder, og det er rigtig ærgerligt. Vi har brug for unge med skarpe hoveder og dygtige hænder, der bogstaveligt talt kan være med til at bygge vores fremtidige samfund. Denne pjece er udviklet med det grundlæggende formål at give elever i folkeskolen et kendskab til byggeog anlægsbranchens muligheder for både uddannelse og arbejde. Pjecen er derfor målrettet til undervisning i uddannelses- og arbejdsmarkedsvilkår gennem anvendelsesorienterede idéer til undervisning i matematik, samfundsfag, dansk, kemi og fysik. Pjecen indeholder fire temaer, der kan bruges ved fire besøg på en byggeplads. Klassen kan besøge samme byggeplads fire gange og gennemgå alle fire temaer, eller det kan aftales med byggepladsen, hvilket af de fire temaer de ønsker at arbejde med. Det er naturligvis sådan, at ikke alle temaer giver lige stor mening på alle byggepladser, men der vil alligevel være god inspiration at hente ved de fleste byggeprojekter. Ved hvert tema findes forberedende spørgsmål til både skole og virksomhed, der kan give inspiration og idéer til besøgets planlægning, hvad der kan ske under besøget, og hvad der kan arbejdes videre med hjemme i klasselokalet efter besøget. Inden besøget på byggepladsen er det vigtigt, at skole og virksomhed taler sammen og udveksler ønsker og forventninger til besøget. Det er typisk en byggeleder, der vil tage imod klassen, og det er ham/hende, der vil være den primære kontaktperson på en byggeplads. Det er vigtigt at få afklaret spørgsmål om sikkerhedsudstyr til eleverne, hvad elever og lærer skal forberede i klassen, og hvordan virksomheden har mulighed for at tilrettelægge besøget på byggepladsen. Pjecen er især målrettet folkeskolens Skoleår, men kan bruges til inspiration af alle interesserede. 3

4 4

5 Indhold Side 3 Introduktion 9 Tema 1: Introduktion til bygge- og anlægsbranchen 13 Tema 2: Byggeprocessen fra tegning til bygning 19 Tema 3: Byggepladsen hvem laver hvad? 23 Tema 4: Sikkerhed og arbejdsmiljø 27 Nyttige links Udgivet af Dansk Byggeri

6 6

7 Mellem 30 og 40 % af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger 7

8 8

9 Tema 1 Tema 1 Introduktion til bygge- og anlægsbranchen Bygge- og anlægsbranchen har stor samfundsmæssig betydning. På landsplan omsatte branchen for 162,8 mia. kr. i 2012, og der arbejdede omkring mennesker i branchen. De mennesker, der arbejder i branchen, har en kæmpestor indflydelse på, hvordan vores fremtidige samfunds fysiske rammer bliver udformet og dermed også, hvordan vores energiforbrug udvikler sig. Mellem 30 og 40 % af det danske energiforbrug bruges nemlig i dag til opvarmning, ventilation og lys i vores bygninger. Vi bliver nødt til at finde materialer og metoder, der kan nedbringe energiforbruget i fremtidens bygninger. Der sker allerede en kraftig udvikling i energieffektive byggematerialer, og byggerier bliver fortsat mere bæredygtige og forbruger mindre energi både i byggeprocessen og af bygningens beboere. Formål Med den betydning bygge- og anlægsbranchen har for samfundsøkonomien, for beskæftigelsen, for kvaliteten af bygninger og infrastruktur og for ressource- og energiforbruget, stilles der skarpt på, hvordan byggeriets parter arbejder med disse temaer i den samlede byggeproces. 9

10 Tip til skolen Besøg evt. kommunens tekniske forvaltning. De kan fortælle om, hvordan man får lov til at bygge små og store byggerier, og hvilke regler man skal overholde. Spørg byggelederen eller arkitekten på projektet om de kan fortælle lidt om projektet, inden I skal ud at besøge byggepladsen. Er det et plejehjem, en skole, et familiehus, en gangbro eller noget helt andet? Det kan være en god ide, at spørge byggepladsledelsen om der må tages billeder, som efterfølgende kan bruges i undervisningen og dokumentere forløb og processer. Hvad kunne I godt tænke jer at vide om bygge- og anlægsbranchen? Forbered nogle spørgsmål som I kan få svar på ude på byggepladsbesøget. Til skolen Her er en række spørgsmål, I kan prøve at finde svar på inden besøget på byggepladsen: Hvorfor bygges der nye bygninger og nye veje og broer? Hvem bestemmer hvad, hvor meget og hvor der må bygges? Prøv at find ud af hvor stort det kommunale anlægsbudget er, og hvad det skal bruges til. Undersøg hvad de laver i kommunens tekniske forvaltning. Kan de fortælle noget om den konkrete byggeplads, som skoleklassen skal besøge, og kan de vise nogle tegninger/planer over området? Hvilke love regulerer bygge- og anlægsområdet? Undersøg hvordan man kan spare på energien i bygninger? Måske har jeres egen skole endda også løsninger, der sparer på elregningen, fx automatiske tænd/sluk lamper eller termoruder. Hvilke ressourcer bruges til at fremstille byggematerialer? Hvad betyder det, at noget er bæredygtige byggematerialer? Har kommunen fokus på klimaog energirigtige projekter? Hvilket job kan jeg få inden for bygge- og anlægsbranchen? Hvilke uddannelsesmuligheder findes der? 10

11 Tip til virksomheden Giv eleverne mulighed for at tale med et par forskellige medarbejdere om hvilken funktion de udfører, deres del i byggeprocessen, deres uddannelse/deres kompetencer og hvad de synes, der er sjovt og spændende ved deres arbejde osv. Det er altid godt at vise billeder og tegninger for at illustrere projektet. Hvis det er muligt, så vis også nogle af tingene ude på selve byggepladsen. Eleverne har højst sandsynligt aldrig været på en byggeplads før, så husk at give tid og mulighed for masser af spørgsmål undervejs. Til virksomheden Her er en række forskellige spørgsmål om bygge- og anlægsbranchen, der kan forberede jer på skoleklassens besøg. Hvad laver vi i bygge- og anlægsbranchen? Hvad er byggeri, og hvad er anlæg? Nybyggeri: Etageboliger, kontor- og erhvervsbyggerier, landbrugs- og industribygninger. Om- og tilbygninger, renoveringsprojekter. Infrastrukturprojekter: Veje, stier, fortove, broer, kloak, jernbaner, letbaner, havne og ledningsnettet i jorden og luften. Hvilke typer opgaver laver vi i virksomheden, og hvilken type medarbejdere er ansat? Hvor kommer opgaverne fra, og hvordan får vi fat i dem? Om det konkrete byggeri eller anlægsprojekt Fortæl hvordan virksomheden fik opgaven fra udbud til kontrakt. Samarbejdet med bygherre, kommune, arkitekter, ingeniører, landmålere og håndværkere. Hvor mange forskellige fag er involveret i projektet? Hvordan planlægges et projekt? Præsenter byggeriet, faserne i byggeprocessen og det færdige projekt (skitser, tegninger, tidsplaner). Er der særlige klima- og energikrav eller andre krav til byggeriet? Hvordan sikres et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed? Giv rundvisning på byggepladsen og fremvis følgende: Sikkerhed på byggepladsen (elevernes eget sikkerhedsudstyr og sikkerhedsinstruktion for færden på byggepladsen) Indretning af byggepladsen (adgang, velfærdsforanstaltninger, materialer) Find et par gode steder, der illustrerer konkrete byggeprocesser og materialer, og hvor det er muligt at se spændende værktøj i funktion. Vis nogle eksempler på sammenhæng mellem arbejdstegninger og den konkrete udførelse. Ved renoveringsprojekter: Er der lavet løsninger, der kan sætte energiforbruget ned? (fx isolering, dampspær, nye ruder, automatiske sluk/tænd lyskilder osv. Måske er det muligt, at eleverne kan regne ud, hvor meget energi der spares ved de forskellige løsninger? 11

12 12

13 Tema 2 Byggeprocessen - fra tegning til bygning Når en bygherre den der bestiller og betaler byggeriet, skal begynde på et nyt bygge- eller anlægsprojekt, er der masser af planlægning, der går forud for byggeriets start og som efterfølgende styrer selve byggeprocessen. Der er ofte rigtig mange aktører inde over et byggeri eller et anlægsarbejde fra første spadestik til færdigt byggeri. Der er bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører, kommunens tekniske forvaltning, entreprenører, håndværkere og leverandører. Grundlaget for alle bygge- og anlægsprojekter er tegninger og tidsplaner. Alt byggeri foregår i faser og processer, der skal passe sammen. Bliver der lavet en fejl i fundamentet, kan hele bygningen blive skæv, og bliver de forskellige materialelag under asfalten ikke udført korrekt, så kommer der hurtigt huller i vejene. Formål Det kræver meget detaljeret planlægning at styre en byggeproces, og byggeprocessen vil være opdelt i faser. Formålet med dette tema er at mestre overblikket over en byggeproces og forstå byggeriets forskellige faser fra tegning til bygning. 13

14 Tip til skolen Klassen kan undersøge, hvad der kræves inden byggestart og hvilke regler og processer, der har indflydelse på byggeriet. Besøg evt. kommunens tekniske forvaltning og hør om byggeriets forarbejde og byggesagsbehandlingen i kommunen. Følger klassen projektet over et længere forløb, kan de dokumentere de forskellige faser med film eller fotos Til skolen Her er en række spørgsmål, I kan prøve at finde svar på inden besøget på byggepladsen: Hvad er planlægning, og hvorfor planlægger vi i dagligdagen? Hvilke faser, tror I, der er i et bygge- eller anlægsprojekt? Prøv at lav en arbejdstegning ved at opmåle jeres klasseværelse og lav en tegning i målestoksforhold fx 1:50 og 1:100. Prøv at finde en detalje i klasseværelset - fx vinduet - og lav en tegning i målestoksforhold 1:20 eller 1:10. Lav en 3D model af jeres klasseværelse i et fastsat målestoksforhold enten med et it-program (fx Google SketchUp eller SimCity) eller ved at bruge materialer fra sløjdlokalet. Hør hvilke materialer, der bliver brugt og hvor mange, når I er ude på byggepladsen. Bagefter kan I finde priser og udregne materialeomkostninger. Prøv at planlæg en proces hvor hver enkelt elev skal udføre en bestemt opgave i en bestemt rækkefølge. Udfør derefter samme opgave i grupper på 7-12 elever og se hvilken gruppe, der bliver først færdig, og hvor lang tid det tager. Gentag herefter øvelsen med en udpeget "byggeleder" og se nu, om det går hurtigere. Diskutér hvordan processer kan optimeres, fx gennem projektledelse. 14

15 Tip til virksomheden Det er altid godt at vise plantegninger, detailtegninger og tids- og handlingsplaner for at illustrere projektet. Vis på tidsplanen hvor byggeriet er, og hvis det er muligt så vis det på selve byggepladsen. Sæt klassen til at lave opmålinger på byggepladsen, så de kan lave en arbejdstegning i korrekt målestoksforhold, når de er tilbage i klasseværelset. Forklar dem hvordan man tegner og læser en arbejdstegning. Udpeg et par steder på en plantegning og bed klassen finde stedet en slags orienteringsløb. Giv klassen nogle arbejdstegninger, plantegninger eller facadetegninger med hjem så de kan bygge en model af projektet. Til virksomheden Her er en række ideer til, hvad virksomheden kan snakke med en skoleklasse om, der gerne vil have en introduktion til den samlede byggeproces. Hvordan planlægger I et byggeprojekt? Hvem er involveret i planlægningsfasen? Hvem gør hvad i de forskellige faser af byggeriet? Hvornår bliver der lavet kloak, støbt fundament, bygget facader, lagt tag, sat vinduer og døre i, lavet indvendige vægge, lagt gulv, installationer, osv.? Hvorfor er kommunens tekniske forvaltning inde i et privat byggeri? Holder I byggemøder? Hvem deltager, og hvad sker der på byggemøderne? Hvad er arkitektens og ingeniørens opgave? Vis og fortæl om byggeriets tidsplan. Beskriv de første faser i byggeprojektet og hvor langt I er kommet. Er der tænkt over at gøre byggepladsen energieffektiv? Materiale og ressourceforbrug: Hvilke materialer bliver der brugt og hvorfor? Kunne der være brugt andre materialer? Bliver noget af projektet genbrugt og/eller restaureret? 15

16 16

17 I 2012 beskæftigede bygge- og anlægsbranchen ca mennesker 17

18 18

19 Tema 3 Byggepladsen hvem laver hvad? Mange folkeskoleelever kender ikke de uddannelses- og karrieremuligheder, der findes indenfor bygge- og anlægsbranchen, med mindre de kender nogen, der arbejder i branchen. Nogle ved, hvad en murer og en tømrer laver, men ikke hvad en struktør eller bygningskonstruktør laver. Der findes rigtig mange spændende erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, universitetsuddannelser og en række efteruddannelsesmuligheder i bygge- og anlægsbranchen, og så er der også gode muligheder for at blive selvstændig. Man kan sagtens starte med at uddanne sig til tømrer eller starte sit eget firma og efterfølgende uddanne sig til arkitekt eller bygningskonstruktør eller blive direktør i et entreprenørfirma. Der er masser af muligheder, men det kræver, at man kender dem! Formål Besøget på byggepladsen har i dette tema til formål at få eleverne til at undersøge hvilke uddannelsesmuligheder og job, der findes i byggeog anlægsbranchen. 19

20 Tip til skolen Få inspiration fra hjemmesiden hvor der findes information om uddannelser og små film med lærlinge fra bygge- og anlægsbranchen. Kontakt jeres UU-vejleder og få ham/hende til at fortælle om uddannelserne i bygge- og anlægsbranchen der er alt fra snedkere til ingeniører. Til skolen Her er en række eksempler på, hvordan byggepladsbesøget kan forberedes: Find ud af hvilke uddannelser der har noget med byggeri- og anlæg at gøre. Undersøg hvordan uddannelserne er bygget op, og hvad skal man være god til i uddannelserne. Hvad er et svendebrev, en erhvervsakademiuddannelse, en praktikplads osv.? Hvad er forskellen på eud, stx og eux? Tal med en UU-vejleder om mulighederne for at læse videre med en erhvervsuddannelse. Besøg en erhvervsskole og bliv introduceret for de byggefaglige uddannelser og mød elever og lærere. Eleverne kan interviewe medarbejdere på byggepladsen med henblik på efterfølgende at udarbejde en oversigt over nødvendige kompetencer på et byggeprojekt. Eleverne kan interviewe medarbejdere på byggepladsen og bagefter skrive en artikel eller et essay om medarbejdernes uddannelsesvalg og arbejdsliv ud fra de personlige historier, de har hørt. Efter aftale med byggepladsens ledelse kan forskellige jobfunktioner måske videodokumenteres, ligesom interview med forskellige medarbejdere kan aftales og optages med henblik på præsentation i klassen. 2 2 Lav et markedsføringsprojekt og lad eleverne lave en reklamekampagne for én eller flere uddannelser i bygge- og anlægsbranchen og hold jeres egen udannelsesmesse. Her kan eleverne tænke i målgrupper, grafisk design og brug af forskellige medier som Facebook, YouTube, flyers, hjemmesider osv. 20

21 Tip til virksomheden Inddrag en lærling og et par svende med forskellige uddannelser, der kan fortælle om at være under uddannelse i bygge- og anlægsbranchen. Fortæl om egne uddannelser og hvilke typer job I har haft. Fortæl om de forskellige muligheder der er for at blive selvstændig eller læse videre med en erhvervsuddannelse. Til virksomheden Her er en række ideer til, hvordan virksomheden kan forberede og gennemføre et besøg af en skoleklasse, der skal blive klogere på de forskellige jobfunktioner og uddannelser i bygge- og anlægsbranchen. Fortæl hvilke jobfunktioner der er brug for i det samlede byggeprojekt. Hvad er I selv uddannet som? Hvilke uddannelser er repræsenteret på byggepladsen? Hvad er hvert enkelt fagområdes specielle funktion i den samlede byggeproces? Fortæl hvad man skal være god til for at arbejde som håndværker, ingeniør, byggeleder osv. Lad en lærling fortælle om sin uddannelse på erhvervsskolen, om praktikforløbet i virksomheden, og om at arbejde på en byggeplads. Et par medarbejdere kan fortælle lidt om dem selv, og hvorfor de godt kan lide deres arbejde. Hvilken uddannelse har de, og hvilke typer job har de haft gennem deres arbejdsliv. Fortæl gerne om sjove opgaver I har lavet og oplevelser fra spændende byggeprojekter. Lad eleverne gå rundt og snakke med medarbejderne, som kan fortælle om hvorfor de har valgt netop deres fag, og hvordan deres uddannelse og arbejdsliv hænger sammen. Klassen kan deles op i grupper og følge svendene, der viser deres jobfunktioner og opgaver på byggepladsen. Svendene kan vise og evt. demonstrerer det værktøj, de bruger og fortælle om de sikkerhedskrav, der er til deres arbejde. Måske kan der udtænkes små opgaver, som eleverne kan prøve at udføre. 21

22

23 Tema 4 Sikkerhed og arbejdsmiljø Forholdene på en byggeplads ændrer sig hele tiden i byggeprocessen. Alle parter på en byggeplads har derfor hele tiden et ansvar for at sikre, at byggepladsen ikke er et farligt sted at gå på arbejde. En byggeplads kan være farlig, men der findes en lang række sikkerhedsregler, der skal overholdes og som vil forhindrer, at der sker ulykker. Arbejdsmiljøet på byggepladsen handler både om samarbejde, om farlige stoffer og om sikkerhed. Derfor er en byggeplads en meget anderledes hverdag for de ansatte end fx at gå i skole. Formål Formålet med dette tema er at introducere eleverne for de krav, der stilles til arbejdspladsers sikring af medarbejdere. Arbejdsmiljøforhold og sikkerhed skal være i orden på enhver byggeplads. Det kræver opmærksomhed hos den enkelte medarbejder og et godt samarbejde blandt alle de forskellige faggrupper på byggepladsen. Klassen vil blive præsenteret for, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljø og sikkerhed på en byggeplads, og hvordan det kontrolleres, at forholdene er i orden. 23

24 Tip til skolen Sæt klassen til at interviewe forskellige medarbejdere på byggepladsen om sikkerhedsregler og arbejdsmiljø og lav en præsentation, når I er tilbage i klassen. Lav en arbejdspladsvurdering (APV) i jeres egen skole/klasseværelse. Til skolen Her er en række eksempler på, hvordan byggepladsbesøget kan forberedes: Undersøg hvilket sikkerhedsudstyr I skal bruge, inden I skal ud på pladsen og tal om, hvorfor det er ekstremt vigtigt at have udstyret i orden. Hvilken slags ulykker tror I, der er de mest almindelige på en byggeplads? Undersøg hvad der betegnes som en arbejdsulykke, og hvad Arbejdstilsynet laver. Hvad betyder det, at der er en Arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads? Tal evt. med skolens egen Arbejdsmiljørepræsentant. Hvad er en Arbejdspladsvurdering (APV)? 2 2 Hvilke farlige kemikalier kan der være involveret i bygge- og anlægsprojekter? Måske har I hørt om stoffer som PCB og asbest, men hvorfor er de farlige? 24

25 Tip til virksomheden Klassen kan blive præsenteret for en problemstilling eller en konkret opgave på byggepladsen, som de skal vurdere sikkerheden af. Lav en sikkerhedsrundering på byggepladsen med en Arbejdsmiljørepræsentant eller en Arbejdsmiljøkoordinator. Til virksomheden Her er en række ideer til, hvordan virksomheden kan forberede et besøg om en introduktion til sikkerhed og arbejdsmiljø på en byggeplads. Forklar hvorfor eleverne skal have sikkerhedsudstyr på. Forklar eleverne hvordan de skal begå sig sikkert på byggepladsen. Hvordan sikres de ansatte på byggepladsen? Hvordan sikres adgangen til byggepladsen? Hvordan laver man sikker trafik på byggepladsen? Hvad er farligt på denne byggeplads? Find et par gode spots, der illustrerer konkrete sikkerhedsforanstaltninger. Store maskiner Kemiske stoffer og materialer Håndværktøj og maskiner Stillads Er der helt specielt sikkerhedsudstyr på byggepladsen, så vis det. Vis hvad man gør med farlige stoffer. Vis sikkerhedsanordninger på maskiner og værktøj. Hvad er der af sikkerhedsudstyr på byggepladsen? Demonstrer brugen. Hvilke krav stilles der på arbejdsmiljøområdet fra bygherren, fra kommunen og via lovgivningen? Få en Arbejdsmiljørepræsentant eller Arbejdsmiljøkoordinatoren til at fortælle om den funktion de udfører, hvorfor det er vigtigt for byggeprocessen, deres uddannelse/kompetencer og hvordan de har fået dem, hvad der er sjovt og spændende ved arbejdet, osv.? Samarbejdet med bygherre og Arbejdstilsynet. Hvad kigger Arbejdstilsynet efter, når de kommer på besøg? Præsentation af byggeriet og de faser i byggeprocessen. Hvor er det farlige arbejde? Vis gerne skitser, tegninger, tidsplaner, APV, PSS, brugsanvisninger. 25

26 26

27 Nyttige links Kunne du tænke dig at vide mere om uddannelses- og karrieremuligheder i bygge- og anlægsbranchen, kan du finde information på hvor du også kan se små film med lærlinge, der fortæller om deres uddannelser. undervisningsmateriale indeholder flere idéer til undervisningsmateriale med udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen, der kan bruges i folkeskolens undervisning, fx matematikmaterialet "Regn med byggeri og anlæg". indeholder information, analyser og nyheder om bygge- og anlægsbranchen. 27

28 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax September Redaktion: Dansk Byggeri/Helene Høj og Niels Tolstrup. Layout: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Foto og illustration: Anders Bach, Mikkel Bache, Ditte Brøndum, Colorbox, Ulrik Samsøe Figen, Uggi Kaldan, Simon Lagefoged, Ricky John Molloy, Janus Engel Rasmussen, Jørgen Stamp. Papir: Multiart Silk gram. Farver: Cmyk + Pantone 811 U. ISBN:

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Dansk Byggeris Arbejds miljøpolitik

Dansk Byggeris Arbejds miljøpolitik Dansk Byggeris Arbejds miljøpolitik Indhold 3 Forord 5 Vi vil ikke acceptere arbejdsulykker 7 Vi vil forebygge nedslidning 9 Vi vil fremme videndeling om arbejdsmiljø 11 Vi vil have bedre byggepladsplanlægning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder

Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder Det gode praktikophold Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder Behov for gode praktikpladser 2 Hvert år uddannes der ca. 250 nye diplomingeniører inden for bygningsretningen.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri store virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 5 Politisk indflydelse 6 Overenskomstdækning 7 Rådgivning 8 Netværk 9 Uddannelse

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere