Skolen på byggepladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen på byggepladsen"

Transkript

1 Skolen på byggepladsen

2 2

3 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra struktører til ingeniører. Mange unge kender slet ikke de uddannelses- og karrieremuligheder, som branchen tilbyder, og det er rigtig ærgerligt. Vi har brug for unge med skarpe hoveder og dygtige hænder, der bogstaveligt talt kan være med til at bygge vores fremtidige samfund. Denne pjece er udviklet med det grundlæggende formål at give elever i folkeskolen et kendskab til byggeog anlægsbranchens muligheder for både uddannelse og arbejde. Pjecen er derfor målrettet til undervisning i uddannelses- og arbejdsmarkedsvilkår gennem anvendelsesorienterede idéer til undervisning i matematik, samfundsfag, dansk, kemi og fysik. Pjecen indeholder fire temaer, der kan bruges ved fire besøg på en byggeplads. Klassen kan besøge samme byggeplads fire gange og gennemgå alle fire temaer, eller det kan aftales med byggepladsen, hvilket af de fire temaer de ønsker at arbejde med. Det er naturligvis sådan, at ikke alle temaer giver lige stor mening på alle byggepladser, men der vil alligevel være god inspiration at hente ved de fleste byggeprojekter. Ved hvert tema findes forberedende spørgsmål til både skole og virksomhed, der kan give inspiration og idéer til besøgets planlægning, hvad der kan ske under besøget, og hvad der kan arbejdes videre med hjemme i klasselokalet efter besøget. Inden besøget på byggepladsen er det vigtigt, at skole og virksomhed taler sammen og udveksler ønsker og forventninger til besøget. Det er typisk en byggeleder, der vil tage imod klassen, og det er ham/hende, der vil være den primære kontaktperson på en byggeplads. Det er vigtigt at få afklaret spørgsmål om sikkerhedsudstyr til eleverne, hvad elever og lærer skal forberede i klassen, og hvordan virksomheden har mulighed for at tilrettelægge besøget på byggepladsen. Pjecen er især målrettet folkeskolens Skoleår, men kan bruges til inspiration af alle interesserede. 3

4 4

5 Indhold Side 3 Introduktion 9 Tema 1: Introduktion til bygge- og anlægsbranchen 13 Tema 2: Byggeprocessen fra tegning til bygning 19 Tema 3: Byggepladsen hvem laver hvad? 23 Tema 4: Sikkerhed og arbejdsmiljø 27 Nyttige links Udgivet af Dansk Byggeri

6 6

7 Mellem 30 og 40 % af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger 7

8 8

9 Tema 1 Tema 1 Introduktion til bygge- og anlægsbranchen Bygge- og anlægsbranchen har stor samfundsmæssig betydning. På landsplan omsatte branchen for 162,8 mia. kr. i 2012, og der arbejdede omkring mennesker i branchen. De mennesker, der arbejder i branchen, har en kæmpestor indflydelse på, hvordan vores fremtidige samfunds fysiske rammer bliver udformet og dermed også, hvordan vores energiforbrug udvikler sig. Mellem 30 og 40 % af det danske energiforbrug bruges nemlig i dag til opvarmning, ventilation og lys i vores bygninger. Vi bliver nødt til at finde materialer og metoder, der kan nedbringe energiforbruget i fremtidens bygninger. Der sker allerede en kraftig udvikling i energieffektive byggematerialer, og byggerier bliver fortsat mere bæredygtige og forbruger mindre energi både i byggeprocessen og af bygningens beboere. Formål Med den betydning bygge- og anlægsbranchen har for samfundsøkonomien, for beskæftigelsen, for kvaliteten af bygninger og infrastruktur og for ressource- og energiforbruget, stilles der skarpt på, hvordan byggeriets parter arbejder med disse temaer i den samlede byggeproces. 9

10 Tip til skolen Besøg evt. kommunens tekniske forvaltning. De kan fortælle om, hvordan man får lov til at bygge små og store byggerier, og hvilke regler man skal overholde. Spørg byggelederen eller arkitekten på projektet om de kan fortælle lidt om projektet, inden I skal ud at besøge byggepladsen. Er det et plejehjem, en skole, et familiehus, en gangbro eller noget helt andet? Det kan være en god ide, at spørge byggepladsledelsen om der må tages billeder, som efterfølgende kan bruges i undervisningen og dokumentere forløb og processer. Hvad kunne I godt tænke jer at vide om bygge- og anlægsbranchen? Forbered nogle spørgsmål som I kan få svar på ude på byggepladsbesøget. Til skolen Her er en række spørgsmål, I kan prøve at finde svar på inden besøget på byggepladsen: Hvorfor bygges der nye bygninger og nye veje og broer? Hvem bestemmer hvad, hvor meget og hvor der må bygges? Prøv at find ud af hvor stort det kommunale anlægsbudget er, og hvad det skal bruges til. Undersøg hvad de laver i kommunens tekniske forvaltning. Kan de fortælle noget om den konkrete byggeplads, som skoleklassen skal besøge, og kan de vise nogle tegninger/planer over området? Hvilke love regulerer bygge- og anlægsområdet? Undersøg hvordan man kan spare på energien i bygninger? Måske har jeres egen skole endda også løsninger, der sparer på elregningen, fx automatiske tænd/sluk lamper eller termoruder. Hvilke ressourcer bruges til at fremstille byggematerialer? Hvad betyder det, at noget er bæredygtige byggematerialer? Har kommunen fokus på klimaog energirigtige projekter? Hvilket job kan jeg få inden for bygge- og anlægsbranchen? Hvilke uddannelsesmuligheder findes der? 10

11 Tip til virksomheden Giv eleverne mulighed for at tale med et par forskellige medarbejdere om hvilken funktion de udfører, deres del i byggeprocessen, deres uddannelse/deres kompetencer og hvad de synes, der er sjovt og spændende ved deres arbejde osv. Det er altid godt at vise billeder og tegninger for at illustrere projektet. Hvis det er muligt, så vis også nogle af tingene ude på selve byggepladsen. Eleverne har højst sandsynligt aldrig været på en byggeplads før, så husk at give tid og mulighed for masser af spørgsmål undervejs. Til virksomheden Her er en række forskellige spørgsmål om bygge- og anlægsbranchen, der kan forberede jer på skoleklassens besøg. Hvad laver vi i bygge- og anlægsbranchen? Hvad er byggeri, og hvad er anlæg? Nybyggeri: Etageboliger, kontor- og erhvervsbyggerier, landbrugs- og industribygninger. Om- og tilbygninger, renoveringsprojekter. Infrastrukturprojekter: Veje, stier, fortove, broer, kloak, jernbaner, letbaner, havne og ledningsnettet i jorden og luften. Hvilke typer opgaver laver vi i virksomheden, og hvilken type medarbejdere er ansat? Hvor kommer opgaverne fra, og hvordan får vi fat i dem? Om det konkrete byggeri eller anlægsprojekt Fortæl hvordan virksomheden fik opgaven fra udbud til kontrakt. Samarbejdet med bygherre, kommune, arkitekter, ingeniører, landmålere og håndværkere. Hvor mange forskellige fag er involveret i projektet? Hvordan planlægges et projekt? Præsenter byggeriet, faserne i byggeprocessen og det færdige projekt (skitser, tegninger, tidsplaner). Er der særlige klima- og energikrav eller andre krav til byggeriet? Hvordan sikres et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed? Giv rundvisning på byggepladsen og fremvis følgende: Sikkerhed på byggepladsen (elevernes eget sikkerhedsudstyr og sikkerhedsinstruktion for færden på byggepladsen) Indretning af byggepladsen (adgang, velfærdsforanstaltninger, materialer) Find et par gode steder, der illustrerer konkrete byggeprocesser og materialer, og hvor det er muligt at se spændende værktøj i funktion. Vis nogle eksempler på sammenhæng mellem arbejdstegninger og den konkrete udførelse. Ved renoveringsprojekter: Er der lavet løsninger, der kan sætte energiforbruget ned? (fx isolering, dampspær, nye ruder, automatiske sluk/tænd lyskilder osv. Måske er det muligt, at eleverne kan regne ud, hvor meget energi der spares ved de forskellige løsninger? 11

12 12

13 Tema 2 Byggeprocessen - fra tegning til bygning Når en bygherre den der bestiller og betaler byggeriet, skal begynde på et nyt bygge- eller anlægsprojekt, er der masser af planlægning, der går forud for byggeriets start og som efterfølgende styrer selve byggeprocessen. Der er ofte rigtig mange aktører inde over et byggeri eller et anlægsarbejde fra første spadestik til færdigt byggeri. Der er bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører, kommunens tekniske forvaltning, entreprenører, håndværkere og leverandører. Grundlaget for alle bygge- og anlægsprojekter er tegninger og tidsplaner. Alt byggeri foregår i faser og processer, der skal passe sammen. Bliver der lavet en fejl i fundamentet, kan hele bygningen blive skæv, og bliver de forskellige materialelag under asfalten ikke udført korrekt, så kommer der hurtigt huller i vejene. Formål Det kræver meget detaljeret planlægning at styre en byggeproces, og byggeprocessen vil være opdelt i faser. Formålet med dette tema er at mestre overblikket over en byggeproces og forstå byggeriets forskellige faser fra tegning til bygning. 13

14 Tip til skolen Klassen kan undersøge, hvad der kræves inden byggestart og hvilke regler og processer, der har indflydelse på byggeriet. Besøg evt. kommunens tekniske forvaltning og hør om byggeriets forarbejde og byggesagsbehandlingen i kommunen. Følger klassen projektet over et længere forløb, kan de dokumentere de forskellige faser med film eller fotos Til skolen Her er en række spørgsmål, I kan prøve at finde svar på inden besøget på byggepladsen: Hvad er planlægning, og hvorfor planlægger vi i dagligdagen? Hvilke faser, tror I, der er i et bygge- eller anlægsprojekt? Prøv at lav en arbejdstegning ved at opmåle jeres klasseværelse og lav en tegning i målestoksforhold fx 1:50 og 1:100. Prøv at finde en detalje i klasseværelset - fx vinduet - og lav en tegning i målestoksforhold 1:20 eller 1:10. Lav en 3D model af jeres klasseværelse i et fastsat målestoksforhold enten med et it-program (fx Google SketchUp eller SimCity) eller ved at bruge materialer fra sløjdlokalet. Hør hvilke materialer, der bliver brugt og hvor mange, når I er ude på byggepladsen. Bagefter kan I finde priser og udregne materialeomkostninger. Prøv at planlæg en proces hvor hver enkelt elev skal udføre en bestemt opgave i en bestemt rækkefølge. Udfør derefter samme opgave i grupper på 7-12 elever og se hvilken gruppe, der bliver først færdig, og hvor lang tid det tager. Gentag herefter øvelsen med en udpeget "byggeleder" og se nu, om det går hurtigere. Diskutér hvordan processer kan optimeres, fx gennem projektledelse. 14

15 Tip til virksomheden Det er altid godt at vise plantegninger, detailtegninger og tids- og handlingsplaner for at illustrere projektet. Vis på tidsplanen hvor byggeriet er, og hvis det er muligt så vis det på selve byggepladsen. Sæt klassen til at lave opmålinger på byggepladsen, så de kan lave en arbejdstegning i korrekt målestoksforhold, når de er tilbage i klasseværelset. Forklar dem hvordan man tegner og læser en arbejdstegning. Udpeg et par steder på en plantegning og bed klassen finde stedet en slags orienteringsløb. Giv klassen nogle arbejdstegninger, plantegninger eller facadetegninger med hjem så de kan bygge en model af projektet. Til virksomheden Her er en række ideer til, hvad virksomheden kan snakke med en skoleklasse om, der gerne vil have en introduktion til den samlede byggeproces. Hvordan planlægger I et byggeprojekt? Hvem er involveret i planlægningsfasen? Hvem gør hvad i de forskellige faser af byggeriet? Hvornår bliver der lavet kloak, støbt fundament, bygget facader, lagt tag, sat vinduer og døre i, lavet indvendige vægge, lagt gulv, installationer, osv.? Hvorfor er kommunens tekniske forvaltning inde i et privat byggeri? Holder I byggemøder? Hvem deltager, og hvad sker der på byggemøderne? Hvad er arkitektens og ingeniørens opgave? Vis og fortæl om byggeriets tidsplan. Beskriv de første faser i byggeprojektet og hvor langt I er kommet. Er der tænkt over at gøre byggepladsen energieffektiv? Materiale og ressourceforbrug: Hvilke materialer bliver der brugt og hvorfor? Kunne der være brugt andre materialer? Bliver noget af projektet genbrugt og/eller restaureret? 15

16 16

17 I 2012 beskæftigede bygge- og anlægsbranchen ca mennesker 17

18 18

19 Tema 3 Byggepladsen hvem laver hvad? Mange folkeskoleelever kender ikke de uddannelses- og karrieremuligheder, der findes indenfor bygge- og anlægsbranchen, med mindre de kender nogen, der arbejder i branchen. Nogle ved, hvad en murer og en tømrer laver, men ikke hvad en struktør eller bygningskonstruktør laver. Der findes rigtig mange spændende erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, universitetsuddannelser og en række efteruddannelsesmuligheder i bygge- og anlægsbranchen, og så er der også gode muligheder for at blive selvstændig. Man kan sagtens starte med at uddanne sig til tømrer eller starte sit eget firma og efterfølgende uddanne sig til arkitekt eller bygningskonstruktør eller blive direktør i et entreprenørfirma. Der er masser af muligheder, men det kræver, at man kender dem! Formål Besøget på byggepladsen har i dette tema til formål at få eleverne til at undersøge hvilke uddannelsesmuligheder og job, der findes i byggeog anlægsbranchen. 19

20 Tip til skolen Få inspiration fra hjemmesiden hvor der findes information om uddannelser og små film med lærlinge fra bygge- og anlægsbranchen. Kontakt jeres UU-vejleder og få ham/hende til at fortælle om uddannelserne i bygge- og anlægsbranchen der er alt fra snedkere til ingeniører. Til skolen Her er en række eksempler på, hvordan byggepladsbesøget kan forberedes: Find ud af hvilke uddannelser der har noget med byggeri- og anlæg at gøre. Undersøg hvordan uddannelserne er bygget op, og hvad skal man være god til i uddannelserne. Hvad er et svendebrev, en erhvervsakademiuddannelse, en praktikplads osv.? Hvad er forskellen på eud, stx og eux? Tal med en UU-vejleder om mulighederne for at læse videre med en erhvervsuddannelse. Besøg en erhvervsskole og bliv introduceret for de byggefaglige uddannelser og mød elever og lærere. Eleverne kan interviewe medarbejdere på byggepladsen med henblik på efterfølgende at udarbejde en oversigt over nødvendige kompetencer på et byggeprojekt. Eleverne kan interviewe medarbejdere på byggepladsen og bagefter skrive en artikel eller et essay om medarbejdernes uddannelsesvalg og arbejdsliv ud fra de personlige historier, de har hørt. Efter aftale med byggepladsens ledelse kan forskellige jobfunktioner måske videodokumenteres, ligesom interview med forskellige medarbejdere kan aftales og optages med henblik på præsentation i klassen. 2 2 Lav et markedsføringsprojekt og lad eleverne lave en reklamekampagne for én eller flere uddannelser i bygge- og anlægsbranchen og hold jeres egen udannelsesmesse. Her kan eleverne tænke i målgrupper, grafisk design og brug af forskellige medier som Facebook, YouTube, flyers, hjemmesider osv. 20

21 Tip til virksomheden Inddrag en lærling og et par svende med forskellige uddannelser, der kan fortælle om at være under uddannelse i bygge- og anlægsbranchen. Fortæl om egne uddannelser og hvilke typer job I har haft. Fortæl om de forskellige muligheder der er for at blive selvstændig eller læse videre med en erhvervsuddannelse. Til virksomheden Her er en række ideer til, hvordan virksomheden kan forberede og gennemføre et besøg af en skoleklasse, der skal blive klogere på de forskellige jobfunktioner og uddannelser i bygge- og anlægsbranchen. Fortæl hvilke jobfunktioner der er brug for i det samlede byggeprojekt. Hvad er I selv uddannet som? Hvilke uddannelser er repræsenteret på byggepladsen? Hvad er hvert enkelt fagområdes specielle funktion i den samlede byggeproces? Fortæl hvad man skal være god til for at arbejde som håndværker, ingeniør, byggeleder osv. Lad en lærling fortælle om sin uddannelse på erhvervsskolen, om praktikforløbet i virksomheden, og om at arbejde på en byggeplads. Et par medarbejdere kan fortælle lidt om dem selv, og hvorfor de godt kan lide deres arbejde. Hvilken uddannelse har de, og hvilke typer job har de haft gennem deres arbejdsliv. Fortæl gerne om sjove opgaver I har lavet og oplevelser fra spændende byggeprojekter. Lad eleverne gå rundt og snakke med medarbejderne, som kan fortælle om hvorfor de har valgt netop deres fag, og hvordan deres uddannelse og arbejdsliv hænger sammen. Klassen kan deles op i grupper og følge svendene, der viser deres jobfunktioner og opgaver på byggepladsen. Svendene kan vise og evt. demonstrerer det værktøj, de bruger og fortælle om de sikkerhedskrav, der er til deres arbejde. Måske kan der udtænkes små opgaver, som eleverne kan prøve at udføre. 21

22

23 Tema 4 Sikkerhed og arbejdsmiljø Forholdene på en byggeplads ændrer sig hele tiden i byggeprocessen. Alle parter på en byggeplads har derfor hele tiden et ansvar for at sikre, at byggepladsen ikke er et farligt sted at gå på arbejde. En byggeplads kan være farlig, men der findes en lang række sikkerhedsregler, der skal overholdes og som vil forhindrer, at der sker ulykker. Arbejdsmiljøet på byggepladsen handler både om samarbejde, om farlige stoffer og om sikkerhed. Derfor er en byggeplads en meget anderledes hverdag for de ansatte end fx at gå i skole. Formål Formålet med dette tema er at introducere eleverne for de krav, der stilles til arbejdspladsers sikring af medarbejdere. Arbejdsmiljøforhold og sikkerhed skal være i orden på enhver byggeplads. Det kræver opmærksomhed hos den enkelte medarbejder og et godt samarbejde blandt alle de forskellige faggrupper på byggepladsen. Klassen vil blive præsenteret for, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljø og sikkerhed på en byggeplads, og hvordan det kontrolleres, at forholdene er i orden. 23

24 Tip til skolen Sæt klassen til at interviewe forskellige medarbejdere på byggepladsen om sikkerhedsregler og arbejdsmiljø og lav en præsentation, når I er tilbage i klassen. Lav en arbejdspladsvurdering (APV) i jeres egen skole/klasseværelse. Til skolen Her er en række eksempler på, hvordan byggepladsbesøget kan forberedes: Undersøg hvilket sikkerhedsudstyr I skal bruge, inden I skal ud på pladsen og tal om, hvorfor det er ekstremt vigtigt at have udstyret i orden. Hvilken slags ulykker tror I, der er de mest almindelige på en byggeplads? Undersøg hvad der betegnes som en arbejdsulykke, og hvad Arbejdstilsynet laver. Hvad betyder det, at der er en Arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads? Tal evt. med skolens egen Arbejdsmiljørepræsentant. Hvad er en Arbejdspladsvurdering (APV)? 2 2 Hvilke farlige kemikalier kan der være involveret i bygge- og anlægsprojekter? Måske har I hørt om stoffer som PCB og asbest, men hvorfor er de farlige? 24

25 Tip til virksomheden Klassen kan blive præsenteret for en problemstilling eller en konkret opgave på byggepladsen, som de skal vurdere sikkerheden af. Lav en sikkerhedsrundering på byggepladsen med en Arbejdsmiljørepræsentant eller en Arbejdsmiljøkoordinator. Til virksomheden Her er en række ideer til, hvordan virksomheden kan forberede et besøg om en introduktion til sikkerhed og arbejdsmiljø på en byggeplads. Forklar hvorfor eleverne skal have sikkerhedsudstyr på. Forklar eleverne hvordan de skal begå sig sikkert på byggepladsen. Hvordan sikres de ansatte på byggepladsen? Hvordan sikres adgangen til byggepladsen? Hvordan laver man sikker trafik på byggepladsen? Hvad er farligt på denne byggeplads? Find et par gode spots, der illustrerer konkrete sikkerhedsforanstaltninger. Store maskiner Kemiske stoffer og materialer Håndværktøj og maskiner Stillads Er der helt specielt sikkerhedsudstyr på byggepladsen, så vis det. Vis hvad man gør med farlige stoffer. Vis sikkerhedsanordninger på maskiner og værktøj. Hvad er der af sikkerhedsudstyr på byggepladsen? Demonstrer brugen. Hvilke krav stilles der på arbejdsmiljøområdet fra bygherren, fra kommunen og via lovgivningen? Få en Arbejdsmiljørepræsentant eller Arbejdsmiljøkoordinatoren til at fortælle om den funktion de udfører, hvorfor det er vigtigt for byggeprocessen, deres uddannelse/kompetencer og hvordan de har fået dem, hvad der er sjovt og spændende ved arbejdet, osv.? Samarbejdet med bygherre og Arbejdstilsynet. Hvad kigger Arbejdstilsynet efter, når de kommer på besøg? Præsentation af byggeriet og de faser i byggeprocessen. Hvor er det farlige arbejde? Vis gerne skitser, tegninger, tidsplaner, APV, PSS, brugsanvisninger. 25

26 26

27 Nyttige links Kunne du tænke dig at vide mere om uddannelses- og karrieremuligheder i bygge- og anlægsbranchen, kan du finde information på hvor du også kan se små film med lærlinge, der fortæller om deres uddannelser. undervisningsmateriale indeholder flere idéer til undervisningsmateriale med udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen, der kan bruges i folkeskolens undervisning, fx matematikmaterialet "Regn med byggeri og anlæg". indeholder information, analyser og nyheder om bygge- og anlægsbranchen. 27

28 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax September Redaktion: Dansk Byggeri/Helene Høj og Niels Tolstrup. Layout: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Foto og illustration: Anders Bach, Mikkel Bache, Ditte Brøndum, Colorbox, Ulrik Samsøe Figen, Uggi Kaldan, Simon Lagefoged, Ricky John Molloy, Janus Engel Rasmussen, Jørgen Stamp. Papir: Multiart Silk gram. Farver: Cmyk + Pantone 811 U. ISBN:

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Denne pjece gennemgår byggeriet i hovedtræk. Branchens betydning som en af grundpillerne i dansk erhvervsliv. 2 2 Indhold 4 Byggeriets omfang og samfundsmæssige

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Det er farligt og dyrt. har du råd til bøden?

Det er farligt og dyrt. har du råd til bøden? Det er farligt og dyrt har du råd til bøden? Det er farligt og dyrt har du råd til bøden? Redaktion: Dansk Byggeri/ Jakob Ugelvig Christiansen og Eva Milsted Enoksen Layout: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET I juni 2016 har vi sendt et spørgeskema ud til en del af Byggegruppens medlemmer. Baggrunden er projektet Bedre Bundlinje

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED Byggeværksted Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. sal 1455

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

EUX. Til virksomheden

EUX. Til virksomheden EUX Til virksomheden Hvad er en EUX uddannelse? EUX er teknisk skoles ungdomsuddannelse hvor eleverne på ca. 4,5 år bliver både faglærte håndværkere OG studenter i én og samme uddannelse. Fagligheden på

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitik

Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitik Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitik Indhold 4 Forord 6 Sikker på arbejde og sikker hjem 8 Kroppen på arbejde hele livet 10 God risikostyring og planlægning i hele byggeprocessen 12 Trivsel og samarbejde

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

DØMMEKRAFT. i byggeriet

DØMMEKRAFT. i byggeriet dømmekraft _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 19 i byggeriet INTERVIEW med adjunkt Lise Justesen, Center for ledelse i byggeriet /CBS Dømmekraft skal ikke erstatte procedurer,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI Forberedelsesmateriale til skolelærer LÆRERVEJLEDNING BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI TVÆRFAGLIGT PROJEKT FOR 4. -7. KLASSETRIN Byggeboxen lær om byggeri er et undervisningsforløb, der sætter fokus på byggeriets

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I ÉN UDDANNELSE! ERHVERVSUDDANNELSE MED

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Ny plan skal give færre ulykker

Ny plan skal give færre ulykker Ny plan skal give færre ulykker Ved at sætte ind allerede i projekteringen kan mange skader og ulykker undgås. Samtidig kan logistikken forbedres, tiden gøres mere effektiv og der kan i sidste ende spares

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Kom trygt i hus. Guide til husbyggeriets faser. Rådgivning Styring Økonomi

Kom trygt i hus. Guide til husbyggeriets faser. Rådgivning Styring Økonomi Kom trygt i hus Guide til husbyggeriets faser Rådgivning Styring Økonomi Inspirationsfasen Lad idéerne spire frem Høst inspiration Hvad ønsker I jer? Økonomifasen Hvad må det koste? Få lavet et budget

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE Sådan gør vi alle til medspillere i byggeprocessen Hvorfor involvere beboerne? Velinformerede beboere er nøglen til en smidig byggeproces Et renoveringsprojekt er altid en

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER.

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 29. oktober 2012 B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 BAR s formål BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Velkommen til inspirationsmøde Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Dagsorden (14.00-15.55) Velkommen, Peter Fjerring, Næstved Erhverv Kort om Ressource City, Anders Christensen, Ressource

Læs mere

Velkommen hjem. det er bygget på dine boligdrømme

Velkommen hjem. det er bygget på dine boligdrømme Velkommen hjem det er bygget på dine boligdrømme Det begynder som en drøm sammen gør vi den til virkelighed Drømmer du om et hjem, der er arkitekttegnet efter dit hoved? Et hjem, der passer perfekt til

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Kærgårdsvej 28, Nordenskov Varde. Telefon

Kærgårdsvej 28, Nordenskov Varde. Telefon Kærgårdsvej 28, Nordenskov. 6800 Varde. Telefon 7529 8355. post@jmbygnordenskov.dk. www.jmbygnordenskov.dk kvalitet Velkommen hos JM Byg A/S Vi er et alsidigt murer-, kloak- og entreprenørfirma, der indgår

Læs mere

Referat 14. november 2016 J-nr.: /

Referat 14. november 2016 J-nr.: / Referat 14. november 2016 J-nr.: 87005 / 2349043 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 9. november 2016 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens

Læs mere