Lille Georgs julekalender december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden?"

Transkript

1 1. december Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? Svar: 14 Forklaring: Der kan godt stå 14, f.eks. sådan: Men kunne der stå flere hvis man stillede dem endnu snedigere op? Lad os bevise at det kan der ikke. Vi ser først på de sorte felter. Se på de syv viste skrålinier: På hver af dem kan der højst stå én løber hvis de ikke skal true hinanden. Altså kan der, ligegyldigt hvordan man gør, højst opstilles syv sorte løbere. Ved at se på hvide skrålinier på den anden led ses at der højst kan anbringes syv hvide løbere. Altså kan der ikke på nogen måde opstilles mere end 14 løbere ialt.

2 2. december Hvilket ord er et tal? SNE DIS VIN MIX MEL Svar: MIX Forklaring: MIX er tallet 1009 skrevet som romertal (da jo M betegner 1000, I betegner 1, og X betegner 10, og da et mindre tal før et større betyder at det mindre skal trækkes fra).

3 En mystisk kileskrift er tydet! 3. december betyder 243, og betyder 524. Hvad står der her? Svar: 336 Forklaring: Hvert symbol er sammensat af et antal streger. Ud fra eksemplerne gætter vi på at antallet af streger angiver cifferet i tallet (og bemærker at nogle cifre åbenbart kan angives på flere forskellige måder). Vi formoder derfor at den ukendte tekst er 336.

4 4. december Hvad er det næste i rækken? &,, &, &, & &, & & &,... Svar: & & & & & Forklaring: Fra og med det tredie ord fremkommer hvert ord i rækken ved at de to foregående opskrives i forlængelse af hinanden.

5 5. december Se på ordet JULEKALENDER Hvor mange forskellige ord kan man lave ved at omordne bogstaverne? Her er to eksempler: DUNEJARKELLE, NRJDLAKEEUEL. Svar: Forklaring: Hvis alle de tolv bogstaver i ordet var forskellige, ville der kunne dannes 12! = ord. (Man kunne nemlig på 12 måder vælge det første bogstav, dernæst på 11 måder det næste, på 10 måder det tredie osv, dvs. der kunne ifølge multiplikationsprincippet dannes = 12! ord.) Imidlertid er nogle af bogstaverne ens. Vi har derfor fået talt nogle af ordene med flere gange. Hvis de to L er i et ord ombyttes, ændres ordet ikke. Og ganske tilsvarende ændres ordet ikke hvis de tre E er skifter plads indbyrdes. De tre E er kan placeres på 6 forskellige måder i forhold til hinanden, de to L er på 2 måder. Alt i alt har vi derfor fået talt hvert ord med 2 6 = 12 gange. Vi skal derfor dividere det fundne antallet med 12. Resultatet bliver 12!/12 = 11! =

6 6. december I en cirkel er indskrevet en regulær femstjerne: Det er forholdsvis tydeligt at femstjernen kan dækkes af fem cirkelskiver med den halve radius. Men kunne man nøjes med fire hvis man anbringer dem på en praktisk måde? Svar: Nej Forklaring: End ikke de fem punkter på cirkelperiferien ville kunne dækkes af fire cirkelskiver. Afstanden mellem sådanne to nabopunkter er nemlig større end radius i den store cirkel (fordi den tilsvarende centervinkel er større end 60 ), dvs. større end diameteren i de små cirkelskiver. Hver lille cirkelskive kan derfor ikke dække mere end et af disse fem punkter. Altså er der brug for mindst fem små cirkler.

7 7. december I et firma med en meget indviklet ledelsesstruktur har chefen givet sine ansatte numre. Nummereringen følger dette princip: En ansat med nummeret n skal tage imod ordrer fra en ansat med nummeret m netop hvis n går op i m. Eksempelvis skal den ansatte med nummeret 6 tage imod ordrer fra den ansatte med nummeret 66, men ikke fra ham med nummeret 253. Sekretæren har af gode grunde nummeret 1. Chefen selv har nummeret Hvor mange ansatte, inklusive chefen, kan der efter det oplyste højst være i dette firma? Svar: 32 Forklaring: Vi går ud fra at alle ansatte skal tage imod ordrer fra chefen. Derfor går alle de ansattes numre op i Vi skal altså finde antallet af divisorer i tallet Tallet opløses i primfaktorer: = Enhvert tal der går op i 10626, fremkommer nu ved kombination af disse primtal (f.eks. er 66 = og 253 = 11 23). Vi kan optælle divisorerne ved primtal for primtal at tænke på om det skal med eller ikke med når vi danner den pågældende divisor. Det giver ialt = 2 5 = 32 mulige divisorer. (Hvis ingen faktorer er med i produktet, regnes det for lig med 1, svarende til sekretæren; medtages alle faktorer, fremkommer chefens nummer.)

8 8. december Hvordan er det nu man staver til dette ord? Er det parrentes, parentes, parantes, perentes eller parrantes? Svar: Sådan: parentes Forklaring: Lær det nu!

9 9. december På en lodret drejelig skive med radius 12 er der i punktet P fastgjort en stang AB. Figuren viser skiven og et tværsnit DE af en bordplade i højde med skivens centrum C. Når skiven drejes mod venstre, vil stangens venstre endepunkt A på et tidspunkt ramme bordpladen i punktet A 0 ; tilsvarende vil B støde mod bordet i punktet B 0 hvis skiven drejes tilstrækkelig langt mod højre. Afstanden mellem A 0 og B 0 er 35. Stykket AP har længden 9. Hvad er stangens samlede længde? B A P 9 skitse D A 0 C B 0 } {{ } 35 E Svar: 25 Forklaring: Pythagoras i venstre yderstilling giver AC = 15. Så er CB = = 20. Pythagoras i højre yderstilling giver PB = 16. Så er stangens samlede længde 25.

10 10. december Findes der ét, intet eller uendelig mange tal som opfylder følgende: Afrundet til 3 decimaler er tallet lig med 17,725, men afrundet til 2 decimaler er det lig med 17,72? Svar: Uendelig mange Forklaring: Alle tal, hvis decimalfremstilling starter med 17, (eller 17, eller 17, eller 17, eller 17, ), vil opfylde det ønskede.

11 Kan denne figur tegnes i en streg? 11. december Svar: Ja Forklaring: I spørgsmålet er underforstået at man ikke må følge den samme streg flere gange. Det kan lade sig gøre ved at du begynder i et af de knudepunkter der er markeret med en cirkel. Du vil så slutte i det andet af disse punkter. Det afgørende er at alle de øvrige punkter har lige valens, dvs. at der udgår et lige antal streger fra dem. Dette sikrer at du, hver gang du ankommer til et punkt, har mulighed for at forlade det igen ad en anden streg. De to markerede punkter har ulige valens. Takket være at der kun er to af den slags punkter, kan figuren tegnes i én streg ved at man starter og slutter dér.

12 12. december I et sædvanligt dominospil er der 28 brikker. De kan ligge pænt i fire lag i en kasse med syv brikker i hvert lag. Hvilken kasse vil du foreslå til et udvidet dominospil hvor der kan være op til ni øjne på hver halvdel af brikken? Svar: F.eks. en æske med plads til 5 lag à 11 brikker. Forklaring: Dominospillet indeholder en brik af hver type. De sædvanlige 28 brikker er: 7 med ens halvdele (med fra 0 til 6 øjne) og 21 med forskellige halvdele. (Hvorfor 21? F.eks. på følgende måde: vælg først antal øjne på den ene del, derefter på den anden del; det giver 7 6 = 42; dette tal skal divideres med 2, fordi hver brik er medtalt 2 gange.) Med op til ni øjne er der ialt 55 brikker, nemlig 10 brikker med ens halvdele og = 45 med forskellige halvdele.

13 13. december Når nissefar sætter alle sine kikkerter i forlængelse af hinanden, plejer den at virke den som én stor kikkert der forstørrer i forholdet 1 : 6480! Men i nattens mulm og mørke har lille Nis pillet ved konstruktionen og vendt en af kikkerterne om, så nu forstørrer den store kikkert kun med en faktor 405. Hvilken forstørrelse giver den forkert anbragte kikkert? Svar: Forstørrer med en faktor 4 Forklaring: Kald den forkert anbragte kikkerts forstørrelsesfaktor for k. Hvis kikkerten blot blev fjernet, ville forstørrelsesfaktoren 6480 ændres til 6480/k. At den tilføjes, men vendt om, svarer til at tilføje en kikkert med forstørrelsesfaktoren 1/k. Altså fås en samlet forstørrelsesfaktor på 6480/k 1/k = 6480/k 2. Dette tal er lig med 405. Altså er k 2 = 6480/405 = 16 og dermed k = 4.

14 14. december Peters lillesøster sorterer sine legetøjsbogstaver fint. I den første kasse anbringer hun bl.a. P, A, O og Q, i den anden har hun B og Ø, og i den tredie er der foreløbig lagt E, G, T, U og K. I hvilken kasse skal R anbringes? Svar: I den første Forklaring: Bogstaverne sorteres efter antallet af huller. Bogstaverne i første kasse har 1 hul, bogstaverne i den anden kasse har 2, og dem fra den sidste kasse ingen.

15 15. december Som bekendt er ikke det samme som a + b a + b - i hvert fald normalt ikke. For hvilke værdier af a og b er de to udtryk faktisk ens? Svar: Når mindst et af tallene a og b er 0, ellers ikke. Forklaring: Klart at ligningen er korrekt hvis et af tallene er 0. Omvendt er dette nødvendigt for at de to udtryk er ens. For at a + b skal være lig med a + b, skal ( a + b) 2 nemlig være lig med a + b. Men der gælder altid at ( a + b) 2 er lig med a + b + 2 a b. Altså skal 2 a b være lig med 0, dvs. a = 0 eller b = 0.

16 16. december Hans sidder og skriver tal på et stykke papir: 1, 2, 3, 4, 5 osv. Han holder øje med hvor mange gange han bruger hvert af cifrene 1, 2 og 3. Han påstår at lige meget hvor stort et tal k du nævner, så kan han finde et endnu større tal n sådan at når han har skrevet alle tallene fra 1 til n, så har han brugt cifrene 1, 2 og 3 præcis lige mange gange. Har han ret? Svar: Ja Forklaring: Hver gang man når til et af tallene 9, 99, 999, 9999,..., har man skrevet cifrene 1, 2 og 3 (og i øvrigt også cifrene 4,..., 9) præcis lige mange gange. Og uanset hvor stort et tal k der nævnes, findes der tal af denne nævnte art som er større end k.

17 17. december En snemand der består af en stor og en lille snebold (med radius en trediedel af den store) over på hinanden, smelter. Hvor mange gryder fylder smeltevandet fra snemanden ialt når hovedet alene giver vand svarende til to hele gryder? Svar: 56 Forklaring: Da den store kugle radius er 3 gange så stor som den lilles, er dens rumfang 3 3 = 27 gange så stort. Smeltevandet fra den store kugle fylder altså 27 2 = 54 gryder, altså ialt 56 gryder smeltevand.

18 18. december Hvilken slags kurve fremkommer på papiret når mønten med blækklatten trilles langs stregen? Bliver det en siksaklinie, en vandret linie, en blød bølget streg, en serie af buer eller en blød kurve med små sløjfer? mønt blækklat som vil smitte af på papiret når mønten trilles Svar: En serie af buer Forklaring: Den fremkomne kurve er kendt matematisk kurve, som kaldes en cykloide.

19 19. december En lidt nørdet drillenisse er gået i gang med at erstatte datoerne på julekalenderen med tal efter et skummelt system, men han har ikke fået gjort det færdigt. Hvad havde han tænkt sig at der skulle stå ud for den 19. december? 1. december: 2 2. december: 2 3. december: 3 4. december: 4 5. december: 3 6. december: 4 7. december: 3 9. december: december: december: december: december: 4 Svar: 6 Forklaring: Tallet angiver antallet af bogstaver i det tilsvarene talord: en 2, to 2, tre 3, fire 4, fem 5, seks 4, syv 3, ni 2, tolv 4, tretten 7, atten 5, tyve 4. Derfor: nitten 6.

20 20. december Midt på det flade tag af en 10 meter høj cirkelrund bygning med radius 30 meter er anbragt en 4 meter høj flagstang med en lille vimpel. Hvor langt væk fra bygningen skal en to meter høj person stå for at kunne se vimplen? Svar: 60 meter Forklaring: Svaret fås ud fra de to retvinklede trekanter på figuren. De er ensvinklede med sideforholdet 1:2. 8 m 2 m? 2 m 30 m 4 m

21 21. december En solid trækugle saves over i en stor og en lille del. Den lille del har radius 10 cm og højden 4 cm. Hvad var radius i den oprindelige kugle? 4 cm 10 cm 10 cm Svar: cm Forklaring: Den oprindelige kugles radius r bestemmes vha. Pythagoras: r 2 = (r 4) 2 som giver 8r = 116, dvs. r = r 10 4 r 4

22 22. december Marie skriver noter til de forskellige fag med forskellige farver, men ikke nok med det: for hver kombination af to eller flere fag der arbejder sammen i et flerfagligt projekt, får dette fagsamarbejde en farve for sig selv. Hun bruger kongeblå til historie, turkis til fransk-idræt, solgul til kemi-historie-musikdansk osv osv osv uden noget særlig gennemskueligt system. Ialt har Marie otte forskellige fag. Er 64 farveblyanter nok? Svar: Nej Forklaring: Der findes = = 255 kombinationer af et eller flere fag. Et fagsamarbejde karakteriseres ved hvilke fag der skal med, og mulighederne optælles lettest ved at man fag for fag vælger om det er med eller ej: Det giver = 2 8 muligheder, idet man for hvert fag vælger om det skal med eller. Til sidste trækkes 1 fra svarende at ingen af fagene er valgt. Så vi skal op på 255 farver for at have nok.

23 23. december Figuren viser to kvadrater der lapper ind over hinanden. Det store kvadrat har sidelængde 5, det lille sidelængde 3. Det store kvadrat har et hjørne i det lille kvadrats centrum. Siderne skærer hinanden i en vinkel på 75. Hvad er forskellen mellem arealerne af de ikke-overlappende dele af de to kvadrater? Svar: 16 Forklaring: Arealerne af de to kvadrater er hhv. 9 og 25. Lad A betegne arealet af overlappet. Differensen mellem de to ikke-overlappende dele af kvadraterne er da (25 A) (9 A) = 25 9 = 16.

24 24. december Lad os kalde et tal der er deleligt med 24, for et juletal. Hans sidder og danner ni-cifrede juletal hvori alle cifrene fra 1 til 9 indgår. Du kommer og vil være med. Hans påstår at lige meget hvilke af cifrene du beslutter at anbringe som andet, femte og ottende ciffer, kan han anbringe de andre så der fremkommer et juletal. Har han ret? Svar: Nej Forklaring: Ethvert ni-cifret tal dannet af alle ni cifre er automatisk deleligt med 3 (fordi tværsummen er det). Betingelsen for at 24 går op i et tal, er at så vel 3 som 8 går op i tallet (fordi primfaktoropløsningen af 24 er 24 = ). At få 3 til at gå op, er ikke noget problem: uanset rækkefølgen af de ni cifre, vil 3 gå op i tværsummen og dermed i tallet. Men det er ikke sikkert at vi kan få 8 til at gå op. Faktisk kan man risikere at ikke engang 4 går op. Betingelsen for at 4 går op i et tal, er at 4 går op i tallet dannet af de to sidste cifre. Hvis du nu placerer f.eks. cifrene 8, 6 og 4 på anden, femte og ottende plads, vil det ikke være muligt at få 4 til at gå op i tallet: Det skal jo være lige, altså må 2 anbringes på niende plads, og dermed ender tallet på 42, som ikke er deleligt med 4.

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

>> Analyse af et rektangels dimensioner

>> Analyse af et rektangels dimensioner >> Analyse af et rektangels dimensioner Kommensurabilitet Tag et stykke kvadreret papir og klip ud langs stregerne et rektangel så nogenlunde stort og tilfældigt. Nu vil vi finde forholdet mellem længde

Læs mere

KOMBINATORIK. Øvelse 1. Kan du finde en forklaring på Leibniz problem?

KOMBINATORIK. Øvelse 1. Kan du finde en forklaring på Leibniz problem? KOMBINATORIK Dette er et supplerende kapitel til lærebogen stokastik 1.-10. klasse. Bogen kan læses uden reference til indholdet i dette kapitel, men da man sommetider baserer arbejdet med sandsynlighedsregning

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Lille Georgs julekalender 08. 1. december

Lille Georgs julekalender 08. 1. december 1. december Et digitalur viser 20:08. Hvor lang tid går der før de samme fire cifre vises igen (gerne i en anden rækkefølge)? 2. december Hvilket matematisk tegn kan anbringes mellem 2 og 3, således at

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, F+E+D ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

1 Videnskabens værktøj

1 Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Ethvert erhverv har sine værktøjer. Det særlige værktøj, der efterhånden er blevet fælleseje for næsten alle grene af videnskab, er matematikken. I dette kapitel

Læs mere