Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18"

Transkript

1 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf Foreningens/institutionens/aktivitetens/projektets navn/titel 2. Foreningens/institutionens/aktivitetens/projektets generelle oplysninger Adresse:... Post nr. og by:... Tlf.:... Evt Evt. www:... Kontaktperson:... Adresse:... Post nr. og by:... Tlf.:... Evt Har foreningen/aktiviteten en bestyrelse? Ja Nej Bestyrelsens formand... Er foreningen landsdækkende eller en lokal afdeling af en landsdækkende? Landsdækkende Lokal afdeling Forening i Randers Hvis foreningen/aktiviteten er en medlemsbaseret forening eller aktivitet: - hvor mange medlemmer/personer udfører aktivt frivilligt arbejde i aktiviteter, bestyrelse, i forbindelse med arrangementer osv.?... - hvor mange medlemmer deltager aktivt i foreningens aktiviteter en eller flere gange om året?.. Hvis foreningen/aktiviteten er en frivillig/bruger orienteret forening eller aktivitet: - hvor mange frivillige deltager aktivt i det frivillige arbejde, rettet mod foreningens/aktivitetens målgruppe?:... - hvor mange brugere benytter sig af foreningens/aktivitetens tilbud mindst en gang om året?...

2 3. Foreningsguide og nyhedsbrev Må foreningens navn, adresse samt navn, tlf. og på kontaktperson og formand anvendes til en forenings vejviser, dvs. en offentlig tilgængelig oversigt over frivillige sociale foreninger på Vil foreningen eller foreningens kontaktperson i fremtiden have tilsendt et nyhedsbrev fra Frivilligværket på ? Nyhedsbrevet udsendes ikke med almindelig post, men kan læses på Frivilligværkets hjemmeside, hvis man ikke har en adresse. 4. Målgruppe Spørgsmålene om målgruppe anvendes til at vurdere i hvilken grad, foreningen/aktiviteten/ aktiviteternes målgruppe er socialt udsat. I sidste ende får vurderingen af graden af udsathed indflydelse på om der er grundlag for at give et tilskud og for tilskuddets størrelse. I spørgsmålene om målgruppe bliver der spurgt til foreningens medlemmer/brugere. Der er enten tale om medlemmer, som deltager aktivt i foreningens aktiviteter og/eller om brugere, som modtager en ydelse af foreningen/aktivitetens frivillige og medlemmer. Sæt kryds ved den målgruppe, som bedst beskriver foreningen/aktiviteten/aktiviteternes målgruppe. Sæt gerne flere krydser, hvis målgruppen passer ind i flere kategorier: Børn og unge Pensionister, efterlønnere og førtidspensionister Flygtninge/indvandrere Familier, forældre med børn Borgere med et alkohol- eller stofmisbrug Voldsofre Sygdomsramte Handicappede Psykiatribrugere Ensomme Pårørende. Hvem er de pårørende til? Andre: (beskriv hvem) Svarene herunder gives på en skala fra 0 til 100 %. Sæt ring omkring det tal, som skønnes at komme tættest på. Det er vigtigt at understrege, at der skal angives et skønsmæssigt procenttal, da det ikke forventes, at ansøgeren i alle tilfælde har et nært kendskab til målgruppen. Er man i tvivl, kan man kontakte Frivilligværket og få hjælp på tlf

3 a) Hvor stor en procentdel af foreningens medlemmer/brugere skønnes at have et lille socialt netværk, eller et netværk som er begrænset til et miljø, som isolerer sig fra andre dele af samfundet? b) Hvor stor en procentdel af foreningens medlemmer/brugere skønnes at have få menneskelige ressourcer. F.eks. kan målgruppen: have svært ved at holde sig selv fast på at deltage regelmæssigt i en aktivitet over en længere periode have kun lidt menneskeligt overskud til deres børn og til andre familiemedlemmer mangle grundlæggende viden om og erfaring med, hvilke muligheder man har, som borger c) Hvor stor en procentdel af foreningens medlemmer/brugere skønnes at have brug for jeres eller andres hjælp til at arrangere og deltage i udflugter, motionsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer, og andre aktiviteter, hvor man møder andre mennesker? Her menes borgere, som ikke er i stand til på egen hånd at tage initiativ til eller at deltage i sådanne aktiviteter. d) Hvor stor en procentdel af målgruppen har brug for hjælp til at blive bragt tættere på uddannelses- og arbejdsmarked? e) Hvor stor en procentdel af foreningens medlemmer/brugere skønnes at være økonomisk dårligt stillet, således at medlemmerne/brugerne f.eks. har svært ved at få råd til at deltage i fritidsaktiviteter, motionsaktiviteter, kulturelle og sociale arrangementer, ferier, udflugter m.v.? f) Hvor stor en procentdel af foreningens medlemmer/brugere skønnes at være pårørende?

4 5. Beskrivelse af foreningen/aktiviteten/aktiviteternes formål Formål med aktiviteten/aktiviteterne Nedenstående spørgsmål har til hensigt at vurdere, om foreningen og aktiviteten/aktiviteterne opfylder de overordnede formål med 18 midlerne. Vurderingen vil have indflydelse på, om der er grundlag for at give et tilskud, og for tilskuddets størrelse. Sæt et eller flere kryds ud for det/de formål, som bedst passer til foreningen/aktiviteten/aktiviteterne, der søges til: Gøre målgruppen mere selvhjulpen Højne målgruppens livskvalitet Understøtte udviklingen af målgruppens sociale netværk Tilbyde målgruppen mulighed for deltagelse i aktiviteter, som den ellers er afskåret fra Understøtte de frivilliges arbejde og udvikling Andre formål: (beskriv hvilke) Beskriv det konkrete formål med foreningen/aktiviteten/aktiviteterne, der søges til. F.eks. rådgivning, lektiehjælp, udflugter, drift eller andre emner: 6. Tidligere støtte fra 18 Er der tidligere søgt støtte fra 18 midlerne? Ja Nej Hvis ja, hvilke årstal? Bevilgede beløb (sidste 2 år): i 2011:.. i 2012:..

5 7. Foreningens/aktivitetens økonomi Der søges om støtte fra 18 midlerne for i alt... kr. Hvad skal det søgte beløb anvendes til? Kopi af foreningens/aktivitetens budget for 2013 vedlægges som bilag til ansøgningen. Fik foreningen i 2012 en bevilling på under ,- kr. er det tilstrækkeligt at indsende vedlagte regnskabserklæring. Søger foreningen mere end ,- kr. og op til ,- kr. medsendes et internt eller eksternt revideret regnskab for Søger foreningen mere end ,- kr. medsendes et internt eller eksternt revideret regnskab for Hvis regnskabet for 2012 endnu ikke er godkendt af en generalforsamling eller revisor, kan det indsendes efter næst kommende generalforsamling. Vigtigt! Foreningens CVR. nr. Det er en forudsætning for at få udbetalt tilskud, at foreningen har et CVR. nr. tilknyttet en Nem konto i banken (se vejledning): Bankens registrerings nr.: Nem konto nr. (banken hjælper med at oprette en nem konto, og knytte den til CVR. nr.):

6 8. Andre tilskudsgivere Er der, eller forventes der, søgt tilskud fra andre tilskudsgivere, fonde og legater, sponsorer o.l. i 2013, herunder folkeoplysningsmidler? Ja Nej Hvis ja, angiv ansøgte tilskudsgiver, eller forventede ansøgte tilskudsgiver, ansøgte beløb samt om beløbet er blevet bevilget: 9. Samarbejde Samarbejder foreningen/aktiviteten med andre foreninger, institutioner eller virksomheder? I givet fald hvilke og hvad går samarbejdet ud på? 10. Underskrift af bevillingsansvarlig Rubrikken skal udfyldes. Ansøgningen skal underskrives og indsendes med post eller skannes og indsendes med til Hvis aktiviteten ledes af en bestyrelse, underskriver formanden eller anden tegningsberettiget. Dato Underskrift

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr....

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere