Skole madens mange muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole madens mange muligheder"

Transkript

1 Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler

2

3 Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også en unik mulighed for at fremme elevernes maddannelse, ernæringsforståelse og råvarekendskab, udvikle deres smagssans og give dem mulighed for at opnå sundere og mere varierede madvaner - nu og på sigt. Skolemadsteamet i Københavns Madhus har i samarbejde med dagligdagens eksperter fra madskoler i København udviklet denne mad- og måltidsguide til madskoler. Guiden opfordrer til refleksion og handling ved at stille spørgsmål til skolens arbejde med maden og måltiderne. Skolemad er i dag en naturlig og integreret del af skolens hverdag på mange skoler i København. Denne guide er udviklet, fordi flere madskoler er klar til at udvikle deres arbejde med skolemaden og arbejde videre med de mange muligheder, der ligger i at have skolemad på skolen. Skolens arbejde med mad og måltider kan knyttes til skolens skolemad, men arbejdet med mad og måltider kan række langt ud over skolemaden, hvis man tænker det ind i skolens fag og temauger og inddrager eleverne i arbejdet. Guidens opbygning Guiden er inddelt i emnerne Ansvar og arbejdsglæde, Kulinarisk kvalitet, Rå varekvalitet, Den rette mad, Respekt for måltidet og Mad på skemaet. Under hvert emne, er der formuleret en række spørgsmål, der er tænkt som inspiration til dialog om jeres praksis. Svarene skal I selv finde. Spørgsmålene henvender sig til køkkenet og/eller madudvalget. Alle spørgsmål kan med fordel også tages op i forbindelse med andre begivenheder; lærermøder, temamøder eller på et skolebestyrelsesmøde. God fornøjelse med skolemadens mange muligheder! Skolemadsteamet, Københavns Madhus 3

4 1. Ansvar og arbejdsglæde At være madskole og at ville udvikle en god måltidskultur på skolen, går på tværs af faggrupper og kræver involvering af og samarbejde mellem køkken, pædagogiske personale, ledelse og elever. Vi anbefaler, at I etablerer et madudvalg, hvor repræsentanter fra køkkenet, lærergruppen, ledelsen og eleverne deltager. Et tværfagligt madudvalg skal være med til at skabe fælles fodslag og understøtte respekten for jeres forskellige fagligheder og respekten for elevernes holdninger. Elever såvel som køkkenpersonale, lærere og ledelse motiveres i højere grad til arbejdet med mad og måltider, når de er repræsenteret i et sådan udvalg. Det kan være madudvalgets første opgave at vælge og prioritere, om I ønsker at arbejde med flere emner i dette materiale eller om I vil prioritere rækkefølgen. Det er en god idé at tage afsæt i det, I mener, der allerede fungerer hos jer, og finde frem til, hvilke områder I gerne vil udvikle. 4

5 Spørgsmål til madudvalget Fælles fodslag Hvilke mål har vi som madskole? Hvilke mål har vi for madudvalgets arbejde? Er skolens måltider undervisning eller pause? Er det skolens ansvar, at eleverne spiser frokost? Hvilke områder indenfor skolemaden fungerer godt, og hvilke områder vil vi gerne styrke? Samarbejde på tværs Hvordan opnår køkkenet og det pædagogiske personale en bedre forståelse for hinandens arbejde? Hvordan informerer og kommunikerer vi om madudvalgets arbejde og beslutninger på skolen og overfor forældre? Deltager køkkenet på skolens fælles personalemøder og hvor ofte? Hvordan er skolens mad og måltider en fast del af dagsordenen på team- og lærermøder? Hvordan giver vi feedback på maden til køkkenet? Hvordan kan ledelsen være med til at prioritere den tid, hvor der arbejdes med mad og måltider? Kan madudvalget indgå i skolens budgetramme som en tværfaglig indsats, særlig indsats eller et særligt tema? Kompetenceudvikling Hvilke kompetencer kunne vi tænke os at prioritere og få tilført for at udvikle vores måltidskultur og for at nå vores mål? Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling i køkkenet? Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale? Hvordan prioriterer vi køkkenets og madudvalgets deltagelse på kurser? Hvilke andre værktøjer kan vi drage nytte af for at kvalificere vores måltidspædagogiske tilgang fx kollegial sparring eller besøg på andre skoler? 5

6 2. Kulinarisk kvalitet Kulinarisk kvalitet er et udtryk for summen af de sanseoplevelser, som måltidet tilbyder. Ønsker I at fokusere på udvikling af børnenes forståelse for råvarer, mad og måltider, forudsætter det at I som personalegruppe finder frem til, hvordan I inddrager børnene på måder, der giver dem kendskab til en stor mangfoldighed af retter, smage, dufte, farver og konsistenser. Dette arbejde kan naturligt foregå i køkkenet, ved måltidet eller i undervisningen. Spørgsmål til køkkenet Hvordan bruger vi de fem grundsmage (salt, sødt, surt, bittert og umami) i tilberedningen af maden? Hvordan arbejder vi for at skabe variation i smag, farver og konsistens i maden? Hvorfor inddrager vi eleverne i tilberedning af maden? Hvordan kan eleverne inddrages, så de altid indgår i tilsmagning af maden? Hvor stor indflydelse skal elevernes smagsløg have på det endelige resultat? Hvordan har vi fokus på en indbydende anretning af maden? 6

7 Spørgsmål til madudvalget Hvilke mål for elevernes læring ønsker vi, at arbejdet med kulinarisk kvalitet skal bidrage med ift. børnenes maddannelse, lyst og mod til at smage nyt? Hvordan arbejder vi for, at eleverne lærer at smage, og sætte ord på det de smager? Hvordan kan vi være med til at sikre, at eleverne udvikler sig smagsmæssigt? Hvilke aktiviteter omkring smag kan vi lave med børnene, udover selve måltiderne? Hvordan kan vi som pædagogisk personale støtte op, når børnene introduceres for nye retter eller råvarer? Hvordan evaluerer vi på madens anretning, udseende, variation og smag? sødt balancerer syre syre balancerer sødt syre balancerer salt salt balancerer syre sødt balancerer b bittert balancere balancerer salt balancerer syre sødt balancerer bittert bittert balancerer sødt umami fremmer salt salt fremmer umami 7

8 3. Rå varekvalitet Rå varekvalitet er i to ord, da det dækker over råvarer såvel som forarbejdede varer. God råvarekvalitet er et godt udgangspunkt for dejlig mad på tallerkenen. Det er jer som køkkenansvarlige, der vælger råvarerne og tager stilling til friskhed, sæson, variation og økologi. Hvis skolen ønsker at fokusere på elevernes udvikling af maddannelse forudsætter det, at I som personalegruppe finder frem til, hvordan I inddrager eleverne på måder, der giver dem kendskab til en mangfoldighed af råvarer, og viden om madens vej fra jord til bord. Dette arbejde kan med fordel foregå i køkkenet, ved måltiderne eller i undervisningen. 8

9 Spørgsmål til køkkenet Hvordan afspejler vores menuplan sæsonen? Hvilke overvejelser ligger bag vores råvareindkøb i forhold til; friskhed, sæson, lokalt, økologisk? Hvordan skaber vi størst mulig variation i; sorter og typer af frugt og grønt (f. eks. æbler og kartofler), kødtyper, udskæringer, fiskearter? Hvordan sikrer vi, at vi er klædt på til at tale om råvarer med eleverne og hvordan foregår det? Hvordan arbejder vi med at lade eleverne se og smage på forskellige råvarer? Hvordan lærer vi bedst eleverne om råvarernes oprindelse? Hvilken viden og indsigt har vi om den økonomiske budgetramme for maden? Spørgsmål til madudvalget Hvilke mål for børnenes læring bidrager arbejdet med råvarekvalitet til? Eksempler: Hvornår er jordbær i sæson? Kan rødbeder have forskellige farver og mønstre? Hvordan kan det pædagogiske personale bidrage til børnenes råvarekendskab og viden om fra jord til bord? Hvordan kan eleverne møde forskellige råvarer i løbet af skoletiden? Hvordan kan eleverne møde historier om de råvarer der anvendes til skolens måltider? Er der en fælles indkøbspolitik for råvarer i hjemkundskab? Hvor mange kroner bevilges der til råvarer til hver elev i hjemkundskab? Hvad er skolens økologiprocent i indkøb i hjemkundskab? 9

10 10 mads 4. Den rette mad Sund og varieret mad er et væsentligt element i elevernes trivsel og udvikling. Derfor spiller den ernæringsmæssige kvalitet også en central rolle i arbejdet med mad og måltider i skolen. Der eksisterer et nationalt krav om, at skoler, der serverer et fælles frokostmåltid dagligt, skal leve op til de gældende anbefalinger fra Fødevarestyrelsen. Udgangspunktet for spørgsmålene i dette afsnit er et grundlæggende kendskab til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund mad til børn i skoler, som bl.a. er beskrevet på Denne hjemmeside kan du også bruge til at afklare eventuelle uoverensstemmelser om, hvad sund mad er. Det gælder både i forhold til forældre og på tværs i personalegruppen. Da det er jer i køkkenet, der sikrer, at eleverne får ernæringsrigtig mad, er de første spørgsmål primært formuleret til jer. De øvrige spørgsmål er til madudvalget, der i fællesskab skal opnå en tværfaglig forståelse for, hvordan I sikrer den rette mad til eleverne.

11 Spørgsmål til køkkenet Hvordan menuplanlægger vi maden og måltiderne, så de lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger? Hvordan opdeler vi portionsstørrelser i forhold til elevernes alder og klassetrin? Hvordan kan vi få mellemmåltiderne til at spille sammen med menuplanlægningen? Hvordan planlægger vi maden til elever med mælke/ægge-allergi eller som spiser vegetarisk, så den ligner maden til de øvrige elever og at maden for eksempel også indeholder protein nok? Spørgsmål til madudvalget Hvordan kan vi som spiser sammen med eleverne være med til at sikre, at børnene spiser tilstrækkeligt og varieret? Hvordan sikrer vi, at børn med et anderledes indhold på tallerkenen stadig er en del af måltidsfællesskabet? Fx ved diætmad, kulturelle/religiøse behov eller madpakke? Hvordan kan vi som ledelse og pædagogisk personale bakke køkkenet op ved ernæringsmæssige spørgsmål fra forældrene? Skal andre end køkkenet kende til de generelle ernæringsanbefalinger? Hvordan og hvor meget? kole 11

12 5. Respekt for måltidet Maden, uanset om den er smurt hjemmefra eller bestilt via skolens madordning, er betinget af forældrenes beslutning og ansvar. Selve måltidet er skolens ansvar, men hvordan bliver det afviklet? Alle måltider bør have en eller flere ansvarlige værter. Det skaber respekt for måltidet, uanset om der spises i klasselokalet eller i skolens fælles spiseområde. Som pædagogisk personale vil det primært være jer, der er ansvarlige for måltiderne. Værtskab handler om alt det, I gør i forbindelse med måltidet, og måden I gør det på. Det gode værtskab er udgangspunktet for at skabe et dejligt måltid og for at være gode rollemodeller for hinanden. Elever kan sagtens være værter. Det er væsentligt, at I for eksempel får talt om, hvad en god vært er på jeres skole, og hvilke opgaver værten har. Det fælles fodslag kan også være at tage udgangspunkt i de kompetencer eller mål, I gerne vil have, at eleverne tilegner sig gennem måltiderne. Alle voksne og børn har private holdninger og værdier knyttet til det at indgå i et måltid. Derfor er det vigtigt, at I bliver bevidste om, hvad der er jeres personlige holdninger og regler, og hvad der skal være skolens. Det er ikke let at beslutte, men det er vigtigt, at I når frem til en praksis, som kan begrundes pædagogisk og som alle kan bakke op om professionelt. Det betyder, at I alle ikke skal være enige på tværs af teams og klasserum, men spiser I sammen i fællesskab, skal I finde en fælles form. 12

13 Værtskab Hvilken læring ønsker vi, at arbejdet med værtskab skal bidrage med i forhold til elevernes sociale kompetencer og dannelse? Hvem er værter for måltidet, lærere eller elever? Hvad indebærer værtsrollen, før, under og efter måltidet? Hvad er lærernes konkrete roller og opgaver ved måltiderne? Hvor ofte spiser køkkenet med i spiseområdet? Hvor ofte spiser ledelsen med i spiseområdet? Hvilke forskelle skal der være på måltidssituationen for de yngste, mellemste og de ældste? Hvornår og hvordan fordeler vi de forskellige ansvarsopgaver omkring dagens måltider? Hvordan sikrer vi, at måltidets værter er klædt på til at præsentere og håndtere dagens måltid? Hvordan giver vi feedback, hvis vi ikke synes vores kollegaer gør, som vi har aftalt? Regler og holdninger Hvorfor har de største elever udgangstilladelse? Hvordan sikrer vi at de ældste også får spist en fornuftig frokost? Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet med at udvikle mad- og måltidskulturen på skolen? Hvordan skaber vi tid og ro for de langsomme spisere og meningsfuldt rum for de hurtige? Er der fri taleafstand og taleretning under måltidet? Hvordan griber vi arbejdet omkring måltidet an fagligt og professionelt, så vi sikrer, at det ikke er vores egne regler og etik, der gennemsyrer vores arbejde med måltiderne? Skal alle smage på maden? Hvad gør vi hvis en elev ikke spiser sit måltid eller sin madpakke? Rammer og omgivelser Hvordan passer tiden til spisesituationen, og hvordan ændrer vi organiseringen, hvis det ønskes? Hvordan gøres der klar til spisesituationen? Hvordan gør vi spiseområde eller klasseværelser attraktive at spise i? Hvordan gør vi spiseområde eller klasseværelser til elevernes eget? Hvordan forholder vi os til faste/frie pladser ved bordene? Hvordan starter måltidet? Hvornår er måltidet færdigt, og hvordan afsluttes det? 13

14 14

15 5. Mad på skemaet Mad kan være mere end bare mad og kan bidrage til målopfyldelse i alle fag i folkeskolen. Mad kan være historiefortælling om traditioner, religioner og kulturer eller være udgangspunktet for debat om samfundets mangfoldighed og sociale vilkår. Man kan lære at regne, skrive, læse eller tale sprog med madopskrifter eller lære kemi med forskellige tilberedningsmetoder. Mad er noget bekendt og konkret for mange børn og giver dem en forståelsesramme, som de kan relatere til. At forstå kulturforskelle eller lave divisionsregnestykker kan være uoverskueligt og abstrakt. Men at tale om, hvorfor nogle spiser svinekød og andre ikke gør eller regne ud, hvor mange stykker tærterne skal skæres ud i, hvis man får 12 gæster og der er 3 tærter, kan måske være vejen til forståelse for mange. Det er derfor en oplagt mulighed at bruge maden som udgangspunkt i undervisningen, i tværfaglige forløb og i temauger på skolen. Spørgsmål til madudvalget I hvilke fag kan det give mening at inddrage mad og måltider som en del af undervisningen? Hvordan kan arbejdet med mad og måltider bidrage til målopfyldelse i skolens fag? Hvordan kan vi inddrage mad og måltider i undervisningen? Hvordan kan der skabes en faglig sammenhæng mellem skolens måltider og hjemkundskab? Hvordan kan vi arbejde med mad og måltider på temadage/uger? Kan vi forestille os andre pædagogiske aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle elevernes madmod og madglæde? Hvordan kan vi gøre mad og måltider til en naturlig del af skolens dannelsesprojekt? 15

16 Københavns Madhus Bastbygningen Ingerslevsgade København V t : f :

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner, s.3 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kurser & Inspirationsarrangementer Efterår 2009. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk

Kurser & Inspirationsarrangementer Efterår 2009. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & Inspirationsarrangementer Efterår 2009 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser og inspirationsarrangementer efterår 2009 Velkommen til 22 kurser i Københavns Madhus. Efteråret

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & inspirationsarrangementer forår 2014 Så er det tid til en ny kursussæson i Københavns Madhus. Velkommen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet? Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Baggrund for idékataloget 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR

INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR Velkommen Med udgivelsen, Madleg inspiration til børns maddannelse og måltidskultur, håber vi at bidrage til, at det store maddannelsesarbejde der allerede

Læs mere

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse rasmus Rasmus kjeldahl Kjeldahl Anne Birgitte birgitte agger økologi køkkenløftet børnemaden Børnemaden eat EAT kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling Bilag

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SKOLEÅRET 2010/11 LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE. BOOST lærervejledning 1

SKOLEÅRET 2010/11 LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE. BOOST lærervejledning 1 SKOLEÅRET 2010/11 LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE Forskningsprojekt hos TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet BOOST lærervejledning 1 Rubrik Underrrubrik

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere