VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013 FORMÅL Formålet med produktionsskolens virksomhed er, i henhold til vedtægterne, at tilbyde undervisnings- og produktionsaktiviteter, som i kombination skal styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder, primært i uddannelsessystemet og sekundært på arbejdsmarkedet. Produktionsskolen skal være en skole, hvor de unge øver sig på alle aspekter af livet. En skole som vægter såvel praktiske, teoretiske, sociale og etiske færdigheder og inkluderende demokratiske læreprocesser. Den enkelte produktionsskoleelev skal respekteres med sin egenart, og have mulighed for en individuel tilrettelagt læreproces, som styrker hans eller hendes forudsætninger for identitetsskabelse i form af uddannelse, arbejde og et personligt liv. MÅLGRUPPER Produktionsskolens målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. * Unge, som henvender sig, og som ungdommens uddannelsesvejledning vurderer er indenfor målgruppe til produktionshøjskolen * Unge, som henvises som led i en ( kommunal) aktivering * Unge, som tilbydes uddannelse på den Erhvervsfaglige Grunduddannelse (EGU) * Unge i brobygnings- eller praktikforløb * Unge på PSB baserede lærlingeforløb. PSB produktionsskolebaserede lærlingeforløb OVERORDNET MISSION At skabe et læringsmiljø hvor eleverne får mulighed for at udvikle selvansvarlighed og ansvarlighed samt for at tilegne sig sociale og faglige færdigheder som basis for at blive en aktiv medspiller i vores kultur. Endvidere er det vores hensigt at lære vore elever at reflektere over sig selv, sine værdier og sine muligheder, samt at få indsigt i og erfaring med det dynamiske i at for at få, må jeg lære at give FÆLLES FOR UNDERVISNINGSAKTIVITETERNE En vigtig forudsætning for skolens arbejde er, at hver linie tager sit faglige grundlag alvorligt og griber opgaverne professionelt an. Det er på linierne, at den integrerede og afledte undervisning naturligt ligger i forbindelse med liniernes opgaver. Herunder ligger også undervisning i ny teknologi m.v. Det vægtes, at elever og lærere også arbejder sammen på tværs af faggrænser. Det skal medvirke til at fremme og afdække færdigheder som fleksibilitet, samarbejdsevner, omstillingsparathed og ansvarsfølelse, som skolen prioriterer som fremtidens nødvendige kvalificeringsbehov. En anden forudsætning for udviklingen af disse og andre brede, personlige kvalifikationer er i vores skoles læringsmiljøer, bl.a. at eleverne føler sig trygge i det sociale miljø her. Det søges fx sikret ved, at hver enkelt elev - som oftest i hele sin elevperiode - er tilknyttet én linieleder og én linie med sædvanligvis 10 elever.

2 GENERELT OM LINIERNE I det følgende vil det bliver beskrevet, hvilke mål eleven har for opholdet på skolen, og hvad eleven har opnået hidtil. Hver enkelt linie har beskrevet deres mission, det vil sige, hvad skal de konkret lave, deres vision - det vil sige, hvad vil vi gerne opnå med de laver - og deres værdigrundlag, det vil sige, med hvilken holdning de møder eleverne. De tre punkter overlapper i høj grad hinanden. LIVSSTIL Mission: Sosu Pædagogik - krop & bevægelse, sanser - sundhed & sygdom, løfteteknik, rengøring & hygiejne, læring, kommunikation & samarbejde. Vi har samarbejde med Social og Sundhedsskolen, Vestsjælland. Krop & sjæl Hårvask & hårpleje, føn & krøl teknikker, kendskab til farveskalaer (hår/tøj/makeup), opsætning af langt hår, negle - og makeuplære, massage, farvning af bryn & vipper. Kreativt Du lærer at lave forskellige smykker, at strikke og sy på symaskine. Vi har bolsjekogeri en gang om ugen samt salg af vores bolsjer. Kost & motion Vi bruger vores egne erfaringer i at undervise i sund kost og motion. Eleverne laver bl.a. en ugeplan for deres kostindtag og derefter snakker vi om den. Motionen er af forskellig karakter, da den skal passe til den enkeltes behov. Der arbejdes med læringsstile, så eleverne og linjelærerne bedre kan forstå de individuelle læreprocesser. Eleverne har daglige opgaver, såsom rengøring, hvor de lærer at forstå nødvendigheden af orden, hygiejne og rene lokaler ikke kun på linien, men også på hele skolen. Der arbejdes med logbøger, samarbejde og kommunikation, samt forståelse og udvikling af elevernes egne kompetencer. Her især fagligt, socialt og personligt udvikling. Desuden arbejder eleverne med selvindsigt, moral og etik. Visioner: Ambitionen er at modne og socialisere de unge, samt give dem struktur på hverdagen og styrke deres identitetsopfattelse. Det gøres via motivation, omsorg gennem oplevelser og indflydelse. At sætte grænser og opstille regelsæt holde fast, samt vise de unge respekt. Vi vil gerne kvalificere dem til uddannelse/ arbejde og i den forbindelse give dem praktiske erfaringer. Vi vil ihærdigt søge at sikre, at ingen sluses ud til ledighed. De unge skal gerne opleve succes ved deres arbejde og derved blive motiverede til de videre forløb. 2

3 Værdigrundlag: Med linieledernes kompetencer er der mulighed for at dække de unges mange behov. Det hele menneske har mange behov, som bør dækkes. Fysisk, psykisk og socialt skal der rykkes ved de unge, og det sker bl.a. ved brug af alle sanser, snak om følelser, kommunikation og vores forskellighed. Samarbejdet mellem linielederne sættes i fokus med MBTI som guide. OPDRÆTSLINJEN Mission: De unge skal opnå kompetencer indenfor både de praktiske og teoretiske sider af fiskeopdræt og naturvedligeholdelse. Der er planlagt: Et geddeprojekt og et ørredprojekt, som skal indeholde indfangning af moderfisk, elektrofiskeri, opsætning og pasning af bundgarn og gællegarn, strygning af moderfisk, befrugtning og klækning af æg, pasning af yngel, fodring, optælling og udsætning. Teori og retningslinjer i.f.m. opdrætsarbejde. Forløb med fiskeundersøgelser der omfatter opsætning og tømning af gællegarn, samt teori om grej, biomanipulation og registrering af fangst. Desuden skal eleverne lære om restaurering af vandløb og sø, bl.a. etablering af gydeområder for ørred i vandløb. Skolen har ligeledes lavet et samarbejde med Gisselfeld gods hvor skolens naturpleje linie, står for oprensning samt vedligeholdelse af de gamle karpedamme, samt opdræt af karper som man gjorde for flere 100 år siden samt udsætning af flodkrebs til flere søer så bestanden ikke bliver så sårbar. Vision: Eleverne har mulighed for at opnå faglige kompetencer, men også udvikle deres personlige kompetencer som f.eks. ansvarlighed, deltagelse/ involvering, arbejdsdisciplin, initiativ, samarbejde og mødedisciplin. Værdigrundlag: Eleverne skal have tillid til, at jeg er en, de kan stole på, jeg er på deres side og er en medspiller. Omvendt giver jeg dem ansvar, jeg har tillid til, at når jeg giver slip på ansvaret, så tager de imod det og forvalter det godt. MEDIELINJEN Mission: Vigtige ting at komme igennem på linien: Grundlæggende forståelse for hvordan en computer virker, f.eks. Pc-kørekort eller anden udfordring, som passer til elevens niveau. Lære at bruge computer-netværk praktisk brug af skolens netværk. Lære at bruge Internet til aktiv søgning og se mulighederne på nettet. Billedbehandling, hjemme-sideproduktion, supportopgaver for de teknisk velfunderede elever. Årsplanen indeholder faste opgaver som opgradering af hardware og rotation af maskiner. Foldere og lister til skituren og sommerturen. Opdatering af hjemmesiden med billeder og tekst fra de forskellige ture og arrangementer. Årlig revision af skolens foldere og hjemmesiden. Vision: Eleverne skal lære ansvarlighed ved at få det fulde ansvar for en opgave, der ligger indenfor elevens kompetenceområde. Eleverne får en oplevelse af, at de godt kan selv, selvom de på tidspunkter godt kan have lyst til at give op. Eleven skal opnå selvtillid ved, at der tilrettelægges opgaver, som ligger lige på grænsen til, hvad de kan, så de får følelsen af virkelig at have udrettet noget. 3

4 Værdigrundlag: Eleverne får udfordringer, der passer til det niveau, de er på. Vi bakker gerne op, men det er vigtigt, at vi ikke går ind og tager over. Giver i høj grad eleverne mulighed for selv at vælge de områder, hvor de vil forbedre sig under ansvar. Dyrker præcision. Bruger meget sidemandsoplæring for at synliggøre for eleven, at det man har lært, sidder bedre fast, når man forklarer andre det. Desuden styrker det sammenholdet. Supplerer gerne de boglige ting med lidt spas, bl.a. spil, når eleverne er ved at koge over. KØKKEN/ KANTINELINJEN Mission: I årsplanen bliver der arbejdet med følgende punkter: Krop og kost. Påske. Åbent hus. Arrangement for gamle elever. Etnisk aften og etnisk mad. Jul med fremstilling af småkager og chokolade. Julehygge og traditioner. Eksempler på områder, som eleverne lærer om, er behandling af grøntsager, æg og fjerkræ bl.a. i forbindelse med ernæring og hygiejne. Tilsætningsstoffer hvad er det, og hvordan påvirker det os. Egenkontrol. Vision: Det et klart mål for dagen, at den enkelte unge har haft en succesoplevelse og er blevet anerkendt for sit arbejde. De unge vil i starten gerne arbejde sammen to og to, og opgaven er dels at give dem den mulighed, men også ligeså stille at give dem individuelle opgaver. På den måde oplever de glæde og stolthed over at kunne selv. Når tingene lykkes, bliver lysten til at lære større, og dermed kommer der helhedsforståelse, initiativ og kreativitet. Værdigrundlag: Opnåelse af kvalifikationer på køkkenområdet er mulig for alle typer af elever, da der findes mange forskellige funktioner. Undervisningen tager udgangspunkt i det syn, at unge skal lære at tage ansvar - også for egen læring. Jeg tilrettelægger undervisningen, så eleverne bliver sat i situationer, der lægger op til refleksion, handling og udvikling. For eksempel bliver eleven som regel den første dag bedt om at lave boller sammen med en garvet elev. Det giver tryghed, ansvarsfølelse, fordi tiden skal passes, en succesoplevelse fra starten, kendskab til vigtige maskiner og rengøringsprocedurer og en nysgerrighed overfor produktet. Desuden lærer den garvede elev også noget. Denne fremgangsmåde kan bruges overfor de alle de praktiske opgaver i køkkenet. HÅNDVÆRKSLINJEN Mission: Der er planlagt følgende opgaver: Vi har lavet nyt rum, hvor man starter om med at lære om værktøjets brug. Vi starter med fuglekasser og arbejder os videre med falkekasser, uglekasser og flagermus kasser, inden vi går videre med bord- bænkesæt, og ultimativt legehuse / shelter. Desuden vil der løbende være bestilte opgaver og forefaldende arbejde at tage sig af. Vil gerne sætte dem til opgaver, der kan kobles til matematik. F.eks. måle en skammel og regne ud, hvor meget plade der skal bruges til den. Vision: Gøre dem interesserede i håndværk. At modne eleverne, så de kan komme i praktik hos tømrer eller andet relevant sted. Give opgaver så hver elev kommer rundt til alle de maskiner vi har i værkstedet og som de må bruge jævnfør lovgivningen. 4

5 Eleverne modtager således et maskinkørekort ved udskrivelsen, på de maskiner man jævnfør alder og uddannelse har modtaget på vores håndværks linie. Har lavet tavle / skema med elevernes navne og krydser blandt andet ud for de maskiner, de har lært at bruge. Vil motivere eleverne til at få så mange krydser som muligt. Eleverne kan gøres klar til en uges praktik på teknisk skole, / kombiforløb, så de får lov til at snuse til et fag uden at binde sig og med mulighed for at vende tilbage til os. Tage på virksomhedsbesøg og derigennem skabe en interesse hos eleverne. Vil give elever en dobbeltrolle, hvor de underviser hinanden. Værdigrundlag: At møde eleven hvor han/ hun er. Opgaverne skal være tilpas for eleven og ikke tage for lang tid. Vi stræber efter at give vejledning hver 4-6 uge, hvor vi følger op på elevens arbejde på værkstedet. Vi giver ved hver vejledning et pædagogisk / kompetencegivende mål, / indsats til næste vejledning. Vi laver således ved hver vejledning et refleksions spørgsmål til både elev og lærer, så vi er sikre på at følge op på vores pædagogiske / kompetencegivende indsats, fra foregående vejledning, så vi hele tiden udvikler os GRØN LINJE Grøn linie varetager skolens grønne arealer, linien består hovedsagligt af elever der har brug for i perioder at komme ud og bruge noget af deres opsparede energi - disse elever er tilknyttet anden linie men i perioder lånt ud de slår græs, klipper og beskærer og sørger for at der er pænt og ryddeligt. PERSONALE GUIDELINES For at kunne leve op til bekendtgørelsen har ledelsen på Ringsted Produktionshøjskole tilrettelagt arbejdet med de nedenfor nævnte temaer og rammer. Læreren er leder på et produktionsværksted. Ringsted produktionshøjskole tilbyder værksteder med en faglig variation og kvalitet, der afspejler arbejdsmarkedet. Den teoretiske undervisning integreres i det praktiske arbejde og i produktionen. Deltagerne er tilknyttet ét værksted og en faglærer. Din opgave er at inddrage deltagerne i såvel produktionen som i skolens øvrige aktiviteter. Det grundlæggende kendetegn for Ringsted Produktionshøjskole er praktisk arbejde og produktion. Læring foregår i et forpligtende arbejdsfællesskab. Formålet er den unges personlige, sociale og faglige udvikling. Læreren er samtidig lærer på en produktionsskole Deltagere tilbydes undervisning i almene fag, samt kultur og samfundsforhold. Betragt dig selv som rollemodel for skolens elever. Du skal støtter den enkelte deltager i at opstille realistiske mål og i at nå disse udvalgte prioriterede mål gennem forløbet på skolen. 5

6 Det betyder at du er primær ansvarlig for værkstedets elever, men du skal om nødvendigt, også forholde dig til andre af skolens elever. Det forventes altid at du er i stand til at møde eleven på en måde der er præget af respekt og forståelse for elevens livssituation. Produktionsskolelærerens grundvilkår i Ringsted. Produktionsskolerne optager og udskriver deltagerne enkeltvis. Det sker løbende og under hensyn til den enkelte deltagers behov. Elevernes kompetenceudvikling dokumenteres i et kompetencebevis. Det forventes at du kan gå utraditionelle veje i din pædagogiske praksis og din opgave er at skabe relationelle gennembrud til elever, der er kendetegnet ved at have manglede tillid til voksne autoriteter. Overordnede arbejdsopgaver: PBE (læs produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, PSP (læs produktionsskoleprojektet), EGU (læs erhvervsgrunduddannelsen) er de nye varer i vores skoletilbud. Du skal sikre at dine elever, når de er klar til det, indgår i de lovpligtige kombinationsforløb på den nærmeste fag- og erhvervsskole. Værkstedsvejledningen er krumtappen i det pædagogiske arbejde. Linjerne skal som et minimum afholde vejledningssamtaler hver sjette uge. Logbogsystemet Nordplaner skal anvendes til at dokumentere elevens fremskridt. Obsevationsskemaet benyttes til lærernes forberedelse før og evt. under hver vejledningssamtale. Læreren udarbejder et kompetencebevis, der gør rede for elevens faglige udvikling. Kompetencebeviset tilbydes eleven ved udslusningssamtalen. Timer indenfor normal undervisning: Det forventes at lærerne efter tur afholder morgenmøde i spisesalen og at læreren har forberedt sit indlæg. Herefter er der morgenmøde på linjen. Læreren begynder dagen fælles med eleverne og afslutter dagen sammen med eleverne. Læreren fortæller hvad eleverne kan glæde sig til næste dag. Ordinært ansatte personaler har ugentlige timer til forberedelse idet personalet er ansat 37 timer. Onsdag er mødedag og her slutter dagen efter det fælles lærermøde fra kl til kl Fredag er ugens tidlige dag og undervisningen slutter kl Forberedelsestiden kan være umiddelbart efter undervisningen eller ligge før undervisningen den følgende dag. Planlægning af arrangementer under 130 timer aftalen kan således ligge onsdag eftermiddag eller på hverdage efter eleverne har forladt værkstederne. Timer udenfor normal undervisning Læreren deltager i initiativer til afvikling af 130 timers aftalen. De har med planlægning og gennemførelse af konkrete opgaver og aktiviteter at gøre der vedrører hele skolen, fx ekskursioner, kulturelle arrangementer, fester og fælles bestyrelsesmøder m.m. Sikkerhedsarbejdet Læreren varetager det nødvendige sikkerhedsarbejde på linien, og underviser eleverne indenfor emnet. Værkstedets APV er i den forbindelse udgangspunktet. 6

7 Medansvarlig for værkstedets økonomi. Læreren deltager i personale-, planlægnings-, udvalgs-, supervision -, og øvrige, møder efter aftale. Læreren deltager i budgetlægning og budgetopfølgning for skolen. Læreren foretager nødvendige indkøb prisbevidst og under hensyntagen til skolens budget. Du afgiver tilbud og prisoverslag som opfølgning på konkrete henvendelser fra mulige kunder. Ved årets udgang gør læreren værkstedets lager op. Generelt Læreren holder sig ajour indenfor sit faglige område og indenfor produktionsskoleområdet og det pædagogiske felt. Læreren bidrager til opfyldelsen af målene i skolens virksomhedsplan og skolens indsatsområder. Det forventes at læreren er udviklingsorienteret, fleksibel og omstillingsparat og han kan forvente det samme fra ledelsen. Vi er en lille skole med en stor opgave. Det forudsættes at enhver der er ansat her evner, at indgå i modne forpligtende samarbejder, med en hvilken som helst anden kollega og medarbejder. Vi skal konstant kommunikere om de mange og ofte udfordrende opgaver og her skal vi udnytte at vi er et lille sted og at vi har en nem og smidig adgang til hinanden. På Ringsted produktionshøjskole kan du som lærer ikke være privat praktiserende. Kollegial sparring, supervision og gode samarbejde smitter og sætter sig som lyst og glæde til arbejdet. Det er afgørende for succesen i de uddannelsesmæssige kerneydelser, som vi skal levere til en gruppe unge, der har brug for vores mentale overskud og for vores fokusering på kerneopgaven. Teambaseret kompetenceudvikling: Personalegruppen er organiseret i teams med henblik på muligheden for i hverdagen at få kollegial, pædagogisk supervision. Tanken er at få disse teams til at være konstruktivt handling løsningsorienteret i forhold til sin pædagogiske praksis. Skolen vil fortsat tilbyde lærerne mulighed for ekstern supervision Forstanderen varetager ledelsen af det daglige arbejde. Kontorlederen varetager skolens regnskab og øvrige administration og kontorservice. Linieledere og undervisningslederen er sidestillede med hensyn til ansvar og kompetence. Eventuelle lærlinge, servicemedarbejdere, løst ansat personale, assistenter/vikarer/ timelærere, herunder personer i jobtræning o. lign., er under linielederens, kontorlederens eller forstanderens ledelse. Linieledere og øvrige ansatte ansættes og afskediges af forstanderen på bestyrelsens vegne. Ved ansættelser prioriteres tidligere uddannelse og erfaring, men også - og ikke mindst - et menneskesyn, som er præget af respekt for det enkelte individ, samt lysten til og tålmodigheden til at arbejde med de udsatte unge som helhed. Personalet arbejder indenfor hver deres faglige område og dækker desuden normalt hinandens områder ved kortere fravær. Personalet arbejder tværfagligt sammen både i dagligdagen og med projekter, når dette falder naturligt. 7

8 Personalet arbejder desuden med skoleopgaver, som fx ekskursioner, studiebesøg, oplysende aktiviteter ud af huset, kontakter med den unges sociale netværk, valgfag, anden undervisning, arrangementer, planlægningsopgaver mv., der medvirker til opfyldelsen af skolens formål. Personalet holder sig løbende a jour med faglige emner både indenfor eget fag og indenfor produktionsskole- og undervisningsområdet generelt. I den forbindelse forudsættes deltagelse i møder, orientering gennem tidsskrifter og faglitteratur og kursusaktivitet. STÅENDE UDVALG PÅ RPHS: Deltagerrådet består af en repræsentant for hver af skolens linier. Forstanderen deltager i møderne. Linielederne sikrer, at repræsentanten sammen med sin linie forbereder sig til og refererer fra deltagerrådet. Arbejdsmiljøudvalget: Sikkerheden på skolen er primært linielederens daglige ansvar. Til støtte er oprettet en sikkerhedsgruppe med deltagelse af elev- og linieleder- repræsentanter sammen med forstanderen som den overordnet ansvarlige. Gruppen holder møde ca. hver 2. måned. Sikkerhedsgruppens henstillinger og pålæg skal snarest muligt følges af den vejledte linieleder. Linielederen og sikkerhedsgruppen rådfører sig ved behov med Arbejdstilsynet, der også undertiden inviteres til at stå for et undervisningsarrangement. Støtteforeningen på RPHS: Produktionsskolens støtteforening har som medlemmer personer, der økonomisk og/eller praktisk støtter skolens formål. Foreningen støttes fra skolens personale og elever med information og praktisk bistand. Skønt de nuværende medlemmer er meget trofaste, sker det, at afstanden til skolen med tiden bliver for stor. Støtteforeningen deltager fx på Ringsted festivalen, og har i mange år stået for skolens kunsthåndværkermarked, som ligger sammen med skolens åbent hus overskud fra disse arrangementer, går til ubeskåret til arrangementer/ udstyr til gavn for skolens elever. Støtteforeningen holder generalforsamling hvert år i august. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG BRANDING : Ungdommens uddannelses-vejledninger har myndigheds retten til at afgøre om interesserede unge er en del af målgruppen til en produktionsskole. RPHS hører under Ungdommens Uddannelses-vejledning, Vestsjælland Syd. Vejledningscentret ligger i Slagelse, men har fordelt teams af vejledere over hele deres indsatsområde. Vi har det daglige samarbejde med teamet i Ringsted. Særligt vores udsatte gruppe af unge har brug for den kontinuitet og kvalitet i vejledningen, der er afgørende for at vi kan løse opgaven. Vi skal også kortlægge andre mulige samarbejdspartnere - fra den lille virksomhed til de store uddannelsesinstitutioner. 8

9 I Ringsted kommune er det Arbejdsmarkedsafdelingen, der er produktionsskolens primære kontakt. Det er herfra, man varetager henvisninger af eventuelle aktiverede unge. Det er også denne afdeling, som financierer skolens kommunale grundtilskud og ekstra tilskud i henhold til særlig aftale om dette. I forbindelse med skolens naturskoleaktiviteter og de pædagogiske aktiviteter på livsstilslinien er der gode muligheder for frugtbart samarbejde med kommuneskoler, ungdomsskoler, og daginstitutioner i Ringsted. Regionssamarbejdet er formaliseret ved regionsmøder mellem forstanderne, ved fælles personalearrangementer, idrætsstævner o. lign. Skolens forstander er næstformand i Forstanderkredsen i Danmark. Skolens beliggenhed i et landområde gør, at der er en del interesse om skolen lokalt. Skolens årlige Åbent Hus-dag er altid velbesøgt også af de lokale beboere. Skolen har gennem mange år haft et godt samarbejde med Kommunens Tekniske Forvaltning såvel som med kommunens og regionens miljøafdelinger, som er rekvirenter af den stor del af skolens naturplejearbejde, lige som foreningerne Susåfonden, Sydsjællands Ørredfond og andre sportsfiskerforeninger er naturlige samarbejdspartnere, når der er tale om fiskeopdræt. Der arbejdes på skolen med kontinuerligt at forbedre og kvalificere kendskabet til skolen gennem hyppig kontakt med UU vejlederne både i og udenfor kommunen. Flere gange om året holder vi vejledningscafe på skolen og i de senere år også i Ringsted by, hvor skolens linieledere og skolens vejleder på skift er til at træffe så eventuelt interesserede elever kan se skolen med deres forældre, og få praktiske oplysninger om skolen og dagligdagen. Ofte er der ligeledes en UU vejleder til stede. Skolens jævnlige pressemeddelelser til især de lokale medier om alle aktiviteter af interesse modtages godt, og hjælper til at udbrede kendskabet til skolen ligesom den annoncering, der foretages efter nye elever i husstandsomdelte aviser i hele området bidrager til markedsføring af skolen. SKOLENS ØKONOMI: Skolens budget har altid haft skiftende forudsætninger, som ofte endda har været ukendte et langt stykke tid ind i det nye budgetår. Finanslovsforhandlingerne følges derfor altid med stor interesse. Det er nemlig fra centralt hold i undervisningsministeriet at skolen modtager hovedparten af sine likvide midler. Disse midler anvendes til driften i form af udbetalt taxametertilskud tildelt direkte efter antallet af årselever. Ringsted produktionshøjskole budgetterer i 2013 med 58 årselever. Gennem mange år er det lykkedes at lægge en mindre sum til side til egenkapitalen, således at der er blevet "sparet sammen" til om - og tilbygninger på skolen, uforudsete udgifter og udskiftninger af køretøjer mv. De senere års konstante indsnævring af skolens mulige målgruppe og udhuling af taxameteret betyder, at det i de kommende år vil være tiltagende vanskeligt at samle overskydende midler til bygningsrenoveringer og udskiftning af nedslidte maskiner, biler og materiel. 9

10 SOCIALE KLAUSULER I tråd med produktionsskolens hovedopgave med at sikre unge uden uddannelse mod marginalisering og udstødelse, tilbydes også andre grupper deltagelse på produktionsskolen med samme formål. Ringsted kommune yder et særligt tilskud ud over det lovpligtige grundtilskud. Derfor råder Ringsted kommune over 5 aktiveringspladser som står dem frit for at disponere over. Visitationen hertil går gennem forstanderen eller vejlederen, der i hvert enkelt tilfælde vurdere, om skolen har det rigtige tilbud til den pågældende person. Det drejer sig om følgende mulige deltagere: - voksenelever, som er personer, der deltager i værkstedproduktionen og som er over 25 år. Pladsen betales af Jobcentret eller den kommunale forvaltning. - assistenter, som er personer, der assisterer skolens lærere som praktiske og pædagogiske medhjælpere. Assistenterne er ansat i individuel jobtræning fra enten AF eller en kommunal forvaltning, som led i en arbejdsprøvning eller som revalidender. Når det findes hensigtsmæssigt og økonomisk muligt ansættes linieledere, kontoreller servicepersonale efter reglerne om flex-job eller skånejob. MISBRUGSPOLITIK: Skolen har samlet formuleret en misbrugspolitik for alle der færdes på RPHS. Der må ikke anvendes alkohol eller (naturligvis) narkotika på skolen. I forbindelse med enkelte elevers problemer desangående har personalet undertiden gjort tilbuddet om en plads her afhængigt af om eleven var indstillet på at indgå i et forløb hos en misbrugskonsulent ved kommunens projekt Ungeliv. Overtrædelse af forbuddet medfører normalt omgående bortvisning. Der kan dog, når det er aftalt, nydes alkohol på skolen i forbindelse med fester mv. Skolens rygepolitik: - Skal sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for andres røg. - Skolen skal signalere overfor omverdenen, at vi har et sundt miljø. - De unge skal støttes i at undgå at blive rygere. - Rygere skal tilskyndes til at begrænse deres forbrug. Derfor må der på skolen kun ryges udenfor i fri luft, og KUN i et særligt anvist rygeskur. 10

11 2020 vision for RPHS Vi skal være en af de førende skoler indenfor praksis nær læring. Vores specialviden om målgruppen og vores metodikker i det pædagogiske arbejde skal danne skole indenfor området og bygge bro til de omgivende uddannelsesinstitutioner og til arbejdsmarkedet. Vi har et Center for Situeret læring og vi vidensdeler gerne med de beslægtede faggrupper, der er vores samarbejdspartnere i den nationale 95% målsætning. Vi er en udviklingsorienteret skole og vi vil arbejde benhårdt for at eleverne på vores skole får optimeret muligheden for støtte i deres bestræbelser på at vinde fodfæste på uddannelsesinstitutionerne såvel som på arbejdsmarkedet. Dette betyder at vi kontinuerligt initierer projekter og uddannelsesaktiviteter, der er rettet mod vores målgruppe og styrker deres muligheder i uddannelsessystemet. Vores realkompetenceafklarings arbejde skal dokumentere elevens fremskridt og samtidig støtte både lærer og elev så de får øje for de kompetencemål, som eleven har opnået. Vi vil gerne udvikle det ordinære skolesystems læringsmiljøer og tilbyde vores hjælp til en mere praksisorienteret pædagogik. Undervisningsmiljø blandt eleverne og kommunalt aktiverede: Vores samarbejdskultur skal være præget af åbenhed og tillid blandt alle der til daglig færdes på vores skole. Vi ved at relationer og resultater er hinandens forudsætning Deltagerådet hjælper med at tage temperaturen på det daglige samarbejdsklima her på RPHS. Mange elever nyder den relationelle pædagogik og ofte bemærker de, at lærerne er meget anderledes end de lærere, som de tidligere er stødt på. Ringsted Produktionshøjskole har medarbejdere i fleksjob. De er alle ansat som produktionsskolelærere med tilknytning til undervisningen på værkstederne. Vi har også forløb med virksomhedsaktiverede borgere fra Ringsted kommune. Disse personer indgår som assistenter på linjerne. Vi oplever ofte at de aktiverede borgere og elever blomstrer og genfinder lysten og interessen i arbejdsfællesskabet. Direkte adspurgt pointerer de over for os, at den imødekommenhed og anerkendende tilgang til dem fra os er afgørende for deres lyst til at ville bidrage. Vi tror på at disse aktiverede og eleverne har noget at bidrage med og den positive tilgang bliver dynamoen i deres personlige udviklingsprojekt. Dermed har vi gjort en forskel for den aktiverede og eleverne, der kommer herfra med fornyet tro på egne potentialer. Internt samarbejde blandt lærerne: Personalet giver samlet set udtryk for at deres grundstemning er god når de møder frem på Ringsted Produktionshøjskole. Mange fremhævede, at de har stor indflydelse i planlægningen af deres egen arbejdsdag. Enkelte bemærkede at det er væsentligt at huske hinanden på at skolen er vokset og at der er kommet flere drifts- og udviklingsopgaver til. Det er nødvendigt med konstant kommunikation og forventningsafstemning i forhold til opgaveløsningen. Der er gennem de seneste 15 år brugt mange ressourcer på at afdække alle ansattes MBTI profiler. Viden om hinandens personlige styrker og udviklingspotentialer er et grundlag der understøtter samarbejdet. Grøn omstilling: Installationen af et solcelleanlæg bør relativt kunne forrentes og betales tilbage over en kort årrække. Den nationale klimaaftale er et udtryk for at der fra politisk hold er bred opbakning til den grønne forandring og det er ganske givet at dette også vil få betydning for kravene til de statsstøttede institutioner på miljø- og klimaområdet. Omstillingen til en mere bæredygtig grøn udvikling indenfor skolens samlede el- og 11

12 varmeforbrug kan således initieres inden lovgiverne trækker os i retning af den allerede fastlagte nationale kurs. Socialfondsprojekt i regionen. YouthTurn: Projektets formål er at udvikle og afprøve en model for en særlig erhvervsuddannelses fremmende indsats overfor socialt udsatte unge (16-20 årige), der har stor risiko for ikke at opnå en varig plads på arbejdsmarkedet. I projektet vil der i et samarbejde mellem Ringsted Produktionshøjskole, Zealand Business College og Ringsted kommune blive gennemført en række aktiviteter overfor en gruppe af socialt udsatte elever på Ringsted Produktionshøjskole, således at disse elever opnår større muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektets hovedaktiviteter udgøres af: Et erhvervskvalificerende forløb, som afdækker den enkeltes faglige og personlige behov ift., at gennemføre en uddannelse. Mentorordning, som giver den enkelte faglig støtte. Faglige erhvervsuddannelsesfremmende forløb i tæt samarbejde med Zealand Business College. Udvikling af særlige forløb med personlig støtte til de unge. Etablering af netværk med lokale virksomheder, der muliggør udvidede praktikpladser til deltagerne. 12

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper Pædagogiske principper Dagtilbud Tilst er et dagtilbud i Århus Kommune. Dagtilbuddet er underlagt lov om social service (Bilag 1). Dagtilbuddet ligger i bydelen Tilst, som er en blanding af socialt boligbyggeri

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere