At komme igang. For at anvende pdffactory:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At komme igang. For at anvende pdffactory:"

Transkript

1 Att komma igång At komme igang pdffactory er en printerdriver. Det betyder at du kan udskrive til den, præcis som du udskriver til andre printere. De fleste applikationer giver mulighed for fra menuen filer at vælge en udskriftsdialog. For at anvende pdffactory: 1. Gå til menuen filer i din applikation och vælg Udskriv 2. Vælg FinePrint pdffactory som printer 3. Klik på OK 4. Vent til dialogvinduet for pdffactory vises. 5. Når dialogvinduet vises, kan du viderebearbejde dokumentet i pdffactory.

2 Så här fungerar det Sådan fungerer det Driveren for printeren pdffactory, får data fra applikationen og konverterer det til en temporær fil (.fp format for de som kender til FinePrint ), som anvendes til preview. Ved oprettelse af filen til preview, kan pdffactory vise de typografier som anvendes i dokumentet, så det er enklere at afgøre hvilke typografier som skal indlejres i dokumentet. Mens vinduet for preview vises, oprettes PDF filen i baggrunden. I de fleste tilfælde er PDF filen oprettet når du skal anvende hovedfunktionerne. I de tilfælde hvor oprettelsen af dokumentet stadig foregår, vises processen øverst i vinduet. Når oprettelsen af PDF filen er afsluttet vil din kommando blive udført.

3 Användning av PDF filer Anvendelse af PDF filer Adobes Portabelt Dokument Format (PDF) er en åben de facto standard verden over for elektronisk distribution af dokumenter. Adobe PDF er et universelt filformat som bevarer typografier, formatering, farver og grafik i alle dokumenter, uafhængig af applikation og platform som anvendes til at skabe den. PDF filer er kompakte og kan distribueres, læses og udskrives af elle som har installeret den gratis Adobe Acrobat Reader. Med pdffactory kan du enkelt og hurtigt oprette PDF filer fra alle applikationer. Når denne er oprettet kan PDF filen deles med andre brugere via web, eller anvendes til arkivformål. Adobe Acrobat Reader kræves for at kunne læse og udskrive PDF filer.

4 Förhandsgranskning Preview Fanebladet for preview vises som standard når dialogvinduet for pdffactory åbnes. Herfra kan du: bladre igennem dokumentet zoome Tilføje og slette sider og job

5 Typsnitt Typografi Fanebladet for typografi viser de typografier som anvendes i dokumentet i den igangværende session af pdffactory og lader dig indlejre dem i PDF filen. Tænk over følgende når du skal afgøre om du vil indlejre typografier i dokumentet: Bryder du dig om de typografier som anvendes i dokumentet? Hvis ja, skal du indlejre disse. Anvender modtageren af dokumentet typografien på sin PC? Hvis det er en Windows bruger og du anvender typografi som almindeligvis anvendes i Windows er der ingen grund til at indlejre typografien. Vil PDF readeren udføre rimelige erstatninger for de typografier som ikke findes på modtagerens PC? PDF readeren vil erstatte typografier. Hvis disse er acceptable er der ingen grund til at indlejre disse. At indlejre typografier øger størrelsen på på PDF filen, hvilket medfører at denne tager længere tid at downloade fra nettet eller at sende som . pdffactory husker listen over typografier som du bestemmer dig for at indlejre og vil som standard indlejre disse i kommende dokumenter. Du kan liste alle dine indstallerede typografier og vælge hvilke som skal indlejres. Når et dokument indeholder den valgte typografi vil det blive indlejret i dokumentet.

6 Dokument Information Dokument Information Fanebladet for Dokument Information, lader dig vælge information som vil indgå i PDF filen. Du kan vælge imellem følgende: titel forfatter emne nøgleord

7 Typsnitt Sikkerhed Fanebladet "sikkerhed" tillader indstillinger af krypterede PDF filer. Det er muligt at vælge password for at åbne dokumentet samt at indstille hvad brugeren kan gøre med filen nå r den er åbnet. Ved at klikke i ruden "Anvend sikkerhed" aktiveres sikkerhedsindstillingerne på PDF filen. Krypteringsstyrke lav: anvend 40 bit kryptering hvis brugere af Acrobat 3.0 eller højere skal kunne læse dokumentet. høj: anvend 128 bit kryptering hvis du behøver stærkest mulige kryptering og hvis brugerne har adgang til Acrobat 5.0 eller højere. Begrænsninger kan indstilles så brugerne af PDF filen IKKE kan: se dokumentet uden password: dette valg tvinger brugeren af PDF filen til at indtaste password inden Acrobat tillader at dokumentet åbnes. Anm: Husk at der findes programmer som kan "knække" passwords, men jo længere password jo sværere er det at "knække". kopier tekst og grafik fra dokumentet: dette valg tillader brugeren at se dokumentet med ikke at kopiere indholdet. udskrive dokumentet: vælg dette hvis udskrift af dokumentet ikke tillades. ændre i dokumentet: vælg dette alternativ hvis brugeren ikke skal tillades at tillægge eller fjerne sider eller ændre i dokumentet på anden vis. tillægge eller ændre kommentarer eller felter i dokumentet: vælg dette alternativ hvis ændring af kommentarer eller formler ikke tillades. Anm: Acrobat kræver et password for at ændre sikkerhedsindstillingerne i en PDF fil. Uden password kan brugeren fjerne restriktionerne for dokumentet og dermed fjerne formålet med at anvende sikkerhed. pdffactory kan automatisk som standard oprette et hovedpassword som sikrer dine valgte sikkerhedsindstillinger. Hvis du vil angive dit eget hovedpassword skal du gå til fanebladet Indstillinger og vælge "Tillad anvendelse af "hovedpassword" i fanebladet sikkerhed". Du vil nu under fanebladet sikkerhed have mulighed for at indtaste hovedpassword.

8 links Links Under fanebladet for links kan du foretage indstillinger til oprettelse af links til hjemmesider (URL) og adresser. Links detekteres ved følgende kombinationer: ftp:// mailto: Visning af links kan indstilles til følgende: linietykkelse linietype liniefarve Anm: links som strækker sig over flere linier understøttes ikke i pdffactory Pro

9 Bookmarks tab Side 1 af 2 Bogmærker fanebladet Bogmærker fanebladet anvendes til at oprette bogmærker i PDF filen. Bogmærker indeholder links til andre dele af PDF dokumentet og vises i et separat vindue i Acrobat reader for at lette navigationen i dokumentet. Når der klikkes på et bogmærke springer Acrobat til den side som bogmærket refererer til. Sådan oprettes bogmærker: Manuelt - blad frem til den side du ønsker at bogmærke i pdffactory Preview fanebladet. Højreklik på siden og vælg "opret bogmærke på denne side" fra menuen. Du kan også anvende Ctrl-B på tastaturet til denne opgave. Når dette er sket vil bogmærke vinduet fremkomme - hvis ikke dette allerede er synligt og du kan redigere navnet på bogmærket. Det ny bogmærke vises i bogmærkelisten i relation til dets position i dokumentet. Bogmærke for hvert print job - denne option vil automatisk generere et bogmærke for hvert print job som oprettes i pdffactory. Detekter overskrifter - denne option vil generere en bogmærke indholdsfortegnelse baseret på tekst styles. Når karakterer af den definerede tekststyle findes i printjobbet vil et bogmærke automatisk blive oprettet. Dette er anvendeligt til strukturerede dokumenter med ensartede tekststyles for forskellige niveauer af overskrifter. Op til 9 forskellige tekststyles kan oprettes, en for hvert niveau i indholdsfortegnelsen. Font navn, størrelse, og attributter som bold, italic eller understreg kan specificeres, eller hvis "vis kun fonts brugt i aktuelle dokument" er markeret, bliver de mulige fontvalg begrænset til de fonte som er indeholdt i det aktuelle dokument.. Standardindstillingen for tekst styles er de overskriftniveauer som anvendes i Microsoft Word. Note: Det er muligt at sætte tekststyles ved at kopiere et eksempel af teksten til clipboard fra en applikation som kan overføre RTF til clipboard. Når teksten er placeret på clipboard vil en "kopier fra clipboard" knap fremkomme i bogmærkefanebladet med en beskrivelse af tesktstylen.. Eksempelvis kan knappen vise: "Kopier fra clipboard (Times New Roman 12)". Ved at klikke på knappen vil det aktuelt valgte niveau blive anvendt på tekst af denne karakter. Redigering af bogmærke listen Nyt navn - klik på bogmærket, vent et sekund, og indtast dine ændringer. Dette kan også opnås ved at højreklikke på bogmærket i bogmærkevinduet og vælge nyt navn.. Slet - klik på bogmærket og tryk på DEL eller højreklik og vælg slet. Rearranger - du trækker blot bogmærket og dropper det hvor du ønsker det. Gem dine tekst styles. Hvis du har en række forskellige tekst styles som du ønsker at generere bogmærker for, er det praktisk at gemme overskrift indstillinger som en group. Dette kan gøres ved at bruge gem format knappen. Formater gemmes i en.fmt fil og kan indlæses ved at bruge hent format knappen. Hvis du har problemer med at oprette bogmærker ved automatisk genkendelse af

10 Bookmarks tab Side 2 af 2 overskrifter, prøv følgende: Brug "Vis kun fonts brugt i aktuelle dokument" og kontroller at fontene i fontlisten svarer til dem som anvendes i det originale dokument. Hvis de afviger herfra kan det skyldes at pdffactory papirstørrelsen afviger fra det originale dokuments papirstørrelse. Korriger papirstørrelse og prøv at udskrive igen. Microsoft Word markup characters skal slås fra.

11 Inställningar Indstillinger Fanebladet for indstillinger lader dig udføre overordnede indstillinger i pdffactory. Indstillingen Autogem, gemmer hele indholdet i pdf filen automatisk. Dette er envendeligt hvis du vil gå tilbage til et tidligere udskrift, eller hvis du kommer ud for systemnedbrud. Du kan indstille hvor mange sessioner du vil gemme ved at klikke på pilene. PDF filerne gemmes som standard i biblioteket C:\Mine dokumenter\pdffactory\autogem. Standardbibliotek for manuelle og autogemte filer kan du angive ved at anvende knappen Søgeveje filer. Autogemte filer kan slettes ved at anvende knappen Slet autogemte filer

12 Huvudfunktioner Hovedfunktioner Nederst i pdffactory s dialogvindue findes knapper for hovedfunktionerne. Vis PDF åbner din oprettede PDF fil med dit standardprogram (normalt Adobe Acrobat Reader). Gem gemmer din PDF i en fil. Din fil vil også blive autogemt. Send åbner dit standardprogram for og tilføjer filen som bilag. Hvis du ikke gemmer din PDF fil manuelt med eget filnavn, vil et standardfilnavn blive anvendt. Kombiner dokument når pdffactory s dialogvindue åbnes, vil den samle alle udskrifter fra dine applikationer. Du kan vende tilbage til dine applikationer og udskrive igen. Hvis du herefter vil ændre rækkefølgen på udskriftsjobbene skal du bruge programmet FinePrint sammen med pdffactory. Anm: Vinduet for preview i pdffactory, er en kopi af hvorledes din PDF fil vil se ud, men er ikke den virkelige PDF fil. I næsten alle tilfølde vil der ikke være forskel på previewvinduet i pdffactory og en PDF læser (f.eks. Acrobat Reader). Vil du være absolut sikker på udseendet, skal du se på den oprettede PDF fil. Tilføj eller Slet sider fra preview vinduet vil automatisk oprette en ny PDF fil i baggrunden.

13 Kombinera utskriftsjobb Kombiner udskriftsjob pdffactory kan kombinere flere udskriftsjob til en enkelt PDF fil. For at kombinere flere udskriftsjob til en fil, skal du gå tilbage til din applikation og udskrive igen. Så længe pdffactory s dialogvindue er åbent, vil den automatisk samle alle udskrifter fra dine applikationer. Anm: Hvis pdffactory forsvinder bag andre vinduer, skal du blot klikke på ikonet for pdffactory i værktøjslinien.

14 Bädda in typsnitt Indlejr typografi Fanebladet for typografi viser de typografier som anvendes i dokumentet i den igangværende session af pdffactory giver dig mulighed for at indlejre dem i PDF filen. Du bør overveje følgende når du skal afgøre om du ønsker indlejring af typografie i dokumenterne: Synes du om typografierne som anvendes i dokumentet? Hvis ja skal du indlejre typografien Anvender modtageren af dokumentet typografien på sin PC? Hvis det er en Windows bruger og du anvender en typografi som almindeligvis bruges i Windows er der ingen grund til at indlejre typografien. Vil PDF læseren udføre rimelige erstatninger af de typografier som ikke findes på modtagerens system? PDF læseren vil erstattetypografier og hvis disse er acceptable er der ingen grund til at indlejre typografi. Indlejring af typografi øger størrelsen på PDF filen, hvilket betyder at det vil tage længere tid at downloade fra internet eller at sende som . pdffactory husker listen over typografier som du beslutter dig for at indlejre og vil som standard indlejre disse i kommende dokumenter. Du kan liste alle dine installerede typografier og vælge dem som du ønsker indlejret. Når et dokument indeholder den valgte typografi vil det blive indlejret i dokumentet.

15 Inmatning av serienummer Indtastning af serienummer Når du køber pdffactory modtager du et serienummer. Serienummeret anvendes til at fjerne "annonceteksten" som findes nederst på dokumenter oprettet med demoversionen. Udskriv på sædvanlig vis med pdffactory. Når preview vinduet dukker op vælges fanebladet "Om pdffactory". Indtast derefter navn og serienummer i de viste felter. Vær sikker på at du indtaster serienummeret nøjagtigt som angivet i din licens . Klik på knappen Registrering og pdffactory fungerer fuldt ud.

16 Inmatning av tomma sidor Indsætning af tomme sider Tomme sider kan indsættes før eller efter en hvilken som helst side i dokumentet. Højreklik på en side i preview vinduet og vælg "tilføj tom side" vælg derefter "før denne side" eller "efter denne side".

17 Ta bort sidor Slet sider Slet sider og fortryd slet sider Du kan slette enkelte sider eller enkelte jobs fra din liste over udskriftsjob.. Dette er anvendeligt til at fjerne tomme sider ved udskrift fra internet eller til at fjerne tomme sider som fejlagtigt skrives ud. Højreklik på siden du vil slette og vælg en af kommandoerne: Slet denne side sletter aktuel side Slet dette job - sletter aktuel side og alle andre sider i samme job. Åben indstillingen slet sider giver adgang til flere kommandoer - se nedenfor. Fortryd alle fortryder sletning af tidligere slettede sider. Vis slettede sider viser slettede sider med et rødt kryds over. I denne indstilling er følgende valg mulige ved at højreklikke på en side: Fortryd sletning af denne side Fortryder sletning af aktuel side Fortryd sletning af dette job - Fortryder sletning af aktuelle side og alle andre sider i samme job. Gem slettede sider Viser ikke slettede sider Indstillingen slet sider Hvis du skal slette mange sider kan du med fordel bruge denne indstilling. hvis du i denne indstilling klikker på en side slettes denne og et rødt kryds vises over den. For at fortryde skal du blot klikke på siden igen. For at åbne indstillingen for sletning af sider kan du højreklikke på en hvilken som helst side i preview billedet og vælge "åben indstillingen slet sider". For at lukke indstillingen slet sider: højreklikk på en hvilken som helst side i preview billedet og vælge "luk indstillingen slet sider". For at slette flere sider i rækkefølge: klik på den første side og flyt cursoren eller scroll til sidste side, hold SHIFT-tasten nede og klik på den sidste side som du vil fjerne. Alle sider i dette område slettes og markeres med rødt kryds. Anm: Hvis "vis slettede sider" er slået til vil slettede sider blive vist på skærmen, men de vil ikke blive udskrevet.

18 Zooma Zoom Du kan anvende funktionen zoom kontrollere din udskrift. Når musen føres over en side i fanebladet Preview ændres cursoren til en zoom - peger (+). Ved at klikke på siden åbnes zoom-vinduet. Samme resultat fås ved at højreklikke på en side og vælge zoomniveau. Cursoren fungerer på følgende måde ved zooming: klik på en side i previewvinduet og siden forstørres til at passe til din skærm. Følgende valgmuligheder findes for zoom: Normal viser hele siden med aktuel layout Hel side zoom således at hele papirsiden tilpasses en skærmside. 100 % - fuld sidestørrelse 200 % - dobbelt skala 400 % - firedobbelt skala Med Escape - tasten kan man altid returnere til normaltilstand.

19 How It Works Anvendelse af pdffactory med FinePrint FinePrint er flagskibet blandt vore produkter og giver forbedrede udskriftsmuligheder for alle Windows programmer. Ved at anvende FinePrint sammen med pdffactory får du flere fordele. Ved først at udskrive til FinePrint og derefter til pdffactory, får du følgende yderligere muligheder: oprette sidehoved og sidefod med dato, tid eller andre kundetilpassede felter. tilføj vandmærker til dokumentet, f.eks. Udkast, Konfidentielt, kopi etc. udskriv på elektroniske brevhoveder og formularer. ændre rækkefølgen på dokumenter inden PDF filen oprettes. ændre marginer for at forstørre tekst. oprette bogformat oprette PDF filer med flere sider pr. papirside.... Vil du vide mere om FinePrint, bedes du besøge vores hjemmeside.

20 AutoSpara_alternativ AutoGem - alternativ pdffactory s for indstillinger har mulighed for at styre hvordan dine PDF filer gemmes automatisk. pdffactory gemmer dine PDF filer automatisk i biblioteket C:\Mine Dokument\pdfFactory\Autogem\. Disse filer slettes efterhånden som du når det maksimale antal som er angivet under fanebladet indstillinger.

21 Inställningar skrivare - pdffactory Indstillinger printere - pdffactory Papisstørrelse, orientering og egenskaber for pdffactory s dialogvindue indstilles igennem printerens egenskaber. Tryk på Windows Start knap, vælg indstillinger, Printere og højreklik på ikonen for pdffactory: hvis du anvender Windows 9x/ME, vælg egenskaber hvis du anvender Windows NT, vælg Dokument standardindtillinger hvis du anvender Windows 2000/XP, vælg Printere alternativ Papirsstørrelse Her kan du vælge standardindstilling for papirstørrelse - pdffactory understøtter et stort antal standardstørrelser samt egne papirstørrelser. Egne papirstørrelser kan oprettes via knappen Egne. Orientering Vælg enten liggende eller stående format. Vis dialogvinduet for pdffactory preview til dette er standardindstillingen. Dialogvinduet for pdffactory vises efter at applikationen er færdig med at sende jobbet til printeren. Der kan forekomme en forsinkelse imellem at applikationen er færdig med udskriftsjobbet og inden at pdffactory s dialogvindue vises. preview fra anvend denne indstilling hvis du har et stort udskriftsjob og ikke vil vente med indstillingerne til jobbet er afsluttet. Preview er ikke tilgængelig ved denne indstilling. Slet ikke Denne indstilling er anvendelig når du vil oprette en PDF fil uden at se dialogvinduet. pdffactory s dialogvindue vises ikke og PDF filen gemmes med standardnavnet i biblioteket for autogemte filer. Simuler printer Denne indstilling sikrer at PDF filen har samma margener og sideombrydning som ved udskrift til den valgte printer. Denne indstilling anvender samme opløsning og margener som den valgte printer. Afmærk her hvis du vil indstille dine egne margener og opløsning. Komprimer billeder til 96 dpi dette alternativ anvender en avanceret kompression af billeder, hvilket drastisk reducerer filstørrelsen på PDF dokumentet. Denne bør være valgt hvis ikke billederne i PDF filen er af dårlig kvalitet.

22 Teknisk support Teknisk support Du bedes læse på væres hjemmeside hvor du finder svar på de mest almindelige spørgsmål (FAQ s) og anden supportinformation.

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

FinePrints Anvendelsesområder

FinePrints Anvendelsesområder FinePrint Uses 1 af 1 FinePrints Anvendelsesområder Spar papir og skån miljøet Ved at anvende formindskning til 2, 4 eller 8 sider pr side, er det muligt at spare en betydelig mængde papir og toner/blæk,

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere