Akustisk værktøjskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akustisk værktøjskasse"

Transkript

1 Akustisk værktøjskasse TEST Af Michael Madsen Siden vi testede den rumkorrigerende digitale forforstærker RCS 2.0 fra Tact (HF 8/2000), er der sket en hel del hos Tact, både på scenen og bag kulisserne. I dag er Peter Lyngdorf primært anvarlig for udviklingen af Tact s forstærkere, mens den amerikanske afdeling har hovedansvaret for rumkorrektion. Denne nye ansvarsfordeling har dog ikke ændret på at Peter Lyngdorf, som en anden Bob Dylan, turnerer verden tynd på sin never ending tour, hvor han demonstrerer digital rumkorrektion med sit altid lige overbevisende engagement. Rumkorrektion - pro et contra Der er både inkarnerede tilhængere og modstandere af digital rumkorrektion, ligesom der stadig er forbløffende mange, der endnu ikke har forstået en brik af hvad det går ud på. I visse kredse mødes begrebet rumkorrektion ligefrem med åbenlys skepsis. Hvad skal vi med digital rumkorrektion? - er det ikke bedre at holde sig til Tact RCS 2.2x rummer alt hvad hjertet kan begære af værktøjer til akustiske grov- og fintrimninger Produkt: Tact RCS 2.2xAAA og Tact SDA 2175 Information: HiFi Klubben, Pris (ca.): kr. / kr. analog og så i stedet at regulere rummets akustik på god gammeldags manér med absorbenter og diffussorer?. Måske er det blot ordet korrektion, der trigger... Men hvad går det her da ud på? Er det en mirakelkur, der løser alle problemer ned til sidste bit og derefter blot gør det til en sand fryd at lytte til musik, ligegyldigt hvilket udstyr du har og hvor du vælger at stille det op? The answer my friend is... Nej, svaret blæser ikke i vinden, for svaret er et rungende NEJ, det er - stadig - ikke ligegyldigt hvilket udstyr du har og hvor du stiller det op. Digital rumkorrektion er et stærkt værktøj, der kan rette op på mange af de uheldige egenskaber, der præger selv det mest ideelle lytterum. I visse tilfælde kan digital rumkorrektion give en forbedring, der er så stor, at skiftet til bypass er en gevaldig nedtur af den slags, som kun den tidligere irakiske informationsminister kan finde argumenter imod. Det siger sig selv, at digital rumkorrektion har til formål at gøre noget ved rummet, men i praksis kan det dog også rette op på visse skævheder i selve anlægget, ikke mindst på højttalernes klangbalance. Af fysiske årsager kan ethvert lytterum akustisk set deles op i områder. En lavfrekvensdel, hvor rummets resonanser (dets stående bølger ), vil dominere over enhver højttalers frekvensgang, hvorimod det i resten af området (fra nogle få hundrede Hz og opefter), primært er højttalerens frekvensgang og dens udstrålingsmønster, der afgør den klangbalance vi oplever, når vi lytter til anlægget. Praktisk erfaring med digital rumkorrektion har lært os, at rumkorrektionen kan gøre noget ved rummet og en hel del ved højttalernes balance, men at stort set alle de øvrige lydmæssige kakrateristika ved elektronik, kabler osv. sjældent påvirkes nævneværdigt af rumkorrektionen. Det er i gro- 22 HIGHfidelity 4/04

2 ve træk udelukkende klanglige egenskaber der direkte kan henføres til frekvensgang, der kan ændres på. Det kan f.eks. dreje sig om en rørforstærker med stor udgangsimpedans eller lignende åbenlyse afvigelser, som rumkorrektionen også gør noget aktivt ved. Sagt med andre ord, så ændrer digital rumkorrektion ikke ved de enkelte komponenters sjæl, men gør det tvært imod lettere at lære dem at kende på godt og ondt. Det er således bestemt ikke min erfaring, her efter flere års flittig brug af digital rumkorrektion, at forskelle mellem f.eks. kabler og forstærkere får mindre betydning af den grund. Faktisk forholder det sig nærmest omvendt, fordi man med korrektionen bedre kan høre selv de mindste forskelle, når først rummets indflydelse og højttalernes klangbalance er kommet under kontrol. Opdateret hardware Vi tager hardwaren først. De mest iøjnefaldende forskelle på 2.0 eren og 2.2x eren er, at sidstnævnte, der altså er emnet for denne test, har en stor - endda meget stor - volumenknap og et stort og usædvanligt informativt display. Og at den nu også kan leveres med sort front. 2.2x har endvidere et ekstra sæt udgange på såvel analog som digital form. Disse udgange er dedikeret til én eller to subwoofere. I moderne terminologi hedder det henholdsvis 2.1 eller 2.2 modes, hvor den mere enkle opstilling uden subwoofere blot benævnes 2.0. Tact 2.2x behersker alle tre modes, hvor forgængeren RCS 2.0, som navnet fortæller, kun håndterer to kanaler uden dedikerede udgange til subwoofere. Det er Peters Lyngdorfs erfaring, at man ideelt bør råde over to subwoofere og at disse bør placeres i hjørnerne bag hovedhøjttalerne, altså i en 2.2 opstilling. Til formålet har Tact udviklet et sæt meget specielle bassystemer, der både er specialdesignede til hjørneplacering og til at blive heftigt korrigeret rent frekvensmæssigt ved hjælp af en Tact 2.2x. Her i denne runde har vi dog valgt at koncentrere os om de ændringer man kan opleve, når man går fra den ældre model 2.0 til den nye 2.2x er i en opstilling med kun én subwoofer og et sæt hybrid-elektrostater. Konkret er der tale om et sæt Martin Logan Aeon højttalere og en Depth subwoofer, ligeledes fra Martin Logan. Vi har altså her valgt at fokusere på de generelle forbedringer af lyd og betjening og på 2.1 konfigurationen. Meget mere end det Selv om Tact 2.2x af de fleste bliver betragtet som en rumkorrektionsenhed, forholder det sig faktisk sådan, at rumkorrektionen blot er en af de mange avancerede features, som denne værktøjskasse indeholder. Tact 2.2x er en avanceret forforstærker med en lang række indbyggede features, der gør den til et naturligt midtpunkt i anlægget. I den fuldt udbyggede version, har Tact 2.2x såvel analoge som digitale indog udgange. Den har desuden en særdeles fleksibel tonekontrol med bas-, mellemtone- og diskantregulering med justerbare skæringsfrekvenser. Den har desuden en fuldt udbygget 12-bånds parametrisk equalizer. Den digitale volumenregulering opererer med en opløsning på 0,1 db. De analoge indgange samples med 192 khz/24 bit, mens ethvert digitalt indgangssignal opsamples (sample-rate konverteres) til 192 khz, uanset dets oprindelige format. Internt foregår al processing på basis af 192 khz og 48 bit ordlængde, så enhver form for støj og forvrængning holdes uden for det 24 bit dynamikområde, som audiokanalerne har at byde på. På de digitale udgange kan man vælge mellem sample-rates på 44,1, 48, 88, 96 og 192 khz. De digitale udgangssignaler er (i lighed med de tilsvarende indgange) tilgængelige i henholdsvis balanceret, ubalanceret og optisk form. De analoge ind- og udgange er tilgængelige såvel som balancerede som ubalancerede signaler. Til forskel fra 2.0 eren som vi har haft stor glæde af i de seneste år, har 2.2x eren et yderst fleksibelt digitalt delefilter, der giver flere muligheder, ikke mindst i forbindelse med dedikerede subwoofere, hvad enten man råder over én eller to sådanne. Da subwoofere ideelt bør placeres radikalt anderledes i rummet end hovedhøjttalerne, er det traditionelt et problem at få de to sektioner til at arbejde ordentligt sammen. Det er der flere grunde til, som vi skal komme tilbage til senere, men et af de store problemer er at få udlignet forskellen i afstand fra lyttepositionen til henholdsvis hovedhøjttalerne og subwooferne. De i alt fire udgangskanaler kan hver især forsinkes i intervallet 0 til 78,12 ms med en opløsning 4/04 HIGHfidelity 23

3 på 10 us, hvilket svarer til at korrigere for forskelle i afstand på op til 26,6 meter med en opløsning på 0,34 cm. Som det foregående allerede har afsløret, er 2.2x i den fuldt udbyggede version udstyret med såvel AD- som DA-konvertere og disse er af endog meget høj kvalitet. Af hensyn til rumkorrektionen er 2.2x udstyret med et par RS232 porte (ind- og ud) til PC-kobling, der ved hjælp af den medfølgende software og målemikrofon gør det muligt at foretage de akustiske målinger, der er en forudsætning for at udnytte rumkorrektionen. Hvis digital rumkorrektion ikke er foreneligt med ens religion, kan man undlade at benytte den, men alligevel have glæde af softwaren og mikrofonen, der faktisk udgør et ganske glimrende stykke akustisk måleudstyr, der f.eks. kan være en hjælp til at justere den parametriske equalizer. Desuden kan den, der eventuelt selv konstruerer højttalere eller som har mod og lyst til at tweake lidt (eller meget) på sine højttalere, have stor gavn af 2.2x erens indbyggede målefaciliteter. Som det fremgår er det altså ikke alene en rumkorrektionsenhed vi her tester, for reelt er rumkorrektionen i denne inkarnation blot en af mange features, der her tilbydes i ganske unik konstellation. Værktøjskassen I AAA versionen er Tact RCS 2.2x ikke blot en avanceret forforstærker, den er også en digital up-sampler, et avanceret elektronisk delefilter, en fleksibel digital parametrisk equalizer/tonekontrol. 2.2x eren er desuden en high-end AD- og DA-konverter, foruden at den altså er en unik rumkorrektionsenhed. Hvis man tilfører et analogsignal til indgangene er det vigtigt at have styr på sine signalniveauer, for at sikre en optimal udstyring af AD-konverteren. Bl.a. derfor er 2.2x eren udstyret med en enkelt rød lysdiode, der blinker når det digitale signalniveau overskrider et forudbestemt niveau, som man som bruger frit kan definere via options i menuen. Den feature der frem for noget adskiller en forforstærker fra så mange andre apparater er, at den kan regulere niveauet man lytter ved. Fra forgængerens front foregik det ved hjælp af to små knapper, én for up og én for down. Med 2.2x eren er denne funktion udlagt som en MEGET stor forholdsvis letløbende drejeknap, eller rettere hjul, der i kraft af sin inerti af sig selv villigt fortsætter en hel omgang rundt, hvis man blot giver den et pænt skub. Hvor stor effekt man ønsker at hjulets rotation skal have på lydniveauet, kan man tilpasse til sin individuelle smag via menuen. Når man først har vænnet sig lidt til det, er det store hjul en fremragende detalje, der er ganske vanedannede. Du skruer garanteret oftere op eller ned for dit anlæg end du selv er klar over, så det er ikke nogen helt uvæsentlig detalje ved en forforstærker. På dette konkrete punkt er der altså tale om en forbedring af dimensioner i forhold til 2.0 eren. En ganske nyttig feature i forbindelse med det store volumen-hjul er den såkaldte max volume setting, en praktisk feature, som denne artikels forfatter godt tør tage æren af at have opfundet. Efter lidt en uddybende korrespondance med Madrigal (Mark Levinson), fandt de ideen tilstrækkelig innovativ til kort efter at implementere den i No. 38(0)(s) forforstærkerne. Siden har også andre indført den samme feature, der altså nu også er at finde på Tacts menukort. Filtre 2.2x eren byder på en overvældende mængde af lav- og højpasfiltre, som brugeren frit kan vælge og kombinere efter behag. Frekvensmæssigt kan man vælge sine frekvenser i intervallet 50 til 325 Hz (380 Hz v. 4. orden) med 5 Hz spring. Men ikke nok med det: man kan vælge sin filterskarphed (filterets orden ) fra 1. orden/2. orden (højpas/lavpas) til 10. orden (begge sektioner). 1., 2., 3., og særlige tilfælde 4. ordens filtre er realiserbare og almindelige i konventionelle analoge såkaldt passive filtre med spoler og kondensatorer. Også i de såkaldt aktive filtre af den analoge type er det sjældent at støde på filtre med større stejlhed end 4. orden. Men så snart vi, som her med Tact 2.2x, bevæger os over i det digitala domæne, er filtre med en stejlhed på op til 10. orden tilgængelige. Et 10. ordens filter har en stejlhed på 60 db pr. oktav. Det betyder at hvis du f.eks. laver et højpasfilter med en delefrekvens på 100 Hz, vil 50 Hz være dæmpet med 60 db og 25 Hz med yderligere 60 db altså med 120 db. Hvis vi i stedet havde valgt en pas- Tact 2.2xAAA har en ganske ok båndbredde, men under lup anes en diskontinuitet i 3-5 khz området på +/-0,03 db, formentlig fordi to processorer deles om opgaven. 24 Ved fuld udstyring (0 dbfs, 1 khz, 16 bit) af digitalindgangen, aflæses THD+N på analogudgangen (bypass) til 0,0017% og det er 2. orden der dominerer. Når testsignalets opløsning øges til 24 bit, sænkes støjgulvet og THD+N reduceres til 0,0012%. Bemærk den jævne fordeling af 2.,3.,4. og 5. harmoniske. HIGHfidelity 4/04

4 siv løsning af 4. orden med samme delefrekvens, ville dæmpningen ved 50 og 25 Hz kun have været henholdsvis 24 og 48 db og det er en ganske markant forskel, der i øvrigt er langt, langt mere hørbar end man skulle forvente det, når man lytter til det filtrerede signal alene. Med et 10. ordens filter ved f.eks. 100 Hz er bassen pist væk. Lytter man tilsvarende til subwooferen efter en 10. ordens filtrering ved 100 Hz, er alt andet end bassen helt og aldeles væk - en ganske fascinerende og for de fleste helt uvant og overrumplende og lærerig oplevelse. Subwoofere kræver kompensation og delay Hifi-højttalere af en vis kaliber placerer man som bekendt nødigt for tæt på lytterummets bagvæg endsige i dets hjørner. Det man først og fremmest tilstræber når man leder efter en god placering for sine højttalere, er at opnå et troværdigt perspektiv i stereobilledet, hvilket normalt fører til en placering af højttalerne i mindst omkring én meters afstand fra rummets bagog sidevægge. Traditionelt placeres subwoofere derimod enten mod bagvæggen mellem de to fronthøjttalere, hvis man kun har én subwoofer eller alternativt placeres de i nærheden af, eller i, selve hjørnerne bag hovedhøjttalerne. Her kobler de bedre til rummet siger man, og det er der så afgjort noget om. Subwoofernes gode kobling til rummet har både fordele og ulemper. En af fordelene er at forvrængningen reduceres, fordi subwoofernes membraner skal bevæge sig mindre for at opnå et givet lydtryk.. Den største ulempe er at frekvensgangen bliver ujævn, fordi de basale rumresonanser anslås kraftigt. En anden ulempe er at forskellen i afstand mellem hovedhøjttalerne og subwooferne giver en tidsmæssig forskel, simpelthen fordi lyden fra subwooferen ankommer senere til lyttepositionen end lyden fra hovedhøjttalerne. Tact 2.2x rumkorrektionen og dens opdeling i separate kanaler til hovedhøjttalere og subwoofere, gør det muligt at råde bod på alle de klassiske problemer med separate subwoofere. Den ujævne frekvensgang kan rettes op og problemet med tidsforskydningen kan udkompenseres ved at forsinke signalet til hovedhøjttalerne, svarende til den tid som forskellen i afstand til lyttepositionen giver anledning til. Men der er faktisk endnu en ganske afgørende fordel ved hele dette koncept med separate og korrigerede subwoofere. Desværre er den tekniske forklaring temmelig langhåret (det er noget med minimum og ikke-minimum fasesystemer og den slags...), men konsekvensen er at de hjørneplacerede subwoofere - i modsætning til subwoofere (eller bashøjttalerne i store højttalersystemer) placeret ude på gulvet - teoretisk kan kompenseres til en lineær respons i såvel frekvens- som i tidsdomænet. Og det er jo en yderst interessant viden at ligge inde med, når man har en et apparat som Tact 2.2x til sin rådighed. Opdateret software Implementeringen af rumkorrektionen er i høj grad afhængig af den PC-software, der følger med og ikke mindst dens brugervenlighed. Fra 2.0 eren til den her testede 2.2x er er der sket en hel del udvikling på såvel soft- som hardware fronten. Mange funktioner kan styres alene via det store display, men det er dog stadig en ubetinget forudsætning for at udnytte rumkorrektionen optimalt, at man råder over en PC, der dog kun behøver at være til rådighed under selve måle- og programmeringsfunktionen. En lang række korrektioner og finjusteringer kan efterfølgende gøres uden PC og sågar imens musikken spiller. Sidstnævnte er ikke mindst af vigtighed i forbindelse med equalizeren og tonekontrollerne. Vi har kun ros til overs for den nye software, der for den uindviede måske kan virke noget overvældende, men som reelt er så brugervenlig som den slags vel overhovedet kan blive. De enkelte menuer og options er over- 26 HIGHfidelity 4/04

5 skuelige og hjælpe-teksterne er uddybende og lettilgængelige. Det kræver en del indsigt i akustik at forstå og udnytte alle de mange features, men en Quick Setup procedure gør det let at komme i gang. For den, der oplever opgaven på linie med at styre en jumbojet, svarer denne Quick Setup procedure nærmest til at slå maskinen over på autopilot, hvorefter man blot har til opgave at fortælle systemet i hvilken lufthavn man ønsker at lande. Grafikken er indbydende og overskuelig og bedst af alt: softwaren er klippestabil og i hele testperioden fandt vi slet ingen bugs i softwaren, der styrede 2.2x eren via et godt 20 meter langt kabel - glimrende. Blandt de nye eller radikalt ændrede features er en PC-remote, der gør det let at styre forforstærkeren i daglig brug via PC - en, hvilket kan være nyttigt hvis man f.eks. 4/04 HIGHfidelity sidder og arbejder ved sin PC, mens Tact - en spiller i et tilstødende rum. Et eksempel på en anden opdateret feature er en fiks lille calculator, der på den særlige Dual Domain screen er et godt værktøj, hvis man ønsker at regne på før/efter forskelle i filtre etc. Mulighederne er her nærmest uendelige. Ny effektforstærker I denne test benyttede vi, foruden de allerede nævnte højttalere fra Martin Logan - model Aeon og subwooferen Depth - den helt nye effektforstærker SDA 2175 fra Tact. Tact SDA 2175 er meget enkel og ligetil, men den er samtidig meget tillidsvækkende, enkelte vil nok ligefrem finde den steril eller anonym i sin fysiske appearance. Teknisk set er der tale om en forstærker af switch-typen, der i lighed med f.eks. ICEpowers løsning, ret beset er en analog forstærker med analoge in- og outputs, men som følge af PWM-princippet er totalt fri for de traditionelle problemer med crossover forvrængning, som jo ellers i varierende grad har plaget mere konventionelle forstærkere i umindelige tider. Denne nye Tact effektforstærker er altså ikke en power DA-konverter som f.eks. Tact Millenium, der konverterer de digitale inputs til det analoge output helt henne ved højttalerudgangen. I forbindelse med Tact RCS 2.2x er denne forskel ganske vigtig, da en del af opsætningsmenuen kræver at man er klar over denne forskel, idet de rent digitale forstærkere kræver et ureguleret digitalt output fra forforstærkeren. Tact SDA 2175 kan altså i denne henseende betragtes som en ganske konventionel analog forstærker, om end den rent teknologisk altså er ganske utraditionelt opbygget. Den nye effektforstærker er specificeret til ikke mindre end 2 x 375 W i 4 ohm. Og som vores målinger også demonstrerer, sker det med en særdeles lav forvrængning. Lyden Alene den opdaterede elektronik i RCS 2.2x giver et ikke ubetydeligt kvalitetsløft til lyden i forhold til forgængeren, der jo ellers bestemt ikke var tabt bag en vogn. I begge tilfælde er de benyttede AD- og DAkonvertere af særdeles høj klasse, men her i den nye variant med opsampling og nyere chips på afgørende steder, har lyden altså fået et tydeligt løft, der især manifesterer sig i en besnærende frigjort og detaljeret top. Det skulle dog hurtigt vise sig at blive de dedikerede subwooferkanaler og de tilhørende optimeringer, der skulle gøre denne test til en af de mere uforglemmelige og ikke mindst lærerige oplevelser. Hvem havde troet at skift mellem delefrekvenserne 130 og 135 Hz skulle få markante følger for den resulterende lydoplevelse? Eller hvem havde troet at et skift fra et 10. til et 6. ordens filter til hovedhøjttalerne ville gøre stereobilledet markant bredere, selv ved en delefrekvens, der er placeret så lavt som 135 Hz? Og hvem havde troet at en eller (helst) to subwoofere generelt bør deles højest muligt i frekvens og helst usædvanligt skarpt? Markedets mange subwoofere lider altså generelt af en stor og meget afgørende 27

6 fejl: deres indbyggede filtre er langt fra stejle nok. Her er hverken 2., 3. eller 4. orden nok, nej man skal op på en langt større stejlhed for virkelig at få glæde af at have en subwoofer i sit system. Hvor stor en forbedring man opnår med rumkorrektionen er i høj grad dikteret af de benyttede højttalere og lytterummets beskaffenhed. Når højttalerne i forvejen er velvalgte og godt placeret i rummet, kan forskellen med og uden korrektion være relativt beskeden, når man ser på det resulterende filters frekvensrespons, men når man lytter til resultatet har vi aldrig oplevet andet end at stabiliteten i lydbilledet er blevet strammet markant op og at hele lydbilledet virker mere glat og indbydende. Er man ikke 100% tilfreds med klangbalancen kan man til enhver tid vælge en anden targetkurve fra det omfattende bibliotek, eller man kan vælge selv at modificere lidt - eller meget - på den valgte kurve. Som allerede nævnt er de nye konvertere af høj klasse og der er virkeligt hul igennem her. Det samme gælder i høj grad SDA 2175 effektforstærkeren, der er udpræget gennemsigtig, men måske også en anelse kølig i sin klang. Her kommer vi så ind på det med rumkorrektionens rækkevidde, for man kan godt korrigere for kølighed ved at ændre lidt på target-kurven, men man kan alligevel ikke nå frem til helt det samme resultat, som man opnår når man skifter til en mere varmt klingende effektforstærker. Generelt vil vi holde fast ved at en stor del af højttalernes og forstærkernes sjæl lades uberørt af rumkorrektionen. Det samme gælder i udpræget grad forskellen mellem f.eks. signal- og højttalerkablerne. I det konkrete tilfælde var de karakteristiske forskelle vi tidligere har oplevet mellem Nordost Valhalla og den nyeste kabelserie fra Bertram Cables i høj grad intakt, også når rumkorrektionen kobles til. Konklusion Tact 2.2x er i første række en topklasse forforstærker, der helt naturligt kommer til at udgøre anlæggets hjerte. Men den er også en akustisk værktøjskasse med et væld af muligheder, der måske vil afskrække visse potentielle brugere - og det er en skam. I daglig brug er denne forforstærker nemlig særdeles omgængelig og som bruger behøver man ikke at spekulere det mindste over dens store regnekraft og dens mange muligheder. I det daglige skal man blot nyde musikken. De nye muligheder som Tact 2.2x giver for at udnytte en eller eventuelt to subwoofere er en afgørende forbedring, ikke alene i forhold til dens forgænger, men også i forhold til de filtre og justeringsmuligheder, som selv markedets mest avancerede subwoofere er født med. Kun ved et passende delay af hovedhøjttalerne, præcis rumkorrektion og skarp og velplaceret filtrering, er det muligt at få separate subwoofere til at integrere sig helt i lydbilledet. Resultatet er her så overbevisende, at når man først har prøvet det, er der ingen vej tilbage. Den nye effektforstærker er åben og klar i sin spillestil, men den leverer varen og er generelt lidt af et fund til prisen. Samtidig matcher den både designmæssigt og rent teknologisk, men den har alligevel blot fungeret som en lidt anonym arbejdshest i denne konstellation, hvor den har til opgave at ekspedere signalerne fra Tact 2.2x videre til højttalerne - men hvilke signaler! Effektkurverne knækker ved 215, 350 og 525 W i 8/4/2 ohm. Til denne og en del af de følgende målinger er der anvendt et simpelt 2. ordens 20 khz lavpasfilter. Tact SDA 2175 har en udpræget lav forvrængning. Her, hvor der målt under afsættelse af 80 W i 8/4/2 ohm, ligger THD+N forløbene lavt i hele audioområdet. Når forstærkeren afgiver 80 W i 8 ohm, aflæses THD+N til 0,0085%. Det er generelt de ulige harmoniske, der dominerer spektret. Bemærk den særdeles lave grundstøj. Hvis de 80 W i stedet afsættes i en belastning på 4 ohm, reduceres forvrængningen (THD+N) til 0,0074%, og det er stadig de ulige harmoniske, der præger billedet. Når belastningen reduceres til 2 ohm, falder THD+N aflæsningen til 0,0012%. Bemærk at forstærkerens symmetri reducerer de lige harmoniske yderligere. Under impulsbetingelser (1 per. 1 khz sinus) når strømmen op på 7,5/15/28,7 A i henholdsvis 8/4/2 ohm. I torturbelastningen på 0,6 ohm lukkes ned ved 31,2 A. 28 HIGHfidelity 4/04

De fleste kender den typiske RIAA forstærkers frekvensgang(rød). Her er også vist dens fasegang (grøn). (simuleret)

De fleste kender den typiske RIAA forstærkers frekvensgang(rød). Her er også vist dens fasegang (grøn). (simuleret) Fasedrejning og dens betydning for lyden Hvad er fasedrejning? Hvis vi lige starter med den hardcore teori, så er fasedrejning en forskydning af strøm i forhold til spænding. Det opstår i spoler og kondensatorer,

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

En digital opstrammer af højttaleren

En digital opstrammer af højttaleren TEST PA-HØJTTALERE Tekst og foto: Jens Walther, jw@monitor.dk En digital opstrammer af højttaleren De nye aktive og processorstyrede PA-højttalere i DDQ serien er en spydspids for LD Systems, og den nye

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny. DESIGN Active loudspeakers by TP RADIO WAF. Amplifiere DSP DSP. SoundDeny.

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny. DESIGN Active loudspeakers by TP RADIO WAF. Amplifiere DSP DSP. SoundDeny. CLASS D Amplifiere 160W DSP 500W SoundDeny Chrome CLASS-D WAF DMOS DESIGN SoundDeny Active loudspeakers by TP RADIO DMOS WAF 300W Det er nærmest naturstridigt at disse pinde kan give indtryk af at være

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

475a,5350a, 1300a,1600a DANSK. reference series

475a,5350a, 1300a,1600a DANSK. reference series 475a,5350a, 1300a,1600a Brugsvejledning DANSK reference series INSTALLATION VALG AF MONTERINGSSTED STRØMTILSLUTNINGER TAK fordi du valgte en Infinity Reference effektforstærker. Brugsvejledningen og købsnota,

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520 EUROLIVE SERIES Brugervejledning Version 1.2 Juni 2001 F1220 F1520 B1020 B1220 B1520 B1500X B1800X www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER EUROLIVE-boksene er forsynet med plastikhjørner, der griber

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Engelsk klang til stereofolket

Engelsk klang til stereofolket Engelsk klang til stereofolket Rotel s nye klassiske 15 serie handler mest om surround, men der er også en CD-afspiller og en forstærker, der spiller engelsk, som englænderne tror, de bygger hifi Af Knud

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact introduktion af SA exact SA exact er en universalhøjttaler, der tilbyder topklasse lydkvalitet en langtidsholdbar løsning er altid mere exact Ingen anden højttaler formår at kombinere placeringsfrihed,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav,

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

GTO-5EZ/GTO-3EZ effektforstærker

GTO-5EZ/GTO-3EZ effektforstærker GTO-5EZ/GTO-3EZ effektforstærker Dansk BRUGERMANUAL Hvorfor du bør bruge tid på denne manual Ydelsen af din bils audiosystem afhænger lige så meget af kvalitetsinstallering og opsætning, som af kvalitetsudstyr.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

bedre lyd bedre design

bedre lyd bedre design System Audio højttalere bedre lyd bedre design www.system-audio.com indholdsfortegnelse System Audio tør være anderledes historien 3 en anderledes idé om lyd og teknologi 4 SA2K den bedste kompakte højttaler

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL TEKNISK SKOLE FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL OPSÆTNING AF JUSTERBAR UNDERVOGN NÆSTEN ALLE SPORTSUNDERVOGNE PÅ MARKEDET ER EFTERHÅNDEN JUSTERBARE I HØJDE OG HÅRDHED. MEN HVAD BETYDER UDTRYK SOM REBOUND OG

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Tekst og foto Per Buchmann Tre special objektiver til tilt-shift og makro fotografering, optimeret Nikon s nyeste digitale kamera teknikker.

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Velkommen til Geneva sound systems en verden af fantastisk lyd

Velkommen til Geneva sound systems en verden af fantastisk lyd 1 Velkommen til Geneva sound systems en verden af fantastisk lyd Verden er fuld af musik, og vi er stolte over at kunne præsentere en af de eksklusive fortolkere. Uanset om du er til rock eller klassisk,

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

VÆR ORDENTLIGT KLÆDT PÅ NÅR DU KØBER HIFI- ELLER SURROUND SYSTEM

VÆR ORDENTLIGT KLÆDT PÅ NÅR DU KØBER HIFI- ELLER SURROUND SYSTEM TUNE-DEM Tune-dem [ tju:n dem] subst. - en, uden pl. 1. forkortelse af det en gelske ud tryk tunedemonstration. Metode udviklet af den skotske virksomhed Linn til evaluering af hifi- og surround systemer.

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

www.littmann.dk Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm 3M a/s 3M Littmann

www.littmann.dk Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm 3M a/s 3M Littmann Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm Sort Marineblå Bourgogne 3200BK27 3200NB 3200BU www.littmann.dk 1. 191 kardiologer, hvoraf de fleste

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Den gode, den onde og den grusomme

Den gode, den onde og den grusomme Den gode, den onde og den grusomme Af: Kim Olsen - 23/8-2012 Nerds.dk tester iphone højttalere med hifi ambitioner Markedet for ipod-højttalere er mildest talt uoverskueligt og fyldt med store forskelle.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Vandtæt Badeværelses TV

Vandtæt Badeværelses TV Vandtæt Badeværelses TV 1 Luksuriøs tilføjelse til dit badeværelse... den vandtætte fladskærm Designet af et luksuriøst badeværelse behøver ikke stoppe ved den store bruseniche, spabadet eller granitgulvet.

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Mondo-serien Matic-serien TH-serien. Mondo Matic TH THa. Kaffefilter

Mondo-serien Matic-serien TH-serien. Mondo Matic TH THa. Kaffefilter Mondo-serien Matic-serien TH-serien Mondo Matic TH THa Kaffefilter Ve r d e n o v e r e n s m a g a f k v a l i t e t Den herlige duft er afslørende... frisk kaffe! Brygget med et filter, så du virkelig

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere