Akustisk værktøjskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akustisk værktøjskasse"

Transkript

1 Akustisk værktøjskasse TEST Af Michael Madsen Siden vi testede den rumkorrigerende digitale forforstærker RCS 2.0 fra Tact (HF 8/2000), er der sket en hel del hos Tact, både på scenen og bag kulisserne. I dag er Peter Lyngdorf primært anvarlig for udviklingen af Tact s forstærkere, mens den amerikanske afdeling har hovedansvaret for rumkorrektion. Denne nye ansvarsfordeling har dog ikke ændret på at Peter Lyngdorf, som en anden Bob Dylan, turnerer verden tynd på sin never ending tour, hvor han demonstrerer digital rumkorrektion med sit altid lige overbevisende engagement. Rumkorrektion - pro et contra Der er både inkarnerede tilhængere og modstandere af digital rumkorrektion, ligesom der stadig er forbløffende mange, der endnu ikke har forstået en brik af hvad det går ud på. I visse kredse mødes begrebet rumkorrektion ligefrem med åbenlys skepsis. Hvad skal vi med digital rumkorrektion? - er det ikke bedre at holde sig til Tact RCS 2.2x rummer alt hvad hjertet kan begære af værktøjer til akustiske grov- og fintrimninger Produkt: Tact RCS 2.2xAAA og Tact SDA 2175 Information: HiFi Klubben, Pris (ca.): kr. / kr. analog og så i stedet at regulere rummets akustik på god gammeldags manér med absorbenter og diffussorer?. Måske er det blot ordet korrektion, der trigger... Men hvad går det her da ud på? Er det en mirakelkur, der løser alle problemer ned til sidste bit og derefter blot gør det til en sand fryd at lytte til musik, ligegyldigt hvilket udstyr du har og hvor du vælger at stille det op? The answer my friend is... Nej, svaret blæser ikke i vinden, for svaret er et rungende NEJ, det er - stadig - ikke ligegyldigt hvilket udstyr du har og hvor du stiller det op. Digital rumkorrektion er et stærkt værktøj, der kan rette op på mange af de uheldige egenskaber, der præger selv det mest ideelle lytterum. I visse tilfælde kan digital rumkorrektion give en forbedring, der er så stor, at skiftet til bypass er en gevaldig nedtur af den slags, som kun den tidligere irakiske informationsminister kan finde argumenter imod. Det siger sig selv, at digital rumkorrektion har til formål at gøre noget ved rummet, men i praksis kan det dog også rette op på visse skævheder i selve anlægget, ikke mindst på højttalernes klangbalance. Af fysiske årsager kan ethvert lytterum akustisk set deles op i områder. En lavfrekvensdel, hvor rummets resonanser (dets stående bølger ), vil dominere over enhver højttalers frekvensgang, hvorimod det i resten af området (fra nogle få hundrede Hz og opefter), primært er højttalerens frekvensgang og dens udstrålingsmønster, der afgør den klangbalance vi oplever, når vi lytter til anlægget. Praktisk erfaring med digital rumkorrektion har lært os, at rumkorrektionen kan gøre noget ved rummet og en hel del ved højttalernes balance, men at stort set alle de øvrige lydmæssige kakrateristika ved elektronik, kabler osv. sjældent påvirkes nævneværdigt af rumkorrektionen. Det er i gro- 22 HIGHfidelity 4/04

2 ve træk udelukkende klanglige egenskaber der direkte kan henføres til frekvensgang, der kan ændres på. Det kan f.eks. dreje sig om en rørforstærker med stor udgangsimpedans eller lignende åbenlyse afvigelser, som rumkorrektionen også gør noget aktivt ved. Sagt med andre ord, så ændrer digital rumkorrektion ikke ved de enkelte komponenters sjæl, men gør det tvært imod lettere at lære dem at kende på godt og ondt. Det er således bestemt ikke min erfaring, her efter flere års flittig brug af digital rumkorrektion, at forskelle mellem f.eks. kabler og forstærkere får mindre betydning af den grund. Faktisk forholder det sig nærmest omvendt, fordi man med korrektionen bedre kan høre selv de mindste forskelle, når først rummets indflydelse og højttalernes klangbalance er kommet under kontrol. Opdateret hardware Vi tager hardwaren først. De mest iøjnefaldende forskelle på 2.0 eren og 2.2x eren er, at sidstnævnte, der altså er emnet for denne test, har en stor - endda meget stor - volumenknap og et stort og usædvanligt informativt display. Og at den nu også kan leveres med sort front. 2.2x har endvidere et ekstra sæt udgange på såvel analog som digital form. Disse udgange er dedikeret til én eller to subwoofere. I moderne terminologi hedder det henholdsvis 2.1 eller 2.2 modes, hvor den mere enkle opstilling uden subwoofere blot benævnes 2.0. Tact 2.2x behersker alle tre modes, hvor forgængeren RCS 2.0, som navnet fortæller, kun håndterer to kanaler uden dedikerede udgange til subwoofere. Det er Peters Lyngdorfs erfaring, at man ideelt bør råde over to subwoofere og at disse bør placeres i hjørnerne bag hovedhøjttalerne, altså i en 2.2 opstilling. Til formålet har Tact udviklet et sæt meget specielle bassystemer, der både er specialdesignede til hjørneplacering og til at blive heftigt korrigeret rent frekvensmæssigt ved hjælp af en Tact 2.2x. Her i denne runde har vi dog valgt at koncentrere os om de ændringer man kan opleve, når man går fra den ældre model 2.0 til den nye 2.2x er i en opstilling med kun én subwoofer og et sæt hybrid-elektrostater. Konkret er der tale om et sæt Martin Logan Aeon højttalere og en Depth subwoofer, ligeledes fra Martin Logan. Vi har altså her valgt at fokusere på de generelle forbedringer af lyd og betjening og på 2.1 konfigurationen. Meget mere end det Selv om Tact 2.2x af de fleste bliver betragtet som en rumkorrektionsenhed, forholder det sig faktisk sådan, at rumkorrektionen blot er en af de mange avancerede features, som denne værktøjskasse indeholder. Tact 2.2x er en avanceret forforstærker med en lang række indbyggede features, der gør den til et naturligt midtpunkt i anlægget. I den fuldt udbyggede version, har Tact 2.2x såvel analoge som digitale indog udgange. Den har desuden en særdeles fleksibel tonekontrol med bas-, mellemtone- og diskantregulering med justerbare skæringsfrekvenser. Den har desuden en fuldt udbygget 12-bånds parametrisk equalizer. Den digitale volumenregulering opererer med en opløsning på 0,1 db. De analoge indgange samples med 192 khz/24 bit, mens ethvert digitalt indgangssignal opsamples (sample-rate konverteres) til 192 khz, uanset dets oprindelige format. Internt foregår al processing på basis af 192 khz og 48 bit ordlængde, så enhver form for støj og forvrængning holdes uden for det 24 bit dynamikområde, som audiokanalerne har at byde på. På de digitale udgange kan man vælge mellem sample-rates på 44,1, 48, 88, 96 og 192 khz. De digitale udgangssignaler er (i lighed med de tilsvarende indgange) tilgængelige i henholdsvis balanceret, ubalanceret og optisk form. De analoge ind- og udgange er tilgængelige såvel som balancerede som ubalancerede signaler. Til forskel fra 2.0 eren som vi har haft stor glæde af i de seneste år, har 2.2x eren et yderst fleksibelt digitalt delefilter, der giver flere muligheder, ikke mindst i forbindelse med dedikerede subwoofere, hvad enten man råder over én eller to sådanne. Da subwoofere ideelt bør placeres radikalt anderledes i rummet end hovedhøjttalerne, er det traditionelt et problem at få de to sektioner til at arbejde ordentligt sammen. Det er der flere grunde til, som vi skal komme tilbage til senere, men et af de store problemer er at få udlignet forskellen i afstand fra lyttepositionen til henholdsvis hovedhøjttalerne og subwooferne. De i alt fire udgangskanaler kan hver især forsinkes i intervallet 0 til 78,12 ms med en opløsning 4/04 HIGHfidelity 23

3 på 10 us, hvilket svarer til at korrigere for forskelle i afstand på op til 26,6 meter med en opløsning på 0,34 cm. Som det foregående allerede har afsløret, er 2.2x i den fuldt udbyggede version udstyret med såvel AD- som DA-konvertere og disse er af endog meget høj kvalitet. Af hensyn til rumkorrektionen er 2.2x udstyret med et par RS232 porte (ind- og ud) til PC-kobling, der ved hjælp af den medfølgende software og målemikrofon gør det muligt at foretage de akustiske målinger, der er en forudsætning for at udnytte rumkorrektionen. Hvis digital rumkorrektion ikke er foreneligt med ens religion, kan man undlade at benytte den, men alligevel have glæde af softwaren og mikrofonen, der faktisk udgør et ganske glimrende stykke akustisk måleudstyr, der f.eks. kan være en hjælp til at justere den parametriske equalizer. Desuden kan den, der eventuelt selv konstruerer højttalere eller som har mod og lyst til at tweake lidt (eller meget) på sine højttalere, have stor gavn af 2.2x erens indbyggede målefaciliteter. Som det fremgår er det altså ikke alene en rumkorrektionsenhed vi her tester, for reelt er rumkorrektionen i denne inkarnation blot en af mange features, der her tilbydes i ganske unik konstellation. Værktøjskassen I AAA versionen er Tact RCS 2.2x ikke blot en avanceret forforstærker, den er også en digital up-sampler, et avanceret elektronisk delefilter, en fleksibel digital parametrisk equalizer/tonekontrol. 2.2x eren er desuden en high-end AD- og DA-konverter, foruden at den altså er en unik rumkorrektionsenhed. Hvis man tilfører et analogsignal til indgangene er det vigtigt at have styr på sine signalniveauer, for at sikre en optimal udstyring af AD-konverteren. Bl.a. derfor er 2.2x eren udstyret med en enkelt rød lysdiode, der blinker når det digitale signalniveau overskrider et forudbestemt niveau, som man som bruger frit kan definere via options i menuen. Den feature der frem for noget adskiller en forforstærker fra så mange andre apparater er, at den kan regulere niveauet man lytter ved. Fra forgængerens front foregik det ved hjælp af to små knapper, én for up og én for down. Med 2.2x eren er denne funktion udlagt som en MEGET stor forholdsvis letløbende drejeknap, eller rettere hjul, der i kraft af sin inerti af sig selv villigt fortsætter en hel omgang rundt, hvis man blot giver den et pænt skub. Hvor stor effekt man ønsker at hjulets rotation skal have på lydniveauet, kan man tilpasse til sin individuelle smag via menuen. Når man først har vænnet sig lidt til det, er det store hjul en fremragende detalje, der er ganske vanedannede. Du skruer garanteret oftere op eller ned for dit anlæg end du selv er klar over, så det er ikke nogen helt uvæsentlig detalje ved en forforstærker. På dette konkrete punkt er der altså tale om en forbedring af dimensioner i forhold til 2.0 eren. En ganske nyttig feature i forbindelse med det store volumen-hjul er den såkaldte max volume setting, en praktisk feature, som denne artikels forfatter godt tør tage æren af at have opfundet. Efter lidt en uddybende korrespondance med Madrigal (Mark Levinson), fandt de ideen tilstrækkelig innovativ til kort efter at implementere den i No. 38(0)(s) forforstærkerne. Siden har også andre indført den samme feature, der altså nu også er at finde på Tacts menukort. Filtre 2.2x eren byder på en overvældende mængde af lav- og højpasfiltre, som brugeren frit kan vælge og kombinere efter behag. Frekvensmæssigt kan man vælge sine frekvenser i intervallet 50 til 325 Hz (380 Hz v. 4. orden) med 5 Hz spring. Men ikke nok med det: man kan vælge sin filterskarphed (filterets orden ) fra 1. orden/2. orden (højpas/lavpas) til 10. orden (begge sektioner). 1., 2., 3., og særlige tilfælde 4. ordens filtre er realiserbare og almindelige i konventionelle analoge såkaldt passive filtre med spoler og kondensatorer. Også i de såkaldt aktive filtre af den analoge type er det sjældent at støde på filtre med større stejlhed end 4. orden. Men så snart vi, som her med Tact 2.2x, bevæger os over i det digitala domæne, er filtre med en stejlhed på op til 10. orden tilgængelige. Et 10. ordens filter har en stejlhed på 60 db pr. oktav. Det betyder at hvis du f.eks. laver et højpasfilter med en delefrekvens på 100 Hz, vil 50 Hz være dæmpet med 60 db og 25 Hz med yderligere 60 db altså med 120 db. Hvis vi i stedet havde valgt en pas- Tact 2.2xAAA har en ganske ok båndbredde, men under lup anes en diskontinuitet i 3-5 khz området på +/-0,03 db, formentlig fordi to processorer deles om opgaven. 24 Ved fuld udstyring (0 dbfs, 1 khz, 16 bit) af digitalindgangen, aflæses THD+N på analogudgangen (bypass) til 0,0017% og det er 2. orden der dominerer. Når testsignalets opløsning øges til 24 bit, sænkes støjgulvet og THD+N reduceres til 0,0012%. Bemærk den jævne fordeling af 2.,3.,4. og 5. harmoniske. HIGHfidelity 4/04

4 siv løsning af 4. orden med samme delefrekvens, ville dæmpningen ved 50 og 25 Hz kun have været henholdsvis 24 og 48 db og det er en ganske markant forskel, der i øvrigt er langt, langt mere hørbar end man skulle forvente det, når man lytter til det filtrerede signal alene. Med et 10. ordens filter ved f.eks. 100 Hz er bassen pist væk. Lytter man tilsvarende til subwooferen efter en 10. ordens filtrering ved 100 Hz, er alt andet end bassen helt og aldeles væk - en ganske fascinerende og for de fleste helt uvant og overrumplende og lærerig oplevelse. Subwoofere kræver kompensation og delay Hifi-højttalere af en vis kaliber placerer man som bekendt nødigt for tæt på lytterummets bagvæg endsige i dets hjørner. Det man først og fremmest tilstræber når man leder efter en god placering for sine højttalere, er at opnå et troværdigt perspektiv i stereobilledet, hvilket normalt fører til en placering af højttalerne i mindst omkring én meters afstand fra rummets bagog sidevægge. Traditionelt placeres subwoofere derimod enten mod bagvæggen mellem de to fronthøjttalere, hvis man kun har én subwoofer eller alternativt placeres de i nærheden af, eller i, selve hjørnerne bag hovedhøjttalerne. Her kobler de bedre til rummet siger man, og det er der så afgjort noget om. Subwoofernes gode kobling til rummet har både fordele og ulemper. En af fordelene er at forvrængningen reduceres, fordi subwoofernes membraner skal bevæge sig mindre for at opnå et givet lydtryk.. Den største ulempe er at frekvensgangen bliver ujævn, fordi de basale rumresonanser anslås kraftigt. En anden ulempe er at forskellen i afstand mellem hovedhøjttalerne og subwooferne giver en tidsmæssig forskel, simpelthen fordi lyden fra subwooferen ankommer senere til lyttepositionen end lyden fra hovedhøjttalerne. Tact 2.2x rumkorrektionen og dens opdeling i separate kanaler til hovedhøjttalere og subwoofere, gør det muligt at råde bod på alle de klassiske problemer med separate subwoofere. Den ujævne frekvensgang kan rettes op og problemet med tidsforskydningen kan udkompenseres ved at forsinke signalet til hovedhøjttalerne, svarende til den tid som forskellen i afstand til lyttepositionen giver anledning til. Men der er faktisk endnu en ganske afgørende fordel ved hele dette koncept med separate og korrigerede subwoofere. Desværre er den tekniske forklaring temmelig langhåret (det er noget med minimum og ikke-minimum fasesystemer og den slags...), men konsekvensen er at de hjørneplacerede subwoofere - i modsætning til subwoofere (eller bashøjttalerne i store højttalersystemer) placeret ude på gulvet - teoretisk kan kompenseres til en lineær respons i såvel frekvens- som i tidsdomænet. Og det er jo en yderst interessant viden at ligge inde med, når man har en et apparat som Tact 2.2x til sin rådighed. Opdateret software Implementeringen af rumkorrektionen er i høj grad afhængig af den PC-software, der følger med og ikke mindst dens brugervenlighed. Fra 2.0 eren til den her testede 2.2x er er der sket en hel del udvikling på såvel soft- som hardware fronten. Mange funktioner kan styres alene via det store display, men det er dog stadig en ubetinget forudsætning for at udnytte rumkorrektionen optimalt, at man råder over en PC, der dog kun behøver at være til rådighed under selve måle- og programmeringsfunktionen. En lang række korrektioner og finjusteringer kan efterfølgende gøres uden PC og sågar imens musikken spiller. Sidstnævnte er ikke mindst af vigtighed i forbindelse med equalizeren og tonekontrollerne. Vi har kun ros til overs for den nye software, der for den uindviede måske kan virke noget overvældende, men som reelt er så brugervenlig som den slags vel overhovedet kan blive. De enkelte menuer og options er over- 26 HIGHfidelity 4/04

5 skuelige og hjælpe-teksterne er uddybende og lettilgængelige. Det kræver en del indsigt i akustik at forstå og udnytte alle de mange features, men en Quick Setup procedure gør det let at komme i gang. For den, der oplever opgaven på linie med at styre en jumbojet, svarer denne Quick Setup procedure nærmest til at slå maskinen over på autopilot, hvorefter man blot har til opgave at fortælle systemet i hvilken lufthavn man ønsker at lande. Grafikken er indbydende og overskuelig og bedst af alt: softwaren er klippestabil og i hele testperioden fandt vi slet ingen bugs i softwaren, der styrede 2.2x eren via et godt 20 meter langt kabel - glimrende. Blandt de nye eller radikalt ændrede features er en PC-remote, der gør det let at styre forforstærkeren i daglig brug via PC - en, hvilket kan være nyttigt hvis man f.eks. 4/04 HIGHfidelity sidder og arbejder ved sin PC, mens Tact - en spiller i et tilstødende rum. Et eksempel på en anden opdateret feature er en fiks lille calculator, der på den særlige Dual Domain screen er et godt værktøj, hvis man ønsker at regne på før/efter forskelle i filtre etc. Mulighederne er her nærmest uendelige. Ny effektforstærker I denne test benyttede vi, foruden de allerede nævnte højttalere fra Martin Logan - model Aeon og subwooferen Depth - den helt nye effektforstærker SDA 2175 fra Tact. Tact SDA 2175 er meget enkel og ligetil, men den er samtidig meget tillidsvækkende, enkelte vil nok ligefrem finde den steril eller anonym i sin fysiske appearance. Teknisk set er der tale om en forstærker af switch-typen, der i lighed med f.eks. ICEpowers løsning, ret beset er en analog forstærker med analoge in- og outputs, men som følge af PWM-princippet er totalt fri for de traditionelle problemer med crossover forvrængning, som jo ellers i varierende grad har plaget mere konventionelle forstærkere i umindelige tider. Denne nye Tact effektforstærker er altså ikke en power DA-konverter som f.eks. Tact Millenium, der konverterer de digitale inputs til det analoge output helt henne ved højttalerudgangen. I forbindelse med Tact RCS 2.2x er denne forskel ganske vigtig, da en del af opsætningsmenuen kræver at man er klar over denne forskel, idet de rent digitale forstærkere kræver et ureguleret digitalt output fra forforstærkeren. Tact SDA 2175 kan altså i denne henseende betragtes som en ganske konventionel analog forstærker, om end den rent teknologisk altså er ganske utraditionelt opbygget. Den nye effektforstærker er specificeret til ikke mindre end 2 x 375 W i 4 ohm. Og som vores målinger også demonstrerer, sker det med en særdeles lav forvrængning. Lyden Alene den opdaterede elektronik i RCS 2.2x giver et ikke ubetydeligt kvalitetsløft til lyden i forhold til forgængeren, der jo ellers bestemt ikke var tabt bag en vogn. I begge tilfælde er de benyttede AD- og DAkonvertere af særdeles høj klasse, men her i den nye variant med opsampling og nyere chips på afgørende steder, har lyden altså fået et tydeligt løft, der især manifesterer sig i en besnærende frigjort og detaljeret top. Det skulle dog hurtigt vise sig at blive de dedikerede subwooferkanaler og de tilhørende optimeringer, der skulle gøre denne test til en af de mere uforglemmelige og ikke mindst lærerige oplevelser. Hvem havde troet at skift mellem delefrekvenserne 130 og 135 Hz skulle få markante følger for den resulterende lydoplevelse? Eller hvem havde troet at et skift fra et 10. til et 6. ordens filter til hovedhøjttalerne ville gøre stereobilledet markant bredere, selv ved en delefrekvens, der er placeret så lavt som 135 Hz? Og hvem havde troet at en eller (helst) to subwoofere generelt bør deles højest muligt i frekvens og helst usædvanligt skarpt? Markedets mange subwoofere lider altså generelt af en stor og meget afgørende 27

6 fejl: deres indbyggede filtre er langt fra stejle nok. Her er hverken 2., 3. eller 4. orden nok, nej man skal op på en langt større stejlhed for virkelig at få glæde af at have en subwoofer i sit system. Hvor stor en forbedring man opnår med rumkorrektionen er i høj grad dikteret af de benyttede højttalere og lytterummets beskaffenhed. Når højttalerne i forvejen er velvalgte og godt placeret i rummet, kan forskellen med og uden korrektion være relativt beskeden, når man ser på det resulterende filters frekvensrespons, men når man lytter til resultatet har vi aldrig oplevet andet end at stabiliteten i lydbilledet er blevet strammet markant op og at hele lydbilledet virker mere glat og indbydende. Er man ikke 100% tilfreds med klangbalancen kan man til enhver tid vælge en anden targetkurve fra det omfattende bibliotek, eller man kan vælge selv at modificere lidt - eller meget - på den valgte kurve. Som allerede nævnt er de nye konvertere af høj klasse og der er virkeligt hul igennem her. Det samme gælder i høj grad SDA 2175 effektforstærkeren, der er udpræget gennemsigtig, men måske også en anelse kølig i sin klang. Her kommer vi så ind på det med rumkorrektionens rækkevidde, for man kan godt korrigere for kølighed ved at ændre lidt på target-kurven, men man kan alligevel ikke nå frem til helt det samme resultat, som man opnår når man skifter til en mere varmt klingende effektforstærker. Generelt vil vi holde fast ved at en stor del af højttalernes og forstærkernes sjæl lades uberørt af rumkorrektionen. Det samme gælder i udpræget grad forskellen mellem f.eks. signal- og højttalerkablerne. I det konkrete tilfælde var de karakteristiske forskelle vi tidligere har oplevet mellem Nordost Valhalla og den nyeste kabelserie fra Bertram Cables i høj grad intakt, også når rumkorrektionen kobles til. Konklusion Tact 2.2x er i første række en topklasse forforstærker, der helt naturligt kommer til at udgøre anlæggets hjerte. Men den er også en akustisk værktøjskasse med et væld af muligheder, der måske vil afskrække visse potentielle brugere - og det er en skam. I daglig brug er denne forforstærker nemlig særdeles omgængelig og som bruger behøver man ikke at spekulere det mindste over dens store regnekraft og dens mange muligheder. I det daglige skal man blot nyde musikken. De nye muligheder som Tact 2.2x giver for at udnytte en eller eventuelt to subwoofere er en afgørende forbedring, ikke alene i forhold til dens forgænger, men også i forhold til de filtre og justeringsmuligheder, som selv markedets mest avancerede subwoofere er født med. Kun ved et passende delay af hovedhøjttalerne, præcis rumkorrektion og skarp og velplaceret filtrering, er det muligt at få separate subwoofere til at integrere sig helt i lydbilledet. Resultatet er her så overbevisende, at når man først har prøvet det, er der ingen vej tilbage. Den nye effektforstærker er åben og klar i sin spillestil, men den leverer varen og er generelt lidt af et fund til prisen. Samtidig matcher den både designmæssigt og rent teknologisk, men den har alligevel blot fungeret som en lidt anonym arbejdshest i denne konstellation, hvor den har til opgave at ekspedere signalerne fra Tact 2.2x videre til højttalerne - men hvilke signaler! Effektkurverne knækker ved 215, 350 og 525 W i 8/4/2 ohm. Til denne og en del af de følgende målinger er der anvendt et simpelt 2. ordens 20 khz lavpasfilter. Tact SDA 2175 har en udpræget lav forvrængning. Her, hvor der målt under afsættelse af 80 W i 8/4/2 ohm, ligger THD+N forløbene lavt i hele audioområdet. Når forstærkeren afgiver 80 W i 8 ohm, aflæses THD+N til 0,0085%. Det er generelt de ulige harmoniske, der dominerer spektret. Bemærk den særdeles lave grundstøj. Hvis de 80 W i stedet afsættes i en belastning på 4 ohm, reduceres forvrængningen (THD+N) til 0,0074%, og det er stadig de ulige harmoniske, der præger billedet. Når belastningen reduceres til 2 ohm, falder THD+N aflæsningen til 0,0012%. Bemærk at forstærkerens symmetri reducerer de lige harmoniske yderligere. Under impulsbetingelser (1 per. 1 khz sinus) når strømmen op på 7,5/15/28,7 A i henholdsvis 8/4/2 ohm. I torturbelastningen på 0,6 ohm lukkes ned ved 31,2 A. 28 HIGHfidelity 4/04