DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005"

Transkript

1 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens Otto Jarløv, Jens Jørgen Christensen, Camilla Christensen, Poul Kjældgaard, Alice Friis Møller, Birgitte Tønning, Kirsten Paulsen, Christian Brandt, Dominique Monnet, Robert Skov, Niels Frimodt-Møller Kunne ikke deltage: Niels Høiby, Brita Bruun, Bente Olesen, Michael Kemp, Hans Erik Busk, Ram Dessau, Hans Jørn Kolmos, Per Søgaard, Steffen Strøbæk, Per Schouenborg, Brian Kristensen, Jørgen Prag, Tove Højbjerg, Henrik Schønheyder Referat: 1) Resultater af EARSS External Quality Assessment: Robert gennemgik resultaterne fra de danske deltagere (Appendiks 1 og Appendiks 2 vedlagt). S. aureus Methicillin: For MRSA er det nødvendigt at anvende Mueller-Hinton tilsat 2% natriumklorid, hvis man vil foretage MIC bestemmelse, da andre medier giver for lave MIC bestemmelser, og isolaterne kan derfor fremtræde falsk følsomme. MIC bestemmelse med Cefoxitin frarådes af NCCLS (i modsætning til disk/tablet diffusion), Vankomycin: Disk/tablet diffusion for vankomycin og stafylokokker kan kun og endda dårligt anvendes for ægte VRSA, altså med vana gen. Som screeningsmetode for VISA-stammer kan den ikke anvendes, da man ikke finder de resistente subpopulationer. VISA stammer er stort set kun beskrevet i MRSA isolater (ses kun ved isolater med syg cellevægsdannelse). Den bedste metode til detektion er E-test på Brain Heart infusion plader dette gøres rutinemæssigt på alle MRSA der indsendes til Stafylokoklaboratoriet besked gives straks ved fund af VISA stammer. Pneumokokker: Penicillin: E-test for penicillin skal aflæses således, at man altid runder op til den internationalt anerkendte to-fold fortyndings serie (går gennem 1,0). Dvs. at 1,5 oprundes til 2, og stammen bliver derved resistent. Clindamycin: Man kan ikke detektere clindamycin-resistens med E-test; det kræver dobbelt-disk metoden, hvor erythromycin disk og clindamycin disk lægges så tæt på hinanden (fx 2 cm fra centrum til centrum), at induktionen af clindamycin kan ses som ændring af zonen (D-form) 1

2 Enterokokker: Vankomycin: Testning for E. faecium og vancomycin, for vanb med disk diffusion giver ofte falsk følsomme resultater. Dette er vist både i en nordisk stamme udsendelse samt i et arbejde foretaget på KMA Herning. Det blev fremført at klinisk relevante stammer, hvor man overvejer at bruge vancomycin bør testes med MIC/Etest. E. coli: ESBL: Flere fandt, at E-test ESBL-testen faldt ud som ikke aflæselige / ikke tegn på ESBL. Ved afprøvning i AAS fandtes: 7215: CT>16; CTL 0.5 Ratio>32 =ESBL POS TZ 4; TZL 1,5 Ratio 2,7 = ESBL neg 7216: CT: fantomzone; CTL ESBL POS TZ>32; TZL 0.25 Ratio>128 = ESBL POS De laboratorier, der havde anvendt dobbelt disk metoden, både cefotaxim +/- clav., og cefpodoxim +/- clav, fandt alle, at stammen var ESBL positiv. ESBL-testning blev gennemgået af Dennis (Appendiks 3 vedlagt): Som screening anbefales cefpodoxim (10 mcg disk, (isosensitest uden blod), R < 23 mm ). Dette er en højsensitiv metode men fanger en del isolater, der er ESBL negative, disse isolater vil dog oftest have en anden resistensmekanisme, som ud fra et behandlingssynspunkt vil gøre, at isolatet er 3. generations cephalosporin resistent (ampc). Genta-R og cefur-r E. coli og Klebsiella bør testes for ESBL e.g. fra dansk materiale var 60% af cefur-r stammer ESBL-pos. Det blev diskuteret, om man ikke kunne gøre som i Sverige og kun have et indikator cephalosporin på pladerne og derefter kun gå videre med de isolater, der blev fundet R. Svenskerne bruger cefadroxil, som også anvendes i Viborg men stoffet er ikke markedsført i DK (det er cefpodoxim ii øvrigt heller ikke). Muligvis er cefadroxil bedre end cefpodoxim til at screene for ESBL bør afklares. Der blev udtrykt skepsis over risikoen for, at der kunne forekomme isolater, der ville være cefadroxil-s / cefpodoxim S men cefur-r. Gunnar Kahlmeter oplyste (telefonisk) på baggrund af data i Växjö, at få % stammer vil være cefadroxil-s / cefpodoxim S men cefur-r, men at begge stoffer har høj sensitivitet overfor ESBL isolater. Hans forslag er: at teste for både cefadroxil / cefpodoxim samt cefuroxim på pladen i prøver med invasive stammer. I urinprøver, hvor man ikke planlægger anvendelse af cefuroxim eller andre cephalosporiner vil det derimod være nok at have cefpodoxim på pladerne. 2

3 Gruppens forslag: 1) SSI indsamler ESBL-stammer fra KMA er i DK 2) SSI producerer et sæt (med kendte mekanismer) der kan sendes ud til alle lab (et panel af stammer med ESBL og andre relevante beta-laktamase) 3) Undersøgelse for cephalosporin resistens i rutinen: - Invasive prøver: cefpodoxim samt cefuroxim - Urinprøver fra praksis: cefpodoxim Isolater der er resistente for én af ovennævnte undersøges nærmere mhp mekanisme. 2) ISO standard for resistensbestemmelse og NCCLS møde Robert orienterede om arbejdet i ISO-standardiseringsgruppen, hvor han er DSKM s repræsentant. Der foreligger nu et forslag til standard for reference metode til resistensbestemmelse for ikke kræsne aerobe bakterier(mikrotitter med Mueller Hinton bouillon) (Appendiks 4 vedlagt). Denne kan fås ved henvendelse til RSK eller Jens Møller. Kommentarer til standarden kan sendes til Robert, der er indsigelsesfrist 1. maj dvs de skal gerne foreligge senest 15. april. Robert rapporterede endvidere fra deltagelse i NCCLS s halvårlige møde i Florida, USA. Mødet er meget præget af politik, da en række organisationer er repræsenteret (FDA, industrien, forskere, NCCLS selv osv). Highlights: Karen Bush gav en præsentation om den tiltagende anvendelse af genotypisk fremfor fænotypisk resistens illustreret ved ESBL, hvor der er påvist talrige mutationer forskellige steder i genet, men ikke alle af disse medførte ændring i følsomheden. Neisseria: der blev fremlagt data mhp om der kunne laves en metode for resistensbestemmelse ved disk diffusion det nedslående var, at de 2 antibiotika der virkede dårligst og faktisk uacceptabelt, var penicillin og ampicillin Robert vil drøfte dette med Steen Hoffman) Mycoplasma: Man er i gang med at beskrive en metode til resistensbestemmelse af Mycoplasma. 3) Beskrivelse af metoder og nye zonediameter data. Beskrivelse af metoder (fremstilling af inokulum, aflæsning af hæmningszonen og anvendte zone breakpoints, Appendiks 5 vedlagt): Der var vedr. inokulum indkommet metoder fra 3 KMA er, 1 havde leveret tidligere. Breakpoints indkommet for en del antibiotika/stamme kombinationer. Der mangler stadig indrapportering fra en række afdelinger. Nye data på kontrolstammen ATCC og rutine E. coli: 3

4 Der er blevet kun sendt data fra 5 afdelinger (4 som elektroniske data). En del af problemet er, at referatet var kommet for sent. Et andet problem er, at afdelinger ikke ved, hvordan man trækker data ud fra deres system. Udtræk af resultater til indsendelse: MADS systemet: Jens Møller har et program til dette formål. Dette kan nemt sendes til MADS-brugere. Hans Erik Busk har også lavet et program for MADS. ADBakt systemet: det kan muligvis gøres med den nye version Jens Otto Jarløv undersøger dette. Konklusion: For at kunne fortolke resultater om ATCC E. coli stammen og de rutine E. coli skal der indsendes data fra flere afdelinger. Elektroniske data, der var indsendt for januar mødet samt alle data der bliver indsendt senest 9. maj præsenteres på næste møde. 4) Indrapportering af E. coli data til EARSS Dominique gennemgik de aktuelle EARSS data (Appendiks 6 vedlagt). Den interaktive EARSS database kan ses på Pt. indsender de danske lab. via SSI data for S. aureus og pneumokokker. Hvordan sender vi data for E. coli? Pga. E. coli stammer fra bloddyrkninger ikke sendes til SSI, skal man bruge elektroniske data. Disse kunne filtreres for dobbelte isolater lokalt, før de bliver sendt til SSI, Eller afdelinger kunne sende rådata, der bliver filtreret af SSI. Derefter kan SSI oversætte data til EARSS format og sende dem videre til EARSS. Konklusion: Hvis det teknisk kan lade sig gøre, vil mange gerne sende data til SSI for at oversætte til EARSS format og sende videre til EARSS. Gruppen vil starte med E. coli fra blod og spinalvæske fra Dominique sender instruktioner vedr. format, data der skal trækkes, osv. 5) Indrapportering til/fra DSKM-resistensgruppen, DANMAP og EARSS En del forskellige personer kontaktes vedr. ovennævnte grupper, men det ville være nemmere, hvis der var en enkelt person, der blev kontaktet mhp møder mm. Referatet vedlægges listen over personerne (Appendiks 7). Afd. melder tilbage, hvilke personer der repræsenterer afd. i de forskellige projekter helst den samme? Gruppens aktiviteter kunne være mere synlige i Danmark og internationalt, hvis gruppen havde et navn/akronym. Navnet DANRES er forslået. 4

5 Notat: Det ser ud til at domain-navne samt ikke er brugt pt. og skulle reserveres/købes for yderligere brug af DANRES-gruppen. Til sidst kunne den rigtige Internet-adresse være med link fra alle andre adresser til denne. 6. Næste opgaver: Referat fra dette møde sendes ud af SSI senest 25. februar Der laves et ESBL-stammersæt (DSH er ankermand) som udsendes fra SSI Domain-navne vedr. DANRES (se notat) reserveres/købes Dominique sender 2 separat breve: det 1. vedr. DANMAP data for 2004 og instruktioner for udtræk og det 2. vedr. udsendelsen af 2004 E. coli data for EARSS, begge senest 15. marts Afdelinger melder tilbage til Dominique hvilke personer der er kontaktpersoner for afd. i de forskellige projekter: DANRES, DANMAP, EARSS senest 1. april. Der kan være flere personer pr. afdeling for DANRES, men der skal alligevel helst kun være én, der er kontaktperson Afdelinger melder Robert om deres kommentarer vedr. ISOstandard senest 15. april Disse afdelinger, der ikke har gjort det tidligere, sender en detaljeret beskrivelse af deres metode inkl. fremstilling af inokulum, aflæsning af hæmningszonen og anvendte zone breakpoints for E. coli. Denne sendes til Dominique Afdelinger fortsætter med daglig måling af zone størrelser på kontrolstammen ATCC for ampicillin, sulfonamid, gentamicin, cefuroxim og nalidixan (eller ciprofloxacin). Data sendes elektronisk eller eventuelt på papir til Dominique Afdelinger fortsætter med at generere zonemålinger ud fra afdelingens rutine på E. coli for ampicillin, sulfonamid, gentamicin, cefuroxim og nalidixan (eller ciprofloxacin). Data sendes elektronisk eller eventuelt på papir til Dominique 7. Næste møde: 24. maj 2005 i Skejby. Indhold: ESBL, ATCC og rutine E. coli data, EARSS-E.coli Der er forslået 2 møder om året, fordeles på Odense, Århus og Kbh. (NF-M, DOM, RSK) 5

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 8. marts 2014 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DBMG-2011. 2012 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2012. opdateret DBMG årsrapport. (11. År)

DBMG-2011. 2012 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2012. opdateret DBMG årsrapport. (11. År) 30. sept. 2014 2012 Årsrapport for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2012 opdateret DBMG årsrapport (11. År) Christian N Meyer, Jens Jørgen Christensen, Marianne Voldstedlund, Jette Bangsborg, Henrik

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00 Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, Andet halvår 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af forløb

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej 02 08 Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej Danske Bioanalytikere 1. feruar 2008 kolofon indhold 2 dbio nr. 02 1. februar

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING JENS SEEBERG WWW.HRACONSULT.DK MAJ 2006 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE-UDDANNELSE EVALUERING INDHOLD FORORD...3 INDLEDNING...4 BAGGRUND...4 PROJEKTETS

Læs mere