Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut"

Transkript

1 Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

2 Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden heraf for medierne Mediernes egne databaser - mediedatabaseloven De presseetiske regler 2

3 Retten til at blive glemt helt grundlæggende Retten til at få oplysninger om sig selv slettet (eller adgangen til dem blokeret), hvis de kan være skadelige for ens person, også i situationer hvor oplysningerne er korrekte og lovlige og allerede måtte være lovligt offentliggjort tidligere Det afgørende er således det tidsmæssige aspekt at behandling af oplysninger med tiden kan blive ulovlig, fordi oplysningerne mister deres relevans En ret detaljeret bestemmelse om retten til at blive glemt ligger i forordningsforslaget (art. 17) Men Google-dommen viser, at retten allerede kan udledes af det gældende direktiv 3

4 Hvad er problemet? Hvis enhver har/får ret til at censurere sandheden om sig selv, går det så ikke ud over ytrings- og informationsfriheden til skade for medierne og dermed den offentlige debat? Hensynet til persondatabeskyttelsen skal ifølge Googledommen (og forordningsforslagets art. 17) afvejes ift. ytringsfriheden Men hvordan skal denne afvejning foretages og af hvem? Altså igen: Det efterhånden klassiske sammenstød mellem persondatabeskyttelse/privatlivsfred og ytringsfrihed 4

5 Google-dommen En spanier klagede over, at internetbrugere ved søgning på hans navn på Google fik vist link til websider fra 1998 med oplysninger om, at hans hus var blevet solgt på tvangsauktion pga gæld til det offentlige Spanieren krævede linkene fjernet eller skjult Sagen forelagt EUD præjudicielt EUD fastslog først, at En søgetjeneste er omfattet af behandlingsbegrebet Google er dataansvarlig i direktivets forstand Google er omfattet af direktivets territoriale anv.område (pga det spanske datterselskab, der agerer som salgsselskab) 5

6 Google-dommen EUD ad det centrale spm. om retten til at blive glemt i relation til navnesøgninger på Google: Den registrerede er ikke forpligtet til først at søge oplysningerne fjernet fra de underliggende websider, før indsigelse kan gøres overfor søgetjenesten Ikke et krav, at oplysningerne er ukorrekte eller ulovlige Kan være uforenelige med direktivet, jf. art. 12, litra b, hvis de er utilstrækkelige, irrelevante eller omfatter mere end nødvendigt I den pågældende sag var dette tilfældet! 6

7 Google-dommen Hvad med forholdet til ytringsfriheden? EUD: Retten til persondatabeskyttelse skal afvejes ift. ytringsfriheden, men går i princippet forud for denne, medmindre der foreligger særlige grunde, fx at den pågældende person har en væsentlig rolle i det offentlige liv Skyldes (vistnok), at den personprofil, der kan tegnes via en Google-søgning, ifølge EUD er væsentlig mere indgribende end en søgning på de enkelte medier hver især 7

8 Dommen rejser adskillige spørgsmål Hvad er Domstolens belæg for at udtale, at hensynet til persondatabeskyttelsen i princippet går forud for hensynet til ytringsfriheden? Hvorfor inddrages Googles ret til informationsfrihed ikke? Hvad er konsekvensen af, at det er søgetjenesten ikke datatilsynene der træffer beslutningen? Vil søgetjenesterne fristes til at imødekomme anmodninger om sletning bare for at undgå ballade? Hvad er konsekvensen af, at det er op til den enkelte person at gøre brug af retten til at blive glemt? Bliver informationen i public domain arbitrær og tilfældig? 8

9 Dommens rækkevidde Er rækkevidden ikke begrænset det vedrører jo trods alt kun direkte navnesøgninger på søgetjenester, og indholdet på de underliggende websider berøres jo ikke? Heroverfor: Muligvis, men det ændrer ikke på, at mængden af tilgængelig og lovlig og korrekt information reduceres, fordi adgangen til den vanskeliggøres betydeligt Og at det sker på et arbitrært grundlag, fordi det er op til den enkelte selv at begære sletning Samlet set derfor muligvis et væsentligt indgreb i informationsfriheden til skade for navnlig medierne som formidlere af information til offentligheden 9

10 Mediedatabaseloven Google-dommen vedrører kun søgemaskiner ikke oplysninger i massemediernes databaser, fx arkiverne på deres webtjenester Men stadig flere personer forsøger også at få oplysninger om dem slettet her. Hvad gælder så? Reguleres af mediedatabaseloven (MDL, lov 430/1994), idet persondataloven som ellers ville gælde ikke gælder for medier omfattet af MDL MDL gælder for informationsdatabaser, der drives i tilknytning til medier omfattet af medieansvarsloven, jf. dennes 1 For disse gælder der væsentligt lempeligere regler for behandling af persondata (aht. ytringsfriheden) 10

11 Mediedatabaseloven Skelner mellem redaktionelle og offentligt tilgængelige informationsdatabaser De redaktionelle: rene interne baser, som kun anvendes at mediet selv her gælder der ingen begrænsninger i adgangen til at behandle persondata (skal dog være anmeldt til Datatilsynet) og persondataloven finder ikke anvendelse Dvs. ingen ret til at blive glemt 11

12 Mediedatabaseloven De offentligt tilgængelige: baser med indhold, der ikke allerede er offentliggjort Hvornår er noget allerede offentliggjort? For offentligt tilgængelige baser gælder lempeligere krav til persondatabehandling, men dog krav, fx at følsomme oplysninger må ikke opbevares mere end 3 år, medmindre væsentlig offentlig interesse ret til at blive glemt: urigtigt eller vildledende indhold skal efter anmodning slettes, rettes eller ajourføres 12

13 De presseetiske regler Regel om retten til at blive glemt indsat i de presseetiske regler ved 2013-revisionen, jf. pkt. B.8.: Meddelelser offentliggjort i digitale medier vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt. Dvs. en særlig presseetisk norm, der ikke (nødvendigvis) skal fortolkes i overensstemmelse med persondataloven og/eller mediedatabaseloven. Gælder i øvrigt også for juridiske personer 13

14 De presseetiske regler Indtil videre godt 20 afgørelser fra Pressenævnet om reglen. Ingen af afgørelserne giver klager medhold! Nævnet synes at lægge afgørende vægt på, om oplysningerne faktuelt set var korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. Er dette tilfældet, skal der formentlig ganske meget til, før de efterfølgende kan kræves slettet Fx kan oplysninger om en konkurs ikke kræves slettet, selv om konkursdekretet senere ophæves PN synes således at lægge en noget mere restriktiv linje (ift. at få oplysninger slettet) end EU-Domstolen og den, der følger af mediedatabaseloven 14

15 Konklusion EUD har knæsat en ret til at blive glemt ift. personsøgninger på søgemaskiner i visse tilfælde også ift. lovlig og korrekt information Kan muligvis virke begrænsende for informationsfriheden til skade for medierne For de traditionelle massemedier er der også regler om retten til at blive glemt i såvel mediedatabaseloven og de presseetiske regler Men disse regler er væsentligt mere lempelige særligt de presseetiske regler 15

Pressen, personoplysninger og databaser

Pressen, personoplysninger og databaser Pressen, personoplysninger og databaser Af STEN SCHAUMBURG-MÜLLER, lektor, ph.d. ved Juridisk Institut, Afdelingen for Retslære, Aarhus Universitet Behandling af personoplysninger indgår som en helt nødvendig

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut

Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Et overblik De almindelige ansvarsregler gælder også for medierne dog med forskellige modifikationer efter

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

I - Personen og det private... 3 VII - Den private sektor... 11 II - Den moderne informationsteknologi... 4 VIII - Rettigheder...

I - Personen og det private... 3 VII - Den private sektor... 11 II - Den moderne informationsteknologi... 4 VIII - Rettigheder... Databeskyttelsesret I - Personen og det private... 3 1. Privatliv og databeskyttelse... 3 2. Personen... 3 3. Informationelt privatliv... 3 4. Ejendomsret til personoplysninger... 4 5. Reguleringsmetoden...

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Droner og persondataret

Droner og persondataret Droner og persondataret Af professor, dr.jur. Peter Blume Teknologi skaber retligt efterslæb Det er et velkendt fænomen, at ny teknologi eller nye måder at anvende kendt teknologi på i mange tilfælde udfordrer

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Dansk Journalistforbund og Danske Medier. Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik. 8. marts 2013

Dansk Journalistforbund og Danske Medier. Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik. 8. marts 2013 Dansk Journalistforbund og Danske Medier Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik 8. marts 2013 Efter folketingshøringen om medieansvar 9. maj 2012 nedsatte Dansk Journalistforbund

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00737/DA WP 148 Udtalelse nr. 1/2008 om databeskyttelsesproblemer i forbindelse med søgemaskiner vedtaget den 4. april 2008 Arbejdsgruppen er nedsat på grundlag

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx af MILLE RUDBECK-THOMSEN Nærværende specialeafhandling omhandler den kendetegnsretlige regulering af søgeordsbaseret

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger Forslag til Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger 1. Loven regulerer den under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etablerede statslige

Læs mere