Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lene Tortzen Bager: Tankens Museum"

Transkript

1 Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy. I stedet for objektet vælger hun at præsentere os for udsagnet Lenins hjerne i Danmark. Selve genstanden er ikke nødvendig, udsagnet er nok til at starte en tankebane. Et rum for tanken. Udstillingens centrum er ikke genstandene, men de rum, de danner afsæt for. Tankens museum, tankens templum. Et rum til tankens løb. En lakune, som tankens baner kan strække rumligt, hvor tankens linie måske ligefrem kan blive anskuelig, mærkbar, ja beboelig. Men naturligvis også tanken som baglæns bevægelse: et rum til aflæsning af tanke-baner. Tankens Museum bærer tydelige spor af, at her er tænkt. Her har tanker fundet sted. Tankens templum Tankens museum giver rum til tanken og rumliggør tanken. Gennem forskellige scenarier præsenteres en række distinkte genstande, udsagn og medieringer, som sammen udpeger et rum, der endnu er u-forklaret. Det rum jeg allerede har kaldt et templum. Templum betyder egentlig blot et aflukke.(1) I Antikken bliver templum til et helligt sted, et tempel, hvor man kommer for at være nær guderne. Med det Moderne midt i 1700 tallet bliver æstetikken på parallel vis et templum, et selvstændigt rum. Her er det ikke Guds skaberværk, naturen, man søger at komme nær, men derimod det menneskeskabte, og den menneskelige delagtighed i det skabte. I den filosofiske æstetik bestemmes æstetikken som en egen verden, og netop også som et mellem-rum, eine Zwischenwelt, eine Nebenwelt.(2) Et rum mellem naturen og menneskets forståelse af den. Hos den tyske 1700-talsfilosof Immanuel Kant udgør det æstetiske et selvstændigt område for erkendelsen. De sanselige erfaringer ligger udenfor bevidstheden og fornuftens verden af begreb og sprog. Gennem sanselige erfaringer får mennesket således adgang til en verden, der endnu er u-betydet. Et templum, et mellemrum for det endnu ikke betydede, endnu ikke kategoriserede. Æstetikken har altså en lang filosofisk tradition for at være område for oplevelser, hvor den menneskelige fornuft og dens sprog og begreber oplever

2 sin begrænsning, sin ufuldkommenhed. Jean-François Lyotard omtaler den type æstetisk oplevelse som dass es geschieht.(3) Det, der sker, er, at man oplever sin bevidstheds begrænsning overfor det, man erfarer. Man oplever lakuner mellem bevidsthed og erfaring. Et spørgsmål, der har præget både den moderne filosofiske æstetik og den kunstteoretiske diskussion af, hvor det æstetiske er, er spørgsmålet, om mellem-rummet tilhører en anden væren, som kan præsentere sig i værket, eller om det finder sted så at sige hvor som helst. I sin store bog Kant After Duchamp argumenterer Thierry de Duve for, at Duchamps readymade udvider det æstetiske som genstandsfelt.(4) Den fællesmenneskelige erfaring, som Kant byggede sin æstetik på, er også hos T. de Duve et grundlæggende koncentrat i æstetikken. Men som genstandsfelt bliver det æstetiske udvidet til at rumme den konceptuelle åbning af kunsten i modernismen.(5) Den moderne kunsts afsøgninger forandrer bestemmelsen af det æstetiske. Det æstetiske kan i det Senmoderne finde sted hvor som helst. Som udpegende gestus. Den bestemmelse er forudsat i den franske filosof Gilles Deleuzes omfattende, men spredte fremstillinger. Deleuze beskriver en æstetik, der fokuserer på det æstetiske som en tilblivelse. Kunstværket er en vorden, en bliven til. Deleuze udspiler punktet mellem det sker, og det betyder til et eget punkt, det forskudte punkt.(6) Samme interesse for tilblivelse og for forskydninger ser man i Deleuzes arbejde med områder som folder, territorier og de-territorialiseringer.(7) Sprog, bevidsthed og sanselig erfaring, territorier og deterritorialiseringer er dimensioner i æstetikken og i den menneskelige erfaring. Det er også dimensioner ved den verden, der er udmøntninger af erfaringerne: historien, socialismen, krigen, terroren, freden. På mikro og på makro-plan: Verdens historiens makroniveau og den indre undrens mikroskopiske sted. Jytte Høy fokuserer på den indre undren og forbinder tanke, æstetik og den menneskelige erfaring på lige linie. Invitation Tankens Museum er et sted for tanker uden tolkning. Et templum, som rejser sig fra en række scenarier eller begyndelsessteder. Stederne har forskellig materialitet, en papirlap med en doodle fra en længst afsluttet telefonsamtale. Et sted at undre sig. Alle scenarier har en titel, et sted

3 at begynde. Et sted med en historie, Gottwald og Clementis, for eksempel, er huen tabt af historien? eller er den glemt? Sense og non-sense, hvad definerer det ene fra det andet, og lader mellemrummet sig undersøge? Kan det spiles ud til et helt eget rum? Den type spørgsmål, fornemmer man, har været grundlag for udvælgelse og komposition i Tankens Museum. Genstand, titel, komposition, forløb er valg, hvor man genkender Jytte Høys vanlige skarpe sensibilitet for det visuelle, det minimale, for materialitet. I dette tilfælde er udstillingens omdrejningspunkt ikke en række værker. Nej, det er nok så meget rummene i mellem de enkelte scenariers præcise og distinkte forskelle, der udpeger et eget rum, dedikeret til tanken, der ikke allerede føles trang. Et rum for tankens linier til at strække ud, sætte af. Tankens Museum inviterer til at opholde os et sted, der tilsyneladende ikke har mening. Vi inviteres til at bebo dette sted. Et øjeblik. Det vi oplever her, vil uanset associationernes individuelle forløb og tilfældighedens linier fortælle os om et erfaringsfællesskab. Om tankens ankerpægle: kroppen og sanserne. Skulpturens dimension Tankens Museum er en skulptur. En monumental og visuel skulptur af det ikke-synlige. Jytte Høy har sagt, at den monolitiske skulptur er blevet umulig. Men er den mulig på vrangen? Som tankens trådnet i tre dimensioner. Skulpturen rejser sig i kraft af spændet mellem de enkelte scenariers evne til på forskellig vis at udpege det samme vide rum. Det enkelte begyndelsessted har sin genstand og sin visuelle materialitet. Som Rytterstatuen. Som Lenins hjerne. Den store skulpturs støbeform er kun synlig for os i den præcision, hvormed Jytte Høy har udviklet sin metode til - i øvrigt i lighed med naturens forkastninger - at kile sig ind mellem lag. Hun bruger paradokset som et sted, hvor ting ikke kan forenes og som i deres uforenelighed udpeger et område udenfor det velkendte. Et andet redskab er medialitet, transmission af et udtryk til et andet medie. Som genstand som idé som sprog. Eller som skulptur og fotografi og tegning. Og som tern. Jytte Høy bruger overalt naturens frembringelser og det menneskeskabte til at se på mellemrum. Og endelig er der billedhuggerens fornemmelse for

4 dimensionalitet. For kroppens forskellige radier som målestok for rumliggørelse. Dimensionalitet er måske denne store skulpturs væsentligste karakteristika. Som enkelt del og som helhed. Dens installation og rumliggørelse er gjort ud fra en kropsligt og sanseligt moden erfaring om, at kroppen og sansernes erfaringer ikke nødvendigvis giver mening, men betydning. Templum Når vi oplever rummet i Tankens Museum som et templum for tankens linier, oplever og bekræfter vi den menneskelige forundring som et fællesskab. Det er kroppens sanselige genkendelse, dens bekræftelse og affirmation, der gør rummet i Tankens Museum stort. Jytte Høy har skabt en åbning til eine Nebenwelt, et tilblivelses-sted, Og det mest forunderlige er, at Jytte Høy får os til at opleve, at det er lige her. 1 Morten Kyndrup skriver om kunstmuseet og dets historiske funktion, herunder om museet som tankens templum i sin bog Riften og sløret, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, ( p ). 2 Jean- Francois Lyotard i S. Brøgger, E. M. Bukdahl, H. Heinsen (red.), Omkring det sublime, Det kgl. Danske Kunstakademi, København, (p. 31). 3 Jean- Francois Lyotard, i Omkring det sublime, op. cit. p Thierry de Duve, Kant After Duchamp, The MIT Press, London, I kapitlet Kant After Duchamp genlæser T. de Duve Kant gennem readymadens idemæssiggørelse af æstetikken. 5 Jeg har arbejdet med kunstens konceptualisering i det Moderne i flere sammenhænge. En fremstilling findes i Lene Tortzen Bager, Kunstbegreb, henvendelse og repræsentation, Det Jyske Kunstakademi, Aarhus, Gilles Deleuze, The Logic of Sense, Columbia University Press, New York, (p ). 7 Gilles Deleuze, The Fold, The University of Minnesota Press, 1993.

5 J y t t e H ø y U d d r a g a f b o g e n t a n k e n s _ m u s e u m R e d a k t i o n : L e d e r a f N i k o l a j U d s t i l l i n g s b y g n i n g E l i s a b e t h D e l i n H a n s e n o g b i l l e d h u g g e r J y t t e H ø y F o r l a g : N i k o l a j o g A p a r t m e n t O n e U d g i v e l s e s d a t o : j a n u a r T a n k e n s M u s e u m a f L e n e T o r t z e n B a g e r L e k t o r p å I n s t i t u t f o r æ s t e t i s k e f a g, A f d e l i n g f o r æ s t e t i k o g K u l t u r A a r h u s U n i v e r s i t e t

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Særudstillingen FORMEN FARVEN FLADEN kan opleves på ARoS i perioden 27. marts - 30. august. Ib Geertsen: Komposition, orange: (1956) Skal kunst nødvendigvis

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Arkitektur som synlig tale

Arkitektur som synlig tale Arkitektur som synlig tale af lise bek ikaros Press 3 Indhold Kristian Berg Nielsen: Overtalelsens kunst 7 Lise Bek: Arkitektur som synlig tale 9 indledning Den synlige tales kunst del i Som man ser det

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 15/16 Februar 2000. Arkitekturens sted som begivenhed.

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 15/16 Februar 2000. Arkitekturens sted som begivenhed. GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 15/16 Februar

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes.

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID RUMTID - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID Firedimensionalt rum, hvori tre dimensioner repræsenterer det sædvanlige

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

RUMTID RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes.

RUMTID RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID MIE DINESEN RUMTID RUMTID - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID Firedimensionalt rum, hvori tre dimensioner repræsenterer

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Metaforer. Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014

Metaforer. Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014 Metaforer Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014 Slide 1: Fremmedordbogen: Metafor = (gr. føre over). Billedligt udtryk hvor man erstatter selve sagen med et billede (f.eks. gløde

Læs mere

her kan de sgu lege videre

her kan de sgu lege videre her kan de sgu lege videre Vinnie Lerche Christensen og Else Marie Okkels Læremiddel.dk/UC Syddanmark Som det fremgår af rapporten, er de resultater, der har været særligt synlige i relation til elevgruppen,

Læs mere

Publikasjoner som arkiveres/publiseres i KHIODA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk.

Publikasjoner som arkiveres/publiseres i KHIODA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk. Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6853 St. Olavs plass N-0130 Martin Bech-Ravn [Uten tittel] MFA Kunstakademiet 2013 Faktura Postboks 386 Alnabru 0614 Oslo Org.no.

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

KOMPOSITIONENS TVÆRGÅENDE PLAN

KOMPOSITIONENS TVÆRGÅENDE PLAN 1 KOMPOSITIONENS TVÆRGÅENDE PLAN SKITSE TIL ET ÆSTETISK BEGREB I MØDET MELLEM GILLES DELEUZE OG FÉLIX GUATTARIS FILOSOFI OG KUNSTINSTALLATIONEN UNTITLED 5 AF EMIL BACH SØRENSEN Untitled 5 af Camille Utterback

Læs mere

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Svend Brinkmann Mange psykologiske diskussioner har handlet om, hvorvidt motivation bedst skabes ved at forøge menneskers drivkraft, deres

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.

<artifakti> Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst. Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Inspirationsmateriale for folkeskole og gymnasieklasser

Læs mere