Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com"

Transkript

1 Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær,

2 Hjælp søges!!! Hvis i har, eller får kendskab til solcelleinstallationer der skaber problemer i jeres elnet, så hører vi meget gerne om det. Vi vil bruge denne viden til at forbedre inverterne. Problemerne kunne være relaterede til: Spændingsproblemer ved én- eller to-faset anlæg Overspænding (også underspænding for den sags skyld ) Flicker Harmoniske strømmen og/eller spændinger Overbelastning af transformer / kabler Andet Hvis i har andre ideer til, hvordan inverterne kan hjælpe elnettet, så hører vi også gerne om dem. Ring / skriv på: eller 2

3 Spørgeskema I alt 17 skemaer kom tilbage i udfyldt stand. I 10 af dem var alle svar: vi har ikke oplevet situationer med De sidste 7 besvarelser siger samstemmigt at de har haft problemer med overspænding på nettet. Dette er blevet løst ved: Større kabel fra transformer til kabelskab: 3 Større kabel fra kabelskab til installation/inverter: 1 Trimmede transformeren: 3 Installerede ny transformer med større effekt: 1 Bad kunden om at skifte inverter: 1 Øgede inverterens udkoblingsgrænse: 1 Specielt når det gælde overspænding, så kan en tre-faset inverter hjælpe, da spændingsstigningen kun er 1/6 af hvad en énfaset inverter i samme størrelse ville have medført. Man må IKKE øge inverterens udkoblingsspænding, så overholder man ikke længere TF3.2.1 hos Energinet.dk 3

4 Agenda (30 minutter) Danfoss Potentialet og scenerierne for solcelleanlæg i danmark Solcelleanlægs, varmepumpers og elbilers indflydelse på elnettet Hvad er udfordringerne og hvordan kan de afhjælpes? Hvordan kan de kommende udfordringer løses Hvad kan man klare uden nye invertere, (self consumption) Hvad kan en moderne inverter på elnettet? Morgendagens krav til invertere Demand side management (DSM) og lokal lagring af energi Sidste instans: netforstærkning Designregler for nye områder 4

5 Vores produkter DLX Invertere Overtager ULX s plads En faset, nettilsluttet inverter med transformer >96% EU virkningsgrad Udendørs (IP65) Indbygget webserver DLX 2.0 DLX 2.9 DLX 3.8 DLX 4.6 5

6 Vores produkter TLX Invertere Ny FLX overtager TLX på sigt Tre-faset, nettilsluttet inverter uden transformer Udendørs (IP54) >97% EU virkningsgrad TLX 6k TLX 8k TLX 10k TLX 12.5k TLX 15k 6

7 Vores produkter SLX Invertere Netop offentliggjort Tre-faset, nettilsluttet inverte Tilsluttes på MV niveau Udendørs (IP65) >97% EU virkningsgrad SLX 1000 kw SLX 1250 kw SLX 1500 kw 7

8 EP-Grid Closed loop plant controller of P and Q Measures the grid directly at the connection point Can be employed in all connections from the PV plant to the transmission grid Guaranteed compatibility with Danfoss installations Comes with project specific consulting Will be tailored to your specific needs by Danfoss and ABE Group 8

9 [EPIA] Svarer til 400 kw anlæg 9

10 Elproduktion fra privat PV De følgende resultater tager udgangspunkt i Potentiale for privat PV i Danmark Lokale skyggeforhold er ikke medregnet Indstråling er taget fra PVSYST Forbrug er fra Energinet.dk Der ses på en uge i maj, hvor effekten fra anlæggene er højest 50% anlæg med optimale betingelser og 50% distribuerede anlæg Vores resultater siger, at den optimale mængde til peak-shaving ligger imellem 3000 MW og 4000 MW. Dette niveau indeholde også de 3400 MW, som Dansk Energi, DONG Energy og Energinet.dk mener der vil være installeret i 2020, jævnfør Sol til alle. Men kun halvdelen af det som Aalborg og Aarhus universitet mener der skal til. 10

11 Elproduktion fra privat PV I dag: ~400 MWp 11

12 Elproduktion fra privat PV Optimal for peak-shaving: MW 12

13 Paradigmeskift! Konventionel elproduktion kan stoppes nogle dage ved ca MWp Konklusion: 7000 MWp solceller, svarende til gennemsnitlig 100 kw per 10/04 station, kan forsyne os med 1/4 af det samlede elektriske energiforbrug!!! Så det burde sagtens kunne lade sig gøre!!! Hvad mener I? 13

14 Udfordringer ved massiv udruldning af solceller Overspænding Reverse power-flow og overbelastning af kabler og transformere Spændingsubalance Underspænding og spændingsubalance når der kommer flere elbiler og varmepumper Dimensionering af fremtidige netværk 14

15 15

16 Hvad kan en inverter på elnettet? Problem: Statiske overspændinger hos slutkunden Løsning: Ifølge klassisk teori for effektoverførelse, f.eks. VØRTS: ΔU % = S R cos φ X sin φ Unom 2 for induktiv strøm Effektfaktor (PF) i moderne invertere kan reguleres (jævnfør TF 3.2.1): Anlæg under 16 A per fase: 0.95 PF 1.00 Anlæg over 16 A per fase: 0.90 PF

17 Resultater fra PVNET.dk P,Q Aggregated distribution networks Udlægning af netværk: 100 kva trafo 71 slutbrugere Alle med solceller 4 17

18 Resultater fra PVNET.dk Invertere kører med tre (3) forskellige spænding-regulatorer: Ingen PF(P) Q(U) 18

19 Resultater fra PVNET.dk Normaliseret effektforbrug og produktion fra solceller 19

20 Resultater fra PVNET.dk 20

21 Resultater fra PVNET.dk Belastning af 100 kva transformer, total 8760 timer per år Der kan installeres +140 kw solceller uden at overbelaste transformeren og op til 180 kw uden at overbelaste kablerne 21

22 Resultater fra PVNET.dk Spændingkontrol kan øge elnettets solcelle-kapacitet med 20-30% Transformere kan typisk bestykkes med +140% solceller uden at blive overbelastet. Med styk 10/0.4 kv stationer i Danmark, kan lavspændingsnettet udbygges med 7500 MW 8700 MW solceller uden nævneværdige problemer med overspænding og/eller overbelastning. Hvilket indflydelse har det på spændingsreguleringen i 60/10 stationerne, samt på transmissionsniveau?? Tabene i transformere og kabler kan sænkes med 10% - 15% ved at installere 40% - 70% solceller i elnettet Med styk 10/0.4 kv stationer i Danmark, ligger det totale potentiale i omegnen af 50 GWh/år, svarende til elforbruget i ca husholdninger. 22

23 Hvad kan en inverter på elnettet? Problem: MVAr-kompensering Løsning: En moderne inverter kan levere reaktivstrøm til elnettet, f.eks. fra 0,80 induktiv (sænker spændingen) op til 1,00 og videre til 0,80 kapacitiv (øger spændingen). For store solcelleanlæg vil man typisk definere en given PF(P) eller Q(U) karakteristik som anlægget SKAL følge. Eller man vil give anlægget en reference Constant Q or PF Master via SCADA system eller tilsvarende. K1-4 PRO+ PRO+ PRO+ PRO+ Q, PF and P I dag kun MVAr-kompensering når solen skinner. Har I også brug for det om nattet? 4-20 ma Set-point curves PF(p) and Q(u) 1 Q PF U P Ethernet up to 100 inverters 23

24 Udfordring: reverse power-flow 24

25 Udfordring: reverse power-flow 25

26 Hvad kan en inverter på elnettet? Problem: Overbelastning af kabler og transformatorer i lavspændingsnettet, da samtidsfaktoren er = 0,7 1 Løsning: Kan klares med øget selvforbrug. Demand side management (Smart Grid) Selvforbrug (se næste slide) Lagring af energien i lokale batterier Begrænsning af udgangseffekt må kun anvendes i akutte nødsituationer. Nye dimensioneringsmetode for 10/0,4 stationer og kabler (det kommer vi til) 26

27 27

28 28

29 Hvad kan en inverter på elnettet? Problem: Risiko for asymmetri ved en- og to-faset indfødning Løsning: Anvend trefasede invertere til anlæg over 4 kw og i områder hvor mange husstande har små anlæg (op til 3,68 kw) skal installatørerne sørge for at fordele vekselretterne ligeligt mellem faserne. Dette kan gøres efter metoden: Adresser med husnumre: 1, 4, 7, 10, : vekselretteren skal tilsluttes L1 (&2) Adresser med husnumre: 2, 5, 8, 11, : vekselretteren skal tilsluttes L2 (&3) Adresser med husnumre: 3, 6, 9, 12, : vekselretteren skal tilsluttes L3 (&1) 29

30 Voltage [Vrms] Current [Arms] Hvad kan en inverter på elnettet? Problem: Risiko for asymmetri ved en- og to-faset indfødning Løsning: Fremtidige trefasede invertere kan indføre ubalanceret strøm for at kompensere spændingsubalance, også den der skabes af enfasede belastninger Phase 1 Phase 2 Phase Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutral Time [s] Spænding ved inverter Time [s] strøm ved transformer 30

31 Hvad kan en inverter på elnettet? Problem: Frekvens stabilitet (Dette er ikke jeres hovedpine, med de balanceansvarlige) Løsning: Overfrekvens er tegn på, at der er for meget aktiv effekt tilstede. Inverteren skal deltage i primær frekvens kontrol, når frekvensen overstiger 50.2 Hz (jævnfør VDE 4105): 31

32 Hvad kan en inverter på elnettet? Problem: Påvirkning af beskyttelsesudstyr Løsning: Anlæg tilsluttet MS-nettet bør ikke koble fra i tilfælde af fejl på nettet, men skal forblive på nettet og indføde en kacapitiv strøm for at hæve spændingen. En moderne inverter efter BDEW:2008 kan køre med en statik på 2% (f.eks. ved en residual spænding på 80% indføder inverteren 40% reaktiv strøm). For anlæg tilsluttet LS-nettet bør der kunne vælges hvorledes inverteren skal indføre aktiv og/eller reaktiv strøm under fejl. Men den må IKKE koble fra og skal kunne klare et såkaldt Fault Ride Through FRT. 32

33 Opsummering af kritiske punkter: Overspænding Kan i første omgang klares vha. spændingdregulering med reaktiv effekt PF(P), dernæst øget selvforbrug og til slut udbygning af net eller lokal lager Underspænding og spændingsubalance når der kommer flere elbiler og varmepumper Som ovenfor Reverse power-flow og overbelastning af kabler og transformere Reverse power-flow er i sig selv ikke et problem. Først ved overbelastning af infrastrukturen bør det tages nye tiltag: øget selvforbrug og til slut udbygning af net eller lokal lager Spændingsubalance Lær at fordele solcelleinstallationerne ligeligt imellem faserne, anvend trefasede apparater 33

34 [EPIA] 34

35 Hvad kan en inverter IKKE på elnettet? Problem: Overbelastning af kabler og transformatorer i lavspændingsnettet Løsning: Kan klares med større kabler og transformatorer. Tyske studier har vist, at der kan tilsluttes op til 130% af nominel effekt på en almindelig transformer, uden fare for at levetiden reduceres. Dette betyder, at der kan tilsluttes op 520 kva solceller på en 400 kva transformer. Kablerne skal ligeledes dimensioneres til den fulde effekt (strøm). Husk at PF ligger i områder 0,95 til 1,00. 35

36 Design af nye net Antagelser: Lige langt mellem stikledninger (der for øvrigt ikke medtages her) Kun én kabel dimension (villakvarter) Jævn fordeling af solcelleanlæg (antaget trefasede med strøm Inom) Kun spændingsstigning over kabel og spændingsfald over transformer Spændingen ude i sidste kabelskab bliver da: U N = I nom R N + I nom R N I nom R + U trafo U N U trafo = ΔU = I nom R N 1 N 2 36

37 Design af nye net Data: Nyt boligområde (villakvarter) med 88 boliger med 30 meter imellem stikledninger Alle forventes at få solcelleanlæg á 6 kw Jævn fordeling over øst/vest, samtidsfaktor = 0,75 Maksimalt 5% spændingsstigning over kablet Løsning 10/0,4 station: Total solcelleeffekt er 88 * 6 kw = 530 kw Maksimal samtidig indfødt effekt = 530 kw *0,75 = 396 kw Transformerens størrelse bør da være på 400 kva Fire udføringer Løsning Kabel: 230V 5% = R 8,7A R 5,7 mω per 30 m. Kablets tværsnit skal være større end 139 mm 2 AL, og der vælges derfor et 150 mm 2 AL kabel. 37

38 38

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere