Produktdokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktdokumentation"

Transkript

1 DATABASETIL WEBSITET 2 BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG:...2 ER DIAGRA SKITSER...4 ER diagram nr 1 for hele databasen... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 5 Er diagramskitse 3 alternativ løsning til børn... 5 Er diagramskitse 3 alternativ løsning til børn... 6 APIG AF ER ODEL TIL RELATIOEL ODEL:...7 Specialiseringer/generalisering entiteter... 7 Transaktioner der afprøves i Er diagrammet... 8 TABELSKITSER ED TRASAKTIOSAFPRØVIGSSKEA...9 ORALISERIG...10 OVERVEJELSER I FORHOLD TIL KOSISTES I DATABASE...11 DATABASES ØVRIGE OGIVELSER...11 OPRETTELSE AF DATABASE I ITERBASE...11 etadata...11 PROGRAKODER...13 Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 1

2 DATABASE TIL WEBSITET I forbindelse med eksamen på 3. semester af multimesiedesigneruddannelsen, udvikler vi et interaktivt multimedieprodukt hvori, der skal indgå en database. Vi udvikler et website til foreningen til Skonnerten arthas Restaurering og vi vælger at opbygge en database over medlemmerne og deres aktiviteter. BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG: edlemmer tilhører en af 4 kategorier: Aktive medlemmer Ungdomsmedlemmer15-17 Ungdomsmedlemmer18-21 Støttemedlemmer Disse medlemmer kan deltage i sejlture, være med på arbejdshold, være tilmeldt medlemsmøder eller andre aktiviteter, der måtte opstå ad hoc i foreningen. Børn er i databasesammenhæng et specielt problemområde er. Børn eksisterer ikke som selvstændige medlemmer, men optræder kun på sejlture, hvor de er ifølge med en voksen. Det er ikke en permanent entydig relation mellem et barn og en voksen, idet en voksen kan have andre end egne børn med på turen. Der kan være tale om børnebørn, venner eller veninder til egne børn, eller man kan sejle som voksen for et andet barn af et foreningsmedlem. På en sejltur, skal et barn dog være tilknyttet en bestemt voksen, og denne relation eksisterer kun på denne tur. Telefonnumre. Der er allerede foreningsmedlemmer, der er registreret med flere telefonnumre, og der er endnu flere, der faktisk har mobiltelefoner og arbejdstelefonnumre, uden det fremgår af medlemskartoteket, så man kan forestille sig behovet stige, hvis medlemslisten bliver mere aktuel og tilgængelig. I så fald, skal der evt også være mulighed for at angive, hvornår man bruger det ene eller det andet. s Der er i øjeblikket ikke registreret adresser på medlemmerne, men der er mange, der efterhånden mailer med hinanden, så vi fremtidssikrer databasen ved at gøre det muligt at have en til flere adresser liggende. Her skal det også angives, hvilken adresse, der er standard. Sejlture. En sejltur består, når den er fri til tilmelding. Det der er bestemt på forhånd er, Et tidspunkt, et startsted og en sluthavn. Til en sejltur hører en turbeskrivelse. Desuden skal der være: En skipper En koordinator At antal medlemmer, der har meldt sig til at sejle på den tur. Arbejdshold herunder bestyrelse. Eksisterer både som faste udvalg, eller opstår ad hoc omkring en bestemt opgave. Til arbejdshold hører en beskrivelse af opgaver En sjakbajs En koordinator/kontaktperson Et antal medlemmer, der har tilmeldt sig holdet Evt. andre personer, der f.eks. skulle holdes orienteret om holdets arbejde Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 2

3 Begivenheder. edlemsmøder, arbejdsophold, stævner og generalforsamling. Afholdes i løbet af året. Til hver begivenhed hører: en beskrivelseofte underforstået) Start og sluttidspunkt I forbindelse med en begivenhed kan hvert medlem kan være tilmeldt deltagelse i måltider overnatning de enkelte nætter samkørsel andre oplysninger afhængig af begivenhedens karakter. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 3

4 ER DIAGRA SKITSER ER DIAGRA R 1 FOR HELE DATABASE. Specialisering: edlemmerne specialiseres i medlemstyper. Der er tale om disjunkte subentiteter, med fuld deltagelse fra subentiteterne i hovedentiteten Børns deltagelse i sejlture og aktiviteter er indlagt som en ternær relation. Det indebærer, at der vil være tuples i relationen, hvori der er null værdi for en fremmednøgle til barn. I relationen indgår 1 tuple for en deltager med 0 børn 1 tuple for en deltager med 1 børn ARBEJDSHOLD SEJLTUR er i er på AKTIVE L UGE ÅR d EDLEER BØR UGE ÅR er tilmeldt L STØTTE TELEFO har har E-AIL Bor 1 POSTR/BY AKTIVITET 1 Indgår i BEGIVEHED Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 4

5 ERDIAGRASKITE 2 ALTERATIV LØSIG TIL BØR. Børnene indberettes direkte på sejltur, med en constraint på, at de skal have tilknytning til en voksen. Det indebærer, at den voksne, skal være tilmeldt på turen, før barnet. SEJLTUR er på er på Ifølge med voksen L BØR EDLEER Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 5

6 ER DIAGRASKITSE 3 ALTERATIV LØSIG TIL BØR Et barn oprettes, som en særlig medlemstype. Barnet skal have en relation til mindst et andet medlem. Da et barn kan være tilmeldt en tur med en voksen på en tur, og med en anden voksen på en anden tur, kan dette kun vanskeligt administreres. SEJLTUR AKTIVE UGE ÅR d EDLEER er på UGE ÅR STØTTE tilknyttet BØR Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 6

7 APIG AF ER ODEL TIL RELATIOEL ODEL: SPECIALISERIGER/GEERALISERIG ETITETER I modellen indgår følgende entiteter: edlemmer, aktive medlemmer, unge1517medlemmer, unge1821medlemmer, støttemedlemmer, telefon, , postnummer, Arbejdshold, sejltur, barn, begivenhedsaktivitet, begivenher. Entiteterne for aktive, unge1, unge2 og støttemedlemmer er subentiteterne til superentiteten medlemmer. Der er tale om fuld deltagelse for de enkelte medlemstyper, idet der ikke er attributter, der kun knytter sig til en medlemstype. Der skal således kun oprettes en tabel for medlemmer, hvor der er en attribut for medlemstype. Entiteterne sejltur og arbejdshold har meget identiske attributter, så det kunne være relevant at undersøge, om de kunne reduceres til en tabel. Da de imidlertid skal have grænseflade op mod en administrativ database, der fungerer i foreningen til administration af andre forhold, er der argumenter for, ikke at forsøge på at lave dem i samme tabel. Kardinalitet: på Er diagramet er indtegnet kardinaliteterne, således at bogstaverne L,, angiver mange og 1 angiver kun 1. I modellen indgår følgende relationer: Unære: Der oprettes ingen unære relationer i databasen, selvom disse findes i virkeligheden. gift med hinanden, barn til.) Binære: Erpaaarbejdshold, hartelefon, har , harpostnummer Ternære: erpaatur, erpaaaktivitet, Relationerne undersøges for deres relevans til tabel. Hvor der er tale om mange til mange relationer kan der ikke reduceres, idet antallet af tupler er uforudsigeligt. Det levner ifølge Er diagrammet relationerne medlem bor postnummer og begivenhedsaktivitet indgår i begivenhed til undersøgelse. Det man kan spørge sig om, om det nogensinde vil blive aktuelt f.eks. at finde frem til hvilke medlemmer bor i Silkeborg? eller hvilke aktiviteter vedrører medlemsmødet 2002, altså gå ind via entiteten, hvor der kun er en forekomst. Dette kan vi ikke afvise vil blive aktuelt, så alle relationer skal oprettes med en tabel. Omkring telefon og , sker der noget interessant. Ved nærmere undersøgelse, viser det sig, at den eneste information, der bliver tilbage på entiteten telefon/ er nummeret/adressen, idet den tilknyttede bemærkning, skal ligge på realtionen. ed andre ord, selv om Knud og Lone deler telefonnumer, kan det godt være, at deres brug af de enkelte nummer er forskellig eks. tidspunkt, hvor man bedst træffes på det nummer. Oprettelsen af en speciel entitet til telefon/ bliver således meningsløst telefonnummeret er jo allerede i relationen. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 7

8 TRASAKTIOER DER AFPRØVES I ER DIAGRAET 1. Opret medlem med , telefonnummer 2. Opret tur med turbeskrivelse, datoer 3. edlemmer deltager i tur evt med børn) 4. Vis sejlplanoversigt over ture i et givent interval) 5. Vis data for en enkelt tur herunder antal deltagere, deres kaldenavn, børnm.alder) 6. Slet deltagelse i tur 7. Liste over deltagere i tur med telefonnumre 8. Opret arbejdshold 9. Opret en begivenhed med aktiviteter 10. edlem deltager i begivenhed evt med børn) Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 8

9 TABELSKITSER ED TRASAKTIOSAFPRØVIGSSKEA edlemmer: edlemsnummer Fornavn Efternavn Kaldenavntil sejlplan) Adresse Postnummer edlemstype Betegnelse m-id m-fornavn m-efternavn m-kaldenavn m-adresse m-postnr m- medlemstype 1.opret medlem 2.Opret tur 3.medlem på tur 4.vil sejlplan 5.vis tur 6.slet deltageldse 7.turdeltagere m. kontakt 8.opret arbejdshold 9. begivenhed 10. tilmeld begivenhed Telefon: edlemsnummer Telefonnummer bemærkning edlemsnummer bemærkning Postnummer: Postnummer By m-id tlf-nr tlf-bemaerk m-id ema-bemaerk Postnr by Arbejdshold Arbejdsholdsid Arbejdsholdsbetegnel se Arbejdsholdsbeskrive lse Sejltur: Turnummer Turbetegnelse Startdato Starthavn Slutdato Sluthavn Turbeskrivelse Skipperforeign key: medlemsnr) Koordinatorforeign key: medlemsnr) Arb-id Arb-betegn Arb-beskriv Tur-id Tur-betegn Tur-start-dato Tur-start-havn Tur-slut-dato Tur-slut-havn Tur-beskriv Tur-skipper Tur-koord Barn Barnnummer avn Alder Barn-id Barn-navn Barn-alder Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 9

10 Aktivitet Aktivitet Aktivitetsbetegnelse Fra dato Til dato Begivenhed Begivenhedsid Begivenhedsnavn Begivenhedsbeskriv else Fra dato Til dato Erpaatur edlemsnummer Turnummer barnnummer Erpaaaktivitet edlemsnummer aktivitetsbetegnelse barnnummer Erpaaarbejdshold edlemsnummer Arbejdsholdsid KOTAKTTYPEARB/ IFO) bemærkning Betegnelse Begak-id Begak-betegn Begiv-fradato Begiv-til-dato Betegnelse Begiv-id Begiv-navn Begiv-beskriv Begiv-fradato Begiv-til-dato Betegnelse m-id tur-id barn-id m-id begak-id barn-id m-nr arb-id arb-type arbbemaerkning Ovenstående transaktionsafprøvning er ikke ført ind i skemaet, da der opstod tvivl om den nøjagtige måde at udfylde det på. Der herskede tvivl hos såvel vejleder som gruppedeltagerne om en entydig metode til at beskrive transaktionerne i ovenstående skema. Skemaet har dog været til stor hjælp, men da andre kan forstå koderne på en anden måde, er de ikke udfyldt her. Tabellerne er dog reelle nok. ORALISERIG Tabellerne kvalitetstestes med Boyce/Codd s normalform : Adresser. Flere medlemmer kan have samme adresse, og der kan således være tale om redundant information. Et medlem kan imidlertid kun have en adresse, og medlemsskaren har det med ikke gennem et langt liv altid at dele adresse med det samme andet medlem, så derfor beholdes adressen som en information på hvert medlem. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 10

11 OVERVEJELSER I FORHOLD TIL KOSISTES I DATABASE Hvad er det, vi skal sikre os. Hvis et medlem slettes, skal samtlige forekomster i alle tabeller slettes. Hvis et medlem ændrer status, sker der ikke noget. Hvis et medlem oprettes, behøves alle tabeller ikke at blive oprettet. Hvis et medlem afmeldes en sejltur, et arbejdshold eller en begivenhedsaktivitet skal relationen slettes og ikke andet DATABASES ØVRIGE OGIVELSER Der er p.t. ingen database i foreningen, men på sigt kan man forestille sig, at der kører en administrativ database f.eks. i access. Her skal der så laves upload/downloadfiler til databasen på nettet. Dette kan gøres f.eks. i form af kommaseparerede filer. OPRETTELSE AF DATABASE I ITERBASE ETADATA Alle sql statements til oprettelse ag databasen i interbase lægges ud i txtfiler, der kan importeres direkte til sql dialogvinduet i Interbase. Oprettelsen resulterede i følgende metadata for martha.gdb SET SQL DIALECT 3; /* CREATE DATABASE 'C:\mdu\Inetpub\wwwroot\artha.gdb' PAGE_SIZE 4096 DEFAULT CHARACTER SET */ /* Domain definitions */ CREATE DOAI "BAR_ID" AS CHAR12 CREATE DOAI "BEAERKIG" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "BESKRIVELSE" AS VARCHAR3000 CREATE DOAI "BETEGELSE" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "KALDEAV" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "EDLESUER" AS UERIC6, 0) check value between 0 and CREATE DOAI "EDLESTYPE" AS CHAR5) checkvalue I 'A','U1','U2','S') CREATE DOAI "AVEFELT" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "POSTUER" AS VARCHAR12 CREATE DOAI "TELEFOUER" AS UERIC12, 0) checkvalue between 0 and CREATE DOAI "VEJAV" AS VARCHAR40 /* Table: ARBEJDSHOLD, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ARBEJDSHOLD" "ARB_ID" CHAR10) OT ULL, "ARB_BETEG" "BETEGELSE", "ARB_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", PRIARY KEY "ARB_ID") /* Table: BAR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BAR" "BAR_ID" "BAR_ID" OT ULL, "BAR_AV" "AVEFELT", "BAR_ALDER" UERIC3, 0), PRIARY KEY "BAR_ID") /* Table: BEGIVAKTIVITET, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BEGIVAKTIVITET" "BEGAK_ID" CHAR10) OT ULL, Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 11

12 "BEGAK_AKTIVITET" "BEGAK_START_DATO" "BEGAK_SLUT_DATO" PRIARY KEY "BEGAK_ID") "BETEGELSE", DATE, DATE, /* Table: BEGIVEHED, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BEGIVEHED" "BEGIV_ID" CHAR10) OT ULL, "BEGIV_AV" "BETEGELSE", "BEGIV_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", "BEGIV_START_DATO" DATE, "BEGIV_SLUT_DATO" DATE, PRIARY KEY "BEGIV_ID") /* Table: EAIL, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "EAIL" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "EAIL" VARCHAR20) OT ULL, "EA_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "EAIL") /* Table: ERPAAAKTIVITET, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAAAKTIVITET" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "BEGAK_ID" CHAR10) OT ULL, "BAR_ID" "BAR_ID", PRIARY KEY "_ID", "BEGAK_ID") /* Table: ERPAAARBEJDSHOLD, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "ARB_ID" CHAR10) OT ULL, "ARB_TYPE" CHAR10), "ARB_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "ARB_ID") /* Table: ERPAATUR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAATUR" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "TUR_ID" CHAR10) OT ULL, "BAR_ID" "BAR_ID", PRIARY KEY "_ID", "TUR_ID") /* Table: EDLEER, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "EDLEER" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "_FORAV" "AVEFELT", "_EFTERAV" "AVEFELT", "_KALDEAV" "KALDEAV", "_VEJAV" "VEJAV", "_POSTR" "POSTUER", "_EDLESTYPE" "EDLESTYPE", PRIARY KEY "_ID") /* Table: POSTDISTRIKT, Owner: IUSR_SH-XXXX */ Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 12

13 CREATE TABLE "POSTDISTRIKT" "POSTR" "POSTUER" OT ULL, "POSTDISTRIKT" "AVEFELT" OT ULL, PRIARY KEY "POSTR") /* Table: SEJLTUR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "SEJLTUR" "TUR_ID" CHAR10) OT ULL, "TUR_BETEG" "BETEGELSE", "TUR_START_DATO" DATE, "TUR_START_HAV" "BETEGELSE", "TUR_SLUT_DATO" DATE, "TUR_SLUT_HAV" "BETEGELSE", "TUR_SKIPPER" "EDLESUER", "TUR_KOORDIATOR" "EDLESUER", "TUR_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", PRIARY KEY "TUR_ID") /* Table: TELEFO, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "TELEFO" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "TLF_R" "TELEFOUER" OT ULL, "TLF_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "TLF_R") ALTER TABLE "ERPAAAKTIVITET" ADD COSTRAIT "BEGAK_ID" FOREIG KEY "BEGAK_ID") REFERECES BEGIVAKTIVITET "BEGAK_ID" ALTER TABLE "ERPAAAKTIVITET" ADD COSTRAIT "_ID_BEGAK" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" ADD COSTRAIT "ARB_ID" FOREIG KEY "ARB_ID") REFERECES ARBEJDSHOLD "ARB_ID" ALTER TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" ADD COSTRAIT "_ID_ARB" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAATUR" ADD COSTRAIT "_ID_TUR" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAATUR" ADD COSTRAIT "TUR_ID" FOREIG KEY "TUR_ID") REFERECES SEJLTUR "TUR_ID" /* Grant Roles for this database */ /* Grant permissions for this database */ PROGRAKODER De efterfølgende sider er programkoder for Indexframeset) enu Forside Skibets datatypisk tekst og illustrationsside) Frameset til foto/video Video1 Video Sejlads1databaseinterface) Sejlads2databaseinterface) Sejlads3databaseinterface) stylecheets Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 13

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering DATABASE DESIGN En note om database design, normalisering og database generalisering Summering: Følgende note, er en indførsel i problemstillingerne for at gå fra virkelighedens problemstilling der skal

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet CampIT - Et administrationssystem Gruppe E2-109 Aalborg Universitet 19. december 2002 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg universitet Titel: CampIT Et administrationssystem Tema: Udvikling

Læs mere

rederiksberg eater Regler og retningslinier for alle på

rederiksberg eater Regler og retningslinier for alle på Regler og retningslinier for alle på rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Adresselister Børneattester Forestillinger

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

EN DANSK MERCHANDISE SHOP

EN DANSK MERCHANDISE SHOP EN DANSK MERCHANDISE SHOP (DATABASE PROJEKT) 1. PROJEKT 3. SEMESTER 21. SEPTEMBER 2012 UDARBEJDET AF STUDERENDE FRA KLASSE Cl12mul3b11e: Elin Vatnhamar Olsen www.web324.webkn.dk/portfolio/andet.html Mail:

Læs mere

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet ForeningLet brugervejledning ForeningLet 26. August, 2015 Indhold 1 Introduktion 1 2 Kom godt i gang 3 2.1 Opret forening.............................................. 3 2.2 Valg af moduler.............................................

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det?... 4 1.1 Opdateringer... 4 1.1.1 Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering... 4 1.2 Arbejdsfordeling

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7 Hånd@ kursusmodul Indhold Indledning... 3 Standarder... 5 Kategori... 5 Moduler.... 7 Instruktørgrupper... 9 Instruktør... 12 Kurser... 15 Kursus opgaven økonomi... 17 Tilmeld kursister... 18 Tilmeld kurser...

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design

UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design Jan Pries-Heje IT University Technical Report Series TR-2002-20 ISSN 1600-6100 September 2002 Copyright 2002, Jan Pries-Heje

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING 16. JANUAR 2012 En indføring i brugen af det elektroniske registreringssystem Regin Regin brugervejledning En indføring i brugen af Kulturarvsstyrelsens elektroniske

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere