Produktdokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktdokumentation"

Transkript

1 DATABASETIL WEBSITET 2 BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG:...2 ER DIAGRA SKITSER...4 ER diagram nr 1 for hele databasen... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 5 Er diagramskitse 3 alternativ løsning til børn... 5 Er diagramskitse 3 alternativ løsning til børn... 6 APIG AF ER ODEL TIL RELATIOEL ODEL:...7 Specialiseringer/generalisering entiteter... 7 Transaktioner der afprøves i Er diagrammet... 8 TABELSKITSER ED TRASAKTIOSAFPRØVIGSSKEA...9 ORALISERIG...10 OVERVEJELSER I FORHOLD TIL KOSISTES I DATABASE...11 DATABASES ØVRIGE OGIVELSER...11 OPRETTELSE AF DATABASE I ITERBASE...11 etadata...11 PROGRAKODER...13 Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 1

2 DATABASE TIL WEBSITET I forbindelse med eksamen på 3. semester af multimesiedesigneruddannelsen, udvikler vi et interaktivt multimedieprodukt hvori, der skal indgå en database. Vi udvikler et website til foreningen til Skonnerten arthas Restaurering og vi vælger at opbygge en database over medlemmerne og deres aktiviteter. BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG: edlemmer tilhører en af 4 kategorier: Aktive medlemmer Ungdomsmedlemmer15-17 Ungdomsmedlemmer18-21 Støttemedlemmer Disse medlemmer kan deltage i sejlture, være med på arbejdshold, være tilmeldt medlemsmøder eller andre aktiviteter, der måtte opstå ad hoc i foreningen. Børn er i databasesammenhæng et specielt problemområde er. Børn eksisterer ikke som selvstændige medlemmer, men optræder kun på sejlture, hvor de er ifølge med en voksen. Det er ikke en permanent entydig relation mellem et barn og en voksen, idet en voksen kan have andre end egne børn med på turen. Der kan være tale om børnebørn, venner eller veninder til egne børn, eller man kan sejle som voksen for et andet barn af et foreningsmedlem. På en sejltur, skal et barn dog være tilknyttet en bestemt voksen, og denne relation eksisterer kun på denne tur. Telefonnumre. Der er allerede foreningsmedlemmer, der er registreret med flere telefonnumre, og der er endnu flere, der faktisk har mobiltelefoner og arbejdstelefonnumre, uden det fremgår af medlemskartoteket, så man kan forestille sig behovet stige, hvis medlemslisten bliver mere aktuel og tilgængelig. I så fald, skal der evt også være mulighed for at angive, hvornår man bruger det ene eller det andet. s Der er i øjeblikket ikke registreret adresser på medlemmerne, men der er mange, der efterhånden mailer med hinanden, så vi fremtidssikrer databasen ved at gøre det muligt at have en til flere adresser liggende. Her skal det også angives, hvilken adresse, der er standard. Sejlture. En sejltur består, når den er fri til tilmelding. Det der er bestemt på forhånd er, Et tidspunkt, et startsted og en sluthavn. Til en sejltur hører en turbeskrivelse. Desuden skal der være: En skipper En koordinator At antal medlemmer, der har meldt sig til at sejle på den tur. Arbejdshold herunder bestyrelse. Eksisterer både som faste udvalg, eller opstår ad hoc omkring en bestemt opgave. Til arbejdshold hører en beskrivelse af opgaver En sjakbajs En koordinator/kontaktperson Et antal medlemmer, der har tilmeldt sig holdet Evt. andre personer, der f.eks. skulle holdes orienteret om holdets arbejde Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 2

3 Begivenheder. edlemsmøder, arbejdsophold, stævner og generalforsamling. Afholdes i løbet af året. Til hver begivenhed hører: en beskrivelseofte underforstået) Start og sluttidspunkt I forbindelse med en begivenhed kan hvert medlem kan være tilmeldt deltagelse i måltider overnatning de enkelte nætter samkørsel andre oplysninger afhængig af begivenhedens karakter. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 3

4 ER DIAGRA SKITSER ER DIAGRA R 1 FOR HELE DATABASE. Specialisering: edlemmerne specialiseres i medlemstyper. Der er tale om disjunkte subentiteter, med fuld deltagelse fra subentiteterne i hovedentiteten Børns deltagelse i sejlture og aktiviteter er indlagt som en ternær relation. Det indebærer, at der vil være tuples i relationen, hvori der er null værdi for en fremmednøgle til barn. I relationen indgår 1 tuple for en deltager med 0 børn 1 tuple for en deltager med 1 børn ARBEJDSHOLD SEJLTUR er i er på AKTIVE L UGE ÅR d EDLEER BØR UGE ÅR er tilmeldt L STØTTE TELEFO har har E-AIL Bor 1 POSTR/BY AKTIVITET 1 Indgår i BEGIVEHED Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 4

5 ERDIAGRASKITE 2 ALTERATIV LØSIG TIL BØR. Børnene indberettes direkte på sejltur, med en constraint på, at de skal have tilknytning til en voksen. Det indebærer, at den voksne, skal være tilmeldt på turen, før barnet. SEJLTUR er på er på Ifølge med voksen L BØR EDLEER Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 5

6 ER DIAGRASKITSE 3 ALTERATIV LØSIG TIL BØR Et barn oprettes, som en særlig medlemstype. Barnet skal have en relation til mindst et andet medlem. Da et barn kan være tilmeldt en tur med en voksen på en tur, og med en anden voksen på en anden tur, kan dette kun vanskeligt administreres. SEJLTUR AKTIVE UGE ÅR d EDLEER er på UGE ÅR STØTTE tilknyttet BØR Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 6

7 APIG AF ER ODEL TIL RELATIOEL ODEL: SPECIALISERIGER/GEERALISERIG ETITETER I modellen indgår følgende entiteter: edlemmer, aktive medlemmer, unge1517medlemmer, unge1821medlemmer, støttemedlemmer, telefon, , postnummer, Arbejdshold, sejltur, barn, begivenhedsaktivitet, begivenher. Entiteterne for aktive, unge1, unge2 og støttemedlemmer er subentiteterne til superentiteten medlemmer. Der er tale om fuld deltagelse for de enkelte medlemstyper, idet der ikke er attributter, der kun knytter sig til en medlemstype. Der skal således kun oprettes en tabel for medlemmer, hvor der er en attribut for medlemstype. Entiteterne sejltur og arbejdshold har meget identiske attributter, så det kunne være relevant at undersøge, om de kunne reduceres til en tabel. Da de imidlertid skal have grænseflade op mod en administrativ database, der fungerer i foreningen til administration af andre forhold, er der argumenter for, ikke at forsøge på at lave dem i samme tabel. Kardinalitet: på Er diagramet er indtegnet kardinaliteterne, således at bogstaverne L,, angiver mange og 1 angiver kun 1. I modellen indgår følgende relationer: Unære: Der oprettes ingen unære relationer i databasen, selvom disse findes i virkeligheden. gift med hinanden, barn til.) Binære: Erpaaarbejdshold, hartelefon, har , harpostnummer Ternære: erpaatur, erpaaaktivitet, Relationerne undersøges for deres relevans til tabel. Hvor der er tale om mange til mange relationer kan der ikke reduceres, idet antallet af tupler er uforudsigeligt. Det levner ifølge Er diagrammet relationerne medlem bor postnummer og begivenhedsaktivitet indgår i begivenhed til undersøgelse. Det man kan spørge sig om, om det nogensinde vil blive aktuelt f.eks. at finde frem til hvilke medlemmer bor i Silkeborg? eller hvilke aktiviteter vedrører medlemsmødet 2002, altså gå ind via entiteten, hvor der kun er en forekomst. Dette kan vi ikke afvise vil blive aktuelt, så alle relationer skal oprettes med en tabel. Omkring telefon og , sker der noget interessant. Ved nærmere undersøgelse, viser det sig, at den eneste information, der bliver tilbage på entiteten telefon/ er nummeret/adressen, idet den tilknyttede bemærkning, skal ligge på realtionen. ed andre ord, selv om Knud og Lone deler telefonnumer, kan det godt være, at deres brug af de enkelte nummer er forskellig eks. tidspunkt, hvor man bedst træffes på det nummer. Oprettelsen af en speciel entitet til telefon/ bliver således meningsløst telefonnummeret er jo allerede i relationen. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 7

8 TRASAKTIOER DER AFPRØVES I ER DIAGRAET 1. Opret medlem med , telefonnummer 2. Opret tur med turbeskrivelse, datoer 3. edlemmer deltager i tur evt med børn) 4. Vis sejlplanoversigt over ture i et givent interval) 5. Vis data for en enkelt tur herunder antal deltagere, deres kaldenavn, børnm.alder) 6. Slet deltagelse i tur 7. Liste over deltagere i tur med telefonnumre 8. Opret arbejdshold 9. Opret en begivenhed med aktiviteter 10. edlem deltager i begivenhed evt med børn) Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 8

9 TABELSKITSER ED TRASAKTIOSAFPRØVIGSSKEA edlemmer: edlemsnummer Fornavn Efternavn Kaldenavntil sejlplan) Adresse Postnummer edlemstype Betegnelse m-id m-fornavn m-efternavn m-kaldenavn m-adresse m-postnr m- medlemstype 1.opret medlem 2.Opret tur 3.medlem på tur 4.vil sejlplan 5.vis tur 6.slet deltageldse 7.turdeltagere m. kontakt 8.opret arbejdshold 9. begivenhed 10. tilmeld begivenhed Telefon: edlemsnummer Telefonnummer bemærkning edlemsnummer bemærkning Postnummer: Postnummer By m-id tlf-nr tlf-bemaerk m-id ema-bemaerk Postnr by Arbejdshold Arbejdsholdsid Arbejdsholdsbetegnel se Arbejdsholdsbeskrive lse Sejltur: Turnummer Turbetegnelse Startdato Starthavn Slutdato Sluthavn Turbeskrivelse Skipperforeign key: medlemsnr) Koordinatorforeign key: medlemsnr) Arb-id Arb-betegn Arb-beskriv Tur-id Tur-betegn Tur-start-dato Tur-start-havn Tur-slut-dato Tur-slut-havn Tur-beskriv Tur-skipper Tur-koord Barn Barnnummer avn Alder Barn-id Barn-navn Barn-alder Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 9

10 Aktivitet Aktivitet Aktivitetsbetegnelse Fra dato Til dato Begivenhed Begivenhedsid Begivenhedsnavn Begivenhedsbeskriv else Fra dato Til dato Erpaatur edlemsnummer Turnummer barnnummer Erpaaaktivitet edlemsnummer aktivitetsbetegnelse barnnummer Erpaaarbejdshold edlemsnummer Arbejdsholdsid KOTAKTTYPEARB/ IFO) bemærkning Betegnelse Begak-id Begak-betegn Begiv-fradato Begiv-til-dato Betegnelse Begiv-id Begiv-navn Begiv-beskriv Begiv-fradato Begiv-til-dato Betegnelse m-id tur-id barn-id m-id begak-id barn-id m-nr arb-id arb-type arbbemaerkning Ovenstående transaktionsafprøvning er ikke ført ind i skemaet, da der opstod tvivl om den nøjagtige måde at udfylde det på. Der herskede tvivl hos såvel vejleder som gruppedeltagerne om en entydig metode til at beskrive transaktionerne i ovenstående skema. Skemaet har dog været til stor hjælp, men da andre kan forstå koderne på en anden måde, er de ikke udfyldt her. Tabellerne er dog reelle nok. ORALISERIG Tabellerne kvalitetstestes med Boyce/Codd s normalform : Adresser. Flere medlemmer kan have samme adresse, og der kan således være tale om redundant information. Et medlem kan imidlertid kun have en adresse, og medlemsskaren har det med ikke gennem et langt liv altid at dele adresse med det samme andet medlem, så derfor beholdes adressen som en information på hvert medlem. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 10

11 OVERVEJELSER I FORHOLD TIL KOSISTES I DATABASE Hvad er det, vi skal sikre os. Hvis et medlem slettes, skal samtlige forekomster i alle tabeller slettes. Hvis et medlem ændrer status, sker der ikke noget. Hvis et medlem oprettes, behøves alle tabeller ikke at blive oprettet. Hvis et medlem afmeldes en sejltur, et arbejdshold eller en begivenhedsaktivitet skal relationen slettes og ikke andet DATABASES ØVRIGE OGIVELSER Der er p.t. ingen database i foreningen, men på sigt kan man forestille sig, at der kører en administrativ database f.eks. i access. Her skal der så laves upload/downloadfiler til databasen på nettet. Dette kan gøres f.eks. i form af kommaseparerede filer. OPRETTELSE AF DATABASE I ITERBASE ETADATA Alle sql statements til oprettelse ag databasen i interbase lægges ud i txtfiler, der kan importeres direkte til sql dialogvinduet i Interbase. Oprettelsen resulterede i følgende metadata for martha.gdb SET SQL DIALECT 3; /* CREATE DATABASE 'C:\mdu\Inetpub\wwwroot\artha.gdb' PAGE_SIZE 4096 DEFAULT CHARACTER SET */ /* Domain definitions */ CREATE DOAI "BAR_ID" AS CHAR12 CREATE DOAI "BEAERKIG" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "BESKRIVELSE" AS VARCHAR3000 CREATE DOAI "BETEGELSE" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "KALDEAV" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "EDLESUER" AS UERIC6, 0) check value between 0 and CREATE DOAI "EDLESTYPE" AS CHAR5) checkvalue I 'A','U1','U2','S') CREATE DOAI "AVEFELT" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "POSTUER" AS VARCHAR12 CREATE DOAI "TELEFOUER" AS UERIC12, 0) checkvalue between 0 and CREATE DOAI "VEJAV" AS VARCHAR40 /* Table: ARBEJDSHOLD, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ARBEJDSHOLD" "ARB_ID" CHAR10) OT ULL, "ARB_BETEG" "BETEGELSE", "ARB_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", PRIARY KEY "ARB_ID") /* Table: BAR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BAR" "BAR_ID" "BAR_ID" OT ULL, "BAR_AV" "AVEFELT", "BAR_ALDER" UERIC3, 0), PRIARY KEY "BAR_ID") /* Table: BEGIVAKTIVITET, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BEGIVAKTIVITET" "BEGAK_ID" CHAR10) OT ULL, Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 11

12 "BEGAK_AKTIVITET" "BEGAK_START_DATO" "BEGAK_SLUT_DATO" PRIARY KEY "BEGAK_ID") "BETEGELSE", DATE, DATE, /* Table: BEGIVEHED, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BEGIVEHED" "BEGIV_ID" CHAR10) OT ULL, "BEGIV_AV" "BETEGELSE", "BEGIV_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", "BEGIV_START_DATO" DATE, "BEGIV_SLUT_DATO" DATE, PRIARY KEY "BEGIV_ID") /* Table: EAIL, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "EAIL" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "EAIL" VARCHAR20) OT ULL, "EA_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "EAIL") /* Table: ERPAAAKTIVITET, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAAAKTIVITET" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "BEGAK_ID" CHAR10) OT ULL, "BAR_ID" "BAR_ID", PRIARY KEY "_ID", "BEGAK_ID") /* Table: ERPAAARBEJDSHOLD, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "ARB_ID" CHAR10) OT ULL, "ARB_TYPE" CHAR10), "ARB_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "ARB_ID") /* Table: ERPAATUR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAATUR" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "TUR_ID" CHAR10) OT ULL, "BAR_ID" "BAR_ID", PRIARY KEY "_ID", "TUR_ID") /* Table: EDLEER, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "EDLEER" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "_FORAV" "AVEFELT", "_EFTERAV" "AVEFELT", "_KALDEAV" "KALDEAV", "_VEJAV" "VEJAV", "_POSTR" "POSTUER", "_EDLESTYPE" "EDLESTYPE", PRIARY KEY "_ID") /* Table: POSTDISTRIKT, Owner: IUSR_SH-XXXX */ Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 12

13 CREATE TABLE "POSTDISTRIKT" "POSTR" "POSTUER" OT ULL, "POSTDISTRIKT" "AVEFELT" OT ULL, PRIARY KEY "POSTR") /* Table: SEJLTUR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "SEJLTUR" "TUR_ID" CHAR10) OT ULL, "TUR_BETEG" "BETEGELSE", "TUR_START_DATO" DATE, "TUR_START_HAV" "BETEGELSE", "TUR_SLUT_DATO" DATE, "TUR_SLUT_HAV" "BETEGELSE", "TUR_SKIPPER" "EDLESUER", "TUR_KOORDIATOR" "EDLESUER", "TUR_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", PRIARY KEY "TUR_ID") /* Table: TELEFO, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "TELEFO" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "TLF_R" "TELEFOUER" OT ULL, "TLF_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "TLF_R") ALTER TABLE "ERPAAAKTIVITET" ADD COSTRAIT "BEGAK_ID" FOREIG KEY "BEGAK_ID") REFERECES BEGIVAKTIVITET "BEGAK_ID" ALTER TABLE "ERPAAAKTIVITET" ADD COSTRAIT "_ID_BEGAK" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" ADD COSTRAIT "ARB_ID" FOREIG KEY "ARB_ID") REFERECES ARBEJDSHOLD "ARB_ID" ALTER TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" ADD COSTRAIT "_ID_ARB" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAATUR" ADD COSTRAIT "_ID_TUR" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAATUR" ADD COSTRAIT "TUR_ID" FOREIG KEY "TUR_ID") REFERECES SEJLTUR "TUR_ID" /* Grant Roles for this database */ /* Grant permissions for this database */ PROGRAKODER De efterfølgende sider er programkoder for Indexframeset) enu Forside Skibets datatypisk tekst og illustrationsside) Frameset til foto/video Video1 Video Sejlads1databaseinterface) Sejlads2databaseinterface) Sejlads3databaseinterface) stylecheets Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 13

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity)

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity) Formål Formålet med denne opgave var, at designe et database system for et fiktivt universitet, ved hjælp af ER-model, for derefter at oversætte det til SQL tabeller. Og dernæst lave en assertion så der

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari Projekt titel Databaseprojekt 1 Projekt navn Ferrari Gruppe medlemmer Christian Lund (christiandevries.dk) Alexander Kofod (thisisalex.dk) Mark Halding (haldingweb.dk) Klasse/Gruppenummer MulA - gruppe

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Forside

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK Hjemmesidemanual Version 1.4 Historik: 24-06-2006 1.0: Dokument oprettet 25-06-2006 1.1: Kort og Statistik tilføjet 23-07-2006 1.2: Indholdsfortegnelse og Arrangementer tilføjet 25-10-2010 1.3: Udvidet

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Object-Relational Mapping Skriftligt arbejde i forbindelse med eksamen i Databaser for udviklere Studerende: Henrik Rossen Jakobsen Vejleder: Allan Helboe 07-06-2010 Indhold Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

WebSite og databaseprojekt

WebSite og databaseprojekt WebSite og databaseprojekt Study: Project Period: Multimedia Design 3.semester 2. Project: Database og website 30.Sep. 2013 11.Okt.2013 Fact Sheet Project title: shop4415 Class: CLmul-a12e Group Number:

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000

Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000 Smagsprøve Databasedesign med Access 2000 Helle Frederiksen ISBN: 87-7843-409-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-409-2 Indholdsfortegnelse, forord og første kapitel Copyright IDG Forlag IDG Forlag

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com WEB & DATABASE 2. PROJEKT 3. SEMESTER Et projekt udarbejdet af studerende fra gruppe 1 klasse CL12mul3b11e: Elin Vatnhamar Olsen www.web324.webkn.dk/portfolio/websits.html Mail: elin.v.olsen@hotmail.com

Læs mere

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7 Hånd@ kursusmodul Indhold Indledning... 3 Standarder... 5 Kategori... 5 Moduler.... 7 Instruktørgrupper... 9 Instruktør... 12 Kurser... 15 Kursus opgaven økonomi... 17 Tilmeld kursister... 18 Tilmeld kurser...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering DATABASE DESIGN En note om database design, normalisering og database generalisering Summering: Følgende note, er en indførsel i problemstillingerne for at gå fra virkelighedens problemstilling der skal

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB Bemærk! Klubben har ikke noget med testene at gøre og Dansk Agapornis Klub får ikke provision eller lignende. Eneste forpligtigelse er, at vi reklamere på vores webside

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Michelle

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Modul 5 Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Brugerroller i Pronestor Catering Side 5.1 5.2 Log in som administrativ bruger Side 5.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 5.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, "Bjarne Larsen");

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, Bjarne Larsen); SQL-programmering Alle opgaverne er baseret på ACCESS-databasen REGNSKAB Løsningsforslag til SQL-opgavesættet Følgende løsninger til opgaverne i forbindelse med Regnskabsdatabasen er vejledende. Fund af

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting Vejledning Fremskrivning i Lara Hosting Opdateret 10.marts 2014 Indhold Fremskrivning i Lara Hosting... 3 1. Oprettelse af ny sæson... 3 2. Overførsel af data til næste sæson... 5 2.a Fremskrivning af

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design

UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design UNI Et eksempel på anvendelse af teknikker til Struktureret Analyse og Design Jan Pries-Heje IT University Technical Report Series TR-2002-20 ISSN 1600-6100 September 2002 Copyright 2002, Jan Pries-Heje

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Modul 3 Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10 Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Log ind som administrativ bruger Side 3.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 3.4 Opret Lokationer,

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere