Produktdokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktdokumentation"

Transkript

1 DATABASETIL WEBSITET 2 BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG:...2 ER DIAGRA SKITSER...4 ER diagram nr 1 for hele databasen... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 5 Er diagramskitse 3 alternativ løsning til børn... 5 Er diagramskitse 3 alternativ løsning til børn... 6 APIG AF ER ODEL TIL RELATIOEL ODEL:...7 Specialiseringer/generalisering entiteter... 7 Transaktioner der afprøves i Er diagrammet... 8 TABELSKITSER ED TRASAKTIOSAFPRØVIGSSKEA...9 ORALISERIG...10 OVERVEJELSER I FORHOLD TIL KOSISTES I DATABASE...11 DATABASES ØVRIGE OGIVELSER...11 OPRETTELSE AF DATABASE I ITERBASE...11 etadata...11 PROGRAKODER...13 Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 1

2 DATABASE TIL WEBSITET I forbindelse med eksamen på 3. semester af multimesiedesigneruddannelsen, udvikler vi et interaktivt multimedieprodukt hvori, der skal indgå en database. Vi udvikler et website til foreningen til Skonnerten arthas Restaurering og vi vælger at opbygge en database over medlemmerne og deres aktiviteter. BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG: edlemmer tilhører en af 4 kategorier: Aktive medlemmer Ungdomsmedlemmer15-17 Ungdomsmedlemmer18-21 Støttemedlemmer Disse medlemmer kan deltage i sejlture, være med på arbejdshold, være tilmeldt medlemsmøder eller andre aktiviteter, der måtte opstå ad hoc i foreningen. Børn er i databasesammenhæng et specielt problemområde er. Børn eksisterer ikke som selvstændige medlemmer, men optræder kun på sejlture, hvor de er ifølge med en voksen. Det er ikke en permanent entydig relation mellem et barn og en voksen, idet en voksen kan have andre end egne børn med på turen. Der kan være tale om børnebørn, venner eller veninder til egne børn, eller man kan sejle som voksen for et andet barn af et foreningsmedlem. På en sejltur, skal et barn dog være tilknyttet en bestemt voksen, og denne relation eksisterer kun på denne tur. Telefonnumre. Der er allerede foreningsmedlemmer, der er registreret med flere telefonnumre, og der er endnu flere, der faktisk har mobiltelefoner og arbejdstelefonnumre, uden det fremgår af medlemskartoteket, så man kan forestille sig behovet stige, hvis medlemslisten bliver mere aktuel og tilgængelig. I så fald, skal der evt også være mulighed for at angive, hvornår man bruger det ene eller det andet. s Der er i øjeblikket ikke registreret adresser på medlemmerne, men der er mange, der efterhånden mailer med hinanden, så vi fremtidssikrer databasen ved at gøre det muligt at have en til flere adresser liggende. Her skal det også angives, hvilken adresse, der er standard. Sejlture. En sejltur består, når den er fri til tilmelding. Det der er bestemt på forhånd er, Et tidspunkt, et startsted og en sluthavn. Til en sejltur hører en turbeskrivelse. Desuden skal der være: En skipper En koordinator At antal medlemmer, der har meldt sig til at sejle på den tur. Arbejdshold herunder bestyrelse. Eksisterer både som faste udvalg, eller opstår ad hoc omkring en bestemt opgave. Til arbejdshold hører en beskrivelse af opgaver En sjakbajs En koordinator/kontaktperson Et antal medlemmer, der har tilmeldt sig holdet Evt. andre personer, der f.eks. skulle holdes orienteret om holdets arbejde Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 2

3 Begivenheder. edlemsmøder, arbejdsophold, stævner og generalforsamling. Afholdes i løbet af året. Til hver begivenhed hører: en beskrivelseofte underforstået) Start og sluttidspunkt I forbindelse med en begivenhed kan hvert medlem kan være tilmeldt deltagelse i måltider overnatning de enkelte nætter samkørsel andre oplysninger afhængig af begivenhedens karakter. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 3

4 ER DIAGRA SKITSER ER DIAGRA R 1 FOR HELE DATABASE. Specialisering: edlemmerne specialiseres i medlemstyper. Der er tale om disjunkte subentiteter, med fuld deltagelse fra subentiteterne i hovedentiteten Børns deltagelse i sejlture og aktiviteter er indlagt som en ternær relation. Det indebærer, at der vil være tuples i relationen, hvori der er null værdi for en fremmednøgle til barn. I relationen indgår 1 tuple for en deltager med 0 børn 1 tuple for en deltager med 1 børn ARBEJDSHOLD SEJLTUR er i er på AKTIVE L UGE ÅR d EDLEER BØR UGE ÅR er tilmeldt L STØTTE TELEFO har har E-AIL Bor 1 POSTR/BY AKTIVITET 1 Indgår i BEGIVEHED Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 4

5 ERDIAGRASKITE 2 ALTERATIV LØSIG TIL BØR. Børnene indberettes direkte på sejltur, med en constraint på, at de skal have tilknytning til en voksen. Det indebærer, at den voksne, skal være tilmeldt på turen, før barnet. SEJLTUR er på er på Ifølge med voksen L BØR EDLEER Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 5

6 ER DIAGRASKITSE 3 ALTERATIV LØSIG TIL BØR Et barn oprettes, som en særlig medlemstype. Barnet skal have en relation til mindst et andet medlem. Da et barn kan være tilmeldt en tur med en voksen på en tur, og med en anden voksen på en anden tur, kan dette kun vanskeligt administreres. SEJLTUR AKTIVE UGE ÅR d EDLEER er på UGE ÅR STØTTE tilknyttet BØR Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 6

7 APIG AF ER ODEL TIL RELATIOEL ODEL: SPECIALISERIGER/GEERALISERIG ETITETER I modellen indgår følgende entiteter: edlemmer, aktive medlemmer, unge1517medlemmer, unge1821medlemmer, støttemedlemmer, telefon, , postnummer, Arbejdshold, sejltur, barn, begivenhedsaktivitet, begivenher. Entiteterne for aktive, unge1, unge2 og støttemedlemmer er subentiteterne til superentiteten medlemmer. Der er tale om fuld deltagelse for de enkelte medlemstyper, idet der ikke er attributter, der kun knytter sig til en medlemstype. Der skal således kun oprettes en tabel for medlemmer, hvor der er en attribut for medlemstype. Entiteterne sejltur og arbejdshold har meget identiske attributter, så det kunne være relevant at undersøge, om de kunne reduceres til en tabel. Da de imidlertid skal have grænseflade op mod en administrativ database, der fungerer i foreningen til administration af andre forhold, er der argumenter for, ikke at forsøge på at lave dem i samme tabel. Kardinalitet: på Er diagramet er indtegnet kardinaliteterne, således at bogstaverne L,, angiver mange og 1 angiver kun 1. I modellen indgår følgende relationer: Unære: Der oprettes ingen unære relationer i databasen, selvom disse findes i virkeligheden. gift med hinanden, barn til.) Binære: Erpaaarbejdshold, hartelefon, har , harpostnummer Ternære: erpaatur, erpaaaktivitet, Relationerne undersøges for deres relevans til tabel. Hvor der er tale om mange til mange relationer kan der ikke reduceres, idet antallet af tupler er uforudsigeligt. Det levner ifølge Er diagrammet relationerne medlem bor postnummer og begivenhedsaktivitet indgår i begivenhed til undersøgelse. Det man kan spørge sig om, om det nogensinde vil blive aktuelt f.eks. at finde frem til hvilke medlemmer bor i Silkeborg? eller hvilke aktiviteter vedrører medlemsmødet 2002, altså gå ind via entiteten, hvor der kun er en forekomst. Dette kan vi ikke afvise vil blive aktuelt, så alle relationer skal oprettes med en tabel. Omkring telefon og , sker der noget interessant. Ved nærmere undersøgelse, viser det sig, at den eneste information, der bliver tilbage på entiteten telefon/ er nummeret/adressen, idet den tilknyttede bemærkning, skal ligge på realtionen. ed andre ord, selv om Knud og Lone deler telefonnumer, kan det godt være, at deres brug af de enkelte nummer er forskellig eks. tidspunkt, hvor man bedst træffes på det nummer. Oprettelsen af en speciel entitet til telefon/ bliver således meningsløst telefonnummeret er jo allerede i relationen. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 7

8 TRASAKTIOER DER AFPRØVES I ER DIAGRAET 1. Opret medlem med , telefonnummer 2. Opret tur med turbeskrivelse, datoer 3. edlemmer deltager i tur evt med børn) 4. Vis sejlplanoversigt over ture i et givent interval) 5. Vis data for en enkelt tur herunder antal deltagere, deres kaldenavn, børnm.alder) 6. Slet deltagelse i tur 7. Liste over deltagere i tur med telefonnumre 8. Opret arbejdshold 9. Opret en begivenhed med aktiviteter 10. edlem deltager i begivenhed evt med børn) Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 8

9 TABELSKITSER ED TRASAKTIOSAFPRØVIGSSKEA edlemmer: edlemsnummer Fornavn Efternavn Kaldenavntil sejlplan) Adresse Postnummer edlemstype Betegnelse m-id m-fornavn m-efternavn m-kaldenavn m-adresse m-postnr m- medlemstype 1.opret medlem 2.Opret tur 3.medlem på tur 4.vil sejlplan 5.vis tur 6.slet deltageldse 7.turdeltagere m. kontakt 8.opret arbejdshold 9. begivenhed 10. tilmeld begivenhed Telefon: edlemsnummer Telefonnummer bemærkning edlemsnummer bemærkning Postnummer: Postnummer By m-id tlf-nr tlf-bemaerk m-id ema-bemaerk Postnr by Arbejdshold Arbejdsholdsid Arbejdsholdsbetegnel se Arbejdsholdsbeskrive lse Sejltur: Turnummer Turbetegnelse Startdato Starthavn Slutdato Sluthavn Turbeskrivelse Skipperforeign key: medlemsnr) Koordinatorforeign key: medlemsnr) Arb-id Arb-betegn Arb-beskriv Tur-id Tur-betegn Tur-start-dato Tur-start-havn Tur-slut-dato Tur-slut-havn Tur-beskriv Tur-skipper Tur-koord Barn Barnnummer avn Alder Barn-id Barn-navn Barn-alder Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 9

10 Aktivitet Aktivitet Aktivitetsbetegnelse Fra dato Til dato Begivenhed Begivenhedsid Begivenhedsnavn Begivenhedsbeskriv else Fra dato Til dato Erpaatur edlemsnummer Turnummer barnnummer Erpaaaktivitet edlemsnummer aktivitetsbetegnelse barnnummer Erpaaarbejdshold edlemsnummer Arbejdsholdsid KOTAKTTYPEARB/ IFO) bemærkning Betegnelse Begak-id Begak-betegn Begiv-fradato Begiv-til-dato Betegnelse Begiv-id Begiv-navn Begiv-beskriv Begiv-fradato Begiv-til-dato Betegnelse m-id tur-id barn-id m-id begak-id barn-id m-nr arb-id arb-type arbbemaerkning Ovenstående transaktionsafprøvning er ikke ført ind i skemaet, da der opstod tvivl om den nøjagtige måde at udfylde det på. Der herskede tvivl hos såvel vejleder som gruppedeltagerne om en entydig metode til at beskrive transaktionerne i ovenstående skema. Skemaet har dog været til stor hjælp, men da andre kan forstå koderne på en anden måde, er de ikke udfyldt her. Tabellerne er dog reelle nok. ORALISERIG Tabellerne kvalitetstestes med Boyce/Codd s normalform : Adresser. Flere medlemmer kan have samme adresse, og der kan således være tale om redundant information. Et medlem kan imidlertid kun have en adresse, og medlemsskaren har det med ikke gennem et langt liv altid at dele adresse med det samme andet medlem, så derfor beholdes adressen som en information på hvert medlem. Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 10

11 OVERVEJELSER I FORHOLD TIL KOSISTES I DATABASE Hvad er det, vi skal sikre os. Hvis et medlem slettes, skal samtlige forekomster i alle tabeller slettes. Hvis et medlem ændrer status, sker der ikke noget. Hvis et medlem oprettes, behøves alle tabeller ikke at blive oprettet. Hvis et medlem afmeldes en sejltur, et arbejdshold eller en begivenhedsaktivitet skal relationen slettes og ikke andet DATABASES ØVRIGE OGIVELSER Der er p.t. ingen database i foreningen, men på sigt kan man forestille sig, at der kører en administrativ database f.eks. i access. Her skal der så laves upload/downloadfiler til databasen på nettet. Dette kan gøres f.eks. i form af kommaseparerede filer. OPRETTELSE AF DATABASE I ITERBASE ETADATA Alle sql statements til oprettelse ag databasen i interbase lægges ud i txtfiler, der kan importeres direkte til sql dialogvinduet i Interbase. Oprettelsen resulterede i følgende metadata for martha.gdb SET SQL DIALECT 3; /* CREATE DATABASE 'C:\mdu\Inetpub\wwwroot\artha.gdb' PAGE_SIZE 4096 DEFAULT CHARACTER SET */ /* Domain definitions */ CREATE DOAI "BAR_ID" AS CHAR12 CREATE DOAI "BEAERKIG" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "BESKRIVELSE" AS VARCHAR3000 CREATE DOAI "BETEGELSE" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "KALDEAV" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "EDLESUER" AS UERIC6, 0) check value between 0 and CREATE DOAI "EDLESTYPE" AS CHAR5) checkvalue I 'A','U1','U2','S') CREATE DOAI "AVEFELT" AS VARCHAR40 CREATE DOAI "POSTUER" AS VARCHAR12 CREATE DOAI "TELEFOUER" AS UERIC12, 0) checkvalue between 0 and CREATE DOAI "VEJAV" AS VARCHAR40 /* Table: ARBEJDSHOLD, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ARBEJDSHOLD" "ARB_ID" CHAR10) OT ULL, "ARB_BETEG" "BETEGELSE", "ARB_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", PRIARY KEY "ARB_ID") /* Table: BAR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BAR" "BAR_ID" "BAR_ID" OT ULL, "BAR_AV" "AVEFELT", "BAR_ALDER" UERIC3, 0), PRIARY KEY "BAR_ID") /* Table: BEGIVAKTIVITET, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BEGIVAKTIVITET" "BEGAK_ID" CHAR10) OT ULL, Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 11

12 "BEGAK_AKTIVITET" "BEGAK_START_DATO" "BEGAK_SLUT_DATO" PRIARY KEY "BEGAK_ID") "BETEGELSE", DATE, DATE, /* Table: BEGIVEHED, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "BEGIVEHED" "BEGIV_ID" CHAR10) OT ULL, "BEGIV_AV" "BETEGELSE", "BEGIV_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", "BEGIV_START_DATO" DATE, "BEGIV_SLUT_DATO" DATE, PRIARY KEY "BEGIV_ID") /* Table: EAIL, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "EAIL" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "EAIL" VARCHAR20) OT ULL, "EA_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "EAIL") /* Table: ERPAAAKTIVITET, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAAAKTIVITET" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "BEGAK_ID" CHAR10) OT ULL, "BAR_ID" "BAR_ID", PRIARY KEY "_ID", "BEGAK_ID") /* Table: ERPAAARBEJDSHOLD, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "ARB_ID" CHAR10) OT ULL, "ARB_TYPE" CHAR10), "ARB_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "ARB_ID") /* Table: ERPAATUR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "ERPAATUR" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "TUR_ID" CHAR10) OT ULL, "BAR_ID" "BAR_ID", PRIARY KEY "_ID", "TUR_ID") /* Table: EDLEER, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "EDLEER" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "_FORAV" "AVEFELT", "_EFTERAV" "AVEFELT", "_KALDEAV" "KALDEAV", "_VEJAV" "VEJAV", "_POSTR" "POSTUER", "_EDLESTYPE" "EDLESTYPE", PRIARY KEY "_ID") /* Table: POSTDISTRIKT, Owner: IUSR_SH-XXXX */ Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 12

13 CREATE TABLE "POSTDISTRIKT" "POSTR" "POSTUER" OT ULL, "POSTDISTRIKT" "AVEFELT" OT ULL, PRIARY KEY "POSTR") /* Table: SEJLTUR, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "SEJLTUR" "TUR_ID" CHAR10) OT ULL, "TUR_BETEG" "BETEGELSE", "TUR_START_DATO" DATE, "TUR_START_HAV" "BETEGELSE", "TUR_SLUT_DATO" DATE, "TUR_SLUT_HAV" "BETEGELSE", "TUR_SKIPPER" "EDLESUER", "TUR_KOORDIATOR" "EDLESUER", "TUR_BESKRIVELSE" "BESKRIVELSE", PRIARY KEY "TUR_ID") /* Table: TELEFO, Owner: IUSR_SH-XXXX */ CREATE TABLE "TELEFO" "_ID" "EDLESUER" OT ULL, "TLF_R" "TELEFOUER" OT ULL, "TLF_BEAERK" "BEAERKIG", PRIARY KEY "_ID", "TLF_R") ALTER TABLE "ERPAAAKTIVITET" ADD COSTRAIT "BEGAK_ID" FOREIG KEY "BEGAK_ID") REFERECES BEGIVAKTIVITET "BEGAK_ID" ALTER TABLE "ERPAAAKTIVITET" ADD COSTRAIT "_ID_BEGAK" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" ADD COSTRAIT "ARB_ID" FOREIG KEY "ARB_ID") REFERECES ARBEJDSHOLD "ARB_ID" ALTER TABLE "ERPAAARBEJDSHOLD" ADD COSTRAIT "_ID_ARB" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAATUR" ADD COSTRAIT "_ID_TUR" FOREIG KEY "_ID") REFERECES EDLEER "_ID" ALTER TABLE "ERPAATUR" ADD COSTRAIT "TUR_ID" FOREIG KEY "TUR_ID") REFERECES SEJLTUR "TUR_ID" /* Grant Roles for this database */ /* Grant permissions for this database */ PROGRAKODER De efterfølgende sider er programkoder for Indexframeset) enu Forside Skibets datatypisk tekst og illustrationsside) Frameset til foto/video Video1 Video Sejlads1databaseinterface) Sejlads2databaseinterface) Sejlads3databaseinterface) stylecheets Udarbejdet af: Annemette Ø, Halda J og aria H, DU01L Side 13

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

DB undervisning 01-01

DB undervisning 01-01 Databaser... 2 Tabeller... 2 Redundans... 3 Første regel... 4 Anden regel... 4 Tredje regel... 5 Relationer... 5 Opskrift... 6 SQL sætninger til at oprette tabeller... 7 SQL sætninger til at indsætte data...

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003. Vejledende løsninger

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003. Vejledende løsninger Skriftlig eksamen i Databaser Vinter 2002/2003 Vejledende løsninger Dette eksamenssæt består af 5 nummererede sider (incl. denne). Der er 5 opgaver, som ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

3. semester, 2. projekt: Database

3. semester, 2. projekt: Database 3. semester, 2. projekt: Database MulA - Gruppe 1 7. september 2015-20. september 2015 Vejledere - IRF / TUJE FAKTAARK PROJEKTTITEL Database URL http://moodings.com Mette Line Tarp Jørgensen Email cph-mj420@cphbusiness.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003 Skriftlig eksamen i Databaser Vinter 2002/2003 Dette eksamenssæt består af 5 nummererede sider (incl. denne). Der er 5 opgaver, som ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1: 15% Opgave 2: 30%

Læs mere

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt 1 2 CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt JONAS FALK sniller27@hotmail.com Projekt vejledere Ivan Rosenvinge Frederiksen CHRISTIAN BRAMS halkjaer-brams@hotmail.com Tue Becher LINE RASMUSSEN line-rasmussen@live.com

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 37 Computer Science, kap 9. Hugh Darwen: what a database really is, G. Riccardi: Princples of database systems, kap 2., kompendium. Plan Oprette jer på IMV

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Anne Randorff Højen

Anne Randorff Højen Anne Randorff Højen arra@hst.aau.dk Forelæsning og opgaver: Introduktion til SQL pause Forlæsning og Opgaver: SQL 2. del pause Introduktion til PhPMyAdmin Opgaver SQL Der modelleres ud fra reelle relationer

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 16. januar 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 16. januar 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 16. januar 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvor visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer.

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. UVdata A/S WS brobygning.net Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. Finn Lavlund 04-11-2013 Indholdsfortegnelse: Webservice til ungdomsuddannelser

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

Varehusrapporter. Indhold

Varehusrapporter. Indhold Varehusrapporter Indhold Varehusrapporter... 1 Indledning... 3 Tilmeldinger... 3 Kursister... 3 Aktivitet ressourcer... 3 Lokale... 3 Udstyr... 3 Brugsmateriale... 3 Steder... 3 Region... 4 Indholdspakke...

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Databasesystemer fra forskellige synsvinkler

Databasesystemer fra forskellige synsvinkler Databasesystemer fra forskellige synsvinkler Kim Skak Larsen kslarsen@imada.sdu.dk IMADA DM534 Introduktion til datalogi, 8/10 2015 p.1/60 Oversigt Introduktion Del 1: en designers synsvinkel Del 2: en

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler.

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Af Seniorkonsulent Carsten Saastamoinen-Jakobsen Skal datamodellen blot være på 3NF (normalform)?

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2009

Eksamen, DSDS, forår 2009 Eksamen, DSDS, forår 2009 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28.

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. Sidste forelæsning Jacob Aae Mikkelsen IMADA 28. april 2013 Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. april 2013 1 / 36 Outline 1 Brugere og Sikkerhed Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning

Læs mere

Databaser Obligatorisk opgave 1

Databaser Obligatorisk opgave 1 University of Southern Denmark Department of Mathematics and Computer Science Databaser Obligatorisk opgave 1 Afleveres senest: Lørdag d. 23. marts kl 23.59 Introduction Denne obligatoriske opgave indeholder

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Tilmeldingsformularen

Tilmeldingsformularen Tilmeldingsformularen Følgende felter er obligatoriske: Fornavn(e), Efternavn, Adresse, Postnr., By. Ved tilmelding som ægtefællemedlem skal ægtefælles medlemsnr. også angives. Ved tilmelding til sejlerskole

Læs mere

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn Opgave 1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn 3. Medlemsnr skal være større end 1000 4. Der skal oprettes

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2008

Eksamen, DSDS, forår 2008 Eksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Views etc. Databaser

Views etc. Databaser Views etc. Databaser Views Med Views kan vi gemme nogle af de lange select sætninger. I vores eksempel fra tidligere er det f.eks. forbundet med en del besvær at finde telefon nr og bilmærker for en sælger

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Forside

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 8. juni 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 7 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvorpå visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

Introduktion til SQL queries

Introduktion til SQL queries Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til SQL queries Denne artikel beskriver nogle forskellige muligheder i SQL queries. Eksemplerne skulle gerne være standard SQL og virke i

Læs mere

Annonceimport på GulogGratis.dk

Annonceimport på GulogGratis.dk Annonceimport på GulogGratis.dk Indhold Annonceimport på GulogGratis.dk...1 Hvad er det?...2 Hvordan foregår det?...2 Hvad er arbejdsprocessen?...2 Hvor skal feedet ligge?...2 Hvordan skal feedet udformes?...2

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER

DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER DEN GODE MODEL: OPSAMLING PÅ MODELLERINGSOPGAVER OG INTRO TIL MODELLERINGSALTERNATIVER KIRSTINE ROSENBECK GØEG Tema Titel Materiale 1 IS i sundhedssektoren Patientdatas anvendelighed Lynge et al. 2 Registrering

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 38 L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 2-4. Kompendium L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 6-20, Kompendium Sidste gang Databaser Relationelle databaser

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph-

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph- POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow 3 9. april 2017 Kirstine Marie Rasmussen cph- kr141@cphbusiness.dk Mette Bejder cph- mb458@cphbusiness.dk Link til POST IT http://mbejder.dk/post-

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i. Datalogi. Databaser. Sommer 2001

Skriftlig eksamen i. Datalogi. Databaser. Sommer 2001 Skriftlig eksamen i Datalogi Databaser Sommer 2001 Dette eksamenssæt består af 4 nummererede sider (incl. denne). Der er 4 opgaver, som ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1: 20% Opgave 2:

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity)

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity) Formål Formålet med denne opgave var, at designe et database system for et fiktivt universitet, ved hjælp af ER-model, for derefter at oversætte det til SQL tabeller. Og dernæst lave en assertion så der

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Efterår 2002 Note 10. Temaopgave

Efterår 2002 Note 10. Temaopgave Datalogi Database-kurset Efterår 2002 Note 10 Temaopgave Formålet med temaopgaven er at I skal arbejde med vigtige dele af kursusstoffet indenfor et specifikt problemområde/tema. Temaopgaven omfatter 4

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

CFunding-IT. Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15

CFunding-IT. Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15 CFunding-IT http://crowdfunder.jakobplenge.dk/index.php Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15 Andreas Simonsen Jakob Plenge Line la Fontaine Line Mehr Hansen Christian Knudsen Tobias Sonne 1

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Conceptual, logic, physical

Conceptual, logic, physical Conceptual, logic, physical Conceptual er et billede af virkeligheden. Entity names og attributter relaterer til den faktiske verden. Physical er i SQL databasen, her skriver vi de navne på tabeller og

Læs mere

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB Bemærk! Klubben har ikke noget med testene at gøre og Dansk Agapornis Klub får ikke provision eller lignende. Eneste forpligtigelse er, at vi reklamere på vores webside

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Holdoversigt... 4 Data i holdvisning... 4 Søgefunktion... 4 Login funktion til medlemmer... 5 Validering og håndtering af login...

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, ,

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn,  , Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, e-mail, brugernavn eller kode... 3 Opret aktivitet... 4 Grundlæggende

Læs mere