En ANT-analyse af styrketræning af ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ANT-analyse af styrketræning af ældre"

Transkript

1 En ANT-analyse af styrketræning af ældre Emil O. W. Kirkegaard 0. Introduktion Den følgende opgave består af flere dele. I Sektion 1 diskuteres Aktør-Netværk-Teori ud fra en teoretisk vinkel. I Sektion 2 introduceres læseren til det både den teoretiske og praktiske del af styrketræning for ældre. Herefter i Sektion 3 følger en beskrivelse af styrketræning for ældre i et træningscenter i Viborg og mine analyser af nogle aspekter af det. I Sektion 4 kommer jeg med nogle generelle bemærkninger og opsummerer. 1. Hvad er ANT? - Teoretisk diskussion Aktør-Netværk-Teori (ANT) blev udviklet af sociologerne Michel Callon, Bruno Latour og John Law til at undersøge hvilken mennesker og ikke-mennesker indgår i netværk sammen (Latour 1988a; Callon 1986; Law 1986). Latour kan nok siges at være hovedpersonen bag teorien og han har udgivet et stort antal udgivelser om emnet gennem tiden. Da han også fornyligt har skrevet en lærebog om emnet (Latour, 2005), så har jeg valgt at primært tage udgangspunkt i hans udlægning af ANT. Det ville være for stort et arbejde at diskutere hvordan andre forfattere har udlagt det og hvordan de indbyrdes er uenige eller lægger vægt på forskellige dele. Dog er Olesen og Kroustrup (2007) også anvendt da den er opgivet til pensum. ANT har dog også gået under en del andre navne gennem tiden og selv i Latours lærebog fra 2005, kan han ikke bestemme sig for hvilket navn han vil bruge. Han skriver: To clarify, I will call the first approach sociology of the social and the second sociology of associations (I wish I could use associology ). I know this is very unfair to the many nuances of the social sciences l have thus lumped together, but this is acceptable for an introduction which has to be very precise on the unfamiliar arguments it chooses to describe as it sketches the well-known terrain. I may be forgiven for this roughness because there exist many excellent introductions for the sociology of the social but none, to my knowledge, for this small subfield of social theory that has been called by the way, what is it to be called? Alas, the historical name is actor-network-theory, a name that is so awkward, so confusing, so meaningless that it deserves to be kept. If the author, for instance, of a travel guide is free to propose new comments on the

2 land he has chosen to present, he is certainly not free to change its most common name since the easiest signpost is the best after all, the origin of the word America is even more awkward. I was ready to drop this label for more elaborate ones like sociology of translation, actant-rhyzome ontology, sociology of innovation, and so on, until someone pointed out to me that the acronym A.N.T. was perfectly fit for a blind, myopic, workaholic, trailsniffing, and collective traveler. An ant writing for other ants, this fits my project very well! Ideally, the word sociology should work best, but it cannot be used before its two components what is social and what is a science have been somewhat revamped. As this book unfolds, I will use it more and more often though, reserving the expression sociology of the social to designate the repertoire to which other social scientists, in my view, limit themselves too readily. (Latour, 2005, s. 20; mine fremhævelser; fodnoter fjerner) Udover at bruge fem forskellige termer for det samme felt, så er passagen også typisk for resten af bogen. Latour vælger bevidst at bruge et term som skaber forvirring, og mener endda det er en grund til at bruge det term - en ræsonnering som minder én om Alice i Eventyrland og andet litterært nonsens. Passagen viser også hvordan Latour anvender termer fra andre akademiske felter tilsyneladende uden at tænke så meget videre over deres betydning. actant er fra semiotik fra aktant-modellen til at analysere historier med (de fleste har lært det i folkeskolen). rhyzome er en stavefejl af rhizome, et term fra botanik som refererer til en bestemt slags rødder som fx ses i asparges. ontologi er fra filosofi hvor der refererer til teorier om hvilke grundliggende ting verden består af. Endeligt, så ser vi en selvmodsigelse som Latour tilsyneladende ikke har opdaget. Man kan ikke samtidig være blind og nærsynet (myopic). Som er typisk for visse filosoffer (primært dem i kontinental filosofi-traditionen, fx Hegel), så er deres skrivemåde så forvirrende at man har meget svært ved at finde ud af hvad de egentlig prøver at sige. Latour (2005) har selv problemer med at forklare hvad ANT helt reelt går ud på. Andre som omtaler ANT skriver lignende ting. Fx skriver Cressman: Actor-Network Theory (ANT) is notoriously difficult to summarize, define or explain. There are a number of reasons for this, not least of which is ANT s unrelenting attack on the categories and concepts that have been part of Western thought for centuries. [ca. 1 sides tekst med forskellige citater om ANT] ANT is both intriguing and frustrating for this type of exercise. Intriguing because of the potential for re-thinking taken for granted ideas that are problematized through such a radical approach. It is frustrating because ANT cannot be reduced, once

3 and for all, to a catch-all theory that can be universally applied. In other words, one person s use, or reading, of ANT may differ considerably from others. [Cressman, 2009, min fremhævning] Mange af bogens sider bruges til at argumentere for fejlene ved normal sociologi (som han kalder for sociology of the social ), særligt teorier som har med (sociale) klasser og andre sociale strukturer at gøre, og hvordan ANT skulle være bedre i stand til at beskrive verden. Der er ingen matematik i bogen. Et meget sigende kapitel af Latour (2005) er en dialog som findes ca. midt i bogen (sidste kapitel af del 1). Det er en samtale mellem en professor og en studerende. Den studerende er kommet for at få hjælp til hvordan man skal anvende ANT på det data han har indsamlet. Professoren er tilsyneladende Latour selv, og han svarer som man ville forvente: uklart, afvigende og spøgende, selv på direkte spørgsmål. Latour lader I dette kapitel til at udlægge ANT ikke så meget som et framework man kan fortolke data man har indsamlet i, men mere som en metode. Metoden består tilsyneladende i en slags naiv empirisme, hvor formålet er at observere situationer og beskrive dem meget nøje uden at forsøge at fortolke dem ind i et større system ( If I were you, I would abstain from frameworks altogether. Just describe the state of affairs at hand., Latour, 2005, s. 144). I andre dele af bogen lader ANT dog til at omhandle helt andre ting, så det er svært at vide hvad man skal tænke om det. På s. 10 lægger Latour vægt på at i ANT ikke begrænser man sig kun til menneskelige (eller sentiente) aktører/aktanter (bruges i ofte i flæng, men nogle gange bruges de forskelligt, Olesen og Kroustrup (2007)). Men hvad betyder aktør og aktant indenfor ANT? Latour giver selv flere indbyrdes inkonsistente eller helt eller delvist uforståelige definitioner: An actor in the hyphenated expression actor-network is not the source of an action but the moving target of a vast array of entities swarming toward it. To retrieve its multiplicity, the simplest solution is to reactivate the metaphors implied in the word actor that I have used so far as an unproblematic placeholder. (Latour, 2005, s. 46) And yet they do. The main reason why objects had no chance to play any role before was not only due to the definition of the social used by sociologists, but also to the very definition of actors and agencies most often chosen. If action is limited a priori to what intentional, meaningful humans do, it is hard to see how a hammer, a basket, a door closer, a cat, a rug, a mug, a list, or a tag could act. They might exist in the domain of material causal relations, but not in

4 the reflexive symbolic domain of social relations. By contrast, if we stick to our decision to start from the controversies about actors and agencies, then any thing that does modify a state of affairs by making a difference is an actor or, if it has no figuration yet, an actant. Thus, the questions to ask about any agent are simply the following: Does it make a difference in the course of some other agent s action or not? Is there some trial that allows someone to detect this difference? (Latour, 2005, s. 71) Det bliver ikke klarere hvis man ser på hans andre værker: We use actant to mean anything that acts and actor to mean what is made the source of an action. This is a semiotician s definition that is not limited to humans and has no relation whatsoever to the sociological definition of an actor by opposition to mere behavior. For a semiotician, the act of attributing incrt force [sic] to a hinge or the act of attributing it personality are comparable in principle and should be studied symmetrically. (Latour, 1992, s. 177) "What is an actor? Any element which bends space around itself, makes others elements dependent upon upon itself and translates their will into a language of its own. An actor makes changes in the set of elements and concepts habitually used to describe the social and the natural worlds." (Latour & Callon 1981, s. 286) Hvis man ser tænker på den sidste definition ovenfor, så kræves det at elementet bøjer rummet omkring sig. Hvis det skal forstås bogstaveligt, så betyder det at elementet skal have en masse (jf. generel relativitetsteori). Dette krav findes ikke i de andre definitioner, hvor det kun kræves at de skal være kilden til handling (uklart). En abstrakt ide som ikke har nogen masse kan godt være kilden til handling (en ideologi fx), men den kan ikke bøje rummet omkring sig da den ikke findes på noget bestemt sted (for en introduktion til konceptet, se fx Rosen, 2014). Såfremt at det skal forstås figurativt, så er det uklart hvad det skal betyde. Hvis man ser på definition #1 og #3, så ser man at actor både er kilden til handling og ikke er kilden til handling. En mere klar formulering ville måske være at en aktør/aktant er en node i et netværk, og at disse kan bestå af alle typer af objekter så længe de indgår i et netværk med andre ting. Det er sådan jeg forstår hans brug af termet.

5 Teorien er en del af andet sociologisk, filosofisk pseudovidenskab man typisk finder på humaniorauddannelserne. Groft sagt, så kunne man måske opsummere den slags tænkning som bestående af rent sludder, misforståelser af videnskab (primært relativitetsteorierne, kvantemekanik og avanceret matematik som topologi), udmærkede ideer pakket ind i besværligt sprog, og åbenlyst forkerte ideer (Sokal and Bricmont, 1999; Sokal 2008). Hvor meget der falder under hver kategori kommer an på hvilken forfatter og hvilket værk der præcis er tale om. Som et eksempel på misforståelser af videnskab, se Latour (1988b) for en 42 siders artikel baseret på hans misforståelser af relativitetsteori (Latour s behandling diskuteres af bl.a. Huth, 2000). Latour (2005) indeholder måske en referencer til relativitetsteori, hvoraf næsten alle er så uklare at en fysiker ikke ville kunne genkende teorien. Det skal dog siges at hvis man sammenligner Latour med visse andre, så er Latour ikke blandt de værste. Latour (2005) afviser selv en stærk relativistisk forståelse af hans værker: S [student]: I have to say that I m lost here. We have been taught that there are two types of sociology, the interpretative and the objectivist. Surely you don t want to say you are of the objectivist type? P [professor]: You bet I am! Yes, by all means. S: You? But we have been told you were something of a relativist! You have been quoted as saying that even the natural sciences are not objective. Surely you are for interpretative sociology, for viewpoints, multiplicity of standpoints and all that. P: I have no real sympathy for interpretative sociologies. No. On the contrary, I firmly believe that sciences are objective what else could they be? They re all about objects, no? What I have said is simply that objects might look a bit more complicated, folded, multiple, complex, and entangled than what the objectivist, as you say, would like them to be. (Latour, 2005, p. 144) Latour lader med vilje til at misforstå hvad objective betyder, men det er uklart om det skal forstås som endnu en ordleg eller der er noget dybere formål med det. For at opsummere, så er min forståelse af ANT, at det er både en metodologisk vinkel om at man skal betragte de elementer, menneskelige eller ej, som indgår i netværk som unikke (ikke-udskiftelige, heterogene) og at det derfor er forkert at forsøge at sætte data ind i faste sociologiske rammer som typisk gøres i normal sociologi. Samtidig, så handler det om at studere hvordan disse elementer indgår i netværk/relationer med hinanden.

6 Det hele skal foregå meget beskrivende. Det er ud fra denne udlægning af Latour (2005) jeg har skrevet min opgave. 2. Hvorfor bør ældre styrketræne? Før man forsøger at anvende svært forståelige sociologiske teorier på et emne, så skal man være sikker på at forstå emnet, noget som den typiske sociolog og filosof på dette område ikke formår (for en gennemgang, se Sokal og Bricmont, 1999). Derfor følger der i dette afsnit en grundig beskrivelse af emnet. Når man bliver ældre så forfalder kroppen. Processen med forfald starter ca. i alderen 20-30, altså lige efter at man er færdigvokset. Processen er dog langsom indtil man når ca. 60-års alderen, hvor der sker en acceleration i forfaldet. Forfaldet af kroppen er helt generel og ses både mentalt og fysisk. Mentalt ses det ved at reaktionstiderne bliver langsommere og ens evne til at sætte sig ind i nye ting bliver markant dårligere. Dog er evnen til at anvende ideer man allerede har lært, fx ens ordforråd, resistent mod aldringsprocessen (Deary, 2001). Fysisk ses det ved at muskelmassen mindskes, særligt hvis de ikke bruges. Det betyder naturligvis at man bliver svagere med alderen (Klarlund og Andersen, 2011). Da mennesker går på to ben, så kræver det en konstant balance at holde sig oprejst og ikke vælte. I takt med man bliver ældre bliver det i højere grad svært at bevæge sig på to ben. Det skyldes i særdeleshed at musklerne bliver svagere. Når yngre mennesker falder, så kommer de som regel ikke så meget til skade (hudafskrabninger og lign.). Det skyldes at de for det første når at reagere og derfor kan nå at sætte fra. Når man sætter fra, så betyder det at man ikke falder så langt og dermed ikke når at få en høj fart (accelerationen skyldes tyngdekraften). For det andet betyder deres relative stærke muskler, at de ikke brækker fx armen som de tager fra med. Sidst, så betyder den relativt høje muskelstyrke at de godt selv kan komme op og stå igen. Hos ældre er det lige omvendt. Deres relativt langsommere reaktionstid betyder at de ikke i så høj grad når at tage fra når de falder. Det betyder at de rammer jorden eller gulvet med en højere hastighed. Deres relativt svagere muskler betyder at hvis de når at tage fra, så har det en mindre effekt. Og hvis de er faldet, kan det være svært at komme op igen, især hvis der ikke er noget man kan tage fat i. Endvidere, så virker en større muskelmasse som en støddæmper som sidder uden på knoglerne. Oven i alt det ovenstående, så har ældre også relativt svagere knogler, som derfor kræver et mindre stød for at brække (Cranney, 2007).

7 Når ældre falder og kommer til skade, så sker det nogle gange at de brækker hoften. Det er potentielt fatalt, da ældre også har en dårligere evne til at hele efter en skade. Typisk dør ca % af de ældre inden for 1 år efter at have brækket hoften blandt andet på grund af komplikationer følgende en operation og dårlig evne til at hele (Goldacre, 2002). Derfor er det yderst kritisk at man undgår hoftebrud. Årsagerne (blandt flere) til problemet er nævnt ovenfor: 1) dårlig reaktionsevne, 2) svage muskler, 3) svage knogler, 4) dårlig helingsevne. (1) og (4) kan ikke behandles så nemt. (2) og (3) hænger nøje sammen. (3) kan måske modvirkes mod kosttilskud (calcium og vitamin D) men evidensen for dette er inkonsistent (Moyer, 2013). (2) kan behandles med styrketræning som vedligeholder (fordi det forfalder automatisk med alderen) og genopbygger muskelmassen i kroppen (Saval, 2014; Larsen, 2013; Fitatorone 1994; Caserotti, 2005). 3. Hvordan foregår styrketræningen: Et case study fra Viborg Jens Bjerrekær (herefter bare Jens) leder Viborg Hallen (http://viborghallen.dk/) som er et træningscenter. I træningscentret findes over 80 forskellige styrketræningsmaskiner. Grunden til det høje antal er at man ønsker at have maskiner som kan bruges til alle større muskelgrupper. Da der findes ca. 20 hovedmuskelgrupper i kroppen, og disse har 4 sider, så kræves der altså 80 (20*4) forskellige maskiner. Som eksempel kan nævnes brystmuskelgruppen, som kan trænes på inder-, ydersiden, top og bund. Nogle svagelige ældre får deres personlige træning betalt af kommunen, mens andre kommer og betaler selv. For hver ældre planlægges et individuelt træningsforløb således at man kan træne netop de muskelgrupper som den ældre har brug for. Det kan fx være i forbindelse med en mindre skade på en muskelgruppe som man forsøger at genoptræne. I andre tilfælde er det genoptræning efter en blodprop eller hjerneblødning. Ældretræningen i Viborg Hallen (kaldes også Seniortræning ) har allerede én gang været emne for en empirisk undersøgelse. Den pensionerede læge Per Saval, som selv er deltager på det lille friske hold, har lavet et studie med både kvalitative og kvantitative dele (Saval, 2014). Studiet foregik over et halvt år. Per har talt med de (andre) ældre om deres erfaringer med træningen; om hvad der har været godt og skidt. Derudover har han blandt andet målt deres styrke før træningen begyndte og ved slutningen af studiet (kvantitativt). Der var store forøgelser i muskelstyrken hos de ældre: i gennemsnit var styrken i den store lårmuskel steget 150%, i den brede rygmuskel 133% og i mavemusklerne 50%. Han fandt at de ældre generelt var glade for det og kunne mærke forbedringerne i deres hverdag (kvalitativt).

8 Valg af første observation Da opgaven kræver at man laver mindst 3 observationer og 3 interviews, så tænkte jeg at det i første omgang var godt at starte med en neutral (ikke-deltager) observation uden at læse noget særligt om emnet på forhånd. Denne indgangsvinkel stemmer godt overens med anbefalingerne på området. Fx skriver Atkinson og Hammersley (1998, pp ) at A strong emphasis on exploring the nature of a particular social phenomenon, rather than setting out to test hypotheses about them.. Ligeledes taler Kristiansen og Krogstrup (1999) om fordelene ved ustrukturerede observationer i naturlige omgivelser, nemlig at Jo mere standardiseret observationsguiden er, des snævrere bliver synsvinklen". (s. 48). Olesen og Kroustrup udtrykker lignende holdninger når de skriver: Forskeren skal med andre ord afstå fra at på forhånd at inddele verden i regioner eller genstandsfelter. I stedet for at fokusere på en veldefineret, homogen verden vil ANT-forskerne studere dannelsen af heterogene netværk, hvor aktører af enhver tænkelig art indgår i indbyrdes alliancer for at opnå nogle resultater, de kan tilslutte sig og have gavn af. (s. 72) Efter at jeg havde lavet min første observation, ville jeg så planlægge hvordan de resterende observationer og intereviews skulle foregå. Første observation Observationen bestod i at jeg tog toget til Viborg (jeg bor i Århus) en tidlig morgen fredag den 7. November, Jeg valgte at hurtigt gå i gang med at lave den første observation i stedet for at vente til den sidste uge eller to før opgaven skulle afleveres, da jeg gerne ville have tid til at tænke over hvordan de resterende observationer og interviews skulle tilrettelægges. Jeg havde aftalt at mødes med Jens kl. ca. 09:35 da styrketræningen for den første ældre skulle begynde den dag. Jeg lavede ingen optagelser af samtalerne, da meningen var at det skulle foregå så normalt som muligt (i overensstemmelse med de teoretiske anbefalinger i fx Flick, 2014). Da jeg ankom hilste jeg på Jens og den ældre dame, Ida på 88, som var mødt op. Derefter gik vi ind i hallen hvor maskinerne står. Først gik turen over til to motionsmaskiner, en til overkroppen (arme) og en til underkroppen (ben). Selvom formålet med træningen er at styrke musklerne, så er det vigtigt at varme op først. Det skyldes at man uden opvarmning risikerer at få en muskelskade. Muskelskader, som

9 alle andre skader, tager længere tid at hele hos de ældre. Derfor er det særligt vigtigt at undgå disse. Af den årsag brugte Ida 20 minutter på at varme op: 10 minutter på hver maskine. Under opvarmningen talte jeg sammen med Ida og Jens. Hun ville meget gerne fortælle om sine børn og børnebørn og hvad de lavede. Derudover ville hun gerne vide hvad jeg læste og gerne ville lave, og hvor jeg er fra osv. Med Jens talte jeg om hvordan maskinerne virkede, hvilke informationer man kunne se på panelet (omdrejninger per sekund, distance, m.v.), og generelt om formålet med opvarmningen (forklaret ovenfor). Efter opvarmningen gik det egentlige træningsforløb i gang. Ida skulle gennem 16 maskiner (diskuteres nærmere i Sektion 3) som dækker det meste af kroppen. Før Ida brugte maskinen, lagde jeg mærke til at Jens indstillede maskinen så den passede til hende. Grunden til at indstille dem er at vægten på maskinen skal tilpasses personen, da forskellige ældre, og mennesker generelt, ikke er lige stærke. Desuden skal den tilpasses kropsdimensioner. Træningen bestod således i at Ida lavede 8-12 gentagelser på en maskine, hvorefter at hun gik over til den næste maskine (analyseret nærmere i Sektion 3). Da træningen var færdig drak jeg te og talte med Ida, og så kørte hun hjem. Herefter talte jeg med Jens om projektet og tog et tog hjem. Det hele varede et par timer. Planlægning af anden observation Generelt var min opfattelse at første observation var gået fint og ikke havde påvirket træningsprocessen i betydeligt omfang. Jeg brugte tiden på at tænke på forskellige måder man kunne tænke ANT-teoretisk om ældretræningen og fandt flere indgangsvinkler. Disse ville jeg så specifikt samle data ind til i mine senere observationer (jf. focused observation i Flick, 2014). Anden observation og interviews med Ellen Ruth, Flemming og Jens Næste observation foregik den 5. januar Tidspunktet blev valgt da jeg havde travlt med andre ting i jul og nytårsperioden og da opgaven skal afleveres den 12. januar, så skulle det helst ikke ligge for fjernt i hukommelsen. Ugen før opgaven skulle afleveres virkede derfor som et naturligt valg. Efter at være ankommet til Viborg Hallen kl. ca. 10:30 hilste jeg på Jens og sætte mine ting op (bærbar computer, taske, tablet, jakke). Derefter gang jeg i gang med at arbejde på opgaven da jeg havde Jens til rådighed til at spørge om ting jeg ikke vidste (fx alle deltagernes navne og aldre). Jeg befandt mig i Viborg Hallen hele dagen og

10 fulgte alle de ældre som kom ind og modtog træning. Jeg brugte også tiden på at starte optegningen af hallens maskiner samt oversigten over alle personerne i studiet (Sektion 3.1). Da Ellen Ruth kom ind kl ca. 11:10 lavede jeg et interview med hende.transskriptionen af det kan læses i Bilag A. Ellen Ruth er særlig vigtig for projektet da hun har været meget aktiv i aviserne og i kontakten til politikere. Som med andet lokalpolitik, så der er forskellige mennesker og politiske instanser som har forskellige mål og interesser. Der er flere leverandører som gerne vil stå for træningen af ældre, og de konkurrerer således om at få kommunen til at sende de ældre hen til sig. Det går ikke altid godt da de forskellige leverandører ikke udbyder de samme services. De fleste andre leverandører har ikke et stort antal styrketræningsmaskiner til rådighed og deres træning består således mere i kondi, elastik eller funktionel træning som man kan lave uden brug af styrketræningsmaskiner. Det betyder derfor at de ældre ikke modtager styrketræning vha. styrketræningsmaskiner som forskningen viser er så gavnlig for dem (se Sektion 2). Ellen Ruth har været flittig i sin kontakt med medier og har godt kendskab til en politiker som over længere tid som har fulgt hendes træning og som taler styrketræningens sag (Mette Nielsen fra S). Efter vores interview, så trænede Ellen Ruth som sædvanligt. Hendes træningstur blev dog blevet lidt forkortet da vi har brugt noget af tiden på interviewet. Jeg følger Ellen Ruth og Jens rundt i hallens mens jeg taler med dem. Da træningen kræver at man holder tungen lige i munden, så taler jeg mest med Jens mens at Ellen Ruth lytter med. Efter træningen, bliver Ellen Ruth hentet af Flextaxa og jeg sætter mig til at arbejde videre på min opgave. Senere på dagen lidt før kl. 16 kommer Flemming ind. Før træningen begynder starter jeg mit interview med ham og Jens. Jeg fortsætter interviewet mens han træner ved at følge efter Jens og ham. Derved laver jeg et dobbeltinterview. Da træningen slutter stopper jeg interviewet. Det er således muligt at følge hele træningen igennem ved at læse eller høre interviewet. Efter at Flemming er taget hjem arbejder jeg videre i måske en time og tager det næste tog hjem. Tredje observation Tredje observation foregik d. 7. januar. Som ved de andre gang, så fulgte jeg de ældres gang gennem træningen. Jeg lavede ingen optagelser denne dag. TIl gengæld så fulgte jeg træningen ved at selv tage de fleste af de øvelser som de ældre måtte igennem, dog

11 med en vægt som var udfordrende for mig. Jeg har aldrig styrketrænet med maskiner før, så det var en ny oplevelse. I teoretisk øjemed er dette en slags deltagerobservation (Flick, 2014, kapitel 17), hvor jeg tidligere havde nøjes med at observere og snakke med de ældre. I dag var jeg selv en ældre. Denne dag fulgte jeg også gruppen af friske ældre som selv står og betaler for deres træning. Deres træning er anderledes end den for de svage ældre på flere områder: 1) i stedet for jens, så er det Per Saval som er træner, 2) de træner flere ad gangen, og 3) de ikke alene styrketræner, men laver Qigong. Qigong er en kinesisk praksis med en rig historie som er en blanding af meditation og fysiske øvelser. Mange af samtalerne om dagen omhandlede de netop udkomne artikler i lokalavisen samt at udfaldet af en vigtig beslutning i kommunen var faldet ud til styrketræningens favør. Det blev desværre nogle gange overskygget af samtaler om terrorangrebet i Frankrig på satire-avisen Charlie Hebdo. Efter at den sidste ældre var færdig tog jeg ikke hjem. I stedet blev jeg helt ind til om aftenen kl ca Jeg brugte tiden på at arbejde på mine netværksanalyser. Særligt optegningen af alle hallens maskiner tog lang tid. Fjerde observation Fredag d. 9. januar tog jeg en sidste gang til Viborg. Jeg tog toget tidligt om morgenen kl. ca. 06:50 således at jeg kunne være i Viborg når den første træning gik i gang kl. 08:00. Ligesom de andre dage, så fulgte jeg de ældre og Jens rundt i hallen mens jeg talte med dem. Ligesom onsdag, så fulgte deltog jeg selv i træningen sammen med de ældre (deltagerobservation). Jeg brugte de sidste samtaler med de ældre til at få detaljer på plads som jeg skulle bruge til mine netværksanalyser. Efter den sidste ældre havde været igennem og jeg havde fået de oplysninger fra Jens jeg skulle bruge, så tog jeg toget hjem. Jeg tog hjem ca. kl. 15. Netværksanalyser If. min forståelse af hvad ANT går ud på (se Sektion 1), så går det ud på at se på hvordan mennesker og ikke-mennesker indgår i relationer/netværk til hinanden, og hvordan disse netværk ændres dynamisk. I undervisningen blev der også nogle gange tegnet netværk på tavlen, så min forståelse lader til at stemme overens med underviserens.

12 Man kunne godt analysere netværkene kun i ord, men efter min mening gør det tingene langt mere overskueligt hvis netværkene illustreres grafisk. Det har jeg gjort ved hjælp af Google Drawings. For de mindre illustrationer har jeg indsat dem i teksten, men de store illustrationer findes i bilagene. Der er mange forskellige netværk og relationer man kunne se på i forbindelse med ældretræningen. Der er flere vinkler end dem jeg har medtaget, men plads og tidsbegrænsninger gjorde det ikke muligt at medtage alle. Oversigt over personer I mine beskrivelser af observationerne ovenfor har jeg omtalt både en gruppe friske og en gruppe svage ældre uden at komme nærmere ind på hvor mange eller hvem der var i disse grupper. Det bliver der rodet bod på i dette afsnit. I Figur 1 ses et grafisk illustration af de personer jeg primært har talt med i mine observationer og interviews. Jens har den centrale rolle som træner han har således en relation til alle personerne. Derefter kan de ældre inddeles i to grupper som nævnt: den svage gruppe i den stiplede boks til venstre, og den friske gruppe i den stiplede boks til højre. Den friske gruppe kan endvidere inddeles i to: et stort og et lille hold. Det store hold består af ca. 30 ældre som træner sammen. Dog er det ikke altid alle som møder op, så holdet er som regel kun ca. 25. Jeg har ikke observeret det store hold af friske ældre og derfor er den kun nævnt på illustrationen som en samlet kasse. Den lille hold friske ældre ses foroven til højre. Da Per Saval fungerer som træner (særligt for Qigong) for det lille hold friske ældre, så har han også relationer til hver af de andre på hans hold. Som nævnt i anden observation, så har Ellen Ruth været flittig i sin kontakt med en politiker og medier. Da jeg ikke har talt med politikere eller medier, så indgår de kun som en diffus gruppe på illustrationen. Da Per og Jens også har enten været medvirkende flere gange, eller skrevet artikler til medierne, så har de ligeledes en relation til medierpolitikere-gruppen. Det skal siges, at jeg ikke har medtaget alle personer jeg har talt med på illustrationen. Det skyldes at det ville blive for uoverskueligt samt at nogle af personerne havde en relativ perifer relation til min opgave. Som eksempel, så har jeg talt med nogle andre brugere af Viborg Hallen som ingen relation havde til ældretræningen.

13 Figur 1 - Oversigt over personer i ældretræningen Oversigt over maskiner og træningsruter Selve træningen foregår i en stor hal hvor der er et stort antal styrketræningsmaskiner. Jeg har tegnet et kort som ca. viser hvordan maskinerne og andre redskaber er placeret i forhold til hinanden. Det ses på figuren i bilag D1. Listen med maskinerne navne og de muskelgrupper de træner ses i bilag D2. Det er ikke nogen helt simpel opgave at lave et kort over alle maskinerne/redskaberne. Det skyldes at det ikke er til at sige for en udenforstående om et redskab skal inkluderes ellers ej. Derudover, så hvis man kommer til at overse et redskab, så bliver nummereringen brudt (det samme ville ske hvis der kom en ny maskine til). Det ses med maskinerne på figuren. Alle personer har individuelt tilrettelagte ruter (som nævnt i Sektion 3). Disse tilpasses løbende hvis der opstår et behov. Et behov kan fx skyldes en ømhed i en bestemt

14 muskel (fx pga. et fald eller et mindre uheld), som derfor skal modvirkes. Af den grund kan man ikke bare vise en oversigt over én rute, men man kan vise nogle typisk ruter og forklare hvordan de kan variere. Ruterne er selvfølgelig ikke tilfældige. De planlægges ud fra at man ikke skal bruge flere maskiner som træner den samme muskelgruppe på samme måde, og at man helst skal nå de fleste store og vigtige muskelgrupper. Mange af de ældre har problemer med at gå og derfor træner alle eller næsten alle benmusklerne på flere måder. Det er muligt at illustrere hvordan ruterne ser ud ved at tegne dem på oversigten over maskinerne. Det har jeg gjort for 2 ruter. Det ses i bilag E1 og E2. Bilag E3 har en liste over maskinerne som ses på ruterne. Det er ruterne for Ellen Ruth og Cato. Cato indgår ikke i studiet, men se omtalen i Viborg Stifts Folkeblad. Ruterne for Ellen Ruth og Cato minder om dem for de andre, så de kan godt tages som typiske eksempler. En af de begrænsende faktorer ved hvor mange maskiner en ældre kan nå på en træningssession er hvor hurtigt de kan bevæge sig mellem maskinerne. I det øjemed er det en fordel hvis man skal bevæge sig kortest muligt. Hvis man ser på Ellen Ruths rute (februar 2012), så ser man generelt at der ikke er brugt unødvendig tid på at gå frem og tilbage. Ruten er dog næppe optimal mht. at minimere afstanden. Hvis man havde et præcist kort over maskinernes placering til skala (mit er hverken præcist eller til skala), så kunne man ved hjælp af avanceret matematik/programmering finde de optimale ruter hvad angår længde. Det er ligger dog udenfor denne opgave at foretage en sådan analyse. Det bør også nævnes at rutens længde ikke er den eneste faktor. En anden faktor er at man færdiggør en stor muskelgruppe før man går til den næste. Hvis man ser på Ellen Ruths træning, så ser man at ruten er baseret på at træne muskelgrupperne og ikke afstanden som sådan. Sidst bør det også nævnes at de to ovenstående relativt nemt kan kombineres. Det skyldes at maskinerne er placeret således at de maskiner som træner muskler tæt på hinanden generelt står ved siden af hinanden. Det betyder at der undgås spildtid. Det er noget man bør notere sig hvis man skulle indrette et nyt træningscenter, fx i forbindelse med opstart af styrketræning i en anden kommune. Hvis man har et træningscenter hvor maskinerne ikke er placeret efter muskelgrupper, så ville det formentlig være en god ide at flytte rundt på dem så træningen kan foregå optimalt.

15 3.2. Opsætning af maskiner i gruppen af svage ældre Det er muligt at gå lidt mere i detaljer end analysen set i den ovenstående sektion. Ældre i den svage gruppe har ofte problemer med at gå eller sidder i kørestol. De skal derfor have hjælp til at bevæge sig fra maskine til maskine. For dem som går dårligt, så er det stadig en god ide hvis træneren følger med, så der ikke sker uheld i forbindelse med at bevæge sig fra maskine til maskine. Mange af de ældre har svært ved at sætte sig helt rigtigt på maskinen og komme af den igen. Samtidig skal de have hjælp til at opsætte maskinen. Det kan fx være fordi at de ikke husker så godt. Af disse grunde er det nødvendigt med personlig træning for ældre i denne gruppe. Det kan analyseres ned til 3 handlinger som gentages indtil træningen er ovre: 1. Træneren hjælper den ældre hen til maskinen. 2. Træneren hjælper den ældre på plads og opsætter maskinen og giver løbende respons på træningen. 3. Træneren hjælper den ældre af maskinen. 4. Hvis der er flere øvelser tilbage, så gentag fra (1), ellers slut. Figur 2 viser en grafisk repræsentation af de tre handlinger.

16 Figur 2 - Relationer mellem træner, svag ældre og maskine 3.3. Transport til og fra træning Et helt andet aspekt af træningen er transporten frem og tilbage til Viborg Hallen, også her er der stor forskel på de ældre og på de to grupper. I den svage gruppe foregår transporten således: Kirstine, hendes mand kører hende, km Ida, kører selv i bil, 5 km. Bent, datter henter og bringer Ellen Ruth, Flextaxa Annelise, Flextaxa Arne, får lift af en bekendt Flemming, kører selv Bodil, Flextaxa Ane-Grethe, Flextaxa

17 Den friske gruppe (lille hold) Bent, kører selv, 5 km Gerda, cykler fra Hald Ege Svend, går, cykler eller konen kører (kommer an på vejret) Kirsten, går selv Hilda, kører selv Per, kører selv Der bliver altså gjort flittigt brug af Flextaxa, men også venner og familie hjælper til. Alle ældre rejser alene da de ikke bor ved siden af hinanden og fordi de har forskellige træningstidspunkter. De fleste ældre kommer ikke langvejs fra. Alle i gruppen af friske ældre kan selv, enten fordi de bor så tæt på at de kan gå/cykle, eller fordi de stadig har deres kørekort. Blandt dem som ikke kan selv (gå eller køre bil/cykel), så betyder det at en anden er nødt til at træde til og det kan anses som et netværk med den ekstra person (eller de, hvis flere inddrages). Rent konkret betyder det i praksis at hvis man ville skalere projektet op, så bør man se på at optimere transportprocessen. Det kan ske ved at ældre som bor tæt på hinanden får hjælp på skift fra deres pårørende: ulige uger ældre 1 s pårørende, lige uger ældre 2 s pårørende. Eller det kan ske ved samkørsel med Flextaxa. Det er også muligt at ældre som kan køre selv kan hente og bringe ældre som ikke kan. Det er noget man skal være opmærksom på. En af de ældre får sin datter til at køre sig. Datteren bruger en del tid på at sidde i forhallen og vente på at sin far er færdig. Hun medbringer dog materiale fra sit arbejde så hun kan arbejde i mellemtiden. Det er noget man bør overveje om kunne gøres for andre ældre også. Der er strøm og internet i forhallen, så familiemedlemmer eller venner som kan arbejde fra en bærbar kan godt arbejde mens at de venter. Jeg gjorde selv flittigt brug af denne mulighed i de perioder hvor der ikke var ældre inde og træne. Det er værd at bemærke at når man har med Flextaxa (også kaldet Flextur) at gøre, så kræver det en vis fleksibilitet hos træneren. Det skyldes at Flextaxa kører relativt upræcist. På deres hjemmeside skriver de at Du bliver hentet mellem 5 minutter før og 20 minutter efter det aftalte tidspunkt Gruppetræning i den lille gruppe for friske ældre Som nævnt tidligere, så laver det lille friske hold ikke kun styrketræning, men også

18 Qigong. Det foregår ved at holdet efter at have færdiggjort deres ruter i hovedhallen, går nedenunder til en af karatesalene (kaldes en dojo). Derinde er der skumgummiunderlag på det meste af gulvet. Man kan se rummet ved at se på billederne fra nogle af karatestævnerne som bliver afholdt i samme rum. Figur 3 viser en oversigt over hvordan Qigong foregår. Figur 3 - Oversigt over Qigongtræningen Træningen foregår således ved at instruktøren (Per) fortæller og demonstrerer hvilke bevægelser der skal laves og at de andre kopierer hans bevægelser. Per fortæller samtidig om formålet med øvelserne. Da Qigong involverer meditationsagtige elementer, så er det nødvendigt med en instruktør som fortæller deltagerne hvad de skal tænke på. Instruktionerne tager afsæt i traditionel kinesisk medicin. Jeg observerede Qigong to gange og de to episoder var meget lig hinanden. I det første tilfælde så jeg dog kun en del af forløbet. I vores interview efter Qigong den anden gang nævnte en af deltagerne (Kirsten) at jeg burde have deltaget. Set i bakspejlet havde hun ret i at jeg burde have deltaget også, da jeg således ville have både en ikke-deltager og en deltager observation (jf. Flick, 2014). 4. Generelle bemærkninger og opsummering Selvom formålet med mit studie ikke specifikt var at undersøge styrketræningens hjælpsomme effekter hos de ældre (som Per Savals tidligere studie, se Saval, 2014), så kunne jeg lige så godt bruge mine interviews og mange samtaler med de ældre til

19 at spørge ind til emnet. Hvis man ønsker sig en forståelse for hvordan styrketræning foregår og hvad de ældre synes om det, så kan man med fordel læse mine interviews i bilagene (A-C). Der fremgår mange små ting i disse som ikke ellers er nævnt i teksten. Særligt interessant for mig var det at vide hvordan styrketræningen havde gjort en praktisk forskel i hverdagen hos de ældre. Det er et emne som ofte er nævnt (også i aviserne, fx Viborg Stifts Folkeblad, lørdag d. 20. november, 2010). Det er vigtigt at dem som træffer beslutninger forstår det som de tager beslutninger om. Det gælder også styrketræning. Det kan nemt blive lidt abstrakt og fjernt når der tages politiske beslutninger, og derfor ville det være godt hvis man havde et sted hvor man kunne læse om konkrete forskelle styrketræning har gjort for ældre som har deltaget i det. Det kan man nu i min opgave, så på den måde håber jeg at jeg har bidraget positivt til fremtiden. Den kritiske læser har måske bemærket at jeg ikke har gjort meget brug af avanceret terminologi fra Latours værker. Det skyldes at jeg ikke har fundet dem nødvendige og jeg skriver efter princippet om at hvis et avanceret/langt ord er unødvendigt, så undlad at bruge det (Orwell, 1946). Opsummering Jeg her undersøgt styrketræning for ældre i Viborg Hallen. Det har jeg gjort ved både ikke-deltager og deltagerobservation, samt interviews med både ældre og træner. Mine tre interviews har jeg transskriberet så de hurtigt kan læses af nysgerrige. Derefter har jeg analyseret mine data i forskellige netværksanalyser løst baseret på Aktør-Netværk- Teori i den version Latour fremsætter (særligt hans 2005 bog). Mine netværksanalyser har jeg suppleret med grafiske illustrationer som gør det nemmere at danne sig et overblik. Derudover har jeg lavet en række bemærkninger som kan være brugbare såfremt at man ønsker at starte et lignende projekt eller at udvide et eksisterende. Referencer Atkinson, P. and Hammersley, M. (1998) Ethnography and Participant Observation, in N. Denzin and Y.S. Lincoln (eds), Strategies o f Qualitative Inquiry. London: SAGE. Callon, M., & Latour, B. (1981). Unscrewing the big Leviathan: how actors macrostructure reality and how sociologists help them to do so. Advances in social theory and methodology: toward an integration of microand macro-sociologies, Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation domestication of the scallops and the fishermen of St Brieux Bay, in Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge? (ed. Law, J.),

20 Caserotti, P. (2005). Assessment of mechanical muscle function in the elderly: Methodological and functional aspects, effects of training. PHD thesis. Center of applied and clinical exercise sciences ACES, Institute of sports science and clinical biomechanics, Faculty of health science, University of Southern Denmark 2005 Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague/Paris: Mouton Cranney, A., Jamal, S. A., Tsang, J. F., Josse, R. G., & Leslie, W. D. (2007). Low bone mineral density and fracture burden in postmenopausal women. Canadian Medical Association Journal, 177(6), Cressman, D. (2009). A Brief Overview of Actor-Network Theory: Punctualization, Heterogeneous Engineering & Translation. ACT Lab/Centre for Policy Research on Science & Technology (CPROST), School of Communication, Simon Fraser University. Deadman, P. (2014). A Brief History of Qigong. Journal of Chinese Medicine, 105, June Deary, I. J. (2001). Intelligence: A very short introduction. Oxford University Press. Fiatarone, M. A., O'Neill, E. F., Ryan, N. D., Clements, K. M., Solares, G. R., Nelson, M. E.,... & Evans, W. J. (1994). Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. New England Journal of Medicine, 330(25), Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. Sage. Goldacre, M. J., Roberts, S. E., & Yeates, D. (2002). Mortality after admission to hospital with fractured neck of femur: database study. Bmj, 325(7369), Huth, J. (2000). Latour s Relativity. In Koertge, N. (Ed.). (2000). A house built on sand: Exposing postmodernist myths about science. New York: Oxford University Press. Olesen, F. og Kroustrup, J. (2007.) ANT - Beskrivelsen af heterogene aktør-netværk. I Jensen, C. B., Lauritsen, P., & Olesen, F. Introduktion til STS. Hans Reitzel. Orwell, G. (1946). Politics and the English Language. Horizon, April Klarlund, B. og Andersen, L. B. (2011). Fysisk aktivitet - hånd om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen. FysiskAktivitet/FysiskAktivitetHaandbog.pdf

21 Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K (1999). Observationsmetoden og dens former. Deltagende Observation introduktion til en forskningsmetodik.. Hans Reitzels Forlag, København Larsen, A. H. (2007). Styrketræning og ældre. Power point til undervisningsbrug. ~/media/baseline_site/breddeudvalg/vaegtloeftning%20og%20sundhed/ styrketrning%20og%20ldrer.ashx Latour, B. (1988a). The Pasteurization of France. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Latour, B. (1988b). A Relativist Account of Einstein s Relativity, Social Studies of Science, 18: Latour, B. (1992). Where are the missing masses? The sociology of a few mundane artifacts. InShaping technology/building society, eds. WE Bijker, and J. Law, Latour, Bruno (1999). On Recalling ANT, in Law and Hassard, eds., Actor-Network Theory and After. Oxford: Blackwell Publishers, pp Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford UP. Lee, M. S., Oh, B., & Ernst, E. (2011). Qigong for healthcare: an overview of systematic reviews. JRSM short reports, 2(2), 7. Moyer, V. A. (2013). Vitamin D and calcium supplementation to prevent fractures in adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. Annals of internal medicine, 158(9), Law, J. (1986b). On the Methods of Long-Distance Control: Vessels, Navigation and the Portuguese Route to India, in Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge? (ed. Law, J.) Keele: Sociological Review Monograph, Rosen, G. (2014). "Abstract Objects", in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/ entries/abstract-objects/>. Saval, P. (2014). 80+ i Viborg: En evaluering af 12 deltageres forløb efter ½ år. Sokal, A., & Bricmont, J. (1999). Fashionable nonsense: Postmodern intellectuals' abuse of science. Macmillan.

22 Sokal, A. (2008). Beyond the hoax: Science, philosophy and culture. Oxford University Press. Bilag A - Interview med Ellen Ruth Det er et interview med Ellen Ruth (ER), 90 år, som er en del af den svage gruppe. Hun sidder i kørestol og har gråt hår. Man kan se billeder af hende i avisen (se tidligere links). Hele optagelsen varer ca. 40 minutter, hvoraf en god del tid blev brugt på at tale om andre ting end styrketræning. Nedenfor er min transskribering, bortset fra de sidste ca. 10 minutter som mest var mig der talte i stedet for Ellen som talte. --- E: Test test, yes. Så, så skulle den gerne optage når vi snakker. Øhm. Ja. Kan du fortælle os hvem du er? ER: Ja, jeg er en gammel kone på 90 som hele livet har været den flinke pige i klassen fordi det var vi jo opdraget til. Opfør dig så andre mennesker kan være tjent med dig. Det var jo ordren når man sku ud i verden. Og det har jeg så levet indtil Jeg har været ansat i statenstjeneste. Og været trafikassistent hos DSB og skrevet under på at overholde landets love og i øvrigt gøre som man fik ordre til. Og jeg har været ansvarshavende ved DSB. Også under anden verdenskrig og det var ikke spor sjovt for en pige. Men hvis ikk jeg havde haft min uniform så var det jo nok blevet endnu værre. Men det overlevede jeg så også, men jeg var fuldstændig klar over efter fredsslutningen at der sku jeg væk fra DSB. Og så blev jeg ansat som i administrationen i politiet. Og der var jeg så indtil jeg tog min afsked efter at have indgået ægteskab, og på det tidspunkt var man jo vant til at man havde en kone derhjemme. Som kunne sørge for osse og kaffe når manden kom hjem. Så der gik jeg ud af drift igen. Og så var jeg hjemmegående og så hertil. (Forstyrrelse fordi en person kommer ind i rummet, 30 sekunder) E: Den optager, det er fordi det er et interview vi er ved at lave. A: Så skal jeg nok tie stille ER: Men det er hygligt fordi det er mine veninder som osse går til træning herude, de ka bar selv. Jeg ka ikke selv. E: Ja, der er både friske og svage hold. ER: Der er jo nemlig alle mulige slags

23 A: Du er så blevet dygtig. Du skal jo huske at fortælle hvad du gjorde dengang vi havde jubilæum hvor du gik ned af trappen. ER: Ih de godeste. Mind mig ikke om det. Jeg var ved at dø af skræk. A: Du gik selv ned 26 trin ned. ER: Og jeg har aldrig nogensinde på en trappe siden. A: Og så da du sku op, så sir du til Per Saval: Per du skal lige gå bag ved mig sårn jeg ikke falder ned. Og så gik du 26 trin op. ER: Ej, jeg blev hevet op. Af to hjælpsomme arme. A: Det er lige meget. ER: Siden jeg blev syg har jeg aldrig gået på trapper. A: Se Ellen hun er jo vild med karate. ER: Jaja. A: Og karateungerne og de er så søde og de står der småog de bukker og er så søde og så høflige og ER: De taler japansk. A: Ja de gør. E: Konnichiwa [こんにちは goddag/god eftermiddag på japansk] A: Det er nemlig rigtigt. Og så fik du os til din føsdag hvad var det at du fik? Der fik du karatetøj. ER: Jamen du godeste hvor der står mit navn på og al verdens ting. Og det var min træner som sørgede for det. Ja det er så fornemt. A: Er du fra Folkebladet? [en lokalavis] E: Nej nej, jeg er fra universitetet. A: Det er et studie. ER: Det er en studerende fra Århus. A: Det ska ik kom mig til skade. Han skal nok blie til noget igo.

24 ER: Bestemt. A: Kan I hyg jer. ER: Ja og det er damen som passer blomster her. E: Nå A: Ja, vi har hver vores igos. ER: Hjælper til. E: Jeres lille niche. A: Ja det er en niche, ja. ER: Nu blev jeg slået ud af det her. Hvor kom vi til? E: Du var blevet hjemmegående hustru. ER: Ja, det var jeg. Men så døde min mand. Vi flyttede her, vi boede i Aalborg. E: Han døde tidligt eller? ER: Så flyttede vi her ned pga. min interesse for historie og slægtsforskning E: Nå ja, det er rigtigt. ER: Og så var min mand jo praktisk og han sagde: Vi kan liså godt flytte til Viborg for det er jo ikke sikkert at vi ka blive ved med at køre i bil til Viborg. E: Hvor boede I før? ER: Vi boede i Aalborg og der var han ansat i FS MIDT [?] og efter pensionen flyttede vi så herned. Jo men at min mands helbred var ikke så godt og han døde så i 2003 og så var jeg alene og meget alene sådan set. Og flyttede ind i noget mindre som jeg sådan syntes at jeg bedre overskue end det hus vi havde. Og så kom jeg til at bo i en af kommunens ældreboliger efter hjemmehjælpens råd og det befandt jeg mig os godt ved, men helbredet var jo ik hvad det havde været. Det havde været en hård omgang at blive alene pludselig og det hele, og jeg var på det nærmeste ved at opgi, så kom jeg til ved et tilfælde -- og det er igen det her med tilfælde -- og det er det vi kommer til der er vigtigt. Jeg kom til at rydde op i et chatek med gamle avisudklip jeg havde det med at klippe ud af avisen hvis jeg ikke havde tid til at læse det. Og det bestod af et billede af en herre der stod ved siden af en dame i kørestol og et interview med samme Jens Bjerrekær som

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays Den gode ansøgning Tests, references, and essays Agenda Overordnede deadlines Selve ansøgningen UCAS og Common Application Personal statement og essays Tests SAT, TSA og TOEFL Referencer og anbefalinger

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere