DEN KULTURELLE PODNING AF DANSKE BYER PERFORMATIV ARKITEK TUR OG MANGFOLDIG BYKULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN KULTURELLE PODNING AF DANSKE BYER PERFORMATIV ARKITEK TUR OG MANGFOLDIG BYKULTUR"

Transkript

1 G I T T E M A R L I N G DEN KULTURELLE PODNING AF DANSKE BYER PERFORMATIV ARKITEK TUR OG MANGFOLDIG BYKULTUR Velfærdsbyen under forandring Europas byer er ved at omdanne sig til scener for et byliv med kultur, underholdning og oplevelser som centrale omdrejningspunkter. Mange byer indretter sig således i disse år med nye pladser, strøggader og cafémiljøer som supplement til bykernernes shopping. I denne udvikling er oplevelse blevet nøglen til det moderne samfund og især til den moderne by. Oplevelse er blevet motoren i det, der da også kaldes oplevelsesøkonomien (Marling og Juul). Vi er dermed vidne til et historisk skifte i den vestlige kulturs byer. De gamle industribyer er under afvikling; fabrikker lukker eller flytter bort, de gamle byhavne og deres havneliv er på samme måde på retur. Virksomheder, der tidligere lå som enklaver uden for byen, er nu ved at blive inddraget i det øvrige byrum, hvor de omdannes til kulturhavne, kontordomiciler eller kvarterer for velhavere. I takt hermed ændres hele bybilledet. Den cyklende værftsarbejder i sit arbejdstøj med madkassen på bagagebæreren det er bl.a. bybilleder, der er forsvundet. Væk er snart også de rygende skorstene og arbejderkulturens mødesteder: værtshuset, billardsalonen og de mange lokale fagforeningskontorer. Fabrikkernes store volumener erstattes af nye store kulturpladser, af havnebade, byrum med klatrevægge, skøjtebaner og udendørs biografer. Fabriksfløjtens hvæsen afløses af lysshows og vandkunst med musik. De mørke og lukkede værtshuse mister deres kundeunderlag og lukker, mens nye designede cafeer og restauranter åbner dørene. Her kan gæsterne til offentligt skue i de transparente og oplyste omgivelser nyde den kunstnerisk arrangerede mad i en samlet sanseoplevelse. Samtidig danner de centrale bydele kulisser for stadig flere events. Det moderne byliv er mere end blot en simpel reproduktion af arbejdskraften. Der er krav om mere og andet end lys, luft, rekreation og tilgængelighed til velfærdsgoder. Sanser og følelser skal også pirres. Vi bruger et stigende antal timer og flere penge, og vi kører et stigende antal kilometer på vores FUN, konstaterer Tracy Metz og fortsætter: Holland har aldrig før haft så mange events og festivaler, så mange shopping Sundays, parties,

2 72 K&K Kultur&Klasse F i g u r 1 : N e w Yo r k : f r a b y g n i n g s a r b e j d e r e t i l b y g n i n g s u d s m y k n i n g. ( F o t o : G i t t e M a r l i n g ) skøjtebaner, stadiums, MEGA-biografer, børne-paradiser eller sommerhuse, ferielejligheder mv. (8) (Egen oversættelse). Hun påviser, hvorledes virkningen af alle disse aktiviteter bliver mere og mere synlige i vores omgivelser i byen og på landet. Metz argumenterer desuden for, at vores sociale identitet i dag ikke kun bestemmes ud fra vores job og uddannelse eller besiddelser; men i høj grad også ud fra den måde hvorpå vi bruger vores fritid. Vi skal som personer selv performe. Det bliver i den forbindelse vigtigt for den enkelte at blive set på de rigtige steder og ved de hotte begivenheder. Ud over de fysiske og arkitektoniske forandringer af byen påpeger Metz endelig, hvordan der skrues op for det kulturelle aktivitetsniveau. Leisure er langt mere end blot den tid, du kan bruge, som du selv synes bedst. Leisure har udviklet sig til at blive en overgribende culture of fun med en enorm økonomiske betydning (8) (Egen oversættelse). Ser vi på udviklingen i en dansk sammenhæng, så bekræfter en spørgeskema-

3 Gitte Marling Den kulturelle podning af danske byer 73 F i g u r 2 : D e t k u l t u r e l l e o m r å d e i O d e n s e : C a f é m i l j ø v e d B r a n d t s K l æ d e f a b r i k. ( F o t o : G i t t e M a r l i n g ) undersøgelse af danske kommuners kulturelle satsning en parallel udvikling. 62 % af alle danske kommuner indgik i undersøgelsen, og blandt disse har 64 % etableret forskellige former for nye større kulturprojekter i løbet af de seneste ti år. Der er først og fremmest tale om nye teatre, spillesteder, biblioteker og biografer, udstillinger mv., der sammensættes i nye hybride kombinationer. Det giver et blandet kulturelt tilbud, og det betyder, at forskellige befolkningsgrupper føres sammen (Marling, Kiib og Jensen, Experience City. DK). 99 % af kommunerne afholder hvert år en eller flere større kulturelle events i form af festivaler, karnevaler, parader, koncerter, arrangementer med midlertidig kunst og digte i det offentlige rum eller tilsvarende. Ifølge kommunernes egne kommentarer arbejdes der bevidst eller ubevidst med to strategier: en indadvendt og en udadvendt. Hvor det indadtil handler om at bruge de kulturelle events til at skabe sammenhængskraft, selvidentitet og lokal forankring, så handler det udadtil om at komme på landkortet, som det hedder, dvs. at gøre opmærksom på sig

4 74 K&K Kultur&Klasse selv som en by med særlige kulturelle kvaliteter. Den indadvendte strategi bygger på lokale traditioner og fester. Den appellerer til en bred målgruppe. Den udadvendte strategi kræver en bestandig fokusering på originalitet og kvalitet. De byer, der forfølger denne strategi, søger gennem højt profilerede events at brande sig og positionere sig selv i forhold til landets andre byer (Marling, Kiib og Jensen, Experience City. DK). I de største byer, hvor der er mange arrangementer og begivenheder året rundt, opstår der af og til konflikter, fordi hverdagslivet i de centrale bydele generes af bl.a. støj og affald, der flyder på pladser og i gader. Arrangementerne skaber trængsel og får kollektive trafiksystemer til at bryde sammen. Kritikken af udviklingen er også, at der sker en såkaldt tivolisering eller disneyfisering af bymiljøet (Marling og Zerlang). Ud fra lidt forskellige tilgange har en række byteoretikere i de seneste år beskæftiget sig med at sætte benævnelse på den udvikling, der kan observeres. Michael Sorkin omtaler den moderne by som en by, der har udviklet sig til en stor temapark, hvor de almindelige offentlige byrum er forsvundet, og hvor demokratiet er sat ud af kraft. Der er ingen demonstrationer i Disneyland, påpeger han, og henviser til, at alt byliv i amerikanske byer foregår i privatejede rum, hvortil der er offentlig adgang, hvis ellers f.eks. tøjvalg og opførsel er i overensstemmelse med den fastsatte kodeks (Sorkin). Tracy Metz har som omtalt fokus på oplevelsesøkonomiens pres på hverdagslivet og bymiljøet. Hun italesætter den moderne by som Fun City (Metz); mens Nigel Coats taler om Ecstacity (Coats). Benævnelserne er forskellige, men fokus ligger stort set på de vilde eller de negative konsekvenser af oplevelsesøkonomiens pres på bykulturen. For at vores byer ikke skal udvikle sig til rene underholdningsmaskiner, er der således god grund til at diskutere, hvilke kvalitetskrav oplevelsesøkonomiens fremmarch bør mødes med. Udviklingen af bykulturen er selvsagt ikke kun et spørgsmål om at etablere stribevis af kulturprojekter. Der må stilles krav om, at omstillingen fra industriby til oplevelsesby sker på et grundlag, hvor udfordringer, eksperimenter, refleksion og elementer af læring bliver en del af grundlaget alle byer, og ikke mindst de danske velfærdsbyer må arbejde for at fastholde deres images af at være åbne, demokratiske og socialt mangfoldige byer, med tilbud og plads til alle, unge, gamle, forskellige livsstile og kulturer (Marling). Experience City i stedet for oplevelsesby På dansk anvendes begrebet oplevelsesbyen. Begrebet har klare referencer til begreberne oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign. Forskellige produkter eller serviceydelser tilsættes et par dråber oplevelse, hvorefter de kan sælges til en merpris. Det er en gammelkendt sandhed, at forbrugerne er villige til at betale en høj pris for en kop kaffe, der serveres i en designet kop og i et usædvanligt og oplevel-

5 Gitte Marling Den kulturelle podning af danske byer 75 sesrigt miljø (Pine og Gilmore). Benævnelsen oplevelse er imidlertid ikke så bred og nuanceret som det tilsvarende engelske begreb experience. Experience dækker over at undersøge, udforske, teste, opdage, erfare og opleve og efter the experience er man blevet klogere, har fået erfaring, ny viden og måske nye kompetencer The experience city er derfor også byen, hvor man kan blive rigere på erfaring, oplevelser og læring. The experience city er mere end blot en forlystelsespark. Derfor stiller The experience city også krav til arkitekturen, til design af rum og til det kulturelle indhold i events og arrangementer (Marling, Jensen og Kiib, The Experience City ). I det følgende gennemgås et par eksempler på kulturprojekter, der på forskellig vis kommer disse krav om kvalitet i møde. Århus Festuge kunsten og kulturen som dialog manifest Først et eksempel på, hvorledes noget så midlertidigt som en årlig kulturfestival kan udfordre bylivet og tilbyde et nyt blik på de muligheder og potentialer for social og kulturel læring, som byen rummer. Fortællingen handler om Århus Festuge, der finder sted hvert år i den første uge i september måned. Omsætningen på ca. 17 mio. kr., vidner om, at der er tale om et stort anlagt program. Formålet med Århus Festuge har siden starten i 1965 været, at kunsten og kulturen skulle bringes i fokus og bredes ud til borgerne. Derfor er Århus Festuge mange ting, mange kunstarter og udtryksformer. Programmet udtrykker bl.a. direktørens valg af tema og måde at belyse det på. Det udtrykker dog i lige så høj grad, hvad der bobler og spirer i byens forskellige kunstnermiljøer. Århus Festuge er med sine godt 500 forskellige arrangementer et markant brand for Århus. Det er ugen, hvor mange århusianere deltager i det store udbud af aktiviteter og underholdning, der bydes på. Den nuværende direktør for Festugen, Jens Folmer Jepsen, lægger vægt på at tilbyde en mangfoldighed af oplevelser, gerne enestående, på forkant og uventede. I forbindelse med Festugen udvikles nye produkter og koncepter i et samarbejde mellem erhvervslivet og kunstnere og mellem forskellige institutioner, kunstnere og andre deltagere. Med temaet åben by satte han i 2008 fokus på byens kulturværdier og ukendte potentialer. Formålet var at åbne borgernes øjne for byens rumlige potentialer og for dens mangfoldighed af hverdagskulturer. I 2008 fandt en del af festugearrangementerne således sted i byens offentlige rum. Et af de projekter i byens rum, der skabte en del omtale i medierne, var en installation med navnet Opera der var en Christiania-agtig træbebyggelse med boder, scener, hyggekroge mv. En konstruktion med platforme i op til otte meters højde. Konstruktionen var effektbelyst om aftenen, hvilket gav et stemningsfyldt miljø. Operaen trak mange og måske mest unge til sig og etablerede i løbet af ugen et sydende og levende musiksted. Samtidig med at projektet etablerede et midlertidigt byrum og

6 76 K&K Kultur&Klasse domæne for de unge, skabte Operaen også opmærksomhed om et hidtil overset hjørne af Museumsparken ned til Århus Å. Efter festugen blev lyset og lyden slukket og installationen taget ned og pakket sammen. Det var en enestående performance, som påpegede behov og potentialer i byen. Den røde rute og den blå rute er to andre projekter, der bør nævnes i forbindelse med festivalens fokus på byen og byens offentlige mødesteder. Den røde rute blev lanceret i 2007 og forbedret i Den var arrangeret i samarbejde med en lang række kulturinstitutioner, gallerier, kunstnere, arkitektfirmaer, designfirmaer osv. Ideen var at etablere en rute gennem byen som et tilbud til byens borgere om at opleve byen fra andre og måske ukendte vinkler. Ruten gik som en rød tråd gennem byen og festugeprogrammet. Den udstillede byens mangfoldighed, kvaliteter og potentialer, både menneskeligt og arkitektonisk. Ved at følge ruten blev man ledt frem til forskellige steder inklusive baggårde, hvor kunstnere arbejdede. Rådhuset var lyst op med rødt, og Klostertorv var klædt i rødt. Højdepunktet var verdens længste sofa på Lille Torv. På dette torv, hvor folk normalt haster forbi i mangel af siddepladser, hvilede i festugen alle slags trætte fødder og deres ejermænd og -kvinder side om side. Den lange røde sofa var populær. Her kunne man observere noget så ualmindeligt som øldrikkende mænd side om side med børnefamilier, pensionister og unge teenagere. Folk i alle farver og størrelser indtog Lille Torv. De så tilmed tydeligvis ud til at nyde både situationen og hinandens selskab. Festugesekretariatet kalder selv projektet for et vellykket dialog manifest (Marling, Kiib, og Jensen, Experience City. DK). Den blå rute relaterede sig direkte til temaet åben by og åbent landskab. Den blå rute inviterede til en cykeltur med familien. Igen var ideen at åbne de lukkede dele af byen op. Hver dag blev der åbnet et nyt sted. Fængslet, den store private containerterminal, fængselsgården, borgmesterkontoret, Bogtårnet på Statsbiblio-

7 Gitte Marling Den kulturelle podning af danske byer 77 F i g u r 3-6 : Å r h u s F e s t u g e : v e r d e n s l æ n g s t e s o f a. ( F o t o : G i t t e M a r l i n g ) teket og en opgang i Gellerupparken, hvor der bor en del nydanske familier. Formålet var også her at lære noget nyt om byen og dens mange hverdagskulturer. På Lille Torv gav den lange røde sofa anledning til, at mange stoppede op. Satte sig eller betragtede dem, der satte sig. Dette byrum, hvor folk normalt blot hastede forbi, forandrede sig i løbet af ugen fra at være, hvad byteoretikeren Michael Waltzer kalder for single minded byrum. Det vil sige et rum med en enkel og afgrænset funktion i dette tilfælde et gennemgangsrum til at være et open minded byrum, hvor der var mulighed for at opholde sig på flere forskellige måder på en og samme tid (Waltzer 321). De mange forskellige rum og steder på den blå og røde rute skabte et socialt og kulturelt møde mellem grupper af borgere med forskellig kultur og social væren. Muligheden var dermed til stede for etableringen af, hvad Martin Haajer og Arnold Reijndorp kalder public domains, dvs. offentlige eller private rum med offentlig tilgængelighed, hvor livsstilsgrupper med forskellig baggrund oplever, at der sker en social og kulturel læring eller udveksling (Haajer og Reijndorp). Enkelte eksempler fra det mangfoldige program er nævnt her for at illustrere, at Århus Festuge er andet og mere end blot fest og underholdning. Festugen markerer sig med et væld af kulturdialoger, politiske debatter og inviterer til kulturel interaktion og til åbning af nye perspektiver. Med deres midlertidighed udgør de mange små og store kulturprojekter ikke nogen større trussel mod hverdagslivet i byen, og måske netop derfor synes tolerancen at være større over for eksperimenter og nye udtryk. Det giver et relativt stort spillerum, både til at vise nye veje i brugen af byens rum og til rumlig og arkitektonisk udvikling. Det betyder imidlertid ikke, at festugen er uden for journalisters og nyhedsmagasinernes søgelys.

8 78 K&K Kultur&Klasse Tværtimod er pressen overordentlig opmærksom på alle nye initiativer, potentielle konflikter mv., hvilket er med til at holde hele arrangementet levende år efter år. Bazar Fyn et public domain med kulturel udveksling via markedshandel At handel gennem tiderne har skabt social og kulturel udveksling er ikke noget nyt. Gennem årtusinder har handelsmænd rejst gennem landskaber af forskellige kulturer. De medbragte fremmede dufte, produkter, kunst mv. og profiterede økonomisk på forskelligheden. Købmand, developer og direktør Olav de Linde mener, at netop handel er en god måde at skabe kulturel integration mellem nydanskere og gammeldanskere. Hans udgangspunkt er integration, der ikke ensidigt er baseret på, at de nye borgere skal underkaste sig dansk kultur, men derimod er baseret på gensidig social og kulturel udveksling. Med Bazar Fyn i Odense har han iværksat et kulturprojekt med dette formål for øje. Bazar Fyn åbnede i Bazaren har indrettet sig med mere end 65 forskellige forretninger og restaurationer på m 2 i Thrige-Titans gamle fabriksområde. Erfaringsmæssigt er Bazar Fyn baseret på Bazar Vest, der er et af Olav de Lindes tidligere projekter i Gellerup ved Århus. Olav de Linde forklarer, at han i Bazar Vest var så meget sammen med stadeholderne, at han ved selvsyn kunne konstatere, hvor meget de lærte, og hvor meget de arbejdede, fordi forretningen eller cafeen var hele deres liv. De Linde er overbevist om, at handel er den bedste måde at integrere dem på. De lærer, hvad sukker koster, hvordan man køber ind eller passer et arbejde. Husk på at mange af dem ikke har arbejdet i mange år. De har boet i flygtningelejre, og deres forældre har også boet i flygtningelejre. Man må huske på, hvad de er oppe imod, når de skal starte på sådant et projekt, forklarer Olav de Linde (Marling, Kiib og Jensen, Experience City. DK 296). Olav de Linde har i planlægningsfasen arbejdet tæt sammen med By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune. Visionen var at placere basaren inde i byen, således at den kunne fungere som en dynamo for beskæftigelse og integration af indvandrermiljøer, men samtidig være med til at tydeliggøre Odense som en kulturelt mangfoldig by. Det sidste lægger Jan Boye, der på det tidspunkt var borgmester i Odense, stor vægt på. Han bakker op om projektet og siger, at Odense Kommune ser Bazar Fyn som et spændende og markant initiativ i Odense. Han pointerer, at basarens potentiale som indfaldsvinkel til arbejdsmarkedet for mange borgere med anden etnisk baggrund blot er ét vigtigt aspekt. Et andet er basarens multikulturelle og moderne profil, som kan være med til at brande byen som et fremsynet og farverigt sted i Danmark ( H.K.H. Prins Joachim indvier Bazar Fyn ). Initiativtagerne har en klar idé om, at det handler om at forstå den kultur, som disse mennesker bringer med sig og bruge den i en forretningsmæssig sammenhæng. Påstanden er, at for mange nydanskere er markedspladsen en slags of-

9 Gitte Marling Den kulturelle podning af danske byer 79 F i g u r 7 : D e n o f f e n t l i g e d a g l i g s t u e p å B a z a r F y n. ( F o t o : G i t t e M a r l i n g ) fentlig dagligstue. Her kan man mødes, komme i dialog og måske vende sine tanker om offentlige spørgsmål. Kulturforståelse og markedstænkning kobles i dette felt. Basaren rummer madboder, restauranter og et lille sceneområde, der fungerer som basarens offentlige mødested. Da byens rum bruges til at drøfte hverdagens glæder og problemer i de kulturer, som indvandrerne kommer fra, har Olav de Linde sikret sig, at basaren har en sådan funktion. Den virker som uformelt mødested, hvor man kan drøfte problemer og få viden. Og så kan man købe ind samtidig med. Den er en vigtig brik i, hvad man kunne kalde hjælp til selvhjælp. Ved at lægge basaren inde i Odense, så kan de beboere fra Vollsmose, som ønsker det, komme her ind og få en butik, og andre fra Vollsmose kan komme og købe sammen med andre Odense borgere. Så er man fri for den aversion, der er imod at tage til Vollsmose for at handle. Desuden så vi mulighederne i bygningerne her, siger Olav de Linde (Marling, Kiib og Jensen, Experience City. DK 296).

10 80 K&K Kultur&Klasse Arkitekt og planlægger Jette Nyrup fra Odense Kommune tilføjer: Set fra vores side bliver Bazar Fyn betragtet som en mulighed for en kulturel kobling mellem Vollsmose og byens øvrige borgere Jeg synes, det er fedt, at det ligger her inde i byen, for det giver folkene fra Vollsmose et ærinde her inde i byen men det giver også odenseborgerne et ærinde i et andet indkøbsmiljø. Det giver dem mulighed for at købe nogle ting, dufte nogle andre dufte, og det tror jeg, Odense har godt af (297). Bazar Fyn bryder med det traditionelle mønster, der typisk adskiller det offentliges og det private erhvervslivs rolle i integrationssammenhæng. Basaren sætter dermed spørgsmålstegn ved det utilstrækkelige i den hidtidige integrationspolitik, fordi social understøttelse og uddannelse ikke alene kan løse dette komplicerede spørgsmål. Disse citerede udsagn understreger, at markedspladsen ikke blot opfattes som rammen om en økonomisk rationalitet for handel og samhandel. Den er også ramme for interaktion mellem enkeltpersoner og grupper, og den er scene for kulturelt møde og social udveksling mellem etniske danske og nydanske. Kulturbegrebet bruges her om hverdagskultur og som betegnelse for et samfundsmæssigt kit. De seneste år har der været talt meget om kultur i oplevelsesøkonomien underforstået at kultur handler om kunst, og samarbejdet mellem kultur og erhverv indbefatter kunstnernes anvendelse i en erhvervsmæssig sammenhæng og om erhvervslivets sponsorater til finkultur og sport. Bazar Fyn sætter spørgsmål ved denne snævre forståelse af dette samarbejde og bringer verdenskulturen til diskussion i en markedstænkning i forholdet 1:1. Bazar Fyn er blevet et open-minded public domain. De 250 personer, der har deres daglige arbejdsplads i eller i tilknytning til basaren, og de ugentligt besøgende vidner om stor kulturel mangfoldighed. Området er ydermere befolket af mange forskellige virksomheder, der bruger basarens butikker og take away. Som helhed er der skabt et felt af nye energier både erhvervsmæssigt og kulturelt. Per formativ arkitektur på Frederik sberg nye bymidte Mens de to foregående eksempler har fokus på social interaktion via en bevidst strategi, der har det kulturelle indhold som omdrejningspunkt, så handler det tredje og sidste eksempel om arkitekturens rolle i the Experience city, dvs. arkitekturen som formidler af læring og nye sanselige oplevelser. Eksemplet handler om Frederiksberg Nye Bymidte, der består af fem større og mindre koblende byrum med hver deres funktion og visuelle udtryk. Der er tale om en række forskellige transitrum, der byder på forunderlige sanseindtryk og uventede iscenesættelser af naturen i byen. Med en kombination af rumlige kvaliteter og sanselige virkninger af anvendte materialer og planter samt specielle effekter med lyd, lys, vand og damp annonceres en ny type af naturperformance midt i millionbyen. Til grund for projektet ligger en del research, bl.a. er mobiliteten i området

11 Gitte Marling Den kulturelle podning af danske byer 81 afdækket, de arkitektoniske og rumlige forhold analyseret og lokale programmer og ønsker inddraget. Godt forgængere og cyklister opholder sig eller krydser dagligt pladserne nogle på gennemrejse fra Nørrebro til Valby andre på vej til eller fra metrostationen eller Frederiksberg Centret. En stor gruppe unge under uddannelse bruger pladserne som en del af deres studiemiljø. Stig L. Andersson, der er arkitekten bag bymidteprojektet, har opfattet det som sin opgave at skabe byliv og at holde på nogle af de mange mennesker, der kommer forbi dagligt at få dem ned i fart og skærpe deres opmærksomhed på stedet og på hinanden (Marling, Kiib og Jensen, Experience City. DK). Ved hjælpe af blomster og træer skifter pladserne karakter og farver med årstiderne. Beplantningen er valgt og placeret med omhu, således at det er muligt at opleve vinden, når den kommer susende fra vest men også sol og læ. Det danske regnvejr bliver iscenesat på elegant vis. Stig L. Andersson fortæller, at han er meget optaget af det danske klima og nuancerne gråt i gråt, som han finder, der designmæssigt er mange muligheder i. Jeg synes at det er fantastisk, når det lige har regnet, og solen pludselig kommer frem. Der opstår et næsten silende lys, som kommer ned gennem den vandtætte himmel og spejler sig i alle de våde områder. Jeg har gerne villet lavet et byrum, der kan fange dette, fortæller han (197). De designmæssige virkemidler på den største af de fem pladser, Solbjerg Plads, er små cirkler, der er fræset ned i flisebelægningen. De opsamler regndråberne og reflekterer solens stråler. To skyer af vanddampe ligger over pladsen. Når vinden kommer, bevæger de sig rundt. Et vandgardin er et tredje element. Der arbejdes med lyd og lys på pladserne. Om natten effektbelyses træer, vandgardin, vanddampe mv. Pladserne performer på eventyrlig vis med en scenografi, der henter inspiration fra teaterverdenen. Også om aftenen kommer byens borgere og sætter sig for at nyde sceneriet eller lytte til pladsens forunderlige lyde, fortæller Frederiksbergs stadsgartner. Lydene kommer fra 32 lydbrønde, der udsender dæmpet musik eller dyre-lyde. Hele projektet, det handler om at sanse det sted, man er. At sanse sig selv. Om at opleve det her sted med sine egne sanser og at få sanserne stimuleret. Høre, lytte høre løvfrøen, der hopper rundt fra den ene højtaler til den anden. Så er der jo ingen ende på, hvordan man kan associere til sin barndom, og alle mulige andre oplevelser, man har haft med frøer. De knytter sig alle i et eller andet omfang til naturen, og så bliver dette her til en naturoplevelse. Måske undrer man sig, fordi lyden og byens lugte ikke hænger sammen, siger Stig L. Andersson. Han mener, at det er fantastisk, hvis man i det hele taget kan få nogen til at undre sig og reflektere. For det betyder, at de er på vej til at erhverve sig en ny erkendelse (197). Byrummene i Frederiksberg nye bymidte performer. Ikke med reklametilbud, film eller tilsvarende underholdningstilbud produceret af andre for at fornøje. Rummene iscenesætter en bymæssig naturoplevelse, som er meget forskellig fra en

12 82 K&K Kultur&Klasse naturoplevelse på landet, ved kysten. Arkitekten har ikke villet skabe en kopi eller et guldaldermaleri af en naturidyl. I stedet har det været målet at skabe drømme og sanseindtryk. Naturen bringes, som det fremgår ovenfor, ind i byen på en associativ vis. Eksemplet vedrørende Frederiksberg Bymidte handler om sanselig arkitektur og åben stedslighed. Den introducerer en diskussion af arkitekturens rolle i oplevelsessamfundet, hvor brugerne selv indlejrer deres oplevelser, og hvor værket bliver til i en interaktion mellem rummet, de performative elementer og brugernes egne erindringer, erfaringer og følelser. Kulturel podning af byens arkitektur, rum og liv Undersøgelser viser, at bylivet, arkitekturen og byens rum i disse år påvirkes af oplevelsesøkonomiens fremmarch. I Danmark sker det overalt fra den mindste bykommune til hovedstaden. København har oplevet, hvad man kunne kalde en kulturel eksplosion i de seneste år. Udviklingen er et tveægget sværd. Den økonomiske tvang og de mange arrangementer sætter byen og bymiljøet under pres. De almindelige hverdagsrutiner besværliggøres, og visuelt opleves der ofte en forarmelse af bymiljøet. Byens arkitektur henvises desuden ofte til en rolle som kulisse for løjerne. Samtidig er vi imidlertid vidne til en række nye hybride kulturprojekter, designs og events, der vil andet og mere end at underholde. De åbner byen socialt og kulturelt og skaber sanselige oplevelser gennem kulturel podning af byen. Med kulturen som motor skabes et mangfoldigt byliv og en demokratisk åben by. Vi kalder denne by for experience city, fordi den stiller krav om et hybridt sammensat kulturprogram af høj kvalitet; krav til læring og til fordybelse. Den giver anledning til undren og oplevelse, og den udvikler nye former for kulturelle mødesteder, rum og arkitektur. 1 1 Artiklen har trukket enkelte eksempler på hybride kulturprojekter frem. Empirien er hentet fra bogen Experience City. DK, der rummer mange og forskelligartede eksempler på sådanne projekter. Bogen er udarbejdet sammen med mine kolleger, professor Hans Kiib og professor Ole B. Jensen. Den formidler resultater fra et igangværende forskningsprojekt ved Institut for Arkitektur & Design, Aalborg Universitet.

13 Gitte Marling Den kulturelle podning af danske byer 83 L I T T E R A T U R H E N V I S N I N G E R Coates, Nigel. Ecstacity. London: Laurence King Publisher Ltd, Haajer, Martin og Arnold Reijndorp. In Search of New Public Domains. Rotterdam: Nai Publisher, H.K.H. Prins Joachim indvier Bazar Fyn. Odense Kommunes hjemmeside. Pressemeddelelser 2007, 26. september Marling, Gitte. Designing the Experience City. Journal for Architectural Research 1 (2008). Marling, Gitte og Martin Zerlang, red. Fun City, København: Arkitektens Forlag, Marling, Gitte og Helle Juul. Byrum i Jylland. Arkitekten, 1, København: Arkitektens Forlag (2008). Marling, Gitte, Hans Kiib og Ole B. Jensen. Experience City. DK. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, Marling, Gitte, Ole. B. Jensen og Hans Kiib. The Experience City: Planning of Hybrid Cultural Projects. European Planning Studies, 17, 6, juni (2009): Metz, Tracy. Fun, Leisure and Landscape. Rotterdam: Nai Publisher, Pine, B.J. og J.H. Gilmore. The Experience Economy. Work is Theater and Every Business is a Stage. Boston: Harvard Business School Press, Sorkin, Michael, red. Varation on a Theme Park the New American City and the End of Public Places, New Yorh: Hill & Wang, Waltzer, M. Pleasure and Cost of urbanity. Introduction to Metropolis Center and Symbol of our Times, red. P. Kasinitz. New York: New York University Press,

14

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

CATALYST ARCHITECTURE

CATALYST ARCHITECTURE BYENS RUM OPLEV BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I UDSTLLINGEN CATALYST ARCHITECTURE / UTZON CENTER 3. DECEMBER 2014-8. MARTS 2015 CATALYST ARCHITECTURE INDHOLD OM CATALYST ARCHITECTURE...3 DE FIRE VÆKSTBYER: KØBENHAVN...5

Læs mere

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007 Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB Kulturens Potentialer RUC d. 13. september 2007 Det er ikke teaterets formål at bekræfte publikum i det, de ved eller synes i forvejen. Det er

Læs mere

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse Bytopia Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum Byfornyelse BYTOPIA Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum ISBN: 978-87-93396--7

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Idekatalog LYSERØD LØRDAG. En del af STØT BRYSTERNE

Idekatalog LYSERØD LØRDAG. En del af STØT BRYSTERNE Idekatalog LYSERØD LØRDAG En del af STØT BRYSTERNE AKTIVITETER OG EVENT Motionsløb, cykel- eller vandretur Gå sammen med en eller flere lokale idrætsforeninger, og arranger et motionsløb, rulleskøjteløb,

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune

Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune HUSKUNSTNERFORLØB Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune Stevns har en særlig tiltrækningskraft blandt andet grundet sin natur; både den rå natur ved Stevns

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Gavlmalerier på Frederiksberg udført

Gavlmalerier på Frederiksberg udført Gavlmalerier på Frederiksberg udført 2012 2017 The Beanstalk, opført 2012 Det første gavlmaleri, Kultur- og Fritidsudvalget ydede tilskud til, er beliggende på H.C. Ørstedsvej 23. Det er udarbejdet af

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Tryghed via Design & Teknologi

Tryghed via Design & Teknologi Tryghed via Design & Teknologi 27. januar 2011 out-sider pirrer sanserne og udfordrer det eksisterende med nyt og modigt byrumsinventar Agenda... Baggrund Trends og bud på byrummet Inspirationer og cases

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Odense - Drømmenes By. Radikal Kulturpolitik

Odense - Drømmenes By. Radikal Kulturpolitik Odense - Drømmenes By Radikal Kulturpolitik Indhold Odense Drømmenes By... 1 Vision... 1 Mål... 1 Bibliotek... 1 Medier... 2 Teater... 2 Musik... 3 Dans... 3 Billedkunst... 3 Film og foto... 4 Design og

Læs mere

Superkilen for skoleklasser

Superkilen for skoleklasser Paul Hartvigson AN SVARLI G OG FORFATTER : Paul Hartvigson 201 3-201 4 GRAFI SK TI LRETTELÆGGELSE: Siri Reiter FOTOS: Paul Hartvigson ÆLDRE FOTOS: Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv LI N K TI L

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Den kreative by - kun for den kreative klasse?

Den kreative by - kun for den kreative klasse? Den kreative by - kun for den kreative klasse? Dorte Skot-Hansen Odense d. 15. november 2006 Kreative byer? Creativity is what drives every dynamic, modern economy. The communities that attract and keep

Læs mere

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre I samarbejde med Steen Koerner Studio & Tasso Hvis du ønsker intelligente børn læs eventyr for dem Hvis du ønsker mere intelligente børn læs flere eventyr

Læs mere

HAVE og BAKKER. VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug.

HAVE og BAKKER. VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug. HAVE og BAKKER VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug. Min intention med marken er at skabe rum for oplevelser, kontemplation,

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET Pressemeddelelse FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET DINNER PARTY YOGA KONCERT ØVRIGE AKTIVITETER I festugen er der også fest på Kvindemuseet. På de følgende tre sider findes information om alle arrangementerne.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL 25.-27. MAJ 2012 ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Odense Havnekulturfestival fungerer som et kulturelt mødested for vækstlagene og det professionelle i Odense og på Fyn, og derudover

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 12-01-2016 Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 2. maj Manchester Kl. 10.30 Forventet ankomst

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere