Indholdsfortegnelse 1. OPGAVEN Opgavens ordlyd SALME 22: GATTUNG, STRUKTUR, TEMAER & METAFORER... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. OPGAVEN... 2. Opgavens ordlyd... 2 2. SALME 22: GATTUNG, STRUKTUR, TEMAER & METAFORER... 3"

Transkript

1 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 1 af Indholdsfortegnelse 1. OPGAVEN... 2 Opgavens ordlyd SALME 22: GATTUNG, STRUKTUR, TEMAER & METAFORER Salme Hvilken Gattung tilhører salmen? Hvordan er salmens struktur - og hvordan begrunder du din inddeling af salmen? Hvad er salmens hovedtemaer? Hvilke metaforer anvendes i salmen - og hvordan skal de forstås Herunder: hvad er billedernes source og target domains? SALME 42 & 43: GATTUNG, STRUKTUR, TEMAER & METAFORER Salmerne 42 og Hvilken Gattung tilhører salmerne? Hvordan er salmernes struktur - og hvordan begrunder du din inddeling af salmerne? Hvad er salmernes hovedtemaer? Hvilke metaforer anvendes i salmerne - og hvordan skal de forstås? Herunder: hvad er billedernes source og target domains? SAMMENLIGNING SL 22 OG SL 42-43: HVILKE LIGHEDSPUNKTER OG HVILKE FORSKELLE ER DER MELLEM DEM? LITTERATURLISTE...14 Figur 1. Hornslet Kirke, Jesus klæder deles og der kastes lod. I salme 22 står der i v. 19 de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning. Kilde: Bruun 2006.

2 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 2 af Opgaven Opgavestiller Else Kragelund Holt, lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet. Opgavebesvarer Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, årgang 3K11. Krav til opgaveomfang Besvarelsen skal fylde 8-10 sider ( enheder, inkl. fodnoter og mellemrum, men ekskl. litteraturliste). Opgavevalg Spørgsmål 4 er valgt (Analyser og sammenligning af Salme 22 og Salme 42-43). Årsag til valg af spørgsmål 4 Det var vigtigt for opgavebesvarer, at kunne relatere en eller flere af salmerne i spørgsmålene til tilsvarende salmer i DDS, da dette forventedes at sætte salmerne i et måske mere nutidigt perspektiv. Opgavens ordlyd Der ønskes analyser og sammenligning af Salme 22 og Salme Disse spørgsmål besvares for hver salme: 1. Hvilken Gattung tilhører salmen - Sl betragtes som én salme? 2. Hvordan er salmens struktur - og hvordan begrunder du din inddeling af salmen? 3. Hvad er salmens hovedtemaer? 4. Hvilke metaforer anvendes i salmen - og hvordan skal de forstås, herunder: hvad er billedernes source og target domains? Derefter besvares flg. spørgsmål: 5. Sammenlign de to salmer: Hvilke lighedspunkter og hvilke forskelle er der mellem dem?

3 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 3 af Salme 22: Gattung, struktur, temaer & metaforer 2.0 Salme 22 v1 For korlederen. Al-ajjelet-ha-shahar. Salme af David. v2 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. v3 Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. v4 Du troner som den hellige, du, som Israel lovsynger. v5 Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. v6 De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. v7 Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. v8 Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet: v9»han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham, han må redde ham, han holder jo af ham!«v10 Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. v11 Til dig var jeg overladt fra min fødsel, fra moders liv var du min Gud. v12 Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig! v13 Stærke tyre omgiver mig, Bashanbøfler omringer mig; v14 rovgriske og brølende løver spærrer gabet op mod mig. v15 Jeg er som vand, der hældes ud, alle mine knogler falder fra hinanden, mit hjerte er som voks, det smelter i livet på mig. v16 Min gane er tør som et potteskår, min tunge klæber til gummerne, du lægger mig i dødens støv. v17 Hunde omgiver mig, en flok af forbrydere står omkring mig; de har gennemboret mine hænder og fødder, v18 jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd, v19 de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning. v20 Men du, Herre, hold dig ikke borte, du, min styrke, skynd dig til hjælp! v21 Red mit liv fra sværdet, mit dyrebare liv fra hundene, v22 frels mig fra løvens gab, fra vildoksernes horn! Du har svaret mig! v23 Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre, i forsamlingens midte vil jeg lovprise dig: v24 Lovpris Herren, I der frygter ham, vis ham ære, hele Jakobs slægt, frygt ham, hele Israels slægt! v25 For han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød; han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. v26 Du er min lovsang i den store forsamling, jeg indfrier mine løfter for øjnene af dem, der frygter Herren. v27 De ydmyge skal spise og mættes, de, der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. v28 Hele den vide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren; alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. v29 For kongemagten tilhører Herren, han hersker over folkene. v30 Ja, alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham, alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham. v31 Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, v32 man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind!

4 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 4 af Hvilken Gattung tilhører salmen? Salmerne i Salmernes Bog opdeles forskningsmæssigt i såkaldte Gattung, også kaldet en formkritisk genre (Else Holt & Kirsten Nielsen. 2002). De 5 hovedgattungen er hymner, tronbestigelsessalmer, kollektive og individuelle bønsalmer, kongesalmer samt individuelle (og kollektive) takkesalmer. Besvarelse af spørgsmål: Salme 22 må henføres til Bønsalmer på grund af følgende træk, der karakteriserer disse: Tabel 1, salme 22: Gattung Træk, der karakteriserer Bønsalmer (Else Holt & Kirsten Nielsen. 2002). Påkaldelse af Gud: Syndsbekendelse og bedyrelse: Fjenderne: Henvisning til tidligere hjælp fra Gud: Bøn om hjælp: Er disse træk til stede i salmen? Ja, v. 2 - "Min Gud, min Gud!" Nej. I salmen findes ingen syndsbekendelse og heller ingen bedyrelse af ikke at have syndet Ja, iv. 8 og 9 - "Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet " Ja, i v "Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst" Ja, i v "Men du, Herre, hold dig ikke borte, du min styrke, skynd dig til hjælp! Red mit liv fra sværdet " I tabel 1 er listet træk, der karakteriserer bønsalmer. Det drejer sig om følgende træk: Påkaldelse af Gud Syndsbekendelse og bedyrelse Fjenderne Henvisning til tidligere hjælp fra Gud Bøn om hjælp I højre kolonne i tabellen er vist om de nævnte træk er til stede i salmen og en begrundelse herfor. Selvom et af 5 træk ikke er til stede (Syndsbekendelse og bedyrelse), må salmen anses som en bøn

5 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 5 af Hvordan er salmens struktur - og hvordan begrunder du din inddeling af salmen? For at bevare overblikket er salmen brudt ned i følgende elementer, som viser salmens struktur og elementerne begrundes. Desuden beskrives vers ud fra hvor vi er (nutid eller fortid). Tabel 2, salme 22: Struktur og inddeling. Vers Salmen indeholder følgende strukturelementer v. 1: Oversigt v. 1-22a: 1. del v. 2-3: Påkaldelse og anklage Overvejelser og begrundelse for struktur Gud har fjernet sig fra salmisten - han er hverken at finde om dagen eller om natten v. 4-6: Tillid og tilbageblik. Tillidserklæring overfor Gud, tilbageblik til forfædrenes forhold til Gud v. 7-9: Beskrivelse af Mindreværdskomplekser, udstødt og offer salmistens situation: for fjendernes spot, de mange mod én v : Tillidserklæring Salmisten går i rette med Gud: "Det var overfor Gud, dig, der hjalp mig ud af moders liv " henvisning til forholdet mellem salmisten og Jahve v : Beskrivelsen af salmistens situation: Han føler sig truet fra en fjendtlig verden (udtrykt som om han er omgivet af farlige dyr) og han føler, døden er nær. v a: Påkaldelse Påkaldelse af Jahve, bøn om hjælp v. 22b-32: 2. Del v. 22b: Bønhørelse. Salmisten får et orakel v : Lovprisningopfordring, indre cirkel v : Lovprisningsopfordring, ydre cirkel Opfordring til lovprisning i familien og vennerne (indre cirkel = dem der kommer i templet). Henvisning til redningen. Salmisten har selv oplevet Jahves hjælp (indgriben) og derfor vil han opfordre andre til også at søge ham. Her er der både tale om de hjælpeløse og de ydmyge Opfordring til lovprisning for hele verden (ydre cirkel, dem der ikke kommer i templet). Her er tale om både de levende, de døde og de der endnu ikke er blevet født Hvor er vi? Nutid eller fortid? Nutid, individuel klage Fortid, kollektiv tillid Nutid, individuel klage Fortid, individuel tillid Nutid, individuel klage - udfoldet I tabel 2 er vist salmens hovedstruktur. Salmen er opdelt i 2 dele, v. 2-22a, der er en klage over Guds fravær og v. 22b-32, hvor salmistens klage bliver hørt.

6 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 6 af Hvad er salmens hovedtemaer? Salmens hovedtemaer afspejles i salmens struktur (jævnfør ovenfor), hvor v. 2-22a omhandler Guds fravær og menneskets svaghed og behov for hjælp v. 22b-32, hvor bøn om hjælp bliver hørt og klagesang erstattes af lovsang. 2.4 Hvilke metaforer anvendes i salmen - og hvordan skal de forstås Tabel 3, salme 22: Metaforer Vers Metafor Tolkning v. 10 der hjalp mig ud af moders liv Gud bliver omtalt som fødselshjælperen og gav mig tryghed ved moders bryst. v. 13 og 14 Stærke tyre omgiver mig, Føler sig truet af verden Bashanbøfler omringer mig; v14 rovgriske og brølende løver spærrer gabet op mod mig. v. 15 Jeg er som vand, der hældes ud, alle mine knogler falder fra hinanden, mit hjerte er som voks, Salmisten taler om at hans krop går i opløsning (han både smelter og han bliver helt tør i munden).: det smelter i livet på mig. v. 16 Min gane er tør som et potteskår, min tunge klæber til gummerne, du lægger mig i dødens støv. Salmens mest iøjefaldende metaforer er vist i tabel 3. Salmens metaforer anses for at være meget beskrivende og barske, især i vers I tabellens højre kolonne er vist et forsøg på tolkning af metaforerne: v. 10: Moders liv og moders bryst kan tolkes som, at Gud bliver omtalt som fødselshjælperen. v : Salmisten føler sig truet af verdens ondskab. v : Salmisten taler om at hans krop går i opløsning (han både smelter og han bliver helt tør).: Exkurs: Et interessant ting ved salmen er elementer, der for en kirkegænger ved salmens oplæsning automatisk giver billeder på nethinden omkring Jesus Korsfæstelse. Salmens bruges langfredag, ved læsning om Jesus Korsfæstelse i Mattæusevangeliet og Johannesevangeliet: v.2 "Min Gud, min Gud!..." v. 16 "Min gane er tør " v. 17 " gennemboret mine hænder og fødder.." v. 19 " de kaster lod om min klædning.". Optræder også med figurer på altertavlen i Hornslet Kirke, - se billedudsnittet på forsiden af nærværende opgave.

7 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 7 af Herunder: hvad er billedernes source og target domains? Figur 2. Kilde: Definition Kilde: Turner og Lakoff (), "How Metaphors Work". Turner og Lakoff anskuer metaforer ud fra en teori om 2 domæner, et source domain (metaforen som kilde) og et target domain (målet for metaforen). Turner og Lakoff beskæftiget sig med, hvordan der overføres visse aspekter ved metaforen (source domain) til læseren/lytteren (target domain). Herved påvirkes læseren/lytteren så der opstår en ny forståelse. Tabel 4, salme 22: Metaforer, source og target domain Vers Metafor =Billede (Source) Tolkning (Target) v. 10 Moders liv. Moders bryst. Gud bliver omtalt som fødselshjælperen v. 13 og 14 Dyr, Tyre, Bøfler & Løver omringer Føler sig truet af verden salmisten. v. 15 Vand, der hældes ud. - Knogler falder fra hinanden. Hjerte som voks. v. 16 Gane som potteskår. - Tunge klæber. - Dødens støv. Analyse Source: Metaforene giver læseren samme følelser som salmisten: en følelse af afmagt, forladthed etc. Salmisten taler om at hans krop går i opløsning (han både smelter og han bliver helt tør).: Target Målet er at give håb til menneskelivets forskelligartethed og genvordigheder (v. 2-22a). Et håb om, at bøn om hjælp bliver hørt og klagesang erstattes af lovsang (v. 22b-32) I tabel 4 er givet en analyse af de udvalgte metaforer. Metaforene påvirker læserens/lytterens følelser (afmagt, forladthed). Læseren/lytteren påvirkes så der opstår et håb om hjælp og klagesang erstattes af lovsang.

8 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 8 af Salme 42 & 43: Gattung, struktur, temaer & metaforer 3.0 Salmerne 42 og 43 Sl 42 v1 For korlederen. Maskil af Kora-sønnerne. v2 Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. v3 Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? v4 Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig: Hvor er din Gud? v5 Jeg husker det og udøser min fortvivlelse: Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren. v6 Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. v7 Min sjæl er fortvivlet, derfor tænker jeg på dig fra Jordans og Hermons egne, fra Mis'ars bjerg. v8 Havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser; alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. v9 Om dagen sender Herren sin godhed, om natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud. v10 Jeg siger til Gud, min klippe: Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg plaget af fjenden? v11 Det går mig til marv og ben, mine fjender håner mig og spørger mig dagen lang: Hvor er din Gud? v12 Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Sl 43 v1 Skaf mig ret, Gud, før min sag mod troløse mennesker, red mig fra bedragerne, fra dem, der øver uret! v2 For du, Gud, er mit værn, hvorfor har du forstødt mig? Hvorfor skal jeg gå sørgende omkring plaget af fjenden? v3 Send dit lys og din sandhed, de skal lede mig, bringe mig til dit hellige bjerg og til din bolig. v4 Så kan jeg komme til Guds alter, til Gud, min glæde og min fryd, og takke dig med citerspil, Gud, min Gud. v5 Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.

9 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 9 af Hvilken Gattung tilhører salmerne? Besvarelse af spørgsmål: Salme må henføres til bønsalmer på grund af følgende træk, der karakteriserer disse: Tabel 5, salme 42-43: Gattung Træk, der karakteriserer Bønsalmer (Else Holt & Kirsten Nielsen. 2002). Påkaldelse af Gud: Syndsbekendelse og bedyrelse: Fjenderne: Er disse træk til stede i salmen? Ja, 42, v. 10. "Hvorfor skal jeg vandre i sorg plaget af fjenden?" Nej. Ja, 43, v. 2: klage over fjenderne. "plaget af fjenden?" Ja, 43, v. 2: " For du, Gud, er mit værn," Henvisning til tidligere hjælp fra Gud: Bøn om hjælp: Ja, flere steder, f.eks.: 43, 3-4: " Send dit lys og din sandhed, de skal lede mig," Ekstra 42, v. 5: et valfarts motiv. "Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren." I tabel 5 er listet træk, der karakteriserer bønsalmer, jfr. tilsvarende for salme 22. Det drejer sig om følgende træk: Påkaldelse af Gud Syndsbekendelse og bedyrelse Fjenderne Henvisning til tidligere hjælp fra Gud Bøn om hjælp I højre kolonne i tabellen er vist om de nævnte træk er til stede i salmen og en begrundelse herfor. Selvom et af 5 træk ikke er til stede, jfr. salme 22 (Syndsbekendelse og bedyrelse), må også denne salmen anses som en bøn

10 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 10 af Hvordan er salmernes struktur - og hvordan begrunder du din inddeling af salmerne? For at bevare overblikket er også disse salmer brudt ned i følgende elementer, som viser salmens struktur og elementerne begrundes. Desuden beskrives vers ud fra hvor vi er (nutid eller fortid). Tabel 6, salme 42-43: Struktur og inddeling. Vers Salmen indeholder følgende strukturelementer Overvejelser og begrundelse for struktur 42, 1 Overskrift 42, 2-6 Del 1 Det, som karakteriserer del 1 er, at salmisten længes efter den Gud, som han tidligere har tilbedt i templet. 42, 2-4 Klage 42, 5 Tilbageblik 42, 6 Klage og omkvæd. = 42, 6 = 42,12 og 43, 5. 42, 7-12 Del 2 I denne del af salmen viser det sig at, salmisten er overskyllet af fortvivlelse, fordi Gud har glemt ham. 42, 7-8 Klage 42, 9 Erfaring 42, Klage 42, 12 Klage og omkvæd. = 42, 6 = 42,12 og 43, 5. 42, 1-5 Del 3 Del 3 indeholder bøn om redning og håb om igen at kunne komme til templet, for at prise Gud. 43, 1-3 Påkaldelse 43, 3-4 Bøn 43, 5 Klage og omkvæd. = 42, 6 = 42,12 og 43, 5. Hvor er vi? Nutid eller fortid? Fortid Nutid Fremtid Andre kommentarer: En salme? Disse 2 salmer kan betragtes som en salme af følgende 3 grunde: 1. Der er enslydende omkvæd 3 gange i de to salmer, nemlig i 42, 6 = 42,12 = 43, 5. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. 2. Salme 43 har ingen overskrift. 3. Der er et sammenfald af følelser i de 2 salmer, nemlig en følelse af forladthed af Gud. Ordene 'du' og 'jeg' Disse ord 'du, jfr. 43,2 og 'jeg', jfr. 42,10 fylder meget i salmerne.

11 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 11 af Hvad er salmernes hovedtemaer? Salmens hovedtemaer afspejles i salmens struktur (jævnfør ovenfor), hvor det som er temaet i salmerne er salmistens længsel efter Gud, som han tidligere har tilbedt i templet, men som salmisten føler, har forladt ham. Derfor er målet i salmerne at komme tilbage til Guds hus og dennes nærhed. 3.4 Hvilke metaforer anvendes i salmerne - og hvordan skal de forstås? Tabel 7, salme 42-43: Metaforer Vers Metafor Tolkning 42,1 42,3 Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Salmisten ønsker Guds nærvær. Ønsket er så kraftigt, at ønsket sammenlignes med tørst (42,3). En tørst der er så kraftig, at den kan sammenlignes med en hjort der skriger (42,1), fordi hjorten har søgt hen til et vandløb, der viser sig at være udtørret. Exkurs: I ørkenområder er udtørrede flodlejer almindelige uden for regntiden. Kilde: 42,4 Tårer er blevet mit brød Når tårer er salmistens brød, altså eneste 42,8a Havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser; 42,8b alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. 42,10 Jeg siger til Gud, min klippe: Hvorfor har du glemt mig? 43,2 For du, Gud, er mit værn, hvorfor har du forstødt mig? 42,11 Det går mig til marv og ben, mine fjender håner mig Salmens mest iøjnefaldende metaforer er vist i tabel 7. næring, så sulter salmisten, Salmisten er så dybt fortvivlet i sin sjæl (42,6), at druknedøden er nær. Kan også tolkes som den dybeste forladthed og totalt kaos i salmistens verden.. Salmisten pejlemærke er Gud, men føler at Gud har forladt ham. Et er at blive hånet, men når det går 'til marv og ben', kan det ikke være værre. Metaforene bærer præg af i hvilken kontekst de er forfattet, nemlig i områder med ørken, hvor normale vandløb pludselig kan være udtørret, så tørst ikke kan slukkes. Men havdyb med brusende strømme indgår også. Havdyb, som gør salmisten bange, selv om salmisten måske kun har hørt om

12 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 12 af Herunder: hvad er billedernes source og target domains? Vedr. definition af source og target domain: Se salme 22, tidligere. Tabel 8, salme 22: Metaforer, source og target domain Vers Metafor =Billede (Source) Tolkning (Target) 42,1 Som hjorten skriger Salmisten ønsker Guds nærvær. Ønsket er 42,3 Min sjæl tørster efter Gud, så kraftigt, at ønsket sammenlignes med tørst (42,3). 42,4 Tårer er blevet mit brød Når tårer er salmistens brød, altså eneste næring, så sulter salmisten, 42,8a Havdyb råber til havdyb, Salmisten er så dybt fortvivlet i sin sjæl 42,8b alle dine brændinger og bølger (42,6), at druknedøden er nær. Kan også tolkes som den dybeste forladthed og totalt kaos i salmistens verden.. 42,10 Jeg siger til Gud, min klippe: Salmisten pejlemærke er Gud, men føler 43,2 For du, Gud, er mit værn, at Gud har forladt ham. 42,11 Det går mig til marv og ben, Et er at blive hånet, men når det går 'til Analyse Source: Metaforene giver læseren/tilhøreren samme følelser som salmisten: en tvivl på Guds tilstedeværelse. marv og ben', kan det ikke være værre. Target Målet i salme 42 er at fortvivlede kan identificere sig med salmistens følelser. I salme 43,1 bliver salmistens problemer mere konkrete (og jordnære): - Salmisten vil have ret og - vil reddes fra bedragere Men - trods alt - salmisten beroliger læseren/tilhøreren med det 3-foldige omkvæd, hvor der siges: 'Vent på gud!'. Jfr. 42, 6 = 42,12 = 43, 5. I tabel 8 er givet en analyse af de udvalgte metaforer. Source (kilde): Metaforene giver læseren/tilhøreren samme følelser som salmisten: en tvivl på Guds tilstedeværelse. Target (mål): Men - trods alt - salmisten beroliger læseren/tilhøreren med det 3-foldige omkvæd, hvor der siges: 'Vent på gud!'.

13 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 13 af Sammenligning Sl 22 og Sl 42-43: Hvilke lighedspunkter og hvilke forskelle er der mellem dem? Tabel 9, salme 22 og 42-43: En sammenligning Sl 22 Sl Resume af punkt 2 Resume af punkt 3 1. Hvilken Gattung? 2. Hvordan er salmens struktur? 3. Hvad er salmens hovedte maer? 4. Hvilke metaforer og hvordan skal de forstås? 4.1 Hvad er source og target domains? Analyse: Lighedspunkter og forskelle? bønsalme bønsalme Begge salmer har samme gattung. 1. del: Påkaldelse og anklage. - Tillid og tilbageblik. - Beskrivelse af salmistens situation: - Tillids-erklæring overfor Gud, henvisning til forholdet mellem salmisten og Jahve. - Beskrivelsen af salmistens situation: - Påkaldelse 2. Del: Bønhørelse. - Lovprisningsopfordring, indre cirkel. Lovprisningopfordring, ydre cirkel. 1. del omhandler Guds fravær og menneskets svaghed og behov for hjælp 2. del, hvor bøn om hjælp bliver hørt og klagesang erstattes af lovsang. Moders liv. Moders bryst. Dyr, Tyre, Bøfler & Løver omringer salmisten. -Vand, der hældes ud. - Knogler falder fra hinanden. Hjerte som voks. Gane som potteskår. - Tunge klæber. - Dødens støv. Source: Metaforene giver læseren samme følelser som salmisten: en følelse af afmagt, forladthed etc. Target. Målet er at give håb til menneskelivets forskelligartethed og genvordigheder. Et håb om, at bøn om hjælp bliver hørt og klagesang erstattes af lovsang. Del 1: Klage. - Tilbageblik. - Klage og omkvæd. Del 2: Klage. - Erfaring. - Klage. - Klage og omkvæd. Del 3: Påkaldelse. - Bøn - Klage og omkvæd. Salmistens længsel efter Gud, som han tidligere har tilbedt i templet, men som salmisten føler, har forladt ham. Derfor er målet i salmerne at komme tilbage til Guds hus og dennes nærhed. Hjorten skriger. - Tørster efter Gud. - Tårer er blevet mit brød. - Havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser. - Brændinger og bølger. - Min klippe. - Mit værn. - Marv og ben. Source: Metaforene giver læseren samme følelser som salmisten: en tvivl på Guds tilstedeværelse. Target: Målet er at fortvivlede kan identificere sig med salmistens følelser og salmistens mere konkrete problemer. 3 gange beroliges dog læseren: 'Vent på gud!'. Begge salmer kan opdeles i dele. Men salme 22 har et mere lineært forløb: Først klager og derefter lovprisning. Salme er derimod klage i 3 dele, hvor hver del afsluttes med 'Vent på Gud'. Temaerne er meget forskellige: Salme 22 har fokus på menneskets svaghed og behov for hjælp. Salme har et helt andet fokus, nemlig at være forladt. Metaforvalget i de 2 salmer er ligeledes meget forskellige. I salme 22 er det mennesket og i salme er de hentet fra naturen. Source: I begge salmer bibringes læseren samme, men forskellige følelser som salmisten. Target: Målene i de 2 salmer er meget forskelligt! I salme 22 er målet lovsang. I er målet fortvivlelse og dog beroligelse.

14 Jørgen H. Tscherning, Diakonhøjskolen, Århus, 3K11. - Fil: Tscherning-3K11-GT.docx - Side: 14 af (4. Sammenligning Sl 22 og Sl 42-43: Hvilke lighedspunkter og hvilke forskelle er der mellem dem? - Fortsat) I tabel 9 ovenfor er der foretaget en analyse af salmerne. Følgende skal fremhæves: 1. Hvilken Gattung? Begge salmer har samme gattung, nemlig bønsalmer. 2. Hvordan er salmens struktur? Begge salmer kan opdeles i dele. Men salme 22 har et mere lineært forløb: Først klager og derefter lovprisning. Salme er derimod klage i 3 dele, hvor hver del afsluttes med 'Vent på Gud'. 3. Hvad er salmens hovedtemaer? Temaerne er meget forskellige: Salme 22 har fokus på menneskets svaghed og behov for hjælp. Salme har et helt andet fokus, nemlig det at være forladt (af Gud). 4. Hvilke metaforer anvendes? Metaforvalget i de 2 salmer er ligeledes meget forskelligt. I salme 22 er det metaforer fra menneskelivet og i salme er de hentet fra naturen. 4.1 Hvad er source og target domains? Source: I begge salmer bibringes læseren samme, men forskellige, følelser som salmisten. Target: Målene i de 2 salmer er meget forskelligt! I salme 22 er målet lovsang skal erstatte klagesang. I salme er målet fortvivlelse og dog en enslydende beroligelse, som afslutning på hver af de 3 dele. 5. Litteraturliste Bibelen, Det Danske Bibelselskab, København. Bruun 2006: DANMARKS MIDDELALDERLIGE ALTERTAVLER, Jens Bruun, DDS, 2004: Den Danske Salmebog, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, 1. udg., 4. oplag. Else Holt & Kirsten Nielsen, red. 2002: Dansk Kommentar til Davids Salmer I-III. Forlaget Anis Turner og Lakoff (), "How Metaphors Work"

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

Barmhjertigheden i tusind slægtled

Barmhjertigheden i tusind slægtled Barmhjertigheden i tusind slægtled Om tilgivelsen i Det gamle Testamente Af Carl Lomholt Denne tekst handler om tilgivelse ikke menneskers, men Guds tilgivelse. For netop sådan må emnet forstås i Den Hebraiske

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Studiehæftets opbygning

David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Studiehæftets opbygning David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Studiehæftets opbygning Kong David af Israel er hovedperson i dette studiehæfte. Gennem de syv studier

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvorfor var der ikke ti?

Hvorfor var der ikke ti? Mod Målet - artikler af Poul Madsen Maj 1990 side 1 Hvorfor var der ikke ti? Da Abraham begyndte at gå i forbøn for Sodoma, tænkte han, at der måtte da være halvtredsindstyve retfærdige i byen, men under

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Bed dine tårer Din frygt Din vrede Tre salmer, tre prædikener af Hasse Falk Jakobsen

Bed dine tårer Din frygt Din vrede Tre salmer, tre prædikener af Hasse Falk Jakobsen Bed dine tårer Din frygt Din vrede Tre salmer, tre prædikener af Hasse Falk Jakobsen Bed dine tårer Hasse Falk Jakobsen Salme 126 Forvent tårerne Vers 1-3. Hvad er der tale om her? Gud gjorde noget, som

Læs mere