DOS og YODAs Uddannelsesdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS og YODAs Uddannelsesdag"

Transkript

1 The Capital Region Lykkes din undervisning? DOS og YODAs Uddannelsesdag 2014 Doris Østergaard

2 Oversigt over præsentationen Udfordringerne Alt hvad der kan trænes, skal trænes Hvilke færdigheder? De 7 roller og ikke tekniske færdigheder Hvordan skal undervisningen foregå? Perspektiveringen

3 Udvikling af medicinsk udstyr, behandlingsmetoder mv.

4 Udviklingen i medicinsk uddannelse

5

6 The flipped class room og intelligente systemer

7 The art of helping adults to learn Establish an effective and positive learning culture Involve in diagnosing own needs Encourage to describe own learning objectives (attitudes, skills, knowledge etc) Encourage to identify possibilities /strategies Involve and support in executing own learning plans (incl de-learning) Involve in the evaluation of own learning Feed back more important than tests

8 Solid evidence in education Processing information leads to more profound learning (elaboration) Working in groups (collaborative learning) Feedback works Coaching/mentoring works (Clinical) learner responsibility works Cees Van der Vleuten

9 Uddannelsesplanlægning Behovsanalyse Fastlægge læringsmål for kurset Valg af metode Kontekst Evaluering af effekt Doris Østergaard

10 Uddannelsesplanlægning Behovsanalyse Målbeskrivelsen Udvælgelsesproces ikke alt skal med Hvilke roller arbejdssituationer Deltagerne Test af viden og færdigheder Spørgeskema grad af fortrolighed Vejlederne hvad er vanskeligt at opnå i klinikken Kvalitetsdata, DPSD, KÅA mv. DIMS 2011

11 Uddannelses planlægning Fastlægge læringsmål for kurset Valg af metode Præ og post kursus læringsrum (video, opgaver etc) En bred vifte af interaktive metoder Kontekst Vil det være en fordel af være med andre specialer? Just in time training? Tidsfordeling Evaluering af effekt Evaluering af kurset Evaluering af læring Doris Østergaard

12 De 7 lægeroller Ikke-tekniske færdigheder er kognitive, sociale og personlige evner, som understøtter tekniske og medicinske færdigheder, og medvirker til sikker og effektiv opgaveløsning. Rhona Flin, 2008

13 Hvad vides om ikke-tekniske færdigheder og kirurgi? Fejl i forbindelse med kirurgi skyldes ofte utilstrækkelig kommunikation og samarbejde Et dårligt samarbejde øger risikoen for komplikationer Teamtræning forbedrer kommunikation og samarbejde i operationsteamet Teamtræning kombineret med indførelse af præoperativ checkliste reducerer mortalitet med 18% mod 7% reduktion i kontrolgruppen Gawande A et al. Surg 2003; 133: , Mazzocco K et al. Am J Surg 2009; 197: , Spanager L et al.ugeskr Læger 2011;173: , Neily et al. JAMA 2010;304: Navn (Sidehoved/fod)

14 Focus på generiske færdigheder Professionalisme, kommunikation, teamwork, ledelse. Deltageraktiverende lærings metoder og omgivelser leder til bedre generiske færdigheder Stærk sammenhæng mellem disse færdigheder og succes eller fiasko på arbejdsmarkedet Det kræver kontinuerlig opmærksomhed! Meng, C.. (2006). Discipline-specific or academic? Acquisition, role and value of higher education competencies. (PhD), PhD Dissertation, Universiteit Maastricht, Maastricht. Schmidt, H.G., & Van der Molen, H.T. (2001). Self-reported competency ratings of graduates of a problem-based medical curriculum. Academic Medicine, 76, Papadakis, M. A., Hodgson, C. S., Teherani, A., & Kohatsu, N. D. (2004). Unprofessional behavior in medical school is associated with subsequent disciplinary action by a state medical board. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges, 79(3),

15 Luftvejshåndtering hvilke metoder? Kursisterne Forberedelse læse, finde cases, planlægge anæstesi Ansvarlig for egen læring Aktiv deltagelse Facilitatorer Skabe lærende atmosfære Give konstruktiv feed back Metoder En blanding af værktøjer/metoder cases, mini forelæsninger færdighedsstationer simulation/debriefing DIMS 2011

16 DIMS 2011

17 Centre for Clinical Education Simulator vs. apprenticeship training An international randomized controlled trial Konge L 1, Clementsen PF 2, Ringsted C 3, Annema J 4 1. Centre for Clinical Education, University of Copenhagen, and The Capital Region, Copenhagen, Denmark. 2. Department of Pulmonology, Gentofte Hospital, University of Copenhagen, Hellerup, Denmark 3. Department of Anesthesia and The Wilson Centre, University of Toronto, and The University Health Network, Toronto, Canada. 4. Academical Medical Center, Pulmonology Department, Amsterdam, The Netherlands. Introduction Research Questions Virtual-reality (VR) simulation is superior to no training, but studies should instead compare VR training to traditional training. Outcomes should be measured on real patients (transfer studies) using assessment tools with established validity evidence from similar settings. Several procedures must be assessed by multiple raters in a blinded fashion to ensure reliability and reduce the risk of bias. Credible standards are necessary for summative assessment. Primary Can simulation-based training replace initial practice on patients? Secondary 1 How many procedures should be assessed and how many raters are necessary for a reliable assessment? Secondary 2 Can a credible pass/fail-standard be established? Methods Procedure: Endobronchial ultrasound-guided trans-bronchial fine-needle aspiration (EBUS-TBNA) Participants: 16 respiratory physicians without EBUS experience + two EBUS experts Intervention: A standardized, individual 4-hour training program on a virtual-reality EBUS simulator Control: A half-day, standard, hands-on training on patients supervised by an EBUS expert Outcome measure: Recordings of three consecutive EBUS-TBNA procedures per participant Assessment tool: The 12-item EBUSAT created by experts in endosonography and assessment Raters: Three blinded and independent EBUS experts using the EBUSAT Statistics: Independent samples t-tests, generalizability theory and contrasting groups method Results Standard training group: 24.2 points Simulator group: 20.1 points, p= The EBUSAT scores were very reliable: generalizability coefficient= %, 17 %, and 90 % passed in the control, simulation, and expert group Conclusions YES 2 procedures & 3 raters 3 procedures & 2 raters 6 procedures & 1 rater YES

18 Medicinsk ekspert træning af tekniske færdigheder Hvorfor simulation? Patientsikkerhed øges Prioritere uddannelse frem for patientbehandling i kritiske situationer Styrke evne til refleksion Organisering af arbejde optimering af flow Kompensere for manglende muligheder i klinikken

19

20

21 Debriefing Reflection and learning The facilitator Learning objectives Structure * : Description phase Analytic phase Application phase Learning plan at the end of the day *Steinwachs

22 Feedback in different loops Modified from Rudolph et al., 2006

23 Begynd der, hvor du er At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. (Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, 1859)

24 Evaluering Kan de lide det? (reaktionsniveau) Lærte de? (indlæringsniveau) teoretisk viden praktiske færdigheder team kompetencer Påvirker det en selv /organisationen? (adfærdsniveau) Bedres patientbehandlingen? (resultatniveau) (Kirkpatrick) DIMS 2011

25 Evaluering Evalueringsskema og mundtlig evaluering Evaluering af kurset ved underviserne (delkursusleder) Præ post spørgeskema og test (formativ) Spørgeskema - evaluering af effekt af kurset (grad af fortrolighed, egen vurdering af kompetence) Teoretisk test Resultat Øget beståelsesprocent i den teoretiske test og signifikant øgning i selvvurderede tekniske og ikke tekniske færdigheder (Rosenstock et al ESA 2008) DIMS 2011

26 Udvikling af evalueringsredskaber OSCE (objectiv structured clinical examination) (TOSCE) 7 færdighedsstationer /mini-simulationer som forsøg i september 2008 Bestået/ikke bestået Ingen konsekvens i forhold til kurset Formativ vurdering (feed back) Fremtid: Uddanne delkursusleder og bedømmere Bedømme objektivt? Samarbejde med RCA? Validerede checklister DIMS 2011

27 Cees van der Vleuten: Expanding our toolbox.. Does Shows how Emerging technology of appraising in vivo performance (self-, peer, coassessment, portfolio, multi source feedback, learning process evaluations ) Knows how Knows Domain specific skills Domain independent skills DIMS 2011

28 En bred vifte af metoder - ingen metode kan stå alene! Struktureret observation NOTTS OSATS Mini-Cex Simulatio n 360 feedback Generel vurdering Kompetence Struktureret kort vejledersamtale Audit Case-baseret diskussion Refleksive rapport

29 ANTSdk Capital Region (Anæstesiologer) NOTSSdk (Kirurger) Kategori Element Kategori Element Situationsbevidsthed Indsamle information Erkende og forstå sammenhænge Forudse og tænke fremad Udvise selvindsigt Situationsbevidsthed Indsamle information Forstå information Forudse og tænke fremad Monitorere egen præstation Beslutningstagning Identificere muligheder Vælge, kommunikere og implementere beslutninger Revurdere beslutninger Beslutningstagning Overveje muligheder Vælge og kommunikere beslutning Implementere og revurdere beslutning Teamwork Udveksle information Vurdere kompetencer Koordinere aktiviteter Støtte teamets medlemmer Kommunikation & teamwork Udveksle information Etablere fælles forståelse Koordinere aktiviteter Lederskab Planlægge og forberede Prioritere Identificere og anvende ressourcer Udvise autoritet og gennemslagskraft Sætte og opretholde standarder Lederskab Sætte og holde standarder Støtte andre Håndtere pres

30 Feedback resultater Samtalen varer 2-15 min Mere monolog end dialog og meget fokus på hvad supervisor tænker

31 Hovedkursuslederens ansvars områder Fagligt indhold Sikre at underviserne har den tilstrækkelige pædagogisk kompetence brug af interaktive læringsmetoder Samarbejde med delkursusledere, PKL/professorer og simulationsenheder Evaluering af effekt Kontinuerlig udvikling af kurserne Doris Østergaard

32 Udfordringerne Link til klinikken Handlingsplaner Kompetencevurderinger Andet? Just in time training Vurdering af kompetence ved afslutning af uddannelsen DIMS 2011

33 Radikale ændringer i træning Kontinuerlig udvikling af træning baseret på kvalitets- og patientsikkerhedsdata (human factors tilgang og organisatoriske ændringer) Adressere både individ, team og organisation ved at anvende en kombination af metoder, kontekst specifik træning Uddanne den samlede stab generiske koncepter Medarbejderne medinddrages i udvikling/løsninger Handlingsanvisende forskning / aktionsforskning Inddrage patienter i processer Initiere forskning (behov, effekt af uddannelse mv.)

34 Perspektivering Udbygge samarbejdet mellem interessenter herunder kvalitets-, patientsikkerhedsorganisation og uddannelsesinstitutioner Data drevet uddannelse Forankring lokalt, men generiske koncepter Mere fokus på implementering Skabe ejerskab hos medarbejdere Evaluering af effekt på flere niveauer

35

SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills)

SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills) (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills) Et redskab til observation af og feedback på operationspersonalets ikke-tekniske færdigheder For yderligere oplysninger kontakt: Anna Sofie

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt Kompetencevurderingsmetoder - En oversigt Udgave 19.04.2013 Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur Sikker Mundtlig Kommunikation Baggrund, begreber og litteratur 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Erfaringer... 5 Anbefalinger... 7 Hyppigt stillede spørgsmål og svar... 8 Begreber... 10 Referencer...

Læs mere

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 86 20 52 50 www.skejsim.dk - kontakt@skejsim.dk Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport 2014 1. SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange.

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange. Patientovergange Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange Ph.d.-afhandling 1.2011 DTU Management Inger Margrete Dyrholm Siemsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0

Læs mere

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser En socio-kulturel-politisk analyse af natur/teknik-læreres professionelle udvikling i uddannelsesreformer Martin Krabbe Sillasen Institut

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Forfattere: Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Gitte Handberg, Smertecenter

Læs mere

Transfer mellem uddannelse og arbejde

Transfer mellem uddannelse og arbejde Transfer mellem uddannelse og arbejde Bjarne Wahlgren København august 2009 Forord Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende

Læs mere

FORORD. God læselyst. Side 2

FORORD. God læselyst. Side 2 Side 1 FORORD Dette speciale er et resultat af en lang og lærerig proces, der har omfattet udvikling i praksis kombineret med teoretiske overvejelser. Specialet består af et produkt: www.elevcube.dk, der

Læs mere

transfer mellem uddannelse og arbejde

transfer mellem uddannelse og arbejde transfer mellem uddannelse og arbejde V i d e n d e r v i r k e r Af Bjarne Wahlgren K ø b e n h a v n A u g u s t 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under ledelse

Læs mere

AXHIS Metode til vurdering af itsystemer. implementering MASTER I SUNDHEDS IT IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN

AXHIS Metode til vurdering af itsystemer. implementering MASTER I SUNDHEDS IT IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN AXHIS Metode til vurdering af itsystemer inden implementering MASTER I SUNDHEDS IT IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN Forår 2008 Af: Sanne Jensen Joan Nielsen Meyer Jesper Dahl Annabel Lee Krarup Sanne Jensen

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Koordineret organisering af sundheds- og velfærdsydelser

Koordineret organisering af sundheds- og velfærdsydelser Koordineret organisering af sundheds- og velfærdsydelser Patienten møder sundhedsvæsenet Børge Obel (bo@asb.dk) og Morten Bygvraa Rasmussen (mobr@asb.dk) ICOA, Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé 20, 8210

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Medicinsk simulation

Medicinsk simulation Medicinsk simulation i mødet mellem teori og praksis Niels Castle Vejleder Jytte Holm Struwe Bachelor opgave Sygeplejerskeuddannelsen i København 59.815 anslag 3. juni 2010 Resumé Nursing students are

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

ABSTRAKT... 5 LEKTIER I DEN DANSKE FOLKESKOLE...12 KAP 1...12 KAP 2...16 SØGEHISTORIE...16 LEKTIER KORT HISTORISK VIEW (1958 2009)...22 KAP 3...

ABSTRAKT... 5 LEKTIER I DEN DANSKE FOLKESKOLE...12 KAP 1...12 KAP 2...16 SØGEHISTORIE...16 LEKTIER KORT HISTORISK VIEW (1958 2009)...22 KAP 3... ABSTRAKT... 5 ABSTRACT ENGLISH... 5 ABSTRAKT - DANSK... 9 LEKTIER I DEN DANSKE FOLKESKOLE...12 KAP 1...12 INDLEDNING... 12 EMNEBEGRUNDELSE... 13 PROBLEMSTILLINGER OG MÅL... 13 PROBLEMFORMULERING... 14

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid

Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid Færdighedstræning og Simulation Status og fremtid Denne rapport er udarbejdet for at give interessenter på sundhedsområdet og de sundhedsfaglige uddannelser i Region Nordjylland en baggrund for en overordnet

Læs mere

Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus

Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus Læringscenteret Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus Virtuel læring & stråleterapi Evalueringsrapport Annette Bøjen Forord Marts 2007 åbnede et Læringscenter, med virtuelle læringsmidler, som en del af Onkologisk

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring Akkreditering og klinisk praksis En STS analyse af forandring Anne Hatting Juni 2007 Ph.D afhandling, Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitetscenter INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSVÆSEN,

Læs mere