Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere"

Transkript

1 Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere Et felteksperiment på lejeboligmarkedet Ankestyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 English summary 4 3 Intro 5 4 Resultater fra felteksperiment Omfanget af forskelsbehandling på lejeboligmarkedet Forskelsbehandling på tværs af ansøgerkarakteristika 6 5 Metode Beskrivelse af eksperimentet Målsætning Beskrivelse af ansøgerne og de ansøgte boliger 13 6 Konklusioner 18 7 Referencer 19 A Appendiks: Boligansøgninger 20 A.1 Ansøgning med positiv personlig beskrivelse 20 A.2 Ansøgning med neutral personlig beskrivelse 20 A.3 Ansøgning med negativ personlig beskrivelse 20 A.4 Svar til udlejer 21 Kolofon Forfatter(e): Jonas Herby, Ulrik Haagen Nielsen Dato: Version: 1 Kontakt Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., DK-2840 Holte T: (+45) , E: 2

3 1 Resumé Denne kortlægning afdækker, om boligsøgende med et almindeligt mellemøstligt klingende navn har sværere ved at få en lejebolig på det private boligmarked i Danmark end boligsøgende med et almindeligt danskklingende navn. Kortlægningen er baseret på data fra et større kontrolleret og randomiseret felteksperiment på en større internetbaseret markedsplads for lejeboliger i Danmark. Forsøget blev afviklet i efteråret 2014, hvor der blev sendt mere end ansøgninger fra boligsøgende med forskellige profiler. Disse boligsøgende varierede tilfældigt i etnicitet, som implicit blev indikeret i kraft af den enkelte ansøgers navn. Herudover varierede køn og alder, ligesom vi varierede den personlige beskrivelse af ansøgerne (positiv, neutral eller negativ) for at undersøge, om andre vilkår end navnet havde betydning for en evt. forskelsbehandling af boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn. Omfanget af forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne blev defineret i kortlægningen som forskellen på, hvor stor en andel af ansøgningerne som de boligsøgende med hhv. dansk og mellemøstligt klingende navne får positivt svar på (dvs. tilbud om fremvisning eller leje). Kortlægningen finder, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne i snit skal sende 27% flere ansøgninger end ansøgere med danskklingende navne for at have lige så gode chancer for at få et positivt svar. Det vil sige, at når boligsøgende med danskklingende navne sender fire ansøgninger for at opnå et positivt svar, skal boligsøgende med mellemøstligt klingende navne i snit sende cirka fem ansøgninger for at opnå samme resultat. Der er imidlertid forskelle i omfanget af forskelsbehandlingen på tværs af ansøger- og boligkarakteristika. Kortlægningen finder, at etnisk forskelsbehandling særligt rammer mandlige boligsøgende. Kortlægningens resultater indikerer endvidere, at forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne er forventningsbaseret, sådan at udlejerne har lavere forventninger til disse ansøgere end identiske ansøgere med danskklingende navne, og derfor fravælger de i højere grad denne gruppes ansøgninger. 3

4 2 English summary This mapping examines whether applicants for rental housing with an ordinary Middle Eastern-sounding name find it more difficult to obtain housing on the private housing market in Denmark than do applicants with an ordinary Danish-sounding name. The mapping is based on data from a larger controlled and randomized field experiment carried out on a larger internet-based marketplace for rental housing in Denmark. The experiment was carried out in fall 2014 where more than applications from applicants with different profiles were sent. These fictional applicants for rental housing varied randomly in ethnicity which was implicitly indicated by the name of each applicant. In addition, we varied the gender and the age as well as the personal description of the applicant (this was either positive, neutral or negative). This was done to examine whether other factors than the name of the applicant had an influence on a possible differential treatment of applicants with a Middle Eastern-sounding name. The extent of the differential treatment of applicants for rental housing with a Middle Eastern-sounding name was defined in the mapping as the difference between the share of positive replies that the group of applicants with Middle Eastern-sounding names gets and the group of applicants with Danish-sounding names gets. Here, a positive reply indicates that the applicant was offered a showing or to rent the housing. The mapping finds that applicants with Middle Eastern-sounding names have to send 27% more applications on average than applicants with Danish-sounding names in order to have the same chances of receiving a positive reply on an application. This means that when applicants with Danish-sounding names send four applications to get a positive reply, applicants with Middle Eastern-sounding names on average have to send five. There are however differences in the extent of the differential treatment across the characteristics of the applicants and housing. The mapping finds that ethnic differential treatment on the rental housing market in Denmark especially affects male applicants. Furthermore, the results of the mapping indicate that the differential treatment against this group of applicants is based on expectations, which means that the landlords have lower expectations to this group than to identical applicants with Danish-sounding names and thus more often disregard applications from the group with Middle Eastern-sounding names. 4

5 3 Intro Ifølge Det Nationale Integrationsbarometer oplever næsten hver anden nydansker (45%) at blive udsat for diskrimination. 1 Værst ser det ud for mænd i aldersgruppen år. Her giver 63% udtryk for at blive udsat for diskrimination. Denne kortlægning dokumenterer, at mænd ligeledes er mest udsatte for forskelsbehandling på lejeboligmarkedet. Ved at sende et større antal boligansøgninger til udlejere, finder kortlægningen, at boligsøgende med et danskklingende navn, som fx. Christian eller Anne, får positivt svar fra udlejeren (dvs. tilbud om fremvisning eller yderligere dialog) på ca. 37% af deres ansøgninger om lejeboliger. Boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn, som fx. Omar eller Fatima, får derimod kun positivt svar på ca. 29% af boligansøgningerne. Forskellen er statistisk signifikant. I tidligere forsøg på at opgøre forskelsbehandlingen i Danmark har man typisk spurgt enten dem, der forskelsbehandler, eller dem, der bliver ramt af forskelsbehandlingen, om, hvor stort omfanget af forskelsbehandlingen er. Mens den type af undersøgelser kan være god til at afdække følelser og oplevelser, vil de ikke kunne afdække omfanget af den faktiske forskelsbehandling. Årsagen er, at personerne i sådanne undersøgelser, bevidst eller ubevidst, kan svare anderledes i spørgeskemaet, end de ville have handlet i virkeligheden. Denne kortlægning afdækker egentlige handlinger her også kaldet faktisk forskelsbehandling. Udlejerne har altså deltaget i kortlægningens eksperiment uden at være vidende om, at deres adfærd ville blive observeret og indgå i en kortlægning om etnisk forskelsbehandling. De har derfor ikke haft mulighed for at ændre adfærd for at påvirke undersøgelsens resultater. Det er altså udlejernes faktiske adfærd og deres faktiske forskelsbehandling af boligsøgende, som vi her kortlægger. Kortlægningen er bygget op som følger: + Afsnit 4 beskriver resultater fra kortlægningens felteksperiment. + Afsnit 5 beskriver kortlægningens metode. + Afsnit 6 indeholder konklusioner. + Afsnit 7 indeholder en oversigt over kortlægningens referencer. I appendiks A har vi vedlagt de boligansøgninger og svar til udlejere, der er anvendt i kortlægningen. 1 5

6 4 Resultater fra felteksperiment I dette afsnit beskriver vi resultaterne fra felteksperimentet. Alle resultater er præsenteret i form af en figur, der viser forskelsbehandlingen efter vi har kontrolleret for andre forklarende faktorer, fx boligens beliggenhed. I afsnit 4.1 præsenterer vi resultaterne for den gennemsnitlige forskelsbehandling på det danske lejeboligmarked. Herefter fremlægger vi afsnit 4.2 forskelsbehandlingen på tværs af ansøgerkarakteristika. 4.1 Omfanget af forskelsbehandling på lejeboligmarkedet Resultaterne af felteksperimentet dokumenterer, at ansøgere med et mellemøstligt klingende navn bliver forskelsbehandlet på det private lejeboligmarked i Danmark. Dog viser det sig, at forskellige faktorer spiller ind på, i hvor høj grad denne forskelsbehandling forekommer. Dette uddyber vi i de kommende afsnit. Felteksperimentet viste overordnet, at boligsøgende med et danskklingende navn får positivt svar fra udlejeren på 37,0% af deres ansøgninger, mens identiske boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn kun får positivt svar på 29,2% af ansøgningerne (se figur 1). Forskellen på 7,8%-point er statistisk signifikant (p=0,001). For at en boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn har lige så gode chancer for at få et positivt svar fra en udlejer som en boligsøgende med et danskklingende navn, skal førstnævnte ansøger altså i snit ansøge om 27% flere boliger end sidstnævnte. Figur 1. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet 37% 29% Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn Kilde: Incentive 4.2 Forskelsbehandling på tværs af ansøgerkarakteristika I dette afsnit beskriver vi, om omfanget af forskelsbehandlingen varierer med ansøgernes køn, alder og den personlige beskrivelse af ansøgerne (positiv, neutral eller negativ), som ansøgningerne indeholdt. 6

7 Køn Vi varierede kønnet på ansøgerne for at kunne afgøre, om omfanget af etnisk forskelsbehandling af boligsøgende er større for det ene køn end det andet. Figur 2 viser, at boligsøgende mænd med mellemøstligt klingende navne i højere grad bliver forskelsbehandlet. Mandlige ansøgere med et danskklingende navn får et positivt svar på 36% af ansøgningerne, mens mandlige ansøgere med et mellemøstligt klingende navn får positivt svar på 27% af ansøgningerne, hvilket er signifikant færre (p=0,004). Der er ingen signifikant forskel på andelen af positive svar, som kvinder med et henholdsvis dansk- og mellemøstligt klingende navn får (p=0,095). Figur 2. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet og køn 36% 38% 32% 27% Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn Mand Kvinde Kilde: Incentive Alder I felteksperimentet blev ansøgernes alder varieret for at kunne afgøre, om unge boligsøgende bliver forskelsbehandlet mere eller mindre end midaldrende boligsøgende på 45 år. Figur 3 viser, at forskelsbehandlingen finder sted mod begge aldersgrupper med mellemøstligt klingende navne. Mens 25- årige ansøgere med danskklingende navne får positivt svar på 39% af boligansøgningerne, får jævnaldrende ansøgere med mellemøstligt klingende navne positivt svar på blot 30% af ansøgningerne. Denne forskel er statistisk signifikant (p=0,005). Forskelsbehandlingen blandt de 45-årige er lidt mindre. Ansøgere med danskklingende navn får positivt svar på 35% af ansøgningerne, mens ansøgere med mellemøstligt klingende navn får positivt svar på 28% af ansøgningerne. Denne forskel er også statistisk signifikant (p=0,037). 7

8 Figur 3. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet og alder 39% 30% 35% 28% Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn 25 år 45 år Kilde: Incentive Forskelle på tværs af køn og alder I ovenstående ser man en forskelsbehandling på tværs af henholdsvis køn og alder. I dette afsnit vil det yderligere blive undersøgt, om omfanget af forskelsbehandlingen varierer med både køn og alder. Tabel 1 viser forskellen i andelen af positive svar, som de fire fiktive ansøgere med mellemøstligt klingende navn hver især fik i forhold til den samlede gruppe af ansøgere med danskklingende navne. Forskellen i andelene er estimeret ved brug af Linear Probability Model-regressioner, hvor vi har kontrolleret for baggrundsvariable. Tabellen viser følgende: Den gennemsnitlige ansøger med danskklingende navn får 13,7%-point flere positive svar end 45-årige mænd med mellemøstligt klingende navn. Ingen af de tre øvrige ansøgere med mellemøstligt klingende navn bliver signifikant forskelsbehandlet i forhold til den samlede gruppe af ansøgere med danskklingende navn. Bemærk, at fordi hver enkelt fiktiv ansøger kun sendte mellem 168 og 179 ansøgninger, skal forskellen i andelen af positive svar være relativ stor, før man kan konkludere, at den er statistisk signifikant. 8

9 Tabel 1. Forskelle i andelen af positive svar, som de enkelte ansøgere med mellemøstligt klingende navn får i forhold til gennemsnittet af ansøgere med danskklingende navne Personer med mellemøstligt klingende navn: Forskelsbehandling i forhold til gennemsnittet af ansøgere med danskklingende navne p-værdi Signifikant? 25-årig mand 6,6 %-point 0,076 Nej 45-årig mand 13,7 %-point 0,000 Ja 25-årig kvinde 6,6 %-point 0,072 Nej 45-årig kvinde 4,9 %-point 0,211 Nej Kilde: Incentive Spørgsmålet er, om det udelukkende er forskelsbehandling på baggrund af etnicitet, der finder sted på det danske lejeboligmarked, eller om bestemte typer boligsøgende med danskklingende navn også bliver forskelsbehandlet? I tabel 2 ser vi på boligsøgende med danskklingende navne. Den viser forskellen i andelen af positive svar, som 25-årige ansøgere fik i forhold til 45-årige ansøgere, og som mandlige ansøgere fik i forhold til kvindelige ansøgere. Forskelsbehandlingen er i ingen af tilfældene statistisk signifikant. Dette indikerer, at forskelsbehandlingen på det private lejeboligmarked i Danmark primært er af etnisk karakter. Tabel 2. Forskelle i andelen af positive svar, som ansøgningsgrupper med danskklingende navn får Ansøgere med danskklingende navn Forskelsbehandling i forhold til øvrige ansøgere med danskklingende navn p-værdi Signifikant? 25-årige -5,0 %-point 0,165 Nej Mænd 1,2 %-point 0,728 Nej Kilde: Incentive Personlig beskrivelse Den personlige beskrivelse, som ansøgerne sendte sammen med deres ansøgning, blev varieret på tre måder, for at kunne afdække udlejernes forventninger til den enkelte ansøgers kvalitet som lejer: + Positiv beskrivelse: Ansøgeren fortalte, at han/hun var veluddannet, i vellønnet job og ikkeryger. + Neutral beskrivelse: Ansøgeren fortalte ikke noget om sig selv. + Negativ beskrivelse: Ansøgeren fortalte, at han/hun var ufaglært, ledig og ryger. 9

10 Ikke overraskende får boligsøgende, der sender udlejeren en positiv personlig beskrivelse, oftere positivt svar end boligsøgende, der beskriver sig selv neutralt eller negativt, jf. figur 4. 2 Dette gælder både boligsøgende med dansk og mellemøstligt klingende navne. Ansøgere med danskklingende navn får 38% positive svar, hvis de sender en neutral beskrivelse, mens en ansøger med mellemøstligt klingende navn får 27% positive svar. Denne forskel er signifikant (p=0,012). Hvis de to grupper sender ansøgninger med negativ beskrivelse, falder andelen af positive svar for begge grupper. Ansøgere med danskklingende navn får 34% positive svar, mens en ansøger med mellemøstligt klingende navn får 23%. Forskelsbehandlingen forbliver på næsten samme niveau og er signifikant (p=0,005). Der er ingen statistisk signifikant forskel på andelen af positive svar, som boligsøgende med danskklingende eller mellemøstligt klingende navne får, når de sender positive beskrivelser af sig selv (p=0,522). Figur 4. Andel positive svar på boligansøgninger på tværs af implicit etnicitet og personlig beskrivelse 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Positiv Neutral Negativ Danskklingende navn Mellemøstligt klingende navn Kilde: Incentive Hvad der er bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng, er, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne, der sender en neutral beskrivelse, får færre positive svar på deres ansøgninger, end ansøgere med danskklingende navne får på ansøgninger, der indeholder en negativ beskrivelse af sig selv. Samtidig viser figur 4, at der ikke er meget forskel på udlejernes vurdering af neutrale og negative boligansøgninger fra ansøgere med mellemøstligt klingende navne. Hvis ansøgere med mellemøstligt klingende navne sender en positiv beskrivelse af dem selv i stedet for en neutral beskrivelse, øger de imidlertid sandsynligheden for at få et positivt svar fra hele 27% til hele 37% - en stigning på 37%. Især to observationer er bemærkelsesværdige, når man kigger på ovenstående resultater. 2 Se de personlige beskrivelser i appendiks A. 10

11 For det første må man antage, at udlejerne tager konkret stilling til ansøgningerne, da de oftere giver positivt svar, hvis ansøgerne er højtuddannede, i vellønnede job og ikke ryger, end hvis ansøgerne vedlægger en neutral eller negativ beskrivelse af sig selv. Dette gælder både ansøgere med dansk og mellemøstligt klingende navne, hvilket kunne tyde på, at ansøgerne bliver forskelsbehandlet på baggrund af forventninger til dem som lejere. For det andet viser tabel 3, at forskelsbehandlingen af ansøgere med et mellemøstligt klingende navn, der ikke beskriver sig selv, er omtrent lige så stor som forskelsbehandlingen af ansøgere med et mellemøstligt klingende navn, der fortæller, at de er ufaglærte, arbejdsløse og ryger. Dette kunne igen tyde på, at udlejerne generelt har lave forventninger til ansøgere med et mellemøstligt klingende navn. Tabel 3. Forskelsbehandling af personer med mellemøstligt klingende navn på tværs af personlig beskrivelse Forskelsbehandling p-værdi Signifikant? Positiv 2,7%-point 0,522 Nej Neutral 10,5%-point 0,012 Ja Negativ 10,9%-point 0,005 Ja Note: Forskelsbehandling er forskellen målt i %-point på, hvor stor en andel af ansøgningerne som ansøgere med hhv. dansk og mellemøstligt klingende navne får positivt svar på. Kontrol for baggrundsvariable inkluderer kontrol for ansøgerkarakteristika, boligkarakteristika og tidspunkt for ansøgningen. Der kontrolleres for disse ting i en Linear Probability Model-regression med robuste standardfejl. Kilde: Incentive 11

12 5 Metode 5.1 Beskrivelse af eksperimentet Alle resultaterne, vi har præsenteret i første del af rapporten, stammer fra et kontrolleret og randomiseret felteksperiment, som Incentive gennemførte i efteråret 2014 på en større internetbaseret markedsplads for lejeboliger i Danmark. Resultaterne er baseret på boligansøgninger sendt til boliger over hele landet fra d. 26. september til d. 26. oktober Ansøgningerne blev varieret tilfældigt på: + Etnicitet: Ansøgeren havde enten et danskklingende navn eller et mellemøstligt klingende navn. + Køn: Ansøgeren var enten mand eller kvinde. + Alder: Ansøgeren var enten 25 eller 45 år. + Personlig beskrivelse: Ansøgeren sendte enten 1) en positiv personlig beskrivelse af, at vedkommende var ikke-ryger, veluddannet og havde et vellønnet job, 2) en neutral beskrivelse uden personlige informationer, eller 3) en negativ beskrivelse, som fortalte, at ansøgeren var ryger, ufaglært og uden arbejde. I felteksperimentet sendte vi ansøgninger på vegne af otte fiktive boligsøgende personer. De fiktive boligsøgende er beskrevet nærmere i afsnit 5.3. Bortset fra variationerne beskrevet ovenfor var alle ansøgninger 100% identiske. Ved at benytte fiktive personer og kun bruge skriftlig kommunikation med udlejerne i vores ansøgninger sikrede vi, at forskelle i sandsynligheden for at få et positivt svar fra udlejeren udelukkende skyldtes forskelle i ovenstående variable og ikke forskelle i ansøgernes øvrige karakteristika (fx. udseende, sociale kompetencer eller danskkundskaber). Som økonomen James Heckman beskriver, er dette den eneste måde, hvormed man kan måle den nøjagtige effekt af etnicitet på sandsynligheden for at få et positivt svar fra udlejeren (Heckman, 1998). Da det er unaturligt i en skriftlig korrespondance mellem to personer, der ikke kender hinanden (her mellem lejer og udlejer), eksplicit at angive sin etnicitet, blev ansøgernes etnicitet i stedet indikeret implicit ved at bruge navne, som tydeligt var af dansk eller mellemøstlig oprindelse. Denne metode har været flittigt anvendt i udenlandske felteksperimenter, der har målt omfanget af faktisk forskelsbehandling af etniske minoriteter (Bertrand & Mullainathan, 2004), herunder også i forbindelse med etnisk forskelsbehandling på boligmarkedet (Ahmed et al., 2010; Ahmed & Hammarstedt, 2008; Andersson et al., 2012; Baldini & Federici, 2011; Bosch et al., 2010; Carlsson & Eriksson, 2014a, 2014b; Carpusor & Loges, 2006; Ewens et al., 2013; Hanson et al., 2011; Hanson & Hawley, 2011; Hanson & Santas, 2013). For at minimere genen for udlejerne og for at undgå at påvirke boligmarkedet unødigt, blev der kun sendt én ansøgning pr. annonceret bolig. Desuden blev eventuelle henvendelser fra udlejerne besvaret så hurtigt som muligt med en forklaring om, at den fiktive ansøger ikke længere var interesseret i den annoncerede lejebolig. 55% af udlejerne modtog en besvarelse samme dag, de henvendte sig, og 94% inden for to dage. Denne tilgang følger de etiske retningslinjer, der har dannet rammerne for lignende felteksperimenter i fx. USA (se Ewens et al., 2013). 12

13 For at undgå menneskelige fejl og for at sikre et hurtigt svar til udlejerne blev indsamlingen af data automatiseret i et Excel-regneark. I den sidste del af eksperimentet samlede regnearket data ind tre gange om dagen. Ved hver indsamling blev der: + sendt ansøgninger til alle nye lejemål. + registreret svar fra tidligere udsendte ansøgninger. + sendt svar til udlejere, som havde svaret. Der er betydelige fordele ved at automatisere dataindsamlingen i større felteksperimenter af denne art. Ud over at mindske risikoen for menneskelige fejl reducerer man også marginalomkostningerne ved dataindsamlingen. 5.2 Målsætning Målsætningen med kortlægningen var at undersøge, hvorvidt forskelsbehandling af nydanskere med mellemøstligt klingende navne forekommer på det private boligmarked i Danmark, og om der er forskelle i omfanget af forskelsbehandlingen på tværs af personkarakteristika (fx. alder, køn og indkomst). Dette er væsentligt at undersøge, også for bedre at kunne målrette indsatsen mod uretmæssig forskelsbehandling. Kvantificering af forskelsbehandling Omfanget af forskelsbehandlingen kvantificeres som den absolutte forskel i andelen af positive svar (fx. tilbud om leje eller fremvisning) fra udlejerne målt i %-point, som boligsøgende med et hhv. dansk og mellemøstligt klingende navn får. Det vil sige, at omfanget af forskelsbehandlingen er defineret som: omfanget af forskelsbehandling = % positive svar til ansøgere med et danskklingende navn % positive svar til ansøgere med et mellemøstligt klingende navn Det betyder, at hvis ansøgere med danskklingende navne får positivt svar på 25% af ansøgningerne, og ansøgere med mellemøstligt klingende navne får positivt svar på 20% af ansøgningerne, er omfanget af forskelsbehandlingen med denne definition 5 %-point. Vi refererer også til forskelsbehandlingen som den relative forskel i andelen af positive svar, som henholdsvis danskere og nydanskere får. I eksemplet med de hhv. 25% og 20% positive svar får ansøgere med danskklingende navne 25% flere positive svar (25 %/20 %-1 = 25%), hvilket vil sige, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne i snit skal søge om 25% flere boliger end ansøgere med danskklingende navne for at få lige så mange positive svar. 5.3 Beskrivelse af ansøgerne og de ansøgte boliger Otte fiktive boligsøgende med hver deres brugerprofil udgjorde kernen i felteksperimentet. De søgte alle lejeboliger på en større internetbaseret markedsplads for lejeboliger i Danmark i perioden fra d. 26. september til d. 26. oktober De fiktive boligsøgende, som havde hver deres brugerprofil på den internetbaserede markedsplads, varierede i navn, som implicit indikerede deres etnicitet (etnisk dansk eller af mellemøstlig karakter), køn (mand eller kvinde) og alder (25 eller 45 år). Brugerprofilerne fremgår af tabel 4. 13

14 Der blev desuden oprettet en konto til hver person på formen Nogle af mailadresserne var optaget, og derfor ændrede vi formatet på mailadressen marginalt for disse personer. Tabel 4. Brugerprofilernes navn, implicitte etnicitet, køn, alder og antal afsendte ansøgninger Navn Implicit etnicitet Køn Alder n Peter Mortensen Dansk Mand 25 år 171 Christian Johansen Dansk Mand 45 år 168 Mohammad Salem Mellemøstlig Mand 25 år 179 Omar Mansour Mellemøstlig Mand 45 år 173 Maria Jørgensen Dansk Kvinde 25 år 169 Anne Møller Dansk Kvinde 45 år 168 Aisha Hassan Mellemøstlig Kvinde 25 år 170 Fatima Al-Harbi Mellemøstlig Kvinde 45 år 169 Note: Navnene er valgt ud fra, at det skulle være almindelige, hyppigt brugte navne. Navnet Mansour var i november-december 2014 meget omtalt i de danske medier pga. en terrordømt nydansker. Dette eksperiment fandt dog sted før denne medieomtale. Kilde: Incentive Der blev i alt sendt ansøgninger på et tilsvarende antal unikke udbudte boliger. Hver ansøgning og bolig tæller som én observation. Der er i alt blevet frasorteret to observationer uden postnummer, to observationer uden kvadratmeteroplysning, én observation med forkert angivet antal kvadratmeter (1.800 m 2 ), en observation uden huslejeangivelse og en observation med forkert angivet husleje (175 kr./måned). Resultaterne er derfor baseret på observationer, hvis fordeling på tværs af de otte fiktive personer er vist i tabel 4. I alt blev 49,5% af ansøgningerne sendt af ansøgere med danskklingende navne, mens de resterende 50,5% af ansøgningerne blev sendt af ansøgere med mellemøstligt klingende navne. Tabel 5 viser fordelingen af de ansøgninger, der blev sendt, fordelt på køn, alder og personlig beskrivelse. Som det fremgår, var der ikke signifikante forskelle i ansøgernes karakteristika på tværs af, om de sendte ansøgningen med et dansk eller mellemøstligt klingende navn. Fx blev 51% af alle ansøgninger sendt af mænd, og 50% af alle ansøgninger sendt af 25-årige. 14

15 Tabel 5. Beskrivelse af de fiktive ansøgere Alle ansøgere Ansøgere med danskklingende navn Ansøgere med mellemøstligt klingende navn Mand 51% 50% 51% 25 år 50% 50% 51% Positiv beskrivelse 34% 34% 33% Neutral beskrivelse 33% 34% 33% Negativ beskrivelse 33% 32% 34% Note: Alle består af n=1.367 observationer, Dansk består af n=676 observationer, og Mellemøstlig består af n=691 observationer. p-værdi viser sandsynligheden for, at der ikke er forskel på ansøgere med dansk og mellemøstligt klingende navn ved hjælp af Fisher s exact tests. Kilde: Incentive Ansøgerne søgte boliger med følgende karakteristika over hele landet: + Boligtype: Værelse, 1-værelses lejlighed, 2-værelses lejlighed og delebolig + Husleje: kr./måned + Størrelse: m 2 Tabel 6 viser de ansøgte boligers karakteristika på tværs af etnicitet. Det fremgår, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne ved et tilfælde søgte om flere boliger med ubegrænset lejeperiode, og at ansøgere med danskklingende navne søgte om relativt mange boliger i Region Hovedstaden, i en storby 3 og i områder med en relativt høj koncentration af nydanske indbyggere af mellemøstlig herkomst. Bemærk, at disse tre karakteristika i høj grad er korreleret. Det fremgår desuden, at der blev ansøgt om relativt mange boliger i Region Midtjylland i forhold til Region Hovedstaden på trods af, at folketallet i Region Hovedstaden pr. 1. oktober 2014 var 38% større i Region Hovedstaden. 4 Dette kan være et udtryk for, at lejeboliger i København ofte bliver allokeret på anden vis end via offentlige, webbaserede markedspladser. 3 København, Aarhus, Odense og Aalborg. 4 Statistikbanken.dk, tabel FOLK1. 15

16 Tabel 6. Beskrivelse af de ansøgte boliger Alle ansøgere Ansøgere med danskklingende navn Ansøgere med mellemøstligt klingende navn Gns. Std.afv. Gns. Std.afv. Gns. Std.afv. (a) Bolig Størrelse, m Månedlig husleje, kr Værelse 17% 18% 16% 1-værelses lejlighed 12% 11% 12% 2-værelses lejlighed 70% 68% 71% Delebolig 2% 2% 1% Ubegrænset lejeperiode 87% 84% 89% (b) Beliggenhed Region Hovedstaden 13% 15% 12% Region Sjælland 11% 11% 12% Region Syddanmark 25% 24% 26% Region Midtjylland 35% 35% 35% Region Nordjylland 15% 16% 15% Storby 31% 34% 28% Andel mellemøstlige i postnummer 3,3% 3,8% 3,7% 4,2% 3,0% 3,2% Note: Alle består af n=1.367 observationer, Dansk består af n=676 observationer, og Mellemøstlig består af n=691 observationer. p-værdi viser sandsynligheden for, at der ikke er forskel på ansøgere med dansk og mellemøstligt klingende navn ved hjælp af Fisher s exact tests. Kilde: Incentive Den statistiske metode, som ligger til grund for resultaterne, tager højde for, at andet end personernes navne og dermed implicitte etnicitet kan være afgørende for sandsynligheden for at få et positivt svar. Der er fx. store regionale forskelle i, hvor sandsynligt det er at få et positivt svar på sin boligansøgning. På tværs af alle otte fiktive boligsøgende var andelen af positive svar 14% i Region Hovedstaden, 36% i Region Sjælland, 42% i Region Syddanmark, 30% i Region Midtjylland og 38% i Region Nordjylland. I de forskelle, som vi har afrapporteret i afsnit 4, har vi derfor kontrolleret for baggrundsvariable for ansøgerkarakteristika (køn, alder og personlig beskrivelse), boligkarakteristika (m 2, månedlig husleje, boligtype, lejeperiode, møblering, region, storby, andel nydanske indbyggere af mellemøstlig herkomst i lokalområdet, antal dage til ønsket overtagelse af lejemålet) og tidspunkt for ansøgning (ugedag og - nummer). Dette har vi gjort i Linear Probability Model-regressioner. De afrapporterede andele af positive svar er af formidlingsmæssige hensyn beregnet på følgende måde: (1) Andelene af positive svar, hvor der ikke var kontrolleret for baggrundsvariable, blev først gjort op. I forhold til figur 1 viste opgørelsen, at ansøgere med danskklingende navne fik positivt svar på 36,1% af 16

17 ansøgningerne, mens ansøgere med mellemøstligt klingende navne fik positivt svar på 30,1% af ansøgningerne. Forskellen var altså 6,0 %-point. (2) Dernæst gennemførte vi en Linear Probability Model-regression, hvor forskellen i andelene af positive svar blev undersøgt, og hvor der også var kontrolleret for baggrundsvariable. I forhold til figur 1 viste denne regression en forskel i andelen af positive svar på 7,8 %-point mellem ansøgere med danskklingende og mellemøstligt klingende navne. (3) Niveauerne for andelene af positive svar blev herefter justeret ligeligt mellem de to grupper, forskellen blev målt i mellem, på baggrund af de justerede forskelle i andelen af positive svar. I forhold til figur 1 var forskellen i andelen af positive svar 1,8 %-point større, når vi kontrollerede for baggrundsvariable, end når vi ikke gjorde (7,8 %-point 6,0 %-point). Halvdelen af de 1,8 %-point (dvs. 0,9 %-point) blev lagt til andelen af positive svar, som ansøgere med danskklingende navne fik uden kontrol for baggrundsvariable (36,1 % + 0,9 %-point), og dernæst blev den anden halvdel af de 1,8 %-point trukket fra andelen af positive svar, som ansøgere med mellemøstligt klingende navne fik uden kontrol for baggrundsvariable (30,1 %-point 0,9 %-point). De afrapporterede andele af positive svar fra udlejerne, der vises i figur 1, er derfor 37,0% for boligsøgende med danskklingende navne og 29,2% for personer med mellemøstligt klingende navn. 17

18 6 Konklusioner Resultaterne i kortlægningen viser, at boligsøgende med mellemøstligt klingende navne bliver forskelsbehandlet på lejeboligmarkedet i Danmark, sådan at de får positivt svar på knap 8%-point færre af deres ansøgninger end boligsøgende med danskklingende navne. Boligsøgende med mellemøstligt klingende navne skal altså i snit søge om 27% flere boliger end boligsøgende med danskklingende navne for at få lige så mange positive svar på deres ansøgninger. Der er imidlertid variation i omfanget af forskelsbehandlingen på tværs af ansøger- og boligkarakteristika. Forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne er især rettet mod mandlige boligsøgende samt mod boligsøgende, der ikke eksplicit angiver, at de har et vellønnet job, en længere uddannelse eller er ikke-rygere. Resultaterne indikerer overordnet set, at forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne er forventningsbaseret, sådan at udlejerne har lavere forventninger til disse ansøgeres betalingsevne og evne til at passe på boligen end identiske ansøgere med danskklingende navne. Ansøgere med mellemøstligt klingende navn bliver altså sandsynligvis ikke forskelsbehandlet, fordi udlejerne ikke bryder sig om dem, men i stedet fordi udlejerne har lave forventninger til dem. 18

19 7 Referencer Ahmed, A.M., Andersson, L., Hammarstedt, M., Can Discrimination in the Housing Market Be Reduced by Increasing the Information about the Applicants? Land Econ. 86, Ahmed, A.M., Hammarstedt, M., Discrimination in the rental housing market: A field experiment on the Internet. J. Urban Econ. 64, Andersson, L., Jakobsson, N., Kotsadam, A., A Field Experiment of Discrimination in the Norwegian Housing Market: Gender, Class, and Ethnicity. Land Econ. 88, Baldini, M., Federici, M., Ethnic discrimination in the Italian rental housing market. J. Hous. Econ. 20, Becker, G.S., The Economics of Discrimination, 2nd ed. University of Chicago Press. Bertrand, M., Mullainathan, S., Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. Am. Econ. Rev. 94, Bosch, M., Carnero, M.A., Farré, L., Information and discrimination in the rental housing market: Evidence from a field experiment. Reg. Sci. Urban Econ. 40, Carlsson, M., Eriksson, S., 2014a. Discrimination in the rental market for apartments. J. Hous. Econ. 23, Carlsson, M., Eriksson, S., 2014b. Ethnic Discrimination in the London Market for Shared Housing. J. Ethn. Migr. Stud., forthcoming. Carpusor, A.G., Loges, W.E., Rental Discrimination and Ethnicity in Names1. J. Appl. Soc. Psychol. 36, Ewens, M., Tomlin, B., Wang, L.C., Statistical Discrimination or Prejudice? A Large Sample Field Experiment. Rev. Econ. Stat. 96, Hanson, A., Hawley, Z., Do landlords discriminate in the rental housing market? Evidence from an internet field experiment in US cities. J. Urban Econ. 70, Hanson, A., Hawley, Z., Taylor, A., Subtle discrimination in the rental housing market: Evidence from correspondence with landlords. J. Hous. Econ. 20, Hanson, A., Santas, M., Field Experiment Tests for Discrimination against Hispanics in the U.S. Rental Housing Market. South. Econ. J. 81, Heckman, J.J., Detecting Discrimination. J. Econ. Perspect. 12, Phelps, E.S., The Statistical Theory of Racism and Sexism. Am. Econ. Rev. 62,

20 A Appendiks: Boligansøgninger Det blev tilfældigt varieret, hvilken ansøgningstekst der blev sendt til udlejerne. Ansøgningerne adskilte sig ud over ansøgerens navn, køn og alder ved den personlige beskrivelse. Formålet med at variere de personlige beskrivelser var at undersøge, om en positiv eller negativ beskrivelse i forhold til den neutrale beskrivelse påvirkede omfanget af forskelsbehandlingen af ansøgere med mellemøstligt klingende navne. De positive, neutrale og negative beskrivelser er gengivet herunder, ligesom det svar, der blev sendt til de udlejere, som besvarede ansøgningerne, her er gengivet. A.1 Ansøgning med positiv personlig beskrivelse Hej Mit navn er [fornavn efternavn], og jeg er [25 år/45 år]. Jeg søger en ny bolig, da mit nuværende lejemål snart udløber. Jeg har set din annonce og er meget interesseret i at leje din bolig. Jeg er uddannet ingeniør og arbejder til daglig som projektleder i en større dansk industrivirksomhed. Jeg er desuden ikke-ryger. Er den stadig ledig? Jeg er meget fleksibel med hensyn til fremvisning og indflytning, så du kan frit vælge, hvornår det passer dig. Håber at høre fra dig! Bedste hilsner [fornavn efternavn] A.2 Ansøgning med neutral personlig beskrivelse Hej Mit navn er [fornavn efternavn], og jeg er [25 år/45 år]. Jeg søger en ny bolig, da mit nuværende lejemål snart udløber. Jeg har set din annonce og er meget interesseret i at leje din bolig. Er den stadig ledig? Jeg er meget fleksibel med hensyn til fremvisning og indflytning, så du kan frit vælge, hvornår det passer dig. Håber at høre fra dig! Bedste hilsner [fornavn efternavn] A.3 Ansøgning med negativ personlig beskrivelse Hej Mit navn er [fornavn efternavn], og jeg er [25 år/45 år]. Jeg søger en ny bolig, da mit nuværende lejemål snart udløber. Jeg har set din annonce og er meget interesseret i at leje din bolig. 20

21 Jeg er ufaglært og for tiden uden arbejde. Jeg ryger til daglig, men aldrig indendørs. Er den stadig ledig? Jeg er meget fleksibel med hensyn til fremvisning og indflytning, så du kan frit vælge, hvornår det passer dig. Håber at høre fra dig! Bedste hilsner [fornavn efternavn] A.4 Svar til udlejer Mange tak for tilbagemeldingen. Jeg må desværre afslå, da jeg netop er blevet tilbudt en anden bolig. 21

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU www.eva.dk FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Banken står klar med kapital og vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige erhverv. Solid egenkapital og en lønsom forrentning er afgørende,

Læs mere

Brug af fyrværkeri omkring årsskiftet. Sikkerhedsstyrelsen

Brug af fyrværkeri omkring årsskiftet. Sikkerhedsstyrelsen Rådhuspladsen 37 1785 København V Tlf.: 3347 2828 www.webpol.dk Brug af omkring årsskiftet Undersøgelse gennemført for: Sikkerhedsstyrelsen Februar 2013 Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsestitel

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Referat af 2. møde i Følgegruppen for Enheden for Antidiskrimination (EFA) Torsdag den 11. december 2014, kl. 10.30-12.30

Referat af 2. møde i Følgegruppen for Enheden for Antidiskrimination (EFA) Torsdag den 11. december 2014, kl. 10.30-12.30 Referat af 2. møde i Følgegruppen for (EFA) Torsdag den, kl. 10.30-12.30 Tilstede: Signe Højsteen (DH), Ane Esbensen (DCH), Erik Nielsen (LO), Nanna Margrethe Krusaa (suppleant for IMR), Mette Søndergaard

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Revideret version, august 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Vi vil analysere effekten af rygning og alkohol på chancen for at blive gravid ved at benytte forskellige Cox regressions modeller.

Vi vil analysere effekten af rygning og alkohol på chancen for at blive gravid ved at benytte forskellige Cox regressions modeller. Løsning til øvelse i TTP dag 3 Denne øvelse omhandler tid til graviditet. Et studie vedrørende tid til graviditet (Time To Pregnancy = TTP) inkluderede 423 par i alderen 20-35 år. Parrene blev fulgt i

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere