Multimodal mediepædagogik i danskfaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimodal mediepædagogik i danskfaget"

Transkript

1 Multimodal mediepædagogik i danskfaget Nikolaj Frydensbjerg Elf, ph.d., adjunkt, IFPR 3. februar 2011, kl UVMs konference for danskfaget på htx på Odense Tekniske Gymnasium

2 Mål for oplæg Give et bud på hvordan man kan integrere multimodal mediepædagogik i danskfaget på htx Vise hvorledes dette peger i retning af et nyt paradigme for danskfaget på langs og tværs Pege på relevansen i forhold til undervisning i en litterær kanonforfatter som H.C. Andersen Andre mulige multimodale mediedidaktiseringer i dansk, i andre fag og i fagligt samspil

3 Oplægsform og forudsætninger Oplægsform: I) Intro, II) Historie, III) Teori og forskning i multimodal mediepædagogik Undervejs: Korte refleksions-/diskussionsøvelser Mine forudsætninger Fremtidens uddannelser (UVM 2003) Ph.d.-projekt : Towards semiocy? (2009) Faglighed og skriftlighed ( ) M-læring i gymnasiet ( ) Visuel hf ( ) Undervisning bl.a. i It-pædagogik og webkommunikation på BA, SDU, og Ny skriftlighed (ved IFPR); tidl. hhx

4 Artikel: Hvilken kanon for hvem?

5 Danskfaget er midt i et krydspres Krydspres på faget og dansklæreren: Vægt på eleven eller faget? Vægt på stof og/eller kompetence? Vægt på kanon og/eller metodefrihed? Vægt på kernefaglighed og/eller flerfaglighed? Vægt på eksterne og/eller interne dagsordener ( eleverne kan ikke læse vs. dannelse )? Vægt på det nationale og/eller globale fag? Vægt på nye medier og udtryksformer som middel eller mål? Hvordan skabe sammenhæng i faget? (Dis)integration Hvilket kompetencemål: Literacy? Der er ikke konsensus om faget heller ikke på htx, og heller ikke i andre lande

6 Paradigmer i modersmålsfaget Tid / årh. Paradigme og tradition Legitimering: Hvorfor? Emner: Hvad? Undervisninglæring: Hvordan? Vidensregime Agenter /fortalere 19 th Academic paradigm; Latin tradition Cultural heritage, nation building, disciplined moral socialisation Written language standards: Grammar and High literature. Monologic: imitation, reproduction, memorisation, transmission Knowledge as result: Stable, objective; e.g. Canon Government, academic teachers First half of 20 th Developmental paradigm; tradition of Reformpädagogik Personal development, climbing social scale by individual merits Language in use (written and spoken): Children s language, authentic language, youth books, creative writing Monologic + dialogic: Exploratory, creative, experience based, learning by doing. Knowledge as process and result: subjective and objective; new canons, e.g. of youth books; cultural heritage. Teachers, some academicians, empirical scientists. Sec. half of Communicative 20 th paradigm; tradition of linguistic turn Personal development and emancipation; social equality and meritocratic Whole language teaching: Skills and reflection related to language in use and social repertoire of texts; broad text offer: media, drama, movies, pop texts Relatively dialogic: Room to student experience, knowledge, and negotiations of the relevance of the subject for themselves and society. Knowledge as process and result: subjective and objective; not necessarily textbook oriented. Teachers, didacticians, teacher educators. End of 20 th Utilitarian paradigm; technical-modern tradition Future societal development, especially economic progress; meritocratic Transactional language abilities: reading, writing e.g. referential texts; skills training Relatively monologic: Disciplinary, normative, standards; national heritage transmitted. Knowledge as result: Relatively closed and objective; canon taught yet discussed. Policy makers, psychometric researchers, market representatives.

7 Paradigme(r) i dansk? Nogle casehistorier: HCA-observation: En vejledningsseance i forbindelse med en større skriftlig opgave Visuel hf-observation HCA-observation: En kort evaluerende elevgruppesamtale efter et eksperiment om mundtlighed

8 Elevsamtalen METTE men jeg synes da det har været sjovt, fordi det har været anderledes ANNA ja det har været sjovt fordi det har været anderledes, men hvor indholdsrigt det har været, det ved jeg så ikke SIGNE nej METTE nej altså jeg ved ikke hvor meget man kan bruge det til her bagefter ANNA nej METTE men jeg synes da det har været rart at få lidt afveksling SIGNE ja det har det været METTE i forhold til de normale analyser ANNA ja, det er jeg med på

9 Spørgsmålsrunde 1: Den normale analyse Hurtigskrivning tre minutter om følgende spørgsmål: Hvad mener eleverne med en normal analyse? Hvad er indholdsrig undervisning i danskfaget ifølge eleverne? Et par sætninger fra jer

10 II) Historie om mediepædagogik Påstande om danskfagets mediepædagogik: Mediepædagogikken har fandtes og haft et mellemværende med danskfaget i mindst 30 år Mediepædagogikken har været påvirket af mediepanikker og mediepædagogiske moder

11 Mediepanik og mediepædagogik: Vold, sex og magt

12 Mediepædagogikkens tre moder Fra marxisme beskyttelsen af de tomme kar Over romantik... generation IT Til realisme.... medierne er kommet for at blive; alle kan noget med medier, men ingen alt, inklusive læreren K (Henry Jenkins)

13 Media literacy-bevægelsen Media literacy er en international bevægelse med rødder i Marshall McLuhan, Cultural Studies, UNESCO, University of London, diverse forsøgsskoler Bevægelsen har gjort op med et snævert, finkulturelt mediebegreb Har gjort op med det snævre literacy-fokus: udvikling af kulturkompetencerne tale, lytte, læse, skrive de bør være en integreret del af børn og unges media literacyudvikling Mål: Livslang læring af mediekompetencer gennem medieundervisning i mange fag i skolen og gennem medielæring i uformelle læringsarenaer uden for skolen

14 Three constraining discourses of media education Discrimination of popular culture on behalf of the preservation of high culture, especially the literary heritage. This discrimination is particularly strong within the domain of mother tongue education. Inoculation in the sense of defensively protecting children and young people against the apparently manipulative character of mass media, hence understanding children/young people as passive objects, not meaning-making agents. Elitism in the sense that a certain theoretical academic perspective, particularly that of semiotics and critical theory of the 1970s, should be the (only) adequate conceptual approach in the teaching and learning of media. (David Buckingham, Media Education, 2003)

15 Three vernacular discourses of media education Inclusion acknowledging the value of any kind of culturally mediated form, high and low. Empowerment preparation for engaging in a media-saturated civil society with a rich variety of mediated forms, many of which are aesthetical. Multidisciplinarity a broader understanding of required theoretical insight into media, especially socially oriented theories of meaningmaking. (Buckingham, 2003)

16 Core concepts of media literacy Language: Media aesthetics media as constructions realism narrative conventions and genres Representation: Media messages and values media and society stereotyping selection and point of view Production: Media industries/organisations/institutions economics professional practice Audience: Personal response and involvement in media consciousness of own media use the role of media in identity Slogan: Undervis mere om medier med medier i og på tværs af en række fag, fx modersmålsfaget og teknologifag. (Buckingham & Domaille 2003)

17 Det mediedidaktiske hvordan? media learning could be regarded as a three-stage process: it involves students making their existing knowledge explicit; it enables them to render that knowledge systematic[ally; NFE], and to generalize from it, and it also encourages them to question the basis of that knowledge, and thereby to extend and move beyond it. At each stage, this is seen as a collaborative process: through the encounter with their peers and with the academic knowledge of the teacher, students progressively move towards greater control over their own thought processes. The act of moving between one language mode and another for example translating or restating the insights gained through practical media production in the form of talk or writing would seem to be a particularly important stage in this process. (Buckingham 2003: 143, mine fremhævelser)

18 Medier i danskundervisning I danskfaget har begrundelsen for mediepædagogik ændret begreb fra literacy over media literacy til semiocy i løbet af 150 år.

19 Literacy-danskfaget Ad Vilhelm Andersen: National og eksistentiel formning af mennesket gennem mødet med sprog og litteratur Verbalsproget var det privilegerede medie Litteraturen var den privilegerede genre. Det akademiske paradigme?

20 Literacy i fremtidens danskfag? Fremtidens danskfag, UVM Kernen er det danske sprog i en bred vifte af teksttyper fordelt på tre stofområder målet er først og fremmest læsning og skrivning og så nævnes udvidet literacy / semiocy ganske kort

21 Media literacy i DK Bevægelsen inspirerede i 80 erne i DK bl.a. til mere produktionsorienterede undervisningsformer, fx produktion af film (Birgitte Tufte) Kirsten Drotners mediepædagogiske forskning: At skabe sig selv (1991) Dannelse gennem andethedens mediepædagogik i digitaliseringens og globaliseringens tidsalder (Drotner, 2002) Er nu ved at ændre begreb til multimodal mediekompetenceudvikling / semiocy

22 III) Forskning i multimodal mediepædagogik Forskningsprojekt om danskfagets mediepædagogik med fokus på H.C. Andersen 1800-tallets monomodale kanon-andersen

23 Definition af modalitet Modaliteter forstås som de repræsentationsformer (eller udtryksformer ) på eller i mediet som man kommunikerer betydning med (se Kress 2004: 6f) Eksempel: Visuelle billeder Eksempel: Verbal skrift

24 Definition af multimodalitet Der er altid tale om flere modaliteter i ét og samme medie, og man kan differentiere mellem modaliteter på mange niveauer, hvilket kaldes multimodalitet Eksempel: En illustreret artikel Eksempel: En hjemmeside

25 Den multimodale, mediebårne HCA Pilot 1 2 3

26 7 principper for multimodal mediepædagogik i dansk og andre fag 1. Praksisbegrebet: Det udvidede tekstbegreb 2. Teoretisk optik: Sprog-litteratur -dyaden modaliteter/medie 3. Interesse for elev(er)s meningsfulde betydningsdannelse i tegnsystemer 4. Receptive-kritiske analysediscipliner (medier som mål) 5. Produktive-kreative gørensformer (medier som middel) 6. Dekonstruktion af fagets vidensregimer, fx nye vs. gamle medier remediering nationale vs. globale medier glokale medier litteratur vs. sprog vs. medier kulturel semiotik 7. Metakognition om medier gennem mode switching og refleksioner

27 Model for multimodal mediepædagogik i danskfaget og andre fag

28 Spørgsmålsrunde 2: HCA og mediedimensionen Skriv en sms til en kollega eller mig (tlf ) om følgende spørgsmål (5 min.): I hvilke medier og modaliteter har du mødt H.C. Andersen i danskundervisningen på grundskole-, gymnasialt og universitetsniveau? Hvordan underviser du selv i Andersen? Hvorfor sådan? Jeres svar

29 Eksperiment 4 i dybden Animerede Andersen-eventyr Multimodal meaning making Money making

30 Læreropfattelser af animation før forsøg Karen, den garvede teknolitterat: Litteraturens Mouton Rotshild vs. Disneysprøjt Jean, den unge autoritetstro litterat: Tegnefilm, er det dansk?! Jeg ser Disney-sjov med mine børn, men det er noget andet.

31 Eksempel på animationsgruppe 4-personers gruppe i Peters case Første udkast til præproduktion Produktionsselskab: [navne på elever] Vores kunstnernavn: Siltox Titel: Eventyret om den flade ært Genre: Eventyr Eventyr: Hoved eventyret er Prinsessen på ærten men der vil også komme til at indgå Den grimme ælling Idé: Fortælle om ærtens livshistorie, fra frysepose til kunstmuseum. Den grimme ælling indgår på den måde at ærten er udstødt nede i fryseposen, men det er den ært der ender på kunstmuseum. Færdig præproduktion Produktionsselskab: [navne på elever] Vores kunstnernavn: Siltox Titel: Eventyret om den flade ært Genre: Eventyr Eventyr: Hoved eventyret er Prinsessen på ærten men der vil også komme til at indgå Den grimme ælling Idé: Fortælle om ærtens livshistorie, fra frysepose til kunstmuseum. Den grimme ælling indgår på den måde at ærten er udstødt nede i fryseposen, men det er den ært der ender på kunstmuseum. Handling: Ærten ligger i fryseposen og er udstødt/upopulær. Plottet er at fortælle hvordan ærten endte flad. Samtidig kører den kendte historie om prinsessen på ærten udenfor. Persongalleri: Ærten: Udstødt gul ært fra fryseposen Andre respektive ærter fra posen/ familien Prinsen: pretty boy /Gucci prins. Han vil finde en rigtig prinsesse. Går efter det indre. Prinsessen: En fed prinsesse. Hun er til en prøve hos dronningen. Kongen: Han er blød i knæene. Lille og fed, sympatiindehaver Manuskript: (Ærten ligger i fryseposen og er udstødt. Nærbillede af ært.) Grøn ært til gul ært: Du hører ikke hjemme her. Fejlfarve! Fejlfarve! (Gul ært bliver ked af det. Dronningen åbner fryseposen.) (Dronningen tager nærbillede af hendes fingre.) Dronningen: Den skal det være, for den er anderledes! (Dronningen lægger ærten under madrasserne.) Dronningen: 1,2,3 dette er en prøve.

32 Lærerafrapporteringer Fortæller om erkendelsesudvikling fra usikker og defensiv beskytterposition til nysgerrig udforskning Anerkendelse af det produktivt-kreatives betydning Fortsat smagshierarki mellem litteratur og andre medier/modaliteter Anerkendelse af diskrepans mellem lærere og elevers smagsregimer Vurdering styret af makroforhold: evalueringskultur, forestillinger om kvalitet

33 Konkrete afrapporteringer Karen Hvad er dine umiddelbare kommentarer til forsøg 3? Jeg var lidt nervøs for kvaliteten tegnefilmene er ofte poppede, de fjerner Mouton-Rotschild kvaliteten fra Andersens historier. Dette kan man dog tage højde for, når man analyserer. Tegnefilmene er gode analyseobjekter, selvom de ikke når originalerne til sokkeholderne. Hvad var din indgangsforventning til forsøget da du havde læst materialet? Spændende og nyt, men lidt farligt ofte ender forsøg med lal hvor det faglige niveau styrtdykker. Hvordan vurderer du følgende påstand: Det er ikke danskfagligt relevant at beskæftige sig med multimedier såsom animationer, hverken receptivt eller produktivt? Det er selvfølgelig forkert og udtryk for en forældet tekstopfattelse men der er alt mulig grund især i dag til at være kvalitetsbevidst.

34 Konklusioner I Danskfaget i hhx er domineret af et litterærtsprogligt og indholds-transmitterende rationale. Mit eksperiment med animerede Andersen-eventyr demonstrerer at faget kan forandres således at lærere og elever anerkender kvaliteten ved og nødvendigheden af at udvikle multimodal mediepædagogik.

35 Konklusioner II Danskundervisningen har mange uudnyttede læringspotentialer hvor man inddrager mediedimensionen, også hvad angår kanonforfattere, måske især på gymnasieniveau. Danskfaget(s mediepædagogik) er styret af ideologi, normer og implicitte smagsregimer som begrænser Produktion af betydning Reception af betydning Genreudfoldelse Vidensproduktion

36 Anden forskning i multimodale mediedidaktiseringer Mobil danskundervisning Mediated performance Animations- og spildidaktik Blog and talk Fortolkning gennem visualisering Abstractet mundtligt, skriftligt og audiovisuelt Juni

37 Mobil danskundervisning Det globale i det lokale med integration af smartphone Redaktionen (webbaseret avisproduktion) med integration af smartphone og andre platforme Mode switching Mobil kan gøre flere elever til mere aktivt kommunikerende deltagere i undervisningen Kan bruges af elever til at dokumentere og evaluere læreprocesser metakognitivt Fagdidaktisk: Kan bruges til at udvikle og opdatere velkendte faglige stofområder i både indhold og form (Elf, under udgivelse, 2011)

38 Medieret performance i engelsk / dansk / fremmedsprog / kulturprojekter på skole Engelskfaget i UK Dans: Filmen Kneeling (Burn & Durran, 2007)

39 Animations- og spildidaktik Animationdidaktiske processer: Præproduktion pitching produktion postproduktion refleksion Præproduktion er en hovedsagelig verbalskriftligt og visuelt orienteret genre med diverse undergenrer, bl.a. ideen (formuleret på max 4 linjer), som har paralleller til abstractet Pitching af idé er mode switching over i en mundtlig modalitet og genre Evt. produktion vil være en audiovisuel genre; vil formentlig bedst fungere i fagligt samspil, fx Kommunikation og it Postproduktionens poster-produktion er mode switching over i en visuel og verbal genre, hvor publikum bl.a. er et vigtigt koncept Refleksionsskrivning vil kunne være skriftlig, mundtlig eller audiovisuel

40 Blog and talk Blogs er en web 2.0-skrivegenre der typisk bruges til at udtrykke sin spontane personlige mening med. En slags subjektiv dagbogslignende tænkeskrivning Man kan tillempe bloggen til en skolesammenhæng i en kombineret skriftlig og mundtlig undervisning Der tegner sig seks didaktiske formål: 1. Faglig forståelse 2. Opøvelse og udøvelse af faglige færdigheder og generelle kompetencer 3. Kobling af uddannelsens faglige emner og erfaringer/viden fra andre 4. Tværgående (proces)vejledningsfunktion 5. Rum for personligt udtryk, ikke nødvendigvis fagligt relateret 6. Metakognition og refleksion over faglig relevans og læreproces (inspiration fra Dohn og Johnsen, 2009) NB: Nyt FoU ved Kasper Sønderby Madsen, Nærum Gymnasium: Øget inddragelse af de ny digitale og sociale medier, web 2.0, med henblik på større anvendelsesorientering i fremmedsprogene. 40

41 Fortolkning gennem visualisering Fund fra projekt Visuel hf Betydningen af at give plads til kreativt-visuelle øvelser At få øje på de visuelle opgaver i læremidler At tillade (delvist) visuelle afleveringer At integrere det visuelle i større projekter med inddragelse af flere fag (Elf m.fl., under udgivelse 2011)

42 Abstractet mundtligt, skriftligt og audiovisuelt Konkret organisering: Mundtlig parsamtale Tænkeskrivning Mundtlig parsamtale optaget auditivt Udkastskrivning Præsentation i gruppe optaget audiovisuelt Formidlingsskrivning Refleksion som mundtligt optaget Update Juni

43 Spørgsmålsrunde 3: Kanon, medier og kompetenceudvikling Overvej følgende spørgsmål: 1. Kanondebatten hvordan tolker I den, hvordan vil I forvalte den? 2. Hvilken status har mediedimensionen blandt dansklærere på htx? Blandt elever? 3. Hvad forstår I ved læsekompetence og skrivekompetence? 4. Hvilke multimodale mediekompetencer forventer I at eleverne har ved udgangen af grundskolen? Minimalkrav? Idealmål? 5. Hvilke (multimodale) mediekompetencer forventer I at eleverne har ved udgangen af htx? Minimalkrav? Idealmål? 6. Det teknosemiotiske paradigme er det at løbe åbne døre ind på htx?

44 Nogle referencer Buckingham, D. (2003). Media Education: Literacy, Learning and Comtemporary Culture, Cambridge, UK: Polity. Buckingham, D. and K. Domaille (2003). Where are we going and how can we get there? General Findings from the UNESCO Youth Media Education Survey Promote or Protect. Perspectives on Media Literacy and Media Regulations. C. v. Feilitzen and U. Carlsson. Göteborg, NORDICOM. Burn, A. and J. Durran (2007). Media Literacy in Schools: Practice, Production and Progression. London, Paul Chapman Publishing. Dohn, N. B. and L. Johnsen (2009). E-læring påweb 2.0. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Drotner, Kirsten (1991): At skabe sig selv. Ungdom, æstetik, pædagogik. Kbh.: Gyldendal. Drotner, Kirsten (2002): Medier - dannelse og uddannelse. In: Uddannelse 10. Kbh.: Undervisningsministeriet. Elf, Nikolaj Frydensbjerg (2007): "Danskfagets mediepædagogik" i DanskNoter 3. Dansklærerforeningen. Elf, Nikolaj Frydensbjerg (2009): Towards Semiocy? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary "Danish" Classes. A Design-Based Educational Intervention. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet. Kan downloades fra Elf, Nikolaj Frydensbjerg (under udgivelse 2011): At tegne en tanke. Første delrapport om Visuel hf. Skriftserien Gymnasiepædagogik. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.. Elf, Nikolaj Frydensbjerg, (under udgivelse, 2011): Mobilens (u)muligheder. Forskningsafrapportering af forsøgs- og udviklingsprojektet M-læring i gymnasiet. Skriftserien Gymnasiepædagogik. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. Gee, James Paul (2003): What Video Games Have to Teach us about Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan. Kress, Günther (2004): Gains and losses: New forms of texts, knowledge, and learning. In: Computers and Composition. Elsevier Inc. Kress, Günther & Theo van Leeuwen (2001): Multimodal discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold. McLuhan, Marshall (2003) [1959]: Electronic Revolution: Revolutionary Effects of New Media. In: McLuhan, Stephanie & David Staines (eds.): Understanding Me. Marshall McLuhan. Lectures and Interviews. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Meyrowitz, Joshua (1998): Multiple Media Literacies. In: Journal of Communication. 48. Oxford University Press. Undervisningsministeriet (2003): Fremtidens danskfag en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. København. Undervisningsministeriets forlag. Undervisningsministeriet (2004): Fremtidens uddannelser. København. Undervisningsministeriets forlag. Juni

Mediedidaktik i Ny Skriftlighed

Mediedidaktik i Ny Skriftlighed Mediedidaktik i Ny Skriftlighed Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt, ph.d., IFPR, Syddansk Universitet www.nikolaj-frydensbjerg-elf.dk Spørgsmål i fokus Hvorfor er mediedidaktik relevant i denne sammenhæng?

Læs mere

Fra Visuel hf. til multimodal undervisning. Af Nikolaj Frydensbjerg Elf, lektor

Fra Visuel hf. til multimodal undervisning. Af Nikolaj Frydensbjerg Elf, lektor Fra Visuel hf til multimodal undervisning Af Nikolaj Frydensbjerg Elf, lektor Uddannelsen Visuel hf er et unikt samarbejde mellem Viborg Gymnasium og Hf og The Animation Workshop om en gymnasial ungdomsuddannelse

Læs mere

Mobilens muligheder. Nikolaj Frydensbjerg Elf 29. September 2009

Mobilens muligheder. Nikolaj Frydensbjerg Elf 29. September 2009 Mobilens muligheder Nikolaj Frydensbjerg Elf 29. September 2009 Mobilens (u)muligheder En mediepædagogisk workshop hvor jeg stiller spørgsmål og I skal give svarene Hvem er I? Ræk hånden op: Hvor mange

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Multimodale tegn og tekster i et læringsperspektiv

Multimodale tegn og tekster i et læringsperspektiv Digital media literacy continues its rise in importance as a key skill in every discipline and profession Multimodale tegn og tekster i et læringsperspektiv NMC Horizon Report: 2012 Higher Education Edition

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Hvordan sikres læring i et fleksibelt klasserum? I de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser såvel som i fagenes læreplaner stilles krav om inddragelse

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skrivning i de store formater Læringspotentialer i de store skriftlige opgaver, med udblik til projektopgaven i folkeskolen.

Skrivning i de store formater Læringspotentialer i de store skriftlige opgaver, med udblik til projektopgaven i folkeskolen. Skrivning i de store formater Læringspotentialer i de store skriftlige opgaver, med udblik til projektopgaven i folkeskolen. Workshop-oplæg v/ellen Krogh Faglighed og skriftlighed fund og perspektiver

Læs mere

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29 INDHOLD Forord... 13 Indledning... 15 1. Det nødvendige kendskab til medierne... 16 2. Skitse til en medieforståelse... 16 3. Medier i det konvergerende landskab... 18 4. Levende billeder: en definition...

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv Et socialsemiotisk blik på literacy og sproglig diversitet Helle Pia Laursen, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Socialsemiotikken er en teori om, hvordan mennesker

Læs mere

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik Nadia R. Rathje & Tina Høegh Kort om oplæggets indhold Mundtlighed som undersøgelses-, lærings-og refleksionsredskab Sprogbaseret fagdidaktik Performance og

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet.

Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet. Skriftkultur i daginstitutionen et bredt perspektiv på børns tegnbrug. Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet. Forskning har vist, at

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Ny Nordisk Skole Akademidag

Ny Nordisk Skole Akademidag Ny Nordisk Skole Akademidag Workshop: Motivation og klasserumsledelse Marts 2014 Gitte Holten Ingerslev ghi@dpu.dk 1. Forskningsprojektet Klasseledelse Læreren som Leder Hans Reitzels Forlag 2010 Adfærdsledelse/disciplin

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Kan man omdanne undervisningen til et spil?

Kan man omdanne undervisningen til et spil? Kan man omdanne undervisningen til et spil? - Erfaringer fra VUC Storstrøm med at gøre undervisningssituationen til et spil samtidig med at kursisterne lærer ved selv at skabe spil. Charlotte Lærke Weitze,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: T0rsdage, 13:00-16:45 Lokale: C5.24. Indhold

Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: T0rsdage, 13:00-16:45 Lokale: C5.24. Indhold Københavns Universitet Det Informationsvidenskabelige Akademi Efterår 2014 Hold 5 Underviser Navn: Jens- Erik Mai Kontor: A6.17 Email: bsh146@iva.ku.dk Tlf.: 32586066 Den bedste måde at kontakte mig er

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog.

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I skoleåret 2013/14 sammelægges 4. og 5. Klasse i Engelsk. Selvom de overordnede emner og målsætninger er de samme, lægges der vægt på undervisningsdifferentiering

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Tekstfeedbackspillet i brug

Tekstfeedbackspillet i brug Tekstfeedbackspillet i brug!? META- FEEDBACK 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læringsudbytte af peer-feedback...4 Peer-feedback bygger på følgende principper...5 Peer-feedback i undervisningen...6 Tekstfeedbackspillets

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Invitation to institutions to present research workplace learning

Invitation to institutions to present research workplace learning Invitation to institutions to present research workplace learning Introduction The Danish School of Education, established in 2007, is a Faculty of Education at Aarhus University, located in Copenhagen.

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

QUEST: forskning og udvikling hånd i hånd Birgitte Lund Nielsen, Birgitte Pontoppidan, Martin Sillasen & Peer Daugbjerg BIG BANG 2014

QUEST: forskning og udvikling hånd i hånd Birgitte Lund Nielsen, Birgitte Pontoppidan, Martin Sillasen & Peer Daugbjerg BIG BANG 2014 Qualifying In-service Education of Science Teachers www.questprojekt.dk QUEST: forskning og udvikling hånd i hånd Birgitte Lund Nielsen, Birgitte Pontoppidan, Martin Sillasen & Peer Daugbjerg BIG BANG

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Arbejde med mundtlighed i det ny humaniora. Dadiseminar 20.06.11 Karin Esmann Knudsen

Arbejde med mundtlighed i det ny humaniora. Dadiseminar 20.06.11 Karin Esmann Knudsen Arbejde med mundtlighed i det ny humaniora Dadiseminar 20.06.11 Karin Esmann Knudsen Dispositio Rammen: Skrivekunst/Creative Writing tilvalg og åben uddannelse fra 2005 på SDU Erfaringer fra arbejdet med

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som forståelse og analyser om brugen af metaforer i kognitiv

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir NIC nóvember 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2 Danskundervisningen

Læs mere