INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr Vejleder: Lars Kiel Bertelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr. 19951240. Vejleder: Lars Kiel Bertelsen"

Transkript

1

2 INFO ART - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur Thomas Birch Årskortnr Vejleder: Lars Kiel Bertelsen 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 New Media Art Info Art Dada, Fluxus, konceptkunst og Media Art Tidlig interaktivitet Kontrolleret tilfældighed De tidlige Info Art-værker Cyborgs, Turing og Virtual Reality side 10 Hayles om Turing-testen Turing-testen som magisk trick Mønster og tilfældighed Virtual Reality Den Generative kategori side 16 Digital arkitektur Nye teknologier på tegnestuerne Nanoarkitektur Allobio Digitalt design i Blobitecture Interview med Lars Spuybroek 2

4 Genetisk kunst Biosemiotik Net Art Casey Reas Processing og Software Art Transcript af interview med Mark Napier Den institutionelle kategori side 51 Interview med Christiane Paul i Weekendavisen Steve Sacks Bitforms Gallery Afsluttende bemærkninger side 61 Bilag Bilag 1 Minding Houses Bilag 2 Transforming Digital Architecture from Virtual to Neuro Bilag 3 Philosophy in the Wild Bilag 4 artikel af Thomas og undertegnede fra Weekendavisen Resume in English side 62 Litteraturliste side 64 3

5 Indledning Dette er et såkaldt produktspeciale iflg. den nye reform. Mit produkt er resultatet af en række interviews, som jeg har foretaget sammen med Thomas Markussen, mag.art, Ph.D.-stipendiat. Vi deltes ligeligt om arbejdet, og vore forskellige tilgange supplerede hinanden fint. Thomas har beskæftiget sig indgående med bl.a. kognitiv semiotik og kognitionsvidenskaber i forbindelse med sin forskning i design, som lige nu foregår som Ph.D.-stipendiat på Designskolen i Kolding, og jeg har beskæftiget mig med digital kunst i en årrække. Interviewene er foregået under rejser til Paris, London og New York, samt i Århus. NEW MEDIA ART Kunstnere er generelt hurtige til at opfange og bruge de nye teknologier, der kommer frem. Et faktum, som kan spores tilbage til hulemalerier, renæssance og, med et stort spring, til fotografiets fremkomst. Men som i denne sammenhæng skal kædes sammen med historien om New Media Art, som er det hyppigst anvendte begreb til at betegne video- og lydkunst samt performances og andre hybridformer. New Media Art kan betegnes dels som kunst, som benytter digital teknologi til at skabe traditionelle kunstværker såsom fotografi, print, skulptur og musik. Og, hvad er nærværende arbejdes ærinde, kunst, der bevæger sig i et spændingsfelt mellem den rent digitale Net Art og former, som er diskursive og interagerer med deres omverden, New Media Art kan opfattes som en overordnet betegnelse for blandt andet den noget snævrere Digital Art, hvorunder hører de endnu smallere definerede områder Genetic Art, Net Art og Software Art. Terminologien indenfor teknologiske kunstformer har altid været meget flydende. Hvad der i dag kendes som Digital Art har undergået adskillige navneskift siden denne kunstforms fremkomst. Og under kategorien Digital Art optræder, hvad der engang kaldtes Computer Art og senere Multimedia Art. Adjektivet new peger på terminologiens flydende natur. Men at gøre krav på titlen New Media Art, kalder på spørgsmålet om, hvad der egentlig er nyt ved denne kunstform, eller disse kunstformer. Nogle af de begreber, der udforskes i New Media Art, kan dateres 4

6 tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvad teoretikeren Lev Manovich søger at påvise. Det, der faktisk kan siges at være nyt, er, at den digitale teknologi nu har nået et stadium i sin udvikling, hvor den tilbyder helt nye muligheder for at skabe og opleve kunst. Termen Digital Art er i sig selv blevet en så bred paraply for adskillige kunstneriske praksisser, at den ikke kan siges at dække over en entydig kunstnerisk tilgang til det digitale medium. Denne sidste kategori omfatter værker produceret, præsenteret og opbevaret udelukkende i den digitale form, og som ofte tilbyder brugerne teknologiens muligheder for interaktivitet og deltagelse. Selv om værkerne i disse to kategorier deler nogle af den digitale teknologis nedarvede egenskaber, vil de dog oftest have meget forskelligartede udtryk og æstetikker. Disse to meget brede kategorier er ikke ment som definerende klassifikationer, men nærmere som et diagram over dette felt, som er meget hybridt i sin karakter. Info Art Det er relevant at introducere begrebet Info Art, inspireret af Robert Wilson, der har skrevet et omfattende værk med titlen Information Art. Et værk, som minutiøst finkæmmer området særdeles inklusivt. Grunden er, at jeg gerne vil understrege, at min interesse ikke primært ligger i at undersøge mediets digitale natur, men at jeg er mere opmærksom på kunstværkernes kommunikative egenskaber, altså de semiotiske strømme af information, som gennemløber værkerne. I den optik mener jeg, at betegnelsen information er mere præcis end betegnelsen digital, og at den peger mere tydeligt i retning af værkernes tilblivelsesfase. Med andre ord, begrebet Info Art peger på en tilblivelsesproces, nærmere end på en færdiggjort genstand, som vi så kan kalde et kunstværk. Men også på hvilke tanker kunstneren har gjort sig under skabelsen af værket. Samt på værkets evne til at sætte sig i forbindelse med sin bruger og sin omverden igennem interaktivitet og via nettet og æteren. Info Art havde sit udspring som Computer Art i 60erne og Multimedia Art i 70erne 80erne. Det vil være mit ærinde her i specialet at søge at beskrive Info Art som et tværsnit 5

7 igennem den digitale kunst og arkitektur gennem de interviews og avisartikler, som Thomas Markussen og jeg udarbejdede i perioden 2003 til Dada, Fluxus, konceptkunst og Media Art Dada, Fluxus og konceptkunst kan med fordel bruges som udgangspunkt for at skitsere Info Art ens historie. Det er relevant at begynde hos disse kunstneriske bevægelser for at understrege vigtigheden af, at disse retninger indenfor Info Art en alle lægger vægt på regler og formelle instruktioner (som hos for eksempel Sol Lewitt), og af deres fokus ligger på koncept, begivenhed og publikumsdeltagelse og ikke på materielle objekter. Man kan sige, at det fysiske kunstobjekt er udsat for en bevidst nedbrydning, som vender tilbage flere gange igennem 1900tallet. DADA Foto fra Den Dadaistiske poesi æstetiserede konstruktionen af digte ud af tilfældige 6

8 variationer af ord og sætninger og brugte formelle instruktioner til at skabe værker, hvor resultatet beroede på tilfældigheder og kontrol. Altså en procedure af formelle instruktioner, hvor et begrænset antal trin leder frem til det endelige resultat. Instruktionen som konceptuelt element er grundlaget for både dadaistisk poesi og Info Art. (Paul 1995) Tidlig interaktivitet Kunstnere, som Marcel Duchamp og László Moholy-Nagy spillede også en vigtig rolle i udforskningen af begreber som interaktion og virtualitet, tidligt i århundredet. Således skabte Duchamp værket Rotary Glass Plates (Precision Optics) i 1920 sammen med Man Ray. Kunstværket var en optisk maskine, som krævede, at brugerne dels drejede på apparatet og dels stod i en bestemt afstand for at kunne se dens effekt folde sig ud. Også hos László Moholy-Nagy ses interaktivitet og publikumsdeltagelse. Indflydelsen fra hans kinetiske lysskulpturer og hans ide om virtulle voluminer the outline or trajectory presented by an object in motion (Paul 1990) kan spores i talrige nutidige digitale installationer. Men især Duchamps værker har været meget indflydelsesrige på informationskunsten. Skiftet fra objekt til koncept, som ses i mange af hans arbejder, kan opfattes som en forgænger for det virtuelle objekt eller som en struktur i en proces. Hans Readymades har ligeledes forbindelse til indsamling og manipulation af objects trouvées, eller kopierede billeder, som spiller en dominerende rolle i megen informationskunst. Eksempelvis har Duchamp selv beskrevet sit værk L.H.O.O.Q., der er en reproduktion af Mona Lisa på hvilken han tegnede over- og gedeskæg, som en kombination af readymade og ikonoklastisk Dadaisme. 7

9 Kontrolleret tilfældighed De kombinatoriske og stringent regelbaserede processer bag Dadaistisk poesi fandt deres genkomst i OULIPO s (Ouvrir de Littérature Potentielle) værker. OULIPO var en fransk kunstnerisk organisation stiftet af Raymond Queneau og Francois Le Lionnais i De argumenterede for, at al kreativ inspiration burde bygge på kalkulation, regelsæt samt kombinationer og derigennem blive til et intellektuelt spil. Deres eksperimentelle koncepter for kombination af virkelighedselementer kan sammenlignes med rekonfigurationen af medieelementer i mange senere computergenererede miljøer. Fluxusbevægelsen, der opstod i 60erne, kan kunsthistorisk betragtes som en mellemregning, der skyder sig ind imellem Dada og Digital Art. Begivenheder og happenings arrangeret af den internationale Fluxus-gruppe, var ofte baseret på udførelsen af præcise instruktioner. Under Fluxus happenings var publikumsdeltagelse et centralt element, og begivenhederne viste på mange måder frem til de interaktive, eventbaserede kunstværker, som senere sås. Også blandt musikere sporedes disse tanker. Koncepterne object trouvées og instruktioner som styrende for tilfældigheder dannede således grundlag for den amerikanske komponist John Cage s værker. Hans kompositioner fra 50erne og 60erne er meget relevante for historien om informationskunsten, fordi de på mange måder anticiperede talrige senere eksperimenter i interaktiv kunst. Det element af kontrolleret tilfældighed, som ses i værker hos Dada, OULIPO, Duchamp og Cage peger imod et af de grundlæggende principper og tillige mest almindelige paradigmer for det digitale medium, nemlig koncepterne for tilfældig tilgang til information som basis for at processere og indsamle information. Den amerikanske digitale kunstner Graham har udtalt, at den digitale revolution er den tilfældige tilgangs revolution en revolution baseret på muligheden for øjeblikkelig tilgang til medieelementer, som kan gentages i tilsyneladende uendelige kombinationer. Den koreanske kunstner Nam June Paik forudså netop dette i sin installation fra 1960, Random Access, i hvilken han fastgjorde over 50 klip med lydbånd til en væg 8

10 og bad publikum/brugeren om at afspille klippene vha. et tonehovede, han havde pillet ud af en spolebåndoptager og forbundet til et sæt højttalere. De tidlige Info Art-værker Computere blev brugt i skabelsen af kunstværker så tidligt som i 60erne. Michael A. Noll, forsker på Bell Laboratories i New Jersey, skabte nogle af de første computergenererede billeder deriblandt Gaussian Quadratic (1963)- der præsenteredes i 1965 som del af udstillingen Computer Generated Pictures på Howard Wise Galleriet i New York. Gaussian Quadratic, Noll, 1963 Sammen med Noll optrådte tillige Bela Julesz, hvis værker også vistes på udstillingen, samt tyskerne Georg Nees og Frieder Nake, der var blandt de tidligste udøvere af mediet. Disse kunstneres værker mindede om abstrakte malerier og replikerede æstetiske udtryksformer, der var hentet fra ældre, traditionelle medier, og indfangede den essentielle æstetik i det digitale medium ved at skitsere de matematiske funktioner, der driver enhver digital tegneproces. (Paul 1990) 9

11 Noll, Gaussian Quadratic 10

12 Cyborgs, Turing og Virtual Reality Efter denne opsummering af Media Art ens følger en smule teoretisk stof, som har til formål at fremdrage et par vigtige perspektiver på den digitale kunst, heriblandt de digitale mediers særlige status qua deres direkte indlejring i semiotiske informationsstrømme. Jeg vil begynde med N.Catherine Hayles, som i How We Became Posthuman Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (Hayles 1999) beskæftiger sig med menneskekroppen og dens tilsyneladende begrænsninger og afgrænsning i forhold til den omverden vi færdes i. Det gør hun blandt andet i en historisk undersøgelse, hvor hun lægger ud med at resumere Alan Turings meget omdiskuterede Turing-test, som han opstillede i 1950erne. Men først lidt om perspektiverne, som Hayles giver på den digitale kunst. Hayles om Turing-testen Forsøgsopstillingen i Turing-testen indebærer, at en person sidder alene i et rum med to skærme tilsluttet hver et tastatur. Personen benytter terminalerne til at kommunikere med to enheder i dette tilfælde to personer, en af hvert køn - som er placeret i et andet rum. Dette andet rum er ikke synligt for forsøgspersonen. Baseret udelukkende på de to personers svar på forsøgspersonens spørgsmål skal forsøgspersonen nu prøve at bestemme, hvem af de to, der er manden og hvem der er kvinden. I en anden opstilling skal forsøgspersonen ud fra de to enheders svar på dennes spørgsmål forsøge at fastslå, hvilken der er menneske og hvilken, der er maskine. Turing argumenterede for, at hvis forsøgspersonen ikke var i stand til at skelne den intelligente maskine fra det intelligente menneske, ville dette bevise, at maskiner er i stand til at tænke. Hayles fastslår efterfølgende, at Turing-testen har været med til at sætte dagsordenen for forskningen i kunstig intelligens igennem tre årtier. Den er af forskere blevet brugt til at understrege den udviskning af menneskekroppens grænser (The Erasure of Embodiment, Hayles 1999), som den nye teknologi har 11

13 været en vigtig faktor for. Hun hævder endvidere, at udviskningen af kroppens grænser sker på en måde, så intelligens bliver en egenskab ved den formelle og maskinelle manipulation af symboler, som den foregår i en computer - snarere end en egenskab ved menneskers gensidige optræden i den virkelige verden. Det eneste, der krævedes for at udføre Turing-testen, var den formelle generering og manipulation af mønstre i informationsstrømmen. Eller, sagt med andre ord, forsøgspersonens evne til at gennemføre testen afhænger af vedkommendes kognitive kompetencer udi navigering og sortering i den strøm af informationer, som kommer ham i møde via maskinernes elektriske signaler, som sendes imellem de to rum i forsøget. Kompetencer, som kan siges at være maskinernes domæne. Et faktum, som får Hayles til at konkludere, at Turing-testen understreger den definition af begrebet information, der blev opstillet og formaliseret af Claude Shannon og Norbert Wiener. Den indebærer at anskue information som en enhed, adskilt fra de substrater, der bærer informationen. Ud fra denne definition, siger Hayles, er der kun et lille skridt til at tænke på information som en slags kropsløst fluidum, der kunne flyde imellem forskellige substrater uden at tabe mening eller form. Fra turing.net. Kvinde udfører Turing-testen. 12

14 Turing-testen som magisk trick Hayles forklarer, at man kan tænke på Turing-testen som et magisk trick. Testen afhænger af på et tidligt stadium at få forsøgspersonen til at acceptere nogle antagelser. Disse antagelser vil så være afgørende for, hvordan denne person fortolker tingene senere i test-forløbet. Den vigtige indgriben, som afgør testens resultat forekommer derfor ikke, når personen forsøger at bestemme, om der er tale om en mand, en kvinde eller en maskine. Den vigtige indgriben forekommer nærmere på et langt tidligere tidspunkt, når testen sætter personen i forbindelse med et kybernetisk kredsløb, som splejser denne persons vilje, begær og perception sammen til et elektronisk distribueret kognitivt system. I slutningen af How We Became Posthuman argumenterer Hayles for at udviskningen af kroppen, som er karakteristisk for historien om digital kunst, ikke igen skal handle om forskelle på kroppe og digital kropslighed. Hun foreslår i stedet at fokusere, ikke på denne dualisme, men på ideen om relationer og at se relationerne som det dynamiske flux fra hvilken både kroppen og kropsligheden udspringer i det posthumane. As you gaze at the flickering signifiers scrolling down the computer screens, no matter what identifications you assign to the embodied entities that you cannot see, you have already become posthuman. Hayles 1990 Mønster og tilfældighed Hayles lægger i sin tekst Virtual Bodies and Flickering Signifiers, også i How We Became Posthuman, ud med dette citat: We might regard patterning or predictability as the very essence and raison d etre of communication...communication is the creation of redundancy or patterning.gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind Hayles påpeger om informationsteoriens udvikling ved starten af 2. Verdenskrig, at den efterlod sig en gåde. Selv om information danner basis for meget i det 13

15 nuværende amerikanske samfund, er dens væsen, at den aldrig er tilstedeværende i sig selv. I informationsteoretiske termer er information konceptuelt forskelligt fra de materialer den udfoldes i, for eksempel avistryk eller elektromagnetiske bølger. Den er et mønster, snarere end en tilstedeværelse. Derfor kan information anskues som et immaterielt fænomen, rejsende imellem verdens forskellige substrater, der først materialiserer sig, når den indlejrer sig i et medie eller bæres af et æterisk fænomen såsom radiobølger. Hvis information er mønster, så må non-information være fraværet af mønster, altså tilfældighed. Hayles fortæller nu, at denne common sense forventning løb ind i nogle uforudsete komplikationer, da visse nye udviklinger indenfor informationsteori forudsætter, at information kunne sidestilles med tilfældighed såvel som mønster. At identificere information med både mønster og tilfældighed viste sig at være et kraftfuldt paradoks, som ledte til erkendelsen af, at en tilførsel af støj til et system, i visse tilfælde kan få systemet til at reorganisere sig på et højere kompleksitetsniveau. Inden for sådan et system er mønster og tilfældighed bundet sammen i en kompleks dialektik, som gør dem til ikke så meget modstandere som komplementære, eller supplementære, til hinanden. Var denne dialektiske relation kun et aspekt af den formelle teori, ville dens indflydelse sikkert have været begrænset til at handle om problemer i maksimering af kanal-udbytte og minimering af støj i kommunikationen. Dog blev samspillet mellem mønster og tilfældighed, gennem udviklingen af informationsteknologier, til en del af vores hverdag med de nye teknologier.. Virtual Reality Virtual Reality-teknologien kan med sit potentiale for full body mediation illustrere de fænomener, som ligger under mønster og tilfældighed og får tilstedeværelse og fravær til at synes irrelevant. Virtual Reality sætter brugerens motoriske system i et direkte feedback-loop med en computer. I en version af Virtual Reality-udstyr har brugeren en stereo-vision -hjelm, og en body-glove med indbyggede sensorer ved kroppens led-positioner. Brugerens bevægelser reproduceres af et simulacrum, kaldet en avatar, på computerskærmen. 14

16 Når brugeren drejer sit hovede eller sin krop, skifter billedet på computerkærmen tilsvarende. Samtidig skaber audiophones et tredimensionelt felt af lyd. Kinæstetiske sensationer, såsom G-tryk i flysimulatorer, findes i mere avancerede og udbyggede dragter. Resultatet er en multisensorisk interaktion, som skaber illusionen om, at brugeren er inde i computeren. Foto af Virtual Reality gear fra Hayles beretter fra sine personlige erfaringer med Virtual Reality på blandt andet Human Interface Technology Laboratory, at oplevelsen giver en disorienterende, men dog oplivende effekt og følelsen af, at subjektet opløses i det kybernetiske kredsløb, hvilket også er min egen erfaring. I systemer som disse lærer brugeren, kinæstetisk og rent fysisk, at de relevante grænser for interaktion defineres mindre af huden end af de feedback-loops, som forbinder kroppen med simulationen i et teknobio-integreret kredsløb. Spørgsmål om tilstedeværelse og fravær giver ikke mange svar i denne situation, for avataren er både til stede og ikke til stede, ligesom brugeren både er, og ikke er, inde i skærmen, fortæller Hayles. I stedet for tilstedeværelse og fravær skifter fokus til spørgsmål om mønster og tilfældighed. Hvilke transformationer styrer forbindelserne mellem bruger og avatar? Hvilke parametre bestemmer konstruktionen af verdenen på skærmen? Hvilke 15

17 mønstre kan brugeren afdække igennem interaktionen med systemet? Hvor falder disse mønstre ind i tilfældighed? Hvilke stimuli kan ikke kodes inde i systemet og eksisterer derfor kun som udenforstående støj? Hvornår og hvordan falder denne støj ind i et mønster? I de vestlige samfund, forklarer Hayles eksempelvis, bliver penge i stigende grad oplevet som informationsmønstre i computerbanker, snarere end som tilstedeværelsen af kontanter. Automatiserede fabrikker kontrolleres af programmer, som konstituerer de fysiske realiteter af arbejdsopgaver og tidsskemaer som flows af information igennem systemer. Kriminelle forbindes med forbrydelser gennem DNA-mønstre nærmere end gennem øjenvidneberetninger. Og endelig opsøges seksuelle forhold igennem computernetværkernes virtuelle rum frem for møder, hvor de deltagende er fysisk til stede. Effekten af disse transformationer er blevet et meget heterogent og opdelt rum i hvilket diskursive formationer baseret på mønster og tilfældighed, konkurrerer med formationer baseret på tilstedeværelse og fravær. Hayles omtale af den diskursive krop og den erfarede krop, embodiment, der er summen af disse to elementer, giver mulighed for overvejelser om de betydningskonstruktioner og forskydninger, som computermediet medfører. Disse betydningskonstruktioner kan bl.a. ses hos de digitale arkitekter, som er interviewet senere i dette speciale. 16

18 Den generative kategori Som det vil fremgå af det følgende, har jeg valgt at dele teksterne, der benyttes, op i to kategorier, navngivet den generative og den institutionelle. Til den generative kategori hører Marcos Novak, Lars Spuybroek, Edourdo Kac, Casey Reas og Mark Napier. Uanset hvor forskelligartede de fem kunstnere ved første øjekast kan tage sig ud, vil der ved nærmere granskning tegne sig konturerne af nogle sammenfaldende mønstre i deres værker. De benytter alle computere i deres kreative projekter, men på vidt forskellige måder. Mark Napier laver net art, Edourdo Kac manipulerer jordens levende skabninger, Casey Reas udforsker igennem programmering nogle dybe strukturer i verden ved hjælp af nogle smukke grafiske, matematisk funderede, interaktive værker. Denne kategori omhandler selve skabelsen af værkerne, som er genereret af algoritmer i computeren og beskæftiger sig ikke med deres videre liv, som senere skal beskrives i den institutionelle kategori. Digital Arkitektur Turing-testen står i grel modsætning til den hollandske arkitekt Lars Spuybroeks ideer om brugen af computere i arkitektur, hvor kroppen i den grad forenes med rummet og arkitekturen, som det vil fremgå af interviewet med ham på udstillingen Non Standard Architectures fra Pompidou Centret senere i dette speciale. Turingtesten tager ikke højde for kroppens centrale rolle for vores oplevelse af verden som den f.eks. forekommer i Spuybroeks H20Expo Waterpavillon. For Spuybroek er kroppens oplevelse af verden et centralt element, både i hans tænkning og i hans arkitektur. Hans motor geometri handler om at bevæge kroppen i samklang med omgivelserne, hvilke også skal designes udfra hans ideer om en dynamisk blobitecture. Dette kan bl.a. ses i værket H2OExpo Waterpavillon, som er designet i 3D-programmet Maya, der egentlig var tiltænkt spil-programmører. De første associationer, der dukker op, når man træder indenfor i bygningen, er film sets, fester med røgmaskiner og stroboscober samt Disneýlands attraktioner. Vægge, gulve og loft er forvredne og kurvede. Udenfor er formerne lige så flydende 17

19 som vandet, der løber igennem Pavillonen. Der er ikke bare tale om simpel underholdning med special effects, for elektronikken i bygningen er drevet af publikum ved deres bevægelser, der udløser sensorer, som igen starter lydeffekter og viser videoer på den besøgendes krop og på bygningens kurvede vægge, gulv og loft. Spuybroek beskriver designprocessen som at arbejde med en klump ler, at begynde at runde den og give den kurver. Han programmerer sine byggerier fra grunden, og efterhånden opstår der nogle nye, irregulære former, som til sidst bliver til et færdigt byggeri med menneskekroppen som omdrejningspunkt. Kroppen er tænkt med fra de første koder i computeren til det færdige resultat. Man kan således tale om embodiment i selve designprocessen og projektet som helhed. Princippet om den diskursive krops forening med omgivelserne kan man ligeledes se hos den brasilianske kunstner Edouardo Kac. Han injicerede f.eks. i værket Time Capsule en microchip i sin egen krop. Værket illustrerer Kac tænkning om Telepresence og ideen om den med omgivelserne forenede krop, idet han kobler sig på et GPS-styret netværk, der kan spore ham (eller hans diskursive krop) hvor som helst. Foto af Time Capsule Nye teknologier på tegnestuerne I 90erne opstod indenfor bygningskunsten den digitale arkitektur, der kan ses som en reaktion på modernismens firkantede kasser og som en konsekvens af, at den digitale teknologi rykkede ind på arkitekternes tegnestuer op igennem 90erne og bød sig til med 3D-animationsprogrammer, såsom 3D Studio Max og Maya, der 18

20 muliggjorde udformningen af en banebrydende ny, irregulær og forvreden arkitektur. Temaer i denne arkitektur er bevægelse, morfologi, interaktivitet, vækst og udvikling. De organiske former, der findes i naturen, danner grundlag for disse arkitekters arbejde med nye udtryksformer i arkitekturen til følge. Det matematiske ligeså, idet geometrien jo er arkitekturens grundlag for at finde udtryk i materien, eller substratet. Arkitekterne viser således en fornyet, filosofisk interesse for de nye geometrier, der kom frem i løbet af 1800-tallet, primært Riemann og Gauss, og som muliggjorde mere komplekse sfæriske beregninger, der således kom til at danne grundlag for nye formers opståen. Og samtidig for andre matematiske og geometriske teorier, der var med til at understøtte og videreudvikle den digitale arkitektur. NANOARKITEKTUR En repræsentant for den generative kategori indenfor arkitekturen er Marcos Novak, som vi interviewede i London til konferencen Neuroaesthetics.Han bruger computeren til at skabe komplicerede modeller af fremtidige arkitekturprojekter i samarbejde med California Nanosystems Institute. Arkitektur, som er grænseoverskridende i sin brug af levende væv til opbygningen af huse med eget centralnervesystem. Husene ligner biller til forveksling og vil være i stand til at opfange et jordskælv med deres sensorer og ved hjælp af avancerede mekaniske installationer, blive stående. Inde i husene er væggene beklædt med organisk væv, som opfatter forandringer i temperatur, bevægelse mm., og som gør bygningerne i stand til at ånde og vokse i takt med beboernes behov. Novak mener, at nanoteknologien kommer til at ændre fuldstændigt på udformningen af arkitekturen. En nanoarkitektur, hvor mursten og mørtel er erstattet af intelligent og plastisk nanomateriale, som informerer bygningens centralnervesystem om ydre og indre påvirkninger. Novak medvirkede til forkastelsen af modernismens firkantede kasser. Man begyndte således efter hans forbillede at interessere sig for en computergenereret organisk og forvreden arkitektur, der står i et mere direkte forhold til de dynamiske former i menneskets bevidsthed og krop. 19

21 Allobio Novaks Allobio-hus, som blev udstillet under Venedig Biennalen på Hæderspladsen, er en alien arkitektur. Dets krop og vægge er levende, flydende og følsomme som menneskelig hud, og arkitekturen er som en biosfære, der gror og udvikler sig i takt med påvirkninger fra beboerne og udefrakommende forandringer. Allobio-huset styres af en globe med optiske sensorer, hvor man blot skal nærme sig for at få forandringer til at ske inde i selve huset. Andreas Roepstorff, den danske hjerneforsker, der deltog i konferencen som taler, konkluderer herom: Vi kan ikke forstå hjernen uden at anlægge et sådant Liquid Architecture-perspektiv på den. Vi kan se, at nogle af de måder, han har tænkt om form og struktur, er epokegørende. Marcos Novaks arkitektur kan på linie med de andre udvalgte værker her i specialet anskues i en betydningsoptik, altså betragtet semiotisk. Men samtidig kan den i og med sit grænseoverskridende udgangspunkt, udfordre de begreber, vi gør os om, hvad arkitektur er i dag, og hvordan den vil udfolde sig i fremtiden. Arkitekturbegrebet udfordres af Novaks flydende huse og hans arbejde med nanoarkitektur. I den henseende er han en ener, både inden for videnskaberne om betydning, inden for arkitekturen og i det hele taget. Sikkert primært af den sidstnævnte grund er han heller aldrig blevet arkitekt i traditionel forstand. Marcos Novak bygger nemlig ikke huse, højst modeller eller gerne bare tankekonstruktioner og ideer om huse. Han orienterer sig indenfor den nyeste videnskab, især naturvidenskaben, men er æstetikteoretisk og formgivningsmæssigt også mere velbevandret end hovedparten af sin stand, kan man mene. Og så forsker han i, hvad form er - til enhver tid - og over hvordan den pågældende tids form kan omsættes til arkitektur. Han udtænker således ideer, som arkitekter verden rundt frit kan bruge. Hvilket de gør. Hvad der gør ham særligt interessant er, at han allerede i 80erne sad og udtænkte måder at benytte cyberspace som et nyt, revolutionerende rum til at udvikle arkitektur, længe inden de mest simple digitale, grafiske designredskaber, vi kender i dag, var blevet fremstillet, såsom Photoshop, 3D Studio Max og Maya. I 90erne kom så hele bølgen af blob-arkitektur, som udfoldede Marcos Novaks ideer 20

22 om irregulære, komplekse former som reelt byggeri - fra Gehrys Guggenheim i Bilbao til NOX, Asymptote, Kas Oosterhuis og den gruppe af arkitekter, som siden har haft verdens opmærksomhed rettet imod sig. Mens verdens arkitekturtidsskrifter og biennaler nu koncentrerede sig om at prise den nye revolution inden for arkitekturen, hvad blobitekturen betragtedes som - en forløsning efter post-modernismens udvendighed og dekonstruktionens manierede forhold til modernismen - koncentrerede Marcos Novak sig som sædvanligt det er hans arbejde på University of California i San Diego om at orientere sig i tiden, dens videnskab og dens nye muligheder for udvikling af former. Og herfra bevægede han og en hel hær af videnskabsfolk sig over i de biologiske videnskaber, der havde udviklet sig eksplosivt som en afledt effekt af de digitale gennembrud, der var sket de sidste år. Derfra fortsætter Marcos Novak over i neurologien og nanoteknologien, som han tror på er de næste store revolutioner i arkitekturen større end stålets indflydelse på vores byer under den industrielle revolution. Så fra Marcos Novaks synspunkt er formens udvikling naturligt på vej indad i naturens og livets byggestene, fra digital- til bio- til neuro- og derfra ud igen, udfoldet som reel arkitektur i de bygninger vi skal bebo. Han bruger et billede som eksempel på nano-arkitekturens potentialer, ved at fortælle at hvis man opførte Eiffel-tårnet i nano-materialer, ville de bærende søjler blive så tynde, at man ville kunne skære sig på dem. Læs venligst Bilag 1, Minding Houses. Digitalt design i blobitecture Den såkaldte Blobitecture udsprang af Marcos Novaks ideer om en Liquid Architecture og handlede, som navnet siger, om blobbede kurvede og irregulære former, som virkeliggøres i byggerier. Lars Spuybroek udforsker aktivt computerens muligheder i designprocessen af nye bygninger. Han ser computeren som et meget kraftfuldt konceptuelt redskab, som er i stand til at hjælpe med at syntetisere nye måder at percipere og skabe aktion, såvel som konstruktion af bygninger. Han bruger således computeren til at designe bemærkelsesværdige værker, som står opført rundt omkring i Holland. 21

23 Det mest kendte er nok hans H2Oexpo, på øen Neltje Jans, 1997, som er en bygning, der snor sig igennem landskabet og ligner en støvsugerslange fra en gammel Nilfisk i højglanspoleret stål. Indvendigt i bygningen er der installeret sensorer, der reagerer på publikums bevægelser ved at vise videoer, som projiceres op på de kurvede vægge og lyd fra de indbyggede højttalere. Lars Spuybroek beskriver konceptionen af vores kroppe som kontinuerligt udvidende i en kompleks interaktion med vores omgivelser. Spørgsmål om kropsstilling, perception og aktivitet er arkitektoniske spørgsmål, og Spuybroek kalder denne relation for 'motor geometri'. Den abstrakte bevægelse i en bygnings geometri, som relaterer direkte til kroppens bevægelser.(spuybroek 2004) Genstande, tekniske produkter, integreres i kroppens motoriske system. Derfor, forklarer han, opfatter vi ikke kun f.eks. en bil som et instrument, vi kan sidde i, men som noget vi bliver del af, når vi kører. Bevægelser og aktion er dele af kroppen; rum er det haptiske potentiale, den kropslige sfære af aktion, siger Spuybroek om relationen mellem krop og rum. (Sputbroek 1998; Spuybroek 2002) Interview med Lars Spuybroek, NOX Architects Fra udstillingen Non Standard Architectures, Pompidou Centret Paris Q1: A lot have been said about the architecture of the 21st Century. What kind of era is architecture dealing with today what new opportunities are the architect facing and how would you describe the problems to be solved in architecture? Lars Spuybroek (LS) : Well, basically, for architecture it s not very different from, lets say the graphic industry, the medical industry or science because basically we are entering an informational era of computing. So basically, everything that was first machined through standard operations by machines with wheels and pistons and whatever is now moving towards techniques of variability, which is non standard techniques, the name of the exhibition, so basically non standard architecture means non standard medical industry or non standard graphic design. It means a 22

24 design through meta design. That means you work with templates, you inform them and the form comes out. In architecture it s quite a revolution. Q2: NOX has actually made several very interesting contributions to the discussion of digital design. In your proposals, visual design, texts, etc. the computer is acting as the unifying mechanism for a radical new relationship between man, architecture and media. Would you try and describe this relationship in more detail? LS: Well basically I have a sort of dilettante view of computing. I am in the same time an expert, but also working with information basically makes you an amateur in everything. And for architects that s good because architects are notoriously generalists, right, they are not experts, they are not specialists, basically they mess everything together, they steal everything, they put it together and they work with it. So computing in that sense is an incredible tool for architects because you can suddenly mix video, right, you can mix graphic design; you can mix 3D-programs. And that s basically what we are doing, so the programs we are using all these poor programmers don t know that we are mixing everything up. They don t even know that we are using them for architecture. If we use Maya, which is a Hollywood product that is actually designed to make dinosaurs run over a field, and we are using it to create architecture they have no idea. Because if you ask somebody from this highend 3D-modelling industry about architecture they laugh. Because architecture is at the low end. Architecture is at the low end of graphic visualisation and modelling because it s about boxes that s what they think and only when you get the swans in or the dinosaurs or the cars you have to go up to middle end which is the game industry or to high end which is the film industry. So what we are doing is taking all these programs that are used for video, that are used for presentations or Excel or whatever and we are mixing them all up and interconnecting them and that to use informational based design. Q3: NOX and your design projects may be regarded as a movement from the use of commercial and standardized animation program toward a more specialized and 23

25 more scientific use of the computer in the design process would you try to describe this development? LS: Well that s really like asking an architect about his conscience, because architects are they flirt with research but they hardly ever do real research and I m a professor in Germany and there we do some research but I m not at the deep core of research. Sp we do programming, we do scripting but not at the level as lets say a mathematics or informatics student. So we bring it in, again we organize it locally, like in the department, but for instance it s very difficult to organize an architects office and have like three matematicians sitting there to do nurbs technology, right, or to do scripting. That is very difficult to organize in the practise of a design studio, so what you do, you try to find teaching jobs and there in the university you can do it. But then it s quite difficult to again develop the work in such a way that you can bring it to an office. Q4: Scientifically and technologically, what kind of insights and technology are NOX implementing in working with the computer? LS: Well that s the basic question so to put it in a very general way physicists all scientists till lets say the twentieth century looked at architects to understand how form came about. So form, if you remember the very important painting of William Blake, there s this god architect in the air with his compass and his ruler and he gives shape. Now, so there s this wilful person in the sky and on the ground there is inert matter, there is clay and all this chaos and he is giving form. And since the Greeks we have always though there was or a deity or some kind of super architect that was giving form. After the 1950 s, I mean also earlier but let s say scientifically after the 1950 s that image has totally turned around because after cybernetics, suddenly form was not something that was implied or imposed top-down, but it emerges bottom-up. Now that is the whole information revolution, it means you have local agents that are flexible and these local agents, which are material agents, they team up to create complex form and that s bottom-up design. And if you see a flock of pigeons - that is self designing, that is self organizing, there s no god, there s no main pigeon with a 24

26 blueprint, right, flying in front of all the pigeons telling them where to fly. No, it s just four algorithms and these four algorithms make this super complex shape of a flock. Now, in architecture it s a bit more complex because it s not just a flock going to the south, there s actually people going to toilets and whatever so there is many more different types of behaviour and many more algorithms but basically that s it you need an informational strategy, you need to let it run in time and that creates a shape. Q5: Information technology is becoming an integrated part of buildings and design objects more and more. In NOX s V2-Lab in Rotterdam the internet is used to project city images from all over the world onto the building s façade. That may be regarded as an anticipation of a situation, where place and locality are dissolving. How do you imagine that people feel and behave in such a situation? LS: Well basically we shouldn t mistake globalism, which is an effect of computing and lets say information technology, it s a pure effect of that we shouldn t mistake globalism for something for a world order that returns back onto a locality. Basically I m very interested in the locality but not as an opposition between lets say sky and earth or between the local and the global. What you off cause need is a mixture and that façade at the V2 is actually showing that we can actually try to mix local perspectives with global perspectives. So in that case we had a media related art organisation that was actually covering itself with images from New York for instance, with street images. So there was almost like a bilocation you would see both New York and Rotterdam. It s not that New York turns over Rotterdam it s a bilocation, it s two things one works on the other. 25

27 The V2 Building af NOX fra Q6: The human body is, like multimedia, an extremely important and integrated part of your projects. What does it mean to architecture, that the computer is capable of working with a digital representation of the body, where the body melts into the building that again melts into media in the digital domain? LS: Well again it s a super basic question and we have always understood technology as instrumentalists. That means that there is a body and it wants something and it uses technology to do that so you want to hit a nail in the wall and what do you do? You pick up a hammer. That is the typical extension way of thinking, right, and in that view the hammer is not really changing the body or the world. Now since lets say computing and the atom bomb and all that stuff we know that the world is definitely changing, but it s also the body, it s also intensive because if I want to go my grandmother who lives like 600 miles away from my house I can only desire that because that car is already part of my body. So don t forget we are not just using technology bur we have to become technology, we are becoming technology and our world of actions is definitely changing because we are technological. So we grow into technology like technology grows into us. I think that s a huge difference so what I would argue for is that we always opt for a technology that doesn t try to only support the body and doesn t try to just give comfort to the body because every doctor knows that comfort is the real danger. Because you can make it more supportive and you give more actions to technology and what happens? You grow fat, right, if you get more escalators, more elevators, more cars, more of this you take more and more action away from the body what do you need to do 26

28 you need to go jogging, right, we never went jogging before we had cars and television. No it is because we had them. So what I m trying to do is use technology but also in a way that actually speeds up the body. So I m not really deeply interested in having bodies in cyberspace replacing us as angels so we can go on a holyday forever. I m really much more interested in seeing if we can find technologies that can actually stimulate the body and stimulate interactions between people and actually give a new potential to that. Q7: The human body has always had a pivotal point in the design of architecture. Still though, the body in your projects is a very different body as to, let s say the body at Vitruvius or Sigfred Gideon. But what is the nature of the body that your have as your design model? LS: Well super basic it s true that the vitruvian man is like a proportional system, lets say the architecture tries to mimic the body but there is always this difference, this distinction between the microcosm of the body and the macrocosm of the architecture. And I m actually much more interested in a body that acts. It s a very active concept of a body, it s not like architects always think in bodies as programs, almost like robots, right, if you design a house, in general architecture the house is not really interested if you go to the bathroom, lets say on April 17 or November 2, right, it s timeless and architecture tries to reduce that body to this machine of mechanical action of cause Frankfurter Küche, the whole Bauhaus idea and mechanizing all that behaviour, almost robotizing the body. And I am much more interested in a body that has of cause it has a tendencies towards habits, because architecture needs to work with habits but also with new things, so I am actually trying to create an architecture that has both determined states of behaviour but also has an in-between field that actually stimulates the body in taking new decisions and inventing new types of programs. 27

29 Foto af H20Water Pavillon frahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/htwoonox. png/227px-htwoonox.png Q8: In the Water Pavilion H2OExpo you can actually experience what this body means to the design of space. Here NOX construed a space based on the computer registration of the body s movements. How did you practically manage to do that? LS: Now, the Water Pavilion is a very good example if we normally as architects work with movement, what we do is we plan the movement on a plan, on a ground surface and we draw arrows over that surface. What we did for the Water Pavilion we mapped these movements of people s behaviour, not just on a plan, but on a plan that was sort of responding to that movement. It was actually making new connection between these movements. Now, that s interesting because you don t just get, lets say a field of clay and with your fingers you can pull traces of movement in there.no, it s more a rubber field where we map movements and the rubberfield is responding. It s connecting all these movements over time. Now what happens if you see the Water Pavillon how that s actually used it s very interesting because you get these grooves in the surface that are meant to walk. So you walk there from A to B. But between the grooves there is also space but it doesn t say you cannot walk here and it also doesn t say you should walk here. So there is obviously spaces where you should walk, but there s also other in-betweens that are open to behaviour. So what I saw is actually these beaches, these fields in-between, some times used for people to lie down or lie down in a projection or I saw elderly people suddenly run up these slopes, right, and then suddenly do something that I didn t know so what you actually have is not a landscape and a road but you have a real field that has grooves where okay, you can still go from A to B, but while you can go 28

30 from A to B there is suddenly a tension and you go to C or K or F. So I m really interested in that how can you connect, lets say determined actions and them connect them up to create new types of actions that you didn t know before. Q9: In the book The Art of the Accident, you said that you never really use the word space yourself. What is it then that people are entering in H20Expo? LS: What I describe it is tension, it is potential so basically, what do you have you have an architecture of surfaces either of floor or something around you, but obviously the body, while it moves, it s reading these surfaces, So it s reading the surfaces with what? With automovements it already did in its life. So there s a memory thing and there s a real time thing and they are rubbing over each other and that s a direct contact philosophically it s a direct contact. It s not space so these are rubbing over each other and suddenly the body is taking decisions. So in that space suddenly somebody is running up where somebody else didn t see space. They just saw a slope. But that elderly man suddenly saw a slope where he could run up. Now is that space? No, of cause, because he took the decision to run there so it is space but it is much more within the body than outside of it. Q10: In your design you quit Euclidean geometry that is the mathematics of form that is being used in the architecture we know. How would you describe your geometrical stand point? LS: Well, basically I speak about topology, what we call topology, or in logic it s called vagueness. It s a very old word, it comes from the Greeks, it s a very old discussion, but vagueness means you can actually have continuity between determined states, while in between it s undetermined and normally we only think, as modernists we only think in lets say in necessity and accident. We only know the opposition of the two. We actually don t understand the continuity of the two and for that you need something like topology which is hugely complex as a geometry. I mean it s from the 19. Century, from Riemann and Gauss but as architecture we can just use it for the 29

31 last ten years because we have these very exact tool. But topological thinking is thinking in continuity and in-betweens Thomas Markussen & Thomas Birch Læs venligst Bilag 2, Transforming Digital Architecture from Virtual to Neuro GENETISK KUNST Edouardo Kac benytter computeren til at skabe sine egne gener, bla. har han skabt et gen ud fra sætningen Cogito ergo sum fra Descartes. Kac er udøvende filosof, som ikke holder sig til at skrive han handler og ændrer på virkeligheden. Kommunikation er et centralt aspekt fra den tidlige Telematiske kunst til de senere manipulationer af biologiske processer på celle- og DNA-niveau. I det telematiske værk Teleporting an Unknown State kunne internetbrugere belyse en plante og derved fremme fotosyntesen og se planten vokse. Betydningen af afstand elimineres i kommunikationen og liv skabes uden fysisk kontakt. Biosemiotik I flg. biosemiotikken må al biologi forstås som kommunikation. Kac ting afspejler et skifte i opfattelsen af æstetik. Dematerialiseringen i kunsten sluttede i 80erne med computerens syntese af alle kunstformer som Bolter og Grusin beskriver I bogen Remediation. Processen var igangsat af Duchamp. Samtidig opstod internettet, det globale netværk. Udfordringen for kunstneren var som konsekvens af disse ting at skabe værker udfra koden, som eksisterede som netværk og information. Som materiale. At anvende semiotikken som analytisk metode på Kac kunst, findes der belæg for i følgende udsagn: Jeg tror på kommunikation i den bredest mulige betydning. Kommunikation er ikke bare det, at et menneske henvender sig til et andet for at overtale vedkommende til at handle på en bestemt måde, men også det, at der skabes kontakt mellem adskilte elementer, og at der igennem denne kontakt 30

32 frembringes noget, som før det skete ikke eksisterede. Så det er ikke bare den samtidige tilstedeværelse af elementerne, men netop det at der skabes noget nyt, idet de forbindes. Denne meget brede og åbne definition af kommunikation har gennem 15 år været mit udgangspunkt for en æstetisk undersøgelse. Jeg tror, at denne forståelse af kommunikation siger noget fundamentalt om livet, og i den forstand ligger min opfattelse i forlængelse af biosemiotikken, fordi jeg forestiller mig kommunikation som selve betingelsen for livets opståen. Livet begynder når adskilte materielle elementer bringes sammen, og på den måde opnår egenskaber, som elementerne ikke besidder i sig selv. Fx. evnen til at reproducere sig selv. Eller når adskilte encellede organismer finder sammen og interagerer og kommunikerer, og der skabes tidlige former for cellemasser, og disse cellemasser så udvikler sig til enestående multicellulære organismer osv. Jeg ser kommunikation som den grundlæggende mekanisme, der åbner muligheden for, at liv kan opstå og udvikle sig. Edouda Kac, Telepresence and Bio Art,

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere