INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr Vejleder: Lars Kiel Bertelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr. 19951240. Vejleder: Lars Kiel Bertelsen"

Transkript

1

2 INFO ART - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur Thomas Birch Årskortnr Vejleder: Lars Kiel Bertelsen 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 New Media Art Info Art Dada, Fluxus, konceptkunst og Media Art Tidlig interaktivitet Kontrolleret tilfældighed De tidlige Info Art-værker Cyborgs, Turing og Virtual Reality side 10 Hayles om Turing-testen Turing-testen som magisk trick Mønster og tilfældighed Virtual Reality Den Generative kategori side 16 Digital arkitektur Nye teknologier på tegnestuerne Nanoarkitektur Allobio Digitalt design i Blobitecture Interview med Lars Spuybroek 2

4 Genetisk kunst Biosemiotik Net Art Casey Reas Processing og Software Art Transcript af interview med Mark Napier Den institutionelle kategori side 51 Interview med Christiane Paul i Weekendavisen Steve Sacks Bitforms Gallery Afsluttende bemærkninger side 61 Bilag Bilag 1 Minding Houses Bilag 2 Transforming Digital Architecture from Virtual to Neuro Bilag 3 Philosophy in the Wild Bilag 4 artikel af Thomas og undertegnede fra Weekendavisen Resume in English side 62 Litteraturliste side 64 3

5 Indledning Dette er et såkaldt produktspeciale iflg. den nye reform. Mit produkt er resultatet af en række interviews, som jeg har foretaget sammen med Thomas Markussen, mag.art, Ph.D.-stipendiat. Vi deltes ligeligt om arbejdet, og vore forskellige tilgange supplerede hinanden fint. Thomas har beskæftiget sig indgående med bl.a. kognitiv semiotik og kognitionsvidenskaber i forbindelse med sin forskning i design, som lige nu foregår som Ph.D.-stipendiat på Designskolen i Kolding, og jeg har beskæftiget mig med digital kunst i en årrække. Interviewene er foregået under rejser til Paris, London og New York, samt i Århus. NEW MEDIA ART Kunstnere er generelt hurtige til at opfange og bruge de nye teknologier, der kommer frem. Et faktum, som kan spores tilbage til hulemalerier, renæssance og, med et stort spring, til fotografiets fremkomst. Men som i denne sammenhæng skal kædes sammen med historien om New Media Art, som er det hyppigst anvendte begreb til at betegne video- og lydkunst samt performances og andre hybridformer. New Media Art kan betegnes dels som kunst, som benytter digital teknologi til at skabe traditionelle kunstværker såsom fotografi, print, skulptur og musik. Og, hvad er nærværende arbejdes ærinde, kunst, der bevæger sig i et spændingsfelt mellem den rent digitale Net Art og former, som er diskursive og interagerer med deres omverden, New Media Art kan opfattes som en overordnet betegnelse for blandt andet den noget snævrere Digital Art, hvorunder hører de endnu smallere definerede områder Genetic Art, Net Art og Software Art. Terminologien indenfor teknologiske kunstformer har altid været meget flydende. Hvad der i dag kendes som Digital Art har undergået adskillige navneskift siden denne kunstforms fremkomst. Og under kategorien Digital Art optræder, hvad der engang kaldtes Computer Art og senere Multimedia Art. Adjektivet new peger på terminologiens flydende natur. Men at gøre krav på titlen New Media Art, kalder på spørgsmålet om, hvad der egentlig er nyt ved denne kunstform, eller disse kunstformer. Nogle af de begreber, der udforskes i New Media Art, kan dateres 4

6 tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvad teoretikeren Lev Manovich søger at påvise. Det, der faktisk kan siges at være nyt, er, at den digitale teknologi nu har nået et stadium i sin udvikling, hvor den tilbyder helt nye muligheder for at skabe og opleve kunst. Termen Digital Art er i sig selv blevet en så bred paraply for adskillige kunstneriske praksisser, at den ikke kan siges at dække over en entydig kunstnerisk tilgang til det digitale medium. Denne sidste kategori omfatter værker produceret, præsenteret og opbevaret udelukkende i den digitale form, og som ofte tilbyder brugerne teknologiens muligheder for interaktivitet og deltagelse. Selv om værkerne i disse to kategorier deler nogle af den digitale teknologis nedarvede egenskaber, vil de dog oftest have meget forskelligartede udtryk og æstetikker. Disse to meget brede kategorier er ikke ment som definerende klassifikationer, men nærmere som et diagram over dette felt, som er meget hybridt i sin karakter. Info Art Det er relevant at introducere begrebet Info Art, inspireret af Robert Wilson, der har skrevet et omfattende værk med titlen Information Art. Et værk, som minutiøst finkæmmer området særdeles inklusivt. Grunden er, at jeg gerne vil understrege, at min interesse ikke primært ligger i at undersøge mediets digitale natur, men at jeg er mere opmærksom på kunstværkernes kommunikative egenskaber, altså de semiotiske strømme af information, som gennemløber værkerne. I den optik mener jeg, at betegnelsen information er mere præcis end betegnelsen digital, og at den peger mere tydeligt i retning af værkernes tilblivelsesfase. Med andre ord, begrebet Info Art peger på en tilblivelsesproces, nærmere end på en færdiggjort genstand, som vi så kan kalde et kunstværk. Men også på hvilke tanker kunstneren har gjort sig under skabelsen af værket. Samt på værkets evne til at sætte sig i forbindelse med sin bruger og sin omverden igennem interaktivitet og via nettet og æteren. Info Art havde sit udspring som Computer Art i 60erne og Multimedia Art i 70erne 80erne. Det vil være mit ærinde her i specialet at søge at beskrive Info Art som et tværsnit 5

7 igennem den digitale kunst og arkitektur gennem de interviews og avisartikler, som Thomas Markussen og jeg udarbejdede i perioden 2003 til Dada, Fluxus, konceptkunst og Media Art Dada, Fluxus og konceptkunst kan med fordel bruges som udgangspunkt for at skitsere Info Art ens historie. Det er relevant at begynde hos disse kunstneriske bevægelser for at understrege vigtigheden af, at disse retninger indenfor Info Art en alle lægger vægt på regler og formelle instruktioner (som hos for eksempel Sol Lewitt), og af deres fokus ligger på koncept, begivenhed og publikumsdeltagelse og ikke på materielle objekter. Man kan sige, at det fysiske kunstobjekt er udsat for en bevidst nedbrydning, som vender tilbage flere gange igennem 1900tallet. DADA Foto fra Den Dadaistiske poesi æstetiserede konstruktionen af digte ud af tilfældige 6

8 variationer af ord og sætninger og brugte formelle instruktioner til at skabe værker, hvor resultatet beroede på tilfældigheder og kontrol. Altså en procedure af formelle instruktioner, hvor et begrænset antal trin leder frem til det endelige resultat. Instruktionen som konceptuelt element er grundlaget for både dadaistisk poesi og Info Art. (Paul 1995) Tidlig interaktivitet Kunstnere, som Marcel Duchamp og László Moholy-Nagy spillede også en vigtig rolle i udforskningen af begreber som interaktion og virtualitet, tidligt i århundredet. Således skabte Duchamp værket Rotary Glass Plates (Precision Optics) i 1920 sammen med Man Ray. Kunstværket var en optisk maskine, som krævede, at brugerne dels drejede på apparatet og dels stod i en bestemt afstand for at kunne se dens effekt folde sig ud. Også hos László Moholy-Nagy ses interaktivitet og publikumsdeltagelse. Indflydelsen fra hans kinetiske lysskulpturer og hans ide om virtulle voluminer the outline or trajectory presented by an object in motion (Paul 1990) kan spores i talrige nutidige digitale installationer. Men især Duchamps værker har været meget indflydelsesrige på informationskunsten. Skiftet fra objekt til koncept, som ses i mange af hans arbejder, kan opfattes som en forgænger for det virtuelle objekt eller som en struktur i en proces. Hans Readymades har ligeledes forbindelse til indsamling og manipulation af objects trouvées, eller kopierede billeder, som spiller en dominerende rolle i megen informationskunst. Eksempelvis har Duchamp selv beskrevet sit værk L.H.O.O.Q., der er en reproduktion af Mona Lisa på hvilken han tegnede over- og gedeskæg, som en kombination af readymade og ikonoklastisk Dadaisme. 7

9 Kontrolleret tilfældighed De kombinatoriske og stringent regelbaserede processer bag Dadaistisk poesi fandt deres genkomst i OULIPO s (Ouvrir de Littérature Potentielle) værker. OULIPO var en fransk kunstnerisk organisation stiftet af Raymond Queneau og Francois Le Lionnais i De argumenterede for, at al kreativ inspiration burde bygge på kalkulation, regelsæt samt kombinationer og derigennem blive til et intellektuelt spil. Deres eksperimentelle koncepter for kombination af virkelighedselementer kan sammenlignes med rekonfigurationen af medieelementer i mange senere computergenererede miljøer. Fluxusbevægelsen, der opstod i 60erne, kan kunsthistorisk betragtes som en mellemregning, der skyder sig ind imellem Dada og Digital Art. Begivenheder og happenings arrangeret af den internationale Fluxus-gruppe, var ofte baseret på udførelsen af præcise instruktioner. Under Fluxus happenings var publikumsdeltagelse et centralt element, og begivenhederne viste på mange måder frem til de interaktive, eventbaserede kunstværker, som senere sås. Også blandt musikere sporedes disse tanker. Koncepterne object trouvées og instruktioner som styrende for tilfældigheder dannede således grundlag for den amerikanske komponist John Cage s værker. Hans kompositioner fra 50erne og 60erne er meget relevante for historien om informationskunsten, fordi de på mange måder anticiperede talrige senere eksperimenter i interaktiv kunst. Det element af kontrolleret tilfældighed, som ses i værker hos Dada, OULIPO, Duchamp og Cage peger imod et af de grundlæggende principper og tillige mest almindelige paradigmer for det digitale medium, nemlig koncepterne for tilfældig tilgang til information som basis for at processere og indsamle information. Den amerikanske digitale kunstner Graham har udtalt, at den digitale revolution er den tilfældige tilgangs revolution en revolution baseret på muligheden for øjeblikkelig tilgang til medieelementer, som kan gentages i tilsyneladende uendelige kombinationer. Den koreanske kunstner Nam June Paik forudså netop dette i sin installation fra 1960, Random Access, i hvilken han fastgjorde over 50 klip med lydbånd til en væg 8

10 og bad publikum/brugeren om at afspille klippene vha. et tonehovede, han havde pillet ud af en spolebåndoptager og forbundet til et sæt højttalere. De tidlige Info Art-værker Computere blev brugt i skabelsen af kunstværker så tidligt som i 60erne. Michael A. Noll, forsker på Bell Laboratories i New Jersey, skabte nogle af de første computergenererede billeder deriblandt Gaussian Quadratic (1963)- der præsenteredes i 1965 som del af udstillingen Computer Generated Pictures på Howard Wise Galleriet i New York. Gaussian Quadratic, Noll, 1963 Sammen med Noll optrådte tillige Bela Julesz, hvis værker også vistes på udstillingen, samt tyskerne Georg Nees og Frieder Nake, der var blandt de tidligste udøvere af mediet. Disse kunstneres værker mindede om abstrakte malerier og replikerede æstetiske udtryksformer, der var hentet fra ældre, traditionelle medier, og indfangede den essentielle æstetik i det digitale medium ved at skitsere de matematiske funktioner, der driver enhver digital tegneproces. (Paul 1990) 9

11 Noll, Gaussian Quadratic 10

12 Cyborgs, Turing og Virtual Reality Efter denne opsummering af Media Art ens følger en smule teoretisk stof, som har til formål at fremdrage et par vigtige perspektiver på den digitale kunst, heriblandt de digitale mediers særlige status qua deres direkte indlejring i semiotiske informationsstrømme. Jeg vil begynde med N.Catherine Hayles, som i How We Became Posthuman Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (Hayles 1999) beskæftiger sig med menneskekroppen og dens tilsyneladende begrænsninger og afgrænsning i forhold til den omverden vi færdes i. Det gør hun blandt andet i en historisk undersøgelse, hvor hun lægger ud med at resumere Alan Turings meget omdiskuterede Turing-test, som han opstillede i 1950erne. Men først lidt om perspektiverne, som Hayles giver på den digitale kunst. Hayles om Turing-testen Forsøgsopstillingen i Turing-testen indebærer, at en person sidder alene i et rum med to skærme tilsluttet hver et tastatur. Personen benytter terminalerne til at kommunikere med to enheder i dette tilfælde to personer, en af hvert køn - som er placeret i et andet rum. Dette andet rum er ikke synligt for forsøgspersonen. Baseret udelukkende på de to personers svar på forsøgspersonens spørgsmål skal forsøgspersonen nu prøve at bestemme, hvem af de to, der er manden og hvem der er kvinden. I en anden opstilling skal forsøgspersonen ud fra de to enheders svar på dennes spørgsmål forsøge at fastslå, hvilken der er menneske og hvilken, der er maskine. Turing argumenterede for, at hvis forsøgspersonen ikke var i stand til at skelne den intelligente maskine fra det intelligente menneske, ville dette bevise, at maskiner er i stand til at tænke. Hayles fastslår efterfølgende, at Turing-testen har været med til at sætte dagsordenen for forskningen i kunstig intelligens igennem tre årtier. Den er af forskere blevet brugt til at understrege den udviskning af menneskekroppens grænser (The Erasure of Embodiment, Hayles 1999), som den nye teknologi har 11

13 været en vigtig faktor for. Hun hævder endvidere, at udviskningen af kroppens grænser sker på en måde, så intelligens bliver en egenskab ved den formelle og maskinelle manipulation af symboler, som den foregår i en computer - snarere end en egenskab ved menneskers gensidige optræden i den virkelige verden. Det eneste, der krævedes for at udføre Turing-testen, var den formelle generering og manipulation af mønstre i informationsstrømmen. Eller, sagt med andre ord, forsøgspersonens evne til at gennemføre testen afhænger af vedkommendes kognitive kompetencer udi navigering og sortering i den strøm af informationer, som kommer ham i møde via maskinernes elektriske signaler, som sendes imellem de to rum i forsøget. Kompetencer, som kan siges at være maskinernes domæne. Et faktum, som får Hayles til at konkludere, at Turing-testen understreger den definition af begrebet information, der blev opstillet og formaliseret af Claude Shannon og Norbert Wiener. Den indebærer at anskue information som en enhed, adskilt fra de substrater, der bærer informationen. Ud fra denne definition, siger Hayles, er der kun et lille skridt til at tænke på information som en slags kropsløst fluidum, der kunne flyde imellem forskellige substrater uden at tabe mening eller form. Fra turing.net. Kvinde udfører Turing-testen. 12

14 Turing-testen som magisk trick Hayles forklarer, at man kan tænke på Turing-testen som et magisk trick. Testen afhænger af på et tidligt stadium at få forsøgspersonen til at acceptere nogle antagelser. Disse antagelser vil så være afgørende for, hvordan denne person fortolker tingene senere i test-forløbet. Den vigtige indgriben, som afgør testens resultat forekommer derfor ikke, når personen forsøger at bestemme, om der er tale om en mand, en kvinde eller en maskine. Den vigtige indgriben forekommer nærmere på et langt tidligere tidspunkt, når testen sætter personen i forbindelse med et kybernetisk kredsløb, som splejser denne persons vilje, begær og perception sammen til et elektronisk distribueret kognitivt system. I slutningen af How We Became Posthuman argumenterer Hayles for at udviskningen af kroppen, som er karakteristisk for historien om digital kunst, ikke igen skal handle om forskelle på kroppe og digital kropslighed. Hun foreslår i stedet at fokusere, ikke på denne dualisme, men på ideen om relationer og at se relationerne som det dynamiske flux fra hvilken både kroppen og kropsligheden udspringer i det posthumane. As you gaze at the flickering signifiers scrolling down the computer screens, no matter what identifications you assign to the embodied entities that you cannot see, you have already become posthuman. Hayles 1990 Mønster og tilfældighed Hayles lægger i sin tekst Virtual Bodies and Flickering Signifiers, også i How We Became Posthuman, ud med dette citat: We might regard patterning or predictability as the very essence and raison d etre of communication...communication is the creation of redundancy or patterning.gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind Hayles påpeger om informationsteoriens udvikling ved starten af 2. Verdenskrig, at den efterlod sig en gåde. Selv om information danner basis for meget i det 13

15 nuværende amerikanske samfund, er dens væsen, at den aldrig er tilstedeværende i sig selv. I informationsteoretiske termer er information konceptuelt forskelligt fra de materialer den udfoldes i, for eksempel avistryk eller elektromagnetiske bølger. Den er et mønster, snarere end en tilstedeværelse. Derfor kan information anskues som et immaterielt fænomen, rejsende imellem verdens forskellige substrater, der først materialiserer sig, når den indlejrer sig i et medie eller bæres af et æterisk fænomen såsom radiobølger. Hvis information er mønster, så må non-information være fraværet af mønster, altså tilfældighed. Hayles fortæller nu, at denne common sense forventning løb ind i nogle uforudsete komplikationer, da visse nye udviklinger indenfor informationsteori forudsætter, at information kunne sidestilles med tilfældighed såvel som mønster. At identificere information med både mønster og tilfældighed viste sig at være et kraftfuldt paradoks, som ledte til erkendelsen af, at en tilførsel af støj til et system, i visse tilfælde kan få systemet til at reorganisere sig på et højere kompleksitetsniveau. Inden for sådan et system er mønster og tilfældighed bundet sammen i en kompleks dialektik, som gør dem til ikke så meget modstandere som komplementære, eller supplementære, til hinanden. Var denne dialektiske relation kun et aspekt af den formelle teori, ville dens indflydelse sikkert have været begrænset til at handle om problemer i maksimering af kanal-udbytte og minimering af støj i kommunikationen. Dog blev samspillet mellem mønster og tilfældighed, gennem udviklingen af informationsteknologier, til en del af vores hverdag med de nye teknologier.. Virtual Reality Virtual Reality-teknologien kan med sit potentiale for full body mediation illustrere de fænomener, som ligger under mønster og tilfældighed og får tilstedeværelse og fravær til at synes irrelevant. Virtual Reality sætter brugerens motoriske system i et direkte feedback-loop med en computer. I en version af Virtual Reality-udstyr har brugeren en stereo-vision -hjelm, og en body-glove med indbyggede sensorer ved kroppens led-positioner. Brugerens bevægelser reproduceres af et simulacrum, kaldet en avatar, på computerskærmen. 14

16 Når brugeren drejer sit hovede eller sin krop, skifter billedet på computerkærmen tilsvarende. Samtidig skaber audiophones et tredimensionelt felt af lyd. Kinæstetiske sensationer, såsom G-tryk i flysimulatorer, findes i mere avancerede og udbyggede dragter. Resultatet er en multisensorisk interaktion, som skaber illusionen om, at brugeren er inde i computeren. Foto af Virtual Reality gear fra Hayles beretter fra sine personlige erfaringer med Virtual Reality på blandt andet Human Interface Technology Laboratory, at oplevelsen giver en disorienterende, men dog oplivende effekt og følelsen af, at subjektet opløses i det kybernetiske kredsløb, hvilket også er min egen erfaring. I systemer som disse lærer brugeren, kinæstetisk og rent fysisk, at de relevante grænser for interaktion defineres mindre af huden end af de feedback-loops, som forbinder kroppen med simulationen i et teknobio-integreret kredsløb. Spørgsmål om tilstedeværelse og fravær giver ikke mange svar i denne situation, for avataren er både til stede og ikke til stede, ligesom brugeren både er, og ikke er, inde i skærmen, fortæller Hayles. I stedet for tilstedeværelse og fravær skifter fokus til spørgsmål om mønster og tilfældighed. Hvilke transformationer styrer forbindelserne mellem bruger og avatar? Hvilke parametre bestemmer konstruktionen af verdenen på skærmen? Hvilke 15

17 mønstre kan brugeren afdække igennem interaktionen med systemet? Hvor falder disse mønstre ind i tilfældighed? Hvilke stimuli kan ikke kodes inde i systemet og eksisterer derfor kun som udenforstående støj? Hvornår og hvordan falder denne støj ind i et mønster? I de vestlige samfund, forklarer Hayles eksempelvis, bliver penge i stigende grad oplevet som informationsmønstre i computerbanker, snarere end som tilstedeværelsen af kontanter. Automatiserede fabrikker kontrolleres af programmer, som konstituerer de fysiske realiteter af arbejdsopgaver og tidsskemaer som flows af information igennem systemer. Kriminelle forbindes med forbrydelser gennem DNA-mønstre nærmere end gennem øjenvidneberetninger. Og endelig opsøges seksuelle forhold igennem computernetværkernes virtuelle rum frem for møder, hvor de deltagende er fysisk til stede. Effekten af disse transformationer er blevet et meget heterogent og opdelt rum i hvilket diskursive formationer baseret på mønster og tilfældighed, konkurrerer med formationer baseret på tilstedeværelse og fravær. Hayles omtale af den diskursive krop og den erfarede krop, embodiment, der er summen af disse to elementer, giver mulighed for overvejelser om de betydningskonstruktioner og forskydninger, som computermediet medfører. Disse betydningskonstruktioner kan bl.a. ses hos de digitale arkitekter, som er interviewet senere i dette speciale. 16

18 Den generative kategori Som det vil fremgå af det følgende, har jeg valgt at dele teksterne, der benyttes, op i to kategorier, navngivet den generative og den institutionelle. Til den generative kategori hører Marcos Novak, Lars Spuybroek, Edourdo Kac, Casey Reas og Mark Napier. Uanset hvor forskelligartede de fem kunstnere ved første øjekast kan tage sig ud, vil der ved nærmere granskning tegne sig konturerne af nogle sammenfaldende mønstre i deres værker. De benytter alle computere i deres kreative projekter, men på vidt forskellige måder. Mark Napier laver net art, Edourdo Kac manipulerer jordens levende skabninger, Casey Reas udforsker igennem programmering nogle dybe strukturer i verden ved hjælp af nogle smukke grafiske, matematisk funderede, interaktive værker. Denne kategori omhandler selve skabelsen af værkerne, som er genereret af algoritmer i computeren og beskæftiger sig ikke med deres videre liv, som senere skal beskrives i den institutionelle kategori. Digital Arkitektur Turing-testen står i grel modsætning til den hollandske arkitekt Lars Spuybroeks ideer om brugen af computere i arkitektur, hvor kroppen i den grad forenes med rummet og arkitekturen, som det vil fremgå af interviewet med ham på udstillingen Non Standard Architectures fra Pompidou Centret senere i dette speciale. Turingtesten tager ikke højde for kroppens centrale rolle for vores oplevelse af verden som den f.eks. forekommer i Spuybroeks H20Expo Waterpavillon. For Spuybroek er kroppens oplevelse af verden et centralt element, både i hans tænkning og i hans arkitektur. Hans motor geometri handler om at bevæge kroppen i samklang med omgivelserne, hvilke også skal designes udfra hans ideer om en dynamisk blobitecture. Dette kan bl.a. ses i værket H2OExpo Waterpavillon, som er designet i 3D-programmet Maya, der egentlig var tiltænkt spil-programmører. De første associationer, der dukker op, når man træder indenfor i bygningen, er film sets, fester med røgmaskiner og stroboscober samt Disneýlands attraktioner. Vægge, gulve og loft er forvredne og kurvede. Udenfor er formerne lige så flydende 17

19 som vandet, der løber igennem Pavillonen. Der er ikke bare tale om simpel underholdning med special effects, for elektronikken i bygningen er drevet af publikum ved deres bevægelser, der udløser sensorer, som igen starter lydeffekter og viser videoer på den besøgendes krop og på bygningens kurvede vægge, gulv og loft. Spuybroek beskriver designprocessen som at arbejde med en klump ler, at begynde at runde den og give den kurver. Han programmerer sine byggerier fra grunden, og efterhånden opstår der nogle nye, irregulære former, som til sidst bliver til et færdigt byggeri med menneskekroppen som omdrejningspunkt. Kroppen er tænkt med fra de første koder i computeren til det færdige resultat. Man kan således tale om embodiment i selve designprocessen og projektet som helhed. Princippet om den diskursive krops forening med omgivelserne kan man ligeledes se hos den brasilianske kunstner Edouardo Kac. Han injicerede f.eks. i værket Time Capsule en microchip i sin egen krop. Værket illustrerer Kac tænkning om Telepresence og ideen om den med omgivelserne forenede krop, idet han kobler sig på et GPS-styret netværk, der kan spore ham (eller hans diskursive krop) hvor som helst. Foto af Time Capsule Nye teknologier på tegnestuerne I 90erne opstod indenfor bygningskunsten den digitale arkitektur, der kan ses som en reaktion på modernismens firkantede kasser og som en konsekvens af, at den digitale teknologi rykkede ind på arkitekternes tegnestuer op igennem 90erne og bød sig til med 3D-animationsprogrammer, såsom 3D Studio Max og Maya, der 18

20 muliggjorde udformningen af en banebrydende ny, irregulær og forvreden arkitektur. Temaer i denne arkitektur er bevægelse, morfologi, interaktivitet, vækst og udvikling. De organiske former, der findes i naturen, danner grundlag for disse arkitekters arbejde med nye udtryksformer i arkitekturen til følge. Det matematiske ligeså, idet geometrien jo er arkitekturens grundlag for at finde udtryk i materien, eller substratet. Arkitekterne viser således en fornyet, filosofisk interesse for de nye geometrier, der kom frem i løbet af 1800-tallet, primært Riemann og Gauss, og som muliggjorde mere komplekse sfæriske beregninger, der således kom til at danne grundlag for nye formers opståen. Og samtidig for andre matematiske og geometriske teorier, der var med til at understøtte og videreudvikle den digitale arkitektur. NANOARKITEKTUR En repræsentant for den generative kategori indenfor arkitekturen er Marcos Novak, som vi interviewede i London til konferencen Neuroaesthetics.Han bruger computeren til at skabe komplicerede modeller af fremtidige arkitekturprojekter i samarbejde med California Nanosystems Institute. Arkitektur, som er grænseoverskridende i sin brug af levende væv til opbygningen af huse med eget centralnervesystem. Husene ligner biller til forveksling og vil være i stand til at opfange et jordskælv med deres sensorer og ved hjælp af avancerede mekaniske installationer, blive stående. Inde i husene er væggene beklædt med organisk væv, som opfatter forandringer i temperatur, bevægelse mm., og som gør bygningerne i stand til at ånde og vokse i takt med beboernes behov. Novak mener, at nanoteknologien kommer til at ændre fuldstændigt på udformningen af arkitekturen. En nanoarkitektur, hvor mursten og mørtel er erstattet af intelligent og plastisk nanomateriale, som informerer bygningens centralnervesystem om ydre og indre påvirkninger. Novak medvirkede til forkastelsen af modernismens firkantede kasser. Man begyndte således efter hans forbillede at interessere sig for en computergenereret organisk og forvreden arkitektur, der står i et mere direkte forhold til de dynamiske former i menneskets bevidsthed og krop. 19

21 Allobio Novaks Allobio-hus, som blev udstillet under Venedig Biennalen på Hæderspladsen, er en alien arkitektur. Dets krop og vægge er levende, flydende og følsomme som menneskelig hud, og arkitekturen er som en biosfære, der gror og udvikler sig i takt med påvirkninger fra beboerne og udefrakommende forandringer. Allobio-huset styres af en globe med optiske sensorer, hvor man blot skal nærme sig for at få forandringer til at ske inde i selve huset. Andreas Roepstorff, den danske hjerneforsker, der deltog i konferencen som taler, konkluderer herom: Vi kan ikke forstå hjernen uden at anlægge et sådant Liquid Architecture-perspektiv på den. Vi kan se, at nogle af de måder, han har tænkt om form og struktur, er epokegørende. Marcos Novaks arkitektur kan på linie med de andre udvalgte værker her i specialet anskues i en betydningsoptik, altså betragtet semiotisk. Men samtidig kan den i og med sit grænseoverskridende udgangspunkt, udfordre de begreber, vi gør os om, hvad arkitektur er i dag, og hvordan den vil udfolde sig i fremtiden. Arkitekturbegrebet udfordres af Novaks flydende huse og hans arbejde med nanoarkitektur. I den henseende er han en ener, både inden for videnskaberne om betydning, inden for arkitekturen og i det hele taget. Sikkert primært af den sidstnævnte grund er han heller aldrig blevet arkitekt i traditionel forstand. Marcos Novak bygger nemlig ikke huse, højst modeller eller gerne bare tankekonstruktioner og ideer om huse. Han orienterer sig indenfor den nyeste videnskab, især naturvidenskaben, men er æstetikteoretisk og formgivningsmæssigt også mere velbevandret end hovedparten af sin stand, kan man mene. Og så forsker han i, hvad form er - til enhver tid - og over hvordan den pågældende tids form kan omsættes til arkitektur. Han udtænker således ideer, som arkitekter verden rundt frit kan bruge. Hvilket de gør. Hvad der gør ham særligt interessant er, at han allerede i 80erne sad og udtænkte måder at benytte cyberspace som et nyt, revolutionerende rum til at udvikle arkitektur, længe inden de mest simple digitale, grafiske designredskaber, vi kender i dag, var blevet fremstillet, såsom Photoshop, 3D Studio Max og Maya. I 90erne kom så hele bølgen af blob-arkitektur, som udfoldede Marcos Novaks ideer 20

22 om irregulære, komplekse former som reelt byggeri - fra Gehrys Guggenheim i Bilbao til NOX, Asymptote, Kas Oosterhuis og den gruppe af arkitekter, som siden har haft verdens opmærksomhed rettet imod sig. Mens verdens arkitekturtidsskrifter og biennaler nu koncentrerede sig om at prise den nye revolution inden for arkitekturen, hvad blobitekturen betragtedes som - en forløsning efter post-modernismens udvendighed og dekonstruktionens manierede forhold til modernismen - koncentrerede Marcos Novak sig som sædvanligt det er hans arbejde på University of California i San Diego om at orientere sig i tiden, dens videnskab og dens nye muligheder for udvikling af former. Og herfra bevægede han og en hel hær af videnskabsfolk sig over i de biologiske videnskaber, der havde udviklet sig eksplosivt som en afledt effekt af de digitale gennembrud, der var sket de sidste år. Derfra fortsætter Marcos Novak over i neurologien og nanoteknologien, som han tror på er de næste store revolutioner i arkitekturen større end stålets indflydelse på vores byer under den industrielle revolution. Så fra Marcos Novaks synspunkt er formens udvikling naturligt på vej indad i naturens og livets byggestene, fra digital- til bio- til neuro- og derfra ud igen, udfoldet som reel arkitektur i de bygninger vi skal bebo. Han bruger et billede som eksempel på nano-arkitekturens potentialer, ved at fortælle at hvis man opførte Eiffel-tårnet i nano-materialer, ville de bærende søjler blive så tynde, at man ville kunne skære sig på dem. Læs venligst Bilag 1, Minding Houses. Digitalt design i blobitecture Den såkaldte Blobitecture udsprang af Marcos Novaks ideer om en Liquid Architecture og handlede, som navnet siger, om blobbede kurvede og irregulære former, som virkeliggøres i byggerier. Lars Spuybroek udforsker aktivt computerens muligheder i designprocessen af nye bygninger. Han ser computeren som et meget kraftfuldt konceptuelt redskab, som er i stand til at hjælpe med at syntetisere nye måder at percipere og skabe aktion, såvel som konstruktion af bygninger. Han bruger således computeren til at designe bemærkelsesværdige værker, som står opført rundt omkring i Holland. 21

23 Det mest kendte er nok hans H2Oexpo, på øen Neltje Jans, 1997, som er en bygning, der snor sig igennem landskabet og ligner en støvsugerslange fra en gammel Nilfisk i højglanspoleret stål. Indvendigt i bygningen er der installeret sensorer, der reagerer på publikums bevægelser ved at vise videoer, som projiceres op på de kurvede vægge og lyd fra de indbyggede højttalere. Lars Spuybroek beskriver konceptionen af vores kroppe som kontinuerligt udvidende i en kompleks interaktion med vores omgivelser. Spørgsmål om kropsstilling, perception og aktivitet er arkitektoniske spørgsmål, og Spuybroek kalder denne relation for 'motor geometri'. Den abstrakte bevægelse i en bygnings geometri, som relaterer direkte til kroppens bevægelser.(spuybroek 2004) Genstande, tekniske produkter, integreres i kroppens motoriske system. Derfor, forklarer han, opfatter vi ikke kun f.eks. en bil som et instrument, vi kan sidde i, men som noget vi bliver del af, når vi kører. Bevægelser og aktion er dele af kroppen; rum er det haptiske potentiale, den kropslige sfære af aktion, siger Spuybroek om relationen mellem krop og rum. (Sputbroek 1998; Spuybroek 2002) Interview med Lars Spuybroek, NOX Architects Fra udstillingen Non Standard Architectures, Pompidou Centret Paris Q1: A lot have been said about the architecture of the 21st Century. What kind of era is architecture dealing with today what new opportunities are the architect facing and how would you describe the problems to be solved in architecture? Lars Spuybroek (LS) : Well, basically, for architecture it s not very different from, lets say the graphic industry, the medical industry or science because basically we are entering an informational era of computing. So basically, everything that was first machined through standard operations by machines with wheels and pistons and whatever is now moving towards techniques of variability, which is non standard techniques, the name of the exhibition, so basically non standard architecture means non standard medical industry or non standard graphic design. It means a 22

24 design through meta design. That means you work with templates, you inform them and the form comes out. In architecture it s quite a revolution. Q2: NOX has actually made several very interesting contributions to the discussion of digital design. In your proposals, visual design, texts, etc. the computer is acting as the unifying mechanism for a radical new relationship between man, architecture and media. Would you try and describe this relationship in more detail? LS: Well basically I have a sort of dilettante view of computing. I am in the same time an expert, but also working with information basically makes you an amateur in everything. And for architects that s good because architects are notoriously generalists, right, they are not experts, they are not specialists, basically they mess everything together, they steal everything, they put it together and they work with it. So computing in that sense is an incredible tool for architects because you can suddenly mix video, right, you can mix graphic design; you can mix 3D-programs. And that s basically what we are doing, so the programs we are using all these poor programmers don t know that we are mixing everything up. They don t even know that we are using them for architecture. If we use Maya, which is a Hollywood product that is actually designed to make dinosaurs run over a field, and we are using it to create architecture they have no idea. Because if you ask somebody from this highend 3D-modelling industry about architecture they laugh. Because architecture is at the low end. Architecture is at the low end of graphic visualisation and modelling because it s about boxes that s what they think and only when you get the swans in or the dinosaurs or the cars you have to go up to middle end which is the game industry or to high end which is the film industry. So what we are doing is taking all these programs that are used for video, that are used for presentations or Excel or whatever and we are mixing them all up and interconnecting them and that to use informational based design. Q3: NOX and your design projects may be regarded as a movement from the use of commercial and standardized animation program toward a more specialized and 23

25 more scientific use of the computer in the design process would you try to describe this development? LS: Well that s really like asking an architect about his conscience, because architects are they flirt with research but they hardly ever do real research and I m a professor in Germany and there we do some research but I m not at the deep core of research. Sp we do programming, we do scripting but not at the level as lets say a mathematics or informatics student. So we bring it in, again we organize it locally, like in the department, but for instance it s very difficult to organize an architects office and have like three matematicians sitting there to do nurbs technology, right, or to do scripting. That is very difficult to organize in the practise of a design studio, so what you do, you try to find teaching jobs and there in the university you can do it. But then it s quite difficult to again develop the work in such a way that you can bring it to an office. Q4: Scientifically and technologically, what kind of insights and technology are NOX implementing in working with the computer? LS: Well that s the basic question so to put it in a very general way physicists all scientists till lets say the twentieth century looked at architects to understand how form came about. So form, if you remember the very important painting of William Blake, there s this god architect in the air with his compass and his ruler and he gives shape. Now, so there s this wilful person in the sky and on the ground there is inert matter, there is clay and all this chaos and he is giving form. And since the Greeks we have always though there was or a deity or some kind of super architect that was giving form. After the 1950 s, I mean also earlier but let s say scientifically after the 1950 s that image has totally turned around because after cybernetics, suddenly form was not something that was implied or imposed top-down, but it emerges bottom-up. Now that is the whole information revolution, it means you have local agents that are flexible and these local agents, which are material agents, they team up to create complex form and that s bottom-up design. And if you see a flock of pigeons - that is self designing, that is self organizing, there s no god, there s no main pigeon with a 24

26 blueprint, right, flying in front of all the pigeons telling them where to fly. No, it s just four algorithms and these four algorithms make this super complex shape of a flock. Now, in architecture it s a bit more complex because it s not just a flock going to the south, there s actually people going to toilets and whatever so there is many more different types of behaviour and many more algorithms but basically that s it you need an informational strategy, you need to let it run in time and that creates a shape. Q5: Information technology is becoming an integrated part of buildings and design objects more and more. In NOX s V2-Lab in Rotterdam the internet is used to project city images from all over the world onto the building s façade. That may be regarded as an anticipation of a situation, where place and locality are dissolving. How do you imagine that people feel and behave in such a situation? LS: Well basically we shouldn t mistake globalism, which is an effect of computing and lets say information technology, it s a pure effect of that we shouldn t mistake globalism for something for a world order that returns back onto a locality. Basically I m very interested in the locality but not as an opposition between lets say sky and earth or between the local and the global. What you off cause need is a mixture and that façade at the V2 is actually showing that we can actually try to mix local perspectives with global perspectives. So in that case we had a media related art organisation that was actually covering itself with images from New York for instance, with street images. So there was almost like a bilocation you would see both New York and Rotterdam. It s not that New York turns over Rotterdam it s a bilocation, it s two things one works on the other. 25

27 The V2 Building af NOX fra Q6: The human body is, like multimedia, an extremely important and integrated part of your projects. What does it mean to architecture, that the computer is capable of working with a digital representation of the body, where the body melts into the building that again melts into media in the digital domain? LS: Well again it s a super basic question and we have always understood technology as instrumentalists. That means that there is a body and it wants something and it uses technology to do that so you want to hit a nail in the wall and what do you do? You pick up a hammer. That is the typical extension way of thinking, right, and in that view the hammer is not really changing the body or the world. Now since lets say computing and the atom bomb and all that stuff we know that the world is definitely changing, but it s also the body, it s also intensive because if I want to go my grandmother who lives like 600 miles away from my house I can only desire that because that car is already part of my body. So don t forget we are not just using technology bur we have to become technology, we are becoming technology and our world of actions is definitely changing because we are technological. So we grow into technology like technology grows into us. I think that s a huge difference so what I would argue for is that we always opt for a technology that doesn t try to only support the body and doesn t try to just give comfort to the body because every doctor knows that comfort is the real danger. Because you can make it more supportive and you give more actions to technology and what happens? You grow fat, right, if you get more escalators, more elevators, more cars, more of this you take more and more action away from the body what do you need to do 26

28 you need to go jogging, right, we never went jogging before we had cars and television. No it is because we had them. So what I m trying to do is use technology but also in a way that actually speeds up the body. So I m not really deeply interested in having bodies in cyberspace replacing us as angels so we can go on a holyday forever. I m really much more interested in seeing if we can find technologies that can actually stimulate the body and stimulate interactions between people and actually give a new potential to that. Q7: The human body has always had a pivotal point in the design of architecture. Still though, the body in your projects is a very different body as to, let s say the body at Vitruvius or Sigfred Gideon. But what is the nature of the body that your have as your design model? LS: Well super basic it s true that the vitruvian man is like a proportional system, lets say the architecture tries to mimic the body but there is always this difference, this distinction between the microcosm of the body and the macrocosm of the architecture. And I m actually much more interested in a body that acts. It s a very active concept of a body, it s not like architects always think in bodies as programs, almost like robots, right, if you design a house, in general architecture the house is not really interested if you go to the bathroom, lets say on April 17 or November 2, right, it s timeless and architecture tries to reduce that body to this machine of mechanical action of cause Frankfurter Küche, the whole Bauhaus idea and mechanizing all that behaviour, almost robotizing the body. And I am much more interested in a body that has of cause it has a tendencies towards habits, because architecture needs to work with habits but also with new things, so I am actually trying to create an architecture that has both determined states of behaviour but also has an in-between field that actually stimulates the body in taking new decisions and inventing new types of programs. 27

29 Foto af H20Water Pavillon frahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/htwoonox. png/227px-htwoonox.png Q8: In the Water Pavilion H2OExpo you can actually experience what this body means to the design of space. Here NOX construed a space based on the computer registration of the body s movements. How did you practically manage to do that? LS: Now, the Water Pavilion is a very good example if we normally as architects work with movement, what we do is we plan the movement on a plan, on a ground surface and we draw arrows over that surface. What we did for the Water Pavilion we mapped these movements of people s behaviour, not just on a plan, but on a plan that was sort of responding to that movement. It was actually making new connection between these movements. Now, that s interesting because you don t just get, lets say a field of clay and with your fingers you can pull traces of movement in there.no, it s more a rubber field where we map movements and the rubberfield is responding. It s connecting all these movements over time. Now what happens if you see the Water Pavillon how that s actually used it s very interesting because you get these grooves in the surface that are meant to walk. So you walk there from A to B. But between the grooves there is also space but it doesn t say you cannot walk here and it also doesn t say you should walk here. So there is obviously spaces where you should walk, but there s also other in-betweens that are open to behaviour. So what I saw is actually these beaches, these fields in-between, some times used for people to lie down or lie down in a projection or I saw elderly people suddenly run up these slopes, right, and then suddenly do something that I didn t know so what you actually have is not a landscape and a road but you have a real field that has grooves where okay, you can still go from A to B, but while you can go 28

30 from A to B there is suddenly a tension and you go to C or K or F. So I m really interested in that how can you connect, lets say determined actions and them connect them up to create new types of actions that you didn t know before. Q9: In the book The Art of the Accident, you said that you never really use the word space yourself. What is it then that people are entering in H20Expo? LS: What I describe it is tension, it is potential so basically, what do you have you have an architecture of surfaces either of floor or something around you, but obviously the body, while it moves, it s reading these surfaces, So it s reading the surfaces with what? With automovements it already did in its life. So there s a memory thing and there s a real time thing and they are rubbing over each other and that s a direct contact philosophically it s a direct contact. It s not space so these are rubbing over each other and suddenly the body is taking decisions. So in that space suddenly somebody is running up where somebody else didn t see space. They just saw a slope. But that elderly man suddenly saw a slope where he could run up. Now is that space? No, of cause, because he took the decision to run there so it is space but it is much more within the body than outside of it. Q10: In your design you quit Euclidean geometry that is the mathematics of form that is being used in the architecture we know. How would you describe your geometrical stand point? LS: Well, basically I speak about topology, what we call topology, or in logic it s called vagueness. It s a very old word, it comes from the Greeks, it s a very old discussion, but vagueness means you can actually have continuity between determined states, while in between it s undetermined and normally we only think, as modernists we only think in lets say in necessity and accident. We only know the opposition of the two. We actually don t understand the continuity of the two and for that you need something like topology which is hugely complex as a geometry. I mean it s from the 19. Century, from Riemann and Gauss but as architecture we can just use it for the 29

31 last ten years because we have these very exact tool. But topological thinking is thinking in continuity and in-betweens Thomas Markussen & Thomas Birch Læs venligst Bilag 2, Transforming Digital Architecture from Virtual to Neuro GENETISK KUNST Edouardo Kac benytter computeren til at skabe sine egne gener, bla. har han skabt et gen ud fra sætningen Cogito ergo sum fra Descartes. Kac er udøvende filosof, som ikke holder sig til at skrive han handler og ændrer på virkeligheden. Kommunikation er et centralt aspekt fra den tidlige Telematiske kunst til de senere manipulationer af biologiske processer på celle- og DNA-niveau. I det telematiske værk Teleporting an Unknown State kunne internetbrugere belyse en plante og derved fremme fotosyntesen og se planten vokse. Betydningen af afstand elimineres i kommunikationen og liv skabes uden fysisk kontakt. Biosemiotik I flg. biosemiotikken må al biologi forstås som kommunikation. Kac ting afspejler et skifte i opfattelsen af æstetik. Dematerialiseringen i kunsten sluttede i 80erne med computerens syntese af alle kunstformer som Bolter og Grusin beskriver I bogen Remediation. Processen var igangsat af Duchamp. Samtidig opstod internettet, det globale netværk. Udfordringen for kunstneren var som konsekvens af disse ting at skabe værker udfra koden, som eksisterede som netværk og information. Som materiale. At anvende semiotikken som analytisk metode på Kac kunst, findes der belæg for i følgende udsagn: Jeg tror på kommunikation i den bredest mulige betydning. Kommunikation er ikke bare det, at et menneske henvender sig til et andet for at overtale vedkommende til at handle på en bestemt måde, men også det, at der skabes kontakt mellem adskilte elementer, og at der igennem denne kontakt 30

32 frembringes noget, som før det skete ikke eksisterede. Så det er ikke bare den samtidige tilstedeværelse af elementerne, men netop det at der skabes noget nyt, idet de forbindes. Denne meget brede og åbne definition af kommunikation har gennem 15 år været mit udgangspunkt for en æstetisk undersøgelse. Jeg tror, at denne forståelse af kommunikation siger noget fundamentalt om livet, og i den forstand ligger min opfattelse i forlængelse af biosemiotikken, fordi jeg forestiller mig kommunikation som selve betingelsen for livets opståen. Livet begynder når adskilte materielle elementer bringes sammen, og på den måde opnår egenskaber, som elementerne ikke besidder i sig selv. Fx. evnen til at reproducere sig selv. Eller når adskilte encellede organismer finder sammen og interagerer og kommunikerer, og der skabes tidlige former for cellemasser, og disse cellemasser så udvikler sig til enestående multicellulære organismer osv. Jeg ser kommunikation som den grundlæggende mekanisme, der åbner muligheden for, at liv kan opstå og udvikle sig. Edouda Kac, Telepresence and Bio Art,

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere