Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: Frit bevægeligt hjul Forfattere: SPI4 SPM4 SPX6 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens Denmark Tlf Side 2 af 68

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Overslagsdimensionering til aksel Svejsesamling Datablad nav-motor Tegning nav-motor Snekkegears motor Snekkegears motor Encoder Slæbering MTM analyse for afkortning af tvær rør Use Case Description Move Rotate Power on Power off Show Critical Accept Critical Emergency stop System overview Domain diagram Screen sketch Orientering af systemet Håndtag med trykkesensor og display Hjulmodel Joystick Business rules / Firma regler BR001-Betjening af sengen BR002-Kontrolpanel BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn...41 Side 3 af 68

4 12.4 BR004-Sekundær styreenhed joystick BR005-Nødstop BR006-Energi indikation BR007-Drifttid og kritisk niveau BR008-Rengøring CRC Card UserControl BedControl WheelControl Energilevel Motion Bedmotion Class diagram State Machine Activity diagram Bevægelse Bevægelses beregning...65 Side 4 af 68

5 1.0 Overslagsdimensionering til aksel. T 78.2,T er motorens torsionsmoment i Nm. Nu beregnes bøjningsmomentet: 1 79deg 2 11deg F N F 1 F cos 1 N F 2 F cos 2 N M 1 F M Nm M 2 F M Nm F M 1 M 2 F N M , M er bøjningsmomentet i Nm. Side 5 af 68

6 Nu beregnes sammenligningsmomentet: bwn 180 Jf TB 1-1 for materiale S235. twn 105 Jf TB 1-1 for materiale S235. S D 4 Som sikkerhedsfaktor er 4 valgt for at få den største sikkerhed. Jf formel (3.26) i Roloff/Matek. bwn bzul S D N mm 2 twn tzul S D N mm 2 er en faktor, der omregner.t spændingen til en ækvivalent -spænding og ifølge Niemann: Maschinen elemente bind 1,2 oplag 1981 jf. Von Mises teori er : M v M 2 bzul 0.75 T Mv er sammenligningsmomentet. tzul M v Mv Mv d mm bzul bzul Akseldiameteren rundes op til 25 [mm]. Side 6 af 68

7 2.0 Svejsesamling 79deg F Q 1500N cos 2 11deg F N 1500N cos 2 M A 0 M A F Q 279mm F N 24.3mm 0 solve M A float N mm M wb N mm a d 2mm 31.5 mm D d 2a W wz er svejsesømmens modstandsmoment omkring z-aksen [mm^3] D 4 d 4 W wz 32D Side 7 af 68

8 wb M wb W wz wb Pa Dette svarer til 26.4 Mpa som er = N/mm^2.. wb wtill Da 26.4 er mindre end den højst tilladelige jf. fig. 8.1 side 108 i Svejste konstruktioner, som er 70 N/mm^2 er det ok. F z.d F N A W er sømarealet A W a ( d a) w F z.d A W w Pa Dette svarer til 7 Mpa som er = N/mm^2. w wtill Da 7 er mindre end 70er det ok. wr er den resulterende normalspænding i et punkt på svejsesømmen. wr wb w wr Pa Dette svarer til 33.4 N/mm^2. Side 8 af 68

9 Nu beregnes den resulterende forskydningsspænding wr i et punkt på svejsesømmen [N/mm^2]. Q F Q w Q A W T torsionsmoment.mot 78.2N m wt 2 T torsionsmoment.mot d A W wr w wt wr Pa Dette svarer til N/mm^2 wr wtill Da er mindre end 70 er det ok. Slutteligt kan sammenligningsspændingen beregnes: 2 2 wv wr 1.8 wr wv wtill wv Pa Dette svarer til 47.3 N/mm^2 Da 47.3 N/mm^2 er mindre end 70 N/mm^2 kan man altså konkludere at svejsningen vil kunne holde. Side 9 af 68

10 3.0 Datablad nav-motor Side 10 af 68

11 Side 11 af 68

12 3.1 Tegning nav-motor Side 12 af 68

13 4.0 Snekkegears motor Side 13 af 68

14 Side 14 af 68

15 SPI4/SPM4/SPI6 5.0 Encoder Side 15 af 68

16 Side 16 af 68

17 6.0 Slæbering Side 17 af 68

18 Side 18 af 68

19 Side 19 af 68

20 7.0 MTM analyse for afkortning af tvær rør Tegning nr 0005 MTM-studie Studie nr 1 Analyse Ark 1 Af 1 Del Operation Udført af Dato Tvær rør gaffelben Afkortning af tværrør MM 5-juni Beskrivelse Venstre hånd Symbol TMU Symbol Beskrivelse Højre hånd Række ud efter emne R40A 9.6 Gribe om emne G1A 2 Flytte emne mod stop M40A R30A Række efter håndtag 1 0 G5 Gribe om håndtag Ap1 Skubbe håndtag frem 0 RL2 Slippe håndtag Slippe emne RL R40A Række efter håndtag G2 Gribe om håndtag Ap1 Trække i håndtag 2 Save 2 RL1 slippe håndtag R40A Række til håndtag G2 Gribe om håndtag AP1 Trække i håndtag 1 0 RL2 Slippe håndtag R50B Række ud efter afskåret emne 2 G1A Gribe om emnet 20,4 M60B Flytte emnet til rullebord 0 RL2 Slippe emnet TMU i alt *0.036 = 5,7sekunder Maskintid = 20 sekunder Tid i alt = 25,7 sekunder Side 20 af 68

21 8.0 Use Case Description Uddybende beskrivelse af use case ne vi har i vores system. Hvem benytter sig af hvem, hvor tit bliver de brugt, hvilke forhold er påkrævet for udførelsen af dem, resultatet af dem og punkterne der er i udførelsen af dem. Use Case navn: 8.1 Move Use Case id: UC1 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være startet Frekvens: Ofte Post-condition: Hjulet bevæger sig. Beskrivelse: Hvis brugeren trækker joysticket frem eller tilbage Flow of events: Trækker joysticket til move Use Case navn: 8.2 Rotate Use Case id: UC2 Actors: Brugeren Frekvens: Ofte Side 21 af 68

22 Use Case navn: 8.2 Rotate Pre-condition: Motoren skal være startet Post-condition: Hjulet roterer forskellige grader. Beskrivelse: Hvis brugeren vrider joysticket til en bestemt grad Flow of events: Trækker joysticket til at roterer. Use Case navn: 8.3 Power on Use Case id: UC3 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være slukket Frekvens: Ofte Post-condition: Motoren tændes Beskrivelse: Hvis brugeren skal køre, skal han tænde motoren først Flow of events: Trykker på knappen Power on Side 22 af 68

23 Use Case navn: 8.4 Power off Use Case id: UC4 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være tændt Frekvens: Ofte Post-condition: Motoren slukkes Beskrivelse: Når brugeren er færdig med at bruge (Hospitalssengen), slukkes motoren Flow of events: Trykker på knappen Power off Use Case navn: 8.5 Show Critical Use Case id: UC5 Actors: System Pre-condition: Energi niveau skal nå det kritiske niveau. Frekvens: Ofte Post-condition: Energi indikator viser kritisk niveau. Beskrivelse: Brugeren bruger sengen, og når batteriet på den seng når den kritiske niveau, vil sengen gå i stå, derfor skal bruges switcher til backup batteri. Flow of events: Side 23 af 68

24 Use Case navn: 8.5 Show Critical Når energi niveau er nået til kritiske niveau, kunne brugeren så skifte til den backup energi. Use Case navn: 8.6 Accept Critical Use Case id: UC6 Actors: Bruger Pre-condition: Batteri er nået kritiske niveau. Frekvens: Ofte Post-condition: Der er kritisk niveau og den er accepteret. Beskrivelse: Indikator viser at energi niveau er nået kritisk, og så vil brugeren accepterer det ved at skifte til den backup batteri. Flow of events: Når brugeren har accepteret det, vil sengen kunne køre videre på den backup energi. Brugeren skal huske at sætte sengen til oplade når den er ikke i brug længere. Use Case navn: 8.7 Emergency stop Use Case id: UC7 Actors: Brugeren Frekvens: Sjældent Side 24 af 68

25 Use Case navn: 8.7 Emergency stop Pre-condition: System skal være startet Post-condition: System skal være startet Beskrivelse: Brugeren aktiver nødstop knappen. Når situationen er under kontrol, deaktiver brugeren nødstop knappen. Flow of events: Trykker nødstop knap ind Trykker nødstop knap ud. Side 25 af 68

26 9.0 System overview Tegninger af vores system overview. Vi bruger det, til at danne overblik over systemet. V 1.0: V 2.0: Side 26 af 68

27 V 3.0: Side 27 af 68

28 Færdig version: 10.0 Domain diagram Vores første udgave af domain diagrammet. Vi bruger det til, at få overblik over vores domain. V 1.0 Side 28 af 68

29 11.0 Screen sketch 11.1 Orientering af systemet. Vi har lavet nogle tegninger af orientering af vores system, hvor vi siger at 0 er fronten af sengen. Når hjulene roterer til stiger vinkelen på dem, når de roterer til venstre falder vinkelen på dem. Side 29 af 68

30 V2.0 Side 30 af 68

31 11.2 Håndtag med trykkesensor og display Tegninger over håndtaget, der er på sengen. Vi har sæt et energiniveau display, og tryksensor til at brugeren til at skubbe sengen med hjælp fra motor i hjulene. V 1.0 Side 31 af 68

32 Der er tilført en power knap og en accepter kritisk knap på håndtaget V 2.0 Side 32 af 68

33 11.3 Hjulmodel Tegning over vores hjul. Den har en forud bestemt hældningsgrad på hjulene, max 10 Har vi bestemt os for, Hjulet har 2 drejningsakser X og Z. V 1.0 Side 33 af 68

34 V 2.0 Hjulet finder sig i samme position, når den har en vinkel på 90 og 270. Side 34 af 68

35 Hældningsgraden fra hjulet til kørefladen er den samme vinkel, som vinkel fra sengen bund til hjulets øvre akse. Side 35 af 68

36 Tegningen hvor langt et hjul fra kørt ud fra antal grader hjulet har drejet. Side 36 af 68

37 11.4 Joystick Tegning over joysticket i vores system. Den indeholder energiniveau display, En power knap og en accept kritisk. Joysticket er tilsluttet sengen med en ledning. V 1.0 Side 37 af 68

38 Acceptere kritisk knappen er fjernet. V 2.0 Side 38 af 68

39 12.0 Business rules / Firma regler Beskrivelse af business rules vi har sat for systemet BR001-Betjening af sengen. ID: BR001 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn Betjening af sengen. Beskrivelse Brugeren skal kunne betjene sengen via et kontrolpanel, som kan have en eller flere styreenheder. Mindst en styrenhed skal være selvforklarende, f.eks. joystick hvor bevægelsen af pinden giver en naturlig bevægelse af sengen. Systemet skal være sikret mod at kunne tilfældigt aktiveres. Ved begrænset funktions tid skal der ske en melding om kritisk niveau, som skal klarmeldes, inden videre drift. Efter endt brug er brugeren ansvarlig for at sætte sengen til ladning. Eksempel Bruger ønsker at flytte sengen. Sengen frakobles eventuelt ladning, hvorefter kontrolpanelet aktivers, og en styrenhed benyttes til at flytte sengen. Efter end brug sætter brugerne sengen til ladning. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Supplerende data fra teoretisk brugergruppe, social og sundhedsassistent Christa Weidemann Relaterede BR002-Kontrolpanel BR005-Nødstop BR007-Drifttid og kritisk niveau BR008-Rengøring Side 39 af 68

40 ID: BR001 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.2 BR002-Kontrolpanel ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR002-Kontrolpanel Beskrivelse Kontrolpanelet er brugerens adgang til systemet, denne skal indiker om systemet er i drift, vise energiniveau og advare ved kritiskniveau. Derudover skal kontrolpanelet håndtere brugerens ønske om bevægelse og rotation, accept af kritisk niveau, samt ønske om deaktivering og aktivering af systemet Eksempel Brugeren aktiver sengen ved at trykke på en power knap og deaktiver sengen ved endnu et tryk. Displayet på håndtaget viser energiniveauet for batteriet. Sengen stopper og viser kritisk niveau på displayet. Brugeren accepter kritisk niveau ved tryk på en Accept Critical knap og forsætte med at køre sengen. Brugeren kan bevæge og rotere sengen ved tryk og vrid på et joystick samt tryk på et håndtag med tryksensor på. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn BR004-Sekundær styreenhed - joystick BR005-Nødstop BR006-Energi indikation BR007-Drifttid og kritisk niveau Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 40 af 68

41 ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Maj 2008 Uddybet eksempel af Kenneth F. Fisker 12.3 BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn ID: BR003 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR003-Primær styrerenhed trykfølsom sengegavn Beskrivelse Sengegavlen er udstyret med to trykfølsomme områder, ved aktivering af disse, vil styreenheden omregne trykket til et ønske om bevægelse og rotation i forhold til et punkt midt på sengegavlen. Eksempel Sengen ønskes forflyttet efter nuværende metode, dog vil dette ske meget letter da systemet vil hjælpe med selve flytningen. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.4 BR004-Sekundær styreenhed joystick ID: BR004 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR004-Sekundær styreenhed joystick Beskrivelse Et joystick er monteret på kontrolpanelet, som let kan løsnes så en betjening af sengen skal ske omkring hele sengen, do vil denne altid være forbundet med sengen så denne ikke pludselig forsvinder. Eksempel Sengen ønskes forflyttet i en situation hvor andre styreenheder ikke kan betjenes, f.eks. i et hjørne. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 41 af 68

42 ID: BR004 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann 12.5 BR005-Nødstop ID: BR005 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR005-Nødstop Beskrivelse Det skal altid være muligt at forhindre/standse en ulykke via kontrolpanelet. Eksempel Bruger er presset i en position hvor aktivering af styrenhederne vil kunne misforstås, derfor aktivers nødstop indtil situationen er under kontrol, hvorefter systemet reaktiveres og situationen løses. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.6 BR006-Energi indikation ID: BR006 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR006-Energi indikation Beskrivelse Det skal være muligt at aflæse nuværende energi med henblik på observation af niveau ændring niveauerne. Disse defineres som 1. OK a. Normalt drift niveau. 2. Advarsel a. En indikation af at kritiskniveau snart nås. 3. Kritisk Side 42 af 68

43 ID: BR006 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann a. Der er nu begrænset drift tid tilbage, og sengen kan risikere at løbe tør for strøm. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.7 BR007-Drifttid og kritisk niveau ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR007-Drifttid og kritisk niveau Beskrivelse Sengen har en forud defineret minimum drift tid afhængig af de enkelte energi niveauer, det må accepteres at det normale energi niveau nedsættes med tiden, efterhånden som batterierne slides/ældes, dog vil der kunne aflæses en spænding på batteriet som vil indiker en forventet drift tid som omsættes til en energiindikation. Når kritisk niveau nås skal der kviteres med en klarmelding fra aktuele bruger, som ved denne aksept også påtagersig ansvaret for at sengne sættes til ladning snaret, så der ikke opstår en situation hvor system løber tør for energi. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR002-Kontrolpanel BR006-Energi indikation Side 43 af 68

44 ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.8 BR008-Rengøring ID: BR008 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR008-Rengøring Beskrivelse Sengen skal kunne rengøres på samme måde som eksisterende sengen. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 44 af 68

45 13.0 CRC Card CRC kort over systemet, vi har brugt dem til at hjælpe os, med at identificere klasserne i vores system. Kortene beskriver ansvaret for enkelte klasser og hvem de integrerer med UserControl Håndtering ønske af ændring af bevægelse Håndtering ønske af ændring af rotation Vis Energi niveau Håndtering ønske af Accept kritisk Nødstop 13.2 BedControl 13.4 Energilevel (Det vil være afhængigt af de individuelle design, hvilke funktionaliteter der er tilgængelig for brugeren.) 13.2 BedControl Håndtering af kritisk energi niveau Start system Luk system Koordinering af hjulenes bevægelse i forhold til sengen 13.4 Energilevel 13.3 WheelControl 13.1 UserControl 13.3 WheelControl Tilbage melding af max hastighed i bestemt retning Tilbage melding af rotationshastighed til en given position Håndtering(Regulering) af aksenes hastighed Ændringer af aksenes hastighed i forhold til ønskende værdi 13.2 BedControl Tilbage melding af energi niveau 13.4 Energilevel 13.2 BedControl 13.1 UserControl Side 45 af 68

46 13.5 Motion Håndter data for hastighed og retning 13.6 Bedmotion Håndter data for rotationshastighed 13.2 BedControl 13.1 UserControl Side 46 af 68

47 14.0 Class diagram Klasse diagram over systemet, vi bruger det til at komme tættere på koden. V 1.0 Side 47 af 68

48 V 2.0 Side 48 af 68

49 V 3.0 Side 49 af 68

50 V 4.0 Side 50 af 68

51 15.0 State Machine State diagram over systemet, vi bruger det til at beskrive de forskellige stater system kan være i. BedControl V 1.0 Side 51 af 68

52 BedControl V 1.1 Side 52 af 68

53 Usercontrol V 2.0 Side 53 af 68

54 Wheelcontrol V 1.0 Side 54 af 68

55 BedControl V 2.0 Side 55 af 68

56 BedControl V 3.0 Side 56 af 68

57 Usercontrol V 3.0 Wheel Control V 2.0 Side 57 af 68

58 16.0 Activity diagram Aktivitets diagram over systemet, vi bruger det til at gøre komplekse cases mere simple. Det består af aktiverer og beslutter. V 1.0 Side 58 af 68

59 V 1.1 Side 59 af 68

60 17.0 Bevægelse Tegningerne viser senge køre fra punkt A til B. Side 60 af 68

61 Fremadrettet bevægelse. Side 61 af 68

62 Side 62 af 68

63 Side 63 af 68

64 Side 64 af 68

65 18.0 Bevægelses beregning Bevægelses beregning beskriver de forskellige mulige bevæger over sengen i vores system. 1. Bevægelsen for sengen, Når den køre frem eller tilbage. 2. Bevægelsen for sengen, Når den køre sidelæns. Side 65 af 68

66 3. Bevægelsen for sengen, når den laver en traditionel drejning. 4. Bevægelsen for sengen, når den køre til højre eller og rotere samtidig. Side 66 af 68

67 5. Bevægelsen for sengen, når den køre til venstre eller højre. 6. Bevægelsen for sengen, når den køre skrå, en kombination af sidelæns bevægelse og rotation. Side 67 af 68

68 7. Bevægelsen for sengen når den kører frem og tilbage mens den samtidig roterer Side 68 af 68

Sengen med vridfrie hjul Processrapport

Sengen med vridfrie hjul Processrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen SPX6 Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Database Pr jekt Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015 Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 2. ER-diagram 3. Attribut-tabel 4. Use Case-model 5. Use Case

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering ESKY LAMA 2 Tillykke med din nye helikopter Der er et væld af muligheder med en RC helikopter, som du ikke kan få andre steder med øvelse vil du være i stand til at hover (hænge stille i luften), flyve

Læs mere

El-kørestole fra VELA

El-kørestole fra VELA El-kørestole fra VELA Fejlfindingsliste for VELA Blues 300 VELA :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: Tlf: 96 34 76 00 :: mail@vela.dk Indhold Fejlmelding... Joystick... Fejlmelding VR2 Joystick...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

Fartpilot med fartbegrænser

Fartpilot med fartbegrænser Vejledning Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model KIA / HYUNDAI Type of model Gasoline & Diesel Description Comfort Cruise Control Fartpilot

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm

Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm Dette sæt anvender den

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Killswitch failsafe. Brugervejledning

Killswitch failsafe. Brugervejledning Killswitch failsafe Brugervejledning Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Egenskaber...3 Tekniske detaljer...3 Krav til modellen...4 Virkemåde...5 Montering og forbindelse...5

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Fartpilot & begrænser

Fartpilot & begrænser Instruction Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model Suzuki Sx4 Type of model Gasoline & Diesel Manual & Automat gear Description Comfort Cruise

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter Hvis du har ris/ros, forslag eller kommentarer er du meget velkommen til at skrive til os på info@rcfun.dk. Der er et væld af muligheder med en RC helikopter,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram.

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram. Auto let funktion. Rund flyvnings funktion. Hyper IOC funktion. GPS Telemetri funktion. Altitude hold funktion. Automatisk landings funktion. Landingsstel der kan kører op. 5.8G live billede transmission.

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm.

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Dette sæt anvender

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Elma Ultra kabelsøgersystem - A-Ramme søgning

Elma Ultra kabelsøgersystem - A-Ramme søgning - A-Ramme søgning 2 Index Baggrund... 3 Hvordan fejl med jordretur opstår... 3 Generelt før der kabelfejlsøges... 3 Fejllokaliseringsteori... 3 Opsætning af transmitter... 4 Opsætning af modtager og A-ramme...

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere