Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: Frit bevægeligt hjul Forfattere: SPI4 SPM4 SPX6 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens Denmark Tlf Side 2 af 68

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Overslagsdimensionering til aksel Svejsesamling Datablad nav-motor Tegning nav-motor Snekkegears motor Snekkegears motor Encoder Slæbering MTM analyse for afkortning af tvær rør Use Case Description Move Rotate Power on Power off Show Critical Accept Critical Emergency stop System overview Domain diagram Screen sketch Orientering af systemet Håndtag med trykkesensor og display Hjulmodel Joystick Business rules / Firma regler BR001-Betjening af sengen BR002-Kontrolpanel BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn...41 Side 3 af 68

4 12.4 BR004-Sekundær styreenhed joystick BR005-Nødstop BR006-Energi indikation BR007-Drifttid og kritisk niveau BR008-Rengøring CRC Card UserControl BedControl WheelControl Energilevel Motion Bedmotion Class diagram State Machine Activity diagram Bevægelse Bevægelses beregning...65 Side 4 af 68

5 1.0 Overslagsdimensionering til aksel. T 78.2,T er motorens torsionsmoment i Nm. Nu beregnes bøjningsmomentet: 1 79deg 2 11deg F N F 1 F cos 1 N F 2 F cos 2 N M 1 F M Nm M 2 F M Nm F M 1 M 2 F N M , M er bøjningsmomentet i Nm. Side 5 af 68

6 Nu beregnes sammenligningsmomentet: bwn 180 Jf TB 1-1 for materiale S235. twn 105 Jf TB 1-1 for materiale S235. S D 4 Som sikkerhedsfaktor er 4 valgt for at få den største sikkerhed. Jf formel (3.26) i Roloff/Matek. bwn bzul S D N mm 2 twn tzul S D N mm 2 er en faktor, der omregner.t spændingen til en ækvivalent -spænding og ifølge Niemann: Maschinen elemente bind 1,2 oplag 1981 jf. Von Mises teori er : M v M 2 bzul 0.75 T Mv er sammenligningsmomentet. tzul M v Mv Mv d mm bzul bzul Akseldiameteren rundes op til 25 [mm]. Side 6 af 68

7 2.0 Svejsesamling 79deg F Q 1500N cos 2 11deg F N 1500N cos 2 M A 0 M A F Q 279mm F N 24.3mm 0 solve M A float N mm M wb N mm a d 2mm 31.5 mm D d 2a W wz er svejsesømmens modstandsmoment omkring z-aksen [mm^3] D 4 d 4 W wz 32D Side 7 af 68

8 wb M wb W wz wb Pa Dette svarer til 26.4 Mpa som er = N/mm^2.. wb wtill Da 26.4 er mindre end den højst tilladelige jf. fig. 8.1 side 108 i Svejste konstruktioner, som er 70 N/mm^2 er det ok. F z.d F N A W er sømarealet A W a ( d a) w F z.d A W w Pa Dette svarer til 7 Mpa som er = N/mm^2. w wtill Da 7 er mindre end 70er det ok. wr er den resulterende normalspænding i et punkt på svejsesømmen. wr wb w wr Pa Dette svarer til 33.4 N/mm^2. Side 8 af 68

9 Nu beregnes den resulterende forskydningsspænding wr i et punkt på svejsesømmen [N/mm^2]. Q F Q w Q A W T torsionsmoment.mot 78.2N m wt 2 T torsionsmoment.mot d A W wr w wt wr Pa Dette svarer til N/mm^2 wr wtill Da er mindre end 70 er det ok. Slutteligt kan sammenligningsspændingen beregnes: 2 2 wv wr 1.8 wr wv wtill wv Pa Dette svarer til 47.3 N/mm^2 Da 47.3 N/mm^2 er mindre end 70 N/mm^2 kan man altså konkludere at svejsningen vil kunne holde. Side 9 af 68

10 3.0 Datablad nav-motor Side 10 af 68

11 Side 11 af 68

12 3.1 Tegning nav-motor Side 12 af 68

13 4.0 Snekkegears motor Side 13 af 68

14 Side 14 af 68

15 SPI4/SPM4/SPI6 5.0 Encoder Side 15 af 68

16 Side 16 af 68

17 6.0 Slæbering Side 17 af 68

18 Side 18 af 68

19 Side 19 af 68

20 7.0 MTM analyse for afkortning af tvær rør Tegning nr 0005 MTM-studie Studie nr 1 Analyse Ark 1 Af 1 Del Operation Udført af Dato Tvær rør gaffelben Afkortning af tværrør MM 5-juni Beskrivelse Venstre hånd Symbol TMU Symbol Beskrivelse Højre hånd Række ud efter emne R40A 9.6 Gribe om emne G1A 2 Flytte emne mod stop M40A R30A Række efter håndtag 1 0 G5 Gribe om håndtag Ap1 Skubbe håndtag frem 0 RL2 Slippe håndtag Slippe emne RL R40A Række efter håndtag G2 Gribe om håndtag Ap1 Trække i håndtag 2 Save 2 RL1 slippe håndtag R40A Række til håndtag G2 Gribe om håndtag AP1 Trække i håndtag 1 0 RL2 Slippe håndtag R50B Række ud efter afskåret emne 2 G1A Gribe om emnet 20,4 M60B Flytte emnet til rullebord 0 RL2 Slippe emnet TMU i alt *0.036 = 5,7sekunder Maskintid = 20 sekunder Tid i alt = 25,7 sekunder Side 20 af 68

21 8.0 Use Case Description Uddybende beskrivelse af use case ne vi har i vores system. Hvem benytter sig af hvem, hvor tit bliver de brugt, hvilke forhold er påkrævet for udførelsen af dem, resultatet af dem og punkterne der er i udførelsen af dem. Use Case navn: 8.1 Move Use Case id: UC1 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være startet Frekvens: Ofte Post-condition: Hjulet bevæger sig. Beskrivelse: Hvis brugeren trækker joysticket frem eller tilbage Flow of events: Trækker joysticket til move Use Case navn: 8.2 Rotate Use Case id: UC2 Actors: Brugeren Frekvens: Ofte Side 21 af 68

22 Use Case navn: 8.2 Rotate Pre-condition: Motoren skal være startet Post-condition: Hjulet roterer forskellige grader. Beskrivelse: Hvis brugeren vrider joysticket til en bestemt grad Flow of events: Trækker joysticket til at roterer. Use Case navn: 8.3 Power on Use Case id: UC3 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være slukket Frekvens: Ofte Post-condition: Motoren tændes Beskrivelse: Hvis brugeren skal køre, skal han tænde motoren først Flow of events: Trykker på knappen Power on Side 22 af 68

23 Use Case navn: 8.4 Power off Use Case id: UC4 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være tændt Frekvens: Ofte Post-condition: Motoren slukkes Beskrivelse: Når brugeren er færdig med at bruge (Hospitalssengen), slukkes motoren Flow of events: Trykker på knappen Power off Use Case navn: 8.5 Show Critical Use Case id: UC5 Actors: System Pre-condition: Energi niveau skal nå det kritiske niveau. Frekvens: Ofte Post-condition: Energi indikator viser kritisk niveau. Beskrivelse: Brugeren bruger sengen, og når batteriet på den seng når den kritiske niveau, vil sengen gå i stå, derfor skal bruges switcher til backup batteri. Flow of events: Side 23 af 68

24 Use Case navn: 8.5 Show Critical Når energi niveau er nået til kritiske niveau, kunne brugeren så skifte til den backup energi. Use Case navn: 8.6 Accept Critical Use Case id: UC6 Actors: Bruger Pre-condition: Batteri er nået kritiske niveau. Frekvens: Ofte Post-condition: Der er kritisk niveau og den er accepteret. Beskrivelse: Indikator viser at energi niveau er nået kritisk, og så vil brugeren accepterer det ved at skifte til den backup batteri. Flow of events: Når brugeren har accepteret det, vil sengen kunne køre videre på den backup energi. Brugeren skal huske at sætte sengen til oplade når den er ikke i brug længere. Use Case navn: 8.7 Emergency stop Use Case id: UC7 Actors: Brugeren Frekvens: Sjældent Side 24 af 68

25 Use Case navn: 8.7 Emergency stop Pre-condition: System skal være startet Post-condition: System skal være startet Beskrivelse: Brugeren aktiver nødstop knappen. Når situationen er under kontrol, deaktiver brugeren nødstop knappen. Flow of events: Trykker nødstop knap ind Trykker nødstop knap ud. Side 25 af 68

26 9.0 System overview Tegninger af vores system overview. Vi bruger det, til at danne overblik over systemet. V 1.0: V 2.0: Side 26 af 68

27 V 3.0: Side 27 af 68

28 Færdig version: 10.0 Domain diagram Vores første udgave af domain diagrammet. Vi bruger det til, at få overblik over vores domain. V 1.0 Side 28 af 68

29 11.0 Screen sketch 11.1 Orientering af systemet. Vi har lavet nogle tegninger af orientering af vores system, hvor vi siger at 0 er fronten af sengen. Når hjulene roterer til stiger vinkelen på dem, når de roterer til venstre falder vinkelen på dem. Side 29 af 68

30 V2.0 Side 30 af 68

31 11.2 Håndtag med trykkesensor og display Tegninger over håndtaget, der er på sengen. Vi har sæt et energiniveau display, og tryksensor til at brugeren til at skubbe sengen med hjælp fra motor i hjulene. V 1.0 Side 31 af 68

32 Der er tilført en power knap og en accepter kritisk knap på håndtaget V 2.0 Side 32 af 68

33 11.3 Hjulmodel Tegning over vores hjul. Den har en forud bestemt hældningsgrad på hjulene, max 10 Har vi bestemt os for, Hjulet har 2 drejningsakser X og Z. V 1.0 Side 33 af 68

34 V 2.0 Hjulet finder sig i samme position, når den har en vinkel på 90 og 270. Side 34 af 68

35 Hældningsgraden fra hjulet til kørefladen er den samme vinkel, som vinkel fra sengen bund til hjulets øvre akse. Side 35 af 68

36 Tegningen hvor langt et hjul fra kørt ud fra antal grader hjulet har drejet. Side 36 af 68

37 11.4 Joystick Tegning over joysticket i vores system. Den indeholder energiniveau display, En power knap og en accept kritisk. Joysticket er tilsluttet sengen med en ledning. V 1.0 Side 37 af 68

38 Acceptere kritisk knappen er fjernet. V 2.0 Side 38 af 68

39 12.0 Business rules / Firma regler Beskrivelse af business rules vi har sat for systemet BR001-Betjening af sengen. ID: BR001 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn Betjening af sengen. Beskrivelse Brugeren skal kunne betjene sengen via et kontrolpanel, som kan have en eller flere styreenheder. Mindst en styrenhed skal være selvforklarende, f.eks. joystick hvor bevægelsen af pinden giver en naturlig bevægelse af sengen. Systemet skal være sikret mod at kunne tilfældigt aktiveres. Ved begrænset funktions tid skal der ske en melding om kritisk niveau, som skal klarmeldes, inden videre drift. Efter endt brug er brugeren ansvarlig for at sætte sengen til ladning. Eksempel Bruger ønsker at flytte sengen. Sengen frakobles eventuelt ladning, hvorefter kontrolpanelet aktivers, og en styrenhed benyttes til at flytte sengen. Efter end brug sætter brugerne sengen til ladning. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Supplerende data fra teoretisk brugergruppe, social og sundhedsassistent Christa Weidemann Relaterede BR002-Kontrolpanel BR005-Nødstop BR007-Drifttid og kritisk niveau BR008-Rengøring Side 39 af 68

40 ID: BR001 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.2 BR002-Kontrolpanel ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR002-Kontrolpanel Beskrivelse Kontrolpanelet er brugerens adgang til systemet, denne skal indiker om systemet er i drift, vise energiniveau og advare ved kritiskniveau. Derudover skal kontrolpanelet håndtere brugerens ønske om bevægelse og rotation, accept af kritisk niveau, samt ønske om deaktivering og aktivering af systemet Eksempel Brugeren aktiver sengen ved at trykke på en power knap og deaktiver sengen ved endnu et tryk. Displayet på håndtaget viser energiniveauet for batteriet. Sengen stopper og viser kritisk niveau på displayet. Brugeren accepter kritisk niveau ved tryk på en Accept Critical knap og forsætte med at køre sengen. Brugeren kan bevæge og rotere sengen ved tryk og vrid på et joystick samt tryk på et håndtag med tryksensor på. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn BR004-Sekundær styreenhed - joystick BR005-Nødstop BR006-Energi indikation BR007-Drifttid og kritisk niveau Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 40 af 68

41 ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Maj 2008 Uddybet eksempel af Kenneth F. Fisker 12.3 BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn ID: BR003 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR003-Primær styrerenhed trykfølsom sengegavn Beskrivelse Sengegavlen er udstyret med to trykfølsomme områder, ved aktivering af disse, vil styreenheden omregne trykket til et ønske om bevægelse og rotation i forhold til et punkt midt på sengegavlen. Eksempel Sengen ønskes forflyttet efter nuværende metode, dog vil dette ske meget letter da systemet vil hjælpe med selve flytningen. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.4 BR004-Sekundær styreenhed joystick ID: BR004 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR004-Sekundær styreenhed joystick Beskrivelse Et joystick er monteret på kontrolpanelet, som let kan løsnes så en betjening af sengen skal ske omkring hele sengen, do vil denne altid være forbundet med sengen så denne ikke pludselig forsvinder. Eksempel Sengen ønskes forflyttet i en situation hvor andre styreenheder ikke kan betjenes, f.eks. i et hjørne. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 41 af 68

42 ID: BR004 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann 12.5 BR005-Nødstop ID: BR005 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR005-Nødstop Beskrivelse Det skal altid være muligt at forhindre/standse en ulykke via kontrolpanelet. Eksempel Bruger er presset i en position hvor aktivering af styrenhederne vil kunne misforstås, derfor aktivers nødstop indtil situationen er under kontrol, hvorefter systemet reaktiveres og situationen løses. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.6 BR006-Energi indikation ID: BR006 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR006-Energi indikation Beskrivelse Det skal være muligt at aflæse nuværende energi med henblik på observation af niveau ændring niveauerne. Disse defineres som 1. OK a. Normalt drift niveau. 2. Advarsel a. En indikation af at kritiskniveau snart nås. 3. Kritisk Side 42 af 68

43 ID: BR006 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann a. Der er nu begrænset drift tid tilbage, og sengen kan risikere at løbe tør for strøm. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.7 BR007-Drifttid og kritisk niveau ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR007-Drifttid og kritisk niveau Beskrivelse Sengen har en forud defineret minimum drift tid afhængig af de enkelte energi niveauer, det må accepteres at det normale energi niveau nedsættes med tiden, efterhånden som batterierne slides/ældes, dog vil der kunne aflæses en spænding på batteriet som vil indiker en forventet drift tid som omsættes til en energiindikation. Når kritisk niveau nås skal der kviteres med en klarmelding fra aktuele bruger, som ved denne aksept også påtagersig ansvaret for at sengne sættes til ladning snaret, så der ikke opstår en situation hvor system løber tør for energi. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR002-Kontrolpanel BR006-Energi indikation Side 43 af 68

44 ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.8 BR008-Rengøring ID: BR008 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR008-Rengøring Beskrivelse Sengen skal kunne rengøres på samme måde som eksisterende sengen. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 44 af 68

45 13.0 CRC Card CRC kort over systemet, vi har brugt dem til at hjælpe os, med at identificere klasserne i vores system. Kortene beskriver ansvaret for enkelte klasser og hvem de integrerer med UserControl Håndtering ønske af ændring af bevægelse Håndtering ønske af ændring af rotation Vis Energi niveau Håndtering ønske af Accept kritisk Nødstop 13.2 BedControl 13.4 Energilevel (Det vil være afhængigt af de individuelle design, hvilke funktionaliteter der er tilgængelig for brugeren.) 13.2 BedControl Håndtering af kritisk energi niveau Start system Luk system Koordinering af hjulenes bevægelse i forhold til sengen 13.4 Energilevel 13.3 WheelControl 13.1 UserControl 13.3 WheelControl Tilbage melding af max hastighed i bestemt retning Tilbage melding af rotationshastighed til en given position Håndtering(Regulering) af aksenes hastighed Ændringer af aksenes hastighed i forhold til ønskende værdi 13.2 BedControl Tilbage melding af energi niveau 13.4 Energilevel 13.2 BedControl 13.1 UserControl Side 45 af 68

46 13.5 Motion Håndter data for hastighed og retning 13.6 Bedmotion Håndter data for rotationshastighed 13.2 BedControl 13.1 UserControl Side 46 af 68

47 14.0 Class diagram Klasse diagram over systemet, vi bruger det til at komme tættere på koden. V 1.0 Side 47 af 68

48 V 2.0 Side 48 af 68

49 V 3.0 Side 49 af 68

50 V 4.0 Side 50 af 68

51 15.0 State Machine State diagram over systemet, vi bruger det til at beskrive de forskellige stater system kan være i. BedControl V 1.0 Side 51 af 68

52 BedControl V 1.1 Side 52 af 68

53 Usercontrol V 2.0 Side 53 af 68

54 Wheelcontrol V 1.0 Side 54 af 68

55 BedControl V 2.0 Side 55 af 68

56 BedControl V 3.0 Side 56 af 68

57 Usercontrol V 3.0 Wheel Control V 2.0 Side 57 af 68

58 16.0 Activity diagram Aktivitets diagram over systemet, vi bruger det til at gøre komplekse cases mere simple. Det består af aktiverer og beslutter. V 1.0 Side 58 af 68

59 V 1.1 Side 59 af 68

60 17.0 Bevægelse Tegningerne viser senge køre fra punkt A til B. Side 60 af 68

61 Fremadrettet bevægelse. Side 61 af 68

62 Side 62 af 68

63 Side 63 af 68

64 Side 64 af 68

65 18.0 Bevægelses beregning Bevægelses beregning beskriver de forskellige mulige bevæger over sengen i vores system. 1. Bevægelsen for sengen, Når den køre frem eller tilbage. 2. Bevægelsen for sengen, Når den køre sidelæns. Side 65 af 68

66 3. Bevægelsen for sengen, når den laver en traditionel drejning. 4. Bevægelsen for sengen, når den køre til højre eller og rotere samtidig. Side 66 af 68

67 5. Bevægelsen for sengen, når den køre til venstre eller højre. 6. Bevægelsen for sengen, når den køre skrå, en kombination af sidelæns bevægelse og rotation. Side 67 af 68

68 7. Bevægelsen for sengen når den kører frem og tilbage mens den samtidig roterer Side 68 af 68

Sengen med vridfrie hjul Processrapport

Sengen med vridfrie hjul Processrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen SPX6 Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Kursusarbejde MME M1 forår 2007-05-09 Marianne Gudnor(2063)

Kursusarbejde MME M1 forår 2007-05-09 Marianne Gudnor(2063) Kursusarbejde MME M1 forår 007-05-09 Marianne Gudnor(063) Jeg har regnet det hele i hånden og skrevet det ind i Word med mathtype. Jeg har først beregnet det hele (jf. billede 3-3 side 64) for bøjning,

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport ROBOT STØVSUGER Produktrapport BSc03-ID - Industriel Design - Gruppe nr.3-2013 Denne opgave - eller dele heraf - må kun offeligøres med forfatternes tilladelse jf. Bekendtgørelse af love om IPR (AAU.2013)

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken FLIRT forbudt i slagterbutikken Hun ved, du kigger. Det ved piger altid. Men kig ikke på den labre steg, når du står ved en farlig maskine. Koncentrer dig om

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere