Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: Frit bevægeligt hjul Forfattere: SPI4 SPM4 SPX6 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens Denmark Tlf Side 2 af 68

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Overslagsdimensionering til aksel Svejsesamling Datablad nav-motor Tegning nav-motor Snekkegears motor Snekkegears motor Encoder Slæbering MTM analyse for afkortning af tvær rør Use Case Description Move Rotate Power on Power off Show Critical Accept Critical Emergency stop System overview Domain diagram Screen sketch Orientering af systemet Håndtag med trykkesensor og display Hjulmodel Joystick Business rules / Firma regler BR001-Betjening af sengen BR002-Kontrolpanel BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn...41 Side 3 af 68

4 12.4 BR004-Sekundær styreenhed joystick BR005-Nødstop BR006-Energi indikation BR007-Drifttid og kritisk niveau BR008-Rengøring CRC Card UserControl BedControl WheelControl Energilevel Motion Bedmotion Class diagram State Machine Activity diagram Bevægelse Bevægelses beregning...65 Side 4 af 68

5 1.0 Overslagsdimensionering til aksel. T 78.2,T er motorens torsionsmoment i Nm. Nu beregnes bøjningsmomentet: 1 79deg 2 11deg F N F 1 F cos 1 N F 2 F cos 2 N M 1 F M Nm M 2 F M Nm F M 1 M 2 F N M , M er bøjningsmomentet i Nm. Side 5 af 68

6 Nu beregnes sammenligningsmomentet: bwn 180 Jf TB 1-1 for materiale S235. twn 105 Jf TB 1-1 for materiale S235. S D 4 Som sikkerhedsfaktor er 4 valgt for at få den største sikkerhed. Jf formel (3.26) i Roloff/Matek. bwn bzul S D N mm 2 twn tzul S D N mm 2 er en faktor, der omregner.t spændingen til en ækvivalent -spænding og ifølge Niemann: Maschinen elemente bind 1,2 oplag 1981 jf. Von Mises teori er : M v M 2 bzul 0.75 T Mv er sammenligningsmomentet. tzul M v Mv Mv d mm bzul bzul Akseldiameteren rundes op til 25 [mm]. Side 6 af 68

7 2.0 Svejsesamling 79deg F Q 1500N cos 2 11deg F N 1500N cos 2 M A 0 M A F Q 279mm F N 24.3mm 0 solve M A float N mm M wb N mm a d 2mm 31.5 mm D d 2a W wz er svejsesømmens modstandsmoment omkring z-aksen [mm^3] D 4 d 4 W wz 32D Side 7 af 68

8 wb M wb W wz wb Pa Dette svarer til 26.4 Mpa som er = N/mm^2.. wb wtill Da 26.4 er mindre end den højst tilladelige jf. fig. 8.1 side 108 i Svejste konstruktioner, som er 70 N/mm^2 er det ok. F z.d F N A W er sømarealet A W a ( d a) w F z.d A W w Pa Dette svarer til 7 Mpa som er = N/mm^2. w wtill Da 7 er mindre end 70er det ok. wr er den resulterende normalspænding i et punkt på svejsesømmen. wr wb w wr Pa Dette svarer til 33.4 N/mm^2. Side 8 af 68

9 Nu beregnes den resulterende forskydningsspænding wr i et punkt på svejsesømmen [N/mm^2]. Q F Q w Q A W T torsionsmoment.mot 78.2N m wt 2 T torsionsmoment.mot d A W wr w wt wr Pa Dette svarer til N/mm^2 wr wtill Da er mindre end 70 er det ok. Slutteligt kan sammenligningsspændingen beregnes: 2 2 wv wr 1.8 wr wv wtill wv Pa Dette svarer til 47.3 N/mm^2 Da 47.3 N/mm^2 er mindre end 70 N/mm^2 kan man altså konkludere at svejsningen vil kunne holde. Side 9 af 68

10 3.0 Datablad nav-motor Side 10 af 68

11 Side 11 af 68

12 3.1 Tegning nav-motor Side 12 af 68

13 4.0 Snekkegears motor Side 13 af 68

14 Side 14 af 68

15 SPI4/SPM4/SPI6 5.0 Encoder Side 15 af 68

16 Side 16 af 68

17 6.0 Slæbering Side 17 af 68

18 Side 18 af 68

19 Side 19 af 68

20 7.0 MTM analyse for afkortning af tvær rør Tegning nr 0005 MTM-studie Studie nr 1 Analyse Ark 1 Af 1 Del Operation Udført af Dato Tvær rør gaffelben Afkortning af tværrør MM 5-juni Beskrivelse Venstre hånd Symbol TMU Symbol Beskrivelse Højre hånd Række ud efter emne R40A 9.6 Gribe om emne G1A 2 Flytte emne mod stop M40A R30A Række efter håndtag 1 0 G5 Gribe om håndtag Ap1 Skubbe håndtag frem 0 RL2 Slippe håndtag Slippe emne RL R40A Række efter håndtag G2 Gribe om håndtag Ap1 Trække i håndtag 2 Save 2 RL1 slippe håndtag R40A Række til håndtag G2 Gribe om håndtag AP1 Trække i håndtag 1 0 RL2 Slippe håndtag R50B Række ud efter afskåret emne 2 G1A Gribe om emnet 20,4 M60B Flytte emnet til rullebord 0 RL2 Slippe emnet TMU i alt *0.036 = 5,7sekunder Maskintid = 20 sekunder Tid i alt = 25,7 sekunder Side 20 af 68

21 8.0 Use Case Description Uddybende beskrivelse af use case ne vi har i vores system. Hvem benytter sig af hvem, hvor tit bliver de brugt, hvilke forhold er påkrævet for udførelsen af dem, resultatet af dem og punkterne der er i udførelsen af dem. Use Case navn: 8.1 Move Use Case id: UC1 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være startet Frekvens: Ofte Post-condition: Hjulet bevæger sig. Beskrivelse: Hvis brugeren trækker joysticket frem eller tilbage Flow of events: Trækker joysticket til move Use Case navn: 8.2 Rotate Use Case id: UC2 Actors: Brugeren Frekvens: Ofte Side 21 af 68

22 Use Case navn: 8.2 Rotate Pre-condition: Motoren skal være startet Post-condition: Hjulet roterer forskellige grader. Beskrivelse: Hvis brugeren vrider joysticket til en bestemt grad Flow of events: Trækker joysticket til at roterer. Use Case navn: 8.3 Power on Use Case id: UC3 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være slukket Frekvens: Ofte Post-condition: Motoren tændes Beskrivelse: Hvis brugeren skal køre, skal han tænde motoren først Flow of events: Trykker på knappen Power on Side 22 af 68

23 Use Case navn: 8.4 Power off Use Case id: UC4 Actors: Brugeren Pre-condition: Motoren skal være tændt Frekvens: Ofte Post-condition: Motoren slukkes Beskrivelse: Når brugeren er færdig med at bruge (Hospitalssengen), slukkes motoren Flow of events: Trykker på knappen Power off Use Case navn: 8.5 Show Critical Use Case id: UC5 Actors: System Pre-condition: Energi niveau skal nå det kritiske niveau. Frekvens: Ofte Post-condition: Energi indikator viser kritisk niveau. Beskrivelse: Brugeren bruger sengen, og når batteriet på den seng når den kritiske niveau, vil sengen gå i stå, derfor skal bruges switcher til backup batteri. Flow of events: Side 23 af 68

24 Use Case navn: 8.5 Show Critical Når energi niveau er nået til kritiske niveau, kunne brugeren så skifte til den backup energi. Use Case navn: 8.6 Accept Critical Use Case id: UC6 Actors: Bruger Pre-condition: Batteri er nået kritiske niveau. Frekvens: Ofte Post-condition: Der er kritisk niveau og den er accepteret. Beskrivelse: Indikator viser at energi niveau er nået kritisk, og så vil brugeren accepterer det ved at skifte til den backup batteri. Flow of events: Når brugeren har accepteret det, vil sengen kunne køre videre på den backup energi. Brugeren skal huske at sætte sengen til oplade når den er ikke i brug længere. Use Case navn: 8.7 Emergency stop Use Case id: UC7 Actors: Brugeren Frekvens: Sjældent Side 24 af 68

25 Use Case navn: 8.7 Emergency stop Pre-condition: System skal være startet Post-condition: System skal være startet Beskrivelse: Brugeren aktiver nødstop knappen. Når situationen er under kontrol, deaktiver brugeren nødstop knappen. Flow of events: Trykker nødstop knap ind Trykker nødstop knap ud. Side 25 af 68

26 9.0 System overview Tegninger af vores system overview. Vi bruger det, til at danne overblik over systemet. V 1.0: V 2.0: Side 26 af 68

27 V 3.0: Side 27 af 68

28 Færdig version: 10.0 Domain diagram Vores første udgave af domain diagrammet. Vi bruger det til, at få overblik over vores domain. V 1.0 Side 28 af 68

29 11.0 Screen sketch 11.1 Orientering af systemet. Vi har lavet nogle tegninger af orientering af vores system, hvor vi siger at 0 er fronten af sengen. Når hjulene roterer til stiger vinkelen på dem, når de roterer til venstre falder vinkelen på dem. Side 29 af 68

30 V2.0 Side 30 af 68

31 11.2 Håndtag med trykkesensor og display Tegninger over håndtaget, der er på sengen. Vi har sæt et energiniveau display, og tryksensor til at brugeren til at skubbe sengen med hjælp fra motor i hjulene. V 1.0 Side 31 af 68

32 Der er tilført en power knap og en accepter kritisk knap på håndtaget V 2.0 Side 32 af 68

33 11.3 Hjulmodel Tegning over vores hjul. Den har en forud bestemt hældningsgrad på hjulene, max 10 Har vi bestemt os for, Hjulet har 2 drejningsakser X og Z. V 1.0 Side 33 af 68

34 V 2.0 Hjulet finder sig i samme position, når den har en vinkel på 90 og 270. Side 34 af 68

35 Hældningsgraden fra hjulet til kørefladen er den samme vinkel, som vinkel fra sengen bund til hjulets øvre akse. Side 35 af 68

36 Tegningen hvor langt et hjul fra kørt ud fra antal grader hjulet har drejet. Side 36 af 68

37 11.4 Joystick Tegning over joysticket i vores system. Den indeholder energiniveau display, En power knap og en accept kritisk. Joysticket er tilsluttet sengen med en ledning. V 1.0 Side 37 af 68

38 Acceptere kritisk knappen er fjernet. V 2.0 Side 38 af 68

39 12.0 Business rules / Firma regler Beskrivelse af business rules vi har sat for systemet BR001-Betjening af sengen. ID: BR001 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn Betjening af sengen. Beskrivelse Brugeren skal kunne betjene sengen via et kontrolpanel, som kan have en eller flere styreenheder. Mindst en styrenhed skal være selvforklarende, f.eks. joystick hvor bevægelsen af pinden giver en naturlig bevægelse af sengen. Systemet skal være sikret mod at kunne tilfældigt aktiveres. Ved begrænset funktions tid skal der ske en melding om kritisk niveau, som skal klarmeldes, inden videre drift. Efter endt brug er brugeren ansvarlig for at sætte sengen til ladning. Eksempel Bruger ønsker at flytte sengen. Sengen frakobles eventuelt ladning, hvorefter kontrolpanelet aktivers, og en styrenhed benyttes til at flytte sengen. Efter end brug sætter brugerne sengen til ladning. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Supplerende data fra teoretisk brugergruppe, social og sundhedsassistent Christa Weidemann Relaterede BR002-Kontrolpanel BR005-Nødstop BR007-Drifttid og kritisk niveau BR008-Rengøring Side 39 af 68

40 ID: BR001 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.2 BR002-Kontrolpanel ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR002-Kontrolpanel Beskrivelse Kontrolpanelet er brugerens adgang til systemet, denne skal indiker om systemet er i drift, vise energiniveau og advare ved kritiskniveau. Derudover skal kontrolpanelet håndtere brugerens ønske om bevægelse og rotation, accept af kritisk niveau, samt ønske om deaktivering og aktivering af systemet Eksempel Brugeren aktiver sengen ved at trykke på en power knap og deaktiver sengen ved endnu et tryk. Displayet på håndtaget viser energiniveauet for batteriet. Sengen stopper og viser kritisk niveau på displayet. Brugeren accepter kritisk niveau ved tryk på en Accept Critical knap og forsætte med at køre sengen. Brugeren kan bevæge og rotere sengen ved tryk og vrid på et joystick samt tryk på et håndtag med tryksensor på. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn BR004-Sekundær styreenhed - joystick BR005-Nødstop BR006-Energi indikation BR007-Drifttid og kritisk niveau Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 40 af 68

41 ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Maj 2008 Uddybet eksempel af Kenneth F. Fisker 12.3 BR003-Primær styrerenhed - trykfølsom sengegavn ID: BR003 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR003-Primær styrerenhed trykfølsom sengegavn Beskrivelse Sengegavlen er udstyret med to trykfølsomme områder, ved aktivering af disse, vil styreenheden omregne trykket til et ønske om bevægelse og rotation i forhold til et punkt midt på sengegavlen. Eksempel Sengen ønskes forflyttet efter nuværende metode, dog vil dette ske meget letter da systemet vil hjælpe med selve flytningen. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.4 BR004-Sekundær styreenhed joystick ID: BR004 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR004-Sekundær styreenhed joystick Beskrivelse Et joystick er monteret på kontrolpanelet, som let kan løsnes så en betjening af sengen skal ske omkring hele sengen, do vil denne altid være forbundet med sengen så denne ikke pludselig forsvinder. Eksempel Sengen ønskes forflyttet i en situation hvor andre styreenheder ikke kan betjenes, f.eks. i et hjørne. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 41 af 68

42 ID: BR004 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann 12.5 BR005-Nødstop ID: BR005 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR005-Nødstop Beskrivelse Det skal altid være muligt at forhindre/standse en ulykke via kontrolpanelet. Eksempel Bruger er presset i en position hvor aktivering af styrenhederne vil kunne misforstås, derfor aktivers nødstop indtil situationen er under kontrol, hvorefter systemet reaktiveres og situationen løses. Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.6 BR006-Energi indikation ID: BR006 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR006-Energi indikation Beskrivelse Det skal være muligt at aflæse nuværende energi med henblik på observation af niveau ændring niveauerne. Disse defineres som 1. OK a. Normalt drift niveau. 2. Advarsel a. En indikation af at kritiskniveau snart nås. 3. Kritisk Side 42 af 68

43 ID: BR006 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann a. Der er nu begrænset drift tid tilbage, og sengen kan risikere at løbe tør for strøm. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR002-Kontrolpanel Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.7 BR007-Drifttid og kritisk niveau ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR007-Drifttid og kritisk niveau Beskrivelse Sengen har en forud defineret minimum drift tid afhængig af de enkelte energi niveauer, det må accepteres at det normale energi niveau nedsættes med tiden, efterhånden som batterierne slides/ældes, dog vil der kunne aflæses en spænding på batteriet som vil indiker en forventet drift tid som omsættes til en energiindikation. Når kritisk niveau nås skal der kviteres med en klarmelding fra aktuele bruger, som ved denne aksept også påtagersig ansvaret for at sengne sættes til ladning snaret, så der ikke opstår en situation hvor system løber tør for energi. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. BR002-Kontrolpanel BR006-Energi indikation Side 43 af 68

44 ID: BR002 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann 12.8 BR008-Rengøring ID: BR008 Opdateret Ansvarlig Brian Weidemann Navn BR008-Rengøring Beskrivelse Sengen skal kunne rengøres på samme måde som eksisterende sengen. Eksempel Kilde Kravspecifikation version 1.0 publiceret maj 2008 Relaterede BR001-Betjening af sengen. Historik maj 2008 Indskrevet af Brian Weidemann Side 44 af 68

45 13.0 CRC Card CRC kort over systemet, vi har brugt dem til at hjælpe os, med at identificere klasserne i vores system. Kortene beskriver ansvaret for enkelte klasser og hvem de integrerer med UserControl Håndtering ønske af ændring af bevægelse Håndtering ønske af ændring af rotation Vis Energi niveau Håndtering ønske af Accept kritisk Nødstop 13.2 BedControl 13.4 Energilevel (Det vil være afhængigt af de individuelle design, hvilke funktionaliteter der er tilgængelig for brugeren.) 13.2 BedControl Håndtering af kritisk energi niveau Start system Luk system Koordinering af hjulenes bevægelse i forhold til sengen 13.4 Energilevel 13.3 WheelControl 13.1 UserControl 13.3 WheelControl Tilbage melding af max hastighed i bestemt retning Tilbage melding af rotationshastighed til en given position Håndtering(Regulering) af aksenes hastighed Ændringer af aksenes hastighed i forhold til ønskende værdi 13.2 BedControl Tilbage melding af energi niveau 13.4 Energilevel 13.2 BedControl 13.1 UserControl Side 45 af 68

46 13.5 Motion Håndter data for hastighed og retning 13.6 Bedmotion Håndter data for rotationshastighed 13.2 BedControl 13.1 UserControl Side 46 af 68

47 14.0 Class diagram Klasse diagram over systemet, vi bruger det til at komme tættere på koden. V 1.0 Side 47 af 68

48 V 2.0 Side 48 af 68

49 V 3.0 Side 49 af 68

50 V 4.0 Side 50 af 68

51 15.0 State Machine State diagram over systemet, vi bruger det til at beskrive de forskellige stater system kan være i. BedControl V 1.0 Side 51 af 68

52 BedControl V 1.1 Side 52 af 68

53 Usercontrol V 2.0 Side 53 af 68

54 Wheelcontrol V 1.0 Side 54 af 68

55 BedControl V 2.0 Side 55 af 68

56 BedControl V 3.0 Side 56 af 68

57 Usercontrol V 3.0 Wheel Control V 2.0 Side 57 af 68

58 16.0 Activity diagram Aktivitets diagram over systemet, vi bruger det til at gøre komplekse cases mere simple. Det består af aktiverer og beslutter. V 1.0 Side 58 af 68

59 V 1.1 Side 59 af 68

60 17.0 Bevægelse Tegningerne viser senge køre fra punkt A til B. Side 60 af 68

61 Fremadrettet bevægelse. Side 61 af 68

62 Side 62 af 68

63 Side 63 af 68

64 Side 64 af 68

65 18.0 Bevægelses beregning Bevægelses beregning beskriver de forskellige mulige bevæger over sengen i vores system. 1. Bevægelsen for sengen, Når den køre frem eller tilbage. 2. Bevægelsen for sengen, Når den køre sidelæns. Side 65 af 68

66 3. Bevægelsen for sengen, når den laver en traditionel drejning. 4. Bevægelsen for sengen, når den køre til højre eller og rotere samtidig. Side 66 af 68

67 5. Bevægelsen for sengen, når den køre til venstre eller højre. 6. Bevægelsen for sengen, når den køre skrå, en kombination af sidelæns bevægelse og rotation. Side 67 af 68

68 7. Bevægelsen for sengen når den kører frem og tilbage mens den samtidig roterer Side 68 af 68

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul Processrapport

Sengen med vridfrie hjul Processrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen SPX6 Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Modulopbygget tragt. med automatisk servicedør i samarbejde med Metso Denmark A/S. Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2.

Modulopbygget tragt. med automatisk servicedør i samarbejde med Metso Denmark A/S. Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2. Modulopbygget tragt med automatisk servicedør Efterår/Vinter 2009 AFP M2 Udarbejdet af: Marianne Gudnor & Titelblad Titel: AFP M2 Udarbejdet af: Marianne Gudnor & 1. udgave, 1. oplag, 18. december 2009

Læs mere

Modulopbygget tragt. med automatisk servicedør i samarbejde med Metso Denmark A/S. Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2.

Modulopbygget tragt. med automatisk servicedør i samarbejde med Metso Denmark A/S. Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2. Modulopbygget tragt med automatisk servicedør Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2 Udarbejdet af: Marianne Gudnor & Hovedrapport Titelblad Titel: Hovedrapport AFP M2 Udarbejdet af: Marianne Gudnor &

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL M1230 Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: 512437-000-DK DEC 2011 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv.

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere