WHOIS-politik for.eu-domænenavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHOIS-politik for.eu-domænenavne"

Transkript

1 WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7

2 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED 1.1. Behandling af persondata Ved at registrere et Domænenavn og acceptere Domain Name Registration Terms and Conditions (Vilkårene for registrering af.eu-domænenavne Vilkårene ) giver Registranten af det registrerede domænenavn Topdomæneadministratoren tilladelse til at behandle persondata og andre data, der er nødvendige for at drive systemet for.eu-domænenavne. Registranten af det registrerede domænenavn accepterer udtrykkeligt, at Topdomæneadministratoren kan bruge dataene til at drive systemet (hvilket inkluderer tildeling af Domænenavnet, overførsel af et Domænenavn eller en portefølje af Domænenavne til en ny Registrator), og kan kun overdrage oplysningerne til tredjemand: (iv) efter ansøgerens utvetydige samtykke hvis en offentlig myndighed pålægger Topdomæneadministratoren at gøre dette som led i dennes retmæssige opgaver efter krav fra en ADR-udbyder som nævnt i 16 i Vilkårene eller i henhold til 2 (WHOIS-opslagsfunktion) i dette dokument. Registranten af det registrerede domænenavn har ret til at få adgang til sine persondata og til at få dem ændret i tilfælde af fejl. Registranten af det registrerede domænenavn skal straks via Registratoren underrette Topdomæneadministratoren om eventuelle ændringer med hensyn til navn, adresse, -adresse, telefon- og faxnumre. Undladelse heraf eller for sen underretning af Topdomæneadministratoren om disse ændringer kan medføre opsigelse af registreringsaftalen. For at sikre nøjagtigheden af registreringsdata der kræves af forordningen (forordningerne) og af andre administrative årsager, kan registreringskontoret involvere en databehandler for at håndtere registrantdata der er tilgængelige i registreringskontorets database, dog altid på vegne af og efter instruks fra registreringskontoret. 2/7

3 1.2. Information indhentet til intern brug Følgende persondata indhentes til Topdomæneadministratorens interne brug (medmindre de også er tilgængelige via WHOIS-opslagsfunktionen som anført i 2 heri): (iv) (v) (vi) (vii) fulde navn på Registranten; navn på kontaktpersonen for tekniske forespørgsler; postadresse; -adresse; telefonnummer; faxnummer (valgfrit); sprog, der skal anvendes i ADR-sager, som nævnt i 3, litra a, i.eu- Konfliktløsningsreglerne. Oplysningerne skal vedrøre Registrantens og må ikke være registreret som vedrørende Registratoren, en fuldmægtig eller repræsentant for en fysisk eller juridisk person, der ikke opfylder Kriterierne for registreringsberettigelse. 2. WHOIS-OPSLAGSFUNKTION 2.1 Indledning Ifølge De generelle retningslinjer skal Topdomæneadministratoren stille en WHOIS-opslagsfunktion til rådighed, hvor man ved at indtaste et.eudomænenavn kan finde oplysninger om de tekniske og administrative kontakter, der administrerer Domænenavnet. Når et Domænenavn registreres, opbevares oplysningerne om den pågældende registrering i en WHOIS-database i overensstemmelse med reglerne nedenfor. De indhentede oplysninger omfatter kontaktinformation om Registranten af det registrerede domænenavn, den pågældende Registrator samt oplysninger om de navneservere, som Topdomæneadministratoren giver bemyndigelse med hensyn til Domænenavnet, og er nærmere beskrevet i 2.4 heri. Oplysninger om Domænenavnet og Registranten heraf fås i overensstemmelse med reglerne nedenfor ved at indtaste det pågældende navn i WHOIS-opslagsfunktionen på Topdomæneadministratorens websted. Ved registrering af et Domænenavn skal Registranten af det registrerede domænenavn acceptere Topdomæneadministratorens Vilkår, som giver Topdomæneadministratoren ret til at gøre visse persondata og andre tekniske data tilgængelige på sit websted med henblik på at sikre offentligheden indsigt i systemet for domænenavne. 3/7

4 2.2 Formål Formålet med WHOIS-databasen er som anført i første afsnit af artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 at have rådighed over forholdsvis nøjagtige og ajourførte oplysninger om de tekniske og administrative kontaktpunkter, der administrerer domænenavnene under topdomænet.eu. Hvis de oplysninger, Topdomæneadministratoren er i besiddelse af, er falske, ukorrekte eller forældede, kan Registranten af det registrerede domænenavn ikke kontaktes og fortaber måske retten til navnet. Hvis Registranten af det registrerede domænenavn forsætligt afgiver urigtige oplysninger, udgør dette en overtrædelse af Vilkårene, hvilket også kan medføre, at vedkommende fortaber retten til Domænenavnet Identificering af fysiske personer og juridiske personer Personer, der anmoder om at registrere et.eu-domænenavn, skal fremlægge visse oplysninger gennem en akkrediteret.eu-registrator. Hvad angår navnet på Registranten, findes der to felter: Det første er Navn, og det andet er Firma. Begge felter eller kun feltet Navn skal udfyldes. Hvis kun det første felt udfyldes, antages det, at registreringen vedrører et navn på en privatperson (fysisk person). Hvis feltet Firma udfyldes, antages det, at firmaet er Registranten af det registrerede domænenavn. Dette betyder, at firmaets Domænenavn ikke kan holdes som gidsel af en medarbejder, der pludselig forlader firmaet eller bliver afskediget, og som forsøger at overføre eller slette Domænenavnet eller knytte det til et andet websted via den administrerende agent Information offentliggjort i WHOIS Alle Registranter skal acceptere Vilkårene, hvori Registranten giver Topdomæneadministratoren tilladelse til at offentliggøre visse persondata. Når Registranten af det registrerede domænenavn er en juridisk person eller en anden form for organisation Topdomæneadministratoren offentliggør sædvanligvis følgende information i WHOIS: a. navn, adresse og telefon- og faxnummer på Registranten; b. navn på kontaktpersonen for tekniske forespørgsler; c. -adresse på Registranten; d. sprog, der skal anvendes i ADR-sager, som nævnt i 3, litra a, i.eu-konfliktløsningsreglerne; 4/7

5 e. tekniske data (f.eks. status for Domænenavnet eller navneserverne). Når Registranten er en fysisk person Når Registranten er en privatperson (fysisk person), er kontaktoplysningerne om Registranten begrænset til -adressen, medmindre den pågældende forlanger andet. Fysiske personer, der ansøger om et.eu-domænenavn, underrettes udtrykkeligt af deres Registratorer om muligheden for at oprette og bruge en specifik funktionel -adresse til offentliggørelse i WHOIS som alternativ til deres personlige -adresse. Alle andre indhentede oplysninger opbevares kun til intern brug i overensstemmelse med 1.2 heri. Disse oplysninger offentliggøres ikke over for en tredjepart, medmindre det er i overensstemmelse med 2.6 heri Forhindring af misbrug af WHOIS-data Der er kun adgang til WHOIS-data ved hjælp af en tekstkommando eller en webbaseret funktion. Den tekstmæssige WHOIS-opslagsfunktion indeholder kun teknisk information, som imidlertid ikke specifikt vedrører Registranten. Topdomæneadministratoren træffer følgende foranstaltninger for at forhindre misbrug af persondata, der er tilgængelige i den webbaserede WHOISopslagsfunktion: (iv) Alle, der indsender en WHOIS-forespørgsel, skal forsynes med en automatisk genereret tilfældig kode, som de skal indtaste, før de modtager svar på deres forespørgsel. Anvendelse af koder i form af et billede i stedet for tekst forhindrer nem systemautomatisering med henblik på datamining. -adresser og eventuelle offentliggjorte postadresser, telefon- og faxnumre vises som billeder i stedet for tekst, hvilket gør det vanskeligt at automatisere datafangst. Brug af flere søgekriterier og andre søgefunktioner til at søge på navn, -adresse, adresse, fax- eller telefonnummer er ikke mulig. Alle, der indsender en forespørgsel til WHOIS-databasen, bliver først bedt om at læse og acceptere WHOIS legal statement and terms and conditions (juridisk erklæring og vilkår for WHOIS), der informerer brugeren om, at: a. WHOIS-tjenesterne kun er orienterende; 5/7

6 b. ved at indsende en forespørgsel accepterer brugeren ikke at bruge oplysningerne til at: 1. tillade, muliggøre eller på anden måde understøtte overførsel af uopfordrede kommercielle reklamer eller andre former for opfordringer via eller på anden måde; 2. målrette reklamer på nogen mulig måde; 3. forvolde Registranten af det registrerede domænenavn nogen form for ulempe ved at sende meddelelser til denne. For at forhindre data mining der bruger tekstkommando metoden, vil et maksimum af 60 domæne navne være muligt at hente indenfor 60 sekunder fra den samme IP adresse Offentliggørelse af persondata Tredjeparter kan have rimelige grunde til at anmode om offentliggørelse af persondata for fysiske personer, der ikke er offentliggjort i WHOIS, men som Topdomæneadministratoren har behandlet til intern brug i overensstemmelse med 1.2 heri. Tredjeparten skal individuelt anmode om offentliggørelse af disse data ved at indsende en ansøgning og: anføre og underbygge de rimelige grunde til anmodningen læse og acceptere en ansvarsbegrænsningserklæring, der kræver, at tredjeparten ikke bruger de oplysninger, der er gjort tilgængelige, til andre formål end dem, der er berettiget i kraft af ovennævnte rimelige grunde opgive sit fulde navn og adresse (herunder -adresse, telefon- og faxnummer samt firmaets nummer, hvis der er tale om en juridisk person) Tredjeparten, der anmoder om adgang til dataene, får kun adgang til disse data, hvis vedkommende opfylder alle krav, eller hvis Topdomæneadministratoren af en retsmyndighed i Det Europæiske Union pålægges at give denne adgang. Topdomæneadministratoren forbeholder sig ret til at anlægge sag mod enhver tredjepart, der overtræder denne paragraf Internetadgang Hvad angår den webbaserede funktion, vil der blive indført særlige adgangsforanstaltninger for at sikre synshandicappede lige adgang til oplysningerne i WHOIS. 6/7

7 Den automatisk genererede tilfældige kode, der skal indtastes, før man kan få svar på en forespørgsel, vises tilfældigt i to farvekombinationer, der letter adgangen for de fleste brugere, der lider af farveblindhed. Alle synshandicappede brugere kan anmode Topdomæneadministratoren om en særlig adgangskode for at få adgang til dataene uden at skulle indtaste den tilfældige kode og for at få vist -adresserne i ren tekst i stedet for billeder. For at forhindre datamining ved brug af den særlige adgangskode kan der højst hentes 100 domænenavne pr. dag. Synshandicappede brugere vil blive bedt om at fremlægge en attest, der bekræfter deres handicap, for Topdomæneadministratoren. Denne attest kan sendes til Topdomæneadministratoren med posten eller med og bør være udstedt af ansvarlig myndighed. Brugeren, der anmoder om den særlige adgangskode, skal opgive sin -adresse i ansøgningen om den særlige adgangskode, da denne tilsendes via . Topdomæneadministratoren skal behandle disse ansøgninger fortroligt og må ikke videregive oplysninger til tredjeparter. 7/7

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering.

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering. Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering Sunrise-reglerne s. 1/30 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 DEFINITIONER

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK Det er vigtigt for 7913, at du som forsikringstager og oprettet bruger på 7913's internetportal på www.7913.dk (herefter "Portalen"), er tryg ved alle

Læs mere

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven.

adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven. Databehandling adat_dk Kort Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven. DM send mail kun med specifikke samtykke. Systemet kan også sende en besked uden. De data gemmes

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere