LUMELA.dk ISSN: NEWSLETTER No: 21, Sept. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 21, Sept. 2009"

Transkript

1 News from the DLN The summer holidays in Denmark are gone. Harvesting is nearly ended. In August the peach trees blossom pink in Lesotho and announce the new spring. By September autumn arrives in the northern part of the globe and spring does south of Equator. Yet another edition of Lumela.dk is ready to be read by people in the North and in the South. Please enjoy the reading. In this issue: Page 1: News from the DLN Page 2: News from the board/ Nyt fra bestyrelsen Page 3: Pitso in Pejrup/Pitso i Pejrup Page 6: How my first six months have been so far in UK/ Palesa Mohasoa fortæller om sine første seks måneder i Oxford Page 8: DLN-Ungdom (only in Danish) Page 9: What is Denmark Lesotho Network? Membership of DLN Sommerferien i Danmark er slut. Høsten er næsten i hus. I Lesotho blomstrer ferskentræerne lyserødt og bebuder et nyt forår. Med september kommer efteråret til den nordlige halvkugle og foråret til alle syd for Ækvator. Endnu et nyt nummer af Lumela.dk er klar til at blive læst af både folk i nord og i syd. Rigtig god fornøjelse med læsningen. 1

2 News from the board Nyt fra bestyrelsen The Board has held two Skype meetings since the previous edition of Lumela.dk That's the way the Board meetings are conducted. It is efficient and practical since the Board members are spread throughout the country. On the agenda has been mainly following up on the work done during spring. During summer not much work has been done since we have been on vacation one after the other. Then, something has happened anyway. A letter has been written to University of Roskilde, International Development Studies and to University of Copenhagen, Centre of African Studies. In the letter we encourage students to help DLN finalizing the applications for Rural Self-Help Development Association (RSDA) and Development Peace and Education (DPE). This wish for help is founded on the fact that within DLN we do not have enough volunteers to do the amount of work it is to live up to the requirements of Projektrådgivningen for approving applications. We have been taking up cooperation with Seniorer uden Grænser (Seniors without Frontiers). Those seniors work a lot with applications for projects. They have succeeded in slipping through the needle s eye of Projektrådgivningen. They have offered to read the applications and to give their advice to DLN. Karen Steffensen has requested to leave the group working on the application for RSDA. In the Board, we regret but accept this. Anders Hedegaard would like to continue the work for RSDA along with one or two students. Signe Hedegaard is joining the group. Bestyrelsen har holdt to Skypemøder siden sidste Lumela.dk udkom. Det er den måde, de fleste af bestyrelsesmøderne bliver holdt på. Det er en effektiv måde at gøre det på, og det er praktisk, når bestyrelsesmedlemmerne bor spredt ud over landet. De punkter, der er blevet behandlet, er fortrinsvis opfølgning af det arbejde, der har været i løbet af foråret. I løbet af sommeren har det meste arbejde ligget stille, fordi vi på skift har holdt ferie. Dog er der sket lidt. Der er blevet udarbejdet et brev, som skal sendes til Roskilde Universitets Center, Internationale Udviklingsstudier og til Københavns Universitet, Centre of African Studies. Det er en opfordring til studerende om studierelevant hjælp til DLN for at få skrevet ansøgningerne til Rural Self-Help Development Association (RSDA) og Development Peace and Education (DPE) færdige. Det er et ønske, som udspringer af, at der ikke er frivillige kræfter nok i DLN til det store arbejde, det er at leve op til Projektrådgivningens krav til ansøgningerne. Der er indledt et samarbejde med Seniorer uden Grænser. Det er folk, som arbejder meget med ansøgninger til projekter. De har formået at komme igennem nåleøjet hos Projektrådgivningen. De har tilbudt at hjælpe med at læse ansøgningerne igennem og rådgive DLN. Karen Steffensen har bedt om at blive fritaget fra gruppen, som arbejder med ansøgningen til RSDA, hvilket vi i bestyrelsen beklager, men accepterer. Anders Hedegaard vil meget gerne fortsætte arbejdet i RSDA sammen med 1 eller 2 studerende. Signe Hedegaard melder sig til gruppen. Dear members in Denmark and friends in Lesotho, I am sorry to inform you that I am not able to continue working with the RSDA project. In the past I used to be unemployed about 3 months every winter, but since 1 st of April this year I am full time 2

3 employed. That leaves me with less spare time in the future. Less time to produce a proposal which seems more complicated after the refusals. I am also no more single and I need to spend holidays with my husband. We would like to go to Lesotho and spend some time being tourists. For the time being, I am happy to continue the ordinary work in the committee being the treasurer. All the best from Karen Steffensen Pitso i Pejrup Pitso in Pejrup By: Karina Ruby The party for members of Denmark Lesotho Network, which took place 13th of June in the small village Pejrup on the island of Funen, was a real Lesotho-nearexperience. People wearing Basotho-hats and shoeshoe-dresses slandered around Pitso i Pejrup DLN fest Af: Karina Ruby Medlemsfesten i Denmark Lesotho Network, som fandt sted d. 13. juni i den lille landsby Pejrup på Fyn, blev en rigtig Lesotho-nær-oplevelse. Folk med basothohatte og shoeshoe-kjoler slentrede rundt på Pitsoground hele eftermiddagen, mens de 3

4 Pitsoground drinking bear and wine the whole afternoon. Brenda Fassie s mega hits roared out of the loudspeakers and turned the atmosphere into something very Lesotho-like. The sun was there (most of the time) only the mountains and the peach trees were missing. And some Basotho people, only one were there, Cecilie. On the big braai stand a whole lamb was turning around, slowly being roasted. The braai master was Preben Eskerod, and he did a perfect job. Pitsoground was the garden of Anna Marie and Michael Haslund who live in Pejrup. The whole set up could as well have been in Lesotho. New and old members of DLN was sharing experiences of their time in Lesotho some years back, and sharing experiences of how it is to visit Lesotho again after many years. Once you have lived in Lesotho, you will always want to go back to visit friends and to see how the country is doing. Some of the very young participants in the party were small kids when they were in Lesotho, and they enjoyed meeting some other Danes with the same childhood experience. Anna Marie found her big pot and cooked a huge share of papa, real white papa, and some moroho. Together with the perfectly well braaied lamb it turned out to be a fantastic meal. Just like we know it from the parties in drak øl og vin. Brenda Fassies mega-hits drønede ud af højttalerne og skabte den helt rigtige Lesotho-stemning. Solen var fremme (det meste af tiden) kun bjergene og ferskentræerne manglede. Og nogle Basotho er, der var kun en enkelt fuldblods mosotho, Cecilie. På den store grill drejede et helt lam rundt og blev stegt langsomt. Grill-mesteren var Preben Eskerod, som klarede jobbet perfekt. Pitsoground var Anna Marie og Michael Haslunds have; de bor i Pejrup. Hele arrangementet kunne lige så godt have været i Lesotho. Nye og gamle medlemmer af DLN delte erfaringer fra deres tid i Lesotho for år tilbage, og ikke mindst blev der udvekslet erfaringer omkring, hvordan det er at vende tilbage til Lesotho på besøg efter mange år. Når du en gang har boet i Lesotho, vil du altid have lyst til at komme tilbage og besøge venner og se, hvordan landet klarer sig. Nogle af festens meget unge deltagere var børn, da de boede i Lesotho, og de nød at være sammen med andre danske unge med samme barndomsoplevelse. Anna Marie fandt sin store gryde frem og kogte en kæmpe portion papa, rigtig hvid papa, og noget moroho. Sammen med det perfekt grillede lam udgjorde det et fantastisk måltid. Helt som vi kender det fra festerne i Lesotho. Hen på aftenen, da vi havde spist, blev vejret lidt for dansk, dvs. lidt for koldt, og vi rykkede inden døre. Det var ikke noget problem, Anna Maries og 4

5 Lesotho. After we had finished eating, the weather turned out to be a little too Danish, that means a little too cold, and we had to move inside the house. No problem, the house of Anna Marie and Michael Haslund is big enough to house a party of 25 people. When the clock had passed midnight and it was time to sleep, Michael found his guitar and played some goodnight songs and even though we had not quite finished the South African wine, we understood the clear signal and slandered to our tents in the garden to go to sleep. A great party! Thanks to the party committee of Ditlev Krause, Preben Eskerod and Michael Haslund. For the first time a party was held without being part of the Annual General Meeting. Should this be a new tradition in DLN? Apparently many members found it a pity that no party was to follow the AGM this year. Therefore the decision was taken on the AGM, that a party had to be arranged, and the three members volunteered to be the party committee. They did a great job. The question for the future is whether the members prefer to gather only once a year and combine the AGM and the party, or whether it is better to separate the two activities into two different days? Looking forward to next years party with or without AGM, Karina Ruby Michaels hus er stort nok til at rumme en fest med 25 mennesker. Da klokken godt og vel havde passeret midnat, og det var tid at gå i seng, fandt Michael sin guitar frem og spillede nogle godnat-sange. Skønt vi kun næsten havde drukket alt det sydafrikanske vin, forstod vi et vink med en vognstang og slentrede ud til vore telte i haven for at sove. En glimrende fest! Tak til festudvalget, som bestod af Ditlev Krause, Preben Eskerod og Michael Haslund. For første gang blev der holdt en DLN-fest, uden at den var en del af den årlige generalforsamling. Skal det være en ny tradition i DLN? Tilsyneladende fandt mange medlemmer det en skam, at der ikke var noget fællesspisning eller fest i forbindelse med generalforsamlingen i år. Derfor blev det på generalforsamlingen besluttet at holde en fest, og de tre ovennævnte medlemmer meldte sig til festudvalget. De gjorde et fint stykke arbejde. Spørgsmålet til fremtiden er, om medlemmerne foretrækker at mødes kun én gang om året og kombinere generalforsamling og fest, eller om det er bedre at adskille de to aktiviteter på to forskellige datoer? Jeg ser frem til næste års fest, med eller uden generalforsamling, Karina Ruby 5

6 How my first six months have been so far in the UK By: Palesa Mohasoa I must say having worked in MS for eight years, helped me a lot with lessons on international relations and cultural diversity, which put me in the good position I am in today. It s almost months since I moved to the UK. I can now safely say I have settled in my job. I have managed to secure and rent a place of my own, which is great, but I still do not believe what I am paying for the house and bills. The first two to three weeks at my new office were mainly introduction. I was getting to know people, their ways of working and how their roles in the organisation would be linked to mine. My line Manager made all this very easy by holding my hand through out the process. The Oxford office, where I am based employs about 800 people. I work in the International division, and I am part of the International Finance Team. My role in the team is that of finance controller (operations and business development), with the main focus being on improving and developing the work of the finance communities across the world, where we work (partnerships, risk management and systems improvement). Even though I had already worked for the same organisation for two years the introduction was quite worthwhile, seeing that this new job entailed exiting new challenges. For the first three months I was a lodger in a colleague s two-bedroomed apartment. My host and I had met on through the organizations daily messaging system. I advertised that I was looking for temporary accommodation and she responded back along with many other people. I chose her for close proximity to the office, so I could walk to and from the office. To my delight I had made a good choice, her flat was Palesa Mohasoa fortæller om sine første seks måneder i Oxford Mine otte år i MS gav mig stor ballast og viden om internationale relationer og kulturelle forskelle. Derfor er jeg havnet, hvor jeg er i dag - næsten seks måneder efter jeg flyttede fra Sydafrika til Storbritannien Jeg tør sige, at jeg er faldet til i mit nye job i Oxfam. Det er lykkedes mig at finde en bolig, hvilket er herligt, selv om jeg stadig ikke kan fatte de beløb, jeg skal betale i leje og til regninger. De første uger var mestendels introduktion til det nye kontor. Jeg lærte folk og deres arbejdsmetoder at kende, og hvordan deres roller i organisationen skal "linkes" til min. Min chef gjorde det nemt for mig, idet han støttede mig gennem hele processen. Oxfordkontoret, hvor jeg er ansat, beskæftiger omkring 800 mennesker. Jeg arbejder i den internationale division som finanskontrollør med fokus på at forbedre og udvikle de samfund verden over, hvor vi arbejder. Th is was in June; a colleague s sister was getting married in London. With me in this picture is my daughter Mpinane and Helen, a colleague of mine. Selv om jeg allerede havde arbejdet for Oxfam i to år, var introduktionen værdifuld. Det nye job indeholder en mængde udfordringer. De første tre måneder boede jeg i en kollegas to-værelsers lejlighed. Min husvært og jeg mødtes på Oxfams daglige elektroniske opslagstavle. Jeg havde annonceret, at jeg søgte en 6

7 beautiful with two bedrooms and I was to temporarily occupy the second (smaller) bedroom fortunately it was nicely furnished. Through the duration of my stay at her flat, we became good friends, the highlight being when we celebrated my birthday in May over dinner, just the two of us. Good as it was, I had to leave her and move to a place of my own. What a struggle that was!! The biggest shocks while house hunting were the sizes of the rooms in some of the houses, and how much the small spaces cost!! Fortunately I had enough time to compare homes and eventually settled for the 1930s semi detached house, in great condition having been recently renovated. midlertidig bolig, og hun svarede tilbage ligesom flere andre. Jeg valgte hende, fordi hendes hjem ligger inden for gåafstand til kontoret. Det viste sig at være et godt valg. Det var en fin lejlighed, hvor jeg boede i det mindste soveværelse, som var hyggeligt møbleret. Vi blev gode venner i løbet af mit ophold. Højdepunktet indtraf, da hun og jeg fejrede min fødselsdag i maj over en middag. Men alligevel var jeg nødt til at finde mit eget hjem. Og sikken en kamp! Det største chok under boligjagten fik jeg over de høje priser for kun få kvadratmeter. Heldigvis havde jeg tid til at sammenligne priser og besluttede mig til sidst for den ene halvdel af et dobbelthus fra 1930'erne, nyrenoveret og i god stand. Indtil videre har jeg besøgt London, Leeds, Manchester og nogle få steder omkring Oxford. Jeg har stadig meget at se af byen Oxford og vil gøre det skridt for skridt. Der er ikke noget hastværk. Måske bliver jeg her længe. My cousin (Tseleng) from my home village, who is married here and is based in Wakefield, came to Oxford, to help me move into a new house in this weekend in May. We took a break from the hard work in the house to chill in the river. So far I have visited Leeds, London, Manchester and a few towns surrounding Oxford City. I still have a lot to learn about Oxford itself and will do this is small steps. There is no hurry after all; I may be here for a long time. I have also managed to spend time with a few people from home (Lesotho and South Africa). I have made new friends from work, which has helped my settling in. It has been amazing to see the culture of giving that the people here possess. When people heard I was moving to my house, they were more than willing to offer me small items to help me start up, e.g.; toaster, lawn This was an occasion of a wedding in Manchester. The two ladies Refiloe, who lives in Doncaster (standing) and Semakaleng, who lives in Leeds, are both from Lesotho. Semakaleng is actually from my village back home. Jeg har tilbragt tid med nogle få mennesker hjemmefra (Sydafrika og Lesotho). Jeg har også fået arbejdskammerater, som har hjulpet mig med at falde til. Det har været fantastisk at opleve, hvor hjælpsomme folk er. Da folk hørte, at jeg skulle flytte, blev jeg 7

8 mower, coffee machine, plates, portable TV etc. this made my settling in easier than I had anticipated. The new environment takes some time getting used to but I am fast getting there. I now plan on travelling a bit around Europe and hopefully Canada in the near future. My first destination should surely be Denmark. I look forward to the day. straks tilbudt alt muligt til at hjælpe mig i gang: Brødrister, plæneklipper, kaffemaskine, tallerkner, et tv-apparat osv. Alle de ting gjorde det nemmere for mig at flytte ind, end jeg havde forventet. Det tager sin tid at vænne sig til et nyt miljø, men jeg skynder mig og er godt på vej. Jeg planlægger at rejse i Europa og forhåbentlig Canada i den nærmeste fremtid. Min første destination bliver helt sikkert Danmark. Det er et besøg, jeg ser frem til. The next article is a discussion on the issue: Is DLN going to have a youth group? It is only in Danish. DLN-Ungdom Af Anne Andersen På generalforsamlingen i foråret fremkom der en ide om at prøve at lave en ungdomsafdeling af DLN. Det resulterede i, at unge, der engang som børn har været med deres forældre i Lesotho, blev inviteret med til den store fest Pitso i Pejrup. Efterfølgende er de to primus motorer i arbejdet med DLN-ungdom Marianne Harfot Nielsen og Anna Marie Haslund blevet spurgt, hvordan deres indsats er gået. Marianne svarer: Jeg havde besøg af min datter, da mailen fra Anne kom. Jeg foreslog noget med, at hun kunne skrive, om der er folk i Københavnsområdet, der vil være med til at mødes. Men det kunne hun vist ikke rigtig lige overskue. Hun synes vist mere, det er os/foreningen, der skal indkalde til et ungdomsmøde. Jeg tror, vi skal have et eller andet at byde ind med for at få de unge engageret - f.eks. en rejse eller en oplysningskampagne/happening eller et projekt med at samle penge ind. Eller det kunne være et "lær hinanden at kende" arrangement, hvor nogle fra bestyrelsen fortæller om foreningen og vi to (Marianne og Anna Marie red.) sørger for forplejningen? Anna Marie svarer: Under festen talte jeg med en mor, som fortalte, at hendes datter slet ikke var klar til den slags ungdomsarbejde. Mine egne børn er nok heller ikke klar til det endnu, men vil nok gerne være med, hvis der bliver arrangeret noget. 8

9 De tager ikke selv initiativ. De er for unge og verden er fyldt med så mange udfordringer som f. eks. efterskole og gymnasiestart. Det fylder godt op for dem. Til festen blev etableret en god kontakt mellem de unge, og de hyggede sig. En god base, når/hvis vi laver et nyt arrangement! Hvis vi skal lave noget for de unge, skal det være med et arrangement, hvor der KUN er fokus på dem. Jeg synes, ideen med et lær hinanden at kende arrangement er god. Så kan vi altid tage den derfra, når vi ser interessen. Hvis der er andre, der gerne vil dele deres mening med os om de aktiviteter, der kunne være interessante for en ungdomsgruppe, er I velkomne til at henvende jer til DLN på News from Lesotho: What is Denmark Lesotho Network? The NGO Denmark Lesotho Network (DLN) was founded in 2002 by former Danish development workers in Lesotho and other good friends of the tiny mountain kingdom in Southern Africa. DLN aims at supporting NGO s in Lesotho in their work to develop civil society. DLN uses its network of people and organisations in Lesotho to pinpoint beneficiaries of DLN s support and to keep an eye on that funding is used according to agreements made. DLN wishes to enhance knowledge of the living conditions in Lesotho and to seek funding from foundations, business enterprises and organisations for actual projects in Lesotho. Membership of DLN Anyone, who can support the aims of DLN, can achieve a membership. Members contribute to support initiatives in Lesotho that develop and better living conditions in the country. Members will receive an electronic newsletter four times a year and be invited to DLN s annual general assembly. The cost of a membership is 100 Danish kroner yearly. For membership contact cashier Karen Steffensen, tel.: , Responsible Editor: Helga Halck Højsager Edited by: Anne Andersen, Peter Rathmann (submission of articles to DLN s address is: Denmark Lesotho Network, C/O Helga Højsager, Asylgade 16, DK-5000 Odense C, Denmark KHOTSO PULA NALA Homepage: 9

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere