LUMELA.dk ISSN: NEWSLETTER No: 21, Sept. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 21, Sept. 2009"

Transkript

1 News from the DLN The summer holidays in Denmark are gone. Harvesting is nearly ended. In August the peach trees blossom pink in Lesotho and announce the new spring. By September autumn arrives in the northern part of the globe and spring does south of Equator. Yet another edition of Lumela.dk is ready to be read by people in the North and in the South. Please enjoy the reading. In this issue: Page 1: News from the DLN Page 2: News from the board/ Nyt fra bestyrelsen Page 3: Pitso in Pejrup/Pitso i Pejrup Page 6: How my first six months have been so far in UK/ Palesa Mohasoa fortæller om sine første seks måneder i Oxford Page 8: DLN-Ungdom (only in Danish) Page 9: What is Denmark Lesotho Network? Membership of DLN Sommerferien i Danmark er slut. Høsten er næsten i hus. I Lesotho blomstrer ferskentræerne lyserødt og bebuder et nyt forår. Med september kommer efteråret til den nordlige halvkugle og foråret til alle syd for Ækvator. Endnu et nyt nummer af Lumela.dk er klar til at blive læst af både folk i nord og i syd. Rigtig god fornøjelse med læsningen. 1

2 News from the board Nyt fra bestyrelsen The Board has held two Skype meetings since the previous edition of Lumela.dk That's the way the Board meetings are conducted. It is efficient and practical since the Board members are spread throughout the country. On the agenda has been mainly following up on the work done during spring. During summer not much work has been done since we have been on vacation one after the other. Then, something has happened anyway. A letter has been written to University of Roskilde, International Development Studies and to University of Copenhagen, Centre of African Studies. In the letter we encourage students to help DLN finalizing the applications for Rural Self-Help Development Association (RSDA) and Development Peace and Education (DPE). This wish for help is founded on the fact that within DLN we do not have enough volunteers to do the amount of work it is to live up to the requirements of Projektrådgivningen for approving applications. We have been taking up cooperation with Seniorer uden Grænser (Seniors without Frontiers). Those seniors work a lot with applications for projects. They have succeeded in slipping through the needle s eye of Projektrådgivningen. They have offered to read the applications and to give their advice to DLN. Karen Steffensen has requested to leave the group working on the application for RSDA. In the Board, we regret but accept this. Anders Hedegaard would like to continue the work for RSDA along with one or two students. Signe Hedegaard is joining the group. Bestyrelsen har holdt to Skypemøder siden sidste Lumela.dk udkom. Det er den måde, de fleste af bestyrelsesmøderne bliver holdt på. Det er en effektiv måde at gøre det på, og det er praktisk, når bestyrelsesmedlemmerne bor spredt ud over landet. De punkter, der er blevet behandlet, er fortrinsvis opfølgning af det arbejde, der har været i løbet af foråret. I løbet af sommeren har det meste arbejde ligget stille, fordi vi på skift har holdt ferie. Dog er der sket lidt. Der er blevet udarbejdet et brev, som skal sendes til Roskilde Universitets Center, Internationale Udviklingsstudier og til Københavns Universitet, Centre of African Studies. Det er en opfordring til studerende om studierelevant hjælp til DLN for at få skrevet ansøgningerne til Rural Self-Help Development Association (RSDA) og Development Peace and Education (DPE) færdige. Det er et ønske, som udspringer af, at der ikke er frivillige kræfter nok i DLN til det store arbejde, det er at leve op til Projektrådgivningens krav til ansøgningerne. Der er indledt et samarbejde med Seniorer uden Grænser. Det er folk, som arbejder meget med ansøgninger til projekter. De har formået at komme igennem nåleøjet hos Projektrådgivningen. De har tilbudt at hjælpe med at læse ansøgningerne igennem og rådgive DLN. Karen Steffensen har bedt om at blive fritaget fra gruppen, som arbejder med ansøgningen til RSDA, hvilket vi i bestyrelsen beklager, men accepterer. Anders Hedegaard vil meget gerne fortsætte arbejdet i RSDA sammen med 1 eller 2 studerende. Signe Hedegaard melder sig til gruppen. Dear members in Denmark and friends in Lesotho, I am sorry to inform you that I am not able to continue working with the RSDA project. In the past I used to be unemployed about 3 months every winter, but since 1 st of April this year I am full time 2

3 employed. That leaves me with less spare time in the future. Less time to produce a proposal which seems more complicated after the refusals. I am also no more single and I need to spend holidays with my husband. We would like to go to Lesotho and spend some time being tourists. For the time being, I am happy to continue the ordinary work in the committee being the treasurer. All the best from Karen Steffensen Pitso i Pejrup Pitso in Pejrup By: Karina Ruby The party for members of Denmark Lesotho Network, which took place 13th of June in the small village Pejrup on the island of Funen, was a real Lesotho-nearexperience. People wearing Basotho-hats and shoeshoe-dresses slandered around Pitso i Pejrup DLN fest Af: Karina Ruby Medlemsfesten i Denmark Lesotho Network, som fandt sted d. 13. juni i den lille landsby Pejrup på Fyn, blev en rigtig Lesotho-nær-oplevelse. Folk med basothohatte og shoeshoe-kjoler slentrede rundt på Pitsoground hele eftermiddagen, mens de 3

4 Pitsoground drinking bear and wine the whole afternoon. Brenda Fassie s mega hits roared out of the loudspeakers and turned the atmosphere into something very Lesotho-like. The sun was there (most of the time) only the mountains and the peach trees were missing. And some Basotho people, only one were there, Cecilie. On the big braai stand a whole lamb was turning around, slowly being roasted. The braai master was Preben Eskerod, and he did a perfect job. Pitsoground was the garden of Anna Marie and Michael Haslund who live in Pejrup. The whole set up could as well have been in Lesotho. New and old members of DLN was sharing experiences of their time in Lesotho some years back, and sharing experiences of how it is to visit Lesotho again after many years. Once you have lived in Lesotho, you will always want to go back to visit friends and to see how the country is doing. Some of the very young participants in the party were small kids when they were in Lesotho, and they enjoyed meeting some other Danes with the same childhood experience. Anna Marie found her big pot and cooked a huge share of papa, real white papa, and some moroho. Together with the perfectly well braaied lamb it turned out to be a fantastic meal. Just like we know it from the parties in drak øl og vin. Brenda Fassies mega-hits drønede ud af højttalerne og skabte den helt rigtige Lesotho-stemning. Solen var fremme (det meste af tiden) kun bjergene og ferskentræerne manglede. Og nogle Basotho er, der var kun en enkelt fuldblods mosotho, Cecilie. På den store grill drejede et helt lam rundt og blev stegt langsomt. Grill-mesteren var Preben Eskerod, som klarede jobbet perfekt. Pitsoground var Anna Marie og Michael Haslunds have; de bor i Pejrup. Hele arrangementet kunne lige så godt have været i Lesotho. Nye og gamle medlemmer af DLN delte erfaringer fra deres tid i Lesotho for år tilbage, og ikke mindst blev der udvekslet erfaringer omkring, hvordan det er at vende tilbage til Lesotho på besøg efter mange år. Når du en gang har boet i Lesotho, vil du altid have lyst til at komme tilbage og besøge venner og se, hvordan landet klarer sig. Nogle af festens meget unge deltagere var børn, da de boede i Lesotho, og de nød at være sammen med andre danske unge med samme barndomsoplevelse. Anna Marie fandt sin store gryde frem og kogte en kæmpe portion papa, rigtig hvid papa, og noget moroho. Sammen med det perfekt grillede lam udgjorde det et fantastisk måltid. Helt som vi kender det fra festerne i Lesotho. Hen på aftenen, da vi havde spist, blev vejret lidt for dansk, dvs. lidt for koldt, og vi rykkede inden døre. Det var ikke noget problem, Anna Maries og 4

5 Lesotho. After we had finished eating, the weather turned out to be a little too Danish, that means a little too cold, and we had to move inside the house. No problem, the house of Anna Marie and Michael Haslund is big enough to house a party of 25 people. When the clock had passed midnight and it was time to sleep, Michael found his guitar and played some goodnight songs and even though we had not quite finished the South African wine, we understood the clear signal and slandered to our tents in the garden to go to sleep. A great party! Thanks to the party committee of Ditlev Krause, Preben Eskerod and Michael Haslund. For the first time a party was held without being part of the Annual General Meeting. Should this be a new tradition in DLN? Apparently many members found it a pity that no party was to follow the AGM this year. Therefore the decision was taken on the AGM, that a party had to be arranged, and the three members volunteered to be the party committee. They did a great job. The question for the future is whether the members prefer to gather only once a year and combine the AGM and the party, or whether it is better to separate the two activities into two different days? Looking forward to next years party with or without AGM, Karina Ruby Michaels hus er stort nok til at rumme en fest med 25 mennesker. Da klokken godt og vel havde passeret midnat, og det var tid at gå i seng, fandt Michael sin guitar frem og spillede nogle godnat-sange. Skønt vi kun næsten havde drukket alt det sydafrikanske vin, forstod vi et vink med en vognstang og slentrede ud til vore telte i haven for at sove. En glimrende fest! Tak til festudvalget, som bestod af Ditlev Krause, Preben Eskerod og Michael Haslund. For første gang blev der holdt en DLN-fest, uden at den var en del af den årlige generalforsamling. Skal det være en ny tradition i DLN? Tilsyneladende fandt mange medlemmer det en skam, at der ikke var noget fællesspisning eller fest i forbindelse med generalforsamlingen i år. Derfor blev det på generalforsamlingen besluttet at holde en fest, og de tre ovennævnte medlemmer meldte sig til festudvalget. De gjorde et fint stykke arbejde. Spørgsmålet til fremtiden er, om medlemmerne foretrækker at mødes kun én gang om året og kombinere generalforsamling og fest, eller om det er bedre at adskille de to aktiviteter på to forskellige datoer? Jeg ser frem til næste års fest, med eller uden generalforsamling, Karina Ruby 5

6 How my first six months have been so far in the UK By: Palesa Mohasoa I must say having worked in MS for eight years, helped me a lot with lessons on international relations and cultural diversity, which put me in the good position I am in today. It s almost months since I moved to the UK. I can now safely say I have settled in my job. I have managed to secure and rent a place of my own, which is great, but I still do not believe what I am paying for the house and bills. The first two to three weeks at my new office were mainly introduction. I was getting to know people, their ways of working and how their roles in the organisation would be linked to mine. My line Manager made all this very easy by holding my hand through out the process. The Oxford office, where I am based employs about 800 people. I work in the International division, and I am part of the International Finance Team. My role in the team is that of finance controller (operations and business development), with the main focus being on improving and developing the work of the finance communities across the world, where we work (partnerships, risk management and systems improvement). Even though I had already worked for the same organisation for two years the introduction was quite worthwhile, seeing that this new job entailed exiting new challenges. For the first three months I was a lodger in a colleague s two-bedroomed apartment. My host and I had met on through the organizations daily messaging system. I advertised that I was looking for temporary accommodation and she responded back along with many other people. I chose her for close proximity to the office, so I could walk to and from the office. To my delight I had made a good choice, her flat was Palesa Mohasoa fortæller om sine første seks måneder i Oxford Mine otte år i MS gav mig stor ballast og viden om internationale relationer og kulturelle forskelle. Derfor er jeg havnet, hvor jeg er i dag - næsten seks måneder efter jeg flyttede fra Sydafrika til Storbritannien Jeg tør sige, at jeg er faldet til i mit nye job i Oxfam. Det er lykkedes mig at finde en bolig, hvilket er herligt, selv om jeg stadig ikke kan fatte de beløb, jeg skal betale i leje og til regninger. De første uger var mestendels introduktion til det nye kontor. Jeg lærte folk og deres arbejdsmetoder at kende, og hvordan deres roller i organisationen skal "linkes" til min. Min chef gjorde det nemt for mig, idet han støttede mig gennem hele processen. Oxfordkontoret, hvor jeg er ansat, beskæftiger omkring 800 mennesker. Jeg arbejder i den internationale division som finanskontrollør med fokus på at forbedre og udvikle de samfund verden over, hvor vi arbejder. Th is was in June; a colleague s sister was getting married in London. With me in this picture is my daughter Mpinane and Helen, a colleague of mine. Selv om jeg allerede havde arbejdet for Oxfam i to år, var introduktionen værdifuld. Det nye job indeholder en mængde udfordringer. De første tre måneder boede jeg i en kollegas to-værelsers lejlighed. Min husvært og jeg mødtes på Oxfams daglige elektroniske opslagstavle. Jeg havde annonceret, at jeg søgte en 6

7 beautiful with two bedrooms and I was to temporarily occupy the second (smaller) bedroom fortunately it was nicely furnished. Through the duration of my stay at her flat, we became good friends, the highlight being when we celebrated my birthday in May over dinner, just the two of us. Good as it was, I had to leave her and move to a place of my own. What a struggle that was!! The biggest shocks while house hunting were the sizes of the rooms in some of the houses, and how much the small spaces cost!! Fortunately I had enough time to compare homes and eventually settled for the 1930s semi detached house, in great condition having been recently renovated. midlertidig bolig, og hun svarede tilbage ligesom flere andre. Jeg valgte hende, fordi hendes hjem ligger inden for gåafstand til kontoret. Det viste sig at være et godt valg. Det var en fin lejlighed, hvor jeg boede i det mindste soveværelse, som var hyggeligt møbleret. Vi blev gode venner i løbet af mit ophold. Højdepunktet indtraf, da hun og jeg fejrede min fødselsdag i maj over en middag. Men alligevel var jeg nødt til at finde mit eget hjem. Og sikken en kamp! Det største chok under boligjagten fik jeg over de høje priser for kun få kvadratmeter. Heldigvis havde jeg tid til at sammenligne priser og besluttede mig til sidst for den ene halvdel af et dobbelthus fra 1930'erne, nyrenoveret og i god stand. Indtil videre har jeg besøgt London, Leeds, Manchester og nogle få steder omkring Oxford. Jeg har stadig meget at se af byen Oxford og vil gøre det skridt for skridt. Der er ikke noget hastværk. Måske bliver jeg her længe. My cousin (Tseleng) from my home village, who is married here and is based in Wakefield, came to Oxford, to help me move into a new house in this weekend in May. We took a break from the hard work in the house to chill in the river. So far I have visited Leeds, London, Manchester and a few towns surrounding Oxford City. I still have a lot to learn about Oxford itself and will do this is small steps. There is no hurry after all; I may be here for a long time. I have also managed to spend time with a few people from home (Lesotho and South Africa). I have made new friends from work, which has helped my settling in. It has been amazing to see the culture of giving that the people here possess. When people heard I was moving to my house, they were more than willing to offer me small items to help me start up, e.g.; toaster, lawn This was an occasion of a wedding in Manchester. The two ladies Refiloe, who lives in Doncaster (standing) and Semakaleng, who lives in Leeds, are both from Lesotho. Semakaleng is actually from my village back home. Jeg har tilbragt tid med nogle få mennesker hjemmefra (Sydafrika og Lesotho). Jeg har også fået arbejdskammerater, som har hjulpet mig med at falde til. Det har været fantastisk at opleve, hvor hjælpsomme folk er. Da folk hørte, at jeg skulle flytte, blev jeg 7

8 mower, coffee machine, plates, portable TV etc. this made my settling in easier than I had anticipated. The new environment takes some time getting used to but I am fast getting there. I now plan on travelling a bit around Europe and hopefully Canada in the near future. My first destination should surely be Denmark. I look forward to the day. straks tilbudt alt muligt til at hjælpe mig i gang: Brødrister, plæneklipper, kaffemaskine, tallerkner, et tv-apparat osv. Alle de ting gjorde det nemmere for mig at flytte ind, end jeg havde forventet. Det tager sin tid at vænne sig til et nyt miljø, men jeg skynder mig og er godt på vej. Jeg planlægger at rejse i Europa og forhåbentlig Canada i den nærmeste fremtid. Min første destination bliver helt sikkert Danmark. Det er et besøg, jeg ser frem til. The next article is a discussion on the issue: Is DLN going to have a youth group? It is only in Danish. DLN-Ungdom Af Anne Andersen På generalforsamlingen i foråret fremkom der en ide om at prøve at lave en ungdomsafdeling af DLN. Det resulterede i, at unge, der engang som børn har været med deres forældre i Lesotho, blev inviteret med til den store fest Pitso i Pejrup. Efterfølgende er de to primus motorer i arbejdet med DLN-ungdom Marianne Harfot Nielsen og Anna Marie Haslund blevet spurgt, hvordan deres indsats er gået. Marianne svarer: Jeg havde besøg af min datter, da mailen fra Anne kom. Jeg foreslog noget med, at hun kunne skrive, om der er folk i Københavnsområdet, der vil være med til at mødes. Men det kunne hun vist ikke rigtig lige overskue. Hun synes vist mere, det er os/foreningen, der skal indkalde til et ungdomsmøde. Jeg tror, vi skal have et eller andet at byde ind med for at få de unge engageret - f.eks. en rejse eller en oplysningskampagne/happening eller et projekt med at samle penge ind. Eller det kunne være et "lær hinanden at kende" arrangement, hvor nogle fra bestyrelsen fortæller om foreningen og vi to (Marianne og Anna Marie red.) sørger for forplejningen? Anna Marie svarer: Under festen talte jeg med en mor, som fortalte, at hendes datter slet ikke var klar til den slags ungdomsarbejde. Mine egne børn er nok heller ikke klar til det endnu, men vil nok gerne være med, hvis der bliver arrangeret noget. 8

9 De tager ikke selv initiativ. De er for unge og verden er fyldt med så mange udfordringer som f. eks. efterskole og gymnasiestart. Det fylder godt op for dem. Til festen blev etableret en god kontakt mellem de unge, og de hyggede sig. En god base, når/hvis vi laver et nyt arrangement! Hvis vi skal lave noget for de unge, skal det være med et arrangement, hvor der KUN er fokus på dem. Jeg synes, ideen med et lær hinanden at kende arrangement er god. Så kan vi altid tage den derfra, når vi ser interessen. Hvis der er andre, der gerne vil dele deres mening med os om de aktiviteter, der kunne være interessante for en ungdomsgruppe, er I velkomne til at henvende jer til DLN på News from Lesotho: What is Denmark Lesotho Network? The NGO Denmark Lesotho Network (DLN) was founded in 2002 by former Danish development workers in Lesotho and other good friends of the tiny mountain kingdom in Southern Africa. DLN aims at supporting NGO s in Lesotho in their work to develop civil society. DLN uses its network of people and organisations in Lesotho to pinpoint beneficiaries of DLN s support and to keep an eye on that funding is used according to agreements made. DLN wishes to enhance knowledge of the living conditions in Lesotho and to seek funding from foundations, business enterprises and organisations for actual projects in Lesotho. Membership of DLN Anyone, who can support the aims of DLN, can achieve a membership. Members contribute to support initiatives in Lesotho that develop and better living conditions in the country. Members will receive an electronic newsletter four times a year and be invited to DLN s annual general assembly. The cost of a membership is 100 Danish kroner yearly. For membership contact cashier Karen Steffensen, tel.: , Responsible Editor: Helga Halck Højsager Edited by: Anne Andersen, Peter Rathmann (submission of articles to DLN s address is: Denmark Lesotho Network, C/O Helga Højsager, Asylgade 16, DK-5000 Odense C, Denmark KHOTSO PULA NALA Homepage: 9

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56 Company Name The Official Newsletter of Projects Abroad Ethiopia March 2013, Issue No. 56 Join us and comment and say something on. Inside this issue: Editor s Letter Welcome to the March 2013 Projects

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008 News from the DLN Generalforsamlingen 2008 Den 12. april afholdt DLN igen generalforsamling. Denne gang i Odense med deltagelse af 20 medlemmer. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden. Mødet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012

e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012 e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012 E-Teacher 2.0 assignment Topic 2 Introduction / description In this exercise I will work with the outline given in the description of

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere