Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology"

Transkript

1 Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN Version 1.1 EN

2 Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler Følgende typer af sikkerhedsinstruktioner og generel information vises i dette dokument: DANGER "DANGER" angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig skade. "WARNING" angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfaldeller alvorlig personskade. "CAUTION" angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade. "NOTICE" angiver en situation, der kan resultere i skader på ejendom, hvis den ikke undgås Information Oplysninger giver tips, der er værdifulde for den optimale installation og drift af dit produkt. 1.4 Nomenclature [Udtrykket solcelleanlæg er forkortet til PV i denne vejledning. Derudover produktets navn Sunny Web Box med Bluetooth er forkortet til Sunny Web Box i driften teksten. Formatering [Gem] "Menu1" "Menu1> Menu2" Betydning Knapper vises i firkantede parenteser []. Menupunkterne vises i anførselstegn. Menu stier vises i anførselstegn. Den vinkelparentes> adskiller de enkelte menuer. Example: Eksempler er repræsenteret i kursiv. 8 SWebBox20-IEN Installation Guide

3 Safety 2.2 sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsinstruktioner, for at undgå fysiske skader. Åbn aldrig enheden eller plug-in strømforsyning. Installer kabler på en sådan måde, at ingen kan stå på eller falde over den. Generelle oplysninger for at undgå skader på enheden. Ved at berøre elektroniske komponenter, som du kan beskadige eller ødelægge enheden via elektrostatisk afladning (ESD). Rør ikke ved komponent-forbindelser og stik kontakter unødigt. Jord dig selv, før du arbejder på enheden. Med hjælp fra Sunny Web Box med Bluetooth, kan du ændre sikkerheds-relevante parametre af SMA invertere (f.eks SMA Grid Guard parametre). Forkert indstillede parametre kan beskadige eller ødelægge inverteren. Du må ikke ændre disse sikkerheds-relevante parametre uden forudgående samråd med dit elselskab selskab, der opererer på nettet, hvori dit anlæg feeds. Gem Proceduren for parametre kan tage op til 30 sekunder. Undlad at koble Sunny WebBox med Bluetooth fra elnettet under procedure. Ellers kan data gå tabt. SWebBox20-IEN

4 Unpacking 3.2 Identifikation af Sunny Web Box med Bluetooth Typeskiltet Du kan identificere Sunny Web Box ved hjælp af typeskiltet. Typeskiltet findes på bagsiden af skabet. Firmware Version Den aktuelle firmware version kan findes på status bar i brugergrænsefladen af Sunny Web Box Installation Guide SWebBox20-IEN

5 Device overview SMA Solar Technology AG 4 Device overblik 4.1 LED overblik LED name "PLANT STATUS" "MODEM" "DATA UPLOAD" Betingelse Lyser grøn Blinker orange Lyser rød Blinker orange Off Lyser grøn Lyser orange Lyser rød Lyser grøn Blinker grøn Blinker rød Off Betydning Alle enheder i PV anlægget har status "OK". Mindst 1 enhed i solcelleanlæg har "Advarsel" status. Mindst 1 enhed i solcelleanlæg har "Fault" status. The Sunny WebBox sender opdateringsfilen til enhederne i PV-anlæg. Der er ikke nogen anordning til rådighed i solcelleanlæg. Standard, alt er OK Log ind for mindst 1 tilsluttede enhed er ikke OK. Log ind for alle tilsluttede enhed er ikke OK. Datatransmissionen til Sunny Portal eller en eksterne FTP-server er aktiv og den sidste upload blev vellykket. The Sunny WebBox er i øjeblikket sender data til Sunny Portal eller en ekstern FTP-server. Den sidste dataoverførsel til Sunny Portal eller en ekstern FTP server lykkedes ikke. Dataoverførsel er deaktiveret. 14 SWebBox20-IEN Installation Guide

6 Device overview LED name "SD CARD" "SYSTEM" "POWER" 4.2 Tilslutning Betingelser Lyser grøn Blinker grøn Lyser orange Blinker orange Blinker grøn Off Lyser grøn Blinker grøn Blinker orange Blinker rød Lyser grøn Off Betydning SD-kortet er indsat, skrivbar, og det frie hukommelse er mere end 10% af den samlede kapacitet. SD-kortet er ved at blive skrevet til. den frie hukommelse er mere end 10% af den samlede kapacitet. SD-kortet er indsat, skrivbar og ledig hukommelse kapacitet på mindre end eller lig med 10% af den samlede kapacitet. SD-kortet er ved at blive skrevet til. den frie hukommelse er mindre end eller lig med 10% af samlede kapacitet. SD-kortet er fuld eller skrivebeskyttet. Ingen SD-kortet er indsat. The Sunny Web Box er i drift. The Sunny Web Box er begyndt. The Sunny Web Box udfører en firmware-opdatering. Et system er opstået. The Sunny Web Box er forsynet med elektricitet. The Sunny Web Box er ikke forsynet med elektricitet. Position A B C D R F Description Tilslutning til GSM-antenne kabel (ikke brugt) Tilslutning til plug-in strømforsyning Modul slot for meddelelse til solcelleanlæg Modul slot (ikke brugt) Netværksforbindelse til 10 / 100 MBit Ethernet SD-kort slot Installation Guide SWebBox20-IEN

7 Commissioning SMA Solar Technology AG 6 Idriftsættelse 6.1 Information For at idriftsætte Sunny WebBox for første gang, brug Sunny WebBox Assistant til Sunny WebBox. The Sunny WebBox Assistant er en software pakke med, hvor du kan udføre de grundlæggende konfigurationer af Sunny Web Box. Du kan downloade Sunny Web Box assistent fra / da. Fortsæt som følger: Konfigurer Bluetooth-indstillingerne for Sunny Web Box (se side 21). Tilslut Sunny Web Box direkte til computeren (se side 22), eller til det lokale netværk (se side 30). Start Sunny Web Box Assistant på din computer. Følg vejledningen i Sunny Web Box Assistant. Idriftsættelse af Sunny Web Box uden Sunny Web Box Assistant Gør følgende for at idriftsætte Sunny Web Box uden Sunny Web Box Assistant: Konfigurer Bluetooth-indstillingerne for Sunny Web Box (se side 21) Tilslut Sunny Web Box direkte til computeren (se side 22). Konfigurer netværksindstillinger på computeren (se side 23). Konfigurer Sunny Web Box for det lokale netværk (se side 28). 20 SWebBox20-IEN Installation Guide

8 Commissioning 6.2 Konfigurering af Bluetooth Indstillinger for Sunny Web Box Bluetooth-indstillingerne for Sunny Web Box der skal foretages via drejekontakten af Bluetooth modul ved hjælp af en skruetrækker (2,5 mm). Advarsel Ændring af NetID under betjening af Sunny Web Box Hvis NetID af Sunny Web Box ændres, er det Sunny Web Box genstartes. Så alle enheder med samme NetID Der søges efter og vises i anlægget træet. NetID 1 er i øjeblikket ikke understøttes af Sunny Web Box med Bluetooth. En direkte forbindelse til en individuel SMA Bluetooth-enhed via NetID 1 er i øjeblikket kun muligt med Sunny Explorer softwaren eller Sunny Beam med Bluetooth. Skift NetID af Sunny Web Box med Bluetooth til NetID af dit solcelleanlæg (NetID 2 til NetID F). 1. Drej på "MODE" roterende skifte til position "0". Drejekontakten skal altid være indstillet til position "0" (status på levering). Andre stillinger er ikke tilladt, og er beregnet til SMA service alene. 2. Drej pilen i "NetID" roterende skifte til NetID af solcelleanlæg. For et layout af kontakten positioner, se tabel. NetID 0 1 (status ved levering) 2-F Funktion Bluetooth er slukket. ingen funktion Bluetooth er tændt. Sunny Web Box kan kommunikere med alle SMA Bluetooth produkter med samme NetID. En forbindelse til både Sunny Beam med Bluetooth eller Sunny Explorer er ikke muligt. Sunny Web Box er forberedt til Bluetooth kommunikation. Nu kan du tilslutte Sunny Web Box til den computer, som du gerne vil konfigurere Sunny Web Box (se side 22).. Installation Guide SWebBox20-IEN

9 Commissioning SMA Solar Technology AG 6.3 Tilslutning af Sunny Web Box direkte til computeren 1. Brug den blå netværkskabel (krydset kabel) til tilslutning af Sunny Web Box direkte til computer (se ➀). Terminalen på computeren er normalt mærket med samme symbol som netværksforbindelsen af Sunny Web Box. Hvis det er nødvendigt, henvises til computeren manual. Anbefaling om netværkskabler Hvis netværket medfølgende kabel være for kort, overholde følgende oplysninger, når købe et længere kabel: Du skal bruge et crossover kabel. Unødvendigt lange kabler har en negativ effekt på signalets kvalitet. den maksimalt tilladte kabellængde er 100 m pr segment. Brug en høj kvalitet, i det mindste kategori 5 (FTP Cat 5) eller højere skærmet parsnoet kabel. 2. Tilslut plug-in strømforsyningen til Sunny Web Box og sæt den i stikket Så snart "SYSTEM" og "POWER" lysdioder lyser grønt, er Sunny Web Box startet op og er klar til drift. Start-up procedure kan tage op til 90 sekunder. Hvis "SYSTEM" eller "POWER" lysdioderne ikke lyser grønt, henvises til afsnittet 11,1 "Generel fejlfinding til Sunny Web Box" (side 47). Nu indstilles netværket areal på computeren til netværket område af Sunny Web Box (se afsnit 6,4 "Konfiguration af netværksindstillingerne på computeren" (side 23)). 22 SWebBox20-IEN Installation Guide

10 Commissioning 6.4 Konfiguration af netværksindstillingerne på computeren Information om net-indstillinger på computeren Før du kan idriftsætte Sunny Web Box for første gang uden Sunny Web Box Assistant, skal du indstille computeren til netværket område af Sunny Web Box i sin leveres status. Læs afsnit, som vedrører operativsystemet på din computer. Hvis du bruger et operativsystem, der er ikke er beskrevet, henvises til manualen til dit operativsystem for at finde ud af, hvordan du indstiller computeren IPadresse til og undernetmaske til Du kan derefter konfigurere Sunny Web Box for et lokalt netværk via brugergrænsefladen (se side 28). Bruger rettigheder i operativsystemet Du har brug for den pågældende bruger rettigheder på den computer, via hvilken du ønsker at bestille Sunny Web Box med henblik på at kunne foretage ændringer af netværksindstillingerne. Hvis du har eventuelle spørgsmål, skal du kontakte systemadministratoren Windows 7, Windows Vista 1. Start computeren. 2. I Windows skal du vælge "Start". 3. Indtast "ncpa.cpl" i søgefeltet og tryk Enter "Netværksforbindelser" vinduet åbnes. 4. Dobbeltklik på LAN-forbindelse via hvilke Sunny Web Box er tilsluttet. - Hvis Windows viser flere LAN-forbindelser, der er sikkert flere netværk tilslutninger er installeret på computeren. Sørg for at du vælger den rigtige netværksforbindelse, som computeren er tilsluttet til Sunny Web Box. Hvis det er nødvendigt, henvises til manualen til din computer. - Hvis der ikke LAN-forbindelse vises, skal henvises til afsnit 11.1 "Generel fejlfinding til Sunny Web Box "(side 47). "Local Area Connection Status" vinduet åbnes. 5. Vælg [Egenskaber] på fanen "Generelt". Installation Guide SWebBox20-IEN

11 Commissioning SMA Solar Technology AG Vinduet "Local Area Connection Properties" åbner. 6 Marker "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" og vælg [Egenskaber]. Vinduet "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPV 4) "åbner. 7. Lav et notat af netværksindstillingerne i vinduet "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Egenskaber ". Dette giver dig mulighed for at nulstille computerens netværksindstillinger efter konfiguration af Sunny Web Box. 8. Indtast følgende statiske netværksindstillinger for computer i "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) Properties "vinduet. Aktiver feltet "Brug følgende IP adresse". Indtast i "IP adresse" feltet. Indtast i "Subnet mask" feltet. Slet alle poster i "Default gateway", "Preferred DNS server" og "Alternativ DNS server "kasser. 9. Vælg [OK]. 10. I "Local Area Connection Properties" vinduet, vælge [OK]. Computeren er indstillet til netværksindstillingerne af Sunny Web Box. 24 SWebBox20-IEN Installation Guide

12 Commissioning Windows XP, Windows Start computeren. 2. I Windows skal du vælge "Start> Indstillinger> Netværksforbindelser". 3. Dobbeltklik på LAN-forbindelse via hvilke Sunny Web Box er tilsluttet. - Hvis Windows viser flere LAN-forbindelser, der er sikkert flere netværk tilslutninger er installeret på computeren. Sørg for at du vælger den rigtige netværksforbindelse, som computeren er tilsluttet til Sunny Web Box. Hvis det er nødvendigt, henvises til manualen til din computer. - Hvis der ikke LAN-forbindelse vises, skal henvises til afsnit 11.1 "Generel fejlfinding til Sunny Web Box "(side 47). "Local Area Connection Status" vinduet åbnes. 4. Vælg [Egenskaber] på fanen "Generelt". Vinduet "Local Area Connection Properties" åbner. 5. Marker "Internet Protocol (TCP / IP)" og vælg [Egenskaber]. Vinduet "Internet Protocol (TCP / IP) Properties "åbner. 6. Bemærk de aktuelle netværksindstillinger i "Internet Protocol (TCP / IP) Properties" vinduet. Dette giver dig mulighed for at nulstille computerens netværksindstillinger efter konfiguration af Sunny Web Box. Installation Guide SWebBox20-IEN

13 Commissioning SMA Solar Technology AG 7. Indtast følgende statiske netværksindstillingerne i "Internet Protocol (TCP / IP) Properties" vinduet: Aktiver feltet "Brug følgende IP adresse". Indtast i "IP adresse" feltet. Indtast i "Subnet mask" feltet. Slet alle poster i "Default gateway", "Preferred DNS server" og "Alternativ DNS server "kasser. 8. Vælg [OK]. 9. I "Local Area Connection Properties" vinduet, vælge [OK]. Computeren er indstillet til netværksindstillingerne af Sunny Web Box. 26 SWebBox20-IEN Installation Guide

14 Commissioning 6.5 Log ind i Sunny Web Box 1. Start web browser (fx Internet Explorer Aktivering af JavaScript i Web Browser The Sunny Web Box brugergrænseflade behov JavaScript for at kunne korrekt konfigurere og vise de funktioner og indholdet af Sunny Web Box. Aktiver JavaScript i web-browseren Hvis det er nødvendigt, henvises til Hjælp sektionen i din web browser. 2. Indtast i adresselinjen og tryk Enter. The Sunny Web Box login-siden åbnes. - Hvis siden ikke åbner, henvises til afsnit 11.1 "Generel fejlfinding for Sunny Web Box "(side 47). 3. Log ind på Sunny Web Box som brugeren eller installatør. Ved levering er adgangskoden til brugeren "0000" og ved levering adgangskoden til Installer "1111". Sikkerhed i det lokale netværk Ændre adgangskoden for alle brugergrupper omgående for at undgå uautoriseret adgang. Installation Guide SWebBox20-IEN

15 Commissioning SMA Solar Technology AG 6.6 Konfiguration af Sunny Web Box for det lokale netværk Oplysninger om Integration af Sunny Web Box i en lokal Netværk. De næste afsnit beskriver hvordan man kan integrere Sunny Web Box via statisk netværksindstillinger ind i dit lokale netværk med en router. I sjældne tilfælde er yderligere netværksindstillinger nødvendigt. Eksempler på yderligere netværksindstillinger omfatter integrere Sunny Web Box via DHCP i dit netværk, ved hjælp af en proxy-server i nettet eller gøre Sunny Web Box tilgængelige via internettet. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte dit netværk administrator og henvise til 7 "Udvidet Configuration" (side 31). Beskyttelse af Ethernet-netværk fra ekstern adgang Beskyt dit Ethernet-netværk gennem passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom via en firewall, og gennem tildeling af sikre adgangskoder (se Sunny Web Box brugermanualen). Efter første login til Sunny Web Box du ændre adgangskoder for hver bruger gruppe Anvende Statisk netværksindstillinger til Sunny Web Box 1. Vælg "Indstillinger" på værktøjslinjen. 2. Vælg "Ekstern kommunikation> Ethernet" parametergruppe. 3. Vælg [Edit]. 4. I "DNS server IP" feltet, indtast IP-adressen på den DNS-server (Domain Name System Server). Normalt, dette er den IP-adresse af routeren. 5. Indtast Gateway IP-adressen på dit netværk i "Gateway IP" feltet. Normalt, dette er den IPadresse af routeren. 28 SWebBox20-IEN Installation Guide

16 Commissioning 6. I "IP Address" feltet, indtast den statiske IP-adresse, hvorefter Sunny Web Box kan nås i det lokale netværk (se afsnit 13.7 "Allokering af en IP-adresse i et lokalt netværk" (side 58)). 7. I "Undernetmaske" feltet, skal du indtaste subnet maske af dit netværk. Normalt kan du finde denne oplysning i routeren manual. 8. Select [Save]. The Sunny Web Box gemmer netværksindstillinger. Procedure kan tage op til 30 sekunder. Undlad at koble Sunny Web Box med Bluetooth fra elnettet under proceduren. Den gemte procedure er fuldført, når du bliver dirigeret til nye IP-adresse eller Sunny Web Box er ikke længere tilgængelig via webbrowseren. Nulstilling af computeren til netværksindstillingerne. Reset din computer til den oprindelige netværksindstillinger, for at du kan nå den via det lokale netværk, når det er nødvendigt (se afsnit 6.4 "Konfiguration af netværksindstillinger på Computer "(side 23). 9. Når proceduresen er afsluttet sikret, skal du fjerne plug-in strømforsyning af Sunny WebBox fra stikkontakten. 10. Fjern netværkskablet (blå). De lokale netværksindstillinger anvendes på Sunny WebBox. Du kan nu tilslutte Sunny WebBox til det lokale netværk (se punkt 30). Installation Guide SWebBox20-IEN

17 Troubleshooting 11 Fejlfinding 11.1 Generel fejlfinding til Sunny WebBox No. Problem 1 The Sunny Web Box er ikke forbundet til netværket eller til strømforsyningen. Tilslut Sunny Web Box med netværkskabel direkte til computer eller det lokale netværk og forsyne Sunny Web Box med effekt (se side 20). The Sunny Web Box er ikke tilgængelig via brugergrænsefla den. eller The Sunny Web Box ikke kan findes via Sunny Web Box Forkerte netværksindstillinger af netværket komponenter. Brug Sunny Web Box Assistant for idriftsættelse. Kontrollér netværksindstillingerne af computer, som du ønsker af adgang til Sunny Web Box. Juster netværksindstillingerne, hvis nødvendigt. Nulstil Sunny Web Box (se side 43) og gentag idriftsættelse. Kontrollér netværksindstillingerne for enkelte netværkskomponenter (f.eks, router, Proxy server, osv.). Juster netværksindstillingerne, hvis nødvendigt. Kontakt din netværksadministrator. En firewall blokerer tilslutning. Defekte eller beskadigede netværkskomponenter, netværkskabler eller stik forbindelser. Deaktiver firewall på computeren eller lave den nødvendige tilslutning. Udskift defekte eller beskadigede dele i netværket. Kontakt din netværksadministrator. Installation Guide SWebBox20-IEN

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Installationsvejledning. til trådløst modem

Installationsvejledning. til trådløst modem Installationsvejledning til trådløst modem 1 Indhold Pakkens indhold side 4 Den bedste placering til dit trådløse modem side 5 Hvilket antennestik har du? side 6 Installation af dit trådløse modem side

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere