Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology"

Transkript

1 Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN Version 1.1 EN

2 Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler Følgende typer af sikkerhedsinstruktioner og generel information vises i dette dokument: DANGER "DANGER" angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig skade. "WARNING" angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfaldeller alvorlig personskade. "CAUTION" angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade. "NOTICE" angiver en situation, der kan resultere i skader på ejendom, hvis den ikke undgås Information Oplysninger giver tips, der er værdifulde for den optimale installation og drift af dit produkt. 1.4 Nomenclature [Udtrykket solcelleanlæg er forkortet til PV i denne vejledning. Derudover produktets navn Sunny Web Box med Bluetooth er forkortet til Sunny Web Box i driften teksten. Formatering [Gem] "Menu1" "Menu1> Menu2" Betydning Knapper vises i firkantede parenteser []. Menupunkterne vises i anførselstegn. Menu stier vises i anførselstegn. Den vinkelparentes> adskiller de enkelte menuer. Example: Eksempler er repræsenteret i kursiv. 8 SWebBox20-IEN Installation Guide

3 Safety 2.2 sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsinstruktioner, for at undgå fysiske skader. Åbn aldrig enheden eller plug-in strømforsyning. Installer kabler på en sådan måde, at ingen kan stå på eller falde over den. Generelle oplysninger for at undgå skader på enheden. Ved at berøre elektroniske komponenter, som du kan beskadige eller ødelægge enheden via elektrostatisk afladning (ESD). Rør ikke ved komponent-forbindelser og stik kontakter unødigt. Jord dig selv, før du arbejder på enheden. Med hjælp fra Sunny Web Box med Bluetooth, kan du ændre sikkerheds-relevante parametre af SMA invertere (f.eks SMA Grid Guard parametre). Forkert indstillede parametre kan beskadige eller ødelægge inverteren. Du må ikke ændre disse sikkerheds-relevante parametre uden forudgående samråd med dit elselskab selskab, der opererer på nettet, hvori dit anlæg feeds. Gem Proceduren for parametre kan tage op til 30 sekunder. Undlad at koble Sunny WebBox med Bluetooth fra elnettet under procedure. Ellers kan data gå tabt. SWebBox20-IEN

4 Unpacking 3.2 Identifikation af Sunny Web Box med Bluetooth Typeskiltet Du kan identificere Sunny Web Box ved hjælp af typeskiltet. Typeskiltet findes på bagsiden af skabet. Firmware Version Den aktuelle firmware version kan findes på status bar i brugergrænsefladen af Sunny Web Box Installation Guide SWebBox20-IEN

5 Device overview SMA Solar Technology AG 4 Device overblik 4.1 LED overblik LED name "PLANT STATUS" "MODEM" "DATA UPLOAD" Betingelse Lyser grøn Blinker orange Lyser rød Blinker orange Off Lyser grøn Lyser orange Lyser rød Lyser grøn Blinker grøn Blinker rød Off Betydning Alle enheder i PV anlægget har status "OK". Mindst 1 enhed i solcelleanlæg har "Advarsel" status. Mindst 1 enhed i solcelleanlæg har "Fault" status. The Sunny WebBox sender opdateringsfilen til enhederne i PV-anlæg. Der er ikke nogen anordning til rådighed i solcelleanlæg. Standard, alt er OK Log ind for mindst 1 tilsluttede enhed er ikke OK. Log ind for alle tilsluttede enhed er ikke OK. Datatransmissionen til Sunny Portal eller en eksterne FTP-server er aktiv og den sidste upload blev vellykket. The Sunny WebBox er i øjeblikket sender data til Sunny Portal eller en ekstern FTP-server. Den sidste dataoverførsel til Sunny Portal eller en ekstern FTP server lykkedes ikke. Dataoverførsel er deaktiveret. 14 SWebBox20-IEN Installation Guide

6 Device overview LED name "SD CARD" "SYSTEM" "POWER" 4.2 Tilslutning Betingelser Lyser grøn Blinker grøn Lyser orange Blinker orange Blinker grøn Off Lyser grøn Blinker grøn Blinker orange Blinker rød Lyser grøn Off Betydning SD-kortet er indsat, skrivbar, og det frie hukommelse er mere end 10% af den samlede kapacitet. SD-kortet er ved at blive skrevet til. den frie hukommelse er mere end 10% af den samlede kapacitet. SD-kortet er indsat, skrivbar og ledig hukommelse kapacitet på mindre end eller lig med 10% af den samlede kapacitet. SD-kortet er ved at blive skrevet til. den frie hukommelse er mindre end eller lig med 10% af samlede kapacitet. SD-kortet er fuld eller skrivebeskyttet. Ingen SD-kortet er indsat. The Sunny Web Box er i drift. The Sunny Web Box er begyndt. The Sunny Web Box udfører en firmware-opdatering. Et system er opstået. The Sunny Web Box er forsynet med elektricitet. The Sunny Web Box er ikke forsynet med elektricitet. Position A B C D R F Description Tilslutning til GSM-antenne kabel (ikke brugt) Tilslutning til plug-in strømforsyning Modul slot for meddelelse til solcelleanlæg Modul slot (ikke brugt) Netværksforbindelse til 10 / 100 MBit Ethernet SD-kort slot Installation Guide SWebBox20-IEN

7 Commissioning SMA Solar Technology AG 6 Idriftsættelse 6.1 Information For at idriftsætte Sunny WebBox for første gang, brug Sunny WebBox Assistant til Sunny WebBox. The Sunny WebBox Assistant er en software pakke med, hvor du kan udføre de grundlæggende konfigurationer af Sunny Web Box. Du kan downloade Sunny Web Box assistent fra / da. Fortsæt som følger: Konfigurer Bluetooth-indstillingerne for Sunny Web Box (se side 21). Tilslut Sunny Web Box direkte til computeren (se side 22), eller til det lokale netværk (se side 30). Start Sunny Web Box Assistant på din computer. Følg vejledningen i Sunny Web Box Assistant. Idriftsættelse af Sunny Web Box uden Sunny Web Box Assistant Gør følgende for at idriftsætte Sunny Web Box uden Sunny Web Box Assistant: Konfigurer Bluetooth-indstillingerne for Sunny Web Box (se side 21) Tilslut Sunny Web Box direkte til computeren (se side 22). Konfigurer netværksindstillinger på computeren (se side 23). Konfigurer Sunny Web Box for det lokale netværk (se side 28). 20 SWebBox20-IEN Installation Guide

8 Commissioning 6.2 Konfigurering af Bluetooth Indstillinger for Sunny Web Box Bluetooth-indstillingerne for Sunny Web Box der skal foretages via drejekontakten af Bluetooth modul ved hjælp af en skruetrækker (2,5 mm). Advarsel Ændring af NetID under betjening af Sunny Web Box Hvis NetID af Sunny Web Box ændres, er det Sunny Web Box genstartes. Så alle enheder med samme NetID Der søges efter og vises i anlægget træet. NetID 1 er i øjeblikket ikke understøttes af Sunny Web Box med Bluetooth. En direkte forbindelse til en individuel SMA Bluetooth-enhed via NetID 1 er i øjeblikket kun muligt med Sunny Explorer softwaren eller Sunny Beam med Bluetooth. Skift NetID af Sunny Web Box med Bluetooth til NetID af dit solcelleanlæg (NetID 2 til NetID F). 1. Drej på "MODE" roterende skifte til position "0". Drejekontakten skal altid være indstillet til position "0" (status på levering). Andre stillinger er ikke tilladt, og er beregnet til SMA service alene. 2. Drej pilen i "NetID" roterende skifte til NetID af solcelleanlæg. For et layout af kontakten positioner, se tabel. NetID 0 1 (status ved levering) 2-F Funktion Bluetooth er slukket. ingen funktion Bluetooth er tændt. Sunny Web Box kan kommunikere med alle SMA Bluetooth produkter med samme NetID. En forbindelse til både Sunny Beam med Bluetooth eller Sunny Explorer er ikke muligt. Sunny Web Box er forberedt til Bluetooth kommunikation. Nu kan du tilslutte Sunny Web Box til den computer, som du gerne vil konfigurere Sunny Web Box (se side 22).. Installation Guide SWebBox20-IEN

9 Commissioning SMA Solar Technology AG 6.3 Tilslutning af Sunny Web Box direkte til computeren 1. Brug den blå netværkskabel (krydset kabel) til tilslutning af Sunny Web Box direkte til computer (se ➀). Terminalen på computeren er normalt mærket med samme symbol som netværksforbindelsen af Sunny Web Box. Hvis det er nødvendigt, henvises til computeren manual. Anbefaling om netværkskabler Hvis netværket medfølgende kabel være for kort, overholde følgende oplysninger, når købe et længere kabel: Du skal bruge et crossover kabel. Unødvendigt lange kabler har en negativ effekt på signalets kvalitet. den maksimalt tilladte kabellængde er 100 m pr segment. Brug en høj kvalitet, i det mindste kategori 5 (FTP Cat 5) eller højere skærmet parsnoet kabel. 2. Tilslut plug-in strømforsyningen til Sunny Web Box og sæt den i stikket Så snart "SYSTEM" og "POWER" lysdioder lyser grønt, er Sunny Web Box startet op og er klar til drift. Start-up procedure kan tage op til 90 sekunder. Hvis "SYSTEM" eller "POWER" lysdioderne ikke lyser grønt, henvises til afsnittet 11,1 "Generel fejlfinding til Sunny Web Box" (side 47). Nu indstilles netværket areal på computeren til netværket område af Sunny Web Box (se afsnit 6,4 "Konfiguration af netværksindstillingerne på computeren" (side 23)). 22 SWebBox20-IEN Installation Guide

10 Commissioning 6.4 Konfiguration af netværksindstillingerne på computeren Information om net-indstillinger på computeren Før du kan idriftsætte Sunny Web Box for første gang uden Sunny Web Box Assistant, skal du indstille computeren til netværket område af Sunny Web Box i sin leveres status. Læs afsnit, som vedrører operativsystemet på din computer. Hvis du bruger et operativsystem, der er ikke er beskrevet, henvises til manualen til dit operativsystem for at finde ud af, hvordan du indstiller computeren IPadresse til og undernetmaske til Du kan derefter konfigurere Sunny Web Box for et lokalt netværk via brugergrænsefladen (se side 28). Bruger rettigheder i operativsystemet Du har brug for den pågældende bruger rettigheder på den computer, via hvilken du ønsker at bestille Sunny Web Box med henblik på at kunne foretage ændringer af netværksindstillingerne. Hvis du har eventuelle spørgsmål, skal du kontakte systemadministratoren Windows 7, Windows Vista 1. Start computeren. 2. I Windows skal du vælge "Start". 3. Indtast "ncpa.cpl" i søgefeltet og tryk Enter "Netværksforbindelser" vinduet åbnes. 4. Dobbeltklik på LAN-forbindelse via hvilke Sunny Web Box er tilsluttet. - Hvis Windows viser flere LAN-forbindelser, der er sikkert flere netværk tilslutninger er installeret på computeren. Sørg for at du vælger den rigtige netværksforbindelse, som computeren er tilsluttet til Sunny Web Box. Hvis det er nødvendigt, henvises til manualen til din computer. - Hvis der ikke LAN-forbindelse vises, skal henvises til afsnit 11.1 "Generel fejlfinding til Sunny Web Box "(side 47). "Local Area Connection Status" vinduet åbnes. 5. Vælg [Egenskaber] på fanen "Generelt". Installation Guide SWebBox20-IEN

11 Commissioning SMA Solar Technology AG Vinduet "Local Area Connection Properties" åbner. 6 Marker "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" og vælg [Egenskaber]. Vinduet "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPV 4) "åbner. 7. Lav et notat af netværksindstillingerne i vinduet "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Egenskaber ". Dette giver dig mulighed for at nulstille computerens netværksindstillinger efter konfiguration af Sunny Web Box. 8. Indtast følgende statiske netværksindstillinger for computer i "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) Properties "vinduet. Aktiver feltet "Brug følgende IP adresse". Indtast i "IP adresse" feltet. Indtast i "Subnet mask" feltet. Slet alle poster i "Default gateway", "Preferred DNS server" og "Alternativ DNS server "kasser. 9. Vælg [OK]. 10. I "Local Area Connection Properties" vinduet, vælge [OK]. Computeren er indstillet til netværksindstillingerne af Sunny Web Box. 24 SWebBox20-IEN Installation Guide

12 Commissioning Windows XP, Windows Start computeren. 2. I Windows skal du vælge "Start> Indstillinger> Netværksforbindelser". 3. Dobbeltklik på LAN-forbindelse via hvilke Sunny Web Box er tilsluttet. - Hvis Windows viser flere LAN-forbindelser, der er sikkert flere netværk tilslutninger er installeret på computeren. Sørg for at du vælger den rigtige netværksforbindelse, som computeren er tilsluttet til Sunny Web Box. Hvis det er nødvendigt, henvises til manualen til din computer. - Hvis der ikke LAN-forbindelse vises, skal henvises til afsnit 11.1 "Generel fejlfinding til Sunny Web Box "(side 47). "Local Area Connection Status" vinduet åbnes. 4. Vælg [Egenskaber] på fanen "Generelt". Vinduet "Local Area Connection Properties" åbner. 5. Marker "Internet Protocol (TCP / IP)" og vælg [Egenskaber]. Vinduet "Internet Protocol (TCP / IP) Properties "åbner. 6. Bemærk de aktuelle netværksindstillinger i "Internet Protocol (TCP / IP) Properties" vinduet. Dette giver dig mulighed for at nulstille computerens netværksindstillinger efter konfiguration af Sunny Web Box. Installation Guide SWebBox20-IEN

13 Commissioning SMA Solar Technology AG 7. Indtast følgende statiske netværksindstillingerne i "Internet Protocol (TCP / IP) Properties" vinduet: Aktiver feltet "Brug følgende IP adresse". Indtast i "IP adresse" feltet. Indtast i "Subnet mask" feltet. Slet alle poster i "Default gateway", "Preferred DNS server" og "Alternativ DNS server "kasser. 8. Vælg [OK]. 9. I "Local Area Connection Properties" vinduet, vælge [OK]. Computeren er indstillet til netværksindstillingerne af Sunny Web Box. 26 SWebBox20-IEN Installation Guide

14 Commissioning 6.5 Log ind i Sunny Web Box 1. Start web browser (fx Internet Explorer Aktivering af JavaScript i Web Browser The Sunny Web Box brugergrænseflade behov JavaScript for at kunne korrekt konfigurere og vise de funktioner og indholdet af Sunny Web Box. Aktiver JavaScript i web-browseren Hvis det er nødvendigt, henvises til Hjælp sektionen i din web browser. 2. Indtast i adresselinjen og tryk Enter. The Sunny Web Box login-siden åbnes. - Hvis siden ikke åbner, henvises til afsnit 11.1 "Generel fejlfinding for Sunny Web Box "(side 47). 3. Log ind på Sunny Web Box som brugeren eller installatør. Ved levering er adgangskoden til brugeren "0000" og ved levering adgangskoden til Installer "1111". Sikkerhed i det lokale netværk Ændre adgangskoden for alle brugergrupper omgående for at undgå uautoriseret adgang. Installation Guide SWebBox20-IEN

15 Commissioning SMA Solar Technology AG 6.6 Konfiguration af Sunny Web Box for det lokale netværk Oplysninger om Integration af Sunny Web Box i en lokal Netværk. De næste afsnit beskriver hvordan man kan integrere Sunny Web Box via statisk netværksindstillinger ind i dit lokale netværk med en router. I sjældne tilfælde er yderligere netværksindstillinger nødvendigt. Eksempler på yderligere netværksindstillinger omfatter integrere Sunny Web Box via DHCP i dit netværk, ved hjælp af en proxy-server i nettet eller gøre Sunny Web Box tilgængelige via internettet. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte dit netværk administrator og henvise til 7 "Udvidet Configuration" (side 31). Beskyttelse af Ethernet-netværk fra ekstern adgang Beskyt dit Ethernet-netværk gennem passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom via en firewall, og gennem tildeling af sikre adgangskoder (se Sunny Web Box brugermanualen). Efter første login til Sunny Web Box du ændre adgangskoder for hver bruger gruppe Anvende Statisk netværksindstillinger til Sunny Web Box 1. Vælg "Indstillinger" på værktøjslinjen. 2. Vælg "Ekstern kommunikation> Ethernet" parametergruppe. 3. Vælg [Edit]. 4. I "DNS server IP" feltet, indtast IP-adressen på den DNS-server (Domain Name System Server). Normalt, dette er den IP-adresse af routeren. 5. Indtast Gateway IP-adressen på dit netværk i "Gateway IP" feltet. Normalt, dette er den IPadresse af routeren. 28 SWebBox20-IEN Installation Guide

16 Commissioning 6. I "IP Address" feltet, indtast den statiske IP-adresse, hvorefter Sunny Web Box kan nås i det lokale netværk (se afsnit 13.7 "Allokering af en IP-adresse i et lokalt netværk" (side 58)). 7. I "Undernetmaske" feltet, skal du indtaste subnet maske af dit netværk. Normalt kan du finde denne oplysning i routeren manual. 8. Select [Save]. The Sunny Web Box gemmer netværksindstillinger. Procedure kan tage op til 30 sekunder. Undlad at koble Sunny Web Box med Bluetooth fra elnettet under proceduren. Den gemte procedure er fuldført, når du bliver dirigeret til nye IP-adresse eller Sunny Web Box er ikke længere tilgængelig via webbrowseren. Nulstilling af computeren til netværksindstillingerne. Reset din computer til den oprindelige netværksindstillinger, for at du kan nå den via det lokale netværk, når det er nødvendigt (se afsnit 6.4 "Konfiguration af netværksindstillinger på Computer "(side 23). 9. Når proceduresen er afsluttet sikret, skal du fjerne plug-in strømforsyning af Sunny WebBox fra stikkontakten. 10. Fjern netværkskablet (blå). De lokale netværksindstillinger anvendes på Sunny WebBox. Du kan nu tilslutte Sunny WebBox til det lokale netværk (se punkt 30). Installation Guide SWebBox20-IEN

17 Troubleshooting 11 Fejlfinding 11.1 Generel fejlfinding til Sunny WebBox No. Problem 1 The Sunny Web Box er ikke forbundet til netværket eller til strømforsyningen. Tilslut Sunny Web Box med netværkskabel direkte til computer eller det lokale netværk og forsyne Sunny Web Box med effekt (se side 20). The Sunny Web Box er ikke tilgængelig via brugergrænsefla den. eller The Sunny Web Box ikke kan findes via Sunny Web Box Forkerte netværksindstillinger af netværket komponenter. Brug Sunny Web Box Assistant for idriftsættelse. Kontrollér netværksindstillingerne af computer, som du ønsker af adgang til Sunny Web Box. Juster netværksindstillingerne, hvis nødvendigt. Nulstil Sunny Web Box (se side 43) og gentag idriftsættelse. Kontrollér netværksindstillingerne for enkelte netværkskomponenter (f.eks, router, Proxy server, osv.). Juster netværksindstillingerne, hvis nødvendigt. Kontakt din netværksadministrator. En firewall blokerer tilslutning. Defekte eller beskadigede netværkskomponenter, netværkskabler eller stik forbindelser. Deaktiver firewall på computeren eller lave den nødvendige tilslutning. Udskift defekte eller beskadigede dele i netværket. Kontakt din netværksadministrator. Installation Guide SWebBox20-IEN

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse 4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse netværk F5D5230-4 Indholdsfortegnelse Indledning...1-2 Produktbeskrivelse...3-4 Docking-muligheder for Belkin...5 Kvikinstallation Installation

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

ARX ACCESS - En-dørscentral LCU9101. Installationsvejledning

ARX ACCESS - En-dørscentral LCU9101. Installationsvejledning ARX ACCESS - En-dørscentral LCU9101 Installationsvejledning 31-07-2009 Indhold Introduktion... 3 Kompatibelt tilbehør... 3 Motorlås... 3 Læsere... 3 Beskrivelse af hardwaren... 4 LCU9101... 4 LCU9101 med

Læs mere

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español.

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Dansk N150 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

Installationsvejledning til N750 Trådløs Dual Band Gigabit-router WNDR4000

Installationsvejledning til N750 Trådløs Dual Band Gigabit-router WNDR4000 Installationsvejledning til N750 Trådløs Dual Band Gigabit-router WNDR4000 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA November 2010 208-10758-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Installationsvejledning. til trådløst modem

Installationsvejledning. til trådløst modem Installationsvejledning til trådløst modem 1 Indhold Pakkens indhold side 4 Den bedste placering til dit trådløse modem side 5 Hvilket antennestik har du? side 6 Installation af dit trådløse modem side

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Trådløse og kabelforbundne netværk

Trådløse og kabelforbundne netværk Trådløse og kabelforbundne netværk HP all-in-one Netværksvejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 8453 http://da.yourpdfguides.com/dref/4169511

Din brugermanual HP PHOTOSMART 8453 http://da.yourpdfguides.com/dref/4169511 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART 8453 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere