LYKEION nyt 10 ISSN: Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4. Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYKEION nyt 10 ISSN: 1602-9259. Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4. Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6"

Transkript

1 ISSN: LYKEION nyt 10 Dette nummer af Lykeion nyt indeholder især materiale fremsendt med tanke på Lykeions generalforsamling og workshop d. 12 februar 2003 INDHOLD side Formandens beretning for Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4 Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6 Søren Skogstad Nielsen Tilgivelse, - en øvelse i formel etik 7-13 Tom Østerby Object Oriented Domain Modeling Redaktion: Mogens Ehrich, 6. februar

2 LYKEION lb/ Ordinær generalforsamling onsdag d. 12. februar 2003 kl Institut for Datalingvistik, Bernhard Bangs Alle 17 B, Frederiksberg Lokale sal Formandens beretning for året Bestyrelsen: I perioden siden sidste generalforsamling d. 28. februar 2002 har foreningens bestyrelse afholdt 7 bestyrelsesmøder, alle på Handelshøjskolen i København, Institut for Datalingvistik. Bestyrelsen har i året bestået af: Peter Hauch Mogens Ehrich Lise Borup - kasserer Paul Lindgreen Bodil Nistrup Madsen Jørgen Rubek Hansen Tom Østerby René Dybkær - suppleant Frank Vernon Jørgensen - suppleant Bestyrelsesmedlemmerne Paul Lindgreen og Jørgen Rubek Hansen trådte ud af bestyrelsen i efteråret Bjørn Bindslev har som ordinært medlem fungeret som redaktør af Lykeion Nyt men frasagde sig opgaven i efteråret 2002 pga helbredsproblemer Formandskabet er året igennem gået på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. På sidste bestyrelsesmøde d. 20. januar 2003 blev Lise Borup konstitueret som formand til og med generalforsamlingen d. 12. februar. Bestyrelsen har i det forløbne år fokuseret på workshops om klassifikation og modellering, hvor der forud for de afholdte workshops er udsendt elektroniske numre af Lykeion Nyt med indlæg, kommentarer mv til alle Lykeion interessenterne, som så selv har måttet udprinte numrene (hvilket må have været noget af en belastning, da et af numrene er på 58 sider). Modellering og klassifikation foreslås fortsat at være i fokus i det næste år, og der vil blive gjort bestræbelser for at få flere Lykeion interessenter til at udnytte den tværfaglige Lykeion platform til formidling af egne arbejder og referencer - ifølge 'Skitse til aktivitetsplan' som forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen. Workshops 1. Workshop om klassifikation d. 18. april Efter oplæg fra Paul Lindgreen var emnet 'Giv en livserfaringssyntese af et bestemt fagligt forhold ved klassifikation' til åben diskussion på baggrund af indlæggene - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 7 inden workshoppens afholdelse. Som et mere 'synspunktneutralt' input på workshoppen kom Anders Ekholm fra Lunds Universitet og gennemgik materiale i forbindelse med klassifikation og modellering i byggeriet ifølge international standardisering. 2. Workshop om klassifikation d. 30. september 2002 Udgangspunktet var Lise Borups gennemgang af indlægget/papiret 'Klassifikation af egenskaber' samt andres indlæg og kommentarer til dette - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 8 2

3 inden workshoppens afholdelse. Papiret er også publiceret på 3. Workshop om modellering d. 28. oktober 2002 Udgangspunktet var Søren Skogstad Nielsens gennemgang af 'OoASE metoden og dens idé baggrund' samt andres indlæg og kommentarer til dette - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 9 inden workshoppens afholdelse. 4. Workshop om modellering d. 12. februar 2003 Udgangspunktet er Tom Østerbys gennemgang af 'Object-Oriented Domain Modeling' samt andres indlæg og kommentarer til dette - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 10 inden workshoppens afholdelse. Lykeion Nyt Lykeion Nyt Nr. 7 - April 2002 (20 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om klassifikation d. 18. april. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 1 indlæg af Paul Lindgreen, 1 indlæg af Tom Østerby, 1 indlæg af Lise Borup og 6 indlæg inkl. notater af Bjørn Bindslev. Lykeion Nyt Nr. 8 - Sept 2002 (58 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om klassifikation d. 30. september. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 1 indlæg af Lise Borup, 2 indlæg af Anders Ekholm og 3 indlæg af Bjørn Bindslev. Lykeion Nyt Nr. 9 - Oktober 2002 (30 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om modellering d. 28. oktober. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 2 indlæg af Søren Skogstad Nielsen, 1 indlæg af Tom Østerby og 2 indlæg af Lise Borup. Lykeion Nyt Nr Februar 2003 (15 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om modellering d. 12. februar. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 1 indlæg af Tom Østerby, 1 indlæg af Søren Skogstad Nielsen, 1 indlæg af Frode Gilberg samt en litteraturliste om modellering i byggeriet af Jan Karlshøj. Fra efteråret 2002 har Lykeion Nyt fået ISSN nummer og afleveres løbende på Det Kongelige Bibliotek. Ordlisteprojektet - Lykeion Thesaurus Efter at en ansøgning i foråret 2002 blev indsendt af DANTERMcentret som den institutionelle ramme om projektet - fik projektet midt i september 2002 bevilget kr. fra Lillian og Dan Finks Fond c/o Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Revideret plan for projektets fase 1 blev fremlagt af Bodil Nistrup Madsen (leder af DANTERMcentret) på bestyrelsesmødet d. 20. januar Projektet realiseres i et samarbejde med Lise Borup. Lykeions hjemmeside - Hjemmesiden har været ude af drift eller ajourføring i hele det forløbne år. Denne tilstand vil blive forsøgt ændret i det kommende år. Andet Bodil Nistrup Madsen modtog i November 2002 Hedorf Fondens pris på kr. for sin indsats i erhvervssproglig forskning. Bodil Nistrup Madsen blev sidst i efteråret involveret i CEN/ISSS vedr. ecataloguing (ecat) - multilingual catalogue strategies for ecommerce and ebusiness, hvor Bodil skal være ansvarlig for det centrale delprojekt: Plans and concepts for standardization strategy. Nærmere kan ses på Lise Borup 3

4 Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet Jan Karlshøj, 26 jan Web links Modellering af bygninger International Alliance for Interoperability, Industry Foundation Classes, Architectures methodologies and Tools for computer integrated LArge Scale engineering (EP 7280), COmputer Models for the Building INdustry in Europe II, Modellering af stålkonstruktioner CIMSteel Integration Standard, Interessante links http//:cic.vtt.fi Publikationer ISO TC184 SC4, ISO 10303, Part 106: Integrated application resources: Building Construction Core Model. ISO/IEC, Geneva, Switzerland, 1997 (withdrawn) Augenbroe G.: COMBINE 2 Final Report, EU / CEC Joule Programme, Project JOU2- CT , TU Delft, Dubois, A.-M., Escudié, J.-C. and Laret, L.: COMBINE Integrated Data Model, Volume I - NIAM diagrams, Volume II - Dictionary, V.3.3, , CSTB, Sophia Antipolis, France, 1992 Gielingh W.: General AEC Reference Model, ISO TC 184/SC4/WG1 DOC N , Tolman, F., Bakkeren, W. and Bohms, M.: Atlas LSE Project type Model, ESPRIT Project 7280 ATLAS/WP1/Task 1500 Document D106-Ic, April Turner J.: Building Systems Model, ISO TC 184/SC4/WG1 Working paper, Jan Karlshøj, Principper og metoder for opstilling af datamodeller til byggetekniske anvendelser, Danmarks Tekniske Universitet, Afdelingen for Bærende Konstruktioner, Serie R, No. 315,

5 Proceshåndtering Objektorienteret byggeprojektering Tekst: Frode Gilberg, udviklingschef Ludoc A/S, Inden man bygger et hus, skal det beskrives. Beskrivelserne, inklusive tegningerne, definerer resultatet. Informationerne kommer på plads, og alle involverede parter har herefter noget at forholde sig til. Det vil naturligvis være muligt at bygge et hus uden beskrivelser - men vil sikkert ende i et kaos. Som softwareudvikler er det væsentligt for mig at have en god beskrivelse af det system, jeg skal udvikle en slags model som beskriver informationer og processer. Objektbegrebet Den objektorienterede metode, eller objektorienteret analyse og design (OOAD) og specielt UML metoden (unified modelling language), er blevet en industri-standard til kortlægning af systemer. UML består af fem forskellige metoder for at analysere og beskrive et system på en objektorienteret måde. Objekter er noget, som holder på informationer. De er informationsenheder med en selvstændig identitet, som kan have relationer til andre objekter. Sat lidt på spidsen er jeg som person et objekt. Jeg indeholder en række informationer. Jeg har et CPR nummer, et navn, en højde, en hårfarve. Jeg har relationer til andre objekter som slægtninge, venner og kolleger. Jeg har også relationer til andre objekttyper (klasser) - jeg ejer den PC, jeg sidder og arbejder på lige nu. Artiklen vil blive for lang med mange detaljer omkring UML og OOAD, men det vil være vigtigt at fortælle lidt om arbejdet omkring det at beskrive et system, at lave definitioner og strukturer, så man får en forståelse af, hvad det handler om at arbejde objektorienteret. Analyse Før man går igang med at analysere en branche eller et system, skal man definere den afgrænsning på de processer, der skal medtages som en del af systemets omfang. Er denne afgrænsning bestemt, kan man gå i gang med at beskrive processerne. Hvem udfører aktiviteterne og hvorledes? Dette skal kortlægges i samarbejde med dem, der har godt kendskab til det. Use-case metoden en del af UML er en analysemetode og er let tilgængeligt for dem, der ikke umiddelbart har kendskab til objektorienteret design. Er use-case modellen udført, kan man starte arbejdet med at komme frem til et design en model med definitioner, klassifikationer og objektmodeller. Charles von Linné, den svenske botaniker som levede på 1700-tallet, beskrives som den første som brugte en (moderne) metode til klassifikation. Han betragtede planterne som objekter, analyserede deres egenskaber, og lavede en struktur af klasser og gav disse klare definitioner. Klassifikationer Ganske som Linné betragtede planterne kan man betragte en use-case model og identificere objekterne og tilhørende informationer. Et klassifikationssystem genkendes ved, at man kan finde en generel klasse (definition) øverst i en struktur med underopdelinger i mere specifikke klasser. Niveauerne i en Eksempel på klassifikation med relationer sådan klassifikationsstruktur kaldes abstraktionsniveauer. Jo højere niveau, jo mere abstrakte (generelle) definitioner, jo lavere niveau jo mere konkret (specifikke). SfB bygningsdeltavlen er et tydeligt eksempel på et klassifikationssystem med flere abstraktionsniveauer. 5

6 (6.) El- og mekaniske anlæg (66) Transport anlæg (66)1 Elevatorer Sammenkoblingen mellem et niveau og et underniveau kaldes en nedarving. Man kan også sige, at den specifikke klasse har en relation til klasserne i niveauerne længere oppe i strukturen, forstået sådan at et objekt klassificeres som en elevator svarende til et transportanlæg. Alle har prøvet at lave et dokument med kapitler og underkapitler, eller en folderstruktur, hvori man ønsker at gemme dokumenter på en harddisk. Begge dele er resultatet af et klassifikationsarbejde. Definitioner For at kunne skabe en god klassifikation (et godt design), er det vigtigt at klassernes definitioner er klare og entydige. En arkitekt og en poet vil nok definere et hus på to vidt forskellige måder. Derfor skal definitionerne skabes på basis af en bestemt afgrænsning. Et el- og mekanisk anlæg har således en klar definition, der kan beskrive hvilke kriterier, der bør være tilstede, for at et objekt kan høre ind under denne klasse. Transport anlæg klassen nedarver og udvider denne definition, så kriterierne bliver yderligere specifikke, og kravene endnu højere. Sættes byggebranchen som afgrænsning, hvordan defineres så en bygningsdel? Der findes mange definitioner, men næppe nogen som dækker dette omfang. Mennesker har en evne til at tænke abstrakt. Derfor har det ikke været så væsentligt, hvorvidt man har haft en entydig definition, men det er krævet for at kunne udvikle IT-systemer, og specielt systemer som kan snakke sammen. Her er det vigtigt med definitioner, så alle i byggebranchen får en fælles forståelse for, hvad f.eks. en bygningsdel står for. Det gælder også for de andre klasser man kommer frem til. BPS og andre initiativer Den objektorienterede tanke er allerede kommet vidt i byggebranchen. I dag er den bredeste afgrænsning den, som defineres af BPS beskrivelsesværktøj. Her er et system, der arbejder med byggesagen som afgrænsning og her inkluderer alle informationer, som er vigtige for de processer, der hører ind under en byggesag. BPS struktur og vejledninger har stor lighed med en use-case model, der beskriver objekter og informationer, hvilket giver et godt udgangspunkt for et objektorienteret design. Der er også initiativer i gang for at kortlægge processer som f.eks. drift & vedligehold samt andre klassifikationer som benyttes i byggebranchen. Det digitale byggeri Her er tale om et initiativ, som beskriver behovet for at udvide analyse- og design- arbejdet, så man kommer frem til en model over alle processer, som hører ind under byggebranchen. Først og fremmest handler det om at skabe en fælles forståelse af logikken, men også at gøre det nemmere at udvikle software, specielt med tanke på udveksling af data. En eventuel model kunne udvikle sig til at blive branchens kravspecifikation til softwarehusene. Følger alle den samme model er der på en nem måde mulighed for at flytte data fra et system til et andet. Objektorienteret byggeprojektering handler om et tankesæt bygget op omkring entydige definitioner og en fælles forståelse alle ved, hvad en spade hedder. En anden fordel ved den objektorienteret arbejdsproces er, at informationerne får en naturlig afgrænsning i de objekter, de tilhører. Herved kan informationerne genbruges i andre sammenhænge. Objekterne fungerer som byggeklodser, der kan skiftes ud. Der kan laves relationer mellem dem via kobling på forskellige måder, hvorved der kan skabes en kompliceret og navigerbar informationsstruktur. Endelig handler OOAD om at anvende objekterne som byggeklodser, når der skal defineres og designes til dels komplekse arkitekturer. Metoden hører naturligt hjemme i byggebranchen? I løbet af året vil der komme flere artikler om objektorienteret byggeprojektering, hvilket også vil uddybe mere omkring teknikkerne i de nævnte OOAD og UML. Referencer til emner i denne artikel UML Unified modeling language BPS Det digitale byggeri 6

7 Et eksempel på behandling af begrebet tilgivelse. Søren Skogstad Nielsen Revisions Dato Revision Første version Flere forklaringer Denne artikel illustrerer at man kan anvende OoASE fremgangsmåden, - og værktøjet til andet end tekniske problemstillinger og få noget brugbart ud af det. Jeg vil i det følgende se på begrebet tilgivelse. OoASE trin 1 - Hvilke centrale Begreber har vi? Det første jeg gør er at indkredse området ved at definere nogle begreber i tekst. De er her: DenTilgivne.und Tilgivelse.und Tilgivelsesårsag.und Tilgiveren.und Der må også være en der bliver tilgivet Dette er den tilgivende handling Der må være en årsag til at der er grund til at tilgive Der må jo være en person der tilgiver Grunden til at jeg ved denne nedskrivning bruger postfixet und (undefined) til disse begreber er, at jeg ikke er helt klar over, hvad de er for nogle størrelser. Det beslutter jeg mig til nu: Det synes mig klart at den tilgivne og tilgiveren er personer det er altså objekter. Videre har vi en handling nemlig tilgivelsen, den må altså være en aktion. Hvad tilgivelsesårsagen egentlig er står mig ikke klart endnu. OoASE trin 2 Hvilke objekter gør hvad? Tilgivelsen oplever jeg naturligst vises ved, at tilgiveren beslutter at tilgive, det er altså en handling. Denne initieres inde i tilgiveren, så den hører til hos tilgiveren. Med denne klargørelse ser begrebssættet således ud: DenTilgivne.a Tilgivelse.act Tilgivelsesårsag.und Tilgiveren.a Der må også være en der bliver tilgivet Dette er den tilgivende handling Der må være en årsag til at der er grund til at tilgive Der må jo være en person der tilgiver Nu er det jo således, at tilgivelse ikke altid har virkning hos den tilgivne, og enkel psykologi fortæller, at det slet ikke er tilfældet, hvis han ikke kan acceptere at blive tilgivet. Der sker altså noget i den tilgivne som følge af tilgivelsen. Der er derfor brug for at have et sted at beskrive denne tilgivelses 7

8 virkning. Derfor opretter vi en aktion hos den tilgivne der hedder: modtag tilgivelse. Den er exporteret for ellers kan vi ikke påvirke ham. OoASE trin3 Hvad ved objekterne? For at Tilgiveren.a kan rette sin tilgivelse mod Den Tilgivne, så må han kende til vedkommende, have en reference til ham. Jeg erindrer mig nu tilgivelsessituationer jeg har oplevet og får den tanke, at tilgiveren nok tilgiver den tilgivne, fordi han har gjort noget overfor tilgiveren enten direkte eller indirekte. Som følge heraf vil der være sket noget inde i tilgiveren, som bevirker at han evt. senere vil tilgive. Der kan også være oparbejdet en spændingstilstand i den tilgivne som følge af dennes uoverlagte handling, som nu bevirker at han fortryder. Ved tilgivelsen opløses denne spændingstilstand. Tilgivelsesårsag har jeg hermed fået lidt mere styr på, det ser ud som tilgivelsesårsagen (den onde handling) har resulteret i denne spænding inde i tilgiveren, det vender vi tilbage til i Trin 4. Jeg kalder tilgiverens attribut spænding, Og den tilgivnes attribut kalder for ubehag. Lad os herefter kigge på disse to objekter, det kan vi afbilde grafisk, se figur1 DenTilgivne.a Ubehag{aToken} Tilgiveren.a Spænding{aToken} MinTilgivene{#DenTilgivne} base.s Class: base.s [ ReferenceDiagram ] ModelName:Tilgivelse. Author: ssn. Date: ( :33:47)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :Scope:(Global[OMT]+Att+Inh+LocAtt) 8

9 Figur1 Tilgivelsesreferencer Vi ser her de to attributter Spænding og Ubehag, linien mellem klasserne fortæller, at Tilgiveren har en reference til den Tilgivne, som han internt kalder for MinTilgivne, når han tænker på ham. <> fortæller at han kun kender til én MinTilgivne. OoASE trin 4 Hvad foregår under tilgivelsen? ModtagTilgivelse.act aktiveres på grund af tilgiverens handling, altså fra Tilgivelse.act! Det kan vi også tegne se figur 2. DenTilgivne.a ModtagTilgivelse Tilgiveren.a Tilgivelse.TransSt $FarClasses$ Class: base.s [ ActionDiagram ] ModelName:Tilgivelse. Author: ssn. Date: ( :46:49)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :(Global+ActionNames+InternalActions) Figur 2 Tilgivelseshandlinger base.s Tilgivelsesårsags begrebet har vi stadig ikke fået ordentligt kortlagt. Årsagen til tilgivelsen ligger tidsmæssigt længere tilbage. Jeg forestiller mig at Tilgiveren har fået en oplevelse pga. en handling den tilgivne tidligere har udført. Vi kalder denne handling for en Uretmæssig handling, denne vækker noget i Tilgiveren som giver ham en spænding. Se figur 3. 9

10 DenTilgivne.a ModtagTilgivelse UretsmæssigHandling.TransSt. Tilgiveren.a Oplevelse Tilgivelse.TransSt $FarClasses$ Class: base.s [ ActionDiagram ] ModelName:Tilgivelse. Author: ssn. Date: ( :06:52)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :(Global+ActionNames+InternalActions) Figur 3 Tilgivelsens årsag. base.s Dagligdagens situationer er komplekse, lad os udvide med følgende problematik. Tilgiveren observerer en situation, hvor en handling af den tilgivne rettes mod en tredje person Offeret. Dette får Tilgiveren til at udføre nogle etiske overvejelser, som bevirker at han trøster offeret og tilgiver den tilgivne. Hvorledes modelleres disse årsagskæder og hvilke nye begreber skal til for at beskrive deres reaktioner? Modelleringen sker ved hjælp af aktionssekvenser, som binder handlingerne sammen i årsags virkningskæder. Dette illustrerer vi ved aktionssekvensen for aktionen: Tilgivelse: <Observation; EtiskOvervejelse; ModtagTilgivelse?; Trøst> Som læses: først observeres, dernæst gennemføres en etiskovervejelse, denne kan føre til at Tilgiveren beslutter sig for at bede den tilgivne om at modtagetilgivelse, derfor spørgsmålstegnet Endeligt vil offeret altid modtage trøst. Resultatet af hele modelleringen vises grafisk i figur 4. Her ser vi Tilgiverens observationer af offer og den tilgivne, vi kan ikke direkte se hans etiske overvejelser, som danner grundlag for, om han vælger at tilgive eller ikke. Nedenfor har jeg tilføjet resultatet af en simulering ved 10

11 hjælp af OoASE værktøjet. Denne simulering er en udmærket afprøvning af om de begreber, der er opstillet til at beskrive tilgivelses handlingen spiller sammen. OoASE model :KomplexTilgivelse < 1 > {OoASE22}( :00:41) OOAD of:komplextilgivelse By:ssn ( :53:13) Simulation track Report: Starter:Tilgivelse/.Tra Dette er den tilgivende handling 1 Tilgiveren.Tilgivelse >> Tilgiveren.Observation Beskriver tilgiverens observationer af den tilgivne og offeret 1.1 Tilgiveren.Observation >> DenTilgivne.AflæsDenTilgivne Aflæser den tilgivnes grunde og drivkræfter 1.2 Tilgiveren.Observation >> Offeret.AflæsOfferet Denne handling aflæser offerets grad af spænding som følge af en uretsmæssig handling 2 Tilgiveren.Tilgivelse >> Tilgiveren.EtiskOvervejelse Beskriver Tilgiverens etiske overvejelser som leder ham til at foretage en tilgivelse eller ikke. 3 Tilgiveren.Tilgivelse >> DenTilgivne.ModtagTilgivelse Beskriver hvad der sker når tilgivelsen modtages i den tilgivne. Hans grad af ubehag sænkes. 4 Tilgiveren.Tilgivelse >> Offeret.Trøst Bskriver offerets mulighed for at modtage trøst som nedsætter offerets spænding Og i fig 4 ses et Objekt interaktions diagram der viser de ydre handlinger og deres genstande. Dette diagram afledes direkte af ovenstående simulering. Tilgiveren.a AflæsDenTilgivne ModtagTilgivelse DenTilgivne.a AflæsOfferet Trøst Offeret.s Tilgiveren DenTilgivne Offeret Model: KomplexTilgivelse [ Object Interaction Diagram ]. Author: ssn. Date: ( :07:04) ToolVersion: V ActionSpacing:max ActionFont{Arial Narrow. 16} Action names shown. ClassSpacing:max ClassFont{Arial Narrow. 16} (Names truncated) 11

12 Fig 4 Et eksempel på en tilgivelses handling modellen giver mulighed for. I Figur 5 vises grafisk hvilket samspil mellem objekternes handlinger der er mulige, samt hvilken indre handlinger i form af overvejelses aktioner, der findes i objekterne. Endeligt bør vi også indse at tilgiveren i denne model er den aktive, idet det er ham der iagttager. Dette kræver at han kender til offeret, ellers kan det ikke være genstand for en iagttagelse. DenTilgivne.a ModtagTilgivelse UretsmæssigHandling.TransSt. AflæsDenTilgivne Tilgiveren.a EtiskOvervejelse.Private Observation.Private Tilgivelse.TransSt Offeret.s Oplevelse Trøst AflæsOfferet $FarClasses$ Class: base.s [ ActionDiagram ] ModelName:KomplexTilgivelse. Author: ssn. Date: ( :52:56)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :(Global+ActionNames+InternalActions) Figur 5 Aktionsdiagrammet viser hvorledes objekterne kan påvirke hinanden. base.s 12

13 Offeret.s Spænding{aToken} DenTilgivne.a Ubehag{aToken} offeret{#offeret} Tilgiveren.a Spænding{aToken} MinTilgivene{#DenTilgivne} base.s Class: base.s [ ReferenceDiagram ] ModelName:KomplexTilgivelse. Author: ssn. Date: ( :20:37)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :Scope:(Global[OMT]+Att+Inh+LocAtt) Figur 6 Referencediagrammet viser objekternes tilstandsinformation og deres viden om hinanden. Resume: Hermed slutter denne lille øvelse i Formel etik. Vi har vist at man ved OoASE fremgangsmåden kan kortlægge hvorledes rent humanistiske begreber spiller sammen. Vi er langtfra færdige bl.a. mangler en beskrivelse af de informationer der overføres mellem deltagerne. I øvrigt rejser analysen flere etiske spørgsmål, som også er behandlet i litteraturen. Bl. a. om en sådan tilgivelse pr. stedfortræder er rimelig i vor kulturkreds den praktiseres bl. a. ved skriftemål. En direkte tilgivelse fra offeret til den tilgivende nok er mere korrekt set fra den skandinaviske opfattelse. SSN 13

14 Ž Ž Ž b "!#$! % 23 54, & ')(+*, -. (0/"'"'1/ ( XFU_G3`7P6S,a OcXTdeX0f [<` 2)g h) ij lkfm -Hn7o7pq 1l H! %$ " F " " (27 ) Jr s-t0 % " u #kfvs! h)3 ) 7 " w68h7 x y) -. %{zc" 6< ". ) 7 " s78h7 (<}Th r~n_ " r8"! _-. {7h-Hn7+ c! ƒ H %m 7o!8 D m ) v "! %"8"( ˆ" 18DŠ )" z)! " m-. N )m " % %i " T 7! %"8 Œ " e 1 z 7 z18 7 "!J78H7 ( " gj c _zc 7 " J,kT "! L(<, H! %e sz 7 7F" N % " $" )ˆ8H! )% " )! ( Ž -7 "o z " " ($2g) z) wo z 77B ˆ " kf) vlr l-t h "!T! " % h"% ) " "!š Š~xˆ 7!+! " % h"%! %" ƒ _ sƒ H % % z "! 68H s-t "! (>2)e v i h 7w F,œ pr*{ žœ<(, " " g! %sr -.{ 7 ˆ" N ƒkf! % w z) 7 1v " z 7 7( " $ H!# -.F)j " 7 Ÿ H kfz. N kfvˆ ƒ8g! h 8 " ƒ6v y{ " (, " " g! %s F $ z. 6v" 1z"{ " 18i"o ž! "_7 " š kt" w p %" %~)" $F F 1 "!#! 1 N ƒkf! )% opq-c"ˆ68 6 ( h 7 kf!!) Hh)+ " 7 "! H! ~ kf) F! 10 )!" -.i z N zh) l -N8 t 7 1 N ) 7 ( 2) )! r8-. z) 7 1 i% "zr"!> Q,o Hh"! hv c " c" 78zt z!_r" $h 6v" ˆ " i )!< 7 1 "!Jzc" 6F " yš Š(, " " H!! )% " -. ˆ-N8 " -Nn76p 7 N "z)z 1v (,ˆœ ) "!! 8Bh -Hn7o7pq 1Y" "!8H(ªq c"i! 1i 6 7h6p % -Hn77pq 1ˆ7 " š kž "~Q-h 7 { " x! 1F! "{! "7~. 7! ) z H" z"v "% r" -."z)z! D 6 h) % " " D )! ( 2)! " % h"% _*{ žœ zc" 7ž " y,ˆœ«r" -.,h7 ž z N z!o Hp j T"-. h)f)w) ( " " g! š $ N " 1! %"8i ˆ N ƒkf! % w-c"7"( 2)_ 1! %"8 T_-c"v N-. _ " J,_) H! ( 2_ 1 "! %"8 7zt p <F " z)hc! u ".F " _70 " L z)< jf z. >s) ( < 7 z. 7, r8$-.s ) o g )z ({2 z 7 zt 7 {zc" 6F " y{ " y )z ( 2)< Q z)< " " N! "%"8jx6 h)h) -18s L N H t 7! p 7 z)(3270 7! " z " e-.> { N % )! u J z. "! ur " Q o~

15 Ž z" 76pqkF!s! )z," )«s 7! " z(e z. "! u " «-t h) p{ " s sh! pq ) " c"! ~#i! 7 j z N L 1 H ok±z. Ns " F) "-Hn7o -._z. "! u ( q ct) j!hxz18hr"! z ) c)~ zc"ž sh6 -.ž w0 H! ( " 18«H w " ž7zc" ƒ8 "zz.r" ( Ž!8ˆhm7zc" {% % z "! 7zc""~cc"-) %z. 1ž i_7h 7 ²_ " 3r 7$" )$ r8h-t,) %"N(0 zc!t! op 1 r8g-.{zt 1~)! )~)h 6 $ "! h) ( Ž Nh s-. F " y! 7 z xzc 77p kf!{" i, 8Hz.{r" $-t{ 1 h)$ z "!! 1( " kfg)8h ) cjkf!!q 7h!T ie H!QkF z. "!t! p 1(<2_! 1T ƒ8 7z 7 1 Fzt 1ž g 1 7 "!( 2 z. Ne r8«-t "h) "- "! h) ²"! j" )! v _ j 7! " " («! ", 7zc""~+ˆ Nh s-. s F! 7 zer" l-.g 7 hob-.op k0 D k0 zt "!ž! 1" B-. k0 z. "!ž -Hn7" " " H! %s! N( " 18 1 "! % "!! ci " " ", 7" _ " + " z)( 2) F "{ 1! %"8r"7 h) 77" ( *, 1 "! % > r8-t 1 w) % pq! o!c " N! "% <" " ) 1 "! p %" ( Ž % p! "! 1! %8sc"<% "!Q )z < ~ z) " % "!! g " _z) " cm )k0! ( Ž " 1! %8 op 6 7 7v! h-hn7 " )( ³x )" z! _ " + 1! _ z 1 % 1 "! p %" žkf!!t-t_ 7r"! " %skf )! 0 1! %"8 % %( Ž zz! r " " 7r", 1! %! "e 7! %"8 ~. ch!! " )% hc"% ez HRp %~7 " š kt" { )% 7 % " $ N ƒkf! % {-c"7ˆ68h7 ( 2)w h 7{kF!!t! h)_! oh 7~.7!! TŠ )," ) c c! z Œn7(

Valg af datamodel. Prototypen på DIS

Valg af datamodel. Prototypen på DIS Integreret bygningsprojektering med edb Af Karl Grau, Statens Byggeforskningsinstitut Statens Byggeforskningsinstitut har udviklet prototypen på et integreret edb-system til energi- og indeklimaberegninger.

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ANKERET

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ANKERET Matr.nr.: 1vs, 1za, 1zb, 1zc, 1zd, 1ze, 1zf, 1zg, 1zh, 1zi, 1zk, 1zl, 1zm, 1zn, 1zo, 1zp, 1zq, 1zr, 1zs, 1zt, 1zu, 1zv, 1zx, 1zy, 1zz, 1zæ, 1zø, 1æa, 1æb, 1æc, 1æd, 1æe, 1æf, 1æg, 1æh, 1æi 1æk, 1æl og

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen Steen Valentin

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems AECOsim Building Designer V8i Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems Architecture Engineering Construction Operation Simulation 2 WWW.BENTLEY.COM AECOsim Building Designer Hvad er AECOsim Building Designer?

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

NTItools 2012. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk

NTItools 2012. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk NTItools 2012 Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk 3 forskellige fagpakker NTItools Arkitekt 2012 NTItools Konstruktion 2012 NTItools Installation

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering 1 MITSUBISHI PLC programmerings software Ved systemtekniker Helge Gulstad Tlf. Direkte: 46 74 01 61 Mob: 21 19 25 64 Mail: hgd@beijer.dk 2

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere