LYKEION nyt 10 ISSN: Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4. Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYKEION nyt 10 ISSN: 1602-9259. Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4. Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6"

Transkript

1 ISSN: LYKEION nyt 10 Dette nummer af Lykeion nyt indeholder især materiale fremsendt med tanke på Lykeions generalforsamling og workshop d. 12 februar 2003 INDHOLD side Formandens beretning for Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4 Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6 Søren Skogstad Nielsen Tilgivelse, - en øvelse i formel etik 7-13 Tom Østerby Object Oriented Domain Modeling Redaktion: Mogens Ehrich, 6. februar

2 LYKEION lb/ Ordinær generalforsamling onsdag d. 12. februar 2003 kl Institut for Datalingvistik, Bernhard Bangs Alle 17 B, Frederiksberg Lokale sal Formandens beretning for året Bestyrelsen: I perioden siden sidste generalforsamling d. 28. februar 2002 har foreningens bestyrelse afholdt 7 bestyrelsesmøder, alle på Handelshøjskolen i København, Institut for Datalingvistik. Bestyrelsen har i året bestået af: Peter Hauch Mogens Ehrich Lise Borup - kasserer Paul Lindgreen Bodil Nistrup Madsen Jørgen Rubek Hansen Tom Østerby René Dybkær - suppleant Frank Vernon Jørgensen - suppleant Bestyrelsesmedlemmerne Paul Lindgreen og Jørgen Rubek Hansen trådte ud af bestyrelsen i efteråret Bjørn Bindslev har som ordinært medlem fungeret som redaktør af Lykeion Nyt men frasagde sig opgaven i efteråret 2002 pga helbredsproblemer Formandskabet er året igennem gået på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. På sidste bestyrelsesmøde d. 20. januar 2003 blev Lise Borup konstitueret som formand til og med generalforsamlingen d. 12. februar. Bestyrelsen har i det forløbne år fokuseret på workshops om klassifikation og modellering, hvor der forud for de afholdte workshops er udsendt elektroniske numre af Lykeion Nyt med indlæg, kommentarer mv til alle Lykeion interessenterne, som så selv har måttet udprinte numrene (hvilket må have været noget af en belastning, da et af numrene er på 58 sider). Modellering og klassifikation foreslås fortsat at være i fokus i det næste år, og der vil blive gjort bestræbelser for at få flere Lykeion interessenter til at udnytte den tværfaglige Lykeion platform til formidling af egne arbejder og referencer - ifølge 'Skitse til aktivitetsplan' som forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen. Workshops 1. Workshop om klassifikation d. 18. april Efter oplæg fra Paul Lindgreen var emnet 'Giv en livserfaringssyntese af et bestemt fagligt forhold ved klassifikation' til åben diskussion på baggrund af indlæggene - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 7 inden workshoppens afholdelse. Som et mere 'synspunktneutralt' input på workshoppen kom Anders Ekholm fra Lunds Universitet og gennemgik materiale i forbindelse med klassifikation og modellering i byggeriet ifølge international standardisering. 2. Workshop om klassifikation d. 30. september 2002 Udgangspunktet var Lise Borups gennemgang af indlægget/papiret 'Klassifikation af egenskaber' samt andres indlæg og kommentarer til dette - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 8 2

3 inden workshoppens afholdelse. Papiret er også publiceret på 3. Workshop om modellering d. 28. oktober 2002 Udgangspunktet var Søren Skogstad Nielsens gennemgang af 'OoASE metoden og dens idé baggrund' samt andres indlæg og kommentarer til dette - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 9 inden workshoppens afholdelse. 4. Workshop om modellering d. 12. februar 2003 Udgangspunktet er Tom Østerbys gennemgang af 'Object-Oriented Domain Modeling' samt andres indlæg og kommentarer til dette - udsendt til alle Lykeion interessenter i Lykeion Nyt Nr. 10 inden workshoppens afholdelse. Lykeion Nyt Lykeion Nyt Nr. 7 - April 2002 (20 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om klassifikation d. 18. april. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 1 indlæg af Paul Lindgreen, 1 indlæg af Tom Østerby, 1 indlæg af Lise Borup og 6 indlæg inkl. notater af Bjørn Bindslev. Lykeion Nyt Nr. 8 - Sept 2002 (58 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om klassifikation d. 30. september. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 1 indlæg af Lise Borup, 2 indlæg af Anders Ekholm og 3 indlæg af Bjørn Bindslev. Lykeion Nyt Nr. 9 - Oktober 2002 (30 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om modellering d. 28. oktober. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 2 indlæg af Søren Skogstad Nielsen, 1 indlæg af Tom Østerby og 2 indlæg af Lise Borup. Lykeion Nyt Nr Februar 2003 (15 sider) - udsendt i forbindelse med workshop om modellering d. 12. februar. Bladets indholdsfortegnelse omfatter 1 indlæg af Tom Østerby, 1 indlæg af Søren Skogstad Nielsen, 1 indlæg af Frode Gilberg samt en litteraturliste om modellering i byggeriet af Jan Karlshøj. Fra efteråret 2002 har Lykeion Nyt fået ISSN nummer og afleveres løbende på Det Kongelige Bibliotek. Ordlisteprojektet - Lykeion Thesaurus Efter at en ansøgning i foråret 2002 blev indsendt af DANTERMcentret som den institutionelle ramme om projektet - fik projektet midt i september 2002 bevilget kr. fra Lillian og Dan Finks Fond c/o Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Revideret plan for projektets fase 1 blev fremlagt af Bodil Nistrup Madsen (leder af DANTERMcentret) på bestyrelsesmødet d. 20. januar Projektet realiseres i et samarbejde med Lise Borup. Lykeions hjemmeside - Hjemmesiden har været ude af drift eller ajourføring i hele det forløbne år. Denne tilstand vil blive forsøgt ændret i det kommende år. Andet Bodil Nistrup Madsen modtog i November 2002 Hedorf Fondens pris på kr. for sin indsats i erhvervssproglig forskning. Bodil Nistrup Madsen blev sidst i efteråret involveret i CEN/ISSS vedr. ecataloguing (ecat) - multilingual catalogue strategies for ecommerce and ebusiness, hvor Bodil skal være ansvarlig for det centrale delprojekt: Plans and concepts for standardization strategy. Nærmere kan ses på Lise Borup 3

4 Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet Jan Karlshøj, 26 jan Web links Modellering af bygninger International Alliance for Interoperability, Industry Foundation Classes, Architectures methodologies and Tools for computer integrated LArge Scale engineering (EP 7280), COmputer Models for the Building INdustry in Europe II, Modellering af stålkonstruktioner CIMSteel Integration Standard, Interessante links http//:cic.vtt.fi Publikationer ISO TC184 SC4, ISO 10303, Part 106: Integrated application resources: Building Construction Core Model. ISO/IEC, Geneva, Switzerland, 1997 (withdrawn) Augenbroe G.: COMBINE 2 Final Report, EU / CEC Joule Programme, Project JOU2- CT , TU Delft, Dubois, A.-M., Escudié, J.-C. and Laret, L.: COMBINE Integrated Data Model, Volume I - NIAM diagrams, Volume II - Dictionary, V.3.3, , CSTB, Sophia Antipolis, France, 1992 Gielingh W.: General AEC Reference Model, ISO TC 184/SC4/WG1 DOC N , Tolman, F., Bakkeren, W. and Bohms, M.: Atlas LSE Project type Model, ESPRIT Project 7280 ATLAS/WP1/Task 1500 Document D106-Ic, April Turner J.: Building Systems Model, ISO TC 184/SC4/WG1 Working paper, Jan Karlshøj, Principper og metoder for opstilling af datamodeller til byggetekniske anvendelser, Danmarks Tekniske Universitet, Afdelingen for Bærende Konstruktioner, Serie R, No. 315,

5 Proceshåndtering Objektorienteret byggeprojektering Tekst: Frode Gilberg, udviklingschef Ludoc A/S, Inden man bygger et hus, skal det beskrives. Beskrivelserne, inklusive tegningerne, definerer resultatet. Informationerne kommer på plads, og alle involverede parter har herefter noget at forholde sig til. Det vil naturligvis være muligt at bygge et hus uden beskrivelser - men vil sikkert ende i et kaos. Som softwareudvikler er det væsentligt for mig at have en god beskrivelse af det system, jeg skal udvikle en slags model som beskriver informationer og processer. Objektbegrebet Den objektorienterede metode, eller objektorienteret analyse og design (OOAD) og specielt UML metoden (unified modelling language), er blevet en industri-standard til kortlægning af systemer. UML består af fem forskellige metoder for at analysere og beskrive et system på en objektorienteret måde. Objekter er noget, som holder på informationer. De er informationsenheder med en selvstændig identitet, som kan have relationer til andre objekter. Sat lidt på spidsen er jeg som person et objekt. Jeg indeholder en række informationer. Jeg har et CPR nummer, et navn, en højde, en hårfarve. Jeg har relationer til andre objekter som slægtninge, venner og kolleger. Jeg har også relationer til andre objekttyper (klasser) - jeg ejer den PC, jeg sidder og arbejder på lige nu. Artiklen vil blive for lang med mange detaljer omkring UML og OOAD, men det vil være vigtigt at fortælle lidt om arbejdet omkring det at beskrive et system, at lave definitioner og strukturer, så man får en forståelse af, hvad det handler om at arbejde objektorienteret. Analyse Før man går igang med at analysere en branche eller et system, skal man definere den afgrænsning på de processer, der skal medtages som en del af systemets omfang. Er denne afgrænsning bestemt, kan man gå i gang med at beskrive processerne. Hvem udfører aktiviteterne og hvorledes? Dette skal kortlægges i samarbejde med dem, der har godt kendskab til det. Use-case metoden en del af UML er en analysemetode og er let tilgængeligt for dem, der ikke umiddelbart har kendskab til objektorienteret design. Er use-case modellen udført, kan man starte arbejdet med at komme frem til et design en model med definitioner, klassifikationer og objektmodeller. Charles von Linné, den svenske botaniker som levede på 1700-tallet, beskrives som den første som brugte en (moderne) metode til klassifikation. Han betragtede planterne som objekter, analyserede deres egenskaber, og lavede en struktur af klasser og gav disse klare definitioner. Klassifikationer Ganske som Linné betragtede planterne kan man betragte en use-case model og identificere objekterne og tilhørende informationer. Et klassifikationssystem genkendes ved, at man kan finde en generel klasse (definition) øverst i en struktur med underopdelinger i mere specifikke klasser. Niveauerne i en Eksempel på klassifikation med relationer sådan klassifikationsstruktur kaldes abstraktionsniveauer. Jo højere niveau, jo mere abstrakte (generelle) definitioner, jo lavere niveau jo mere konkret (specifikke). SfB bygningsdeltavlen er et tydeligt eksempel på et klassifikationssystem med flere abstraktionsniveauer. 5

6 (6.) El- og mekaniske anlæg (66) Transport anlæg (66)1 Elevatorer Sammenkoblingen mellem et niveau og et underniveau kaldes en nedarving. Man kan også sige, at den specifikke klasse har en relation til klasserne i niveauerne længere oppe i strukturen, forstået sådan at et objekt klassificeres som en elevator svarende til et transportanlæg. Alle har prøvet at lave et dokument med kapitler og underkapitler, eller en folderstruktur, hvori man ønsker at gemme dokumenter på en harddisk. Begge dele er resultatet af et klassifikationsarbejde. Definitioner For at kunne skabe en god klassifikation (et godt design), er det vigtigt at klassernes definitioner er klare og entydige. En arkitekt og en poet vil nok definere et hus på to vidt forskellige måder. Derfor skal definitionerne skabes på basis af en bestemt afgrænsning. Et el- og mekanisk anlæg har således en klar definition, der kan beskrive hvilke kriterier, der bør være tilstede, for at et objekt kan høre ind under denne klasse. Transport anlæg klassen nedarver og udvider denne definition, så kriterierne bliver yderligere specifikke, og kravene endnu højere. Sættes byggebranchen som afgrænsning, hvordan defineres så en bygningsdel? Der findes mange definitioner, men næppe nogen som dækker dette omfang. Mennesker har en evne til at tænke abstrakt. Derfor har det ikke været så væsentligt, hvorvidt man har haft en entydig definition, men det er krævet for at kunne udvikle IT-systemer, og specielt systemer som kan snakke sammen. Her er det vigtigt med definitioner, så alle i byggebranchen får en fælles forståelse for, hvad f.eks. en bygningsdel står for. Det gælder også for de andre klasser man kommer frem til. BPS og andre initiativer Den objektorienterede tanke er allerede kommet vidt i byggebranchen. I dag er den bredeste afgrænsning den, som defineres af BPS beskrivelsesværktøj. Her er et system, der arbejder med byggesagen som afgrænsning og her inkluderer alle informationer, som er vigtige for de processer, der hører ind under en byggesag. BPS struktur og vejledninger har stor lighed med en use-case model, der beskriver objekter og informationer, hvilket giver et godt udgangspunkt for et objektorienteret design. Der er også initiativer i gang for at kortlægge processer som f.eks. drift & vedligehold samt andre klassifikationer som benyttes i byggebranchen. Det digitale byggeri Her er tale om et initiativ, som beskriver behovet for at udvide analyse- og design- arbejdet, så man kommer frem til en model over alle processer, som hører ind under byggebranchen. Først og fremmest handler det om at skabe en fælles forståelse af logikken, men også at gøre det nemmere at udvikle software, specielt med tanke på udveksling af data. En eventuel model kunne udvikle sig til at blive branchens kravspecifikation til softwarehusene. Følger alle den samme model er der på en nem måde mulighed for at flytte data fra et system til et andet. Objektorienteret byggeprojektering handler om et tankesæt bygget op omkring entydige definitioner og en fælles forståelse alle ved, hvad en spade hedder. En anden fordel ved den objektorienteret arbejdsproces er, at informationerne får en naturlig afgrænsning i de objekter, de tilhører. Herved kan informationerne genbruges i andre sammenhænge. Objekterne fungerer som byggeklodser, der kan skiftes ud. Der kan laves relationer mellem dem via kobling på forskellige måder, hvorved der kan skabes en kompliceret og navigerbar informationsstruktur. Endelig handler OOAD om at anvende objekterne som byggeklodser, når der skal defineres og designes til dels komplekse arkitekturer. Metoden hører naturligt hjemme i byggebranchen? I løbet af året vil der komme flere artikler om objektorienteret byggeprojektering, hvilket også vil uddybe mere omkring teknikkerne i de nævnte OOAD og UML. Referencer til emner i denne artikel UML Unified modeling language BPS Det digitale byggeri 6

7 Et eksempel på behandling af begrebet tilgivelse. Søren Skogstad Nielsen Revisions Dato Revision Første version Flere forklaringer Denne artikel illustrerer at man kan anvende OoASE fremgangsmåden, - og værktøjet til andet end tekniske problemstillinger og få noget brugbart ud af det. Jeg vil i det følgende se på begrebet tilgivelse. OoASE trin 1 - Hvilke centrale Begreber har vi? Det første jeg gør er at indkredse området ved at definere nogle begreber i tekst. De er her: DenTilgivne.und Tilgivelse.und Tilgivelsesårsag.und Tilgiveren.und Der må også være en der bliver tilgivet Dette er den tilgivende handling Der må være en årsag til at der er grund til at tilgive Der må jo være en person der tilgiver Grunden til at jeg ved denne nedskrivning bruger postfixet und (undefined) til disse begreber er, at jeg ikke er helt klar over, hvad de er for nogle størrelser. Det beslutter jeg mig til nu: Det synes mig klart at den tilgivne og tilgiveren er personer det er altså objekter. Videre har vi en handling nemlig tilgivelsen, den må altså være en aktion. Hvad tilgivelsesårsagen egentlig er står mig ikke klart endnu. OoASE trin 2 Hvilke objekter gør hvad? Tilgivelsen oplever jeg naturligst vises ved, at tilgiveren beslutter at tilgive, det er altså en handling. Denne initieres inde i tilgiveren, så den hører til hos tilgiveren. Med denne klargørelse ser begrebssættet således ud: DenTilgivne.a Tilgivelse.act Tilgivelsesårsag.und Tilgiveren.a Der må også være en der bliver tilgivet Dette er den tilgivende handling Der må være en årsag til at der er grund til at tilgive Der må jo være en person der tilgiver Nu er det jo således, at tilgivelse ikke altid har virkning hos den tilgivne, og enkel psykologi fortæller, at det slet ikke er tilfældet, hvis han ikke kan acceptere at blive tilgivet. Der sker altså noget i den tilgivne som følge af tilgivelsen. Der er derfor brug for at have et sted at beskrive denne tilgivelses 7

8 virkning. Derfor opretter vi en aktion hos den tilgivne der hedder: modtag tilgivelse. Den er exporteret for ellers kan vi ikke påvirke ham. OoASE trin3 Hvad ved objekterne? For at Tilgiveren.a kan rette sin tilgivelse mod Den Tilgivne, så må han kende til vedkommende, have en reference til ham. Jeg erindrer mig nu tilgivelsessituationer jeg har oplevet og får den tanke, at tilgiveren nok tilgiver den tilgivne, fordi han har gjort noget overfor tilgiveren enten direkte eller indirekte. Som følge heraf vil der være sket noget inde i tilgiveren, som bevirker at han evt. senere vil tilgive. Der kan også være oparbejdet en spændingstilstand i den tilgivne som følge af dennes uoverlagte handling, som nu bevirker at han fortryder. Ved tilgivelsen opløses denne spændingstilstand. Tilgivelsesårsag har jeg hermed fået lidt mere styr på, det ser ud som tilgivelsesårsagen (den onde handling) har resulteret i denne spænding inde i tilgiveren, det vender vi tilbage til i Trin 4. Jeg kalder tilgiverens attribut spænding, Og den tilgivnes attribut kalder for ubehag. Lad os herefter kigge på disse to objekter, det kan vi afbilde grafisk, se figur1 DenTilgivne.a Ubehag{aToken} Tilgiveren.a Spænding{aToken} MinTilgivene{#DenTilgivne} base.s Class: base.s [ ReferenceDiagram ] ModelName:Tilgivelse. Author: ssn. Date: ( :33:47)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :Scope:(Global[OMT]+Att+Inh+LocAtt) 8

9 Figur1 Tilgivelsesreferencer Vi ser her de to attributter Spænding og Ubehag, linien mellem klasserne fortæller, at Tilgiveren har en reference til den Tilgivne, som han internt kalder for MinTilgivne, når han tænker på ham. <> fortæller at han kun kender til én MinTilgivne. OoASE trin 4 Hvad foregår under tilgivelsen? ModtagTilgivelse.act aktiveres på grund af tilgiverens handling, altså fra Tilgivelse.act! Det kan vi også tegne se figur 2. DenTilgivne.a ModtagTilgivelse Tilgiveren.a Tilgivelse.TransSt $FarClasses$ Class: base.s [ ActionDiagram ] ModelName:Tilgivelse. Author: ssn. Date: ( :46:49)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :(Global+ActionNames+InternalActions) Figur 2 Tilgivelseshandlinger base.s Tilgivelsesårsags begrebet har vi stadig ikke fået ordentligt kortlagt. Årsagen til tilgivelsen ligger tidsmæssigt længere tilbage. Jeg forestiller mig at Tilgiveren har fået en oplevelse pga. en handling den tilgivne tidligere har udført. Vi kalder denne handling for en Uretmæssig handling, denne vækker noget i Tilgiveren som giver ham en spænding. Se figur 3. 9

10 DenTilgivne.a ModtagTilgivelse UretsmæssigHandling.TransSt. Tilgiveren.a Oplevelse Tilgivelse.TransSt $FarClasses$ Class: base.s [ ActionDiagram ] ModelName:Tilgivelse. Author: ssn. Date: ( :06:52)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :(Global+ActionNames+InternalActions) Figur 3 Tilgivelsens årsag. base.s Dagligdagens situationer er komplekse, lad os udvide med følgende problematik. Tilgiveren observerer en situation, hvor en handling af den tilgivne rettes mod en tredje person Offeret. Dette får Tilgiveren til at udføre nogle etiske overvejelser, som bevirker at han trøster offeret og tilgiver den tilgivne. Hvorledes modelleres disse årsagskæder og hvilke nye begreber skal til for at beskrive deres reaktioner? Modelleringen sker ved hjælp af aktionssekvenser, som binder handlingerne sammen i årsags virkningskæder. Dette illustrerer vi ved aktionssekvensen for aktionen: Tilgivelse: <Observation; EtiskOvervejelse; ModtagTilgivelse?; Trøst> Som læses: først observeres, dernæst gennemføres en etiskovervejelse, denne kan føre til at Tilgiveren beslutter sig for at bede den tilgivne om at modtagetilgivelse, derfor spørgsmålstegnet Endeligt vil offeret altid modtage trøst. Resultatet af hele modelleringen vises grafisk i figur 4. Her ser vi Tilgiverens observationer af offer og den tilgivne, vi kan ikke direkte se hans etiske overvejelser, som danner grundlag for, om han vælger at tilgive eller ikke. Nedenfor har jeg tilføjet resultatet af en simulering ved 10

11 hjælp af OoASE værktøjet. Denne simulering er en udmærket afprøvning af om de begreber, der er opstillet til at beskrive tilgivelses handlingen spiller sammen. OoASE model :KomplexTilgivelse < 1 > {OoASE22}( :00:41) OOAD of:komplextilgivelse By:ssn ( :53:13) Simulation track Report: Starter:Tilgivelse/.Tra Dette er den tilgivende handling 1 Tilgiveren.Tilgivelse >> Tilgiveren.Observation Beskriver tilgiverens observationer af den tilgivne og offeret 1.1 Tilgiveren.Observation >> DenTilgivne.AflæsDenTilgivne Aflæser den tilgivnes grunde og drivkræfter 1.2 Tilgiveren.Observation >> Offeret.AflæsOfferet Denne handling aflæser offerets grad af spænding som følge af en uretsmæssig handling 2 Tilgiveren.Tilgivelse >> Tilgiveren.EtiskOvervejelse Beskriver Tilgiverens etiske overvejelser som leder ham til at foretage en tilgivelse eller ikke. 3 Tilgiveren.Tilgivelse >> DenTilgivne.ModtagTilgivelse Beskriver hvad der sker når tilgivelsen modtages i den tilgivne. Hans grad af ubehag sænkes. 4 Tilgiveren.Tilgivelse >> Offeret.Trøst Bskriver offerets mulighed for at modtage trøst som nedsætter offerets spænding Og i fig 4 ses et Objekt interaktions diagram der viser de ydre handlinger og deres genstande. Dette diagram afledes direkte af ovenstående simulering. Tilgiveren.a AflæsDenTilgivne ModtagTilgivelse DenTilgivne.a AflæsOfferet Trøst Offeret.s Tilgiveren DenTilgivne Offeret Model: KomplexTilgivelse [ Object Interaction Diagram ]. Author: ssn. Date: ( :07:04) ToolVersion: V ActionSpacing:max ActionFont{Arial Narrow. 16} Action names shown. ClassSpacing:max ClassFont{Arial Narrow. 16} (Names truncated) 11

12 Fig 4 Et eksempel på en tilgivelses handling modellen giver mulighed for. I Figur 5 vises grafisk hvilket samspil mellem objekternes handlinger der er mulige, samt hvilken indre handlinger i form af overvejelses aktioner, der findes i objekterne. Endeligt bør vi også indse at tilgiveren i denne model er den aktive, idet det er ham der iagttager. Dette kræver at han kender til offeret, ellers kan det ikke være genstand for en iagttagelse. DenTilgivne.a ModtagTilgivelse UretsmæssigHandling.TransSt. AflæsDenTilgivne Tilgiveren.a EtiskOvervejelse.Private Observation.Private Tilgivelse.TransSt Offeret.s Oplevelse Trøst AflæsOfferet $FarClasses$ Class: base.s [ ActionDiagram ] ModelName:KomplexTilgivelse. Author: ssn. Date: ( :52:56)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :(Global+ActionNames+InternalActions) Figur 5 Aktionsdiagrammet viser hvorledes objekterne kan påvirke hinanden. base.s 12

13 Offeret.s Spænding{aToken} DenTilgivne.a Ubehag{aToken} offeret{#offeret} Tilgiveren.a Spænding{aToken} MinTilgivene{#DenTilgivne} base.s Class: base.s [ ReferenceDiagram ] ModelName:KomplexTilgivelse. Author: ssn. Date: ( :20:37)ToolVersion: V Options: Font{Arial Narrow. 16}. Scope :Scope:(Global[OMT]+Att+Inh+LocAtt) Figur 6 Referencediagrammet viser objekternes tilstandsinformation og deres viden om hinanden. Resume: Hermed slutter denne lille øvelse i Formel etik. Vi har vist at man ved OoASE fremgangsmåden kan kortlægge hvorledes rent humanistiske begreber spiller sammen. Vi er langtfra færdige bl.a. mangler en beskrivelse af de informationer der overføres mellem deltagerne. I øvrigt rejser analysen flere etiske spørgsmål, som også er behandlet i litteraturen. Bl. a. om en sådan tilgivelse pr. stedfortræder er rimelig i vor kulturkreds den praktiseres bl. a. ved skriftemål. En direkte tilgivelse fra offeret til den tilgivende nok er mere korrekt set fra den skandinaviske opfattelse. SSN 13

14 Ž Ž Ž b "!#$! % 23 54, & ')(+*, -. (0/"'"'1/ ( XFU_G3`7P6S,a OcXTdeX0f [<` 2)g h) ij lkfm -Hn7o7pq 1l H! %$ " F " " (27 ) Jr s-t0 % " u #kfvs! h)3 ) 7 " w68h7 x y) -. %{zc" 6< ". ) 7 " s78h7 (<}Th r~n_ " r8"! _-. {7h-Hn7+ c! ƒ H %m 7o!8 D m ) v "! %"8"( ˆ" 18DŠ )" z)! " m-. N )m " % %i " T 7! %"8 Œ " e 1 z 7 z18 7 "!J78H7 ( " gj c _zc 7 " J,kT "! L(<, H! %e sz 7 7F" N % " $" )ˆ8H! )% " )! ( Ž -7 "o z " " ($2g) z) wo z 77B ˆ " kf) vlr l-t h "!T! " % h"% ) " "!š Š~xˆ 7!+! " % h"%! %" ƒ _ sƒ H % % z "! 68H s-t "! (>2)e v i h 7w F,œ pr*{ žœ<(, " " g! %sr -.{ 7 ˆ" N ƒkf! % w z) 7 1v " z 7 7( " $ H!# -.F)j " 7 Ÿ H kfz. N kfvˆ ƒ8g! h 8 " ƒ6v y{ " (, " " g! %s F $ z. 6v" 1z"{ " 18i"o ž! "_7 " š kt" w p %" %~)" $F F 1 "!#! 1 N ƒkf! )% opq-c"ˆ68 6 ( h 7 kf!!) Hh)+ " 7 "! H! ~ kf) F! 10 )!" -.i z N zh) l -N8 t 7 1 N ) 7 ( 2) )! r8-. z) 7 1 i% "zr"!> Q,o Hh"! hv c " c" 78zt z!_r" $h 6v" ˆ " i )!< 7 1 "!Jzc" 6F " yš Š(, " " H!! )% " -. ˆ-N8 " -Nn76p 7 N "z)z 1v (,ˆœ ) "!! 8Bh -Hn7o7pq 1Y" "!8H(ªq c"i! 1i 6 7h6p % -Hn77pq 1ˆ7 " š kž "~Q-h 7 { " x! 1F! "{! "7~. 7! ) z H" z"v "% r" -."z)z! D 6 h) % " " D )! ( 2)! " % h"% _*{ žœ zc" 7ž " y,ˆœ«r" -.,h7 ž z N z!o Hp j T"-. h)f)w) ( " " g! š $ N " 1! %"8i ˆ N ƒkf! % w-c"7"( 2)_ 1! %"8 T_-c"v N-. _ " J,_) H! ( 2_ 1 "! %"8 7zt p <F " z)hc! u ".F " _70 " L z)< jf z. >s) ( < 7 z. 7, r8$-.s ) o g )z ({2 z 7 zt 7 {zc" 6F " y{ " y )z ( 2)< Q z)< " " N! "%"8jx6 h)h) -18s L N H t 7! p 7 z)(3270 7! " z " e-.> { N % )! u J z. "! ur " Q o~

15 Ž z" 76pqkF!s! )z," )«s 7! " z(e z. "! u " «-t h) p{ " s sh! pq ) " c"! ~#i! 7 j z N L 1 H ok±z. Ns " F) "-Hn7o -._z. "! u ( q ct) j!hxz18hr"! z ) c)~ zc"ž sh6 -.ž w0 H! ( " 18«H w " ž7zc" ƒ8 "zz.r" ( Ž!8ˆhm7zc" {% % z "! 7zc""~cc"-) %z. 1ž i_7h 7 ²_ " 3r 7$" )$ r8h-t,) %"N(0 zc!t! op 1 r8g-.{zt 1~)! )~)h 6 $ "! h) ( Ž Nh s-. F " y! 7 z xzc 77p kf!{" i, 8Hz.{r" $-t{ 1 h)$ z "!! 1( " kfg)8h ) cjkf!!q 7h!T ie H!QkF z. "!t! p 1(<2_! 1T ƒ8 7z 7 1 Fzt 1ž g 1 7 "!( 2 z. Ne r8«-t "h) "- "! h) ²"! j" )! v _ j 7! " " («! ", 7zc""~+ˆ Nh s-. s F! 7 zer" l-.g 7 hob-.op k0 D k0 zt "!ž! 1" B-. k0 z. "!ž -Hn7" " " H! %s! N( " 18 1 "! % "!! ci " " ", 7" _ " + " z)( 2) F "{ 1! %"8r"7 h) 77" ( *, 1 "! % > r8-t 1 w) % pq! o!c " N! "% <" " ) 1 "! p %" ( Ž % p! "! 1! %8sc"<% "!Q )z < ~ z) " % "!! g " _z) " cm )k0! ( Ž " 1! %8 op 6 7 7v! h-hn7 " )( ³x )" z! _ " + 1! _ z 1 % 1 "! p %" žkf!!t-t_ 7r"! " %skf )! 0 1! %"8 % %( Ž zz! r " " 7r", 1! %! "e 7! %"8 ~. ch!! " )% hc"% ez HRp %~7 " š kt" { )% 7 % " $ N ƒkf! % {-c"7ˆ68h7 ( 2)w h 7{kF!!t! h)_! oh 7~.7!! TŠ )," ) c c! z Œn7(

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

TG: Informationsniveauer

TG: Informationsniveauer Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering KR-møde, den 7. dec. 2011 TG: Informationsniveauer Jan Karlshøj Arbejdsområde, metode og relation til andre Temagruppen

Læs mere

standardiseringsorganisation

standardiseringsorganisation Velkommen Dansk Standard som medlem er Danmarks officielle standardiseringsorganisation 220 medarbejdere Grundlagt i 1926 En erhvervsdrivende fond Mere end 220 S-udvalg Flere end 1900 eksperter Standardiseringsorganisationer

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Valg af datamodel. Prototypen på DIS

Valg af datamodel. Prototypen på DIS Integreret bygningsprojektering med edb Af Karl Grau, Statens Byggeforskningsinstitut Statens Byggeforskningsinstitut har udviklet prototypen på et integreret edb-system til energi- og indeklimaberegninger.

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri BEGREBSLISTE til Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

2. Strategiplan for driftsafdelingen, håndværkerafdelingen og input til due diligence vedrørende bygningernes tilstand

2. Strategiplan for driftsafdelingen, håndværkerafdelingen og input til due diligence vedrørende bygningernes tilstand 151 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. februar 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, Christian Vestergaard,

Læs mere

BANANNA. Kom/it: Computerspil 03-02- 2013. Af: Christina Sommer, Isabella Maria Thorsø Nielsen, Laura Hjort Blicher og.

BANANNA. Kom/it: Computerspil 03-02- 2013. Af: Christina Sommer, Isabella Maria Thorsø Nielsen, Laura Hjort Blicher og. BANANNA 03-02- 2013 Kom/it: Computerspil Af: Christina Sommer, Isabella Maria Thorsø Nielsen, Laura Hjort Blicher og Esther Bay Jensen INDHOLD OPGAVEN:... 2 SYSTEMSUDVIKLINGSMETODEN:... 2 Den indledning

Læs mere

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

CAD 1 Tegne og modellere med Autocad. Kjeld Svidt og Erik Kjems Efterår 2005. CAD 1 5. kursusgang

CAD 1 Tegne og modellere med Autocad. Kjeld Svidt og Erik Kjems Efterår 2005. CAD 1 5. kursusgang CAD 1 Tegne og modellere med Autocad 5. kursusgang Kjeld Svidt og Erik Kjems Efterår 2005 Dagsorden Opsamling fra sidst Udveksling af tegninger og modeller i byggebranchen Hvilken vej går udviklingen Introduktion

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021

CUNECO PROJEKT 17021 CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Informationsstruktur. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og DANSKE ARK ime@frinet.dk pd@danskeark.

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Informationsstruktur. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og DANSKE ARK ime@frinet.dk pd@danskeark. KOMMENTARSKABELON Dato Dokument Høring af CCS Informationsstruktur Udfyldt af: E- mail: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og DANSKE ARK ime@frinet.dk pd@danskeark.dk Navn på er Inge Ebbensgaard

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne og andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken 18.00-23.00 hos Bo Kayser i Stensby Tilstede: Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) 16. februar 2016.

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) 16. februar 2016. HJØRRING GARNISONS IDRÆTSFORENING HGI ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65 Hjørring den 19. februar 2016 Til Medlemmer af HGI Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Højnelse af datakvalitet og øget effektivitet i it-systemer Copenhagen Business School, mandag den 5. december 2016 Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS kodestruktur Flemming Grangaard, Dansk Byggeri

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS kodestruktur Flemming Grangaard, Dansk Byggeri KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument Høring CCS kodestruktur, Dansk Byggeri fgr@danskbyggeri.dk Navn på er figur til hver af de fremførte er (Noteret, afvist, delvist acceptret accepteret)

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret)

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret) KOMMENTARSKABELON Dato Dokument 02-02-2014 Høring af CCS Klassifikation af ressourcer Udfyldt af: E-mail: Arkidata v. Peter Hauch hauch@arkidata.dk Navn på person der kommer med kommenta rer Henvisni ng

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at:

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Indledning Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Samarbejdsplatform er inklusiv Dashboard og bliver en fælles løsning,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Definitioner og afgrænsning Boligindretning: Indretning af eksisterende bolig eller ny bolig efter SL 116. Evaluering af resultatet: Vurdering af om den

Læs mere

Anvendelse af BPT til manuel test

Anvendelse af BPT til manuel test DIAS 1 Konference HP Test brugergruppen Anvendelse af BPT til manuel test Agenda DIAS 2 _ Præsentation af mig selv _Manuel BPT _ Manuel BPT i KMD _Konklusion _ Diskussion og spørgsmål Præsentation DIAS

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation DS-HÅNDBOG 111.1:20 09 4. UDGAVE Jern og stål Del 1 Te r m i n o l o g i, b e t e g n e l s e r og dokumentation DS-håndbog 111.1 Jern og stål Del 1 Terminologi, betegnelser og dokumentation Jern og stål

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Analyse, problemområde, anvendelsesområde

Analyse, problemområde, anvendelsesområde OOA&D, kap. 1-5 Fiktiv case Det supermarked I dagligt handler i, skal have et integreret kasse-, lagerstyrings- og EDI-system. Systemet skal gøre det muligt at sænke varebeholdningen uden at der kommer

Læs mere

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Opgavelisten er udarbejdet i tilknytning til beslutninger i Koordineringsrådet (KR), og den opdateres løbende og viser de enkelte opgavers stade.

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

LYKEION nyt 13. Side 1

LYKEION nyt 13. Side 1 ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 13 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: 38153371, Fax: 38153820 Maj 2004, redaktion: Mogens Ehrich OBS: Dette nummer indeholder især materiale

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen KOMMENTARSKABELON Dato Dokument Høring af CCS Klassifikation af bygværker Udfyldt af: E- mail: Bang, Bygherreforeningen hlb@bygherreforeningen.dk Navn på person der kommer med kommentarer Bang - 1 Henvisning

Læs mere

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Poster Indhold Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

- 1 MRS. 2010. Att.: Tine Maaløv Andreasen. Kære Tine Maaløv Andreasen,

- 1 MRS. 2010. Att.: Tine Maaløv Andreasen. Kære Tine Maaløv Andreasen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Byggesagsafdelingen 1. Kontor Njalsgade 15, 1. Sal Postboks 416 1504 København V Att.: Tine Maaløv Andreasen - 1 MRS. 2010 SAGSNR. 421902

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere