Visuelle helbredstegn ved brevduens hoved og svælg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuelle helbredstegn ved brevduens hoved og svælg"

Transkript

1 Visuelle helbredstegn ved brevduens hoved og svælg Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel er en oversættelse af en af Dr. Colin Walkers mange artikler om brevduens helbred. I denne artikel om visuelle tegn på sygdom ved brevduens hoved og svælg, tages alle detaljer med om dette emne. BrevdueNord.dk Side 1

2 Indledning Her i Danmark er det meget begrænset hvad vi har af dyrlæger der er specialister i brevduesygdomme. Der findes gode dyrlæger i Holland/Belgien med speciale i brevduer, men de er ikke lige til at få fat i om nødvendigt. Derimod har vi den australske dyrlæge og brevduemand Dr. Colin Walker, der ikke kun er specialist i brevduens sygdomme, men til og med skriver gode artikler om dette. Dr. Colin Walker har også forfattet bogen: The Flying Vet s Pigeon Health Management. Denne artikel er fra denne bog, og man kan roligt sige, at Dr. Walker kommer godt rundt i de emner han skriver om. Dette er dog ikke kun en tør og kedelig beretning om duesygdomme, men der bringes mange oplysninger som vi der har duerne ikke tænker over. Følgende spørgsmål vil blive belyst i artiklen: Hvordan er tegnene på luftvejssygdomme? - Hvordan ser forstadiet til Gul Knop ud? - Hvor mange øjelåg har en due? - Hvorfor tørrer duens øjne ikke ud i kraftig vind? - Hvorfor bliver næbvorterne mørke? BrevdueNord.dk Side 2

3 Visuelle helbredstegn ved brevduens hoved og svælg Af Dr. vet. Colin Walker, Australien Melbourne Bird Veterinary Clinic Mange af de faktorer, der influerer på duens helbred, er skjult for det blotte øje, og det er kun gennem en veterinærs undersøgelse, at disse ting bliver afsløret. Det er imidlertid sådan, at udvendige sygdomstegn reflekterer hvorledes de indre systemer fungerer. Den oplyste brevduemand må lære hvorledes man identificerer og fortolker disse sygdomstegn. Brevduens mandler Når duens næb spærres op, er den vigtigste struktur der kan ses dens mandler. Mandlerne er en synlig del af duens immunsystem, og som sådan kan de reagere på potentielle farlige organismer. Duen har 2 mandler: Den ene mandel er lille - omkring størrelsen på et tændstikhoved - og er lokaliseret nær åbningen af luftrøret tæt på stemmeorganet. Den anden mandel er forholdsvis stor, og udgør 2/3 af svælget. Denne store mandel er foroven inddelt i to segmenter delt af en revne gennem centret. Mandelen former en trekant i den bløde gane, med en let frynset kant bagest. I sunde duer, kan dette areal skelnes fra det øvrige svælg, ved at være lettere rødligt. Mandlerne bliver betændt, som en reaktion på en sygdom, og i brevduens tilfælde, kan det være enten Gul Knop eller luftvejsinfektioner. I disse tilfælde bliver mandlerne mere rødlige og let svulmede. Hvis mandlerne svulmer op i svælget på duen, vil den revne eller fure der er i midten i overnæbbet blive dybere. Hvis den ene side af mandelen er større end den anden, vil furen blive presset til den ene side - altså blive skæv, og den bageste kant forsvinde. Ved luftvejssygdomme vil denne tilstand forsvinde når duen bliver rask. Bliver mandelen kraftigt angrebet af Gul Knop, vil de bageste frynser og måske hele mandelen gå tabt. BrevdueNord.dk Side 3

4 Ved længerevarende angreb på mandlerne, vil små bylder dukke frem, og disse vil ligne så gullige pletter. Set i mikroskop, ses disse bylder som klumper af hvide blodceller kaldt Lymfoide aggregates. Denne tilstand er tilknyttet sygdommen Gul Knop, og når sygdommen er aktiv, dvs. at antallet af Trikonomader er højt, vil disse bylder være gule og bule ud fra mandlerne, og den øvrige del af mandlerne vil da være stærkt røde. På dette stadie kan duen ikke bruges til kapflyvning. Når sygdommen aftager, vil mandlerne ikke være betændte og den rødlige farve aftager og blive mere hvidlig og normal i farven, og når dette stadie nås, kan duen kapflyves. Pletterne kan dog tage uger eller måneder om at forsvinde. Hvis et slag har duer med hvide pletter på mandlerne, vil dette fortælle os, at der har været angreb af Gul Knop, og at man skal være på vagt i tiden BrevdueNord.dk Side 4

5 fremover hvis sygdommen blusser op igen. Er der individuelle duer der udvikler nye gullige pletter på mandlerne, skal der skrides ind med kur mod Trikonomader øjeblikkeligt. Lignende forandringer kan observeres på mandlerne allernederst ved luftrøret, og dette indikerer en luftvejssygdom. Gul Knop skyldes en éncellet parasit, som hedder trichomonas, og som tilhører flagellaterne. Når infektionen opstår, kommer der hvidlige belægninger i svælget. Der kan også observeres grønlig diarré, vægttab og duerne kan sidde og strække hals. Udvikler sygdommen sig kommer de karkteristiske gule knopper. Forældre kan overføre sygdommen til ungerne med stor dødelighed til følge. Slim i svælget Mængden og karakteren af eventuel slim i svælget, kan også give en indikation af duens helbredsdtilstand. Er duen sund, skal svælget være fugtigt men uden synligt tegn på slim. Neveauet af klar slim kan eventuel stige i svælget, hvis duen ikke lige er på toppen, og dette kan forbindes med stress faktorer, såsom problemer med slagets miljø eller en nylig fejl i duernes pasning. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at række efter medicinflasken, men først at klarlægge de underliggende problemer. Når en skummende klar slim dukker op bagest i svælget, samtidig med at svælget er rødt og betændt, kan dette være et sikkert tegn på begyndende Gul Knop. Samtidig må slagets ejer undersøge duen for andre tegn der forbindes med Gul Knop. Bliver slimen hvidlig eller grumst, indikerer dette en bakterieinfektion og dette skyldes sædvanligvis E.coli. BrevdueNord.dk Side 5

6 I tilfælde af luftvejsinfektion, vil tyk hvidligt slim samle sig i svælget. Denne slim er ikke dannet i svælget, men kommer fra luftvejssystemet, nemlig luftrøret (Trachea) og Sinuses. Duer har adskellige lufthuller i skelletet og kraniet, og disse kaldes Sinuses. Disse områder er omkranset af membraner der producerer slim i sygdomstilfælde. Denne slim lækkes ud i svælget gennem en revne i toppen, og ved betændelse af Sinuses vil det være det samme som forkølelse hos mennesker, hvor slimen afsondres ud i svælget. Den slim der kommer fra luftrøret, hostes op i svælget, og nogen gange kan det høres at duen hoster, men slimen kan også komme når duen "grynter". En sådan slim vil nogle gange lave en slags tråde fra området ved luftrøret til toppen af svælget. Hollandske veterinærer mener, at denne slim kan forbindes til Mycoplasma, og de mener at det er ret almindeligt i Holland og kan være i 90% af slagene. Mycoplasma (luftvejsinfektion) er vanskelig at diagnosticere på levende fugle, da der kun laves test i speciallaboratorier og dette er også ret dyrt. I Australien findes sygdommen sædvanligvis hvis der er meget hvidligt slim i luftrøret eller ved en undersøgelse af væv under mikroskop. Nogle europæiske dyrlæger påstår, at Mycoplasma er så almindeligt, at man kun kan være sikker på at duerne ikke har det, hvis man giver en kur. Rent klinisk kan duerne synes upåvirkede, men det kan dog have en effekt på duens formkurve. Ved en alvorlig luftvejsinfektion, kan slimen brede sig til kanten af svælg og næb, hvor det udtørrer og bliver gulligt. Vil man undersøge duerne for slim i svælget, må det tilføjes, at det efter fodring eller luftning af duerne, vil den slim der normalt er i øvre del af kroen, bevæger sig op i svælget. Mycoplasma i brevduer er en lille bakterie der mangler cellevæg (billede til højre). Den findes i både pattedyr og fugle i forskellige varianter, og kaldes populært for "kold lungebetændelse". Ved brevduer kan unge duer få det uden nævneværdig effekt, lige indtil duen bliver svækket og sygdommen bryder ud. Bliver duerne passet optimalt, vil sygdommen ikke bryde ud, undtagen ved udsættelse for stress ved en svær kapflyvning. BrevdueNord.dk Side 6

7 Farven i svælget Kanten af svælget (slimmembranen) skal være rosa-pink på en sund due. Denne kant bliver bleg ved anæmisk tilstand (lavt antal røde blodlegemer) eller ved lavt blodtryk, hvilket forekommer ved dårligt helbred. Ved en normal tilstand, skal blodårerne bagest i svælget være svulstige og pulserende med hjerterytmen. Ved vejrtrækningsproblemer, vil kanten af svælget blive svagt blålig p.g.a. blodets ringe indhold af ilt. Tungen på en sund due skal være rosa-pink, og her vil en blålig spids også indikere luftvejsproblemer. I tilfældet med tungen, kan nogle duer arveligt have en pigmenteret tunge, og dette må noteres. Defekter i kanten af tungen, indikerer et tidligt stadie af Duekopper. En gylden regel er denne: Træk en linje gennem bunden af næbbet (mundvigen), og gullige pletter foran denne linje vil være en virus, og bag denne linje, vil de gullige pletter være Gul Knop. Trikonomader er sårbare organismer, og miljøet i den yderste del af næbbet er for barsk for dem. Luftrørets form En due trækker normalt vejret med lethed, og musklerne på luftrøret er afslappede, og selve åbningen af luftrøret er smalt og aflangt. Har duen problemer med vejrtrækningen, kan forskellige mekanismer forsyne med mere ilt, og dette kan gøres ved at musklerne i luftrøret strammes, hvilket giver luftrøret en rund form. Ved den sunde due, er luftrøret smalt, aflangt med skarpe kanter og små trevler langs siden. Desto mere rundt luftrøret er, jo flere problemer har duen med at få ilt. Duen kan også trække vejret hurtigere og dybere, og dette vil gøre at luftrøret bevæges sammen med tungen. Nogle duer er nervøse ved håndtering, og det vil nok være forkert at lægge for meget i vejrtrækningen i disse tilfælde. Formen på luftrøret varierer også ved genetiske forskelle, men hanner har normalt en smal åbning. Er luftrøret stort og rundt kan det være en række faktorer bl.a. infektion i luftsækkene. Ved håndtering af duen, skal næbbet være lukket og duen trække vejret ubesværet. BrevdueNord.dk Side 7

8 Sinuses Som nævnt tidligere, er der inde i duens kranie mange små hulrum kaldt Sinuses. Et af disse hulrum omgiver øjet, og har form som en jordnød (se billede). Disse hulrum i kraniet er forbundet med snævre kanaler, hvilket betyder, at de er vanskelige at dræne for eventuel bakteriel væske. Ved luftvejsinfektioner, kan væsken derfor akkumuleres i Sinuses og bule ud, hvilket giver en opsvulmning omkring øjet. Denne opsvulmning ved øjet, kan trykke på tårekanalen, og dette får tårerne til at oversvømme øjelåget og gøre hovedet vådt. Når man tjekker for disse udbulinger ved øjet, skal hovedet ses fra siden, men også fra fronten og fra oven. En due må ved inspektion ikke være opsvulmet omkring øjet og med et pres på tårekanalen der giver oversvømmet øjenlåg med fugt ned af kinderne. Duen skal have stramme tætsiddende fjer på hovedet. BrevdueNord.dk Side 8

9 Øjelågene Duer har ligesom mennesket 2 øjenlåg, men udover dette har duen et tredje øjenlåg kaldt blinkhinden. På billedet ses ydre øjenlåg løftet og blinkhinden ses tydeligt - nederst viser en fugl blinkhinden. Alle øjenlåg har en membrankant, og denne bliver ved betændelse rød og opsvulmet, og dette ses mest ved luftvejsinfektioner. Ved en mild infektion, kan det tredje øjenlåg (Blinkhinden) have besvær med at glide ind under de ydre øjenlåg. Et eksempel på en alvorlig infektion, er det klassiske "énøje forkølelse". Det er imidlertid ikke altid, at røde vandfyldte øjne stammer fra luftvejssygdomme. Ældre duer, specielt med store næbvorter, udvikler "løse øjenlåg" der giver tørre øjenhinder og irritation. I sort/hvide og brogede duer, kan øjenlågene udsat for U.V stråler, give små svulster. En interessant detalje ved duens øjne, er de små klumper af celler der producerer en tynd slim, der gør det muligt for tårer fra tårekanalen at sætte sig fast på øjeæblet. Dette forhindrer hornhinden i at udtørre når duen flyver i kraftig vind. Hvis luften passerer forbi et pattedyrs øje ved samme hastighed, vil øjets hornhinde tørre ud. Næbvorterne Duer producerer en fin hvid pudder der dækker øjenlåg og næbvorter. Bliver en due syg, producerer den ikke dette pudder og næbvorterne ser grålige ud. Ved luftvejs-infektion, bliver næbvorterne fyldt med betændt materie, og den materie der kommer fra Sinuses, drænes væk fra næbvorterne gennem revnen i toppen af svælget ned bagest i svælget. Når dette sker, vil næbvorterne virke som en svamp der suger dette materie og næbvorterne ser brunlige ud alt efter mængden af materie. Det er dog ikke alle farver "mindre end hvide" næbvorter der indikerer problemer, hvor f.eks. regn kan vaske det hvide pulver af næbvorterne og derved blotte de røde blodbaner og give en let rødlig farve. Nogle unge hunner kan få mørke næbvorter hvis de under parringsceremonien bliver flittigt madet af hannen. BrevdueNord.dk Side 9

10 Øjet Ved en sund due skal øjet have et hurtigt blink, en pupil med hurtig reaktion og for øvrigt en farverig iris. Har en due et øje der bliver blegt, kaldes dette Uveitis, og dette er en fællesbetegnelse for en betændelsesreaktion i øjets Uveale tragt. Nedenunder er det blå i tegningen den Uveale Tragt - ved siden af et billede af den farvede Iris. Beskadigelse af Uveale tragt kan ske på 2 måder: 1. Fysisk slag på øjet. Dette gør, at Uvea slynges rundt og beskadiger sig selv. 2. En sygdom båret rundt i blodet, og dette giver betændelse i øjet. De eneste sygdomme i duer der giver dette, er normalt Duekopper (inkl. vaccination), og nogle former for luftvejssygdomme. Taber duen farven i begge øjne, tyder dette på en alvorlig sygdom. Blodmangel eller fald i blodtrykket forårsaget af alvorlige sygdomme, betyder at der flyder mindre blod gennem øjet, og dette giver øjet et forvasket og mat udseende. BrevdueNord.dk Side 10

11 Dr. Walkers afsluttende kommentar Det kan synes forbavsende, hvor meget information der kan udledes, ved bare nøje at iagttage duens hoved, samt at åbne næbbet og kigge ned i duens svælg. Mange brevduefolk gør efterhånden dette til en rutine, og dette er en god ting, men man må som sagt have øje for detaljerne og ikke overse disse. Afsluttende kommentarer Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel beskriver hvordan sygdommene viser sig i duens hoved/svælg, og gør man det til en rutine at tjekke duens svælg, kan man måske fange en sygdom i opløbet. Er der små gullige pletter eller en form for slim i svælget, kan man vende tilbage til denne artikel, og på den måde rådfører sig med Dr. Walker. Det er meget - meget vigtigt ikke bare at gribe medicinflasken uden grund, fordi der ved mistanke om sygdomme skal være en nogenlunde sikker diagnose. Bruges der blindkure eller underdocering, fordi man lige tror at duerne har eller vil få en sygdom, kan dette give resistens over for medicinen. På denne måde opbyggedes for år tilbage en resistens mod Gul Knop i Holland, hvor den sædvanlige kur var virkningsløs. Under alle omstændigheder, skal både unge og gamle duer selv opbygge et solidt immunforsvar. BrevdueNord.dk Side 11

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Wegeners Granulomatose - generelt

Wegeners Granulomatose - generelt Wegeners Granulomatose - generelt Forekomst Wegeners Granulomatose (WG) er en sjælden sygdom. I Danmark ser vi omkring 40-50 nye tilfælde hvert år. Sygdomsaktivitet Når man har WG, har man en betændelse

Læs mere

SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE

SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE METTE WARBURG OG TINA PENSDORF SYNSNEDSÆTTELSE HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE ÅRSAGER OG VIRKNINGER I Dette hefte henvender sig til mennesker, der arbejder pædagogisk med udviklingshæmmede personer. Heftet er et

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING 215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING På baggrund af Dyrevelfærdspuljen, der er underlagt Justitsministeriet, som vi har fået midler fra, har Landsorganisationen

Læs mere

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Prævention hvad skal du vælge?

Prævention hvad skal du vælge? Prævention hvad skal du vælge? Skal du have samleje for første gang? Har du brug for prævention ofte eller sjældent? Har du en kæreste eller skiftende partnere? Kan du huske at bruge prævention (fx tage

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005

Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005 Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005 Alfa-1 bogen er udarbejdet af projektsygeplejerske Marianne Hestad, projektsygeplejerske Svenja

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Første Trimester FØRSTE TRIMESTER. 1. Uge 2. Uge 3. Uge (2+0) 4. Uge (3+0) 5. Uge (4+0) 6. Uge (5+0)

Første Trimester FØRSTE TRIMESTER. 1. Uge 2. Uge 3. Uge (2+0) 4. Uge (3+0) 5. Uge (4+0) 6. Uge (5+0) Graviditetsbogen Den søde hemmelighed Det er nu et nyt kapitel i dit liv begynder - du træder ind i en ny tidsregning. Dag 1 i din nye tidsregning starter egentligt først, når jeres lille barn kommer til

Læs mere

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Forfatter: Ingvild Svorkmo Espelien Oversat fra norsk af: Susanne Stig Hansen Verdens mest specielle hunderace? Norsk lundehund er fortsat en af verdens mere sjældne

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere