GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010"

Transkript

1 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker forventet likviditet i de opdaterede forventninger Opdaterede forventninger inkluderer royalties fra salg af Arzerra og forbedret driftsresultat på DKK 125 København, Danmark, 9. november 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første ni måneder af 2010 og opdaterede forventninger til I løbet af tredje kvartal har vi taget væsentlige skridt med henblik på at sikre Genmabs fremtid, herunder en opdatering af selskabets strategi, afklaring af planer for ofatumumab og zalutumumab samt implementering af en reorganisering, som vil reducere driftsomkostninger med DKK 30 årligt, siger Jan van de Winkel, ph.d., Chief Executive Officer hos Genmab. Endvidere siger han, Vores fokus på de primære prioriteter har medført en signifikant reduktion i driftsomkostningerne, som vil bidrage til, at vi kan blive et bæredygtigt og profitabelt selskab. Genmab rapporterede følgende resultater for perioden: En nettoomsætning på DKK 491 (USD 90 ) i de første ni måneder af I samme periode i 2009 havde Genmab en nettoomsætning på DKK 393 (USD 72 ). Omsætningen består primært af udskudt omsætning og milestonebetalinger. Et driftsunderskud på DKK 73 (USD 13 ). Til sammenligning realiserede Genmab et driftsunderskud på DKK 361 (USD 66 ) i samme periode i Det forbedrede driftsresultat kan primært relateres til stigningen i nettoomsætningen og en reduktionen i forsknings- og udviklingsomkostningerne sammenlignet med de første ni måneder af Et nettounderskud for fortsættende aktiviteter på DKK 66 (USD 12 ) i forhold til et nettounderskud på DKK 228 (USD 42 ) i samme periode af Nettounderskuddet af fortsættende aktiviteter pr. aktie var på DKK 1,46 (USD 0,27) i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 5,08 (USD 0,93) i de første ni måneder af Et nettounderskud på DKK 238 (USD 44 ) sammenlignet med DKK 403 (USD 74 ) i de første ni måneder af Dette omfatter resultatet fra vores produktionsfacilitet, som er klassificeret som bestemt for salg og præsenteret som en ophørt aktivitet som følge af vores beslutning om at frasælge faciliteten. Resultatet af ophørt aktivitet udgjorde et underskud på DKK 172 (USD 32 ) i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 175 (USD 32 ) i de første ni måneder af Facilitetens dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger er blevet reduceret fra ca. USD 145 til USD 120 pr. 30. september 2010, hvilket har resulteret i en ikke likviditetspåvirkende nedskrivning på ca. DKK 130 (USD 24 ). Denne nedskrivning er indeholdt i de DKK 172 (USD 32 ) anført ovenfor. Genmab sluttede de første ni måneder med en likviditet på DKK (USD 310 ). Dette svarer til en nettostigning på DKK 413 (USD 75 ) sammenlignet med udgangen af december 2009, der primært kan henføres til upfrontbetalingen fra GSK, men delvist fratrukket den igangværende investering i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Væsentlige begivenheder i tredje kvartal 2010 I juli ændrede vi aftalen om fælles udvikling og kommercialisering af ofatumumab med GSK. I henhold til aftalen vil GSK påtage sig ansvaret for at udvikle ofatumumab inden for autoimmune Bredgade 34 Fax: Side 1/6

2 indikationer, mens udviklingen af ofatumumab inden for onkologiindikationer fortsat vil ske i samarbejde med Genmab. I september offentliggjorde GSK og Genmab planer for fornyet fokus på udviklingen af den subkutane behandling med ofatumumab inden for de autoimmune indikationer og vil stoppe yderligere udviklingsarbejde for den intravenøse behandling inden for autoimmune sygdomme. I september blev den første patient behandlet i fase III ofatumumab studiet til behandling af patienter med indolent B-celle non-hodgkins lymfom (B-NHL), som ikke har haft effekt af behandling med rituximab eller hvis sygdom blev forværret under et behandlingsforløb indeholdende rituximab i løbet af eller inden for seks måneder efter den sidste behandling med rituximab. Igangsættelsen udløste en milestonebetaling til Genmab på ca. DKK 116 I september opdaterede Genmab selskabets strategi, hvorved selskabet fremover vil fokusere på dets kernekompetence, som er at skabe og udvikle antistoffer, omdanne videnskab til medicin ved at fremstille antistoffer med et stort kommercielt potentiale, mens vi stræber mod at opbygge en lønsom og succesfuld virksomhed. I september indgik Genmab og Seattle Genetics et forskningssamarbejde, hvorved Genmab fik ret til at anvende Seattle Genetics antibody-drug konjugat (ADC) teknologi sammen med HuMax-TF. Efter balancedagen I oktober offentliggjorde Genmab: En aftale med H. Lundbeck A/S om at skabe og udvikle humane antistofbehandlinger mod forstyrrelser i centralnervesystemet (CNS). Hvis alle milestones i aftalen bliver opnået, vil den samlede værdi af aftalen for Genmab være på cirka EUR 38 (ca. DKK 283 på aftaletidspunktet) samt encifrede royalties. En opdatering af de potentielle registreringsmuligheder for zalutumumab efter foreløbige, ikkebindende drøftelser med en række udvalgte nationale regulatoriske myndigheder i Europa samt med FDA. Nettoomsætning for Arzerra i tredje kvartal af 2010 på ca. DKK 78 med en forventet royalty til Genmab på DKK 15,6 Planer om at reorganisere medarbejderstaben som led i strategien om at opbygge et profitabelt og succesrigt biotekselskab. Selskabet planlægger at reducere medarbejderstaben med omkring 33 stillinger som følge af reorganiseringen. Reorganiseringen vurderes at give en årlig besparelse på ca. DKK 30 Igangsættelsen af et fase III studie med ofatumumab som monoterapi sammenlignet med rituximab som monoterapi til behandling af patienter med follikulært non-hodgkins lymfom (NHL), som har fået tilbagefald mindst seks måneder efter afslutning af et behandlingsforløb indeholdende rituximab, som patienterne havde effekt af. Bredgade 34 Fax: Side 2/6

3 Fremtidsudsigter Genmab ændrer sine resultatforventninger til 2010 primært som følge af en reduktion i produktionsfacilitetens dagsværdi og en forsinkelse i det forventede salg til Vi har også for første gang inkluderet royalties fra salg af Arzerra i vores finansielle forventninger. Vi forventer, at omsætningen i 2010, inklusive royalties på DKK 55 fra salg af Arzerra, vil udgøre ca. DKK sammenlignet med de tidligere forventninger på DKK Denne forbedring er hovedsageligt et resultat af, at royalties fra salg af Arzerra er inkluderet. Da det skal tages i betragtning, at vi ikke med sikkerhed kan estimere produktomsætning ud fra den korte periode, produktet har været på markedet, så er de estimerede royalties for fjerde kvartal holdt på samme niveau som de faktiske royalties, som vi rapporterede i tredje kvartal. Vi forventer, at vores driftsomkostninger for fortsættende aktiviteter for 2010 vil udgøre DKK sammenlignet med de tidligere forventninger på Nedgangen skyldes primært en forventet reduktion i opkrævningerne fra GSK i forbindelse med udviklingen af ofatumumab. Driftsomkostningerne indeholder også indvirkningen fra reorganiseringsplanen, som blev offentliggjort den 25. oktober Omkostninger til reorganisering og transition vil udgøre ca. DKK 29 i Vi forventer, at driftsunderskuddet for fortsættende aktiviteter for 2010 vil udgøre ca. DKK sammenlignet med tidligere forventninger til driftsunderskud på DKK Forbedringen skyldes den stigende omsætning, herunder royalties fra salg og de reducerede driftsomkostninger, som nævnt ovenfor. Forventningerne til ophørt aktivitet på DKK 55 er relateret til de fortsættende driftsomkostninger vedrørende produktionsfaciliteten i Minnesota og indeholder 12 fulde måneders vedligeholdelsesaktiviteter for at holde faciliteten i valideret stand. Faldet i forhold til de tidligere forventninger på DKK 60 skyldes hovedsageligt valutakursudsving mellem USD og DKK. I september blev en ikke likviditetspåvirkende nedskrivning på ca. DKK 130 indregnet, da produktionsfacilitetens dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger blev reduceret fra ca. USD 145 til USD 120 pr. 30. september Salgsomkostninger vurderes stadig til ca. USD 5 Yderligere information findes i afsnittet Produktion og i note 2 i delårsrapporten. I 2009 igangsatte vi en aktiv salgsproces, og vi fokuserer stadig på at indgå en salgsaftale. Dog er salget af faciliteten ikke inkluderet i forventningerne til 2010, da det nu forventes, at salget vil finde sted i 2011 grundet ændringer i de generelle markedsforhold. Forventninger til likvider og kortfristede værdipapirer inkluderer upfrontbetalingen relateret til den ændrede aftale på GBP 90 (DKK 815 på aftaletidspunktet), som var inkluderet i de tidligere forventninger. Pr. 31. december 2009 udgjorde likvider og kortfristede værdipapirer DKK Foruden salget af produktionsfaciliteten forventer vi, at vores likvider og kortfristede værdipapirer vil udgøre ca. DKK sammenlignet med tidligere forventninger på DKK Da det forventede salg af faciliteten er rykket til 2011, er den forventede likviditet vist ovenfor lavere end den tidligere forventede likviditet for året (inklusive salg af faciliteten) på ca. DKK Bredgade 34 Fax: Side 3/6

4 Forventninger til 2010 Revideret Tidligere DKK USD DKK USD Omsætning Driftsomkostninger (775) (825) (142) (151) (825) (875) (151) (160) Driftsunderskud af fortsættende aktiviteter (200) - (250) (37) - (46) (325) - (375) (60) - (69) Ophørt aktivitet (55) (10) (60) (11) Ikke likviditetspåvirkende nedskrivning (130) (24) - - Likvider primo året* GSK upfrontbetaling Likvider ultimo året inkl. GSK upfrontbetaling* Salg af facilitet Likvider ultimo året inkl. facilitet og GSK-betaling* *Likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer I tillæg til de allerede nævnte forhold kan ovenstående forventninger ændre sig som resultat af en række årsager, herunder timingen og variationen af udviklingsaktiviteter, relaterede indtægter og omkostninger samt udsving i værdien af vores kortfristede værdipapirer, dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger af vores produktionsfacilitet og valutakurser. Forventningerne forudsætter endvidere, at der ikke indgås yderligere væsentlige aftaler i 2010, som kan få en væsentlig indvirkning på resultaterne. Omregning af visse beløb i DKK til USD Af hensyn til læserne er visse beløb i DKK omregnet til USD. Medmindre andet er angivet, er der ved omregning fra DKK til USD beløbene i vores forventninger til 2010 anvendt Nationalbankens spotkurs den 30. september 2010, som var USD 1,00 = DKK 5,4601. Telefonkonference Genmab afholder en telefonkonference for at præsentere periodens resultat i morgen onsdag den 10. november 2010 klokken: CET GMT 9.00 EST Telefonkonferencen vil foregå på engelsk. Ring venligst på følgende telefonnumre: Bredgade 34 Fax: Side 4/6

5 (i USA) og oplys følgende kode: (uden for USA) og oplys følgende kode: Det er muligt at høre en live webcast af telefonkonferencen på hvor relevante slides til telefonkonferencen også vil være tilgængelige. Efterfølgende vil en kopi af webcasten endvidere kunne findes på Genmabs hjemmeside. Udvalgte nøgletal 9 måneder 9 måneder 9 måneder 9 måneder DKK'000 DKK'000 USD'000 USD'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) (79.514) ( ) Administrationsomkostninger ( ) ( ) (23.835) (21.051) Driftsresultat (73.372) ( ) (13.439) (66.158) Nettoresultat af fortsættende aktiviteter (65.538) ( ) (12.005) (41.805) Balance Likvider og kortfristede værdipapirer Langfristede aktiver Aktiver Egenkapital Aktiekapital Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) (87.504) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) (82.610) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (5.291) (4.643) (969) (850) Cash burn ( ) (69.917) Nøgletal Aktuel og udvandet indtjening pr. aktie (5,29) (8,98) (0,97) (1,64) Aktuel og udvandet indtjening af fortsættende aktiviteter pr. aktie (1,46) (5,08) (0,27) (0,93) Aktiekurs ultimo året 61,60 133,00 11,28 24,36 Kurs/indre værdi 2,41 3,22 2,41 3,22 Indre værdi 25,53 41,29 4,68 7,56 Egenkapitalandel 47% 68% 47% 68% Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ved årets udgang Om Genmab A/S Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab med fokus på udvikling af fuldt humane antistoflægemidler til potentiel behandling af cancer. Genmabs kompetente teams inden for forskning og udvikling anvender unik og avanceret teknologi til at skabe og udvikle produkter til udækkede behandlingsbehov. Vores primære målsætning er at forbedre livet for de patienter, som har akut behov for nye behandlingsmuligheder. For yderligere oplysninger om Genmabs produkter og teknologi henvises til Kontakt: Helle Husted, Vice President, Investor Relations T: ; M: ; E: Denne fondsbørsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som tror, forventer, regner med, agter og har planer om og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med produktopdagelse og - Bredgade 34 Fax: Side 5/6

6 udvikling, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere oplysninger om disse risici henvises til afsnittet Risikostyring i Genmabs årsrapport, som er tilgængelig på Genmab påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn i denne fondsbørsmeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov. Genmab, det Y-formede Genmab logo, HuMax, HuMax-CD20, HuMax-EGFr, HuMax-IL8, HuMax-TAC, HuMax-HepC, HuMax-CD38, HuMax-TF, HuMax-Her2, HuMax-Wnt, HuMax-cMet og UniBody er alle varemærker tilhørende Genmab A/S. Arzerra er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline. Bredgade 34 Fax: Side 6/6

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere