Rundt om kaffeplanten en kort introduktion Af Aske Skovmand Bosselmann Kaffeentusiast og forsker ved SCIENCE, KU. 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundt om kaffeplanten en kort introduktion Af Aske Skovmand Bosselmann Kaffeentusiast og forsker ved SCIENCE, KU. 2012"

Transkript

1 Rundt om kaffeplanten en kort introduktion Af Aske Skovmand Bosselmann Kaffeentusiast og forsker ved SCIENCE, KU Taksonomi De ca. 90 kaffearter man har identificeret indtil videre finder vi i den store Krap-familie (Rubiacea på latin), der rummer mere end arter af urter, buske og træer verden over, heraf størstedelen i troperne og subtroperne i. Kaffebusken eller træet, afhængig af arten - tilhører slægten Coffea som er hjemmehørende i Afrika og det sydlige Asien. Den bedst kendte art er Coffea arabica der giver os den gode Arabica kaffe. En anden kaffeart, der også har stor kommerciel værdi, er Coffea canephora, bedre kendt om Robusta kaffe. Denne bruges især til pulverkaffe og til espressokaffe, hvor den udgør mellem 10 og 20 % af kaffen, mens resten er Arabica kaffe. Andre kaffearter med en vis kommerciel interesse er Coffea Liberica, der dog udgør mindre end 1 % af den globale kaffeproduktion ii. I de senere år har Bengalsk kaffe, Coffea benghalensis, fået stigende opmærksomhed da den fra naturens side er koffeinfri. Der er dog endnu ikke iværksat nogen større kommerciel produktion. Foruden de mange forskellige arter af kaffe, findes der et utal af varianter eller kultivarer. Mange kaffeproducerende lande har specialiseret sig indenfor et par arabica-varianter, der enten er opstået naturligt ved spontan mutation eller gennem forædling og krydsning af eksisterende varianter. Blandt de mest udbredte er Caturra, Catuai og Bourbon, der alle er udbredt i Latinamerika. Sorterne SL28, Sidamo og Yirgacheffe er udbredte i Kenya og Etiopien, mens sorter som Java, Jamaican Blue Mountain og Sumatra er opkaldt efter de områder hvor de først blev dyrket. På forskningscentre i Afrika og Latinamerika findes der frø- og genbanker, der indeholder flere hundrede varianter af Arabica og Robusta. Oprindelse Ifølge én af historierne om kaffens opdagelse var det en etiopisk gedehyrde ved navn Kaldi, der første gang fik øjnene op for kaffetræet, eller rettere, det var hans geder der fik smag for bladene, frugten og koffeinens nyttige effekt. Såfremt der er sandheder i historien, har Kaldi denne dag for mange år siden været på skovtur med sine geder, for langt de fleste Coffea arter er skyggetolerante buske eller små træer, der vokser bedst i de nederste, skyggefulde lag i skoven. C. arabica oprinder fra de skovdækkede bjerge i det sydlige og sydvestlige Etiopien. Her vokser Arabica kaffen stadig, under fuld skovdække inde i de oprindelige naturskove. Kaffen høstes i dag ekstensivt og ca. 10 % af Etiopiens kaffeproduktion går under navnet skovkaffe. Siden Kaldi og hans geder opdagede Arabica kaffeplanten er den blevet spredt ud over den tropiske og subtropiske verden og dyrkes i dag i omkring 80 lande, med den største produktion i Latinamerika og Afrika. C. canephora, Robusta, har den største naturlige udbredelsesområde af alle kaffe-arter. Robustaens oprindelsesområder menes at dække store dele af de centrale og vestlige dele af tropisk Afrika, fra den Centralafrikanske Republik til Guinea iii. I dag dyrkes den hovedsageligt i Afrika og Asien. C. Liberica stammer som navnet antyder fra Liberia i Vestafrika. I dag dyrkes den bl.a. ekstensivt på Filippinerne. Blandt de resterende kaffearter stammer de fleste fra Madagaskar, hvor der foreløbigt er identificeret 45 1

2 forskellige arter. Mindre afrikanske regioner har også deres egne kaffearter, såsom øen Zanzibar, hvor C. zanguebariae stammer fra. Der findes kun få arter udenfor det afrikanske kontinent, som for eksempel C. benghalensis, der vokser vildt i Bengal (dele af Bangladesh og Indien), Burma og på Sumatra. Habitat Arabica-kaffe dyrkes i dag under vidt forskellige forhold, fra omkring 500 til ca moh., under tæt skovdække og i fuld sol. Det kan den bl.a. takket være de nye varianter af Arabica-kaffe. Oprindeligt voksede den i de etiopiske tropiske skove i 1600 til 2800 meter højde, hvor den årlige middeltemperatur ligger på omkring 20 grader C og med en årlig nedbør på mellem 1600 og over 2000 mm jævnt fordelt hen over året, kun afbrudt af en tørkeperiode af 3-4 måneders varighed iv. Arabica-kaffe er fra naturens side skyggetolerant og en robust plante, men den tåler dog ikke frost. Gennem tiderne har kaffeprisen på verdensmarkedet været præget af vejret i Brasilien, verdens største kaffeproducent. Når frosten slog ned i kaffeområderne, gik det ud over årets høst, og priserne på kaffe steg verden over. Dette billede er mindre udpræget i dag, hvor andre storproducerende lande holder den globale produktion oppe. Arabica kaffe dyrkes mange steder stadig som naturen havde til hensigt, nemlig som del af et skovmiljø. Det er især fattigere farmere der vælger denne dyrkningsform, da kaffeplanten her har langt mindre behov for gødning. Størstedelen af kaffeproduktionen sker på kaffeplantager under fuld sol, hvor der er hårdt brug for tilførsel af gødning. Til gengæld kan høsten per areal dog være meget højere end i de traditionelle dyrkningsformer. Imellem de to ekstremer findes mange forskellige dyrkningsformer med mere eller mindre brug af skyggetræer. Foruden at påvirke udbyttet kan skyggetræer også have en gunstig effekt på kaffekvaliteten, især i lavere beliggende områder, hvor skyggetræerne reducerer temperaturen og solindstrålingen v. Foto 1 og 2. Kaffeplantager. 1) En pænt ordnet kaffeplantage med Eucalyptus som skyggetræ, Juan Viñas, Costa Rica. 2) Kaffeplanter skygget af bananer, palmer og diverse træer, Peñas Blancas, Nicaragua. Robusta-kaffen vokser vildt i tropiske lavlandsskove i Afrika, fra havoverfladen og op til 1200 moh. Temperaturen i disse områder ligger på mellem 24 og 26 grader C og den årlige nedbør er over 2000 mm. Den regnfulde periode er kun afbrudt af en kort, tørrere periode af 2-3 måneder. Robusta er normalt højere end Arabica-planten og når op i de midterste lag i skoven. I dag dyrkes Robusta oftest i områder, der ligger mellem 0 og 800 m.o.h. og som er for varme og fugtige til, at Arabica planten kan gro ordentligt. Derudover er Robusta-træet mere robust end Arabica og kan bedre modstå angreb fra pest og skadedyr, formentligt på grund af koffeinniveauet, der er dobbelt så højt som hos Arabica-kaffe. Koffein findes i 2

3 mange forskellige planter og træer, hvor det netop fungerer som forsvarsmiddel mod forskellige skadedyr og patogener vi. Robusta kaffe giver et større udbytte end Arabica, men anses for at være af ringere kvalitet. Dette er grunden til, at der er direkte forbud mod dyrkning af Robusta-kaffe i bl.a. Colombia og Costa Rica; landenes renommé som leverandør af kaffe af høj kvalitet skal bevares. Planten Kaffeplanten er flerårige, tokimbladet, stedsegrønne buske eller træer. Arabica planten kan ligesom Robusta blive op til 10 m høj, men oftest bliver den kun mellem 4 og 6 meter. Enkelte andre kaffearter kan blive endnu højere. Oftest er kaffeplanterne i plantagerne beskåret til ca. 2 meters højde for at gøre det nemmere at høste frugterne. Nyere varianter af Arabica kaffe er såkaldte dværgformer der ikke bliver så høje, men som kan bære større mængde frugt uden, at sidegrenene tager skade. Alle kaffeplanter har en opret (ortotropisk) stamme, og primære, sekundære og tertiære næsten vandrette (plagiotropiske) sidegrene, der vokser parvis og er modsatstillet. Foto 3. Kaffeplante, Arabica var. Caturra. Pitalito, Colombia. Bladene Bladene er elliptiske til ovale, 5-10 x cm i størrelse, ofte læderagtige, skinnende, mørkegrønne og med at voksagtigt lag. Der kan være stor forskel på bladene på et kaffetræ der vokser i skygge og ét der vokser i fuld sol. Oftest vil bladene på et træ under skygge være lidt mindre i overfladeareal, men til gengæld tykkere, mørkere grøn og med tydeligere vokslag. Bladene er helrandede og modsatstillede, med mellemstillede, brede og kort trekantede akselblade. Bladene angribes ofte af pest, bl.a. af en larve (Leucoptera coffeella, også kaldet kaffeblad miner) der æder bladene, og af Roya svampen (Hemileia vastatrix, også kaldet rustsvamp) der bruger bladene som vært og derved ødelægger dem. Begge pest er til stor gene for verdens kaffeproducenter og er skyld i store økonomiske tab. 3

4 Blomsterne Når planten er tre til fire år gammel blomstrer den første gang. En tør periode, hvorunder kaffeplanten stresses, efterfulgt af vedvarende regn er nødvendig for at knopperne skyder og blomsterne springer ud. Hvis den tørre periode udebliver, forbliver knopperne i et såkaldt hvilende stadie vii. Denne effekt af tørke og regn på blomstringen viser, hvordan kaffehøsten er styret af klimaet. Udsigten til fremtidige klimaændringer tages derfor meget alvorligt af kaffeproducerende lande. Hos Robusta kan der være op til 80 knopper samlet i en gruppe, mens det er betydeligt færre hos ældre varianter af Arabica. Blomsterne vokser i tætte stande fra bladhjørnerne, er fladkravede, regelmæssige og har fem hvide kronblade. Hvis man er så heldig at befinde sig i nærheden af en kaffeplantage under den 2-3 dage korte blomstringsperiode vil man blive belønnet med et flot syn og en svag, liflig duft, der minder om jasminbuskens blomstring. Foto 4 og 5. Kaffe i fuldt flor. 4) En enkelt blomst fra en Arabica var. Caturra, og 5) en blomsterstand fra en Arabica var. Maragojipy, begge i det nordlige Nicaragua. Blomsterne er tve-kønnede, dvs. de indeholder både støvblade og frugtanlæg. På figur 1a anes de fem støvblade med den tve-delte griffel i midten, der fører pollenet ned til frugtanlægget. Arabica-planten er selv-bestøvende, hvorimod Robusta kræver krydsbestøvning, dvs. pollen fra en anden plante, for at sætte frugt. Efter bestøvningen visner blomsten og frugten udvikles langsomt. Frugten Udviklingen af kaffefrugten er en langsommelig proces. Hos Arabica varer den 7-9 måneder, mens den hos Robusta varer 9-11 måneder. Først 6-8 uger efter bestøvningen sker de første celledelinger og et tidligt stadie af frugten udvikles. Først omtrent halvvejs inde i frugtudviklingen begynder selve frøet, det vi kalder kaffebønnen, at udvikle sig. Indtil da består frugten af frøgemmet (perikarpium) og den ydre del af frøhviden (perisperm). Gradvis erstattes den ydre frøhvide af en indre frøhvide (endosperm), som fortykkes og bliver fast under modningen af frugten, hvor proteiner, sukrose og andre gode mad-reserver akkumuleres til senere brug når frøet skal spire (i de få tilfælde frøet rent faktisk får lov til at spire). I den sidste del af frugtmodningen udtørres frøhviden og frøgemmet skifter farve fra grøn til rød eller gul, afhængig af kaffevarianten viii. Kaffefrugten kaldes oftest for et bær, men er i virkeligheden en stenfrugt, da frøgemmet (selve frugten) består af et ydre kødet lag, frugtkødet, og et indre, hårdt lag, hvor vi finder de to frø kaffebønnerne, som 4

5 altså slet ikke er bønner i botanisk morfologisk henseende. Det hårde lag er i kaffefrugtens tilfælde reduceret til en tynd skal, som ofte fjernes umiddelbart efter tørring af bønnerne. Sommetider udvikler frugten kun et enkelt frø, som derved tager en mere rund form. Disse kaffebønner er kendt som peaberries, eller på dansk ærte-bønner. Foto 6 og 7. Kaffebær. 6) Grønne kaffebær, Nicaragua. 7)Dagens kaffehøst på en farm nær Turrialba, Costa Rica. Verdens dyreste kaffe, der ikke nødvendigvis er verdens bedste, produceres i Indonesien og på Filippinerne, hvor desmerkatten spiser de røde bær, hvormed kaffefrøene passerer gennem tarmsystemet. Dette har vist sig at være en ideel, naturlig forarbejdning af kaffebønnen. Kaffen, der er kendetegnet ved noter af chokolade og sirup, bliver solgt til kilopriser på over 3000 danske kr. I de senere år har denne praksis bredt sig til Thailand, hvor man bruger elefanter i stedet for desmerkatte, og til Peru, hvor vaskebjørne bliver fodret med kaffebær. I en lokal café i San Martin i Peru kan man nyde en friskbrygget kop vaskebjørne-kaffe til 40 USD svarende til ca kr. per kg kaffe, men så er det også inklusiv serveringen. Foto 8. De grønne kaffebønner, eller rettere frø, og kaffebønnerne før frøskallen (endokarpium, også kaldet pergament) er fjernet. Bevaringsstatus Med kaffeproduktion i omkring 80 lande er der næppe risiko for at C. arabica eller C. canephora ender i fare for udryddelse. Flere forskningscentre verden over har alligevel såkaldte genbanke, hvor de gemmer kimplasma og frø af forskellige arter og varianter af kaffe. I flere kaffeproducerende regioner stammer alle kaffetræer fra enkelte individer. Det betyder, at den genetiske variabilitet ikke er særlig høj og derfor kan kaffetræerne være ekstra sårbare overfor nye pest eller udbredelsen af eksisterende pest. I værste fald kan 5

6 det betyde store tab af kaffeplanter, som man oplevede på Ceylon i det 19. århundrede. Hollænderne introducerede kaffeplanten til øen i 1658, som hurtigt blev en af verdens største producenter. Alle kaffeplanterne kom fra én enkelt plante, som Hollænderne smuglede ud af Aden (Yemen) i 1616 ix. Da Roya svampen ankom til øen i 1869 havde alle kaffeplanter samme lave modstandsdygtighed overfor svampen og i løbet af ét årti blev stort set samtlige kaffeplanter på øen udryddet. Herefter koncentrerede man sig i stedet om te-produktion på øen. Ved at have genbanker til rådighed er det muligt at opretholde variabilitet og fremdyrke nye varianter der kan modstå angreb fra insekter og svampe, og dermed undgå omfattende tab som man oplevede det på Ceylon og sidenhen har oplevet andre steder, eksempelvis i Brasilien i 1970 erne x. Størstedelen af de ikke-kommercielle kaffearter findes kun på forholdsvis små områder. Eksempelvis findes der på den Afrikanske ø Madagaskar 45 forskellige Coffea arter, hvoraf flere af dem er på IUCNs røde liste som værende i fare. Alle fotos: A. Bosselmann i Davis, A.P., Rakotonasolo, F Two new species of Coffea L. from northern Madagascar. Andansonia 3, ii Illy, A., Viani, R Espresso Coffee- The Science of Quality. 2 nd edition, Elsevier Academic Press, California. iii Gomez, A., Dussert, S., Hamon, P., Hamon, S., Kochko, A., Poncet, V Current genetic differentiation of Coffea canephora Pierre ex. A Froehn in the Guinea-Congolian African Zone. BMC Evolutionary Biology 9, iv DaMatta, F Ecophysiological constraints on the production of shaded and unshaded coffee: a review. Field Crops Research 86, v Muschler, R.G Shade improves coffee quality in a suboptimal coffee zone of Costa Rica. Agroforestry Systems 51, Bosselmann, A., Dons, K., et al The influence of shade trees on coffee quality in small holder coffee agroforestry systems in Southern Colombia. Agriculture, Ecosystems and Environment 129, vi Ashihara, H., Sano, H., Crozier, A Caffeine and related purine alkoids: Biosynthesis, catabolism, function and genetic engineering. Phytochemistry 69, vii Alvim, P.T Moisture stress as a requirement for flowering of coffee. Science 132, 354. viii De Castro, R.D., Marraccini, P Cytology, biochemistry and molecular changes during coffee fruit development. Brazilien journal of plant physiology 18, ix Pendergrast, M Uncommon Grounds. The history of coffee and how it transformed our world. Basic Book, New York. x 6

RØG OG DAMP botaniske nydelsesmidler

RØG OG DAMP botaniske nydelsesmidler RØG OG DAMP botaniske nydelsesmidler Gunnar Rylander Hansen & Ole B. Lyshede Nydelsesmidler kan være næsten alt, som smager godt. Temaet i denne artikel beskæftiger sig med planteprodukter, hvis indtagelse

Læs mere

ZINZINO COFFEE PRODUKTKATALOG DANSK

ZINZINO COFFEE PRODUKTKATALOG DANSK ZINZINO COFFEE PRODUKTKATALOG DANSK INDHOLD 3 Kaffe - mere end bare kaffe 4 Forskel på kaffe 6 Rist smagen frem 7 Smag & aroma 8 FairTrademærke - for smagens skyld 11 Stor eller lille espresso 13 Espressomaskiner

Læs mere

Indhold. Kaffe mere end bare kaffe

Indhold. Kaffe mere end bare kaffe Indhold 3 Kaffe - mere end bare kaffe 4 Forskel på kaffe 6 Rist smagen frem 7 Smag & aroma 8 FairTrademærke - for smagens skyld 10 Vi deler vores produkter ind i 3 grupper 11 Stor eller lille espresso

Læs mere

OVERBLIK ET SAMLET SERVICE & MASKINERI S. 30 VORES HOLDNINGER GÅR HÅND I HÅND MED VORES KAFFELØSNINGER

OVERBLIK ET SAMLET SERVICE & MASKINERI S. 30 VORES HOLDNINGER GÅR HÅND I HÅND MED VORES KAFFELØSNINGER ET SAMLET OVERBLIK INTRO S. 4 MERE END BARE KAFFE S. 6 GEVALIA S HISTORIE ET KAPITEL FOR SIG S. 8 HVORFOR GEVALIA PROFESSIONAL? S. 10 DEN LANGE VEJ FRA BØNNE TIL BORD S. 12 BÆREDYGTIGHED NÅR DET ER BEDST

Læs mere

Sorghum - Afrikas korn

Sorghum - Afrikas korn Sorghum - Afrikas korn Kornarten sorghum (Sorghum bicolor) har sin oprindelse i Afrika og tåler varme og tørke langt bedre end andre kornarter. Hvis artens genetiske potentiale udnyttes bedre, kan sorghum

Læs mere

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING 215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING På baggrund af Dyrevelfærdspuljen, der er underlagt Justitsministeriet, som vi har fået midler fra, har Landsorganisationen

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: 4.-6. klasse 1 TEMA

Læs mere

SPEAKBOG. Ebeltoft Zoo & Safari. 1. Udgave 2004. Af Nanna Ramsgaard. Kommentarer og rettelser sendes til nanna_ramsgaard@hotmail.

SPEAKBOG. Ebeltoft Zoo & Safari. 1. Udgave 2004. Af Nanna Ramsgaard. Kommentarer og rettelser sendes til nanna_ramsgaard@hotmail. SPEAKBOG Ebeltoft Zoo & Safari 1. Udgave 2004 Af Nanna Ramsgaard Kommentarer og rettelser sendes til nanna_ramsgaard@hotmail.com Alfabetisk indeks A B D E G H Asiatisk dværgodder Bjerglori Blisbuk Blåhalset

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Sort drik med stor helbredseffekt

Sort drik med stor helbredseffekt Sort drik med stor helbredseffekt Fra at være en udskældt og lidt lyssky stimulans, er kaffen for alvor blevet populær. I dag tillægges kaffe et utal af gavnlige virkninger. AF ANNETTE HAGERUP Der skal

Læs mere

kaffe, sundhed og sygdom en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.

kaffe, sundhed og sygdom en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk kaffe, sundhed og sygdom af Kjeld Hermansen Bodil Hammer Bech Lars Ove Dragsted Lars Hyldstrup

Læs mere

kaffe, sundhed og sygdom en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.

kaffe, sundhed og sygdom en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk kaffe, sundhed og sygdom af Kjeld Hermansen Bodil Hammer Bech Lars Ove Dragsted Lars Hyldstrup

Læs mere

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER Mimi Hvass,,, At plante store træer er blevet et hit. Også i private haver. Med eller uden fagfolk som rådgiver. Der er i alle tilfælde faldgruber og idéer man skal være opmærksom

Læs mere

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel Tropisk træ i din hverdag bæredygtig handel Her er et skærebræt. Og? - vil du nok sige. Det er jo bare et skærebræt! Både ja og nej. På den ene side er det et helt almindeligt skærebræt, som vi bruger

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Nye gensplejsede planter til nye formål

Nye gensplejsede planter til nye formål Nye gensplejsede planter til nye formål >

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener.

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener. Syrener Syringa Når vi mærker syrenduften og ser buskenes lilla og hvide blomster hænge tungt ned i alle haver og parker, så er det snart sommer i Danmark. Så er det ved den tid, hvor også studenterne

Læs mere

Geo-forskning i ulande

Geo-forskning i ulande 2008 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 2 Geo-forskning i ulande Overvågning af landbrug og miljø i Senegal Klimaændringer og fattigdom i Sahel Småbønder og verdensmarkedet for landbrugsprodukter Olieefterforskning

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN BIOS GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN LIGHT Indhold Skov 6 I skoven lever der mange spændende dyr og planter. I skoven produceres også

Læs mere

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Projektet er blevet til i 2006 i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, lokale landboforeninger og Danmarks jægerforbund. Projektet

Læs mere

U-Turn Uganda i Hedeland

U-Turn Uganda i Hedeland U-Turn Uganda i Hedeland Tid/Sted: 2 timer inkl. opstart og afslutning. Spejdergrunden og området rundt om pladsen på ydersiden. Deltagere: Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer. Opdeles i klassehold (4 hold

Læs mere

... ~ W\'VF Vudensnnt111jondw / LEVENDE NATUR. Hvis du er i tvivl, så lad være

... ~ W\'VF Vudensnnt111jondw / LEVENDE NATUR. Hvis du er i tvivl, så lad være ~ W\'VF Vudensnnt111jondw / LEVENDE NATUR Hvis du er i tvivl, så lad være z "' ~ z < :t ~ "'

Læs mere