FORSKERGRUPPE FOR FRUGT, PLANTESKOLEPLANTER OG FORÆDLING. ForskningscenterÅrslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKERGRUPPE FOR FRUGT, PLANTESKOLEPLANTER OG FORÆDLING. ForskningscenterÅrslev"

Transkript

1 FORSKERGRUPPE FOR FRUGT, PLANTESKOLEPLANTER OG FORÆDLING ForskningscenterÅrslev

2 Fra asters til kirsebærtræer Forskergruppe for Frugt, Planteskoleplanter og Forædling forsker i en bred vifte af emner. Kvalitet, sundhed og bæredygtighed er nøgleord i gruppens arbejde, som omfatter såvel danske som internationale projekter. I denne folder har vi valgt at præsentere nogle udvalgte forskningsområder for at give et indtryk af, hvilke områder vores forskergruppe arbejder med. Navnet er sigende Gruppens navn er ikke just mundret, men fortæller meget godt, hvad vi arbejder med. Vi har bl.a. projekter med stauder, buske, bær, frugt og store træer, og i en række af disse projekter er forædling, såvel den traditionelle som de nye genteknologiske metoder, et vigtigt arbejdsredskab. Kvalitet, sundhed og bæredygtighed Vi kan dele gruppens forskning op i tre temaer: Vi forbedrer kvaliteten af frø, bær, frugt og planter Vi frembringer nye, sunde sorter Vi udvikler nye bæredygtige dyrkningssystemer Under disse overskrifter arbejder vi med en lang række forskningsprojekter, som du kan læse mere om i denne folder. Foto: Crataegus Ravnholdt 2

3 Mange kompetencer og gode rammer Der ligger et stort og omfattende arbejde bag ethvert forskningsresultat, som publiceres i de internationale forskningstidsskrifter. Ikke mindst er der brug for mange forskellige kompetencer, såvel praktiske som teoretiske, for at komme i mål. I forskergruppen er vi godt 30 ansatte, som ud over forskere omfatter laboranter, teknikere og gartnere med stor erfaring. På Forskningscenter Årslev har vi gode rammer for forskningen. Vi råder over laboratorier med det nyeste udstyr og har adgang til moderne væksthuse og containerpladsarealer. Gruppen udfører mange forsøg på forsøgsarealerne på Forskningscenter Årslev, men vi medvirker også i forsøg rundt i Danmark. Du er altid velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger til de enkelte forskere i denne folder. Publikationer kan søges på hjemmesiden under publikationer Foto: Forskningscenter Årslev Danmarks JordbrugsForskning Tlf.: Forskningscenter Årslev Fax: Afdeling for Havebrugsproduktion Kirstinebjergvej Årslev 3

4 Flere nye æblesorter til forbrugerne Der findes en lang række nye sorter af høj kvalitet, som er meget vanskelige at få markedsført på det danske marked, fordi detailhandlen og forbrugerne holder sig til kendte sorter, som f.eks. Discovery, Aroma og Elstar. Nye krav til god smag Forbrugernes smag har ændret sig. Vi har gennem mange år vænnet os til de søde æbler syd fra som f.eks. Golden Delicious, og det har tydeligvis påvirket vores opfattelse af, hvordan et æble skal smage. Dansk frugt har tidligere været kendetegnet ved en syrlig smag, men nu ønsker nogle forbrugerne altså det syrlige erstattet med noget sødere. I et projekt arbejdes med at finde nye æblesorter, som opfylder forbrugernes krav til et godt æble. Arbejdet skal munde ud i en smagskarakteristik til butiksbrug af de forskellige nye sorter. Tanken er, at de nye sorter opdeles i grupper med henvisning til bl.a. de kendte sorter, de minder om. Mange sorter sorteret fra Projektet startede i 2004 og omfattede det første år 86 nye sorter, som dyrkes ved forskningscenter Årslev. Æblesorterne bedømmes for såvel udseende som spisekvalitet. Efter det første års smagstest klarede 61 af de 86 sorter sig tilfredsstillende. De 13 af sorterne var imidlertid ikke flotte nok, så nu arbejder medarbejderne ved Forskningscenter Årslev videre med 48 sorter. Godt for dansk frugt Projektet vil give flere fordele: Forbrugeren: Tilbydes et varieret, men overskueligt udbud af dansk dyrkede æblesorter. Salgsleddet: Anvises metode til håndtering af et stort antal æblesorter. Frugtavlerne: Sikres at små partier af god kvalitet æblesorter kan afsættes. Birka Falk Kühn, tlf , Arbejdsområder: Sortsvurderinger i æbler, i relation til dyrkningsegnethed og kvalitet, metoder til kvalitetsopfattelse. 4

5 Metoder i forædlingen Forædling kan effektiviseres ved at bruge nye metoder til at få afklaret afkommets egenskaber. Hvilke metoder, som kan bruges, afhænger af plantearten og de egenskaber, man ønsker at forbedre. Hos træer og buske er frøspiringen ofte langsom og afhængig af kulde- og/ eller varmebehandlinger, og planterne skal ofte være flere år, før de er i stand til at blomstre. Dette gør forædlingen af f.eks. frugttræer til en langvarig affære. Hvis surkirsebær sås i marken, spirer de tidligst året efter bærrene var modne, og frøplanter skal være 8-15 år, før de er i stand til at blomstre og sætte frugt. Ved at knække stenene og så under laboratorieforhold kan frøene spire allerede 2 måneder efter høst, og ved yderligere manipuleringer kan frøspiring opnås få dage efter såning. Planternes tilvækst kan forøges meget ved at dyrke dem i væksthus, og frøplanter kan blive mere end 2 m på syv måneder. Blomsterknopper er observeret i planter, som var yngre end 1 år. Resultaterne tyder på, at forceret frøspiring og tilvækst kan give blomstrende frøplanter ca. et år efter, krydsningerne blev udført mod 10 år under standardforhold. Sorter, som er resistente mod sygdomme, vil blive meget vigtige i fremtiden, når brugen af pesticider bliver reduceret. Hos Aster novi-belgii er meldug et alvorligt problem. Efter screening af en række sorter for meldugresistens blev der fundet enkelte, som ikke blev angrebet. Disse er nu blevet krydset med det sortiment, der dyrkes som potteplanter i Danmark. Nye screeninger af afkommet vil danne baggrund for et sortiment af meldugresistente asterssorter. Kell Kristiansen, tlf , Arbejdsområder: Forædling, vegetativ formering. 5

6 Varmt vand erstatter pesticider Inden det blev almindeligt af bruge syntetiske pesticider, var brugen af varmt vand udbredt til at sikre sundt plantemateriale. Varmtvandsbehandling blev f.eks. brugt både til afsvampning af korn og mod nematoder i jordbærplanter. Denne metode og viden til at sikre sundt plantemateriale er blevet glemt. Der er ofte store skadedyrsproblemer i solbær. Den største skadevolder er solbær knopgalmiden (Cecidophyopsis ribis). Angrebne knopper svulmer op og bliver kuglerunde i løbet af vinteren. Disse knopper springer ikke ud om foråret. Det største problem er, at miderne spreder virussygdommen Ribbesvind. Vi har gennemført varmtvandsbehandling i stiklinger af solbær sorten Ben Alder. Forsøget viste, at ved 45 C blev alle knopgalmider dræbt, og stiklingerne tog ikke skade ved op til 20 minutters behandling. Derudover viste forsøget, at stiklingerne havde en bedre anslagsprocent antallet af stiklinger som blev til planter steg fra ca. 80 til ca. 90 procent, og der blev opnået en bedre tilvækst efter varmtvandsbehandling. Anslagsprocenten og plantekvaliteten skades ikke, ved at stiklingerne udsættes for 47½ C op til 10 minutter. Hvis man er nødt til at opbevare efterårs-varmtvandsbehandlede stiklinger på køl i henholdsvis 1, 2, eller 7 dage eller indtil næste forår, skades stiklingerne ikke. Derimod forringes plantekvaliteten en smule, målt som antal grene og vægt af grene, ved at stikningen udsættes til om foråret. Hanne Lindhard, tlf , Arbejdsområder: Virkningen af reduceret pesticidindsats, sorter, grundstammer, plantetætheder, jordbehanding og næringsstoftilgængeligheden på ydre og indre kvalitet, specielt planternes modstandsdygtighed overfor sygdomme og skadedyr, samt udbyttekomponenter i æbler og solbær. 6

7 Skal fremtidens skove starte som dækrodsplanter? Markedet for skov og hækplanter er ved at ændre sig. Brugerne, ikke mindst anlægsgartnerne og skovejere, ønsker planterne leveret hurtigt efter en bestilling og på stort set alle årstider. Dækrodsplanter, som produceres i containere, giver brugeren mulighed for at plante tidligere, kan automatisere plantningen og giver færre genplantninger. Problemet ved dækrodsplanterne har imidlertid været rodudvikingen. I Sverige resulterede plantning af dækrodsplanter i, at træerne svajede, og det påførte skovejerne stort tab. I projektet undersøger vi mulighederne for at producere dækrodsplanter af eg og bøg, som efterfølgende testes i skove med forskellige jordtyper. Vi studerer omhyggeligt rødderne på dækrodsplanterne, som de udvikler sig i containerne og i skoven. De foreløbige resultater tyder på, at dækrodsplanterne klarer sig mindst lige som godt som barrodsplanterne. Det er afgørende, at rødderne ikke laver rodsnøre i containeren, og det kan bl.a. undgås ved, at containerne står på net og at planterne plantes hurtigt ud. Projektperiode: Foto: Dækrodsplanter Lillie Andersen, Forskningsleder, tlf , Lillie. Arbejdsområde: Kvalitet af småplanter til skov- og allétræer, rodudvikling, dyrkningssystemer med mindre brug af gødning, vand og pesticider. 7

8 Vejen til sprøde, grønne pærer Svært at forudsige høsttidspunktet Der arbejdes med tre populære danske sorter - pæresorten Clara Frijs og æblesorterne Aroma og Elstar. Clara Frijs plukkes normalt i slutningen af august, og de to æblesorter plukkes fra midten af september. I modningsfasen omdannes frugternes indhold af stivelse til sukker, så sukkerindholdet stiger. Samtidig nedbrydes syrer, og der udvikles farve, aroma- og smagsstoffer. Modsat går det med frugtens fasthed, som bliver mindre med tiden. Det optimale plukketidspunkt er, når frugterne har siddet længe nok til at få et godt sukker- og aromaindhold, men stadig er faste nok til at kunne tåle håndtering, lagring og videresalg til forbrugeren. Ændringer i sukkerindhold og fasthed følger parallelle kurver, som afhænger af vejret. Ved at kombinere frugternes indhold af sukker og deres fasthed med vejrdata, er det muligt, at vi kan blive bedre til at forudsige det bedste høsttidspunkt. Forsøgene viste, at selv om frugten blev plukket meget tidligt op til 14 dage før normal høst, blev deres hyldeliv højst forlænget med en halv til en dag. Efter bare tre dage var frugterne blevet helt bløde uanset plukketidspunkt og lagringstid. Konklusionen er derfor, at avlerne ikke kan gøre noget, som fremmer holdbarheden hos forbrugerne væsentligt. Det kan detailhandlen og forbrugerne til gengæld. Pærerne skal nemlig opbevares koldt, hvis fasthed og smag skal bevares i mere end 2-3 dage. Og det bedste sted ude hos forbrugeren er i køleskabets grønsagsskuffe. Foto: Clara Frijs Marianne Bertelsen, tlf , Arbejdsområder: Vækstregulering i pæretræer, herunder kulturmetoder til at hæmme vækstbæring i frugttræer. 8

9 Kan vi hærde de sarte planter til at klare vinteren? Ikke alle haveplanter klarer vinteren på planteskolen lige godt. Specielt planter, som stammer fra sydligere himmelstrøg, mangler evnen til at modne af og gå i vinterhvile og fortsætter væksten, skønt dagen er kort, og temperaturen er lav. Desuden er produktionen af containerplanter intensiv, og planterne tilbydes således vand og gødning til langt hen på efteråret. Resultatet er ofte, at planteskoleejeren står med planter, der har tilbagefrysninger, og som vokser dårligt til det følgende forår. Planteskolerne og staudegartnerierne har derfor behov for nye metoder til at styre og kontrollere planternes kvalitet så de kan leve op til forbrugernes krav om en høj indre og ydre kvalitet uanset årstid. Planter, som er afmodnede og hærdede, kan bedre modstå vinteren og er bedre egnede til at blive håndteret og lagret. Med Lavendel, Weigela, Fuchsia, Douglasgran og lærk som modelplanter undersøger vi, om det er muligt at få planterne til at gå i vinterhvile eller gøre dem mere hårdføre ved at behandle dem på forskellig vis. Vi undersøger bl.a. virkningen af mild tørke, reduceret kvælstof eller fosfor, daglængde og sprøjtning med en række forskellige bladgødskninger. Tørke og kulde har visse mekanismer tilfælles, og vi forventer derfor, at tørke kan medføre en delvis afmodning. Lav fosfor- eller kvælstoftilgængelighed har i potteplanter vist sig at medføre en bedre stresstolerance og holdbarhed. Projektet er et samarbejdsprojekt med andre forskere, DPF, PfP og Brenntag Nordic. Projektperiode Karen K. Petersen, tlf , Arbejdsområder: Vævskultur og bioteknologi til forædling og formering af havebrugsplanter. Bl.a. udvikling af regenereringssystemer, kromosomfordobling og gensplejsning. Udvikling af metoder til hærdning og ikke kemisk vækstregulering af prydplanter gennem kontrolleret stress. 9

10 Frugttræer grundstammer og fordragelighed De allerfleste frugttræer, der bruges i erhvervet og i privathaver, er opformeret ved podning eller okulation af en frugtart æble, pære, kirsebær eller blomme - på en grundstamme. Der bruges særlig udvalgte grundstammer til hver sin frugtart. Hvis kombinationen af podekvist og grundstamme mislykkes, kan det f.eks. skyldes ufordragelighed. Som ordet antyder, betyder det, at de to parter, som man forsøger at kombinere, ikke kan fordrage hinanden. Man skelner mellem to typer af ægte ufordragelighed, den akutte og den forsinkede. Hvis podekvisten eller øjet visner kort efter podningen eller okulationen, taler man om en akut ufordragelighed. Ved en forsinket ufordragelighed kan sorten enten nedvisne eller knække lige i podestedet flere år, efter podningen eller okulationen er foretaget. Det betyder, at frugttræet allerede er plantet enten i plantagen eller i den private have, og at denne nedvisning eller dette brud i podestedet er ekstra ærgerligt og fordyrende med hensyn til både omplantning og manglende indtjening. Forsinket ufordragelighed har tidligere kun kunnet konstateres via bitre erfaringer. Men et nyudviklet system, kan afsløre en forsinket ufordragelighed ved at måle den gensidige effekt de to partnere har på hinandens vækst. Metoden kaldes populært MiniMagenta og er en bioteknologisk in-vitro metode, hvor små mængder kallus af de to partnere dyrkes isoleret, men med adgang til et fælles dyrkningsmedium. Ved at måle tilvæksten af kallus, kan den gensidige påvirkning bestemmes. Modellen er testet på sorter af sødkirsebær og forskellige kirsebærgrundstammer og anvendes nu til identifikation af eventuelle fordragelighedsproblemer mellem fersken og mandel og grundstammen Prunus cerasifera (mirabel) Bjarne Hjelmsted Pedersen, tlf , dk Arbejdsområder: Stenfrugt: DNA-profiler, fordragelighedstest, plantesystemer, hårdførhed, sorter, grundstammer, kvalitetsanalyser. 10

11 Hvordan får vi en høj spireprocent i træfrø? Præcisionsdyrkning i planteskolerne kræver, at frøkvalitet og spireevne forbedres. I mange arter spirer under halvdelen af de frø af træer og buske, som sås i marken. Og endnu er vi ikke i stand til at sortere frøene, så vi kan garantere en høj spireprocent i marken. De seneste år er det dog lykkedes forskningen at finde metoder til at sortere frøene, så spireprocenten for frø af bøg under laboratorieforhold kommer op på % og i enkelte tilfælde derover. Det har vi bl.a. gjort ved at kuldebehandle frøet ved kontrolleret vandindhold, hvor de netop ikke kan spire. Derefter har vi sorteret frøene efter vægtfylde ved flydesortering i rent vand eller i en vandig saltopløsning. På trods af de lovende spireprocenter i laboratoriet viser en vigour spiretest, at det kun er ca. halvdelen af det frø, som spirer i laboratoriet, der kan forventes at spire i marken. Vi har lavet tilsvarende undersøgelser for Nordmannsgran, hvor der er benyttet forskellige organiske opløsningsmidler som flydevæsker. Selvom metoderne giver mulighed for forbedring af frøkvaliteten, er det i nordmannsgran endnu ikke lykkedes at opnå partier med meget høje spireprocenter efter sortering. Vi leder derfor efter nye sorteringsparametre, som mere sikkert kan fortælle os om frø kan spire og har stor spirekraft. Sandsynligvis skal flere forskellige teknikker kombineres for at kunne sortere et parti frø, så der opnås en meget høj spireprocent. I den videre proces undersøges nye og avancerede teknikker, bl.a. NIR og NIT og fluorescens med henblik på at afklare potentialet i disse metoder til at måle forskel på gode og dårlige frø. Martin Jensen, tlf , Arbejdsområde: Frøbehandling, spiring og kvalitet af frø fra skov, have og landbrug, selektion af kloner og frøkilder af træer og buske, plantemedicin. 11

12 Frostfølsom Fuchsia udendørs hele året Om efteråret afmodnes og hærdes træagtige prydplanter. Ved afmodning og hærdning øges planternes frosttolerance, så de bliver i stand til at overleve vinteren. I nogle arter af træagtige planter sker denne udvikling sent, i begrænset omfang eller hårdførheden ophæves tidligt om foråret med efterfølgende øget risiko for frostskader og forringet kvalitet. Produktion af prydplanter er omkostningskrævende, og tab af kvalitet som følge af frostskader udgør derfor en væsentlig økonomisk risiko for producenter. I projektet undersøges mulighederne for at forbedre træagtige prydplanters tolerance overfor frost ved at dyrke planterne under forskellige typer af tørke eller under mangel på næringsstoffet fosfat. Tørke og næringsmangel kan udløse nogle af de samme responser, som man ser i planter, der afmodnes og hærdes. Tørke eller fosfatmangel kan således eventuelt bruges til at give planter et signal om, at de skal tilpasse sig til en ny mindre gunstig situation. I forsøget har vi har dyrket den frostfølsomme Fuchsia magellanica Riccartonii under forskellige typer af kontrolleret tørkestress eller fosfatmangel. Foreløbige resultater indikerer, at på trods af, at især tørke har effekt på planternes vækst og fysiologi, påvirker det ikke skuddets frosttolerance væsentligt. Der er derfor ikke umiddelbart udsigt til, at producenter og ejere af Fuchsia kan igangsætte en hærdningsproces ved at stress planter om efteråret, eller at hele planter af Fuchsia fremover kan opbevares ved mindre end et par graders frost om vinteren. Forsøget fortsættes med undersøgelser af andre arter samt undersøgelse af, om det er muligt at påvirke røddernes frosttolerance i Fuchsia magellanica Riccartonii. Foto: Fuchsia Majken Pagter, tlf , Arbejdsområder: Pysiologiske og kemiske metoder til at fremme hårdførhed i planter. 12

13 Udsigt til dansk jordbærsæson fra maj til september Planterne holdes tørre På Forskningscenter Årslev er forskerne i gang med at afprøve en ny lovende metode, som allerede bruges en del i udlandet. Jordbærrene dyrkes i en plasttunnel, men da såvel gavle som sider er taget af, er der i praksis kun tale om et tag. Under taget vokser jordbærplanterne i plantesække på borde, for at personalet kan have en god arbejdshøjde. Systemet gør, at gartnerne præcist kan styre, hvor meget vand og gødning, planterne får. Kvaliteten god Vi har før dyrket jordbær i lukkede tunneler, så vi ved herfra, at jordbærrene er spiseklare to uger tidligere, end hvis planterne har været dyrket på friland, dækket med plast eller fiberdug. Men sæsonen kan især forlænges i den anden ende. For jordbær gælder det nemlig, at der i hele sommerperioden går ca. 60 dage, fra planterne plantes, til de bærer røde bær: Ved for eksempel at plante i maj får vi bær, som modner i juli, efter jordbærsæsonen på friland. Omvendt duer det ikke at plante så sent, at der bliver risiko for nattefrost. På mange måder bliver kvaliteten bedre. Bærrene er flottere og mere holdbare, fordi de ikke har været i kontakt med jorden. Smagen er også fin, dog kan den tidlige produktion om foråret mangle smag, hvis temperaturen har været for lav. Færre sygdomme En anden grund til at producere jordbær i nye systemer er, at de danske jordbæravlere de seneste år har fået store problemer med sygdomme. Det skyldes, at der ikke længere produceres danske jordbærplanter, så alt plantemateriale importeres, og med de udenlandske planter følger nogle sygdomme. Ved at dyrke bærrene under tag og evt. i et kunstigt vækstmedie frem for jord, kan vi nemmere holde disse sygdomme nede. I forsøgene ved Forskningscenter Årslev undersøger forskerne bl.a. jordbærplanternes behov for vand og gødning samt tester forskellige sorters egenskaber både i tunnel og på friland. Holger Daugaard, tlf , Arbejdsområder: Jordbær 13

14 Vil du have beskyttet din nye sort? Forædling af nye sorter kan være et stort arbejde, og inden for havebruget er dygtige planteskoleejere og gartnere sjældent blevet belønnet for deres anstrengelser. Andre gartnere har kvit og frit kunnet stiklingeformere en ny flot sort, og den store motivation til at gennemføre et forædlingsprogram har derfor ikke været der. Siden 1995 har det imidlertid været muligt af nyhedsbeskytte nye sorter, og det har sat gang i en rivende udvikling i EU. Får man en plante nyhedsbeskyttet, betyder det, at planteskoler mv. i hele EU skal betale licens til sortsejeren, hver gang de producerer stiklinger. Nye sorter, som ønskes beskyttet, skal gennem en SES-afprøvning, hvor det testes, at plantematerialet ikke ligner andre eksisterende sorter i verden. Desuden skal planterne have et ensartet udseende og beholde sine egenskaber under en opformering. Kun planter, som overholder alle krav, kan nyhedsbeskyttes. På Forskningscenter Årslev udfører vi nyhedsbeskyttelse af prydplanter som julestjerne, novemberkakttus, Thuja, enebær, bambus og enkelte stauder for hele EU. Samlet koster det ca kr. at få nyhedsafprøvet en sort. For nogle arter f.eks. Thuja tager afprøvningen to år, og her skal man regne med at prisen er ca kr. Yderligere oplysninger om nyhedsbeskyttelsen: Lars H. Jacobsen, tlf , Arbejdsområder: Nyhedsafprøvning af prydplanter. 14

15 Nye Dafo -planter og Dafo -foreningen Dafo -betegnelsen dokumenterer sorter, kloner og frøkilders oprindelse og testning af deres klimahårdførhed og sundhedtilstand. Dafo -plater er således defineret ved deres genetiske og patogene tilstand. Dafo -mærket er et registreret varemærke, som anvendes som tillægsbetegnelse til sorts- eller frøkildenavnet. Dafo -varemærket må kun bruges til kerneplanter og afkom af disse, som har gennemgået testkravene for Dafo -planter. Testkravene er opstillet af Danmarks JordbrugsForskning i samarbejde med Dafo -foreningen, som står for den administrative håndtering af nye planter. Planteskoler, der ønsker at producere eller viderekultivere Dafo planter, skal være medlemmer af Dafo -foreningen. Planteskolerne skal indkøbe alt deres modermateriale som AAE-materiale, og Dafo -moderplanterne skal udskiftes efter de terminer, der er fastsat af Plantedirektoratet i Bekendtgørelse om planter nr. 334 af 27. maj Dafo -foreningen har oprettet en hjemmeside, hvor man kan søge på de planter, der har Dafo -status, så man har mulighed for at vælge den rigtige plante til et givent formål. Hjemmesiden: Foto: Rosa roxburghii 15

16 Ansatte i Forskergruppe for Frugt, Planteskole-planter & Forædling Forskere i gruppen: Birka Falk Kühn Bjarne Hjelmsted Pedersen Hanne Lindhard Pedersen Holger Daugaard Karen Koefoed Petersen Kell Kristiansen Lars Henrik Jacobsen Lillie Andersen Majken Pagter Marianne Bertelsen Martin Jensen Nauja Lisa Jensen Tekniskadministrativt personale i gruppen: Annette Larsen Camilla Fjord Christina Olling Connie Damgaard Elisabeth Kjemstrup Karin Henriksen Ketty Andersen Kim Nielsen Lisbeth Brandt Mona Hansen Tina Møllegaard Gartnere tilknyttet gruppen: Alis Rasmussen Anette Sørensen Elin Rosenstrøm Erling Hyldig Ib Larsen Jens Elkjær Jonna Eriksen Karen Hedegaard Keld Hansen Stig Sørensen Dato: 5. december 2005

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer LÆS OM: SCHAUMANN SPRØJTER SKIFTER HÆNDER CLAUS OG JACOB JACOBSENS ASPARGES NR.6. JUNI 2009 INDHOLD

Læs mere

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning / juli 2014 / MAGASINET Drone overvåger snart kartoffelmarkerne Store forventninger til tidsbesparende teknik portræt Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning gode råd / Udsyn / Nyheder / Information

Læs mere

Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark

Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark FødevareErhverv 2009 Indhold Den danske frugt- og grøntsektor...3 Praktisk omkring dyrkningen og afsætningen - Frugt...12 Praktisk

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Forskning for fremtiden

Forskning for fremtiden Forskning for fremtiden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Velkommen til DJF Danmarks JordbrugsForskning, DJF, er landets største forskningsinstitution inden for

Læs mere

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitioner for DenFood A/S: Bredt sortiment af snackog convenienceprodukter LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR.10. OKTOBER 2010 Seminis Løg Nye gode

Læs mere

Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr. 2 - december 2010-56. årgang DANSK LØGAVL

Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr. 2 - december 2010-56. årgang DANSK LØGAVL Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr. 2 - december 2010-56. årgang DANSK LØGAVL Dansk navn Latinsk navn Signum Løgskimmel Løgbladgråskimmel Peronospora destructor Botrytis squamosa Purpurskimmel

Læs mere

gartner tidende Tema: Nr. 20 torsdag 6. november 2008 124. årgang www.gartnertidende.dk Medicinplanter og sundhed

gartner tidende Tema: Nr. 20 torsdag 6. november 2008 124. årgang www.gartnertidende.dk Medicinplanter og sundhed gartner tidende Nr. 20 torsdag 6. november 2008 124. årgang www.gartnertidende.dk Tema: Medicinplanter og sundhed Et netop afsluttet interregionalt EU-projekt viser, at flere medicinplanter, som kan dyrkes

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre TEKNOLOGISK INSTITUT Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Analyse og Erhvervsfremme April/2010 Indhold 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 2.

Læs mere

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER Mimi Hvass,,, At plante store træer er blevet et hit. Også i private haver. Med eller uden fagfolk som rådgiver. Der er i alle tilfælde faldgruber og idéer man skal være opmærksom

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd 1 05-10-2005, 13:50 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

De grundlæggende principper for økologisk produktion:

De grundlæggende principper for økologisk produktion: GMO Klaus sall i Økologisk PERSPEKTIV Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økologisk produktion. Men er der overhovedet nogen grund til at være forsigtig, når det kommer til GMO-afgrøder?

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

Vestjylland. Fokus på energipil. Der opleves i øjeblikket et stort fokus på energipil både politisk og fra jordbrugserhvervets side.

Vestjylland. Fokus på energipil. Der opleves i øjeblikket et stort fokus på energipil både politisk og fra jordbrugserhvervets side. Vestjylland Nr. 165 Temanummer energipil Fokus på energipil Dyrkning Tilskud til etablering af energiafgrøder Værdikædens sidste led Tørstofproduktion Økonomi Udover bundlinjen Alternativer til pil Konklusion

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg

læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg Nr. 16 torsdag 14. oktober 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg 1 4 Forbrugerdrevet innovation

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere