April Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Arkivfoto: Jan Bendix GÅ EN TUR! - og hjælp andre til én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Arkivfoto: Jan Bendix GÅ EN TUR! - og hjælp andre til én"

Transkript

1 April 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Arkivfoto: Jan Bendix GÅ EN TUR! - og hjælp andre til én

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Enhver kan få en samtale med præsten. Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, Kirkegårdsleder Ole Møller Andersen, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejder Sârka Wiesnerova Organist Hans Sørensen Kirkesangere: Grethe Munk-Andersen, tlf , Irma Bjerre-Pedersen, tlf , DET RELIGIØSE SPROG Vi er midt i den første forårstid, og mange steder - ofte i bøgeskovene rundt i landet - vil man på denne tid kunne se et hvidt anemonetæppe dække skovbunden under de store træer. Kommer man sådan et sted hen en tidlig morgen, så er anemoneblomsterne sammenfoldede og bøjer sig mod jorden. Kommer man op ad dagen, når solens stråler lyser gennem træernes bladløse grene, så har anemonerne rejst sig og åbnet sig mod sollyset. Det er så smukt, at her slår religiøse ord bedst til. Digteren Halfdan Rasmussen har skrevet om anemonerne i digtet Noget om kraft, som står i Højskolesangbogens nr. 122: Med store undrede øjne går jeg, / hvor anemoner lyser hvidt. / Og midt i forårets lysvæld står jeg / og ser mod himlen og spørger blidt: / Hvem opfandt lærken og nattergalen, / hvem satte knopper på birk og bøg? / Og hvem bestemte, at netop svalen / sku være svale og gøgen gøg? Halfdan Rasmussens sang, som mange sikkert kender og måske har sunget mange gange, er udtryk for én lang forundrende spørgen samt taknemmelighed over tilværelsens underfulde skabelsesmagt. Sangen er præget af en taknemmelig undren over det alt sammen. Skønt Halfdan Rasmussen, der var født på Christianshavn i 1915 og døde i Hornbæk i 2002, ikke var nogen erklæret religiøs digter vistnok snarere tværtimod især i sine unge år så kan man opfatte hans sang som helt igennem religiøs, og den tåler sammenligning med salmedigteren H. A. Brorsons: Op al den ting som Gud har gjort fra Der er hos begge tale om den samme art af undren, taknemmelighed og lovprisning. Når Brorson i sin salme ender med spøgsmålet: Hvad skal jeg sige? mine ord / vil ikke meget sige, fordi skaberværket er så overvældende i sin pragt og ødselhed, at han mangler ord, så er det helt på linje med, hvad Halfdan Rasmussen med nutidige ord spørger om i sin sang. Som der står i vers 2: Hvad er det dog for en slags reflekser, / der kalder pindsvin og tudse frem? / Og hvem er det, der går rundt og hekser / i Hornbæk, Tarm og Jerusalem? / Thi alle steder er samme under / og samme kraft, som gør sjælen stum. / Og alle vegne går folk og grunder / på livets dybe mysterium. I vers 3 kommer Halfdan Rasmussen med en slags forklaring på sin undren, når han: tror, der ligger et barn dybt inde i alle levende ting, der gror, / et barn, der er som en fuglevinge / en lille gud, der er evig stor. / Jeg tror, han danser i altings hjerte. / Jeg tror, han hviler i altings vækst. / Og alle tings undere er det, / at han er ordløs og altings tekst. / Han er i spurvenes sang i hækkene, / i solsortfløjt og hundeglam. / og hvis du lytter til tudsens kvækken / og lammets brægen, så er det ham. Halfdan Rasmussens gode sang er en understregning af, at når tilværelsens og menneskelivets underfulde kraft i al dets sande storhed skal fremstilles, så må man ty til ikke forstandens sprog, for det slår ikke til men til det religiøse sprogs styrke og kraft. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ SOGN FONDSBESØG TIL VENØ KIRKE Lars Reuter, der repræsenterer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, besøgte i marts Venø Menighedsråd. Fonden har ydet 2 mio. kr. til renoveringsprojektet. Formålet med Lars Reuters besøg var dels at træffe initiativtagerne og dels at opfordre Menighedsrådet til at påbegynde projektet. Lars Reuter foreslog, at Menighedsrådet gennemfører prioritering af sine ønsker, som de er fremkommet i den oprindelige ansøgning. Lars Reuter bekræftede, at Fonden vil medvirke med det fulde støttebeløb, selv om Menighedsrådet er nødsaget til at skære i projektet for at få pengene til at slå til. Resultatet af mødet er, at projektets arkitekt, Dan Bonde-Ljungar, i den kommende måned vil opdele og prissætte elementerne i projektet, så Menighedsrådet derefter kan tage stilling til prioriteringen. Det er Fondens ønske, at de første resultater af renoveringsopgaven står færdige i december i år. Menighedsrådet har udarbejdet en liste over håndværkere, der skal indbydes til at give tilbud på de udvalgte opgaver. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Prospekt Foto: Jan Bendix Arkitekt Dan Bonde-Ljunkar og fondens repræsentant Lars Reuter (t.h.) ser på forslag til gulvbelægningssten. Både pil og ledestjerner. Foto: Jan Bendix SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT Fællesspisning på efterskolen den 2. april kl. 17:30. Du kan nå det endnu, hvis du skulle have glemt at tilmelde dig. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen 3

4 GENERALFORSAMLINGER FREMDRIFT PÅ VENØ HAVN Venø Havn havde generalforsamling onsdag den 25. marts. 27 personer var mødt op. Formanden fortalte bl.a. om planerne for flytning af sand fra nordsiden af havnen til stranden syd for havnen for at undgå tilsanding i indsejlingen. Manøvren finder sted her i foråret ved lavvande. Der er ansøgt Ø-LAG om penge til at opføre en bygning til udlejning nord for havnen. Bygningen er tiltænkt efterskolen - til brug for surf og sejladsudstyr blev et godt år for havnen med øgning i antal gæstesejlere. Der var genvalg på alle poster til bestyrelsen, som består af formand Morten Gjern, kasserer Ulf Ipsen, næstformand Morten Hermann, Dennis Borbjerggaard, Rasmus Grønne og Mette Jaffke. Jørgen Jensen er Struer Kommunes udpegede medlem. / Venø Havn Mette Jaffke FORENING MED GANG I OG MEGET MERE På generalforsamlingen i Venø Gymnastik- og Idrætsforening i marts kunne formanden Dorte Sauer i sin beretning omtale de mange forskellige aktiviteter, som Venø GIF tager sig af: Svømning, havkajak, fredagsklub, billard, bordtennis, løb, gang og andre både periodiske og enkeltdagsarrangementer. Foreningen har 90 aktive medlemmer over 14 år og derudover børnene. Formanden gav udtryk for et ønske om, at flere tog del i svømningen, så både kondi og økonomi forbedres. Tilbud til efterskolens elever om deltagelse gælder fortsat. Venø GIF deltager sammen med andre af øens foreninger i gennemførelsen af Venø live, pinse- og julearrangementer og tager sig af gaderundboldturneringen. Den sidste kræver efter formandens opfattelse lidt mere forudgående træning, så skader forebygges. Deltagerne drøftede bl.a. instruktørforhold i forbindelse med både havkajak og bordtennis. Der var genvalg til alle tillidshverv. / VenøPosten Jan Bendix GOD OPBAKNING, GOD ØKONOMI OG GENVALG I BØRNEHUSET Der afholdtes ordinær generalforsamling i Venø Børne- og Ungdomshus den 26. februar. Karsten Jensen valgtes som dirigent. Formanden Flemming Damgaard orienterede om driften af huset. Kassereren Antoinette Jensen gennemgik regnskab og budget. Driftsresultatet var positivt med kr., budget 2015 viser et resultat på kr. Kontingentet forblev uændret på 100 kr. pr. person årligt. Til bestyrelsen genvalgtes Ingrid Skadhede og Susanne Overgaard. Bestyrelsen takkede de fremmødte og for den gode opbakning, der er til husets arrangementer. / Venø Børne- og Ungdomshus Flemming Damgaard Arkivfoto: Grethe Munk-Andersen Foto: Anja Villadsen 4

5 FÅRETS DAG Traditionen tro gennemføres Fårets Dag påskelørdag den 4. april på Nørskov kl. 10:00-16:00. Arrangementet er en del af en landsdækkende indsats for at skabe interesse for får og lam. På Nørskov bliver der lejlighed til at se de mere end 100 lam, der indtil nu er kommet til verden. Kl. 11, 13 og 15 er der fåreklipning. I Venø Café og Havnekiosk serveres en særlig frokostplatte og fra køle- og frostdiskene kan der købes lammeprodukter. Velkommen! / Venø kartofler & lam Pip Thoustrup Arkivfoto: Grethe Munk-Andersen HVEM BESØGER SMÅØERNE OG HVAD VIL DE HER? Videncenter for Kystturisme har gennemført en analyse om emnet. Den kan findes på nettet: rapport_ferie_paa_27_danske_smaaoeer_02_marts_2015.pdf. Rapporten anbefaler bl.a. bedre skiltning, længere åbningstider for spisesteder, mere information i form af flere brochurer og informationstavler, flere vandre- og cykelstier, flere aktivitetsmuligheder som fx guidede ture, dykning, havkajaksejllads. Anbefalingerne indgår i den videre udvikling af projektet: Venøturisme. / VenøPosten Red. VANDRERUTER PÅ VENØ I forbindelse med turismeprojektet vil vi gerne udarbejde et kort med vandreruter til turister for at give bedre muligheder for at komme væk fra asfalten og ud i Venøs flotte natur. Derfor har jeg brug for jeres hjælp til at indtegne de ruter, I plejer at gå. I første omgang laver vi en samlet oversigt over gode vandreruter og seværdigheder undervejs samt en beskrivelse af de få begrænsninger, der er i forhold til at bevæge sig rundt i naturen. På længere sigt vil det være godt at få lavet afmærkninger af stier, men dette kræver en del myndighedsarbejde og dermed længere tid. Til højre ses Naturstyrelsens vejledning omkring færdsel i naturen. På forhånd tak for at indtegne de gode vandreruter på Venøkortet, som er med som tillæg til denne udgave af VenøPosten. / Venøturisme Hanne-Dorthe Skjernaa (VenøPosten trækker lod om en flaske vin blandt de indkomne forslag. Forslagene vil blive omtalt i et af de kommende numre af bladet. Red.) Hvor må man gå? Man må færdes på veje og stier i det åbne land og i skoven. På stranden og på udyrkede arealer i det åbne land er færdsel hen over arealet uden for veje og stier (fladefærdsel) tilladt, ligesom fladefærdsel er tilladt i skove, der ejes af staten, kommunen, Folkekirken og offentlige stiftelser. Man må ikke færdes på stubmarker eller langs levende hegn på dyrkede arealer med mindre, man har fået lov af ejeren. Adgang til udyrkede arealer, veje og stier m.v. forudsætter, at det er muligt på lovlig måde at komme dertil. Der er således ikke adgang til et udyrket areal, hvis man fx skal krydse en dyrket mark for at komme dertil. Kilde: 5

6 DET SKETE VENØTURISME VERSION 2 VenøBoen har søgt LAG Småøerne om midler til at fortsætte den fælles aktørindsats for at få flere turister til at gæste os og blive på øen lidt længere. Alle aktører (i alt 21), der har direkte og indirekte forretningsmæssig interesse i projektets videreførelse, har støttet ansøgningen. Der ventes svar på ansøgningen inden sommerferien. / VenøBoen Jan Bendix PS: Næste frist for indsendelse af ansøgninger er den 13. april Læs mere på VENØ NU OGSÅ PÅ ENGELSK Venø, Limfjordens hjerte er overskriften på folderen, som blev præsenteret på feriemessen i Herning i februar og i øvrigt omdelt med martsudgaven af VenøPosten. Den foreligger nu også på engelsk oversat af Nina Frimodt Jensen. Tak for hjælpen til Nina. / VenøBoen Jan Bendix VENØBOEN OG NATURA 2000 I martsudgaven af VenøPosten omtaltes den udvidelse af fredningen på Nørskov Vig, som er anbefalet af embedsmændene bag Basisanalyse for området. Konsekvenser for naturinteresserede er, at Nørskov Vig ikke må besøges i perioden fra den 1. april til 30. september og at kystsejlads er forbudt i en radius på 500 meter fra Bradser Odde. Vi foreslår vores læsere at tage et kik på et kort over området Det glemte rapportforfatterne åbenbart. VenøBoen har på sit seneste bestyrelsesmøde besluttet og efterfølgende fremsendt høringssvar til Naturstyrelsen, hvor beboerforeningen fraråder politikerne at følge embedsmændenes forslag. Den totale ubalance mellem hensynet til beboeres og turisters benyttelse og områdets beskyttelse må ikke blive skabt. / VenøBoen Jan Bendix STRANDRENSNING 2015 Årets strandrensning fandt sted den 28. marts, hvor de hjemmeværende elever på Venø Efterskole og venøboerne fik sig en gang frisk luft og fyldte plastsække til lossepladsen. 5-6 hold sammensat af ca. 45 elever og 30 venøboere fik gennemtrawlet vestkysten og havneområdet og sluttede af med kaffe og efterskolebagværk på havnen. / VenøPosten Red. Foto: Gertrud Damgaard Fotos: Jan Bendix 6

7 DET SKER VENØPRÆSTEN SOM FORTÆLLER OG FOREDRAGSHOLDER Per Mikkelsen er ikke kun Venøs sognepræst, men også fortæller og foredragsholder. Det kender venøboerne til, når Per uden for sin opgave, som præst, kaster sig ud i dramatiske fortællinger eller indsigtsfulde oplæg om emner, der har hans interesse. I en samtale med VenøPosten fortæller Per, at tre temaer har hans særlige interesse: Grundtvig Classic. Hvad er det grundtvigske? Arkivfoto: Jan Bendix De grundlæggende tanker hos præsten, historikeren, salmedigteren, politikeren og stridsmanden N.F.S. Grundtvig ( ). Den danske kongerække. En munter danmarkshistorie fra Gorm den Gamle til Margrethe II. Fortælling. Vores menneskelige tilværelse belyst gennem myter, eventyr, sagn og islandske sagaer. LÆSEKREDSEN ANBEFALER Den tomme plads af J.K. Rowling Forlag: Gyldendal ISBN-13: Med den typiske engelske landsby som scene leverer Potter-forfatteren i sin første voksen-roman en helt igennem fremragende og velskrevet socialrealistisk samfundsbeskrivelse af dagens England. Deltagerne i Islandsturen for nogle år siden skriver gerne under på, at Per er værd at lytte til også uden for kirken. / VenøPosten Jan Bendix FREDAGSKLUBBEN ER I DET KREATIVE HJØRNE I APRIL Det er fredag den 17. april og som altid kl. 16:30-20:30. Vi laver lige præcis det, vi har lyst til. Det kan være at plante solsikker, sy en lille mus, male på lærred eller papir, klippe-klistre eller noget helt andet. Har du noget sygrej, du er i gang med hjemme, kan du også tage dette med og arbejde på. Vi laver boller i karry med ris og grønt tilbehør. Hvis det er godt vejr, kan det være at vi tager et spil rundbold på græsset. Vi glæder os rigtig meget til at se mange på denne dag, og som noget specielt så vil vi gerne indbyde alle børn uanset alder sammen med deres forældre denne gang. Tilmelding er nødvendig, så vi kan planlægge maden senest onsdag den 15. april til Susanne Overgaard på tlf Børn og voksne betaler hver 2 klip, som de plejer. Vel mødt med højt forårshumør. / Fredagsklubben Susanne Overgaard, Karin Kristensen og Manja Jensen 7

8 DET SKETE Færgetrafik i februar Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne NYE TAKSTFORHOLD PÅ Ø-FÆRGERNE Folketingspolitikerne og færgeforbindelserne Igennem det seneste års tid har der været debat om ø-færgernes økonomiske situation og de barrierer, som færgetakster udgør for ø-udvikling. På Folkemødet på Bornholm i 2014 gjorde de helt store øer bl.a. Læsø, Samsø, Bornholm og Ærø, der ikke er medlemmer af Sammenslutningen af Danske Småøer, politikerne opmærksomme på de meget store problemer, som færgeøkonomien skaber for øerne. Det har ført til en politisk interesse for færgedriften, som ikke har været set længe. Ø-Sammenslutningen har gennem årene fremført lignende synspunkter og er her blevet støttet af Småøernes Færgeselskaber, der også har problemerne tæt inde på livet. Resultatet af denne opmærksomhed har været, at der har været nedsat arbejdsgrupper med repræsentation fra interessenterne, som har set på henholdsvis taksterne generelt og specifikt på godstransport. Politikerne har således ønsket at få undersøgt, hvad det vil koste samfundet at begrænse evt. helt fjerne de omkostninger, som erhvervsdrivende på øerne har i forbindelse med godsoverførsel. Med hensyn til godstransport, så synes der at være skitseret løsninger, der betyder, at kommunerne får særlige midler til nedbringelse eller helt fjernelse af godsomkostningerne for de erhvervsdrivende. I april bliver emnet behandlet politisk. Alle erhvervsfolk håber på, at der kan skabes bedre løsninger end de nuværende. Det andet tema, færgetaksterne, vurderes for tiden ud fra et princip om, at det skal koste det samme at køre 1 km på landevejen, som at sejle 1 km med færgen (landevejsprincippet). For venøboerne med vores heldigvis korte afstand til fastlandet bliver det et interessant regnestykke. Der er andre øer, der er i tilsvarende situationer. Det væsentlige er, at øerne har ganske forskellige betingelser, men at færgetaksterne alle steder selvfølgelig er med til at lægge nogle kunstige grænser for udvikling, herunder bosætning. Det kommende valg vil formentlig betyde, at øboerne har fået et tema, det er værd at tale med politikerne om og dermed forberede dem på det arbejde, der skal udføres efter valget. / VenøPosten Jan Bendix Foto: Jan Bendix 8

9 DET SKER ARBEJDSDAG PÅ HAVNEN Årets første arbejdsdag bliver lørdag den 11. april. Vi mødes kl. 9:00 på havnen til morgenkaffe. Opgaverne bliver: Borde/bænke skal frem af vinterhi og eventuelt males, oprydning efter stormen, fliselægning. Der serveres frokost. Vi glæder os til en hyggelig dag - alle er velkomne! / Venø Havn Mette Jaffke ÅBNINGSTIDER I APRIL Galleri KK Åbent den 1. lørdag i måneden fra kl. 12:30-16:00 - i Venø Gl. Skole. I Påsken er der åbent den 2., 4 og 5. april fra kl. 11:00-16:00. Karin Kristensen, tlf Venø kartofler & lam Kartofler, lammespegepølser og frosset lammekød i forskellige udskæringer sælges fra Venø Café og Havnekiosk. Henvendelse i øvrigt på tlf venoe-kartofler.dk Venø Café og Havnekiosk Arkivfoto: Jan Bendix FORÅR I VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK Så begynder sæsonen stille og roligt igen. Vi indleder med lidt længere åbningstider. Der kan bestilles rundstykker de dage, hvor jeg åbner kl. 08:00. Lørdag den 4. april, hvor der er Fårets dag hos Pip Thoustrup på Nørskov, kan der købes frokost-platter med produkter fra Venø kartofler & lam i caféen. Vi holder fællesspisning fredag den 17. april kl.17:30. Tilmelding senest den 14. april. På gensyn på Venø Havn! / Venø Café og havnekiosk Vibeke Staunstrup Borbjerggaard VENØ KRO I APRIL Åbningstider i påskeugen: Fra den 29. marts til den 6. april har køkkenet åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00. Påskebuffet søndag den 5. april fra kl. 11:30-15:00. Øvrige dage i april: Torsdag til lørdag fra kl. 17:30 21:00. Vi glæder os til at byde jer velkommen! / Venø Kro Jakob Fussing Arkivfoto: Jan Bendix Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 14:00-17:30 Påske: april kl. 8:00-18:00 Vibeke Borbjerggaard Staunstrup, tlf Venø Galleri Påskeudstilling fra den 28. marts til den 6. april kl. 12:00-18:00. Ellers åbent efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk Venø Kro Fra den 29. marts til 6. april har køkkenet åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00 Påskebuffet søndag den 5. april fra kl. 11:30-15:00. (Bordbestilling nødvendig - bemærk at der kun serveres buffet i dette tidsrum) Øvrige dage i april: Torsdag-lørdag fra kl. 17:30-21:00. Tlf venoekro.dk 9

10 DET SKER DIGER OG MOSEGRISE Jyllands-Posten bragte i marts artikler om landmænds nedpløjning af diger, der er underlagt fredningskrav fra Kulturarvstyrelsen. Kulturarvstyrelsens repræsentant var oprørt. For venøboerne må debatten virke lidt latterlig, når vi tænker på de forsøg, der igennem årene fra VenøBoens side er gjort for at få myndighederne til at medvirke i bekæmpelsen af mosegrise, der i en 10 års periode har undergravet både diger, enge og marker. Redaktionen foreslår, at Natur- og Kulturarvstyrelserne får sig en kammeratlig samtale om emnet. / Jan Bendix, Nørskovvej m hul i jorden. Foto: Jan Bendix NATURPLAN DANMARK I efteråret fremlagde Regeringen en langsigtet plan for udviklingen af natur i Danmark: naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/naturplan-danmark. Regeringen ønsker en særlig indsats på tre områder: 1. Mere plads og bedre sammenhæng i naturen 2. Styrket indsats for vilde planter og dyr 3. Bedre muligheder for fællesskabet gennem naturoplevelser og friluftsaktiviteter. På Klosterhedens Skovdistrikts brugerrådsmøde i marts orienterede en af Naturstyrelsens medarbejdere om planens indhold og mulige konsekvenser. Planen bygger i vid udstrækning på frivillighed mellem statslige og kommunale myndigheder og private lodsejere. Idéen er at skabe åbne og direkte forbindelser mellem allerede eksisterende naturområder. Her er Venøs rolle formentlig begrænset bortset fra de muligheder, der kan vise sig i GeoPark-projektet, der er under udvikling. De to andre temaer falder fint i tråd med de aktiviteter, der allerede arbejdes med inden for naturgenopretning på Venø og projektet: Venøturisme. Venøs kyst er, som det vil være læserne bekendt, omfattet af Natura 2000-ordningerne. I den udstrækning, det offentlige ønsker at fremme idéerne i Naturplan Danmark, kan venøboerne indarbejde idéerne i de eksisterende udviklingsplaner. / VenøPosten Jan Bendix VENØ OG DET NATIONALE OVERVÅGNINGSPROGRAM! Et 40 meter dybt hul i jorden i vejkanten på Nørskovvej er adgangsbilletten for Venø til medvirken i Det nationale overvågningsprogram. Programmet har til formål at overvåge udviklingen i søer, vandløb og grundvand. Det er et af svarene, som Naturstyrelsens medarbejder Claus Rasmussen i Ringkøbing giver VenøPosten på spørgsmålet om, hvad den nye brønd på Nørskovvej skal bruges til. Claus Rasmussen fortæller til VenøPosten, at GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) forestår landsdækkende undersøgelser af grundvandets tilstand, og at Venø-målinger i de kommende år indgår i undersøgelserne. Nu er boringen etableret og i efteråret forventes de første vandprøver taget. Resultaterne er offentligt tilgængelige via GEUS Jupiter. Det er først og fremmest nedsivning af Nitrat, GEUS følger. Læs mere om programmet og GEUS rolle i det på publications/grundvandsovervaagning/index.htm. / VenøPosten Red. 10

11 DET SKER FLEXTUR OGSÅ FOR VENØBOERE VenøBoen er blevet opmærksom på, at Midttrafik som et supplement til den øvrige kollektive trafik, tilbyder en ordning, der hedder Flextur, som kan benyttes af alle. Måske er der allerede venøboere, der benytter sig af ordningen? Til dem, der ikke har hørt om Flextur før, er her en beskrivelse af ordningen. I Struer Kommune koster det 7 kr. pr. km at køre med Flextur og Kommunen betaler for færgebilletten. Dvs. en tur fra fx Struer Station til Venø By på 11 km koster 77 kr. Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du vil af sted - der er ingen stoppesteder og køreplaner. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse, og du kører sammen med andre kunder ligesom i bus og tog. Du kan fx bruge Flextur til besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb og andre aktiviteter. Du kan køre fra kl. 6:00-24:00 alle ugens dage - på nær den 24. og 31. december. Med Flextur bliver du kørt fra dør til dør i gadeniveau. Der kan være andre kunder med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe en anden kunde. Du betaler altid kun for den direkte vej. Du skal altid bestille din Flextur senest to timer før, du ønsker at blive hentet. Læs mere om ordningen på midttrafik.dk/flextrafik/flextur.aspx, hvor du også kan se, hvordan man bestiller en Flextur. / VenøBoen Søren Lang Hindkjær LADY-WALK Venø GIF vil igen i år prøve at samle et hold til LADY-WALK i Agger mandag den 18. maj. Se mere om Ladywalk på ladywalk.dk/agger.aspx. Starten går kl. 18:30 og afgang fra Venø bliver mellem kl. 16:00-17:00. Tilmeld dig til eller Dorte Sauer på tlf senest den 14. april. Pris for deltagelse er 125 kr., som skal betales ved tilmelding på GIF s konto: Ved minimum 20 tilmeldte vil Venø Bussen sponsorere en bus til og fra Agger. Efter tilmeldingsfristen, vil vi vide, om vi skal køre i private biler eller i bus. Alle får efterfølgende oplysninger om transport. Vi håber, at mange Venø-ladies har lyst til at deltage! Husk, der er fællestræning hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnehuset. / Venø GIF Dorte Sauer Foto: Jan Bendix FORÅR OG Ø-PEDELLEN Så er foråret lige om hjørnet! Alt i maskiner til algebehandling + afrensning af solceller udlejes både med og uden fører. Ring og hør nærmere. Ring også, når bilen eller plæneklipperen trænger til et forårseftersyn. Ø-pedellen slår også græs samt klarer have- og malerarbejde. / Ø-Pedellen - Mogens Askanius, Nørskovvej 2, tlf , 11

12 DET SKETE VENØS SVAMPE GRÅ SLIMSLØR Comphidius Glutinosus Vokser sammen med gran. Spiselig. PARYK-BLÆKHAT Coprinus Comatus ER VENØBOERNE BLEVET ENERGISLUGERE? Det spørgsmål har en venøbo rejst overfor redaktøren efter i en periode at have fulgt informationstavlens oplysninger på færgehuset på Kleppen. Forbrugstallene for 2015 har igennem længere tid vist sig større end tallene for helt op til 30 %. Det har givet anledning til en del undren. Er tallene forkerte? Sviner venøboerne med energien? Har de senere års mange husstandsindsatser været Foto: Jan Bendix forgæves? VenøPosten har stillet spørgsmålene videre til ProEnergis rådgiver Skafti Halldórsson. Skafti har ikke lige svaret, da han og venøboerne ikke har fået genskabt adgangen til folkene bag registreringssystemet og dermed informationstavlens tal. Nogle forsigtige gæt er, at der er sket omfattende omlægninger fra oliefyr til varmepumper og jordvarme. Dermed er energiforbruget lagt om fra olie til el. Registreringerne på Kleppen dækker alene el-forbruget. Den glædelige øgede aktivitet på Venøsund Fisk og Skaldyr kan også have haft sin virkning og endelig kan de voldsomme regnskyl og efterfølgende opgaver for pumpelagene på syd- og midtøen have trukket tallene op. Når der foreligger konkrete tal og forklaringer, så vil VenøPosten bringe dem. / VenøPosten Red. Vokser langs stier og under hække. Unge eksemplarer er spiselige - inden de løber i blæk. BOLIGER TIL SALG Følgende huse er til salg på Venø: Tekst: Søren Baggesen Fotos: Karen Damgaard Havstokken 10 Revlen 9 Riisvej 8 Riisvej 2 Riisvej 11 Riisvej 20 Strømmen 4 Strømmen 7 Sønderskovvej 16 Vigen 1 Nybolig Struer Smedegade 11-13, 7600 Struer Tlf mail EDC Ejendomsgruppen Struer Strandvejen 1, 7600 Struer Tlf Mail / Maria Kongsgaard Ottesen / Patrick Krarup Rasmussen 12

13 DET SKER DUO VILLÉN/ESPERILLA I MUSIKFORENINGEN Duo Villén/Esperilla er makkerparret mellem en solist-uddannet fløjtenist og pianist, påbegyndt i Duoen har optrådt til forskelligartede arrangementer som fx Overrækkelse af Europas Kvinders Pris på Københavns Rådhus, kirkekoncerter og senest i Borup Kulturforening og Linnéas debutkoncert i februar De to musikere er hver for sig aktive kammermusikere og solister, og er begge modtagere af internationale priser. Til koncerten i Venø Musikforening den 19. april kl. 15:15 på Nørskov spiller de fransk, romantisk musik af bl.a. Reinecke og fejrer 150 året for Carl Nielsens fødsel med musik af den store danske komponist. / Venø Musikforening Marianne Pedersen VENØ GALLERI Påskeudstillingen med Ib og Nina Agger har åbent fra den 28. marts til den 6. april fra kl. 12:00 18:00 på Tangvej 1. Velkommen! Preben Friis var forbi med sit kamera til ferniseringen den 28. marts, hvor Marianne Pedersen åbnede udstillingen. Nedenfor er glimt fra dagen. / Venø Galleri Lis Jensen GALLERI KK I påskeugen har jeg åbent fra kl. 11:00 16:00 skærtorsdag, påskelørdag og påskedag. Kig ind! / Galleri KK Karin Kristensen Foto: Preben Friis Foto: Preben Friis 13

14 VENØSUND FISK OG SKALDYR OVERVÅGNING AF FISK GIVER BEDRE VELFÆRD! Som I sikkert ved, så deltager anlægget Venøsund Fisk og Skaldyr ApS i mange forskellige og spændende projekter. Ud over at producere både skrubber, pighvar og helt, har de i samarbejde med seks andre virksomheder kastet sig over at teste et overvågningssystem, som tager udgangspunkt i fiskenes adfærd. I samarbejde med Fishlab tester Venøsund Fisk og Skaldyr overvågningssystemet på deres skrubbe- og pighvaryngel samt på ørreder i løbet af denne sæson. Projektet hedder FishGuard, og som navnet antyder, er formålet med projektet at vogte over fiskene i et givent anlægget. FishGuard udvikler software, som kan hjælpe til i aquakulturen, ved at kunne måle på vækst og svømmeaktivitet i fiskebestanden. Forsøgsopsætning af kameraudstyr på Venøsund Fisk og Skaldyr Overvågning i akvakulturen er allerede et kendt fænomen, men analysen af optagelserne er meget tidskrævende for medarbejdere på anlæggene og koster derfor mange penge. FishGuard er derfor designet til at kunne analysere fiskenes bevægelser, hastighed og længde, så fiskemesteren og fiskeassistenterne kan få en indikation om vækst og ændret adfærd i deres bestand og dermed spare tid i hverdagen. Test på Venøsund Fisk og Skaldyr Fishlab og Venøsund Fisk og Skaldyr Aps tester Fish- Guard overvågningssystemet. Dette gør vi som nævnt hos forskellige fiskearter. Testene på Venø omfatter bl.a. fiskenes adfærd ved fordring, rengøring, dagsrytme samt adfærd ved forskellige temperaturer. Adfærden og fiskenes bevægelser er en vigtig indikatorer på trivslen hos fisk. Faktorer som stress, sygdom, fødeoptagelse og iltmangel er nogle af de faktorer, som alle vil blive vist af en ændret adfærd hos fiskene. Dette opfanger FishGuard. FishGuard-Tracking De blå streger på billedet til højre, er spor fra fisk, som FishGuard analyserer. FishGuard kan håndtere mange kameraer og mange fisk ad gangen. FishGuard analyserer videooptagelser og finder Spor fra pighvar (øverst) og nyligt indfisket pighvarde bevægende objekter i yngel (nederst). Tracks fra billedfeltet (fiskene). Herved kan bevægelsesha- kar på anlægget på Venø. stighed, retning, antallet af fisk i synsfeltet samt størrelsesberegninger foretages. FishGuard er nu også udviklet til mobiltelefonen, så fiskemesteren kan se til fiskene, når det passer ham. FishGuard er et GUDP-finansieret projekt, som startede i sommeren 2012 og som har sin afslutning i år De seks aktører, som deltager i FishGuard projektet, er Bioras ApS, Fishlab, OxyGuard International A/S, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Aqua- Circle og VenøSund Fisk og Skaldyr Aps. Kom og se FishGuard in action til vores Åbent Hus arrangement lørdag den 6. juni. Nordvestjysk Fritidsfiskerforening og Venøsund Fisk og Skaldyr Aps byder, som sidste år, på en kold øl eller sodavand samt en pølse fra grillen, hvis vejret er godt. Traditionen tro vil der være mulighed for at smage østers, hvis anlægget er i besiddelse af nogle. Alle er velkomne! Hvis du/i er mere interesserede kan du/i kigge forbi FishGuards hjemmeside, hvor der er flere informationer om projektet: / Tekst og billeder lavet af Fishlab (Louise H. Nørremark og Kirsten Engell-Sørensen) og Bioras (Pia Haecky og Nickolas Blackburn). 14

15 GENERALFORSAMLING I SKOLEKREDSEN Som annonceret i martsnummeret af VenøPosten holder skolekredsen for Venø Efterskole sin generalforsamling den 8. april kl. 19:30. Bestyrelsen har til medlemmerne udsendt sammendrag af årsrapport Rapporten viser positiv økonomisk fremdrift og bygger på en vækst i elevtal og en øget interesse for efterskolens udbud af linjer. Konkurrenceforhold og karakterkrav i forbindelse med ungdomsuddannelserne giver skolen nye udfordringer. Holstebro-Struer Dagblad oplyser i sin 28. marts udgave, at Struer Kommune forventes at ekspropriere areal til opførelse af den hal, som skal være med til at give venøboerne nye samlingsmuligheder samtidig med, at hallen opfylder et væsentligt ønske hos efterskolen i den konkurrence, som skolen har om elevtilgang. / VenøPosten Red. BESØG FRA SPANIEN MØD EN LÆRER Venø ud i verden og verden ind på Venø. Vores to Cross Culture klasser skal i år besøge to forskellige klasser i det nordlige Spanien. 9. klassen besøger fra den april en skoleklasse i Cardona og skal privatindkvarteres for at opleve den spanske kultur på nærmeste hold. To lærere og de spanske elever følger med tilbage til Venø og bliver her til den 21. april. Udover at opleve livet på Venø Efterskole kommer de også med eleverne hjem i weekenden og ser, hvordan danske unge bor. Vi har det kommende elevhold (2015/16) på besøg lørdag den 18. april og kunne derfor godt bruge en Venø-weekend-værtsfamilie til de to lærere fra Spanien! Så hvis du/i har plads, tid og lyst til et pust fra det store udland så henvend jer gerne til Efterskolen på tlf / Venø Efterskole Nikolai Vangkilde Terp VenøBoen Aase Askanius (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man som udenøs forudlejer Børnehuset 10 gange, får man dagslejen til 175 kr. mod forudbetaling. Priser for øboere: 1 dags leje: 150 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for udenøs : 1 dags leje: 500 kr. Døgnleje: 800 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning samt medlemskab skal ske til kasserer Antoinette Jensen, mobil , mail Et medlemskab koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Cykelskuret ved Venø Efterskole, Nørskovvej 8, Venø. Se mere om Venø på: Arkivfoto: Jan Bendix 15

16 VENØ I APRIL Foto: Gertrud Damgaard Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten maj 2015 bedes sendt til: senest den 24. april i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og layout: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Fotografer: Viktoria Jensen og Gertrud Damgaard Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red. 2. april kl. 17:30 Skærtorsdagsarrangement: Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 1/4) 2. april kl. 20:00 Aftengudstjeneste v/per Mikkelsen 3. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/karen T. Hansen 4. april kl Fårets Dag, Nørskov 5. april kl. 10:00 Højmesse v/per Mikkelsen 6. april Ingen gudstjeneste 8. april kl. 19:30 Generalforsamling i Venø Efterskoles skolekreds 11. april kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø Havn 12. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/per Mikkelsen 14. april Venø GIF: Tilmelding til Lady-Walk den 18. maj 17. april kl. 16:30 Fredagsklub i Børnehuset 17. april kl. 17:30 Fællesspisning i Havnekiosken (tilmeld. 14/4) 19. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/nina D. Nyegaard 19. april kl. 15:15 Duo Villén/Esperilla, koncert på Nørskov 22. april kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Kirsten Yde 26. april kl. 10:00 Højmesse v/per Mikkelsen 1. maj kl. 10:00 Konfirmation v/per Mikkelsen Billard: På Nørskov hver mandag fra kl. 14:00-16:00 Bordtennis: På Nørskov hver mandag fra kl. 19:00-20:00 Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Venø GIF: Gåtur hver tirsdag kl. 19:00, fra Havnekiosken Venø Løbeklub: Hver torsdag kl. 18:30, ved busskuret på Riisvej Venø Svømning: Den 11. april kl. 13:00 16

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard Marts 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. Februar 2013. Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. Februar 2013. Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs Stormøde - Ny Struktur på Høve Friskole Februar 2013 1 Velkommen - Velkommen til Stormødet - Fællessang - 319 Noget om kraft Med store undrende øjne går jeg, Hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårets

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Oktober 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR

Oktober 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR Oktober 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard SPOR VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Oktober 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING Juli 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014)

VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014) April 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØS PRIS Mel.: På min lysegrønne ø Alle gæster fra fjern og nær, glæd jer, jeg vil fortælle jer alt om tiden, ja, lige siden at verden

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Telefonliste / åbningstider

Telefonliste / åbningstider Telefonliste / åbningstider HUSK: Klub fritid nu hedder www.klub-skovbo.dk. På hjemmesiden kan I se klubaktiviteterne. Klub Skovbo Marianne Tlf. 21 78 61 26 (VEST) Mandag kl. 19:00-21:30 Sanne Tlf. 24

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere