RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn"

Transkript

1 RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 4. Juni årgang Sognepræst Thomas Hansen står her sammen med årets konfirmander. Bagerst fra venstre: Alex Andersen, Per Madsen, Simon Bruun, Simon Lund Johansson, Michael Lauridsen, Lea Grejsen, Anne-Helene Nielsen, og Lau Frederiksen. Forrest fra venstre: Søren Christensen, Frederik Hansen, Mille Sørensen og Anne-Susanne Andersen

2 RUNDT I SOGNET Omdeles til samtlige husstande i Jernved og omegn. Støttebeløb kan indbetales i Andelskassen konto nr Redaktionen. Sysser Thomsen Tlf Karen Jakobsen Tlf Jette Olesen Tlf Hanne Bjerre Petersen Tlf Deadline til næste nummer 3. august 2007 Bladets sponsorer. Vonebjerg Hundepension LH Varme Service Puggårdsvej 44. Gørdingvej 73 Jernvedlund Dybmose Tlf Tlf Dansk Autohjælp Ribe Butik Knoppen Puggårdsvej 79. Nygade 36 Jernvedlund Gørding Tlf Tlf Olavs Køreskole Arne Vind Hansen Nørregade 15. Gørdingvej 49. Gørding Jernvedlund Tlf Tlf Sportmaster Smykkehuset Storegade 21. Nørregade 16. Bramming Bramming Tlf Tlf Din Tøjmand Jernved Mejeri Nørregade 1. Jernvedvej 242 Bramming Jernved Tlf Tlf Bramming Specialoptik Jernvedlund Træbyg Storegade 26. Plougstrupvej 29. Bramming Jernvedlund Tlf Tlf Søren s farve & tapet Trælasten Storegade 11. Vestergade 21 A. Bramming Gørding Tlf Tlf Jydsk Vika Rengøring El-installatør Holtsagervej 26. Søren Krebs Nielsen Plougstrup Jernvedlund Tlf Tlf Gørding Bageri Søndergade 4. Gørding Tlf Støt vore annoncør, de støtter os

3 Aktivitetskalender DATO TID AKTIVITET ARR Juni Uge 23. Kursus + Landsholdssamling på gl. stadion RH Uge 26. Byfest JIF Fre. 29. Sidste skoledag JS Juli Søn. 1. Stævne RH August Uge 32. Fodboldskole på Jernved Stadion JIF Ons. 15. Skoleåret 2007/2008 starter JS Tor Generalforsamling i Seniorklubben JGS September Uge 36. Badminton sæsonen starter JUG Uge 38. Gymnastik sæsonen starter JUG Oktober Lør. 6. Høstfest JF Lør. 27. Loppe- og Kræmmermarked AK Søn. 28. Loppe- og Kræmmermarked AK RUNDT I SOGNET Har følgende deadlines og udgivelsesdatoer: Udgave nr.: Deadline: 3/8 14/9 26/10 7/12 18/1 29/2 Udkommer i uge:

4 Sct. Hans aften Lørdag den 23. juni kl arrangerer fællesudvalget Sct. Hans aften på legepladsen bagved Vestparken. Hans Peter Hansen, Plougstrup Gl. skole holder båltalen, herefter tændes bålet (har du grene eller andet brandbart haveaffald må det gerne køres til bålpladsen). Der vil være mulighed for at købe pølser, øl og sodavand. Børnene kan lave snobrød. Alle er meget velkomne til en hyggelig aften sammen med andre Jernved / Jernvedlundborgere. Fællesudvalget.

5 Esbjerg Kommune truer med lukning af Jernved skole + 5 andre skoler Vedtagelsen af en ny sektorplan inden for skoleområdet har seks skoler på en liste over lukningstruede skoler. Det er Jernved skole, Farup skole, Kongådal skole, Hunderup skole, Guldager skole og Vester Nebel skole. Vi bringer her først de vigtigste punkter i sektorplanen. Derefter høringssvar til kommunen fra de 3 skoler i region nord og Fællesudvalget i Jernved. De vigtigste punkter i sektorplanen (punkterne er vedtaget af børne- og familieudvalget) Mål for skolestørrelser: Ifølge kommunens skoleforvaltning og politikerne er den ideelle skolestørrelse med to eller tre spor. Det er en økonomisk fordelagtig størrelse og giver nogle stordriftsfordele. Store skoler har forholdsvis mange lærere, og det faglige miljø, den gensidige inspiration, sparringen mellem lærerne og dannelse af teams har bedre vilkår end på en et-sporet skole. På en stor skole skal den enkelte lærer ikke dække så bredt og har derfor bedre muligheder for at undervise i sine styrkeområdet. Det er også et mål, at man på sigt kan undgå vandreklasser på grund af for lidt plads. Mål for bevarelse af et-sporede skoler: En skole kan bestå som et-sporet, hvis der er mere end fem kilometer til den nærmeste skole. Afstanden måles i luftlinje mellem skolebygningerne. Mål for alternativer til skolelukning: Hvis en skole ikke opfylder de beskrevne mål i de foregående to mål, skal der inden lukning af skolen overvejes forskellige muligheder: Fælles ledelse, ændring i skoledistrikter, henlæggelse af undervisningen klasse, fælles ledelse med daginstitutioner, flytning af kommunale eller andre specialtilbud til skolen. Mål for klasselokaler: I henhold til folkeskoleloven deles eleverne i klasser, når klassekvotienten overstiger 28 børn ved skoleårets start. Som udgangspunkt er 24 elever i klasselokaler på 60 kvadratmeter et økonomisk og pædagogisk afbalanceret mål.

6 Der må max være 28 elever i et klasselokalet af den størrelse, og der skal mindst være 20 elever i lokaler på 60 kvadratmeter. Er der færre end 20 i en periode på mere end fem år, skal man forsøge at opnå 24 elever via dannelse af færre klasser eller tilførelse af flere elever. For eksempel ved at få flere elever fra andre skoledistrikter, ved at modtage en eller flere klasser fra en anden skole eller ved at udvide skolens distrikt. Mål for holdrum: Det fastsættes, at der enten er ét holdrum på 25 kvadratmeter per to normalklasser eller tilsvarende plads, der giver mulighed for holdaktiviteter. Mål for lokaler til sfo: Der skal være ét basislokale på kvadratmeter til skolefritidsordning per spor i skolestarten. Altså til børnene fra 0. til og med 3. klasse. Mål for faglokaler: Som udgangspunkt skal der til en skole med to-tre hele spor være et areal til faglokaler på i alt 800 kvadratmeter. For et-sporede skoler200 kvadratmeter. Skoler med mere end tre spor kan have behov for en fordobling af faglokaler, hvorfor skolerne søges bragt ned på tre spor ved: mindre indskrivning af elever fra andre distrikter eller indskrænkning af skolens distrikt. Mål for indendørs idrætsfaciliteter: Skoler med op til tre hele spor skal have to gymnastiksale a 150 kvadratmeter eller en idrætshal. Der skal være omklædningsmuligheder på skolen eller inden for rimelig afstand. Mål for skolens øvrige lokaler: Ud over de lokaler, som allerede er nævnt, skal en skole med op til tre hele spor også have plads til biblioteksområde, pædagogisk værksted, administrationslokaler, mødelokale og personalearbejdspladser, edb-lokale, depotplads, rengøringsrum og teknikrum. Mål for udeområder: Som udgangspunkt skal der til skoler med op til tre spor også være udearealer til eleverne som: et sammenhængende areal på 50 x 100 kvadratmeter (en fodboldbane) og yderligere 5000 kvadratmeter til gårdrum, legearealer og andre opholdsarealer. Skoler, der ikke har de muligheder, skal som udgangspunkt ikke udvide det bebyggede areal.

7 Mål for trafiksikkerhed: Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt trafikerede veje. Der skal være så få krydsninger med trafikveje udenfor trafiksikrede kryds som muligt Her følger skolebestyrelsen's høringssvar fra FÆLLESSKOLER NORD, på kommunens nye sektorplan. Vi fandt i skolebestyrelsen, at det var mest korrekt at gøre det på denne måde, da vi ikke kunne komme til enighed om et fælles høringssvar. indlæg fra Gredstedbro indlæg fra Kongeå indlæg fra Jernved Høringssvar Sektorplan Gredstedbro skole Gredstedbro, den 27. april 2007 Klasseforældrerådene på Gredstedbro skole er på et fælles møde blevet enige om følgende høringssvar til sektorplanen for skoleområdet I Esbjerg kommune : FORUDSÆTNING: I det følgende har vi set på hvilken indflydelse sektorplanen har på Gredstedbro skole. Det er den skole vi kender, og som vi mener kan fremtidssikres så den lever op til sektorplanen og fortsat kan være den gode skole vi har her i Gredstedbro. HØRINGSSVAR Gredstedbro skole har fælles skoleledelse med Kongeådal skole og Jernved skole, som har 0.-6.kl. for deres lokale børn inden de kommer til Gredstedbro i 7.kl. Alle tre skoler er velfungerende men ingen lever op til sektorplanens krav om min 2 spor pr. årgang. Ved at samle alle elever fra

8 disse tre skoler (i Gredstedbro) vil der kunne dannes 2 spor på hver årgang indtil og med 8. kl. I 9. kl. vælger mange at tage på efterskole så der kan kun dannes én 9. kl. medmindre en sammenlægning gør det muligt at tilbyde nogle flere valgfag og et miljø der holder på eleverne. Vi er tilhængere af at skoledistrikterne ophæves således at vi har mulighed for at tiltrække nogle elever fra andre omkringliggende skoler. I en overgangsperioden kunne det være fint, at benytte faciliteterne på Jernved og Kongeådal skoler da der ikke er plads på Gredstedbro skole til alle elever. Så imens der bygges til, kunne kl. være på Jernved og Kongeådal, således at håndværkerne kunne få arbejdsro og således at eleverne ikke bliver forstyrret ved at skulle dele lokaler med andre klasser. For at undgå pladsproblemer i utide mener vi, at klasserne skal fortsætte på Jernved og Kongeådal til Gredstedbro er færdigudbygget. KONKLUSION Vi er overbevidste om at Gredstedbro skole har en fremtid, desværre på bekostning af Jernved og Kongeådal skoler. Problemet ved at samle alle elever i Gredstedbro er blot at skolen ikke kan rumme dem uden en til/ombygning for xx mio. kroner. Det vil blive en skole med ca. 400 elever afhængig af tilgang/flugt fra/til andre skoler ved ophævelse af skoledistrikterne. Der skal kun transporteres ca. 150 elever frem og tilbage hverdag til og fra Jernved og Kongeådal frem for ca. 400 elever hvis hele Fælles Skole Nord lukkes. Det vil i øvrigt også være paradoksalt da Gredstedbro skole er i gang med at renoverer skolens fysiklokale for et mio. beløb. Vi mener at skoler kan blive for små til at eleverne kan tilbydes en kompetent undervisning, men skoler kan også sagtens blive for store, men en skole på ca elever vil være en fornuftig størrelse På vegne af klasseforældrerådene på Gredstedbro skole Lone Christensen og Bjarne Tornbjerg Medlemmer af skolebetyrelsen for Fælles Skole Nord

9 Dialogkredsen for Kongeådal Skole Fælles ledelse m/3 bygninger Dialogkredsen for Kongeådal Skole foreslår videreførelse af en skole med fælles ledelse med klasselokaler i 3 bygninger. Ophævelse af skoledistrikter så der bliver mulighed for at vælge skolen med den profil, som passer bedst til barnet. Samtidig er ophævelse af skoledistrikter en mulighed for at skabe "rentable" klasser. De 4 yngste årgange (0-3. klasse) samles i satellitter i Kongeådal og Jernved Kongeådal har lokaler til at rumme børnene fra nuværende Gredstedbro og Kongeådal skoledistrikt. De 2 satellitter bliver synliggjort/specialiseret med selvstændig profil f.eks. i Kongeådal med stor vægt på musiske/kreative fag, samt med natur. Mere inspirerende miljø, idet skolen har gode muligheder med grund til Kongeåen, skov og Vadehavet i nærheden. SFO i Kongeådal har bedre udenomsarealer med gode muligheder for fysiske udfoldelser. De små Teams på afdelingerne i Kongeådal og Jernved giver trygge/nære rammer for børnene i indskolingen uden forstyrrelse af de store. Ved overgang fra børnehave til skole giver det større tryghed for børn og forældre, idet børnene ikke skal skilles fra deres kammerater og deles på 2 skoler. Overflytning til Gredstedbro skole til 4. klasse med sammenlægning af eleverne i lokaler i Gredstedbro, forventes at kunne ske med større succes, idet det er nemmere at flytte børn før pubertetsalderen, og idet der er bedre mulighed for bedre forældreopbakning. Kvalitet i undervisningen godt fagligt miljø. Flere kammerater i klassen.

10 Selvstyrende lærergruppe i små teams. Løser problemer med mangel på faglærere på små skoler. Samtidig kan ledelsen/administrationen i hovedbygningen lettes, idet lærergruppen i det lille team forudsættes at blive delvist selvstyrende. Kongeådal har omdømme som en skole, som kan rumme de fleste børn. Skolen har gode erfaringer med sammenlæsning af flere årgange, og kan alligevel undervise gradueret. Der vil være god plads for de små klasser i Kongeådal Skole, selv efter indførelse af enhedsskolen. Sikker skolevej skal prioriteres Mulighed for buskørsel, også fra Gredstedbro til Kongeådal for de små elever, som skal fragtes. Fortsat "liv" i 3 lokalområder. En omlægning, så Kongeådal Skole bliver skolen for de små elever, giver mulighed for videreførelse af det aktive kulturliv mv., som findes på egnen. Mulighed for flytning til Gredstedbro Skole når investeringer er på plads. Hvis der ikke besluttes en hurtig udbygning af Gredstedbro Skole, vil projektet med at flytte de små elever til Kongeådal Skole være den mest rentable løsning. Løsningen vil tillige give plads til at foretage udbygningen, uden at byggerodet bliver til væsentlig gene for eleverne og håndværkerne. Der er opbakning i lokalsamfundet i Kongeådal til dialogkredsens forslag. Det er vigtigt at vi bevarer én skole i Gredstedbro. Dialogkredsen for Kongeådal Skole Else Vejrup Mogensen

11 Høringssvar vedr. Esbjerg kommunes nye sektorplan. Skolebestyrelsen for FSN med medlemmer fra Kongeå, Grestedbro og Jernved skole, har valgt at hver skole kommer med deres høringssvar. Vi ønsker her i Jernved, at den model vi har nu, med to skoler (Kongeå og Jernved skole) med klasse og Gredstedbro klasse, skal køre videre. Vi har fælles skolebestyrelse, og fælles ledelse, ligesom lærerne har mulighed for faglig sparing på tværs af skolerne. Jernved skole har i dag 66 elever, 1 spor og fra klassetrin, dog mangler vi en årgang, i år er det 3. klasse. Børnetallet ser fornuftigt ud for Jernved de næste år, så når vi har elever i alle årgangene vil elevtallet være omkring de 80 elever. Vi har en rigtig dejlig skole i Jernved, og for vores børns skyld, ville det være utrolig sørgeligt hvis Esbjerg Kommune ikke ville være med til at bevare den. For at synliggøre hvorfor Jernved skole er vigtig for vores børn, har vi opstillet nedenstående. Jeres elevtal, skoleafstande, klassestørrelser og økonomi er meget målbare størrelser, og vi er godt klare over, at vore argumenter ikke kan måles i 7 km tryghed eller 45 kvm nærhed, og dog er det de ting, der gør forskellen. At Jernved Skole består i fremtiden med 0-6. klasse, og næste år også med helhedsskole og 0-3. kl. er vigtigt: - fordi, det naturlige tilhørsforhold for vores børn er Jernved - fordi, det er her de starter med at gå i børnehave - fordi, det er her de går til gymnastik og fodbold. - fordi, det lokale giver dem den tryghed, der er en af de vigtigste grundsten til en god skolegang.

12 At Jernved skole har klassetrin til 6. klasse er vigtig: - fordi, det fortsat skal være attraktivt at være lærer på Jernved skole. - fordi, der skal være et passende antal lærere, så der er mulighed for lokal sparing Hvad kan Jernved skole bidrage med: - engagerede og dygtige medarbejdere - at der tages hånd om hver enkelt elev - en rummelighed, der hjælper vores børn til at fungere godt socialt - samlæsning i nogle fag, der hjælper vores børn til at fungere godt, både med elever der er yngre og ældre end dem selv - en skole, hvor alle kender hinanden - en skole der kan tage hånd om problemer bl.a. mobning inden det bliver et problem. - en skole der har adgang til aktivitetshuset med en hal Hvad kan det lokale bidrage med: - vi kan bidrag med en levende landsby, hvor der er virksomheder, forretninger og en lokalbefolkning der værner om det nære, og tager hånd om hinanden. - vi som forældre er meget aktive, og ved at det er vigtigt for vores børn at vi bakker om omkring skolen, og arrangementer både i skoleregi, eller i andre sammenhæng. - vi som forældre gerne bruger vores fritid, både når man mangler frivillig hjælp til at lave et nyt lokale til natur og teknik, eller vi som forældre selv skal arrangere en juletræsfest. - vi som forældre, set i forhold til større byer ( og større skoler), er langt mere villige til at bruge vores fritid på frivilligt arbejde, der både kommer lokalsamfundet og også skolen til gode. - vi har, når man bosætter sig i en landsby og omegn, truffet et bevidst valg

13 om at det nære og lokale er en vigtig ting for os og ikke mindst vore børn, ja sågar nogle der vælger at bo her for børnenes skyld, og en lokal skole her i Jernved er bestemt en vigtig del af det nære. Hvad forventer vi af kommunen - vi forventer at kommunen har forståelse for at det ønskede elevtal fra sektorplanen ikke kan opfyldes - vi forventer at kommunen har forståelse for at det er dyrere at drive en mindre skole pr. elev end en stor skole ligesom det også er dyrere at køre hjemmehjælp på landet, og vore veje sikkert også er dyrere at holde sne frie om vinteren. - vi forventer at kommunen har den samme rummelighed til både stort og småt, som vi har i skolesystemet. - vi forventer at kommunen har forståelse for at vi ikke vil kunne klare den tungere specialundervisning på de små skoler, men vi er der til at løse de mindre ting, som vi tager hånd om fra dag 1, så det ikke bliver til store problemer der kan sætte grimme skår i vores børns skolegang, og evt. kræve specialundervisning på et senere tidspunkt. Vi vil dog også kunne løse specialundervisningen i Fællesskole Nord, hvis der kunne gives lov til at arbejde på tværs af skolegrænserne. Vi har helt bevist valgt ikke at fremkomme med de helt praktiske problemstillinger der ville være omkring lukning af skolen, dels i respekt for de andres forslag i FSN og dels det, at vi er overbeviste om at Jernved skole har sin berettigelse i Esbjerg kommunes skolestruktur også i fremtiden. Vi håber I vil se positivt på vores høringssvar. Med venlig hilsen Malene Wolff Mogens Hundahl Elin Sørensen Formand Næstformand Medlem Dialogkredsen Jernved Skolebestyrelsen FSN Skolebestyrelsen FSN

14 Der har været ekstraordinært Fællesudvalgsmøde den 26. april 2007 i Aktivitetshuset. Høring om fremtidens skoler HP gennemgik i store træk sektorplanen. Mogens Hundahl fortalte, at skolen, region Nord, også har udarbejdet et forslag/svar. Der er bud efter vores skole de kritiske punkter er elevantal på 80 samt afstanden til nærmeste større skole. Synspunkter fremsat: Hvad bestyder skolen for lokalsamfundet? Tryghed i de små skoler Må det koste lidt ekstra at holde gang i en lille skole? Vil kommunen noget med de små samfund? Betydningen af de små skoler? Skole for børnene, - ikke for sognet? Sognet brækkes Fagligt forsvarligt Udfra debatten enedes man om, at HP og Mogens på vegne af Fællesudvalget for foreninger i Jernved udarbejder og sender et kort og præcist høringssvar til Esbjerg Kommune inden tidsfristens udløb. Vedtægter vedrørende overtagelse af borgerforeningens opgaver: I forbindelse med Borgerforeningens nedlæggelse og i den forbindelse Fællesudvalgets overtagelse af dennes opgaver skal vedtægterne ændres. Hovedopgaverne fra Borgerforeningen er kontakt til kommunen, Sct. Hans Fest og Julebelysning. Vedrørende foreningernes repræsentanter i FU blev det fremført at foreningerne måske fremover på deres generalforsamling skal vælge deres respræsentant til FU. Dette vil sandsynligvis kræve vedtægtsændringer. Skal der f.eks. vælges en repræsentant for borgerne? Kan der i fremtiden komme flere foreninger, som skal lægges ind under FU? Skal der f.eks. sidde underudvalg? Formålsparagraf? Emnet tages med på næste møde.

15 Høringssvar fra Fællesudvalget i Jernved. 30. april Høringssvar vedrørende sektorplanen for skoleområdet Fællesudvalget i Jernved, som omfatter alle foreninger i Jernved/Jernvedlund området ønsker hermed at komme med følgende kommentarer til sektor-planen for skoleområdet: Fællesudvalget vil gerne foreslå, at pkt. 2.2 i sektorplanen udskydes til efter der foreligger et resultat fra det ministerielt nedsatte udvalg til undersøgelse af skolens betydning for lokalsamfundet. Vi mener, at det er vigtigt, at det undersøges til bunds, hvilken betydning skolen har for hele lokalsamfundets udvikling. Derfor må det være relevant at vente på dette udvalgs arbejde. Desuden vil fællesudvalget gøre opmærksom på, at en lukning af Jernved Skole kan medføre en opsplitning af Jernved/Jernvedlund, idet det ikke er sikkert, at alle forældre vil vælge at sende deres børn til Gredstedbro skole, da Gørding Skole for mange ligger tættere på. En lukning af Jernved Skole vil også for mange børn betyde, at de kommer til at gå i klasse med børn, der bor meget langt væk med de besværligheder og afsavn til følge som lange afstande giver i kammeratskabsrelationer. På Fællesudvalgets vegne Hans Peter Hansen Plougstrupvej Gredstedbro

16 Liv, sundhedsfremme og livskvalitet! ovenstående er nøgleordene for et nyt projekt, 44 årige Wyrna Lund Simonsen, Jernved står bag med opstart den 1. august 2007 Dagligt hører man om stress, overvægt, forkert livsstil i medierne og om at mange ikke kan få tiden til at slå til. En følge af disse ting kan give livsstilssygdomme og depressioner. Jeg har selv erfaret nogle af ovenstående symptomer på min egen krop. For at ændre på symptomerne, er det min erfaring, at jeg har skullet træffe nogle valg i mit liv, der ikke var ligetil, men krævede mange tanker og forstyrrelser af nattesøvnen! Jeg mener nu, at tiden er inde til at koble flere sundhedsfremmende vinkler på de tilbud, der allerede er til borgerne i vores kommune. Jeg har valgt at tage 1 års orlov fra mit arbejde som underviser på social- og sundhedsskolen for at koncentrere mig om det, jeg brænder for, nemlig Zoneterapi og herunder kommer vinkler af Sundhedstilstand/ kostens betydning for kroppen Fysiske og psykiske sammenhænge mellem krop/følelse af sundhed samt sygdom. Arbejdsmiljøets påvirkning af sundhedstilstanden. Evne til forandringsprocesser hos mennesket Relations-skabende kontakt for ændring af adfærd hos mennesker. Mit mål er at motivere, give viden til og støtte den enkelte borger til kompetent at vælge sundhedsfremmende tiltag for eget liv. At medvirke til at borgeren bliver i stand til at se metoder til at gøre tiltagene til en naturlig del af borgerens fremtidige hverdag. At bevidstgøre den enkelte borger om egne livsmønstre og herigennem i samarbejde lave en handlingsplan. Handlingsplanen vil være det styrende arbejdsredskab på vejen til at nå målet for den enkelte. Jeg lægger desuden vægt på at mit eget arbejdsliv skal have et for mig alsidigt og værdifuldt indhold. Jeg skal bruge mig selv, min viden/erfaring fra arbejdslivet og eget liv som grundsten i mit virke som sundhedsrådgiver. Min hobby skal være mit job og give liv til andre og mig selv. Det skal være let at gå på arbejde. Min arbejdsmæssige baggrund: Jeg har 7 års erfaring som sygeplejerske i psykiatrien åben afdeling/distriktspsykiatri. Og 3 års erfaring som hjemmesygeplejerske 9 års erfaring som underviser på social- og sundhedsskolen, sundhedsassistent uddannelsen, efteruddannelses kurser samt redderuddannelsen., samt 10 års erfaring

17 Liv, sundhedsfremme og livskvalitet! ovenstående er nøgleordene for et nyt projekt, 44 årige Wyrna Lund Simonsen, Jernved står bag med opstart den 1. august 2007 Dagligt hører man om stress, overvægt, forkert livsstil i medierne og om at mange ikke kan få tiden til at slå til. En følge af disse ting kan give livsstilssygdomme og depressioner. Jeg har selv erfaret nogle af ovenstående symptomer på min egen krop. For at ændre på symptomerne, er det min erfaring, at jeg har skullet træffe nogle valg i mit liv, der ikke var ligetil, men krævede mange tanker og forstyrrelser af nattesøvnen! Jeg mener nu, at tiden er inde til at koble flere sundhedsfremmende vinkler på de tilbud, der allerede er til borgerne i vores kommune. Jeg har valgt at tage 1 års orlov fra mit arbejde som underviser på social- og sundhedsskolen for at koncentrere mig om det, jeg brænder for, nemlig Zoneterapi og herunder kommer vinkler af Sundhedstilstand/ kostens betydning for kroppen Fysiske og psykiske sammenhænge mellem krop/følelse af sundhed samt sygdom. Arbejdsmiljøets påvirkning af sundhedstilstanden. Evne til forandringsprocesser hos mennesket Relations-skabende kontakt for ændring af adfærd hos mennesker. Mit mål er at motivere, give viden til og støtte den enkelte borger til kompetent at vælge sundhedsfremmende tiltag for eget liv. At medvirke til at borgeren bliver i stand til at se metoder til at gøre tiltagene til en naturlig del af borgerens fremtidige hverdag. At bevidstgøre den enkelte borger om egne livsmønstre og herigennem i samarbejde lave en handlingsplan. Handlingsplanen vil være det styrende arbejdsredskab på vejen til at nå målet for den enkelte. Jeg lægger desuden vægt på at mit eget arbejdsliv skal have et for mig alsidigt og værdifuldt indhold. Jeg skal bruge mig selv, min viden/erfaring fra arbejdslivet og eget liv som grundsten i mit virke som sundhedsrådgiver. Min hobby skal være mit job og give liv til andre og mig selv. Det skal være let at gå på arbejde. Min arbejdsmæssige baggrund: Jeg har 7 års erfaring som sygeplejerske i psykiatrien åben afdeling/distriktspsykiatri. Og 3 års erfaring som hjemmesygeplejerske 9 års erfaring som underviser på social- og sundhedsskolen, sundhedsassistent uddannelsen, efteruddannelses kurser samt redderuddannelsen., samt 10 års erfaring

18 Aktivitetskalender til opslagstavlen Juni Uge 23. Kursus og Landsholdssamling på den gl. stadion Uge 26. på den gl. stadion Fredag d. 29. Sidste skoledag Arr. Hundevenner Arr. Hundevenner Juli Søndag d. 1. Agility stævne på den gl. stadion Arr. Hundevenner August Uge 32. Fodboldskole på Jernved stadion (husk tilmelding) Arr. JIF Onsdag d. 15. Skoleåret 2007/2008 starter Torsdag d. 30. Generalforsamling i seniorklubben i Jernved Forsamlingshus Arr. Seniorklub September Uge 36. Badminton sæsonen starter (husk tilmelding) Uge 38. Gymnastik sæsonen starter Arr. JUG Arr. JUG

19 Julefrokost den 7. december i Jernved Forsamlingshus Sæt i kalenderen Banko i Jernved Forsamlingshus hver mandag kl Støtteforeningen til Jernved IF. SØREN S FARVE & TAPET STOREGADE 11, 6740 BRAMMING TLF

20 Jernved og omgens Husflidsforening Kniplekursus 21 timer ved Inge Poulsen, Årre. Starter den 14/ Jernved Skole kl. 18:45 21:45 i Multirummet Inge er en meget kompetent kniplelærer, som er rigtig god til at lære fra sig. Kurset er for alle interesserede såvel nybegyndere som øvede. Alle kan lære at kniple, når bare lysten er der. Ved vores sidste kursus var der 3 nybegyndere. Pris: 550,00 kr. Tilmelding til kursusleder Else Breer Tilmelding er bindende og betaling sker ved kursusstart. På gensyn til nogle fornøjelige timer ved kniplebrættet i de lyse sommeraftener. Med venlig hilsen PFV. Else Breer Benyt byens postkasse! Hvis vi vil beholde muligheden for at poste breve her fra byen er det vigtigt at den også benyttes. Så derfor. put dine breve i postkassen ved den tidligere købmandsbutik.

21 Vi er nu kommet godt i gang og nyder det fine vejr vi har haft indtil nu. Vi spiller som vi plejer onsdag og fredag eftermiddag og vil gerne se nye deltagere. Som sædvanlig vil vi indbyde nogle af naboklubberne til venskabstræf. I år kommer Bramming og Gørding onsdag d. 20. juni og Ribe og Vilslev onsdag d. 22. august. Vi vil også være på festpladsen under byfesten onsdag aften og lørdag eftermiddag, så alle kan få lov til at prøve, om ikke det var noget for dem. Vi har desværre mistet et medlem, da Sture Christiansen pludselig er afgået ved døden. Sture var altid villig til at tilbyde sin hjælp og vi vil savne ham i vores rækker. Ære være Stures minde. Pbv. Victor Johannsen Åbent hver dag

22 Jernved Skole Foråret har været en travl tid med mange aktiviteter på skolen, hvilket har givet en masse liv, men også mange nye situationer, som eleverne har skullet lære at begå sig i. Maj måned har især været præget af skemafri uger, hvor klasse har arbejdet med temaet venskab, mens 6. klasse har haft besøg af DR1 i forbindelse med optagelser til udsendelsen Mit klasseværelse, der sendes en gang i efteråret. Skemafri uger: klasse har arbejdet i grupper på tværs af alle klasser og været gennem alle værksteder. Der er arbejdet med fælles billeder malet til musik, forskellige ansigtsudtryk malet i A4 størrelse og produceret rap-sange om venskabs betydning. Derudover er der og arbejdet med akrobatik, der kræver samarbejde og tillid til den store gruppe samt taktil rygmassage ud fra ideen om, at de mennesker, man rører ved, ikke mobbes. Der er snakket om forskellen på at drille og mobbe, da drilleri er en naturlig del af det at være mange sammen, mens mobberi ikke bør tolereres. Efterfølgende forsøger vi at holde gang i en legepatrulje, der skal være igangsættere af aktiviteter i frikvartererne. Som tidligere fortalt har 6. klasse haft deres egen skemafri uge. Pia Pragst og DR1 s tovholder Gertrud Termansen har sammen med en arkitekt, en journalist og fotografer arbejdet intens med projektet Mit klasseværelse. Det har været en fantastisk chance for os alle til at sætte fokus på UEAundervisningen, herunder undervisningsmiljø og trivsel samtidig med at elever, forældre og lærere har fået en kæmpe oplevelse af, at tingene kan lade sig gøre, hvis bare vi samarbejder. Under alle forberedelserne og i selve projektugen har Pia Pragst og eleverne udvist et utroligt stort engagement og vilje til at få tingene til at gå op i en højere enhed. Der er brugt mange timer og resurser undervejs, og eleverne var endda parate til at prioritere projektet frem for spejder og fodboldtræning, hvilket er usædvanligt. Et nyt og anderledes lokale nydes nu af 6. klasse. Alt dette har dog ikke kunnet lade sig gøre uden den store hjælp og støtte skolen har fået af både forældre og andre i lokalsamfundet. I flere dage har

23 forældre hjulpet med at trække ledninger, sy, male m.m. Derudover trådte nogle gæve Jernved-kvinder til, da vi manglede hjælp til frugtanretningen til indvielsen den 11. maj, og igen da der skulle bages kage til skolefesten den 15. maj. En uvurderlig hjælp fik vi endnu engang til at hente og bringe borde og stole samt stå for kaffen osv. i cafeteriet. TUSIND TAK til alle der har givet en hånd med Personale: Da vi er en skole med en del unge lærere er barselsorlov blevet en hel naturlig del af vores hverdag. Midt i juni er det så Henriettes tur til at gå af, og vi ønsker hende held og lykke med den forestående fødsel. Samtidig er Jannes orlov slut, og hun vil derfor være tilbage i det nye skoleår. Vi får et lille slip på tre uger og her vil vores tidligere vikar Mette Falkenhøj træde til og læse Henriettes skema. Endelig er Rie blevet fastansat og fortsætter som lærer på Jernved Skole sammen med Pia Pragst og Jette Dahlgren. Endelig vil der være nogle faglærere som jeg vil præsentere i det kommende nummer af Rundt i sognet. Sanne Iversen Eleverne har skrevet lidt om emneugen 6. klasse havde DR1 på besøg Mandag, lavede vi ikke noget i selve klasseværelset, men der fremlagde vi i vores ''ekspertgrupper'', hvad vi havde lært og læst om. Vi gav også ideer til Ulla (arkitekten), om hvordan vi ville have at vores klasseværelse skulle se ud. Tirsdag, i de 2 første timer, startede vi med at lave et diagram, med hvad der var vigtigst for os, i de 2 næste timer tog vi en ''pause'' og spillede en omgang rundbold. Og derefter begyndte det at regne og vi gik ind og pillede vi hylder og tavle ned. Onsdag, begyndte vi at male, sy og valgte hvad vi ville have som udsmykning. Torsdag, begyndte vi at ordne alt, så der kun manglede små ting til Fredag

24 Fredag, der tog vi hængekøjen op, dækkede bord til indvielsen og tog alt ind i klasseværelset, som borde, stole osv. Til indvielsen, var der mange mennesker og tak fordi I kom og bakkede os op. Vi vil også gerne sige tak til alle forældrene som har hjulpet i ugens forløb. Vi i 6. klasse + lære synes at klasseværelset er blevet flot og hyggeligt, men ikke mindst et godt rum til at lære i. Vi er meget glade for hyggehjørnet, computerbordene og ikke mindst betræk på stolene. Skrevet af Anne Mette og Lise-Lotte 6. klasse

25 Legepatrulje På Jernved skole har vi startet en Legepatrulje. Hvor vi hjælper de små med at starte en leg. Vi er i fem grupper, hvor vi er fire personer i. Vi skiftes til at holde styr på børnene. Alle er rigtig glade for ordningen Hilsen Jim og Laura 4. klasse Billedværkstedet I billedværkstedet fik vi et papir som vi skulle male et glad ansigt eller et bedrøvet der skulle være en grund til han/hun var glad eller ked af det. Vi skulle også male et sort bilede samtidig med vi hørte musik vi skulle høre om den var god eller dårlig musik. Skrevet af Jonas Johnstad-Møller 4. klasse Massage/akrobatik Det startede med at vi havde massage. Vi masserede hinanden til en stille historie om en skovsnegl. Grunden til vi havde massage var at hvis man massere hinanden mobber man heller ikke hinanden. Da vi skulle til akrobatik lavede vi nogle balance øvelser, noget med et træ og dets bevægelser, så skulle man gå forbi hinanden på en slags gymnast bænk. Vi lavede også akrobatik øvelser sammen to og to, tre og tre, seks og seks. Bagefter snakkede vi lidt om hvordan det havde været at samarbejde i alle øvelserne, Og vi havde skolefest tir.d.15/5 og det gik rigtig godt. STOP MOBNING! Hilsen Marie og Mathilde 4. klasse

26 En dag så jeg dette skilt ved en vej kort før byskiltet til Jernvedlund. Klik jvnlig ind på siden og få de sidste nyheder. Restaurant står der jo, som man ser! Og festligt pyntet med flag. Noget var gået min næse forbi ikke godt!! Og var der nu kommet konkurrenter til forsamlingshuset heller ikke godt!! Ved en snak med nogle af beboerne i nærheden, fik jeg den vigtige oplysning, at skiltet faktisk havde været der noget tid, og at hvis flagene var i, var restauranten åben!!! Der er ikke så tit flag i! Jeg lod mig også fortælle af en meget pålidelig kilde - Lone Bruun - at der havde været folk, der havde henvendt sig hos familien Bruun og havde fået besked på, at alt var optaget! Det var lige omkring konfirmationen, så det forstod man jo nok! Måske kommer der snart flag i igen? Meeeen det kan være, man skal være hurtig, så den helt store konkurrent til forsamlingshuset er det nok ikke!! Sysser Besøg byens nye hjemmeside

27 Jernved Husholdningsforening har konstitueret sig Og formanden er fortsat Charlotte Tykgaard, mens næstformand er Ruth Hald. Natasja Doeve er kasserer, Rikke Jørgensen sekretær og referent og Sysser (IngeThomsen) er pr. ansvarlig. På det konstituerende møde blev der også tid til at drøfte foreningens fremtid, der på baggrund af manglende tilslutning til flere arrangementer samt kun ét medlems fremmøde til generalforsamlingen måske er tjenlig til forandring?? Vi drøftede mulig nedlæggelse og konsekvenser heraf. Vi drøftede evt. alternative aktiviteter Vi drøftede om byens borgere har nok med alle de tilbud der ellers er. Vi drøftede om man signalerer et forkert budskab alene med navnet? Tankerne var mange og faktisk var der også flere ideer, der kom på banen, men vi kunne rigtig godt tænke os, at byens borgere, - ikke nødvendigvis kun medlemmerne- gav et besyv med og kom med en mening om foreningens fremtid og forslag til evt. aktiviteter. I den forbindelse udloves hermed 2 x 2 billetter til Irsk aften ved Byfesten i Jernved torsdag den 28 juni kl Det eneste, du skal gøre er at maile evt. forslag og ideer til Sysser på senest den 23 juni Hvis du ikke har mulighed for at maile, kan du skrive forslag/ideer på et stykke papir og lægge det med navn og adresse/telefonnr. i postkassen Gyden 3, Jernvedlund. Bestyrelsen vil så trække lod om 2 forslag der skønnes kan realiseres inden for foreningens aktuelle situation og honorere disse med ovenstående billetter. På Jernved Husholdningsforenings vegne Sysser

28 Hold Cykelløb Onsdag den 27.juni kl JIF Jernved afholder igen Byfest, hvor cykelsponsorløbet er en del af byfestarrangementet. Det går ud på at der køres cykelløb på en fastsat rute gennem Jernved fra kl , i en rundstrækning der er 1.2 km. Rekord antal omgange ved tidligere byfester er indtil nu 32. Der tilmeldes Cykelhold på 3-4 personer, som i løbet af den time arrangementet varer kører så mange omgange som muligt. Holdet må på skift kun have en rytter på banen ad gangen. (Sponsor sponserer holdet). Alle over 12 år kan stille op i hold på 3-4 personer, betingelsen for opstart er at alle holddeltagere finder sig en eller flere der vil sponsere holdet. Sponsor og rytter laver kontrakt på et beløb, der gives pr. omgang holdet cykler i løbet af den time arrangementet varer. Kontrakten afleveres senest ½ time før løbets start, til en af undertegnede arrangører. Sponsor forpligter sig på et mindste beløb på 50.- kr. Er der flere hold med samme antal omgange trækkes der lod om placeringen. Der er påbud om cykelhjelm til alle cykelryttere der deltager. Vi præsenterer samtlige ryttere og deres sponsorer mindst en gang under løbet. Endvidere kan vi tilbyde sponsorer at de må stille op med reklame bander, skilte, produkter m.m., dog under forudsætning af, at de selv opstiller og afhenter effekterne. Løbet starter præcis kl ved Jernved skole, og slutter kl samme sted.

29 Gevinster udloddes til følgende: Blandt cykelrytterne vil der være gave gevinster til holdet med flest antal omgange største sponsorindtægt pr. omgang. Blandt sponsorer vil der være lodtrækning mellem samtlige sponsorer. 1. præmie 500 kr. 2. præmie 300 kr. 3. præmie 200 kr. Konkurrence for alle byfest deltagere: Der vil endvidere under løbet blive afholdt en konkurrence om hvor mange kilometer samtlige hold kører tilsammen i løbet af denne time. Hvert gæt koster 10. kr. pr. gæt, og 12 gæt for 100,- kr. (dog samme blanket.) Blanket til udfyldelse findes i rundt i sognet og kan medbringes ved arrangementet i udfyldt stand det letter arbejdet denne aften. Afleveres ved stand på parkeringspladsen på skolen. Alle gæt skal være afleveret senest kl på standen. Præmien ved lodtrækningen går til nærmeste gæt på samtlige kilometer, og gevinsten er gavekort til brug i byfestarrangementet på følgende beløb: 500 kr. 300 kr. 200 kr. Vinderne af samtlige præmier offentliggøres ca. kl på festpladsen ved ølteltet sammen med det samlede beløb som der er kørt ind ved sponsoratet.

30 Navn: Adresse: Telefonnummer: Jeg har gættet på at samtlige hold har kørt følgende antal kilometer under cykelsponsorløbet den , mellem kl og kr. pr gæt eller 12 gæt for 100 kr. 1.gæt 5.gæt 9.gæt 2.gæt 6.gæt 10.gæt 3.gæt 7.gæt 11.gæt 4.gæt 8.gæt 12.gæt Antal gæt Antal kr. Klip siden ud og aflevere den på pladsen i skolegården under cykelløbet, dog senest kl den KLIP KLIP SIDEN UD KLIP KLIP

31 Jernved Fritidsklub I Fritidsklubben går det godt. De unge mennesker har vænnet sig til, at jeg er startet i klubben som leder, og at Sonja er stoppet som klubmedarbejder. Først i maj mdr. har jeg indkøbt nye materialer, som de kan lave som f.eks. penalhuse og punge, som de kan sy perler og filt på, træ-blyantsholder som de kan male, hvepsefanger som skal males, forskelligt hårpynt og øreringe som kan laves efter eget ønske. Hallen er stadig et stor hit, der bliver for tiden spillet boldspil som håndbold og "tyr". Ellers er det megen hygge, snakken og hvisken i krogene, PC spil og ind i mellem en DVD film. Vi har indført, at der bliver lavet te hver gang - det er de meget vilde med, spørger hver gang om de også må få te i dag. Hilsen Helle Evald Laugesen Tilbud gives uforbindende Gørdingvej 49 Jernvedlund 6771 Gredstedbro Mail:

32 Spejder FDF Gredstedbro Kreds Gredstedbro FDF's 25 års jubilæum Kristi Himmelfartsdag fejrede Gredstedbro FDF 25 års jubilæum. Tak til alle som kom forbi og deltog i arrangementet og var med til at gøre dagen rigtig festlig og tak for de mange gaver til vores kreds. Dagen var både højtidelig med festtaler af blandt andet Laila Frederiksen, Peder Munck og Preben Rudiengaard, og samtidig meget uhøjtidelig med leg i hjemmebygget karrusel og i det muntre køkken blev der smadret tallerkener. Det var en dag lige i Gredstedbro FDF's ånd. Karusellen blev flittigt brugt af både store og små: En af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Erik Jepsen, var med til at starte kredsen for 25 år siden. Vi skylder alle Erik og Anne Mette en STOR tak for 25 års aktiv deltagelse. Her får Erik sin 25 års nål og Anne Mette blomster som tak for lån af Eriks tid. Året sommerlejre går for de små til Kridthuset ved Føns strand ovre på Fyns land. De store skal på 10 dages kanotur i Sveriges vildmark.

33 BØRNEHUSET Her i Børnehuset er vi begyndt at trække mere og mere ud i det dejlige vejr. Vi har jo delt børnene op i tre aldersgrupper og hver gruppe har en udedag om ugen. Vi nyder, at vi ikke længere skal bøvle med flyverdragter og vinterstøvler. Det gør det også lettere at bevæge sig rundt. De ældste børn i børnehaven er i gang med at forberede et rollespil, som har udgangspunkt i Fyrtøjet. Det bliver fordelt roller, laver kulisser og kostumer til den store guldmedalje. Det hele skal løbe af stablen den 12. juni, hvor hele legepladsen vil blive hyllet ind i kulisser og af børn i udklædninger. De mindste børn i børnehaven arbejder stadig med emnet min familie og har fået lavet nogle flotte tegninger, som pryder væggene på deres stue. I SFOén er det næste store projekt store legedag. Fredag den 1. juni mødes alle SFOér og de børn, der skal i skole til sommer med alle andre SFOér fra gl. Ribe kommune i Ribe til en stor legedag. Temaet i år er riddere og prinsesser, så det passer jo meget godt sammen med de flotte kostumer, som børnene fik lavet til det store rollespil, vi var til i sidste måned på Vikingecentret. Fredag den 8. juni afholder Børnehuset sommerfest. Vi gentager succesen fra sidste år. Forældrebestyrelsen sørger for at tænde op i grillen og servere pølser + brød, og personalet står for at lave forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Sidste år regnede det under seancen, men trods det mødte 150 børn og voksne op. Så vejret kan kun blive bedre i år vi glæder os til denne aften. Med venlig hilsen Personalet i Børnehuset

34 De heldige vindere af JUG s præmiespil pr. 1. maj 2007 Vinder af kr. 500 Nr. 200 Knud Rasmussen Vindere af kr. 100 Nr. 176 Marco Lauridsen Nr. 120 Gitte/Marianne Ladegård Nr. 231 Marianne Tjørnelund Nr. 3 Jenny Kulmbach Nr. 6 Randi Knudsen JUG ønsker alle vindere TILLYKKE og TAKKER ALLE STØTTERE. 18 år Torsdag d. 14/ Ursula Evald Laugesen, Bykrogen 10, Jernvedlund Har du mærkedage der skal nævnes i næste nummer, så kontakt: Hanne Bjerre Petersen Deadline: 3. august 2007 Udkommer: Uge 34. Vi ses til Byfest i Jernved i uge 26.

35 FORENINGER og INSTITUTIONER i JERNVED OG OMEGN Forening/ Institution Formand/leder/kontaktperson Telefon AK Aktivitetshuset Per Lauridsen Aktivitetsudvalget Hanne Bjerre Petersen BG Bygrande Byfoged, Ervin Madsen BØ Børnehaven Daglig leder Hanne Storgaard Børnehuset Formand for forældrebestyrelsen, Sanne Hunddahl JF Forsamlingshuset Anne Grethe Schmidt Formand, Bjarne Steiner FU Fællesudvalget Formand, Bjarne Steiner Ungdomsklubben Leder, Lisbeth Damm Fritidsklubben Leder, Helle Laugesen RH Ribe Hundevenner Kontakt, Kirsten Hansen JH Husholdningsforeningen Formand, Charlotte Tykgaard Petersen JOH Husflid Else Breer JIF Idrætsforeningen Formand, Hans Peter Hansen Byfest Hanne Bjerre Petersen Kroket Victor Johannsen Støtteforeningen Sonja Rasmussen Supercup John Petersen Tennis John Petersen JM Menighedsrådet Formand, Birgit Bruun Lund JGS Jernved/Gredstedbro Seniorklub Thomas Kjær Hansen JS Skolen Skoleleder, Sanne Iversen Lærerværelset Repræsentant i skolebestyrelsen, Elin Sørensen SFO Skolefritidsordningen Daglig leder Hanne Storgaard Børnehuset Repræsentant fra skolebestyrelsen, Elin Sørensen FDF Spejder Formand, Laila Frederiksen JUG Ungdoms- og Gymnastikforening Formand, Ervin Madsen Kasserer/sekretær Lone Bruun Badminton Ervin Madsen Dilettant Kent Mortensen Gymnastik Margit Hansen Præmiespil Kent Mortensen Stavgang Lone Bruun SA Sognearkiv Arkivleder, Ole Steinmeier VA Vandværket Formand, Karl Schmidt VF Venstreforeningen Formand, Gerda Nissen

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn AK FORENINGER og INSTITUTIONER i JERNVED OG OMEGN Forening/ Institution Formand/leder/kontaktperson Telefon Aktivitetshuset Per Lauridsen 75 43 51 54 Aktivitetsudvalget Hanne Bjerre Petersen 75 43 52 53

Læs mere

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 6. Oktober 2007 8. årgang De vil lukke vores skole!!!!! Vil vi finde os i det???? Hvad kan vi gøre??? RUNDT I SOGNET Omdeles til samtlige husstande i

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen SFO Bakkeskolen Personale: Vi får 2 nye medarbejdere: Velkommen til PAU-uddannet Tony Dyreby og pædagog Line Johanne Schmidt, som skal være med i Miniklub fra 1.april. Miniklub

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 TOUR DE HØJEN FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 STØT ET GODT FORMÅL! Vi gentager successen fra tidligere år og indtager landevejene omkring Højen for at køre penge ind til Støtteforening Venner for

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010 Anni Lukassen Mellemvej 6, 7700 Thisted Magnus 2. klasse, Johanne 4. klasse og Lasse 6. klasse. Forældreråd i 4. og i 6. klasse. Tidligere været i forældrebestyrelsen. Skolen er børnenes arbejdsplads,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00) Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 23. februar 2011 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30 (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Forventningsfolder

Forventningsfolder Forventningsfolder 2014-2015 Kære Forældre Velkommen til Egekratskolen i Grimstrup. Egekratskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret landsbyskole i et tilsvarende velfungerende lokal samfund,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 Errindlev købmandshandel Stor tilslutning til Klovneløbet Søndag d. 21/5 skete der en hel del i Errindlev Der var serie 2-fodboldkamp,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave)

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave) ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN (vuggestue & børnehave) ØNSKER DU INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS SKOLEGANG? (Eller din bys udvikling?) NU har DU muligheden for at deltage i planlægningen og udformningen

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1 HØJBONYT Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt side 8 Papir-emne i 3.B side 10 Indvielse side 11 Legepatrulje side 12 Reli-hvadfornoget?

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 udgår og erstattes med Sundhed. Punkt 9 s op til punkt 4a. 3. Nyt fra elevrådene Intet elevrådet inviteres til næste møde. 4. Budget

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008 TORSDAGS-NYT 9. oktober 2008 Besparelser Det er mange afsnit i Torsdags-Nyt, der bærer denne overskrift! I 2008 måtte vi åbne vores budgetter og finde besparelser midt i budgetåret, hvilket resulterede

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Nyt fra kontoret / ved Peter Slifsgaard & Merete Borch Dette er vort første fælles måneds-nyt, hvor I kan læse om både nyt fra Rævehøj og nyt fra skoledelen

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole En ny forening der ønsker at arbejde aktivt for Bjergby-Mygdal skole. Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Foreningen vil arbejde med forskellige projekter

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere