RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn"

Transkript

1 RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 4. Juni årgang Sognepræst Thomas Hansen står her sammen med årets konfirmander. Bagerst fra venstre: Alex Andersen, Per Madsen, Simon Bruun, Simon Lund Johansson, Michael Lauridsen, Lea Grejsen, Anne-Helene Nielsen, og Lau Frederiksen. Forrest fra venstre: Søren Christensen, Frederik Hansen, Mille Sørensen og Anne-Susanne Andersen

2 RUNDT I SOGNET Omdeles til samtlige husstande i Jernved og omegn. Støttebeløb kan indbetales i Andelskassen konto nr Redaktionen. Sysser Thomsen Tlf Karen Jakobsen Tlf Jette Olesen Tlf Hanne Bjerre Petersen Tlf Deadline til næste nummer 3. august 2007 Bladets sponsorer. Vonebjerg Hundepension LH Varme Service Puggårdsvej 44. Gørdingvej 73 Jernvedlund Dybmose Tlf Tlf Dansk Autohjælp Ribe Butik Knoppen Puggårdsvej 79. Nygade 36 Jernvedlund Gørding Tlf Tlf Olavs Køreskole Arne Vind Hansen Nørregade 15. Gørdingvej 49. Gørding Jernvedlund Tlf Tlf Sportmaster Smykkehuset Storegade 21. Nørregade 16. Bramming Bramming Tlf Tlf Din Tøjmand Jernved Mejeri Nørregade 1. Jernvedvej 242 Bramming Jernved Tlf Tlf Bramming Specialoptik Jernvedlund Træbyg Storegade 26. Plougstrupvej 29. Bramming Jernvedlund Tlf Tlf Søren s farve & tapet Trælasten Storegade 11. Vestergade 21 A. Bramming Gørding Tlf Tlf Jydsk Vika Rengøring El-installatør Holtsagervej 26. Søren Krebs Nielsen Plougstrup Jernvedlund Tlf Tlf Gørding Bageri Søndergade 4. Gørding Tlf Støt vore annoncør, de støtter os

3 Aktivitetskalender DATO TID AKTIVITET ARR Juni Uge 23. Kursus + Landsholdssamling på gl. stadion RH Uge 26. Byfest JIF Fre. 29. Sidste skoledag JS Juli Søn. 1. Stævne RH August Uge 32. Fodboldskole på Jernved Stadion JIF Ons. 15. Skoleåret 2007/2008 starter JS Tor Generalforsamling i Seniorklubben JGS September Uge 36. Badminton sæsonen starter JUG Uge 38. Gymnastik sæsonen starter JUG Oktober Lør. 6. Høstfest JF Lør. 27. Loppe- og Kræmmermarked AK Søn. 28. Loppe- og Kræmmermarked AK RUNDT I SOGNET Har følgende deadlines og udgivelsesdatoer: Udgave nr.: Deadline: 3/8 14/9 26/10 7/12 18/1 29/2 Udkommer i uge:

4 Sct. Hans aften Lørdag den 23. juni kl arrangerer fællesudvalget Sct. Hans aften på legepladsen bagved Vestparken. Hans Peter Hansen, Plougstrup Gl. skole holder båltalen, herefter tændes bålet (har du grene eller andet brandbart haveaffald må det gerne køres til bålpladsen). Der vil være mulighed for at købe pølser, øl og sodavand. Børnene kan lave snobrød. Alle er meget velkomne til en hyggelig aften sammen med andre Jernved / Jernvedlundborgere. Fællesudvalget.

5 Esbjerg Kommune truer med lukning af Jernved skole + 5 andre skoler Vedtagelsen af en ny sektorplan inden for skoleområdet har seks skoler på en liste over lukningstruede skoler. Det er Jernved skole, Farup skole, Kongådal skole, Hunderup skole, Guldager skole og Vester Nebel skole. Vi bringer her først de vigtigste punkter i sektorplanen. Derefter høringssvar til kommunen fra de 3 skoler i region nord og Fællesudvalget i Jernved. De vigtigste punkter i sektorplanen (punkterne er vedtaget af børne- og familieudvalget) Mål for skolestørrelser: Ifølge kommunens skoleforvaltning og politikerne er den ideelle skolestørrelse med to eller tre spor. Det er en økonomisk fordelagtig størrelse og giver nogle stordriftsfordele. Store skoler har forholdsvis mange lærere, og det faglige miljø, den gensidige inspiration, sparringen mellem lærerne og dannelse af teams har bedre vilkår end på en et-sporet skole. På en stor skole skal den enkelte lærer ikke dække så bredt og har derfor bedre muligheder for at undervise i sine styrkeområdet. Det er også et mål, at man på sigt kan undgå vandreklasser på grund af for lidt plads. Mål for bevarelse af et-sporede skoler: En skole kan bestå som et-sporet, hvis der er mere end fem kilometer til den nærmeste skole. Afstanden måles i luftlinje mellem skolebygningerne. Mål for alternativer til skolelukning: Hvis en skole ikke opfylder de beskrevne mål i de foregående to mål, skal der inden lukning af skolen overvejes forskellige muligheder: Fælles ledelse, ændring i skoledistrikter, henlæggelse af undervisningen klasse, fælles ledelse med daginstitutioner, flytning af kommunale eller andre specialtilbud til skolen. Mål for klasselokaler: I henhold til folkeskoleloven deles eleverne i klasser, når klassekvotienten overstiger 28 børn ved skoleårets start. Som udgangspunkt er 24 elever i klasselokaler på 60 kvadratmeter et økonomisk og pædagogisk afbalanceret mål.

6 Der må max være 28 elever i et klasselokalet af den størrelse, og der skal mindst være 20 elever i lokaler på 60 kvadratmeter. Er der færre end 20 i en periode på mere end fem år, skal man forsøge at opnå 24 elever via dannelse af færre klasser eller tilførelse af flere elever. For eksempel ved at få flere elever fra andre skoledistrikter, ved at modtage en eller flere klasser fra en anden skole eller ved at udvide skolens distrikt. Mål for holdrum: Det fastsættes, at der enten er ét holdrum på 25 kvadratmeter per to normalklasser eller tilsvarende plads, der giver mulighed for holdaktiviteter. Mål for lokaler til sfo: Der skal være ét basislokale på kvadratmeter til skolefritidsordning per spor i skolestarten. Altså til børnene fra 0. til og med 3. klasse. Mål for faglokaler: Som udgangspunkt skal der til en skole med to-tre hele spor være et areal til faglokaler på i alt 800 kvadratmeter. For et-sporede skoler200 kvadratmeter. Skoler med mere end tre spor kan have behov for en fordobling af faglokaler, hvorfor skolerne søges bragt ned på tre spor ved: mindre indskrivning af elever fra andre distrikter eller indskrænkning af skolens distrikt. Mål for indendørs idrætsfaciliteter: Skoler med op til tre hele spor skal have to gymnastiksale a 150 kvadratmeter eller en idrætshal. Der skal være omklædningsmuligheder på skolen eller inden for rimelig afstand. Mål for skolens øvrige lokaler: Ud over de lokaler, som allerede er nævnt, skal en skole med op til tre hele spor også have plads til biblioteksområde, pædagogisk værksted, administrationslokaler, mødelokale og personalearbejdspladser, edb-lokale, depotplads, rengøringsrum og teknikrum. Mål for udeområder: Som udgangspunkt skal der til skoler med op til tre spor også være udearealer til eleverne som: et sammenhængende areal på 50 x 100 kvadratmeter (en fodboldbane) og yderligere 5000 kvadratmeter til gårdrum, legearealer og andre opholdsarealer. Skoler, der ikke har de muligheder, skal som udgangspunkt ikke udvide det bebyggede areal.

7 Mål for trafiksikkerhed: Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt trafikerede veje. Der skal være så få krydsninger med trafikveje udenfor trafiksikrede kryds som muligt Her følger skolebestyrelsen's høringssvar fra FÆLLESSKOLER NORD, på kommunens nye sektorplan. Vi fandt i skolebestyrelsen, at det var mest korrekt at gøre det på denne måde, da vi ikke kunne komme til enighed om et fælles høringssvar. indlæg fra Gredstedbro indlæg fra Kongeå indlæg fra Jernved Høringssvar Sektorplan Gredstedbro skole Gredstedbro, den 27. april 2007 Klasseforældrerådene på Gredstedbro skole er på et fælles møde blevet enige om følgende høringssvar til sektorplanen for skoleområdet I Esbjerg kommune : FORUDSÆTNING: I det følgende har vi set på hvilken indflydelse sektorplanen har på Gredstedbro skole. Det er den skole vi kender, og som vi mener kan fremtidssikres så den lever op til sektorplanen og fortsat kan være den gode skole vi har her i Gredstedbro. HØRINGSSVAR Gredstedbro skole har fælles skoleledelse med Kongeådal skole og Jernved skole, som har 0.-6.kl. for deres lokale børn inden de kommer til Gredstedbro i 7.kl. Alle tre skoler er velfungerende men ingen lever op til sektorplanens krav om min 2 spor pr. årgang. Ved at samle alle elever fra

8 disse tre skoler (i Gredstedbro) vil der kunne dannes 2 spor på hver årgang indtil og med 8. kl. I 9. kl. vælger mange at tage på efterskole så der kan kun dannes én 9. kl. medmindre en sammenlægning gør det muligt at tilbyde nogle flere valgfag og et miljø der holder på eleverne. Vi er tilhængere af at skoledistrikterne ophæves således at vi har mulighed for at tiltrække nogle elever fra andre omkringliggende skoler. I en overgangsperioden kunne det være fint, at benytte faciliteterne på Jernved og Kongeådal skoler da der ikke er plads på Gredstedbro skole til alle elever. Så imens der bygges til, kunne kl. være på Jernved og Kongeådal, således at håndværkerne kunne få arbejdsro og således at eleverne ikke bliver forstyrret ved at skulle dele lokaler med andre klasser. For at undgå pladsproblemer i utide mener vi, at klasserne skal fortsætte på Jernved og Kongeådal til Gredstedbro er færdigudbygget. KONKLUSION Vi er overbevidste om at Gredstedbro skole har en fremtid, desværre på bekostning af Jernved og Kongeådal skoler. Problemet ved at samle alle elever i Gredstedbro er blot at skolen ikke kan rumme dem uden en til/ombygning for xx mio. kroner. Det vil blive en skole med ca. 400 elever afhængig af tilgang/flugt fra/til andre skoler ved ophævelse af skoledistrikterne. Der skal kun transporteres ca. 150 elever frem og tilbage hverdag til og fra Jernved og Kongeådal frem for ca. 400 elever hvis hele Fælles Skole Nord lukkes. Det vil i øvrigt også være paradoksalt da Gredstedbro skole er i gang med at renoverer skolens fysiklokale for et mio. beløb. Vi mener at skoler kan blive for små til at eleverne kan tilbydes en kompetent undervisning, men skoler kan også sagtens blive for store, men en skole på ca elever vil være en fornuftig størrelse På vegne af klasseforældrerådene på Gredstedbro skole Lone Christensen og Bjarne Tornbjerg Medlemmer af skolebetyrelsen for Fælles Skole Nord

9 Dialogkredsen for Kongeådal Skole Fælles ledelse m/3 bygninger Dialogkredsen for Kongeådal Skole foreslår videreførelse af en skole med fælles ledelse med klasselokaler i 3 bygninger. Ophævelse af skoledistrikter så der bliver mulighed for at vælge skolen med den profil, som passer bedst til barnet. Samtidig er ophævelse af skoledistrikter en mulighed for at skabe "rentable" klasser. De 4 yngste årgange (0-3. klasse) samles i satellitter i Kongeådal og Jernved Kongeådal har lokaler til at rumme børnene fra nuværende Gredstedbro og Kongeådal skoledistrikt. De 2 satellitter bliver synliggjort/specialiseret med selvstændig profil f.eks. i Kongeådal med stor vægt på musiske/kreative fag, samt med natur. Mere inspirerende miljø, idet skolen har gode muligheder med grund til Kongeåen, skov og Vadehavet i nærheden. SFO i Kongeådal har bedre udenomsarealer med gode muligheder for fysiske udfoldelser. De små Teams på afdelingerne i Kongeådal og Jernved giver trygge/nære rammer for børnene i indskolingen uden forstyrrelse af de store. Ved overgang fra børnehave til skole giver det større tryghed for børn og forældre, idet børnene ikke skal skilles fra deres kammerater og deles på 2 skoler. Overflytning til Gredstedbro skole til 4. klasse med sammenlægning af eleverne i lokaler i Gredstedbro, forventes at kunne ske med større succes, idet det er nemmere at flytte børn før pubertetsalderen, og idet der er bedre mulighed for bedre forældreopbakning. Kvalitet i undervisningen godt fagligt miljø. Flere kammerater i klassen.

10 Selvstyrende lærergruppe i små teams. Løser problemer med mangel på faglærere på små skoler. Samtidig kan ledelsen/administrationen i hovedbygningen lettes, idet lærergruppen i det lille team forudsættes at blive delvist selvstyrende. Kongeådal har omdømme som en skole, som kan rumme de fleste børn. Skolen har gode erfaringer med sammenlæsning af flere årgange, og kan alligevel undervise gradueret. Der vil være god plads for de små klasser i Kongeådal Skole, selv efter indførelse af enhedsskolen. Sikker skolevej skal prioriteres Mulighed for buskørsel, også fra Gredstedbro til Kongeådal for de små elever, som skal fragtes. Fortsat "liv" i 3 lokalområder. En omlægning, så Kongeådal Skole bliver skolen for de små elever, giver mulighed for videreførelse af det aktive kulturliv mv., som findes på egnen. Mulighed for flytning til Gredstedbro Skole når investeringer er på plads. Hvis der ikke besluttes en hurtig udbygning af Gredstedbro Skole, vil projektet med at flytte de små elever til Kongeådal Skole være den mest rentable løsning. Løsningen vil tillige give plads til at foretage udbygningen, uden at byggerodet bliver til væsentlig gene for eleverne og håndværkerne. Der er opbakning i lokalsamfundet i Kongeådal til dialogkredsens forslag. Det er vigtigt at vi bevarer én skole i Gredstedbro. Dialogkredsen for Kongeådal Skole Else Vejrup Mogensen

11 Høringssvar vedr. Esbjerg kommunes nye sektorplan. Skolebestyrelsen for FSN med medlemmer fra Kongeå, Grestedbro og Jernved skole, har valgt at hver skole kommer med deres høringssvar. Vi ønsker her i Jernved, at den model vi har nu, med to skoler (Kongeå og Jernved skole) med klasse og Gredstedbro klasse, skal køre videre. Vi har fælles skolebestyrelse, og fælles ledelse, ligesom lærerne har mulighed for faglig sparing på tværs af skolerne. Jernved skole har i dag 66 elever, 1 spor og fra klassetrin, dog mangler vi en årgang, i år er det 3. klasse. Børnetallet ser fornuftigt ud for Jernved de næste år, så når vi har elever i alle årgangene vil elevtallet være omkring de 80 elever. Vi har en rigtig dejlig skole i Jernved, og for vores børns skyld, ville det være utrolig sørgeligt hvis Esbjerg Kommune ikke ville være med til at bevare den. For at synliggøre hvorfor Jernved skole er vigtig for vores børn, har vi opstillet nedenstående. Jeres elevtal, skoleafstande, klassestørrelser og økonomi er meget målbare størrelser, og vi er godt klare over, at vore argumenter ikke kan måles i 7 km tryghed eller 45 kvm nærhed, og dog er det de ting, der gør forskellen. At Jernved Skole består i fremtiden med 0-6. klasse, og næste år også med helhedsskole og 0-3. kl. er vigtigt: - fordi, det naturlige tilhørsforhold for vores børn er Jernved - fordi, det er her de starter med at gå i børnehave - fordi, det er her de går til gymnastik og fodbold. - fordi, det lokale giver dem den tryghed, der er en af de vigtigste grundsten til en god skolegang.

12 At Jernved skole har klassetrin til 6. klasse er vigtig: - fordi, det fortsat skal være attraktivt at være lærer på Jernved skole. - fordi, der skal være et passende antal lærere, så der er mulighed for lokal sparing Hvad kan Jernved skole bidrage med: - engagerede og dygtige medarbejdere - at der tages hånd om hver enkelt elev - en rummelighed, der hjælper vores børn til at fungere godt socialt - samlæsning i nogle fag, der hjælper vores børn til at fungere godt, både med elever der er yngre og ældre end dem selv - en skole, hvor alle kender hinanden - en skole der kan tage hånd om problemer bl.a. mobning inden det bliver et problem. - en skole der har adgang til aktivitetshuset med en hal Hvad kan det lokale bidrage med: - vi kan bidrag med en levende landsby, hvor der er virksomheder, forretninger og en lokalbefolkning der værner om det nære, og tager hånd om hinanden. - vi som forældre er meget aktive, og ved at det er vigtigt for vores børn at vi bakker om omkring skolen, og arrangementer både i skoleregi, eller i andre sammenhæng. - vi som forældre gerne bruger vores fritid, både når man mangler frivillig hjælp til at lave et nyt lokale til natur og teknik, eller vi som forældre selv skal arrangere en juletræsfest. - vi som forældre, set i forhold til større byer ( og større skoler), er langt mere villige til at bruge vores fritid på frivilligt arbejde, der både kommer lokalsamfundet og også skolen til gode. - vi har, når man bosætter sig i en landsby og omegn, truffet et bevidst valg

13 om at det nære og lokale er en vigtig ting for os og ikke mindst vore børn, ja sågar nogle der vælger at bo her for børnenes skyld, og en lokal skole her i Jernved er bestemt en vigtig del af det nære. Hvad forventer vi af kommunen - vi forventer at kommunen har forståelse for at det ønskede elevtal fra sektorplanen ikke kan opfyldes - vi forventer at kommunen har forståelse for at det er dyrere at drive en mindre skole pr. elev end en stor skole ligesom det også er dyrere at køre hjemmehjælp på landet, og vore veje sikkert også er dyrere at holde sne frie om vinteren. - vi forventer at kommunen har den samme rummelighed til både stort og småt, som vi har i skolesystemet. - vi forventer at kommunen har forståelse for at vi ikke vil kunne klare den tungere specialundervisning på de små skoler, men vi er der til at løse de mindre ting, som vi tager hånd om fra dag 1, så det ikke bliver til store problemer der kan sætte grimme skår i vores børns skolegang, og evt. kræve specialundervisning på et senere tidspunkt. Vi vil dog også kunne løse specialundervisningen i Fællesskole Nord, hvis der kunne gives lov til at arbejde på tværs af skolegrænserne. Vi har helt bevist valgt ikke at fremkomme med de helt praktiske problemstillinger der ville være omkring lukning af skolen, dels i respekt for de andres forslag i FSN og dels det, at vi er overbeviste om at Jernved skole har sin berettigelse i Esbjerg kommunes skolestruktur også i fremtiden. Vi håber I vil se positivt på vores høringssvar. Med venlig hilsen Malene Wolff Mogens Hundahl Elin Sørensen Formand Næstformand Medlem Dialogkredsen Jernved Skolebestyrelsen FSN Skolebestyrelsen FSN

14 Der har været ekstraordinært Fællesudvalgsmøde den 26. april 2007 i Aktivitetshuset. Høring om fremtidens skoler HP gennemgik i store træk sektorplanen. Mogens Hundahl fortalte, at skolen, region Nord, også har udarbejdet et forslag/svar. Der er bud efter vores skole de kritiske punkter er elevantal på 80 samt afstanden til nærmeste større skole. Synspunkter fremsat: Hvad bestyder skolen for lokalsamfundet? Tryghed i de små skoler Må det koste lidt ekstra at holde gang i en lille skole? Vil kommunen noget med de små samfund? Betydningen af de små skoler? Skole for børnene, - ikke for sognet? Sognet brækkes Fagligt forsvarligt Udfra debatten enedes man om, at HP og Mogens på vegne af Fællesudvalget for foreninger i Jernved udarbejder og sender et kort og præcist høringssvar til Esbjerg Kommune inden tidsfristens udløb. Vedtægter vedrørende overtagelse af borgerforeningens opgaver: I forbindelse med Borgerforeningens nedlæggelse og i den forbindelse Fællesudvalgets overtagelse af dennes opgaver skal vedtægterne ændres. Hovedopgaverne fra Borgerforeningen er kontakt til kommunen, Sct. Hans Fest og Julebelysning. Vedrørende foreningernes repræsentanter i FU blev det fremført at foreningerne måske fremover på deres generalforsamling skal vælge deres respræsentant til FU. Dette vil sandsynligvis kræve vedtægtsændringer. Skal der f.eks. vælges en repræsentant for borgerne? Kan der i fremtiden komme flere foreninger, som skal lægges ind under FU? Skal der f.eks. sidde underudvalg? Formålsparagraf? Emnet tages med på næste møde.

15 Høringssvar fra Fællesudvalget i Jernved. 30. april Høringssvar vedrørende sektorplanen for skoleområdet Fællesudvalget i Jernved, som omfatter alle foreninger i Jernved/Jernvedlund området ønsker hermed at komme med følgende kommentarer til sektor-planen for skoleområdet: Fællesudvalget vil gerne foreslå, at pkt. 2.2 i sektorplanen udskydes til efter der foreligger et resultat fra det ministerielt nedsatte udvalg til undersøgelse af skolens betydning for lokalsamfundet. Vi mener, at det er vigtigt, at det undersøges til bunds, hvilken betydning skolen har for hele lokalsamfundets udvikling. Derfor må det være relevant at vente på dette udvalgs arbejde. Desuden vil fællesudvalget gøre opmærksom på, at en lukning af Jernved Skole kan medføre en opsplitning af Jernved/Jernvedlund, idet det ikke er sikkert, at alle forældre vil vælge at sende deres børn til Gredstedbro skole, da Gørding Skole for mange ligger tættere på. En lukning af Jernved Skole vil også for mange børn betyde, at de kommer til at gå i klasse med børn, der bor meget langt væk med de besværligheder og afsavn til følge som lange afstande giver i kammeratskabsrelationer. På Fællesudvalgets vegne Hans Peter Hansen Plougstrupvej Gredstedbro

16 Liv, sundhedsfremme og livskvalitet! ovenstående er nøgleordene for et nyt projekt, 44 årige Wyrna Lund Simonsen, Jernved står bag med opstart den 1. august 2007 Dagligt hører man om stress, overvægt, forkert livsstil i medierne og om at mange ikke kan få tiden til at slå til. En følge af disse ting kan give livsstilssygdomme og depressioner. Jeg har selv erfaret nogle af ovenstående symptomer på min egen krop. For at ændre på symptomerne, er det min erfaring, at jeg har skullet træffe nogle valg i mit liv, der ikke var ligetil, men krævede mange tanker og forstyrrelser af nattesøvnen! Jeg mener nu, at tiden er inde til at koble flere sundhedsfremmende vinkler på de tilbud, der allerede er til borgerne i vores kommune. Jeg har valgt at tage 1 års orlov fra mit arbejde som underviser på social- og sundhedsskolen for at koncentrere mig om det, jeg brænder for, nemlig Zoneterapi og herunder kommer vinkler af Sundhedstilstand/ kostens betydning for kroppen Fysiske og psykiske sammenhænge mellem krop/følelse af sundhed samt sygdom. Arbejdsmiljøets påvirkning af sundhedstilstanden. Evne til forandringsprocesser hos mennesket Relations-skabende kontakt for ændring af adfærd hos mennesker. Mit mål er at motivere, give viden til og støtte den enkelte borger til kompetent at vælge sundhedsfremmende tiltag for eget liv. At medvirke til at borgeren bliver i stand til at se metoder til at gøre tiltagene til en naturlig del af borgerens fremtidige hverdag. At bevidstgøre den enkelte borger om egne livsmønstre og herigennem i samarbejde lave en handlingsplan. Handlingsplanen vil være det styrende arbejdsredskab på vejen til at nå målet for den enkelte. Jeg lægger desuden vægt på at mit eget arbejdsliv skal have et for mig alsidigt og værdifuldt indhold. Jeg skal bruge mig selv, min viden/erfaring fra arbejdslivet og eget liv som grundsten i mit virke som sundhedsrådgiver. Min hobby skal være mit job og give liv til andre og mig selv. Det skal være let at gå på arbejde. Min arbejdsmæssige baggrund: Jeg har 7 års erfaring som sygeplejerske i psykiatrien åben afdeling/distriktspsykiatri. Og 3 års erfaring som hjemmesygeplejerske 9 års erfaring som underviser på social- og sundhedsskolen, sundhedsassistent uddannelsen, efteruddannelses kurser samt redderuddannelsen., samt 10 års erfaring

17 Liv, sundhedsfremme og livskvalitet! ovenstående er nøgleordene for et nyt projekt, 44 årige Wyrna Lund Simonsen, Jernved står bag med opstart den 1. august 2007 Dagligt hører man om stress, overvægt, forkert livsstil i medierne og om at mange ikke kan få tiden til at slå til. En følge af disse ting kan give livsstilssygdomme og depressioner. Jeg har selv erfaret nogle af ovenstående symptomer på min egen krop. For at ændre på symptomerne, er det min erfaring, at jeg har skullet træffe nogle valg i mit liv, der ikke var ligetil, men krævede mange tanker og forstyrrelser af nattesøvnen! Jeg mener nu, at tiden er inde til at koble flere sundhedsfremmende vinkler på de tilbud, der allerede er til borgerne i vores kommune. Jeg har valgt at tage 1 års orlov fra mit arbejde som underviser på social- og sundhedsskolen for at koncentrere mig om det, jeg brænder for, nemlig Zoneterapi og herunder kommer vinkler af Sundhedstilstand/ kostens betydning for kroppen Fysiske og psykiske sammenhænge mellem krop/følelse af sundhed samt sygdom. Arbejdsmiljøets påvirkning af sundhedstilstanden. Evne til forandringsprocesser hos mennesket Relations-skabende kontakt for ændring af adfærd hos mennesker. Mit mål er at motivere, give viden til og støtte den enkelte borger til kompetent at vælge sundhedsfremmende tiltag for eget liv. At medvirke til at borgeren bliver i stand til at se metoder til at gøre tiltagene til en naturlig del af borgerens fremtidige hverdag. At bevidstgøre den enkelte borger om egne livsmønstre og herigennem i samarbejde lave en handlingsplan. Handlingsplanen vil være det styrende arbejdsredskab på vejen til at nå målet for den enkelte. Jeg lægger desuden vægt på at mit eget arbejdsliv skal have et for mig alsidigt og værdifuldt indhold. Jeg skal bruge mig selv, min viden/erfaring fra arbejdslivet og eget liv som grundsten i mit virke som sundhedsrådgiver. Min hobby skal være mit job og give liv til andre og mig selv. Det skal være let at gå på arbejde. Min arbejdsmæssige baggrund: Jeg har 7 års erfaring som sygeplejerske i psykiatrien åben afdeling/distriktspsykiatri. Og 3 års erfaring som hjemmesygeplejerske 9 års erfaring som underviser på social- og sundhedsskolen, sundhedsassistent uddannelsen, efteruddannelses kurser samt redderuddannelsen., samt 10 års erfaring

18 Aktivitetskalender til opslagstavlen Juni Uge 23. Kursus og Landsholdssamling på den gl. stadion Uge 26. på den gl. stadion Fredag d. 29. Sidste skoledag Arr. Hundevenner Arr. Hundevenner Juli Søndag d. 1. Agility stævne på den gl. stadion Arr. Hundevenner August Uge 32. Fodboldskole på Jernved stadion (husk tilmelding) Arr. JIF Onsdag d. 15. Skoleåret 2007/2008 starter Torsdag d. 30. Generalforsamling i seniorklubben i Jernved Forsamlingshus Arr. Seniorklub September Uge 36. Badminton sæsonen starter (husk tilmelding) Uge 38. Gymnastik sæsonen starter Arr. JUG Arr. JUG

19 Julefrokost den 7. december i Jernved Forsamlingshus Sæt i kalenderen Banko i Jernved Forsamlingshus hver mandag kl Støtteforeningen til Jernved IF. SØREN S FARVE & TAPET STOREGADE 11, 6740 BRAMMING TLF

20 Jernved og omgens Husflidsforening Kniplekursus 21 timer ved Inge Poulsen, Årre. Starter den 14/ Jernved Skole kl. 18:45 21:45 i Multirummet Inge er en meget kompetent kniplelærer, som er rigtig god til at lære fra sig. Kurset er for alle interesserede såvel nybegyndere som øvede. Alle kan lære at kniple, når bare lysten er der. Ved vores sidste kursus var der 3 nybegyndere. Pris: 550,00 kr. Tilmelding til kursusleder Else Breer Tilmelding er bindende og betaling sker ved kursusstart. På gensyn til nogle fornøjelige timer ved kniplebrættet i de lyse sommeraftener. Med venlig hilsen PFV. Else Breer Benyt byens postkasse! Hvis vi vil beholde muligheden for at poste breve her fra byen er det vigtigt at den også benyttes. Så derfor. put dine breve i postkassen ved den tidligere købmandsbutik.

21 Vi er nu kommet godt i gang og nyder det fine vejr vi har haft indtil nu. Vi spiller som vi plejer onsdag og fredag eftermiddag og vil gerne se nye deltagere. Som sædvanlig vil vi indbyde nogle af naboklubberne til venskabstræf. I år kommer Bramming og Gørding onsdag d. 20. juni og Ribe og Vilslev onsdag d. 22. august. Vi vil også være på festpladsen under byfesten onsdag aften og lørdag eftermiddag, så alle kan få lov til at prøve, om ikke det var noget for dem. Vi har desværre mistet et medlem, da Sture Christiansen pludselig er afgået ved døden. Sture var altid villig til at tilbyde sin hjælp og vi vil savne ham i vores rækker. Ære være Stures minde. Pbv. Victor Johannsen Åbent hver dag

22 Jernved Skole Foråret har været en travl tid med mange aktiviteter på skolen, hvilket har givet en masse liv, men også mange nye situationer, som eleverne har skullet lære at begå sig i. Maj måned har især været præget af skemafri uger, hvor klasse har arbejdet med temaet venskab, mens 6. klasse har haft besøg af DR1 i forbindelse med optagelser til udsendelsen Mit klasseværelse, der sendes en gang i efteråret. Skemafri uger: klasse har arbejdet i grupper på tværs af alle klasser og været gennem alle værksteder. Der er arbejdet med fælles billeder malet til musik, forskellige ansigtsudtryk malet i A4 størrelse og produceret rap-sange om venskabs betydning. Derudover er der og arbejdet med akrobatik, der kræver samarbejde og tillid til den store gruppe samt taktil rygmassage ud fra ideen om, at de mennesker, man rører ved, ikke mobbes. Der er snakket om forskellen på at drille og mobbe, da drilleri er en naturlig del af det at være mange sammen, mens mobberi ikke bør tolereres. Efterfølgende forsøger vi at holde gang i en legepatrulje, der skal være igangsættere af aktiviteter i frikvartererne. Som tidligere fortalt har 6. klasse haft deres egen skemafri uge. Pia Pragst og DR1 s tovholder Gertrud Termansen har sammen med en arkitekt, en journalist og fotografer arbejdet intens med projektet Mit klasseværelse. Det har været en fantastisk chance for os alle til at sætte fokus på UEAundervisningen, herunder undervisningsmiljø og trivsel samtidig med at elever, forældre og lærere har fået en kæmpe oplevelse af, at tingene kan lade sig gøre, hvis bare vi samarbejder. Under alle forberedelserne og i selve projektugen har Pia Pragst og eleverne udvist et utroligt stort engagement og vilje til at få tingene til at gå op i en højere enhed. Der er brugt mange timer og resurser undervejs, og eleverne var endda parate til at prioritere projektet frem for spejder og fodboldtræning, hvilket er usædvanligt. Et nyt og anderledes lokale nydes nu af 6. klasse. Alt dette har dog ikke kunnet lade sig gøre uden den store hjælp og støtte skolen har fået af både forældre og andre i lokalsamfundet. I flere dage har

23 forældre hjulpet med at trække ledninger, sy, male m.m. Derudover trådte nogle gæve Jernved-kvinder til, da vi manglede hjælp til frugtanretningen til indvielsen den 11. maj, og igen da der skulle bages kage til skolefesten den 15. maj. En uvurderlig hjælp fik vi endnu engang til at hente og bringe borde og stole samt stå for kaffen osv. i cafeteriet. TUSIND TAK til alle der har givet en hånd med Personale: Da vi er en skole med en del unge lærere er barselsorlov blevet en hel naturlig del af vores hverdag. Midt i juni er det så Henriettes tur til at gå af, og vi ønsker hende held og lykke med den forestående fødsel. Samtidig er Jannes orlov slut, og hun vil derfor være tilbage i det nye skoleår. Vi får et lille slip på tre uger og her vil vores tidligere vikar Mette Falkenhøj træde til og læse Henriettes skema. Endelig er Rie blevet fastansat og fortsætter som lærer på Jernved Skole sammen med Pia Pragst og Jette Dahlgren. Endelig vil der være nogle faglærere som jeg vil præsentere i det kommende nummer af Rundt i sognet. Sanne Iversen Eleverne har skrevet lidt om emneugen 6. klasse havde DR1 på besøg Mandag, lavede vi ikke noget i selve klasseværelset, men der fremlagde vi i vores ''ekspertgrupper'', hvad vi havde lært og læst om. Vi gav også ideer til Ulla (arkitekten), om hvordan vi ville have at vores klasseværelse skulle se ud. Tirsdag, i de 2 første timer, startede vi med at lave et diagram, med hvad der var vigtigst for os, i de 2 næste timer tog vi en ''pause'' og spillede en omgang rundbold. Og derefter begyndte det at regne og vi gik ind og pillede vi hylder og tavle ned. Onsdag, begyndte vi at male, sy og valgte hvad vi ville have som udsmykning. Torsdag, begyndte vi at ordne alt, så der kun manglede små ting til Fredag

24 Fredag, der tog vi hængekøjen op, dækkede bord til indvielsen og tog alt ind i klasseværelset, som borde, stole osv. Til indvielsen, var der mange mennesker og tak fordi I kom og bakkede os op. Vi vil også gerne sige tak til alle forældrene som har hjulpet i ugens forløb. Vi i 6. klasse + lære synes at klasseværelset er blevet flot og hyggeligt, men ikke mindst et godt rum til at lære i. Vi er meget glade for hyggehjørnet, computerbordene og ikke mindst betræk på stolene. Skrevet af Anne Mette og Lise-Lotte 6. klasse

25 Legepatrulje På Jernved skole har vi startet en Legepatrulje. Hvor vi hjælper de små med at starte en leg. Vi er i fem grupper, hvor vi er fire personer i. Vi skiftes til at holde styr på børnene. Alle er rigtig glade for ordningen Hilsen Jim og Laura 4. klasse Billedværkstedet I billedværkstedet fik vi et papir som vi skulle male et glad ansigt eller et bedrøvet der skulle være en grund til han/hun var glad eller ked af det. Vi skulle også male et sort bilede samtidig med vi hørte musik vi skulle høre om den var god eller dårlig musik. Skrevet af Jonas Johnstad-Møller 4. klasse Massage/akrobatik Det startede med at vi havde massage. Vi masserede hinanden til en stille historie om en skovsnegl. Grunden til vi havde massage var at hvis man massere hinanden mobber man heller ikke hinanden. Da vi skulle til akrobatik lavede vi nogle balance øvelser, noget med et træ og dets bevægelser, så skulle man gå forbi hinanden på en slags gymnast bænk. Vi lavede også akrobatik øvelser sammen to og to, tre og tre, seks og seks. Bagefter snakkede vi lidt om hvordan det havde været at samarbejde i alle øvelserne, Og vi havde skolefest tir.d.15/5 og det gik rigtig godt. STOP MOBNING! Hilsen Marie og Mathilde 4. klasse

26 En dag så jeg dette skilt ved en vej kort før byskiltet til Jernvedlund. Klik jvnlig ind på siden og få de sidste nyheder. Restaurant står der jo, som man ser! Og festligt pyntet med flag. Noget var gået min næse forbi ikke godt!! Og var der nu kommet konkurrenter til forsamlingshuset heller ikke godt!! Ved en snak med nogle af beboerne i nærheden, fik jeg den vigtige oplysning, at skiltet faktisk havde været der noget tid, og at hvis flagene var i, var restauranten åben!!! Der er ikke så tit flag i! Jeg lod mig også fortælle af en meget pålidelig kilde - Lone Bruun - at der havde været folk, der havde henvendt sig hos familien Bruun og havde fået besked på, at alt var optaget! Det var lige omkring konfirmationen, så det forstod man jo nok! Måske kommer der snart flag i igen? Meeeen det kan være, man skal være hurtig, så den helt store konkurrent til forsamlingshuset er det nok ikke!! Sysser Besøg byens nye hjemmeside

27 Jernved Husholdningsforening har konstitueret sig Og formanden er fortsat Charlotte Tykgaard, mens næstformand er Ruth Hald. Natasja Doeve er kasserer, Rikke Jørgensen sekretær og referent og Sysser (IngeThomsen) er pr. ansvarlig. På det konstituerende møde blev der også tid til at drøfte foreningens fremtid, der på baggrund af manglende tilslutning til flere arrangementer samt kun ét medlems fremmøde til generalforsamlingen måske er tjenlig til forandring?? Vi drøftede mulig nedlæggelse og konsekvenser heraf. Vi drøftede evt. alternative aktiviteter Vi drøftede om byens borgere har nok med alle de tilbud der ellers er. Vi drøftede om man signalerer et forkert budskab alene med navnet? Tankerne var mange og faktisk var der også flere ideer, der kom på banen, men vi kunne rigtig godt tænke os, at byens borgere, - ikke nødvendigvis kun medlemmerne- gav et besyv med og kom med en mening om foreningens fremtid og forslag til evt. aktiviteter. I den forbindelse udloves hermed 2 x 2 billetter til Irsk aften ved Byfesten i Jernved torsdag den 28 juni kl Det eneste, du skal gøre er at maile evt. forslag og ideer til Sysser på senest den 23 juni Hvis du ikke har mulighed for at maile, kan du skrive forslag/ideer på et stykke papir og lægge det med navn og adresse/telefonnr. i postkassen Gyden 3, Jernvedlund. Bestyrelsen vil så trække lod om 2 forslag der skønnes kan realiseres inden for foreningens aktuelle situation og honorere disse med ovenstående billetter. På Jernved Husholdningsforenings vegne Sysser

28 Hold Cykelløb Onsdag den 27.juni kl JIF Jernved afholder igen Byfest, hvor cykelsponsorløbet er en del af byfestarrangementet. Det går ud på at der køres cykelløb på en fastsat rute gennem Jernved fra kl , i en rundstrækning der er 1.2 km. Rekord antal omgange ved tidligere byfester er indtil nu 32. Der tilmeldes Cykelhold på 3-4 personer, som i løbet af den time arrangementet varer kører så mange omgange som muligt. Holdet må på skift kun have en rytter på banen ad gangen. (Sponsor sponserer holdet). Alle over 12 år kan stille op i hold på 3-4 personer, betingelsen for opstart er at alle holddeltagere finder sig en eller flere der vil sponsere holdet. Sponsor og rytter laver kontrakt på et beløb, der gives pr. omgang holdet cykler i løbet af den time arrangementet varer. Kontrakten afleveres senest ½ time før løbets start, til en af undertegnede arrangører. Sponsor forpligter sig på et mindste beløb på 50.- kr. Er der flere hold med samme antal omgange trækkes der lod om placeringen. Der er påbud om cykelhjelm til alle cykelryttere der deltager. Vi præsenterer samtlige ryttere og deres sponsorer mindst en gang under løbet. Endvidere kan vi tilbyde sponsorer at de må stille op med reklame bander, skilte, produkter m.m., dog under forudsætning af, at de selv opstiller og afhenter effekterne. Løbet starter præcis kl ved Jernved skole, og slutter kl samme sted.

29 Gevinster udloddes til følgende: Blandt cykelrytterne vil der være gave gevinster til holdet med flest antal omgange største sponsorindtægt pr. omgang. Blandt sponsorer vil der være lodtrækning mellem samtlige sponsorer. 1. præmie 500 kr. 2. præmie 300 kr. 3. præmie 200 kr. Konkurrence for alle byfest deltagere: Der vil endvidere under løbet blive afholdt en konkurrence om hvor mange kilometer samtlige hold kører tilsammen i løbet af denne time. Hvert gæt koster 10. kr. pr. gæt, og 12 gæt for 100,- kr. (dog samme blanket.) Blanket til udfyldelse findes i rundt i sognet og kan medbringes ved arrangementet i udfyldt stand det letter arbejdet denne aften. Afleveres ved stand på parkeringspladsen på skolen. Alle gæt skal være afleveret senest kl på standen. Præmien ved lodtrækningen går til nærmeste gæt på samtlige kilometer, og gevinsten er gavekort til brug i byfestarrangementet på følgende beløb: 500 kr. 300 kr. 200 kr. Vinderne af samtlige præmier offentliggøres ca. kl på festpladsen ved ølteltet sammen med det samlede beløb som der er kørt ind ved sponsoratet.

30 Navn: Adresse: Telefonnummer: Jeg har gættet på at samtlige hold har kørt følgende antal kilometer under cykelsponsorløbet den , mellem kl og kr. pr gæt eller 12 gæt for 100 kr. 1.gæt 5.gæt 9.gæt 2.gæt 6.gæt 10.gæt 3.gæt 7.gæt 11.gæt 4.gæt 8.gæt 12.gæt Antal gæt Antal kr. Klip siden ud og aflevere den på pladsen i skolegården under cykelløbet, dog senest kl den KLIP KLIP SIDEN UD KLIP KLIP

31 Jernved Fritidsklub I Fritidsklubben går det godt. De unge mennesker har vænnet sig til, at jeg er startet i klubben som leder, og at Sonja er stoppet som klubmedarbejder. Først i maj mdr. har jeg indkøbt nye materialer, som de kan lave som f.eks. penalhuse og punge, som de kan sy perler og filt på, træ-blyantsholder som de kan male, hvepsefanger som skal males, forskelligt hårpynt og øreringe som kan laves efter eget ønske. Hallen er stadig et stor hit, der bliver for tiden spillet boldspil som håndbold og "tyr". Ellers er det megen hygge, snakken og hvisken i krogene, PC spil og ind i mellem en DVD film. Vi har indført, at der bliver lavet te hver gang - det er de meget vilde med, spørger hver gang om de også må få te i dag. Hilsen Helle Evald Laugesen Tilbud gives uforbindende Gørdingvej 49 Jernvedlund 6771 Gredstedbro Mail:

32 Spejder FDF Gredstedbro Kreds Gredstedbro FDF's 25 års jubilæum Kristi Himmelfartsdag fejrede Gredstedbro FDF 25 års jubilæum. Tak til alle som kom forbi og deltog i arrangementet og var med til at gøre dagen rigtig festlig og tak for de mange gaver til vores kreds. Dagen var både højtidelig med festtaler af blandt andet Laila Frederiksen, Peder Munck og Preben Rudiengaard, og samtidig meget uhøjtidelig med leg i hjemmebygget karrusel og i det muntre køkken blev der smadret tallerkener. Det var en dag lige i Gredstedbro FDF's ånd. Karusellen blev flittigt brugt af både store og små: En af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Erik Jepsen, var med til at starte kredsen for 25 år siden. Vi skylder alle Erik og Anne Mette en STOR tak for 25 års aktiv deltagelse. Her får Erik sin 25 års nål og Anne Mette blomster som tak for lån af Eriks tid. Året sommerlejre går for de små til Kridthuset ved Føns strand ovre på Fyns land. De store skal på 10 dages kanotur i Sveriges vildmark.

33 BØRNEHUSET Her i Børnehuset er vi begyndt at trække mere og mere ud i det dejlige vejr. Vi har jo delt børnene op i tre aldersgrupper og hver gruppe har en udedag om ugen. Vi nyder, at vi ikke længere skal bøvle med flyverdragter og vinterstøvler. Det gør det også lettere at bevæge sig rundt. De ældste børn i børnehaven er i gang med at forberede et rollespil, som har udgangspunkt i Fyrtøjet. Det bliver fordelt roller, laver kulisser og kostumer til den store guldmedalje. Det hele skal løbe af stablen den 12. juni, hvor hele legepladsen vil blive hyllet ind i kulisser og af børn i udklædninger. De mindste børn i børnehaven arbejder stadig med emnet min familie og har fået lavet nogle flotte tegninger, som pryder væggene på deres stue. I SFOén er det næste store projekt store legedag. Fredag den 1. juni mødes alle SFOér og de børn, der skal i skole til sommer med alle andre SFOér fra gl. Ribe kommune i Ribe til en stor legedag. Temaet i år er riddere og prinsesser, så det passer jo meget godt sammen med de flotte kostumer, som børnene fik lavet til det store rollespil, vi var til i sidste måned på Vikingecentret. Fredag den 8. juni afholder Børnehuset sommerfest. Vi gentager succesen fra sidste år. Forældrebestyrelsen sørger for at tænde op i grillen og servere pølser + brød, og personalet står for at lave forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Sidste år regnede det under seancen, men trods det mødte 150 børn og voksne op. Så vejret kan kun blive bedre i år vi glæder os til denne aften. Med venlig hilsen Personalet i Børnehuset

34 De heldige vindere af JUG s præmiespil pr. 1. maj 2007 Vinder af kr. 500 Nr. 200 Knud Rasmussen Vindere af kr. 100 Nr. 176 Marco Lauridsen Nr. 120 Gitte/Marianne Ladegård Nr. 231 Marianne Tjørnelund Nr. 3 Jenny Kulmbach Nr. 6 Randi Knudsen JUG ønsker alle vindere TILLYKKE og TAKKER ALLE STØTTERE. 18 år Torsdag d. 14/ Ursula Evald Laugesen, Bykrogen 10, Jernvedlund Har du mærkedage der skal nævnes i næste nummer, så kontakt: Hanne Bjerre Petersen Deadline: 3. august 2007 Udkommer: Uge 34. Vi ses til Byfest i Jernved i uge 26.

35 FORENINGER og INSTITUTIONER i JERNVED OG OMEGN Forening/ Institution Formand/leder/kontaktperson Telefon AK Aktivitetshuset Per Lauridsen Aktivitetsudvalget Hanne Bjerre Petersen BG Bygrande Byfoged, Ervin Madsen BØ Børnehaven Daglig leder Hanne Storgaard Børnehuset Formand for forældrebestyrelsen, Sanne Hunddahl JF Forsamlingshuset Anne Grethe Schmidt Formand, Bjarne Steiner FU Fællesudvalget Formand, Bjarne Steiner Ungdomsklubben Leder, Lisbeth Damm Fritidsklubben Leder, Helle Laugesen RH Ribe Hundevenner Kontakt, Kirsten Hansen JH Husholdningsforeningen Formand, Charlotte Tykgaard Petersen JOH Husflid Else Breer JIF Idrætsforeningen Formand, Hans Peter Hansen Byfest Hanne Bjerre Petersen Kroket Victor Johannsen Støtteforeningen Sonja Rasmussen Supercup John Petersen Tennis John Petersen JM Menighedsrådet Formand, Birgit Bruun Lund JGS Jernved/Gredstedbro Seniorklub Thomas Kjær Hansen JS Skolen Skoleleder, Sanne Iversen Lærerværelset Repræsentant i skolebestyrelsen, Elin Sørensen SFO Skolefritidsordningen Daglig leder Hanne Storgaard Børnehuset Repræsentant fra skolebestyrelsen, Elin Sørensen FDF Spejder Formand, Laila Frederiksen JUG Ungdoms- og Gymnastikforening Formand, Ervin Madsen Kasserer/sekretær Lone Bruun Badminton Ervin Madsen Dilettant Kent Mortensen Gymnastik Margit Hansen Præmiespil Kent Mortensen Stavgang Lone Bruun SA Sognearkiv Arkivleder, Ole Steinmeier VA Vandværket Formand, Karl Schmidt VF Venstreforeningen Formand, Gerda Nissen

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

RUNDT I SOGNET. Vi står jo sammen i Jernved/Jernvedlund!!! Lokalbladet for Jernved og Omegn. Nr. 8. December 2007 8. årgang

RUNDT I SOGNET. Vi står jo sammen i Jernved/Jernvedlund!!! Lokalbladet for Jernved og Omegn. Nr. 8. December 2007 8. årgang RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 8. December 2007 8. årgang Torsdag den 19. nov. blev det officielt børn og forældres samlingspunkt - Jernved Skole skal fra august 2008 iflg. politikerne

Læs mere

Mød op til Byrådsmøde på Esbjerg Rådhus (Vedr. nedlæggelse af Jernved skole)

Mød op til Byrådsmøde på Esbjerg Rådhus (Vedr. nedlæggelse af Jernved skole) RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 7. November 2007 8. årgang Mød op til Byrådsmøde på Esbjerg Rådhus (Vedr. nedlæggelse af Jernved skole) Mandag d. 19. november 2007 Mødet starter kl.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn FORENINGER og INSTITUTIONER i JERNVED OG OMEGN Forening/ Institution Formand/leder/kontaktperson Telefon AK Aktivitetshuset Per Lauridsen 75 43 51 54 Aktivitetsudvalget Hanne Bjerre Petersen 75 43 52 53

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften 26. marts 2010 Kære børn og forældre Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften SFO en har åbent de tre

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere