RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn"

Transkript

1 RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 4. Juni årgang Sognepræst Thomas Hansen står her sammen med årets konfirmander. Bagerst fra venstre: Alex Andersen, Per Madsen, Simon Bruun, Simon Lund Johansson, Michael Lauridsen, Lea Grejsen, Anne-Helene Nielsen, og Lau Frederiksen. Forrest fra venstre: Søren Christensen, Frederik Hansen, Mille Sørensen og Anne-Susanne Andersen

2 RUNDT I SOGNET Omdeles til samtlige husstande i Jernved og omegn. Støttebeløb kan indbetales i Andelskassen konto nr Redaktionen. Sysser Thomsen Tlf Karen Jakobsen Tlf Jette Olesen Tlf Hanne Bjerre Petersen Tlf Deadline til næste nummer 3. august 2007 Bladets sponsorer. Vonebjerg Hundepension LH Varme Service Puggårdsvej 44. Gørdingvej 73 Jernvedlund Dybmose Tlf Tlf Dansk Autohjælp Ribe Butik Knoppen Puggårdsvej 79. Nygade 36 Jernvedlund Gørding Tlf Tlf Olavs Køreskole Arne Vind Hansen Nørregade 15. Gørdingvej 49. Gørding Jernvedlund Tlf Tlf Sportmaster Smykkehuset Storegade 21. Nørregade 16. Bramming Bramming Tlf Tlf Din Tøjmand Jernved Mejeri Nørregade 1. Jernvedvej 242 Bramming Jernved Tlf Tlf Bramming Specialoptik Jernvedlund Træbyg Storegade 26. Plougstrupvej 29. Bramming Jernvedlund Tlf Tlf Søren s farve & tapet Trælasten Storegade 11. Vestergade 21 A. Bramming Gørding Tlf Tlf Jydsk Vika Rengøring El-installatør Holtsagervej 26. Søren Krebs Nielsen Plougstrup Jernvedlund Tlf Tlf Gørding Bageri Søndergade 4. Gørding Tlf Støt vore annoncør, de støtter os

3 Aktivitetskalender DATO TID AKTIVITET ARR Juni Uge 23. Kursus + Landsholdssamling på gl. stadion RH Uge 26. Byfest JIF Fre. 29. Sidste skoledag JS Juli Søn. 1. Stævne RH August Uge 32. Fodboldskole på Jernved Stadion JIF Ons. 15. Skoleåret 2007/2008 starter JS Tor Generalforsamling i Seniorklubben JGS September Uge 36. Badminton sæsonen starter JUG Uge 38. Gymnastik sæsonen starter JUG Oktober Lør. 6. Høstfest JF Lør. 27. Loppe- og Kræmmermarked AK Søn. 28. Loppe- og Kræmmermarked AK RUNDT I SOGNET Har følgende deadlines og udgivelsesdatoer: Udgave nr.: Deadline: 3/8 14/9 26/10 7/12 18/1 29/2 Udkommer i uge:

4 Sct. Hans aften Lørdag den 23. juni kl arrangerer fællesudvalget Sct. Hans aften på legepladsen bagved Vestparken. Hans Peter Hansen, Plougstrup Gl. skole holder båltalen, herefter tændes bålet (har du grene eller andet brandbart haveaffald må det gerne køres til bålpladsen). Der vil være mulighed for at købe pølser, øl og sodavand. Børnene kan lave snobrød. Alle er meget velkomne til en hyggelig aften sammen med andre Jernved / Jernvedlundborgere. Fællesudvalget.

5 Esbjerg Kommune truer med lukning af Jernved skole + 5 andre skoler Vedtagelsen af en ny sektorplan inden for skoleområdet har seks skoler på en liste over lukningstruede skoler. Det er Jernved skole, Farup skole, Kongådal skole, Hunderup skole, Guldager skole og Vester Nebel skole. Vi bringer her først de vigtigste punkter i sektorplanen. Derefter høringssvar til kommunen fra de 3 skoler i region nord og Fællesudvalget i Jernved. De vigtigste punkter i sektorplanen (punkterne er vedtaget af børne- og familieudvalget) Mål for skolestørrelser: Ifølge kommunens skoleforvaltning og politikerne er den ideelle skolestørrelse med to eller tre spor. Det er en økonomisk fordelagtig størrelse og giver nogle stordriftsfordele. Store skoler har forholdsvis mange lærere, og det faglige miljø, den gensidige inspiration, sparringen mellem lærerne og dannelse af teams har bedre vilkår end på en et-sporet skole. På en stor skole skal den enkelte lærer ikke dække så bredt og har derfor bedre muligheder for at undervise i sine styrkeområdet. Det er også et mål, at man på sigt kan undgå vandreklasser på grund af for lidt plads. Mål for bevarelse af et-sporede skoler: En skole kan bestå som et-sporet, hvis der er mere end fem kilometer til den nærmeste skole. Afstanden måles i luftlinje mellem skolebygningerne. Mål for alternativer til skolelukning: Hvis en skole ikke opfylder de beskrevne mål i de foregående to mål, skal der inden lukning af skolen overvejes forskellige muligheder: Fælles ledelse, ændring i skoledistrikter, henlæggelse af undervisningen klasse, fælles ledelse med daginstitutioner, flytning af kommunale eller andre specialtilbud til skolen. Mål for klasselokaler: I henhold til folkeskoleloven deles eleverne i klasser, når klassekvotienten overstiger 28 børn ved skoleårets start. Som udgangspunkt er 24 elever i klasselokaler på 60 kvadratmeter et økonomisk og pædagogisk afbalanceret mål.

6 Der må max være 28 elever i et klasselokalet af den størrelse, og der skal mindst være 20 elever i lokaler på 60 kvadratmeter. Er der færre end 20 i en periode på mere end fem år, skal man forsøge at opnå 24 elever via dannelse af færre klasser eller tilførelse af flere elever. For eksempel ved at få flere elever fra andre skoledistrikter, ved at modtage en eller flere klasser fra en anden skole eller ved at udvide skolens distrikt. Mål for holdrum: Det fastsættes, at der enten er ét holdrum på 25 kvadratmeter per to normalklasser eller tilsvarende plads, der giver mulighed for holdaktiviteter. Mål for lokaler til sfo: Der skal være ét basislokale på kvadratmeter til skolefritidsordning per spor i skolestarten. Altså til børnene fra 0. til og med 3. klasse. Mål for faglokaler: Som udgangspunkt skal der til en skole med to-tre hele spor være et areal til faglokaler på i alt 800 kvadratmeter. For et-sporede skoler200 kvadratmeter. Skoler med mere end tre spor kan have behov for en fordobling af faglokaler, hvorfor skolerne søges bragt ned på tre spor ved: mindre indskrivning af elever fra andre distrikter eller indskrænkning af skolens distrikt. Mål for indendørs idrætsfaciliteter: Skoler med op til tre hele spor skal have to gymnastiksale a 150 kvadratmeter eller en idrætshal. Der skal være omklædningsmuligheder på skolen eller inden for rimelig afstand. Mål for skolens øvrige lokaler: Ud over de lokaler, som allerede er nævnt, skal en skole med op til tre hele spor også have plads til biblioteksområde, pædagogisk værksted, administrationslokaler, mødelokale og personalearbejdspladser, edb-lokale, depotplads, rengøringsrum og teknikrum. Mål for udeområder: Som udgangspunkt skal der til skoler med op til tre spor også være udearealer til eleverne som: et sammenhængende areal på 50 x 100 kvadratmeter (en fodboldbane) og yderligere 5000 kvadratmeter til gårdrum, legearealer og andre opholdsarealer. Skoler, der ikke har de muligheder, skal som udgangspunkt ikke udvide det bebyggede areal.

7 Mål for trafiksikkerhed: Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt trafikerede veje. Der skal være så få krydsninger med trafikveje udenfor trafiksikrede kryds som muligt Her følger skolebestyrelsen's høringssvar fra FÆLLESSKOLER NORD, på kommunens nye sektorplan. Vi fandt i skolebestyrelsen, at det var mest korrekt at gøre det på denne måde, da vi ikke kunne komme til enighed om et fælles høringssvar. indlæg fra Gredstedbro indlæg fra Kongeå indlæg fra Jernved Høringssvar Sektorplan Gredstedbro skole Gredstedbro, den 27. april 2007 Klasseforældrerådene på Gredstedbro skole er på et fælles møde blevet enige om følgende høringssvar til sektorplanen for skoleområdet I Esbjerg kommune : FORUDSÆTNING: I det følgende har vi set på hvilken indflydelse sektorplanen har på Gredstedbro skole. Det er den skole vi kender, og som vi mener kan fremtidssikres så den lever op til sektorplanen og fortsat kan være den gode skole vi har her i Gredstedbro. HØRINGSSVAR Gredstedbro skole har fælles skoleledelse med Kongeådal skole og Jernved skole, som har 0.-6.kl. for deres lokale børn inden de kommer til Gredstedbro i 7.kl. Alle tre skoler er velfungerende men ingen lever op til sektorplanens krav om min 2 spor pr. årgang. Ved at samle alle elever fra

8 disse tre skoler (i Gredstedbro) vil der kunne dannes 2 spor på hver årgang indtil og med 8. kl. I 9. kl. vælger mange at tage på efterskole så der kan kun dannes én 9. kl. medmindre en sammenlægning gør det muligt at tilbyde nogle flere valgfag og et miljø der holder på eleverne. Vi er tilhængere af at skoledistrikterne ophæves således at vi har mulighed for at tiltrække nogle elever fra andre omkringliggende skoler. I en overgangsperioden kunne det være fint, at benytte faciliteterne på Jernved og Kongeådal skoler da der ikke er plads på Gredstedbro skole til alle elever. Så imens der bygges til, kunne kl. være på Jernved og Kongeådal, således at håndværkerne kunne få arbejdsro og således at eleverne ikke bliver forstyrret ved at skulle dele lokaler med andre klasser. For at undgå pladsproblemer i utide mener vi, at klasserne skal fortsætte på Jernved og Kongeådal til Gredstedbro er færdigudbygget. KONKLUSION Vi er overbevidste om at Gredstedbro skole har en fremtid, desværre på bekostning af Jernved og Kongeådal skoler. Problemet ved at samle alle elever i Gredstedbro er blot at skolen ikke kan rumme dem uden en til/ombygning for xx mio. kroner. Det vil blive en skole med ca. 400 elever afhængig af tilgang/flugt fra/til andre skoler ved ophævelse af skoledistrikterne. Der skal kun transporteres ca. 150 elever frem og tilbage hverdag til og fra Jernved og Kongeådal frem for ca. 400 elever hvis hele Fælles Skole Nord lukkes. Det vil i øvrigt også være paradoksalt da Gredstedbro skole er i gang med at renoverer skolens fysiklokale for et mio. beløb. Vi mener at skoler kan blive for små til at eleverne kan tilbydes en kompetent undervisning, men skoler kan også sagtens blive for store, men en skole på ca elever vil være en fornuftig størrelse På vegne af klasseforældrerådene på Gredstedbro skole Lone Christensen og Bjarne Tornbjerg Medlemmer af skolebetyrelsen for Fælles Skole Nord

9 Dialogkredsen for Kongeådal Skole Fælles ledelse m/3 bygninger Dialogkredsen for Kongeådal Skole foreslår videreførelse af en skole med fælles ledelse med klasselokaler i 3 bygninger. Ophævelse af skoledistrikter så der bliver mulighed for at vælge skolen med den profil, som passer bedst til barnet. Samtidig er ophævelse af skoledistrikter en mulighed for at skabe "rentable" klasser. De 4 yngste årgange (0-3. klasse) samles i satellitter i Kongeådal og Jernved Kongeådal har lokaler til at rumme børnene fra nuværende Gredstedbro og Kongeådal skoledistrikt. De 2 satellitter bliver synliggjort/specialiseret med selvstændig profil f.eks. i Kongeådal med stor vægt på musiske/kreative fag, samt med natur. Mere inspirerende miljø, idet skolen har gode muligheder med grund til Kongeåen, skov og Vadehavet i nærheden. SFO i Kongeådal har bedre udenomsarealer med gode muligheder for fysiske udfoldelser. De små Teams på afdelingerne i Kongeådal og Jernved giver trygge/nære rammer for børnene i indskolingen uden forstyrrelse af de store. Ved overgang fra børnehave til skole giver det større tryghed for børn og forældre, idet børnene ikke skal skilles fra deres kammerater og deles på 2 skoler. Overflytning til Gredstedbro skole til 4. klasse med sammenlægning af eleverne i lokaler i Gredstedbro, forventes at kunne ske med større succes, idet det er nemmere at flytte børn før pubertetsalderen, og idet der er bedre mulighed for bedre forældreopbakning. Kvalitet i undervisningen godt fagligt miljø. Flere kammerater i klassen.

10 Selvstyrende lærergruppe i små teams. Løser problemer med mangel på faglærere på små skoler. Samtidig kan ledelsen/administrationen i hovedbygningen lettes, idet lærergruppen i det lille team forudsættes at blive delvist selvstyrende. Kongeådal har omdømme som en skole, som kan rumme de fleste børn. Skolen har gode erfaringer med sammenlæsning af flere årgange, og kan alligevel undervise gradueret. Der vil være god plads for de små klasser i Kongeådal Skole, selv efter indførelse af enhedsskolen. Sikker skolevej skal prioriteres Mulighed for buskørsel, også fra Gredstedbro til Kongeådal for de små elever, som skal fragtes. Fortsat "liv" i 3 lokalområder. En omlægning, så Kongeådal Skole bliver skolen for de små elever, giver mulighed for videreførelse af det aktive kulturliv mv., som findes på egnen. Mulighed for flytning til Gredstedbro Skole når investeringer er på plads. Hvis der ikke besluttes en hurtig udbygning af Gredstedbro Skole, vil projektet med at flytte de små elever til Kongeådal Skole være den mest rentable løsning. Løsningen vil tillige give plads til at foretage udbygningen, uden at byggerodet bliver til væsentlig gene for eleverne og håndværkerne. Der er opbakning i lokalsamfundet i Kongeådal til dialogkredsens forslag. Det er vigtigt at vi bevarer én skole i Gredstedbro. Dialogkredsen for Kongeådal Skole Else Vejrup Mogensen

11 Høringssvar vedr. Esbjerg kommunes nye sektorplan. Skolebestyrelsen for FSN med medlemmer fra Kongeå, Grestedbro og Jernved skole, har valgt at hver skole kommer med deres høringssvar. Vi ønsker her i Jernved, at den model vi har nu, med to skoler (Kongeå og Jernved skole) med klasse og Gredstedbro klasse, skal køre videre. Vi har fælles skolebestyrelse, og fælles ledelse, ligesom lærerne har mulighed for faglig sparing på tværs af skolerne. Jernved skole har i dag 66 elever, 1 spor og fra klassetrin, dog mangler vi en årgang, i år er det 3. klasse. Børnetallet ser fornuftigt ud for Jernved de næste år, så når vi har elever i alle årgangene vil elevtallet være omkring de 80 elever. Vi har en rigtig dejlig skole i Jernved, og for vores børns skyld, ville det være utrolig sørgeligt hvis Esbjerg Kommune ikke ville være med til at bevare den. For at synliggøre hvorfor Jernved skole er vigtig for vores børn, har vi opstillet nedenstående. Jeres elevtal, skoleafstande, klassestørrelser og økonomi er meget målbare størrelser, og vi er godt klare over, at vore argumenter ikke kan måles i 7 km tryghed eller 45 kvm nærhed, og dog er det de ting, der gør forskellen. At Jernved Skole består i fremtiden med 0-6. klasse, og næste år også med helhedsskole og 0-3. kl. er vigtigt: - fordi, det naturlige tilhørsforhold for vores børn er Jernved - fordi, det er her de starter med at gå i børnehave - fordi, det er her de går til gymnastik og fodbold. - fordi, det lokale giver dem den tryghed, der er en af de vigtigste grundsten til en god skolegang.

12 At Jernved skole har klassetrin til 6. klasse er vigtig: - fordi, det fortsat skal være attraktivt at være lærer på Jernved skole. - fordi, der skal være et passende antal lærere, så der er mulighed for lokal sparing Hvad kan Jernved skole bidrage med: - engagerede og dygtige medarbejdere - at der tages hånd om hver enkelt elev - en rummelighed, der hjælper vores børn til at fungere godt socialt - samlæsning i nogle fag, der hjælper vores børn til at fungere godt, både med elever der er yngre og ældre end dem selv - en skole, hvor alle kender hinanden - en skole der kan tage hånd om problemer bl.a. mobning inden det bliver et problem. - en skole der har adgang til aktivitetshuset med en hal Hvad kan det lokale bidrage med: - vi kan bidrag med en levende landsby, hvor der er virksomheder, forretninger og en lokalbefolkning der værner om det nære, og tager hånd om hinanden. - vi som forældre er meget aktive, og ved at det er vigtigt for vores børn at vi bakker om omkring skolen, og arrangementer både i skoleregi, eller i andre sammenhæng. - vi som forældre gerne bruger vores fritid, både når man mangler frivillig hjælp til at lave et nyt lokale til natur og teknik, eller vi som forældre selv skal arrangere en juletræsfest. - vi som forældre, set i forhold til større byer ( og større skoler), er langt mere villige til at bruge vores fritid på frivilligt arbejde, der både kommer lokalsamfundet og også skolen til gode. - vi har, når man bosætter sig i en landsby og omegn, truffet et bevidst valg

13 om at det nære og lokale er en vigtig ting for os og ikke mindst vore børn, ja sågar nogle der vælger at bo her for børnenes skyld, og en lokal skole her i Jernved er bestemt en vigtig del af det nære. Hvad forventer vi af kommunen - vi forventer at kommunen har forståelse for at det ønskede elevtal fra sektorplanen ikke kan opfyldes - vi forventer at kommunen har forståelse for at det er dyrere at drive en mindre skole pr. elev end en stor skole ligesom det også er dyrere at køre hjemmehjælp på landet, og vore veje sikkert også er dyrere at holde sne frie om vinteren. - vi forventer at kommunen har den samme rummelighed til både stort og småt, som vi har i skolesystemet. - vi forventer at kommunen har forståelse for at vi ikke vil kunne klare den tungere specialundervisning på de små skoler, men vi er der til at løse de mindre ting, som vi tager hånd om fra dag 1, så det ikke bliver til store problemer der kan sætte grimme skår i vores børns skolegang, og evt. kræve specialundervisning på et senere tidspunkt. Vi vil dog også kunne løse specialundervisningen i Fællesskole Nord, hvis der kunne gives lov til at arbejde på tværs af skolegrænserne. Vi har helt bevist valgt ikke at fremkomme med de helt praktiske problemstillinger der ville være omkring lukning af skolen, dels i respekt for de andres forslag i FSN og dels det, at vi er overbeviste om at Jernved skole har sin berettigelse i Esbjerg kommunes skolestruktur også i fremtiden. Vi håber I vil se positivt på vores høringssvar. Med venlig hilsen Malene Wolff Mogens Hundahl Elin Sørensen Formand Næstformand Medlem Dialogkredsen Jernved Skolebestyrelsen FSN Skolebestyrelsen FSN

14 Der har været ekstraordinært Fællesudvalgsmøde den 26. april 2007 i Aktivitetshuset. Høring om fremtidens skoler HP gennemgik i store træk sektorplanen. Mogens Hundahl fortalte, at skolen, region Nord, også har udarbejdet et forslag/svar. Der er bud efter vores skole de kritiske punkter er elevantal på 80 samt afstanden til nærmeste større skole. Synspunkter fremsat: Hvad bestyder skolen for lokalsamfundet? Tryghed i de små skoler Må det koste lidt ekstra at holde gang i en lille skole? Vil kommunen noget med de små samfund? Betydningen af de små skoler? Skole for børnene, - ikke for sognet? Sognet brækkes Fagligt forsvarligt Udfra debatten enedes man om, at HP og Mogens på vegne af Fællesudvalget for foreninger i Jernved udarbejder og sender et kort og præcist høringssvar til Esbjerg Kommune inden tidsfristens udløb. Vedtægter vedrørende overtagelse af borgerforeningens opgaver: I forbindelse med Borgerforeningens nedlæggelse og i den forbindelse Fællesudvalgets overtagelse af dennes opgaver skal vedtægterne ændres. Hovedopgaverne fra Borgerforeningen er kontakt til kommunen, Sct. Hans Fest og Julebelysning. Vedrørende foreningernes repræsentanter i FU blev det fremført at foreningerne måske fremover på deres generalforsamling skal vælge deres respræsentant til FU. Dette vil sandsynligvis kræve vedtægtsændringer. Skal der f.eks. vælges en repræsentant for borgerne? Kan der i fremtiden komme flere foreninger, som skal lægges ind under FU? Skal der f.eks. sidde underudvalg? Formålsparagraf? Emnet tages med på næste møde.

15 Høringssvar fra Fællesudvalget i Jernved. 30. april Høringssvar vedrørende sektorplanen for skoleområdet Fællesudvalget i Jernved, som omfatter alle foreninger i Jernved/Jernvedlund området ønsker hermed at komme med følgende kommentarer til sektor-planen for skoleområdet: Fællesudvalget vil gerne foreslå, at pkt. 2.2 i sektorplanen udskydes til efter der foreligger et resultat fra det ministerielt nedsatte udvalg til undersøgelse af skolens betydning for lokalsamfundet. Vi mener, at det er vigtigt, at det undersøges til bunds, hvilken betydning skolen har for hele lokalsamfundets udvikling. Derfor må det være relevant at vente på dette udvalgs arbejde. Desuden vil fællesudvalget gøre opmærksom på, at en lukning af Jernved Skole kan medføre en opsplitning af Jernved/Jernvedlund, idet det ikke er sikkert, at alle forældre vil vælge at sende deres børn til Gredstedbro skole, da Gørding Skole for mange ligger tættere på. En lukning af Jernved Skole vil også for mange børn betyde, at de kommer til at gå i klasse med børn, der bor meget langt væk med de besværligheder og afsavn til følge som lange afstande giver i kammeratskabsrelationer. På Fællesudvalgets vegne Hans Peter Hansen Plougstrupvej Gredstedbro

16 Liv, sundhedsfremme og livskvalitet! ovenstående er nøgleordene for et nyt projekt, 44 årige Wyrna Lund Simonsen, Jernved står bag med opstart den 1. august 2007 Dagligt hører man om stress, overvægt, forkert livsstil i medierne og om at mange ikke kan få tiden til at slå til. En følge af disse ting kan give livsstilssygdomme og depressioner. Jeg har selv erfaret nogle af ovenstående symptomer på min egen krop. For at ændre på symptomerne, er det min erfaring, at jeg har skullet træffe nogle valg i mit liv, der ikke var ligetil, men krævede mange tanker og forstyrrelser af nattesøvnen! Jeg mener nu, at tiden er inde til at koble flere sundhedsfremmende vinkler på de tilbud, der allerede er til borgerne i vores kommune. Jeg har valgt at tage 1 års orlov fra mit arbejde som underviser på social- og sundhedsskolen for at koncentrere mig om det, jeg brænder for, nemlig Zoneterapi og herunder kommer vinkler af Sundhedstilstand/ kostens betydning for kroppen Fysiske og psykiske sammenhænge mellem krop/følelse af sundhed samt sygdom. Arbejdsmiljøets påvirkning af sundhedstilstanden. Evne til forandringsprocesser hos mennesket Relations-skabende kontakt for ændring af adfærd hos mennesker. Mit mål er at motivere, give viden til og støtte den enkelte borger til kompetent at vælge sundhedsfremmende tiltag for eget liv. At medvirke til at borgeren bliver i stand til at se metoder til at gøre tiltagene til en naturlig del af borgerens fremtidige hverdag. At bevidstgøre den enkelte borger om egne livsmønstre og herigennem i samarbejde lave en handlingsplan. Handlingsplanen vil være det styrende arbejdsredskab på vejen til at nå målet for den enkelte. Jeg lægger desuden vægt på at mit eget arbejdsliv skal have et for mig alsidigt og værdifuldt indhold. Jeg skal bruge mig selv, min viden/erfaring fra arbejdslivet og eget liv som grundsten i mit virke som sundhedsrådgiver. Min hobby skal være mit job og give liv til andre og mig selv. Det skal være let at gå på arbejde. Min arbejdsmæssige baggrund: Jeg har 7 års erfaring som sygeplejerske i psykiatrien åben afdeling/distriktspsykiatri. Og 3 års erfaring som hjemmesygeplejerske 9 års erfaring som underviser på social- og sundhedsskolen, sundhedsassistent uddannelsen, efteruddannelses kurser samt redderuddannelsen., samt 10 års erfaring

17 Liv, sundhedsfremme og livskvalitet! ovenstående er nøgleordene for et nyt projekt, 44 årige Wyrna Lund Simonsen, Jernved står bag med opstart den 1. august 2007 Dagligt hører man om stress, overvægt, forkert livsstil i medierne og om at mange ikke kan få tiden til at slå til. En følge af disse ting kan give livsstilssygdomme og depressioner. Jeg har selv erfaret nogle af ovenstående symptomer på min egen krop. For at ændre på symptomerne, er det min erfaring, at jeg har skullet træffe nogle valg i mit liv, der ikke var ligetil, men krævede mange tanker og forstyrrelser af nattesøvnen! Jeg mener nu, at tiden er inde til at koble flere sundhedsfremmende vinkler på de tilbud, der allerede er til borgerne i vores kommune. Jeg har valgt at tage 1 års orlov fra mit arbejde som underviser på social- og sundhedsskolen for at koncentrere mig om det, jeg brænder for, nemlig Zoneterapi og herunder kommer vinkler af Sundhedstilstand/ kostens betydning for kroppen Fysiske og psykiske sammenhænge mellem krop/følelse af sundhed samt sygdom. Arbejdsmiljøets påvirkning af sundhedstilstanden. Evne til forandringsprocesser hos mennesket Relations-skabende kontakt for ændring af adfærd hos mennesker. Mit mål er at motivere, give viden til og støtte den enkelte borger til kompetent at vælge sundhedsfremmende tiltag for eget liv. At medvirke til at borgeren bliver i stand til at se metoder til at gøre tiltagene til en naturlig del af borgerens fremtidige hverdag. At bevidstgøre den enkelte borger om egne livsmønstre og herigennem i samarbejde lave en handlingsplan. Handlingsplanen vil være det styrende arbejdsredskab på vejen til at nå målet for den enkelte. Jeg lægger desuden vægt på at mit eget arbejdsliv skal have et for mig alsidigt og værdifuldt indhold. Jeg skal bruge mig selv, min viden/erfaring fra arbejdslivet og eget liv som grundsten i mit virke som sundhedsrådgiver. Min hobby skal være mit job og give liv til andre og mig selv. Det skal være let at gå på arbejde. Min arbejdsmæssige baggrund: Jeg har 7 års erfaring som sygeplejerske i psykiatrien åben afdeling/distriktspsykiatri. Og 3 års erfaring som hjemmesygeplejerske 9 års erfaring som underviser på social- og sundhedsskolen, sundhedsassistent uddannelsen, efteruddannelses kurser samt redderuddannelsen., samt 10 års erfaring

18 Aktivitetskalender til opslagstavlen Juni Uge 23. Kursus og Landsholdssamling på den gl. stadion Uge 26. på den gl. stadion Fredag d. 29. Sidste skoledag Arr. Hundevenner Arr. Hundevenner Juli Søndag d. 1. Agility stævne på den gl. stadion Arr. Hundevenner August Uge 32. Fodboldskole på Jernved stadion (husk tilmelding) Arr. JIF Onsdag d. 15. Skoleåret 2007/2008 starter Torsdag d. 30. Generalforsamling i seniorklubben i Jernved Forsamlingshus Arr. Seniorklub September Uge 36. Badminton sæsonen starter (husk tilmelding) Uge 38. Gymnastik sæsonen starter Arr. JUG Arr. JUG

19 Julefrokost den 7. december i Jernved Forsamlingshus Sæt i kalenderen Banko i Jernved Forsamlingshus hver mandag kl Støtteforeningen til Jernved IF. SØREN S FARVE & TAPET STOREGADE 11, 6740 BRAMMING TLF

20 Jernved og omgens Husflidsforening Kniplekursus 21 timer ved Inge Poulsen, Årre. Starter den 14/ Jernved Skole kl. 18:45 21:45 i Multirummet Inge er en meget kompetent kniplelærer, som er rigtig god til at lære fra sig. Kurset er for alle interesserede såvel nybegyndere som øvede. Alle kan lære at kniple, når bare lysten er der. Ved vores sidste kursus var der 3 nybegyndere. Pris: 550,00 kr. Tilmelding til kursusleder Else Breer Tilmelding er bindende og betaling sker ved kursusstart. På gensyn til nogle fornøjelige timer ved kniplebrættet i de lyse sommeraftener. Med venlig hilsen PFV. Else Breer Benyt byens postkasse! Hvis vi vil beholde muligheden for at poste breve her fra byen er det vigtigt at den også benyttes. Så derfor. put dine breve i postkassen ved den tidligere købmandsbutik.

21 Vi er nu kommet godt i gang og nyder det fine vejr vi har haft indtil nu. Vi spiller som vi plejer onsdag og fredag eftermiddag og vil gerne se nye deltagere. Som sædvanlig vil vi indbyde nogle af naboklubberne til venskabstræf. I år kommer Bramming og Gørding onsdag d. 20. juni og Ribe og Vilslev onsdag d. 22. august. Vi vil også være på festpladsen under byfesten onsdag aften og lørdag eftermiddag, så alle kan få lov til at prøve, om ikke det var noget for dem. Vi har desværre mistet et medlem, da Sture Christiansen pludselig er afgået ved døden. Sture var altid villig til at tilbyde sin hjælp og vi vil savne ham i vores rækker. Ære være Stures minde. Pbv. Victor Johannsen Åbent hver dag

22 Jernved Skole Foråret har været en travl tid med mange aktiviteter på skolen, hvilket har givet en masse liv, men også mange nye situationer, som eleverne har skullet lære at begå sig i. Maj måned har især været præget af skemafri uger, hvor klasse har arbejdet med temaet venskab, mens 6. klasse har haft besøg af DR1 i forbindelse med optagelser til udsendelsen Mit klasseværelse, der sendes en gang i efteråret. Skemafri uger: klasse har arbejdet i grupper på tværs af alle klasser og været gennem alle værksteder. Der er arbejdet med fælles billeder malet til musik, forskellige ansigtsudtryk malet i A4 størrelse og produceret rap-sange om venskabs betydning. Derudover er der og arbejdet med akrobatik, der kræver samarbejde og tillid til den store gruppe samt taktil rygmassage ud fra ideen om, at de mennesker, man rører ved, ikke mobbes. Der er snakket om forskellen på at drille og mobbe, da drilleri er en naturlig del af det at være mange sammen, mens mobberi ikke bør tolereres. Efterfølgende forsøger vi at holde gang i en legepatrulje, der skal være igangsættere af aktiviteter i frikvartererne. Som tidligere fortalt har 6. klasse haft deres egen skemafri uge. Pia Pragst og DR1 s tovholder Gertrud Termansen har sammen med en arkitekt, en journalist og fotografer arbejdet intens med projektet Mit klasseværelse. Det har været en fantastisk chance for os alle til at sætte fokus på UEAundervisningen, herunder undervisningsmiljø og trivsel samtidig med at elever, forældre og lærere har fået en kæmpe oplevelse af, at tingene kan lade sig gøre, hvis bare vi samarbejder. Under alle forberedelserne og i selve projektugen har Pia Pragst og eleverne udvist et utroligt stort engagement og vilje til at få tingene til at gå op i en højere enhed. Der er brugt mange timer og resurser undervejs, og eleverne var endda parate til at prioritere projektet frem for spejder og fodboldtræning, hvilket er usædvanligt. Et nyt og anderledes lokale nydes nu af 6. klasse. Alt dette har dog ikke kunnet lade sig gøre uden den store hjælp og støtte skolen har fået af både forældre og andre i lokalsamfundet. I flere dage har

23 forældre hjulpet med at trække ledninger, sy, male m.m. Derudover trådte nogle gæve Jernved-kvinder til, da vi manglede hjælp til frugtanretningen til indvielsen den 11. maj, og igen da der skulle bages kage til skolefesten den 15. maj. En uvurderlig hjælp fik vi endnu engang til at hente og bringe borde og stole samt stå for kaffen osv. i cafeteriet. TUSIND TAK til alle der har givet en hånd med Personale: Da vi er en skole med en del unge lærere er barselsorlov blevet en hel naturlig del af vores hverdag. Midt i juni er det så Henriettes tur til at gå af, og vi ønsker hende held og lykke med den forestående fødsel. Samtidig er Jannes orlov slut, og hun vil derfor være tilbage i det nye skoleår. Vi får et lille slip på tre uger og her vil vores tidligere vikar Mette Falkenhøj træde til og læse Henriettes skema. Endelig er Rie blevet fastansat og fortsætter som lærer på Jernved Skole sammen med Pia Pragst og Jette Dahlgren. Endelig vil der være nogle faglærere som jeg vil præsentere i det kommende nummer af Rundt i sognet. Sanne Iversen Eleverne har skrevet lidt om emneugen 6. klasse havde DR1 på besøg Mandag, lavede vi ikke noget i selve klasseværelset, men der fremlagde vi i vores ''ekspertgrupper'', hvad vi havde lært og læst om. Vi gav også ideer til Ulla (arkitekten), om hvordan vi ville have at vores klasseværelse skulle se ud. Tirsdag, i de 2 første timer, startede vi med at lave et diagram, med hvad der var vigtigst for os, i de 2 næste timer tog vi en ''pause'' og spillede en omgang rundbold. Og derefter begyndte det at regne og vi gik ind og pillede vi hylder og tavle ned. Onsdag, begyndte vi at male, sy og valgte hvad vi ville have som udsmykning. Torsdag, begyndte vi at ordne alt, så der kun manglede små ting til Fredag

24 Fredag, der tog vi hængekøjen op, dækkede bord til indvielsen og tog alt ind i klasseværelset, som borde, stole osv. Til indvielsen, var der mange mennesker og tak fordi I kom og bakkede os op. Vi vil også gerne sige tak til alle forældrene som har hjulpet i ugens forløb. Vi i 6. klasse + lære synes at klasseværelset er blevet flot og hyggeligt, men ikke mindst et godt rum til at lære i. Vi er meget glade for hyggehjørnet, computerbordene og ikke mindst betræk på stolene. Skrevet af Anne Mette og Lise-Lotte 6. klasse

25 Legepatrulje På Jernved skole har vi startet en Legepatrulje. Hvor vi hjælper de små med at starte en leg. Vi er i fem grupper, hvor vi er fire personer i. Vi skiftes til at holde styr på børnene. Alle er rigtig glade for ordningen Hilsen Jim og Laura 4. klasse Billedværkstedet I billedværkstedet fik vi et papir som vi skulle male et glad ansigt eller et bedrøvet der skulle være en grund til han/hun var glad eller ked af det. Vi skulle også male et sort bilede samtidig med vi hørte musik vi skulle høre om den var god eller dårlig musik. Skrevet af Jonas Johnstad-Møller 4. klasse Massage/akrobatik Det startede med at vi havde massage. Vi masserede hinanden til en stille historie om en skovsnegl. Grunden til vi havde massage var at hvis man massere hinanden mobber man heller ikke hinanden. Da vi skulle til akrobatik lavede vi nogle balance øvelser, noget med et træ og dets bevægelser, så skulle man gå forbi hinanden på en slags gymnast bænk. Vi lavede også akrobatik øvelser sammen to og to, tre og tre, seks og seks. Bagefter snakkede vi lidt om hvordan det havde været at samarbejde i alle øvelserne, Og vi havde skolefest tir.d.15/5 og det gik rigtig godt. STOP MOBNING! Hilsen Marie og Mathilde 4. klasse

26 En dag så jeg dette skilt ved en vej kort før byskiltet til Jernvedlund. Klik jvnlig ind på siden og få de sidste nyheder. Restaurant står der jo, som man ser! Og festligt pyntet med flag. Noget var gået min næse forbi ikke godt!! Og var der nu kommet konkurrenter til forsamlingshuset heller ikke godt!! Ved en snak med nogle af beboerne i nærheden, fik jeg den vigtige oplysning, at skiltet faktisk havde været der noget tid, og at hvis flagene var i, var restauranten åben!!! Der er ikke så tit flag i! Jeg lod mig også fortælle af en meget pålidelig kilde - Lone Bruun - at der havde været folk, der havde henvendt sig hos familien Bruun og havde fået besked på, at alt var optaget! Det var lige omkring konfirmationen, så det forstod man jo nok! Måske kommer der snart flag i igen? Meeeen det kan være, man skal være hurtig, så den helt store konkurrent til forsamlingshuset er det nok ikke!! Sysser Besøg byens nye hjemmeside

27 Jernved Husholdningsforening har konstitueret sig Og formanden er fortsat Charlotte Tykgaard, mens næstformand er Ruth Hald. Natasja Doeve er kasserer, Rikke Jørgensen sekretær og referent og Sysser (IngeThomsen) er pr. ansvarlig. På det konstituerende møde blev der også tid til at drøfte foreningens fremtid, der på baggrund af manglende tilslutning til flere arrangementer samt kun ét medlems fremmøde til generalforsamlingen måske er tjenlig til forandring?? Vi drøftede mulig nedlæggelse og konsekvenser heraf. Vi drøftede evt. alternative aktiviteter Vi drøftede om byens borgere har nok med alle de tilbud der ellers er. Vi drøftede om man signalerer et forkert budskab alene med navnet? Tankerne var mange og faktisk var der også flere ideer, der kom på banen, men vi kunne rigtig godt tænke os, at byens borgere, - ikke nødvendigvis kun medlemmerne- gav et besyv med og kom med en mening om foreningens fremtid og forslag til evt. aktiviteter. I den forbindelse udloves hermed 2 x 2 billetter til Irsk aften ved Byfesten i Jernved torsdag den 28 juni kl Det eneste, du skal gøre er at maile evt. forslag og ideer til Sysser på senest den 23 juni Hvis du ikke har mulighed for at maile, kan du skrive forslag/ideer på et stykke papir og lægge det med navn og adresse/telefonnr. i postkassen Gyden 3, Jernvedlund. Bestyrelsen vil så trække lod om 2 forslag der skønnes kan realiseres inden for foreningens aktuelle situation og honorere disse med ovenstående billetter. På Jernved Husholdningsforenings vegne Sysser

28 Hold Cykelløb Onsdag den 27.juni kl JIF Jernved afholder igen Byfest, hvor cykelsponsorløbet er en del af byfestarrangementet. Det går ud på at der køres cykelløb på en fastsat rute gennem Jernved fra kl , i en rundstrækning der er 1.2 km. Rekord antal omgange ved tidligere byfester er indtil nu 32. Der tilmeldes Cykelhold på 3-4 personer, som i løbet af den time arrangementet varer kører så mange omgange som muligt. Holdet må på skift kun have en rytter på banen ad gangen. (Sponsor sponserer holdet). Alle over 12 år kan stille op i hold på 3-4 personer, betingelsen for opstart er at alle holddeltagere finder sig en eller flere der vil sponsere holdet. Sponsor og rytter laver kontrakt på et beløb, der gives pr. omgang holdet cykler i løbet af den time arrangementet varer. Kontrakten afleveres senest ½ time før løbets start, til en af undertegnede arrangører. Sponsor forpligter sig på et mindste beløb på 50.- kr. Er der flere hold med samme antal omgange trækkes der lod om placeringen. Der er påbud om cykelhjelm til alle cykelryttere der deltager. Vi præsenterer samtlige ryttere og deres sponsorer mindst en gang under løbet. Endvidere kan vi tilbyde sponsorer at de må stille op med reklame bander, skilte, produkter m.m., dog under forudsætning af, at de selv opstiller og afhenter effekterne. Løbet starter præcis kl ved Jernved skole, og slutter kl samme sted.

29 Gevinster udloddes til følgende: Blandt cykelrytterne vil der være gave gevinster til holdet med flest antal omgange største sponsorindtægt pr. omgang. Blandt sponsorer vil der være lodtrækning mellem samtlige sponsorer. 1. præmie 500 kr. 2. præmie 300 kr. 3. præmie 200 kr. Konkurrence for alle byfest deltagere: Der vil endvidere under løbet blive afholdt en konkurrence om hvor mange kilometer samtlige hold kører tilsammen i løbet af denne time. Hvert gæt koster 10. kr. pr. gæt, og 12 gæt for 100,- kr. (dog samme blanket.) Blanket til udfyldelse findes i rundt i sognet og kan medbringes ved arrangementet i udfyldt stand det letter arbejdet denne aften. Afleveres ved stand på parkeringspladsen på skolen. Alle gæt skal være afleveret senest kl på standen. Præmien ved lodtrækningen går til nærmeste gæt på samtlige kilometer, og gevinsten er gavekort til brug i byfestarrangementet på følgende beløb: 500 kr. 300 kr. 200 kr. Vinderne af samtlige præmier offentliggøres ca. kl på festpladsen ved ølteltet sammen med det samlede beløb som der er kørt ind ved sponsoratet.

30 Navn: Adresse: Telefonnummer: Jeg har gættet på at samtlige hold har kørt følgende antal kilometer under cykelsponsorløbet den , mellem kl og kr. pr gæt eller 12 gæt for 100 kr. 1.gæt 5.gæt 9.gæt 2.gæt 6.gæt 10.gæt 3.gæt 7.gæt 11.gæt 4.gæt 8.gæt 12.gæt Antal gæt Antal kr. Klip siden ud og aflevere den på pladsen i skolegården under cykelløbet, dog senest kl den KLIP KLIP SIDEN UD KLIP KLIP

31 Jernved Fritidsklub I Fritidsklubben går det godt. De unge mennesker har vænnet sig til, at jeg er startet i klubben som leder, og at Sonja er stoppet som klubmedarbejder. Først i maj mdr. har jeg indkøbt nye materialer, som de kan lave som f.eks. penalhuse og punge, som de kan sy perler og filt på, træ-blyantsholder som de kan male, hvepsefanger som skal males, forskelligt hårpynt og øreringe som kan laves efter eget ønske. Hallen er stadig et stor hit, der bliver for tiden spillet boldspil som håndbold og "tyr". Ellers er det megen hygge, snakken og hvisken i krogene, PC spil og ind i mellem en DVD film. Vi har indført, at der bliver lavet te hver gang - det er de meget vilde med, spørger hver gang om de også må få te i dag. Hilsen Helle Evald Laugesen Tilbud gives uforbindende Gørdingvej 49 Jernvedlund 6771 Gredstedbro Mail:

32 Spejder FDF Gredstedbro Kreds Gredstedbro FDF's 25 års jubilæum Kristi Himmelfartsdag fejrede Gredstedbro FDF 25 års jubilæum. Tak til alle som kom forbi og deltog i arrangementet og var med til at gøre dagen rigtig festlig og tak for de mange gaver til vores kreds. Dagen var både højtidelig med festtaler af blandt andet Laila Frederiksen, Peder Munck og Preben Rudiengaard, og samtidig meget uhøjtidelig med leg i hjemmebygget karrusel og i det muntre køkken blev der smadret tallerkener. Det var en dag lige i Gredstedbro FDF's ånd. Karusellen blev flittigt brugt af både store og små: En af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Erik Jepsen, var med til at starte kredsen for 25 år siden. Vi skylder alle Erik og Anne Mette en STOR tak for 25 års aktiv deltagelse. Her får Erik sin 25 års nål og Anne Mette blomster som tak for lån af Eriks tid. Året sommerlejre går for de små til Kridthuset ved Føns strand ovre på Fyns land. De store skal på 10 dages kanotur i Sveriges vildmark.

33 BØRNEHUSET Her i Børnehuset er vi begyndt at trække mere og mere ud i det dejlige vejr. Vi har jo delt børnene op i tre aldersgrupper og hver gruppe har en udedag om ugen. Vi nyder, at vi ikke længere skal bøvle med flyverdragter og vinterstøvler. Det gør det også lettere at bevæge sig rundt. De ældste børn i børnehaven er i gang med at forberede et rollespil, som har udgangspunkt i Fyrtøjet. Det bliver fordelt roller, laver kulisser og kostumer til den store guldmedalje. Det hele skal løbe af stablen den 12. juni, hvor hele legepladsen vil blive hyllet ind i kulisser og af børn i udklædninger. De mindste børn i børnehaven arbejder stadig med emnet min familie og har fået lavet nogle flotte tegninger, som pryder væggene på deres stue. I SFOén er det næste store projekt store legedag. Fredag den 1. juni mødes alle SFOér og de børn, der skal i skole til sommer med alle andre SFOér fra gl. Ribe kommune i Ribe til en stor legedag. Temaet i år er riddere og prinsesser, så det passer jo meget godt sammen med de flotte kostumer, som børnene fik lavet til det store rollespil, vi var til i sidste måned på Vikingecentret. Fredag den 8. juni afholder Børnehuset sommerfest. Vi gentager succesen fra sidste år. Forældrebestyrelsen sørger for at tænde op i grillen og servere pølser + brød, og personalet står for at lave forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Sidste år regnede det under seancen, men trods det mødte 150 børn og voksne op. Så vejret kan kun blive bedre i år vi glæder os til denne aften. Med venlig hilsen Personalet i Børnehuset

34 De heldige vindere af JUG s præmiespil pr. 1. maj 2007 Vinder af kr. 500 Nr. 200 Knud Rasmussen Vindere af kr. 100 Nr. 176 Marco Lauridsen Nr. 120 Gitte/Marianne Ladegård Nr. 231 Marianne Tjørnelund Nr. 3 Jenny Kulmbach Nr. 6 Randi Knudsen JUG ønsker alle vindere TILLYKKE og TAKKER ALLE STØTTERE. 18 år Torsdag d. 14/ Ursula Evald Laugesen, Bykrogen 10, Jernvedlund Har du mærkedage der skal nævnes i næste nummer, så kontakt: Hanne Bjerre Petersen Deadline: 3. august 2007 Udkommer: Uge 34. Vi ses til Byfest i Jernved i uge 26.

35 FORENINGER og INSTITUTIONER i JERNVED OG OMEGN Forening/ Institution Formand/leder/kontaktperson Telefon AK Aktivitetshuset Per Lauridsen Aktivitetsudvalget Hanne Bjerre Petersen BG Bygrande Byfoged, Ervin Madsen BØ Børnehaven Daglig leder Hanne Storgaard Børnehuset Formand for forældrebestyrelsen, Sanne Hunddahl JF Forsamlingshuset Anne Grethe Schmidt Formand, Bjarne Steiner FU Fællesudvalget Formand, Bjarne Steiner Ungdomsklubben Leder, Lisbeth Damm Fritidsklubben Leder, Helle Laugesen RH Ribe Hundevenner Kontakt, Kirsten Hansen JH Husholdningsforeningen Formand, Charlotte Tykgaard Petersen JOH Husflid Else Breer JIF Idrætsforeningen Formand, Hans Peter Hansen Byfest Hanne Bjerre Petersen Kroket Victor Johannsen Støtteforeningen Sonja Rasmussen Supercup John Petersen Tennis John Petersen JM Menighedsrådet Formand, Birgit Bruun Lund JGS Jernved/Gredstedbro Seniorklub Thomas Kjær Hansen JS Skolen Skoleleder, Sanne Iversen Lærerværelset Repræsentant i skolebestyrelsen, Elin Sørensen SFO Skolefritidsordningen Daglig leder Hanne Storgaard Børnehuset Repræsentant fra skolebestyrelsen, Elin Sørensen FDF Spejder Formand, Laila Frederiksen JUG Ungdoms- og Gymnastikforening Formand, Ervin Madsen Kasserer/sekretær Lone Bruun Badminton Ervin Madsen Dilettant Kent Mortensen Gymnastik Margit Hansen Præmiespil Kent Mortensen Stavgang Lone Bruun SA Sognearkiv Arkivleder, Ole Steinmeier VA Vandværket Formand, Karl Schmidt VF Venstreforeningen Formand, Gerda Nissen

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn FORENINGER og INSTITUTIONER i JERNVED OG OMEGN Forening/ Institution Formand/leder/kontaktperson Telefon AK Aktivitetshuset Per Lauridsen 75 43 51 54 Aktivitetsudvalget Hanne Bjerre Petersen 75 43 52 53

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup?

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup? Borgerbladet Nr. 1 36. årgang Februar 2014 Holme Ådalens Afgræsningsforeningens Kaffe Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen Side 7: Formandens beretning Side 9: Lejeboliger til soldater Side 14: Seniorboliger

Læs mere

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 19. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2013 Er sommeren lockout ed? Mens vi venter på sommeren for alvor bryder igennem, kan du blive opdateret på hvad der

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området

for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival - Sommerfest - Byfest Gadespejl - Aktiviteter - Fuglekonger - Elmehøj Samlingshus - Samlingsstedet - Borgerforeninger Hallund Kro - Musikfest

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

Birgit Thorsager optræder som Tinne Jacobsen i årets revy. WWW. Vammenby. dk Www. Klubbladet. dk

Birgit Thorsager optræder som Tinne Jacobsen i årets revy. WWW. Vammenby. dk Www. Klubbladet. dk Birgit Thorsager optræder som Tinne Jacobsen i årets revy 48 WWW. by. dk Www. Klubbladet. dk Forening/institution Formand/leder/ Kontaktperson Adresse Telefon KFUM-spejderne Langsø Gruppe Rikke Havtorn

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 42 November 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 42 November 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 42 November 2009 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktionen Nyt design Vi - det vil sige kolofonen - med billeder af redaktionen

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen.

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. HUGin Årets Hylke Borgerere 2004 Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. 21. ÅRG. NR. 2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere