MUHniké Nyhedsbrev nr. 3 September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUHniké Nyhedsbrev nr. 3 September 2014"

Transkript

1 KO MUHniké Nyhedsbrev nr. 3 September 2014 Én af tørvegravene i den vestlige del af mosen, hvortil der nu er blevet lettere adgang ad den nyanlagte sti til Geding. Babesiose en opsummering Siden sidste nyhedsbrev udkom allersidst i maj, har dyrlægen fået opklaret, hvad dødsårsagen for kvie nr. 476 var, og hvad de øvrige syge dyr led af. Blodprøver analyseret på DTU Veterinærinstituttet viste, at dyrene var/er smittet af babesiose, der forårsages af en flåtbåren blodparasit (Babesia divergens), der kan give malarialignende udbrud og blodig urin - derfor kaldes sygdommen også 'blodpis'. Kvie nr. 476 døde af chok som følge af blodtab. De øvrige syge dyr blev alle friske igen, og har sandsynligvis opbygget resistens mod sygdommen; ifølge dyrlægen var det ikke sandsynligt, at vi ville få flere problemer i år. Vi har i mellemtiden forsøgt at blive lidt klogere på babesiose, og der tegner sig et billede af, at det måske er mere udbredt end man tror, da det spredes via rådyr og harer, der som bekendt kommer vidt omkring. Sygdommen kommer imidlertid kun sjældent i udbrud, og fører endnu sjældnere til dødsfald. Kun dyr med et svækket immunforsvar rammes (f.eks. forårsaget af stress i forbindelse med flytning el.lign.). I besætninger, der lever i samme område gennem generationer, udvikles der tilsyneladende en form for modstandsdygtighed, så sygdommen ikke kommer i udbrud. Der har aldrig været konstateret babesiose hos mennesker i Danmark, men i udlandet er det set

2 hos personer med stærkt svækket immunforsvar (i form af høj feber og blodig urin). For sunde og raske mennesker er der næppe grund til at frygte for helbredet - almindelige forholdsregler mod flåt og borrelia vurderes at være tilstrækkeligt (lange bukser, gummistøvler, flåt-tjek mm). Flåter er heller ikke hyppige i mosen; gennem de 6½ år jeg er kommet der, kan jeg ikke huske at have set nogen! Foreningen besluttede før sommerferien ikke at købe et erstatningsdyr, men at klare os resten af sæsonen med kun 13 dyr i mosen. I stedet fandt vi ved lodtrækning 8 andelshavere, der - mere eller mindre nødtvungent - indvilligede i at nedgradere andelsstørrelsen fra en kvart til en ottendedel. Så hvis man synes mosen er lidt mere lodden end sidste år, er det altså ikke så sært - og dyrene har endda knap nok fået lov at smage på den ny mark-fold ovenfor fold 1. /HB Bålaften Og nu, hvor vi er ved tilbageblik. Det blev til en hyggelig og velbesøgt bålaften i Mosen, i slutningen af juni. Vejret var med os, og der blev grillet okseudskæringer i respektfuld afstand af de græssende kreaturer, mens marshmellows vist hittede mest blandt de unge og yngste

3 Den nye P-plads, med plads til min. 10 biler eller 200 cykler..! Plenty af P-plads Når I fremover ankommer til Mosen, kan I med sindsro svinge bilen ind ad grusvejen, frem mod bommen, hvor en funklende ny parkeringsplads gør livet lettere for såvel kastedboere som for KMNKF s medlemmer. Desuden er man i færd med at anlægge et nyt stiforløb, der fra vandværket for enden af grusvejen skaber forbindelse over engene, til en eksisterende markvej vest for mosen, ad Geding til. Det åbner helt nye perspektiver for rekreative aktiviteter i mosen, hvilket løbeklubben fra Tilst tilsyneladende har opdaget sammenhængende naturområde, under ét stort hegn. Her er det tanken, at en blanding af forskellige hårdføre græssere - kreaturer, heste - ja, sågar måske vandbøfler - skal gå side om side, året rundt og derigennem bidrage til at løfte de udfordrende plejeforpligtigelser i området. Med hver deres særlige fødepræferencer og adfærd, kan de supplere hinanden og således ideelt set skabe en mere varieret og dynamisk natur med en øget biologisk mangfoldighed. Det hele præsenteres under den eksotiske betegnelse Rewilding, skønt man med nogen ret kan mene, at det blot er et forvaltningseksperiment med husdyr på helårsgræsning. Fremtiden vil vise, hvor vidt ambitionerne og den lokale velvilje rækker. Blandt kogræsserforeningens medlemmer er der nok forskelligt syn på detaljerne, men mon ikke de fleste helt overordnet er tilhængere af tiltag, der gavner den danske natur? Vi iagttager i spænding det videre forløb Aarhus Kommune har nedsat en følgegruppe, der skal overvåge processen og bistå med råd og vejledning. Blandt forskere, myndigheder interesseorganisationer og andre relevante parter deltager KMNKF naturligvis også, repræsenteret ved vores formand Henriette, der vil holde os alle sammen løbende opdateret på udviklingen. Implementeringen af kommunens planer, vil indtil videre ikke få konsekvenser for kogræsserforeningen. Helhedsplan for Mosen P-pladsen og stiforløbet er blandt de første af en række publikumstiltag som Aarhus Kommune udfører, som et led i deres nye helhedsplan for Kasted Geding Mose. I grove træk handler den om, at skabe mere natur, og samtidig gøre den tilgængelig for flere mennesker. Visionen består i, gennem opkøb og frivillige aftaler, at samle den brogede mosaik af jordlodder i ét stort, Det nye stiforløb, set fra vest mod øst

4 Rewilding - tilbage til fremtiden..? Her er det måske på sin plads lige at belyse begrebet Rewilding for de af jer, der forudser fædrelandet geråde udi landskabeligt kaos. Der er ikke tale om at sætte civilisationen eller de danske jordbrugstraditioner over styr, men derimod om, at styrke naturgrundlaget, som forudsætning for at videreudvikle vores samfund på en bæredygtig måde. Det handler om, at bevare de sparsomme pletter af trængt natur og styrke biodiversiteten og de økologiske processer, gennem reintroduktion af såkaldte nøglearter. Arter, der ved deres blotte tilstedeværelse påvirker det økosystem - den natur - de færdes i, og som på hver deres måde udgør vitale komponenter i naturens sindrige kredsløb. De er typisk fortrængt eller ligefrem udryddet, gennem århundreders menneskelig efterstræbelse eller ødelæggelse af levesteder. Og de mangler i dag, i vore kostbare og ofte uovervejede forsøg på at redde resterne af den danske natur, og i blot beskedent omfang at gøre den selvopretholdende (dvs. i stand til at klare sig selv indenfor rammerne af vores tolerance!). Sandt nok, der er mange fortolkninger af begrebet og mange diskussioner om, i hvilket omfang det er muligt at realisere i et dansk kulturlandskab med dets overflod af næringsstoffer, og der findes dem, der ønsker at gå væsentligt længere end til udsætningen af vandbøfler; ja, der argumenteres endog sagligt for elefanter og næsehorn..! Hvem ved, hvad fremtiden bringer..? Vandbøfler i Vietnam. De er født til at færdes under meget våde forhold (og vil i givet fald i Danmark måske erstatte uroksens økologiske funktioner..?) Arbejdsdage set i bakspejlet Idet sæsonen så småt går på hæld, er der bare én arbejdsdag tilbage i Mosen. Væksten er på denne tid af året i aftagende, og det synes pludselig overskueligt at holde trit med tagrør, dueurt og brændenælder langs hegnslinjen. Måske får vi ligefrem tid til supplerende småopgaver, som f.eks. at slæbe sten til det kraftigt ekspanderende vådområde i fold 1..? Det har efterhånden antaget lighed med et regulært vadested, og udgør en stadigt større udfordring for såvel folk som fæ. Drænet fra marken ovenfor skaber problemer i fold 1. Som I ved, har arbejdsdagsudvalget i år forsøgt sig med elektronisk rekruttering blandt foreningens medlemmer, og det må siges at have været en ubetinget succes. Stort set alle arbejdsdage har været fuldt besat, og forplejningen både veltillavet og velfortjent. Vi opfordrer dog stadig de af jer, der ikke fandt lejlighed til deltagelse i indeværende sæson, til at prøve kræfter med leen eller lignende til næste år. Det betragtes i denne sammenhæng ikke som en plausibel undskyldning at henholde sig til talemåden: Den der le er sidst..! Det efterspurgte antal deltagere pr. gang på ca. 13 mand var oprindeligt fastsat ud fra antallet af til rådighed stående leer, og der var tidspunkter midt på sommeren, hvor dette måske ikke var helt nok. Dette vil indgå i overvejelserne frem imod næste år. Faktum er imidlertid, at det endnu en gang ved en fælles, frivillig og fornøjelig

5 Sjakket bespises med sandwichs, øl og wienerbrød. indsats lykkedes foreningens medlemmer, at honorere forpagtningsforpligtelserne overfor kommunen, og således bidrage til at opretholde det gode samarbejde med lodsejeren. Bestyrelsen kvitterer i den forbindelse med et dybfølt: Tak..:-)! Engskær Selvom vores botaniske flagskib engskær får al den opmærksomhed og særbehandling en plante med rimelighed kan forlange, så kvitterede den ikke for hensynet. Ved omhyggelig optælling i juni konstateredes mere end 50 planter, men kun 8 blomstrede i august. Måske skyldes det den tørre sommer..?! Bestyrelsen på arbejde med tælling af engskær. Nederst en af de undseelige knopper. Kryds i kalenderen I kogræsserforeningens virke gør vi meget for at dyrene skal trives sommeren over. Men det ligger jo ligesom i det valgte koncept, at der kommer en dag, hvor tilvæksten skal realiseres i mørt oksekød (Det undlader vi typisk at fortælle dyrene). Der er derfor nu bestilt tid hos slagteren d. 3. november, og afhentning af andele ved Aidt Slagtehus fredag d. 21. november Kl Nærmere information følger i særskilt mail, snarest. /Bestyrelsen

MUHniké Nyhedsbrev nr. 4 December 2014

MUHniké Nyhedsbrev nr. 4 December 2014 KO MUHniké Nyhedsbrev nr. 4 December 2014 Året der gik Med årets sidste nyhedsbrev, er det nok værd lige at se tilbage og opsummere de væsentligste begivenheder i en på mange måder bemærkelsesværdig sæson.

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca.

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Udfordringen for LAFS og vore medlemmer har været store i det forgangne år. Reformen af førtidspensions-

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen,

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi?

Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi? Tale ved det udvidede landemode i Københavns Stift onsdag den 11. oktober 2000 samt ved stiftsmødet i Rønne den 6. november 2000 Tak for den venlige og for mig særdeles

Læs mere