Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Facilicom International A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, 1601 København V, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEWTONE PLUS (730) Indehaver: GN Resound A/S, Mårkærvej 2A, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Materiale til øreaftryk. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, optagelse, transmission og gengivelse af lyd, herunder apparater og instrumenter til regulering, kontrol, tilpasning og individualisering af høreapparater, hardware og software til anvendelse i forbindelse med høreapparater. (511) Klasse 10: Høreapparater samt dele og tilbehør hertil. (511) Klasse 42: Tjenesteydelser i forbindelse med audiologi, herunder indstilling og tilpasning af høreapparater, høreklinikker, hørelægevirksomhed, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) vedrørende høreklinikker og audiologi. (730) Indehaver: Tempelherreordenen Priorat, c/o Grand Prior, Hermann Wilhelm Nis Lund, Flintemarken 47 A-1, 2950 Vedbæk, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 44: Humanitær hjælpevirksomhed, udøvelse af humanitær bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen (tempelherrerdenen) selv, samt de til enhver tid værende medlemmer af foreningens (tempelherreordenens) og eventuelle samarbejdspartnere, men kun elfter nærmere aftale med foreningen (tempelherreordenen). For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket kan anvedes på brevpapir, diverse reklamer og på hjemmesider på internettet samt ved salg af varer hvor det overordnede formål er humanitær hjælpevirksomhed. Brugen af mærket skal ophøre ved udtræden af foreningen (tempelherreordenen) eller vced eksklusion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RETVIG WEAR (730) Indehaver: Marianne Retvig Jensen, Forbindelsesvejen 115, 9400 Nørresundby, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Handy Roll (730) Indehaver: Mahrt & Bonvig I/S, Solbrinken 26, 2750 Ballerup, (511) Klasse 08: Gafler og skeer, hug- og stikvåben. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, især kabeltromler, herunder sådanne der kan fæstes til et bælte, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EduCenter EduQuiz EduCourse EduService EduCom (730) Indehaver: Trebax v/henrik Idoff Hornhaver, Højrebygade 19, 4920 Søllested, (511) Klasse 09: Modulær software til afvikling, administration og monitorering af undervisning og prøver på intranet/internet i PHP/MySQL. (511) Klasse 41: On-line undervisningsvirksomhed. 1117

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAY-SYSTEM (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 01: Cyklohexanon, træsprit, klæbemidler og klister til industrielle formål, ætsemidler til industrielle formål, kunstig harpiks, syntetisk harpiks, fluateringsmidler, hærdemidler og imprægneringsmidler. (511) Klasse 02: Farvestoffer, farver, maling, grundingsmidler, krideringsmidler, beskyttelsesmidler mod rust, træbeskyttelsesmidler, bronze til bronzering og blandmetaller til brug for malere og dekoratører, fernis, erstatningsstoffer for fernis, lak, emaljelak og -maling, bejdse, naturlig harpiks, spartelmasse og spartelpulver, olier til konservering og beskyttelse af træ, rusthindrende olier, siccativer, primer (grundingsfarver), metalpulver til brug for malere og dekoratører, flyvende præparater til fjernelse af tapet, fortyndere til maling, farver og lak, oliekit, islandske mos til fremstilling af limfarve. (511) Klasse 03: Bonemasse, pudse- og polermidler (undtagen til læder), slibemidler, vaskemidler, præparater til rengøring, sæbe, præparater og creme til hudens pleje og beskyttelse, alt til brug for malere. (511) Klasse 08: Håndværktøj (hånddrevne) til malere, herunder skraberedskaber. (511) Klasse 16: Pensler, afdækningspap og -papir til brug for malere; malerruller; klæbestoffer til papir. (511) Klasse 19: Stilladser af træ, cementholdigt spartelpulver til bygningsbrug. (511) Klasse 21: Børster, børstevarer, kamme, svampe, pudsemateriale (ikke pudse- og polermidler), ståluld, polerskind. (511) Klasse 24: Vægbeklædning af tekstilstof, klude. (511) Klasse 25: Arbejdstøj, herunder benklæder, jakker, kitler, skjorter, handsker. (511) Klasse 27: Gulvbeklædninger, vægbeklædninger (ikke af tekstilmateriale), tapet, grund- og strukturpapir samt plastikfolie i form af tapet til beklædning af mure og vægge. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIGANS (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 29: Mælk og mælkeprodukter, især ost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tele PlusNet (730) Indehaver: TDC Tele A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computerprogrammer samt drift heraf. (730) Indehaver: Gartneriet Møllerhøj v/thomas Kjær Larsen, Anderupvej 70, 5270 Odense N, (740/750) Fuldmægtig: Idé Bureauet Reklame & Marketing a/s, Store Gråbrødrestræde 19, 5100 Odense C, (511) Klasse 31: Planter, potteplanter, blomster. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STÄVAN (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 29: Mælk og mælkeprodukter, især ost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tele PlusNet Mobil (730) Indehaver: TDC Tele A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. fortsættes 1118

5 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROLIP (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, N-1371 Asker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer indeholdende propolis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tele PlusNet Centrex (730) Indehaver: TDC Tele A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEMPRAKON (730) Indehaver: Quilts of Denmark A/S, Pantonevej 1, 6580 Vamdrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper EM Harmoniseringskontoret (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GULDGRYTAN (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 29: Kød, fjerkræ og vildt; produkter fremstillet af førnævnte varer; pølser; færdiglavede retter hovedsageligt bestående af førnævnte varer; alle førnævnte varer friske eller konserverede eller dybfrosne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HONKA-BJÆLKEHUSE (730) Indehaver: Reijo Kallio, Vejrhøjvej 7.B, 4534 Hørve, (511) Klasse 37: Byggeri af bjælkehuse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Greenfield (730) Indehaver: Dansk Dekommissionering, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, (511) Klasse 37: Nedrivning af reaktorer og rådgivning herom. (511) Klasse 39: Afskaffelse af giftigt (radioaktivt) affald. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser. 1119

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bridging People and Technology (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Xact Consulting A/S, Arnold Nielsens Boulevard 68E, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 16: Manualer og skriftlig dokumentation til brug for konvertering af computerprogrammer; undervisningsmateriale inden for IT-anvendelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, udvikling, ajourføring vedligeholdelse af computerprogrammer, konvertering af computerprogrammer og data; rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for IT-anvendelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TEXAS Andreas Petersen A/S, Knullen 2, 5260 Odense S, (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, nemlig 4-hjulede offroadere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ditas A.m.b.a, Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, ildslukningsapparater, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedsfodtøj. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (730) Indehaver: Ingeniører uden Grænse, Bybakken 16, 3200 Helsinge, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder entreprenørvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed herunder ingeniør relateret rådgivning; videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONMEALS (730) Indehaver: Horst Wilken, Hendrik Pontoppidans Gade 26, 3. th., 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Saucer (krydrede), dressinger, krydderier, næringsmidler af korn, herunder pastavarer, eddike, herunder vineddike (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finn Borg, Agerøvej 18, 7960 Karby, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 19: Byggematerialer af træ. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 1120

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENSODYNE VITAL (730) Indehaver: Stafford-Miller Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AstroJam (730) Indehaver: Aroma's Cirkus Artikler v/astrid Søndergaard Christensen, Tinghøjvej 9, Handrup, 8400 Ebeltoft, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slotsgrus (730) Indehaver: Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder materialer til opbygning af befæstelser (vejbygningsmaterialer), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder udførelse af befæstelser (vejbelægninger), reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobil2 (730) Indehaver: Havemann's Magasin ApS, Klostermarken 38, 9000 Ålborg, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOVEON (730) Indehaver: Noveon IP Holdings Corp., a corporation of the State of Illinois, 9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 17: Plastik og polymere stoffer i halvforarbejdet tilstand, herunder polyurethan og klor polyvinylklorid til brug i forbindelse med beklædning, medicin, kommunikation, geofysik, audio-visuelle produkter, militæret, rekreation, industrien, blikkenslagerarbejde, industrielle rørsystemer, sprinklere til brandslukning, konstruktion, elektronik, automobiler, fodtøj, industrielt udstyr og til luftrum; paknings- og isoleringsmateriale, pakninger, tætninger, præformede pakninger; alle til brug for at bevare tætningsvæske i rørledninger og væskebehandlingmaskiner; syntetisk og rå gummi, guttaperka og kautsjuk, og produkter fremstillet heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slankecoach (730) Indehaver: After Work v/camilla Hilbrands, Kirke Værløsevej 26, 3500 Værløse, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLICK-LINE (730) Indehaver: Danske Trælast A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 06: Dør-, vindues- og møbelgreb af metal; dør-, vindues- og møbelbeslag af metal; dørhamre; dørklinker af metal; dørslåer; dørstoppere af metal; ikke- elektriske døråbnere; knager og knagerækker af metal; låse, undtagen elektriske, af metal til døre, vinduer og møbler; skyderigler og skydeslåer; smæklåse. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Dør-, vindues- og møbelgreb; dør-, vindues- og møbelbeslag; dørstoppere; knager og knagerækker; dørklinker; alle de førnævnte varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum eller af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUEEN MARY (730) Indehaver: Hans Just A/S, Århusgade 88, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stress Manager (730) Indehaver: 3A Management v/anna-elise Bækkelund, Asmussens Alle 1, 1808 Frederiksberg C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 1121

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ReSoundAir (730) Indehaver: GN Resound A/S, Mårkærvej 2A, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Materiale til øreaftryk. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, optagelse, transmission og gengivelse af lyd, herunder apparater og instrumenter til regulering, kontrol, tilpasning og individualisering af høreapparater, hardware og software til anvendelse i forbindelse med høreapparater. (511) Klasse 10: Høreapparater og dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 42: Tjenesteydelser i forbindelse med audiologi, herunder indstilling og tilpasning af høreapparater, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) vedr. høreklinikker og audiologi. (511) Klasse 44: Høreklinikker, hørelægevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRIXTOFTE (730) Indehaver: Steve Bruus, Decano Rafael Carrasco 4, Malaga, Spanien (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INSPICOS (730) Indehaver: Ipras A/S, c/o Jan Simonsen Patents ApS, Lyngbyvej 20, 3, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; patentvirksomhed; rådgivning, konsulentbistand og repræsentation i forbindelse med immaterielle rettigheder; administration, registrering, overvågning og håndhævelse af immaterielle rettigheder, især patenter, brugsmodeller og designs; udfærdigelse af aftaler, især licensaftaler; licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HERO (730) Indehaver: H.W. Agentur- og Handelsselskab ApS, Engmarken 12, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne). (511) Klasse 09: Beskyttelsesbeklædning, beskyttelseshjelme, beskyttelsesindretninger til personlig brug mod ulykker, beskyttelsesmasker, beskyttende ansigtsskærme til arbejdere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OTOflex (730) Indehaver: GN Otometrics A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, herunder audiologisk måleudstyr og balance måleudstyr, audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, diagnostiske audiometre og audiometer software; software til brug for tilpasning og individualisering af høreinstrumenter, hovedtelefoner, videoprojektorer, videobriller, dele af og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til medicinske formål, herunder audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, diagnostiske audiometre, høreinstrumenter og -apparater, herunder softwarebaserede digitale høreinstrumenter og -apparater, digitale programmerbare høreinstrumenter og -apparater og analoge høreinstrumenter og - apparater, apparater og instrumenter til udførelse af kliniske og diagnostiske tests, sonder og elektroder til medicinske og kliniske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OTOdesk (730) Indehaver: GN Otometrics A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, herunder audiologisk måleudstyr og balance måleudstyr, audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, diagnostiske audiometre og audiometer software; software til brug for tilpasning og individualisering af høreinstrumenter, hovedtelefoner, videoprojektorer, videobriller, dele af og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til medicinske formål, herunder audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, diagnostiske audiometre, høreinstrumenter og -apparater, herunder softwarebaserede digitale høreinstrumenter og -apparater, digitale programmerbare høreinstrumenter og -apparater og analoge høreinstrumenter og - apparater, apparater og instrumenter til udførelse af kliniske og diagnostiske tests, sonder og elektroder til medicinske og kliniske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OTObase (730) Indehaver: GN Otometrics A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, herunder audiologisk måleudstyr og balance måleudstyr, audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, diagnostiske audiometre og audiometer software; software til brug for tilpasning og individualisering af høreinstrumenter, hovedtelefoner, videoprojektorer, videobriller, dele af og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til medicinske formål, herunder audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, diagnostiske audiometre, høreinstrumenter og -apparater, herunder softwarebaserede digitale høreinstrumenter og -apparater, digitale programmerbare høreinstrumenter og -apparater og analoge høreinstrumenter og - apparater, apparater og instrumenter til udførelse af kliniske og diagnostiske tests, sonder og elektroder til medicinske og kliniske formål. 1122

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jens Linde A/S, Bødkervej 2, 7100 Vejle, (511) Klasse 07: Håndværktøj, undtagen hånddrevne. (511) Klasse 08: Håndværktøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sultan (730) Indehaver: Interfood Import A/S, Edwin Rahrs Vej 50, 8220 Brabrand, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rocco Group ApS, Strandvejen 99 B, 3070 Snekkersten, (740/750) Fuldmægtig: Jan Niclasen, Skjoldhøj Alle 1, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Skouboe, Øster Søgade 112, 4 th, 2100 København Ø, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, isenkramvarer af metal, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), beklædningsmateriale af metal til nøgler og låse, aluminiumsfolie, hængelåse, låse af metal, nøgler af metal. (511) Klasse 14: Nøgleringe (nipsgenstande). (511) Klasse 16: Selvklæbende mærker (papirhandlervarer) til markering af nøgler og låse, klistermærker. (511) Klasse 17: Plastikfolie (ikke til indpakning) til beklædning af nøgler og låse. (511) Klasse 20: Låse, ikke at metal og ikke elektriske. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Center for Careness (730) Indehaver: Massør og fodplejer v/gitte Koch, Sønderskovvej 5A, Ørum, 8721 Daugård, (511) Klasse 44: Sundheds- og personpleje af mennesker, herunder fysiurgisk massage og fysioterapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lone Overgaard Frederiksen, Sct. Mogens Gade 44 A, st. tv., 8800 Viborg, (511) Klasse 28. (511) Klasse 35: Bistand til forretningsudvikling. (511) Klasse 41: Arrangementer og organisering af fester, herunder polterarbend, bryllupper og firmafester; arrangement og organisering af konkurrencer; arrangement og organisering af foredrag; fremskaffelse og udlejning af faciliteter til fester; udarbejdelse af ideer og færdige koncepter til ovenstående. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Aktieselskabet af 9. November 2001, c/o Friisenborg Gods, Frijsenborgvej 61, 8450 Hammel, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 1123

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CERA SUPPORT (730) Indehaver: IFÖ Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; dørbeslag og dørhåndtag af metal; fastmonterede håndklædeautomater af metal, knopper (håndtag) af metal; kroge (metalvarer). (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler, suturmaterialer; armstøtter til toiletstole (handicaphjælpemiddel), badstole (handicaphjælpemiddel), løfteanordninger til handicappede; specialmøbler til medicinsk brug. (511) Klasse 11: Apparater til sanitære formål, herunder håndvaske, badeinstallationer, badekar, bidéer, brusebadsindretninger, brusebadskabiner, toiletter (vandklosetter), transportable toiletter, pissoirer, toiletskåle, toiletsæder, vandspulingsanordninger, skyllecisterner, dampbadsinstallationer, sanitetsporcelæn i form af toiletstole, bidéer, håndvaske, badeinstallationer samt dele og tilbehør til de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Møbler, herunder møbler til indretning af baderum, spejle, malerirammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Vandfade, toiletbørster, toiletpapirholdere, toiletsvampe, toiletredskaber SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Interlitho (730) Indehaver: Danmore Hobby ApS, Østergade 49, 6580 Vamdrup, (511) Klasse 16: Hobbyartikler, nemlig motivark trykt i flere farver på papir. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Råd & Dåd Byggecenter A/S, Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 02: Træimprægneringsmidler, lak, maling. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring af gulve. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder træ-, paket- og lamelgulve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESS-Security (730) Indehaver: Ingeniør Villy Grevsen, Borgergade 17, Thyregod, 7323 Give, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, herunder tyveri- og sikkerhedsalarmer (overvågning af -), konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECLIPSE FLASH (730) Indehaver: Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of the State of Delaware, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA 1601 København V, (511) Klasse 03: Mund- og åndeopfriskende præparater og produkter, ikke til medicinske formål. (511) Klasse 05: Mund- og åndeopfriskende præparater og produkter, til medicinske formål, tyggegummi til medicinske formål. (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder mund- og åndeopfriskende præparater og produkter, tyggegummi, ikke til medicinske brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLAYLIFE (730) Indehaver: BENETTON GROUP S.P.A., Via Villa Minelli 1, I Ponzano Veneto (Treviso), Italien (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Parfumerivarer, æteriske olier, hårvand. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 16: Papir, pap, albums, konvolutter, plakater, ønskekort, blokke og brevpapir, bogbinderiartikler, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 34: Artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Apple Mouth (730) Indehaver: Hööks Hestesport ApS, Albuen 17 B, 6000 Kolding, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. 1124

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTICS (730) Indehaver: Biomega Philosophy ApS, Lille Strandvej 11, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computerprogrammer, herunder programmer til uddannelse, underholdning og evaluering af filosofiske modeller. (511) Klasse 35: Rådgivning og konsulentvirksomhed indenfor administration og ledelse af virksomheder, evaluering af værdinormer i virksomheder, rådgivning indenfor implementering af anvendelse af filosofiske systemer og modeller i virksomheder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, 1601 København V, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lighthouse Entertainment A/S, Kalkværksvej 8, 8000 Århus C, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, herunder organisering af sportskonkurrencer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i faver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IFÖ CERO (730) Indehaver: IFÖ Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 11: Toiletter (vandklosetter), transportable toiletter, pissoirer, toiletskåle, toiletsæder, toiletstole. (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, 1601 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. 1125

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, 1601 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LITESSE (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 01: Kaloriefattige fyldstoffer, fedterstatningsmidler og kemiske sødemidler, alle til brug ved fremstilling af fødevarer, drikkevarer og dyrefoder. (511) Klasse 05: Kemiske sødemidler til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Desserter fremstillet på basis af mælkeprodukter (ikke spiseis), mælkeprodukter, syltetøj, marmelader og frugtkompotter. (511) Klasse 30: Naturlige sødemidler, brød, madtærter, desserttærter, kiks, kager, mørdej, konditori- og konfekturevarer, buddinger, spiseis, desserter fremstillet på basis af spiseis, müesliprodukter, herunder snackprodukter fremstillet hovedsaglig af müesli, drikkevarer fremstillet på basis af kaffe, kakao eller chokolade. (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer. (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, 1601 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og underfortsættes 1126

13 Dansk Varemærketidende visning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; detailhandel og engroshandel med dagligvarer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gazelle Maxpris Garanti (730) Indehaver: Statoil A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1298 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger, brændselsolier, herunder fyringsolier, smøreolier, gas (brændstof), herunder naturgas. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Leopold (730) Indehaver: International Trading Division Denmark ApS, Hellerupvej 59, 2900 (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vitamin living (730) Indehaver: Duotex A/S, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 1127

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: emma (730) Indehaver: PS Invest ApS, Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAMSELINE HURTIGTØRRER (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland 1601 København V, (511) Klasse 03: Vaskemidler og andre midler til rensning af tøj, skyllemidler, blødgøringsmidler, blegemidler, pletfjernemidler, deodoriserende og opfriskende præparater til brug på tøj og tekstiler, sæbe, sæbe til opfriskning af tekstiler, håndvaskemidler, stivelse til vasketøj, duftposer og -klude til parfumering af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, potpourrier (dufte), vellugtende vand, deodoranter til personlig brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Texline ApS, Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SNUGGLE HURTIGTØRRER (730) Indehaver: Klosterbageriet A/S, Markedsgade 3, 6240 Løgumkloster, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Jan Hansen, Storegade 13-15, 1.sal, 6240 Løgumkloster, (511) Klasse 30: Rugbrød. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEMISAN (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland 1601 København V, (511) Klasse 03: Vaskemidler og andre midler til rensning af tøj, skyllemidler, blødgøringsmidler, blegemidler, pletfjernemidler, deodoriserende og opfriskende præparater til brug på tøj og tekstiler, sæbe, sæbe til opfriskning af tekstiler, håndvaskemidler, stivelse til vasketøj, duftposer og -klude til parfumering af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, potpourrier (dufte), vellugtende vand, deodoranter til personlig brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, Postboks 205, N-1372 Asker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer; vitaminer og vitaminpræparater; kosttilskud til medicinske brug; diætetiske præparater til medicinsk brug. (730) Indehaver: A-Z Tagteknik ApS, Havesvinget 4, 5450 Otterup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, præparater til kemisk rensning. (511) Klasse 03: Rengøringsmidler, rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocessor eller til medicinsk brug. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, svampedræbende midler. 1128

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Institut for Personlig Gennemslagskraft (730) Indehaver: Out Of The Box v/kirsten Krogh Jensen, Herluf Trolles Gade 23, 3, 1052 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder rådgivning og coaching og undervisning af ledergrupper, medarbejdere og privatpersoner; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Out Of The Box (730) Indehaver: Out Of The Box v/kirsten Krogh Jensen, Herluf Trolles Gade 23, 3, 1052 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder rådgivning og coaching og undervisning af ledergrupper, medarbejdere og privatpersoner; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILDATA (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sendeog modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, simkort, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klaser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation herunder af telefoniapparater samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLGATE PORTABLE (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, herunder tandbørster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HB Textil A/S, Jernet 29, 6000 Kolding, 1601 København V, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KVM Industrimaskiner A/S, Industrivej 22, 8620 Kjellerup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIGGIDOX (730) Indehaver: Boehringer Ingelheim A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater. 1129

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Visual Cooking (730) Indehaver: Hounö A/S, Alsvej 1, 8900 Randers, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CombiPlus (730) Indehaver: Hounö A/S, Alsvej 1, 8900 Randers, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MICROPRAKINE (730) Indehaver: SANOFI-SYNTHELABO, 174 Avenue de France, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske produkter til forebyggelse og behandling af epilepsi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tjenesten (730) Indehaver: Sonton Avantek AS, Tormod Gjestlandsveg 21, N-3908 Porsgrunn, Norge (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til beskyttelse mod ulykker, alarminstrumenter, tyverialarmer, trådløse telefoner. (511) Klasse 35: Lokalisering af værdigenstande ved hjælp af computer. (511) Klasse 39: Ambulance-transport, redningstjeneste, værditransport. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CombiClean (730) Indehaver: Hounö A/S, Alsvej 1, 8900 Randers, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Digital Jobklub (730) Indehaver: Futurecom A/S, Charlottenlund Stationsplads 7, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Dyrlægecentralen Sydvest A/S, Fabriksvej 2, 6240 Løgumkloster, (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder telefonpasning og bogholderi. (511) Klasse 39: Dyretransport, herunder sygetransport. (511) Klasse 44: Dyrlægepraksis, dyreklinik, rådgivning udført af dyrlæger, herunder fodringsrådgivning, klovbeskæring, dyresoignering, herunder hundefrisør, udstedelse af recepter, salg/udlevering af V-mærkede produkter, receptpligtige farmaceutiske specialiteter og magistrielle præparater, frihandelsvarer, konsulentvirksomhed vedrørende de forannævnte tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bandholm Invest A/S, Birketvej 13, 4941 Bandholm, (740/750) Fuldmægtig: Club 1 Reklamebureau, Tværgade 14, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 11: Brændeovne, undtagen til forsøg. (591) Farvetekst: Mærket er i farver. 1130

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KORT & GODT (730) Indehaver: John Guldhammer, Solsikkevej 30, 4040 Jyllinge, (511) Klasse 35: Detailhandel, herunder blandt andet handel med dagligvarer, delikatessevarer, burgersortiment, aviser, blade, tobak, øl, vand, vin fra detailforretning eller kiosk. (511) Klasse 41: Spillehal, herunder blandt andet med gevinstudbetalende forlystelsesmaskiner. (730) Indehaver: Kunskap-, Beteende-, Medtod- och Miljöprodukter i Åstorp AB, Malmövägen 2, Box 173, S Åstorp, Sverige 1601 København V, (511) Klasse 21: Rengøringsredskaber; aftørrings-, rengørings-, poleringsog pudseklude samt -vanter og -handsker; klude, herunder støveklude; mopper og gulvklude til rengøring af gulve, vægge og tage. (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende organisation; forretningsledelse af rengøringsselskaber; konsulentvirksomhed vedrørende effektivisering og rationalisering, især inden for rengøringsselskaber. (511) Klasse 37: Rengøring, oprydning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danske Andefødder (730) Indehaver: Claus Wiechmann, Skyttegårdsvej 9, 6780 Skærbæk, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: V. BURCHARTH & SØN A/S, Egegårdsvej 5, 5260 Odense S, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: DANISCO A/S, INTELLECTUAL CAPITAL, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 01: Kaloriefattige fyldstoffer, fedterstatningsmidler og kemiske sødemidler, alle til brug ved fremstilling af fødevarer, drikkevarer og dyrefoder. (511) Klasse 05: Kemiske sødemidler til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Desserter fremstillet på basis af mælkeprodukter (ikke spiseis), mælkeprodukter, syltetøj, marmelader og frugtkompotter. (511) Klasse 30: Naturlige sødemidler, brød, madtærter, desserttærter, kiks, kager, mørdej, konditori- og konfekturevarer, buddinger, spiseis, desserter fremstillet på basis af spiseis, müesliprodukter, herunder snackprodukter fremstillet hovedsaglig af müesli, drikkevarer fremstillet på basis af kaffe, kakao eller chokolade. (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: horsepower (730) Indehaver: Hööks Hestesport ApS, Albuen 17 B, 6000 Kolding, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BITU-KOMPAKT-SYSTEM (730) Indehaver: Trelleborg Phønix A/S, Vester Alle 1, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder tagdækningsmaterialer. (511) Klasse 37: Bygge-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, arkitekvirksomhed, programmering af computere og udlejning af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WARRANT (730) Indehaver: Cheminova A/S, P.O.Box 9, 7620 Lemvig, Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider og fungicider. 1131

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHIFT EXPECTATIONS (730) Indehaver: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, Yokohama-City, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, elektroniske distributions- eller kontrolmaskiner og instrumenter, rotationsomformere, faseomformere, elektriske batterier, elektroniske eller magnetiske maskiner og instrumenter til måling, elektroniske ledninger og kabler, fotografiske apparater og instrumenter, kinematografiske apparater og instrumenter, optiske apparater og instrumenter, briller, elektroniske kommunikationsapparater og -instrumenter, metronomer, elektroniske kredsløb (ikke indeholdende dem der er optagne med computerprogrammer), integrerede kredsløb, omfattende integrerede kredsløb, computerprogrammer, herunder computerprogrammer og -hardware, ozonapparater, elektrolysatorer, køretræningssimulatorer, elektriske strygejern, elektrisk-opvarmede hårcurlere, elektriske summere, advarselstrekanter til køretøjer, lysende eller mekaniske vejsignaler, brandalarmer, gasudstrømmendealarmer, tyverialarmer, handsker til beskyttelse mod ulykker, brandslukningsapparater, brandhaner, sprinklerapparater til brandslukning, cigarlighter til køretøjer, beskyttelseshjelme, brandssikkert tøj (tøj til beskyttelse mod ild), støvmasker, gasmasker, svejsemasker, magnetiske kabelkore, modstandstråd, kinematografiske film, billedbånd og lysbilleder, optagne videodisc og -bånd, datamedier optaget med indhold af publikationer, salgsautomater (automatiske distributionsmaskiner), møntdrevne porte til parkeringsparker og parkeringspladser, kasseapparater, mønttælle- og sorteringsmaskiner, driftsregistreringsmaskiner, kopimaskiner, lommeregnere, tegnemaskiner, tidsstempelmaskiner, tidstagningsapparater, regnemaskiner, hulkortsmaskiner, stemmeautomat, faktureringsmaskine, apparater til at tjekke stemplet post, beregnende skala, våddragter, oppustelig svømmeponton, luftkasser, dykkerapparater, elektriske lysbuesvejsemaskiner, elektriske svejseapparater, spil (apparater til videoer) kun til brug med fjernsynsapparater, æggegennemlysere, elektriske og automatiske døråbnere, navigationsapparater til køretøjer. (511) Klasse 12: Skibe/både og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), luftpudefartøj, luftfartøj og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), jernbane-rullende materiel og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), motorkøretøjer og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), motorcykler, cykler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), barnevogne, rickshaw, slæder (befordringsmidler), trillebør (sækkevogne), trækvogne, trillevogne, hestevogne, cykelanhængere, kørestole, bil-tipvogn, traktorer, motor og maskiner til landkøretøjer (ikke dele hertil), skaft, aksel, spindel (kun til biler), akseltap, skaftkobling (kun til biler), forbindelelsesklemmer (kun til biler), lejer (kun til biler), strømtransmission (kun til biler), støddæmpere, fjedre, bremseapparater (kun til biler), vekselstrømsmotorer/jævnstrømsmotorer til landkøretøjer (ikke dele hertil), tyverianordninger til køretøjer, faldskærme. (511) Klasse 16: Aviser, emballagebeholdere af papir, indpakningsfilm til madvarer til husholdningsbrug, affaldsposer af papir og plastik, papirservietter, servietter af papir til spisning, håndklæder af papir, lommetørklæder af papir, kjolesyningsmønstre (mønstre til at lave tøj), skrædderkridt (fedtsten), borddug af papir, papirbannere, papirsflag, babybleer af papir, babyservietter af papir, baggagemærkater, tryksager, kalligrafi og maleri, fotografier, fotografistander, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og husholdningsbrug, adresseringmaskiner, farvebånd, skrivemaskinebånd, hektograf-duplikatmaskiner, automatiske frimærkepåsætningsmaskiner, konvolutlukningsmaskiner til kontorbrug, maskiner til at fjerne frimærker, tegneredskaber og -materialer, skrivemaskiner, duplikatorer, kopipresseduplikatmaskiner, papirmakulatorer, postfrankeringsmaskiner (frankostemplingsmaskiner), rotationsduplikatorer, tryktyper, malerpensler, segllak, karakterskabeloner, indendørsakvarel og dele hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 36: Lån (financiering); kaution; godkendelse af regninger, erhvervelse og overførsel af valuta-krav, boksvirksomhed til værdigenstande, herunder sikkerhed og opbevaring af ædelt metal (boksvirksomhed), fremskaffelse af ratekøb, udstedelse af kreditkort, bureau til samling af valuta, fremskaffelse af ratesalg, udstedelse af værdikort, bureauer eller mæglervirksomhed vedrørende kapitalhandel i det hjemlige kapitalmarked og vedrørende transaktioner og på bemyndigelse af sikkerhedsstillelsesindex-terminsforretninger og kapitaloptioner, bureauer til mæglervirksomed vedrørende kapitalhandel vedrørende det oversøiske kapitalmarked og vedrørende transaktioner vedrørende bemyndigelse af det oversøisk markedskapital og terminsforretninger, kapitalgaranti, verifikation af underskrifter og præsentation af kapital eller sikkerhedsstillelse, tilvejebringelse af informationer ved-rørende børskurser, båndlæggelse af lånforretning, livsforsikringmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed, udstedelse af garanti vedrørende mangel på køretøjsforsikring og bygningsledelse, bureau og mæglervirksomhed vedrørende leje af bygninger, bygningsleasing (finansiel), køb og salg af bygninger, bureau eller mæglervirksomhed vedrørende køb og salg af bygninger, værdiansættelse og vurdering af bygninger og af landområder, bureau- eller mæglervirksomhed vedrørende leje, køb og salg af bygninger, leje af landområder samt køb, leasing (finansiel) og salg af landområder, bureau eller mæglervirksomhed vedrørende køb og salg af landområder, antikvitetsværdiansættelse, kunstværdiansættelse, juvelerværdiansættelse, virksomhed vedrørende kreditundersøgelser, velgørenhedsindsamlinger, brugtvognsvurdering og tilrådestillelse af information vedrørende brugte biler og brugtvognsvurdering. (511) Klasse 37: Almindelige byggekonstruktioner, gravevirksomhed, brolæggerarbejde, murerarbejde, glarmesterarbejde (glasarbejde), stålkonstruktionsarbejde, gipsarbejde (byggevirksomhed), tømrerarbejde, flise-, tagstens- og bloklægning, snedkerarbejde (byggevirksomhed), betonarbejde (byggevirksomhed), armeringsarbejde (byggevirksomhed), malerarbejde (byggevirksomhed), stilladsarbejde, jordarbejde (byggevirksomhed), cementarbejde (byggevirksomhed), metalbelægning (byggevirksomhed), tætning af bygninger, fugtisolering, tagarbejde, blikkenslagerarbejde, maskininstallation, boring af brønde, isolering af bygninger, ledelse af konstruktionsfaciliteter, skibsbyggeri, reparation og vedligeholdelse af skibe, både og af flyvemaskiner, reparation af cykler, reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, reparationsvirksomhed vedrørende reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, reparation og vedligeholdelse af rullende og kørende materiel, af motorcykler, af rugemaskiner, af udrugningsmaskiner, af lægeapparater og -instrumenter, af trykningsmaskiner, af bogbinderimaskiner, af filmfremvisere, af fotografiske apparater, af elevatorer, af kemiske maskiner og apparater, af brandalarmer, af benzinstationsudstyr, af glasvareproduktionsmaskiner, af mekaniske parkeringsinstallationer, af mælkefiltre, af malkemaskiner, af opvaskemaskiner til industriel brug, af elektriske vaskemaskiner til industriel brug, af fiskerimaskiner og -redskaber, af smedemaskiner og -værktøj, af skomaskiner, af plovmaskiner og -redskaber (ikke håndværktøj), af havemaskiner, af høstmaskiner, af maskiner og redskaber til at lave fibrede landbrugshjælpeprodukter, af foderpressere, af fødestrømme, af fodermaskiner, af fodermøller, af ovne til industriel brug, af minearbejdsmaskiner/instrumenter, af gummibearbejdningsmaskiner, af silkeavlsmaskiner/redskaber til brug indenfor silkeormsæggeproduktion eller silkeorm, af salgsautomater (automatiske distributionsmaskiner), af våben, af vandrensningsmaskiner, af belysningstilbehør, af madvare- eller drikkevarebearbejdningsmaskiner og -apparater, af kontormaskiner og -udstyr, af tømmerhuggermaskiner og - instrumenter; af træ- og krydsfinerarbejdsmaskiner og -apparater, af tekstilmaskiner og -apparater, af dykkerudstyr, af måleapparater og -instrumenter, af tobaksbearbejdningsmaskiner, af air-conditionapparater, af brændere, af kedler, af pumper, af køleskabe, af frysere og fryseudstyr, af hovedtanke, af elektroniske kommunikationsapparater og -instrumenter, reparation af telefoner, af radiomodtagere, af fjernsynsmodtagere, reparation og vedligeholdelse af computere, herunder CPU og programmeret data indeholdende elektroniske kredsløb eller magnetiske disks, af andre ydre enheder, af elektronisk distributions- eller kontrolmaskiner og -instrumenter, af generatorer, af elektriske motorer, af malemaskiner, af vaskeinstallationer til køretøjer, af konstruktionsmaskiner og -apparater, af affaldskomprimeringsmaskiner, af affaldsknusende- og makulerende maskiner, af papirmassemaskiner; papirmaskiner; papirbearbejdningsmaskiner, af halvlederfremstillingsmaskiner, af maskiner og apparater til skønhedssaloner og frisører, af plasticbearbejdningsmaskiner, af emballage- og indpakningsmaskiner, af symaskiner, af elektriske maskiner og apparater til generel brug, af maskiner og instrumenter til brug i forlystelsesparker og forlystelsesområder, af materielle og mekaniske apparater og instrumenter, af sportsudstyr, af legetøj eller dukker, møbelrestaurering, reparation af paraplyer og parasoller, reparation og vedligeholdelse af gas-varmtvandsvarmeapparater, af varmeapparater, af potter og pander, af musikinstrumenter, reparation af tasker, sikkerhedsvedligeholdelse og -reparation, reparation af sko og støvler, installation og reparation af låse, reparation af toiletsæder med vaskefunktion, reparation af fiskegrej, reparation og vedligeholdelse af klokker og ure, slibning af sakse og køkkenknive, reparation af billardudstyr, af legepladsudstyr, af ornament, af briller, reparation og vedligeholdelse af badekar, pelspleje, rensning af pelse og reparation af pelse, vaskerivirksomhed, tøjpresning, reparation af tatami-måtter, reparation af tøj, genbankning af bomuld i tæpper og madrasser, skorstensfejervirksomhed, rengøring af udvendige flader på bygninger, vinduespudservirksomhed, gulvtæppe- og tæpperensningsvirksomhed, gulvpolering, rensning af septiktanke, hovedtanksrensning, vejrensning, rensning af badekars- og badevarmtvandsbeholder, desinficering af telefoner, skadedyrsudryddelse (ikke indenfor landbrug, skovbrug og havebrug), udlejning og leasing (udlejning) af vaskeinstallationer til køretøjer, af elektriske vaskemaskiner, af konstruktionsudstyr, af gulvrensningsudstyr, udlejning af mopper. (511) Klasse 38: Mobiltelefonkommunikationsvirksomhed, telekommunikation, telexkommunikation, kommunikation ved hjælp af computerterminaler, ved hjælp af telegrammer og telefon, faxkommunikationsvirksomhed, radio- og fjernsynspersonsøgervirksomhed, fjernsynsudsendelse, kabel-tv-udsendelse, radioudsendelse, udlejning og leasing (udlejning) af telekommunikationsudstyr, herunder telefoner og faxmaskiner, tilrådestillelse af information vedrørende datakommunikation, herunder tilrådestillelse af information via lednings- eller ledningsfrikommunikationsnetværk, kommunikation via satellit, elektronisk postvirksomhed, tilrådestillelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, kommunikation via merværdi-netværk. 1132

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: E-Man A/S, Havnepladsen 12, 2. sal, 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 16: Skriftligt magasin. (511) Klasse 35: Forretningsledelse, forretningsadministration, emnebank til rekruttering, administration af internetportal/webportal. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed herunder kursus, netværksfællesskab, social og faglig networking; events, konferencer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, forskning, udvikling og programmering af internetportal/webportal. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CulturePix (730) Indehaver: Køge Kommune, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: KS Centret ApS, Borgvold 12, 1, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Krøyer Kielbergs Vej 3,4, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 09: Software. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder undervisning udført via lokale (intranet) og globale computernetværk (Internet) med hovedvægten lagt på undervisning i anvendelse af digitale billeder og fotografier. (511) Klasse 42: Design, bearbejdning og udvikling af computersoftware, herunder design, udvikling og vedligeholdelse af databaser indeholdende digitale billeder og fotografier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fredericia Triathlon Team, c/o Fredericia Triathlon Sekretariat, sgade 2 A, 7000 Fredericia, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1133

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAMSELINE FAST DRY (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland 1601 København V, (511) Klasse 03: Vaskemidler og andre midler til rensning af tøj, skyllemidler, blødgøringsmidler, blegemidler, pletfjerningsmidler, deodoriserende og opfriskende præparater til brug på tøj og tekstiler, sæbe, sæbe til opfriskning af tekstiler, håndvaskemidler, stivelse til vasketøj, dufteposer og -klude til parfumering af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, potpourrier (dufte), vellugtende vand, deodoranter til personlig brug. (730) Indehaver: Told- og Skattestyrelsen, Østbanegade 123, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, inkassobureauer, herunder opkrævning af det offentliges indtægter. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAFE METRO (730) Indehaver: Simon Edvardsen, Dannebrogsgade 3, 2.th, 1660 København V, (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, cafe- og bardrift. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: METRO BAR (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 29: Creme fraiche, piskefløde, fromage frais, madlavningsyoughurt, revet ost, hytteost, fetaost, flødeost. (511) Klasse 30: Saucer fremstillet af ost og mælk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Simon Edvardsen, Dannebrogsgade 3, 2.th, 1660 København V, (511) Klasse 43: Bar- og cafedrift, retaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Allan Kvist Olsen, Gersdorffsgade 11 B, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Annalise Olsen, Gersdorffsgade 11 B, 8700 Horsens, (511) Klasse 28: Golfudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), herunder golfbolde, golfkøller, golfbags, med og uden hjul, golfhandsker, køllehoveder, kølleskæfter, grips (håndtag); alt udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til fritids- og lystfiskeri, herunder fiskestænger. (591) Farvetekst: Mærket er i farver. (730) Indehaver: Allégårdens Slagterforretning A/S, Allégade 34, 5000 Odense C, (511) Klasse 29: Røget skinker. 1134

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere