Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December Februar 2010 Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr."

Transkript

1 FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne December Februar 2010 Nr. 1 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 4 sognes nye kirkeblad, og det er vores håb, at det vil være til inspiration og glæde for mange. De fire kirker i Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup byder på mange spændende foredrag, koncerter og gudstjenester, og vi håber, at et fælles kirkeblad vil give jer lyst til at krydse sognegræn - serne og bruge disse mange kirkelige og kulturelle tilbud. Vi har valgt at kalde bladet for Firkløveret, fordi vi er fire sogne, som på mange måder er samlet under eet, uden dog at miste det enkelte sogns særegenhed, men da vi allerede har et uovertruffent samarbejde mellem de fire sogne, er et fælles kirkeblad og dermed også fælles tilbud, en naturlig forlængelse af dette. Det ny kirkeblad Som sagt håber vi meget, at mange vil få lyst til at besøge én af de fire kirker uden at føle det forkert, fordi det ikke er sognekirken, for meningen med bladet er jo netop at mangfoldiggøre invitationerne til diverse arrangementer og møde jer dér. Skulle det komme nogle af vore læsere for øre, at naboer, genboer eller andre ikke har modtaget kirkebladet, vil vi sætte stor pris på en opringning eller en mail, så vi kan sende et blad ud til dem, der ønsker det, men ikke har fået det i postkassen. Vi glæder os til at se jer. Samuel Leth-Larsen og Line Krogsgaard.

2 2 FIRKLØVEREN Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Samuel Leth-Larsen Næste nummer af Firkøveren omdeles sidst i februar Meddelelser til næste kirkeblad indgives til sognepræsten senest den 2. februar Nr. Jernløse/Kvanløse sogne: Sognepræst Samuel Leth-Larsen Nr. Jernløse Præstegård Hovedgaden 7, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup Tlf eller Træffes i regelen i præstegården tirsdag fredag mellem kl og Mandag fridag. Kirkernes hjemmeside: Sekretær Marianne Herss træffes om torsdagen i præstegården mellem kl. 10 og 16. Tlf Sdr. Jernløse/Søstrup sogne: Sognepræst Line Krogsgaard Sdr. Jernløsevej 35, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup Tlf Mandag fridag. NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE Advent i Kvanløse Sogn 1. søndag i advent den 29. november Så er der igen gået et år, og naturligvis samles små og store fra hele sognet endnu en gang til det traditionsrige adventsarrangement. Beboerforeningen og menighedsrådet byder i fællesskab velkommen. Dagen indledes med en festlig adventsgudstjeneste i Kvanløse Kirke kl , hvor Jernløse Hornorkester medvirker. Herefter tænder vi lysene på sognets store juletræ på parkeringspladsen overfor kirken, inden Maglesø Efterskole slår dø - rene op til hyggeligt samvær m. gløgg, æbleskiver og bankospil med flotte præmier bl.a. 25 juleænder! Og mon ikke julemanden igen i år kigger forbi og deler flotte godteposer ud til bør nene?! Kom og vær med! I går med garanti ikke skuffede hjem og hvem ved: måske heller ikke tomhændet! Årets juleafslutninger i Nr. Jernløse Kirke Torsdag den 10. december kl jul for børn i alderen 3-6 år Tirsdag den 15. december kl jul for børn i alderen 1-3 år Tirsdag den 22. december kl juleafslutning m. Nr. Jernløse Skole Ind under jul i den gamle præstegård Tirsdag den 15. december kl Denne eftermiddag vil vi julehygge sammen. Et bredt sammensat juleprogram, hvor indholdet naturligvis er en overraskelse vil forhåbentlig få julehumøret til at stige et par grader. Og skulle det knibe vil lidt julebag og juleknas helt sikkert hjælpe på vej. Kom og vær med velkommen til en god, hyggelig og atmosfærefyldt eftermiddag i julens tegn! Tilmelding til sognepræsten på tlf el. senest søndag den 13. december. Jule- og nytårskoncert - snyd ikke jer selv! Søndag den 13. december kl vil Holbæk Sangkor synge julen ind Og når nytårsrøgen har lagt sig, vil vi atter samles til nyt - årskoncert i Nr. Jernløse Kirke søndag den 3. januar kl , hvor Den Fynske Operas operachef Jesper Buhl vil optræde sammen med sin kone pianist Hanne Bramsen Buhl. Vel mødt til et par fornøjelige eftermiddage. Menighedsrådsmøder: NR. JERNLØSE SOGN: Onsdag den 27. januar kl er der menighedsrådsmøde i præstegårds - salen, Hovedgaden 7, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup. KVANLØSE SOGN: Tidspunkt for næste menig - heds rådsmøde er ved redaktionens slutning endnu ikke fastsat. Tid og sted for afvik ling af næste menigheds rådsmøde vil blive opslået i udhængsskabet på kirkemu ren, når mødet er programsat.

3 NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE Nyt tiltag i Nr. Jernløse Præstegård formiddagsmøder for ældre og andre interesserede? I skrivende stund er minikonfirmandforløbet for 3. klasserne på Nr. Jernløse Skole godt i gang. Det er en succes 28 herlige småfolk deltager, og giver en gang imellem præsten grå hår i hovedet! Derfor tænkte jeg, at det til foråret kunne være en god idé at gå lidt ned i tempo med nogle hyggelige stunder for de af os der ikke render lige så stærkt som de 9-årige! Da det forhåbentlig ikke kun er mig, som synes det er en god idé, vil jeg gerne invitere alle interesserede fredag den 22. ja - nuar kl i Nr. Jernløse Præstegård til en åben drøftelse, hvor vi i fællesskab overvejer form og indhold for et evt. nyt tiltag for ældre i vore to sogne. Kom og giv din mening til kende vel mødt! Kirke og kødsovs nøj det for børn! Forhåbentlig fortsætter succesen også i 2010, hvor vi igen glæder os til at kunne slå dørene op for de kære små andre barnlige sjæle er også velkomne! Fredag den 12. februar kl (bemærk tidspunkt) holder vi fastelavnsgudstjeneste og i forlængelse heraf tøndeslagning efterfulgt af børnevenlig aftensmad i præstegårdssalen. Kom gerne udklædt! Af praktiske grunde er tilmelding til aftensmaden nødvendig på tlf el. senest dagen før kl pris 10,-kr. per person, dog max. 30,-kr. pr. familie. Aftenen slutter ca. kl Børnegudstjenester Søndag den 31. januar med fokus på dåben Kvanløse kirke kl og Nr. Jernløse Kirke kl Traditionen tro har vi igen i år inviteret en hel dåbsårgang denne gang årgang 2006 som er blevet døbt i Nr. Jernløse eller Kvanløse Kirke til børnegudstjeneste sammen med deres familier. Efter gudstjenesten vil dåbsbørnene få overrakt en børnebibel, som de forhåbentlig med forældrenes hjælp kan få glæde af i årene fremover. Andre interesserede børn små som store er naturligvis også velkomne! Skulle der være en enkelt eller to fra ovennævnte årgang som ikke har mulighed for at komme til gudstjenesterne i kirkerne, er man velkommen til at hente en børnebibel i præstegården. Filmklub i præstegårdssalen Onsdag den 17. februar kl Nærmere oplysninger om aftenens film og tegning af medlemskab fås hos sogne - præsten på tlf el. Alderens træ - et digt af Knud Sørensen (Fra digtsamlingen Dagligdagen, Gyldendal 2001) Efterhånden som jeg er blevet ældre og det er sket rykvis og ikke altid i kalenderens tempo, men altså: Efterhånden som jeg er blevet ældre og mere langsynet er de nære genstande rykket mig nærmere som for eksempel et træ som jeg kan se fra et af husets vinduer og som år for år - synes jeg - dukker op på et stadig tidligere tidspunkt, og nu melder det sig længe før løvspring og viser sig frem med spinkle streger på en lys østhimmel. Det er stadig mest som birk det fremtræder for trods silhouetmørket anes stammen som ret lys, og hver eneste morgen slår en fugleflok sig ned på grenene og pirker til knopperne. Fuglene er mine de er sendt ud for at undersøge om bladene også i år kan forventes at springe ud i grønt. 3

4 Gudstjenesteliste Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup 29. november 1. s. i advent 10.30* 1 SLL 13.30* 1 SLL LK Fælles Ingen 6. december 2. s. i advent Ingen LK LK Koncert* LK 13. december 3. s. i advent SLL Julekoncert LK 20. december 4. s. i advent Ingen SLL Ingen SLL 24. december Juleaften og SLL SLL LK LK 25. december Juledag SLL SLL LK december 2. juledag SLL Ingen SLL Ingen 27. december Julesøndag Ingen LK Ingen LK Fordyb.* 31. december Nytårsaften Ingen Ingen LK Nytår* LK Nytår* 1. januar Nytårsdag SLL SLL Ingen Ingen 3. januar Helligtrekongers søndag Koncert* SLL LK LK 10. januar 1. s. e. helligtrekonger LK Ingen Ingen LK 17. januar 2. s. e. helligtrekonger SLL Ingen SLL Ingen 24. januar Sidste s. e. helligtrekonger Ingen SLL LK LK 31. januar Septuagesima Børneguds.* Børneguds.* LK LK 7. februar Seksagesima SLL SLL LK Fastelavn*Ingen 12. februar Børnegudstjeneste Kirke og kødsovs * 14. februar Fastelavn SLL Ingen Ingen SLL 21. februar 1. s. i fasten Ingen SLL SLL Ingen 28. februar 2. s. i fasten SLL SLL LK LK SLL: Samuel Leth Larsen. LK: Line Krogsgaard. * 1 Advent med Jernløse Hornorkester * Læs inde i kirkebladet 4 Aktivitetsliste 10., 15. og 22. december Årets juleafslutninger i Nr. Jernløse Kirke, se side december kl Senior klubben til julehygge og film i Sdr. Jernløse menighedssal, se side december kl Ind under jul i den gamle præstegård, se side december kl Risen grød og gospel i Sdr. Jernløse kirke, se side januar kl i Sdr. Jernløse Menighedssal, foredrag med coach og SSP-konsulent Michael Suhr, side ja nuar kl i Nr. Jernløse Præstegård, formiddagsmøde for ældre og andre interesserede, se side februar kl Filmklub i præstegårdssalen, Nr. Jernløse Præstegård, se side februar kl i præstegårdssalen, Nr. Jernløse Præstegård, foredrag med Banko-Carl, se side 7

5 Navne i sognene: NR. JERNLØSE: Organist Lars Klit træffes på tlf Kirkesanger Dido Wiberg træffes på tlf Graver Bjørn Jakobsen Træffes bedst hverdage mellem kl på tlf Mandag fridag. Menighedsrådsformand Poul Christian Jensen Nørupvej 12, 4420 Regstrup, tlf Kasserer Henning Bang Hansen Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf Kirkeværge: Maja Alvang Jespersen Løvenborgvej 8, 4420 Regstrup, tlf KVANLØSE: Organist Lars Klit træffes på tlf Kirkesanger Dido Wiberg træffes på tlf Graver Svend Jensen Lysmosevej 6, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf Menighedsrådsformand Signe Jensen Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf Kasserer Torben Rasmussen Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf Kirkeværge Lejf Simonsen Havremarken 15, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf SDR. JERNLØSE: Organist (vakant): Anker Axelsen Kirkesanger: Frank Mejer Graver: Søren Christiansen Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf Menighedsrådsformand: Jonna Votborg Knabstrupvej 1, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf Kasserer: Robert Guglielmetti Sdr.Jernløsevej 67, 4420 Regstrup, tlf Kirkeværge: Solveig Christiansen Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf SØSTRUP SOGN Organist (vakant): Anker Axelsen Kirkesanger: Anja Jensen Graver: Mandrup Knudsen Sasserupvej7, 4300 Holbæk, tlf Menighedsrådsformand: Jan Mogensen Sasserupvej 11, 4300 Holbæk, tlf Kasserer: Jan Eberholst Søstrupvej 41, 4300 Holbæk, Tlf Kirkeværge: Ruth Bahn Søstrupvej 25, 4300 Holbæk, tlf Kørsel til gudstjenester kan bestilles lørdagen forinden indtil kl hos sognepræsten på tlf Kirkebilen er gratis. Kirkebilen kører også til aftenarrangementer i kirkerne og præstegården. Sådan forholder man sig i tilfælde af. FØDSEL: Meddelelse skal ske til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Man medbringer den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse, forældrenes dåbs- eller navneattester og vielsesattest. Er forældrene ikke gift medbringes udfyldt og underskrevet omsorgs- og ansvarserklæring. Dåb eller navngivning: Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb eller navngivning. Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten i sognets kirke. Ønsker man en bestemt dato, henvender man sig til præsten. Ved dåb oplyser man endvidere navne og adresser på mindst tre faddere (gudforældre). Fadderne skal være døbt. Vielse: For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræsten, som træffer afgørelsen. Man henvender sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen. For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem af Den danske Folkekirke. Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten. Dåbs eller navneattester medbringes foruden den såkaldte prøvelsesattest, som udstedes på bopælskommunens vielseskontor. Navneændring: Kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som også skal yde vejledning. Der gælder særlige regler vedr. efternavne og mellemnavne. Ansøgning om navneændring koster pt. 440,- kr, som skal være betalt inden aflevering af ansøgning. Attestbestilling på med digital signatur. Fødsel, navngivning uden dåb, navneændring og dødsfald kan anmeldes via Man skal have digital signatur. Dødsfald: Henvendelse ti sognepræst eller bedemand. Begravelse eller bisættelse: Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, henvender man sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen, samt et møde med sognepræsten. Her aftales alt vedrørende den kirkelige handling. 5

6 SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE Julekoncert i Sdr. Jernløse Søndag den 6. december kl synger vi julen ind med det kendte og meget dygtige gospelensemble Gospel Sisters, der sørger for julestemning og sangglæde i Sdr. Jernløse kirke. Bagefter fortsætter vi i menighedssalen med kaffe og kage. Vel mødt til en stemningsfyldt eftermiddag. Alle er velkomne, uanset sogn. Sdr. Jernløse menighedsråd. 6 Fordybelsesgudstjeneste Ovenpå december og alle juledagenes stress og jag holder vi fælles fordybelsesgudstjeneste i Søstrup søndag den 27. december kl Gudstjenesten vil være baseret på sang, musik, bønner og læsninger, samt stilhed, hvor vi kan finde fred til fordybelse og genfinde roen efter en aktiv måned. Vel mødt til en anderledes og mere fredfyldt gudstjeneste. Line Krogsgaard. Nytårsgudstjeneste 31. december holder vi gudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke kl og i Søstrup kl Efter gudstjenesten vil der blive serveret champagne og kransekage i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden godt nytår med manér og sige tak for det gamle. Søstrup og Sdr. Jernløse menighedsråd. Julekoncert i Søstrup kirke Onsdag den 16. december kl er det blevet muligt at få Store Tåstrup kirkes Voksenkor til synge julen ind. Repertoiret består af danske salmer, sange og engelske carols. Koret ledes af Birgitte Bøge Pedersen. Store Tåstrup kirkes Voksenkor har eksisteret i 4 år og er på ca. 25 medlemmer. Efter koncerten vilder være gløgg og julekager i våbenhuset. Gratis adgang. Line Krogsgaard og Søstrup menighedsråd Risengrød og gospel Foto: Gunnar W. Christensen Tirsdag den 15. december har vi fornøjelsen af gospelkoret Liberty fra Tølløse, der kommer og synger for os og med os i Sdr. Jernløse kirke kl For at gøre juleriet fuldendt, serveres der risengrød i menighedssalen kl , før vi går over i kirken og hører de svingende toner af gospel. Tag jeres børn og børnebørn i hånden og giv dem og jer selv en dejlig julet oplevelse i december. På glædeligt gensyn - Line Krogsgaard.. Menighedsrådsmøder: SDR. JERNLØSE: Onsdag den 20 januar kl hos Pia Hansen Onsdag den 24. februar kl hos Kirsten Hansen SØSTRUP: Torsdag den 4. februar kl i graverhuset, Søstrup Torsdag den 18. marts kl i graverhuset, Søstrup

7 Seniorklub Torsdag den 10. december kl inviterer vi i senior - klubben til julehygge og film i Sdr. Jernløse menighedssal. Vi drikker en kop kaffe og hygger os lidt, inden vi genser juleklassikeren Nøddebo præstegård. Tag din nabo under armen og mød op til en hyggelig eftermid dag i juletraditionernes tegn. Velmødt til alle. Line Krogsgaard. Fastelavnsgudstjeneste Fastelavnssøndag falder i år i begyndelsen af vinterferien og derfor holder vi vores, allerede traditionsrige, faste - lavnsgudstjeneste søndagen før, nemlig den 7. februar kl Som altid glæder jeg mig meget til at se alle jeres flotte udklædninger i kirken og til den efterfølgende tøndeslagning i laden. Der vil bli ve serveret varm kakao og fa ste lavnsboller til børnene og varm kaffe til de frysende voksne. På festligt gensyn, Line Krogsgaard. VINTERENS FÆLLESMØDER FOR DE FIRE SOGNE Tirsdag den 23. februar kl i præstegårdssalen, Nr. Jernløse Præstegård: Fra aktiv erhvervsmand til aktiv pensionist Banko-Carl på slap line De fleste husker vel Banko- Carl alias Carl P. J. Christen sen? Skulle du undtagelsesvist ikke kende manden, som var elsket og kendt for sine legendariske bankoshows, så har du chancen for at møde ham denne aften. Ikke til bankospil men derimod til foredrag, hvor han levende og sprud - len de vil fortælle om sit liv. Kom og opdag, at når vi har foredragsaften i præstegården, er der med garanti banko hver gang! Alle bladets læsere ønskes en glædelig jul og et af Gud vel-signet nytår tak for året der gik og på gensyn i det nye! De bedste hilsener fra sognenes præster, som du altid er velkommen til at kontakte, hvis du har brug for hjælp. Hvad fa en har de gang i? Foredrag med coach og SSP-konsulent Michael Suhr, Holbæk 19. januar kl i Sdr. Jernløse Menighedssal. Hvorfor surfer nogle unge uden på togene, for så at stige af på den næste station og råbe jeg lever!? Hvorfor løber børn fra velstandsfamilier med hætter og kaster brosten? Hvorfor ryger et stigende antal yngre og yngre unge den fede og lever i et parallelt univers? Hvem bestemmer i familien? Har vi brug for de unge? Hvordan danner man identitet? Disse og mange andre spørgsmål vil blive berørt af Michael Suhr i foredraget Hvad fa en har de gang i. Foredraget kan på nogle virke lidt provokerende, da det er i en tone der er lige på og ærlig. Michael Suhr er 47 år og indehaver af et opholdssted ved Holbæk. Michael har arbejdet som Børne- og ungerådgiver, SSPkonsulent samt gademedarbejder, i Holbæk kommune. Michael står bag en række store projekter Snak så pænt, Unge og stoffer samt God Nat i Holbæk. Alle er velkomne til dette yderst relevante foredrag, der stiller nogle af de vigtige spørgsmål og måske giver svar! Foredraget er gratis. 7

8 BAGSIDEN Guds herlighed Den svenske forfatter Selma Lagerlöf udgav i 1904 sine Kri stuslegender, der understregede hendes forfatterskabs forankring i det kristne uni - vers. Den første af de 11 legender, Den hellige nat, handler om Jesu fødsel og blev videregivet til hende af hendes farmor. Den lyder i korte træk som følger: En mand læs Josef hvis kone og nyfødte barn er ved at fryse ihjel i en klippegrotte, går igennem natten for at lede efter ild. Til sidst finder han et bål, som en sur gammel hyrde har tændt for at varme sig. Manden må igennem flere prøvelser, før han kan tage nogle gløder med sig. Hyrden er forundret over, hvad det er for en forunderlig nat, hvor hyrdehundenes bid ikke mærkes på manden, spyddet ikke dræber ham, og gløderne ikke gør fortræd. Hyrden følger efter ham og opdager det nyfødte barn, der ikke kan overleve kulden. Hyrden giver barnet et skind til at varme sig ved. I samme øjeblik, hyrden udviser barmhjertighed, åbnes hans øjne. Og han så, hvad han ikke før havde kunnet se, og han hørte, hvad han ikke før havde kunnet høre. Engle med sølvhvide vinger, som priste, at Frelseren var født i denne nat. Hyrden så med eet alt klart, hvor han før kun havde set mørke, og han takkede Gud. Det er en af Selma Lagerlöfs pointer, at vejen til at se og forstå Guds herlighed går igennem kærlighed og barmhjertighed. For den, der vælger at forbarme sig og vise medmenneskelighed, åbner der sig en ny verden. En lignende erfaring gjorde moder Teresa, der døde i Beretningen om denne albanske nonne er en af de mest interessante beretninger om et menneskes tro og kamp. Moder Teresa blev mere end nogen anden kendt for sin barmhjertighed, sin hjælp til de fattige og sin stærke tro på Gud. Men hendes tro var andet og mere end det. Det meste af sit liv led hun af anfægtelse og pinefuld sjælelig ensomhed. Hun følte sig forladt af Gud. Det menneske, som mere end noget andet blev opfattet som en levende helgen på grund af sin kærlighed til de udstødte, oplevede selv at leve i udstødelsens mørke. Den følelse af forladthed midt i Guds herlighed har kristne mystikere op gennem historien kendt til og kaldt for sjælens nat. I deres forståelse af kristendommen går troens vej i Jesu fodspor fra hans fødsel julenat med jubel og englesang til død og afmagt på Golgata, hvor mennesket må sige med Jesus: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? At moder Teresa led så smer - teligt på det personlige plan midt i sit udadvendte god gø - rende virke, kan af ikke-tro - ende udlægges som tegn på troens og kristendommens forlorenhed og falskhed. Men hendes liv var en modsigelse af tvivlen, og hendes troskamp gjorde og gør hende kun mere troværdig som menneske. Bag alle anfægtelser fandtes hos hende en fundamental tillid til Gud, der trodsede følelsen af forladthed. Juletroen ender let som sødsuppe. Men både moder Teresa og Selma Lagerlöf viste, at den er noget langt dybere. Den hellige nat når vi også til i år. Vi gør som samfund alt for at fortrænge den med juleforberedelser og almindeligt julestress. Men går man ud i natten, hvor al verdens larm tier, åbner kloden sig mod det uendelige himmelrum. Ligesom hyrden i legenden blev vakt til sandt liv ved i nattens stilhed at se, lytte og vise kærlighed, og ligesom moder Teresa og mange andre har gjort det, kan vi gøre det samme, hvis vi søger stilheden og besinder os. At Gud blev menneske julenat for at frelse hele sin skabning er et mysterium så stort, at ingen kan fatte det. Det under kan kun tros og glimtvis erfares, når man mødes af tillid, omsorg og kærlighed. Så når man står derude i den hellige nat, må man sige med Selma Lagerlöfs gamle farmor: Det er ikke lys og lamper, det kommer an på, og det er ikke måne og sol, der er det væsentlige, men det, som er fornødent, er, at vi har øjne, som kan se Guds herlighed. GLÆDELIG JUL Leder, Kristelig dagblad, 2007, af Erik Bjergager.

Hverdagsglæde. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. JUNI - AUGUST 2015 Nr. 3

Hverdagsglæde. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. JUNI - AUGUST 2015 Nr. 3 FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne Hverdagsglæde Tilbage i 1984, det år jeg begyndte i gymnasiet, skrev digteren Dan Turèll sit vel nok mest kendte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Bring balance i dit liv!

Bring balance i dit liv! FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne Bring balance i dit liv! Kender du det, at du får sagt eller gjort nogle ting, som du fortryder? Du ville ønske,

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne dec. 2010 - marts 2011-65. årgang nr. 1 Den hellige nat Den svenske forfatter Selma Lager - löf udgav i 1904 sine Kristus legen - der. Den første fortælling i bogen hedder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste.

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste. ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011 KIRKE- OG SOGNEBLAD Nytårsgudstjeneste Madbix Julekoncert Lucia i kirke I Allindemagle kirke. Nytåret skal hilses velkommen! Med hygge og ølsmagning.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Glædens tid? December januar februar Nr. 1/2014-15

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Glædens tid? December januar februar Nr. 1/2014-15 Grene af kristtorn i stuen er nok et af de bedste eksempler på julepynt, der både signalerer verdslig fest og glæde, men også er et traditionelt symbol på Jesu fødsel og den død på korset for vores skyld,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP Lys i mørket Da man i begyndelsen af det 4. århundrede begyndte at fejre Jesu fødsel midt i vintermørket, var det som en modfest til en romersk fest for den uovervindelige

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

FÆLLESSIDEN.DK. Foreningsblad for Eltang og Sdr. Vilstrup sogne. December - Februar 2014/15

FÆLLESSIDEN.DK. Foreningsblad for Eltang og Sdr. Vilstrup sogne. December - Februar 2014/15 Foreningsblad for Eltang og Sdr. Vilstrup sogne FÆLLESSIDEN.DK December - Februar 2014/15 Der laves arkæologiske forundersøgelser før udstykningen i Eltang Sognet.......................................

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Bramslev Bakker, sogneudflugt Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Grillaften i Vester Velling....... 3 Sogneudflugt............. 4 Friluftsgudstjeneste..........

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Om "at falde til" Et års tid i Jerslev. for Jerslev/Mylund og Hellum Sogne. December Januar Februar 2008/09

Om at falde til Et års tid i Jerslev. for Jerslev/Mylund og Hellum Sogne. December Januar Februar 2008/09 KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev/Mylund og Hellum Sogne December Januar Februar 2008/09 Et års tid i Jerslev Om "at falde til" Ja - det er næsten ikke til at

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

2015-2016. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2015-2016. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2015 til sommeren 2016 1 2 Velkommen til Høstgudstjeneste

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere