VIL DU HUSKES, SÅ BLIV LÆRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIL DU HUSKES, SÅ BLIV LÆRER"

Transkript

1 Kun få børn og unge gør op med deres sociale arv. Sæt et vedvarende aftryk på fremtiden af en mønsterbryder. VIL DU HUSKES, SÅ BLIV LÆRER I samarbejde med

2 Mønsterbrydere i folkeskolen Danmark er det land i Norden, hvor social baggrund betyder mest for, hvad du får ud af skolen. For mange talentfulde børn og unge får i dag ikke en uddannelse, hvis deres forældre ikke har en. Sådan behøver det ikke at være. En god lærer kan gøre en forskel. Det ved de fleste af os fra egen erfaring, og forskning viser, at gode lærere er det vigtigste for et barns læring og almendannelse. Derfor skal vi bruge endnu flere gode lærere - desværre vælger for få i dag at gå den vej. Det er et vedvarende problem, specielt i naturfagene, matematik og musik. Indhold Teach First Danmark-programmet...6 Fuldtidsansættelse, ledelsesudvikling og mentorforløb... 8 Et globalt netværk Udvælgelse og optag Hvem samarbejder vi med Udover programmets to år % af unge har ikke en ungdomsuddannelse som 25-årige, hvis deres forældre kun har en grundskoleuddannelse. 14%, hvis forældrene har en videregående uddannelse Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, % af tosprogede elever kan ikke læse tilstrækkeligt godt til at kunne tage en ungdomsuddannelse, når de går ud af 9. klasse PISA Etnisk, 2010 ABC +5 år Det rammer hårdest skoler i socialt belastede kvarterer. Samtidig er børn og unge i de områder, dem der har allermest brug for gode rollemodeller i skolen. Det vil vi gøre noget ved. Mere end 70% af de indsatte i danske fængsler har ikke en uddannelse (15-39 årige) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009 Den gennemsnitlige levealder for personer med en videregående uddannelser er 4 til 5,5 år længere end ufaglærte Økonomigruppen i Folketinget,

3 Hvad kan du gøre? Gode lærere betyder mere for et barns læring end noget andet. Mere end klassestørrelser. Mere end skolebudgetter. Og mere end teknologi. Measures of Effective Teaching, 2013 Teach First Danmark er et talentprogram, hvor de dygtigste og mest ambitiøse kandidater fra universitetet rekrutteres til at undervise som lærere i folkeskolen i to år - specifikt målrettet til at gøre en forskel på skoler med socialt udfordrede elever. I samarbejde med skoler og virksomheder tager vi en af de største udfordringer i det danske samfund op. Teach First Danmark er en non-profit organisation, der udvikler ledelsespotentialet blandt ambitiøse nyuddannede kandidater til at gøre en vedvarende forskel for børn og unge fra socialt svære kår. Hvad gør Teach First Danmark? Hos Teach First Danmark begynder indsatsen som lærer på en skole i et belastet kvarter. Med fuld løn og fuldt ansvar. Teach First Danmark-programmet er et toårigt talentprogram, der udvælger kandidater på tværs af uddannelser på baggrund af deres faglige og menneskelige kompetencer og udvikler dem som dynamiske ledere og rollemodeller. Det toårige program er begyndelsen på en rejse, der udvikler dig både fagligt og personligt. Det består blandt andet af benhård arbejdserfaring som lærer, ledelsesudvikling, understøttende coaching fra en personlig mentor og et lærerfagligt talentforløb. Under de to år udvikler du værktøjerne til at gøre en forskel for sårbare børn og unge i skolen og for resten af deres liv. Nogle gange vil det sige at hæve deres faglighed og gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Nogle gange vil det sige at motivere dem til at komme i skole. Og nogle gange vil det være at give dem selvtilliden og troen på sig selv. Teach First Danmark handler om at hjælpe unge mønsterbrydere med at udfolde deres fulde potentiale. Hvad får jeg ud af det? Udover at gøre en forskel for de børn, der har mest brug for det, går programmet ud på at udvikle dine evner som leder og udvide dine karrieremuligheder. Vores ambition er, at du bruger din oplevelse under programmet til at udvikle dig og fremadrettet præge samfundet positivt hvadenten det er som lærer, som erhvervsleder eller som aktiv beslutningstager i det offentlige. Vi samarbejder med de største virksomheder og organisationer. De deler vores vision om, at: Alle børn skal have muligheden for en god uddannelse uanset social baggrund. Samtidig anerkender de, at kandidater, der kan engagere, inspirere og lede deres klasse, har værktøjer, der kan overføres til alle andre situationer. Hvad sker der efter de to år? Nogle ansøger programmet med henblik på at blive i folkeskolen; andre med henblik på at gå videre; og andre har ikke taget stilling. Uanset om Teach First Danmark styrker din tidligere ambition eller afslører nye veje for dig, er programmet en platform for dig som leder. Resten overlader vi til dig. 76% af skoler har svært ved at finde en ny lærer i natur/teknik. Samme billede gælder for en række andre fag: 75% i musik. 74% i fysik/kemi. 69% i tysk. 62% i biologi. 61% i geografi. 28% i matematik. UNI-C, 2009 ANSØGNING ANSØGNING ANSØGNING Skoler med mange sociale udfordringer er hårdest ramt. De modtager i gennemsnit 3 gange færre ansøgninger til ledige stillinger. UgeBrevet A4, 2007 VS. ANSØGNING 4 5

4 Teach First Danmark- Fuld løn. programmet Fuldt ansvar. Teach First Danmark er et ønske og en forpligtigelse til at gøre en forskel sammen arbejder vi for at give børn og unge uanset social baggrund mulighed for en lærerig, dannende og kompetencegivende uddannelse. Rejsen begynder med det toårige Teach First Danmark-program, der kombinerer en fuldtidsansættelse som lærer med et personligt mentorforløb, ledelsesudvikling og en særligt tilrettelagt læreruddannelse. ÅR 1 ÅR 2 Sommerakademiet Programmet begynder med sommerakademiet en intensiv indføring i teori og praksis om arbejdet som lærer. Sommerakademiet giver dig de værktøjer og den viden, du har brug for til at finde fodfæste som lærer. Samtidig er det første mulighed for at møde de øvrige deltagere og opbygge et stærkt netværk, som I kommer til at trække på i løbet af de to år og efter. Sommerakademiet er fyldt med masser af sjov og masser af hårdt arbejde. Dine første skridt som lærer Efter sommerakademiet vil du begynde dit arbejde som lærer på fuld tid. Det er et stort skridt, og det første år af programmet har fokus på at udvikle dig som lærer. Du vil løbende få personlig coaching på din undervisning og blive støttet af din skole, dine kollegaer og selvfølgelig af os. Understøttet af læreruddannelsen Dit arbejde som lærer vil hele vejen igennem være understøttet af en særlig tilrettelagt læreruddannelse, hvor du får hjælp til at udvikle undervisningsforløb og mestre dine lærerfaglige redskaber. Det første år fokuserer på din egen undervisning og at finde dit fodfæste som lærer. Internationale sommerprojekter Det er ikke obligatorisk, men i sommerferien har du mulighed for at gøre en forskel for børn i hele verden. Det globale netværk Teach For All samler hvert år ildsjæle til at tage del i projekter til gavn for socialt belastede kvarterer. Vær med til at uddanne lærere i Brasilien eller afholde en sommerskole i Indien. Mød hinanden på tværs af årgange I sommerferien inviterer vi de forskellige Teach First Danmark årgange på en uges fælles ophold. Der vil være en mulighed for at mødes og dele erfaringer. Samtidig lægger det fundamentet for at knytte venskaber og opbygge et netværk af ligesindede på tværs af uddannelser og landsdele. Opnå mere med dine elever Når du vender tilbage til skolen efter sommeren, vil du bygge videre på dine succeser og udfordringer. Du vil blive udfordret til at sætte alle dine evner som lærer og leder i spil for at sætte det størst mulige præg på dine elevers fremtid. Om du tager del i skolens ledelse, er med til at arrangere et lokalt loppemarked, eller engagerer dig som træner i den lokale sportsklub, har du mulighed for at inspirere dine elever langt ud over karakterer i skolen. Opnå en fuld læreruddannelse Ved udgangen af andet år afslutter du din meritlæreruddannelse, der er fuldt akkrediteret. Det betyder, at uanset hvilken karrierevej du vælger efter programmets to år, vil du altid kunne vende tilbage som lærer senere. Ledelsesudvikling Om du opnår succes med dine elever afhænger af mere end dine evner som god underviser - det afhænger af dine evner som leder og rollemodel. Det gælder både i og udenfor skolen. Og det gælder uanset, hvilken vej du vælger efter de to år. Derfor er der andet år af Teach First Danmark programmet fokus på at udvikle dig som leder og rollemodel. Ledelsesudviklingen afholdes sammen med vores partnervirksomheder. Forløbet består af selvafklaring om din lederrolle, projekt- og team ledelse samt management og kommunikation i større organisatoriske sammenhænge. Et netværk af ambassadører Ligesom vi arbejder for at hjælpe skoler med at rekruttere gode lærere, arbejder vi for, at flere af morgensdagens beslutningstagere indenfor uddannelse, det offentlige og det private har en baggrund som lærer på belastede skoler. Efter programmets to år vil du være ambassadør for Teach First Danmark. Samtidig vil du tage del i et globalt netværk af ligesindede ambassadører på tværs af lignende programmer. Uddannelse og ledelsesudvikling uddybes på næste side 6 7

5 Fuldtidsansættelse, ledelsesudvikling og mentorforløb Få værktøjerne til at nå ambitiøse mål med dine elever En god lærer er en god leder det gælder særligt på skoler med store sociale udfordringer. Det sætter krav til din udvikling som underviser, men også som styrmand og rollemodel. Teaching As Leadership er ledelsespædagogiske værktøjer udviklet til at sætte vedvarende aftryk i en mønsterbryderelevs fremtid. Du ansættes på fuld tid af din skole og underviser i tre fag. Du opnår merit for et fag på baggrund af din kandidatuddannelse. Samtidig følger du dit første og andet undervisningsfag sideløbende. Klar til skolestart SOMMEREN INDEN SKOLESTART ÅR 1 Få værktøjer til at nå dine elever uden for skolen ÅR 2 Programmet afsluttes bl.a. som færdiguddannet lærer Pædagogik og ledelsesfag Tilrettelæg din undervisning og bliv rustet som klasseleder Sæt ambitiøse mål for alle elever og brug tosprogethed som en ressource Forstå dine elevers læring og trivsel Spot talentet: Elever med særlige behov Projektledelse og management Team- og projektledelse; problemløsning og kommunikation Personlig lærerfaglig mentor Sæt personlige mål med din mentor og modtag feedback og coaching vedrørende dit arbejde på skolen og din udvikling som lærer og leder Faglighed og formidling Opnå undervisningserfaring inden skolestart ved 2 ugers sommercamp med børn og unge Bliv fagligt klædt på til konkrete undervisningsemner og få praktisk sparring vedrørende forløb i din egen undervisning 8 9

6 I England scorer skoler med Teach Firstlærere højere karakterer end skoler med sammenlignelige udfordringer. University of Manchester et.al., 2010 Det globale non-profit netværk Teach For All findes i mere end 30 lande og er med til at sikre mere lige uddannelsesmuligheder for børn og unge rundt om i verden. The problem of educational inequality is universal. We can create everaccelerating global movements for educational equity. Wendy Kopp Stifter af Teach For All og Teach For America TEACH FIRST VAR DEN 3. MEST POPULÆRE KARRIEREVEJ i 2013 blandt dimitterende fra universiteterne i England ifølge Times Magazines liste over 100 Top Graduate Employers. Times Magazine, 2013 Andre lande i netværket Teach For All 29% AF DE MEST SUCCESFULDE IVÆRKSÆTTERE indenfor uddannelse i USA har været lærere hos Teach For America. Education Next,

7 Udvælgelse og optag Inden ansøgning Tal med en fra Teach First Danmark og mød os til et event. Angiv din interesse på teachfirst.dk Online ansøgning Indsend en online ansøgning ind til foråret. Interview og optagelsesdag -Først skal du igennem et indledende interview -Derefter inviterer vi til en fuld optagelsesdag, hvor du bliver kastet ud i en konkret undervisningssituation, en case-øvelse og et kompetenceinterview. Samtaler med skoler Efter du har accepteret tilbuddet, arbejder vi tæt sammen med dig for at finde den rigtige skole, hvor du kan arbejde de to år. Du optages fuldt på programmet, når vi finder en skole til dig. Tilbud Hvis du klarer dig igennem, får du et betinget tilbud om at tage del i Teach First Danmark. Det giver dig mulighed for at komme tættere på os og de øvrige deltagere, inden programmet begrynder. Ikke alle har potentialet til at blive en god lærer, og derfor sætter vi også høje forventninger til dig som ansøger. Samtidig kan du også forvente meget af Teach First Danmark både af programmets to år og af dine muligheder efterfølgende. Hvad gør du så nu? Hvordan ansøger jeg? For at ansøge Teach First Danmark registrerer du din interesse og udfylder en online ansøgning på teachfirst.dk/ ansøg Hvad leder vi efter? Inden optag gennemgår kandidaterne en selektiv udvælgelsesproces. Udvælgen bygger på internationale best-practices for at udvælge kandidater med kompetencer, der har vist sig at have en positiv effekt på deres elevers faglighed og almendannelse. De nærmere optagelseskriterier fremgår på teachfirst.dk/ optag Løn og økonomisk støtte Under programmets to år er du ansat som lærer med ufaglært lærerløn. Afhængigt af hvilken kommune du er ansat i vil lønnen ligge på kr./måned. Vi er klar over, at nogle kan have brug for finansiel støtte over den første sommer. Få mere information om, hvad vi hos Teach First Danmark kan tilbyde. Karriereskift? Vi vil rekruttere de mest talentfulde folk til Teach First Danmark-programmet. Det gælder også, hvis du allerede er i arbejde efter endt uddannelse. Hvorhenne i landet? Indsatsen begynder i Københavnsområdet og på Sjælland. Vi kommer snart til resten af landet. Hvad vinder jeg selv? Opsummeret. Intensiv læreruddannelse, der gør dig til certificeret lærer Fuldt ansvar fra dag ét Personligt mentorforløb Ledelsesudvikling og personlige afklaringskurser Adgang til et netværk i erhvervslivet gennem vores samarbejdspartnere Bliver en del af et netværk, der arbejder aktivt for en endnu bedre dansk folkeskole og lige muligheder i uddannelse Lønnet stilling som lærer i minimum to år Mulighed for at gøre en vedvarende forskel for sårbare børn og unge Sommerakademi Et seks ugers internat, der giver dig en dyb forståelse for social ulighed og forbereder dig til din egen undervisning (slut juni tidlig august) Tag del Muligheder for dig, der stadig er studerende Find os på teachfirst.dk eller tag kontakt til os Bliv en del af Teach First Danmark som Campus Manager Oktober 3 Deltag ved vores events. Find ud af hvornår på hjemmesiden facebook.com/teachfirstdk twitter.com/teachfirstdk 12 13

8 Hvem samarbejder vi med? Vi arbejder tæt sammen med en række virksomheder, der alle deler vores vision og anerkender de kompetencer, det kræver at inspirere og motivere børn og unge til at udfolde deres fulde potentiale i folkeskolen. Kompetencer til at lede, problemløse, formidle og ikke mindst blive ved og ved og ved. Udover programmets to år Efter programmets to år bliver du ambassadør for Teach First Danmark. Måske vælger du at undervise videre måske vælger du en anden karrierevej, muligvis hos en af vores samarbejdspartnere. Uanset hvilken, håber vi, du bliver ved med at engagere dig i vores vision, og at du med din erfaring er med til at drive den nødvendige forandring. Ledelsesudvikling Ledelsesudvikling i Teach First Danmark afholdes i samarbejde med vores partnervirksomheder. Med ledelseserfaring inden for deres felter er de med til at sætte nye perspektiver på din lederrolle - både i klasselokalet, på skolen og i erhvervlivet. Internships I sommeren mellem første og andet år af programmet har du mulighed for at gennemføre et internship hos en af vores samarbejdspartnere. 14 Skræddersyede workshops Deltag i workshops om problemløsning, kommunikation og feedback. Events og netværk Vi afholder løbende aftenarrangementer, hvor vi også inviterer ledere fra vores samarbejdspartnere, foreningens repræsentantskab eller andre spændende profiler. Skole- /virksomhedssamarbejde Forskning viser, at et samarbejde mellem skole og virksomheder kan motivere og vejlede elever i deres uddannelses- og karrierevalg. Derfor samarbejder vi med samarbejdspartnere om virksomhedsbesøg, klassebesøg fra rollemodeller og en række andre initiativer. Det er en enorm forskel, du har mulighed for at gøre for dine elever. Samtidig løfter du dig selv og udvikler dine evner som leder og kommunikator. Evner du kan bruge i enhver organisation. Hans Arnum Bankdirektør, Nordea Som ambassadør bliver du samtidig del af Teach First Danmarks alumnenetværk. Kontakter du kan trække på i din videre karriere. FOLKESKOLEN VIRKSOMHEDER FO ENE UNDERVISNINGSMINISTERIET MUNERNE LÆRERUDDANNELSEN DANNELSES- OG FORSKNINGSMINIS FOLKESKOLEN VIRKSOMHEDER NG FORÆLDRENE UNDERVISNINGSMIN ET KOMMUNERNE LÆRERUDDANN UDDANNELSES- ELEVEN OG FORSKNINGSMIN VIRKSOMHEDER FORÆLDRENE UN NINGSMINISTERIET KOMMUNERNE UDDANNELSEN UDDANNELSES- OG NINGSMINISTERIET VIRKSOMHEDER FORÆLDRENE FOLKESKOLEN UND NINGSMINISTERIET KOMMUNERNE UDDANNELSEN UDDANNELSES- OG 15 NINGSMINISTERIET LÆRERUDDANN

9 ALLE BØRN SKAL HAVE MULIGHED FOR EN GOD UDDANNELSE UANSET SOCIAL BAGGRUND teachfirst.dk phmetropol.dk

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM Teach First Graduate program i samarbejde med Start din karriere med at inspirere dem, der har mest brug for det. Teach First er et toårigt graduate program, hvor du underviser

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia En ny vej i livet - Integration i Fredericia Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

faglighed og frihed Regeringens udspil til en bedre folkeskole

faglighed og frihed Regeringens udspil til en bedre folkeskole faglighed og frihed Regeringens udspil til en bedre folkeskole Regeringen December 2010 Indhold Faglighed og frihed 3 1. Alle børn skal kunne læse ved udgangen af 2. klasse 15 2. Det, eleverne nu kan i

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FYNS BEDSTE GYMNASIUM

FYNS BEDSTE GYMNASIUM FYNS BEDSTE GYMNASIUM STORE & SMÅ OPLEVELSER Du er chefen! IværKsætteri og jura HHX side 4 Læs side 6 EUX side 8 Now we re talking business BIG BUSINESS! EUD side 9 GØR ET Kup TIL MARKEDSDAG Læs side 7

Læs mere

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Af Ingegerd Jenner Løth, lærer Dansk forskning har i 40 år igen og igen slået fast, at det især er hjemmets lærende miljø, som er afgørende for, hvordan man klarer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere