K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I N U M M E R 4 Referat H 3 skønne ture H Tillykke! H Sankt Hans Fest

2 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Der har været standerhejsning og selv om søsætningen blev forsinket er alle både søsat når dette blad udkommer. Og forhåbentlig er midtermolen og jolle-broen også blevet færdige, så der er plads til alle de søsatte både. Bestyrelsen og udvalgene er konstitueret efter generalforsamlingen. Kirsten M. Christensen er blevet kasserer og Morten Ingerslev har overtaget pladsen i Svanemøllehavnens bestyrelse efter Jørgen Warming. Med hensyn til Nordhavnsvejen er der i Københavns Kommune truffet beslutning om at igangsætte arbejdet med den gravede tunnelløsning. Det er den løsning, hvor vejen føres frem til Strandvænget og hvor trafikken så skal føres hen forbi klubberne og Svanemølleværket til krydset ved Sundkrogsgade. Projektet skal gennemføres i perioden frem til I en stor del af byggeperioden vil Strandvænget være lukket på det stykke der går op til Svanemøllen station, og der skal være byggeplads på arealet ud for den nordlige del af Svanemøllehavnen og Svaneknoppen. Det vil betyde at adgangsforholdene til havnen og til sejl- og roklubberne i denne periode kan blive temmelig vanskelige. Når projektet er afsluttet vil adgangsforholdene være nogenlunde som nu bortset fra, at der må forudses væsentlig mere trafik end nu. Med hensyn til videreførelsen med sænketunnel under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnsløbet viser de nuværende trafikprognoser, at det ikke er aktuelt på denne side af Det er da altid noget. Og så er den længe ventede afgørelse i sagen imod Restaurant Strandberg endelig kommet idet der er faldet dom i retssagen. Desværre fik vi ikke medhold i ophævelsen af lejekontrakten. De nærmere detaljer og begrundelser kender vi først når vi har set indholdet af dommen. Dette giver en meget vanskelig situation og det er svært at se, hvordan vi skal komme videre i forhold til dette. H Niels Erik Andersen Standeren er sat - Rigtig god sejlsæson

3 F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T K.A.S.-træf Weekenden den juni Glæd jer - det skal nok blive sommer, selv om den i skrivende stund lader vente på sig. K.A.S. træffet starter som sædvanlig fredag eftermiddag/aften og første stop er Dragør Gamle Havn til rødvinstræf på kajen kl Efter vores sædvanlige morgensamling går sejladsen videre til romantiske Skanör, hvor vi igen samles til hyggeligt samvær, grill og fest. Om søndagen går turen igen tilbage til Svanemøllehavnen. Vi har besluttet at bytte om på det sædvanlige med at vi i forårssejladsen får mad udefra og om efteråret griller, da vi dennegang skal til udlandet. Altså medbring selv grillmad - så sørger Festog tursejlerudvalget for grillkul og velkomstdrinks og forhåbentlig noget svensk musik. Der er faktisk kun 25 SM til Skanör - så hold jer endelig ikke tilbage. Tilmelding til inden den 1. juni. Det skal nok blive hyggeligt og sjovt. Følg med på hjemmesiden - der kommer mere om arrangementet. H Ohøj fra Fest-og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen 3 HUSK Høst-træffet august. Kapsejlads om Puks Mindepokal. Sejlads, middag og fest. Følg med på hjemmesiden!

4 4 N Y E F Ø R E R E Tillykke Ved forårsfesten blev der traditionen tro uddelt førerbeviser til de elever, der gennem mindst to sæsoner har øvet sig i praktisk sejlads med klubbens gaffelriggede øvelsesbåde og efterfølgende bestået prøven i praktisk sejlads og derudover bestået prøven i teoretisk navigation & søvejsregler samt fået godkendt deltagelse i tovværkskurset, natsejladser og vedligeholdelse af bådene. Skoleudvalget ønsker et stort tillykke til de nye førere I har grund til at være stolte over jeres bevis! Førerbeviset er blevet tildelt: Adam Hesselfeldt-Nielsen Carl-Vilhelm Rasmussen til klubbens nye førere Carsten Meyer Christoph Egger Jarl Iversen Jens Dan Kjærsgaard Kristian Krogh Lars Bæk Pedersen Mette Astrup Madsen Peter á Rógvu Peter K. Mogensen Ramazan Turan Sofie Wagner Pedersen Thomas Wolters Tina Pedersen Tove Diana Jespersen H Skoleudvalget Signe Foverskov Fra venstre: Skolechef Signe Foverskov, Formand Niels Erik Andersen, Ramazan Turan, Mette Astrup Madsen, Sofie Wagner Pedersen, Carl-Vilhelm Rasmussen, Lars Bæk Pedersen, Tove Diana Jespersen, Kristian Krogh, Adam Hesselfeldt-Nielsen og Tina Pedersen

5 S K O L E U D VA L G E T 5 Forårets eksamen i inavigation og Søvejsregler Hen over vinteren har en række af klubbens medlemmer svedt over stedbestemmelse, kursudsætning, lanterner for alskens fartøjer, havmiljølovens regler og meget andet, der hører til pensum i kurset Navigation og Søvejsregler. 29 elever gennemførte og bestod den afsluttende eksamen, der blev afholdt i K.A.S. med en skriftlig prøve mandag den 22. marts og en mundtlig overhøring lørdag den 27. marts. Yderligere tre elever fra kurserne har været til prøve andet steds og bestået. Skoleudvalget vil gerne ønske tillykke med den beståede prøve til: Anders Ingemann Tourell Anne Nimb Anne-Kathrine Egede Andersen Anton Minchev Birgit Valentin Hansen Christian Fink-Jensen Christian Sundenæs David B. Collinge Hanne S. Nielsen Hanne Thorning-Schmidt Henrik Hellesøe Hansen Henrik Nord Henrik Slotholt Jakob Dahl Janni Høeg Jeanette Teglgaard Jonas Skovborg Jørgen Vig Jensen Katrine Lund Kim Larsen Klaus Riiskjær Jensen Lis Goul Mads Holde Mats-Peter Gohr Jespersen Michael Monrad Morten Knaack Nikolaj Schultz Sten Anderson Søren Korsholm Tanja Haagh Jensen Tenna Norring Skou Ulla Bjørnholt H Skoleudvalget Signe Foverskov Sigyns besætning med lærer Michael Berthelsen ved forårsfesten

6 6 Nye 25 års hæderstegn til Niels Erik Andersen Ved forårsfesten fik Niels Erik Andersen tildelt K.A.S. s 25 års æresstander. Niels Erik startede som lærer på sejlerskolen i 1985 og har undervist hver eneste sæson siden da. Samtidig har Niels Erik været aktiv i skoleudvalget, herunder i en periode som skolechef. Da fartøjsudvalget på et tidspunkt manglede en fartøjschef, trådte Niels Erik til her og overlod opgaverne i skoleudvalget til andre. Som skolechef og fartøjschef sad Niels Erik i klubbens bestyrelse. Det førte til, at Niels Erik stillede op til posten som formand for klubben ved generalforsamlingen i Med Niels Eriks store engagement på flere fronter i klubben gennem de sidste 25 år, har han så rigeligt gjort sig fortjent til at modtage klubbens hæderstegn for 25 års gerning i klubben. 10 års æresstander til Peter Thomsen Ved forårsfesten fik Peter Thomsen tildelt K.A.S. s 10 års æresstander. Peter startede som lærer i Han har holdt pause som lærer enkelte år, men sejlerskolens andre lærere har i de år altid kunne regne med Peter som vikar, hvis der var brug for det. N Y E N Å L E Hæderstegn & Æresstandere Sideløbende med lærergerningen har Peter også ydet en højt kvalificeret indsats som bådchef for Freja. Han har også flere gange været skipper på sommerture og weekendture, så Peter har gennem årene været et stort aktiv for klubben og især for sejlerskolen. Som en af de mere erfarne lærere på sejlerskolen havde Peter fornøjelsen af i hans tiende år som aktiv lærer, at undervise på R-hold i sommeren 2010, men denne sommer må sejlerskolen desværre undvære Peter, der lige for tiden har rigeligt om ørerne med de to tvillingepiger, der kom til verden sidste vinter. 10 års æresstander til Jørgen Sølling Ved forårsfesten fik Jørgen Sølling tildelt K.A.S. s 10 års æresstander. Jørgen startede som lærer på sejlerskolen i 1999 og har med et enkelt års pause undervist alle sæsoner siden da. De seneste år har han samtidig ydet en indsats i Fartøjsudvalget, hvor hans opgave særligt har været at holde styr på skolebådenes sejlgarderobe. Jørgen er også en aktiv kapsejler, og i denne sæson har vi store forventninger til hans deltagelse i onsdagsmatcherne som skipper på Oui Oui. Tillykke til jer alle tre! H Bestyrelsen v/signe Foverskov

7 S K O L E U D VA L G E T 7 Yachtskippere af 1. og 3. grad Tillykke til de nye Yachtskippere af 1. grad Forrige vinter var der nogle ambitiøse og entusiastiske medlemmer af de forskellige sejlklubber i Svanemøllekredsen, der gik i gang med en studiekreds til Yachtskipper af 1. grad. Det var så stor en succes, at endnu en god håndfuld tog udfordringen op hen over den nyligt overståede vinter. Pensum til prøven er meget omfattende, men fem af de syv deltagere i studiekredsen gik til eksamen den 17. april, og fire bestod prøven med ros. Den femte har efterfølgende også bestået ved en ny eksamination. Skoleudvalget vil gerne ønske et meget stort tillykke med den beståede eksamen til: Alex Poulsen (Sundet) Allan G. Stenbæk Jan Petersen Jon Bundesen Kristian Møller Pedersen (Frem) H Skoleudvalget Signe Foverskov Tillykke til de nye Yachtskippere af 3. grad I den nyligt overståede vinter startede 20 entusiastiske elever på kurset til forberedelse til eksamen i Yachtskipper af 3. grad. Halvdelen af eleverne kom fra K.A.S., mens resten var medlemmer fra Sundet, Frem og Sejlklubben København. Steen Aagaard Sørensen, der tidligere har undervist på navigationskurset, havde ønsket sig nye udfordringer, så han skiftede denne vinter over til at undervise på Y3-kurset sammen med Lars Nielsen fra Sundet. Eksamen blev afholdt den 10. april, og 11 elever var tilmeldt. Af disse bestod de syv i første omgang, men efterfølgende er der yderligere fire elever fra holdet, der nu kan kalde sig Yachtskippere af tredje grad. Skoleudvalget vil gerne ønske tillykke med den beståede eksamen til: Allan Juul Andersen (Sundet) Jacqueline Acda Jørgen Dreyer Mads Schenstrøm Stefansen (Sundet) Michael Ditzel Morten Petersen (SKK) Ole Munch Hansen Per Karsten Nielsen (SKK) Rasmus Borring Andersen Sten Emborg Søren Bager (SKK) H Skoleudvalget Signe Foverskov

8 8 B Å D P L A D S U D VA L G E T Nyt fra Bådpladsen Efter en del flytninger af datoer for søsætningen er vi nu kommet godt i gang, det hele har kørt nogenlunde efter planen, dog har der igen i år været en del bådejere der ikke møder op eller beder om udsættelse, det påfører klubben en del ekstra udgifter, til flytning af både osv. Vi har også i år mange bådejere der ikke skiller deres stativer/bådmagasin bukke fra hinanden. Husk også at hvis jeres bukke/stativ ikke er tydelig mærket, vil de blive fjernet uden ansvar. På Kulpladsen har vi været så uheldige at 3 både er væltet ned af deres stativer 2 af disse er de såkaldte Bådmagasin bukke, det er dobbeltbukke. Denne ene båd væltede fordi den ene buk var rykket så der kunne poleres og males bund, den anden væltede fordi ejeren havde fjernet boltene som holder tværstiveren, i begge tilfælde var ejeren lige gået væk fra båden, så de slap faktisk heldigt fra uheldene, der var kun materielle skader, bådene blev løftet væk og kørt på værft, den tredje stod i en almindelig trævugge, det var et hændeligt udvalg. Grundet de første uheld og for at undgå dette i fremtiden, vil reglerne blive skærpet når en bådejer stiller sin båd på disse ovennævnte bukke, mange af bukkene passer nemlig ikke til båden og de rager også langt ud fra båden, dette medfører stor gene for nabo båden. Der vil fra efteråret 2010 blive opkrævet et ekstra gebyr, hvis bukkene står samlede om vinteren på pladsen uden at blive benyttet, eller hvis de rager for langt ud når de står under en båd. Så det bedste råd fra bådpladsudvalgets side er, skrot dem. De bukke vi har på pladsen vil i løbet af sommeren blive mærket med maling, så vi kan undgå at få flere ind på pladsen. Til slut vil jeg ønske alle bådejere en god sejlsæson H Bådpladsudvalget Lennart Hansen

9 S K O L E U D VA L G E T 9 Skoleweekendture Så er det lige før, at vi skal af sted på årets første weekendtur. Er du en af de heldige, som har fået plads på gaffelrigger eller spækhugger, vil du snart modtage en mail med mere detaljerede informationer og koordinering af opgaver. Se desuden annonce andetsteds her i bladet. Næste weekendtur er Svanemøllekredsens fællestur den juni, hvor ca. 15 både forventes at deltage fra Svanemøllekredsens sejlskoler. I år er det Sejlklubben Sundet, som arrangerer. Turen starter med, at en navigationsopgave udleveres. Når den er løst, kendes destinationen og der sejles ud i sommernatten. Lørdag aften er der middag, fest og dans. En hyggelig måde at lære andre sejlskoleelever at kende. Kort efter sommerferien, tager vi på Skoleweekendtur, hvor planen er at sejle som vinden blæser. Har du ikke fået plads på en af turene, så skriv dig på venteliste og håb på et afbud. Førere til Spækhuggerne er også velkomne til at melde sig. Prisen for at deltage er 100 kr. samt penge til mad, havneafgift og evt. til festen lørdag aften. Af hensyn til planlægning og indkøb, er tilmeldingen bindende fra 8 dage før turens start, dvs. torsdag aften i ugen inden weekendturen. Bliver du syg efter denne dag og ikke kan komme med, skal du betale din andel af turen, selvom du ikke deltager. Skipper skal have direkte besked, da et afbud betyder ændringer for hele bådens besætning. God tur! H Skoleudvalget, Taja R. Jacobsen mobil: Anders sætter flaget

10 10 R E F E R AT Referat af Generalforsamlingen Onsdag den 31. marts Antal fremmødte medlemmer 30. a) Valg af dirigent Formanden byder velkommen og foreslår Vagn Hoffmann som dirigent. Vagn takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Kommer med en mindre rettelse til dagsorden pkt. h: Kirsten Christensen på valg - villig til genvalg. b) Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden Niels Erik Andersen nævner de medlemmer, vi har kendskab til, der er bortgået i det forløbne år. Jens Ejsingberg Kristian Bækbo Finn Bergmann Thorkildsen Ole Jensen John Valum Alle rejste sig og der udtaltes et Æret være deres minde. Henviser til årbogen og kommer med følgende kommentarer: Jeg vil starte med et udvalg som der ikke plejer at være en egentlig beretning fra. Økonomiudvalget Og så er der i øvrigt sket en fejl, så beretningen fra økonomiudvalget er ikke kommet med i årbogen, så det ser måske lidt underligt ud at jeg refererer til den i formandens beretning. Men så må jeg tage den mere detaljeret her. Økonomiudvalgets primære opgave er selvfølgelig regnskab og budget, som vi tager under de særlige punkter senere, men lige i år har udvalget også stået for et par andre ting, som vi gerne vil gøre rede for. At der har været et økonomiudvalg er blandt andet affødt af, at Kirsten M. Christensen, som blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, har brugt året på at følge arbejdet med økonomien og sammen med vores kasserer Jørgen Warming for at kunne overtage det senere. En af de ting, som økonomiudvalget har taget fat på i 2009 har været et hovedeftersyn af klubbens forsikringer sammen med en ekstern konsulent. Det har bevirket, at vi har fået justeret nogle ting omkring selvrisiko og lignende, og så har vi fået samlet forsikringerne så de har samme forfaldsdato det vil være en fordel, når der næste gang skal forhandles vilkår med forsikringsselskabet. Som en del af arbejdet er der udarbejdet en Risiko- og forsikringspolitik for klubben. Den beskriver, hvordan vi forholder os til de forskellige områder inden for risikostyring og forsikring. Blandt andet er hovedansvaret omkring risiko- og forsikringsforhold blevet samlet hos kassereren, og det vil regnskabsmæssigt blive samlet, så det bliver lettere at få et overblik over tingene. Det ændrer dog ikke på, at det stadig vil være udvalgene der skal håndtere de konkrete skader, sådan at fartøjschefen eksempelvis stadig tager sig af forsikringssagerne omkring bådene. Strandberg Sagen begyndte med, at vi sidste vinter blev opmærksomme på, at Strandberg ikke overholdt de forskrifter der gælder omkring

11 REFERAT 11 fødevaresikkerhed. Han havde fået en række sure smiley s og flere bøder. Der er en klar bestemmelse i lejekontrakten om at den kan ophæves ved lejers misligholdelse, og manglende overholdelse af myndighedernes krav er en af de ting der tydeligt er nævnt som misligholdelse. Derfor satte bestyrelsen en advokat på sagen med henblik på at få ophævet Strandbergs kontrakt. Der er nogle trin i sådan et forløb som skal gennemføres. Først skal lejer skal have et varsel og mulighed for at rette for sig og først derefter kan der ske en ophævelse. Det blev alt sammen gjort som det nu skal gøres, og ophævelsen blev fremsendt sidste forår. Så kunne det have sluttet der, hvis Strandberg havde rettet sig efter det. Men det gjorde han ikke, og så havde vi ikke anden mulighed end at gå rettens vej. Strandberg blev indstævnet for boligretten som er den instans der tager sig af den slags sager og vi fik ret hurtigt berammet sagen til den 13. april i år. Der har så i den mellemliggende periode været udveksling af forskellige skriftlige indlæg fra advokaterne, og nu venter vi på at det skal blive den 13. april. Vi mener naturligvis, at vi har en god sag, men det er nu engang sådan, at retsvæsenet og lovgivningen i høj grad tager vare på lejernes interesser. Så intet er givet før der er faldet dom i sagen engang efter den 13. april. Det vil være sådan, at Jørgen Warming og jeg vil blive indkaldt som vidner i sagen, og det fremgår at der også vil blive ført en række vidner af vores modpart. En af dem er naturligvis Albert Strandberg. Vi er fra flere sider blevet spurgt, hvilke planer vi har når retssagen er overstået, og det vil jeg gerne fortælle lidt om her. Set i lyset af den usikkerhed der er omkring sagen har jeg det personligt sådan, at jeg ikke ville bryde mig om at lægge detaljerede planer før vi har en afgørelse, og det har resten af bestyrelsen været enige i. Så vi afventer sagens udfald, og når vi har en afgørelse tager vi den derfra. Vi mener som sagt at vi har en god sag, som vi bør kunne vinde. Men selv om vi så vinder er det jo ikke sådan at Strandberg er væk fra den ene dag til den anden. Han skal have mulighed for at flytte sine ting det er jo ham der ejer møbler og køkkeninventar. Og afklaringen af dette kan formentlig også trækkes i langdrag. Men når vi så kan råde over lokalet forestiller jeg mig, at vi skaffer os et pusterum ved at udleje det som selskabslokale til enkeltarrangementer i en periode. Og så kan vi uden alt for meget stress finde ud af, hvad vi vil med restauranten. Og det skal med al magt undgås, at vi igen kan komme i en situation, hvor vi har en restauratør på en kontrakt med afståelsesret. Det er nok sådan cirka hvad jeg har at sige om sagen her og nu. Spørgsmål Hvad er Strandbergs og hvad er vores i køkkenet? Har vi ikke en inventarliste? Kort svar Nej. Får vi besked når der sker noget? Formanden ønsker ikke at gå i detaljer inden retssagen. Der opfordres til hurtig tilbagemelding til medlemmerne når retssagen er afgjort. Skoleudvalget Sejlerskolens aktiviteter har fulgt de samme linjer som tidligere med sejladsundervisning i sejlsæsonen og teoriundervisningen i løbet af vinteren. Beståelsesprocenten ved efterårets praktiske prøve var ikke helt tilfredsstillende. Det tilskriver jeg først og fremmest vejret. Det blæste ret meget. Så gik det bedre, da vi havde teoriprøve her i lørdags den 27. marts hvor der kun var ganske få der dumpede.

12 12 R E F E R AT Fartøjsudvalget Fartøjsudvalget står for vedligeholdelsen af klubbens både. Først og fremmest ved koordinering af det arbejde, som sejlerskolens elever udfører som led i uddannelsesforløbet. Fartøjschefen Allan Jensen står derudover som kontakt til forsikringsselskab og værft i forbindelse med skader og kollisioner. Det har i det forløbne år haft en ret fremtrædende plads! Lad mig her gentage min opfordring til, at der udvises godt sømandskab ved sejlads med klubbådene, så vi kan undgå de værste tilfælde i de kommende sæsoner. Spørgsmål: Lidt spørgsmål til førerprøven om beståelsesprocenter. Kommentar fra Signe Foverskov, de større skader har været på KAP2. Bådpladsudvalget Bådpladsudvalget administrerer de landpladser vi disponerer over til vinteropbevaring af bådene. Året 2009 er der ikke så meget at sige til. Bådene blev søsat i foråret og taget op i efteråret. At den kommende søsætning er blevet forsinket skal måske lige nævnes selv om det egentlig ikke hører til beretningen for Som I nok ved, har isvinteren forsinket arbejdet med at renovere midtermolen. Og for at undgå alt for meget kaos i søsætningsperioden har alle klubberne udskudt søsætningen 2-3 uger. Det er der ikke så meget at gøre ved. Selv om bådpladsformanden Lennart Hansen ikke er her skal I ikke snydes for at kunne debattere denne del af beretningen. Og hvis der er spørgsmål skal vi fra bestyrelsen forsøge at svare så godt vi kan. Klubhusudvalget I klubhuset er der gennemført den løbende vedligeholdelse og der er sket lidt udskiftning og ændringer i møbleringen af Jomsborg. Og så har der været nogle reparationer efter de indbrud der har været i huset i løbet af året. Men større projekter i klubhuset har der ikke været i Fest- og Tursejlerudvalget Der har været de sædvanlige ture i sejlsæsonen forårstræffets fest i Dragør husker jeg som en meget festlig aften. Derudover nogle foredrag og andre arrangementer. Informationsudvalget Informationsudvalget fik ny formand efter sidste generalforsamling, hvor Susanne Hansen overtog styringen af udvalget som står for udgivelsen af BARKASSEN og driften af klubbens web-site. Desværre er der så her i vinter sket det, at Susanne har fået job i Tromsø i Norge og så er det jo lidt svært at komme til bestyrelsesmøderne. Det er også informationsudvalget der står for udgivelsen af årbogen det har Susanne dog ikke haft noget med at gøre, så det er ikke hende I skal skyde på, hvis jeres båd skulle have været mellem Mette og Nelle i fartøjslisten. Der er sket en fejl jeg tror ikke helt det endnu er afklaret hvordan, men vi beklager det selvfølgelig. Som følge af det manglende afsnit i fartøjslisten, vil der blive fremstillet et tillæg. Der efterlyses også en korrekturlæsning af listen, da der er enkelte fejlstavninger. Kapsejladsudvalget Kapsejladsudvalget fik også ny formand, Charlotte Andersen efter sidste generalforsamling. Det har som sædvanlig fortrinsvis drejet sig om onsdagskapsejladserne i Svanemøllekredsens regi. Charlotte er her heller ikke i aften, men hvis der er nogen der vil sige noget til dette udvalg skal vi nok sørge for at hun får det at vide. Fra salen kritiseres onsdagsmatcherne. Formanden kan ikke give uddybende svar, da det er kredsen der står for sejladserne. Johan (formand i Svanemøllekredsen) kommenterer at kredsens kapsejladsudvalg arbejder på en ændring af præmisserne for sejladsen.

13 R E F E R AT 13 Havneudvalget Jørgen Warming og Karsten Møller-Hansen har også i år været vores repræsentanter i Svanemøllehavnens bestyrelse. Renoveringsprojektet er nu omsider ved at være tilendebragt. Isvinteren har godt nok gjort det til lidt af en gyser hvor arbejdet med midtermolen og jollebroen i en lang periode har ligget stille med over 30 cm is i havnen. Men nu går det tilsyneladende fremad selve midtermolen ser ud til at være på plads og der bliver arbejdet ivrigt med at montere Y-bomme og sidebroer. Så det kan være, at det ender med at komme til passe med de udskudte søsætninger. Som jeg fortalte allerede ved sidste års generalforsamling, går planerne om et nyt havnehus ud på at, der skal bygges et hus i to etager på Sundets gamle grund. Der har været lidt uro omkring placeringen og orienteringen af huset på grunden, men det er forhandlet på plads, således at ikke kommer til at genere vores udsigt ret meget. Huset blive placeret langs med skellet ind til Gefion og så tæt på skel som muligt. Med hensyn til indretningen af arealerne omkring havnehuset og imellem havnehuset og vores klubhus er arbejdet lige gået i gang. Vi er blevet opfordret til at fremkomme med vores ønsker og forslag, og det arbejde har vi sat i gang i en lille arbejdsgruppe. Helle Hagelund, som har siddet i bestyrelsen indtil sidste år, og som har den faglige baggrund i orden har lovet at hjælpe os med at få formuleret vores ønsker og skitseret vores forslag. Det indebærer opholdsarealer med grillplads, parkering for cykler og bagagevogne og nogle aktiviteter for børn. Og så vil vi gerne have flyttet vores flagmast om på den anden side af huset så vi kan blive mere orienteret ud imod havnen. Hanne L. efterlyser stiger ved KØS-broen. Bestyrelsen forelægger problemet for havnefogden. Øvrige forhold Ud over de egentlige udvalg som jeg har talt om indtil nu har vi nogle aktivitetsområder og andet som ikke hører til udvalgene. Det vil jeg tage samlet her til sidst. KØS Sejlsport K for K.A.S., Ø for Øresunds Sejlklub Frem og S for Sejlklubben Sundet står for de tre klubbers ungdomsarbejde. Det er en selvstændig sejlklub under Dansk Sejlunion med ca. 100 medlemmer imellem 10 og 25 år. Hvis I har nogle børn eller måske snarere børnebørn i den aldersgruppe som har lyst til sejlads er KØS et rigtigt godt sted at gøre det. Søulke I den anden ende af aldersspektret har vi Søulkene som er en speciel klub i klubben for ældre medlemmer af K.A.S. Aktiviteterne består i at sejle i klubbens gaffelriggere hver onsdag formiddag i sejlsæsonen og uden for sejlsæsonen er der nogle aktiviteter af (endnu) mere social karakter. Eksterne forhold Ud over de interne forhold som jeg indtil nu har beskæftiget mig med er der nogle eksterne ting, som jeg også må nævne. Først - Nordhavnsvejen Det ser ud til at der er en afgørelse på vej. Der er et flertal i Københavns Kommune der har lavet en aftale om at sætte arbejdet i gang med den gravede tunnel fra Helsingørmotorvejen. Det er den som slutter oppe i Strandvænget med forberedelse til at den med tiden kan føres videre. Det bliver, så vidt jeg kan se, en skrabet model altså uden brede nødspor så den vil ikke kunne udvides til mere end de 4 vognbaner som den bygges til fra starten. Det giver en naturlig begrænsning på, hvor meget trafik den kommer til at kunne afvikle. Og som prognoserne for trafikudviklingen ser ud nu, vil det være på den anden side af 2050 før bliver aktuelt at føre vejen videre under Svanemøllebugten til Nordhavnen.

14 14 R E F E R AT Så det tror jeg vi skal overlade til næste generation at bekymre sig om. Til gengæld forventer de at vejen skal stå færdig allerede i 2014, så det kan nok ikke vare længe før de går i gang med det trafikale kaos som det kan give. Og så er Badestranden i Svanemøllebugten endelig på vej Den er vist nok også blevet forsinket af isvinteren, men der skulle ikke være nogle juridiske hindringer for at den bliver gjort færdig her i sommer. I forbindelse med dette er der fra strandgruppen lagt op til at der dannes en paraplyorganisation for alle brugere af Svanemøllebugten. Det er selvfølgelig et initiativ vi vil holde øje med. Et spørgsmål om hvor og hvornår retssagen med Strandberg blev, blev besvaret med: 13. april kl i Københavns Byret. Beretningen enstemmigt vedtaget. c) Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status Kasserer Jørgen Warming aflagde regnskabsrapport for 5. og sidste gang med følgende bemærkninger: Resultatopgørelsen for 2009 udviser et tilfredsstillende overskud, således at vi atter kan hensætte til bådfonden, som herefter er på en 1/2 rund million kr. Indtægterne har generelt været lidt over budget takket været endnu et år med pæn tilgang af nye medlemmer og fuldt hus på sejlerskolen. På udgiftssiden ses en stigning i administrationsomkostningerne, som skyldes: 1) advokatomkostninger i forbindelse med retssagen mod Strandberg 2) udgifter til arkitekt i forbindelse med et projekt for en total ombygning af klubhusets toiletområde og 3) udgifter til forsikringsekspert. Disse omkostninger var ikke forudset da vi i slutningen af 2008 lagde budget. Men også de finansielle indtægter udviser en afvigelse fra det budgetterede. Den overskydende likviditet har ikke givet det forventede renteafkast (finanskrisen). Til balancen er der kun det at bemærke, at vi fortsat har en ganske stor likviditet, men også store kortfristede gældsforpligtelser. Dirigenten oplæser den interne revisionsprotokol op. Yderligere kommentarer Beløbet til advokat i Strandbergsagen kan totalt løbe op i kr. 100,000,-, hvis vi taber. Regnskabet vedtaget. d) Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år Kassereren Jørgen Warming forelagde budgettet for 2010 med følgende bemærkninger: Bestyrelsen har ikke planer om særlige nye tiltag i 2010, og budgettet afspejler derfor business as usual. Det skal bemærkes, at administrationsomkostninger udviser en markant stigning. Grunden hertil er, at vi fremover samler alle omkostninger til forsikringer og til udækkede skader under administrationen. Men det betyder tilsvarende mindre omkostninger under de forskellige udvalg. Så det samlede omkostningsbillede udviser kun en meget lille stigning. Det skal endvidere bemærkes, at der også i budgettet for 2010 er afsat penge til vor advokat i forbindelse med retssagen. Flere spørgsmål fra salen vedrørende Strandberg sagen. Kasseren kommenterer at der i budgettet ikke er taget højde for udfaldet af retssagen mod Strandberg. Vi afventer afgørelsen til april, og så tager vi det derfra. Hvis der skal bruges penge til opdatering af restaurantlokalet og køkken efter Strandbergs fraflytning er det en investering og hører ikke hjemme i driftsbudgettet.

15 R E F E R AT 15 Udover leje betaler Strandberg ca. 30,000,- kr. om året i el. Vi forventer ikke at skulle betale Strandbergs advokat hvis vi taber, men det er op til retten. Dirigenten foreslår at bestyrelsen står klar med en plan når afgørelsen for retssagen foreligger. e) Behandling af indkomne forsalg Intet f) Fastsættelse af kontingent og ind meldelsesgebyr for det kommende år Bestyrelsen foreslår kontingent hævet til kr. 690,- pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret til kr. 600,-. Jørgen formulerer kontingentstigningen med at vi ønsker at fordele kontingentstigninger med mindre trin, oftere. Vedtaget. g) Formanden Niels Erik Andersen er på valg - villig til genvalg Genvalgt h) Valg af bestyrelsesmedlemmer i) På valg er Jørgen Warming, ikke villig til genvalg Lennart Hansen, villig til genvalg - valgt Allan Jensen, villig til genvalg - valgt Kirsten Christensen, villig til genvalg - valgt Morten Ingerslev, nyvalgt Jon Bundesen, nyvalgt (for 1. år) j) Valg af revisor og suppleanter Christensen Kjærulff er genvalgt. Kassereren roser vores revisor. Tine L. Nørregaard er genvalgt som intern revisor. k) Eventuelt Formanden byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og takker de afgående. Takker specielt Jørgen Warming og overrækker en gave. Jørgen takker. Signe fortæller at DR på lørdag sender levende lørdag fra K.A.S. bådplads. Vagn takker af og afslutter generalforsamlingen kl Formanden afslutter med et K.A.S. HURRA! H Per Thorshøj, referent H Vagn Hoffmann, dirigent Erling Larsen Industrilakering ApS Sprøjtelakering af Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/Metal Laurentsvej Bagsværd Tlf

16 16 M Å N E D E N S M A D F I D U S Glemte retter Ombord Da jeg var barn i 50erne spiste vi ikke beskøjter ombord. Vi havde kun hørt rygterne om dem, men aldrig smagt dem. Beskøjter er kiks (af engelsk bisquit) som er bagt uden gær og uden ret meget salt så de opnår en årelang holdbarhed: De mugner ikke! Beskøjter var til og med 2. verdenskrig udbredt på skibene og indgik i den madtradition i land som havde tilknytning til skibsfarten. Hvor er den tradition blevet af? Udenfor museerne er den væk i Danmark. MEN den har overlevet blandt grønlændere og på trawlerne i Nordatlanten. Og der er stadig kultiverede italienere i Genova og Venezia der spiser beskøjter på suppe og som crostini. Måske også i de andre kulturlande omkring Middelhavet. Tilbage i Danmark har vi én fabrik, Bisca A/S i Hjørring, der producerer SKIBSKIKS til det grønlandske marked: de kan købes i Danmark, lettest i butikker med grønlandske varer: F.eks. Tranhuset i København. Og nej, der er ikke garanti for orm eller knækkede tænder, når man spiser skibskiks, de er derimod gode til crostinier, her kommer et lille klassisk udvalg: l Udvandet klipfisk kogt og stødt med hvidløg, olie og persille l Saltede ansjoser rensede og stødt med hvidløg, smør og persille l Sardiner i olie, rensede og stødt med smør l Røget torskerogn uden skind rørt med hvidløg olivenolie og kogte kartofler l Stegt hønselever stødt med hvidløg,salt og smør Afkølet l Pesto stødt af revet pecorino, pinjekerner, frisk hakket basilikum og olivenolie l Artiskokker, kapers, oliven og lignende stødt og rørt med olivenolie l Beskøjter stænket med olivenolie som er rørt sammen med havvand eller vin. H Jens Nørgård Pedersen TEJSTEN

17 G L E M T E B Å D E 17 Mercury 525 Mercury 525 5,25 x 2,10 x 0,25 Polen 2004 Søren Jespersen Mette Bandholm 30 9,18 x 2,80 x 1,70 Knud Olsen Knud Olsen, Bandholm 1972 XPD Tom Nielsen Susanne Jordt Mia D-536 B-31 9,61 x 2,78 x 1,80 Lars Bertelsen Miamaja D 48 Phantom 42/44 13,40 x 3,52 x 2,20 Kjærulf/Elvstrøm Phantom Yacht, Horsens 1988 Michael Koppelhus Michelle 860 Ballad 9,14 x 2,96 x 1,55 Rolf Magnusson Albin Marin, Kristinehamn 1976 OU5940 Søren Cramer Mifa Jeanneau ,80 x 2,98 x 1, Karen Marie Heegaard Mille Maxi Magic 8,45 x 2,84 x 1,55 Per Holm Mille Nordisk Krydser 10,60 x 2,20 x 1,40 Jean Smedegaard Millennium Falcon D 63 Luffe 37 11,25 x 2,75 x 1,75 Oluf Jørgensen Oluf Jørgensen, Kolding 1984 Jette Rattenborg Thomsen Niels Rex Thomsen Miller DEN 278 Granada 27 8,28 x 2,78 x 1,75 Rudy Alexander Tyron Mimi D 112 Naver 29 8,80 x 2,80 x 1,50 Arne Borghegn Holstebro Plastværk 1978 Torben Molbech Mimi II Hallberg Rassy ,54 x 3,38 x 1,67 Chritoph Rassy & Oll Halberg Rassy Ellös, Sverige 1987 Klaus Mønsted Pedersen Mintua HR Mistral 33 10,18 x 3,06 x 1,60 Thomas Lyngenbo Mira Drabant 33 10,07 x 3,17 x 1,73 Michael Snevig Miss Inuk Havkajak 5,20 x 0,55 x 0,10 Vibeke Ahn Nielsen Miss Silia HR 24 7,35 x 2,30 x 1,20 Christian Fink-Jensen Mississippi Mermaid DEN 199 Spækhugger 7,44 x 2,33 x 1,44 Peter Bruun Flipper Scow, Kvistgård Henrik Mehlsen Sørensen

18 18 G L E M T E B Å D E Mitte O D 89 Knarr 9,28 x 2,12 x 1,30 E.L. Kristoffersen Torben Larsen Muddi Motorbåd 12,00 x 4,00 x 1,00 U.S.A Rene Olsen Mulle 86 Nimbus 26 7,98 x 2,20 x 1,42 Bjørn Olsen Bjørn Olsen Stubbekøbing 1973 Erik Strange Mumi A 14 Nordisk Folkebåd 7,64 x 2,20 x 1,20 Brandt-Møller 1968 Jeppe Andrup Mads Mikkel Olsen Munker DEN 70 Dynamic 43 13,05 x 3,40 x 1,90 Thomas Kjærulff Musse II Atlanta 22 6,82 x 2,20 x 1, My Charlot Lill Larsen Musti 80 L 23 7,10 x 2,40 x 1,40 Mette Børrild Mys 380 Benneteau 32 DS 9,70 x 3,00 x 1,40 Henrik F. Hansen Nannie A 120 Corona 30 m 2 8,41 x 2,66 x 1,50 Vind-Hansen Selvbygget Jørgen Willer Nielsen Nantja II Marex 330 Millenium 10,26 x 3,31 x 1,00 Marex, Oslo, Norge 2000 Per Christensen Náttfari 2104 Albin Vega 8,27 x 2,46 x 1,40 Per Brohäll Sverige 1974 Ágúst Karlsson Naus DEN 15 Larsen 34 10,40 x 2,63 x 1,65 Henning Axel Nielsen Nelle Dehler 41 D 12,43 x 3,93 x 2,00 Hans Henrik Nissen Nelly Skærgårdskrydser 12,40 x 2,50 x 1,90 Olsen Olsen, Præstø Værft 1913 Nicolai Vædele Undskyld mange gange til jer der er røget ud i Årbogen for Jeg har ikke engang en god forklaring! Håber I vil lægge dette blad i Årbogen. H Mange hilsner fra Margit Arentoft

19 S O M M E R T O G T 19 Sommertogt Er du i tvivl om en sommertur i klubbens gaffelriggere er noget for dig, så læs denne fuldstændig sande og autentiske beretning fra sidste års tur. Men skynd dig. Der er et begrænset antal køjer ombord. Gaster søges især til uge 2 (+3+4) og flere skippere søges til alle ugerne. Fakta: Årets sommertur starter lørdag d og slutter d Skiftedag hver lørdag kl. 12. Vi håber på deltagelse fra Frem, Sundet, Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København i uge 28 og 29. Se mere, og tilmeld dig på klubbens hjemmeside. Beretning fra sommertogt uge 29 oplevet ombord på Freja Jeg er deprimeret Det er ellers ikke noget jeg sådan går og lider af, men sagen er den, at jeg er tilbage på kontoret efter en fantastisk uge på sommertur. Og kontoret er unægtelig en noget trist affære i forhold til livet ombord på det gode skib Freja. Det hele startede med at vi lørdag d. 11/7 troppede op i Helsingør havn hvor Freja lå nok så nydelig og ventede. De forestående opgaver med pakning, proviantering osv. blev fordelt, og alle sprang på med krum hals. Vores skipper og eskadrechef Jesper styrede pakningen af båden, og intet var overladt til tilfældighederne. Alt havde sin plads, og med få undtagelser, forblev det sådan resten af ugen. En fornøjelse at man ikke skulle lede efter noget som helst. Freja, Ydun og Sigyn samt de 2 spækhuggere Odin og Isabella udgjorde flåden i denne uge 29, i 2009, og ved 16 tiden blev alle sejl sat med kurs mod Hornbæk. Vel i havn, diskede Carl-Vilhelm op med mørbrad i karry og stegte bananer, og resten af aftenen stod på løssluppen hygge og whiskysmagning fra Davids samling. Søndag d. 12. På trods af den bankende lyd fra faldene som H Taja, Allan og Jesper slog mod masten i den friske vind, blev det til en god nats søvn. Og medens der stadig blev gnedet øjne, diskede skipper op med hans berømte æg & bacon sandwich. Det var første gang jeg smagte denne specialitet med rødder tilbage til skippers tid i handelsflåden. Og det er ikke underligt at det er blevet en tradition. Det smager super. Ved 10-tiden blev sejlene strakt, og med en sydvestlig vind, gik turen mod Rørvig. Vi nåede dog ikke længere end Gilleleje, da der var udsigt til 1m vind i Kattegat og 20 SM på kryds ikke en populær kombination. I Gilleleje blev UV jagt lykken afprøvet dog uden held. Aftenen gik med hyggeligt besøg af besætningen på Isabella. Mandag d. 13. Det blev aftalt at gå mod Arrild i Sverige i stedet for ind i Isefjorden. Det passede mig rigtig fint. Når man gerne vil snorkle, er den svenske kyst langt at foretrække. En dejlig sejlads over mod Kullen. Fin vind og fantastisk udsigt til klipperne. Odin var nået et stykke i forvejen og havde konstateret at Arrild ikke havde plads til os. Denne besked gik hele flåden rundt, og indenfor et par minutter havde alle både skiftet halse, og kursen var sat mod Torekov. Indsejlingen i Torekov bød på et antal havnerundfarter med max. falde manøvrer og jeg mener også at kunne ane en bekymret mine

20 20 S O M M E R T O G T hos en bådejer da Freja strøg tæt forbi hans højglanspolerede, og uden tvivl, kostbare fribord. Alt forløb dog fuldstændig udramatisk der var jo masser af plads - og vi endte med at ligge et fint sted ved bolværket lidt agten for søredningsfartøjet. Det er blevet aftalt at lave en overligger på Hallands Väderö, så vi gik i gang med at kigge os omkring og få provianteret. Vi måtte konstatere at den store fiskeforretning på havnen tilsyneladende ikke havde lyst til at betjene os. Det til trods for at vi havde tænkt os at investere i den største hele laks de havde underlig opførsel Vi udvandrede i protest, og fandt heldigvis en alternativ, og meget serviceminded, leverandør som bød på både is og flamingokasse. Ellers en rigtig hyggelig by som helt sikkert er et besøg værd. Freja på fart fra Gilleleje mod Torekov Tirsdag d. 14 Med slæk på skøderne gik turen mod Hallands Väderö. Der var ikke meget vind, men det gav os til gengæld tid til at se både en sæl og et par marsvin. Det var min tur som rorgænger, så kortet blev studeret. Det var første gang jeg skulle ind gennem skærene til sådan en ø, så der var både en plan A og B. Det var dog ikke så dramatisk som jeg syntes det så ud til på kortet, så vi landede i fin stil ved broen på øen. Jesper havde fået tilladelse til at vi kunne ligge der, når bare vi sørgede for at færgerne havde plads til anløb. Det viste sig senere at der var delte meninger om den sag Vandet var krystal klart, så båden var knap rigget af før jeg baskede rundt med finner, maske og snorkel. Lækkert at se klippeformationer under vand. Der var et forholdsvis rigt dyreliv repræsenteret ved brandmænd, vandmænd, dræbergobler, havkaruds, stimer af tobis, små hornfisk, snegle, muslinger, mikroskopiske fladfisk, en nysgerrig snippe og ved et aften dyk stødte jeg også på 3 ål. Der var dog stadig ingen UV jagt lykke. Gad vide om folk stadig tror på at man kan fange pighvarrer på kniv. Hmm Jeg gad godt lige at få lejlighed til at bevise det På et tidspunkt anløb en båd med hvad vi troede var en pensionist klub. Det viste sig at være Torekov Kirke som var ude at fejre at det var 800 år siden Hallands Väderö blev givet til kirken af vores egen Valdemar 2. Sejr. Noget egentlig bevis for denne gave har man aldrig fundet, så skipper var hurtig til at betvivle kirketjenerens oplysninger, intet gavekort ingen gave! Det kunne jo være at øen stadig var dansk Nå, vi fik ikke øen tilbage, men et smil og et velment held og lykke på rejsen. Ret sjovt med dette historiske sammenfald. Der er en vandpost på øen som jeg benyttede mig af. Lettere okker farvet, men det

21 S O M M E R T O G T smagte udmærket. Lidt senere gjorde Signe mig opmærksom på at hun da havde kogt vandet inden brug. Jeg tror der var et glimt i øjet da hun sagde toiletterne er jo sådan set ikke placeret ret langt fra brønden ;-) hmm jeg fik dog ingen symptomer på forgiftning så svensken har jo nok tænkt over tingene eller Øen er utrolig smuk, og med meget varieret natur. Jeg kan på det kraftigste anbefale at aflægge den et besøg. Men husk myggebalsam. Min morgen vandretur rundt på øen havde mere karakter af en panisk spurt for at udgå sværmene af blodtørstige kryb. Onsdag d. 15. Et stykke op af dagen sejlede vi videre mod Båstad. Denne sejlads udviklede sig til lidt af en kapsejlads blandt gaffelriggerne eller var det bare på vores båd? - Det var sjovt at se hvordan de forskellige både valgte forskellige strategier. Jeg må have glemt at kigge mig omkring, for lige pludselig var der et tordenvejr nogle kilometer væk på bagbord side. Jeg så at Ydun fik bjerget topsejl og hos os blev der gjort klar til rebning. Uvejret blev dog ude om bagbord så de klargjorte stikbouter blev bjærget igen. 1 sm fra havnen var vi vidne til et spændende fænomen. Vi havde sejlet bidevind op mod havnen, og lige pludselig var det plat læns og vi var tæt på en ufrivillig bomning. Der er lidt højde på kyststrækningen, så vinden må have dannet hvirvler og et sug ind mod havnen. Det resulterede i pæn fart ind i havneløbet som ret hurtigt blev smalt. Heldigvis havde folkene fra Isabella stillet sig klar og kunne guide os til nogle gode pladser. Båstad er åbenbart på den anden ende hvert år pga. Swedish Open i tennis. Byens indbyggertal bliver mangedoblet, og der er fest og unga-bunga musik både dag og nat. Det er interessant at iagttage hvordan jetsettet havde parkeret færger af en anden verden, så tæt på festen som muligt. Og havde en se mig, jeg har både råd til færge og sølv-bikini iklædte event piger dansende på agter dækket stil kørende. Det er muligt at jeg er blevet for gammel, men jeg var altså glad for bare at betragte cirkusset udefra, og så ellers slentre tilbage til gaffelriggerne der finder man ægte mennesker med ægte stil. Taja havde tilmed talt med havnefogeden, og fået af vide at det rigtige jetset fra Stokholm ikke var kommet endnu. Deres ankomst var forventet til dagen efter, og havnefogeden havde vist nok set noget træt ud ved tanken. Så jeg tror vi var mange der var glade for at vi snart skulle videre. Men vi hyggede os selvfølgelig. Middagen stod på pizza som var blevet hentet af Martina og Jesper. De havde, næsten med livet som indsats, forceret en tordenskylle af hidtil usete dimensioner. Der var jubel og klapsalver da de endelig nåede tilbage. Jeg fandt ud af at min ny indkøbte no-name taiwanesiske sol-celleoplader godt kan tåle at blive glemt ude i regnvejr den skulle bare lige skilles ad og tørres Torsdag d. 16. Turen fra Båstad til Falkenberg blev fantastisk sejlads. Ret pæn vind og store bølger som ifølge mit utrænede øjemål var over 2m. Så det var lidt skuffende da Jesper tørt konstaterede at aarh, de er vist ikke mere end 1,5m Men stærkt gik det, og det var smukt at mærke hvordan den gamle skude bjærgede sig flot i søen. Sigyn var stævnet ud fra Båstad en halv times tid før os, så vi besluttede os for lige at indhente dem så vi kunne få taget nogle gode billeder. Og da det var gjort, kunne vi jo ligeså godt gå i forvejen og sørge for gode havnepladser. Der var vist noget med et reb og en storm-

22 22 S O M M E R T O G T klyver på Sigyn ikke noget der var i brug på eskadre chefens båd På dette tidspunkt trængte jeg lige til en morfar, så jeg kilede mig fast mellem topsejl og faldkurv på fordækket. Man sover fantastisk med ca. 6 knob på en gaffelrigger. Jeg vågnede ved at rorgængeren råbte vi skærer lige op!. Det var vist ikke for tidligt, for det viste sig at vi passerede et skær tæt nok til at David kunne have identificeret fuglene derinde uden brug af telelinse Det var vist ikke så tydeligt afmærket, på vores tyske sejlsportskort. Efter ca. 35 SM nåede vi til Falkenberg. Et, ved første øjekast, ret kedeligt område. Værftsindustri og store silobygninger, der manglede bare silhuetterne af Olsen banden for at fuldende billedet. Men byen vinder når man kigger nærmere på centrum, og området ved floden er også meget pænere så snart man kommer lidt opstrøms. Fredag d.17. Vi skulle have været til Varberg, men der var udsigt til 0-4m/s slør sejlads og bagende varme, så vi besluttede at bruge vores sidste aften i Falkenberg. Carl-Vilhelm havde fødselsdag, så det passede fint at vi kunne shoppe lidt rundt og købe ind til festmåltidet om aftenen. Menuen stod på hel laks som var dampet i skippers rygeovn endelig var der noget der virkede ;-) kartofler, salat, og Susannes lækre dressing. Der var duge på bordene, glas fra svensk Røde Kors, og diverse drikkevarer flød nok så rigeligt bordene rundt. En helt igennem fin fest for Carl-Vilhelm og et fornuftigt punktum for vores rejse. Lørdag d. 18. Vågner på gulvet i bådelaugets lokale. Jacobs Ipod anlæg spiller stadig. Kl. er 7.30, så blev det vel alligevel til 4 timers søvn Det skulle vel også være nok Skipper er allerede i gang med at forberede morgenmaden, så da den er fortæret og vi har fået nogle kopper kaffe, mønstrer vi den energi der er tilbage, og går i gang med at afrigge og rengøre båden. Ved 10 tiden ligger Freja og skinner i al sin renhed, og vi kan sætte os til at vente på Olaf Kristian og Zaida hygger sig på broen i Falkenberg

23 S O M M E R T O G T og hans hold som skal fortsætte herfra. Bagagen bliver pakket i Olafs bil og Zaida, Carl-Vilhelm og jeg vandrer ned til torvet hvor billetterne til toget kunne erhverves. Jeg havde talt med en venlig dame dagen før så jeg havde styr på banegårdens placering, billetkøb og det hele. Så vi havde masser af tid til at spise pizza på torvet, for derefter at slentre ned til, hvad der skulle vise sig at være, den forkerte banegård!!! Det gik op for os da vi mødte Jacob som begyndte at tale om busforbindelser ud til stationen Så gik det ellers stærkt vi havde 20min til toget gik, så vi fik til alt held prajet en taxa lige tids nok til at vi kunne nå toget. Det var lige lovligt spændende. På det tidspunkt har man ikke lyst til at vente yderligere 2 timer på at komme hjem. Men vi nåede det og steg ombord på toget mens Jacob sørgede for underlægningsmusik i form af Wonderful Wonderful Copenhagen Det har været en fantastisk tur, og jeg vil gerne takke alle for jeres bidrag til at gøre denne rejse til en uforglemmelig oplevelse. H God sommer Kristian Krogh Besætning: Jesper Simonsen Signe Foverskov Taja R. Jacobsen Zaida Rasmussen Carl-Vilhelm Rasmussen Kristian Krogh Kristian snorkler efter pigvarrer

24 24 H I L S E N F R A T H A I L A N D Li Pe erthailands sidste Robinson Crusoe Ø Her er ikke en bil og kun hytter. Thailand for tyve år siden! Øen ligger i Tarutao National Marine Park 1000 km syd for Bangkok, 70 km ude i det Indiske Ocean (Andeman Sea), og på Sunrise Beach i en af Tarutao Resort s fronthytter tilbragte vi en uges perfekt, paradisisk ferie. Havet 33 gr., luften Sunrise Beach er en 1 km lang strand, der bøjer om hjørner i nord og i syd, så der er altid strøm på langs af det vand, østenvinden sender ind over revet. Havet er salt, varmt og krystalklart. Sandet er blændende hvidt timeglas sand. Tidevand er omkring 2,5 m, så den dovne bader omkring højvande, blot 6-7 m ude. Ved lavvande vades der over til en af to småøer, og der snorkles. Kl. 6 står solen op og vækker een. Kl. 18 er der solnedgang fra Sunset Beach. Kl 19 er alt mørkt og stille. Fiskerne -LEY sea gypsies- har haft Li Pe i 100 år. Nu er de fortrængt fra strandene til øens indre. I feriehalvåret sejler de gerne os turister ud til fine koralrev i deres longtail både. Vi besøgte Hin Ngam revet/ øen, som var endnu mere fantastisk end, hvad vi kender fra Samoa. Særlig clams i alle regnbuens farver var fine. Vort Resort fungerer også som en af Li Pe s 3 stationer for bådafgange til fastlandet. Vor station var et dejligt sted at sidde

25 H I L S E N F R A T H A I L A N D 25 med en kop kaffe og iagttage aktiviteter. Her var ikke mange europæere og kun en enkelt barnevogn, som ellers ses alle andre steder nu til dags! De sidste to aftener blæste det op, så Monsunen er på vej. De opankrede jordomsejlere må så fortrække et halvt år. Ferien var vort første besøg til havet i 3 år. Bangkok bugten er for forurenet og overfyldt at besøge. Li Pe kan nås med rutebåde fra Phuket/ Krabi og med tog/ bus/ fly fra Bangkok. H Med sejler hilsen Hanne og Svend Aage Hideaway, pt. Bangkok

26 26 P Å T O G T M E D M A R I A N N E Jylland om styrbord med Marianne Det plejer ikke at gå i første forsøg når vi har planlagt sommertogter lidt uden for vores normale sejlrevir, er det helt normalt at vi får en periode med dårligt vejr. Og derfor må udsætte planerne til et andet år. Vores plan var Jylland rundt med en afstikker til Helgoland. For år tilbage lå vi nede i Kielerfjorden i vores daværende Scan-kap 99 og lyttede intenst til vejrmeldingens 5-døgns prognoser. Man skal selvfølgelig have ordentligt vejr for at sejle i Nordsøen. Dengang gik den ikke, men nu ville vi prøve igen. Fin tur derned og i Holtenau, Kiel, steg gode venner ombord. 5-døgnsudsigten var helt perfekt, så der var ikke noget at betænke sig på. Det, som vi kalder Kielerkanalen, hedder officielt Nord-Ostseekanal, og den er præcis 100 km lang. Kanalbyggeriet blev igangsat af rigskansler Otto von Bismarck ud fra primært militære formål, idet den giver kort sejltid mellem flådehavnene i Kiel og Wilhelmshaven ved Holtenau Nordsøen. Kielerkanalen er i dag verdens tættest befærdede kunstige vandvej. Over 120 skibe sejler igennem kanalen dagligt svarende til ca skibe pr. år. For skipperens vedkommende var det anden gang gennem kanalen. Første gang var i 1973, hvor Danmark for første gang stillede et hold til Admiral s Cup sejladserne i England. Men herom senere. Kanalen er gammel indviet i 1895 og derfor er sluserne udbygget i flere omgange. I dag benytter den kommercielle skibsfart de nye sluser og lystfartøjerne de gamle. Sammenlignet med fx Götakanalen er sluserne kæmpestore. Men de er pærenemme at sluse i. Man mærker slet ikke fyldning og tømning og frem for alt fortøjer man til flydepontoner, som kører med op og ned under slusningen. Mange ligger uden på hinanden, som i en overfyldt havn, og det er ganske problemfrit. Der er meget trafik i sommersæsonen, så der er et vældigt leben, både uden for slusen mens man venter, og inde i slusen. Men alt Sluserne er store

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I 21 Torskegilde I 25 Gamle & nye arrangementer D 17 Gourmetarrangement P 12 S K O L E U D V A L G E T 50 års hæderstegn til Mads (Jørgen Hoffmann-Madsen) I 2002 indførte K.A.S. et nyt hæderstegn for 40

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere