Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2015"

Transkript

1 Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb Hvor mange særprægede træer har vi i Skjød og omegn? Læs mere inde i bladet. Dette billede er af den berømte Kjællingetjørn I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Nærvarme i Skjød Forårets generalforsamlinger Og meget, meget mere

2 Sommerfest 15. august Sidste år brød vi traditionen og holdt sommerfesten på grønsværen på Stadion. Mange røster har givet udtryk for at festen var super. Hvordan sommerfesten holdes i år er endnu ikke fastlagt, men den efterhånden kendte skabelon vil nok ikke blive fraveget. I år har alle mulighed for at byde ind med aktiviteter eller give en hånd med. Til fællesspisningen den 27. marts vil festudvalget endeligt blive udpeget. Andre interesserede kan melde sig. Vær ikke bange for at melde dig. Foreningerne vil inden vælge deres festaktive. I næste Skjød Tidende vil der være meget mere om sommerfesten. Noter datoen og glæd dig til en festlig dag. Side 2

3 Styrk de 3f-er I fællesrådet for Skjøds foreninger er vi begyndt at snakke om at tiden er inde til et begyndende generationsskifte i foreningernes bestyrelser. Hvordan kan Skjød forberede sig på det? Tidligere var der tradition for at man på et eller andet tidspunkt tog en tørn i en eller flere foreninger, sådan er det ikke mere. Hvordan kan bestyrelsesarbejdet gøres interessant? For det første skal alle og specielt vores nye tilflyttere gøre sig tanker om, hvad er det man forventer ved at bo i et mindre landsbysamfund? Derefter er det så væsentligt, at man ikke kun holder fast på det kendte, det rolige og det smukke, men også ser muligheden for udvikling og stille sig spørgsmålet - hvad kan jeg byde ind med? Nogle er kommet hertil fordi de har hørt at der sker rigtig mange ting i Skjød, andre er tiltrukket af naturen eller den centrale beliggenhed ikke langt fra storbyen og andre større byer. Favrskov og Skjød ligger i smørhullet, vi har det jo godt. Fælles for os alle er, at vi sætter pris på vores landsby. Kærligheden til vores landsby styrker fællesskaber. Forståelsen for hvorfor du og dine kompetencer er nyttige for Skjød skal vi nok være mere opmærksomme på. Mange ved eller tænker måske slet ikke på at herlighederne kun er her så længe et velfungerende foreningsliv holder gang i de sociale fællesskaber, som bygger på frivilligheden. Et velfungerende fællesskab vil smuldre, hvis ikke foreningernes bestyrelsesposter besættes af nye interesserede. Kommer der ikke nye til bliver frivilligheden en pligt, hvilket ikke må ske, for frivilligt arbejde skal udføres af lyst og ikke af pligt. Det skal være udfordrende at være frivillig og det skal være sjovt at være med til at udvikle og påtage sig et ansvar for trivslen i Skjød. Gentænk landsbyen er Favrskovs bidrag til Kulturby I Favrskov har vi som så mange andre landsbyer i Danmark stolte traditioner indenfor foreningslivet. Ofte har hver landsby flere foreninger, som varetager de kulturtilbud som landsbyen har opbygget og vedligeholdt gennem generationer. Sådan er det også i Skjød, men tiden viser os at nye vinde blæser i foreningslivet, interessen er ikke længere som i gamle dage. Det er helt naturligt, at der sker skift og skiftet lige nu er at fællesskabet taber til de individuelle interesser. Der er ikke plads til at være aktiv lokalt. Det er en skam - og tænk jer nu om en ekstra gang, udviklingen i Skjød er et fælles ansvar. fortsættes Side 3

4 Generalforsamlingerne står for døren. Foreningernes bestyrelser skal besættes og gerne med nyt blod fra nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelserne mangler frivillige. Bestyrelsesarbejde giver indsigt i landsbyens traditioner, er kompetencegivende og frivilligt arbejde er godt på CV et. Det at indgå i demokratiske og sociale fællesskaber med andre, at gøre noget sammen med nogen og ikke blot for nogen har den allerstørste betydning for, hvordan vi oplever at have indflydelse på vores eget liv. Derfor synes jeg, vi skal holde fast i foreningsbegrebet og ikke mindst i den demokratiske dannelse som bestyrelsesarbejde kan give. Men foreningerne skal også kigge indad. Der skal gøres op med traditioner og bydes ind med mangfoldige muligheder for at få indflydelse og deltage i en lang række forskellige aktiviteter, i et forpligtende fællesskab på nye måder tilpasset dem der vil være med uden at de gamle dyder forsvinder. Vi skal huske, at demokrati ikke er en medfødt egenskab, men en tillært kompetence, som skal læres forfra af hver ny generation. Som forældre skal man lære sine børn at tage ansvar. Netop i forhold til opgaven med at oplære og opdrage hinanden til demokratisk samtale og ansvarlighed i forhold til de fælles beslutninger har foreningslivet en central rolle, som for mange kan være en genvej til en personlig udvikling. Denne kompetence fås gratis i Skjøds foreningsliv. Kære Skjødsere ung som gammel overvej om det ikke er noget for dig at være med til at præge udviklingen og det sociale fællesskab, så mød op til forårets generalforsamlinger. Heldigvis er der stadig nogen som igen igen trækker i arbejdstøjet, yder en fin indsats og stiller sig til rådighed for fællesskabet. Skjød need you. Hanne Wind-Larsen Trivsels- og sundhedsambassadører i Skjød Det lykkedes i sidste øjeblik at samle en flok på 5 Skjødsere til det kommende projekt om trivsel og sundhed i landsbyen. Vi glæder os til at komme i gang med uddannelsen og håber at jer der bor i og omkring landsbyen vil tage imod vores kommende aktiviteter med entusiasme. Hilsen Skjøds nye trivsels- og sundhedsambassadører Carl Christian Lund, Lone Omann Pedersen, Patricia Olsen Maria Gredenman Kiil og Anne Mette Poulsen Side 4

5 Generalforsamling med gratis mad Skjød Vandværk indkalder hermed til generalforsamling d. 6. marts kl med spisning i Skjød Forsamlingshus Menuen er: Tunmousse med dressing og flutes Enebærgryde med kartofler, ris og salat Mandelrand med hindbærsauce Kaffe med småkager Dertil serveres vand ad libitum, og der vil også være et glas vin, øl eller sodavand til maden. Dagsorden ifølge vedtægterne. Selve generalforsamlingen starter kl Tilmelding til spisning senest d. 3. marts på kuponen side 19 eller på mail til: Skjød Vandværk

6 Den fornyede parkeringsplads ved stadion Før Der er sket ting og sager på parkeringspladsen ved klubhuset. Læg selv vejen forbi. Du er velkommen til at komme med ideer til yderligere tiltag både ved stadion og andre steder i byen, hvor du kan se en mulighed for en forbedring. Efter Side 6 Venlig hilsen Skjød Borger-og Idrætsforening

7 Side 7

8 Rådyret Lidt snak om dette smukke dyr, der er den mindste af vores fire hjortearter i Danmark. Færdes vi her i området omkring Skjød undgår vi næppe at se råvildt på markerne eller i skovene. Sådan var det ikke for år tilbage. Da vi kom her til Skjød for snart 36 år siden var det ikke et helt almindeligt syn. I kraft af Frijsenborgs og Bidstrups store skove der omgiver os, har der altid været en bestand af råvildt, men ifølge vildtbiologerne er bestanden af råvildt nærmest eksploderet siden Det menes for nuværende at Danmarks råvildtbestand tæller et sted mellem og dyr, hvilket er ca. 10 gange så mange som for 35 år siden. En opsigtsvækkende fremgang og det store spørgsmål er nu, kan fremgangen fortsætte? Umiddelbart er svaret nej, for ingen bestande af vilde dyr kan vokse i det uendelige. Ved en given tæthed vil bestanden komme i ligevægt med eller måske overskride fødegrundlaget og behovet for egnede levesteder. Der er ret store forskelle i bestandes tæthed regionalt og enkelte steder i landet f.eks. på Sydsjælland og Fyn har tætheden været så stor, at man har oplevet stor dødelighed, som skyldes forskellige sygdomme og måske stress. Der findes ikke et klart videnskabeligt svar på denne enorme fremgang, men mange er af den opfattelse, at skovrejsning og etablering af småbeplantninger, som har været et aktivt tema de seneste årtier, er en af årsagerne. Selvom landbrugene og markerne er blevet større med årene, så har landmænd, jægere og naturelskere gjort en masse med hensyn til beplantning og dyrkning af vildtvenlige afgrøder. Mange markskel og læhegn, der tidligere var en-rækkede og tilplantet med gran eller seljerøn, er i dag udskiftet med 3 6-rækkede løvtræshegn. Netop fyldige hegn og småplantninger i det åbne land har givet grundlag for det såkaldte markråvildt, der primært opholder sig i disse omgivelser. Den gode oplevelse det er at betragte rådyrenes mangfoldighed, som tillige danner grundlag for et øget jagtudbytte overskygges ikke af de skader råvildtet forårsager i naturen, som det kendes for nogle af vores større hjortearter. Hvad angår de gængse landbrugsafgrøder er råvildtets færden og fødeoptagelse uden negativ betydning. Dog må nyplantninger i skove m.m. og juletræskulturer indhegnes de små træers saftige knopper er lækker føde for dyrene. Side 8

9 Råvildtet har ikke mange fjender, dog må en del dyr lade livet i trafikken og når der høstes græs i den tidlige forsommer, hvor de nyfødte lam er ganske små. Et nyfødt lam vejer kun mellem 1,5 og 2,0 kg og bliver let bytte for en sulten ræv, der er rålammets værste fjende. Det antages at i områder med en stor rævebestand, kan op til 40 % af lammene blive rævens bytte. Nu bliver det interessant at se, hvad en permanent ulvebestand, hvis det bliver en realitet, kommer til at betyde for råvildtbestanden. Jagt på råvildt, som vi kender det i dag, ser ikke ud til at forhindre bestanden i at vokse og er, hvis den udøves med omtanke, måske særdeles gavnlig for at bevare en sund og stærk råvildtbestand. Og hvilken uforlignelig naturoplevelse og jagtlig spænding er det, at bevæge sig ud en dejlig sommermorgen, hvor tågen ligger hen over engen og opleve at dagen gryr. Skulle der være held den dag, er det heller ikke så galt at få lidt kød med hjem til gryden. Niels Hellemann Side 9

10 Fastelavnssoldat Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer: Søndag den 15. februar kl til fastelavnssoldaterne samler ind til fest Fredag den 20. februar kl fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus Alle Skjøds børn fra 0-6 klasse inviteres til at gå fastelavnssoldat for at samle penge ind til en fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus. Traditionen her i Skjød er gammel og går ud på, at børn i Skjød (0-6 klasse) iklædt soldateruniform sammen går fra dør til dør og synger en fastelavnssang. Der samles penge og godter ind. Pengene går til at holde en fastelavnsfest for alle byens børn - også med deltagelse af de helt små, som endnu ikke er begyndt i skolen. Der plejer også at være en skilling til de børn, der har gået soldat. De børn, som vil være med til at gå fastelavnssoldat, er iført en uniform, som består af en skråhue og et hvidt skærf med guldbånd samt et sværd. Det er muligt at leje en uniform hos Gitte Jakobsen, Skræddergyden 33 tlf for 25 kr. Sværd kan købes til evig eje for 25 kr. hos Poul Skov Jensen, Bygaden 9, tlf, Fastelavnssøndag 15. februar 2015 vi går fastelavnssoldat Børnene mødes iklædt uniform kl hos dronning Nanna Fisker Nielsen, Skræddergyden 28. Om formiddagen køres børnene rundt til de huse/gårde, som ligger uden for byskiltet. Om eftermiddagen går børnene rundt fra dør til dør i selve Skjød by. Børnene spiser middagsmad hos dronningen. Arrangementet forventes at slutte kl. ca , hvor børnene igen samles hos dronningen. Fredag den 20. februar fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver fredag den 20. februar kl Fastelavnsfesten er for alle Skjødsere. Kom udklædt. Fastelavnsfesten tilrettelægges, så både små og store børn får en god oplevelse. Der bliver slået katten af tønden for forskellige aldersgrupper + voksne mænd og slagstærke kvinder. Der vil være fastelavnsboller og en sodavand til børnene. Kaffe og fastelavnsboller til de voksne. Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til Renate Fisker Nielsen, Tlf , Allan Nielsen, tlf samt Kristina og Rasmus Willumsen, tlf Med venlig hilsen Fastelavnsteamet 2015 Side 10

11 Kom til fastelavnsfest fredag den 20. februar 2015 kl i Skjød Forsamlingshus Programmet for aftenen: Velkomst Indmarch (alle børn og soldater) Tøndeslagning for de mindste (2-6 år) Gratis fastelavnsbolle og sodavand til alle børn. Gratis fastelavnsbolle og kaffe til alle voksne Stoleleg Tøndeslagning (1-8 klasse) Tøndeslagning (soldater) Tøndeslagning damer Tøndeslagning herrer Dans og leg Hele aftenen kan købes slik og sodavand.

12 Kom til fodbold på stadion Vores førstehold i fodbold starter turneringen i april og hjemmekampene kommer til at foregå på et stadion, hvor forandringerne er synlige. I efteråret fik vi opført 2 tribuner, så spillere og publikum kan sidde i læ for vind og vejr, hvilket bevirkede en tilskuerfremgang på 500% (fra 4 til 20!) Da vi gerne vil gøre det endnu mere tiltrækkende at gå til fodbold i Skjød, vil der fremover være mulighed for at købe frisklavet kaffe til hjemmekampene. Da det ikke er sikkert, at turneringsplanen er klar, inden Skjød Tidende udkommer i februar, vil der komme et opslag om hjemmekampene i tavlen ved gadekæret. På gensyn, eller nysyn om man vil, på stadion i 2015! Venlig hilsen Skjød Borger-og Idrætsforening Kontakt Skjød Borger og Idrætsforening Allan Kristensen Tlf.: Skjød Petanque Berit Gulev Tlf.: Skjød Forsamlingshus Gitte Jakobsen Tlf.: Bjarne Andersen Tlf.: Skjød Jagtforening Jens Hulgaard Tlf.: Skjød Menighedsråd Anny Hansen Tlf.: Skjød Vandværk Poul Skov Jensen Tlf.: Sølvsten Vandværk Søren Westermann Tlf.: Oldboysfodbold Keld Jakobsen Tlf.: Landsbyrådet Hanne Wind-Larsen Tlf.: Side 12

13 Børnenes side Denne flotte tegning har vi modtaget fra Daniel. Daniel er 20 mdr. gammel og bor Kirkeskovvej 5

14 Smil Konkurrence.. det for er sundt børn Ægtemanden stod foran spejlet og vendte og drejede sig. Så sagde han til sin kone: Elskede, synes du, jeg er for tyk? Hans kone svarede: Lad mig sige det sådan, at hvis du var et badedyr, så ville jeg holde op med at puste nu. Den letteste dag under en afmagringskur er den tredje, for da har man nemlig allerede opgivet den. Den farligste ting i verden er at forcere en afgrund i to spring. Og så den lidt tænksomme: Ukendskab er det bedste grundlag for had. Allan Kristensen Dit affald kan gøre dig lykkeligere Ny rapport viser, at der er sammenhæng mellem, hvad du gør med dit affald, og hvor lykkelig du er. De, der sorterer affald, er tilsyneladende mere lykkelige end de, der ikke gør. Bæredygtig lykke: Der eksisterer fire hypoteser, der forklarer, hvorfor der eksisterer et link mellem lykke og bæredygtig adfærd herunder en reduktion i affaldsforbruget: Lykkelige mennesker er mere tilbøjelige til at engagere sig i bæredygtig adfærd herunder affaldsforebyggelse Bæredygtig adfærd resulterer i et øget niveau af livstilfredshed Bæredygtig adfærd herunder affaldsforebyggelse medfører en forbedring af lokalmiljøet og lokalsamfundet, der påvirker livskvaliteten Livstilfredshed og bæredygtig adfærd er begge resultater af en bagvedliggende faktor eksempelvis altruistiske værdier Konklusion, vil man undgå lykkepillen skal man bare sortere sit affald. Om det er så nemt ved jeg ikke! Side 14 Kilde: Institut for Lykkeforskning.

15 Skal der være nærvarme i Skjød? Det gamle projekt om at lave en fælles varmeforsyning i Skjød er måske atter aktuelt. I 2013 er der blevet gennemført energitjek i mange af husene i Skjød. I efteråret 2014 er der blevet lavet en beregning for nærvarme i Skjød by. Beregninger for nærvarme i Skjød er lavet på baggrund af erfaringstal og prisoverslag. Den endelige varmepris for en nærvarmeløsning kan først fastsættes, når der er indhentet konkrete tilbud på etablering af varmecentral og ledningsnet. Indhentning af tilbud vil ske, når der er 64 husstande i Skjød, som har givet en positiv tilbagemelding på, at de er interesserede i et nærvarmeprojekt. Fakta om nærvarme Der er for Skjød by regnet på en løsning, hvor der bliver opstillet en stor halmkedel på Hasagergård, Kirkeskovvej 85. Fra Hasagergård etableres der en varmeledning langs Kirkeskovvej til Skjød by. Der laves et ca. 2,2 km ledningsnet, som forsyner de enkelte huse i Skjød. Hele projektet med etablering af en stor halmkedel på Hasagergård, etablering af varmerør i gaderne samt installation i de enkelte huse forventes at koste 8,4 millioner kroner. Den samlede omkostning for etablering af nærvarme er, som nævnt, stadig baseret på et overslag. Projektet kan således blive både lidt billigere og lidt dyrere, hvilket vil påvirke både prisen for varme og de faste udgifter for de huse, der tilsluttes nærvarmen. Fortsættes næste side

16 Hvad koster nærvarme Din pris for at tilslutte dig nærvarme er kr., der betales som et engangsbeløb. Når du har tilsluttet dig nærvarme, vil din pris for varme være 713 kr. pr. MWh varme. Derudover vil du skulle betale kr. om året i faste udgifter. Der kan, som nævnt, ske ændringer i priserne i forhold til det endelige projekt. For at kunne sammenligne varmeudgiften, er der lavet beregninger for, hvad nærvarmen vil koste i forhold til den opvarmning, der er i huset i dag. Prisen for nærvarme er også sammenlignet med, hvad varmeudgiften vil være, hvis man f.eks. skifter oliefyret ud med et træpillefyr eller et jordvarmeanlæg. Beregningerne viser, at der for huse med oliefyr kan opnås en besparelse på kr kr. om året ved en tilslutning til nærvarme. Besparelsen vil være størst på udskiftning af et gammelt oliefyr, idet et nyt oliefyr i forvejen udnytter olie mere effektivt. Ligeledes kan der opnås en mindre besparelse huse med elvarme, når en investering i et radiatoranlæg medtages i beregningen. Beregningerne viser også, at en udskiftning af oliefyret til et træpillefyr er et reelt alternativ til nærvarmen. Der er i beregningerne for træpillefyr indregnet investering i fyr og evt. investering i renovering af fyrrum. Disse investeringer afhænger selvfølgelig af valg af fyr og indretning af husets nuværende fyrrum. Investeringen vil dermed variere fra hus til hus. Du kan se de forskellige beregninger under Beregninger for huse i Skjød. Fordel og ulemper ved nærvarme Fordele og ulemper i forhold til en fortsat individuel forsyning og et skift til en kollektiv nærvarme, indgår ikke som en del af de gennemførte beregninger, da disse ikke kan prissættes. Fordele ved nærvarme kan f.eks. være: - huset er altid opvarmet også i weekender og i ferier, - sløjfning af fyrrum og opbevaringsplads, kan give mere plads i huset - røggener fra opvarmning flyttes ud af byen. Desuden forventes etablering af kollektiv forsyning generelt, at have en positiv effekt på ejendomspriserne. Ulemper ved nærvarme kan f.eks. være: - der skal nedsættes en bestyrelse, som skal administrere nærvarmen, - der skal indgås kontrakter, som sikre forsyningssikkerheden m.v. Hvad skal der nu ske? Der blev i efteråret nedsat en arbejdsgruppe for nærvarmeprojektet. Arbejdsgruppen har sørget for, at de fleste boliger i Skjød har udfyldt et spørgeskema om husets varmeforbrug. I spørgeskemaet var der også mulighed for at skrive, om man ville overveje at skifte til nærvarme, hvis det var en økonomisk fordel Fortsættes næste side

17 Der indtil videre 52 huse, som har sagt, at de vil overveje, at skifte til nærvarme. Der mangler stadig tilbagemelding fra enkelte huse samt tilbagemelding fra erhvervsejendomme i byen. I projektet er det forudsat, at 64 ejendomme i Skjød giver en positiv tilbagemelding på, at de er interesserede i nærvarme. Hvis det vurderes, at der er opbakning til nærvarme, skal der indhentes tilbud for etablering af halmkedel og ledningsnet m.v., så den endelige pris for nærvarme kan fastlægges. Ligeledes skal der tages stilling til forhold som f.eks. ejerskab af nærvarmen samt stiftelse af en varmebestyrelse. Arbejdsgruppen vil i løbet af foråret 2015 lave vurdering af, om der kan opnås tilstrækkelig opbakning til etablering af nærvarme i Skjød by. Den videre proces vil blive fastlagt efter den samlede vurdering af interessen for nærvarme i Skjød. Beregninger for huse i Skjød Et hus med et gammelt oliefyr og et forbrug på liter olie har en samlet varmeudgift for olie og udgifter til service og skorstensfejer på kr. om året. For samme hus vil prisen for varme og den faste udgift til nærvarme være kr. om året. Indsættes der et nyt træpillefyr i stedet for det gamle oliefyr, og husets fyrrum er godkendt til et træpillefyr, vil varmeudgiften være kr. om året. Udgiften er inklusiv træpiller, afdrag på investering til nyt fyr samt drift og vedligehold. Såfremt fyrrummet skal renoveres, før det kan godkendes til et træpillefyr, vil varmeudgiften være kr. om året, idet der indregnes et afdrag på en investering på kr. til renovering af fyrrum. I tabellerne vises de beregnede varmepriser for forskellige løsninger for et hus med et lille varmeforbrug og for et hus med et lidt større varmeforbrug. Fortsættes næste side

18 I beregningerne er der taget højde for virkningsgraderne på nye og gamle olie- og træpillefyr. I beregningerne er der desuden indregnet afdrag for anlægsinvestering samt udgifter til service og vedligehold. Der er for huse med elvarme regnet på en nærvarmeløsning, hvor der investeres kr. i radiatoranlæg i huset. Der er også regnet på en løsning med luft til luft varmepumper, hvor der investeres kr. til to anlæg, som dækker ca. 60 % af varmebehovet i huset. Tabel 1: Beregninger for et hus med et varmebehov på ca kwh om året, som svarer til et forbrug på liter olie eller kg. træpiller Gammelt oliefyr Nyt oliefyr Gammelt træpillefyr Elvarme Dit varmeforbrug i dag l. olie l. olie kg. piller kwh Varmeudgift i dag kr kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og godkendt fyrrum kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og renovering af fyrrum kr kr. Varmeudgift ved skift til jordvarme kr kr kr. Varmeudgift ved skift til luft til luft kr. Varmeudgift ved skift til nærvarme kr kr kr kr. Side 18 Fortsættes næste side

19 Tabel 2: Beregninger for et hus med et varmebehov på ca kwh om året, som svarer til et forbrug på liter olie eller kg. træpiller Gammelt oliefyr Nyt oliefyr Gammelt træpillefyr Elvarme Dit varmeforbrug i dag l. olie l. olie kg. piller kwh Varmeudgift i dag kr kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og godkendt fyrrum kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og renovering af fyrrum kr kr. Varmeudgift ved skift til jordvarme kr kr kr. Varmeudgift ved skift til luft til luft kr. Varmeudgift ved skift til nærvarme kr kr kr kr. Der er indregnet følgende investeringer i tabellerne: Træpillefyr: kroner. Træpillefyr og renovering af fyrrum kroner. Jordvarmeanlæg: kroner. Luft til luft varmepumper: 2 anlæg til kroner. Etablering af radiatorer: kroner. Afdrag på investeringerne er beregnet på et 4 % lån. Der er regnet med følgende varmepriser Olie: 10,3 kr. pr. liter; Træpiller: 2,1 kr. pr. kg.; Elvarme: 1,51 kr. pr. kwh; Nærvarme 713 kr. pr.. Hertil er der indregnet udgifter til service og vedligehold på de forskellige anlæg. Mette Thorndahl - Favrskov Kommune

20 Hvor står Skjøds særprægede træer? Træer præsenterer sig grafisk meget spektakulært i vinterdragten, de er flotte i forårets fine lyse grønne nuancer. Om sommeren giver kronen læ og skygge og i efteråret glædes vi over let orgie af flammende farver inden det hele tabes for at modstå vinteren. Vi glædes over vores træer, deres foranderlighed og mangfoldighed. Vi har nok alle et ynglingstræ, som fortjener lidt opmærksomhed. Tag derfor et billede af dit træ, knyt en kort forklaring til billedet og angiv træets placering. Send det til Bjarne Andersen på mail: På Skjøds hjemmeside vil træerne få deres eget billede galleri. Senere vil Skjøds træ blive kåret af læserne. Hanne Wind-Larsen Generalforsamlinger I/S Skjød Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær Generalforsamling i Skjød Forsamlingshus, mandag d. 9 marts kl Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Bjarne Andersen Allan Nielsen Patricia Høver 6. Valg af suppleanter 7. Valg af revisor. På valg er Verner Hansen 8. Eventuelt Dagsorden: Skjød Forsamlingshus

21 Generalforsamling i Skjød Borger- og Idrætsforening 2015 torsdag den 23. april kl. 19 i klubhuset Bygaden 32. 1) Valg af dirigent Dagsorden ifølge vedtægterne: 2) Årsberetning ved formanden 3) Regnskabet ved kassereren 4) Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Allan Kristensen, Alex Pedersen og Annette Schiødte samt suppleanterne Kirsten Laursen og Brian Bentsen. 6) Valg af revisorer. På valg er Verner Hansen 7) Eventuelt. Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med noget til. På bestyrelsens vegne Allan Kristensen

22 Landsbydag 2015 Landsbydagen i år finder sted den 9. maj, hvor vi mødes i klubhuset kl. 9 til morgenkaffe og orientering om dagens gøremål og der er nok at tage fat på! Mød op og få en god dag sammen med andre fra byen til gavn og glæde for os allesammen. Vi sluttet aktiviteterne ved 12 tiden, hvorefter der er pølser, øl og vand i klubhuset. Venlig hilsen Skjød Borger- og Idrætsforening.

23 Skjød forsamlingshus søger nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant Vi forventer, at du har: Et højt humør Telefon Blå, brune eller grønne øjne Flair for opvask og lettere rengøring ved egne arrangementer Mulighed for at afsætte en årlig dag til hovedrengøring Lyst til samarbejde Lyst til socialt samvær Hovedet fyldt med gode ideer til nye tiltag Vi tilbyder til gengæld: Selvstændige arbejdsområder Store udviklingsmuligheder Godt arbejdsklima Humørfyldte kolleger At møde byens borgere En løn, hvor arbejdet bærer lønnen i sig selv Julefrokost med ledsager Du er velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer af bestyrelsen for yderligere oplysninger. Navne kan findes på Vi ser frem til, at du møder op til Forsamlingshusets generalforsamling mandag den 9. marts kl Skjød Forsamlingshus Kuponer Tilmelding til Fyraftensbuffet d. 27. marts afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest d. 20. marts Børn: Voksne; Navn: Antal: Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 6. marts afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest d. 3. marts Navn:

24 Opslagstavlen Det er første gang, at den unge frøken er på landet. Det var da en mærkelig ko, sagde hun til sin ferievært. Den har jo ingen horn. Jeg troede, at køer altid havde horn. Lille dame, sagde bonden, der findes køer, som ikke har horn og som aldrig har haft det og som aldrig får det. Andre stanger, så de mister hornene og så er der nogle, som dyrlægen må fjerne hornene på. I det hele taget er der mange årsager til, at en ko kan være uden horn, men i dette tilfælde skyldes det nu, at det er en pony, vi kikker på! Allan Kristensen Skjød Vandværk inviterer til gratis fællesspisning i forbindelse med den årlige generalforsamling. Husk tilmelding. SBIF inviterer til fællesspisning fredag d. 27. marts. Menuen bliver en lækker børnevenlig buffet, og man kan komme og spise fra kl Husk tilmelding. Søndag d. 15. februar går Skjøds tapre fastelavnssoldater rundt og samler penge ind til byens fastelavnsfest, der finder sted d. 20. februar. Tag godt imod dem, når de kommer til din dør. Deadline til næste nummer af Skjød Tidende er d. 1. maj. Indlæg afleveres til Mette: eller Bjarne: Mød op til generalforsamlingerne i Skjøds foreninger. Der er brug for folk med nye spændende ideer. Skjød har brug for dig..

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Hjertestarteren er nu ophængt på Skjød Forsamlingshus. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Hjertestarter i Skjød Generalforsamlinger Hyggeaften

Læs mere

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Årets Fuglekonge 2015 blev Brian B. Nielsen. Se mere inde i bladet. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Byfesten Fællesspisning Nyt fra redaktionen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Tidende 17. Årgang - 4. Udgave - Nov. 2012

Tidende 17. Årgang - 4. Udgave - Nov. 2012 Tidende 17. Årgang - 4. Udgave - Nov. 2012 I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Julen i Skjød Nyt fra foreningerne Fællesspisning Fastelavn Skjød Oldboys i Parken Adventshygge i Skjød

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tidende 19. Årgang - 2. Udgave - Maj 2015

Tidende 19. Årgang - 2. Udgave - Maj 2015 Tidende 19. Årgang - 2. Udgave - Maj 2015 I/S Skjød Forsamlingshus har fået ny bestyrelse. Se navne og fordeling af poster på side 2 i dette nummer af Skjød Tidende. I dette nummer af Skjød Tidende kan

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Tidende 19. Årgang - 2. Udgave - Maj 2014

Tidende 19. Årgang - 2. Udgave - Maj 2014 Tidende 19. Årgang - 2. Udgave - Maj 2014 I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Sct. Hans Fugleskydning Byfesten og meget mere. Årets Skjødser - Hvem bliver det i år? Årets Skjødser skal

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d.7. februar 2014

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d.7. februar 2014 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.7. februar 2014 Rød viser Lillegul verden Tekst og billeder Ole I mandags fremlagde 5. og 6. klasse deres projektopgaver for inviterede gæster. Først kom lillegul på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 1. Valg af dirigent: Lars Søberg blev foreslået og valgt 2. Årsberetning ved formanden, Aage: Huset har fået et gaskomfur

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tidende 18. Årgang - 2. Udgave - maj 2013

Tidende 18. Årgang - 2. Udgave - maj 2013 Tidende 18. Årgang - 2. Udgave - maj 2013 Rasmus Willumsen midt i Gadekæret for at klargøre springvandet I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Byfesten Nye bestyrelser Og meget mere. Skjød

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven.

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven. Nyhedsbrev nr. 14. April 2009 Kære æbleven. Der er gået godt og vel tre måneder siden sidste nyhedsbrev så nu er det på tide at få fulgt op på noget af det, der har været siden sidste nyhedsbrev. Indhold:

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere