Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2015"

Transkript

1 Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb Hvor mange særprægede træer har vi i Skjød og omegn? Læs mere inde i bladet. Dette billede er af den berømte Kjællingetjørn I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Nærvarme i Skjød Forårets generalforsamlinger Og meget, meget mere

2 Sommerfest 15. august Sidste år brød vi traditionen og holdt sommerfesten på grønsværen på Stadion. Mange røster har givet udtryk for at festen var super. Hvordan sommerfesten holdes i år er endnu ikke fastlagt, men den efterhånden kendte skabelon vil nok ikke blive fraveget. I år har alle mulighed for at byde ind med aktiviteter eller give en hånd med. Til fællesspisningen den 27. marts vil festudvalget endeligt blive udpeget. Andre interesserede kan melde sig. Vær ikke bange for at melde dig. Foreningerne vil inden vælge deres festaktive. I næste Skjød Tidende vil der være meget mere om sommerfesten. Noter datoen og glæd dig til en festlig dag. Side 2

3 Styrk de 3f-er I fællesrådet for Skjøds foreninger er vi begyndt at snakke om at tiden er inde til et begyndende generationsskifte i foreningernes bestyrelser. Hvordan kan Skjød forberede sig på det? Tidligere var der tradition for at man på et eller andet tidspunkt tog en tørn i en eller flere foreninger, sådan er det ikke mere. Hvordan kan bestyrelsesarbejdet gøres interessant? For det første skal alle og specielt vores nye tilflyttere gøre sig tanker om, hvad er det man forventer ved at bo i et mindre landsbysamfund? Derefter er det så væsentligt, at man ikke kun holder fast på det kendte, det rolige og det smukke, men også ser muligheden for udvikling og stille sig spørgsmålet - hvad kan jeg byde ind med? Nogle er kommet hertil fordi de har hørt at der sker rigtig mange ting i Skjød, andre er tiltrukket af naturen eller den centrale beliggenhed ikke langt fra storbyen og andre større byer. Favrskov og Skjød ligger i smørhullet, vi har det jo godt. Fælles for os alle er, at vi sætter pris på vores landsby. Kærligheden til vores landsby styrker fællesskaber. Forståelsen for hvorfor du og dine kompetencer er nyttige for Skjød skal vi nok være mere opmærksomme på. Mange ved eller tænker måske slet ikke på at herlighederne kun er her så længe et velfungerende foreningsliv holder gang i de sociale fællesskaber, som bygger på frivilligheden. Et velfungerende fællesskab vil smuldre, hvis ikke foreningernes bestyrelsesposter besættes af nye interesserede. Kommer der ikke nye til bliver frivilligheden en pligt, hvilket ikke må ske, for frivilligt arbejde skal udføres af lyst og ikke af pligt. Det skal være udfordrende at være frivillig og det skal være sjovt at være med til at udvikle og påtage sig et ansvar for trivslen i Skjød. Gentænk landsbyen er Favrskovs bidrag til Kulturby I Favrskov har vi som så mange andre landsbyer i Danmark stolte traditioner indenfor foreningslivet. Ofte har hver landsby flere foreninger, som varetager de kulturtilbud som landsbyen har opbygget og vedligeholdt gennem generationer. Sådan er det også i Skjød, men tiden viser os at nye vinde blæser i foreningslivet, interessen er ikke længere som i gamle dage. Det er helt naturligt, at der sker skift og skiftet lige nu er at fællesskabet taber til de individuelle interesser. Der er ikke plads til at være aktiv lokalt. Det er en skam - og tænk jer nu om en ekstra gang, udviklingen i Skjød er et fælles ansvar. fortsættes Side 3

4 Generalforsamlingerne står for døren. Foreningernes bestyrelser skal besættes og gerne med nyt blod fra nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelserne mangler frivillige. Bestyrelsesarbejde giver indsigt i landsbyens traditioner, er kompetencegivende og frivilligt arbejde er godt på CV et. Det at indgå i demokratiske og sociale fællesskaber med andre, at gøre noget sammen med nogen og ikke blot for nogen har den allerstørste betydning for, hvordan vi oplever at have indflydelse på vores eget liv. Derfor synes jeg, vi skal holde fast i foreningsbegrebet og ikke mindst i den demokratiske dannelse som bestyrelsesarbejde kan give. Men foreningerne skal også kigge indad. Der skal gøres op med traditioner og bydes ind med mangfoldige muligheder for at få indflydelse og deltage i en lang række forskellige aktiviteter, i et forpligtende fællesskab på nye måder tilpasset dem der vil være med uden at de gamle dyder forsvinder. Vi skal huske, at demokrati ikke er en medfødt egenskab, men en tillært kompetence, som skal læres forfra af hver ny generation. Som forældre skal man lære sine børn at tage ansvar. Netop i forhold til opgaven med at oplære og opdrage hinanden til demokratisk samtale og ansvarlighed i forhold til de fælles beslutninger har foreningslivet en central rolle, som for mange kan være en genvej til en personlig udvikling. Denne kompetence fås gratis i Skjøds foreningsliv. Kære Skjødsere ung som gammel overvej om det ikke er noget for dig at være med til at præge udviklingen og det sociale fællesskab, så mød op til forårets generalforsamlinger. Heldigvis er der stadig nogen som igen igen trækker i arbejdstøjet, yder en fin indsats og stiller sig til rådighed for fællesskabet. Skjød need you. Hanne Wind-Larsen Trivsels- og sundhedsambassadører i Skjød Det lykkedes i sidste øjeblik at samle en flok på 5 Skjødsere til det kommende projekt om trivsel og sundhed i landsbyen. Vi glæder os til at komme i gang med uddannelsen og håber at jer der bor i og omkring landsbyen vil tage imod vores kommende aktiviteter med entusiasme. Hilsen Skjøds nye trivsels- og sundhedsambassadører Carl Christian Lund, Lone Omann Pedersen, Patricia Olsen Maria Gredenman Kiil og Anne Mette Poulsen Side 4

5 Generalforsamling med gratis mad Skjød Vandværk indkalder hermed til generalforsamling d. 6. marts kl med spisning i Skjød Forsamlingshus Menuen er: Tunmousse med dressing og flutes Enebærgryde med kartofler, ris og salat Mandelrand med hindbærsauce Kaffe med småkager Dertil serveres vand ad libitum, og der vil også være et glas vin, øl eller sodavand til maden. Dagsorden ifølge vedtægterne. Selve generalforsamlingen starter kl Tilmelding til spisning senest d. 3. marts på kuponen side 19 eller på mail til: Skjød Vandværk

6 Den fornyede parkeringsplads ved stadion Før Der er sket ting og sager på parkeringspladsen ved klubhuset. Læg selv vejen forbi. Du er velkommen til at komme med ideer til yderligere tiltag både ved stadion og andre steder i byen, hvor du kan se en mulighed for en forbedring. Efter Side 6 Venlig hilsen Skjød Borger-og Idrætsforening

7 Side 7

8 Rådyret Lidt snak om dette smukke dyr, der er den mindste af vores fire hjortearter i Danmark. Færdes vi her i området omkring Skjød undgår vi næppe at se råvildt på markerne eller i skovene. Sådan var det ikke for år tilbage. Da vi kom her til Skjød for snart 36 år siden var det ikke et helt almindeligt syn. I kraft af Frijsenborgs og Bidstrups store skove der omgiver os, har der altid været en bestand af råvildt, men ifølge vildtbiologerne er bestanden af råvildt nærmest eksploderet siden Det menes for nuværende at Danmarks råvildtbestand tæller et sted mellem og dyr, hvilket er ca. 10 gange så mange som for 35 år siden. En opsigtsvækkende fremgang og det store spørgsmål er nu, kan fremgangen fortsætte? Umiddelbart er svaret nej, for ingen bestande af vilde dyr kan vokse i det uendelige. Ved en given tæthed vil bestanden komme i ligevægt med eller måske overskride fødegrundlaget og behovet for egnede levesteder. Der er ret store forskelle i bestandes tæthed regionalt og enkelte steder i landet f.eks. på Sydsjælland og Fyn har tætheden været så stor, at man har oplevet stor dødelighed, som skyldes forskellige sygdomme og måske stress. Der findes ikke et klart videnskabeligt svar på denne enorme fremgang, men mange er af den opfattelse, at skovrejsning og etablering af småbeplantninger, som har været et aktivt tema de seneste årtier, er en af årsagerne. Selvom landbrugene og markerne er blevet større med årene, så har landmænd, jægere og naturelskere gjort en masse med hensyn til beplantning og dyrkning af vildtvenlige afgrøder. Mange markskel og læhegn, der tidligere var en-rækkede og tilplantet med gran eller seljerøn, er i dag udskiftet med 3 6-rækkede løvtræshegn. Netop fyldige hegn og småplantninger i det åbne land har givet grundlag for det såkaldte markråvildt, der primært opholder sig i disse omgivelser. Den gode oplevelse det er at betragte rådyrenes mangfoldighed, som tillige danner grundlag for et øget jagtudbytte overskygges ikke af de skader råvildtet forårsager i naturen, som det kendes for nogle af vores større hjortearter. Hvad angår de gængse landbrugsafgrøder er råvildtets færden og fødeoptagelse uden negativ betydning. Dog må nyplantninger i skove m.m. og juletræskulturer indhegnes de små træers saftige knopper er lækker føde for dyrene. Side 8

9 Råvildtet har ikke mange fjender, dog må en del dyr lade livet i trafikken og når der høstes græs i den tidlige forsommer, hvor de nyfødte lam er ganske små. Et nyfødt lam vejer kun mellem 1,5 og 2,0 kg og bliver let bytte for en sulten ræv, der er rålammets værste fjende. Det antages at i områder med en stor rævebestand, kan op til 40 % af lammene blive rævens bytte. Nu bliver det interessant at se, hvad en permanent ulvebestand, hvis det bliver en realitet, kommer til at betyde for råvildtbestanden. Jagt på råvildt, som vi kender det i dag, ser ikke ud til at forhindre bestanden i at vokse og er, hvis den udøves med omtanke, måske særdeles gavnlig for at bevare en sund og stærk råvildtbestand. Og hvilken uforlignelig naturoplevelse og jagtlig spænding er det, at bevæge sig ud en dejlig sommermorgen, hvor tågen ligger hen over engen og opleve at dagen gryr. Skulle der være held den dag, er det heller ikke så galt at få lidt kød med hjem til gryden. Niels Hellemann Side 9

10 Fastelavnssoldat Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer: Søndag den 15. februar kl til fastelavnssoldaterne samler ind til fest Fredag den 20. februar kl fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus Alle Skjøds børn fra 0-6 klasse inviteres til at gå fastelavnssoldat for at samle penge ind til en fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus. Traditionen her i Skjød er gammel og går ud på, at børn i Skjød (0-6 klasse) iklædt soldateruniform sammen går fra dør til dør og synger en fastelavnssang. Der samles penge og godter ind. Pengene går til at holde en fastelavnsfest for alle byens børn - også med deltagelse af de helt små, som endnu ikke er begyndt i skolen. Der plejer også at være en skilling til de børn, der har gået soldat. De børn, som vil være med til at gå fastelavnssoldat, er iført en uniform, som består af en skråhue og et hvidt skærf med guldbånd samt et sværd. Det er muligt at leje en uniform hos Gitte Jakobsen, Skræddergyden 33 tlf for 25 kr. Sværd kan købes til evig eje for 25 kr. hos Poul Skov Jensen, Bygaden 9, tlf, Fastelavnssøndag 15. februar 2015 vi går fastelavnssoldat Børnene mødes iklædt uniform kl hos dronning Nanna Fisker Nielsen, Skræddergyden 28. Om formiddagen køres børnene rundt til de huse/gårde, som ligger uden for byskiltet. Om eftermiddagen går børnene rundt fra dør til dør i selve Skjød by. Børnene spiser middagsmad hos dronningen. Arrangementet forventes at slutte kl. ca , hvor børnene igen samles hos dronningen. Fredag den 20. februar fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver fredag den 20. februar kl Fastelavnsfesten er for alle Skjødsere. Kom udklædt. Fastelavnsfesten tilrettelægges, så både små og store børn får en god oplevelse. Der bliver slået katten af tønden for forskellige aldersgrupper + voksne mænd og slagstærke kvinder. Der vil være fastelavnsboller og en sodavand til børnene. Kaffe og fastelavnsboller til de voksne. Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til Renate Fisker Nielsen, Tlf , Allan Nielsen, tlf samt Kristina og Rasmus Willumsen, tlf Med venlig hilsen Fastelavnsteamet 2015 Side 10

11 Kom til fastelavnsfest fredag den 20. februar 2015 kl i Skjød Forsamlingshus Programmet for aftenen: Velkomst Indmarch (alle børn og soldater) Tøndeslagning for de mindste (2-6 år) Gratis fastelavnsbolle og sodavand til alle børn. Gratis fastelavnsbolle og kaffe til alle voksne Stoleleg Tøndeslagning (1-8 klasse) Tøndeslagning (soldater) Tøndeslagning damer Tøndeslagning herrer Dans og leg Hele aftenen kan købes slik og sodavand.

12 Kom til fodbold på stadion Vores førstehold i fodbold starter turneringen i april og hjemmekampene kommer til at foregå på et stadion, hvor forandringerne er synlige. I efteråret fik vi opført 2 tribuner, så spillere og publikum kan sidde i læ for vind og vejr, hvilket bevirkede en tilskuerfremgang på 500% (fra 4 til 20!) Da vi gerne vil gøre det endnu mere tiltrækkende at gå til fodbold i Skjød, vil der fremover være mulighed for at købe frisklavet kaffe til hjemmekampene. Da det ikke er sikkert, at turneringsplanen er klar, inden Skjød Tidende udkommer i februar, vil der komme et opslag om hjemmekampene i tavlen ved gadekæret. På gensyn, eller nysyn om man vil, på stadion i 2015! Venlig hilsen Skjød Borger-og Idrætsforening Kontakt Skjød Borger og Idrætsforening Allan Kristensen Tlf.: Skjød Petanque Berit Gulev Tlf.: Skjød Forsamlingshus Gitte Jakobsen Tlf.: Bjarne Andersen Tlf.: Skjød Jagtforening Jens Hulgaard Tlf.: Skjød Menighedsråd Anny Hansen Tlf.: Skjød Vandværk Poul Skov Jensen Tlf.: Sølvsten Vandværk Søren Westermann Tlf.: Oldboysfodbold Keld Jakobsen Tlf.: Landsbyrådet Hanne Wind-Larsen Tlf.: Side 12

13 Børnenes side Denne flotte tegning har vi modtaget fra Daniel. Daniel er 20 mdr. gammel og bor Kirkeskovvej 5

14 Smil Konkurrence.. det for er sundt børn Ægtemanden stod foran spejlet og vendte og drejede sig. Så sagde han til sin kone: Elskede, synes du, jeg er for tyk? Hans kone svarede: Lad mig sige det sådan, at hvis du var et badedyr, så ville jeg holde op med at puste nu. Den letteste dag under en afmagringskur er den tredje, for da har man nemlig allerede opgivet den. Den farligste ting i verden er at forcere en afgrund i to spring. Og så den lidt tænksomme: Ukendskab er det bedste grundlag for had. Allan Kristensen Dit affald kan gøre dig lykkeligere Ny rapport viser, at der er sammenhæng mellem, hvad du gør med dit affald, og hvor lykkelig du er. De, der sorterer affald, er tilsyneladende mere lykkelige end de, der ikke gør. Bæredygtig lykke: Der eksisterer fire hypoteser, der forklarer, hvorfor der eksisterer et link mellem lykke og bæredygtig adfærd herunder en reduktion i affaldsforbruget: Lykkelige mennesker er mere tilbøjelige til at engagere sig i bæredygtig adfærd herunder affaldsforebyggelse Bæredygtig adfærd resulterer i et øget niveau af livstilfredshed Bæredygtig adfærd herunder affaldsforebyggelse medfører en forbedring af lokalmiljøet og lokalsamfundet, der påvirker livskvaliteten Livstilfredshed og bæredygtig adfærd er begge resultater af en bagvedliggende faktor eksempelvis altruistiske værdier Konklusion, vil man undgå lykkepillen skal man bare sortere sit affald. Om det er så nemt ved jeg ikke! Side 14 Kilde: Institut for Lykkeforskning.

15 Skal der være nærvarme i Skjød? Det gamle projekt om at lave en fælles varmeforsyning i Skjød er måske atter aktuelt. I 2013 er der blevet gennemført energitjek i mange af husene i Skjød. I efteråret 2014 er der blevet lavet en beregning for nærvarme i Skjød by. Beregninger for nærvarme i Skjød er lavet på baggrund af erfaringstal og prisoverslag. Den endelige varmepris for en nærvarmeløsning kan først fastsættes, når der er indhentet konkrete tilbud på etablering af varmecentral og ledningsnet. Indhentning af tilbud vil ske, når der er 64 husstande i Skjød, som har givet en positiv tilbagemelding på, at de er interesserede i et nærvarmeprojekt. Fakta om nærvarme Der er for Skjød by regnet på en løsning, hvor der bliver opstillet en stor halmkedel på Hasagergård, Kirkeskovvej 85. Fra Hasagergård etableres der en varmeledning langs Kirkeskovvej til Skjød by. Der laves et ca. 2,2 km ledningsnet, som forsyner de enkelte huse i Skjød. Hele projektet med etablering af en stor halmkedel på Hasagergård, etablering af varmerør i gaderne samt installation i de enkelte huse forventes at koste 8,4 millioner kroner. Den samlede omkostning for etablering af nærvarme er, som nævnt, stadig baseret på et overslag. Projektet kan således blive både lidt billigere og lidt dyrere, hvilket vil påvirke både prisen for varme og de faste udgifter for de huse, der tilsluttes nærvarmen. Fortsættes næste side

16 Hvad koster nærvarme Din pris for at tilslutte dig nærvarme er kr., der betales som et engangsbeløb. Når du har tilsluttet dig nærvarme, vil din pris for varme være 713 kr. pr. MWh varme. Derudover vil du skulle betale kr. om året i faste udgifter. Der kan, som nævnt, ske ændringer i priserne i forhold til det endelige projekt. For at kunne sammenligne varmeudgiften, er der lavet beregninger for, hvad nærvarmen vil koste i forhold til den opvarmning, der er i huset i dag. Prisen for nærvarme er også sammenlignet med, hvad varmeudgiften vil være, hvis man f.eks. skifter oliefyret ud med et træpillefyr eller et jordvarmeanlæg. Beregningerne viser, at der for huse med oliefyr kan opnås en besparelse på kr kr. om året ved en tilslutning til nærvarme. Besparelsen vil være størst på udskiftning af et gammelt oliefyr, idet et nyt oliefyr i forvejen udnytter olie mere effektivt. Ligeledes kan der opnås en mindre besparelse huse med elvarme, når en investering i et radiatoranlæg medtages i beregningen. Beregningerne viser også, at en udskiftning af oliefyret til et træpillefyr er et reelt alternativ til nærvarmen. Der er i beregningerne for træpillefyr indregnet investering i fyr og evt. investering i renovering af fyrrum. Disse investeringer afhænger selvfølgelig af valg af fyr og indretning af husets nuværende fyrrum. Investeringen vil dermed variere fra hus til hus. Du kan se de forskellige beregninger under Beregninger for huse i Skjød. Fordel og ulemper ved nærvarme Fordele og ulemper i forhold til en fortsat individuel forsyning og et skift til en kollektiv nærvarme, indgår ikke som en del af de gennemførte beregninger, da disse ikke kan prissættes. Fordele ved nærvarme kan f.eks. være: - huset er altid opvarmet også i weekender og i ferier, - sløjfning af fyrrum og opbevaringsplads, kan give mere plads i huset - røggener fra opvarmning flyttes ud af byen. Desuden forventes etablering af kollektiv forsyning generelt, at have en positiv effekt på ejendomspriserne. Ulemper ved nærvarme kan f.eks. være: - der skal nedsættes en bestyrelse, som skal administrere nærvarmen, - der skal indgås kontrakter, som sikre forsyningssikkerheden m.v. Hvad skal der nu ske? Der blev i efteråret nedsat en arbejdsgruppe for nærvarmeprojektet. Arbejdsgruppen har sørget for, at de fleste boliger i Skjød har udfyldt et spørgeskema om husets varmeforbrug. I spørgeskemaet var der også mulighed for at skrive, om man ville overveje at skifte til nærvarme, hvis det var en økonomisk fordel Fortsættes næste side

17 Der indtil videre 52 huse, som har sagt, at de vil overveje, at skifte til nærvarme. Der mangler stadig tilbagemelding fra enkelte huse samt tilbagemelding fra erhvervsejendomme i byen. I projektet er det forudsat, at 64 ejendomme i Skjød giver en positiv tilbagemelding på, at de er interesserede i nærvarme. Hvis det vurderes, at der er opbakning til nærvarme, skal der indhentes tilbud for etablering af halmkedel og ledningsnet m.v., så den endelige pris for nærvarme kan fastlægges. Ligeledes skal der tages stilling til forhold som f.eks. ejerskab af nærvarmen samt stiftelse af en varmebestyrelse. Arbejdsgruppen vil i løbet af foråret 2015 lave vurdering af, om der kan opnås tilstrækkelig opbakning til etablering af nærvarme i Skjød by. Den videre proces vil blive fastlagt efter den samlede vurdering af interessen for nærvarme i Skjød. Beregninger for huse i Skjød Et hus med et gammelt oliefyr og et forbrug på liter olie har en samlet varmeudgift for olie og udgifter til service og skorstensfejer på kr. om året. For samme hus vil prisen for varme og den faste udgift til nærvarme være kr. om året. Indsættes der et nyt træpillefyr i stedet for det gamle oliefyr, og husets fyrrum er godkendt til et træpillefyr, vil varmeudgiften være kr. om året. Udgiften er inklusiv træpiller, afdrag på investering til nyt fyr samt drift og vedligehold. Såfremt fyrrummet skal renoveres, før det kan godkendes til et træpillefyr, vil varmeudgiften være kr. om året, idet der indregnes et afdrag på en investering på kr. til renovering af fyrrum. I tabellerne vises de beregnede varmepriser for forskellige løsninger for et hus med et lille varmeforbrug og for et hus med et lidt større varmeforbrug. Fortsættes næste side

18 I beregningerne er der taget højde for virkningsgraderne på nye og gamle olie- og træpillefyr. I beregningerne er der desuden indregnet afdrag for anlægsinvestering samt udgifter til service og vedligehold. Der er for huse med elvarme regnet på en nærvarmeløsning, hvor der investeres kr. i radiatoranlæg i huset. Der er også regnet på en løsning med luft til luft varmepumper, hvor der investeres kr. til to anlæg, som dækker ca. 60 % af varmebehovet i huset. Tabel 1: Beregninger for et hus med et varmebehov på ca kwh om året, som svarer til et forbrug på liter olie eller kg. træpiller Gammelt oliefyr Nyt oliefyr Gammelt træpillefyr Elvarme Dit varmeforbrug i dag l. olie l. olie kg. piller kwh Varmeudgift i dag kr kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og godkendt fyrrum kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og renovering af fyrrum kr kr. Varmeudgift ved skift til jordvarme kr kr kr. Varmeudgift ved skift til luft til luft kr. Varmeudgift ved skift til nærvarme kr kr kr kr. Side 18 Fortsættes næste side

19 Tabel 2: Beregninger for et hus med et varmebehov på ca kwh om året, som svarer til et forbrug på liter olie eller kg. træpiller Gammelt oliefyr Nyt oliefyr Gammelt træpillefyr Elvarme Dit varmeforbrug i dag l. olie l. olie kg. piller kwh Varmeudgift i dag kr kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og godkendt fyrrum kr kr kr. Varmeudgift ved skift til nyt træpillefyr og renovering af fyrrum kr kr. Varmeudgift ved skift til jordvarme kr kr kr. Varmeudgift ved skift til luft til luft kr. Varmeudgift ved skift til nærvarme kr kr kr kr. Der er indregnet følgende investeringer i tabellerne: Træpillefyr: kroner. Træpillefyr og renovering af fyrrum kroner. Jordvarmeanlæg: kroner. Luft til luft varmepumper: 2 anlæg til kroner. Etablering af radiatorer: kroner. Afdrag på investeringerne er beregnet på et 4 % lån. Der er regnet med følgende varmepriser Olie: 10,3 kr. pr. liter; Træpiller: 2,1 kr. pr. kg.; Elvarme: 1,51 kr. pr. kwh; Nærvarme 713 kr. pr.. Hertil er der indregnet udgifter til service og vedligehold på de forskellige anlæg. Mette Thorndahl - Favrskov Kommune

20 Hvor står Skjøds særprægede træer? Træer præsenterer sig grafisk meget spektakulært i vinterdragten, de er flotte i forårets fine lyse grønne nuancer. Om sommeren giver kronen læ og skygge og i efteråret glædes vi over let orgie af flammende farver inden det hele tabes for at modstå vinteren. Vi glædes over vores træer, deres foranderlighed og mangfoldighed. Vi har nok alle et ynglingstræ, som fortjener lidt opmærksomhed. Tag derfor et billede af dit træ, knyt en kort forklaring til billedet og angiv træets placering. Send det til Bjarne Andersen på mail: På Skjøds hjemmeside vil træerne få deres eget billede galleri. Senere vil Skjøds træ blive kåret af læserne. Hanne Wind-Larsen Generalforsamlinger I/S Skjød Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær Generalforsamling i Skjød Forsamlingshus, mandag d. 9 marts kl Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Bjarne Andersen Allan Nielsen Patricia Høver 6. Valg af suppleanter 7. Valg af revisor. På valg er Verner Hansen 8. Eventuelt Dagsorden: Skjød Forsamlingshus

21 Generalforsamling i Skjød Borger- og Idrætsforening 2015 torsdag den 23. april kl. 19 i klubhuset Bygaden 32. 1) Valg af dirigent Dagsorden ifølge vedtægterne: 2) Årsberetning ved formanden 3) Regnskabet ved kassereren 4) Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Allan Kristensen, Alex Pedersen og Annette Schiødte samt suppleanterne Kirsten Laursen og Brian Bentsen. 6) Valg af revisorer. På valg er Verner Hansen 7) Eventuelt. Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med noget til. På bestyrelsens vegne Allan Kristensen

22 Landsbydag 2015 Landsbydagen i år finder sted den 9. maj, hvor vi mødes i klubhuset kl. 9 til morgenkaffe og orientering om dagens gøremål og der er nok at tage fat på! Mød op og få en god dag sammen med andre fra byen til gavn og glæde for os allesammen. Vi sluttet aktiviteterne ved 12 tiden, hvorefter der er pølser, øl og vand i klubhuset. Venlig hilsen Skjød Borger- og Idrætsforening.

23 Skjød forsamlingshus søger nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant Vi forventer, at du har: Et højt humør Telefon Blå, brune eller grønne øjne Flair for opvask og lettere rengøring ved egne arrangementer Mulighed for at afsætte en årlig dag til hovedrengøring Lyst til samarbejde Lyst til socialt samvær Hovedet fyldt med gode ideer til nye tiltag Vi tilbyder til gengæld: Selvstændige arbejdsområder Store udviklingsmuligheder Godt arbejdsklima Humørfyldte kolleger At møde byens borgere En løn, hvor arbejdet bærer lønnen i sig selv Julefrokost med ledsager Du er velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer af bestyrelsen for yderligere oplysninger. Navne kan findes på Vi ser frem til, at du møder op til Forsamlingshusets generalforsamling mandag den 9. marts kl Skjød Forsamlingshus Kuponer Tilmelding til Fyraftensbuffet d. 27. marts afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest d. 20. marts Børn: Voksne; Navn: Antal: Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 6. marts afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest d. 3. marts Navn:

24 Opslagstavlen Det er første gang, at den unge frøken er på landet. Det var da en mærkelig ko, sagde hun til sin ferievært. Den har jo ingen horn. Jeg troede, at køer altid havde horn. Lille dame, sagde bonden, der findes køer, som ikke har horn og som aldrig har haft det og som aldrig får det. Andre stanger, så de mister hornene og så er der nogle, som dyrlægen må fjerne hornene på. I det hele taget er der mange årsager til, at en ko kan være uden horn, men i dette tilfælde skyldes det nu, at det er en pony, vi kikker på! Allan Kristensen Skjød Vandværk inviterer til gratis fællesspisning i forbindelse med den årlige generalforsamling. Husk tilmelding. SBIF inviterer til fællesspisning fredag d. 27. marts. Menuen bliver en lækker børnevenlig buffet, og man kan komme og spise fra kl Husk tilmelding. Søndag d. 15. februar går Skjøds tapre fastelavnssoldater rundt og samler penge ind til byens fastelavnsfest, der finder sted d. 20. februar. Tag godt imod dem, når de kommer til din dør. Deadline til næste nummer af Skjød Tidende er d. 1. maj. Indlæg afleveres til Mette: eller Bjarne: Mød op til generalforsamlingerne i Skjøds foreninger. Der er brug for folk med nye spændende ideer. Skjød har brug for dig..

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf. 48 17 15 58 Sommerens nyhedsbrev Juni, Juli og August Farvel Vi sagde farvel til Christian fra Bænkebideren i midten af maj måned. Christian er startet i nr.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hold øje uge 8. BØF- voksne på pædagogisk dag. Med bl.a. rundvisning på Institut for X -

Hold øje uge 8. BØF- voksne på pædagogisk dag. Med bl.a. rundvisning på Institut for X - Hold øje uge 8. BØF- voksne på pædagogisk dag. Med bl.a. rundvisning på Institut for X - http://www.institutforx.dk Hej alle. Som man måske har bemærket, har stolen på min plads været tom den forgangne

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Fællesspisning fredag 29. januar kl

Fællesspisning fredag 29. januar kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Januar 2010 www.krejbjerg.dk Fællesspisning fredag 29. januar kl. 19.00 Efter vi alle har gjort livet fedt ved at indtage rigelige kalorier

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Hjertestarteren er nu ophængt på Skjød Forsamlingshus. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Hjertestarter i Skjød Generalforsamlinger Hyggeaften

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 18.00 Restaurant: For enden af gaden Bestyrelsen er vært med spisning for tilmeldte afdelingsmedlemmer. Er I

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse I øjeblikket er nye vejanlæg i Aalborg Syd sendt ud i debat og deriblandt også Egnsplanvej, som kommer til at få indvirkning på borgerne fra Visse

Læs mere

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Årets Fuglekonge 2015 blev Brian B. Nielsen. Se mere inde i bladet. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Byfesten Fællesspisning Nyt fra redaktionen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Til Medlemmerne Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Taastrup d. 10/3 2010 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 14. april kl. 19.30 i TAB Sønderbys

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni PROGRAM Forår 2014 Januar - Februar Marts - April Maj - Juni Hvad er Café Cool? Vi har lavet et nyt cafétilbud til DIG, som er mellem 18 og 30 år og det hedder Café Cool. Café Cool er stedet, hvor du hænger

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Tidende 17. Årgang - 2. Udgave - Maj 2012

Tidende 17. Årgang - 2. Udgave - Maj 2012 Tidende 17. Årgang - 2. Udgave - Maj 2012 I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Sommerfest og Sankt Hans Legestue for de mindste Ny konkurrence Busturen d. 12. maj RAVNING ENGE OG BINDEBALLE

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 Errindlev købmandshandel Stor tilslutning til Klovneløbet Søndag d. 21/5 skete der en hel del i Errindlev Der var serie 2-fodboldkamp,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter September 2017 "Madam Blå" danser "Boogie-Woogie" med børn og forældre Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 10. marts 2015 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. Dato Sted Turleder Telefon 04.01. Granpavillonen, Fyrvejen 5 Poul Hansen

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere