Vil du gøre noget for hønen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du gøre noget for hønen?"

Transkript

1 APRIL Vil du gøre noget for hønen? Så begynd med ægget. Drop buræg og giv hønsene et bedre liv TEMA SIDE Rekord i dyreværnssager SIDE 4 Hjælp til hjemløses hunde SIDE 22

2 DYRENES BESKYTTELSE MENER Landbrugsdyrene har brug for Af PER JENSEN, DYRENES BESKYTTELSES PRÆSIDENT Eksporten af levende danske grise stiger, dyreværnsloven bliver ikke overholdt i minkproduktionen, og færre og færre malkekøer kommer på græs. Her er tre højaktuelle eksempler på, at brancheorganisationer og politikere fortsat vægter økonomi højere end dyrevelfærd. Men det er også tre eksempler på, at landbrugsdyr i meget høj grad har brug for Dyrenes Beskyttelse lige nu. Trods mange års fokus på dyrevelfærd og trods en stadigt større bevågenhed fra befolkningen, brancheorganisationerne og politikerne oplever vi nemlig fortsat store dyrevelfærdsmæssige problemer i landbruget. Eksempelvis er Danmark på vej til at blive en af de største eksportører af levende smågrise. Det forventes således, at eksporten vil stige til 12 millioner smågrise om få år. Det er en stigning på fem millioner grise og en konsekvens af, at landbruget vil opfede grisene, hvor arbejdskraften er billigst uden hensyn til dyr eller miljø. KORT FORTALT Skjulte optagelser i danske stalde Den engelske dyreværnsorganisation Compassion in World Farming har i hemmelighed filmet i 14 danske svinestalde, og optagelserne afslører store problemer med dyrevelfærden. Billederne viser rækker af drægtige søer i trange bokse, søer med pattegrise fikseret i farestier samt smågrise og slagtesvin på golde spaltegulve. Dyrene har intet at beskæftige sig med, og samtlige grise er halekuperede. Det bekræfter tidligere rapporter om, at alle svin i det konventionelle svinehold får klippet halerne af, når de er få dage gamle. På trods af, at rutinemæssig halekupering er forbudt. Socialdemokrater svigter smågrisene Socialdemokraterne er løbet fra deres tidligere udmelding om at få stoppet kastration af grise uden bedøvelse. Partiet havde ellers indikeret at ville støtte Dansk Folkepartis lovforslag om lokalbedøvelse. Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, kalder kovendingen særdeles beklagelig. Dyrenes Beskyttelse har indledt en dialog med Socialdemokraterne for at få partiet til at vende tilbage til sit oprindelige standpunkt. Se køerne gå grassat Den 18. april kl kan man ved selvsyn forvisse sig om, at køer er rigtig glade for at komme på græs. Denne dag lukkes de økologiske køer nemlig ud i det fri efter en vinter i stalden. Find en gård med åbent hus nær dig på 2

3 hjælp Et andet eksempel er, at forholdene i minkproduktionen er langt værre end frygtet. I mange år har Dyrenes Beskyttelse gjort opmærksom på opstaldningen, der ikke giver mink mange udfoldelsesmuligheder. Nu har afsløringer i pressen også vist, at minkavlerne ikke overholder dyreværnsloven. Et tredje eksempel er, at malkekøerne ikke kommer på græs i sommerhalvåret, trods stor folkelig opbakning til Dyrenes Beskyttelses Sæt køerne på græs - kampagne. Dyrenes Beskyttelses fokus vil de kommende år i stigende grad være på landbrugsdyrene, samtidig med at familiedyr og dyr i naturen naturligvis stadig skal hjælpes. Men indtil den dag, landbrugsdyrene er sikret en tilfredsstillende velfærd gennem lovgivningen, er det almindelige menneskers indkøbsvaner, der gør den store forskel for dyrene. Sådan er det blandt andet med æg, hvor en lille prisforskel for forbrugeren betyder en verden til forskel for de høns, der lægger æggene. Over 60 pct. af de æg, vi køber herhjemme, er buræg. Og statistikken viser, vi køber flere og flere af dem. I dette nummer af Dyrevennen sætter vi fokus på buræg. Fravælger du de billigste æg, gør du for blot nogle få kroner en kæmpe forskel for dyrene. LÆS TEMA SIDE Raceforbud nytter ikke Regeringens hundeudvalg anbefaler at forbyde 14 hunderacer i Danmark, men Dyrenes Beskyttelse mener ikke, et forbud mod bestemte racer løser problemerne med farlige hunde. Et raceforbud giver nemlig flere spørgsmål end svar: Hvad med blandinger? Hvad med endnu ikke introducerede, men belastede racer? Hvad med aggressive individer fra andre racer, som er mindst lige så farlige? Dyrenes Beskyttelse mener, den langsigtede løsning ligger i at give myndighederne mulighed for og pligt til at handle prompte over for alle hunde, der viser tegn på aggressiv adfærd. Desuden mener foreningen, alle hunde skal gå i snor i byområder. Fremskridt for hestevelfærden Internt er man nu i Det internationale Rideforbund, FEI, blevet enige om, hvordan rollkur defineres, og enige om, at metoden ikke må anvendes til træning eller på opvarmningsbanen. Såvel rollkur som hyperflexion defineres af FEI som en sammenbøjning af hestens hals gennem tvang. Det er glædeligt med disse definitioner, fordi det giver hesteverdenen mulighed for at tale samme sprog, og fordi opmærksomheden over for anvendelse af tvang er skærpet, siger dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, Jens Svenningsen. Nyt forbud bør udvides Folketinget havde ved redaktionens slutning netop førstebehandlet en skærpelse af dyreværnsloven i forhold til import af hunde, hvor stemmebåndet er helt eller delvist fjernet (et indgreb kendt som debarking). Dyrenes Beskyttelse hilser forbuddet velkomment, men foreslår samtidig, at importforbuddet udvides til også at omfatte hunde, der er blevet øre- eller halekuperet. Dette er et langt større problem herhjemme end debarking. WWW. Læs flere nyheder fra Dyrenes Beskyttelse på 3

4 DYREVÆRNSSAGER i 2009 Der var rekordmange dyreværnssager sidste år, men der var også lyspunkter. Blandt andet er Dyrenes Beskyttelse blevet endnu bedre til at håndtere sagerne hurtigt og effektivt. Tekst: Lars Madsen. Grafik: Sanne Kjall Egeberg Eksempler på dyreværnssager fra 2009 Seks store heste går i et øde område uden læskur eller andet, de kan søge ly i. Ejeren mener, hestene går forsvarligt. Han bliver gjort bekendt med den nye hestelov, som stiller krav om læskur, og får en kort frist til at bringe forholdene i orden. Dyrenes Beskyttelses kredsformand følger op og sørger for, ejeren fremover overholder loven. En kvinde oplyser, at hendes bror i længere tid ikke har passet sine to katte og sine store akvariefisk. Hun har gentagne gange været efter ham, men uden held. Kvinden har selv passet dyrene, men nu er broren ved at blive sat ud af fogeden, så der må gøres noget. Kattene bliver overdraget til et af Dyrenes Beskyttelses internater. Fiskene bliver overtaget af en lokal dyrehandel. En bil standser på en tankstation, men kører hurtigt igen, og umiddelbart efter ser personalet en kat løbe rundt på tanken. Det er en kattekilling på knap seks måneder, og den næste uges tid holder den til ved tankstationen. Dyrenes Beskyttelse bliver kontaktet og får killingen på internat henvendelser Siden 2006 har Dyrenes Beskyttelse registreret alle henvendelser om dyreværnssager. Hvert år er antallet steget, og sager i 2009 er en kedelig rekord. I forhold til 2008 er der tale om en stigning på 13 pct. PLUS De mange sager viser, at flere kender til Dyrenes Beskyttelses kredsformænd og kontakter dem, hvis de får kendskab til et dyr i nød. Et stigende antal dyr får således hjælp. MINUS Dyreværnssager er ofte alvorlige. Jo færre af dem, jo bedre er et alt, alt for højt tal. De tre tredjedele henvendelser er heldigvis ikke ensbetydende med sager om misrøgt. Cirka en tredjedel af henvendelserne er deciderede misrøgtssager, cirka en tredjedel er redningsaktioner, og cirka en tredjedel er grundløse (eksempelvis i forbindelse med nabostridigheder) kr. Så meget kostede dyreværnssagerne Dyrenes Beskyttelse i

5 En dyreværnssag = et dyr er i nød, og et menneske er direkte ansvarlig for situationen Antal henvendelser fra borgere Antal dyr involveret Én sag i 2009 involverede ål. Der var tale om en fisker, som nedfrøs sin fangst af levende ål uden forudgående aflivning. En pige på ni år er blevet træt af sine kaniner og passer dem ikke længere. Hendes forældre har angiveligt meddelt hende, at de under ingen omstændigheder vil overtage ansvaret. Nogen ser kaninerne gå i et udendørsbur uden vand og foder og melder sagen til Dyrenes Beskyttelse. En kredsformand rykker ud og konstaterer, kaninerne har drikkevand, men mangler mad. Burene trænger til at blive rengjort. Pigens far bliver vejledt om pasning og ansvar og lover at rette op på forholdene. En kvinde finder en kattetransportkasse i grøften og stopper for at undersøge den. Kassen er åben, og der er ingen kat. Kvinden skal til at køre videre, da hun hører en kat jamre. Hun kalder på den, og straks kommer en halvstor killing løbende. Hun tager kat og transportkasse med sig, men må ikke have kat, hvor hun bor. Da ingen i hendes omgangskreds vil have katten, overdrager hun den til Dyrenes Beskyttelse. En engelsk springer spaniel bliver i flere dage opbevaret i en transportkasse bag i en personbil, fordi ejeren ikke kan have den i lejligheden. Hunden er meget tynd, og pelsen er filtret og uplejet. Kloen på dens venstre bagben er brækket, og hunden er understimuleret og stresset af isolationen. Ejeren overtales til at overdrage hunden til Dyrenes Beskyttelse. Den køres på internat, hvorfra den kan videreformidles til et nyt hjem. 3% Får/geder 3% Kaniner 3% Marsvin 1% Andre dyr 7% sig om? 107 af sagerne (det svarer til cirka 3 pct.) blev anmeldt til politiet. Det er et fald i forhold til 2008 og 2007, hvor henholdsvis 131 og 145 sager blev anmeldt. Dyrenes Beskyttelses kredsformænd løser altså et stigende antal sager gennem samtaler eller ved at få overdraget dyret frivilligt. På den måde får dyrene hurtigere hjælp, end hvis myndighederne skal ind over sagen. Politiet bliver typisk involveret i sager, der går i hårdknude, og i sager, hvor dyrets ejer gør sig skyldig i alvorlige overtrædelser af dyreværnsloven. Kvæg 5% Heste 14% Hunde 20% Hvad drejer sagerne 47% Katte 5

6 DYREVÆRNS 1SAG En af de mange dyreværnssager fra 2009 endte med at berøre 11 forskellige hjem i Danmark NYE 11HJEM 6 Under disse forhold levede de 11 hunde uden mad og vand

7 Tekst: Lars Madsen. Foto: Poul Madsen, Rikke Madsen og Leila Andersen Forældrene står på spisebordet og hvalpene på sofabordet og i vindueskarmen. Alle kigger de forventningsfuldt ud på Leila Andersen, områdeformand i Dyrenes Beskyttelse, som står på den anden side af ruden og kigger ind. Det er en søndag i juli Leila Andersen har fået et tip om, at to voksne hunde og deres ni hvalpe lever indespærret i et hus, og at deres ejer kun sjældent kommer forbi og fodrer dem. Nu er hun taget ud til huset for at se på sagen. Både forældre og hvalpe kommer ivrigt logrende farende, da Dyrenes Beskyttelse senere samme dag får adgang til huset sammen med en dyrlæge. Undtagen to af hvalpene, der er så afkræftede, at de ikke har energi til noget. Men hundene er generelt vildt glade og kontaktsøgende, husker Leila Andersen. Huset er en sønderbombet svinesti. Og det bliver hurtigt konstateret, at alle 11 hunde er underernærede og tørstende. Dyrlægen er ikke i tvivl om, de straks skal fjernes fra stedet. Hundene kommer på Dyrenes Beskyttelses internat i Brande samme dag. Dyrenes Beskyttelse får med politiets mellemkomst overbevist hundenes ejer om, at han skal give afkald på dem. På internatet tager hundene hurtigt på. De er underernærede, men sunde og raske, og de er helt vilde med at løbe rundt i internatets hundeskov. I dag har alle 11 hunde fået nye, kærlige hjem rundt om i landet. Mød hundene på de følgende sider og læs, hvordan de er og har det i dag Balder & Knud Reimers, Frøstrup Balder er far til hvalpene og en utrolig glad hund. Knud Reimers og hans partner siger tit til hinanden, at bedre hund kunne de ikke få. Balder er meget, meget glad for mad. Ligger der en krumme på størrelse med et knappenålshoved på gulvet, så finder han den. Alligevel tigger han aldrig. Han holder sig bare orienteret om, hvor maden er. Og slår til, hvis noget ryger på gulvet. Han elsker også sit legetøj. Synes han, der sker for lidt, så kommer han med sin bold og vil lege. 2 Bella & Helga og Signe Damsgård, Odense Bella er mor til hvalpene. Hun er en godmodig og tålmodig hund. Selv når hun møder folk, hun ikke kender, logrer hun med hele kroppen. Hun gør ikke. Hun knurrer aldrig. Hun har elsket at lege i vintersneen. Hun smed sig i snedriverne og rullede sig i dem. Hun elsker også at lege med bold og frisbee og indenfor med sit aktiveringslegetøj. Den første måned flyttede hun rundt på sofapuderne. Bar dem bare fra den ene sofa til den anden. Hun har spist to dækkeservietter. Og et vækkeur. Det var alt sammen inden for de første par måneder. 7

8 Alfred & Ann-Marie Nielsen, Rudkøbing Alfred er familiens barn og med alle steder. Han elsker at drille familiens fem katte. Han har sin egen læderlænestol i stuen. Selv hvis der sidder nogen i stolen, klemmer han sig op i den. Han snupper gerne folks sko og drøner ud i haven med dem. Han bider dem ikke i stykker. Tæsker bare rundt, til han bliver træt. 4 Manfred & Henning og Kirsten Andersen, Tranekær Manfred udviser ikke synderlig interesse for rådyrene i haven, men på gåture har han blikket rettet mod himlen og er altid den første til at få øje på rovfugle. Han er stilfærdig og venlig over for både hunde og katte. Han åbner døre tager bare håndtaget i munden. Måske bliver dørhåndtagene snart skiftet ud med knopper. 5 Bobby & Kay og Dorthe Carstensen, Skjern Man kan tage et kødben lige ud af munden på Bobby, uden han gør noget. Kun to eller tre gange har han gøet. Én gang under leg med en anden hund. En anden gang da en kat ikke ville lege. Han vil gerne stjæle handsker. Han ødelægger dem ikke. Lægger dem bare ved sine legesager. 7 6 Buster & Dorte Kårsgård, Viborg Buster er utroligt godmodig, når Rasmus på otte år tumler og mosler løs med ham. Men samtidig er han også lidt nervøs og kan blive bange ved høje lyde. Han elsker at køre med i traktoren og hopper selv op i førerhuset. Han er ved at lære ikke at hente naboens avis og flå den i stykker. 7 Loke & Kim Olaf Bjørn Hansen, Fredericia Loke vil rigtig gerne snakke med både katte, hunde, heste og geder. Han er overhovedet ikke nervøst anlagt. Han kan lide at være ude og rende i haven. Han graver huller og leger med alt, han kan finde: vandkander, river, koste. Han tigger aldrig. Men han vil gerne spise hele tiden. 8

9 Tøsen & Jørgen Grønbjerg Jensen, Ørum Djurs Hvis Tøsen hører en mærkelig lyd ved hoveddøren, stiller hun sig ud og gør. Når man så kommer derud, stiller hun sig straks bag ved én. Hun elsker at bære rundt på ting. Hun har snart tømt den lokale mergelgrav for skrammel. Gryder, tallerkner, urtepotter, træstykker. Hun lægger det hele foran hoveddøren. 9 Oswald & Karin, Anne-Katrine og Claus Christensen, Horsens Oswald er rigtig legesyg. Det må meget gerne være med en bold. Han stjæler skoene ude i bryggerset, og så ligger han og tygger i snørebåndene. Han gemmer dem ikke, og han tygger ikke i selve skoen. Han kan godt lide godbidder. Men han tigger ikke ved bordet. 10 Sussi & Bent Larsen, Kibæk Sussi skal bruges til jagt. Hun er nem at dressere og kommer allerede rimelig godt, når man kalder. Hun elsker at lege ude i haven om aftenen. Men hun flænsede hurtigt gulvtæppet i bunden af hundehuset. Hun vil hellere sove på et bundt halm. WWW Luna & Hella og Karsten Linnet, Tønder Luna er en dejlig hund og meget omgængelig. Hun elsker at finde ting i haven og hive dem rundt, så det ligner en losseplads. Spande, dåser, plastikpotter hun løber rundt og leger og smider det op i luften. Hun kan ikke være alene hjemme uden at lege. Det har kostet en mobiltelefon og en elkedel, som hun fik tygget i. På kan du se alle de internatsdyr, der lige nu savner et nyt hjem 9

10 Sultne fugle fik korn i k Den iskolde vinter gik flere steder hårdt ud over vandfuglene. Derfor påbegyndte Dyrenes Beskyttelse i januar vinterfuglefodring for første gang i fire år Tekst: Lars Madsen. Foto: Carsten Snejbjerg Sneen langs voldgraven ved Charlottenlund Fort var midt i januar trampet godt flad af andefødder. Hundredvis af ænder, der traditionelt holder til ved det gamle kystbatteri nord for København, havde nemlig trasket rundt og rundt i en ofte forgæves søgen efter føde. I desperation var de efterhånden trukket op på den trafikerede Strandvejen, hvor flere af dem var blevet påkørt. Andre havde været nærmest påtrængende over for folk på spadseretur ved fortet, og endnu andre havde forsøgt at hoppe ind i folks biler på parkeringspladsen. Derfor var Charlottenlund Fort et af de steder, Dyrenes Beskyttelse fodrede vinterfugle i år. De lokale kredsformænd, Per Bergmann Mortensen og Jette Leerbeck Mortensen, var således flere gange på pletten med store spande valset havre et højenergifoder af god kvalitet. Da de kiggede forbi denne januardag, havde ænderne forsamlet sig ved parkeringspladsen. De fik dog hurtigt sat kurs mod kredsformændene, da de begyndte at kaste foder ud langs voldgraven. Det er primært ænder og nogle enkelte blishøns, vi fodrer her, fortalte Jette Leerbeck Mortensen. Faktisk kan ænder og ikke mindst svaner klare lang tids sult, før de får alvorlige problemer, da de er store fugle med et godt fedtlag. Det bedste og sundeste for fuglene er reelt, hvis de kan klare sig selv. Derfor forekom vinterfuglefodringen kun lokalt og ikke over hele landet. TAK FOR HJÆLPEN 10 Dyrenes Beskyttelse fodrede udelukkende med højenergifoder. Brød giver ikke fuglene tilstrækkeligt energi. Da foderet er dyrt, samlede foreningen ind til fodringen på og i sit nyhedsbrev. Der skal lyde en meget stor tak til alle dem, der støttede.

11 ulden 11

12 TEMA ÆG UGENS TILBUD: Et buræg for 90 øre når du ikke betaler prisen, så gør hønen Tekst: Lars Madsen. Foto: istockphoto OG SCANPIX I Danmark køber vi buræg som aldrig før, men bag de billige blødkogte ligger en hårdkogt historie om et hæsligt hønseliv. I takt med at salget af buræg stiger, kommer flere og flere høns til at leve en ussel og uværdig tilværelse fra den dag, de bliver født, og til den dag, de hives ud af buret for at blive aflivet på et transportabelt gasanlæg og hakket til minkfoder. Det er dette, der er prisen for de billige æg 12

13 30% SÅDAN KØBTE VI ÆG I FØRSTE HALVDEL AF 2009 ØKOLOGISKE ÆG 16,3 pct. af salget Salget af buræg i danske supermarkeder er vokset med over 30 pct. fra 2000 til FRILANDSÆG 6,7 pct. af salget SKRABEÆG 15,5 pct. af salget BURÆG 61,5 pct. af salget Denne artikel blev skrevet en tilfældig uge i midten af februar, og i den uge var ugens slagtilbud på æggesiden tilfældigvis at finde i Netto: 10 danske buræg for ni kr. Altså under én kr. for et æg. Det var et tilbud, som mange danske forbrugere formentlig sagde ja tak til. For salget af buræg i Danmark går aldeles strygende. I 2009 var der således buræg i næsten to tredjedele af de æggebakker, vi halede ud af kølemontren og lagde i indkøbskurven. Helt præcist var det 61,5 pct. af de solgte æg, der var lagt af burhøns. Lægger man salget af skrabeæg oveni, så viser tallene sort på hvidt, at mere end tre ud af fire solgte æg herhjemme kom fra høns, der lever hele deres liv indendørs i en hal, uden krav om nogen form for dagslys og oftest i et trangt trådbur. Tallene viser også, at vi spiser langt, langt flere æg, end vi gjorde for 10 år siden. Hermed er salget af buræg et ikke bare kæmpestort, men også voksende problem for dyrevelfærden i Danmark. For burhøns lever rent ud sagt et liv, der i elendighed ikke overgås af I DETTE TEMA Statistik: Vi mæsker os med buræg SIDE spørgsmål og svar om buræg SIDE 15 SALGET AF BURÆG I DANMARK mio. kg Nye bursystemer fra 2012 SIDE 16 Buræg under pres i udlandet SIDE Stor æggeguide til køledisken SIDE Kilde: Det Danske Fjerkræraad 13

14 TEMA ÆG Dyrenes Beskyttelses 3 målsætninger 1 Æglæggende høner skal være fritgående 2 Æglæggende høner må ikke næbtrimmes 3 Forbruget og importen af buræg i industrien skal reduceres mange produktionsdyr herhjemme. Det er skræmmende, at salget af buræg bliver ved med at vokse. Burhøns har nogle af de værste levevilkår blandt produktionsdyrene i Danmark, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, og uddyber: De høje salgstal er med til at fastholde landbruget i at bruge de intensive produktionssystemer, der går så hårdt ud over dyrene. Så længe forbrugerne ikke helt fravælger buræg, vil producenterne heller ikke gøre det. En billig forskel Dyrenes Beskyttelse har tidligere kørt kampagner mod buræg, men salgstallene tyder på, det er nødvendigt at gentage budskabet igen og igen. Ellers forfalder forbrugerne til de billigste æg og sagen er den, at det som så ofte netop er forbrugerne, der har den egentlige magt til at få mere dyrevelfærd ind i landbruget. Det koster kun få kroner ekstra at købe æg fra for eksempel fritgående høns, som har en hønsegård at bevæge sig i. Men forbrugerne har tilsyneladende glemt, hvilket liv en burhøne lever. Eller også er de simpelthen ikke klar over det. Derfor skal Dyrenes Beskyttelse regelmæssigt køre kampagner og gøre opmærksom på burhønsenes levevilkår, så forbrugerne altid er bevidste om de store dyrevelfærds- mæssige omkostninger, der er forbundet med de billigste æg, siger Britta Riis. Hun oplyser, at Dyrenes Beskyttelse nu undersøger muligheden for at lancere en mærkeordning for æg i stil med Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse - mærket, som optræder på pakker med svine- og oksekød fra dyr, der har haft et godt liv. Ved at være med til at minde forbrugerne om, hvilke æg man kan spise med god samvittighed, håber vi på sigt at være med til at flytte markedsandele i den rigtige retning, forklarer hun. Det er her, de billige æg kommer til verden. I trange bure og under forhold, der ikke på nogen måde tilgodeser hønsene 14

15 10 SKARPE OM BURÆG Pernille Fraas Johnsen, dyrevelfærdschef i Dyrenes Beskyttelse, fortæller om burægproblematikken Tekst: Lars Madsen. Foto: ISTOCKPHOTO 1. Hvad er det grundlæggende problem med buræg? Det er, at man holder høns i et lille bur, hvor de ikke kan andet end lægge æg. De har ikke plads til at bevæge sig og udfolde deres naturlige adfærd, og de har ikke noget at rode eller hakke i. 2. Hvad gør de så? De bliver frustrerede og kan begynde at hakke på hinanden. Derfor næbtrimmer man dem, så de ikke kan gøre så stor skade. Det er ikke unaturligt, at de hakker, men problemet er, at de ikke har nogen mulighed for at slippe væk fra hinanden. Det er ikke naturligt. 3. Hvor stort et problem er det, at vi har burhøns? Problemet er i hvert fald så stort, at EU fra 2012 forbyder burhønsesystemerne, og det siger faktisk en del. Det er også et stort problem, fordi det er den mest udbredte produktionsform i æggebranchen herhjemme. Og det er et stort problem, at forbrugerne ikke kan undgå buræg. Der findes jo buræg i masser af produkter som kager, mayonnaise og færdigretter. Det er svært at sammenligne, men for burhønsenes vedkommende er der overhovedet ikke taget hensyn til deres miljø. Det er der trods alt i en eller anden grad for svin og kalve, for eksempel er der krav om et ordentligt liggemiljø. For burhønsene er der intet. 5. Tager burhøns fysisk skade af at leve i et bur? Ja, det gør de. De har ingen mulighed for at få motion, og derfor bliver deres knogler og muskler svage, så de har stor risiko for at brække vingerne eller benene. Det ser man især, når de skal slagtes og bliver taget ud af burene. 6. Hvordan har burhønsene det selv med at leve i et bur? Man ved fra forsøg, at hvis de får mulighed for selv at vælge, så vil høns have et miljø, hvor de kan bevæge sig, hakke, rode og støvbade. Man ved også, at de vil arbejde aktivt for at få adgang til reder og siddepinde. Desuden viser fjerpilning og udviklingen af stereotypier hos burhøns, at de har det skidt. 7. Kan man gøre noget for, at de får det bedre? vi går over til i EU. Men hvis man virkelig vil gøre noget, så skal man fjerne buret og give hønen mulighed for at leve et mere naturligt hønseliv. 8. Hvad betyder den almindelige forbruger? Forbrugerne kan flytte salgstallene og påvirke både producenter og politikken hos supermarkederne, som man har set det nogle steder i udlandet. Hvis forbrugerne konsekvent fravælger buræg, spiller de en stor rolle. 9. Hvorfor skal det være op til forbrugeren at gøre forskellen? Det skal det heller ikke udelukkende. Det er kun rimeligt, at vores dyreværnslovgivning også yder en minimumsbeskyttelse. Men som det er lige nu, står forbrugerne over for et meget klart valg, og de har mulighed for virkelig at gøre en forskel uden at vælte husholdningsbudgettet. Derfor har de også et ansvar. 10. Hvad for et argument ville du bruge, hvis du skulle overbevise nogen om, at de skulle holde op med at købe buræg? 4. Hvor slemt har en burhøne det i forhold til en gris eller kalv i den konventionelle produktion? Man kan give dem mere plads, en rede, siddepinde og så videre som det vil ske med de nye, berigede bursystemer, Jeg ville vise dem et billede af, hvordan produktionen foregår i praksis. Det synes jeg simpelthen taler for sig selv. PROFIL PERNILLE FRAAS JOHNSEN Dyrevelfærdschef i Dyrenes Beskyttelse Agronom af uddannelse Mastergrad i dyreadfærd og -velfærd fra University of Edinburgh Ph.d. i fjerpilning hos høns 15

16 TEMA ÆG Slut med buræg fra 2012 Fra 1. januar 2012 vil de traditionelle burhønsesystemer være forbudt i EU. Det betyder lidt bedre dyrevelfærd men træerne vokser ikke ind i himlen BERIGEDE BURE AREAL PR. HØNE: 750 CM² PR. HØNE (600 CM² NYTTEAREAL) STRØELSE: JA REDER: JA SIDDEPINDE: JA KRAV OM DAGSLYS I STALDEN: NEJ Burhøns får 25 pct. mere plads fra 2012 Tekst: Lars Madsen. illustration: istockphoto Om mindre end to år bliver den velkendte burhønes kår lidt mindre trange, for pr. 1. januar 2012 er burhønsesystemet forbudt i EU. I stedet vil æglæggernes socialklasse fem fremover leve deres liv i såkaldt berigede bure. Burhøns vil altså stadig være burhøns, men de får det lidt bedre. Burene skal nu indeholde en rede, strøelse, mindst 15 cm siddepind pr. høne samt en anordning, hønsene kan slide kløerne på. I stedet for 600 cm² plads pr. høne skal der nu desuden være mindst 750 cm² (det vil sige en pladsforøgelse på størrelse med et postkort). Ikke godt nok Mens der ganske vist er tale om en forbedring i forhold til de nuværende burhønsesystemer, tager Dyrenes Beskyttelse alligevel skarpt afstand fra de berigede bure. Der er stadig tale om bure med trådnet på alle sider og alt for lidt plads. De begrænser i meget høj grad hønens mulighed for at bevæge sig og udføre sin normale adfærd, siger Pernille Fraas Johnsen, dyrevelfærdschef i Dyrenes Beskyttelse. Vi mener stadig, at det er uforeneligt med god dyrevelfærd at holde høns i bure. EU-lande som Frankrig, Spanien og for ganske nylig Polen har forsøgt at få udskudt 2012-forbuddet, fordi ægproducenterne ønsker mere tid til at omlægge deres produktion. Hidtil har de ikke haft held med det. Den danske sidegevinst De danske burægproducenter er allerede i fuld gang med at omlægge produktionen. Ifølge Thorkil Ambrosen, chefkonsulent i Det Danske Fjerkræraad, har omtrent 50 pct. allerede lagt om, så de nu lever op til 2012-kravene. En dyrevelfærdsmæssig sidegevinst ved omlægningen er, at et stigende antal producenter ifølge Thorkil Ambrosen benytter lejligheden til at omlægge til skrabeægproduktion og helt droppe burene. Cirka hver tredje producent har indtil videre valgt denne løsning, og flere og flere synes at vælge den. Fortsætter tendensen, vil der i 2012 være flere skrabeægproducenter end burægproducenter. 16

17 I flere EU-lande er buræg enten forbudt eller frivilligt droppet af store supermarkeder. I Danmark er der kun én supermarkedskæde, der ikke fører buræg Buræg under pres i flere lande DANMARK Tekst: Lars Madsen. illustration: istockphoto Hvis du står og kigger ned i køledisken i Netto og ikke kan få øje på buræggene, så er det enten fordi, de er udsolgt, eller også er det fordi, du er taget et smut syd for grænsen. For mens Netto herhjemme ligesom stort set alle andre supermarkeder har buræg i deres sortiment, så er det samme ikke tilfældet i Netto i Tyskland. Buræg kan købes stort set alle steder i Danmark, men situationen er markant anderledes i flere af de lande, vi normalt sammenligner os med. Blandt andet i Tyskland, hvor pres fra dyreværnsorganisationen Deutscher Tierschutzbund kombineret med pres fra forbrugerne har fået toneangivende discountkæder som Lidl og Aldi til at droppe buræggene. Siden har de fleste andre tyske supermarkeder valgt samme vej. Lidl og Aldi vil desuden heller ikke sælge æg fra høns i de berigede bure, som snart afløser burhønsesystemet på europæisk plan. Irma skiller sig ud I Holland er der slet ikke blevet solgt buræg i supermarkeder siden Beslutningen blev taget af supermarkederne selv, men kimen til den blev lagt tilbage i 1986, hvor Albert Heijn, den største hollandske supermarkedskæde, besluttede at droppe buræg. I nabolandet Belgien har flere af de største kæder også droppet buræg, og samme mønster ses i blandt andet England. I Danmark er der en enkelt supermarkedskæde, der ikke sælger buræg, nemlig Irma, som pillede buræg ud af sortimentet i Herudover sælger Irma kun skrabeæg, når der ikke er flere frilandsæg på lager. ENGLAND HOLLAND TYSKLAND BELGIEN Lige så vel som vi ikke ønsker at føre foie gras, så vil vi simpelthen heller ikke føre buræg eller kød fra tremmekalve. Buræg er en ting, vi fravælger på kundernes vegne, forklarer varechef Ghita Christiansen fra Irma. Ifølge hende har beslutningen ikke umiddelbart kostet Irma på bundlinjen. Vi får da en mail af og til, hvor kunder spørger, hvorfor vi kun fører de dyre æg. Men når vi skriver tilbage til dem, oplever vi forståelse for vores beslutning. Jeg tror bestemt ikke, det betyder noget for vores salg, at vi ikke sælger buræg. 17

18 TEMA ÆG Det er ikke til at se det, h Buræg Tekst: Lars Madsen Hønsene går i bure, hvor de har 600 cm² pr. høne. Det svarer til et A4-ark. Burene har et hældende netgulv samt sider og lofter af net eller metaltremmer, og de står typisk i rækker i op til tre etager. Hønsene har ikke adgang til en hønsegård. De får trimmet deres næb for ikke at hakke hinanden. De har ikke plads til at gå, løbe eller strække vingerne, og de kan ikke udføre deres naturlige fødesøgningsadfærd med at skrabe eller hakke i underlaget. Kyllinger opdrættes uden siddepinde, uden adgang til fri luft og uden adgang til at sandbade. Flokstørrelse Adgang til udeareal Strøelse Reder Siddepinde Krav om dagslys i stalden Andre betegnelser for buræg Typisk fire til seks høns i et bur Nej Nej Nej Nej Nej Danske æg, Jumboæg, Morgenæg Skrabeæg Hønsene går i flokke på op til cirka pr. flok. Der må gå op til ni høns pr. m². De har reder og siddepinde, og mindst en tredjedel af gulvarealet skal være dækket af sand, halm eller anden strøelse. Hønsene har ikke adgang til en hønsegård. De får trimmet deres næb. Kyllinger opdrættes uden siddepinde, uden adgang til fri luft og uden adgang til at sandbade. Flokstørrelse Adgang til udeareal Nej Strøelse Ja Reder Ja Siddepinde Ja Krav om dagslys i stalden Nej Andre betegnelser for skrabeæg Brunchæg (findes også som frilandsæg), Hørblomst, Gårdæg XL er for stort 18 Æg i størrelsen XL, der normalt sælges som Brunchæg, bør man gå uden om. En britisk undersøgelse viser nemlig, det kan være hårdt for hønsene at blive presset til at lægge så store æg.

19 vis man ikke lige ved det Frilandsæg Hønsene går i staldforhold som skrabehønsene, men de har adgang til et udendørsareal på mindst fire m² pr. høne. Hønsene får også trimmet næbbene. Kyllinger opdrættes uden siddepinde, uden adgang til fri luft og uden adgang til at sandbade. Flokstørrelse Adgang til udeareal Ja Strøelse Ja Reder Ja Siddepinde Ja Krav om dagslys i stalden Nej Andre betegnelser for frilandsæg Brunchæg (findes også som skrabeæg) Økologiske æg Hønsene går i flokke på op til eller høns pr. hus afhængigt af staldens alder. Der går op til seks høns pr. m² i hønsehuset, hvor de har adgang til redekasser og siddepind samt strøelse på mindst en tredjedel af gulvarealet. De har også adgang til udendørsareal på mindst fire m² pr. høne. Det er forbudt at trimme næb på økologiske høns. Foderet er økologisk. Kyllinger skal have siddepinde, adgang til fri luft og adgang til at sandbade. Flokstørrelse Adgang til udeareal Ja Strøelse Ja Reder Ja Siddepinde Ja Krav om dagslys i stalden Ja Andre betegnelser for økoæg Plantageæg Dyrenes Beskyttelse anbefaler: KØB ØKOÆG ELLER FRILANDSÆG 19

20 Tekst: Lars Madsen. Foto: Lotte Jensen/Eggeslevmagle Vildtplejestation, Pia Kjærskov/Silkeborg Vildtplejestation, Gitte Henningsen og Kristian Mosgaard/Farstrup Vildtplejestation, Ida Holk Madsen/Grindsted Vildtplejestation, Henrik Husum/Vejle Vildtplejestation I AKTION FOR DYRENE Art: Natugle Findested: Snedrive Vildtplejestation: Silkeborg Et ungt par er ude at lufte hund, da hunden finder en natugle i en snedrive på en mark. Natuglen indleveres i forkommen tilstand på Silkeborg Vildtplejestation. Den kommer sig pænt, men må på grund af det kolde vejr vente lidt med at blive genudsat. Kønsbestemmelsen er nem, for natuglen lægger et æg, mens den er på stationen. Art: Musvåger Findested: I haver og på veje Vildtplejestation: Farstrup Musvågerne på billedet er blot et udsnit af de mange musvåger, Farstrup Vildtplejestation fik ind i løbet af vinteren. Sneen gør det svært for fuglene at finde føde og presser dem ud i risikable situationer. Flere er fundet på veje efter påkørsler, og en del af dem har ikke været til at redde. Musvågerne fodres op med mus og kyllinger, og for de mest svækkede indledes opholdet på vildtplejestationen med en tur under varmelampen. Art: Kirkeugle Findested: På vejen Vildtplejestation: Farstrup En lille kirkeugle bliver en sen aften påkørt af en mand på vej på natarbejde på et mejeri. Uglen tilbringer natten i en papkasse i mejeriets stille omklædningsrum og bringes næste dag til Farstrup Vildtplejestation. Den sjældne gæst er fortumlet, men fejler ellers ikke noget og kan snart nyde det frie liv i naturen igen. TAK FOR HJÆLPEN Art: Tårnfalk Findested: I en lade Vildtplejestation: Farstrup UDEN DIN STØTTE KUNNE VI IKKE HJÆLPE ALLE DISSE DYR En meget mager tårnfalk bliver fundet i en lade lige uden for Thisted og kørt til Farstrup Vildtplejestation. Fuglen er helt ude af stand til at flyve. Mange mus senere er den dog atter på højkant og klar til genudsætning. 20

21 Art: Sangsvane Findested: På en mark Vildtplejestation: Eggeslevmagle En sangsvane findes svækket og mager på en mark ved Gavnø Slot nær Næstved og bliver bragt til Eggeslevmagle Vildtplejestation. Den kommer sig flot og er efter et par uger både frisk og knotten, fordi den vil ud igen. Det kommer den selvfølgelig. Art: Rådyr Findested: På en mark Vildtplejestation: Grindsted Dette rådyr er et af flere, Grindsted Vildtplejestation havde inde denne vinter. Det bliver fundet på en mark med meget dårlig mave og en rigtig skidt prognose. Vildtplejernes vurdering går på, at rådyret har spist for meget is, fordi det ikke har kunnet finde vand. De første dage er det sky dyr så håndterbart, at vildtplejerne er overbeviste om, det ikke overlever. Men efter nogle dages behandling retter rådyret sig næsten mirakuløst, og snart kan det lokkes ud i folden til de andre rådyr, der skal genudsættes. Art: Stormmåge Findested: På en trappesten Vildtplejestation: Farstrup Denne stormmåge bliver en tidlig morgen fundet af en hund på en trappesten i Aalborg. Mågen er kold, sulten og så forkommen, at den er ude af stand til at flyve. Hundelufteren kører den selv til Farstrup Vildtplejestation, hvor dens tilstand snart forbedres. Art: Pindsvin Findested: I en kolonihave Vildtplejestation: Vejle Et pindsvin går i december rundt i en kolonihave og kommer ikke rigtig videre. Det køres til Vejle Vildtplejestation, hvor det spiser og falder i søvn. Pindsvinet er for lille til umiddelbar genudsætning og har derfor overvintret på stationen. Det vågner cirka en gang om ugen, møfler lidt rundt i høet, spiser en smule, drikker vand og sover så igen en uge. Art: Knopsvane Findested: I en skolegård Vildtplejestation: Eggeslevmagle En knopsvane indleveres på Eggeslevmagle Vildtplejestation efter at være fundet traskende rundt i en skolegård i Skælskør. Vildtplejeren kigger på dens ringmærke og opdager, det er samme svane, som tre dage tidligere er blevet genudsat fra stationen efter en påkørsel. Svanen finder næsten af sig selv ind i sin boks og begynder straks at spise. Få dage senere får den lov at prøve kræfter med friheden igen

22 22

23 Hjælp til hjemløses hunde Dyrenes Beskyttelse støtter de dyrlæger, der frivilligt hjælper de hjemløses hunde i København. Dyrevennen var med til seneste konsultation ved Ørstedsparken i februar 23

24 Rolf er kommet med sin fem år gamle rottweiler, Tyson, som har noget med venstre forpote. Dyrlæge Mette Aamand Sørensen tilser hunden og konstaterer, at poten er frostskadet. Skaden er ikke atypisk for hjemløses hunde, hvis poter er ekstra udsatte for kulde og vejsalt. Ikke mindst fordi forsvindende få af landets herberger tillader dyr, og hjemløse hundeejere derfor ofte tvinges til at være ude i kulden døgnet rundt. Rolf får en salve, han skal smøre Tysons pote med. Mette benytter også lejligheden til at klippe Tysons klør og give ham en hurtig sprøjte i nakken. Så er han vaccineret. Den store hund tager det uden at kny, men forsøger dog stilfærdigt at skrabe mundkurven af med poten. Tekst: Lars Madsen. Foto: Carsten Snejbjerg Jimmy ved det godt. Han forkæler Siki lidt for meget. Hun er bare meget, meget speciel, forklarer han. Hun er to år, og hun er blevet opereret i hjertet, fordi der var hul mellem hjertekamrene. Siki skal bare have et generelt helbredstjek, fordi hun har hostet lidt på det sidste. Dyrlæge Stine Jacobsen undersøger hende og kommer med en lille reprimande: Jimmy, hun skal tabe sig lidt, ikke også. Hun er altså lige det kraftigste. Jimmy nikker. Han fortæller gerne om Sikis kostvaner: Hun får for 40 kroner råt oksekød ovre fra slagteren hver dag. Ja, undtagen om søndagen, for der er jo lukket. 24

25 Varme dækkener til hundene Kredsformand Jette Leerbeck Mortensen og hendes veninde Grethe Marup sørgede i vinter for, at de hjemløses hunde i København ikke frøs for meget. De to kvinder syede dækkener, som blev uddelt til hjemløse hundeejere. Dækkenerne lavede de af gamle uldplaider og fleecetæpper, som de samlede ind. Desuden brugte de spænder fra aflagte håndtasker og skoletasker. Nulle har otte uger gamle hvalpe, og nu har hun fået nogle store bylder omkring kønsåbningen. Ejeren, Nicky, holder hende i armene, mens Stine Jacobsen undersøger sagen. Hvalpene har nipset hende lidt. De har sikkert troet, det var en dievorte. Og de har jo syleskarpe tænder, forklarer Stine. Nicky fortæller, at hvalpene også slikker hende meget i ørerne. Stine finder hurtigt en forklaring: Nulle har en øregangsinfektion. Det skal du gøre noget ved, siger hun og forklarer Nicky, at han selv må en tur på apoteket og købe ørerens. Til gengæld får han straks udleveret antibiotika til at dryppe ørerne med, når de er renset. Det var da synd, at hundene skulle fryse i kulden, siger Jette Leerbeck Mortensen. De skal ofte sove udenfor sammen med deres ejere, fordi hunde ikke kan komme på de fleste herberger kr. til de frivillige dyrlæger Qimmeq navnet betyder hund på grønlandsk er en lille schæferblanding. Han skal bare have et sundhedstjek, men han knurrer lidt ad Stine Jacobsen, så ejeren holder om ham, mens dyrlægen tager hans temperatur bagi. Den er helt normal, meddeler hun. Så han fejler ikke noget? Det var godt. Jeg er glad, siger ejeren. Husk, han skal vaccineres, når vi kommer næste gang i april. For så er det et år siden, siger Stine. Hun runder af med at spørge, om Qimmeqs ejer ikke vil have noget hundefoder med. Jo, meget gerne, lyder svaret. Dyrenes Beskyttelse støtter i år de frivillige dyrlæger med kr. Pengene går til medicin. De frivillige dyrlæger holder hver anden måned åben konsultation ved Ørstedsparken i København. Her kan alle hjemløse få behandlet deres dyr, og der kommer typisk patienter. De hjemløse har også mulighed for at tilkalde dyrlægerne ved akutte tilfælde. TAK FOR HJÆLPEN UDEN DIN STØTTE KUNNE VI IKKE HJÆLPE DE HJEMLØSES HUNDE 25

26 1 dk d SPAR 425 kr. 4 Få numre af RIDEMAGASINET EQUIPAGE smart kvalitets-poloshirt fra Joules 174 Din specialpris kr. Du kan bestille på VELKOMSTTILBUD 4 numre af Equipage kr. 200,00 + Joules poloshirt kr. 399,00 Normalpris kr. 599,00 Rabat kr. 425,00 DIN SPECIALPRIS kr. 174,00 + Porto og ekspeditionsgebyr for velkomstgaven 19,50 kr. Du kan bestille på Den smarte kvalitetspoloshirt fra engelske Joules indgår i en større kollektion af kvalitetsridetøj. Vælg mellem: SMALL MEDIUM LARGE Få din hund 3 numre af Vi med Hund + valgfrit billede sat i ramme! printet på lærred for kun 99 kr. * Når du har bestilt og betalt dit abonnement på Vi med Hund, sender vi dig et gavekort, som du kan bruge på Du vælger billedet, og de printer det på lærred, sætter det i en flot ramme og sender det hjem til dig. HENRIK PRIP FRA LÆRKEVEJ Sådan bliver du abonnent: SMS: Send til 1204 med følgende tekst: HUND 3 navn gade by. (Du betaler kun alm. sms-takst.) Brug nettet: Klik ind på og se under Abonnement. Ring til Vi med Hund: Tlf , mandag til torsdag kl , fredag kl Efter tilbudsperioden fortsætter du som almindelig abonnent, men kun så længe du selv ønsker det. Tilbuddet gælder ikke, hvis du har været abonnent i løbet af de seneste seks måneder. Udbyder: JSL PUBLICATIONS A/S, Dortheavej 59, 2400 København NV, VI MED HUND 10/2009 MÅNEDENS TEMA: NORDISKE HUNDERACER MÅNEDENS RACE: RHODESIAN RIDGEBACK Nr. 10/ ,95 kr. vimedhund.tv2.dk Hunde med Besøg i Taiwan PÅ RESTAURANT Nordiske hunderacer Find din FAVORIT Hundeskolen Stor guide OP I KURVEN BK 24. september -28. oktober 2009 VI MED HUND Min Carlo kan ikke narres Månedens race Den afrikanske LØVEHUND Spændende reportage DANSKE HUNDE PÅ KRIGSSTIEN LIVSSTILSMAGASINET TIL OS, DER ELSKER HUNDE fra 3 kg 6 varianter Iams Dog sælges af førende dyrehandlere i hele Danmark VI MED HUND 11/2009 MÅNEDENS TEMA: HUNDELIV I MIAMI MÅNEDENS RACE: POMERANIAN 1 VI MED HUND SKUESPILLER MILLE LEHFELDT fra Nr. 11/ ,95 kr. vimedhund.tv2.dk Hundeliv I MIAMI Gode råd om gigt Sjov guide Batman blev KURERET BK 29. oktober-25. november 2009 Hundeskolen BANGE for gæster Berta er mit ét og alt LIVSSTILSMAGASINET TIL OS, DER ELSKER HUNDE Månedens race Den pudsige POMERANIAN 15 kg 6 varianter VI MED HUND 12/2009 MÅNEDENS TEMA: HUNDENS SJETTE SANS MÅNEDENS RACE: BRIARD HOLD GODT ØJE med din hvalp BK 26. november-16. december 2009 Nr. 12/ ,95 95 kr. vimedhund.tv2.dk Ninna var depressivsiv Mio gav mig LIVET TILBAGE I den søde juletid TEMA: HUNDENS SJETTE SANS LIVSSTILSMAGASINET TIL OS, DER ELSKER HUNDE 3 numre af Vi med Hund 149,85 kr. Valgfrit billede printet på lærred (20x20 cm) 254 kr. I alt 403,85 kr. Rabat 304,85 kr. DIN PRIS *+ porto og eksp. 19,50 kr. 99 kr.* Månedens race Forfatter Sara Blædel Den vagtsomme BRIARD VIND flotte præmier i Vi med Hunds julekalender Kriminel HUNDEGLÆDE

27 27

28 DYREHOSPITALET Når hjerte rimer på smerte Historien om labradoren Aldo illustrerer, at hjerteproblemer hos ganske unge hunde kan forekomme. Det kan være meget alvorligt for hunden, hvis problemerne ikke diagnosticeres, og en behandling sættes i gang Tekst og foto: Ingeborg Mølbak, Københavns Dyrehospital Når en hund på blot måneder begynder at stoppe op midt under leg og hive efter vejret, er man som hundeejer godt klar over, der er noget galt. Men at en så ung hund måske har hjerteproblemer er nok ikke lige det første, man tænker på. Labradoren Aldo havde i to-tre uger været lidt træt og trist. Han pustede og hostede, så snart han havde leget en kort periode, og det endte med, han blev sendt på dyrehospitalet. Her blev det straks konstateret, at han havde meget besværet vejrtrækning, og at hans bug var udspilet. Et røntgenfoto afslørede, at der var ophobet så meget væske i hans lunger, at kun omtrent en tredjedel af lungevævet var funktionsdygtigt. Samtidig kunne man se, at der også var væskeansamling i bughulen. Først og fremmest var det vigtigt at få fjernet væsken fra lungerne, så Aldo igen kunne trække vejret ordentligt. Ofte kan man lægge en lille slange i lungerne og suge væsken ud, men det kræver, at hunden bedøves. Da Aldo var meget dårlig, ville det være for risikabelt med bedøvelse, og derfor blev han sat i behandling med væskedrivende medicin. Løber igen Et døgn senere havde Aldo det meget bedre. Kontrolrøntgen afslørede, at en stor del af væsken var forsvundet, men samtidig kunne vi nu se, at hjertet var ret forstørret. Scanning af hjertet gav en forklaring på problemerne. Det viste sig, at hjertemuskulaturen var slap, og muskulaturen kunne derfor næsten ikke trække sig sammen og pumpe blod ud i kroppen. Når blodet ikke pumpes rigtigt rundt i kroppen, siver der væske ud af blodkarrene. Væsken samler sig rundt om i kroppen, som her i lungerne. Da Aldo havde fået det bedre, var det muligt at bedøve ham, lægge et dræn i lungerne og suge endnu mere væske ud. Han fik også medicin for at stimulere hjertemuskulaturen til at trække sig sammen. Efter to dage var hans hjerte så meget bedre, at drænet kunne fjernes. En scanning viste efterfølgende, at hjertet atter arbejdede næsten normalt. Det kunne også tydeligt ses på Aldo, der igen kunne løbe og lege uden at blive forpustet. Aldo scannes på Dyrehospitalet af dyrlæge Niels Brendorp 28

29 DyreX Vind Vild med Dyr-spillet Læs mere om spillet på VED CHARLOTTENLUND FORT HAR DYRENES BESKYTTELSE FOR FØRSTE GANG I FIRE ÅR PÅ GRUND AF ISVINTEREN VEJ DYR, DER ER VILD MED DANS? LITER ALFAB. FØLGE FESTGLAD FUGL? TINGEST FANTASE- REDE PIGENAVN REDSKAB OMGANG PARTERET SKIBS- BETEGN. FORH.ORD 1 ANBEFALET FARLIG KURS 2 GL. MØNT ØSTRIG ALFAB. FØLGE LYSE HOLDERE DV 2/10 ULLA FUGL, DER AFFYRER FYRVÆR- KERI? NORGE FRA TO ENS SKADELIG? NULLER- MÆND IKKE 3 STATSBA- NERNE UDBRUD. ØDELAGT PIGENAVN SUKKER OMV. FØLGE TIDSRUM FORKORT. AFDELING FORKORT. SPARSOM KOVEN- DING? TITEL STEDORD TON TILMED TYSKLAND KURS SANG ØBO FYRSTE FÆRDIG DASEDE DANS 4 BYGNINGEN 5 TON NORGE SKJUL FJELDSIDE LITER TONE DUEL UNDER JORDEN? LITER VEST EFTER- SKRIFT HUNDE- STED? NAVN GRAM 6 GRAM ILT RØG TÅGE UJÆVN DANSK Ø GRÆSK BOGSTAV FUGL 7 ALS KENDEORD HUNDE- TEGN? ILDSTED AFSLAG LEVER KORT NY EJE STEDORD DRIK NEGLE TÆNK PÅ HØNSENES FORHOLD, NÅR DU ANLÆG FORLIGES LITER SØVN STRØM FODTØJ AGTE GL. ORD 8 STATION SÆR KENDEORD BØJER VÆDDE- LØB? GRINE ANBEFALET 9 Dyre X vindere 1/2010: Katja Zetterlund, Emdrup Karen Pedersen, Kolding Nanna Christensen, Nysted Løsningen var: Tanketorsk Vild med Dyr-spillet er på vej! Skriv kodeordet på et postkort og send det til: Dyrenes Beskyttelse, Redaktionen, Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, senest den 10. maj Eller på 29

30 Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Præsident: Per Jensen Direktør: Britta Riis Sekretariat: Alhambravej Frederiksberg C tlf.: Medlemsservice: Mandag-torsdag kl og fredag kl sidder medlemsservice klar til at tage imod ændringer vedrørende medlemskab. Ring direkte på Eller send en mail til dyrenes-beskyttelse.dk Kontingent: Alm. medlem: 200 kr. om året Folkepensionister: 120 kr. om året (husk at oplyse fødselsår) Vild med Dyr: 75 kr. om året Familiemedlemskab: 250 kr. om året (du modtager begge blade) Dyrevennen Ansvarshavende: Per Jensen, præsident Redaktør: Lars Madsen Layout: Sanne Kjall Egeberg Oplag: Kontrolleret af Læsertal: Index Danmark/Gallup Denne tryksag er produceret CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: istockphoto Næste blad: 26. maj 2010 Artikler i bladet gengiver ikke nødvendigvis foreningens holdning Eftertryk i uddrag tilladt med kildeangivelse Arv og gaver Dyrenes Beskyttelse har med tak modtaget nedenstående beløb i perioden 5. januar til 24. februar 2010 Gaver Karen B. Rasmussen kr , Anna Pent kr , Eva-Louisa Wenzel kr , Ulla Bendix Verheyden kr Legater og fonde O.P.Christensen & hustrus fond kr , Karla Johnsens mindefond kr ,42, Carl & Irene Larsens legat kr , Den Owenske fond kr , Karen Krieger fonden kr Boer Helle Jørgensen, Visbygade 14, 5.tv., 2100 København Ø, kr ; Svend Aage Vejrum, Tjele, Møllevej 12 B, Vammen, 8830 Tjele, kr ; Henny Elin Elise Koefoed, Caroline Amalie Vej 13, 1-6, 5700 Svendborg, kr ; Emma Kristine Dencker, Tøndervej 47, st. 36, 6780 Skærbæk, kr ; Grethe Sørensen, Plejehjemmet Vestervang, 8586 Ørum Djurs, kr ; Ernst Lippi Rasmussen, Hillerødholmsallé 139 K, 3400 Hillerød, kr ; Inger Kathrine Brok, Grønhøjgårdsvej 185, 2630 Tåstrup, kr ; Ruth Klemmensen, Emiliehøj 14, Lejl. 2. st., 8270 Højbjerg, kr ; Else E. Grum-Nielsen, kr ; Laurits Fabricius Eriksen, Sygehusvejen 22, 5970 Ærøskøbing, kr ; Jytte Frode Nielsen, Grithsvej 1, 2791 Dragør, kr ; Grete Alise Lealnar Jensen, Gåsebjerget 17, 2820 Gentofte, kr , Inge Jul Møller, Neptunvej 21, 8270 Højbjerg, kr Rettelse I Dyrevennen nr opgav vi på oversigtskortet side det forkerte telefonnummer til Åbenrå Vildtplejestation. Det korrekte nummer er Dyrevennen beklager fejlen. Nyt fra kredsene Konstitueret som kredsformand Område Fyn, Glamsbjerg kreds, Niels Overgaard Gosvig, Klaregade 22, 5620 Glamsbjerg, tlf / , Område Århus, Silkeborg kreds, Bente Eriksson (tidligere kredsformand i Them), Horsensvej 21C, Gl. Rye, 8680 Ry, mobil , bente. Område Roskilde, Lejre kreds, Camilla Munk Steen (tidligere kredsassistent i Hvalsø), Æblehaven 102, 1.3., 4000 Roskilde, mobil , Område Vejle, Tørring-Uldum kreds, Christina Kolbæk (tidligere kredsassistent i Tørring-Uldum), Vongevej 78, Fousing, 7300 Jelling, tlf / , Ophørt som konstitueret kredsformand Område København, København K kreds, Thomas Gravers Andersen Område Nordjylland, Aars kreds, Mette Godiksen Sloth Ophørt som kredsformand Område Fyn, Odense N kreds, Anne-Dorthe Rasmussen Område Århus, Them kreds, Bente Eriksson Område København, Tårnby kreds, Claus Pihlkjær Andersen Område Frederiksborg, Allerød kreds, Lotte Henriksen Kredsformænd søges Er du glad for dyr, og vil du gerne være med til at hjælpe dem? I øjeblikket mangler følgende kredse kredsformænd: Område Frederiksborg, Allerød og Frederiksværk kredse Interesserede skal henvende sig til områdeformand Niels-Jørgen Sloth på tlf / eller Valg af ny kredsformand Indkaldelse til medlemsmøde i Dyrenes Beskyttelse i Odense SV-kredsen på adressen Teglgårdsvej 6, 5800 Nyborg, mandag den 19. april 2010 kl. 19. Dagsorden: Valg af kredsformand i Odense SV. Tilmelding senest 12. april 2010 til områdeformand Nils Bursøe, tlf / eller Indkaldelse til medlemsmøde i Dyrenes Beskyttelse i Søndersø-kredsen på adressen Teglgårdsvej 6, 5800 Nyborg, mandag den 26. april 2010 kl. 19. Dagsorden: Valg af kredsformand i Søndersø. Tilmelding senest 19. april 2010 til områdeformand Nils Bursøe, tlf / eller Indkaldelse til medlemsmøde i Dyrenes Beskyttelse i Rødding-kredsen på adressen Dyssebakke 93, 6500 Vojens, mandag d. 29. marts 2010 kl. 19. Dagsorden: Valg af kredsformand i Rødding. Tilmelding senest 15. marts 2010 til områdeformand Jens Abild-Jensen, tlf / Indkaldelse til medlemsmøde i Dyrenes Beskyttelse i Christiansfeldkredsen på adressen Stenderupvej 9, 6100 Haderslev, tirsdag d. 30. marts 2010 kl. 19. Dagsorden: Valg af kredsformand i Christiansfeld. Tilmelding senest 15. marts 2010 til områdeformand Jens Abild-Jensen, tlf / Indkaldelse til medlemsmøde i Dyrenes Beskyttelse i Esbjerg- og Helle kredsen på adressen Mølledammen 17, 6800 Varde, torsdag d. 15. april 2010 kl. 19. Dagsorden: Valg af kredsformand i Esbjerg og Helle. Tilmelding senest 8. april 2010 til områdeformand Jørn N. Rørvang, tlf / eller Indkaldelse til medlemsmøde i Dyrenes Beskyttelse i Valby-kredsen på adressen Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C, torsdag d. 15. april 2010 kl. 19. Dagsorden: Valg af kredsformand i Valby. Tilmelding senest 8. april 2010 til dyreværnschef Jens Svenningsen, tlf eller 30 No. 001 KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Hvis katten ikke er din

Hvis katten ikke er din Hvis katten ikke er din Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder.

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 378 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 23. maj 2014 Tale til samråd den 23 maj 2014

Læs mere

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske?

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske? Kopiark A Etikspil Spørgsmål Hvordan kan man kende forskel på en god og en dårlig handling? Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Hvorfor gør man nogle gange noget

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

LAD DIN ARV BESKYTTE DYRENE. Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente, giver du omsorg til dyr, som har brug for hjælp

LAD DIN ARV BESKYTTE DYRENE. Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente, giver du omsorg til dyr, som har brug for hjælp LAD DIN ARV BESKYTTE DYRENE Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente, giver du omsorg til dyr, som har brug for hjælp Dyrenes Beskyttelse er dyrenes stemme Dyr er en vigtig del af vores liv. Derfor

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT Fortalt og tegnet af Lea Letén FORORD Dette er en bog om lungekræft for de mindre børn i alderen 3-6 år. Med sin ligefremme og dagligdags indfaldsvinkel giver

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Landmandens forståelse af dyrevelfærd

Landmandens forståelse af dyrevelfærd Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... - om landbrugsskoleelevers syn på landbrugsdyrene og deres velfærd Jesper Lassen & Inger Anneberg Temadag om Landbrugsskoleelever og Dyrevelfærd Forskningscenter

Læs mere

Kapitel 96, Futte: Hvor kom Futte fra: Jeg er verdens allerfarligste vildkat - bare så du ved det Futtes mor:

Kapitel 96, Futte: Hvor kom Futte fra: Jeg er verdens allerfarligste vildkat - bare så du ved det Futtes mor: Kapitel 96, Futte: Futte flyttede ind i mit hjem. Futte kom ind i modeljernbanen som æresmedlem i juni. Hun var da en 6 uger gammel vildkattekilling. Fra begyndelsen kom hun til dyrlæge hos Kattens Værn,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Pressemeddelelse den 3. august 2012 Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Der står 5 afmagrede heste hos en hesteejer i Farsø. Hesteejeren er blevet politianmeldt i sidste uge, og Preben Møller fra Aars politi

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Hvis hunden er aggressiv

Hvis hunden er aggressiv Hvis hunden er aggressiv 1 Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: chinchilla hund chinchilla 1. Chinchilla er i naturen flokdyr som stammer fra Andesbjergene i Sydamerika. 2. Det er natdyr, der er aktive aften og nat og sover hele dage. 3. De bliver kønsmodne i 4-5 mdr.

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Konfliktadfærd hos heste

Konfliktadfærd hos heste Konfliktadfærd hos heste Pjecen fortæller, hvad man som hesteejer skal være opmærksom på, når hesten udviser konfliktadfærd, hvad det betyder, at hesten viser konfliktadfærd, og hvordan man løser situationen.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen voldsformer før denne øvelse. Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange forskellige ansigter. Der er meget der

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Den festlige anledning

Den festlige anledning Den festlige anledning KUN FANTASIEN sætter grænser for, hvad man kan bruge hjemmelavede kryds-og-tværs-opgaver til. Jeg håber med denne bog at kunne give inspiration til fantasien. Her er et helt konkret

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v. 2008/1 BSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev

Hele familiens nyhedsbrev Hele familiens nyhedsbrev September 2014 Så er vi i fuld gang på alle hold og vejret er jo og har indtil nu vist sig fra en pragtfuld side. Vores fine nye klubhus kommer til sin ret, dejligt med et sted

Læs mere

Hvis hunden ikke kan være alene

Hvis hunden ikke kan være alene Hvis hunden ikke kan være alene 1 Hunde er fl okdyr og bryder sig derfor ikke om at være alene hjemme. Hunde reagerer dog på forskellig måde, når de bliver ladt alene. Mere end ¹/5 af alle hunde ødelægger

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: kalv gris kalv 1. En kalv er navnet på koens unge. 2. Når en kalv fødes kaldes det at kælve. 3. En kalv tager oftes fra dens moren med det samme og får sin egen stald i 8 uger, for ikke at blive syg. 4.

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om et dyreværnspoliti

Forslag til folketingsbeslutning om et dyreværnspoliti 2012/1 BSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2013 af Dennis Flydtkjær (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN

TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN Tekster af Lea Løppenthin ERRARAREA NR1 Jeg deler mit ja Jeg deler mit ja med selskabet, med udsendelsen og reklamen jeg deler mit ja med et kor vi sidder i busserne under sengene

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i mark og have 1 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: FLAGER-MUS Indhold 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor er der flager-mus om

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere