Kompetenceudviklingsplan for Esbjerg kommunale Skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling i folkeskolen og KL s Aftalen om fuld kompetencedækning Baggrund: For bedst muligt at kunne realisere målsætningen om fuld kompetencedækning i alle fag, skal den nuværende efteruddannelsesindsats for lærere og pædagoger styrkes. Derfor gennemføres der som led i folkeskolereformen et kompetenceløft af lærere og øvrigt pædagogisk personale. Folkeskolereformen stiller krav om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag. Det vil sige, at lærerne skal have undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller have opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Formålet med dette er at sikre, at eleverne møder en undervisning af endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet. Ved fuld kompetencedækning forstås, at 95 pct. af den fagopdelte undervisning i 2020 skal varetages af lærere med undervisningskompetence i faget. Formålet for kompetenceudviklingen er: At kompetenceudviklingsplanen fungerer som overordnet plan for hele skolevæsnet, og dermed markerer de overordnede linjer. At skolerne anvender planen til at koordinere deres indsatser efter. Vi sikrer at medarbejdere lærere, pædagoger, ledere og bh.kl. ledere er, eller bliver kompetente i forhold til de arbejdsopgaver, de varetager og får på skolerne. Samt at de kan leve op til kravene i folkeskoleloven og de politiske målsætninger, der er beskrevet i Børn & Unge politikken i Esbjerg Kommune. Pejlemærker: Børn & Unge Politikken: Inklusion af børn i almensystemet. Udsatte børn og unge i sociale fællesskaber. Forældresamarbejde. Samspillet mellem Esbjerg Kommune og de frivillige organisationer. Læring og Science. Pejlemærker Skolereformen: Undervisningskompetencer. Undervisning mod læring. Inklusion. Ledelsesudvikling. Telefon Telefax

2 Jævnlig faglig opkvalificering. Vejledere. Pejlemærker 15/16 Undervisningskompetencer. Vejledere. Den understøttende undervisning. Bevægelse. Tema Børn & Unge Politik. Principper: Folkeskolereformens klart definerede udviklingsområder undervisningskompetence, målstyrede lærings- og trivselsmål, ledelse i en målstyret folkeskole samt indsatsområder fra Esbjerg Kommunes Børn & Unge Politik tilgodeses i planen. Planen er dynamisk og tilpasses jævnligt ift. skolernes kompetenceudviklingsplan, der er udarbejdet if. med medarbejdernes PLUS samtaler. Der skal være balance mellem den igangværende kompetenceudvikling og kompetenceudvikling, der skal bidrage til at realisere folkeskolereformen og de politiske målsætninger i Esbjerg Kommune. Der skal være balance og sammenhæng mellem skolernes ønsker og behov og de politiske beslutninger. Der påbegyndes en indsats ift. skolens undervisningsfag med afsæt i skolernes afdækning af lærernes undervisningskompetencer og fagprioriteringen. I de kommende år vil det nøje blive fulgt, hvordan skolerne lykkes med at ansætte lærere med de nødvendige undervisningsfagskompetencer, med henblik på at målrette kommunens indsats vedrørende kompetenceudvikling. Der skal være sammenhæng og balance mellem mere teoretiske forløb og praksisnær kompetenceudvikling så som læring i egen praksis 1, sidemandsoplæring, innovative forløb, udviklingsprojekter. Kompetenceudviklingen skal ses som længerevarende forløb, der indeholder forberedelse, uddannelsesdag/tid og efterbehandling. Det er ledelsens ansvar at følge op på forløbene og sikrer transfer af den viden den enkelte medarbejder eller et team har fået. Kompetenceudvikling kan være individuel, på vejleder og undervisningsfagsniveau. Praksisnærhed ift. kompetenceudvikling på en skole, kan skabes ved at indgå aftale om et udviklingsforløb med konsulentstøtte fra fx Pædagogik & Undervisning. Forløbene kan have fokus på reformens og/eller Børn & Unge Politikens indsatsområder. Forudsætningen for denne model er, at der udarbejdes en kontrakt mellem konsulent og skole, indeholdende mål, effektbeskrivelser og procesplan.(se bilag eksempel på en kontrakt) 1 Aktionslæring lignende forløb 2

3 Ved andre kompetenceudviklingsforløb forventes det, at der som udgangspunkt deltager mindst to medarbejdere fra en skole. Indenfor de større indsatser koordineres og samarbejdes der med andre kommuner og et University College. Kompetenceudvikling Lærere og pædagoger 2013/14 Kompetenceudvikling i folkeskolen fag og fagområder: (13/14) Udeskole. Læsning i fagene. Læring og Science, fælles med dagtilbud. IT i UV. Se kursuskatalog for 13/14. Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus FORM: Oplæring i FORM på et antal skoler, fortsætter i skoleåret 14/15 med de nye FORM skoler. Skoleprocesser: Teamsamarbejde. Udeskole. Læsning. SOL(Samarbejde Om Læring) Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner Intern uddannelse af teamkoordianatorer(2013/14). Større udviklingsprojekter: Talentudvikling: Talentbroen et projekt mellem 5 skoler, Rybners og EG.(i gang) Den innovative skole. Fællesprojekt med Fredericia. (Afsluttes forår 14) Kompetenceudvikling 2014/15 Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner Intern uddannelse af teamkoordinatorer. Uddannelse af Scienceambassadører svarende til 1 PD modul. - Hold 1 starter uge 43 okt hold 2 og tre gennemføres i efteråret Kompetenceudvikling i folkeskolen fag og fagområder: (14/15) Korte kurser i samarbejde med CFU vedr. de nye Fællesmål. Kursusforløb udbudt af Pædagogik & Undervisning, der understøtter arbejdet med reformen og eller Børn & Unge politikken: Pædagoger i undervisningen. Motion og Bevægelse. Fællesforløb for dagtilbud og skole med afsæt i indsatsen Læring og Science fra Børn & Unge politikken. 3

4 Større udviklingsprojekter: Talentudvikling: Talentbroen, et projekt mellem 5 skoler, Rybners og EG.(i gang) Udeskole: Forskningsprojekt. Matematik og naturfag - i den syddanske læreruddannelsesmodel: Forskningsprojekt. Fokus science i overgangen børnehave til indskolingen. (Bramming skolerne og institutionerne) Kompetenceudvikling af skoleledere (14/15) Skoleledere deltager i et samlet kompetenceforløb for skolelederne: Hvordan laver man ledelse i en målstyret folkeskole?(inspireret af Vurdering for læring fra Norge). Tidsramme nu til og med foråret Aktionslæring indgår i forløbet. Der udarbejdes en ansøgning til AP Møller fonden til forløbet. Afdækning af lærernes undervisningskompetence (14/15) Formålet er at få en status over behovet for screening samt efteruddannelse ift. lærernes undervisningskompetencer i folkeskolens fag: To pilotskoler prøver at lave en afdækning af lærernes undervisningskompetencer i efteråret 14. Screening af lærer på to pilotskoler i januar 15. Afdækning af undervisningskompetencer på skolerne forår 15. Screening august til september 15,tilpasses screeningsdatoer fra UC Syddanmark. Mulig start på de første efteruddannelsesforløb ift. prioriterede undervisningsfag: Fagprioriteringen justeres ift. skolernes afdækning og screening. Plan for lærernes efteruddannelse udarbejdes ud fra afdækning og UC Syddanmarks plan for udbud af Undervisningsfag fag moduler. Fælles kompetenceudviklingsforløb: Undervisning mod læring: Fælles forløb for alle skoler. Start 8. august Læring & Science AP Møller ansøgning udarbejdes til 2. runde. Fokus på Læring, Science, Innovation og Inklusion. Integrere eksterne interessenter fra erhverv, Aalborg Universitet og ungdomsuddannelserne. 4

5 Årshjul for kompetenceudvikling Dette er kun et eksempel. Skemaet skal tilpasses ift. afdækningen Skoleår Undervisnings - fag Vejledere/ Ressourcepersoner Projekter(AP Møller m.fl) Kompetenceud viklingsfor - løb 14/15 Scienceambassadører 15/16 UV fag 1 UV fag 2 UV fag 3 16/17 UV fag 4 UV fag 5 UV fag 6 17/18 UV fag 7 UV fag 8 UV fag 9 Opsamling Uvfag 18/19 UV fag 10 UV fag 11 UV fag 12 Opsamling UV fag x Scienceambassadører Vejledere/ ressourcepersoner Teamsam - arbejde Synlig læring Målstyret uv/læring 5

6 Bilag: PU Kontrakt Skoleprocesser Kontrakt mellem.og Pædagogisk Udvikling Titel: Klasse og læringsledelse Antal Indhold/tema Hvad drejer det om? Klasse læringsledelse. Undervisningsdifferentiering og motivation. Status Hvad er status indenfor området? Formål Hvad vil vi gerne opnå? Mål: Tegn på /effekt ved opnåede mål: Sammenhæng med skolens andre udviklingsprojekter og strategi for udvikling: Deltager: Rolle/ansvar: 6

7 Procesplan: Overordnet tidsramme: Skoleår Hvad Hvornår Hvordan Hvem/ansvar Evaluering (mål og proces) Hvad Hvornår Hvordan Hvem/ansvar * Kommunikation Se evt. evalueringsportalen.dk Hvad Hvornår Hvordan Hvem/ansvar Før: Præsentation for skolens øvrige medarbejdere Under: Videndeling Efter: Opfølgning og forankring med afsæt i evalueringen Medtænkt i forældresamarbejde Dato: Skoleleder: Konsulent: 7

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 2 3. Mål og resultatmål... 3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kommissorium Arbejdsgruppen skal understøtte arbejdsgruppe i relation til at etablere og undersøge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere