Kursuskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 2 Kursuskatalog"

Transkript

1 2012 Kursuskatalog

2 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: stk. 6 Forord Fleksibel kompetenceudvikling Grunduddannelse for kontorpersonale/ Retssekretæruddannelse/Elevuddannelse 10 Introduktionskursus for kontorpersonale 11 Fogedret for kontorpersonale grundkursus 12 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus 13 Insolvensskifteret for kontorpersonale - grundkursus 14 Dødsboskifteret for kontorpersonale- grundkursus Retssekretæruddannelsen 16 Civilret grund modul A/B 17 Civilret special modul C 18 Civilret udvidet modul D 19 Strafferet grund modul E/F 20 Strafferet udvidet modul G 21 Notat- og referatteknik modul I Elevuddannelse års elevseminar års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 28 Videnshop 29 Tinglysningsseminar 30 Tvangsauktion for kontorpersonale opfølgning 31 Dødsboskifteret for kontorpersonale opfølgning 32 Kassemedarbejderseminar 33 Ægtefælleskifte - for kontorpersonale 34 Akademiuddannelsen til statonom Grunduddannelse for jurister 38 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og prøver 39 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige 40 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige 41 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige 42 Dødsboskifte for dommerfuldmægtige under uddannelse modul A og B 44 Fogedret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 45 Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige 46 Administration og ledelse for dommerfuldmægtige 48 Regnskab for dommerfuldmægtige 49 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige Grunduddannelse 3

3 50 Skriftlig prøve for dommerfuldmægtige 51 Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Efteruddannelse for jurister 54 Domstolsakademiet 55 Forældelse og renter 56 Nyheder i civilprocessen 57 Selskabsret 58 Rådgiveransvar 59 Nyheder i strafferetsplejen 61 Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen 62 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 63 Skatteret G-1 64 Skatteret G-2 67 Retsmægling efteruddannelse - refleksion og fornyelse 68 Medietræning 69 Ægtefælleskifte for jurister 70 Advokatuddannelsen 71 Sager om børn og unge modul 2 72 Byretskonstitutioner 73 Insolvensrettens Dag International uddannelse 76 Særlige kurser via ERA i European Institute for Public Administration Ledelsesudvikling 83 Førlederforløb 84 Forløb for nye ledere Værktøjskurser 85 HR og personalejura 87 Statistik og sagsvægtning 88 Effektiv planlægning 91 Den offentlige lederuddannelse 92 Det personlige lederskab 94 Organisation og styring 96 Udvikling, forandring og innovation 98 Individuel ledelsesudvikling 100 Ledelsesforum for præsidenter 102 Administrationschefseminar Administration 105 Administration for kontorpersonale 106 Lønsumsstyring 107 Lønadministrationsseminar Uddannelseskurser for alle medarbejdere 110 E-læringskurser 112 Medarbejderens personlige ressourcer 113 Kollegafeedback 114 Kommunikation og konflikthåndtering 115 Personlig udvikling 116 Skriv og bliv forstået fokus på det danske sprog 117 Kommunikation i telefonen gennemslagskraft og service 118 Kompetencefonden It- og arbejdsmiljøkurser 122 Campus for administratorer 123 It for it-kontaktansvarlige ved byretterne 125 Arbejdsmiljøuddannelsen 126 Arbejdsmiljøuddannelsen - supplerende Uddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlige 130 Underviserkursus - Pædagogisk kompetenceudvikling 132 Underviserseminar 131 Oplæringsansvarligkursus 134 Uddannelsesansvarligseminar 135 Elevuddannelsesansvarligseminar 138 Kursussteder og hotelfaciliteter 139 Tilmeldingsprocedure 140 Afbud til kurser 143 Hvem er vi? 4 5

4 Fleksibel kompetenceudvikling Domstolsstyrelsen er stolt af også i år at kunne præsentere et bredt udvalg af muligheder for kompetenceudvikling for ansatte ved Danmarks Domstole. kursuskataloget indeholder, suppleres og understøttes med andre initiativer, for eksempel styrkelse af læringsmiljøet ved retten og e-læring. at deltage i kollegers møder. Der skal være mulighed for at arbejde systematisk med det lærte umiddelbart efter kurset. I er som altid velkomne til at kontakte os med forslag til kurser eller emner, eller hvis I i øvrigt har spørgsmål. Det er jo i dialogen med jer, vi bliver bedre! Vi har i 2012 opprioriteret ledelsesudviklingen og tilbyder blandt andet en række moduler på Den offentlige lederuddannelse. Modulerne er meritgivende og kan suppleres af moduler fra andre udbydere, så den enkelte over nogen tid kan gennemføre hele uddannelsen. Desuden tilbyder vi for første gang Videnshop for kontorpersonalet. Videnshop er et seminar, som afholdes over to dage med i alt 16 forskellige emner. Den enkelte medarbejder kan vælge 4 emner i løbet af de to dage, og kan på denne fleksible måde tilrettelægge sit eget kompetenceudviklingsforløb. Der vil i løbet af de to dage blive tid til at netværke og tale sammen på tværs af faggrænser og retskredse. Videnshop afholdes to gange om året i marts og i september. Det er tanken, at Videnshop skal blive en tilbagevendende begivenhed hvert år. Det er væsentligt at være opmærksom på, at kursuskatalogets tilbud ikke kan stå alene. Vi skal have størst muligt udbytte af de kompetenceudviklingsinitiativer, vi anvender vores ressourcer på. Derfor er det vigtigt, at de tilbud, For mange er det en udfordring at overføre det lærte fra et kursus til dagligdagen, og talrige undersøgelser har vist, at medarbejdere i højere grad peger på det daglige arbejde sammen med gode kolleger end på deltagelse i kurser som en væsentlig kilde til læring. Ved hver enkelt ret bør der derfor skabes de bedste rammer for et godt læringsmiljø. Robert Brinkerhoff er professor ved Michigan University og har i mange år forsket i læreprocesser. Brinkerhoffs empiriske studier har vist, at man får den største effekt af et kursus ved at fordele tid og ressourcer således: 40 % før selve undervisningen, hvor der i samarbejde med nærmeste leder forventningsafstemmes og sættes fokus på målsætning og målforpligtelse. Medarbejderen skal med andre ord kunne se en fordel ved at lære og anvende det lærte. 20 % i selve undervisningen, hvor der opbygges viden og forståelse og trænes færdigheder. 40 % efter undervisningen, hvor medarbejderen med bistand fra nærmeste leder implementerer det lærte og adfærd ændres fx ved opfølgningsmøder/opgaver, eller ved For at få det maksimale udbytte af tilbuddene i dette katalog er det derfor vigtigt, at medarbejderen i samarbejde med sin leder drøfter, hvordan medarbejderen kan få størst udbytte af sin deltagelse, og hvordan der følges op i forhold til de fastsatte mål. I dag er der en erkendelse af, at medarbejderne har brug for at kunne kompetenceudvikle sig præcis på det tidspunkt, hvor det er relevant. E-læring er en af de metoder, vi kan anvende for at imødekomme dette behov og dermed undgå, at medarbejderen skal vente flere måneder på at komme på kursus. På side 110 i kursuskataloget har vi beskrevet, hvilke e-læringskurser medarbejderne ved Danmarks Domstole med fordel kan benytte sig af. Vi skal opfordre til, at I ved den enkelte ret drøfter, hvordan I kan anvende e-læring bedst muligt. Måske vil en gruppe medarbejdere gerne gennemføre et e-læringsmodul sammen, så de løbende kan diskutere modulets indhold, mens en anden medarbejder gerne vil have lov til at gennemføre modulet derhjemme i fred og ro. Rigtig god læselyst og forhåbentlig på gensyn på vores kurser! Christina Ottesen Leder af Uddannelsen, Domstolsstyrelsen 6 Forord Forord 7

5 Grunduddannelse for kontorpersonale Retssekretæruddannelse Elevuddannelse

6 Introduktionskursus for kontorpersonale Fogedret for kontorpersonale grundkursus Velkommen til domstolene bliv godt klædt på til dit nye arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. ligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække. og indhold et er at give dig en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Du bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger og opnår dermed kendskab til, hvad dine kolleger laver, og hvem der er rettens primære brugere. Du får på de to dage mulighed for at lære kolleger fra andre retter at kende, så du kan danne netværk. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med enkelte gruppearbejder september 2012 Øst Bedste praksis konsulent Lene Poulsen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontorpersonale, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet i fogedretten. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3-bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltageren har eller skal arbejde i en fogedret. Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3-bemyndigelse i fogedsager, således at de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Modul 1: 14. marts 16. marts 2012 Modul 2: 11. juni 13. juni 2012 Modul 3: 1. oktober 3. oktober 2012 Hotel Opus Horsens Dommer Kim Rasmussen, Kontorfuldmægtig Helle Jessen, Pernille Gaarre Andersen, tlf For kontorpersonale - GRUNDKURSUS For kontorpersonale - GRUNDKURSUS 11

7 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus Insolvensskifteret for kontorpersonale grundkursus Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager april 2012 Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har beskæftiget sig med insolvensskiftesager i kortere tid. 31. januar - 2. februar 2012 Deltagerne skal kunne forstå sagsgangen i en almindelig tvangsauktionssag og selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt. Vekslen mellem plenum og opgaver. Hotel Opus Horsens Retsassessor Peter Toftager, Kontorfuldmægtig Jette Demant, Pernille Gaarre Andersen, tlf et med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. På kurset gennemgås sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven for at forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger. Hotel Opus Horsens Undervisere Retsassessor Jeanette Melchior, Retsassessor Mette Skov Larsen, Tina Brandi, tlf For kontorpersonale - GRUNDKURSUS For kontorpersonale - GRUNDKURSUS 13

8 Dødsboskifteret for kontorpersonale grundkursus Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Retssekretæruddannelsen Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Modul 1: Introduktion og arveret Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo) Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer), skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat) Modul 1: august 2012 Modul 2: september 2012 Modul 3: oktober 2012 Øst Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Inge Pedersen, tlf "En veluddannet retssekretær er en meget vigtigt forudsætning for at nå de overordnede mål om en kvalificeret, og for borgerne, god og forståelig sagsbehandling." Det er grundsætningen for den retssekretæruddannelse, som vi kender i dag. Kravene til en retssekretær og til den funktion, som retssekretæren udfører, udvikler sig løbende. Retssekretæruddannelsen udvikles derfor også løbende, så den til stadighed kan imødekomme retternes og deltagernes behov. Når alle moduler i retssekretæruddannelsen er gennemgået udstedes et uddannelsesbevis til deltageren. Uddannelsen består i dag af følgende moduler Civilret - grund, special civilret, udvidet civilret, strafferet - grund, udvidet strafferet, notat- og referatteknik samt for landsretssekretæruddannelsen specielle landsretsmoduler. Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. 14 For kontorpersonale - GRUNDKURSUS 15

9 Civilret grund modul A/B Civilret special modul C Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der har beskæftiget sig med civilret i mindst et halvt år. og indhold Deltagerne får en grundlæggende viden om civilprocessen. Denne viden skal sætte dem i stand til at kende og forstå de vigtigste regler for behandlingen af civile sager i byretten. Deltagerne opnår, gennem opgaveløsning, færdigheder i at give juristerne den nødvendige kontorstøtte ved behandling af en almindelig civil sag. Vekslen mellem plenum og opgaver Efter kurset kan du blandt andet: Oprette en ny sag. Kontrollere om stævningen er i orden, om sagen er indleveret til den rigtige ret, om retsafgiften er rigtig beregnet, samt hvilken sagstype sagen har. Beramme forberedende møder og hovedforhandlinger. Lave udkast til retsbøger og domme, herunder udeblivelses- og erkenderdomme. Afslutte en civil sag. Udarbejde breve. Besvare almindelige henvendelser fra publikum. Modul 1: august 2012 Modul 2: oktober 2012 Øst Retsassessor Peter Toftager, Kontorfuldmægtig Anne L. Pedersen, Inge Pedersen, tlf Retssekretærer, der enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kursets mål er at give deltagerne den viden om behandlingen af de specielle sagstyper, som domstolssystemets brugere med rette kan forvente, at en god retssekretær har. Deltagerne vil derfor kunne identificere de forskellige sagstyper og selvstændigt foretage relevante sagsbehandlingsskridt. Deltagerne vil endvidere kunne medvirke til løsning af almindeligt forekomne problemstillinger. På kurset gennemgås reglerne om behandlingen af andre sager end de almindelige civile sager. Størst vægt lægges på ægteskabs-, forældreansvars- og faderskabssager. Også sager om værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse gennemgås. Endelig omtales mortifikationssager og borteblevnesager. Der arbejdes en del med gruppedrøftelser omkring konkrete opgaver marts 2012 Hotel Opus Horsens Dommer Poul Holm, Afdelingsleder Hanne Søegaard, Anja Bergstrøm Christensen, tlf For retssekretærer - Modul A/B For retssekretærer - Modul C 17

10 Civilret udvidet modul D Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Strafferet grund modul E/F Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kursets mål er at give deltagerne en grundlæggende og anvendelig viden om de behandlede emner, samt værktøjer til at identificere og medvirke til løsning af de problemstillinger, der hyppigt opstår ved behandling af civile sager i tilknytning til disse emner. Kurset sætter fokus på de mere komplicerede spørgsmål ved behandling af civile sager: fri proces, retshjælpsforsikring, omkostningsafgørelser, samspillet mellem disse regler, småsagsprocessen, forberedelse af civile sager m.v. Der indgår i væsentlig omfang praktiske øvelser (opgaver i grupper) på kurset maj 2012 Hotel Opus Horsens Dommer Poul Holm, Afdelingsleder Hanne Søegaard, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kurset henvender sig til retssekretærer, der har været beskæftiget - 3 år med straffesager, eventuelt som subsidiært arbejdsområde. At give strafferetssekretærer en grundlæggende viden om og forståelse for de almindelig anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, samt at vejlede borgerne på relevant måde. Efter kurset har deltagerne: En grundlæggende viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager. En dyberegående viden om straffesystemet. Evne til selvstændigt på et fagligt forsvarligt niveau at kunne varetage retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, både for så vidt angår ekspedition af sager og anvendelse af it-system. En viden, så de på relevant måde kan besvare almindelige henvendelser fra borgere. Modul 1: august 2012 Modul 2: september 2012 Øst Dommer Anni Brix Olesen, Afdelingsleder Connie Møller Andersen, Tina Brandi, tlf For retssekretærer - Modul D For retssekretærer - Modul E/F 19

11 Strafferet udvidet modul G Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Notat- og referatteknik modul I Bliv god til at skrive referater i retten Kurset henvender sig til retssekretærer ved retterne med mere end 3 års erfaring i arbejdet med straffesager, og som enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller som i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. At give strafferetssekretærer en dyberegående viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, herunder udarbejde udkast til domme og kendelser, samt vejlede borgere på relevant måde. Efter kurset har deltagerne De fornødne kompetencer til at udarbejde udkast til domskoncept med angivelse af relevante forstraffe i almindelige forekomne straffesager. En grundlæggende viden om reglerne om dørlukning, telefonaflytning, ransagning mv. således, at de kan udarbejde udkast til retsbogsudskrift. Den nødvendige baggrundsviden til forståelse af standardteksterne februar 2012 Hotel Opus Horsens Dommer Anni Brix Olesen, Afdelingsleder Connie Møller Andersen, Tina Brandi, tlf Kontorpersonale, der er eller skal være beskæftiget som retssekretær i forbindelse med afvikling af retsmøder i civil- og straffesager. Deltagerne får kendskab til de regler, der gælder for skrivning af referat i retten. Efter kurset kan deltagerne selv skrive referater i retten på et korrekt dansk, der lever op til sprogpolitikken ved domstolene. Der trænes notatteknik og skrivning af referat gennem små øvelser og rollespil. Deltagerne får endvidere en grundlæggende gennemgang af sprog og sprogpolitik november 2012 Øst Dommer Pia Petersen, Sprogkonsulent Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkonsulent Ellen Bak Åndahl, Pernille Gaarre Andersen, tlf For retssekretærer - Modul G For retssekretærer - Grund 21

12 Elevuddannelsen 1. års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole 1. års elever Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger, samt fokus på samarbejde. Desuden er et af formålene med elevseminaret, at eleverne møder hinanden og skaber gode kontakter. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde. & sted september 2012 Øst tid & oktober 2012 Øst tid & oktober 2012 Vest Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Wiitanen-Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf For elever - elevuddannelse 23

13 2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? 2. års elever Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen har været. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Der vil blive drøftet, hvilke muligheder der er som færdiguddannet kontorassistent ved Danmarks Domstole, herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. Alt i alt en dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltagerinput. Der vil være undervisning i plenum og gruppearbejde. & sted 30. maj 2012 Hotel Opus, Horsens tid & 7. juni 2012 Scandic Copenhagen Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Wiitanen-Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Det var helt kanon! Ud over alle forventninger. (ligere kursusdeltager om 1. års elevseminar) 24 For elever - elevuddannelse

14 Efteruddannelse for kontorpersonale

15 Videnshop Kom til videnshop og få et videnshop! Tinglysningsseminar Seminar i udvalgte områder af digital tinglysning Kontorpersonale, vagter og servicemedarbejdere ved alle retter. Tinglysningspersonalet dog kun i efteråret. Som noget nyt i 2012 lancerer Domstolsstyrelsen Videnshop, som er et to-dages seminar/kursus indeholdende 16 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 4 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne vil blandt andet være: Word og Outlook - tips og tricks. Fogedret et aktuelt emne. Skifteret et aktuelt emne. Civil- og strafferet et aktuelt emne. Håndtering af vanskelige kunder. Fri proces. Selvstændig protokollering og lydoptagelser. Worklife balance. Tegnsætning. I god tid inden seminaret vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. Videnshop afholdes hvert år primo marts og primo september. et på de to forløb vil i det væsentlige være ens, men på efterårsforløbet vil der også være spor, som er målrettet Tinglysningsrettens medarbejdere. & sted marts 2012 Hotel Opus Horsens tid & september 2012 Oplyses senere Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontorpersonale, der har deltaget i tinglysning grundkursus og har arbejdet med tinglysningsopgaver i nogle få eller flere år. Bredere kendskab og forståelse, samt større sikkerhed i regler og praksis i digital tinglysning. Efteruddannelse, erfaringsudveksling og dialog om regler og praksis indenfor udvalgte områder af digital tinglysning samt om sagsbehandling i Tinglysningsretten. Afdelingslederne og deltagerne får indflydelse på indholdet, idet disse i god tid inden kurset skal komme med forslag til emner, de finder vigtige for netop denne deltagergruppes kompetenceudvikling. & STED Hotel Opus Horsens Modul 1: februar 2012 Modul 1: marts 2012 Modul 1: september 2012 & sted Tinglysningsretten Modul 2: 28. februar 2012 Modul 2: 28. marts 2012 Modul 2: 18. september 2012 Sekretariatschef Brian Pedersen, tlf Afdelingsleder Jeannette Møller Sørensen, tlf Kontorfuldmægtig Bitten Andersen, tlf Inge Pedersen, tlf For kontorpersonale - efteruddannelse For kontorpersonale - efteruddannelse 29

16 Tvangsauktion for kontorpersonale opfølgning Dødsboskifteret for kontorpersonale opfølgning Erfaringsudveksling om udvalgte områder af skifterettens arbejde Kontorpersonale, som har beskæftiget sig med tvangsauktioner i længere tid, og som selvstændigt kan klare almindelige sagsskridt. På kurset vil nogle udvalgte centrale problemstillinger blive taget op med det formål at styrke deltagernes evne til selvstændig sagsbehandling, herunder vejledning af eksterne brugere. For at gøre kurset vedkommende, vil deltagerne selv have mulighed for at få indflydelse på, hvilke emner, der skal indgå i kursusprogrammet. Deltagerne vil derfor før kursusstart blive bedt om forslag til emner og problemstillinger, de ønsker at tage op. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling, og det forventes, at deltagerne er aktive under kurset. Kursusforløbet vil veksle mellem plenum og grupper marts 2012 Hotel Opus Horsens Retsassessor Peter Toftager, Kontorfuldmægtig Jette Demant, Pernille Gaarre Pedersen, tlf Kontorpersonale, der har deltaget i skifteret grundkursus og har arbejdet med dødsboskifteret i nogle år. Erfaringsudveksling og dialog om regler og praksis indenfor udvalgte områder af arveret og dødsboskifteret, samt sagsbehandlingen i skifteretten. Vekslen mellem opgaver og plenum. & sted 25. april 2012 Hotel Opus Horsens tid & 14. maj 2012 Scandic Copenhagen Dommerfuldmægtig Mette-Lise Pommer, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Praktiske spørgsmål kontakt Inge Pedersen, tlf For kontorpersonale - efteruddannelse For kontorpersonale - efteruddannelse 31

17 Kassemedarbejderseminar Kom og hør seneste nyt fra kassefronten og relaterede emner Ægtefælleskifte for kontorpersonale Lær de nye regler om ægtefælleskifte! Henvender sig til alle, der arbejder ved kassen. Seminaret giver en årlig opdatering af nyheder, institutionsinstruksen siden sidst samt svære emner på kasseområdet. Emnerne vil derfor være aktuelle. Deltagerne vil endvidere have mulighed for på forhånd at sende forslag til emner på mail. tid & 7. marts 2012 Scandic Copenhagen & sted 12. marts 2012 Hotel Opus Horsens Administrationschef Gert Larsen, Regnskabschef Beata Fröhlich, Kontorfuldmægtig Christina Velling, Pernille Gaarre Andersen, tlf Kurset henvender sig til skifteretssekretærer, der beskæftiger sig eller skal beskæftige sig med området. et er, at du som sekretær skal kunne behandle ægtefælleskiftesager efter de nye regler. De nye regler om ægtefælleskifter vil blive gennemgået, herunder overgangsregler, baggrund og overblik. Der vil herefter ske træning i systemet med oprettelse af sager, behandling af anmodninger og cases. & sted Hotel Opus Horsens 27. februar februar 2012 Retsassessor Claes Dall Hersland, tlf It-koordinator Aase Møller, tlf & sted Domstolsstyrelsen 6. februar februar marts marts 2012 Dommerfuldmægtig Julie Skat Rørdam, tlf It-koordinator Aase Møller, tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf For kontorpersonale - efteruddannelse For kontorpersonale - efteruddannelse 33

18 Akademiuddannelsen til statonom Har du mod på en videregående voksenuddannelse så er statonom måske noget for dig! Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere ved domstolene og andre statslige institutioner. Der stilles krav om forudgående uddannelse og erhvervserfaring, se et med uddannelsen er at give deltageren et fagligt og metodisk grundlag for at analysere og vurdere problemstillinger indenfor den statslige sektor, og til at kunne varetage funktioner på specialist- og mellemlederniveau samt at udvikle deltagernes evner for selvstændighed, samarbejdsevne og evnen til at skabe fornyelse. Uddannelsen gennemføres under lov om åben uddannelse, hvorfor, der på hvert hold er deltagere fra forskellige statsinstitutioner. Uddannelsen består af 6 moduler, og kan gennemføres på 2 år med én undervisningsdag om ugen. Udveksling af opgaver m.m. er netbaseret og brug af pc er derfor en forudsætning. Der er på uddannelsen obligatoriske moduler i bl.a. økonomi, organisationspsykologi samt samfundsanalyse og metode. Hvert af de 6 moduler afsluttes med en individuel bedømmelse. For nærmere oplysninger bør ansøger og leder se mere på hvor der også kan bestilles brochure om uddannelsen. Bemærk: Ansøgningsfrist følger af info i marts Ansøgningen skal være underskrevet af præsidenten ved din ret. Der gives kun tjenestefrihed til deltagelse, hvis Domstolsstyrelsen har godkendt denne. Der ydes ikke vikardækning eller lignende. Der starter nye hold i efteråret 2012, bemærk tilmeldingsfrist i det tidlige forår Professionshøjskolen Metropol, Fredericia, Frederiksberg, Odense, Ålborg og Århus Se det enkelte kursussted på Inge Pedersen, tlf For kontorpersonale - efteruddannelse

19 Grunduddannelse for jurister

20 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og prøver Introduktionskursus for dommerfuldmægtige Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist efter behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up. Overordnet mål Grunduddannelsen skal være af høj kvalitet, ligesom det skal sikres, at dommerfuldmægtigen løbende udfordres fagligt for at udvikle sig. Derved sikres, at Danmarks Domstole kan uddanne fagligt dygtige og selvstændige dommerfuldmægtige, med henblik på en effektiv og kvalitetsfyldt sagsbehandling. Formålet med kurserne på grunduddannelsen er at sikre, at nyansatte dommerfuldmægtige får de nødvendige teoretiske færdigheder for at varetage stillingen som dommerfuldmægtig. Den praktiske uddannelse finder sted ved de enkelte retter. ene er forskellige for hvert enkelt kursus. Grundlæggende skal kurserne udfylde den teoretiske del som supplement og understøttelse af den praktiske uddannelse. Deltagelse på kurserne er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse, med undtagelse af regnskabskurset, hvor det for enkelte er muligt at få merit, jf. info af 16. maj Bemærk Tilmelding og eventuelle ændringer i tidligere tilmeldinger skal foretages af rettens uddannelsesansvarlige og ikke af den enkelte dommerfuldmægtig. Det allerførste kursus, som en nyansat dommerfuldmægtig skal på under sin grunduddannelse. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte dommerfuldmægtige, og bør gennemføres indenfor det første år efter ansættelsen. Andre nyansatte domstolsjurister vil evt. også kunne have glæde af kurset og kan deltage helt eller delvist efter aftale med underviserne. Kurset skal ruste den nyansatte til at kunne arbejde selvstændigt som dommerfuldmægtig. Samtidig lægger vi stor vægt på, at gruppen danner netværk med hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Vi gennemgår hele forløbet af en sag ved domstolene, og tager fat i alle de juridiske og praktiske problemer, der kan opstå undervejs, men hele tiden med en praktisk vinkel på tingene. Vi benytter mange forskellige metoder, som alle har til formål at fremme dialogen og inddrage deltagernes erfaringer og synspunkter, såsom dilemma-spil, gruppedrøftelser, rollespil med efterfølgende gruppearbejde med en retsbog og kendelse. Vi har også besøg af eksterne sprogkonsulenter, som vil lære deltagerne om læsevenlig og forståelig kommunikation marts 2012 Hotel Opus Horsens Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter, tlf Dommer Anni Højmark, tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf For Jurister - Grunduddannelse For Jurister - Grunduddannelse 39

21 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige Tvangsauktion for dommerfuldmægtige Kurset henvender sig navnlig til dommerfuldmægtige, der er under grunduddannelse og som har et par måneders praktisk erfaring med behandling af skiftesager. Andre domstolsjurister som efter en pause skal til at beskæftige sig med området igen, eller bare har brug for et brush up, kan helt eller delvist deltage i kurset efter behov og efter aftale med underviserne. Kurset giver en introduktion og samlet overblik over de relevante regler på området. Kurset indeholder en gennemgang af de retsregler og praksis i insolvenslovgivningen, der har betydning for dommerfuldmægtige marts 2012 Hotel Opus Horsens Dommer Torben Kuld Hansen tlf Videnpartner Lars Lindencrone Petersen tlf Advokat Ole Larsen, tlf Tina Brandi, tlf Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid, efter aftale med underviserne, deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause, eller bare har brug for et brush up. At give deltagerne forudsætninger for betryggende afvikling af tvangsauktioner. Der vil blive nogen tavleundervisning, men også rollespil og eventuelt gruppeopgaver. Der vil til nogle aktiviteter ske en niveauopdeling. Den maj 2012 Hotel Opus Horsens Funktionschef Hans Engberg, Specialkonsulent Inge Hansen, Særlige emner, der ønskes behandlet, kan meddeles til underviserne. Pernille Gaarre Andersen, tlf Der er tale om dialog mellem holdet og underviserne og disse indbyrdes kombineret med opgavegennemgang. 40 For Jurister - Grunduddannelse For Jurister - Grunduddannelse 41

22 Dødsboskifte for dommerfuldmægtige under uddannelse modul A og B Et hurtigt indblik i behandling af alle typer af dødsboer og ægtefælleskifter, som gerne skal hjælpe dommerfuldmægtigen med at blive i stand til at behandle sagerne selvstændigt lene for oplæring i modul skifteret. Dommerfuldmægtigen Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under skal kunne vejlede og selvstændigt sagsbehandle i alle typer grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid, efter aftale med underviserne, deltage helt eller delvist afhænover skal dommerfuldmægtigen kunne behandle ægtefæl- dødsboer, herunder kunne behandle mindre tvister. Derudgigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område leskifter. efter en længere pause, eller bare har brug for et brush up. Niveauet tilpasses efter den gruppe fuldmægtige, der møder frem, men det vil være en fordel af have arbejdet mindst 2-3 I kurset gennemgås alle skifteformer, med særligt fokus på måneder med skifteret inden kurset. Er dette ikke muligt, de dele af sagsbehandlingen, som det er sædvanligt, at en anbefales det, at fuldmægtigen tager en uges praktik i jurist foretager. Behandlingen af bobestyrerboer tillægges skifteretten, så man som minimum er bekendt med hvilke ekstra vægt, da disse sager erfaringsmæssigt udgør en væsentlig del af arbejdet i en skifteret. Derudover gennemgås typer sager, der behandles, og har kendskab til de mest grundlæggende begreber. de ændringer i arveretten som arvelovsreformen har givet anledning til, ligesom de nye regler om ægtefælleskifte gennemgås. De tidligere regler for ægtefælleskifter berøres kun Sammen med den praktiske uddannelse ved retten skal overfladisk. kurset sikre, at dommerfuldmægtigen opfylder læringsmå- Undervisningen gennemføres som en blanding af gruppearbejde, casebaseret opgaveløsning og egentlig klasseundervisning. Modul A: maj 2012 Modul B: juni 2012 Hotel Opus Horsens Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, tlf Sekretariatschef Martin Nyvang, Retten i Lyngby, tlf Inge Pedersen, tlf Man får overblikket! (ligere kursusdeltager om kurset Dødsboskifte for dommerfuldmægtige under uddannelse modul A og B) 42 For Jurister - Grunduddannelse

23 Fogedret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige Fogedretten rummer en stor variation af brugere (og misbrugere). Der er alt fra dårlige betalere over utilfredse samværsforældre til skarpe advokater. Det giver i hvert fald alsidighed i arbejdet oplæg, opgaver og diskussion. Der lægges op til en høj grad Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under af involvering af og erfaringsudveksling mellem deltagerne. grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid, efter aftale med underviserne, deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause, eller bare har brug for et brush up. Modul 1: september 2012 Modul 2: oktober 2012 et med kurset er at klæde deltagerne på til at kunne Øst begå sig i en fogedret og til at varetage de opgaver, som arbejdet i fogedretten byder på. Kurset har først og fremmest sigte på den praktiske del af arbejdet i fogedretten. Dommer Kim Rasmussen, tlf Retsassessor Henrik Barfoed, tlf Kurset er bygget op omkring de væsentligste sagsområder i fogedretten: Udlæg, børnesager, lejesager, kreditaftalesager, forbud/arrest, betalingspåkrav osv. Kurset veksler mellem Pernille Gaarre Andersen, tlf Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister, som trænger til et brush up vil kunne deltage helt eller delvist på kurset, efter aftale med underviserne. Kurset skal sikre, at deltagerne får et så grundlæggende kendskab til retsledelse og konkret behandling af civile sager og straffesager, herunder domsmandssager og tilståelsessager, at de bliver i stand til, på betryggende vis, at gå i retten med sagerne. Over 4 dage gennemgås de centrale elementer i retssagsbehandlingen, og deltagerne får lejlighed til at prøve tingene af i praksis i forbindelse med to rollespil november 2012 Oplyses senere Dommer Jens Stausbøll, tlf Dommer Lis Hævdholm, tlf Dommer Torben Hvid, tlf Inge Pedersen, tlf For Jurister - Grunduddannelse For Jurister - Grunduddannelse 45

24 Administration og ledelse for dommerfuldmægtige Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid, efter aftale med underviserne, deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause, eller bare har brug for et brush up. Deltagerne skal igennem kurset opnå indsigt i de administrative og ledelsesmæssige opgaver ved et dommerembede og bevidstgøres om deres egen funktion og ansvar i relation til disse. Deltagerne skulle derved i højere grad blive i stand til at udføre og tilrettelægge de daglige sagsbehandlingsopgaver, så det sker i overensstemmelse med de regler og aftaler, der er gældende for administrationen. Kursets formål er endvidere at give deltagerne viden om, indenfor hvilke rammer det daglige samarbejde imellem personalegrupperne ved et dommerembede foregår samt bevidstgøre deltagerne om, hvilke forventninger fra omverdenen de domstolsansatte skal kunne honorere. Kursets formål vil blandt andet blive opfyldt ved at invitere flere undervisere udefra til at belyse emnerne, samt ved at lade deltagerne arbejde med løsningen af konkrete administrative problemer på egen hånd. Efter at have gennemført kurset har deltagerne: En større konkret viden på det administrative område. En større viden om hensigten med de mange regler, der regulerer området. Fået åbnet øjnene for, hvilke administrative og ledelsesmæssige opgaver, der løses i det daglige. Fået et bud på, hvilke forventninger der er til dem i relation hertil. Fået mod på i højere grad at påtage sig disse opgaver. Forventninger til deltagerne Deltagerne skal have lyst til at blande sig i diskussioner og opgaveløsninger, da kursets indhold og deltagernes udbytte deraf afhænger meget af deltagernes engagement. Deltagerne vil under kurset få viden om de administrative og ledelsesmæssige opgaver ved et dommerembede, ligesom formålene med og intentionerne bag reglerne for domstolenes kasse- & regnskabsvæsen vil blive gennemgået. Desuden vil deltagerne få viden om uddelegering af domstolenes bevillinger til embedernes selvforvaltning. Endelig vil en psykolog og en konsulent gennemgå emner som stress, motivation, kommunikation og coaching. Følgende administrative og ledelsesmæssige opgaver vil blive gennemgået: Fordeling af ressourcerne og arbejdsopgaverne. Arbejdstilrettelæggelse. sætning. Organisationsbeskrivelser. Løn- og personaleadministration. Personalepolitikker. Medarbejderudviklingssamtaler. Motivation og uddannelse. Bygningsadministration. Deltagerne skal i vidt omfang selv arbejde med problemstillingerne, ligesom der under gennemgangen vil blive sat fokus på forventningerne til dommerfuldmægtigene i relation til den daglige administration og ledelse af et embede oktober 2012 Hotel Opus Horsens Administrationschef Michael Villemos Larsen, tlf Dommer Elisabet Michelsen, tlf Præsident Martin Møller-Heuer, tlf Tina Brandi, tlf For Jurister - Grunduddannelse For Jurister - Grunduddannelse 47

25 Regnskab for dommerfuldmægtige Lær at læse et regnskab, forstå indholdet og stift bekendtskab med begreberne Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige Om at skrive retsbøger og gode domme i straffesager og civile sager Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid, efter aftale med underviserne, deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause, eller bare har brug for et brush up. Det er en fordel at lægge kurset på sidste del af grunduddannelsen, da stoffet er svært og fuldt udbytte kræver nogen erfaring. et er, at deltagerne får kendskab til regnskabers opbygning, lærer at læse dem, identificere problemer og formelle fejl, ligesom kurset er en form for indføring i den regnskabsmæssige begrebsverden. Kurset adskiller sig fra de andre kurser på grunduddannelsen, fordi det ikke sigter mod en særlig sagstype, og fordi man ikke umiddelbart kan gå hjem og anvende indholdet. Kurset skulle derimod gerne fjerne den klassiske juristangst for tal og regnskaber, og sætte deltagerne i stand til at analysere de regnskaber, som deltagerne kommer i berøring med i forskellige sagstyper. Kurset varer tre dage. Undervisningsformen er en blanding af forelæsning, dialog og case-arbejde i grupper og plenum. Deltagerne forventes at tage aktiv del i diskussionerne og særligt bidrage med relevante oplevelser fra hverdagen ved retterne december 2012 Øst Dommer Betina Juul Heldmann, tlf Advokat Niels Bo Andersen, Lett Revisor Finn Steenfeldt, KPMG Inge Pedersen, tlf Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister, som trænger til et brush up vil kunne deltage helt eller delvist på kurset efter aftale med underviserne. Det vil være en fordel, at deltagerne inden kurset har skrevet enkelte domme i både straffesager og civile sager. Deltagerne skal lære at skrive retsbøger, kendelser og domme med hovedvægten på domme i straffesager og civile sager. Udgangspunktet for undervisningen er domstolenes sprogpolitik og opbygningen af domme i overensstemmelse med standardkoncepterne. Deltagerne undervises i at skrive fuldstændige civile domme, men orienteres samtidig om, hvordan domme kan skrives i kort form. Vi lægger vægt på, at de civile domme bliver fyldestgørende, uden at blive for lange, og samtidig læsevenlige og forståelige for læseren. Kurset veksler mellem gennemgang i plenum og opgaver, som løses individuelt. Deltagerne får lejlighed til at skrive både retsbog og domme. Deltagerne får individuel feed back på domme, som er sendt frem til underviserne forud for kurset og på det arbejde, som leveres under kurset november 2012 København Dommer Christina Breinstrup, Dommer Henrik Johnsen, Tina Brandi, tlf For Jurister - Grunduddannelse For Jurister - Grunduddannelse 49

26 Skriftlig prøve for dommerfuldmægtige Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Dommerfuldmægtige under den gamle grunduddannelse. Dommerfuldmægtige under den nye grunduddannelse skal ikke aflægge skriftlig prøve. og form Omkring en uge før prøvens afholdelse vil deltagerne modtage et prøvenummer, der skal anføres på prøvens besvarelse. Kun styrelsen vil have kendskab til oplysningerne om deltagernes prøvenummer. Således vil hverken underviser eller censor have kendskab til deltagernes navne, tjenestested eller andre oplysninger, når de retter opgaverne. Deltagerne får endvidere tilsendt sagens akter samt en ekstrakt med udvalgt lovgivning/litteratur. Det tilsendte materiale skal medbringes til prøven. Andet materiale må ikke medbringes og er heller ikke nødvendigt, da bedømmelsen vedrører deltagernes skriftlige kommunikationsevner. Den samlede varighed af prøven er 5 time. Prøven indledes med fremvisning af en video, der vil vare ca. 1 time. Under fremvisningen må der kun tages noter i hånden. Afgørelsen skal skrives på pc. Underviserne på kurset Skriftlig kommunikation skal bedømme besvarelserne af prøven. Endvidere vil besvarelserne blive bedømt af en intern censor. Ved prøven kan opnås resultatet tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende. Resultatet af prøven vil blive meddelt den enkelte deltager skriftligt. Herudover vil den uddannelsesansvarlige ved retten få meddelelse om prøvens resultat. 26. april 2012 Hotel Opus Horsens Christina Breinstrup, Henrik Johnsen, Tina Brandi, tlf Dommerfuldmægtige under grunduddannelse og form Omkring en måned før prøvens afholdelse vil dommerfuldmægtigen blive indkaldt til prøven af styrelsen. Dommerfuldmægtigen er allerede forinden blevet orienteret om datoen for prøvens afholdelse. Der er afsat 20 minutter til forberedelse og ca. 30 minutter til hver eksamination inklusiv den tid, der medgår til eksaminator og censors votering. Prøven indledes med, at dommerfuldmægtigen får udleveret en skriftlig case, som dommerfuldmægtigen kan forberede sig på i 20 minutter inden prøven. Casen vil omhandle en dagligdagssituation ved en ret. Opgaveteksten vil berøre et eller flere af følgende hovedemner: fogedret, skifteret, civilret og strafferet. Herudover kan opgaveteksten eksempelvis berøre følgende emner: En intern arbejdssituation ved embedet, et administrativt/ledelsesmæssigt forhold eller en etisk problemstilling. Ved prøven kan opnås resultatet tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende. Resultatet af prøven vil blive meddelt dommerfuldmægtigen efter prøvens afslutning. Herudover vil den uddannelsesansvarlige ved retten få meddelelse om prøvens resultat. 7. maj december 2012 Domstolsstyrelsen Censor Flemming Schønnemann, Eksaminator Martin Nyvang, Tina Brandi, tlf For Jurister - Grunduddannelse For Jurister - Grunduddannelse 51

27 Efteruddannelse for jurister

28 Domstolsakademiet Forældelse og renter Dommere og meget erfarne jurister. På Domstolsakademiet er der mulighed for at blive opdateret fagligt, netværke og mødes med sine kolleger fra hele landet. Programmet sammensættes, så det favner bredt både på de stringent juridisk faglige områder og i øvrigt. I løbet af de tre dage, som Domstolsakademiet strækker sig over, gennemføres 18 spor á 3 timers varighed. Den enkelte deltager vælger på forhånd, hvilke 6 spor vedkommede ønsker at deltage på. Emnerne for 2012 er endnu ikke fastlagt. I god tid inden afholdelse af akademiet vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. Domstolsakademiet afholdes hvert år primo maj og november. & sted 30. april 2. maj 2012 Hotel Opus Horsens tid & november 2012 Øst Anja Bergstrøm Christensen, tlf Dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige. Det er målet at give deltagerne et overblik over det nye regelsæt samt opdatere viden om rentebrevsregler, renter, gebyrer og omkostninger og nye afgørelser på området. Reglerne om forældelse undergik omfattende ændringer pr. 1. januar 2008, der efter en overgangsperiode får fuld virkning fra Langtfra alle, der møder i retten, er opmærksomme på de nye regler. De renter, som en vindende part har krav på, kan med de gældende satser udgøre meget betydelige beløb. Ikke desto mindre ofres rentespørgsmål ofte kun begrænset opmærksomhed. På kurset gennemgås forældelsesloven og udvalgte dele af følgelovgivningen. Vi kommer ind på: De almindelige forældelsesfrister. Særlige forældelsesfrister og tillægsfrister. Afbrydelse af forældelse. Reglernes fravigelighed på erhvervs- og forbrugerområdet. Overgangsreglerne. Lettelser på inkassoområdet. Arbejdsskader. På renteområdet gennemgår vi reglerne om: Begyndelsestidspunkt for rentekrav. Rentesatsen. Rykkergebyrer og inkassoomkostninger. & sted 4. juni 2012 Hotel Opus Horsens tid & 11. juni 2012 Scandic Sydhavnen Videnpartner Lars Lindencrone Petersen Retsassessor Dorete Bager, tlf Inge Pedersen, tlf For Jurister - efteruddannelse For Jurister - efteruddannelse 55

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN KURSUS CENTER VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN Det største udbud af kurser med konkrete værktøjer til din hverdag For alle s. 4 Ledelse & bestyrelse s. 4 Distribution s. 4 Fyringsteknik & energiproduktion

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar Retten i Hillerød Embedsledelsen Den 19. august 2014 JAF Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar 1. Formål Formålet med denne oversigt er at beskrive den ledelsesmæssige organisation ved Retten i Hillerød

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Notat. Vejledende bemærkninger om introduktionskursus i konsekvenspædagogik:

Notat. Vejledende bemærkninger om introduktionskursus i konsekvenspædagogik: Notat Vejledende bemærkninger om introduktionskursus i konsekvenspædagogik: Under henvisning til, at der under drøftelserne i sekretariatet for TAMU den 18. oktober 2010 vedrørende samspillet mellem skoler

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens 7. september 2015 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3, 4 og 5 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere