Fremtidens ledelse i tandplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens ledelse i tandplejen"

Transkript

1 Tekst og foto: Lene Outzen Foghsgaard Fremtidens ledelse i tandplejen 75 ledere i den kommunale tandpleje og andre med interesse i ledelse, blandt andet tillidsrepræsentanter og børne- og unge chefer, var den 1. december mødt op til LIF-temadagen i Odense traditionen tro. Det overordnede tema var Fremtidens ledelse i tandplejen, og foredragsholderne var i nævnte rækkefølge Christian S. Nissen, cand.scient. pol., Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi, Carsten Christensen, formand for Forhandlingsudvalget og Birgitte Sindrup, næstformand i Hovedbestyrelsen begge repræsentanter for De Offentlige Tandlæger. Sidste kvinde på podiet, før den afsluttende workshop, var Stine Hinge- Christensen, souschef i Center for Ledelsesudvikling, KL.

2 Af Lene Outzen Foghsgaard Hvem skal lede fremtidens tandpleje og hvordan talentspotter vi morgendagens ledere? Christian S. Nissen blev bedt om at svare på spørgsmålet: Er der relevante grænser for djøfiseringen af lederjobs i professionsfagligt uddannede organisationer? Eller sagt med andre ord. Skal ledende tandlæger være tandlæger eller djøfere? Christian S. Nissen Valget står for mig at se ikke mellem at vælge fra den ene eller den anden kultur, men om at lade begge kulturer være repræsenterede og kunne bygge bro mellem kløfter. Christian S. Nissen, cand.scient.pol. Opsummering: Ledelse drejer sig om at ændre verden og om at ændre omgivelser gennem andre mennesker. Det gælder om at få andre til at gøre det mest hensigtsmæssige og samtidig kunne danne sig et overblik over væsentligt og uvæsentligt. Der er seks afgørende spørgsmål, som alle ledere må forholde sig til. Hvor står vi? Hvorfor er vi til? Hvor vil vi hen? Hvad går opgaven ud på? Hvad skal vi gøre? Hvad opnår vi? De væsentligste elementer i ledelse er herudover: Styring, administration og faglighed. Det er lederens rolle og ansvar at skabe en balance og få sammenhænge til at fungere. For mig er det ikke et valg mellem forskellige professionelle baggrunde. Det handler om, at man skal kunne løse de opgaver, der er og kunne sætte sig ind i materien. Den faglige mellemleder skal f.eks. også forstå, hvad der sker i toppen. Valget står ikke mellem at vælge fra den ene eller den anden kultur, men om at lade begge kulturer være repræsenterede og kunne bygge bro mellem kløfter. Det forudsætter, at man i alle lejre har en åbenhed overfor hinanden.

3 Niels Høiby Carsten Christensen Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi, fremsatte følgende tese: Carsten Christensen og Birgitte Sindrup, De Offentlige Tandlæger, fremlagde: Ledere af professionsfaglige organisationer bør være professionsfagligt uddannede. De Offentlige Tandlægers oplæg til et notat om den fremtidige ledelse af Den Kommunale Tandpleje. Der er for nyligt lavet en undersøgelse af 100 universiteter, der viser, at de bedste universiteter er dem med den fagprofessionelle ledelse og de bedste forskere. Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi Opsummering: 40 procent af vores politikere er i dag djøfere og dét til trods for, at antallet af djøferne kun udgør 1,5 procent af befolkningen. Alene i Helle Thornings regering er der 52 procent. Djøferne udgør den nye adel og sidder tungt på centraladministrationen. Konsekvensen af de mange djøfere på ledelsesposter er: Styring, fyring, faglig stagnation og bullshit-bingo, hvilket har resulteret i, at vi er holdt op med at høre efter. Det vigtigste som leder er at bevare sin troværdighed at dét man siger, også er dét, man gør. For mig at se er der sket en udskiftning af moralsk ansvar med teknisk-økonomisk ansvar. Administration er gået over gevind. Problemet er, at en djøfiseret ledelse ikke forstår vores argumenter og fakta! Der er for nyligt lavet en undersøgelse af 100 universiteter, der viser, at de bedste universiteter er dem med den fagprofessionelle ledelse og de bedste forskere. Forskeren bag undersøgelsen forklarer det med, at ledere med en fagprofessionel baggrund opleves som mere troværdige for dem, de skal lede. De har en dybere forståelse af konteksten. I hovedtræk: Ledelsen i den kommunale tandpleje er under et fagligt pres, men også under et tidsmæssigt pres. Aldersfordelingen er, at 75 procent af landets kommunale overtandlæger i dag er over 55 år. KL fremsatte ved sidste overenskomstforhandlinger et krav om, at lederen af den kommunale tandpleje ikke nødvendigvis er en tandlæge. Vi forventer, at dette krav vil blive stillet igen ved de kommende overenskomstforhandlinger. De Offentlige Tandlæger stillede derfor medlemmerne følgende spørgsmål: Skal vi holde fast i, at det er en tandlæge, der er leder af tandplejen? Hvad er i så fald argumenterne? Hvordan får vi mest og bedst for pengene? Hvem skal vurdere, hvad der er bedst, hvis ikke en fagprofessionel? Hvordan fastholder vi nogle faglige og ledelsesmæssige lag i tandplejen, der kan virke som lederens sparring, og som kan virke som rugekasse for kommende ledere? Hvordan spotter vi de nye talenter til den kommunale tandpleje og får dem ind i deres uddannelsesforløb? Birgitte Sindrup

4 Stine Hinge-Christensen Talent er en muskel, der skal trænes! Hovedspørgsmålet til Stine Hinge-Christensen, souschef, Center for ledelsesudvikling, KL, lød: Hvordan spotter vi talenterne, og hvordan udvikler vi dem? Det første I skal gøre er at sælge lederjobbet. I skal gøre det attraktivt. Stine Hinge-Christensen, souschef for Center for Ledelsesudvikling, KL. Opsummering: Jamen hvad er problemet, tænkte jeg, da jeg skulle holde mit oplæg. Hvad er problemet hos jer? Er det ikke så attraktivt at være leder af den kommunale tandpleje? Er det fordi, man kommer for langt væk fra tænderne? Fordi man ikke ved, hvad jobbet indebærer. I er glade for jeres job, og nogle savner måske tænderne, men til gengæld får I noget andet. Det er jo sådan, det er! Hvordan spotter og motiverer I, når I spotter? Skal I kigge efter nogen, der ligner jer selv, eller nogen, der kan andet, fordi kravene derude er anderledes. Hvilke krav skal man stille? Skal man være tandlæge for at lede tandlægen og på hvilket niveau? Hvorfor overhovedet tale om talentudvikling? Vi mener i KL, at det er rigtig godt at arbejde med talentudvikling, for det giver flere kompetente emner. Hvor meget vidste I om lederjobbet, før I gik ind til det. Vidste I alt om, hvad det ville være? (Red. ingen i salen markerer). Det første I skal gøre er at sælge lederjobbet. I skal gøre det attraktivt. Hvorfor har I valgt at gå den vej uden selv at have mistet den fagprofessionelle stamme? Hvad kan I fortælle til næste generation, så de kan vælge den vej, I har taget? Hvordan spotter man næste generation? Hvem er relevant at få ind? Hvad skal I kigge efter? Er det ham, der er allerbedst med et bor. Hende, der er bedst til at kommunikere med børn? Skal I kigge efter ham eller hende, der har de gode ideer og kaster skibene i søen. Det er vigtigt at vide, hvem vi kigger efter. Sælg lederjobbet. Spot talentet. Afklar om talentet nu også vil ledelse- eller specialist vejen. Tilbyd forløb til dem, der vil ledervejen. Hold talentet varmt. Giv evt. medarbejderen noget projektarbejde eller andre ansvarsopgaver, så gryden holdes lidt i kog, indtil lederpositionen er klar. Hvad forstår vi ved et ledertalent? Medarbejdere kan groft sagt deles op i to typer. Der er brandstifteren og brandslukkeren, sidstnævnte er den, der hører til i lederstolen. Det er øretævernes holdeplads at være leder. Man skal være robust. Have en veludviklet pyt-faktor det går nok. Lære at folk taler til min rolle, ikke til mig. Der skal kunne træffes de upopulære beslutninger, og man skal stå ved dem. Det er vigtigt at være en god kommunikator og en arbejdskapacitet, der kan håndtere, at der er flere bolde i luften. Den potentielle leder må gerne have nogle lidt andre ideer, der kan udfordre status quo. Og hvad siger kommunen? Indsatsen bør ske i dialog med forvaltningen. Der bør være en koordination, ellers bliver I en ø. Prøv at koble jer tættere på den kommunale forvaltning.

5 Deltagerne var sidst på dagen delt i tre workshops. Her er et udpluk af de mange forslag og inputs, der nu indgår i Forhandlingsudvalgets videre arbejde. Gruppe 1: Gruppe 2: 3 workshops Hvad er de vigtigste argumenter FOR fagprofessionel ledelse af den kommunale tandpleje, og hvad kan vi gøre for at fremme forståelsen af disse? Størrelserne af tandplejerne gør, at overtandlægen selv tager aktiv del i at producere varen. Overtandlægen udfører i mange kommuner almindeligt eller specialiseret tandlægearbejde. For at varetage tandplejens interesser ordentligt skal man være godt inde i det faglige stof, ellers kommer man til at mangle argumenter. Det kan bestemt være en fordel at kunne trække på djøfernes faglighed i forskellige andre sammenhænge. Dagligdagen som leder i tandplejen kræver mange beslutninger, funderet på ens faglige viden som tandlæge. Den tandlægefaglige viden og argumentation vil mangle i forholdet til forvaltningen. Overtandlægen er kulturbærer. Hvad er de vigtigste argumenter MOD fagprofessionel ledelse af den kommunale tandpleje? Tandlæger er en faggruppe, der blandt andet er kendetegnet ved, at de ikke bliver trætte af deres fag. De er fagnørder og har derfor pr. definition ikke samme lyst og motivation til at gå ledervejen. Tandlæger er ikke i udgangspunktet skolet i ledelse. Hverken i personaleledelse eller organisatorisk ledelse. Klinikkerne bliver større og større og dermed også kompleksiteten af dem. Det felt er tandlæger ikke uddannet til at agere i. Ansøgerfeltet bliver for snævert. Hvad kan vi gøre for at imødegå argumenterne? Øge kendskabet til de kommunale organisationer. Træne i at kunne lave en samarbejdende ledelse, bestående af både djøfere og fagprofesionelle. Få uddannelse i ledelsesværktøjer allerede på studiet.

6 Gruppe 3: Det er vigtigt, at der fortsat er plads til at være en almindelig dygtig tandlæge. Hvordan spotter vi ledertalenter, og hvordan udvikler vi dem bedst muligt? Lever vi ledere op til vores ansvar? Tale ledelsesmuligheder i kommunal tandpleje, når de studerende er ude hos os. Synliggøre, at det er i orden at sætte tid af til ledelse. Nye tandlæger kender ikke til ledelsesstrukturer i den kommunale tandpleje. Det skal de lære. Beskriv lederjobbets funktioner. Sælg jobbet. Lederen skal hele vejen være understøttende. Uddelegering er en nødvendig forudsætning. En potentiel leder skal have et reelt ansvar. Se på: Hvem tør generelt kaste sig ud i nye opgaver, og hvem løfter blikket fra boremaskinen og tænker sundhedsplan og funktionen ind i hverdagen. TR-rollen giver gode muligheder for ledelse under kontrollerede forhold - træk dem gerne med ind i ledelses dilemmaer og opgaver. Tage snakken med dem, der udviser talent f.eks. ved MUS samtaler. Kunne de forestille sig et eventuelt ledelseskursus til afklaring? Ledelse af det odontologiske team på tandlægeskolen. Vi har ansvar for at udvikle talenterne, selv om de bliver ledere i andre kommuner - og vi gør det! Nu hvor filialledere får mere ansvar på grund af større enheder, kan det være svært samtidig at være TR man kan ikke være både leder og medarbejder repræsentant på samme tid.

7 Refleksioner over tandplejelederens roller i hverdagen Af overtandlæge Kirsten Dynes Møller, Hillerød Kommunale Tandpleje. Det mener medlemmerne Parallelt med at den offentlige sektor forandres sammen med det øvrige samfund; ændres lederopgaven. Den er, og har vel altid været, i konstant forandring. For mange opleves det dog i dag, som om forandringerne indtræffer så hyppigt, at de nærmest står i kø for at afløse hinanden. Disse trækker mange nye opgaver med sig. Struktur reformen medførte sammenlægninger af kommuner og klinikker, og den udfordrer tandplejens kulturer og kræver måske en redefinition af opgaveporteføljen? Den ledende tandlæge skal i dag kunne lede ledere, lede mange medarbejdere, lede kulturer? Og lede opad. Ledende tandlæge skal kunne skabe rammer for brugen af paletten af de mange behandlingsmuligheder, der er lege artis, og samtidig give plads for det individuelle, således at medarbejderne har deres eget råderum inkluderende en tryghed. Fagligheden har måske til dags dato været den største ressource, som vi kom med, men giver den mening i dag i overtandlægens liv? Overtandlægerne er i dag sparringspartnere i mange tværsektionelle og måske endog tværkommunale samarbejdsgrupper, man bliver medbestemmende og har medindflydelse på vigtige beslutninger, der rækker langt ud over tandplejens normale kerneområde. Inden for blot de sidste år kan nævnes udarbejdelse af sundhedsplaner, arbejdet vedrørende udsatte børn, implementeringen af registreringen af utilsigtede hændelser og sidst men ikke mindst de mange udbudsopgaver. Udfordringen ligger i at skabe sammenhæng og kontinuitet for såvel sig selv som for sine medarbejdere. Til kommende ledere har jeg lyst til at knytte følgende kommentarer: Har du frihed som en af dine personlige værdier, så go for it, der er masser af muligheder inden for de, af andre, fastsatte rammer. Synes du, det er spændende, at rutiner ikke er styrende i dit arbejdsliv, og kan du klare at være i det ukendte rum, hvor dagen i morgen ikke kendes? Kan du lide at have med mennesker at gøre? Og er du ikke bange for at lægge somme tider mange arbejdstimer på en uge, så kan jeg kun anbefale at overveje at blive leder. Man er som overtandlæge sikret et liv med masser af udfordringer.

8 Er ledelsesopgaven i Den Kommunale Tandpleje i stor forandring i dagens Danmark. Eller er det en myte? Af overtandlæge Kirsten Andersen, Mariager Fjord. Det mener medlemmerne Der sker forandringer i dagens Danmark, i tandplejen som i samfundet som helhed, ingen tvivl om det: Faget udvikler sig, både på det behandlingsmæssige og det forebyggelsesmæssige opgaver og af initiering og gennemførelse af udvikling af fagområdet kommunal tandpleje. Opgaven foregår i samspil med og under ledelse af den kommunale organisation og der dermed også af tandplejen. Denne opgave forventes kommunale ledere i højere og højere grad at tage del i. område. Tænk bare på udviklingen inden for implantater, og med det politiske niveau. Som sådan er opgaven i sin substans Hold fast i drivet hvem kan i dag ikke tale med om non-operativ cariesterapi? Vi set med mine øjne den samme som den altid har været. De formelle krav til tandplejeledere er ændret, idet nye ledere i får ny teknologi og indførelse af IT har haft en stor plads og højere grad i dag afkræves specifikke lederuddannelser mod skabt store forandringer i vores dagligdag i de sidste 15 år. Vores De største forandringer tidligere, hvor man udlærte sig selv i ledelsesopgaven og sup holdning til vores patienter har ændret sig gennem årene; fra De faglige og teknologiske udviklinger, ændret lovgivning eller plerede med den teoretiske viden, man selv vurderede at have en opfattelse af fagpersoner som højeste autoritet til mere og nye tendenser i samfundet, kan i dag give indtryk af, at ledel brug for. Mit råd til nye ledere vil i denne sammenhæng være: mere fokus på patientinddragelse, senest med lovgivningen om sesopgaven er under stor forandring. Måske fordi disse foran Tag det med jer fra de formelle uddannelser, som I kan bruge, informeret samtykke og fokus på borgerens rettigheder. Stort dringer alle skal implementeres ved hjælp af ledelse og gen og gem resten til dårlige tider, suppler jeres uddannelse med set alle kommunale tandplejer har trænet i anerkendende kom nem lederen. De største forandringer i de senere år har uden løbende sparring i et godt ledelsesnetværk, eller hvor I ellers munikation. tvivl være kommunalreformen med de større kommuner og kan få hjælp og støtte til refleksion. Brug mentor, coach eller Vi har i den kommunale tandpleje altid været gode til at tæn dermed større tandplejer, hvor alle de tidligere kommuners supervision, brug jeres egen leder eller andre gode samtale ke i helheder og forstå vores opgave i sammenhæng: Vi har tandplejer skulle harmoniseres og sammen finde deres nye partnere. Søg så vidt muligt god kontakt til organisationen over altid tænkt på både tænderne, det hele barn og familien. Vi form. Endvidere har det økonomiske pres på offentlige udgifter dig og dermed det politiske niveau, husk at respektere organi arbejder mere og mere tværfagligt og tværsektorielt. Syg kunnet mærkes i form af krav om konstante rationaliseringer sationshierarkiet. Vær vedholdende, der er altid ups and downs, domsforekomsten har ændret sig fra dengang, hvor stort set og effektiviseringer. I takt med at udgifterne til sundhedsvæse og hold fast i den energi og det drive, der oprindeligt fik dig til alle børn i Danmark havde caries til en 20/80 forekomst, som vi nets og velfærdsamfundets enkelte fagsøjler stiger kraftigt, at søge stillingen som leder. Til kommende ledere: Hvis I har har tilpasset os med differentierede tilbud og længere generel bliver kravene til tværfaglig og tværsektoriel tænkning større lyst til ledelse, så vis mod og kast jer ud i opgaven. Det I ikke le undersøgelsesintervaller. Den kommunale tandpleje har gen og større. Vi skal i højere grad tænke rundt om faget. En hel kan på forhånd lærer i undervejs. Prøv evt. jeres nysgerrighed nem årene fået nye opgaver ud over børn og unge-tandplejen, hedstænkning, der ikke er ukendt for os. Som kommunale af på et af de kurser, som kommunerne tilbyder lederspirer f.eks. omsorgstandplejen og senest specialtandplejen. Ledel tandplejeledere er vi vant til at se tandplejen i sammenhæng eller DOFT s kursus i kommunal ledelse. Det er både spæn sesopgaven i den kommunale tandpleje består i dag som tidli med andre fagområder og i et samfundsmæssigt perspektiv. dende og personligt udviklende at arbejde med ledelse af sit gere i sin substans af at lede og fordele arbejdet på de kom Den store udfordring kommer, når vi forventes at deltage i den eget fagområde i en større sammenhæng. munale klinikker, af diverse administrative og ofte lovbundne tværsektorielle samfundsmæssige prioritering af opgaver og

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Ledelse i balance: Samspillet mellem styring, administration, og faglighed. LIF temadag Odense 01121111: Hvem skal lede den kommunale tandpleje?

Ledelse i balance: Samspillet mellem styring, administration, og faglighed. LIF temadag Odense 01121111: Hvem skal lede den kommunale tandpleje? LIF temadag Odense 01121111: Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Ledelse i balance: Samspillet mellem styring, administration, og faglighed Ledelses-professionen ( DJØF-kulturen) De professionsfaglige

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde er forskelligt fra kommune til kommune og har ofte flere dagsordner afhængig af hvem man spørger. I denne workshop vil du blive bragt

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Samarbejdsorganisationen i en ny tid

Samarbejdsorganisationen i en ny tid Samarbejdsorganisationen i en ny tid udfordringer og alternativer Workshop 3, CSA Årsmøde 2015 CBS d. 26.3.2015 Hans Jørgen Limborg og Sisse Grøn BAGGRUNDEN FOR DENNE WORKSHOP: TO PROJEKTER OM SAMARBEJDSSYSTEMETS

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere