Fremtidens ledelse i tandplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens ledelse i tandplejen"

Transkript

1 Tekst og foto: Lene Outzen Foghsgaard Fremtidens ledelse i tandplejen 75 ledere i den kommunale tandpleje og andre med interesse i ledelse, blandt andet tillidsrepræsentanter og børne- og unge chefer, var den 1. december mødt op til LIF-temadagen i Odense traditionen tro. Det overordnede tema var Fremtidens ledelse i tandplejen, og foredragsholderne var i nævnte rækkefølge Christian S. Nissen, cand.scient. pol., Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi, Carsten Christensen, formand for Forhandlingsudvalget og Birgitte Sindrup, næstformand i Hovedbestyrelsen begge repræsentanter for De Offentlige Tandlæger. Sidste kvinde på podiet, før den afsluttende workshop, var Stine Hinge- Christensen, souschef i Center for Ledelsesudvikling, KL.

2 Af Lene Outzen Foghsgaard Hvem skal lede fremtidens tandpleje og hvordan talentspotter vi morgendagens ledere? Christian S. Nissen blev bedt om at svare på spørgsmålet: Er der relevante grænser for djøfiseringen af lederjobs i professionsfagligt uddannede organisationer? Eller sagt med andre ord. Skal ledende tandlæger være tandlæger eller djøfere? Christian S. Nissen Valget står for mig at se ikke mellem at vælge fra den ene eller den anden kultur, men om at lade begge kulturer være repræsenterede og kunne bygge bro mellem kløfter. Christian S. Nissen, cand.scient.pol. Opsummering: Ledelse drejer sig om at ændre verden og om at ændre omgivelser gennem andre mennesker. Det gælder om at få andre til at gøre det mest hensigtsmæssige og samtidig kunne danne sig et overblik over væsentligt og uvæsentligt. Der er seks afgørende spørgsmål, som alle ledere må forholde sig til. Hvor står vi? Hvorfor er vi til? Hvor vil vi hen? Hvad går opgaven ud på? Hvad skal vi gøre? Hvad opnår vi? De væsentligste elementer i ledelse er herudover: Styring, administration og faglighed. Det er lederens rolle og ansvar at skabe en balance og få sammenhænge til at fungere. For mig er det ikke et valg mellem forskellige professionelle baggrunde. Det handler om, at man skal kunne løse de opgaver, der er og kunne sætte sig ind i materien. Den faglige mellemleder skal f.eks. også forstå, hvad der sker i toppen. Valget står ikke mellem at vælge fra den ene eller den anden kultur, men om at lade begge kulturer være repræsenterede og kunne bygge bro mellem kløfter. Det forudsætter, at man i alle lejre har en åbenhed overfor hinanden.

3 Niels Høiby Carsten Christensen Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi, fremsatte følgende tese: Carsten Christensen og Birgitte Sindrup, De Offentlige Tandlæger, fremlagde: Ledere af professionsfaglige organisationer bør være professionsfagligt uddannede. De Offentlige Tandlægers oplæg til et notat om den fremtidige ledelse af Den Kommunale Tandpleje. Der er for nyligt lavet en undersøgelse af 100 universiteter, der viser, at de bedste universiteter er dem med den fagprofessionelle ledelse og de bedste forskere. Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi Opsummering: 40 procent af vores politikere er i dag djøfere og dét til trods for, at antallet af djøferne kun udgør 1,5 procent af befolkningen. Alene i Helle Thornings regering er der 52 procent. Djøferne udgør den nye adel og sidder tungt på centraladministrationen. Konsekvensen af de mange djøfere på ledelsesposter er: Styring, fyring, faglig stagnation og bullshit-bingo, hvilket har resulteret i, at vi er holdt op med at høre efter. Det vigtigste som leder er at bevare sin troværdighed at dét man siger, også er dét, man gør. For mig at se er der sket en udskiftning af moralsk ansvar med teknisk-økonomisk ansvar. Administration er gået over gevind. Problemet er, at en djøfiseret ledelse ikke forstår vores argumenter og fakta! Der er for nyligt lavet en undersøgelse af 100 universiteter, der viser, at de bedste universiteter er dem med den fagprofessionelle ledelse og de bedste forskere. Forskeren bag undersøgelsen forklarer det med, at ledere med en fagprofessionel baggrund opleves som mere troværdige for dem, de skal lede. De har en dybere forståelse af konteksten. I hovedtræk: Ledelsen i den kommunale tandpleje er under et fagligt pres, men også under et tidsmæssigt pres. Aldersfordelingen er, at 75 procent af landets kommunale overtandlæger i dag er over 55 år. KL fremsatte ved sidste overenskomstforhandlinger et krav om, at lederen af den kommunale tandpleje ikke nødvendigvis er en tandlæge. Vi forventer, at dette krav vil blive stillet igen ved de kommende overenskomstforhandlinger. De Offentlige Tandlæger stillede derfor medlemmerne følgende spørgsmål: Skal vi holde fast i, at det er en tandlæge, der er leder af tandplejen? Hvad er i så fald argumenterne? Hvordan får vi mest og bedst for pengene? Hvem skal vurdere, hvad der er bedst, hvis ikke en fagprofessionel? Hvordan fastholder vi nogle faglige og ledelsesmæssige lag i tandplejen, der kan virke som lederens sparring, og som kan virke som rugekasse for kommende ledere? Hvordan spotter vi de nye talenter til den kommunale tandpleje og får dem ind i deres uddannelsesforløb? Birgitte Sindrup

4 Stine Hinge-Christensen Talent er en muskel, der skal trænes! Hovedspørgsmålet til Stine Hinge-Christensen, souschef, Center for ledelsesudvikling, KL, lød: Hvordan spotter vi talenterne, og hvordan udvikler vi dem? Det første I skal gøre er at sælge lederjobbet. I skal gøre det attraktivt. Stine Hinge-Christensen, souschef for Center for Ledelsesudvikling, KL. Opsummering: Jamen hvad er problemet, tænkte jeg, da jeg skulle holde mit oplæg. Hvad er problemet hos jer? Er det ikke så attraktivt at være leder af den kommunale tandpleje? Er det fordi, man kommer for langt væk fra tænderne? Fordi man ikke ved, hvad jobbet indebærer. I er glade for jeres job, og nogle savner måske tænderne, men til gengæld får I noget andet. Det er jo sådan, det er! Hvordan spotter og motiverer I, når I spotter? Skal I kigge efter nogen, der ligner jer selv, eller nogen, der kan andet, fordi kravene derude er anderledes. Hvilke krav skal man stille? Skal man være tandlæge for at lede tandlægen og på hvilket niveau? Hvorfor overhovedet tale om talentudvikling? Vi mener i KL, at det er rigtig godt at arbejde med talentudvikling, for det giver flere kompetente emner. Hvor meget vidste I om lederjobbet, før I gik ind til det. Vidste I alt om, hvad det ville være? (Red. ingen i salen markerer). Det første I skal gøre er at sælge lederjobbet. I skal gøre det attraktivt. Hvorfor har I valgt at gå den vej uden selv at have mistet den fagprofessionelle stamme? Hvad kan I fortælle til næste generation, så de kan vælge den vej, I har taget? Hvordan spotter man næste generation? Hvem er relevant at få ind? Hvad skal I kigge efter? Er det ham, der er allerbedst med et bor. Hende, der er bedst til at kommunikere med børn? Skal I kigge efter ham eller hende, der har de gode ideer og kaster skibene i søen. Det er vigtigt at vide, hvem vi kigger efter. Sælg lederjobbet. Spot talentet. Afklar om talentet nu også vil ledelse- eller specialist vejen. Tilbyd forløb til dem, der vil ledervejen. Hold talentet varmt. Giv evt. medarbejderen noget projektarbejde eller andre ansvarsopgaver, så gryden holdes lidt i kog, indtil lederpositionen er klar. Hvad forstår vi ved et ledertalent? Medarbejdere kan groft sagt deles op i to typer. Der er brandstifteren og brandslukkeren, sidstnævnte er den, der hører til i lederstolen. Det er øretævernes holdeplads at være leder. Man skal være robust. Have en veludviklet pyt-faktor det går nok. Lære at folk taler til min rolle, ikke til mig. Der skal kunne træffes de upopulære beslutninger, og man skal stå ved dem. Det er vigtigt at være en god kommunikator og en arbejdskapacitet, der kan håndtere, at der er flere bolde i luften. Den potentielle leder må gerne have nogle lidt andre ideer, der kan udfordre status quo. Og hvad siger kommunen? Indsatsen bør ske i dialog med forvaltningen. Der bør være en koordination, ellers bliver I en ø. Prøv at koble jer tættere på den kommunale forvaltning.

5 Deltagerne var sidst på dagen delt i tre workshops. Her er et udpluk af de mange forslag og inputs, der nu indgår i Forhandlingsudvalgets videre arbejde. Gruppe 1: Gruppe 2: 3 workshops Hvad er de vigtigste argumenter FOR fagprofessionel ledelse af den kommunale tandpleje, og hvad kan vi gøre for at fremme forståelsen af disse? Størrelserne af tandplejerne gør, at overtandlægen selv tager aktiv del i at producere varen. Overtandlægen udfører i mange kommuner almindeligt eller specialiseret tandlægearbejde. For at varetage tandplejens interesser ordentligt skal man være godt inde i det faglige stof, ellers kommer man til at mangle argumenter. Det kan bestemt være en fordel at kunne trække på djøfernes faglighed i forskellige andre sammenhænge. Dagligdagen som leder i tandplejen kræver mange beslutninger, funderet på ens faglige viden som tandlæge. Den tandlægefaglige viden og argumentation vil mangle i forholdet til forvaltningen. Overtandlægen er kulturbærer. Hvad er de vigtigste argumenter MOD fagprofessionel ledelse af den kommunale tandpleje? Tandlæger er en faggruppe, der blandt andet er kendetegnet ved, at de ikke bliver trætte af deres fag. De er fagnørder og har derfor pr. definition ikke samme lyst og motivation til at gå ledervejen. Tandlæger er ikke i udgangspunktet skolet i ledelse. Hverken i personaleledelse eller organisatorisk ledelse. Klinikkerne bliver større og større og dermed også kompleksiteten af dem. Det felt er tandlæger ikke uddannet til at agere i. Ansøgerfeltet bliver for snævert. Hvad kan vi gøre for at imødegå argumenterne? Øge kendskabet til de kommunale organisationer. Træne i at kunne lave en samarbejdende ledelse, bestående af både djøfere og fagprofesionelle. Få uddannelse i ledelsesværktøjer allerede på studiet.

6 Gruppe 3: Det er vigtigt, at der fortsat er plads til at være en almindelig dygtig tandlæge. Hvordan spotter vi ledertalenter, og hvordan udvikler vi dem bedst muligt? Lever vi ledere op til vores ansvar? Tale ledelsesmuligheder i kommunal tandpleje, når de studerende er ude hos os. Synliggøre, at det er i orden at sætte tid af til ledelse. Nye tandlæger kender ikke til ledelsesstrukturer i den kommunale tandpleje. Det skal de lære. Beskriv lederjobbets funktioner. Sælg jobbet. Lederen skal hele vejen være understøttende. Uddelegering er en nødvendig forudsætning. En potentiel leder skal have et reelt ansvar. Se på: Hvem tør generelt kaste sig ud i nye opgaver, og hvem løfter blikket fra boremaskinen og tænker sundhedsplan og funktionen ind i hverdagen. TR-rollen giver gode muligheder for ledelse under kontrollerede forhold - træk dem gerne med ind i ledelses dilemmaer og opgaver. Tage snakken med dem, der udviser talent f.eks. ved MUS samtaler. Kunne de forestille sig et eventuelt ledelseskursus til afklaring? Ledelse af det odontologiske team på tandlægeskolen. Vi har ansvar for at udvikle talenterne, selv om de bliver ledere i andre kommuner - og vi gør det! Nu hvor filialledere får mere ansvar på grund af større enheder, kan det være svært samtidig at være TR man kan ikke være både leder og medarbejder repræsentant på samme tid.

7 Refleksioner over tandplejelederens roller i hverdagen Af overtandlæge Kirsten Dynes Møller, Hillerød Kommunale Tandpleje. Det mener medlemmerne Parallelt med at den offentlige sektor forandres sammen med det øvrige samfund; ændres lederopgaven. Den er, og har vel altid været, i konstant forandring. For mange opleves det dog i dag, som om forandringerne indtræffer så hyppigt, at de nærmest står i kø for at afløse hinanden. Disse trækker mange nye opgaver med sig. Struktur reformen medførte sammenlægninger af kommuner og klinikker, og den udfordrer tandplejens kulturer og kræver måske en redefinition af opgaveporteføljen? Den ledende tandlæge skal i dag kunne lede ledere, lede mange medarbejdere, lede kulturer? Og lede opad. Ledende tandlæge skal kunne skabe rammer for brugen af paletten af de mange behandlingsmuligheder, der er lege artis, og samtidig give plads for det individuelle, således at medarbejderne har deres eget råderum inkluderende en tryghed. Fagligheden har måske til dags dato været den største ressource, som vi kom med, men giver den mening i dag i overtandlægens liv? Overtandlægerne er i dag sparringspartnere i mange tværsektionelle og måske endog tværkommunale samarbejdsgrupper, man bliver medbestemmende og har medindflydelse på vigtige beslutninger, der rækker langt ud over tandplejens normale kerneområde. Inden for blot de sidste år kan nævnes udarbejdelse af sundhedsplaner, arbejdet vedrørende udsatte børn, implementeringen af registreringen af utilsigtede hændelser og sidst men ikke mindst de mange udbudsopgaver. Udfordringen ligger i at skabe sammenhæng og kontinuitet for såvel sig selv som for sine medarbejdere. Til kommende ledere har jeg lyst til at knytte følgende kommentarer: Har du frihed som en af dine personlige værdier, så go for it, der er masser af muligheder inden for de, af andre, fastsatte rammer. Synes du, det er spændende, at rutiner ikke er styrende i dit arbejdsliv, og kan du klare at være i det ukendte rum, hvor dagen i morgen ikke kendes? Kan du lide at have med mennesker at gøre? Og er du ikke bange for at lægge somme tider mange arbejdstimer på en uge, så kan jeg kun anbefale at overveje at blive leder. Man er som overtandlæge sikret et liv med masser af udfordringer.

8 Er ledelsesopgaven i Den Kommunale Tandpleje i stor forandring i dagens Danmark. Eller er det en myte? Af overtandlæge Kirsten Andersen, Mariager Fjord. Det mener medlemmerne Der sker forandringer i dagens Danmark, i tandplejen som i samfundet som helhed, ingen tvivl om det: Faget udvikler sig, både på det behandlingsmæssige og det forebyggelsesmæssige opgaver og af initiering og gennemførelse af udvikling af fagområdet kommunal tandpleje. Opgaven foregår i samspil med og under ledelse af den kommunale organisation og der dermed også af tandplejen. Denne opgave forventes kommunale ledere i højere og højere grad at tage del i. område. Tænk bare på udviklingen inden for implantater, og med det politiske niveau. Som sådan er opgaven i sin substans Hold fast i drivet hvem kan i dag ikke tale med om non-operativ cariesterapi? Vi set med mine øjne den samme som den altid har været. De formelle krav til tandplejeledere er ændret, idet nye ledere i får ny teknologi og indførelse af IT har haft en stor plads og højere grad i dag afkræves specifikke lederuddannelser mod skabt store forandringer i vores dagligdag i de sidste 15 år. Vores De største forandringer tidligere, hvor man udlærte sig selv i ledelsesopgaven og sup holdning til vores patienter har ændret sig gennem årene; fra De faglige og teknologiske udviklinger, ændret lovgivning eller plerede med den teoretiske viden, man selv vurderede at have en opfattelse af fagpersoner som højeste autoritet til mere og nye tendenser i samfundet, kan i dag give indtryk af, at ledel brug for. Mit råd til nye ledere vil i denne sammenhæng være: mere fokus på patientinddragelse, senest med lovgivningen om sesopgaven er under stor forandring. Måske fordi disse foran Tag det med jer fra de formelle uddannelser, som I kan bruge, informeret samtykke og fokus på borgerens rettigheder. Stort dringer alle skal implementeres ved hjælp af ledelse og gen og gem resten til dårlige tider, suppler jeres uddannelse med set alle kommunale tandplejer har trænet i anerkendende kom nem lederen. De største forandringer i de senere år har uden løbende sparring i et godt ledelsesnetværk, eller hvor I ellers munikation. tvivl være kommunalreformen med de større kommuner og kan få hjælp og støtte til refleksion. Brug mentor, coach eller Vi har i den kommunale tandpleje altid været gode til at tæn dermed større tandplejer, hvor alle de tidligere kommuners supervision, brug jeres egen leder eller andre gode samtale ke i helheder og forstå vores opgave i sammenhæng: Vi har tandplejer skulle harmoniseres og sammen finde deres nye partnere. Søg så vidt muligt god kontakt til organisationen over altid tænkt på både tænderne, det hele barn og familien. Vi form. Endvidere har det økonomiske pres på offentlige udgifter dig og dermed det politiske niveau, husk at respektere organi arbejder mere og mere tværfagligt og tværsektorielt. Syg kunnet mærkes i form af krav om konstante rationaliseringer sationshierarkiet. Vær vedholdende, der er altid ups and downs, domsforekomsten har ændret sig fra dengang, hvor stort set og effektiviseringer. I takt med at udgifterne til sundhedsvæse og hold fast i den energi og det drive, der oprindeligt fik dig til alle børn i Danmark havde caries til en 20/80 forekomst, som vi nets og velfærdsamfundets enkelte fagsøjler stiger kraftigt, at søge stillingen som leder. Til kommende ledere: Hvis I har har tilpasset os med differentierede tilbud og længere generel bliver kravene til tværfaglig og tværsektoriel tænkning større lyst til ledelse, så vis mod og kast jer ud i opgaven. Det I ikke le undersøgelsesintervaller. Den kommunale tandpleje har gen og større. Vi skal i højere grad tænke rundt om faget. En hel kan på forhånd lærer i undervejs. Prøv evt. jeres nysgerrighed nem årene fået nye opgaver ud over børn og unge-tandplejen, hedstænkning, der ikke er ukendt for os. Som kommunale af på et af de kurser, som kommunerne tilbyder lederspirer f.eks. omsorgstandplejen og senest specialtandplejen. Ledel tandplejeledere er vi vant til at se tandplejen i sammenhæng eller DOFT s kursus i kommunal ledelse. Det er både spæn sesopgaven i den kommunale tandpleje består i dag som tidli med andre fagområder og i et samfundsmæssigt perspektiv. dende og personligt udviklende at arbejde med ledelse af sit gere i sin substans af at lede og fordele arbejdet på de kom Den store udfordring kommer, når vi forventes at deltage i den eget fagområde i en større sammenhæng. munale klinikker, af diverse administrative og ofte lovbundne tværsektorielle samfundsmæssige prioritering af opgaver og

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere Foto: Allan Hansen 24. og 25. april 2014 OBS mulighed for forlængelse til den 26. april Hotel Munkebjerg i Vejle Nye vinde blæser. Men det er der selvfølgelig ikke noget

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Det var en mørk og stormfuld aften, vinden peb i de gamle egetræer ved baneoverskæringen, og gadelamperne dinglede i deres tynde

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Ledere vil ledes. -KL-seminar d. 8. og 9. juni. Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved BKF

Ledere vil ledes. -KL-seminar d. 8. og 9. juni. Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved BKF Ledere vil ledes -KL-seminar d. 8. og 9. juni Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Lidt om mig selv Direktør i Næstved i 7 år 15 års ledelseserfaring i den offentlige

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Samarbejdsorganisationen i en ny tid

Samarbejdsorganisationen i en ny tid Samarbejdsorganisationen i en ny tid udfordringer og alternativer Workshop 3, CSA Årsmøde 2015 CBS d. 26.3.2015 Hans Jørgen Limborg og Sisse Grøn BAGGRUNDEN FOR DENNE WORKSHOP: TO PROJEKTER OM SAMARBEJDSSYSTEMETS

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

1. Mod og vilje til at bruge mindre tid på drifts-opgaver og mere på personale, borgere og interessenter

1. Mod og vilje til at bruge mindre tid på drifts-opgaver og mere på personale, borgere og interessenter Bedst praksis ledelse, styrk lederne i første række. Interviews af førstelinjeledere i Viborg kommune Følgende er en sammenskrivning af 5 interviews af førstelinjeledere i Plejesektoren, august primo september

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere