Nyt simulationstilbud kommer hele vejen rundt om lumbalpunktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt simulationstilbud kommer hele vejen rundt om lumbalpunktur"

Transkript

1 På vej NR. 11 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 15. juni 2015 Nyt simulationstilbud kommer hele vejen rundt om lumbalpunktur Alle læger skal kunne udtage rygmarvsvæske med kort varsel. Nu er der mulighed for at træne proceduren fra den første patientkontakt til slut på Center for Klinisk Uddannelse Kan jeg overhovedet ramme? Den tanke dukker ofte op, når yngre læger skal udtage rygmarvsvæske fra en patient. Lumbalpunktur kan bl.a. være afgørende at bruge i en akut situation, hvor der er mistanke om meningitis. Derfor er proceduren vigtig at mestre, især i små afdelinger. - Lumbalpunktur kan være en udfordrende procedure på flere måder: Man lærer den ikke at kende på universitet, der kan gå lang tid imellem, at man skal bruge den, og der er risiko for bivirkninger hos patienten, hvis man ikke foretager den korrekt. Derfor har vi udviklet et tilbud, så man kan øve sig gennem simulationstræning, fortæller læge, ph.d. studerende Mikael Henriksen fra Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) på Rigshospitalet. Tilbuddet er gratis og kan både benyttes af læger under uddannelse og erfarne læger, der gerne vil genopfriske deres færdigheder. Teknik er ikke nok I det nye tilbud får deltagerne mulighed for at træne indføring af den tynde nål i ryggen på et fantom, der er udrustet med plastikhud, rygsøjle og væske ved rygmarven. Men den tekniske træning er kun en del af programmet. - Kursisterne skal træne hele forløbet, fra de hilser på patienten, informerer om undersøgelsen, lejrer patienten og foretager selve indstikket. Derfor ligger der en journal, lægen skal orientere sig i, og underviseren agerer patient lige indtil lejringen er foretaget. Så skifter underviseren rolle til sygeplejerske under resten af proceduren. De elementer er vigtige, bl.a. fordi proceduren ofte foretages på vågne, nervøse patienter, siger Mikael Henriksen. Forløbet starter med en instruktionsvideo og slutter fem kvarter senere med en test, hvor kursisten gennemfører hele proceduren under videoovervågning. Videoen bliver set igennem af en specialist, der vurderer de forskellige dele af forløbet. Er det samlede resultat ikke tilfredsstillende, dumper kursisten. - Selv om selve indstikket er vellykket, kan man godt dumpe, hvis man fx ikke giver tilstrækkelig information til patienten. I princippet kan man også bestå, hvis man gennemfører alle delelementerne korrekt men ikke rammer rygmarvsvæsken i første forsøg. Det er dog ikke sket i praksis, alle lærer det under træningen, fortæller Mikael Henriksen. Specialister glemmer overblik For at skabe den bedst mulige simulation har tilrettelæggerne undersøgt yngre lægers overvejelser om lumbalpunktur. Her fandt de, at nervøsitet og bekymring om de tekniske færdigheder fyldte meget. Derudover har de brugt erfaringer fra undersøgelser om, hvordan erfarne speciallæger selv foretager proceduren, og hvordan de underviser i den. - I eksperternes egen tilgang til undersøgelsen fylder det tekniske meget lidt. De er gode til at inddele forløbet i de forskellige delelementer og overskue, hvad de har brug for i de forskellige faser. Det er for eksempel ligegyldigt, hvordan nålen føres, hvis lejringen er forkert. Men undersøgelser viser, at eksperterne glemmer at formidle 70 % af de forskellige elementer, fordi de foretager vurderingerne helt automatisk. Når de så skal forklare proceduren, lægger de vægt på de tekniske færdigheder frem for overvejelserne om fx omgivelser, patienten, behovet for en assistent m.m. Med det nye forløb vil vi gerne give kursisterne både teknisk træning og overblik over forløbet. Vi ved, at læringen lykkes bedst, når der er fokus på processen og ikke kun resultatet, siger Mikael Henriksen. Kan indgå i introduktion Hæmatologisk Klinik i Finsencentret har valgt at gøre lumbalpunkturforløbet til en del af afdelingens introduktionsprogram for læger. Leder af simulationscentret, overlæge og klinisk lektor Lars Konge håber, flere vælger samme ordning: - Simulation kan ikke erstatte superviseret træning i klinikken, men du kan træne teknikken og trække kursisterne i retning af de overvejelser, eksperterne foretager, siger han. Udviklingen af lumbalpunktursimulation er støttet af Tryg Fonden. Læs mere på cekusim.dk CP Seks skarpe til ny centerdirektør i Servicecentret side 3 Sommerpuls på fusionen side 4-5 Sundhedsfacilitatorer skal implementere sundhed og trivsel lokalt side 7

2 På vej nyhedsbrev NR. 11 JUNI 2015 Nyt Intranet på Rigshospitalet I marts lancerede Rigshospitalet nye hjemmesider. Nu er turen kommet til Intranet, som medio juni også har fået et mere brugervenligt og moderne design - Det nye mere brugervenlige og moderne designede Intranet, som lanceres den 16. juni, vil senere på året åbne for en række nye og spændende muligheder. Det fortæller webkoordinator Kenneth Hermansen, Rigshospitalet og fortsætter: Indhold tilpasset læseren - Det bliver et Intranet, hvor brugeren genkendes, i og med at brugeren er logget på PC en, og selv kan lave sine egne personlige genveje og helt automatisk få præsenteret indhold med udgangspunkt i den klinik, som man arbejder i. Det bliver også et socialt Intranet, hvor man bl.a. vil kunne følge kolleger, og få en egen væg, som man kender det fra fx Facebook. Den fulde palette af personaliserede og sociale muligheder følger senere på året. og Glostrup samles i et nyt Intranet, og at fusionsprocessen har gjort det svært at få indhold parat i tide. Det forventes, at alle sider på det nye Intranet kommer på plads i løbet af de kommende måneder. Ved overgangen til det nye Intranet ophører muligheden for at logge på Intranet hjemmefra desværre. Begrænsningen skyldes ikke det nye Intranet, men et regionalt krav om øget datasikkerhed. Giv gerne masser af feedback - I dagene og ugerne efter lancering vil vi udbedre fejl og mangler på det nye Intranet, og vi bliver altid glade, når vi modtager praj fra vores kolleger og brugere af intranettet. Skriv til regionh.dk så vender vi tilbage så hurtigt som muligt, slutter Kenneth Hermansen. - Som det altid er tilfældet med et nyt design, skal man som medarbejder vænne sig til, at tingene ser anderledes ud, og at menupunkter har skiftet placering. Her vil man specielt i Glostrup opleve en meget anderledes indholdsstruktur, mens ansatte på Blegdamsvej kun vil opleve mindre ændringer, siger web - ko ordinator Kenneth Hermansen, Rigshospitalet Menupunkter skifter placering - Som det altid er tilfældet med et nyt design, skal man som medarbejder vænne sig til, at tingene ser anderledes ud, og at menupunkter har skiftet placering. Her vil man specielt i Glostrup opleve en meget anderledes indholdsstruktur, mens ansatte på Blegdamsvej kun vil opleve mindre ændringer, siger Kenneth Hermansen. Man vil også opleve, at der linkes mellem det nye fælles Intranet og de to tidligere Intranet. Denne midlertidige løsning bunder i, at de to tidligere Intranet for hhv. Blegdamsvej Til efteråret startes et nyt webprojekt: De to hjemmesider skal, som konsekvens af fusionen, samles i én indhold på glostruphospital.dk flyttes til rigshospitalet.dk og førstnævnte lukkes ned. KH Kort fortalt Et nyt og fælles Intranet samler medio juni de to matrikler på ét, nyt fælles Intranet Specielt ansatte i Glostrup vil opleve, at menupunkter har skiftet plads Indtil alle nye sider kommer på plads linkes der mellem det nye og de tidligere intranet Intranet i tal De to tidligere Intranet for hhv. Blegdamsvej og Glostrup havde i 2014 hhv og sidevisninger. Visningerne var fordelt på hhv og besøg. Side 2

3 På vej nyhedsbrev NR. 11 JUNI 2015 Seks skarpe til Morten Christiansson, ny centerdirektør i Servicecentret Morten Christiansson blev i april centerdirektør i nye samlede Servicecenter på Rigshospitalet Servicecentret, der er et af Rigshospitalets otte centre, har ansvar for hospitalets drifts- og servicefunktioner. Centret vedligeholder bygninger og teknisk udstyr, steriliserer medicinske instrumenter, driver portørfunktioner og patienthotel, laver mad til patienter, pårørende og medarbejdere og transporterer personale, post og vævsprøver rundt på hospitalet. Redaktionen har mødt den ny centerdirektør og stillet ham seks skarpe spørgsmål. Hvorfor vil du gerne være centerdirektør på Rigshospitalet? - Jeg vil meget gerne kaste alle mine erfaringer ind i arbejdet med at gribe de spændende muligheder, som fusionen mellem Glostrup Hospital og Rigshospitalet har åbnet for. Jeg vil, at vi skal være ambitiøse, når vi skal se på, hvordan vi som servicecenter bedst kan understøtte det kliniske arbejde i fremtiden. Som landets største hospital med landets største servicecenter kan vi virkelig gå ind og sætte dagsordenen for udviklingen af området. Og der er masser af kompetencer i alle Servicecentrets enheder at starte denne proces med. Hvad har overrasket dig mest ved Rigshospitalet? - Det overrasker mig ikke men inspirerer mig hver eneste dag, at der er så meget fagligt engagement her på Rigshospitalet både på Blegdamsvej og i Glostrup. Overliggeren placeres rigtig højt her. Her er høje ambitioner, og jeg er dybt fascineret af det kliniske arbejde. Det væsentligste for mig er, at vi i Servicecentret kan lykkes med at skabe resultater gennem samarbejde på tværs af fag og funktioner i hele den store organisation. Og det tror jeg på, for alle jeg møder er positive over for nye ideer nye måder at løse opgaverne på. Hvad vurderer du, er Rigshospitalets største udfordringer i dag? - Med min portefølje af opgaver, som blandt andet er vedligehold af bygninger og logistik, vil jeg sige, at den største udfordring lige nu er de fysiske rammer. Med tiden udvikler de fleste byggerier sig ved en noget forvirrende knopskydning. Det har også været tilfældet her. En anden udfordring handler om, at vi i så stor en organisation med selvstændige ledelser bliver nødt til at have fokus på at dele viden og lære af hinanden. Jeg synes, at vi har en forpligtelse til at tage det bedste fra en enhed, sprede det ud og bruge det på andre enheder. Det er helt afgørende, at vi samlet set kan forbedre standarden ved at lære af de bedste. Er der noget ved din person og ledelsesstil, som vil overraske os? - Jeg vil gerne nedbryde den blinde autoritetstro. Jeg ser gerne, at den erstattes af gensidig respekt. En respekt, som bygger på, at vi også kan sætte os i kollegaens sted og tænker over, hvad intentionerne bag en handling har været i stedet for at reagere på en tilfældig handling med det samme. Hvordan vil kollegerne på Rigshospitalet kunne mærke, at du er kommet? - Jeg synes, at det der sker rundt om i klinikkerne er fascinerende. Det er i den grad også det, der skal være udgangspunkt for Servicecentrets kerneydelser. Derfor er det også vigtigt for mig, at være til stede og være synlig på alle matrikler. Så jeg håber, at kollegerne rundt om vil opleve at jeg er nærværende og autentisk. For jeg siger, hvad jeg mener. Hvordan vil patienterne kunne mærke det? - Vores fornemste opgave er at tage godt imod de mange patienter, som kommer hertil og har brug for vores - Med min portefølje af opgaver, som blandt andet er vedligehold af bygninger og logistik, vil jeg sige, at den største udfordring lige nu er de fysiske rammer. Med tiden udvikler de fleste byggerier sig ved en noget forvirrende knopskydning. Det har også været tilfældet her, siger Morten Christiansson, centerdirektør i Servicecentret Sommerpuls på fusionen - Den ny struktur i et fusioneret Servicecenter trådte i kraft den 1. juni Den nye organisering har dog ikke betydet ændringer i vores samarbejde med klinikkerne, siger centerdirektør Morten Christiansson og fortsætter - vi hjælp i en svær situation. Vi skal få dem til at føle sig både ventede og velkomne. Patienterne skal gerne kunne mærke, at hospitalet har en grundlæggende respekt og forståelse for det enkelte menneske, der kommer hertil. kører business as usual. Og der er helst ingen, der skal mærke nogle konsekvenser af forandringerne. I hvert fald ikke før, vi om nogle måneder måske kan tilbyde en endnu bedre service. IE Side 3

4 På vej nyhedsbrev NR. 11 JUNI 2015 Sommerpuls på fusionen: Stabil hverdag - og store forandringer - Det bekymrer folk, om man kan blive sat til at arbejde på Glostrup og omvendt. Man har jo valgt at arbejde det sted, man er, og med de opgaver, man har, og vil gerne fortsætte med det. Vi ved ikke, hvordan det bliver endnu, fortæller Troels Edsen. Han skal snart til første møde i det nye CenterMEDudvalg, hvor medarbejderne både taler om vilkår for ændringer, og mærker dem i udvalgets egen sammensætning. - Nu har vi de samme faggrupper som før og fire forskellige matrikler, som vi gerne vil tage hensyn til. Men der er det samme antal pladser, så der er nogen, som ikke kan fortsætte, siger Troels Edsen. I Neuroanæstesiologisk Klinik er ledelsen også blevet justeret, så der nu er både en daglig ledelse på hver matrikel og en samlet klinikledelse: - Den daglige ledelse er den samme, som den har været hele tiden, men ledelsen af den samlede klinik er rykket et niveau op. Man ser dem ikke så tit som før, fortæller Troels Edsen. Uafklaret geografi fylder På ottende sal på Blegdamsvej sidder en af de ledere, som ser mindre til de medarbejdere, han havde før fusionen. Allan Andersen er klinikchef for Neurologisk Klinik, og fordeler sin Side 4 - Vi er halvvejs i vores fusion. Vi har haft temadage med gensidige præsentationer, og på de områder, hvor en funktion er på begge matrikler har vi nedsat arbejdsgrupper, der skal beskrive fordele og ulemper ved at placere funktionen det ene eller andet sted fremover. I efteråret skal vi beslutte den endelige struktur sammen med centerledelsen, fortæller Allan Andersen. Han mener, det er vigtigt at bruge tid på de mange møder på tværs: - Vi skal have beskrevet de enkelte brikker i puslespillet og hvad de er bundet til, og så er møderne nødvendige for, at man kommer til at tale sammen, siger Allan Andersen. En samling af funktioner er nødvendig for at kunne høste både de faglige og økonomiske gevinster ved fusionen. - Folk kan se sig selv i den fælles faglighed, men de har ikke en chance for at se, hvor de er i en fælles geografi endnu. Der glæder vi os til en afklaring, og jeg håber, at en fordelagtig arbejdstilrettelæggelse kan fastholde de medarbejdere, der skal flytte sig, siger han. Arbejdsgange skal justeres På Glostrup-matriklen er der udsigt til forandringer for sekretariatsleder Lone Qvistgaard i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme. Med fusionen har afdelingen fået nye kolleger fra Afsnit for Højt Specialiseret Reumatologi på Blegdamsvej, og med den kommende ændring af hospitalsplanen er der udsigt til, at alle regionens reumatologiske afdelinger bliver samlet. ah el Tr o tid mellem Blegdamsvej og Glostrup, der begge har en stor neurologisk afdeling. N in På Neurokirurgisk operationsgang på 4. sal i Centralkomplekset på Blegdamsvej er opgaverne lige nu helt som de plejer for anæstesisygeplejerske Troels Edsen. De samme patientforløb skal følges i vagten som før fusionen - af de samme kolleger. Men når Troels Edsen træder en lille smule væk fra patienterne, er fusionen ved at tegne nogle nye rammer for ham og hans kolleger. Neuroanæstesien er blevet lagt sammen med anæstesiafsnittet på Glostrup: s Nye ledelser, ny sammensætning af opgaver og usikkerhed om geografi og roller fylder i flere af de fusionsberørte klinikker, mens andre kun har mærket få ændringer et halvt år efter, at Rigshos pitalet og Glostrup Hospital fusionerede. På vej har besøgt en håndfuld medarbejdere og hørt til deres fusionsoplevelser øg da l Ed se n

5 På vej nyhedsbrev NR. 11 JUNI 2015 Lo Ny v is t g a ar d M ø r k vig Pe rn i ll e g van Q ne A ll a n An de rs en - Vi ved, at der skal ske mange ting, men lige nu arbejder vi, som vi hele tiden har arbejdet. Vores ledelse er god til at melde ud, hvad der sker, så jeg føler mig tryg. Jeg har været i systemet i mange år og oplevet flere fusioner, det plejer at gå op til sidst. Lige nu er jeg ved at finde ud af, hvordan vi får de administrative arbejdsgange til at gå op på tværs af de to matrikler og med centerniveauet, som har nogle af de opgaver, vi selv har stået for fx stillingsopslag. Vi ringes tit ved med vores nye kolleger på Blegdamsvej, fortæller Lone Qvistgaard. Den nye afdeling har fejret fusionen med en intern reception, og har netop haft den første, fælles temadag på tværs. Spændt på navneskifte I det store øjenambulatorium på Glostrup-matriklen har sygeplejer ske Pernille Nyvang Mørkvig ikke udsigt til nye kolleger på grund af fusionen afdelingen blev samlet på tværs af regionen for flere år siden, og er vant til at fungere på både Glostrup, Blegdamsvej, Frederiksberg og Hillerød. I stedet har hun fået nye kolleger som følge af en intern omorganisering for at optimere arbejdsgangene. har fået flere faglige sparringspartnere. Jeg kender mange af mine nye kolleger i forvejen fra samarbejde i regionen om forskning og udvikling. Nu skal vi så se, om vi kan lave projekter sammen, det glæder jeg mig til. Vi er begyndt at invitere hinanden med, når der er faglig undervisning, det giver et større udbud, fortæller hun. Overvejelser om at flytte geografi er ikke på dagsordenen for øjeblikket. Forskelle i struktur og snitflader er til gengæld i spil: - Vi har lidt forskellige struktur og har fordelt opgaverne på forskellige måder inden for kvalitet, forskning og udvikling, som er noget af det, jeg arbejder med. Her ved vi ikke, hvordan det skal være fremover. Det faglige samarbejde er godt på vej, og ergoterapeutgruppen er ved at lave de første tværgående forløbsbeskrivelser for tetraplegipatienter, som både dækker Blegdamsvej, Glostrup og Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, fortæller Nina Høgdal. CP - Fusionen påvirker ikke vores patienter. Nu hvor hospitalet skal skifte navn kan det nok virke lidt forvirrende i starten, men ellers sker der ikke noget på grund af denne fusion, fortæller Pernille Nyvang Mørkvig. Større fagligt fællesskab For fysioterapeut Nina Høgdal på Blegdamsvej er fusionen først og fremmest ensbetydende med et større fagligt fællesskab. - Vi er to mindre faggrupper. Nu hvor vi er lagt sammen, er det som om jeg Side 5

6 På vej nyhedsbrev NR. 11 JUNI 2015 Biostatistisk support er et hit blandt Rigets forskere Fra d. 1. februar 2015 har forskere på Rigshospitalet haft adgang til en supportenhed på Københavns Universitet, der tilbyder biostatistisk support. En ny opgørelse viser, at forskerne benytter tilbuddet flittigt og er glade for den service og hjælp, som de modtager 127 timer fordelt på 34 forskere. Så mange timer har forskere på Rigshos pitalet modtaget support fra den biostatistiske supporten hed på KU Sund, siden 1. februar 2015, hvor samarbejdsaftalen trådte i kraft. Det viser en ny statusrapport. Og det er en ganske pæn tilslutning, mener formanden for Rigshospitalets Forskningsudvalg professor Bo Feldt-Rasmussen. - Jeg synes godt, at vi på baggrund af den nylige statusrapport kan tillade os at sige, at det er en succes. Især glæder det mig at se, at tilbuddet bliver brugt af så mange forskellige forskningsenheder og på begge hospitalets matrikler, understreger han. Her fortæller to forskere fra Rigshospitalet om, hvordan de har benyttet tilbuddet om biostatistisk support i deres arbejde. Læs mere om biostatistisk supportenhed her ku.dk/sections/biostatistics/statisticaladvisory LV Ivan Richter Vogelius, Fysiker, Ph.d., Onkologisk Klinik, Finsencentret - Vi brugte den biostatistiske support i forbindelse med en fondsansøgning. Det drejede sig om at belyse gevinsten ved at henvise patienter til bestråling med protoner fremfor den konventionelle foton-bestråling. - Det videnskabelige problem er, at modelberegninger forudsiger en varierende og patient-specifik gevinst ved protonbeståling. Derudfra bliver det argumenteret, at man ikke bør randomisere, men derimod henvise i henhold til en model. På den anden side er det et problem, at man dermed ikke får god (randomiseret) dokumentation for, at den nye behandling giver den forventede gevinst. Derfor foreslog vi at udvikle og afprøve et forsøgsdesign som kan ramme begge kritikpunkter; give strengt randomiseret evidens under hensyntagen til den individuelle variation i forventet gevinst. Metoden skal også løbende sikre, at patienter ikke henvises til en behandling, som, vi ved, er dårligere end alternativet. - Da de statistiske overvejelser er komplekse, benyttede jeg mig af den biostatistiske support via en ca. en time lang web-baseret oplæg og diskussion. Der var ikke som sådan brug for et konkret input, men nærmere generel faglig sparring. Vi havde en rigtig god snak, og jeg fik gode faglige spørgsmål til min fremlæggelse, heriblandt diskuterede vi nogle vinkler på projektet, som vi ikke tidligere havde overvejet. Fondsansøgningen blev helt klart skærpet og tydeliggjort som følge af denne diskussion. Kræftens Bekæmpelse endte med at bevilge 1 mio. kr. til projektet Individualiserede og adaptive forsøgsdesign til at teste gevinsten ved protonbestråling mod lungecancer. Louise Møller Jørgensen, Speciallæge i neurokirurgi, Neurobiologisk Forskningsenhed, Neurocentret - Jeg fik brug for statistisk hjælp til en undersøgelse på godt 1000 henviste patienter til operation for karpaltunnelsyndrom. Det er en godartet lidelse, hvor en nerve er klemt ved håndleddet. De fleste patienter blev opereret, men der var også en stor restgruppe, som blev afsluttet uden operation. Vi ville gerne vide, hvordan det var gået de henviste patienter, og jeg gennemførte derfor en follow-up undersøgelse ved hjælp af telefoninterview. - En stor del af patienterne fejlede andre sygdomme fx sukkersyge, nervebetændelse, stofskifte- eller bindevævssygdomme eller havde karakteristika såsom en fremskreden alder eller overforbrug af alkohol. Alle disse og flere forhold kunne have betydning for, om patienterne fortsat havde rester af deres oprindelige symptomer, og det var derfor svært at gennemskue, hvordan jeg tog højde for det på bedst mulig vis i en statistisk analyse. - Jeg tog derfor kontakt til support service, og mit opkald blev hurtigt besvaret af en supportmedarbejder, som straks tilbød et møde. Vi gik det igennem, jeg følte mig godt modtaget, supportmedarbejderen forstod hurtigt opgaven, og jeg gik derfra med en løsning. - Et par uger senere fulgte supportmedarbejderen op med en mail, hvor han foreslog nogle justeringer til det oprindelige forslag, da han havde kommet i tanke om nogle forbedringer til dette. Det synes jeg var meget flot og rigtig god service. Side 6

7 På vej nyhedsbrev NR. 11 JUNI 2015 Nyuddannede sundhedsfacilitatorer skal implementere sundhed og trivsel lokalt Nye kompetencer og friske ideer inden for sundhedsfremme, mødestyring, nærvær og trivsel sættes nu i spil af et hold af nyuddannede sundhedsfacilitatorer, der lokalt skal bidrage til at skabe en sjovere, sundere hverdag med mere trivsel Det har de lært En sundhedsfacilitator er en kollega, der er værd at holde øje med, for vedkommende har netop fået en sjov, sund og spændende startpakke, som skal sættes i spil sammen med dig og dine kolleger lokalt, der hvor du arbejder. Pakken indeholder træningselastikker, træningsprogrammer, lydfiler med instruktion i mindfulness, et idekatalog og meget mere med fokus på sundhed og trivsel. Så sig til lykke og tak til en kollega, som efter et sammenhængende kursusforløb over fire eftermiddage i Rigshospitalets Træningscenter, nu er parat til at fremme sundhed og trivsel i hverdagen sammen med dig, dine kolleger og din ledelse. Sundhedsambassadør og fysioterapeut Christian Hye-Knudsen, For - bedringsafdelingen, Enhed for ar - be j ds miljø og ledelsesudvikling: lokale sundhedsfacilitator nu lokalt sammen med ledelsen skal skabe forandring og få ting til at ske i praksis i kraft af de mange værktøjer, som de har fået i uddannelsesforløbet. Og har man ikke sin leders fulde opbakning til implementering, så ved vi, at energien brænder ud, derfor lægger vi vægt på at have ledelsen med i implementeringsdelen, siger Christian Hye-Knudsen. Forventninger og perspektiver Hen over sommeren tager Arbejdsmiljøenheden et servicetjek på, hvordan implementeringen forløber, og om 2-3 måneder evalueres der sammen med sundhedsfacilitatorerne og deres ledere. Afdelingssygeplejerske og nu sund - hedsfacilitator Margit Bahnsen, Radiologisk Klinik, Diagnostisk Center: ne sundhedsfacilitatorer til lokalt at fremme forskelige typer af sundhedstiltag i samarbejde med den lokale ledelse, og vi satser derfor - efter endt evaluering - på at tilbyde flere uddannelsesforløb i 2. halvår 2015, siger Rigets sundhedsambassadør, fysioterapeut Christian Hye-Knudsen som sammen med arbejdsmiljøkonsulent og fysioterapeut Ulrik Gudiksen har været kursusledere på det første uddannelsesforløb af sundhedsfacilitatorer på Riget. LW At instruere kolleger i skulder-, ryg-, nakke- og udspændingsøvelser samt mindfulness. At facilitere lokale aktiviteter og kampagner, fx skridt-, cykel- og trappekonkurrencer samt opmærksomhedskampagner for godt arbejdsmiljø og lokal trivsel. Og så har kursisterne fået inspiration til vigtige elementer i effektive møder, fx tjek ind/tjek ud, håndslag, energizers m.m. - Vi har sat alle sejl til i dette uddannelsesforløb. Formålet har været at give kursisterne handlekompetencer, inspiration samt materialer, så de umiddelbart efter kan gå hjem og implementere forskellige former for tiltag til sundhedsfremme blandt kolleger i egen afdeling. Fokus på lokal implementering Fra start til slut har ledelsesopbakning været en vigtig del af konceptet omkring sundhedsfacilitatoruddannelsen. Implementering er i fokus. Derfor har kursisternes ledelser også skulle forpligte sig til som minimum at deltage på sidste kursusdag, hvor man sammen med kursisterne bl.a. skulle udarbejder planer for det videre konkrete sundhedsarbejde i afdelingen. - De fleste kan nikke genkendende til, hvor svært det er at ændre adfærd og vaner. Vi vil gerne, men det er svært i praksis - også selv om det gælder vores sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Det er her, at den - Vi var faktisk hele fem fra Radiologisk Klinik, der meldte sig. Vi sluttede uddannelsen torsdag og allerede tirsdag sætter vi os sammen med klinikledelsen for konkret at lægge planer for, hvordan vi med de nyerhvervede kompetencer i bagagen sammen implementerer en række nye, lokale sundhedsfremmende tiltag. Vi har fået rigtig megen god inspiration, ny viden og konkrete værk tøjer, som vi skal tilpasse ønsker fra kollegerne og omsætte til ny ændrede vaner i hverdagen. - Det fascinerer mig, hvor stor en forskel bare 5 minutter gør, når vi taler sundhedsfremmende tiltag. En af mine bedste oplevelser på kurset har været, at jeg har oplevet, hvordan jeg ved at bruge mindfulness i løbet af bare 1½ minut kan stoppe op, lukke ting ude og blive klar til at gå fra en opgave til en ny. Koncentration, afslapning og nærvær. Det virker. - Det er vores klare forventning, at det både rykker og nytter at uddan- Side 7

8 På vej nyhedsbrev NR. 11 JUNI 2015 Sommer og sol i Rigets have Lys, luft en oase, et fredfyldt rum, der fryder sanserne og giver velvære og velbefindende for patienter, pårørende og medarbejdere. Det er Rigets have her med sommernyt Tidligere store grønne område på Rigshospitalets grund har gennem de senere år og aktuelt måtte vige pladsen til fordel for tiltrængte p-pladser, tilbygninger og aktuelt også arbejdet med forberedelserne til byggeriet af Det Nye Rigshospital. Heldigvis er det fortsat muligt at finde et lyst, grønt og blomstrende åndehul midt i hospitalets travle hverdag. Tilbage i 2006 blev en m2 gammel gårdhave - svarende til størrelsen på Gråbrødre Torv i København omdannet til en lindrende have midt i Rigshospitalet. Flisebelægningen sikrer, at også patienter med dropstativ, rollator, kørestol eller i seng kan komme ud i lys og luft. Store orange fabeldyr, et legehus og klatrevægge viser, at der også er tænkt på børnene. Det grønne repræsenteres af bl.a. over bølgende taksbuske, 65 Ginkgo Biloba træer og flere end stauder i orange, gule, hvide og blå farver. Sommernyt fra havefronten Som enhver haveejer ved, kræver forår og sommer en særlig arbejdsindsats på alle fronter. Der skal ryddes op, der skal fældes og beskæres, luges og plantes om og plantes nyt. Alt dette for, at patienter, pårørende og medarbejdere kan nyde Rigets have i fulde drag. I år er de store affaldsspande fx blevet malet i samme orange farve, som havens kanter. I kummerne er der udplantet tallerkensmækkere, også i orange og gule farver. Hækkene med taks er trimmede for at give rum for en let brise. Nye og gamle stauder myldrer frem i de mange bede og afløser hinanden i et farverigt blomstervæld sommeren igennem. Stor tak til Rigets nyansatte gartner Mattias, som tidligere var tilkøbt gartner fra et eksternt firma, men som fra den 1. maj i år er ansat i Servicecentret på Rigshospitalet. Han får de næste 8 måneder rigtig god hjælp af ny lærling Joakim, for Rigshospitalet blev i 2014 godkendt som uddannelsessted af Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartnere. Skræddersyet til formålet Haven er tegnet af landskabsarkitekt Hanne Bat Finke, der med omtanke og omhu har stået for havens grundplan og farvevalg i form af varme orange-røde nuancer, fordi disse farver har en positiv indvirkning på psyken. For haven skal gøre godt for krop og sjæl, og rummer derfor en masse små afgrænsede rum og nicher, der skal tilbyde fred og ro for alle, også når man oplever den fra en kørestol, en sygeseng eller blot fra et vindue oppe i højderne. Selv en kort gåtur eller køretur eller at ligge i en seng eller sidde kortvarigt i en stol i haven i lys og frisk luft kan være med til at øge patientens ressourcer. LW Nyt medarbejdermagasin efter sommerferien Du læser i det sidste nummer af På Vej. I sommerperioden kan du hver dag læse nyheder på det nye Intranet. I slutningen af august udkommer det første nummer af et månedligt medarbejdermagasin med nyt layout og med ny, skarp profil. Magasinet skal supplere de daglige nyheder på Intranet. Du er sommeren over velkommen til at maile forslag til både nyheder, artikler, læserbreve e ller andet indhold til brug for en- ten Intranet eller det nye med arbejdermagasin til regionh.dk. Redaktionen ønsker alle læsere en god sommer! Gartner Mattias (øverst) og gartnerlærling Joakim sørger for at vi alle kan nyde sommeren i Rigets have LW NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERE PÅ RIGSHOSPITALET Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet for medarbejdere på matriklen på Blegdamsvej og i Glostrup. Redaktion: Kommunikation & Presse på Rigshospitalet. Ansvh. red. Kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard mail: lokal Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag d. 10. juni Side 8

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed.

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed. Rigets Have "Rigets Have" blev indviet en solskinsfyldt septemberdag i 2006, med manér og fuld musik. Rigtig mange mennesker var mødt op og der var en tydelig glæde over at kunne tage haven i brug. Som

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys hjælper dig og dine patienter til større succes Som fysioterapeut, har man kun succes med træning, hvis patienterne får lavet øvelserne

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen og Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Baggrund

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere